MAGNE Landets populaereste, billigste og mest leste barneblad.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MAGNE Landets populaereste, billigste og mest leste barneblad."

Transkript

1

2 C. SARHEM & CO. BOK- OG PAPRHANDEL Det beste utvalg i religiase Baker og Juleheftcr. Julekort-Selskapsspill-Julelys m.m. GLDEVANGEN S~ndre gt. 22 b KJ0P SALOMONS SKOT0 Beste fasonger og kvaliteter og utvalg faes i Besek v8r juleutstilling og De vil sikkert finne noe som passer. Oplag: eksemplarer. Nu er tiden A abonnere pi MAGNE Landets populaereste, billigste og mest leste barneblad. Redaktfir : Laererinne fru pastor Janson. Alle nye tingere som innen utgangen av 1935 betaler for hele Bret 1936, fgr ogsb julenummeret for 1985 i samme antall som bladet er 'bestilt og betalt. Skriv efter O/~LJ Jrygvessns gi. Telefon Julenummeret eksemplarer. BARNEBLADET,,MAGNEbb kommer ut i Oslo hver 14. dag bbde pb bokmil og nynorsk. Bladet koster kr. 2,60 pr. Br, men bare kr. 1,60 nlr minst 10 eksemplarer og derover bestilles under 6n adresse. Julenummeret sendes fritt ti1 alle abonnenter som har betalt for et helt Br. Julenummeret selges ogsb szerskilt og koster kr. 0,60 pr. ekspl., men bare kr. 0,40 pr. ekspl. nhr man bestiller minst 10 ekspl. under Bn adresse. ccmagne~ kan betsilles pb alle poststeder. Flere eksemplarer under Bn adresse og julenummeret b$r helst bestilles direkte i umagne>s ekspedisjon, Maribogt. 8, Oslo. Telefon Alle bestillinger bgrhelstvaere i ekspedisjonen innenlo. desember. Gjarr et forsark! Prarv bladet et iir. ngen vil angre pii det! Naa & Co.s Eftf. Olav Tr~gvasons gt. 3 - Trondheim - Tlf v SKOLEBDKER SKOLEMATERELL Godt utvalg - Grei ekspedisjon. FRUKT - GRDNSAKER SJOKOLADE - TOBAKK Bernhard Brznne *S SKRVESAKER Ullvarefabrikk SK JDNLTTERATUR Tr ondheim - STC?RSTE UTVALG NORSKE ULLVARER Telefon Garn - Toier - Ulltepper - Trikotasje

3 0. 0. Bjerkestrand Munkvold "1s Telef. Telefon 1214 KOLONAL Kolonial Melk - FLte STAVNE 4464 Kolonial - Manufa ktur-tri kotasje Selsbak Samvirkelag Ass. handelsforretning Selsbakk Stiftet 19!3 BL MEDLEM! Bruk kooperative produkter - Stavne Samvirkelag Assortert forretning A lle kan bli medlemmer ved a betale en krone. - UGLA -. Kolonial - Kull - Koks - V e d r p - -- Cement- Maling - Oljer- Bensin Munkvold Fiskutsalg. Alle sorter fisk og fiskmat ti1 rimelige priser. Prima SPEKESLD i spand og smlkopper. Rich. Stallvik. Husk Graakalbanens billige reiser for skoleklasser. Tur og retur Lian 25 ore. ~jed Deres julegaver. her! Dresser, frakker, kapper, gutteklaer, sportsutstyr, skjorter, slips, sokker, pyjamas for damer og herrer, gensere, pullovers, slipovers. Alt i og trieatage for voksne og barn. Kjolestoffer. KBpestoffer. Hvitevarer etc. L 0 M M E D U K E R er en bill4g julegave. Kjep hos oss vi har utvalget. KAH N Munkegaten 31. Presentko~rt. Telefon Presentkort. A.8 Graakalbanen mor og far, sprster og bror kjrapes penest og billigst hos Johan P. Johansen nnherredsveien 37

4 - Strinda UandelsramlacJ MOHOLT Assortert Handelsforretning Skolebarn! HUS~ H g~ ti1 Handelssamlaget nhr Dere skal handle ti1 mor. Husmradre llllllllllllllnllllllllllllllnllllllllllllllllllllllllllllllllllllllnllllllllllllllllllllllHlllllllllllllllllllllllllHl pa Tempe gj0r Deres innkjop av kolonialvarer hos mig. Forsok min anerk jente og billige kaf fe. M. Stubsve Telefon HUSMODRE! Foreta Deres juleinnkjplp hos mig. Jeg lhar gode varer og mine priser er rimelige. 'J0RGEN AASGARD Kolonial, Fetevarer. - Haltermane vei 201. Telefon 4510 f. Varer bringes. Erede husmgre! Gjplr Deres juleinnkjplp hos OSS. AJ~ i kolonial, frukt og hermetikk. K. M. LAUVSNES Reidulvs gt. 1. Tlf Varer bringes. GjZr Deres juleinnkjplp hos SV. VANVK & CO. Tempe. Telefon Kolonial - Brensel - Lyspzerer - Kaffekopper. De beste varer. De billigste priser. Be LUND *s Telefon Rgnningsbakken 25. Kolonial. Mel. Fetevarer. Hermetik. Vaskeartikler. Frukt. Tobak. Melk. Flplte. Brpldvarer etc. etc. Gode varer ti1 rimellige priser. Varer bringes. Forsek vare kaffesher! Handel med' alle sorter Husholdningsvarer og Fiskeredskaper av de mest almindelige ti1 bruk ph fjorden og ti1 ferskvandsfiske. JOHAN RAN Etablert RANHEM Telefon Forklzer - Nattkjoler - Pyjamas Stramper - Tr#ier - Benklrer for barn og voksne. Alle sorter garn. N. NYPAN Holternqans vei 20. Bruk,, DR0" bakepulver! De kjplper det samt alt ti1 julebakningen hos Ragnar Sand l'yholtveien 63. Telefon QLAV LENDE KOLONAL Melk qg fl#te fra Trondhjems mderk, Br#d og kaker fra byens beste bakerier- Varer bringes! Teleflon Husmadre -! Gjplr Deres innkjplp av Kalmial og Fetevarer hos 0. Thorbjprrnsen Telefon nnh.veia0 85. nnregistrert varemerke. SVERRE H. RODWELT ASSORTERT KJZTT'C~ARE~RRETNNG ETABLERT 1911 TELEFON 1111 m T 1

5 Det er ingen fortelling vi husker si godt som fortellingen om den fsrste julenatt. Den er si kort og knapp, men likevel har den slikt veldig innhold: cteder er idag en frelser fsdt, som er Kristus, Herren, i Davids stad.>> Kristus, Herren! Disse to ordene sier oss hvad Jesus skal vaere for cess. Han skal ikke bare vaere en vi er glade i og tror pi hver gang det er jul. Nei, Jesus skal vzere Herre over lhele livet virt, belt ti1 lsiste stund. Hver tanke du tenker, hvert ord du sier, hver gjerning du gjsr skal vaere slik som Jesus vil. Det er hans vilje som skal bestemme. Men det er si vanskelig, vil du si. For da fir jeg ikke lov ti1 i gjsre nleget av det jeg synes er morsomt. Jesus vilde nok ikke like det. Og da si. - Men da skal du huske ]pi at han sorn var Guds egen Sonn, hm hit ned for i frelse dig. Her 5. bsd man 'ham ikke annet enn stall log krybbe, kors og dsd. Det fant han sig i for vir skyld. Og si skulde ikke du gi fra dig de tingene sorn er ham imot! Du vet jo ogsi at det bare er det stygge og wnde Jesus ikke liker. Jo, la ham bli Herre i hjertet ditt! La hans vilje bestemme alt du gjor. Da vil du selv bli si meget gladere og lykkeligere enn for. Og du vil aldri angre pi at Jesus blev Herre over livet ditt. Tvert imot vil du takke Gud lslik som englene den fsrste julenatt: <<Ere vaere Gud i det hoieste!~ JOHAN B. RAN.

6

7

8

9

10 drog Amund lasset innpi skjaekene ti1 hesten, si hesten begynte i holde igjen. Da blev Amund sint. Han stoppet hesten og sa: <<Ka ae sjer, ae draeg, i du draeg itni, du fir maten, i ae fir itn%!>> - En gang da han var ferdig rned slittonna, skulde han gjure op rned slittefolkene sine. De satt og spiste. Mens han ventet, gikk han ut og slipte kniven sin Han kom inn og satte sig ved bordenden og heinet kniven. S% sa han: <<No mi de berre eta, for det e siste milet>>. Folkene blev redde og sprang op fra bordet og pi dur. Amund ropte: <<De mi vente, de skal fi betaling>>. De tenkte han kom' efter dem; men Amund tenkte ikke noe ondt med det. Han skulde bare stelle kniven sin. Gurine Dahlen, skole, 6. kl. tok op en pakke fra sekken. Jeg snakket fremdeles med grov rust. <<Ti1 rnor, fra Elisabeth,>> leste jeg. <<Vaer si god, frue.>> Jeg rakte mor pakken. <<Ti1 Erling fra mar,>> leste jeg pi naeste pakke. crhvor er ban?>> ahan gikk ut for en stund siden,>> svarte rnor a Jeg legger pakken hans p5 bordet her, jeg,>> sa jeg. Jeg tok op en ny pakke og leste: xtil rnor fra far>> 0.s.v. Da alle gavene var utdelt, tok jeg sekken pi ryggen, sa adju og gikk. Men idet jeg gikk gjennem stuedoren, snublet jeg og falt si lang jeg var. fallet mistet jeg julemasken. Derrned var jeg avslurt. << Ja, dette er en nydelig julenisse,,, sa rnin suster. <<Jeg mitte da nesten skjunne at det var dig.>> Jeg var si ergerlig over mitt uhell at jeg satte pi d0r uten i ta med rnig julemasken. Men da jeg 'hadde fitt av rnig juledrakten og tenkte pi hvor komisk jeg mitte ha sett ut da jeg falt, satte jeg i i le. Men jeg bestemte mig for at julenisse skulde jeg ilcke vaere mere. Erling Holten, Strindheim skole, '7 a. Troll f urua pa Bodsbergheia. sumar budde eg pi Byneset. Ein dag eg gjekk upp pi Botsbergheia, fekk eg sji ei gamal turrfuru sorn stod cg sprikte rned greinene sine Ho var svart og fael i sji te, og skjegget hang gritt og t~tfsat ned fri kvar ei grein. Di meir eg sig pi 110, di stuggare vart ho der ho stod Da jeg skulde vzre julenisse. Julen 1932 var rnin far i Opdal. Julenissestilliilgen hos oss var derfor ledig. Jeg gikk dag ut og dag inn og spekulerte pi hvem sorn skulde vaere julenisse iir. Julaftens formiddag fikk jeg vite det. hlin mor hadde nemlig utsett mig ti1 i vaere julenisse. Jeg hadde selvfulgelig iluke noget imot det. Da det begynte A li ut pi kvelden, gikk jeg op pi loftet. Der hadde nemlig rnor gjemt juledrakten ag gavene. en fart fant jeg frem juledrakten og tok den pi rnig. Den var altfor vid og sid, men jeg festet den op si godt jeg kunde. Gavene la jeg i en stor, hvit sekk, hivde sekken op pi ryggen, gikk ned lofttrappen og korn ned pi gangen. Si ipnet jeg entreduren, gikk inn i entreen og banket pi stueduren. Nogen gikk over stuegulvet, daren blev ipnet - det var rnor <<Nei, god kveld, julenisse!,, utbrat hun, <<du er ute og gir iir ogsi.~ <<Ja, som De ser, frue, det er mig,>> svarte jeg rned grov rust. <<Jeg har hurt at det skal vaere et par snilde barn her i girden. Derfor bestemte jeg mig for i gi inn her.>> <<Jay det er bra det at du kommer hit iir ogsi,>> sa mor. <<Du fir se ti1 i komme inn da.>> <<A, for en liten julenisse da!>> utbr~t min s0ster Elisabeth da jeg korn inn stueduren. <<Ja, dessverre, jeg er nok liten,,, svarte jeg. <<Folk har vaert si sparsomme rned gruten iir, derfor har jeg minket en halv meter+> astakkars dig da!>> sa min saster. <<Ja, ja, si er det gavene cia,>> sa jeg og 8 i skcdda, og ti1 slutt blei ho ti1 eit stort, faelt troll, sorn, korn settende imot meg. Eg brisnudde og tok beina pi nakken. Men so fael var ho at kvar kveld nir det er myakt, er det liksom ho stir i duri og glanar pi meg. Og her kan du sji trollfurua fri Botsbergheia. ' Ole Kristian Sjolie, Strindheim skole, 6 c.

11 NSSENES JULEFERD Nissene kjorer sd sltolf og kry. De kjorer med grisen fra bygd og by. Og ndr de mpfer et julebarn, de gir ham en gave og gutfen tar'n. Men na'r de hmmer tit huset sitt, de seffer inn grisen, og gir den lift. Men ndr sd grisen har spist sig mett, de spenner'n for sleden, og kjorer, gett! En merkelig redning. Erling Viken, LialGkken skole, 6. kl. En sommerdag for nogen iir tilbake var Hans og Torbjsrn nede ved elven og lekte. Begge to var 11 iir den gangen. De holdt pii rned tsmmerstokkene, sorn kom nedover elven. De fanget dem rned lassoer, som de hadde laget sig, og drog dem inn ti1 land. Guttene holdt pii ii ri pii stokkene der det var grunt. Torbjsrn satt og red pi en stor stokk og kastet lasso efter andre For ii dra dem mot land. sin iver blev han ikke opmerksom pii at han kom lengere og lengere ut i elven og mot strsmmen. Sii rned ett blev han og stokken tatt av strsmmen og fsrt mldt ut pii elven, hvor det var sterk strsm og dypt. Hans sorn stod inne pi land og holdt pii rned stokkene, enset det ikke fsr han hsrte Torbjsrn sette i et skrik. Hans s% Torbjsrn sitte pi tsmmerstokken midt ute i den sterkeste strsmmen. Hans blev fsrst stiiende sorn lamsliitt. Men si begynte han ii rope efter hjelp av alle krefter. Det var langt fra folk, s% det var ikke sikkert nogen hsrte ropene, og han blev stiiende og visste ikke hvad han skulde gjsre. Torbjsrn satt og hylte i et kjsr. Hans SA at stokken begynte ii rulle pi sig, og han ropte ti1 Torbjsrn at han miitte sitte stille si ikke stokken gikk rundt. Lengere og lengere bar det rned Torbjsrn. Da rned ett stivnet Hans til. Stryket,,tenkte han. To hundre meter nedenfor var det er stryk, akkurat sorn en liten foss. Hvis Torbjsrn kom i stryket, vilde stokken gii rundt, og han vilde vaere redningsl~s fortapt. Alt dette sa Hans, og rned ett begynte han A springe nedover langs elvebredden, og tenkte i ett mens hans sprang, hvorledes han skulde fii berget Torbjsrn. Han var nu like over for Torbjsrn, sorn satt stiv som en pinne og fra sig selv av skrekk. Han hadde ogsii sett stryket. Det var bare en meter igjen ti1 stryket. Da rned ett husket han lassoen sorn han bar pi skulderen. Der er redilingen, sang det inne i ham. Hurtig sorn lynet fikk han den fra mskulderen og begynte ii slenge (den over hadet. Bare jeg greier det, tenkte han. Det var et kast pii en 12 meter. Sii rned ett kastet han den utover mot stokken. Han holdt pusten, vilde det ni frem? Nei, den falt to meter for kort. Hurtig drog han den inn igjen og kastet pi nytt, men nei, hele tre ganger kastet han, men for kort. Torbjsrn var nu bare noen fii meter fra stryket. For fjerde gang stod Hans ferdig ti1 kast. Han var blek og rned tennene bitt sammen, han mitte greie det i dette kast, hvis ikke var 'Torbjsrn fortapt. Han spente musklene og kastet i av alle krefter, blev det for kort igjen? Nei, den falt ned like foran Torbjsrn pi stokken. Torbjsrn tok den rned den ene hinden og fikk det rundt livet pii sig. Det var i siste liten, for rned det samme gikk stokken rundt og ut i stryket, men Torbjsrn blev liggende igjen like pi kanten av stryket. Han blev holdt igjen av lassoen sorn Hans hadde festet rundt et tre inne pii land. Hans forsskte i dra Torbjsrn pii land, men han greide det ikke. Gang pii gang forsskte han. Han hadde griiten i halsen. <<Skulde jeg allikevel ikke greie ii redde Torbjsrn>>, tenkte hail. Han sii Torbjsrn ligge der ute pii kanten av stryket, snart under, snart over vannet, kailskje det alt var forsent. Da fikk han se to karer komme springende nedover imot sig. De hadde hsrt ropene ti1 hans, og de fikk Torbjsrn pi land. Han var bevisstlss. Karene begynte ii arbeide rned ham. Det gikk over to timer fsr han slo sinene op. Da Hans fikk se at Torbjsrn levde, falt han sammen i en krampeaktig grit. Spenningen hadde vaert for stor for ham. BAde Hans og Torbjsrn blev biret lhjern og blev lagt i seng. Dagen efter da folk fikk hsre hvorledes Hans reddet Tofbjsrn rned en lasso, hadde de ikke lovord wk ti1 ham. Men Hans brydde sig ikke om den,opmerksomhet de viste ham Han var lykkelig og glad over at han fikk reddet Torbjsrn, den beste kameraten hans. Birgit OrseCh, Berg skole, 7. kl. a. En morsom dag. Da jeg var med barnelosjen <<Lsvsprett>> pii skitur, hadde vi det morsomt. Vi skulde mstes bortmed stasjonen. Klokken 9 skulde vi vzre der. Vi var noksii mange. Da alle var kommet. begynte vi ii gii. Det var bratte bakker. Vi skulde ti1 svre Solem. Det var noksii langt. Da vi kom dit, tok vi av oss skiene. Si gikk vi inn og spiste. Da vi blev ferdig, gikk vi ut og spente pii oss skiene. Sii laget guttene sig et hopp, og jentepe rente nedover de store bakkene. Sii skulde det vaere slaliimlsp. Det var mange sorn hadde tegnet sig, men det blev bare tre av jentene sorn blev med. Nesten alle av guttene blev med.

12 Jeg var ogsh med. Jeg trengte 2 min. og 16 sek. Jeg var minst i hele flokken. Da vi var ferdig, gikk vi inn og spiste. Sh gikk vi ut og blev fotografert. Si skulde vi renne hjem. Men forst mstte vi rope tre ganger tre hurra for ravre Solem. Hallgerd Skjcervold, Ranheim skole, 4 b. musen. Frokena stod bare pi stolen og ropte: <<Hvor er den, hvor er den?>> Endelig fikk katten fatt i musen og sp;ang ut. Men da korn ogsh duren fort igjen. Sii skulde vi sette oss ti1 5 skrive igjen. Men vi hadde ingen tanke pi nogel1 stil; vi bare lo og moret oss. Og si gikk den timen. Else Sundby, dsvang skole, 7 b. Min mor fortalte om hvordan de fikk juletre i 1899 da hun var barn. Bestefar, sorn var 10s ute i fiskevzrene, reiste alltid for jul inn ti1 tante for i kjrape iil jul, og da hadde han alltid juletre rned tilbake. Denne julen korn han tilbake uten juletre, 'og alle barna som gledet sig slik, grht av skuffelse. Men bestefar visste rid. Julaften kom, og da vi skulde inn, stod der et pent pyntet juletre pi gulvet. Det var en stang med enerbusker som var boret inn i stangen. En si morsonl jul som dengang de hadde dette rare juletre, sier mor hun ikke kan minnes. Viktor Johansen, Berg skole, 3 b. En sommer f erie. fjor var det min tur ti1 i vaere med mor helt ned ti1 Tonsbergfjorden pi sommerbesok hos noen slektninger. Det var midt i juli, og for ii undgi varmen tok vi nattt08;k~ reisen ti1 Oslo er ikke stort ii berette, for jeg sovnei da jeg korn ti1 Storen, og viiknet frarst ved Lillestrrammen, ved at rnor rusket i mig og sa at vi var snart i Oslo. kke lenge efter rullet vi inn pi 0stbanestasjonen rned de overveldende mange spor og jernbanevogner. En skolehistorie. En dag vi var pi skolen, skulde vi skrive stil. Vi var alle klommet,pi plass, og vi satt og tenkte pi stilen vi skulde skrive. Det var sii varmt at vi mitte sette op d0- ren litt. Mens det er stille og rolig, sier en av guttene: <<A, sjii musa sorn kjem inn gjennem drara! A, der kjem katta og!~ Vi for op alle sammen; og frokena klov op pi stolen og tok skjortene omkring sig. Det blev et svare leven, rop og latter log springing om hverandre. Efter en stunds forlop blev vi litt roligere, si katten kunde fi ta 10 Sii var det i skynde sig ti1 Vestbanestasjonen for i ta det forste tog ti1 Tonsberg, si pi denne turen fikk jeg ikke noget inntrykk av hovedstaden. SA igjen rned buss fra Transberg ti1 'Tenvik. Da korn den siste og morsomste del av turen. Det var fra Tenvik rned motorbit ti1 bestemmelsesstedet, en holme ute i fjorden. Med salt sjo-sprrait om baugen bar det utover mellem holmer og skjaer. Da onkel og tante horte toffingen av motorbiten, korn de ruslende ned ti1 bryggen for i ta imot oss. Her var et annet liv enn jeg var vant ti1 i se; motorbiter pilte ut og inn gjennem sundet, og kuttere rned sne-hvite seil f8r langsomt forbi rned musikk og glade mennesker ombord Rundt brrkring yrte det rned skikkelser av alle aldre, som badet, svomte og solte sig pi knausene. Dagen hadde vzrt sa full av nye hntrykk at jeg var glad ved i komnle tidlig ti1 sengs. Men ti1 gjengjeld var jeg tidlig pi bena neste morgen. Solen var stekende varm, og jeg sprang derfor ut i bare badebuksen. Jeg forstod nu at noen striilende dager 1A foran mig. Noen kamerater hadde jeg ikke, men tiden falt ikke lang for det. Jeg 15 flat pi brygga og fisket bergnebber, og rned hiven fanget jeg snlikrabber og reker som jeg samlet i en damp pi fjellet. Men en dag slapp jeg hiiven av bare forskrekkelse. En motorbit f6r sorn et lyn gjennem sundet, bare akterenden slepte sjraen. For jeg vant A springe op og fortelle det, var den inne ved Vrengen bro. Onkel fortalte mig at det var en motorraser fra Sandefjord. Dagene var fulle av oplevelser. En dag korn en motorbit for full fres inn gjennem sundet. Pi et brett som var festet ti1 akterenden av biiten, stod en

13 i dukker m. m. har L. B. OPHEM TRONDHEM Smrar, geitost, alle sorter meieriost anbefales fra mitt engroslager. SEPEMAGASNET HusMODRE: MUNKEGT. 31 Forlanp mine merker hos kio~mannen. ",. PRESANGER Telefon 799. SEPE 6 P ARFYME for a 11 e anledninger i samt GuLD - - PRESANGGJENSTANDE finner De fordelaktigst hos W. SVENDSEN *s Guldsmed - 0. Tryggvessgins gt. Bibler, Salqebeker, Andagtsbeker samt de b e s t e ForteHingsbZker og Julehefter i godt utvalg i MlsJonscentralen xongens gt. 24. TR0NDELAG EGGCENTRAL Pauline Christiansen 0. Tryggvess$ns gt. 6. kjolen til lillemor dressen tit lillebror er alltid taier fra Ole Dahl FOTOapparater fra kr F L M, AMATgRALBUM SMON ENGEN Midt i Nordre gt. Etableret anbefaler : B78 Pchaelsens [aft 787 BratZrgaten 3 b. } EGG Telefon NYLAGTE Serverer PRESERVERTE Middag fra kl KJgLELAGREDE Mrk. Alle egg er kvalitetskontrollest. Lunch, kaffe, the, chokolade, smzrebrzd, kaker hele dagen - - SMOR, OST, EGG og HERMETKK THORLEF LUND kj6pes best og billimlt hos Frukt d Tobaks forretning St. Olafs gate 9 Telefon 941 OLAF HEGGE & CO. ~Munkegt. 56. Telefon LA FARVEHANDEL *s NYVEEN 12. Vaske- og pusseartikler. Toalettsaker m. m. Juletrepynt. TELEFON DE ER VELKLEDD ved kj0p av S. Paltiel's DRESSER og FRAKKER

14 GLDEVANGEN TRONDHEM Les NVAROS den moderne avis! GODT SKOTD samt Kalosjer, Snesko, Tsfler 0.s.v. fir De alltid hos oss. SMON PETERSEN A.s RAVNKLOA. J. MOUM Blomsterforretning LYSHOLMGARDEN Telefon 418. Per margarin Trenderheimen Prinsens gate 27 HOTELL OG KAFFSTOVE Matested for Strindinaar. Gj~r Deres juleinnkj~p av Frukt, sjokolade, tobakk, m. m. i * ORENT H~lterman~s vei 2 - Telefon 437 k VARER BRNGES

15 \ skikkelse i baldedrakt. Det eneste som tjente ti1 st~tte, var en tauende fra biten. Plutselig mister han balansen sg gir pi hodet i sjoen. Latter ombord, motoren blir slitt av, og snart har han kravlet sig op pi brettet. gjen baerer det for full fres innover sundet. Denne sport kalles surfriding. Jeg var ofte ute med onkel og kjorte nled motorbiten ute i fjorden. En dag var vi ute ved Hudo, hvor en he1 feriekoloni med over 900 barn holdt til. Det yrte.av unger sorn badet ved stranden, solte og lekte sig, mens laererinnene holdt et vikent oie med dem. Den ene dag va'r morsommere enn den annen, men si kom avreisens dag, og jeg onsket bare at ferien skulde vaert dobbelt si lang. Odd Grmdahl, Asveien skole, T b. En sundag morgen drog min kamerat og jeg pi skitur i skogen. Det var strilende solskinn og fint skif~re, si det gikk strykende. Det var ikke bare vi son1 hadde tenkt oss ti1 skogs. Nei, loipene var fulle av skilupere, for det skulde vaere langrenn der oppe i dag Da vi hadde gitt en halv mils vei og kommet ass et godt stykke inn i skogen, begynte sulten i melde sig. Vi visste fra fur at et godt middel mot sult var i spise. Derfor tok vi frem vir medbragte niste og satte oss pi hver sin trestubbe og begynte A spise. Jeg syntes aldri at maten hadde smakt si gadt son1 nu. Mor hadde ikke spart hverken pi br0d eller pilegg s% det ut for. Jeg hadde ogsi fitt melk pi en flaske, men den hadde pi turen gatt over i fast form og var blitt ti1 is. Det var nydelig i skogen i dag. Om natten hadde det snedd, si traerne var dekket av nysne, som glitret si vakkert i solskinnet. En og annen smifugl floi kvitrende forbi oss. Et lite ekorn-for sorn et lyn op i et tre Det hadde antagelig blitt skremt av noget. Men vi kunde ikke bli sittende her i hele dag. Derfor pakket vi sammen resten av nisten og drog videre. Nu m~tte vi endel gutter son1 vi slo oss sammen med, og vi fant pi i ha et lite hopprenn. Men s% mitte vi teilke pi hjemveien, for det var alt langt pi dag. Min kamerat fant pi at vi skulde gi en snarvei, sorn han tenkte var riktig. Vi gikk og gikk og tenkte at vi skulde finne igjen hovedveien. Men det lyktes ikke. stedet si vi bare ukjente trakter, og vi begynte si smitt i bli engstelige. Vi gikk derfor inn pi en bondegird sorn var i naerheten, og spurte konen i huset hvor hovedveien ti1 byen var. Da kunde hun fortelle at vi gikk akkurat i motsatt retning. Endelig kom vi inn pi rett vei, og vi kunde om en stund se 'byen. Nu tok det ikke si lang tid far vi var hjemme. Allen det er sikkert at hadde vi gdtt som vi forst vilde, hadde vi havnet i Selbu ensteds. Martin Ystebo, Strindheim skole, 7. kl. b. bzrsanking. En ldag sa mor at vi skulde ro ut ti1 en holme og plukke blibaer. Vi var fire unger, Marit, Karl, Erik og jeg. Jeg stod tidlig op om morgenen og vekket de andre. Mor smurte niste, og jeg pakket den ned i ryggsekken. Far hadde leid en bit for hele dagen. Det var bare et lite stykke i gi ti1 kaia. Marit og jeg rodde, for far hadde stiv arm. Marit var litt klosset ti1 i ro. Hun mistet den ene Aren sin, og si storskrek hun for det. Jeg fisket op Aren hennes, og vi rcrdde videre uten flere u'hell. ngen bodde pi holmen, men den skulde vaere kjent for mye blibaer. Vi begynte med en gang i plukke. Det var aldeles blitt av baer. Vi hadde rned oss selcs sma sparrn og en stor tmne sorn vi fylte op i nir vi hadde plukket fullt spannet. Da vl' hadde plukket vel en time, sa far: <<Jeg tror det er best vi begynner i spise nu.>> Han tendte bilet, og mor kokte kaffen. Efter maten spurte jeg om vi fikk lov ti1 A balde. Jeg skulde pr~ve i laere Marit i svmme. Men hver gang jeg slapp henne, dukket hun under. Jeg fikk lov ti1 i ro et lite stykke utpi, og si hoppet jeg ut fra biten. Men si ropte far at vi skulde ro hjem. Vi spurte om vi ikke fikk lov ti1 i vaere lenger. i<dere kan godt vaere her alene, nu ror mor og jeg hjem,>> sa far. Da mitte vi gi oss. Pi hjemturen fortalte far oss historier om da han var liten gutt. Vi syntes vi kom sii altfor fort hjem, for han hadde vaert en underlig kar. Vesla Herje, Berg skole, 5 a. Et sjeldent husdyr. sommer, mens vi var i Wordland, si jeg noget merkelig sorn jeg vil fortelle litt om. Far kjente folkene pi en gird %om li like ved fjorden. En dag gikk vi dit for i hilse pi dem. Da vi korn frern ti1 husene, fikk vi se at pi trappen la en hund, en katt og en liten fuglunge. Jeg blev forundret, for jeg visste ikke hvad slags ~fugl det var. Vi fikk da hure at det var en liten aerfuglunge, som guftene der pii girden hadde fanget. Oprinnelig hadde de fanget to stykker nede ved fjorden. Da guttenes far korn hjem, mitte de baere dem ned ti1 sjoen igjen. Men om morgenen da 13

16 guttene stod op, li den ene aerfuglungen ph trappen igjen. Da syntes faren at den selv hadde valgt, og nu skulde den fi vaere ti1 den selv drog sin vei. Katten tok sig av den. Det var merkelig i se lhvordan kattepusen slikket og passet pi den, som om den var dens egen unge. Mange ganger om dagen vraltet aerfuglungen ned ti1 sjeren. Engang fulgte vi med den. Den var meget flink ti1 i svamme. Guttene kastet mark ut ti1 den. Straks dukken den ti1 bunns efter marken. Nir guttene lokket og sa: <<Gakk! Gakk!>> korn den svermmende ti1 lands, og den gikk i llaelene (pi dem opover mot husene. Da vi &om op fra sjeen, kom vi forbi en ssledam. Dammen var full av det vi kaller rumpetroll, nlen der kaller de det ccauskarlompa>>. Der jumpet aerfuglungen uti. Dere skulde sett hvor den it! Jeg tror den spiste flere i sekundet Vi kunde se at den blev rundere og rundere. Da den korn op, var det ikke flere rumpetroll igjen i dammen. Da var den ogsi mett, for den skrek og orket ikke i falge rned guttene. Men si hadde den ogsi satt ti1 livs flere hundre rumpetroll. Jeg tenker ofte pi aerfuglungen. Men jeg tror at nir den blir en voksen arfugl, vil den flyve fra barndomshjemmet sitt hos menneskene, og bygge sitt rede i fuglebergene, som det er si mange av der nord. ' Nils Wigen, Bylsen skole, 7. kl. a. speiderleir sommeren sommer var jeg pi speiderleir. Jeg pakket ryggsekken en tirsdag, og onsdag eftermiddag drog ca. 200 speidergutter rned ~DS Frsian avgirde. Vi skulde ti1 Havn pi nn-hitra, og dit korn vi klokken 3 om natten. Det var en lang sjerreise, og vi spiste, sang og sov hvor det falt sig ombord pi biten. Da vi korn frem, var det mange folk pi kaien og tok imot oss. Leirplassen 1i like ved kaien. Vi tok ti1 rned i sette op telt og baere inn halmen, som li i dunger bortoverjordene. Den skulde vi ha ti1 underlag. Si spiste vi og la oss. Sovnet gjorde vi rned en gang, for vi var svaert trette av reisen. Klokken 9 naeste morgen gikk reveljen, og da mitte vi op og lage frokost. Vi satte oss utenfor teltene og spiste. To gutter fra hver tropp hadde matlagningen i 2 dager hver De to dagene jeg laget maten, hadde vi rabarbrasuppe og lapskaus, den andre dagen fersk torsk og satsuppe. Om kveldene nir vi var ferdige rned kveldsmaten, haldde vi leirbil, og det var det likeste av alt. Da spilte vi og sang, fortalte historier og hadde det rneget morsomt. Vi var ider i 10 dager, men regnet gjorde det hele tiden. Derfor blev det litet av lforskjellige avelser, da det var si surt og koldt. Svamme skulde vi fi laere, men det blev liten badning, si det blev det ikke noget av.,derimot sparket vi fotball hver dag. En natt var det et forferdelig uvaer, og da var det flere teltstenger som knakk, si vi mitte ty inn pi en live i naerll~eten. Siste natten vi li der, blev det allarmert klokken 3 om natien. Vi skulde reise hjem rned Fosenbiten klokken 5 om morgenen, og ferrst skulde det ryddes op efter oss. Den dagen vi reiste hjem, var det godvaer, og vi korn ti1 byen klolkken 4 om eftermiddagen. Pi kaien stilte vi op og sa adja og takk for turen, og si drog vi hjem. Hans Fdness, Nidarvoll slkole 7. kl. a HJELPEN KOM Sneteppet 1i mykt og skinnende over marken. Det var en kold desemberdag like opunder jul. Egil Kleven skulde ti1 bygdens skomaker, Oleus Svean rned et par sko for far. Hytten ti1 Oleus 1% oppe i lien, et godt stykke fra folk. Ferret var fint idag, og Egil tok det bare rned ro. Det var for det meste motbakke hele veien opover. Omsider var han da fremme. Han banket pi og gikk inn. Da han korn inn, herrte han ikke de regelmessige slag av hammeren. Men i stedet si han et blekt ansikt borte i en seng. Det var hustre her inne. Han frcrs visst han barte i sengen ogsi. Egil gikk bort ti1 ham. Der 15 Oleus rned lukkede erine, han var bevisstlers. Egil skjernte nu at her var fare for liv. Han slengte skopakken fra sig, sprang ut i vedskjulet efter ved og tendte op. Han pakket nu teppene bedre omkring Oleus. SB trev han luen sin og stengte dnren. Om ikke lenge suste han nedover mot doktorgirden. Han enset ingen, ting. Han visste det var liv om 5 gjerre. Han suste nu inn pi doktorgirden, forbi budeien som satte i et hyl. Han rev av sig skiene. nne hos doktoren blev han stiende og bare stamme. Endelig fikk han da frem budet. Doktoren gjorde sig i en fart ferdig, og imens spente drengen for hesten. Si bar det i strakt trav opover mot Oleus's hytte. Om ikke lenge stanset de utenfor hyttedaren. Egil liste si op. nne var det nu godt og varmt. Doktoren gikk bort ti1 sengen og begynte i undersake Oleus. mens var Egil ut i skjulet og fant mere ved. Da han korn inn igjen, satt doktloren og skrev. Han sa at det stod meget alvorlig ti1 rned Oleus. Det var lungebetendelse. Han skulde sende drengen opover rned mdisin, og imens matte Egil sitte her og passe pi. Da drengen kom tilbake, hadde 11an rned sig en kone fra bygden- Hun skplde nu vaere her og stelle huset. Lille-juleaften skulde Egil se opover ti1 Oleus. Da han korn inn, mstte det ham et smil borte fra sengen. Oleus var nu litt bedre. Det var varmt og koselig inne i stuen Han mitte nu sette sig ned og fi en kaffeskvett, sa konen. Dagen derpi var julaften. Egils mlor holdt pi % pakke en ryggsekk. Da alt var i orden, drog Egil i vei

17 rned stor oppakning pi ryggen og et kornbind under armen opover ti1 Oleus skomaker. Da han korn opover, var det ingen vei ophatt. Han satte fra sig kornbindet inne 1 skjulet Si gikk han inn. Det blev forundring da de fikk se alt det Egil hadde rned sig. Det f0rste Egil gjorde, var ii arbeide op en fin vei. Derefter hugg han ved ti1 helgen. Si satte han op korn-. bindet. Han reiste si op i marka for i finne et passende juletre. Daihan korn igjen, haldde konen kaffen ferdig. Da Egil ut pi dagen rente hjem, var alt i orden hos Oleus skomaker. Da Egil rente, stod konen i d0ren og vinket ti1 ham. Senere pi kvelden da Egil var kommet i pussen, stod han ute og si opover mot Oleus skomakers hytte. Han var si inderlig godt tilfreds Egil nu. Julaften da gavene skulde ut~deles, fikk Egil en slik lang pakke. Han rev papiret av, og der li det en fin salongrifle. Egil holdt nesten pi A miste pusten. nne i pakken 12 der ogsi et brev, og der stod: Ti1 Egil Kleven! Dette er en takk ti1 dig fra Oleus Svean for din snarridighet, som frelste hans liv. Dr. Rundset. sprang en annen vei. Hun korn mart tilbake, og da 1% vi gjemt i en gr~ft. Jeg hadde en kappe pi mig, og den kastet jeg over hodet og sprang frem. Hun stod aldeles vettskremt og si pi rnig, og det syntes jeg var svart niorsomt. Jeg s6 at hun blev aldeles hvit i ansiktet, og plutselig slapp hun spannet, si melken rant ut, og hun falt besvimet om. Det fikk de andre ogsi se, og de korn springende frem, en efter en. Hun 1% som hun var d0d. Vi blev nu redde for at hun var d0d og begynte i rope om hjelp. llgen kom, men det som bedre var, Ruth korn ti1 sig selv igjen. Vi fikk henne rned oss hjem, og vi bad henne si pent om undskyldning for hvad vi hadde gjort mot henne. Vi betalte rnelken som gikk ti1 spille. Efter denne kvelden var vi alltid rned Ruth og hentet melken. Ja, dette var en dirlig sperk. Gerd Davett, Ranheim skole, 5. kl. Egil blev stiende lenge rned brevet i hendene. Si var det som han viknet og hoppet h~it i varet av bare glede. Dette blev den likeste julekveld Egil hadde oplevd. Jon H jetde. Asveien skole 7. kl. b. Det jeg nu vil fortelle om, hendte for to Br siden. Forst det blev morkt om kveldene, skyndte vi barna oss ut. Det morsomste vi visste, var i skremme folk. Vi stod pi veien i en flokk alle sammen og funderte pi hvad vi skulde finne pi. Vi hadde en plan alle sammen, men ingen syntes den var bra nok. Si var det jeg kom rned mitt fsrslag. En veninde av oss brukte B gii opover ti1 Selmer og hente melk, og vi bestemte oss %or at vi skulde si nei alle sammen, nir hun bad oss om f~lge. Da klokken blev halv syv, kom Ruth rned spanwt sitt og spurte oss om vi vilde bli rned henne. Men vi ropte nei alle sammen i kor. dun blev naturligvis svart bedr~vet, men hun mitte g i allikevel. Da hun gikk, skyndte yi oss og BESTEFAR FORTELLER En s~indags eftermiddag i h0st satt bestefar og jeg og snakket om hvordan folk hadde det f ~ i r tiden. SAledes kam bestefar pi snakk om bjarnen. Jeg bad ham at han miltte fortelle, og si begynte han: <<Det var sommeren Jeg var 8 ir den gangen. Jeg var langt ti1 fjells og gjztte buskapen. Jeg hadde h0rt snakk om at det skulde ha vart bjorn 2 se i naerheten av der jeg gjatte. Det var en varm julidag. Morgenen oprant rned fint solskinn. Jeg gikk tidlig ti1 fjells den morgenen. Gjieterhunden hadde jeg med. Da det var gitt en tid, blev jeg var at hunden blev si urolig av sig. Jeg si ti1 alle kanter om jeg skulde se noget Hunden blev mere urolig efter hvert. Dep blev ti1 slutt & sterk i bandet at jeg mitte folge med. kke langt fra der jeg var, stod en stor bjnrn og la forlabbene pi en kvige. Jeg hisset hunden pii bj0rnen. Da 10ftet han forlabbene og slo ti1 kvigen, sa den falt d0d om. Han tok den i forlabbene og sprang avsted med den. Jeg og hunden fulgte efter. Men da korn bj~rnen imot mg. Jeg var glad da jeg niidde en gran, si jeg fikk klatre op. Men jeg var fsrferdelig redd. Jeg trodde at jeg var i s2kkerhet nu,

18 men det var jeg ikke. B jorneri begynte i grave jsrden bort fra granen. Da blev jeg enda reddere. Med griten i halsen sa jeg: ((Orker du i grave, orker jeg i sitte.>> Jeg kjente hvorledes granen gav efter for hver gang han prsvde i velte den over ende Slik holdt han p5 hele eftermiddagen utover. Ruskapen gik hjem ti1 den tid den pleide. Da buskapen korn og jeg ikke var med, skjonte de at noget var pi ferde. De som var pi seteren, gikk for i lete efter rnig. Med ett hsrte jeg rop. Da skjonte jeg at de kom. Jeg ropte tilbake. Snart k'om de dit hvor bjsrnen og jeg var. Tjenestegutten 'hadde med en bsrse. Han prsvde ii komme p5 si naert hold at han fikk ti1 i skyte. Da bjsrnen fikk se ham, kom han setten.de mot ham. Han fyrte av et skudd rett i gapet pi bjsrnen. Det var nok ti1 at han falt. Da blev jeg glad!>> Jeg spurte bestefar hvor hunden gjorde av sig. ((Den stod ved kvigenp sa han. ((Men jeg var sii sulten og frossen at de mitte baere mig ned ti1 seterenp sa bestefar. Hermed sluttet bestefar sin fortelling. Olga Reifan, Nidarvoll skole, 6 b. Da jeg brakk armen min. En dag jeg korn hjem fra skolen, var det strykende skifore. Jeg (hadde nesten ikke tid ti1 i spise middag, for jeg skulde bort i Bekkbakken og hoppe p i ski. Jeg hadde hoppet 15 meter der dagen fsr, sa jeg var svaert spent pi om det var tlogen av de andre guttene som hadde hoppet lengere. Da jeg kom bort i bakken, fikk jeg hsre at K1ire hadlde hoppet 16 meter. De andre guttene ertet rnig og sa at nu ko'm jeg nok ti1 kort. Dette likte jeg ikke. Jeg gikk op pi toppen av overrennet og spente skiene pi mig. Gutten ved hoppet ropte xklart>>, og jeg satte utover. Jeg fikk god sats, kastet rnig fremp5 og for fint gjennem luften Men det hang igjen i nedslaget, og jeg gikk pi hodet fremover. Plutselig kjente jeg en sviende smerte i hsire hind. De andre gt~tteile hjalp rnig op og hjem. Mor sa at jeg hadde stuket hiinden; det vilde nok snart g% over. Men det blev verre og verre efter hvert. Mor fant ldet rideligst i ringe efter doktoren. Han sa at armen var brukket, og at jeg miitte p i sykehuset. Jeg blev svaert redd. Men mor trsstet rnig med at det sikkert ikke var s% farlig. En stund efter korn sykehusbilen og kjsrte rnig p5 sykehuset. Fsrst korn jeg inn i en stor, lang korridor. Pi sidene av den var det dsrer med nummer og bokstaver pi. Syke folk blev kjsrt pi traller, og pleiersker gikk frem og tilbake over alt Det fsrste de gjorde rned rnig, var i kjsre rnig pi badet. For dit mitte alle barna hver dag. Der milte de ogsi temperaturen min. Men nogeil feber 'hadde jeg ikke, for jeg hadde bare 36". Derpi forte de rnig pi en tralle inn i en stor sal. Rundt omkring ved veggene stod senger og bord. Pi den ene veggen var idet et veldig billede av et staselig brudefslge fra gamle dager. Da jeg hadde ligget der en stund, skulde jeg inn pii operasjonsvaerelset for ii fi armen satt sammen og gipset. Jeg har aldri vaert inne i et vaerelse hvor det var si mange tenger, sakser og apparater. smien synes jeg det er mye rart, men der var det toppen. Pleiersken tok en klut og ~dyppet nogen driper av en flaske pi den. Derpi la hun den over nesen pi lmig og bad rnig puste godt inn. Jeg gjorde si og kjente en sviende smerte i nesen. Men s5 blev alt borte for mig. Da jeg igjen viknet ti1 bevissthet, kunde jeg ikke skjsnne hvor jeg var. Men si korn jeg pi armen og tok bort pi den. Jeg blev aldeles faelen med det samme, for den var hard som sten. Sykepleiersken forklarte rnig at det var gipsen som var si hird. Om to dager iikk jeg reise l~jem, og den som var glad, var jeg. Men gipsen mitte jeg ha pi hinden en he1 mined efterpi. Asb j0rn 0ksettdaE, Lialprkken skole. BRUNEN fjar jul tilbragte jeg min ferie i Askim. Jeg bodde hos min tante og onkel sorn eide en stor bondegird. Der hadde de fire hester og en he1 del andre husdyr. Det var en hest solm jeg var meget glad i. Den var glinsende brun cver hele ltrloppen, og derfor syntes vi navnet Brunen passet godt. Rrunen var en snild og god hest, og aller snildest var den mot mig. Jeg kunde krype unlder maven pi den og sitte p i ryggen ti1 den, men den gjorde mig ingen ting Nir jeg korn rned sukkerbiter og annet,yodt ti1 den, da knegget den og si pi mig rned sine kloke sine. Julaften korn jeg ti1 den med kaker og andre,gode saker. Da humret den og var si glad. Det var likesom den delte julestemningen med oss. Men da jeg skulde reise, vilde jeg absolutt at Brunen skulde kjsre mig. Det snedde den dagen, og det var en deilig tur. Da vi hadde kjsrt en time, var vi ved stasjonen. Det var en ssrgelig avskjed rned Brunen. Det si ut som sinene bans var blanke, cg da jeg- steg inn i toget, s% den efter rnig med ssrgmodige 0ine Da toget rullet ut fra stasjonen, si jeg efter Brunen ti1 den blev borte for rnig i msrket. Siden kan jeg aldri glemme det sieblikket da jeg sa adjs ti1 Brunen. Mews jeg satt pi toget, diktet jeg en sang om Brunen. Den lyder sii: Du kjare, kjme Brunen min, jeg ser dig sb fager og fin. Dift sfolte opreiste hode, dtt finnes ei maken pd denne klode.,' Karin Hanssen, Strindheim skole, 6. kl. a.

19 Da jeg var ulydig, og folgen av det. da bare henge i, og det kan du lite pi at jeg gjorde. Det var bare si svetten rant av mig. Da jeg var ferdig ti1 i gi og ta op poteter, ringte det op, og de sa at jeg ikke. behervde i komme og hjelpe til. fvad skulde jeg da gjerre? Jo, nu had& jeg det. Jeg skulde bake.. Men U1~digehar jeg vzrt mange ganger, det er szrlig fsrst mitte jeg spurre rnnr. Jo, da det &ulde jeg fa. denne gangen jeg husker. Dette hendte efter at en kyndig baker begyrlte jeg Fprst skulde jeg ]age jeg hadde beg~nt skolen herst. Det er en brodbil sirupskjeks, Jeg strevde alt det jeg kunde for fa leikjerrer brerd ti1 ti1 en butikk tett ved skolen. Min kamerat vene nogenlunde tynne, og da jeg viste det, sa kom nettop ut fra skolen. iskal vi gi og henge oss pa?)> at jeg var en hel ekspert til bake. Da jeg var ferdig spurte jeg. <'Ja1)> min kamerat. Jeg hadde Or- rned ulbakningen, &ulde jeg steke dem. Men da skulde mani for 5 henge pi biler> Og det de Om dll ha sett kjekser. De var svarte sorn sot, og da mar bide hjemnle pi skolen. Jeg hadde fatt formaninger fikk se dem, kullde bun ikke annet enn le. Den neste post hjernme 'g pi skolen Om hvor farlig det var var i luke skolehaven min, som var nesten overgrodd av henge pi biler. Jeg tenkte at nir det hadde gait fint alle ugress. ~~d stor anstrengelse 16 jrg og grov efter de de andre gangene jeg hadde llengt pi, gikk det svzre ugressrerttene, og et hinlig smil viste sig antagelig Ogsi fint gangen. Men akkurat gangen i ansiktet miit hver gang jeg seiret. Nu begynte ogse var det ulykken hendte. Vi sprang i vei. Med det samrne morket falle pi. Dagen rndte med at jeg mitte ta rnig skulde kjore, jeg mig pb den ene 'iden en blund pi divanen, Men i det samme fikk jeg herre den' *den hadde ikke kjort langty for karmen pi den noget i radiaen. Det var en foredragsholder sam snakket 'iden jeg hang, lersnet. Jeg pi hodet veien. De 'Om om arbeidslesheien og dens odeleggelse. Men idag hadde var vidner ti1 at jeg falt av, fortalte at jeg blev biret inn jeg da hvert fall ikke vart en av de arbeidslose. i naermeste hus. Der vasket de mine sir med sprit. Jeg blev sa kjerrt hjem. Far og mor blev aldeles redselsslagne Solveig Knoffen, da de fikk se ~mig, slik son1 jeg si ut. Hele kinnet og Aalvang skole, 7 a. pannen var opskrapet. Mor forbandt mine sir, og jeg gikk og la mig med en gang. Jeg smakte ikke mat fur dagen efter i middagen. Da var det ene eriet helt overhovnet. Efter et par dagers tid var jeg pi benene igjen, men jeg kunde ikke gi pi skolen f0r efter fern dagers forlerp. Jeg var ennu ikke frisk. Jeg ferlte mig ikke rar karen da jeg kom tilbake pi skolen igjen, og det var da ikke noget rart. Slik gir det nir man er ulydig, og ikke herrer pi hvad de voksne sier. Jeg lovte bide far og mor og lzreren min at jeg ikke skulde henge pi bil mere. Jolhavznes Ronning, Bylsen skole, 7. kl. b. En dag jeg fikk rneget gjort. Vekkeruret slo halv syv. Servnige og gretne vesen viste sig nedover trappene. Ja, det var nogen som ti1 og med sov. Men si snart vi hadde fitt i oss den hete kaffen, blev vi vikne. Vi mitte da gi ti1 hver virt arbeide Det var lerrdag si det var meget i gjerre. Jeg fikk ta pi mig all vaskingen idag, for min s0ster & syk. Jeg rnitte begynne straks. Jeg skulde nemlig vzre ferdig ti1 klokken ' tolv, for da skulde jeg vzre med og ta op poteter. Jeg fant da frem vaskestellet og gikk igang.. Men jeg hadde ikke holdt pi leilge for sosteren rnin kom inn og sa: '<Mar sa at du skulde springe pi butikken straks!>> Jeg blev aldeles rar. Springe pi butikken nu si travelt som jeg hadde det. hlen jeg kunde ikke godt si nei. Jeg fikk da beskjed om hvad jeg skulde handle og la i vei det forteste. jeg kunde. Alt dette rotet heftet mig minst en halv time. Det var kjedelig, me11 ikke noget i gjerre med. Da jeg var nesten ferdig, kom jeg ti1 i velte vaskebertten min si alt vannet rant utover gulvet. Og, jeg ti1 i terrke op. Det var som utgjort alt sammen. Nei, det var ikke i tenke pi i bli ferdig ti1 klokken tolv nu. Men jeg fikk rned drea lye forbednnger tun n y kalks ~ den ban d ~ ~ d fetrlrerrmd d e Prima glaff feadlaer. Kjernelaer i sillem. Fdes hos TH. FALKANGER ^s Den gronne brygge i Fjordgaten SORA MO~A "S Skornagasinet ved Bakke bro. 17

20 Da vi lekte,,indianer og hvit". En dag holdt nogen av kameratene mine og jeg pa A aparke fotball. Men det var sa varmt den dagen, sa vi bestemte oss for A leke ccindianer og hvit>> istedet. KAre og Fredrik var velgere. Jeg blev valgt av KAre, som var indianer. De andre pa K%re's parti var Rolf, Per, Olav og Helge. S% gikk vi hjem efter indianervibnene vare. Dereffer gikk vi op i skogen for A finne en leirplass. Og det var ikke vanskelig. Helge klatret op i et tre, og derfra kunde han se de hvites leir, og hvad de foretok sig. mens gjorde vi oss ferdige ti1 A gi ti1 angrep. Da vi hadde fordelt repene likt meilem oss, 'begynte vi A gi opover. Det \Tar ingen fare for % bli sett her, for det var sa mange trar i veien. Vi gikk en stor omvei, forat vi kunde komme innpa dem bakfra. Da vi var kommet i carhetell av de hvites leir, klatret Rolf op i et tre for i se hvorledes den 1A. Da han korn ned, delte vi oss i to partier for % angripe dem fra to kanter. Vi krrap forsiktig narmere, for det gjaldt % overrumple dem sa de ikke fikk tid ti1 % gjrare mlotstand. Nu var vi ikke mere enn to meter fra dem, og vi hrarte at de snakket om hvorledes de best skulde fa has pi oss. Men plutselig holdt de op i snakke. Hadde de nu allikevel f%tt mistanke og 18 ferdige iil A kaste sig over oss? Vi torde nesten ikke puste, og heller ikke torde vi lofte hodet og se. Det var aldeles stille. kke en lyd. Det var nesten uhyggelig. Plutselig begynte de A snakke igjen, like britt og uventet son1 de hadde sluttet. Da hrarte vi en svak plystring, ccsignalet!>> glapp det ut av oss alle. Vi spraft op sorn viskel~rballer og kastet oss over dern. Snart var alle bundet p% hender og fotter. Efter A ha hvilt en stund, tok vi fangene med tilbake ti1 leireil Nu var det pi tide % g% hjem, for det hadde allerede begynt A bli m~rkt, og da kunde vi jo ikke leke lenger. Vi var alle enige om at dette hadde vzrt en bade morsom og spennende eftermiddag. Eivind Fjordheim, Berg skole, 6 b. FRA SAKORN TL BR0D Jeg er bare en gris. Menneskene tror at jeg ikke kan si annet enn nraff, neff. De er nu ordentlig dumn~e. Jeg kan ogs% bade hrare og forst% det mennesker og andre ' skapninger sier. En dag oplevde jeg noget rart. Vil du hore, skal jeg fortelle. Denne dagen hadde det dratt szrlig langt ut ti1 matmor korn med maten ti1 mig. Jeg var forferdelig sulten. Det var lkke fritt for at jeg skrek litt. - Ni, endelig korn hun da. Den mat jeg fikk, var litt.ccgrisgraut>> og nogen brradskalker og annet avfall. Jeg kastet rnig over maten. Matmor gikk inn igjen. Plutselig horte jeg nogeil son1 grit like ved trynet mitt. Det sa: crkjzre, vene, et ikke mig, da! Hvis du vil skane mig, skal jeg fortelle dig min livshistorie!>> Jeg blev forskrekket, kan du vel vite. Jeg kiket og kiket, men kunde ikke opdage annet enn brya og maten i den. Da blev jeg sint og ropte: <cer det nogen her, sa syn dig fram!>> Da blev jeg vir en brsdskalk som hoppet frem ti1 ytterste kanten av brya. Den tittet op pa mig og sa: cctakk skal du ha for at du skante mig. Ti1 gjengjeld skal du fa hore mjn historie. Det er ikke mange som far hrare den, ma du tr'o. - Engang var jeg et orlite sikorn. Jeg 18 sammen med mange andre sakorn i en stor pose. Dag efter dag 1% vi i posen. Vi undret oss mange ganger pa om verden ikke var storre enn denne posen. Engang mens jeg grublet pi dette, kjente jeg med ett at posen blev revet vekk og baret bort.. nne i posen undret vi oss pi hvad son1 skulde skje nu. Da blev posen ipnet, og en stor, grov hind grep nedi. Jeg og nogen av mine kamerater blev tatt op og kastet bortover jorden. Vi falt i en grop, s% vi kunde ikke se hvor de andre blev av. De fikk det vel likedan som loss, de ogsi. - Nogen dager gikk. --- Solen glitret. - Nu var jeg ikke lenger sakorn, men en pur ung, grrann spire. Jeg fikk slik trang ti1 A vokse og bli riktig stor, slik at alle kunde se mig. Rundt om s% jeg alle mine kamerater. Sammen vokste vi op, og vi syntes vi var svart vakre. - Pi, dette vis gikk sommeren. Da hasten kom, var vi blitt store, tunge, gylne kornaks. En dag korn det mange folk ned ti1 oss. De skar oss ned, bandt oss sammen og satte oss hoit ti1 vzrs p% en staur. - Alt dette forekom oss sa underlig. Nogeil dager senere korn det en maim med hest og vogn. Han tok oss ned og kjorte oss inn i en Ave. Her blev vi tresket. Efterp% hadde de oss i sekker og kjrarte oss ti1 en stor mralle. Her gikk vi gjennem mange maskiner. Da vi en&lig korn ut, var vi malt og kaltes mel. Nu blev vi igjen hatt op i sekker. Pi bil bar det s% i vei ti1 en butikk. Vi hadde ikke st%tt lenge pi butikken, for vi kjente at vi blev loftet op og p% sterke rygger biret langt avsted. - Vi blev satt ned og lraftet bort i en krok.

EN GLAD GUTT. Av Bjørnstjerne Bjørnsson. Øivind og bukken. Øivind mister bukken

EN GLAD GUTT. Av Bjørnstjerne Bjørnsson. Øivind og bukken. Øivind mister bukken EN GLAD GUTT Av Bjørnstjerne Bjørnsson Øivind og bukken Øivind mister bukken Øivind hette han, og gråt da han blev født. Men alt da han satt opreist på morens fang, lo han, og når de tendte lys om kvelden,

Detaljer

EN GLAD GUTT. Øivind mistet bukken. Navnet ditt:...

EN GLAD GUTT. Øivind mistet bukken. Navnet ditt:... EN GLAD GUTT Øivind mistet bukken Navnet ditt:... EN GLAD GUTT Øivind mistet bukken Øivind hette han, og gråt da han blev født. Men alt da han satt opreist på morens fang, lo han, og når de tendte lys

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel: Elisabeth Lund Preken julaften i Lørenskog kirke 2008 Et barn er født i Betlehem. Har det noe å si for livet vårt? Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel: Det skjedde

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Far din

Bjørn Ingvaldsen. Far din Bjørn Ingvaldsen Far din Far din, sa han. Det sto en svart bil i veien. En helt vanlig bil. Stasjonsvogn. Men den sto midt i veien og sperret all trafikk. Jeg var på vei hjem fra skolen, var sein, hadde

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen Anne-Cath. Vestly Mormor og de åtte ungene i skogen Morten oppdager litt for mye, han Hvis du kommer gjennom skogen en gang litt ovenfor den store byen og får øye på et grått hus som ligger på et lite

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Høna tripper i berget

Høna tripper i berget Høna tripper i berget Det var en gang en gammel enke som bodde i en avgrend av bygda langt oppunder en ås, med de tre døtrene sine. Hun var så fattig at hun eide ikke annet enn en høne, og den hadde hun

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

SNORRES KONGESAGAER FØRSTE BIND GYLDENDAL NORSK FORLAG OSLO 1934

SNORRES KONGESAGAER FØRSTE BIND GYLDENDAL NORSK FORLAG OSLO 1934 SNORRES KONGESAGAER FØRSTE BIND GYLDENDAL NORSK FORLAG OSLO 1934 Tore Hund, Gunnstein og Karle drar til Bjarmeland i 1026. 133. Den vinteren var kong Olav i Sarpsborg og hadde mange mann hos sig. Da sendte

Detaljer

Kapittel 12 Sammenheng i tekst

Kapittel 12 Sammenheng i tekst Kapittel 12 Sammenheng i tekst 12.1 vi har har vi har vi har vi 12.2 Anna har både god utdannelse og arbeidserfaring. Anna har verken hus eller bil. Både Jim og Anna har god utdannelse. Verken Jim eller

Detaljer

Da Askeladden kom til Haugsbygd i 2011

Da Askeladden kom til Haugsbygd i 2011 Da Askeladden kom til Haugsbygd i 2011 Nå skal jeg fortelle dere om en merkelig ting som hendte meg en gang. Det er kanskje ikke alle som vil tro meg, men du vil uansett bli forundret. Jeg og den kule

Detaljer

Wenche Hoel Røine Illustrert av Anette Grøstad. leseserie Bokmål. m j ø s o r m e n. Norsk for barnetrinnet

Wenche Hoel Røine Illustrert av Anette Grøstad. leseserie Bokmål. m j ø s o r m e n. Norsk for barnetrinnet Wenche Hoel Røine Illustrert av Anette Grøstad leseserie Bokmål m j ø s o r m e n og andre uhyrer Norsk for barnetrinnet 15790_Mjosormen_M_BM.indd 1 16-11-07 13:32:48 Mjøsa er Norges største innsjø. Den

Detaljer

JESPER NICOLAJ CHRISTIANSEN RONIN 1 SVERDET ILLUSTRERT AV NIELS BACH OVERSATT AV VIGDIS BJØRKØY

JESPER NICOLAJ CHRISTIANSEN RONIN 1 SVERDET ILLUSTRERT AV NIELS BACH OVERSATT AV VIGDIS BJØRKØY JESPER NICOLAJ CHRISTIANSEN RONIN 1 SVERDET ILLUSTRERT AV NIELS BACH OVERSATT AV VIGDIS BJØRKØY Front Forlag AS, 2011 Originaltittel: Ronin 1: Sværdet Copyright tekst 2010 Jesper Christiansen og Forlaget

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

BAMBUSPRINSESSEN. Se hva jeg har funnet! ropte han til kona og viste henne den vesle jenta. Det må være gudene selv som har sendt henne til oss!

BAMBUSPRINSESSEN. Se hva jeg har funnet! ropte han til kona og viste henne den vesle jenta. Det må være gudene selv som har sendt henne til oss! BAMBUSPRINSESSEN Det var en gang en gammel mann som bodde i skogen nær Kyoto 1 sammen med kona si. De var fattige og barnløse, og hver dag gikk mannen ut i skogen for å kutte bambus. Av bambusen lagde

Detaljer

Charlie og sjokoladefabrikken

Charlie og sjokoladefabrikken Roald Dahl Charlie og sjokoladefabrikken Illustrert av Quentin Blake Oversatt av Oddmund Ljone Det er fem barn i denne boken: AUGUSTUS GLOOP en grådig gutt VERUCA SALT en pike som forkjæles av sine foreldre

Detaljer

Er du blant dem som pleier å lengte etter våren? Lengter du etter å kjenne varmen fra solen, se knopper på trærne, pinseliljer i full blomst? Husker du sommervarmen i forrige uke? Vi åpnet døren, tok kaffien

Detaljer

Eventyr Asbjørnsen og Moe

Eventyr Asbjørnsen og Moe Side 1 av 5 TROLLET UTEN HJERTE Sist oppdatert: 13. mars 2004 Det var engang en konge som hadde syv sønner. Da de var voksne, skulle seks av dem ut og fri. Den yngste, Askeladden, ville faren ha igjen

Detaljer

Askeladden som kappåt med trollet

Askeladden som kappåt med trollet Askeladden som kappåt med trollet fra boka Eventyr fra 17 land Navnet ditt:... Askeladden som kappåt med trollet Det var en gang en bonde som hadde tre sønner. Han var gammel og fattig, men sønnene hans

Detaljer

mystiske med ørkenen og det som finner sted der.

mystiske med ørkenen og det som finner sted der. DEN STORE FAMILIEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Gud er med sitt folk (1. Mos. 12 15,24) Hellig historie Kjernepresentasjon Om materiellet Plassering: hyllene med hellig historie Elementer: ørkenboks

Detaljer

Anne Karin Elstad. Hjem. bokklubben

Anne Karin Elstad. Hjem. bokklubben Hjem bokklubben jeg hadde vært i skibakken sammen med Gudrun og Annlaug hele formiddagen denne flotte søndagen i mars. Vi hadde laget i stand et spretthopp i bakken, etter middagen skulle en gjeng fra

Detaljer

Benedicte Meyer Kroneberg. Hvis noen ser meg nå

Benedicte Meyer Kroneberg. Hvis noen ser meg nå Benedicte Meyer Kroneberg Hvis noen ser meg nå I Etter treningen står de og grer håret og speiler seg i hvert sitt speil, grer med høyre hånd begge to, i takt som de pleier. Det er en lek. Hvis noen kommer

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Preken 5. april 2015 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena

Detaljer

Birger Emanuelsen. For riket er ditt. Fortellinger

Birger Emanuelsen. For riket er ditt. Fortellinger Birger Emanuelsen For riket er ditt Fortellinger Til Karoline I Kjenna på Tromøy gjemmer Nøkken seg. Jeg vet det, for jeg har sett ham. Han er vanskapt og heslig, men felespillet hans er vakkert. Og når

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

ARBEIDSPRØVEN Bokmål ELEVENS HEFTE

ARBEIDSPRØVEN Bokmål ELEVENS HEFTE ARBEIDSPRØVEN Bokmål ELEVENS HEFTE LESEKORT 1 A D Å B O V N F G I P L Y Ø U M S T Æ R E H J K a d å b o v n f g i p l y ø u m s t æ r e h j k LESEKORT 2 sa vi ål du syl våt dyr øre klo hest føle prat lys

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE 1 Endelig skulle jeg få lov til å være med som fotograf på en fødsel, forteller denne kvinnen. Med fotoapparat og en egenopplevd traumatisk fødsel i håndbagasjen møter hun

Detaljer

Fortelling 6 VI GREIER DET SAMMEN

Fortelling 6 VI GREIER DET SAMMEN Fortelling 6 VI GREIER DET SAMMEN I nærheten av Tig og Leelas hjem lå det et gammelt hus med en stor hage. Det bodde ingen i huset, og noen av vinduene var knust. Hagen var gjemt bak en høy steinmur, men

Detaljer

Knottens lille sangbok

Knottens lille sangbok Knottens lille sangbok Noen av våre favoritter Bygge sangen Jeg bygger Jeg bygger Jeg bygger meg en bil. Jeg sager, Jeg sager så blir den riktig fin Jeg maler jeg maler i gult og i blått og starter motoren

Detaljer

VETERANEN. Alexander J. L. Olafsen. Kjellbergveien 16 3213 Sandefjord alexander_olafsen@live.no 406 01 138

VETERANEN. Alexander J. L. Olafsen. Kjellbergveien 16 3213 Sandefjord alexander_olafsen@live.no 406 01 138 VETERANEN By Alexander J. L. Olafsen Copyright (C) 2014 Alexander J. L. Olafsen Kjellbergveien 16 3213 Sandefjord alexander_olafsen@live.no 406 01 138 1 INT. I STUA - DAG (SKUDD AVFYRES) I en stor hvit

Detaljer

Kristin Lind Utid Noveller

Kristin Lind Utid Noveller Kristin Lind Utid Noveller Utid En kvinne fester halsbåndet på hunden sin, tar på seg sandaler og går ut av bygningen der hun bor. Det er en park rett over gaten. Det er dit hun skal. Hun går gjennom en

Detaljer

Minner fra barndommens jul

Minner fra barndommens jul Minner fra barndommens jul Når jeg i dag ser tilbake på ei jul for ca 60 år siden, da er det mye som er forandret. Det var annerledes både for stor og liten. I dag får vi kjøpt alt som tilhører hjemmet

Detaljer

Alle henvendelser om rettigheter til denne bok stiles til: Front Forlag AS www.frontforlag.no. Tilrettelagt for ebok av eboknorden as

Alle henvendelser om rettigheter til denne bok stiles til: Front Forlag AS www.frontforlag.no. Tilrettelagt for ebok av eboknorden as Front Forlag AS, 2013 Originaltittel: Ronin 4: Kloen Copyright tekst 2013 Jesper Christiansen og Forlaget Carlsen Copyright illustrasjoner 2013 Niels Bach og Forlaget Carlsen Lansert i 2013 av Forlaget

Detaljer

Fortellingen om Petter Kanin

Fortellingen om Petter Kanin Fortellingen om Petter Kanin Det var en gang fire små kaniner, og deres navn var Flopsi, Mopsi, Bomulldott og Petter. De bodde med sin mor på en sandbanke, under røttene til et veldig stort furutre. «Nå

Detaljer

Temagudstjeneste for Haukeland skole

Temagudstjeneste for Haukeland skole Temagudstjeneste for Haukeland skole Tirsdag 20. desember 2010 kl. 1130 Ansvar: 3. klasse og 7. klasse Inngang / Prosesjon ( 3. klasse m/ lys - mørk kirke) Inngangsord ( presten ) / (lys legges fremme

Detaljer

I en annen verden. Oversatt fra engelsk av Hilde Rød-Larsen

I en annen verden. Oversatt fra engelsk av Hilde Rød-Larsen Grace McCleen I en annen verden Oversatt fra engelsk av Hilde Rød-Larsen Til engelen Dette er hva Herren Gud har sagt: «Den dagen jeg utvalgte Israel, da løftet jeg også min hånd til ed for Jakobs hus

Detaljer

Sammen for alltid. Oversatt av Bodil Engen

Sammen for alltid. Oversatt av Bodil Engen GUUS KUIJER Sammen for alltid Oversatt av Bodil Engen FØRSTE KAPITTEL om at Mimo gjør det slutt med meg fordi jeg er dikter LÆREREN ER FORELSKET i mamma! Kan man tenke seg noe verre? NEI! Altså, foreldrene

Detaljer

Jesusbarnet og lyset

Jesusbarnet og lyset Jesusbarnet og lyset Hver eneste lille juleaften ble leiligheten til en juleverden. Mamma og pappa ordnet det mens Even sov. Julaftens morgen var alle rom et eventyr med nisser og engler og juletre og

Detaljer

Thomas Enger. Den onde arven. Gyldendal

Thomas Enger. Den onde arven. Gyldendal Thomas Enger Den onde arven Gyldendal Til verdens beste barn Prolog I dag fant jeg ut at jeg er død. Det kom som et sjokk på meg, selv om jeg visste at det kunne skje etter så mange år. Min egen dødsannonse.

Detaljer

Songar til julefesten 2014

Songar til julefesten 2014 Songar til julefesten 2014 Tenn lys! Det lyser i stille grender Nå tennes tusen julelys Deilig er jorden Glade jul Et barn er født i Betlehem O Jul med din glede Jeg gikk meg over sjø og land Så går vi

Detaljer

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman Du glemmer ikke, men noe klangløst tar bolig i deg. Roland Barthes Jeg ville kaste nøklene om jeg kunne, men jeg kommer alltid tilbake til de låste dørene for å åpne rom etter

Detaljer

The agency for brain development

The agency for brain development The agency for brain development Hvor er jeg, hvem er jeg? Jeg hører pusten min som går fort. Jeg kan bare se mørke, og jeg har smerter i hele kroppen. Det er en ubeskrivelig smerte, som ikke vil slutte.

Detaljer

Kim Hiorthøy Du kan ikke svikte din beste venn og bli god til å synge samtidig Tekster og Tegninger. Forlaget Oktober

Kim Hiorthøy Du kan ikke svikte din beste venn og bli god til å synge samtidig Tekster og Tegninger. Forlaget Oktober Kim Hiorthøy Du kan ikke svikte din beste venn og bli god til å synge samtidig Tekster og Tegninger Forlaget Oktober En morgen, rett etter frokost, ringte det på. Jeg gikk mot døren for å åpne, men så

Detaljer

PÅSKEVANDRING PÅ SØNDAGSSKOLEN.

PÅSKEVANDRING PÅ SØNDAGSSKOLEN. PÅSKEVANDRING PÅ SØNDAGSSKOLEN. En påskevandring er som en reise der barna blir tatt med og får oppleve de ulike elementene i påskefortellingen på ulike måter. Barna får komme med hele seg og bli med på

Detaljer

Marit Nicolaysen Kloakkturen med Svein og rotta

Marit Nicolaysen Kloakkturen med Svein og rotta Marit Nicolaysen Kloakkturen med Svein og rotta Tegninger av Per Dybvig 1996, 2012 H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard), Oslo www.aschehoug.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-03-25543-4

Detaljer

Vibeke Tandberg. Tempelhof. Roman FORLAGET OKTOBER 2014

Vibeke Tandberg. Tempelhof. Roman FORLAGET OKTOBER 2014 Vibeke Tandberg Tempelhof Roman FORLAGET OKTOBER 2014 Jeg ligger på ryggen i gresset. Det er sol. Jeg ligger under et tre. Jeg kjenner gresset mot armene og kinnene og jeg kjenner enkelte gresstrå mot

Detaljer

"Hunnørnen" Jonas Lie

Hunnørnen Jonas Lie "Hunnørnen" Jonas Lie Navnet ditt:... Jonas Lie Hunnørnen Hunnørnen kom fra en hundremils morgenjakt innover stenviddene og suste hjem til ungen med en nybåren reinkalv i klørne. Som den dalte ned mot

Detaljer

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014.

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 5 6 7 8 9 AKSJON VÅR RYDDING Tur dag DUGNAD I BARNEHAGEN Vi markerer at Aksel er 2 år! 12 13 14 15 16 Små Tur dag 19 20 21 Varm lunsj:

Detaljer

Lewis Carroll. Alice i eventyrland. Illustrert av Tove Jansson Oversatt av Zinken Hopp

Lewis Carroll. Alice i eventyrland. Illustrert av Tove Jansson Oversatt av Zinken Hopp Lewis Carroll Alice i eventyrland Illustrert av Tove Jansson Oversatt av Zinken Hopp Om forfatteren: LEWIS CARROLL (1832 1898) het egentlig Charles Lutwidge Dodgson, og var både matematiker og fotograf.

Detaljer

Roald Dahl. Oversatt av Tor Edvin Dahl. Illustrert av Quentin Blake

Roald Dahl. Oversatt av Tor Edvin Dahl. Illustrert av Quentin Blake Roald Dahl SVK Oversatt av Tor Edvin Dahl Illustrert av Quentin Blake Hovedpersonene i denne boken er: MENNESKER: DRONNINGEN AV ENGLAND MARY, DRONNINGENS TJENESTEPIKE MR TIBBS, SLOTTETS HOVMESTER SJEFEN

Detaljer

Skoletorget.no Moses KRL Side 1 av 6

Skoletorget.no Moses KRL Side 1 av 6 Side 1 av 6 De ti landeplager Sist oppdatert: 4. januar 2003 Denne teksten egner seg godt til enten gjenfortelling eller opplesning for barna. Læreren bør ha lest gjennom teksten på forhånd slik at den

Detaljer

periode-plan for LOFTET februar og mars 2014

periode-plan for LOFTET februar og mars 2014 periode-plan for LOFTET februar og mars 2014 Hva vi har gjort i desember Vi har hatt en innholdsrik måned med hyggelig stemning, gode opplevelser og mye innhold. Vi har vært på teater og sett Den vesle

Detaljer

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015.

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. Hver avdeling har valgt sitt land og laget et fabeldyr som barna har funnet navn til og laget en fabel om. «En vennskapsreise, - fra Norge til Kina og Libanon

Detaljer

NILS-ØIVIND HAAGENSEN. Er hun din? Roman FORLAGET OKTOBER 2016

NILS-ØIVIND HAAGENSEN. Er hun din? Roman FORLAGET OKTOBER 2016 NILS-ØIVIND HAAGENSEN Er hun din? Roman FORLAGET OKTOBER 2016 til Elvira 1 DEN VOKSNE MANNEN har hatt mye å tenke på i det siste. Så mye å tenke på at han ikke har orket å stå opp. Bare ligget i senga.

Detaljer

Trude Teige. Noen vet. Krim

Trude Teige. Noen vet. Krim Trude Teige Noen vet Krim Trude Teige Havet syng, roman, 2002 Matminne frå mors kjøkken, kokebok, 2003 Lene seg mot vinden, roman, 2004 Havlandet Herøy, dokumentar, 2006 2009 H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard),

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK BRYNJÅ APRIL 2016 Hei alle sammen! Da er nok en fin måned på Brynjå over. Ukene i april har gått fort, for vi har gjort mye kjekt sammen! Vi har begynt med svømmeopplæring i Tastahallen,

Detaljer

MIN FETTER OLA OG MEG

MIN FETTER OLA OG MEG arne schrøder kvalvik MIN FETTER OLA OG MEG Livet og døden og alt det i mellom 2015 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Trygve Skogrand Layout: akzidenz as Omslagsillustrasjoner: Lasse Berre ISBN: 978-82-489-1742-7

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Blanca Busquets. Stillhetens hus. Oversatt av Kaja Rindal Bakkejord

Blanca Busquets. Stillhetens hus. Oversatt av Kaja Rindal Bakkejord Blanca Busquets Stillhetens hus Oversatt av Kaja Rindal Bakkejord Til min far og til min onkel Francesc, som alltid har gitt alt for musikken Øvelsen Teresa Min første fiolin fant jeg på en søppelfylling.

Detaljer

Til Monika Hun visste ikke hva det betydde. Hun var seks år gammel. Han bøyde seg ned mot henne og forklarte en siste gang hva som ville skje. Igjen var det vanskelig for henne å forstå ham. Men hun forsto

Detaljer

I meitemarkens verden

I meitemarkens verden I meitemarkens verden Kapittel 6 Flerspråklig naturfag Illustrasjon Svetlana Voronkova, Tekst, Jorun Gulbrandsen Kapittel 1. Samir får noe i hodet. Nå skal du få høre noe rart. Det er ei fortelling om

Detaljer

likte meg og respekterte meg. Gud? Vel, - jeg kan muligens sammenligne mitt forhold til Gud med et ekteskap uten sex, - hvis jeg skal være ærlig.

likte meg og respekterte meg. Gud? Vel, - jeg kan muligens sammenligne mitt forhold til Gud med et ekteskap uten sex, - hvis jeg skal være ærlig. 1 Vår kirke var en veldig bra kirke mente vi. Vi gjorde alle de tingene som kirker gjør og vi gjorde tingene så godt som de kunne bli gjort og vi snakket om vår grunnlegger med stor respekt og oppriktig

Detaljer

Den magiske fingeren

Den magiske fingeren Roald Dahl Den magiske fingeren Illustrert av Quentin Blake Oversatt av Tor Edvin Dahl På gården ved siden av vår bor Gregg og kona hans. De har to barn, begge gutter. De heter Philip og William. Noen

Detaljer

HANS OG GRETE. Dramatisert av Merete M. Stuedal og Lisa Smith Walaas. Musikk av Lisa Smith Walaas

HANS OG GRETE. Dramatisert av Merete M. Stuedal og Lisa Smith Walaas. Musikk av Lisa Smith Walaas HANS OG GRETE Dramatisert av Merete M. Stuedal og Lisa Smith Walaas Musikk av Lisa Smith Walaas ROLLER Storesøster Storebror Hans Hans 2 Grete Grete 2 Heksa Urd And A And Reas And Ikken And Ers Ravner

Detaljer

De tre prinsesser i Hvittenland

De tre prinsesser i Hvittenland De tre prinsesser i Hvittenland Det var en gang en fisker som bodde tett ved slottet og fisket til kongens bord. En dag han var ute og fisket, fikk han ingenting; han kunne bære seg at som han ville, agne

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

engelsk, og det var vanskelig å skjønne hvordan den digre, tunge sognepresten hadde klart å finne en så liten, lett dame i England.

engelsk, og det var vanskelig å skjønne hvordan den digre, tunge sognepresten hadde klart å finne en så liten, lett dame i England. 3.11.1984 På skråss Da jeg besvimte prestefruen For noen uker siden fortalte jeg om den gangen jeg var syk og hadde skarlagensfeber. Da fikk jeg trekkspill av faren min. Så satt jeg der i sengen og øvde

Detaljer

SANGER DESEMBER 2013, LOHOVE SMÅBARN

SANGER DESEMBER 2013, LOHOVE SMÅBARN SANGER DESEMBER 2013, LOHOVE SMÅBARN TENN LYS! Tenn lys! Et lys skal brenne for denne lille jord. Den blanke himmelstjerne, der vi og alle bor. Må alle dele håpet så gode ting kan skje. Må jord og himmel

Detaljer

BOKANBEFALINGER. Lettlest for ferske lesere

BOKANBEFALINGER. Lettlest for ferske lesere BOKANBEFALINGER Lettlest for ferske lesere VENNER Henry Bronken (2013) Løveunge serien Kåre, Kari og Kurr leker sammen. De spiller i band og Kurr er trommeslager. I dag spiller Kurr for fort, kanskje fordi

Detaljer

SANGER SOM VI SYNGER OFTE I TRONES BARNEHAGE

SANGER SOM VI SYNGER OFTE I TRONES BARNEHAGE SANGER SOM VI SYNGER OFTE I TRONES BARNEHAGE God mor'n god mor'n her er vi igjen. Vi kommer s å glade til barnehagen henn. Vi synger, vi leker vi har det s å flott. Vi vil ikke bytte med kongens eget slott.

Detaljer

og de danser, danser rundt i ring. Men nissefar han truer med sin store skje og kom avsted. For grøten min vil jeg få lov å ha i fred,

og de danser, danser rundt i ring. Men nissefar han truer med sin store skje og kom avsted. For grøten min vil jeg få lov å ha i fred, JULESANGER PÅ LÅVEN SITTER NISSEN På låven sitter nissen med sin julegrøt, så god og søt, så god og søt. Han nikker, og han spiser, og han er så glad, for julegrøten vil han gjerne ha. Men rundt omkring

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Noah og Guds løfte 1. Mosebok 8 Det var vann overalt! Noah sendte en ravn for å lete etter tørt

Detaljer

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Norge Norges nasjonaldag Norsk: Vi arbeider med nivå 1 og 2 i «Norsk start 8-10». Vi øver på å skrive fritekster i Word (Kristiansand). Vi øver på 17. mai sanger.

Detaljer

En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde. blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den

En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde. blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den Bok 1 To fremmende møtes En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den bort til noen andre. Valpen som var svært ung hadde aldri

Detaljer

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Paula Hawkins Ut i vannet Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Til alle brysomme Jeg var svært ung da jeg ble sprettet Enkelte ting bør man gi slipp på andre ikke Det er delte meninger om hvilke The Numbers

Detaljer

Liv Mossige. Tyskland

Liv Mossige. Tyskland Liv Mossige Tyskland Ha langmodighet, o Herre, Med oss arme syndens børn! Gi oss tid og far med tål Før du tender vredens bål, Og når hele verden brenner, Rekk imot oss begge hender! (Salme 647, Landstad,

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 Den gamle mannen og døden Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

Krister ser på dette uten å røre seg. Lyden rundt ham blir uklar og dempet.

Krister ser på dette uten å røre seg. Lyden rundt ham blir uklar og dempet. Kråka av Knut Ørke EXT. SKOLEGÅRD. DAG Det er friminutt og flere elever står ute i skolegården i grupper. Bak dem, alene, ser vi (15), en rolig gutt i svarte klær. Han sitter på en benk ved enden av skolebygget

Detaljer

Den brune huden og det sorte håret er vakre mot den rosa fargen. Devna har mange flotte sarier, som har gått i arv i familien.

Den brune huden og det sorte håret er vakre mot den rosa fargen. Devna har mange flotte sarier, som har gått i arv i familien. Devna sitter på en stol, med kaffekoppen foran seg. Rosa Sari, med blomster, silke. Den brune huden og det sorte håret er vakre mot den rosa fargen. Devna har mange flotte sarier, som har gått i arv i

Detaljer

Sorgvers til annonse

Sorgvers til annonse Sorgvers til annonse 1 Det led mot aften, din sol gikk ned, din smerte stilnet og du fikk fred. 2 Snart vil den evige morgen løfte det tårevåte slør. Der i det fredfulle rike. Ingen blir syke eller dør.

Detaljer

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene ANITA forteller om søndagsskolen og de sinte mennene Tekst og foto: Marianne Haugerud (Fortellingen bygger på virkelige hendelser, men er lagt i Anitas munn av Stefanusalliansen.) 1 Hei! Jeg heter Anita,

Detaljer

Emilie 7 år og er Hjerteoperert

Emilie 7 år og er Hjerteoperert Emilie 7 år og er Hjerteoperert Emilie bor i Oslo, men hun savner sine bedsteforældre og kusine, der bor i Nordnorge. Emilie har et specielt hjerte, hun har pacemaker. Det er godt for hjertet at løbe og

Detaljer

Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem

Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem Nora. Der er vi ved saken. Du har aldri forstått meg. - Der er øvet meget urett imot meg, Torvald. Først av pappa og siden av deg. Helmer. Hva! Av oss to. - av oss

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Krypende post Uke 42. Epledagen: Livet på avdelingen:

Krypende post Uke 42. Epledagen: Livet på avdelingen: Livet på avdelingen: Feiekosten er en stor favoritt for tiden. Vi har mange flinke feiere som feier både gulv og tepper.. Krypende post Uke 42 Epledagen: Fredag 17.oktober var det epledagen!! Dette ønsket

Detaljer

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 20. kapittel: Tidlig om morgenen den første dagen i uken, mens det ennå er

Detaljer

LÆR MEG ALT. vis meg rundt, på nye steder og ta dine erfaringer med før meg dit du vet der é glede for denne skogen hører andre té

LÆR MEG ALT. vis meg rundt, på nye steder og ta dine erfaringer med før meg dit du vet der é glede for denne skogen hører andre té LÆR MEG ALT vis meg rundt, på nye steder og ta dine erfaringer med før meg dit du vet der é glede for denne skogen hører andre té vekk meg opp før signalet kommer og legg en plan over kor vi ska gå fyll

Detaljer

mange tilbake til Sørigarden og de smakte veldig deilig til lunsj. Bilder fra turen til ungdomskolen henger inne på avdelingen.

mange tilbake til Sørigarden og de smakte veldig deilig til lunsj. Bilder fra turen til ungdomskolen henger inne på avdelingen. MÅNEDSBREV FOR MAI I april har vi gjort mange forskjellige og morsomme ting. Nå skal jeg fortelle dere om litt av alt det vi har drevet. Vi startet april med å gjøre ferdig Munch utstillingen vår. Alle

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Det mest dyrebare vi kan gi hverandre er vår oppmerksomhet. menneskesyn. livsvirkelighet. trosfortellinger

Det mest dyrebare vi kan gi hverandre er vår oppmerksomhet. menneskesyn. livsvirkelighet. trosfortellinger Det mest dyrebare vi kan gi hverandre er vår oppmerksomhet menneskesyn livsvirkelighet trosfortellinger Det mest dyrebare vi kan gi hverandre er vår oppmerksomhet INNI EN FISK Jona er sur, han er inni

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 En far, en sønn og et esel Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

Birte Svatun. Hva er FØLELSER? Illustrert av Bo Gaustad

Birte Svatun. Hva er FØLELSER? Illustrert av Bo Gaustad Birte Svatun Hva er FØLELSER? Illustrert av Bo Gaustad Innhold Hva er følelser? 5 Glad 6 Sint 12 Trist 18 Redd 24 Misunnelig 30 Dårlig samvittighet 36 Flau 42 Ensom 48 Stolt 54 Dette er følelser 60 Åsne

Detaljer

Tove Nilsen NEDE I HIMMELEN. Roman

Tove Nilsen NEDE I HIMMELEN. Roman Tove Nilsen NEDE I HIMMELEN Roman forlaget oktober 2010 Det var den sommeren som var så varm at det virket som om den aldri skulle ta slutt. Jeg var på vei inn da Goggen kom ut av heisen med håndkle over

Detaljer