MAGNE Landets populaereste, billigste og mest leste barneblad.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MAGNE Landets populaereste, billigste og mest leste barneblad."

Transkript

1

2 C. SARHEM & CO. BOK- OG PAPRHANDEL Det beste utvalg i religiase Baker og Juleheftcr. Julekort-Selskapsspill-Julelys m.m. GLDEVANGEN S~ndre gt. 22 b KJ0P SALOMONS SKOT0 Beste fasonger og kvaliteter og utvalg faes i Besek v8r juleutstilling og De vil sikkert finne noe som passer. Oplag: eksemplarer. Nu er tiden A abonnere pi MAGNE Landets populaereste, billigste og mest leste barneblad. Redaktfir : Laererinne fru pastor Janson. Alle nye tingere som innen utgangen av 1935 betaler for hele Bret 1936, fgr ogsb julenummeret for 1985 i samme antall som bladet er 'bestilt og betalt. Skriv efter O/~LJ Jrygvessns gi. Telefon Julenummeret eksemplarer. BARNEBLADET,,MAGNEbb kommer ut i Oslo hver 14. dag bbde pb bokmil og nynorsk. Bladet koster kr. 2,60 pr. Br, men bare kr. 1,60 nlr minst 10 eksemplarer og derover bestilles under 6n adresse. Julenummeret sendes fritt ti1 alle abonnenter som har betalt for et helt Br. Julenummeret selges ogsb szerskilt og koster kr. 0,60 pr. ekspl., men bare kr. 0,40 pr. ekspl. nhr man bestiller minst 10 ekspl. under Bn adresse. ccmagne~ kan betsilles pb alle poststeder. Flere eksemplarer under Bn adresse og julenummeret b$r helst bestilles direkte i umagne>s ekspedisjon, Maribogt. 8, Oslo. Telefon Alle bestillinger bgrhelstvaere i ekspedisjonen innenlo. desember. Gjarr et forsark! Prarv bladet et iir. ngen vil angre pii det! Naa & Co.s Eftf. Olav Tr~gvasons gt. 3 - Trondheim - Tlf v SKOLEBDKER SKOLEMATERELL Godt utvalg - Grei ekspedisjon. FRUKT - GRDNSAKER SJOKOLADE - TOBAKK Bernhard Brznne *S SKRVESAKER Ullvarefabrikk SK JDNLTTERATUR Tr ondheim - STC?RSTE UTVALG NORSKE ULLVARER Telefon Garn - Toier - Ulltepper - Trikotasje

3 0. 0. Bjerkestrand Munkvold "1s Telef. Telefon 1214 KOLONAL Kolonial Melk - FLte STAVNE 4464 Kolonial - Manufa ktur-tri kotasje Selsbak Samvirkelag Ass. handelsforretning Selsbakk Stiftet 19!3 BL MEDLEM! Bruk kooperative produkter - Stavne Samvirkelag Assortert forretning A lle kan bli medlemmer ved a betale en krone. - UGLA -. Kolonial - Kull - Koks - V e d r p - -- Cement- Maling - Oljer- Bensin Munkvold Fiskutsalg. Alle sorter fisk og fiskmat ti1 rimelige priser. Prima SPEKESLD i spand og smlkopper. Rich. Stallvik. Husk Graakalbanens billige reiser for skoleklasser. Tur og retur Lian 25 ore. ~jed Deres julegaver. her! Dresser, frakker, kapper, gutteklaer, sportsutstyr, skjorter, slips, sokker, pyjamas for damer og herrer, gensere, pullovers, slipovers. Alt i og trieatage for voksne og barn. Kjolestoffer. KBpestoffer. Hvitevarer etc. L 0 M M E D U K E R er en bill4g julegave. Kjep hos oss vi har utvalget. KAH N Munkegaten 31. Presentko~rt. Telefon Presentkort. A.8 Graakalbanen mor og far, sprster og bror kjrapes penest og billigst hos Johan P. Johansen nnherredsveien 37

4 - Strinda UandelsramlacJ MOHOLT Assortert Handelsforretning Skolebarn! HUS~ H g~ ti1 Handelssamlaget nhr Dere skal handle ti1 mor. Husmradre llllllllllllllnllllllllllllllnllllllllllllllllllllllllllllllllllllllnllllllllllllllllllllllHlllllllllllllllllllllllllHl pa Tempe gj0r Deres innkjop av kolonialvarer hos mig. Forsok min anerk jente og billige kaf fe. M. Stubsve Telefon HUSMODRE! Foreta Deres juleinnkjplp hos mig. Jeg lhar gode varer og mine priser er rimelige. 'J0RGEN AASGARD Kolonial, Fetevarer. - Haltermane vei 201. Telefon 4510 f. Varer bringes. Erede husmgre! Gjplr Deres juleinnkjplp hos OSS. AJ~ i kolonial, frukt og hermetikk. K. M. LAUVSNES Reidulvs gt. 1. Tlf Varer bringes. GjZr Deres juleinnkjplp hos SV. VANVK & CO. Tempe. Telefon Kolonial - Brensel - Lyspzerer - Kaffekopper. De beste varer. De billigste priser. Be LUND *s Telefon Rgnningsbakken 25. Kolonial. Mel. Fetevarer. Hermetik. Vaskeartikler. Frukt. Tobak. Melk. Flplte. Brpldvarer etc. etc. Gode varer ti1 rimellige priser. Varer bringes. Forsek vare kaffesher! Handel med' alle sorter Husholdningsvarer og Fiskeredskaper av de mest almindelige ti1 bruk ph fjorden og ti1 ferskvandsfiske. JOHAN RAN Etablert RANHEM Telefon Forklzer - Nattkjoler - Pyjamas Stramper - Tr#ier - Benklrer for barn og voksne. Alle sorter garn. N. NYPAN Holternqans vei 20. Bruk,, DR0" bakepulver! De kjplper det samt alt ti1 julebakningen hos Ragnar Sand l'yholtveien 63. Telefon QLAV LENDE KOLONAL Melk qg fl#te fra Trondhjems mderk, Br#d og kaker fra byens beste bakerier- Varer bringes! Teleflon Husmadre -! Gjplr Deres innkjplp av Kalmial og Fetevarer hos 0. Thorbjprrnsen Telefon nnh.veia0 85. nnregistrert varemerke. SVERRE H. RODWELT ASSORTERT KJZTT'C~ARE~RRETNNG ETABLERT 1911 TELEFON 1111 m T 1

5 Det er ingen fortelling vi husker si godt som fortellingen om den fsrste julenatt. Den er si kort og knapp, men likevel har den slikt veldig innhold: cteder er idag en frelser fsdt, som er Kristus, Herren, i Davids stad.>> Kristus, Herren! Disse to ordene sier oss hvad Jesus skal vaere for cess. Han skal ikke bare vaere en vi er glade i og tror pi hver gang det er jul. Nei, Jesus skal vzere Herre over lhele livet virt, belt ti1 lsiste stund. Hver tanke du tenker, hvert ord du sier, hver gjerning du gjsr skal vaere slik som Jesus vil. Det er hans vilje som skal bestemme. Men det er si vanskelig, vil du si. For da fir jeg ikke lov ti1 i gjsre nleget av det jeg synes er morsomt. Jesus vilde nok ikke like det. Og da si. - Men da skal du huske ]pi at han sorn var Guds egen Sonn, hm hit ned for i frelse dig. Her 5. bsd man 'ham ikke annet enn stall log krybbe, kors og dsd. Det fant han sig i for vir skyld. Og si skulde ikke du gi fra dig de tingene sorn er ham imot! Du vet jo ogsi at det bare er det stygge og wnde Jesus ikke liker. Jo, la ham bli Herre i hjertet ditt! La hans vilje bestemme alt du gjor. Da vil du selv bli si meget gladere og lykkeligere enn for. Og du vil aldri angre pi at Jesus blev Herre over livet ditt. Tvert imot vil du takke Gud lslik som englene den fsrste julenatt: <<Ere vaere Gud i det hoieste!~ JOHAN B. RAN.

6

7

8

9

10 drog Amund lasset innpi skjaekene ti1 hesten, si hesten begynte i holde igjen. Da blev Amund sint. Han stoppet hesten og sa: <<Ka ae sjer, ae draeg, i du draeg itni, du fir maten, i ae fir itn%!>> - En gang da han var ferdig rned slittonna, skulde han gjure op rned slittefolkene sine. De satt og spiste. Mens han ventet, gikk han ut og slipte kniven sin Han kom inn og satte sig ved bordenden og heinet kniven. S% sa han: <<No mi de berre eta, for det e siste milet>>. Folkene blev redde og sprang op fra bordet og pi dur. Amund ropte: <<De mi vente, de skal fi betaling>>. De tenkte han kom' efter dem; men Amund tenkte ikke noe ondt med det. Han skulde bare stelle kniven sin. Gurine Dahlen, skole, 6. kl. tok op en pakke fra sekken. Jeg snakket fremdeles med grov rust. <<Ti1 rnor, fra Elisabeth,>> leste jeg. <<Vaer si god, frue.>> Jeg rakte mor pakken. <<Ti1 Erling fra mar,>> leste jeg pi naeste pakke. crhvor er ban?>> ahan gikk ut for en stund siden,>> svarte rnor a Jeg legger pakken hans p5 bordet her, jeg,>> sa jeg. Jeg tok op en ny pakke og leste: xtil rnor fra far>> 0.s.v. Da alle gavene var utdelt, tok jeg sekken pi ryggen, sa adju og gikk. Men idet jeg gikk gjennem stuedoren, snublet jeg og falt si lang jeg var. fallet mistet jeg julemasken. Derrned var jeg avslurt. << Ja, dette er en nydelig julenisse,,, sa rnin suster. <<Jeg mitte da nesten skjunne at det var dig.>> Jeg var si ergerlig over mitt uhell at jeg satte pi d0r uten i ta med rnig julemasken. Men da jeg 'hadde fitt av rnig juledrakten og tenkte pi hvor komisk jeg mitte ha sett ut da jeg falt, satte jeg i i le. Men jeg bestemte mig for at julenisse skulde jeg ilcke vaere mere. Erling Holten, Strindheim skole, '7 a. Troll f urua pa Bodsbergheia. sumar budde eg pi Byneset. Ein dag eg gjekk upp pi Botsbergheia, fekk eg sji ei gamal turrfuru sorn stod cg sprikte rned greinene sine Ho var svart og fael i sji te, og skjegget hang gritt og t~tfsat ned fri kvar ei grein. Di meir eg sig pi 110, di stuggare vart ho der ho stod Da jeg skulde vzre julenisse. Julen 1932 var rnin far i Opdal. Julenissestilliilgen hos oss var derfor ledig. Jeg gikk dag ut og dag inn og spekulerte pi hvem sorn skulde vaere julenisse iir. Julaftens formiddag fikk jeg vite det. hlin mor hadde nemlig utsett mig ti1 i vaere julenisse. Jeg hadde selvfulgelig iluke noget imot det. Da det begynte A li ut pi kvelden, gikk jeg op pi loftet. Der hadde nemlig rnor gjemt juledrakten ag gavene. en fart fant jeg frem juledrakten og tok den pi rnig. Den var altfor vid og sid, men jeg festet den op si godt jeg kunde. Gavene la jeg i en stor, hvit sekk, hivde sekken op pi ryggen, gikk ned lofttrappen og korn ned pi gangen. Si ipnet jeg entreduren, gikk inn i entreen og banket pi stueduren. Nogen gikk over stuegulvet, daren blev ipnet - det var rnor <<Nei, god kveld, julenisse!,, utbrat hun, <<du er ute og gir iir ogsi.~ <<Ja, som De ser, frue, det er mig,>> svarte jeg rned grov rust. <<Jeg har hurt at det skal vaere et par snilde barn her i girden. Derfor bestemte jeg mig for i gi inn her.>> <<Jay det er bra det at du kommer hit iir ogsi,>> sa mor. <<Du fir se ti1 i komme inn da.>> <<A, for en liten julenisse da!>> utbr~t min s0ster Elisabeth da jeg korn inn stueduren. <<Ja, dessverre, jeg er nok liten,,, svarte jeg. <<Folk har vaert si sparsomme rned gruten iir, derfor har jeg minket en halv meter+> astakkars dig da!>> sa min saster. <<Ja, ja, si er det gavene cia,>> sa jeg og 8 i skcdda, og ti1 slutt blei ho ti1 eit stort, faelt troll, sorn, korn settende imot meg. Eg brisnudde og tok beina pi nakken. Men so fael var ho at kvar kveld nir det er myakt, er det liksom ho stir i duri og glanar pi meg. Og her kan du sji trollfurua fri Botsbergheia. ' Ole Kristian Sjolie, Strindheim skole, 6 c.

11 NSSENES JULEFERD Nissene kjorer sd sltolf og kry. De kjorer med grisen fra bygd og by. Og ndr de mpfer et julebarn, de gir ham en gave og gutfen tar'n. Men na'r de hmmer tit huset sitt, de seffer inn grisen, og gir den lift. Men ndr sd grisen har spist sig mett, de spenner'n for sleden, og kjorer, gett! En merkelig redning. Erling Viken, LialGkken skole, 6. kl. En sommerdag for nogen iir tilbake var Hans og Torbjsrn nede ved elven og lekte. Begge to var 11 iir den gangen. De holdt pii rned tsmmerstokkene, sorn kom nedover elven. De fanget dem rned lassoer, som de hadde laget sig, og drog dem inn ti1 land. Guttene holdt pii ii ri pii stokkene der det var grunt. Torbjsrn satt og red pi en stor stokk og kastet lasso efter andre For ii dra dem mot land. sin iver blev han ikke opmerksom pii at han kom lengere og lengere ut i elven og mot strsmmen. Sii rned ett blev han og stokken tatt av strsmmen og fsrt mldt ut pii elven, hvor det var sterk strsm og dypt. Hans sorn stod inne pi land og holdt pii rned stokkene, enset det ikke fsr han hsrte Torbjsrn sette i et skrik. Hans s% Torbjsrn sitte pi tsmmerstokken midt ute i den sterkeste strsmmen. Hans blev fsrst stiiende sorn lamsliitt. Men si begynte han ii rope efter hjelp av alle krefter. Det var langt fra folk, s% det var ikke sikkert nogen hsrte ropene, og han blev stiiende og visste ikke hvad han skulde gjsre. Torbjsrn satt og hylte i et kjsr. Hans SA at stokken begynte ii rulle pi sig, og han ropte ti1 Torbjsrn at han miitte sitte stille si ikke stokken gikk rundt. Lengere og lengere bar det rned Torbjsrn. Da rned ett stivnet Hans til. Stryket,,tenkte han. To hundre meter nedenfor var det er stryk, akkurat sorn en liten foss. Hvis Torbjsrn kom i stryket, vilde stokken gii rundt, og han vilde vaere redningsl~s fortapt. Alt dette sa Hans, og rned ett begynte han A springe nedover langs elvebredden, og tenkte i ett mens hans sprang, hvorledes han skulde fii berget Torbjsrn. Han var nu like over for Torbjsrn, sorn satt stiv som en pinne og fra sig selv av skrekk. Han hadde ogsii sett stryket. Det var bare en meter igjen ti1 stryket. Da rned ett husket han lassoen sorn han bar pi skulderen. Der er redilingen, sang det inne i ham. Hurtig sorn lynet fikk han den fra mskulderen og begynte ii slenge (den over hadet. Bare jeg greier det, tenkte han. Det var et kast pii en 12 meter. Sii rned ett kastet han den utover mot stokken. Han holdt pusten, vilde det ni frem? Nei, den falt to meter for kort. Hurtig drog han den inn igjen og kastet pi nytt, men nei, hele tre ganger kastet han, men for kort. Torbjsrn var nu bare noen fii meter fra stryket. For fjerde gang stod Hans ferdig ti1 kast. Han var blek og rned tennene bitt sammen, han mitte greie det i dette kast, hvis ikke var 'Torbjsrn fortapt. Han spente musklene og kastet i av alle krefter, blev det for kort igjen? Nei, den falt ned like foran Torbjsrn pi stokken. Torbjsrn tok den rned den ene hinden og fikk det rundt livet pii sig. Det var i siste liten, for rned det samme gikk stokken rundt og ut i stryket, men Torbjsrn blev liggende igjen like pi kanten av stryket. Han blev holdt igjen av lassoen sorn Hans hadde festet rundt et tre inne pii land. Hans forsskte i dra Torbjsrn pii land, men han greide det ikke. Gang pii gang forsskte han. Han hadde griiten i halsen. <<Skulde jeg allikevel ikke greie ii redde Torbjsrn>>, tenkte hail. Han sii Torbjsrn ligge der ute pii kanten av stryket, snart under, snart over vannet, kailskje det alt var forsent. Da fikk han se to karer komme springende nedover imot sig. De hadde hsrt ropene ti1 hans, og de fikk Torbjsrn pi land. Han var bevisstlss. Karene begynte ii arbeide rned ham. Det gikk over to timer fsr han slo sinene op. Da Hans fikk se at Torbjsrn levde, falt han sammen i en krampeaktig grit. Spenningen hadde vaert for stor for ham. BAde Hans og Torbjsrn blev biret lhjern og blev lagt i seng. Dagen efter da folk fikk hsre hvorledes Hans reddet Tofbjsrn rned en lasso, hadde de ikke lovord wk ti1 ham. Men Hans brydde sig ikke om den,opmerksomhet de viste ham Han var lykkelig og glad over at han fikk reddet Torbjsrn, den beste kameraten hans. Birgit OrseCh, Berg skole, 7. kl. a. En morsom dag. Da jeg var med barnelosjen <<Lsvsprett>> pii skitur, hadde vi det morsomt. Vi skulde mstes bortmed stasjonen. Klokken 9 skulde vi vzre der. Vi var noksii mange. Da alle var kommet. begynte vi ii gii. Det var bratte bakker. Vi skulde ti1 svre Solem. Det var noksii langt. Da vi kom dit, tok vi av oss skiene. Si gikk vi inn og spiste. Da vi blev ferdig, gikk vi ut og spente pii oss skiene. Sii laget guttene sig et hopp, og jentepe rente nedover de store bakkene. Sii skulde det vaere slaliimlsp. Det var mange sorn hadde tegnet sig, men det blev bare tre av jentene sorn blev med. Nesten alle av guttene blev med.

12 Jeg var ogsh med. Jeg trengte 2 min. og 16 sek. Jeg var minst i hele flokken. Da vi var ferdig, gikk vi inn og spiste. Sh gikk vi ut og blev fotografert. Si skulde vi renne hjem. Men forst mstte vi rope tre ganger tre hurra for ravre Solem. Hallgerd Skjcervold, Ranheim skole, 4 b. musen. Frokena stod bare pi stolen og ropte: <<Hvor er den, hvor er den?>> Endelig fikk katten fatt i musen og sp;ang ut. Men da korn ogsh duren fort igjen. Sii skulde vi sette oss ti1 5 skrive igjen. Men vi hadde ingen tanke pi nogel1 stil; vi bare lo og moret oss. Og si gikk den timen. Else Sundby, dsvang skole, 7 b. Min mor fortalte om hvordan de fikk juletre i 1899 da hun var barn. Bestefar, sorn var 10s ute i fiskevzrene, reiste alltid for jul inn ti1 tante for i kjrape iil jul, og da hadde han alltid juletre rned tilbake. Denne julen korn han tilbake uten juletre, 'og alle barna som gledet sig slik, grht av skuffelse. Men bestefar visste rid. Julaften kom, og da vi skulde inn, stod der et pent pyntet juletre pi gulvet. Det var en stang med enerbusker som var boret inn i stangen. En si morsonl jul som dengang de hadde dette rare juletre, sier mor hun ikke kan minnes. Viktor Johansen, Berg skole, 3 b. En sommer f erie. fjor var det min tur ti1 i vaere med mor helt ned ti1 Tonsbergfjorden pi sommerbesok hos noen slektninger. Det var midt i juli, og for ii undgi varmen tok vi nattt08;k~ reisen ti1 Oslo er ikke stort ii berette, for jeg sovnei da jeg korn ti1 Storen, og viiknet frarst ved Lillestrrammen, ved at rnor rusket i mig og sa at vi var snart i Oslo. kke lenge efter rullet vi inn pi 0stbanestasjonen rned de overveldende mange spor og jernbanevogner. En skolehistorie. En dag vi var pi skolen, skulde vi skrive stil. Vi var alle klommet,pi plass, og vi satt og tenkte pi stilen vi skulde skrive. Det var sii varmt at vi mitte sette op d0- ren litt. Mens det er stille og rolig, sier en av guttene: <<A, sjii musa sorn kjem inn gjennem drara! A, der kjem katta og!~ Vi for op alle sammen; og frokena klov op pi stolen og tok skjortene omkring sig. Det blev et svare leven, rop og latter log springing om hverandre. Efter en stunds forlop blev vi litt roligere, si katten kunde fi ta 10 Sii var det i skynde sig ti1 Vestbanestasjonen for i ta det forste tog ti1 Tonsberg, si pi denne turen fikk jeg ikke noget inntrykk av hovedstaden. SA igjen rned buss fra Transberg ti1 'Tenvik. Da korn den siste og morsomste del av turen. Det var fra Tenvik rned motorbit ti1 bestemmelsesstedet, en holme ute i fjorden. Med salt sjo-sprrait om baugen bar det utover mellem holmer og skjaer. Da onkel og tante horte toffingen av motorbiten, korn de ruslende ned ti1 bryggen for i ta imot oss. Her var et annet liv enn jeg var vant ti1 i se; motorbiter pilte ut og inn gjennem sundet, og kuttere rned sne-hvite seil f8r langsomt forbi rned musikk og glade mennesker ombord Rundt brrkring yrte det rned skikkelser av alle aldre, som badet, svomte og solte sig pi knausene. Dagen hadde vzrt sa full av nye hntrykk at jeg var glad ved i komnle tidlig ti1 sengs. Men ti1 gjengjeld var jeg tidlig pi bena neste morgen. Solen var stekende varm, og jeg sprang derfor ut i bare badebuksen. Jeg forstod nu at noen striilende dager 1A foran mig. Noen kamerater hadde jeg ikke, men tiden falt ikke lang for det. Jeg 15 flat pi brygga og fisket bergnebber, og rned hiven fanget jeg snlikrabber og reker som jeg samlet i en damp pi fjellet. Men en dag slapp jeg hiiven av bare forskrekkelse. En motorbit f6r sorn et lyn gjennem sundet, bare akterenden slepte sjraen. For jeg vant A springe op og fortelle det, var den inne ved Vrengen bro. Onkel fortalte mig at det var en motorraser fra Sandefjord. Dagene var fulle av oplevelser. En dag korn en motorbit for full fres inn gjennem sundet. Pi et brett som var festet ti1 akterenden av biiten, stod en

13 i dukker m. m. har L. B. OPHEM TRONDHEM Smrar, geitost, alle sorter meieriost anbefales fra mitt engroslager. SEPEMAGASNET HusMODRE: MUNKEGT. 31 Forlanp mine merker hos kio~mannen. ",. PRESANGER Telefon 799. SEPE 6 P ARFYME for a 11 e anledninger i samt GuLD - - PRESANGGJENSTANDE finner De fordelaktigst hos W. SVENDSEN *s Guldsmed - 0. Tryggvessgins gt. Bibler, Salqebeker, Andagtsbeker samt de b e s t e ForteHingsbZker og Julehefter i godt utvalg i MlsJonscentralen xongens gt. 24. TR0NDELAG EGGCENTRAL Pauline Christiansen 0. Tryggvess$ns gt. 6. kjolen til lillemor dressen tit lillebror er alltid taier fra Ole Dahl FOTOapparater fra kr F L M, AMATgRALBUM SMON ENGEN Midt i Nordre gt. Etableret anbefaler : B78 Pchaelsens [aft 787 BratZrgaten 3 b. } EGG Telefon NYLAGTE Serverer PRESERVERTE Middag fra kl KJgLELAGREDE Mrk. Alle egg er kvalitetskontrollest. Lunch, kaffe, the, chokolade, smzrebrzd, kaker hele dagen - - SMOR, OST, EGG og HERMETKK THORLEF LUND kj6pes best og billimlt hos Frukt d Tobaks forretning St. Olafs gate 9 Telefon 941 OLAF HEGGE & CO. ~Munkegt. 56. Telefon LA FARVEHANDEL *s NYVEEN 12. Vaske- og pusseartikler. Toalettsaker m. m. Juletrepynt. TELEFON DE ER VELKLEDD ved kj0p av S. Paltiel's DRESSER og FRAKKER

14 GLDEVANGEN TRONDHEM Les NVAROS den moderne avis! GODT SKOTD samt Kalosjer, Snesko, Tsfler 0.s.v. fir De alltid hos oss. SMON PETERSEN A.s RAVNKLOA. J. MOUM Blomsterforretning LYSHOLMGARDEN Telefon 418. Per margarin Trenderheimen Prinsens gate 27 HOTELL OG KAFFSTOVE Matested for Strindinaar. Gj~r Deres juleinnkj~p av Frukt, sjokolade, tobakk, m. m. i * ORENT H~lterman~s vei 2 - Telefon 437 k VARER BRNGES

15 \ skikkelse i baldedrakt. Det eneste som tjente ti1 st~tte, var en tauende fra biten. Plutselig mister han balansen sg gir pi hodet i sjoen. Latter ombord, motoren blir slitt av, og snart har han kravlet sig op pi brettet. gjen baerer det for full fres innover sundet. Denne sport kalles surfriding. Jeg var ofte ute med onkel og kjorte nled motorbiten ute i fjorden. En dag var vi ute ved Hudo, hvor en he1 feriekoloni med over 900 barn holdt til. Det yrte.av unger sorn badet ved stranden, solte og lekte sig, mens laererinnene holdt et vikent oie med dem. Den ene dag va'r morsommere enn den annen, men si kom avreisens dag, og jeg onsket bare at ferien skulde vaert dobbelt si lang. Odd Grmdahl, Asveien skole, T b. En sundag morgen drog min kamerat og jeg pi skitur i skogen. Det var strilende solskinn og fint skif~re, si det gikk strykende. Det var ikke bare vi son1 hadde tenkt oss ti1 skogs. Nei, loipene var fulle av skilupere, for det skulde vaere langrenn der oppe i dag Da vi hadde gitt en halv mils vei og kommet ass et godt stykke inn i skogen, begynte sulten i melde sig. Vi visste fra fur at et godt middel mot sult var i spise. Derfor tok vi frem vir medbragte niste og satte oss pi hver sin trestubbe og begynte A spise. Jeg syntes aldri at maten hadde smakt si gadt son1 nu. Mor hadde ikke spart hverken pi br0d eller pilegg s% det ut for. Jeg hadde ogsi fitt melk pi en flaske, men den hadde pi turen gatt over i fast form og var blitt ti1 is. Det var nydelig i skogen i dag. Om natten hadde det snedd, si traerne var dekket av nysne, som glitret si vakkert i solskinnet. En og annen smifugl floi kvitrende forbi oss. Et lite ekorn-for sorn et lyn op i et tre Det hadde antagelig blitt skremt av noget. Men vi kunde ikke bli sittende her i hele dag. Derfor pakket vi sammen resten av nisten og drog videre. Nu m~tte vi endel gutter son1 vi slo oss sammen med, og vi fant pi i ha et lite hopprenn. Men s% mitte vi teilke pi hjemveien, for det var alt langt pi dag. Min kamerat fant pi at vi skulde gi en snarvei, sorn han tenkte var riktig. Vi gikk og gikk og tenkte at vi skulde finne igjen hovedveien. Men det lyktes ikke. stedet si vi bare ukjente trakter, og vi begynte si smitt i bli engstelige. Vi gikk derfor inn pi en bondegird sorn var i naerheten, og spurte konen i huset hvor hovedveien ti1 byen var. Da kunde hun fortelle at vi gikk akkurat i motsatt retning. Endelig kom vi inn pi rett vei, og vi kunde om en stund se 'byen. Nu tok det ikke si lang tid far vi var hjemme. Allen det er sikkert at hadde vi gdtt som vi forst vilde, hadde vi havnet i Selbu ensteds. Martin Ystebo, Strindheim skole, 7. kl. b. bzrsanking. En ldag sa mor at vi skulde ro ut ti1 en holme og plukke blibaer. Vi var fire unger, Marit, Karl, Erik og jeg. Jeg stod tidlig op om morgenen og vekket de andre. Mor smurte niste, og jeg pakket den ned i ryggsekken. Far hadde leid en bit for hele dagen. Det var bare et lite stykke i gi ti1 kaia. Marit og jeg rodde, for far hadde stiv arm. Marit var litt klosset ti1 i ro. Hun mistet den ene Aren sin, og si storskrek hun for det. Jeg fisket op Aren hennes, og vi rcrdde videre uten flere u'hell. ngen bodde pi holmen, men den skulde vaere kjent for mye blibaer. Vi begynte med en gang i plukke. Det var aldeles blitt av baer. Vi hadde rned oss selcs sma sparrn og en stor tmne sorn vi fylte op i nir vi hadde plukket fullt spannet. Da vl' hadde plukket vel en time, sa far: <<Jeg tror det er best vi begynner i spise nu.>> Han tendte bilet, og mor kokte kaffen. Efter maten spurte jeg om vi fikk lov ti1 A balde. Jeg skulde pr~ve i laere Marit i svmme. Men hver gang jeg slapp henne, dukket hun under. Jeg fikk lov ti1 i ro et lite stykke utpi, og si hoppet jeg ut fra biten. Men si ropte far at vi skulde ro hjem. Vi spurte om vi ikke fikk lov ti1 i vaere lenger. i<dere kan godt vaere her alene, nu ror mor og jeg hjem,>> sa far. Da mitte vi gi oss. Pi hjemturen fortalte far oss historier om da han var liten gutt. Vi syntes vi kom sii altfor fort hjem, for han hadde vaert en underlig kar. Vesla Herje, Berg skole, 5 a. Et sjeldent husdyr. sommer, mens vi var i Wordland, si jeg noget merkelig sorn jeg vil fortelle litt om. Far kjente folkene pi en gird %om li like ved fjorden. En dag gikk vi dit for i hilse pi dem. Da vi korn frern ti1 husene, fikk vi se at pi trappen la en hund, en katt og en liten fuglunge. Jeg blev forundret, for jeg visste ikke hvad slags ~fugl det var. Vi fikk da hure at det var en liten aerfuglunge, som guftene der pii girden hadde fanget. Oprinnelig hadde de fanget to stykker nede ved fjorden. Da guttenes far korn hjem, mitte de baere dem ned ti1 sjoen igjen. Men om morgenen da 13

16 guttene stod op, li den ene aerfuglungen ph trappen igjen. Da syntes faren at den selv hadde valgt, og nu skulde den fi vaere ti1 den selv drog sin vei. Katten tok sig av den. Det var merkelig i se lhvordan kattepusen slikket og passet pi den, som om den var dens egen unge. Mange ganger om dagen vraltet aerfuglungen ned ti1 sjeren. Engang fulgte vi med den. Den var meget flink ti1 i svamme. Guttene kastet mark ut ti1 den. Straks dukken den ti1 bunns efter marken. Nir guttene lokket og sa: <<Gakk! Gakk!>> korn den svermmende ti1 lands, og den gikk i llaelene (pi dem opover mot husene. Da vi &om op fra sjeen, kom vi forbi en ssledam. Dammen var full av det vi kaller rumpetroll, nlen der kaller de det ccauskarlompa>>. Der jumpet aerfuglungen uti. Dere skulde sett hvor den it! Jeg tror den spiste flere i sekundet Vi kunde se at den blev rundere og rundere. Da den korn op, var det ikke flere rumpetroll igjen i dammen. Da var den ogsi mett, for den skrek og orket ikke i falge rned guttene. Men si hadde den ogsi satt ti1 livs flere hundre rumpetroll. Jeg tenker ofte pi aerfuglungen. Men jeg tror at nir den blir en voksen arfugl, vil den flyve fra barndomshjemmet sitt hos menneskene, og bygge sitt rede i fuglebergene, som det er si mange av der nord. ' Nils Wigen, Bylsen skole, 7. kl. a. speiderleir sommeren sommer var jeg pi speiderleir. Jeg pakket ryggsekken en tirsdag, og onsdag eftermiddag drog ca. 200 speidergutter rned ~DS Frsian avgirde. Vi skulde ti1 Havn pi nn-hitra, og dit korn vi klokken 3 om natten. Det var en lang sjerreise, og vi spiste, sang og sov hvor det falt sig ombord pi biten. Da vi korn frem, var det mange folk pi kaien og tok imot oss. Leirplassen 1i like ved kaien. Vi tok ti1 rned i sette op telt og baere inn halmen, som li i dunger bortoverjordene. Den skulde vi ha ti1 underlag. Si spiste vi og la oss. Sovnet gjorde vi rned en gang, for vi var svaert trette av reisen. Klokken 9 naeste morgen gikk reveljen, og da mitte vi op og lage frokost. Vi satte oss utenfor teltene og spiste. To gutter fra hver tropp hadde matlagningen i 2 dager hver De to dagene jeg laget maten, hadde vi rabarbrasuppe og lapskaus, den andre dagen fersk torsk og satsuppe. Om kveldene nir vi var ferdige rned kveldsmaten, haldde vi leirbil, og det var det likeste av alt. Da spilte vi og sang, fortalte historier og hadde det rneget morsomt. Vi var ider i 10 dager, men regnet gjorde det hele tiden. Derfor blev det litet av lforskjellige avelser, da det var si surt og koldt. Svamme skulde vi fi laere, men det blev liten badning, si det blev det ikke noget av.,derimot sparket vi fotball hver dag. En natt var det et forferdelig uvaer, og da var det flere teltstenger som knakk, si vi mitte ty inn pi en live i naerll~eten. Siste natten vi li der, blev det allarmert klokken 3 om natien. Vi skulde reise hjem rned Fosenbiten klokken 5 om morgenen, og ferrst skulde det ryddes op efter oss. Den dagen vi reiste hjem, var det godvaer, og vi korn ti1 byen klolkken 4 om eftermiddagen. Pi kaien stilte vi op og sa adja og takk for turen, og si drog vi hjem. Hans Fdness, Nidarvoll slkole 7. kl. a HJELPEN KOM Sneteppet 1i mykt og skinnende over marken. Det var en kold desemberdag like opunder jul. Egil Kleven skulde ti1 bygdens skomaker, Oleus Svean rned et par sko for far. Hytten ti1 Oleus 1% oppe i lien, et godt stykke fra folk. Ferret var fint idag, og Egil tok det bare rned ro. Det var for det meste motbakke hele veien opover. Omsider var han da fremme. Han banket pi og gikk inn. Da han korn inn, herrte han ikke de regelmessige slag av hammeren. Men i stedet si han et blekt ansikt borte i en seng. Det var hustre her inne. Han frcrs visst han barte i sengen ogsi. Egil gikk bort ti1 ham. Der 15 Oleus rned lukkede erine, han var bevisstlers. Egil skjernte nu at her var fare for liv. Han slengte skopakken fra sig, sprang ut i vedskjulet efter ved og tendte op. Han pakket nu teppene bedre omkring Oleus. SB trev han luen sin og stengte dnren. Om ikke lenge suste han nedover mot doktorgirden. Han enset ingen, ting. Han visste det var liv om 5 gjerre. Han suste nu inn pi doktorgirden, forbi budeien som satte i et hyl. Han rev av sig skiene. nne hos doktoren blev han stiende og bare stamme. Endelig fikk han da frem budet. Doktoren gjorde sig i en fart ferdig, og imens spente drengen for hesten. Si bar det i strakt trav opover mot Oleus's hytte. Om ikke lenge stanset de utenfor hyttedaren. Egil liste si op. nne var det nu godt og varmt. Doktoren gikk bort ti1 sengen og begynte i undersake Oleus. mens var Egil ut i skjulet og fant mere ved. Da han korn inn igjen, satt doktloren og skrev. Han sa at det stod meget alvorlig ti1 rned Oleus. Det var lungebetendelse. Han skulde sende drengen opover rned mdisin, og imens matte Egil sitte her og passe pi. Da drengen kom tilbake, hadde 11an rned sig en kone fra bygden- Hun skplde nu vaere her og stelle huset. Lille-juleaften skulde Egil se opover ti1 Oleus. Da han korn inn, mstte det ham et smil borte fra sengen. Oleus var nu litt bedre. Det var varmt og koselig inne i stuen Han mitte nu sette sig ned og fi en kaffeskvett, sa konen. Dagen derpi var julaften. Egils mlor holdt pi % pakke en ryggsekk. Da alt var i orden, drog Egil i vei

17 rned stor oppakning pi ryggen og et kornbind under armen opover ti1 Oleus skomaker. Da han korn opover, var det ingen vei ophatt. Han satte fra sig kornbindet inne 1 skjulet Si gikk han inn. Det blev forundring da de fikk se alt det Egil hadde rned sig. Det f0rste Egil gjorde, var ii arbeide op en fin vei. Derefter hugg han ved ti1 helgen. Si satte han op korn-. bindet. Han reiste si op i marka for i finne et passende juletre. Daihan korn igjen, haldde konen kaffen ferdig. Da Egil ut pi dagen rente hjem, var alt i orden hos Oleus skomaker. Da Egil rente, stod konen i d0ren og vinket ti1 ham. Senere pi kvelden da Egil var kommet i pussen, stod han ute og si opover mot Oleus skomakers hytte. Han var si inderlig godt tilfreds Egil nu. Julaften da gavene skulde ut~deles, fikk Egil en slik lang pakke. Han rev papiret av, og der li det en fin salongrifle. Egil holdt nesten pi A miste pusten. nne i pakken 12 der ogsi et brev, og der stod: Ti1 Egil Kleven! Dette er en takk ti1 dig fra Oleus Svean for din snarridighet, som frelste hans liv. Dr. Rundset. sprang en annen vei. Hun korn mart tilbake, og da 1% vi gjemt i en gr~ft. Jeg hadde en kappe pi mig, og den kastet jeg over hodet og sprang frem. Hun stod aldeles vettskremt og si pi rnig, og det syntes jeg var svart niorsomt. Jeg s6 at hun blev aldeles hvit i ansiktet, og plutselig slapp hun spannet, si melken rant ut, og hun falt besvimet om. Det fikk de andre ogsi se, og de korn springende frem, en efter en. Hun 1% som hun var d0d. Vi blev nu redde for at hun var d0d og begynte i rope om hjelp. llgen kom, men det som bedre var, Ruth korn ti1 sig selv igjen. Vi fikk henne rned oss hjem, og vi bad henne si pent om undskyldning for hvad vi hadde gjort mot henne. Vi betalte rnelken som gikk ti1 spille. Efter denne kvelden var vi alltid rned Ruth og hentet melken. Ja, dette var en dirlig sperk. Gerd Davett, Ranheim skole, 5. kl. Egil blev stiende lenge rned brevet i hendene. Si var det som han viknet og hoppet h~it i varet av bare glede. Dette blev den likeste julekveld Egil hadde oplevd. Jon H jetde. Asveien skole 7. kl. b. Det jeg nu vil fortelle om, hendte for to Br siden. Forst det blev morkt om kveldene, skyndte vi barna oss ut. Det morsomste vi visste, var i skremme folk. Vi stod pi veien i en flokk alle sammen og funderte pi hvad vi skulde finne pi. Vi hadde en plan alle sammen, men ingen syntes den var bra nok. Si var det jeg kom rned mitt fsrslag. En veninde av oss brukte B gii opover ti1 Selmer og hente melk, og vi bestemte oss %or at vi skulde si nei alle sammen, nir hun bad oss om f~lge. Da klokken blev halv syv, kom Ruth rned spanwt sitt og spurte oss om vi vilde bli rned henne. Men vi ropte nei alle sammen i kor. dun blev naturligvis svart bedr~vet, men hun mitte g i allikevel. Da hun gikk, skyndte yi oss og BESTEFAR FORTELLER En s~indags eftermiddag i h0st satt bestefar og jeg og snakket om hvordan folk hadde det f ~ i r tiden. SAledes kam bestefar pi snakk om bjarnen. Jeg bad ham at han miltte fortelle, og si begynte han: <<Det var sommeren Jeg var 8 ir den gangen. Jeg var langt ti1 fjells og gjztte buskapen. Jeg hadde h0rt snakk om at det skulde ha vart bjorn 2 se i naerheten av der jeg gjatte. Det var en varm julidag. Morgenen oprant rned fint solskinn. Jeg gikk tidlig ti1 fjells den morgenen. Gjieterhunden hadde jeg med. Da det var gitt en tid, blev jeg var at hunden blev si urolig av sig. Jeg si ti1 alle kanter om jeg skulde se noget Hunden blev mere urolig efter hvert. Dep blev ti1 slutt & sterk i bandet at jeg mitte folge med. kke langt fra der jeg var, stod en stor bjnrn og la forlabbene pi en kvige. Jeg hisset hunden pii bj0rnen. Da 10ftet han forlabbene og slo ti1 kvigen, sa den falt d0d om. Han tok den i forlabbene og sprang avsted med den. Jeg og hunden fulgte efter. Men da korn bj~rnen imot mg. Jeg var glad da jeg niidde en gran, si jeg fikk klatre op. Men jeg var fsrferdelig redd. Jeg trodde at jeg var i s2kkerhet nu,

18 men det var jeg ikke. B jorneri begynte i grave jsrden bort fra granen. Da blev jeg enda reddere. Med griten i halsen sa jeg: ((Orker du i grave, orker jeg i sitte.>> Jeg kjente hvorledes granen gav efter for hver gang han prsvde i velte den over ende Slik holdt han p5 hele eftermiddagen utover. Ruskapen gik hjem ti1 den tid den pleide. Da buskapen korn og jeg ikke var med, skjonte de at noget var pi ferde. De som var pi seteren, gikk for i lete efter rnig. Med ett hsrte jeg rop. Da skjonte jeg at de kom. Jeg ropte tilbake. Snart k'om de dit hvor bjsrnen og jeg var. Tjenestegutten 'hadde med en bsrse. Han prsvde ii komme p5 si naert hold at han fikk ti1 i skyte. Da bjsrnen fikk se ham, kom han setten.de mot ham. Han fyrte av et skudd rett i gapet pi bjsrnen. Det var nok ti1 at han falt. Da blev jeg glad!>> Jeg spurte bestefar hvor hunden gjorde av sig. ((Den stod ved kvigenp sa han. ((Men jeg var sii sulten og frossen at de mitte baere mig ned ti1 seterenp sa bestefar. Hermed sluttet bestefar sin fortelling. Olga Reifan, Nidarvoll skole, 6 b. Da jeg brakk armen min. En dag jeg korn hjem fra skolen, var det strykende skifore. Jeg (hadde nesten ikke tid ti1 i spise middag, for jeg skulde bort i Bekkbakken og hoppe p i ski. Jeg hadde hoppet 15 meter der dagen fsr, sa jeg var svaert spent pi om det var tlogen av de andre guttene som hadde hoppet lengere. Da jeg kom bort i bakken, fikk jeg hsre at K1ire hadlde hoppet 16 meter. De andre guttene ertet rnig og sa at nu ko'm jeg nok ti1 kort. Dette likte jeg ikke. Jeg gikk op pi toppen av overrennet og spente skiene pi mig. Gutten ved hoppet ropte xklart>>, og jeg satte utover. Jeg fikk god sats, kastet rnig fremp5 og for fint gjennem luften Men det hang igjen i nedslaget, og jeg gikk pi hodet fremover. Plutselig kjente jeg en sviende smerte i hsire hind. De andre gt~tteile hjalp rnig op og hjem. Mor sa at jeg hadde stuket hiinden; det vilde nok snart g% over. Men det blev verre og verre efter hvert. Mor fant ldet rideligst i ringe efter doktoren. Han sa at armen var brukket, og at jeg miitte p i sykehuset. Jeg blev svaert redd. Men mor trsstet rnig med at det sikkert ikke var s% farlig. En stund efter korn sykehusbilen og kjsrte rnig p5 sykehuset. Fsrst korn jeg inn i en stor, lang korridor. Pi sidene av den var det dsrer med nummer og bokstaver pi. Syke folk blev kjsrt pi traller, og pleiersker gikk frem og tilbake over alt Det fsrste de gjorde rned rnig, var i kjsre rnig pi badet. For dit mitte alle barna hver dag. Der milte de ogsi temperaturen min. Men nogeil feber 'hadde jeg ikke, for jeg hadde bare 36". Derpi forte de rnig pi en tralle inn i en stor sal. Rundt omkring ved veggene stod senger og bord. Pi den ene veggen var idet et veldig billede av et staselig brudefslge fra gamle dager. Da jeg hadde ligget der en stund, skulde jeg inn pii operasjonsvaerelset for ii fi armen satt sammen og gipset. Jeg har aldri vaert inne i et vaerelse hvor det var si mange tenger, sakser og apparater. smien synes jeg det er mye rart, men der var det toppen. Pleiersken tok en klut og ~dyppet nogen driper av en flaske pi den. Derpi la hun den over nesen pi lmig og bad rnig puste godt inn. Jeg gjorde si og kjente en sviende smerte i nesen. Men s5 blev alt borte for mig. Da jeg igjen viknet ti1 bevissthet, kunde jeg ikke skjsnne hvor jeg var. Men si korn jeg pi armen og tok bort pi den. Jeg blev aldeles faelen med det samme, for den var hard som sten. Sykepleiersken forklarte rnig at det var gipsen som var si hird. Om to dager iikk jeg reise l~jem, og den som var glad, var jeg. Men gipsen mitte jeg ha pi hinden en he1 mined efterpi. Asb j0rn 0ksettdaE, Lialprkken skole. BRUNEN fjar jul tilbragte jeg min ferie i Askim. Jeg bodde hos min tante og onkel sorn eide en stor bondegird. Der hadde de fire hester og en he1 del andre husdyr. Det var en hest solm jeg var meget glad i. Den var glinsende brun cver hele ltrloppen, og derfor syntes vi navnet Brunen passet godt. Rrunen var en snild og god hest, og aller snildest var den mot mig. Jeg kunde krype unlder maven pi den og sitte p i ryggen ti1 den, men den gjorde mig ingen ting Nir jeg korn rned sukkerbiter og annet,yodt ti1 den, da knegget den og si pi mig rned sine kloke sine. Julaften korn jeg ti1 den med kaker og andre,gode saker. Da humret den og var si glad. Det var likesom den delte julestemningen med oss. Men da jeg skulde reise, vilde jeg absolutt at Brunen skulde kjsre mig. Det snedde den dagen, og det var en deilig tur. Da vi hadde kjsrt en time, var vi ved stasjonen. Det var en ssrgelig avskjed rned Brunen. Det si ut som sinene bans var blanke, cg da jeg- steg inn i toget, s% den efter rnig med ssrgmodige 0ine Da toget rullet ut fra stasjonen, si jeg efter Brunen ti1 den blev borte for rnig i msrket. Siden kan jeg aldri glemme det sieblikket da jeg sa adjs ti1 Brunen. Mews jeg satt pi toget, diktet jeg en sang om Brunen. Den lyder sii: Du kjare, kjme Brunen min, jeg ser dig sb fager og fin. Dift sfolte opreiste hode, dtt finnes ei maken pd denne klode.,' Karin Hanssen, Strindheim skole, 6. kl. a.

19 Da jeg var ulydig, og folgen av det. da bare henge i, og det kan du lite pi at jeg gjorde. Det var bare si svetten rant av mig. Da jeg var ferdig ti1 i gi og ta op poteter, ringte det op, og de sa at jeg ikke. behervde i komme og hjelpe til. fvad skulde jeg da gjerre? Jo, nu had& jeg det. Jeg skulde bake.. Men U1~digehar jeg vzrt mange ganger, det er szrlig fsrst mitte jeg spurre rnnr. Jo, da det &ulde jeg fa. denne gangen jeg husker. Dette hendte efter at en kyndig baker begyrlte jeg Fprst skulde jeg ]age jeg hadde beg~nt skolen herst. Det er en brodbil sirupskjeks, Jeg strevde alt det jeg kunde for fa leikjerrer brerd ti1 ti1 en butikk tett ved skolen. Min kamerat vene nogenlunde tynne, og da jeg viste det, sa kom nettop ut fra skolen. iskal vi gi og henge oss pa?)> at jeg var en hel ekspert til bake. Da jeg var ferdig spurte jeg. <'Ja1)> min kamerat. Jeg hadde Or- rned ulbakningen, &ulde jeg steke dem. Men da skulde mani for 5 henge pi biler> Og det de Om dll ha sett kjekser. De var svarte sorn sot, og da mar bide hjemnle pi skolen. Jeg hadde fatt formaninger fikk se dem, kullde bun ikke annet enn le. Den neste post hjernme 'g pi skolen Om hvor farlig det var var i luke skolehaven min, som var nesten overgrodd av henge pi biler. Jeg tenkte at nir det hadde gait fint alle ugress. ~~d stor anstrengelse 16 jrg og grov efter de de andre gangene jeg hadde llengt pi, gikk det svzre ugressrerttene, og et hinlig smil viste sig antagelig Ogsi fint gangen. Men akkurat gangen i ansiktet miit hver gang jeg seiret. Nu begynte ogse var det ulykken hendte. Vi sprang i vei. Med det samrne morket falle pi. Dagen rndte med at jeg mitte ta rnig skulde kjore, jeg mig pb den ene 'iden en blund pi divanen, Men i det samme fikk jeg herre den' *den hadde ikke kjort langty for karmen pi den noget i radiaen. Det var en foredragsholder sam snakket 'iden jeg hang, lersnet. Jeg pi hodet veien. De 'Om om arbeidslesheien og dens odeleggelse. Men idag hadde var vidner ti1 at jeg falt av, fortalte at jeg blev biret inn jeg da hvert fall ikke vart en av de arbeidslose. i naermeste hus. Der vasket de mine sir med sprit. Jeg blev sa kjerrt hjem. Far og mor blev aldeles redselsslagne Solveig Knoffen, da de fikk se ~mig, slik son1 jeg si ut. Hele kinnet og Aalvang skole, 7 a. pannen var opskrapet. Mor forbandt mine sir, og jeg gikk og la mig med en gang. Jeg smakte ikke mat fur dagen efter i middagen. Da var det ene eriet helt overhovnet. Efter et par dagers tid var jeg pi benene igjen, men jeg kunde ikke gi pi skolen f0r efter fern dagers forlerp. Jeg var ennu ikke frisk. Jeg ferlte mig ikke rar karen da jeg kom tilbake pi skolen igjen, og det var da ikke noget rart. Slik gir det nir man er ulydig, og ikke herrer pi hvad de voksne sier. Jeg lovte bide far og mor og lzreren min at jeg ikke skulde henge pi bil mere. Jolhavznes Ronning, Bylsen skole, 7. kl. b. En dag jeg fikk rneget gjort. Vekkeruret slo halv syv. Servnige og gretne vesen viste sig nedover trappene. Ja, det var nogen som ti1 og med sov. Men si snart vi hadde fitt i oss den hete kaffen, blev vi vikne. Vi mitte da gi ti1 hver virt arbeide Det var lerrdag si det var meget i gjerre. Jeg fikk ta pi mig all vaskingen idag, for min s0ster & syk. Jeg rnitte begynne straks. Jeg skulde nemlig vzre ferdig ti1 klokken ' tolv, for da skulde jeg vzre med og ta op poteter. Jeg fant da frem vaskestellet og gikk igang.. Men jeg hadde ikke holdt pi leilge for sosteren rnin kom inn og sa: '<Mar sa at du skulde springe pi butikken straks!>> Jeg blev aldeles rar. Springe pi butikken nu si travelt som jeg hadde det. hlen jeg kunde ikke godt si nei. Jeg fikk da beskjed om hvad jeg skulde handle og la i vei det forteste. jeg kunde. Alt dette rotet heftet mig minst en halv time. Det var kjedelig, me11 ikke noget i gjerre med. Da jeg var nesten ferdig, kom jeg ti1 i velte vaskebertten min si alt vannet rant utover gulvet. Og, jeg ti1 i terrke op. Det var som utgjort alt sammen. Nei, det var ikke i tenke pi i bli ferdig ti1 klokken tolv nu. Men jeg fikk rned drea lye forbednnger tun n y kalks ~ den ban d ~ ~ d fetrlrerrmd d e Prima glaff feadlaer. Kjernelaer i sillem. Fdes hos TH. FALKANGER ^s Den gronne brygge i Fjordgaten SORA MO~A "S Skornagasinet ved Bakke bro. 17

20 Da vi lekte,,indianer og hvit". En dag holdt nogen av kameratene mine og jeg pa A aparke fotball. Men det var sa varmt den dagen, sa vi bestemte oss for A leke ccindianer og hvit>> istedet. KAre og Fredrik var velgere. Jeg blev valgt av KAre, som var indianer. De andre pa K%re's parti var Rolf, Per, Olav og Helge. S% gikk vi hjem efter indianervibnene vare. Dereffer gikk vi op i skogen for A finne en leirplass. Og det var ikke vanskelig. Helge klatret op i et tre, og derfra kunde han se de hvites leir, og hvad de foretok sig. mens gjorde vi oss ferdige ti1 A gi ti1 angrep. Da vi hadde fordelt repene likt meilem oss, 'begynte vi A gi opover. Det \Tar ingen fare for % bli sett her, for det var sa mange trar i veien. Vi gikk en stor omvei, forat vi kunde komme innpa dem bakfra. Da vi var kommet i carhetell av de hvites leir, klatret Rolf op i et tre for i se hvorledes den 1A. Da han korn ned, delte vi oss i to partier for % angripe dem fra to kanter. Vi krrap forsiktig narmere, for det gjaldt % overrumple dem sa de ikke fikk tid ti1 % gjrare mlotstand. Nu var vi ikke mere enn to meter fra dem, og vi hrarte at de snakket om hvorledes de best skulde fa has pi oss. Men plutselig holdt de op i snakke. Hadde de nu allikevel f%tt mistanke og 18 ferdige iil A kaste sig over oss? Vi torde nesten ikke puste, og heller ikke torde vi lofte hodet og se. Det var aldeles stille. kke en lyd. Det var nesten uhyggelig. Plutselig begynte de A snakke igjen, like britt og uventet son1 de hadde sluttet. Da hrarte vi en svak plystring, ccsignalet!>> glapp det ut av oss alle. Vi spraft op sorn viskel~rballer og kastet oss over dern. Snart var alle bundet p% hender og fotter. Efter A ha hvilt en stund, tok vi fangene med tilbake ti1 leireil Nu var det pi tide % g% hjem, for det hadde allerede begynt A bli m~rkt, og da kunde vi jo ikke leke lenger. Vi var alle enige om at dette hadde vzrt en bade morsom og spennende eftermiddag. Eivind Fjordheim, Berg skole, 6 b. FRA SAKORN TL BR0D Jeg er bare en gris. Menneskene tror at jeg ikke kan si annet enn nraff, neff. De er nu ordentlig dumn~e. Jeg kan ogs% bade hrare og forst% det mennesker og andre ' skapninger sier. En dag oplevde jeg noget rart. Vil du hore, skal jeg fortelle. Denne dagen hadde det dratt szrlig langt ut ti1 matmor korn med maten ti1 mig. Jeg var forferdelig sulten. Det var lkke fritt for at jeg skrek litt. - Ni, endelig korn hun da. Den mat jeg fikk, var litt.ccgrisgraut>> og nogen brradskalker og annet avfall. Jeg kastet rnig over maten. Matmor gikk inn igjen. Plutselig horte jeg nogeil son1 grit like ved trynet mitt. Det sa: crkjzre, vene, et ikke mig, da! Hvis du vil skane mig, skal jeg fortelle dig min livshistorie!>> Jeg blev forskrekket, kan du vel vite. Jeg kiket og kiket, men kunde ikke opdage annet enn brya og maten i den. Da blev jeg sint og ropte: <cer det nogen her, sa syn dig fram!>> Da blev jeg vir en brsdskalk som hoppet frem ti1 ytterste kanten av brya. Den tittet op pa mig og sa: cctakk skal du ha for at du skante mig. Ti1 gjengjeld skal du fa hore mjn historie. Det er ikke mange som far hrare den, ma du tr'o. - Engang var jeg et orlite sikorn. Jeg 18 sammen med mange andre sakorn i en stor pose. Dag efter dag 1% vi i posen. Vi undret oss mange ganger pa om verden ikke var storre enn denne posen. Engang mens jeg grublet pi dette, kjente jeg med ett at posen blev revet vekk og baret bort.. nne i posen undret vi oss pi hvad son1 skulde skje nu. Da blev posen ipnet, og en stor, grov hind grep nedi. Jeg og nogen av mine kamerater blev tatt op og kastet bortover jorden. Vi falt i en grop, s% vi kunde ikke se hvor de andre blev av. De fikk det vel likedan som loss, de ogsi. - Nogen dager gikk. --- Solen glitret. - Nu var jeg ikke lenger sakorn, men en pur ung, grrann spire. Jeg fikk slik trang ti1 A vokse og bli riktig stor, slik at alle kunde se mig. Rundt om s% jeg alle mine kamerater. Sammen vokste vi op, og vi syntes vi var svart vakre. - Pi, dette vis gikk sommeren. Da hasten kom, var vi blitt store, tunge, gylne kornaks. En dag korn det mange folk ned ti1 oss. De skar oss ned, bandt oss sammen og satte oss hoit ti1 vzrs p% en staur. - Alt dette forekom oss sa underlig. Nogeil dager senere korn det en maim med hest og vogn. Han tok oss ned og kjorte oss inn i en Ave. Her blev vi tresket. Efterp% hadde de oss i sekker og kjrarte oss ti1 en stor mralle. Her gikk vi gjennem mange maskiner. Da vi en&lig korn ut, var vi malt og kaltes mel. Nu blev vi igjen hatt op i sekker. Pi bil bar det s% i vei ti1 en butikk. Vi hadde ikke st%tt lenge pi butikken, for vi kjente at vi blev loftet op og p% sterke rygger biret langt avsted. - Vi blev satt ned og lraftet bort i en krok.

Han kunne til og med sove alene i det lille, mørke skallet sitt. Gjemsel var yndlingsleken hans. Her kan du lese hva Fridtjof Nansen skriver om de

Han kunne til og med sove alene i det lille, mørke skallet sitt. Gjemsel var yndlingsleken hans. Her kan du lese hva Fridtjof Nansen skriver om de Han kunne til og med sove alene i det lille, mørke skallet sitt. Gjemsel var yndlingsleken hans. Her kan du lese hva Fridtjof Nansen skriver om de første skiene sine. Ola, den gamle naboen vår, syntes

Detaljer

1747 SKJEBERG. John iver sa tett av direkte og men det er ikke

1747 SKJEBERG. John iver sa tett av direkte og men det er ikke Minneoppgave - UiD John Fridjof T 69 16 93 71 Uller~y, 1747 SKJEBERG John Strand er f~dt 28. 0en, syd Reidun Loose, som mulig, i en Uller y-dialekten, John iver sa tett av direkte og men det er ikke sin

Detaljer

Начинающие, советую читать, начиная со сказки "Peik" (стр.17)! (Илья Франк) Asbjшrnsen og Moe's NORSKE FOLKEEVENTYR

Начинающие, советую читать, начиная со сказки Peik (стр.17)! (Илья Франк) Asbjшrnsen og Moe's NORSKE FOLKEEVENTYR Начинающие, советую читать, начиная со сказки "Peik" (стр.17)! (Илья Франк) Asbjшrnsen og Moe's NORSKE FOLKEEVENTYR Kvernsagn Nеr verden gеr meg imot, og det unnlater den sjelden е gjшre nеr det gis noen

Detaljer

DEN GAMLE. SIGURD KvALE: Tegn.: K. Espolin Johnson. (Foresatt side 34.) gjennom dalane, ut mot havet, nordover, sørover, ane fram:

DEN GAMLE. SIGURD KvALE: Tegn.: K. Espolin Johnson. (Foresatt side 34.) gjennom dalane, ut mot havet, nordover, sørover, ane fram: SIGURD KvALE: Tegn.: K. Espolin Johnson. DEN GAMLE H o dukkar OPP' alle stader. Det er utruleg kva ho ho går, er velfaret hennar ei signing. Ho brukar ikkje kan vinna over. Ho går i fylgje med våren OPP

Detaljer

Makt & Magi En fortelling av T1n-Only www.jzky.net 2004 2007

Makt & Magi En fortelling av T1n-Only www.jzky.net 2004 2007 Makt & Magi En fortelling av T1n-Only www.jzky.net 2004 2007 Innhold Kapittel 1... 3 Kapittel 2... 5 Kapittel 3... 8 Kapittel 5... 12 Kapittel 6... 19 Kapittel 7... 23 Kapittel 8... 29 Kapittel 9... 37

Detaljer

It,nt' ror Liverpool.

It,nt' ror Liverpool. BORTUNDER 1. Sammensatt av «borte + under»: Haren satt bortunder fjeilknausen og slikket seg. Katten la scg bortunder ovnen. BORTVED 1. Sammensatt av «borte + ved~~: Flaskene star bortved d0ra. Bankcn

Detaljer

Arbeidsbok 2/A2 FASIT. Kapittel: På kjøpesenteret... 2. Matbutikken... 2. Hvor er posten?... 3 Nye klær... 5. Nye fotballsko... 7

Arbeidsbok 2/A2 FASIT. Kapittel: På kjøpesenteret... 2. Matbutikken... 2. Hvor er posten?... 3 Nye klær... 5. Nye fotballsko... 7 Arbeidsbok 2/A2 FASIT Innhold Kapittel: På kjøpesenteret... 2 Matbutikken... 2 Hvor er posten?... 3 Nye klær... 5 Nye fotballsko... 7 Samir kjøper gave... 10 Kapittel: Fritid... 11 På biblioteket... 11

Detaljer

ANSELMA-TRILOGIEN: Bok 1. Entraenes arv. Robert Botn

ANSELMA-TRILOGIEN: Bok 1. Entraenes arv. Robert Botn ANSELMA-TRILOGIEN: Bok 1 Entraenes arv Robert Botn Prolog Tønsberg, September 2012 Regnet pisket mot trehusene som sto tett i tett under Slottsfjellet. En festning hadde en gang ruvet majestetisk oppe

Detaljer

Ha en velsignet julehøytid. julehefte 2013. Da de så stjernen, ble de fylt av jublende glede. Matt 2,10. årgang 109

Ha en velsignet julehøytid. julehefte 2013. Da de så stjernen, ble de fylt av jublende glede. Matt 2,10. årgang 109 årgang 109 julehefte 2013 de frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Ha en velsignet julehøytid Da de så stjernen, ble de fylt av jublende glede. Matt 2,10 «Men for dere som frykter mitt navn, skal rettferdighetens

Detaljer

Jeg har reist ut til dette huset en dag i uken i nesten ti år. og ennå går jeg i rastløs sirkel rundt problemet mitt. Så hva gjorde jeg med begjæret

Jeg har reist ut til dette huset en dag i uken i nesten ti år. og ennå går jeg i rastløs sirkel rundt problemet mitt. Så hva gjorde jeg med begjæret Jeg har reist ut til dette huset en dag i uken i nesten ti år. og ennå går jeg i rastløs sirkel rundt problemet mitt. Så hva gjorde jeg med begjæret mitt? Så banket det på døren min. I dag er jeg fast

Detaljer

IIFART kin i forblfarten ikke huske hva det gjaldt (kan ikke med en gang, I). ILDE var et godt forbilde for de andre unge.

IIFART kin i forblfarten ikke huske hva det gjaldt (kan ikke med en gang, I). ILDE var et godt forbilde for de andre unge. FLY Da de fikk h0re det, fley de I lufta av sinne (de ble fryktelig sinte). Jeg kunne fly I flint (jeg er sa sint). Han floy pi meg (han angrep meg). Han flyr med jenter hver kveld. FLYKTE Man kan ikke

Detaljer

PERSONENE: Advokat Torvald Helmer Nora, hans kone Doktor Rank Kristine Linde Advokat Krogstad Handlingen foregår i Helmers bolig.

PERSONENE: Advokat Torvald Helmer Nora, hans kone Doktor Rank Kristine Linde Advokat Krogstad Handlingen foregår i Helmers bolig. PERSONENE: Advokat Torvald Helmer Nora, hans kone Doktor Rank Kristine Linde Advokat Krogstad Handlingen foregår i Helmers bolig. 1 FØRSTE AKT. inne fra kontoret sitt Er det lerkefuglen, som kvitrer der

Detaljer

Den hvite due. Episode 1: Jenta fra drømmene. Robert Botn

Den hvite due. Episode 1: Jenta fra drømmene. Robert Botn Den hvite due Episode 1: Jenta fra drømmene Robert Botn Den hvite due Episode 1 Jenta fra drømmene Robert Botn Forsideillustrasjon av Camilla Dahlstrøm. Copyright, 2015. Tekst av Robert Botn. Copyright,

Detaljer

ELLING av Axel Hellstenius

ELLING av Axel Hellstenius av Axel Hellstenius Etter romanen «Brødre i Blodet» av Ingvar Ambjørnsen INT. MORS LEILIGHET - DAG PÅ SVART OPP FRA SVART S STEMME (OFF) Jeg har nok alltid vært en mammadalt. Jeg er enebarn. Mor var enebarn.

Detaljer

DET TREDJE ØYE Lobsang Rampa

DET TREDJE ØYE Lobsang Rampa DET TREDJE ØYE Lobsang Rampa (del 2 og 3 av hans selvbiografi - iblandet masse esoterisk-åndelig kunnskap og visdom - finnes også oversatt til dansk (med noen ord også til norsk) som historien om Rampa

Detaljer

E = DU. is BETONGBYGG MASONITE STUDENTERREVYEN 1935

E = DU. is BETONGBYGG MASONITE STUDENTERREVYEN 1935 M MASONITE for paneling, isolasjon og innredningsarbeider. Benyttes bl.a. til: Veggbekleedning (inn- og utvendig), Takbeklædning, Innredning av bad, Skifter (inn- og utvendig), Disker, Hyller, Bordplater,

Detaljer

TJALVISTE1U is. ARGANG

TJALVISTE1U is. ARGANG TJALVISTE1U is. ARGANG NR. Febr. Mars 1936 Redaksjon: Ansvarsh. redakt0r Otto Nordlie. Medarbeidere: Trygve Nordlie, Leif G. Schjerven Bladet utkommer 1 gang pr. mined. Sendes gratis til medlemmer. Abonnement

Detaljer

INDRANI. er ei modig jente! forut.no

INDRANI. er ei modig jente! forut.no INDRANI er ei modig jente! forut.no Indrani er ei modig jente! - Mmm nam nam, mumler Indrani i søvne, men plutselig skvetter hun og våkner til en ny dag. Hun drømte om en diger bløtkake, men akkurat da

Detaljer

UTVELGELSEN AV EN BRUD

UTVELGELSEN AV EN BRUD UTVELGELSEN AV EN BRUD, Mange syke mennesker. Jeg kan ikke komme til dem alle på én gang. Men, hør. 2 Jeg er sannelig glad for å være her igjen, i kveld, i dette vakre auditoriet, iblant denne fantastiske

Detaljer

7. være-der "Hvor mora di er? - Inne på vaskerommet. " 8. borte Jeg gikk ut. Jeg gledet meg. Men så fikk jeg se at sykkelen var blitt borte.

7. være-der Hvor mora di er? - Inne på vaskerommet.  8. borte Jeg gikk ut. Jeg gledet meg. Men så fikk jeg se at sykkelen var blitt borte. 1. lure Jeg traff kameraten min. Vi ble enig om å gå på kino. Da kom det en annen som jeg ikke var noe særlig glad for å se. "Hysj, ikke si noe," sa jeg til kameraten min, "jeg skal lure ham litt. " Den

Detaljer

"Men nå," sa hun, "må du først hjelpe meg å få ut dette skrovet her." Ja, Halvor var så sterk; han subbet allting bort og gjorde det ryddig og rent i

Men nå, sa hun, må du først hjelpe meg å få ut dette skrovet her. Ja, Halvor var så sterk; han subbet allting bort og gjorde det ryddig og rent i Soria Moria slott Det var engang et par folk som hadde en sønn, og han hette Halvor. Like fra han var smågutt, ville han aldri ta seg noe til, men satt bare og raket i asken. Foreldrene satte ham bort

Detaljer

ELISABETH 10. Det uventede brevet. Hilda Stahl. Oversatt av Eli Haugen. Lunde

ELISABETH 10. Det uventede brevet. Hilda Stahl. Oversatt av Eli Haugen. Lunde ELISABETH 10 Det uventede brevet Hilda Stahl Oversatt av Eli Haugen Lunde Copyright 1980 Word Spinners, Inc. Revidert og oppdatert i 2002 av Tyndale House Publishers, Inc Originaltittel: Elizabeth Gail

Detaljer

GQTTFRED BORGHAMMER: 4, htt$*m VEKSLENDE KAR I UNGE AR EN STAVANGER-UNGDOMS MEMOA

GQTTFRED BORGHAMMER: 4, htt$*m VEKSLENDE KAR I UNGE AR EN STAVANGER-UNGDOMS MEMOA GQTTFRED BORGHAMMER: 4, htt$*m VEKSLENDE KAR I UNGE AR EN STAVANGER-UNGDOMS MEMOA 7 VEKSLENDE KAR I UNGE AR Tegningen på bokpermen og tittelsiden: Bødkersmuget 9 i 1929, er utført av Einar Heden, etter

Detaljer

STAVANGER på 1200-TALLET. DOMKIRKEN.

STAVANGER på 1200-TALLET. DOMKIRKEN. STAVANGER på 1200-TALLET. DOMKIRKEN. EN FORTELLING OM HELGA OG HARALD. Temaopplegg for 1. - 4. klasse. KOMPENDIUM FOR LÆRERE. UTARBEIDET AV: KJELL A. JENSEN STAVANGER 1998 INNHOLD. FORORD. Stavanger på

Detaljer

PREPOSISJONER OG PARTIKLER I NORSK

PREPOSISJONER OG PARTIKLER I NORSK PREPOSISJONER OG PARTIKLER I NORSK ASE-BERIT OG ROLF STRANDSKOGEN ORIS FORLAG Oris Forlag 1985 Printed in Norway Otto Falch A/S, Oslo 1985 Omslag: Leif Rødder ISBN 82-7362-001-8 2. opplag 1996 GCSAS Ifølge

Detaljer

På flukt som jaget vilt!

På flukt som jaget vilt! Krigsminner: På flukt som jaget vilt! Far og datter, Jonas og Alfhild Vaule, flykter mens kulene hagler om øra * Her fortelles det om dramatiske hendelser i Bjerkreim: Jonas Vaule og hans kone Inga var

Detaljer

2. Lise begynner å føle det annerledes overfor moren sin. Hvilke følelser er dette? Hva kan det tenkes at det ligger bak?

2. Lise begynner å føle det annerledes overfor moren sin. Hvilke følelser er dette? Hva kan det tenkes at det ligger bak? Sett dere sammen i par og besvar spørsmålene. «Nye klær» Spørsmål til novellen 1. Lise er usikker på mange ting når hun kommer tilbake fra sommerferien. Hva er det hun føler seg så usikker på? Hvorfor

Detaljer

Nordahl Grieg. Spansk sommer

Nordahl Grieg. Spansk sommer bokselskap.no/bergen Offentlige Bibliotek, 2015 Nordahl Grieg: Spansk sommer Teksten i bokselskap.no følger 1. utgave, 1937 (Gyldendal, Oslo), digitalisert av Bergen Offentlige Bibliotek som en del av

Detaljer

LEKER FOR STØRRE BARN!

LEKER FOR STØRRE BARN! LEKER FOR STØRRE BARN! Dette er et lekehefte for alle som er ferdig med de små uskyldige barnelekene. Her er det mer fart mer morro og større utfordringer! For å tilpasse heftet til ulike grupper har jeg

Detaljer

Arbeidsbok 3/B1 FASIT. Kapittel: Familie og venner... 2. Nita forteller om søsteren sin... 2. Avslørt... 4. Nitas familie protesterer...

Arbeidsbok 3/B1 FASIT. Kapittel: Familie og venner... 2. Nita forteller om søsteren sin... 2. Avslørt... 4. Nitas familie protesterer... Arbeidsbok 3/B1 FASIT Innhold Kapittel: Familie og venner... 2 Nita forteller om søsteren sin... 2 Avslørt... 4 Nitas familie protesterer... 6 Samir skriver e post... 9 Kapittel: Bolig... 12 Skeidar...

Detaljer