Sedimenttransport i vassdrag og erosjon av forurenset materiale. Jim Bogen Norges vassdrag og energidirektorat. 100 års flommen i Glomma 3.06.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sedimenttransport i vassdrag og erosjon av forurenset materiale. Jim Bogen Norges vassdrag og energidirektorat. 100 års flommen i Glomma 3.06."

Transkript

1 Sedimenttransport i vassdrag og erosjon av forurenset materiale Jim Bogen Norges vassdrag og energidirektorat 1 års flommen i Glomma

2 Flomsonekart 1 års flom 1995 Frya 187 Våla Tromsa

3 Erosjonsintensiteten forandrer seg med tiden og skifter mellom forskjellige steder Flomsedimenter fra elvesletter integrerer materiale fra mange kilder over en lang tidsperiode Sedimentene vandrer i vassdragene Intens erosjon Mindre aktiv erosjon Under nåværende forhold Floodplain sediments Elveslette 2år

4 Sediment flux of major rivers draining to the Arctic Ocean Sediment flux Sediment load*1 6 t yr Alaska Canada Greenland E kvt. Svalbard Iceland N Russia A small number of rivers deliver a large share of the sediment flux Alaska/ Yukon Canada/Mackenzie Greenland/East Greenland rivers Russia/ Ob, Lena, Yenisey, Indigirka, Pechora, Severnaya Dvina Total 44*1 6 t/yr major rivers 235*1 6 t/yr

5 Den store flommen i 1995 eroderte i deponiet ved Sarpsborg og spredte kvikksølvforurensninger i Øra -området Sarpsborg Hg - deponi Fredrikstad Foreslått tiltak: Bygging av erosjonsvern foran deponiet Øra - området Men: Store flommer kan senke elveløpet Og spyle ut forurensninger

6 Konsentrasjonen av kopper i flomsedimentene langs Glomma i deltaet i Øyeren øker med tiden fordi partikkelbundet kopper fra Folldal og Røros transporteres med vassdraget Depth (cm) Dybde cm Maksimal Cu-konsentrasjon (mg/kg) i flomsedimenter langs Glomma Øyeren delta Cu konsentrasjon mg/kg Concentration (mg/kg) yrs Cesium mbq/g > 1yrs 6 5. jun.

7 Historisk forurensning: Raufoss industripark Forurenset jord ble fjernet, men noe var erodert og spredd i elvesystemet N2 N1 Elveslette Industriparken U1 U2 Erosjonsskråning

8 Dyp cm Prøve id Hunnselvas elveslette As Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn Al Sb N1 N < N2 N < N3 N < Pilot prøver Vertikal prøver N7 N6 Nb Vertikal konsentrasjon Cu 1 Elveslette, lokalitet N1a mg/kg mg/kg N4 N < N4 N5 dyp cm 2 3 N3 4 N5 N 5.44 N6 N 5.89 N7 N < < < <. 6 N2 N1 Na 5 6 Cu Høyere konsentrasjoner i dypet fordi forurensningene var større for 1 år siden

9 Elven undergraver skråninger med forurenset materiale I industriparken

10 PCB PÅ SVALBARD: 29: undersøkelse av spredning av PCB fra kilder på land via elvetransport til hav og luft i Barentsburg, Longyearbyen og Pyramiden Gruvebyen Pyramiden: Storflommen i 25 ga økt PCB innhold i sedimentene i fjorden 1 5. jun. Flommene overskyller byen og eroderer PCB fra jordsmonnet

11 Sedimenttransport i Pyramiden i 29 Målestasjon 1 tonn sedimenter 75 µg/kg PCB

12 Sedimenttransport i utvalgte store vassdrag Svalbard: Bayelva brevassdrag 5-23 t/år organisk 1.8-5% : Alta: max 18 7 t/år Norge Beiarelv: Inorganisk 5 t yr 9 t/yr organisk.9-25% Jostedøla brevassdrag: Inorganisk t/år organisk.9 3.2% Vikedalselv: Inorganic t/år organic 32 56% Blakkåga: Inorganisk t /yr organisk % Glomma: Inorganic t/yr organic 4 14 % Numedalslågen: inorganisk t/yr, organisk 4-2%

13 Klimaendring og sedimenttransport Målestasjon for suspensjonstransport I Foksåi 3 mai 211 Pålagring av bunntransport måles i fangdammen

14 Målestasjonen i Foksåi under flommen i juni 211

15 Climate change in Norway: Summer maximum temperatures 2.5 4ºC higher 2% increase in annual precipitation in the west Volume of Nigardsbreen glacier decreases to 1/3 by 21 Global temperature increase towards the year 21 Holocene history in Norway: Summer temperatures.7-1 o C higher, precipitation 5-8% of present levels. All glaciers melted away jun.

16 Average daily mean sediment transport (kg/s) Predicted sediment load of Nigardsbreen glacier towards year 21,6 smhi_ps2_sediment load_low scenario smhi_ps6_sediment load_medium scenario smhi_ps9_sediment load_high scenario 1-year running mean,5,4,3 Høyt scenario: Sterk økning i vannføring og sedimenttransport mot slutten av århundret,2, Year Prediction based on discharge calculations by the HBV model couplet to snow /glacier melt and sediment modules