Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 17:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Utvalg: Møtested: Dato: 16.10.2013 Tidspunkt: 17:00"

Transkript

1 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Side 1

2 Saksliste PS 2013/41 PS 2013/42 PS 2013/43 PS 2013/44 RS 2013/34 RS 2013/35 RS 2013/36 RS 2013/37 PS 2013/45 Innhold Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte Referatsaker Referat fra samarbeidsutvalget ved Os skole 4. september Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkivsaksnr 2009/1759 Referat fra SU-møte /4020 Referat SU Berg skole 2008/4156 Økonomirapport pr. sept. Tilstandsrapport forgrunnskolen i Halden 2013 Ettersendes 2010/543 Side nr. Roar Lund utvalgsleder Side 2

3 Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 17:00 19:45 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Roar Lund Leder H Stein Bukholm Medlem H Else-Kathrine Hveding Medlem H Øystein Lillås Medlem KRF Lars Pedersen Due Medlem AP Eva Evita Lexander Medlem FRP Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mohammed Abdi Dahir MEDL AP Elisabeth Giske MEDL AP Mona Johnsen NESTL V Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Solveig Irene Torp Mona Johnsen SP John Østensvig Mohammed Abdi Dahir AP Joachim Bratteli Elisabeth Giske AP Andre: Bente Helle Quanfouh Asle Milde Arve Sigmundstad Fagforbundet Utdanningsforbundet KFU Side 3

4 Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Jane Short Rådmannens representant/kommunalsjef Undervisning Aurlien og oppvekst. Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Roar Lund Utvalgsleder Kirsten Mellingseter Utvalgssekretær Side 4

5 Saksliste PS 2013/32 PS 2013/33 PS 2013/34 PS 2013/35 Innhold Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte Referatsaker Unntatt offentlighet RS 2013/25 Økonomirapport - 2.tertial Ettersendes RS 2013/26 RS 2013/27 RS 2013/28 Likeverdig behandling og finansiering av private barnehager Referat fra møte i SU/SMU ved Hjortsberg skole, Referat fra møtet i samarbeidsutvalget Utvalgssaksnr Arkivsaksnr 2008/ / /2337 RS 2013/29 Referat fra su.-møte /765 RS 2013/30 RS 2013/31 RS 2013/32 RS 2013/33 PS 2013/36 PS 2013/37 Referat fra møte i Skolemiljøutvalget ved Os skole 19. juni 2013 Referat fra møte i Samarbeidsutvalget ved Os skole 19. juni 2013 Referat fra møte i samarbeidsutvalget, Bjørklund barnehage, Referat fra Samarbeidsutvalget ved Iddevang skole Utredning om fremtidig skolestruktur i Halden kommune Søknad om tilskudd til drift og dekning av kapitalkostander - ny barnehage Brekkerød PS 2013/38 Søknad om drifts- og kapitaltilskudd 4 avdlingsbarnehage Brattskott PS 2013/39 PS 2013/40 Søknad om drifts- og kapitaltilskudd for nye småbarnsplasser ved Klengstua barnehage Søknad om godkjenning av Liberg familiebarnehage - og drifts- og kapitaltilskudd 2009/ / / / / / / / /4322 Side nr. Roar Lund utvalgsleder Side 5

6 PS 2013/32 Godkjenning av innkalling Saksprotokoll i Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Behandling: Innkallingen ble enstemmig godkjent. Vedtak: Innkallingen ble godkjent. PS 2013/33 Godkjenning av saksliste Saksprotokoll i Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Behandling: Utvalgsleder anmodet om at RS 25 og 26 ble behandlet under ett. Sakslisten med endring ble enstemmig godkjent. Vedtak: Sakslisten med endring ble godkjent. PS 2013/34 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Saksprotokoll i Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Behandling: Protokollen fra forrige møte ble enstemmig godkjent. Vedtak: Protokollen fra forrige møte ble godkjent. PS 2013/35 Referatsaker Saksprotokoll i Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Behandling: Utvalget ga klart uttrykk for at de fant det vanskelig å behandle referatsak 2013/25 Økonomirapport 2.tertial, da den ble utdelt i møtet. Kommunalsjefen orienterte om saken. Samtlige referatsaker ble enstemmig tatt til orientering. Side 6

7 Vedtak: Referatsakene ble tatt til orientering. RS 2013/25 Økonomirapport - 2. tertial RS 2013/26 Likeverdig behandling og finansiering av private barnehager RS 2013/27 Referat fra møte i SU/SMU ved Hjortsberg skole, RS 2013/28 Referat fra møtet i samarbeidsutvalget RS 2013/29 Referat fra su.-møte RS 2013/30 Referat fra møte i Skolemiljøutvalget ved Os skole 19. juni 2013 RS 2013/31 Referat fra møte i Samarbeidsutvalget ved Os skole 19. juni 2013 RS 2013/32 Referat fra møte i samarbeidsutvalget, Bjørklund barnehage, RS 2013/33 Referat fra Samarbeidsutvalget ved Iddevang skole PS 2013/36 Utredning om fremtidig skolestruktur i Halden kommune Saksprotokoll i Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Behandling: Else Kathrine Hveding, H, fremmet forslag til nytt pkt. 3: Saken kommer opp til politisk behandling i Hovedutvalgets novembermøte. Rådmannens innstilling pkt. 1 og 2 og Else K. Hvedings forslag til nytt pkt. 3 ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Utredningen om fremtidig skolestruktur i Halden kommune tas til orientering 2. Prosjektet «fremtidig skolestruktur i Halden kommune» fortsetter og utredningen sendes ut på høring. 3. Saken kommer opp til politisk behandling i Hovedutvalgets novembermøte. PS 2013/37 Søknad om tilskudd til drift og dekning av kapitalkostander - ny barnehage Brekkerød Saksprotokoll i Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Behandling: Side 7

8 Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Søknad fra Trygge barnehager as om drifts- og kapitaltilskudd for etablering av 6 avdelingsbarnehage på Brekkerød avslås. PS 2013/38 Søknad om drifts- og kapitaltilskudd 4 avdlingsbarnehage Brattskott Saksprotokoll i Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Søknad fra Læringsverkstedet om drifts- og kapitaltilskudd for etablering av 4 avdelingsbarnehage på Brattskott avslås. PS 2013/39 Søknad om drifts- og kapitaltilskudd for nye småbarnsplasser ved Klengstua barnehage Saksprotokoll i Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Søknad om drifts- og kapitaltilskudd fra Klengstua barnehage avslås. PS 2013/40 Søknad om godkjenning av Liberg familiebarnehage - og driftsog kapitaltilskudd Saksprotokoll i Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Søknad om godkjenning av Liberg familiebarnehage avslås. 2. Søknad om drifts- og kapitaltilskudd til familiebarnehagen avslås. Side 8

9 Side 9

10 PS 2013/41 Godkjenning av innkalling PS 2013/42 Godkjenning av saksliste PS 2013/43 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Side 10

11 PS 2013/44 Referatsaker Side 11

12 Halden kommune Os skole Utvalgsmedlemmer og møtende vara Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Referent: Dato: 2009/ Marit Louka, Møtereferat Referat fra møte i: Samarbeidsutvalget ved Os skole Dato: 4. september 2013 Tid: Sted: Møterommet Os skole Til stede: Undervisningspersonalet: Siri Klein Bakke, Heidi Ryland Andre ansatte: Camilla Marberg Foreldrerådet: Trine Gylvik, Mari Hauge Huseby (vara for Arve Sigmundstad) Elevene: Thea Johansen Thowsen (Vara for Eva Johanne Lind Norén), Isak Klinaku Halden kommune: Else Milde (vara for Mohammed Dahir), Marit Louka Sak 13/2013: Utkast til utviklingsplan for Os skole for Utvalget gikk gjennom utkastet til utviklingsplanen og kom med innspill til den. Planen ble godkjent med noen tilføyelser under pkt. 1.2 Økonomiske rammer kommentarer/utfordringer drift og 3.3. Hvilke områder ser skolen for seg det vil bli viktig å sette fokus på i årene som kommer. Når det gjelder fridager/avspasering for jubileumsfeiring to kvelder i Brygga kultursal, overlater SU til skolen å bestemme når disse dagene legges. Foreløpig forslag er fredag den uka hvor vi er i kultursalen og fredag 30. mai (dagen etter Kr.himmelfartsdag). Datoer for arrangementet i kultursalen er ikke endelig fastsatt. Sak 14/2013: Gjennomgang av fylkeskommunens forslag til skoleruter for skoleårene 2014/15, 2015/16 og 2017/18. SU er høringsinstans for denne saken. Samarbeidsutvalget ved Os skole ønsker følgende endringer: Skoleåret 2014/15: flytte plandagen mandag 22.desember til mandag 5. januar og forlenge skoleåret med 2 dager i juni; 21. og 22. juni. Skoleåret 2016/17: Dette skoleåret er satt opp med 1 skoledag for mye. Fredag 26. mai kan legges som fridag. Side 12

13 Marit Louka sekretær Vedlegg: Utviklingsplan for Os skole (signert utgave) Kopi til: Jane Short Aurlien Kommunalsjef undervisning og oppvekst Side 2 av 2 Side 13

14 Side 14

15 Side 15

16 Side 16

17 Side 17

18 Side 18

19 Side 19

20 Side 20

21 Halden kommune Øberg skole Samarbeidsutvalgets medlemmer Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Referent: Dato: 2008/ Kari Kalstad Sørlie, Møtereferat Referat fra møte i: Samarbeidsutvalget, Øberg skole Dato: Tid: Sted: Øberg skole Til stede: Politisk representant: Mona Johnsen, FAU: Kristin Hoffstrøm og Torill Pedersen. Lærere: Linda Sem Strøm og Elisabeth Hammer. Elevrådsrepresentanter: Hedda Strøm Referat fra SU-møte Valg av leder. Kristin Hoffstrøm ble valgt til leder 2. Ref. møte 27.mai ble godkjent 3. Øberg skole ved skolestart, kort oppsummert. Rektor orienterte om bemanning, elevtall og klassestørrelser, timetall og utfordringer, alternative undervisningsopplegg og økonomi. Ballbingen som er satt opp er flott og populær, men mangler påkjøringsrampe for rullestol. Vi har en midlertidig rampe der nå. Det er ønske fra SU at teknisk etat besørger dette før vinteren. 4. Innspill til ny utviklingsplan. Utkast fra rektor ble gjennomgått. Innleveringsfristen er utsatt og det var fortsatt mulig å komme med innspill. IKT er med som satsingsområde i år. Utviklingsplanen ser grei ut. 5. Høring: Skoleruta for de neste 3 skoleårene. Her ønsker ikke SU å uttale seg. 6. Høring om kompetansekrav: Nytt at man må ha 30 stp for å undervise i matematikk på barnetrinnet. Vedtak fra Samarbeidsutvalget ved Øberg skole, sendes som særutskrift : Det er viktig at det også stilles kompetansekrav til lærere som skal undervise i barneskolen, og det er vel og bra med 30 stp i matematikk, men samtidig ønsker vi å påpeke at norsk er et enda mer sentralt fag, og at alle lærere bør ha tilstrekkelig Side 21

22 kompetanse i norskfaget til bl.a. å undervise i lesing i alle fag. Engelsk og IKT er også fag som krever særskilt kompetanse, også i barneskolen. 7. Evt. Vi leste gjennom referat fra dagens og skoleårets første elevrådsmøte der Andreas Sæli og Hedda Strøm ble valgt til leder og nestleder. Disse vil da bli medlemmer av SU og SMU ved Øberg skole. Elevene er opptatt av skolegårdens utforming, mulighet for lek og aktivitet og at de ikke vil ha mobbing på skolen. Videreføring av Øbergugle-ordningen som startet opp som et forsøk i fjor, vil i år innebære at elevene fra 6. og 7. klasse kan søke på jobb, men at de da skal passe på og være miljøskapere i C-skolegården der de yngste holder til. Årshjul: Legges ut på hjemmesiden og skal favne så mye av virksomheten ved skolen som mulig. Gjelder også FAUs arrangement. FAU har møte neste mandag og vil komme tilbake med datoer og aktivitetsplan da. Skolegudstjenesten før jul blir på Elim torsdag 19. desember. Felles klasseavslutninger fredag 20. Vi satser på hele skolen samtidig på Elim. Nytt møte settes til mandag 18.november. Da håper vi på nyheter fra hovedutvalget vedr. organisering og skolestruktur. Kopi til: Jane Short Aurlien Rolf E. Odberg Kommunalsjef undervisning og oppvekst Kommunalsjef undervisning og oppvekst Side 2 av 2 Side 22

23 Halden kommune Berg skole Su-medlemmer Berg skole Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: 2008/ Anne H. Navestad, Referat SU Tilstede: Foreldre: Kristine Heede og Anita Gundrosen Elever: Sara Hovland og Elias Gaulin Politisk valgt: Øystein Lillås Lærer: Henrik Jigarp og Jack A. Olsen Andre ansatte:nina H. Akerbæk Sekretær/ass.rektor: Ewa Maria G. Høidal Sak 1/13-14 Godkjenning av referat fra SU-møte Referatet ble godkjent. Sak 2/13-14 Valg til SU Foreldrerepresentantene Kristine Heede og Anita Gundrosen velges til henholdsvis leder og nestleder i SU. Rektor velges til sekretær. Sak 3/13-14 Møteplan for skoleåret 2013/2014 Følgende møtetider ble bestemt: Torsdag , kl Torsdag , kl Torsdag , kl Torsdag , kl Det kan bli behov for ytterligere ett møte i høst i forbindelse med høringsuttalelse på rapport for ny skolestruktur i Halden, se sak 7/ Sak 4/13-14 Skolegenser framdrift? Det ble arrangert tegnekonkurranse og kåret et vinnermotiv for ny skolegenser våren Kristine Heede har vært i kontakt med Profileringshuset/Evas silketrykk for priser på t-skjorter. Hvit t-shirt med farget trykk vil koste kr. 129,-. Farget t-shirt med ensfarget trykk vil koste kr. 100,-. I tillegg vil byråarbeid i form av tilpassing av vinnermotivet koste litt. Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: Postboks 150, 1751 Halden Sørlivn E-post: Internett: Telefaks: Org.nr: Side 23

24 Kristine har i tillegg kontaktet firmaet Total Profil på Greåker for priser, men har ikke mottatt tilbud ennå. Sak 5/13-14 Resultat av Ståstedsanalysen 2013 Kopi av resultatene ble delt ut sammen med et skriv der resultater fra 2011 og 2013 sammenlignes. Resultatene fra 2013 viser en positiv utvikling på mange områder. Dette gjelder bl.a. elevenes bevissthet om mål, elevenes utvikling av grunnleggende ferdigheter i lesing og regning og elevenes trening i samarbeid. På lærer-nivå er utviklingen positiv bl.a. på områdene oppfølging og bruk av resultater fra kartlegginger. På skolenivå er det framgang bl.a. når det gjelder gjennomføring av elevsamtaler, tilrettelegging for mestring på alle nivåer og ved at skolen har et svært godt fungerende elevråd. Politisk representant Øystein Lillås kommenterte resultat av spørsmål 53 (Skolen har et system for oppfølging av elever med høyt fravær) og 73 (Lærere på skolen tar ansvar for alle elevene). Møtedeltagerne diskuterte mulige forklaringer på resultatet. Ulik tolkning av spørsmål kan være noe av forklaringen på resultatet. Sak 6/13-14 Berg skoles utviklingsplan 2013/2014 Møtedeltagerne diskuterte først og fremst to punkter under denne saken; behov for nytt utstyr for å styrke IKT-undervisningen og skolens økonomi. I skolens budsjett er tallene for refusjon gjesteelever og refusjon sykepenger langt høyere enn de reelle tall. Dette bl.a. fordi Berg skole har lykkes å få syketallet ned (5,7 % i ). Sak 7/13-14 Eventuelt Rapport for ny skolestruktur i Halden Øystein Lillås hadde ønsket Berg skole mer med i skolestruktur-debatten. Dette fordi rapporten retter seg år framover og fordi en eventuell flytting av skolegrenser og nye boligfelt vil kunne påvirke elevtallet. Rapporten skal ut på høring og skolenes rådsorganer, deriblant SU, vil kunne uttale seg. Det kan derfor bli nødvendig med et ekstra SU-møte i høst. Frist for høring er pr. i dag , men denne blir trolig framskyndet. Fylkeskommunens forslag til skolerute 2014/15, 2015/16 og 2016/17 For alle de tre skoleårene foreslår SU at den sjette planleggingsdagen legges inn før skolestart ved høsten. For skoleåret 2014/15 foreslår SU at skoledagen fredag byttes med kommunal planleggingsdag For skoleåret 2015/16 og 2016/17 foreslår SU at de kommunale planleggingsdagene i november flyttes fra tirsdag til mandag eller fredag. I skoleåret 2016/17 er skoleåret oppgitt til 191 dager, dvs. en dag for mye. SU foreslår at fredag blir feriedag. Renhold på Berg skole Verneombud Jack A. Olsen fortale at skolen ikke var vasket siden juni da skolestart nærmet seg i høst. Dette ble rettet opp i med vask helgen før første skoledag. Golvene på skolen er planlagt bonet i høstferien. Dette er gledelig. Skolens ansatte uttrykker imidlertid bekymring for renholdet. Det er en del Side 24 Side 2 av 2

25 nødvendig renhold som ikke ligger i dagens avtale. Avvik noteres i bok i administrasjonen. Ref.: Ewa Maria G. Høidal, ass.rektor Med hilsen Anne H. Navestad rektor Side 25 Side 3 av 3

26 RS 2013/37 Økonomirapport pr. sept. Side 26

27 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Lill Stende Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for undervisning og oppvekst 2013/ Utsendte vedlegg 1 Tilstandsrapport for grunnskolen i Halden 2013 Ikke utsendte vedlegg Tilstandsrapport forgrunnskolen i Halden 2013 Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Sammendrag av saken: Opplæringsloven forplikter offentlige skoleeiere og private skoler å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen knyttet til læringsresultater, frafall og læringsmiljø. Den årlige rapporten skal drøftes av skoleeier, dvs. kommunestyret, fylkestinget og den øverste ledelsen ved de private grunnskolene. Det er et mål at tilstandsrapporten skal gi skoleeier et konkret grunnlag for videre utvikling av kvaliteten i egne skoler. Rådmannens innstilling: Hovedutvalg for undervisning og oppvekst tar tilstandsrapporten til orientering. Saksutredning: Tilstandsrapporten er et sentralt element i det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet. Rapporten skal gi en statusbeskrivelse av situasjonen i kommunen mht. læringsmiljø og læringsresultater i grunnskolen og overgang til videregående skole. Den skal gi et grunnlag for styring og kvalitetsutvikling innenfor disse områdene i kommunen samlet sett, og den skal skape økt bevissthet rundt skoleeiers rolle og ansvar for kvalitetsutvikling. Tilstandsrapporten for grunnskolen i Halden 2013 er utarbeidet på denne bakgrunnen. Utdanningsdirektoratets mal som ligger som verktøy i Skoleporten, er benyttet til utformingen av rapporten, og resultatene og indikatorene i rapporten er lastet ned fra Skoleporten (Udir). Tall for spesialundervisning er hentet fra KOSTRA. Side 27

28 Rapporten er delt inn i hovedområdene: Elever og undervisningspersonale, Læringsmiljø, og Resultater. Innenfor hvert område er det lagt inn lokale mål og en vurdering av resultatene opp mot lokale mål og strategier. De lokale målene for Halden kommune er hentet fra Politisk plattform for barnehager og grunnskoler i Halden og de beskrevne strategier og tiltak fra Plan for kvalitetsutvikling av barnehager og skoler i Halden kommune Vurderingene er gjort på bakgrunn av gjennomførte analyser iht. System for kvalitetsvurdering av barne- og ungdomsskoler i Halden kommune og skolenes utviklingsplaner. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Gudrun Haabeth Grindaker Jane Short Aurlien Side 28

29 Kan inneholde data under publiseringsgrense. Søndag 6. oktober, 2013 Tilstandsrapport for grunnskolen i Halden kommune 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 ( ) fremgår det at det er viktig at styringsorganene i kommuner og fylkeskommuner har et bevisst og kunnskapsbasert forhold til kvaliteten på grunnopplæringen. Dette er nødvendig for å følge opp utviklingen av sektoren på en god måte. Disse har ansvar for utarbeidelse av årlig tilstandsrapport: Kommuner Fylkeskommuner Private grunnskoler som er godkjent etter opplæringsloven 2-12 Private skoler med rett til statstilskudd Rapport om tilstanden i opplæringen Rapporten om tilstanden (tilstandsrapporten) i opplæringen skal omhandle læringsresultater, frafall og læringsmiljø. Den årlige rapporten skal drøftes av skoleeier dvs. kommunestyret, fylkestinget og den øverste ledelsen ved de private grunnskolene, jf. opplæringsloven andre ledd. Det er fastsatt i privatskoleloven 5-2 andre ledd bokstav k at styret skal drøfte den årlige rapporten om tilstanden i disse skolene. Det følger av forarbeidene til bestemmelsene - Ot.prp. nr. 55 ( ) s at bestemmelsen er formulert slik at det skal være mulig å tilpasse arbeide med å utarbeide en årlig tilstandsrapport til det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeier. Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem Tilstandsrapporten er et sentralt element i det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet. Regjeringen har fastsatt mål knyttet til læringsresultater, frafall og læringsmiljø som grunnlag for å vurdere kvaliteten i grunnopplæringen, jf. St.meld. 31 ( ). Til de nasjonale målsettingene har regjeringen stilt opp indikatorer som skal gi grunnlag for å vurdere hvor langt skoleeier er kommet i å nå målene. Krav til innhold i tilstandsrapporten Tilstandsrapporten skal som et minimum omtale læringsresultater, frafall og læringsmiljø, men kan bygges ut med annen omtale som skoleeier mener er formålstjenlig ut fra lokale behov. Det er data fra Skoleporten som hovedsakelig skal benyttes som grunnlag for skoleeiers vurdering av tilstanden, men det følger av St.meld. nr. 31 ( ) at skoleeiere og skoler oppfordres til å føre opp konkrete målsettinger for hva de skal oppnå innenfor de målområder som er satt opp. Side 29

30 Kan inneholde data under publiseringsgrense. Det følger av Ot.prp. nr. 55 ( ), s. 24, at tilstandsrapporten skal inneholde vurderinger knyttet til opplæringen av barn, unge og voksne. De dataene som er tilgjengelige i Skoleporten, innholder ikke særskilt data om voksne, dvs. deltakere som får opplæring etter opplæringsloven kappitel 4A. I vurderingen hvorvidt voksnes rettigheter ivaretas på områdene læringsresultater, frafall og læringsmiljø, må skoleeieren derfor benytte andre kilder for datainnhenting. I St.meld. nr.16 ( ) fremgår det at tidlig innsats er vesentlig for å bedre elevenes ferdigheter og faglige utvikling. Kartlegging av elevenes ferdighetsnivå må følges opp med tiltak for dem som har behov for ekstra opplæring fra første stund. Den spesialpedagogiske innsatsen er her sentral. De dataene som er tilgjengelig i Skoleporten, innholder ikke data om spesialundervisning, og skoleeieren må derfor også på dette området benytte andre kilder for datainnhenting. Skoleeier står ellers fritt til å utvide innholdet i tilstandsrapporten. Det generelle systemkravet Skoleeieres plikt til å utarbeide årlige rapporter om tilstanden i grunnopplæringen er en del av oppfølgingsansvaret knyttet til det generelle systemkravet (internkontroll), jf opplæringsloven andre ledd og privatskoleloven 5-2 tredje ledd.vær oppmerksom på at kravet til internkontroll omfatter alle plikter som påligger skoleeier etter lov og forskrift. Det generelle systemkravet er derfor videre enn det tilstandsrapporten dekker. Personvern Tall som lastes direkte inn fra Skoleporten, kan for små enheter inneholde indirekte identifiserbare opplysninger. Dette kan være taushetsbelagte opplysninger etter forvaltningsloven 13 og/eller personopplysninger etter personopplysningsloven 2 nr. 1. Tilsvarende vil også kunne gjelde for lokale indikatorer. Det minnes om at disse opplysningene må behandles i tråd med forvaltningslovens og/eller personopplysningslovens bestemmelser. Merk: Denne versjonen av tilsynsrapporten er på bokmål. Uttrekk av innhold fra Skoleporten, som ikke finnes på begge målformer, kan likevel være på nynorsk. Side 2 av 34 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Halden kommune oktober 2013 Side 30

31 Kan inneholde data under publiseringsgrense. Innhold 1. Sammendrag Hovedområder og indikatorer Elever og undervisningspersonale Antall elever og lærerårsverk Lærertetthet Læringsmiljø Trivsel med lærerne Mobbing på skolen Faglig veiledning Faglig utfordring Mestring Resultater Nasjonale prøver lesing 5. trinn Nasjonale prøver lesing ungd. trinn Nasjonale prøver regning 5. trinn Nasjonale prøver regning ungd. trinn Nasjonale prøver engelsk 5. trinn Nasjonale prøver engelsk ungd. trinn Karakterer - matematikk, norsk og engelsk Grunnskolepoeng Gjennomføring Overgangen fra grunnskole til VGO System for oppfølging (internkontroll) Konklusjon...34 Side 3 av 34 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Halden kommune oktober 2013 Side 31

32 Kan inneholde data under publiseringsgrense. 1. Sammendrag Resultatene og indikatorene i denne rapporten, er lastet ned fra Skoleporten (Udir). Tall for spesialundervisning er hentet fra KOSTRA. Under overskriftene "lokale mål " og "vurderinger" ligger beskrivelse av de mål og strategier som er førende for arbeidet i Halden-skolene, og noen analyser av resultatene opp mot disse. Tilstandsrapporten er et element i det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet (NKVS) sammen med nasjonale prøver, brukerundersøkelser og analyser. Lokalt i Halden kommune skal rapporten fungere som et ledd i det systematiske arbeidet skoleeier har iverksatt for å sikre oppfølging av kvalitetsutviklingen i skolene. Kommunens system for kvalitetesvurdering er beskrevet under kap.3 i rapporten. Kap og viser utviklingen ift. elevtall og lærerårsverk, og viser at lærertettheten i Halden kommune er kraftig synkende. Tallene viser at i perioden er antall lærerårsverk i grunnskolen i Halden redusert med 21 årsverk. Dette har sammenheng med de innsparingstiltakene som er iverksatt siste år. Kap tar for seg omfang og ressursbruk iht. spesialundervisning. Her fremkommer det at Halden, som resten av landet, fortsatt har høyt ressursbruk på dette området. Det målbevisste arbeidet for å endre situasjonen begynner imidlertid å vise resultater ved at vi beveger oss i riktig retning. Kap.2.2 omhandler resultatene av siste elevundersøkelse, som viser elevenes egen opplevelse av læringsmiljøet ved skolene. Resultatene viser at Haldens elever trives på skolen sin. Andelen som opplever seg mobbet er relativt lav (ikke lav nok!), og de øvrige svarende ligger omtrent på snittet for landet for øvrig. Det er imidlertid grunn til å følge nærmere med på elevenes opplevelse av balansen mellom faglig utfordring og mestring, og ikke minst i hvilken grad de mener å få faglig veiledning av lærerne. Dette er grunnleggende elementer i definisjonen av god undervisning i Halden-skolen. (jfr.lov). Kap.2.3 viser resultatene fra de nasjonale prøvene i lesing, regning og engelsk i Hovedtrekkene for var en svak framgang for Haldens elever i lesing, og at forskjellene mellom skolene var visket ut. Resultatene for 5. og 7.trinn i viser imidlertid en svak tilbakegang og at det igjen er større ulikheter mellom skolene. Gledelig er det at tallene for ungdomsskolene viser betydelig framgang i lesing fra 8. til 9.trinn I regning er det fortsatt store forskjeller mellom barneskolene, og resultatene er i hovedsak svakere enn landssnittet. Resultatene for ungdomsskolene er mer oppløftende, og alle tre hever seg kraftig fra 8. til 9.trinn. Resultatene i engelsk på 8.trinn ligger under snittet for de andre gruppene vi sammenlignes med, og de samlede resultatene på 10.trinn bidrar til at Halden-elevene kommer ut med lavere grunnskolepoeng enn resten av Østfold. Engelsk er ikke en grunnleggende ferdighet i læreplanen, men det er et viktig fag som det er grunn til å fokusere på. Halden scorer svært høyt på andel elever fra grunnskolen som er registrert i videregående skole påfølgende høst, og det viser at kommunens satsing på gode rådgivere i ungdomsskolen gir resultater. Side 4 av 34 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Halden kommune oktober 2013 Side 32

33 Kan inneholde data under publiseringsgrense. 2. Hovedområder og indikatorer 2.1. Elever og undervisningspersonale Om Elever og undervisningspersonale Utdanningsdirektoratet anbefaler skoleeiere å ta med disse indikatorene i tilstandsrapporten: tallet på elever og lærerårsverk (sum årsverk for undervisningspersonalet) lærertetthet (lærertetthet trinn, lærertetthet trinn) Antall elever og lærerårsverk Antall elever Indikatoren opplyser om tallet på elever som er registrert ved grunnskoler per 1. oktober det aktuelle skoleåret. Indikatoren omfatter barn og unge som etter opplæringsloven 2-1 har rett og plikt til grunnskoleopplæring, og som får denne opplæringen ved en grunnskole. Tallene omfatter ikke voksne elever som får grunnskoleopplæring. Årsverk for undervisningspersonale Indikatoren viser sum årsverk for undervisningspersonalet. Summen inkluderer beregnede årsverk til undervisning og beregnede årsverk til annet enn undervisning. Årsverkene er beregnet ved å dividere årstimer på årsrammen. Det er benyttet 741 timer på barnetrinnet og 656 timer på ungdomstrinnet. I denne indikatoren inngår følgende delskår: Årsverk til undervisning. Lokale mål Halden kommune har ikke lokale mål for dette området. Halden kommune skoleeier Fordelt på periode Offentlig Alle Begge kjønn Grunnskole Indikator og nøkkeltall Talet på elevar » Årsverk for undervisningspersonale 303,6 326,7 326,7 317,8 305,7 Halden kommune skoleeier, Grunnskole Side 5 av 34 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Halden kommune oktober 2013 Side 33

34 Kan inneholde data under publiseringsgrense. Vurdering Halden kommune har hatt et stabilt elevtall gjennom hele 2000-tallet. Antall lærerårsverk går imidlertid kraftig ned fra år til år. I førte innsparingskravene til skolesektoren i Halden kommune til at antall lærerårsverk i grunnskolen ble redusert med nesten 10 årsverk. I ser vi at antall årsverk ble ytterligere redusert med 12 årsverk Lærertetthet Lærertetthet trinn Indikatoren viser gjennomsnittlig lærertetthet på trinn ned på skolenivå. Lærertetthet beregnes med utgangspunkt i forholdet mellom elevtimer og lærertimer, og gir informasjon om størrelsen på undervisningsgruppen. Indikatoren inkluderer timer til spesialundervisning og til andre lærertimer som tildeles på grunnlag av individuelle elevrettigheter. Lærertetthet trinn Indikatoren viser gjennomsnittlig lærertetthet på trinn ned på skolenivå. Lærertetthet beregnes med utgangspunkt i forholdet mellom elevtimer og lærertimer, og gir informasjon om størrelsen på undervisningsgruppen. Indikatoren inkluderer timer til spesialundervisning og til andre lærertimer som tildeles på grunnlag av individuelle elevrettigheter Lokale mål Halden kommune har ikke lokale mål for lærertetthet. Halden kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Offentlig Alle Begge kjønn Periode Grunnskole Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten Side 6 av 34 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Halden kommune oktober 2013 Side 34

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 18.09.2013 Tidspunkt: 17:30 19:45 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Båtsfjord kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Båtsfjord kommune Tilstandsrapport for grunnskolen i Båtsfjord kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Mandag 10. desember, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Fredag 4. oktober, 2013 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato:

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato: Grane kommune Side 1 av 6 Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 06.10.2014 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Lyder Sund Møteinnkalling (kunngjøring) 30. september 2014

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 16.10.2013 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012 Onsdag 12. september, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Halsa 2012

Tilstandsrapport for grunnskolen i Halsa 2012 Mandag 30. juli, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen i Halsa 2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Tirsdag 26. mars, 2013 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Onsdag 1. august, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 06.02.2013 Tidspunkt: 17:00-18:20 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Tirsdag 20. mars, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen Karlsøy kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen Karlsøy kommune Torsdag 25. november, 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen Karlsøy kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Torsdag 27. oktober, 2011 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 18.04.2012 Tidspunkt: 17:00-17:45 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 30.01.2014 Tidspunkt: 17:30 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2016

Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2016 Mandag 15. mai, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2016 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport for kåfjordskolen. våren 2012

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport for kåfjordskolen. våren 2012 Tilstandsrapport for kåfjordskolen våren Innhold 1. Sammendrag...3 2. Hovedområder og indikatorer...4 2.1. Elever og undervisningspersonale...4 2.1.1. Lærertetthet...4 2.1.2. Antall elever og lærerårsverk...5

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 25.01.2012 Tidspunkt: 17:00-18:20 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Engerdal kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Engerdal kommune Tilstandsrapport for grunnskolen i Engerdal kommune Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling som

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 15.05.2014 Tidspunkt: 17:30 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2017

Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 Mandag 4. desember, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2015

Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2015 April, 2016 Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2015 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 08.02.2012 Tidspunkt: 17:00-18:05 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 20.11.2014 Tidspunkt: 18:30 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Tilstandsrapport 2016 fra Skoleporten

Tilstandsrapport 2016 fra Skoleporten Mandag 6. juni, 2016 Tilstandsrapport 2016 fra Skoleporten 1. Hovedområder og indikatorer...2 1.1. Elever og undervisningspersonale...2 1.1.1. Antall elever og lærerårsverk...2 1.1.2. Lærertetthet...3

Detaljer

Tilstandsrapport for Åmli skole 2013

Tilstandsrapport for Åmli skole 2013 Tilstandsrapport for Åmli skole 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008) fremgår

Detaljer

Tilstandsrapport for Sunndalsskolen 2015

Tilstandsrapport for Sunndalsskolen 2015 Tilstandsrapport for Sunndalsskolen 2015 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling som siktemål.

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 13.03.2013 Tidspunkt: 17:00-19:30 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 13.11.2013 Tidspunkt: 17:00 19:00 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 17.04.2013 Tidspunkt: 17:00 18:55 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vestby kommune 2013

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vestby kommune 2013 Torsdag 14. august, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Vestby kommune 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Kan inneholde data under publiseringsgrense. Onsdag 10. oktober, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport

Detaljer

Tilstandsrapport. for. Grunnskolen i Lardal

Tilstandsrapport. for. Grunnskolen i Lardal Lardal kommune Stab- og støttefunksjon Saksbehandler: Direkte telefon: Vår ref.: Arkiv: Deres ref.: Dato: Øysten Emanuelsen 33 15 52 25 11/4262 FA-B03 19.08.2011 Tilstandsrapport for Grunnskolen i Lardal

Detaljer

TilsTandsrapporT. Farsundskolen

TilsTandsrapporT. Farsundskolen TilsTandsrapporT 2012 Farsundskolen Oktober 2012 Tilstandsrapport for Farsundskolen 2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Tilstandsrapport grunnskolen i Fredrikstad 2009

Tilstandsrapport grunnskolen i Fredrikstad 2009 FREDRIKSTAD KOMMUNE Seksjon for utdanning og oppvekst Vedlegg til løpenr. 37325/2010, saksnr. 2010/4723 Klassering: A20 Gradering: Dato: 23.03.2010 Tilstandsrapport grunnskolen i Fredrikstad 2009 Tirsdag

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Heidi Holmen heidi.holmen@verdal.kommune.no Arkivref: 2010/6614 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

Tilstandsrapport for Berlevåg skole 2010-2011

Tilstandsrapport for Berlevåg skole 2010-2011 Tirsdag 13. desember, 2011 Tilstandsrapport for Berlevåg skole 2010-2011 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Møteinnkalling. Fagkomite 2: Oppvekst Kommunestyresalen, Rådhuset, Hokksund

Møteinnkalling. Fagkomite 2: Oppvekst Kommunestyresalen, Rådhuset, Hokksund ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 30.01.2013 Tidspunkt: 10:15 Fagkomite 2: Oppvekst Kommunestyresalen, Rådhuset, Hokksund Program: 08:00 09:45 Fellesprogram i kommunestyresalen

Detaljer

Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget. Saksliste

Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 28.10.2014 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 14:00 Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget Forfall meldes til telefon 69681616. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

Detaljer

2016/ Sør-Varanger kommune

2016/ Sør-Varanger kommune 2016/ Sør-Varanger kommune 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen 20.11.2017 Side 2 av 29 - Tilstandsrapport for grunnskolen 2017-20. juni 2017 Tirsdag 20. juni, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen 2016-2017

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2016

Tilstandsrapport for grunnskolen 2016 Torsdag 26. januar, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen 2016 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2013-2014

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2013-2014 Torsdag 25. september, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2013-2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 16.05.2012 Tidspunkt: 17:00-18:45 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene I Vestvågøy kommune 2009

Tilstandsrapport for grunnskolene I Vestvågøy kommune 2009 Tirsdag 19. oktober, 2010 Tilstandsrapport for grunnskolene I Vestvågøy kommune 2009 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tone Skråning MEDL V Mona Bråthen MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tone Skråning MEDL V Mona Bråthen MEDL AP Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 17:00 18:10 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 21.11.2012 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 17:00-18:45 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vardø kommune 2013/2014

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vardø kommune 2013/2014 Torsdag 11. september, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Vardø kommune 2013/2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Tilstandsrapport for Hamarskolen 2011

Tilstandsrapport for Hamarskolen 2011 Tilstandsrapport for Hamarskolen 2011 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008) fremgår

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen Heidi Holmen

Tilstandsrapport for grunnskolen Heidi Holmen Tilstandsrapport for grunnskolen 2011 Heidi Holmen Om tilstandsrapporten Fastsatt i opplæringsloven St.meld. Nr. 31 (2007 2008): Viktig at styringsorganene i kommunen har et bevisst og kunnskapsbasert

Detaljer

Følgende medlemmer møtte ikke: Navn Funksjon Representerer Eva Evita Lexander Medlem FRP. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer møtte ikke: Navn Funksjon Representerer Eva Evita Lexander Medlem FRP. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 28.04.2015 Tidspunkt: 17:30 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Tilstandsrapport; felles grunnskole Ski kommune

Tilstandsrapport; felles grunnskole Ski kommune Tirsdag 30. november 2010 Tilstandsrapport; felles grunnskole Ski kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen. Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler

Levanger kommune Rådmannen. Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler Levanger kommune Rådmannen Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler Levanger kommune 2012 Tilstandsrapport Levanger kommune 2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 05.09.2012 Tidspunkt: 17:00-18:45 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Fredag 20. august, 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen høsten 2010 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY

SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 10.06.2015, saksnr. 25/15 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran - 2011

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran - 2011 Torsdag 17. november, 2011 Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran - 2011 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ålesund kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ålesund kommune Sakspapir Tilstandsrapport for grunnskolen i Ålesund kommune 2014-2015 - Dokumentinformasjon: Saksbehandler: ArkivsakID: 13/1008 Anne Kristin Bryne Tlf: 70 16 28 25 JournalID: 15/65374 E-post: postmottak@alesund.kommune.no

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 18.08.2015 Tidspunkt: 17:30 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Roar Lund MEDL H Odd Riise MEDL AP Tove Kristin Fager MEDL FRP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Roar Lund MEDL H Odd Riise MEDL AP Tove Kristin Fager MEDL FRP Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 28.04.2010 Tidspunkt: 17:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

RAPPORTOPPFØLGING MARKER SKOLE

RAPPORTOPPFØLGING MARKER SKOLE RAPPORTOPPFØLGING MARKER SKOLE TILSTANDSRAPPORTEN Ragnar Olsen Marnet 02.04. Innhold ANALYSE AV OPPFØLGING AV MARKAR SKOLE HØSTEN... 2 ELEVER OG UNDERVISNINGSPERSONALE.... 2 TRIVSEL MED LÆRERNE.... 3 MOBBING

Detaljer

Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014. Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet

Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014. Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014 Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet Mal for tilstandsrapport I 2009 ble 13-10 i Opplæringsloven endret slik at det

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Torsdag 22. april, 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Vestby kommune Skole-, oppvekst- og kulturutvalget

Vestby kommune Skole-, oppvekst- og kulturutvalget Vestby kommune Skole-, oppvekst- og kulturutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: SKOLE-, OPPVEKST- OG KULTURUTVALGET Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 14.02.2013 Tid: 18:00 Innkallingen sendes også til varamedlemmene.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Mandag 20. oktober, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for kommunale barnehager og grunnskoler i Ås Saksbehandler: Hildegunn Sandvik Saksnr.: 15/

Tilstandsrapport for kommunale barnehager og grunnskoler i Ås Saksbehandler: Hildegunn Sandvik Saksnr.: 15/ Ås kommune Tilstandsrapport for kommunale barnehager og grunnskoler i Ås 2014 Saksbehandler: Hildegunn Sandvik Saksnr.: 15/01487-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur 20.05.2015

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Alvdal kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Alvdal kommune Tilstandsrapport for grunnskolen i Alvdal kommune 2015-2016 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Tilstandsrapport for Hamarskolen 2010

Tilstandsrapport for Hamarskolen 2010 Onsdag 23. mars, 2011 Tilstandsrapport for Hamarskolen 2010 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og kulturutvalget Tidspunkt: 19.05.2015, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 1 Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 Opplæringsloven: Skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. Tilstandsrapporten skal omhandle læringsresultater,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sak 143/13. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 13/678 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I DØNNA 2013

SAKSFRAMLEGG. Sak 143/13. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 13/678 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I DØNNA 2013 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 13/678 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I DØNNA 2013 Rådmannens innstilling: Kommunestyret tar den framlagte Tilstandsrapport Grunnskolen

Detaljer

Side1. Møteinnkalling til Komite for oppvekst. Møtedato: Møtetid: 10:00 Møtested: Innlandet skole skyss samordnes på mandag

Side1. Møteinnkalling til Komite for oppvekst. Møtedato: Møtetid: 10:00 Møtested: Innlandet skole skyss samordnes på mandag Møteinnkalling til Komite for oppvekst Møtedato: 19.10.2016 Møtetid: 10:00 Møtested: Innlandet skole skyss samordnes på mandag Forfall meldes på telefon 76 16 41 31 eller 916 60 328. Behov for habilitetsvurdering

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mariann Melhus Faraasen MEDL H Cathrine Eng Skotnes MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mariann Melhus Faraasen MEDL H Cathrine Eng Skotnes MEDL AP Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 14.09.2016 Tidspunkt: 17:30 20:15 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: Saksopplysninger: SAKSPAPIR TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN - 2012

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: Saksopplysninger: SAKSPAPIR TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN - 2012 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 13/2709 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: 13/661 I Saksbehandler: Terie Valla Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyret Sak nr.: 019/13 DRIFTSUTV ALG Dato: 10.04.2013 032/13

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 02.02.2011 Tidspunkt: 17:00 18:05 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Levanger kommune. Rådmannen. Tilstandsrapport. Grunnskolen i Levanger 2011

Levanger kommune. Rådmannen. Tilstandsrapport. Grunnskolen i Levanger 2011 Levanger kommune Rådmannen Tilstandsrapport Grunnskolen i Levanger 2011 Levanger kommune, april 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen i Levanger Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY

SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY Formannskapet behandlet saken den 22.06.2015, saksnr. 98/15 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy kommunestyre

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 02.03.2011 Tidspunkt: 17:00 17:45 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Oppmøte Vallersund oppvekstsenter

Oppmøte Vallersund oppvekstsenter Møteinnkalling nr. 3/2017 Utvalg: Hovedutvalg helse og oppvekst Møtested: Vallersund Oppvekstsenter Møtedato: 25.09.2017 Tid: 13:00 16:00 Forfall meldes til oppvekstsjef Kjetil By Rise, som sørger for

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Torsdag 16. juni, 2011 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. 3. Nasjonale prøver 9. trin. 4. Nasjonale prøver 2012 pr. skole (U.O. jmf offentlghetslovens 13)

FAUSKE KOMMUNE. 3. Nasjonale prøver 9. trin. 4. Nasjonale prøver 2012 pr. skole (U.O. jmf offentlghetslovens 13) SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 13/2709 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 13/661 I Saksbehandler: TerieVal1a Sluttbehandlede vedtaksinstans: Driftutvalget Sak nr.: 019/13 DRIFTSUTV ALG Dato: 10.04.2013 KOMMUNESTYRE

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen Tilstandsrapport Grunnskolen i Levanger 2010

Levanger kommune Rådmannen Tilstandsrapport Grunnskolen i Levanger 2010 Tilstandsrapport Grunnskolen i Levanger 2010 Driftskomite 4. mai 2011 Bjørg Tørresdal 1 Rapport om tilstanden i opplæringen Tilstandsrapporten skal omhandle læringsresultater, frafall og læringsmiljø.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Kan inneholde data under publiseringsgrense. Mandag 9. september, 2013 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig

Detaljer

Evenes kommune. Tilstandsrapport. for grunnskolen

Evenes kommune. Tilstandsrapport. for grunnskolen Evenes kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 2012 Innhold 1. Forord... 3 2. Sammendrag... 4 3. Hovedområder og indikatorer... 5 3.1. Elever og undervisningspersonale... 5 3.1.1. Antall elever og lærerårsverk...

Detaljer

SAKSDOKUMENT. De aller fleste elevene i Nittedalskolen trives på skolen, har gode relasjoner til lærerne sine, utfordres faglig og opplever mestring.

SAKSDOKUMENT. De aller fleste elevene i Nittedalskolen trives på skolen, har gode relasjoner til lærerne sine, utfordres faglig og opplever mestring. SAKSDOKUMENT Arkivsaknr.: 16/02476-2 Arkivkode: 0 Saksbehandler Line Tyrdal Saksgang Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og utdanning 05.09.2016 Kommunestyret 26.09.2016 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN

Detaljer

Levanger kommune. Rådmannen. Tilstandsrapport. Grunnskolen i Levanger 2010

Levanger kommune. Rådmannen. Tilstandsrapport. Grunnskolen i Levanger 2010 Levanger kommune Rådmannen Tilstandsrapport Grunnskolen i Levanger 2010 Levanger kommune, mars 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen i Levanger Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune Formannskap

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune Formannskap Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009 Formannskap 19.08.2010 1 Endring i opplæringslova aug 2009 - skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Balsfjord kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Balsfjord kommune Mandag 9. september, 2013 Tilstandsrapport for grunnskolen i Balsfjord kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstandsrapport for Åmli skule 2016

Tilstandsrapport for Åmli skule 2016 Tilstandsrapport for Åmli skule 2016 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling som siktemål. Lovkravet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 16/687

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 16/687 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 16/687 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I DØNNA 2016 Rådmannens innstilling: Kommunestyret tar den framlagte Tilstandsrapport Grunnskolen

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR SKOLER I ÅS KOMMUNE 2016 BILDE

TILSTANDSRAPPORT FOR SKOLER I ÅS KOMMUNE 2016 BILDE TILSTANDSRAPPORT FOR SKOLER I ÅS KOMMUNE 2016 BILDE Forord Side 2 av 13 Innholdsfortegnelse Forord... 2 1. Sammendrag... 5 2. Fakta om grunnskolen... 5 Elever og undervisningspersonale... 5 2.1.1. Elever

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vadsø

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vadsø Tilstandsrapport for grunnskolen i Vadsø Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008)

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009. Presentasjon for Verdal kommunestyre 30.08.2010

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009. Presentasjon for Verdal kommunestyre 30.08.2010 Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009 Presentasjon for Verdal kommunestyre 30.08.2010 1 Endring i opplæringslova aug 2009 - skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/607 Tilstandsrapport for Marker skole 2011-2012 ksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: A00 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 54/12 Oppvekst og omsorgsutvalget 13.11.2012 PS

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/513 Tilstandsrapporten for grunnskolen i Marker kommune. Saksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 20/14 Oppvekst og omsorgsutvalget

Detaljer

Saker til behandling. Ny godkjenning av leke og oppholdsareal Snømyra barnehage. Handlingsplan for idrett og friluftsliv 2012 2015. Spillemidler 2012.

Saker til behandling. Ny godkjenning av leke og oppholdsareal Snømyra barnehage. Handlingsplan for idrett og friluftsliv 2012 2015. Spillemidler 2012. VENNESLA KOMMUNE Levekårsutvalget vedleggshefte Dato: 24.11.2011 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 11/01585 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

Kultur og oppvekstsektoren Tilstandsrapport for grunnskolen i Grimstad

Kultur og oppvekstsektoren Tilstandsrapport for grunnskolen i Grimstad Kultur og oppvekstsektoren Tilstandsrapport for grunnskolen i Grimstad 2011 Behandlet i kommunestyret 21.11.11 (K-sak 11/100) Mandag 24. oktober, 2011 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Fredrikstad kommune 2010

Tilstandsrapport for grunnskolen i Fredrikstad kommune 2010 Onsdag 30. mars, 2011 Tilstandsrapport for grunnskolen i Fredrikstad kommune 2010 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran - 2012

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran - 2012 Torsdag 24. januar, 2013 Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran - 2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer