Rapport: UNIVERSELL UTFORMING I FRILUFTSOMRÅDER Status og forslag til tiltak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport: UNIVERSELL UTFORMING I FRILUFTSOMRÅDER Status og forslag til tiltak"

Transkript

1 Rapport: UNIVERSELL UTFORMING I FRILUFTSOMRÅDER Status og forslag til tiltak Del-rapport i Risør kommunes 5-årige prosjekt som pilotkommune for Universell utforming. Risør, oktober 2006

2 Side 2 av 2 Forord: De viktigste områdene i Risørs friluftsområder ble i juni 2006 befart med tanke på å kartlegge status for universell utforming og for å se på aktuelle tiltak som kan gjennomføres på sikt. Befaringen ble foretatt av prosjektleder og prosjektsekretær for pilotprosjektet samt ergoterapeut i Risør kommune. Medbrakt var rullestol og målebånd. Til hjelp i registreringen har den delen av Deltasenterets tilgjengelighetsmal som omhandler uteområder, blitt benyttet som rettesnor for å sikre at relevante forhold blir registrert. Hovedvekt er lagt på bevegelseshemmede og blinde/svaksynte da det er begrenset hvilke tiltak det er mulig å gjennomføre for miljøhemmede ute i naturen, spesielt med tanke på allergi. Rapporten tar for seg Finnøya, Lille Danmark, Østre Breibukt, Risøya ved motorbåtforeningens anlegg, Stangholmen, Randvik vestre og Randvik østre. 2

3 Side 3 av 3 Innholdsfortegnelse Finnøya...5 Status til og bruk av toaletter/dusj Overnatting...6 Generelt...6 Forslag til tiltak til og bruk av toaletter/dusj Overnatting...7 Lille Danmark Feil! Bokmerke er ikke definert. Status til / bruk av toalett Forslag til tiltak til /bruk av toalett Østre Breibukt...9 Status...9, bruk og bademuligheter...10 Forslag til tiltak Risøya...10 Status til /bruk av toaletter Kiosk...11 Forslag til tiltak til gressbakke og toaletter Kiosk...12 Stangholmen...12 Status til/bruk av toaletter...13 til restaurantene Forslag til tiltak til /bruk av toaletter

4 Side 4 av 4 til restaurantene Randvik østre og vestre...14 Status til /bruk av toaletter og dusj Forslag til tiltak til /bruk av toaletter og dusj

5 Side 5 av 5 Finnøya Finnøya ligger i Kranfjorden mellom Risørhalvøya og Barmen. Risør seilforening har sine lokaler her og har i stor grad tilrettelagt for bevegelseshemmede. Rutebåten går ikke ut til øya, men taxibåten anløper her på bestilling. Finnøya er definert som et fylkesanlegg for seilsport. Fig. 1: Kart over Finnøya. Status Brygge i form av ei stor rampe for ilandstigning fra båt og for utsetting av mindre seilbåter. Ordinær brygge. Rampa er brukbar for manuell rullestol med hjelper. Rampa er brukbar for elektrisk rullestol/scooter forutsatt god ilandstigning fra båt. For å komme videre fra rampa og til de skiferbelagte gangveien på øya, er det nødvendig å forsere en relativt høy kant, noe som ikke er mulig uten ledsager. For blinde eller svaksynte vil det være vanskelig å komme i land og det gis ikke noen informasjon. Det er ingen ledelinjer eller informasjonstavle (taktil eller med lyd) i området, heller ikke ved den andre brygga. Langs rampa og det hellelagte gangarealet videre inn på øya, er det ingen gjerder eller håndlister, verken langs fjellet eller langs vannet. Fig. 2: Rampe for ilandstigning på Finnøya. Ordinær brygge sees i bakgrunnen. til og bruk av toaletter/dusj Det er to bygninger med toaletter på øya. Ordinær utedo har hellelagt atkomst fra bryggene og bort til doen (trerampe på slutten). Manuell rullestol kan benyttes hit. Utedoen har ingen håndtak og innvendig snuareal er 1,20 x 0,95 m. Doen er ikke tilgjengelig med elektrisk rullestol. Doen blei imidlertid tilrettelagt som HC-toalett etter datidens krav (1980-åra). 5

6 Side 6 av 6 Noe lengre opp på øya er det eget HC-toalett og dusj. er tilgjengelig både med manuell og elektrisk rullestol. Rampe sikrer atkomst til bygget, men dørstokk inn til toalett/dusj er for høy. Toalettet har ikke håndtak. Det er mulig å dusje, men stol mangler. Innkast for myntautomat er plassert for høyt. Håndvasken er noe høyt plassert, men det er fult mulig å vaske seg. Det er god snuplass i rommet. Det er ingen veibeskrivelse til toalett/dusj for blinde/svaksynte. De hellelagte gangene vil kunne fungere som naturlige ledelinjer fordi kantene er høyere enn terrenget rundt, men mangel på informasjon gjør området uoversiktlig. Det mangler gjerder som forhindrer fallskader fra rampene. Det er ingen ledelinjer inne i bygget. Fig. 3: Inngangsparti til HC-toalett/dusj. Bading for blinde/svaksynte eller bevegelseshemmede krever ledsager p.g.a. høydeforskjeller og mangel på merking/ledelinjer. Overnatting Seilforeninga tilbyr overnatting i huset på øya. I dette huset er det også kiosk. en opp til huset er relativt bratt, men hellelagt. Gangveien er tilgjengelig med elektrisk rullestol/scooter. Manuell rullestol krever ledsager. Begge innganger er utilgjengelige (store steiner og høy dørstokker). For overantting må bevegelseshemmede bæres opp i 2. etg., evt. benytte madrass i stua i 1. etg. For blinde/svaksynte er det ingen informasjon om overnatting eller kiosk. Fig. 4: Et av inngangspartiene til huset med overnatting og kiosk. Hovedinngangen har tilsvarende steinhelle foran døra og høy dørstokk. Generelt Det er ingen oppmerksomhetsfelt for blinde/svaksynte som varsler om forskjeller i terrengnivå, for eksempel på treplattingen nede ved sjøen. Det er stor snublefare. Bryggekantene er ikke sikret, men har en lav kant ved fotøyningsringene. Det er ikke ledelinjer i område. Området er i hovedsak vurdert opp mot tilgjengeligheten for bevegelseshemmede, og det er ikke lagt til rette for synshemmede. 6

7 Side 7 av 7 Forslag til tiltak Informasjon for blinde/svaksynte om hva som befinner seg av tilbud på øya. Informasjonen kan være i form av et følbart (taktilt) kart, evt. supplert med blindeskrift, eller i form av lyd (boks med knapp for opplesing) som forteller hvor man skal gå for å finne strand, toalett og tilbud om overnatting og kiosk. Det bør lages ledelinjer fra der man kommer i land med båt, videre til informasjonsskilt/-boks og derfra til de hellelagte gangene. Ledelinjene kan være en kombinasjon av naturlige kanter og spesielt tilrettelagte linjer i annet materiale. For bevegelseshemmede burde rampa hatt en noe svakere stigning for at rullestolsbrukere skal kunne klare seg uten ledsager. Mellom rampa og den hellelagte gangen må det lages ei kile med slak helning som sikrer atkomst til gangveien. Langs den hellelagte atkomsten mellom de to bryggene bør det lages ei håndlist i fjellet for å sikre at blinde/svaksynte ikke kommer for nærme kanten på brygga. På samtlige brygger bør det lages ei ledelinje bort fra bryggekanten. til og bruk av toaletter/dusj Trerampene ved inngangspartiene til toaletter/dusj må sikres mot fallskader. I.h.t. teknisk forskrift skal slike høyder sikres med gjerde. Inne på HC-toalett/dusj bør det lages ei ledelinje i et annet materiale på golvet for å vise vei til riktig rom. Dørstokken inn til HC-toalett/dusj må få ei kile som atkomst med rullestol. Det må sikres at rullestolbrukere kan nå opp til myntinnkast for benyttelse av dusjen. Det må monteres håndtak ved toalettet. Vasken burde vært plassert lavere. Dersom de gangveiene skal kunne benyttes med manuelle rullestoler, bør de ha en stigning på 1:20, alternativt 1:12. Fig. 5 Dørstokk inn til HC-toalett/dusj Det kan lages ei rampe ut i sjøen ved stranda innerst i bukta. Det kan lages en badeheis for bevegelseshemmede ved brygga. Det bør lages ledelinjer til badeplass samt informasjon om badeplass for blinde/svaksynte. Overnatting Det kan lages alternativ en sovemulighet i 1. etasje (for eksempel sovesofa). Ved inngangspartiene ei fast, evt. provisorisk, rampe. For blinde/svaksynte bør det være informasjon om overnatting og kiosk ved huset, for eksempel på et skilt eller i form av lyd. Generelt Ved overganger fra et nivå til et annet bør det være oppmerksomhetsfelt med kontrastfarge som forhindrer snubling i kanter. Dette feltet bør være i et annet materiale enn det øvrige. 7

8 Side 8 av 8 Lille Danmark Lille Danmark ligger i Østerfjorden på Risøya. Rutebåten går ut til øya og taxibåten anløper her på bestilling. Det er lagd ei murt rampe spesielt tilpassa rutebåten. Lille Danmark er et offentlig friområde som kommunen har ansvar for. Det er en viss tilrettelegging for bevegelseshemmede. Fig. 6: Kart over Lille Danmark, Risøya. Status Rampe tilpassa rutebåt er for høy for mange andre båttyper. Hellelagt gangsti fra rampe er brukbar med elektriske rullestoler, men vanskeligere med manuelle stoler. Stien slutter ved gressbakken. Ordinær brygge har treplanker med mellomrom hvor rullestoler kjører seg fas, men er ikke tilrettelagt i utgangspunktet. Sti fra den ordinære brygga er utilgjengelig med rullestol. Det er ikke tilrettelagt med stier tilpasset rullestoler i plenområdet. Det er ingen informasjon (taktil tavle, lyd etc.) eller ledelinje for blinde/svaksynte ved bryggene. til / bruk av toalett Utedoen er av samme type som på Finnøya. Det er fare for å falle utenfor rampa når man snur fordi det mangler rekkverk. en til toalettet går over gress som er vanskelig å forsere i manuell rullestol. Det finnes ingen ledelinjer, verken naturlige eller kunstige, i området. Det er to strender på Lille Danmark. Den ene er utilgjengelig fordi det er en knaus mellom stranda og gressbakken. Den andre krever ledsager både for blinde/svaksynte og bevegelseshemmede. Forslag til tiltak en fra rampa for rutebåten bør utbedres med tanke på stigningsforhold og ved at den hellelagte gangveien går over til en gruslagt gangvei (fast grus) videre inn i området. 8

9 Side 9 av 9 Den ordinære brygga må, hvis den skal tilrettelegges for bevegelseshemmede, få en heisanordning eller rampe for ilandstigning. Bryggas belegg må også tilpasses slik at rullestoler ikke setter seg fast. Ved brygga for rutebåten bør det være informasjon for blinde/svaksynte (lyd, taktil tavle). Naturlige ledelinjer i form av for eksempel grusganger bør etableres. til /bruk av toalett Grusganger som både kan være ledelinjer og som er faste å kjøre rullestoler på, bør lages fra bryggene, via gressbakken og til toalettet. Når toalettet skal rehabiliteres, bør dimensjonene tilpasses elektriske rullestoler og få håndtak inne på toalettet. Utvendig bør snuarealet tilpasses elektrisk rullestol og sikres med rekkverk. Det bør lages bademulighet for rullestolbrukere ut i sjø, for eksempel ved rampe med håndlister. Ledelinje og informasjon for blinde/svaksynte bør vise vei til badeplass. Fig. 7: Gangsti til ordinær brygge Østre Breibukt Østre Breibukt ligger ved Østerfjorden på Store Vardøya. Det går ingen rutebåt hit, men taxibåten legger til ved en av bryggene. Det er ikke foretatt noen tilrettelegging for bevegelseshemmede eller blinde/svaksynte. Breibukt er et offentlig friområde som vedlikeholdes av kommunen. Fig. 8: Vestre Breibukt. 9

10 Side 10 av 10 Status, bruk og bademuligheter Brygga er ei ordinær trebrygge og atkomsten bort til stranda går over småkuppert svaberg. Stranda er veldig langgrunn. Verken brygge, atkomst eller bademuligheter er tilgjengelig for bevegelseshemmede. Blinde/svaksynte med ledsager kan benytte området, men fordi terrenget er småkuppert er atkomsten fra brygga bort til stranda ikke optimal. Forslag til tiltak Brygga hvor taxibåten legger til er tilgjengelig og p.g.a. omfattende terrenginngrep, kan det ikke tilrettelegges for bevegelseshemmede. Det kan sees på om enkle håndlister i fjell, evt. tau, kan etableres for svaksynte/blinde. Det kan også være mulig med en enkel, gruslagt sti for blinde/svaksynte. fra den andre brygga og bort til stranda krever noe terrengbearbeiding av svaberget. Ved en av bryggene kan det plasseres en badeheis eller rampe ut i sjø, men ikke ved stranda fordi den er svært langgrunn. Det synes vanskelig å tilpasse bading for bevegelseshemmede. Risøya Risøya ligger ved Østerfjorden og Risør Motorbåtforening har tilholdssted her. Foreninga driver kiosken på brygga. Rutebåten har ikke anløp på stedet, men taxibåten legger til etter ønske. Hele Risøya er et offentlig friområde og kommunen har ansvar for søppeltømming og toalettene. Fig. 9: Kart over Risør Motorbåtforenings område på Risøya. Status Brygga er av ordinær type. Dekket er tett og godt egna for rullestoler. Tilgjengeligheten til brygga er avhengig av ilandstigningsmulighet fra båt. Fra brygga er det utilgjengelig for rullestol opp til gressbakken 10

11 Side 11 av 11 og hovedhuset, samt at huset er utilgjengelig p.g.a. mange trappetrinn. For blinde/svaksynte er det ingen informasjon eller ledelinjer, verken til kiosken eller videre oppover på øya. til /bruk av toaletter Utedoen er utilgjengelig for rullestolbrukere, både p.g.a. trapper og stigning opp til toalettene og selve toalettet som har trapper opp. Det er ingen ledelinjer eller informasjon fra blinde som viser veien til toalettene. Det er et grunt område mellom brygga og land, men dette er utilgjengelig med rullestol. Blinde/svaksynte er avhengig av ledsager for å finne veien hit. Kiosk Kiosken ligger på selve brygga og betjenes gjennom døra eller ei luke. Det er derfor ingen som går inn i kiosken og den er like tilgjengelig for rullestolbrukere som for andre. Det finnes ingen informasjon for blinde/svaksynte ved kiosken. Fig. 10: Kiosk på Risøya, Risør Motorbåtforening. Forslag til tiltak Brygga i seg selv er ok, men dersom for ilandstigning kunne man hatt ei rampe liggende fordi det er mange privatbåter som legger til her og som ikke har slikt utstyr. Ved kiosken bør det være informasjon for blinde/svaksynte som gir en oversikt over hva som befinner seg på stedet og hvor (lyd, taktil tavle). til gressbakke og toaletter Det er mulig å lage en atkomstvei for rullestoler i på kioskens nordside uten for store terrenginngrep. Videre opp til toalettet og hovedhuset kan det lages en fast grusgang, men stigningsforholdet gjør at det kreves hvileplasser. Imidlertid er det et omfattende arbeid som først krever avklaring med leietakere/rettighetshavere. Toalettet bør bygges om med atkomstrampe og snuarealer tilpassa elektriske rullestoler (se Lille Danmark). 11

12 Side 12 av 12 Bading for rullestolbrukere krever badeheis fordi stranda er så liten at det ikke er plass til rampe ut i sjø. For blinde/svaksynt vil en håndlist ned langs trappa og ut i sjøen være til hjelp. Kiosk Informasjon om området bør lages i tilknytning til kioskbygget. For øvrig er betjening lik for alle. Stangholmen Stangholmen ligger sør for byen og ved utløpet til havet. Øya er et offentlig friområde, men restauranten drives privat. Bygningsmassen består av fyret og tilhørende bygg som tidligere var boliger. Det går en egen rutebåt ut til Stangholmen, men også taxibåten anløper her etter anmodning. Fig. 11: Stangholmen ved utløpet fra Risør. Status Den private rutebåten legger til ved ei flytebrygge hvor det ligger ei rampe fra brygga og opp til den steinlagte området. Båten har ikke heis for rullestolbrukere for på- og avstigning og rampa er utilgjengelig med rullestol fordi den har en høy kant nederst. Rampa har ikke rekkverk for blinde/svaksynte. Fra den ordinære flytebrygga er det tilsvarende løsning. Det er ingen informasjon for blinde/svaksynte når man kommer i land og det er ingen ledelinjer som fører opp til restauranten, men det er delvis gjerder (slutter på ulogiske plasser). 12

13 Side 13 av 13 Fig. 12: fra privat taxibåt til Stangholmen. til/bruk av toaletter Den hellelagt gangveien fra brygga og opp til restauranten og toalettene er ujevn og har relativt bratt stigning. Gangveien er tilgjengelig med manuell rullestol med ledsager. For elektrisk rullestol/scooter er den brukbar, men ujevn. Toalettene er ikke tilgjengelige p.g.a. trapper og for lite manøvreringsareal inne. til restaurantene Det gamle fyret inkludert uteserveringa, har kun atkomst via en bratt trapp. Den andre restauranten har atkomst til innearealet og baren, men ikke til uteserveringa p.g.a. trapper. Det er ingen ledelinjer i området, men det hellelagte arealet kan kanskje brukes som en naturlig ledelinjer. Det er ingen markeringer på trappenesene, men det er delvis rekkverk. Det er ikke tilrettelagt for bading for bevegelses- eller orienteringshemmede. Det er ingen strand i området. Forslag til tiltak Rutebåten kan installere heis for på- og avstigning. Det bør lages ei rampe som går helt ned på brygga, dvs. uten høy kant nederst. Rampa bør ha rekkverk for å forhindre at noen faller i sjøen. Rekkverket bør fortsette opp mot restaurantene. Informasjon i form av lyd eller følbart kart bør plasseres på land i nærheten av rampa. Herfra bør det etableres naturlig ledelinjer i form av rekkverk eller kanten på den hellelagte gangveien. til /bruk av toaletter Det bør sees på om det kan lages ei rampe inn til toalettene ovenfra p.g.a. stigningsforholda. Evt. bør det sees på innvendig atkomst. Hvis toalettene skal endres bør det lages felles toalett for alle, ikke særskilt HC-toalett. Toalettene bør merkes for blinde/svaksynte, også med innvendig ledelinje på gulv. 13

14 Side 14 av 14 til restaurantene Restauranten i fyret, inkludert uteservering, er svært vanskelig tilgjengelig. Det bør sees på muligheten for å komme opp på nivået med uteservering og restauranten med en felles løsning. Det bør sees på om man kan komme gjennom den andre restauranten og ut til uteserveringa, evt. om man kan komme rundt bygget på østsida med en platting. Det bør lages naturlige ledelinjer til de to restaurantene. Det er svært vanskelig å tilrettelegge for bading p.g.a. båttrafikk og lite tilrettelagte badeområder. Tilrettelegging krever større inngrep på sjøbunnen. Randvik østre og vestre Randvik østre og vestre ligger på Risørhalvøya og er tilgjengelig med bil. De to strendene eies og vedlikeholdes av kommunen. Nærområdet til stranda er naturvernområde. Fig. 12: Randvik østre og vestre med parkeringsplass i midten. Status Det er enklest å komme hit med bil og herfra er det tilnærma flatt terreng til begge strendene. Gangveiene har fast grus og er tilrettelagt for rullestolbrukere. De er foreløpig ikke tilrettelagt med ledelinje, men dette vurderes etablert på den ene sida av gangveiene. Det er opparbeidet parkeringsplass. til /bruk av toaletter og dusj Toaletter er ikke tilgjengelig med rullestol p.g.a. trapp. Innvendig er det ikke snuareal. Det er ingen ledelinje som viser hvor toalettet er. På Randvik østre er det en utedusj. Denne er vanskelig tilgjengelig med rullestol p.g.a. at atkomsten består av gress. Dusjen er enkel å betjene. Det er ingen ledelinje til dusjen. 14

15 Side 15 av 15 Det skal etableres et nærmiljøanlegg i form av ei baderampe ut i sjøen på Randvik. Det er ikke tilrettelagt eller planlagt tilrettelegging på Randvik vestre. Forslag til tiltak Fast grusdekke, ledelinje og benker er planlagt utført. Informasjon for blinde/svaksynte er planlagt utført. til /bruk av toaletter og dusj Toalettet bør bygges om med atkomst og dimensjonering tilpassa elektrisk rullestol samt ledelinje for blinde/svaksynte. Det bør lages en fast grusgang opp til dusjen. Grusen kan fungere som naturlig ledelinje. Fig. 13: til framtidig rampe ut i sjø, Randvik østre. Baderampe er planlagt. Denne vil ivareta både bevegelseshemmedes og blinde/svaksyntes behov. På Randvik vestre bør det lages ei ledelinje ut i sjø med utgangspunkt i gangveien. 15

Tilgjengelige turområder i Hønefoss

Tilgjengelige turområder i Hønefoss Tilgjengelige turområder i Hønefoss Innledning Ringerike kommune kartla tilgjengeligheten til og i friluftsområder i Hønefoss høsten 2015. Kartlegging av tilgjengelige turområder er utført av kommunens

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING DE VANLIGSTE UTFORDRINGENE I UNDERVISNINGSBYGG

UNIVERSELL UTFORMING DE VANLIGSTE UTFORDRINGENE I UNDERVISNINGSBYGG UNIVERSELL UTFORMING DE VANLIGSTE UTFORDRINGENE I UNDERVISNINGSBYGG Berit Okstad, Asplan Viak Temaet universell utforming har fått stort fokus de siste årene, og det stilles stadig større krav til utforming

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING AV FRILUFTSOMRÅDER

UNIVERSELL UTFORMING AV FRILUFTSOMRÅDER UNIVERSELL UTFORMING AV FRILUFTSOMRÅDER Universell utforming betyr utforming for alle Fordi kravene til universell utforming er høye, og kan være uoppnåelig i naturlandskapet, brukes gjerne begrepet tilgjengelighet

Detaljer

Universell utforming av friluftslivsområder - tilskudd til små, synlige tiltak "smått er godt"

Universell utforming av friluftslivsområder - tilskudd til små, synlige tiltak smått er godt Rapport 9.12.2015 Universell utforming av friluftslivsområder - tilskudd til små, synlige tiltak "smått er godt" Hovedutvalget for regionalutvikling og kultur i Buskerud vedtok i møte den 10. september

Detaljer

Brukbarhet. Brukbarhet 1

Brukbarhet. Brukbarhet 1 Brukbarhet TEK 10-1 Generelle krav til brukbarhet Bestemmelsene om brukbarhet skal sikre at hver bygning kan nyttes til sitt forutsatte formål og at utformingen av bygningen gir gode bruksmuligheter for

Detaljer

Kartlegging av kulturminner og uteområder i Rissa-, Åfjord-, Ørland- og Bjugn-kommune.

Kartlegging av kulturminner og uteområder i Rissa-, Åfjord-, Ørland- og Bjugn-kommune. Kartlegging av kulturminner og uteområder i Rissa-, Åfjord-, Ørland- og Bjugn-kommune. 1 Forord Med denne brosjyren er det ønskelig å beskrive tilstanden på utvalgte friluftsområder og kulturminner med

Detaljer

10 råd for universell utforming av turveger. - en praktisk tilnærming sett fra en landskapsarkitekt / vegplanlegger

10 råd for universell utforming av turveger. - en praktisk tilnærming sett fra en landskapsarkitekt / vegplanlegger 10 råd for universell utforming av turveger - en praktisk tilnærming sett fra en landskapsarkitekt / vegplanlegger Elin Katrine Nilssen Temadag på Notodden 26.03.2014 En sammenligning Telemark Sogn og

Detaljer

Brukbarhet TEK 10-1 Generelle krav til brukbarhet TEK 10-2 Generelle krav til utearealer

Brukbarhet TEK 10-1 Generelle krav til brukbarhet TEK 10-2 Generelle krav til utearealer Brukbarhet Veileder til teknisk forskrift REN vil komme med endret innhold vedrørende universell utforming jf veiledere fra BE/Husbanken. I dag finner vi spesifikasjoner og løsningsforslag på http://www.be.no/universell/

Detaljer

Høgskole Harstad. Havnegata 9 9405 Harstad. Kompleksnr. 1026. Bygg nummer: 10771. Rapportdato: 27. oktober 2015. 318,4 m 2 Kompleksnavn: Adresse:

Høgskole Harstad. Havnegata 9 9405 Harstad. Kompleksnr. 1026. Bygg nummer: 10771. Rapportdato: 27. oktober 2015. 318,4 m 2 Kompleksnavn: Adresse: Rapportdato: 27. oktober 2015 Kompleksnr. 1026 Bygg nummer: 10771 Areal: Sum tiltak: Satsingsår: 318,4 m 2 Kompleksnavn: Adresse: Høgskole Harstad Havnegata 9 9405 Harstad Oslo, 27. oktober 2015 VISTA

Detaljer

Er biblioteket tilgjengelig for alle?

Er biblioteket tilgjengelig for alle? Er biblioteket tilgjengelig for alle? Sjekkpunkter for nedbygging av fysiske barrierer i eksisterende lokaler Hva er et tilgjengelig bibliotek? Et bibliotek for alle har utformet sine lokaler og tilrettelagt

Detaljer

Universell utforming: Aktivitet kontra drift utfordringer?

Universell utforming: Aktivitet kontra drift utfordringer? Av Per-Einar Johannessen (NIF) Fagkonsulent idrett for funksjonshemmede Mobil: 924 02 803 E-post: pej@idrettsforbundet.no Universell utforming: Aktivitet kontra drift utfordringer? Det er ikke lov å diskriminere

Detaljer

Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10, 8 og 12 16. februar 2016

Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10, 8 og 12 16. februar 2016 Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10, 8 og 12 16. februar 2016 Trine Presterud Universell Utforming AS Foto: Universell Utforming AS der ikke annet er oppgitt Universell Utforming AS Ingeniør-

Detaljer

HØSKOLEN I VOLDA SYNNØVE RISTES BYGG RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING

HØSKOLEN I VOLDA SYNNØVE RISTES BYGG RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING HØSKOLEN I VOLDA SYNNØVE RISTES BYGG RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING Volda, 25. November 2010 Tempevegen 22, 1300 Trondheim Telefon: 73 94 97 97 Faks.: 73 94 97 90 www.asplanviak.no 1.1 Generelt om byggene

Detaljer

Uteoppholdsareal 01:03 SIDE Utgave 12.01.2015

Uteoppholdsareal 01:03 SIDE Utgave 12.01.2015 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Planløsning Størrelse 8-4 (1) Uteoppholdsareal skal etter sin funksjon være egnet for rekreasjon, lek og aktiviteter for

Detaljer

Universell utforming og reiseliv - befaring på Domkirkeodden

Universell utforming og reiseliv - befaring på Domkirkeodden Universell utforming og reiseliv - befaring på Domkirkeodden 23. okt. 2013 Innledning til og befaring på - Domkirkeodden Velkommen til Domkirkeodden v/magne Rugsveen, Avdelingsdirektør ved Domkirkeodden

Detaljer

NOTAT - FOR OPPFØLGING

NOTAT - FOR OPPFØLGING NOTAT - FOR OPPFØLGING Til: Avdeling for lov og rettigheter Fra: Arshad Khan Vår ref. Dato: 09/1534-31/SF-471, SF-551, SF-822, SF-904//AKH 03.08.2011 Kommune bryter plikten til å sikre universell utforming

Detaljer

VEILEDER TIL REGISTRERINGSSKJEMA - KARTLEGGING AV TILGJENGELIGHET OG UNIVERSELL UTFORMING AV FRILUFTSOMRÅDER

VEILEDER TIL REGISTRERINGSSKJEMA - KARTLEGGING AV TILGJENGELIGHET OG UNIVERSELL UTFORMING AV FRILUFTSOMRÅDER VEILEDER TIL REGISTRERINGSSKJEMA - KARTLEGGING AV TILGJENGELIGHET OG UNIVERSELL UTFORMING AV FRILUFTSOMRÅDER Norges Handikapforbund Trøndelag og Friluftsrådenes Landsforbund, mai 2007 Innledning Registreringsskjemaet

Detaljer

Til bruk ved planlegging av nybygg og ombygging

Til bruk ved planlegging av nybygg og ombygging Drammen Eiendom KF Sjekkliste Universell utforming Til bruk ved planlegging av nybygg og ombygging Universell utforming betyr at produkter, byggverk og uteområder som er i alminnelig bruk, skal utformes

Detaljer

Gode råd til en bedre utformet butikk

Gode råd til en bedre utformet butikk Butikk for alle Gode råd til en bedre utformet butikk Nesten daglig er vi innom butikken på hjørnet eller et kjøpesenter. For synshemmede og eldre kan utfordringene være mange, men med et enkelt grep kan

Detaljer

Brukbarhet. Brukbarhet 1

Brukbarhet. Brukbarhet 1 Brukbarhet TEK 10-1 Generelle krav til brukbarhet Bestemmelsene om brukbarhet skal sikre at hver bygning kan nyttes til sitt forutsatte formål og at utformingen av bygningen gir gode bruksmuligheter for

Detaljer

Kongsvinger kommune. Marikollen skole. universell utforming. Rapport 7. juni 2006. 7. juni 2006 VISTA UTREDNING AS

Kongsvinger kommune. Marikollen skole. universell utforming. Rapport 7. juni 2006. 7. juni 2006 VISTA UTREDNING AS Kongsvinger kommune Marikollen skole universell utforming Rapport 7. juni 2006 Marikollen skole universell utforming Side 2 Forord Denne rapporten er utarbeidet for Kongsvinger kommune av Vista Utredning

Detaljer

Registreringsskjema for universell utforming i friluftsområder

Registreringsskjema for universell utforming i friluftsområder Turområde sentrumsnært: Turområde: Badeplass: Fiskeplass: Vinteraktivitet: Bilder medfølger ant: Element Parkering Registreringsskjema for universell utforming i friluftsområder Område: Vannbassenga, badeplass

Detaljer

Saksnr. L.nr. Arkivkode Dato 11/1538-38 5434/13 033 24.06.2013

Saksnr. L.nr. Arkivkode Dato 11/1538-38 5434/13 033 24.06.2013 Tjenesten for funksjonshemmede Møtereferat Saksnr. L.nr. Arkivkode Dato 11/1538-38 5434/13 033 24.06.2013 Møtedato: 05.06.2013 Sted: Litun senter Tid: 10.00-12.00 Til stede: Referatet sendes til: Deltakerne

Detaljer

Tilskudd til tilpasning Eksempelsamling

Tilskudd til tilpasning Eksempelsamling Tilskudd til tilpasning Eksempelsamling Alle skal bo godt og trygt Side 2 Innhold Side FORORD 3 EKSEMPEL 1 4-5 EKSEMPEL 2 6-7 EKSEMPEL 3 8-9 EKSEMPEL 4 10-11 EKSEMPEL 5 12-13 EKSEMPEL 6 14-15 Side 3 FORORD

Detaljer

Norges Blindeforbunds kvalitetskrav til bygg

Norges Blindeforbunds kvalitetskrav til bygg Norges Blindeforbunds kvalitetskrav til bygg Dette dokumentet skal fungere som en sjekkliste når man går rundt i byggverk og ser om kravene i henhold til lovverk og Norges Blindeforbund sine krav er oppfylt.

Detaljer

48 tips. som gjør boligen din funksjonell

48 tips. som gjør boligen din funksjonell 48 tips som gjør boligen din funksjonell UNIVERSELL UTFORMING EN BOLIG TIL BRUK I ALLE LIVSFASER Den som er frisk, sprek og fleksibel, tenker kanskje ikke over det så ofte, men har nok likevel irritert

Detaljer

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Planløsning Orientering Skilting Heis Trapp Belysning Lydforhold

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Planløsning Orientering Skilting Heis Trapp Belysning Lydforhold 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Planløsning Orientering Skilting Heis Trapp Belysning Lydforhold 12-6 (1) Kommunikasjonsvei skal være sikker, hensiktsmessig

Detaljer

Lille Hjertøya. Tilrettelegging for friluftsliv

Lille Hjertøya. Tilrettelegging for friluftsliv Lille Hjertøya. Tilrettelegging for friluftsliv Hvordan tilrettelegge for friluftsliv på Lille Hjertøya? Legge til rette for friluftsaktivitet på en naturvennlig måte Hindre at fysisk tilrettelegging og

Detaljer

Notat - gjennomgang av tiltaksrapport universell utforming Reserve 2013 bygg

Notat - gjennomgang av tiltaksrapport universell utforming Reserve 2013 bygg Rapportdato 22.10.12 Kompleksnr. 579 Byggenr. 1603 BTA: 737,3 gml. tall Sum anbefalte tiltak: 200 900 Satsningsår Reserve 2013 Kompleksnavn: Molde trafikkstasjon Byggnavn: Molde trafikkstasjon Notat -

Detaljer

Universell utforming praktiske grep. Tilgjengelighet for alle

Universell utforming praktiske grep. Tilgjengelighet for alle Universell utforming praktiske grep Lars Myhre, Boligprodusentenes Forening Tilgjengelighet for alle 1 UU i ny pbl MD Ot.prp. 32 Om lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) (plandelen)

Detaljer

Tone Skajaa Rye Byggesaksbehandler og K5 - instruktør

Tone Skajaa Rye Byggesaksbehandler og K5 - instruktør Tone Skajaa Rye Byggesaksbehandler og K5 - instruktør http://uukurs.be.no/ Universell utforming og Kompetanseprogrammet Kompetanseprogrammet er et opplæringsprogram for politikere og ansatte i kommuner

Detaljer

Tilskudd til tilpasning Eksempelsamling

Tilskudd til tilpasning Eksempelsamling Tilskudd til tilpasning Eksempelsamling Alle skal bo godt og trygt Side 2 Innhold Side FORORD 3 EKSEMPEL 1 4 EKSEMPEL 2 6 EKSEMPEL 3 8 EKSEMPEL 4 10 EKSEMPEL 5 12 EKSEMPEL 6 14 EKSEMPEL 7 16 EKSEMPEL 8

Detaljer

Universell utforming. I bevaringsverdige bygningsmiljøer. Risør kommune. v/heidi Rødven

Universell utforming. I bevaringsverdige bygningsmiljøer. Risør kommune. v/heidi Rødven Universell utforming I bevaringsverdige bygningsmiljøer Risør kommune v/heidi Rødven Risør handelsby, treby, empire 1971 Blant Sørlandsbyenes trehusmiljøer står Risør i en særstilling, ingen steder finner

Detaljer

Universell utforming

Universell utforming Universell utforming - ny forskrift om tekniske krav til byggverk Seniorrådgiver Tone Rønnevig, Statens bygningstekniske etat Universell utforming Pbl kap 28 og 29 Lovbestemmelser om universell utforming

Detaljer

Universell utforming og reiseliv

Universell utforming og reiseliv Universell utforming og reiseliv 25. okt. 2013 Innledning til og befaring på - Maihaugen Velkommen til Maihaugen v/torger Korpberget, driftssjef ved Lillehammer-museene Innledning om universell utforming

Detaljer

U n i v e r s e l l U t f o r m i n g

U n i v e r s e l l U t f o r m i n g U n i v e r s e l l U t f o r m i n g HVORDAN SKAL MAN TENKE SOM ARKITEKT NÅR MAN SKAL LAGE LØSNINGER SOM PASSER FOR ALLE? HVILKE SPESIELLE UTFORDRINGER MØTER MAN I PROSESSEN? BOLIGER BASERT PÅ PRINSIPPET

Detaljer

Bernia rundtur. Benidorm CB6

Bernia rundtur. Benidorm CB6 Bernia rundtur Benidorm Turen rundt Berniafjellene går i spennende natur. En naturlig hule tar oss fra den ene siden av fjellkjeden til den andre. Du kan også ta en avstikker til en naturlig fjellbro eller

Detaljer

Kartlegging av tilgjenge i friluftsområde

Kartlegging av tilgjenge i friluftsområde , med døme frå Haugesund og Stord friluftsområde.. Pilotkommuner for universell utforming. Universell utforming i kommunene Berlevåg Båtsfjord Astrid Larsen Prosjektleiar Sjukepleiar ein gong g for lenge

Detaljer

DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Rygge for 2013-2018

DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Rygge for 2013-2018 DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Rygge for 2013-2018 Fakta om kommunen pr 25.05.2012 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre

Detaljer

TEK 10 Kapittel 8 - Uteareal - krav om universell utforming.

TEK 10 Kapittel 8 - Uteareal - krav om universell utforming. TEK 10 Kapittel 8 - Uteareal - krav om universell utforming. 1 Plan- og bygningsloven Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte byggetiltak Et samfunn

Detaljer

Studentlivet for alle. Universell utforming av arrangement og aktiviteter

Studentlivet for alle. Universell utforming av arrangement og aktiviteter Studentlivet for alle Universell utforming av arrangement og aktiviteter Universell utforming av studentaktiviteter Universell utforming bidrar til likestilling gjennom å inkludere flest mulig i ordinære

Detaljer

12-6. Kommunikasjonsvei

12-6. Kommunikasjonsvei 12-6. Kommunikasjonsvei Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 03.01.2016 12-6. Kommunikasjonsvei (1) Kommunikasjonsvei skal være sikker, hensiktsmessig og brukbar for den ferdsel og transport som

Detaljer

IDEÈR FOR GRØNINGSTRAEN, NOVEMBER 2010

IDEÈR FOR GRØNINGSTRAEN, NOVEMBER 2010 IDEÈR FOR, NOVEMBER 2010 Grøningstraen Grøningstraen er Kvitsøy kommunes største friområde med sandstrand, grillhytte, utsiktspunkter, båtfester og handicaptoalett. For at friområdet skal fungere mer tilfredsstillende

Detaljer

Neiden tollsted. Notat. Gjennomgang av tiltaksrapport vedrørende universell utforming 2014 bygg. Byggenr. 8049. Kompleksnr. 2509

Neiden tollsted. Notat. Gjennomgang av tiltaksrapport vedrørende universell utforming 2014 bygg. Byggenr. 8049. Kompleksnr. 2509 Rapportdato: 11.04.2013 Kompleksnr. 2509 Byggenr. 8049 BTA: 178,8 m 2 Sum anbefalte tiltak: 445 100 Satsningsår 2014 Kompleksnavn: Neiden tollsted Byggnavn: Neiden tollsted Neiden tollsted Notat Gjennomgang

Detaljer

KS kommunenettverk universell utforming mai 2017 BODØ. Hva skjer i fylkene innen arbeidet med universell utforming?

KS kommunenettverk universell utforming mai 2017 BODØ. Hva skjer i fylkene innen arbeidet med universell utforming? KS kommunenettverk universell utforming 29. - 30.mai 2017 BODØ Hva skjer i fylkene innen arbeidet med universell utforming? Kort statusinformasjon fra Bygge- og Eiendomstjenesten i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Detaljer

Kartlegging av kulturminner og uteområder i Rissa-, Åfjord-, Ørland- og Bjugn-kommune.

Kartlegging av kulturminner og uteområder i Rissa-, Åfjord-, Ørland- og Bjugn-kommune. Kartlegging av kulturminner og uteområder i Rissa-, Åfjord-, Ørland- og Bjugn-kommune. 1 Forord: Med denne brosjyren er det ønskelig å beskrive tilstanden på utvalgte friluftsområder og kulturminner med

Detaljer

SLUTTRAPPORT HELSE GJENNOM VANN OG LEK PROSJEKTNUMMER: 2008/3/0269 Norges handikapforbund

SLUTTRAPPORT HELSE GJENNOM VANN OG LEK PROSJEKTNUMMER: 2008/3/0269 Norges handikapforbund SLUTTRAPPORT HELSE GJENNOM VANN OG LEK PROSJEKTNUMMER: 2008/3/0269 Norges handikapforbund 1 Forord Rapporten skal gi informasjon om prosjektet til de som ønsker å gjøre noe tilsvarende samtidig som rapporten

Detaljer

Forebygging, prosjektnummer: 2007/1/0037

Forebygging, prosjektnummer: 2007/1/0037 Forebygging, prosjektnummer: 2007/1/0037 SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKTET: UNIVERSELL UTFORMING Norges Blindeforbund Telemark 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Forside side 1 Innholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Sammendrag

Detaljer

UTENDØRS TRAPP (KRAV TEK10)

UTENDØRS TRAPP (KRAV TEK10) UTENDØRS TRAPP (KRAV TEK10) Jevn stigning og samme høyde på opptrinn. Håndlist på begge sider og i hele trappeløpet. Avsluttes etter første og siste trinn med Obs: markering av hvert trappetrinn i hht

Detaljer

Husbankens livsløpsstandard

Husbankens livsløpsstandard HB 7.B.1.9 Husbankens livsløpsstandard - Side 1 av 11 HB 7.B.1.9 01.2006 Husbankens livsløpsstandard Innhold 1 Formål 2 Generelt 2.1 Dimensjoneringsgrunnlag 2.2 Krav til dokumentasjon 3 Ytre miljø 3.1

Detaljer

Universell utforming av friområder Øst i Agder

Universell utforming av friområder Øst i Agder 2010 Universell utforming av friområder Øst i Agder Gidske Houge Friluftsrådet Sør 20.12.2010 Innhold Om prosjektet... 3 Grimstad kommune... 4 Kalvehageneset... 5 Groos... 6 Marivold... 7 Sandodden (Strand

Detaljer

Saknr. 12/11 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 23.3.2011

Saknr. 12/11 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 23.3.2011 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 12/11 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 23.3.2011 SAK 12/11 KARTLEGGING UNIVERSELL UTFORMING Innstilling

Detaljer

Bufetat Ringerike omsorgssenter avd. Solstrand Tiltaksrapport vedrørende universell utforming 2017-bygg

Bufetat Ringerike omsorgssenter avd. Solstrand Tiltaksrapport vedrørende universell utforming 2017-bygg Rapportdato: 10.11.2015 Kompleksnr. 13348 Byggenr. 13347 BTA: Sum anbefalte 118 m 2 tiltak: 77 000 Satsningsår 2017 Kompleksnavn: Bufetat Ringerike omsorgssenter avd. Solstrand, Hønefoss Byggnavn: Solstrand

Detaljer

Utgave 01.04.2013. Rettløpstrapp, unngå svingt trapp. Trapp plassert slik at det unngås sammenstøt med underkant av trappekonstruksjon.

Utgave 01.04.2013. Rettløpstrapp, unngå svingt trapp. Trapp plassert slik at det unngås sammenstøt med underkant av trappekonstruksjon. 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-16 (1) Trapp skal være lett og sikker å gå i. Bredde og høyde i trapp skal tilpasses forventet ferdsel og transport,

Detaljer

Universell utforming i ny forskrift om tekniske krav til byggverk. Statens bygningstekniske etat

Universell utforming i ny forskrift om tekniske krav til byggverk. Statens bygningstekniske etat Universell utforming i ny forskrift om tekniske krav til byggverk Statens bygningstekniske etat Likestilt bruk av byggverk Flere universelt utformede arbeidsbygg Flere tilgjengelige boliger Vi vil ha brukbare

Detaljer

Presentasjon av Solveig Dale. Universell utforming

Presentasjon av Solveig Dale. Universell utforming Presentasjon av Solveig Dale Universell utforming Rehabilitering av skoleanlegg, Lillestrøm 27. 28. Oktober 2005 -------------------------------------------------------------------------------------- En

Detaljer

SKJERVSFOSSEN NATURVANDRING TURISTVEGTILTAK

SKJERVSFOSSEN NATURVANDRING TURISTVEGTILTAK SKJERVSFOSSEN NATURVANDRING TURISTVEGTILTAK OPPDATERT KONSEPT : SKJERVSFOSSEN NATURVANDRING UTKIKSPOSTEN KANTEN med p-plass og toalett HYLLA NEDRE HYLLA TRAPPA DUSJEN BRUA ØVRE SVINGEN VEGEN INSPIRASJON

Detaljer

Universell utforming av uteområder Regjeringens mål: Alle kommuner skal ha minst ett uteområde som er universell utformet.

Universell utforming av uteområder Regjeringens mål: Alle kommuner skal ha minst ett uteområde som er universell utformet. Pilotfylkene Hedmark og Oppland 2010 2013 Universell utforming av uteområder Regjeringens mål: Alle kommuner skal ha minst ett uteområde som er universell utformet. Følgende uteareal skal være universelt

Detaljer

Presentasjon v/ Solveig Dale. Universell utforming

Presentasjon v/ Solveig Dale. Universell utforming Presentasjon v/ Solveig Dale Universell utforming Tradisjonelt har man prosjektert ut fra mål og sanser denne idealmannen til Leonardo Da Vinci har. Sirkelen må utvides til å omfatte flere brukergrupper

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 11/277-1-MBA

Vår ref. Deres ref. Dato: 11/277-1-MBA Vår ref. Deres ref. Dato: 11/277-1-MBA 08.02.2011 Inngangspartiet til Pizzeria er ikke universelt utformet Inngangspartiet til en pizzeria hadde tre trappetrinn, og rampen var for bratt. Eieren av Pizzeriaen

Detaljer

7-41 Planløsning, størrelse og utforming

7-41 Planløsning, størrelse og utforming 7-41 Planløsning, størrelse og utforming 1 Generelle krav Et funksjonelt godt byggverk er ulykkesforebyggende. Korte og enkle trafikklinjer som minst mulig krysser hverandre, er en forutsetning for rasjonell

Detaljer

TURER I RISSA KOMMUNE. Med god tilrettelegging

TURER I RISSA KOMMUNE. Med god tilrettelegging TURER I RISSA KOMMUNE Med god tilrettelegging. 1 Innhold 5 turer langs Perler på en snor!... 3 1. Stykket helleristninger, Stadsbygd... 3 2. Reins Kloster, ved Rissa sentrum... 4 3. Nebbesheia, Hysnes,

Detaljer

Universell utforming et gode for oss alle. Universell utforming av friluftsområder

Universell utforming et gode for oss alle. Universell utforming av friluftsområder Universell utforming et gode for oss alle 17.10.12 Asplan Viak as Asplan Viak er et av landets største rådgivende ingeniør- og arkitektfirmaer. Vi tilbyr tverrfaglig rådgivning og analyser for offentlig

Detaljer

7-41 Planløsning, størrelse og utforming

7-41 Planløsning, størrelse og utforming 7-41 Planløsning, størrelse og utforming 1. Generelle krav Et funksjonelt godt byggverk er ulykkesforebyggende, der fare for skade på personer må unngås. Korte og enkle trafikklinjer som minst mulig krysser

Detaljer

U n i v e r s e l l U t f o r m i n g

U n i v e r s e l l U t f o r m i n g U n i v e r s e l l U t f o r m i n g HVORDAN PLANLEGGER MAN LØSNINGER SOM PASSER FOR ALLE? HVILKE SPESIELLE UTFORDRINGER MØTER MAN I PROSESSEN? Sivilarkitekt MNAL Gunn Schmitthenner b a m b u s a r k

Detaljer

Tilsyn med universell utforming prosjektering og utførelse

Tilsyn med universell utforming prosjektering og utførelse Tilsyn med universell utforming prosjektering og utførelse På jakt etter usynlige kvaliteter og noen synlige detaljer Seniorrådgiver Tone Rønnevig STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Gode bygg for et godt samfunn

Detaljer

SOTRA FJELL FOLKEBOKSAMLING RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING

SOTRA FJELL FOLKEBOKSAMLING RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING SOTRA FJELL FOLKEBOKSAMLING RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING Bergen, 16. mai 2008 Storetveitvegen 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00, Faks.: 55 27 50 01 E-post: post@opticonsult.no XXXXXX Sotra - Fjell folkeboksamling

Detaljer

Vurdering av heiser i Sandakerveien 74 Side 1. Notat. Sammendrag

Vurdering av heiser i Sandakerveien 74 Side 1. Notat. Sammendrag Vurdering av heiser i Sandakerveien 74 Side 1 Notat Tema Vurdering av heiser i Sandakerveien 74 Til Fra OKK Entreprenør AS, v/frode R. Sørensen Vista Utredning AS v/finn Aslaksen og Edel Heggem Sammendrag

Detaljer

Råd og tips til universell utforming

Råd og tips til universell utforming Råd og tips til universell utforming Bilde 1 Tilgjengelig for funksjonshemmede Råd og tips til universell utforming i Ringerike Råd og tips til universell ble utarbeidet av rådgivingsgruppen for universell

Detaljer

Universell utforming i ny forskrift om tekniske krav til byggverk

Universell utforming i ny forskrift om tekniske krav til byggverk Universell utforming i ny forskrift om tekniske krav til byggverk Likestilt bruk av byggverk Flere tilgjengelige boliger Flere universelt utforma arbeidsbygg Vi vil ha brukbare ute - områder Et samfunn

Detaljer

Anonymisert versjon av uttalelse i sak - spørsmål om diskriminering på grunn av generell tilgjengelighet

Anonymisert versjon av uttalelse i sak - spørsmål om diskriminering på grunn av generell tilgjengelighet Til rette vedkommende Anonymisert versjon av uttalelse i sak - spørsmål om diskriminering på grunn av generell tilgjengelighet Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage av 20. april 2009

Detaljer

Enhet for legetjenester og smittevernarbeid. Legesenter. - tilgjengelig for alle

Enhet for legetjenester og smittevernarbeid. Legesenter. - tilgjengelig for alle Enhet for legetjenester og smittevernarbeid Legesenter - tilgjengelig for alle Forord Hensikten med denne brosjyren er å skape en større forståelse om hva som skal til for å oppnå god tilgjengelighet til

Detaljer

Universell utforming i forskrift om tekniske krav til byggverk. TEK10 Seniorrådgiver Tone Rønnevig, Direktoratet for byggkvalitet

Universell utforming i forskrift om tekniske krav til byggverk. TEK10 Seniorrådgiver Tone Rønnevig, Direktoratet for byggkvalitet Universell utforming i forskrift om tekniske krav til byggverk TEK10 Seniorrådgiver Tone Rønnevig, Direktoratet for byggkvalitet Et samfunn for alle 1 Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven > Fremme

Detaljer

Reguleringsendring Stigen-Fuglenes, Sørøstre del Hammerfest kommune. Planbestemmelser

Reguleringsendring Stigen-Fuglenes, Sørøstre del Hammerfest kommune. Planbestemmelser Reguleringsendring Stigen-Fuglenes, Sørøstre del Hammerfest kommune Vedtatt i kommunestyre: 21.06.07 Revisjon 2: 30.05.07 Revisjon 1: 14.03.07 Dato: 25.01.07 Reguleringsendring Stigen-Fuglenes, sørøstre

Detaljer

Strategier for gjennomføring av tiltak K2 samling, Bergen 09.03.15

Strategier for gjennomføring av tiltak K2 samling, Bergen 09.03.15 Rådgiver universell utforming Solveig Dale Strategier for gjennomføring av tiltak K2 samling, Bergen 09.03.15 Foto: Carl-Erik Eriksson Politisk bestilling: Hvordan er universell utforming ivaretatt i SFO-

Detaljer

11/2143 04.03.2013. Saksnummer: 11/2143 Lovgrunnlag: Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 9 Dato for uttalelse:12.

11/2143 04.03.2013. Saksnummer: 11/2143 Lovgrunnlag: Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 9 Dato for uttalelse:12. Vår ref.: Dato: 11/2143 04.03.2013 Ombudets uttalelse Klager mener Advokatene Hellenes, Aune, Sveen & Jølberg DA ikke oppfyller kravet til universell utforming etter diskriminerings- og tilgjengelighetsloven

Detaljer

Universell utforming!

Universell utforming! Universell utforming! hvordan vi jobber med dette i Kristiansand eksempler fra gater og byrom eksempler fra parker og friluftsområder og våre utfordringer Helmer Espeland, Kristiansand kommune,parkvesenet

Detaljer

PLANBESTEMMELSER HARREVANN FRILUFTSOMRÅDE

PLANBESTEMMELSER HARREVANN FRILUFTSOMRÅDE Deanu gielda - Tana kommune Utviklingsavdelingen PLANBESTEMMELSER HARREVANN FRILUFTSOMRÅDE 24.oktober 2013 Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: Rådhusveien 3 Rådhusveien 3 +47 46 40 02 00 4910.12.71160

Detaljer

ASKIM SPEIDERGRUPPE LIVSKVALITET VENNSKAP FRILUFTSLIV PRAKTISK VITEN. Sparebankstiftelsen DNB NOR Askim September 2005

ASKIM SPEIDERGRUPPE LIVSKVALITET VENNSKAP FRILUFTSLIV PRAKTISK VITEN. Sparebankstiftelsen DNB NOR Askim September 2005 Sparebankstiftelsen DNB NOR Askim September 2005 PROSJEKT AKTIVITET I ROMSÅSEN. Søknad om midler til spennende fysiske aktiviteter, denne er inndelt slik. 1. Innledning 2. Område beskrivelse 3. Muligheter

Detaljer

Frognkommune. Vedlegg4.1 HøringsutkastApril2017

Frognkommune. Vedlegg4.1 HøringsutkastApril2017 ForvaltningsplanBadeparken Frognkommune Vedlegg4.1 Delområde1-Gamleparken-Tiltaksplan HøringsutkastApril2017 FORORD Delområde 1: Gamleparken INNHOLD - ANBEFALTE TILTAK 1. STIER, GANGVEIER OG PLASSER 1

Detaljer

Rapport fra Risør kommune 2011

Rapport fra Risør kommune 2011 Risør Rapport fra Risør kommune 2011 Universell utforming, K1 Innledning Risør kommune vedtok v/formannskapet å søke om å bli ressurskommune for universell utforming under tiltak K1 i Regjeringens handlingsplan

Detaljer

Kartlegging Sørvær: Samfunnshuset Bygg med frisør, legekontor og vaskeri Sørvær oppvekstsenter Joker Sørvær (med post i butikk)

Kartlegging Sørvær: Samfunnshuset Bygg med frisør, legekontor og vaskeri Sørvær oppvekstsenter Joker Sørvær (med post i butikk) Kartlegging Sørvær: Samfunnshuset Rampen er kun 3,70 cm lang. Dette gjør at rampen er for bratt og at man i rullestol ikke kommer seg opp og ned på en trygg og selvstendig måte. Rampen skulle ha vært minimum

Detaljer

Garn og Broderihjørnet ikke bryter plikten til universell utforming

Garn og Broderihjørnet ikke bryter plikten til universell utforming Vår ref.: Dato: 11/2111 10.11.2012 Garn og Broderihjørnet ikke bryter plikten til universell utforming Ombudet kom til at en virksomhet ikke bryter plikten til universell utforming i diskriminerings- og

Detaljer

INNHOLD. Revisjonsuttalelse. Rapport Ogge Naturskole

INNHOLD. Revisjonsuttalelse. Rapport Ogge Naturskole Rapport Ogge Naturskole 2010 INNHOLD Forord Sammendrag Naturskoletilbudet i Midt-Agder Ogge Naturskole Fremdriften i prosjektet Oppstart av grunnarbeidet Oppstart av byggearbeid Leiren står endelig ferdig

Detaljer

P R O T O K O L L FOR RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE

P R O T O K O L L FOR RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE Møtedato: 10.06.2010 Fra kl. 09.00 Møtested: Dokka ungdomsskole Fra saknr.: 5/10 Til saknr.: 7/10 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Enhet for legetjenester og smittevernarbeid. Legesenter. - tilgjengelig for alle

Enhet for legetjenester og smittevernarbeid. Legesenter. - tilgjengelig for alle Enhet for legetjenester og smittevernarbeid Legesenter - tilgjengelig for alle Forord Hensikten med denne brosjyren er å skape en større forståelse om hva som skal til for å oppnå god tilgjengelighet til

Detaljer

Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10, 8 og september 2016

Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10, 8 og september 2016 Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10, 8 og 12 21. september 2016 Trine Presterud Universell Utforming AS Foto: Universell Utforming AS der ikke annet er oppgitt Universell Utforming AS Ingeniør-

Detaljer

VURDERING AV UTEOMRÅDET FOR URANIENBORG BARNEHAGE

VURDERING AV UTEOMRÅDET FOR URANIENBORG BARNEHAGE Prosjekt Oslo/634808.1 13 A-125156 DEL 3: VURDERING AV UTEOMRÅDET FOR URANIENBORG BARNEHAGE ADRESSE G.NR./B.NR. RAPPORT DATO Uranienborgveien 22b/22d 213/424 07.02.2014 2/5 1. BAKGRUNN 1.1 Formål I forbindelse

Detaljer

Uteoppholdsareal 01:03 SIDE Utgave

Uteoppholdsareal 01:03 SIDE Utgave 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Planløsning Størrelse 8-4 (1) Uteoppholdsareal skal etter sin funksjon være egnet for rekreasjon, lek og aktiviteter for

Detaljer

Byens minst tilgjengelige friluftstoalett. Utarbeiding av normaler for utomhusanlegg i Kristiansand, med vekt på universell utforming

Byens minst tilgjengelige friluftstoalett. Utarbeiding av normaler for utomhusanlegg i Kristiansand, med vekt på universell utforming Byens minst tilgjengelige friluftstoalett Utarbeiding av normaler for utomhusanlegg i Kristiansand, med vekt på universell utforming Normaler: Noen momenter Hvorfor normaler? Avklarer kommunes krav til

Detaljer

Skolekvartalet et signalprosjekt i Sortland kommune. Universell utforming - Nettverkssamling på Sortland september 2011

Skolekvartalet et signalprosjekt i Sortland kommune. Universell utforming - Nettverkssamling på Sortland september 2011 Skolekvartalet et signalprosjekt i Sortland kommune. Universell utforming - Nettverkssamling på Sortland 4.-5. september 2011 Funksjoner og brukergruppe Funksjoner og brukergrupper: S-VGS og SUS og Barneskole

Detaljer

TEK17 for planleggere Praktisk tilnærming til hvorfor planleggere bør kjenne til bestemmelser i TEK17

TEK17 for planleggere Praktisk tilnærming til hvorfor planleggere bør kjenne til bestemmelser i TEK17 TEK17 for planleggere Praktisk tilnærming til hvorfor planleggere bør kjenne til bestemmelser i TEK17 Karen-Anne Noer Nettverk for regional og kommunal planlegging Oslo, 7. desember 2017 Universell utforming

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Reguleringsbestemmelser DEFINISJONER: PBL Plan- og bygningsloven. BRA Bruksareal. Beregnet etter teknisk forskrift til plan- og bygningsloven. BYA Bebygd areal. Beregnet etter teknisk forskrift til plan-

Detaljer

Opprinnelig byggeår 1971. Restaurert og ombygget 2006.

Opprinnelig byggeår 1971. Restaurert og ombygget 2006. EIDSKOG UNGDOMSKOLE Opprinnelig byggeår 1971. Restaurert og ombygget 2006. RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING 16. JANUAR 2008 Skrevet av Oddvar Thorvalsen, Blindeforbundet. Gjennomgått med UU prosjektleder Wenche

Detaljer

VEILEDER KARTLEGGING AV TILGJENGELIGHET OG UNIVERSELL UTFORMING AV FRILUFTSOMRÅDER

VEILEDER KARTLEGGING AV TILGJENGELIGHET OG UNIVERSELL UTFORMING AV FRILUFTSOMRÅDER VEILEDER KARTLEGGING AV TILGJENGELIGHET OG UNIVERSELL UTFORMING AV FRILUFTSOMRÅDER Versjon pr 17.08.2015 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn for utvikling av veilederen... 3 1.2 Del av prosjektet geografisk

Detaljer

Byggteknisk forskrift (TEK17)

Byggteknisk forskrift (TEK17) Byggteknisk forskrift (TEK17) Forrige Neste Vis all veiledningstekst Skriv ut 12-6 II Inngangsparti, sikkerhet i bruk, kommunikasjonsvei, rom og lignende 12-6. Kommunikasjonsvei (1) Kommunikasjonsveier

Detaljer

Pilotkommune i universell utforming. Foto: Geir Hageskal

Pilotkommune i universell utforming. Foto: Geir Hageskal Pilotkommune i universell utforming Foto: Geir Hageskal Utvide sirkelen til å omfatte alle Krav til brukergrupperbedre for alle Bevegelseshemmede Synshemmede Orienteringshemmede Hørselshemmede Miljøhemmede

Detaljer

MONTERING AV HEIS VIL VÆRE UFORHOLDSMESSIG

MONTERING AV HEIS VIL VÆRE UFORHOLDSMESSIG NOTAT - FOR OPPFØLGING Til: Dialog- og Utviklingsavdelingen Fra: Arshad Khan Vår ref. 10/1665-6/SF-471, SF-551, SF-711, SF-865, SF-900//AKH Dato: 26.02.2011 MONTERING AV HEIS VIL VÆRE UFORHOLDSMESSIG BYRDEFULLT

Detaljer

Kiss Larvik bryter ikke plikten til universell utforming av inngangsparti

Kiss Larvik bryter ikke plikten til universell utforming av inngangsparti Vår ref.: Deres ref.: Dato: 11/2151-14- 20.02.2013 Kiss Larvik bryter ikke plikten til universell utforming av inngangsparti Virksomheten som hadde to trappetrinn, og fleire trapper rett innenfor inngangen

Detaljer

Universell utforming er mer enn ledelinjer, god akustikk og rullestolrampe. Hvordan planlegger vi en skole for alle?

Universell utforming er mer enn ledelinjer, god akustikk og rullestolrampe. Hvordan planlegger vi en skole for alle? Universell utforming er mer enn ledelinjer, god akustikk og rullestolrampe Hvordan planlegger vi en skole for alle? Karen-Anne Noer, Universell utforming AS Trondheim, 25. oktober 2017 Sentrum videregående

Detaljer