Mentorprogram - kull 11

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mentorprogram - kull 11"

Transkript

1 Mentorprogram - kull 11 Programmet er en viktig satsning og tilbud i og for Kvinner i Business. Programmet bidrar med erfaringsdeling på tvers av bransjer og bygger oppunder nettverkets misjon. Formål og hensikt med programmet er bl.a. å gi deltakerne: Mulighet til å trekke veksel på en annen og uhildet person Mulighet til å forsterke sin personlige og faglige utvikling. Samt øke egen bevissthet, kunnskap og innsikt Mulighet for erfaringsdeling og en arena til å trene opp nye ferdigheter i en skreddersydd relasjon Anledning til ny giv og nytt blod Programmet bidrar til å spre kompetanse innen nettverket på tvers av bransjer og bygger oppunder nettverkets misjon. Nettverkets misjon og slagord: Kvinner i Business skal gi medlemmene inspirasjon, vekst, forretningsmuligheter og profesjonell støtte. Kvinner i Business en arena der profesjonelle og engasjerte kvinner skal yte og nyte. Begreper Mentorene i programmet skal gi adeptene full oppmerksomhet knyttet til adeptens utviklingsområder. Adept blir den personen i relasjonen som søker utvikling. Mentorkandidater hentes fra nettverket og er tidligere adepter og mentorer som har fullført sitt relasjonsarbeid samt utøvende coacher med formell coachutdannelse (i utgangspunktet er medlemmer av nettverket sitt styre, Sikkeland og andre medlemmer ikke mentorkandidater). Arbeidsform Adept velger mentor, fra en liste med aktuelle mentorkandidater. Adept kan kontakte mentorkandidatene og rådføre seg med Sikkeland før endelig valg av mentor. En mentor kan maks ha to adepter. En adept kan ikke bytte mentor underveis i programmet. Adeptens utviklingsbehov skal være styrende for valg av mentor, og styrende for relasjonsarbeidet mellom mentor og adept. Programmet har tre samlinger for å styrke relasjonsarbeidet: startsamling, adeptsamling og avslutningssamling. Øvrige samlinger oppfordres deltakerene til å ta ansvar for selv. Tidsperspektiv Programmet går over ett år, og hvert adept-mentorpar skal ha minst 10 møter av 1-2 timers varighet. Etter 11 år som selvstendig næringsdrivende er det fantastisk å få tilgang på en uhildet samtalepartner - hvor jeg får fokus. Mentorskapet er en oase, et pustehull, et frustrasjonsrom og sted for utprøving hvor det er tid til refleksjon - som adept blir jeg kun utsatt for åpne spørsmål og litt konfrontasjon. Mentorskapet gjør meg sterkere til å ta og stå for beslutninger, som jeg selv må gjøre, om fremtidige satsningsområder og veivalg hva gjelder yrke/arbeidsliv - Nnnn, nnn

2 Mentorprogram - kull 11 Fakta og fremdrift Programmet er i regi av nettverket ved styret. Sikkeland er styrets kontaktperson og programansvarlig. Antall deltakere: Tidsperspektiv: Omfang: Adept: Maks 10 par hvor både adept og mentor er medlem i nettverket 1 år 10 møter av 1-2 timer pluss nevnte samlinger Egenandel kr inkl. mva som betales til nettverket ved oppstart Søknadsfrist er , rettes til Sikkeland innstiller og styret beslutter hvem som får delta. Adeptene bør komme fra ulike bransjer og være i ulik fase. Mentorkandidater: Mentor: Kobling: Samlinger: I tillegg til listen over mentorkandidater kan adept velge annet medlem i nettverket som sin mentor. Kan fakturere kr inkl. mva til nettverket, kr kan faktureres ved oppstart og restbeløpet faktureres etter Innen Adept melder fra om sin valgte kobling til Sikkeland. Startsamling hvor målet er å gi deltakerne en felles plattform å starte sitt relasjonsarbeid fra. Adeptsamling hvor målet er å ytterligere støtte adeptene og sikre optimalt utbytte av deres mentorskap. Avslutningssamling er en markering om at programmet og relasjonsarbeid avsluttes. Deltakerne oppfordres til å arrangere fellessamlinger gjennom året. Slike samlinger, samt par-møter, organiseres og bekostes av deltakerne selv. Evaluering: Deltakerne skal rapportere uoppfordret til Sikkeland, pr og om hvordan relasjonsarbeidet går (kun en kort statusrapport). Hjertebank er engasjement i møter med mennesker. Et stort engasjement gir til tider ekstra hjerteslag, høy puls og rask pust. Mentorprogrammet er god medisin. Programmet er ikke blodfortynnende, snarere virker det som en betablokker. Effekten er livgivende Hjertebank og bivirkningene reduseres. Et dypdykk, over tid, sammen med mentor, er både legende og forebyggende. Anbefaler programmet til andre medlemmer, uansett diagnose! Vigdis Jordal, Hjertebank

3 Søknad - Mentorprogram kull 11 Denne malen er et forslag, da en søknad anbefales å inneholde det som her foreslås. Søknaden sendes til Solveig Sikkeland. Først etter bekreftelse om plass på programmet kan adept velge mentor. Adept anmodes om å levere sin søknad til mentor før startsamling. Er noe uklart er det bare å ta kontakt med Solveig Sikkeland. Navn: (Navn på søker pluss event. firmanavn) Kontaktpunkter: (Tlf. e-post, web, postadresse, besøksadresse) Alder: (Alder på søker pluss når event. bedrift/næringsvirksomhet ble etablert) Sivilstatus: Hobby: Dato: Vedlegg: (CV el. kompetanseprofil o.l.) Dagens arbeidssituasjon: Bakgrunnen for at jeg søker: Mine krav til mentor: Mine krav og forventninger til meg som adept: Mine utviklingsområder som jeg ønsker å ha fokus på i relasjonsarbeidet er: Mine krav og forventninger til programmet / gruppen: Jeg har lyst til å bidra med: Mht. samarbeidsformer, tid og sted ønsker jeg: Det jeg vil unngå i relasjonsarbeidet er: Stikkord for en vellykket relasjon, slik jeg ser det er:

4 Mentorkandidater HAR DELTATT SOM : MENTORKANDIDAT FIRMA MOBIL WEB ADEPT MENTOR COACH Anneli Skudal Markhi AS markhi.no kull 10 Annie M. Lingjerde AnnieOne annieone.no kull 8, 9 Birgitta Vikstrøm Green Light green-light.no kull 5 x Camilla I. H. Wembstad Barn til Bords barntilbords.no kull 10 Cecilie Due Mamageno mamageno.no kull 7 Cecilie Duus Individual Touch individualtouch.no kull 8, 9 x Elisabeth Takle Bye Sophus Clausen AS sophus-clausen.no kull 7 Grethe Fjørtoft Skolematen.no skolematen.no kull 8, 9 Gro Mikkelsen Nytt Image nyttimage.no kull 6 Gry Arvnes AB Regnskap AS abregnskap.com kull 3 Hanne Skjerven Paulsrud Confident Coaching confidentcoaching.no kull 8 kull 9, 10 x Helena Kive Selvstending nær.driv kull 9 Kari Ulnes Joveli Living joveliliving.no kull 8, 9 Kristin Kolstad-Aagaard Akasien Begravelsesbyrå akasien.no kull 4, 6 kull 8 Adept har ansvar for å velge mentor, det er fult mulig å ta kontakt for en samtale med aktuelle før endelig valg Adept kan også velge andre medlemmer i nettverket En mentor kan maks ha to adepter pr. kull, og har full anledning til å takke nei på forespørsel Adept kan ikke bytte mentor underveis i programmet Både mentor og adept må være medlem i nettverket Solveig Sikkeland bistår de som ønsker litt bistand i forbindelse med valg av mentor

5 Mentorkandidater HAR DELTATT SOM : MENTORKANDIDAT FIRMA MOBIL WEB ADEPT MENTOR COACH Laila Sønstervold Vilja Utvikling AS viljautvikling.no kull 10 Lisa Gabrielsen Selvs. næringsdriv kull 10 Lisbet Liabø Interio as interioas.no kull 5 Magnhild Faleide Fristad FysioDirekte fysiodirekte.no kull 8, 9 Margaret Paasche Coach4Future coach4future.no kull 8, 9, 10 x Mette Wegger Wegger kull 4, 5, 6, 9, 10 Randi Mette Aalberg Adek AS adek.no kull 10 Reidun Gjersø Ubuntu Consulting gjerso.no kull 7, 8, kull 8 9, 10 Rie Marie H. Harmens Ditt Pusterom dittpusterom.no kull 7 Solbjørg Joakimsen Selvs. næringsdriv kull 10 Synnøve Solholm Johansen Selvs. næringsdriv showcasefashionagency.no kull 10 Tone Jorunn Munther Selvs. næringsdriv alternativsorghjelp.no kull 10 Tone Kavlie-Jørgensen Økland VannPerlen vannperlen.no kull 4, 5 Torunn Dillan Pedersen Mer enn ord merennord.no kull 7 Vigdis Jordal Hjertebank heartlift.com kull 8 Yvona Holbein kull 8 Adept har ansvar for å velge mentor, det er fult mulig å ta kontakt for en samtale med aktuelle før endelig valg Adept kan også velge andre medlemmer i nettverket En mentor kan maks ha to adepter pr. kull, og har full anledning til å takke nei på forespørsel Adept kan ikke bytte mentor underveis i programmet Både mentor og adept må være medlem i nettverket Solveig Sikkeland bistår de som ønsker litt bistand i forbindelse med valg av mentor