Din bruksanvisning CANON FAX-L280

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Din bruksanvisning CANON FAX-L280 http://no.yourpdfguides.com/dref/815841"

Transkript

1 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for CANON FAX-L280. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på CANON FAX-L280 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd, størrelse, tilbehør, etc.). Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen. Bruker manual CANON FAX-L280 Bruksanvisning CANON FAX-L280 Brukerhåndbok CANON FAX-L280 Brukerveiledning CANON FAX-L280 Instruksjon CANON FAX-L280 Din bruksanvisning CANON FAX-L280

2 Manuell abstrakt: andre produkter og merkenavn er registrerte varemerker, varemerker eller servicemerker for de respektive eiere. Som en ENERGY STARt Partner, har Canon bestemt at FAX-L280/L200 imøtekommer ENERGY STARt retningslinjene for energivirksomhet. ii Forord For your safety (Australia only) To ensure safe operation the three-pin plug supplied must be inserted only into a standard three-pin power point which is effectively earthed through the normal household wiring. Extension cords used with the equipment must be three-core and be correctly wired to provide connection to earth. Wrongly wired extension cords are a major cause of fatalities. The power point shall be located near the equipment and shall be easily accessible. such problems occur, the user is not to contact Telecom faults service. Should this equipment become physically damaged, disconnect immediately from the Telecom connection and power source and contact your nearest service agent. To relocate this equipment please. 1) Disconnect the equipment from the Telecom connection. 2) Disconnect the equipment from the power source. 3) Reconnect the equipment to the power source. 4) Reconnect the equipment to the Telecom connection. If the supply cord of this equipment is damaged, it must be replaced by the special cord (Parts No. : HH2-1910). Not all standard telephones will respond to incoming ringing when connected to the extension socket. This device may be subject to bell tinkle, or mistakenly enter receive mode when calls are made from another device on the same line. If this occurs, the problem should not be referred to the Telecom Faults service. Please note when you connect an extension phone to this device, if you use an extension phone which has features such as "last number redial", redial memory numbers may be lost Forord iii Informasjon om lasersikkerhet Laserstråling kan være skadelig for mennesker. Av den grunn er den laserutstråling som avgis i denne skriveren hermetisk forseglet og beskyttet av en beholder og et eksternt deksel. Under vanlig bruk av produktet vil ingen stråler kunne slippe ut fra maskinen. Denne faksen er klassifisert som Klasse 1 Laserprodukt under EN : V modell Etiketten nedenfor er festet til laserskanningsenheten på faksen. Denne faksen er klassifisert i henhold til EN : 1994 og er i overensstemmelse med følgende klasser: CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1 APPAREIL A RAYONNEMENT LASER DE CLASSE 1 APPARECCHIO LASER DI CLASSE 1 PRODUCTO LASER DE CLASE 1 APARELHO A LASER DE CLASSE 1 GJENNOMFØRING AV ANDRE PROSEDYRER ENN DE SOM ER ANGITT I DENNE HÅNDBOKEN KAN FØRE TIL AT DU UTSETTES FOR SKADELIG STRÅLING iv Forord Innhold Kapittel 1: Introduksjon Symboler brukt i denne håndboken Kundestøtte.... Viktige sikkerhetsinstrukser.... Kapittel 2: Oppsett Pakke ut faksen...

3 ... Fjerne transportmateriellet.... Sette sammen faksen.... Gjøre tilkoblinger.... Koble faksledningen og eksternt utstyr.

4 ... Tilkoble strømkabelen.. Faksens hoveddeler Betjeningspanel... Spesialfunksjonstaster..... Installere tonerkassett...

5 . Legge inn papir Teste faksen.... Kapittel 3: Registrere informasjon Retningslinjer for å taste nummer, bokstaver og symboler..... Rette en feil... Registrere senderinformasjon...

6 ... Hva er senderinformasjon?.... Registrere dato og tid.. Registrere ditt faksnummer og navn.... Innstille type telefonlinje... Ringe gjennom en hussentral

7 .. Registrere R-tasten Kapittel 4: Dokumenthåndtering Dokumentbetingelser.... Skannet område på et dokument.... Legge inn dokumenter.. Legge flere sider til dokumentet i ADM... Kapittel 5 Papirhåndtering Papirbetingelser

8 ... Utskriftsområde..... Velge papir for faksen... Legge inn papir... Velge levering med skriftsiden opp eller ned

9 Forord v Endre innstilling for papirformat..... Justere tonersparing innstillingen. Kapittel 6 Hurtignummer Hva er hurtigoppringing?... Hurtigoppringing metoder..... Registrere 1-trykkskoder..

10 .. Registrere kortnummer Registrere gruppeoppringing... Bruke hurtigoppringing..... Sende et dokument med hurtigoppringing Telefonere med hurtigoppringing..... Skrive ut oversikt over hurtignummer..

11 . Kapittel 7 Sende fakser Forberede en fakssending Dokumenter du kan fakse.... Innstille skanneoppløsning.... Innstille skannekontrast.... Oppringingsmetoder..

12 ... Sendemetoder..... Minnesending.... Manuell sending via telefonrøret.... Slette sending.. Repetisjon når linjen er opptatt...

13 ... Manuell repetisjon... Slette manuell repetisjon Automatisk repetisjon.. Hva er automatisk repetisjon? Slette automatisk repetisjon.

14 . Innstille valg for automatisk repetisjon... Sende samme dokument til flere faksnummer (seriesending)... Tidsinnstilt sending.. Skanne et dokument inn i minnet for tidsinnstilt sending Skrive ut et dokument innstilt for tidsinnstilt sending.. Slette et dokument innstilt for tidsinnstilt sending... Using Alternative Telephone Networks (UK Only).. Attaching the M Label

15 . Registering an Alternative Telephone Network Sending with an Alternative Telephone Network.... Registering Speed Dialling with the M Button vi Forord Kapittel 8 Motta fakser Mottaksmåter..... Motta fakser automatisk: KUN FAXMODUS.. Innstille KUN FAXMODUS... Motta både fakser og telefonsamtaler automatisk: Fax/tlf modus... Innstille Fax/tlf modus.

16 ... Innstille valg for Fax/tlf modus Kapittel 10: Kopiering Dokumenter du kan kopiere Kopiere Lage en rask, enkel kopi Kapittel 11 Rapporter og oversikter Oversikt over rapporter og oversikter...

17 . Aktivitetsrapport..... Senderapport Multi S/M rapport.. Mottaksrapport...

18 .. Telefon Skriver.. Tillegg B Tilleggsutstyr Telefonrør (tilleggsutstyr)... Pakkens innhold..

19 ... Feste telefonrøret til faksen... Vedlikeholde telefonrøret Tillegg C: FAX-L280 instrukser Introduksjon... Forskjeller mellom FAX-L280 og FAX-L Bruke dokumentasjonen..

20 ... Pakke ut FAX-L Koble FAX-L280 til PC-en.... Utskriftsmedia betingelser.. Utskriftsområde..... Velge utskriftsmedia...

21 ... Legge inn konvolutter... Legge inn transparenter.... FAX-L280/L200 spesifikasjoner Indeks.

22 A-2 A-2 A-3 A-3 A-3 B-2 B-2 B-3 B-4 C-3 C-3 C-3 C-3 C-4 C-5 C-5 C-6 C-7 C-8 C-8 I-1 Forord ix x Forord t Symboler brukt i denne håndboken..... t Kundestøtte... t Viktige sikkerhetsinstrukser Kapittel 1 Introduksjon 1-1 Introduksjon Kapittel 1 Introduksjon Symboler brukt i denne håndboken Vennligst les oversikten nedenfor over symboler, uttrykk og forkortelser som brukes i denne håndboken. Advarsler forteller deg hvordan du kan unngå hendelser som kan skade deg eller faksen. Din bruksanvisning CANON FAX-L280

23 For å bruke enheten på en sikker måte, ta alltid hensyn til disse advarslene. Merknader gir råd om mer effektiv bruk av FAX-L280/L200, beskriver operasjonsbegrensninger og forteller hvordan du kan unngå mindre vanskeligheter. Det anbefales å lese disse for å få mest mulig ut av enheten og dens funksjoner. ( s. n-nn) standard dokument eller faks meny SEND/MOT NR En pil etterfulgt av et tall i parenteser viser til en side som inneholder mer informasjon om emnet i foregående setning. En innstilling som forblir virksom med mindre du endrer den. Originalen(e) i papir som du sender eller mottar med faksen. En oversikt over innstillinger. Herfra velger du et punkt du vil innstille eller endre. En meny har en tittel som vises i LCD. Transaksjonsnummer. Når du sender eller mottar et dokument, gir faksen automatisk dokumentet et unikt transaksjonsnummer. Et transaksjonsnummer er et firesifret tall som vil hjelpe deg å holde SE MO Eks: ADM LCD ECM oversikt over dokumenter du sender og mottar. Står for Sending. Står for Mottak. Eksempel på en melding eller innstilling vist i LCD. Automatisk dokumentmater. Utstyr på faksen som automatisk fører et dokument inn i enheten for faksing og kopiering. Display. Displayet på betjeningspanelet som viser meldinger og innstillinger. Feilrette modus. FAX- L280/L200's evne til å redusere system- og linjefeil når den sender eller mottar fra en annen faks med ECM G3 ITU-TS kapasitet. Gruppe 3. Komprimere billeddata som skal sendes for på den måten å redusere sendetiden. International Telecommunications Union-Telecommunications Sector. En komité nedsatt for å bestemme internasjonale standarder for telekommunikasjon. 1-2 Introduksjon Kapittel 1 Kundestøtte Faksen er designet med det siste innen teknologi for å gi feilfri operasjon. Hvis du får problemer med enhetens drift, forsøk å løse dem ved å bruke informasjonen i kapittel 13. Hvis du ikke får løst problemet eller hvis du tror faksen trenger service, kontakt din lokale Canon forhandler eller Canon Norge. Kapittel 1 Introduksjon 1-3 Introduksjon I tillegg bruker denne håndboken forskjellige skrifttyper for å skille mellom taster og informasjon i LCD: Tastene du trykker vises med denne skrifttypen: Stopp. Informasjon i LCD vises i denne skrifttypen: BRUKERINNST. Viktige sikkerhetsinstrukser Les disse sikkerhetsinstruksene nøye før du bruker faksen. Bortsett fra det som er spesielt beskrevet i denne håndboken, ikke forsøk å utføre service på faksen selv. Forsøk aldri å ta enheten fra hverandre: åpning og fjerning av indre deksler vil utsette deg for skadelig spenning og andre risikoer. Kontakt din lokale Canonforhandler for all service. Behandling og vedlikehold t t t t t t Følg alle varsler og instrukser som faksen er merket med. Ikke utsett faksen for støt eller vibrasjoner. Trekk alltid ut stikkontakten før du flytter eller rengjør faksen. Trekk aldri ut strømkabelen, åpne frontdekselet eller legg inn mer eller fjern papir fra multibrettet under utskrift for å unngå papirstopp. Når du transporterer faksen, husk å fjerne tonerkassetten fra enheten. Legg tonerkassetten i originalposen eller pakk den inn i tykt stoff for å unngå å utsette den for lys. Løft alltid faksen som vist nedenfor. Løft den aldri i noen av brettene. t t t t Ikke før gjenstander inn i sporene eller åpningene på faksen siden de kan berøre farlige spenningspunkter eller kortslutte deler. Dette kan føre til brann eller elektrisk støt. Ikke la små gjenstander (som nåler, binders eller stifter) falle ned i FAX-L280/L200. Hvis noe faller ned i faksen, trekk straks strømpluggen ut og kontakt din lokale Canon forhandler eller Canon Norge. For å unngå søl i eller rundt enheten, ikke spis eller drikk i nærheten av den. Hvis du søler væske eller noe faller ned i faksen, trekk straks strømpluggen ut og kontakt din lokale Canon forhandler eller Canon Norge. Hold faksen ren. Samling av støv kan hindre enheten i å fungere korrekt. 1-4 Introduksjon Kapittel 1 t Trekk strømkabelen ut av stikkontakten og kontakt din lokale Canon forhandler eller Canon Norge i følgende tilfeller: Når strømkabelen eller pluggen er skadet eller oppfliset. Hvis det er sølt væske i enheten. Hvis enheten har vært utsatt for regn eller vann. Hvis enheten ikke fungerer normalt når du har fulgt instruksene i denne håndboken. Juster kun de kontroller som dekkes av instruksene i denne håndboken. Feilaktig justering av andre kontroller kan føre til skade og kan kreve omfattende reparasjoner for at enheten skal kunne fungere normalt igjen. Hvis enheten har falt i gulvet eller kabinettet er blitt skadet. Hvis enheten viser endring i ytelse og indikerer behov for service. Plasser faksen på et flatt, stabilt underlag uten vibrasjoner som er sterkt nok til å tåle vekten av den (ca. 10 kg). Plasser faksen på et kjølig, tørt, rent og godt ventilert sted. Sørg for at området er fritt for støv. Kontroller at stedet ikke er utsatt for sterke temperaturendringer, og at temperaturen alltid er mellom 10 og 32,5 C. Kontroller at områdets relative fuktighet alltid er mellom 20% og 85%. Hold faksen unna direkte sollys da det kan skade den. Hvis du må plassere den nær et vindu, bør du benytte tykke gardiner eller persienner. Ikke bruk faksen i nærheten av vann. Sjekk at ingen våte eller fuktige gjenstander kommer i kontakt med enheten. Ikke bruk eller lagre faksen utendørs. Ikke installer faksen i nærheten av utstyr som inneholder magneter eller genererer magnetiske felter som høytalere. Hvis mulig, plasser faksen i nærheten av eksisterende telefonkontakt for enkel tilkobling av faksledning, og for å unngå utlegg til installasjon av ny kontakt. Plasser faksen i nærheten av en standard V AC (50-60 Hz) stikkontakt. For å sikre faksens drift og for å beskytte den mot overoppheting (som kan få den til å fungere unormalt og innebære risiko for brann), ikke blokker ventilasjonsåpningene. Ikke blokker eller dekk til åpningene på enheten ved å plassere den på seng, sofa, teppe eller lignende overflate. Ikke plasser enheten i skap eller bygg den inn, og ikke plasser den nær radiator eller annen varmekilde med mindre det er sørget for tilstrekkelig ventilasjon. Din bruksanvisning CANON FAX-L280

24 La det være ca. 10 cm fritt rom rundt alle sidene av enheten. For faksens mål, se side A-2. Plassering t t t t t t t t t Kapittel 1 Introduksjon 1-5 Introduksjon t t Ikke stable esker eller møbler rundt stikkontakten. Hold området åpent så du raskt kan nå stikkontakten. Hvis du merker noe unormalt (røyk, uvanlig lukt, lyder) rundt faksen, trekk straks ut strømkabelen. Kontakt din lokale Canon-forhandler eller Canon Norge. Ikke la noe ligge på strømkabelen og plasser ikke FAX-L280/L200 et sted hvor kabelen vil bli tråkket på. Kontroller at kabelen ikke har knuter eller floker. For din egen sikkerhet og for å unngå skader på utstyret bør ledninger til lys- og telenett trekkes ut under tordenvær. Utstyret er vernet mot overspenninger via telenettet, men på spesielt utsatte steder anbefales allikevel ekstra vern. Utstyret er ikke vernet mot overspenninger via lysnettet, og vi anbefaler derfor at vern installeres sammen med utstyret. Kontakt din lokale leverandør for nærmere opplysninger. Canon Norge og våre salgssteder fraskriver seg alt ansvar for skader påført utstyret forårsaket av ytre forhold som vannskader, tordenvær osv. (Husk at alle dokumenter lagret i faksens minne vil slettes når du trekker strømkabelen ut av stikkontakten.) Når du trekker strømkabelen ut, vent minst fem sekunder før du setter den inn igjen. Ikke koble strømkabelen til en avbruddsfri strømkilde (UPS). Strømtilførsel t t t Dette produktet avgir svake magnetfelter. Hvis du bruker pacemaker og føler noe unormalt, vennligst flytt deg vekk fra produktet og kontakt din lege. 1-6 Introduksjon Kapittel 1 Kapittel 2 innstille t Pakke ut faksen Fjerne transportmateriellet.... t Sette sammen faksen.... t Gjøre tilkoblinger.... Koble faksledningen og eksternt utstyr Tilkoble strømkabelen..

25 innstille t Faksens hoveddeler. 2-9 BETJENINGSPANEL Spesialfunksjonstaster t Installere tonerkassett t Legge inn papir t Teste faksen

26 Kapittel 2 innstille 2-1 Pakke ut faksen Før du pakker ut faksen, husk å velge et passende sted for den ( s. 1-5). Ta alle delene forsiktig ut av esken. Du bør ha noen til å hjelpe deg å holde kartongen mens du løfter faksen ut av beskyttelsesmaterialet. Oppbevar kartongen og emballasjen i tilfelle du senere skal transportere faksen. Kontroller at du har fått følgende deler: DOKUMENTASJON PAPIRSTØTTE STØTTEBRETT FAKSLEDNING STRØMKABEL FX-3 TONERKASSETT MULTIBRETT DEKSEL MASKIN DOKUMENTSTØTTE t t Faktisk emballasje kan ha annen form, mengde og plassering enn det som vises ovenfor. Utstyret som leveres sammen med faksen kan variere avhengig i hvilket land faksen er kjøpt. 2-2 innstille Kapittel 2 Du t t t bør også ha følgende: Varseletikett for innlegg av papir Mottakeretiketter M-etikett* Hvis noen av delene er skadet eller mangler, gi beskjed til din lokale Canon-forhandler eller Canon Norge. t t Viktig! Oppbevar kvitteringen som kjøpsbevis i tilfelle faksen trenger garantiservice. Hvis du har kjøpt telefonrør (tilleggsutstyr) se Tillegg B for hvilke deler det omfatter. * Leveres kun i Storbritannia. Kapittel 2 innstille 2-3 innstille Fjerne transportmateriellet Følg denne fremgangsmåten for å fjerne transportmateriellet. Oppbevar det i tilfelle du senere skal transportere enheten. 1 Fjern all transporttape fra faksen. 2 Bruk begge hender for forsiktig å åpne betjeningspanelet (det åpnes kun delvis). Fjern deretter beskyttelsesarket fra ADM. Lukk betjeningspanelet ved å trykke det ned midt på til det låses på plass. Faktisk transportmateriell kan ha annen form, mengde og plassering enn det som vises ovenfor. 2-4 innstille Kapittel 2 Sette sammen faksen Følg denne fremgangsmåten for å sette sammen faksen: 3 Skyv multibrettets deksel over papirstøtten. 4 Sett endene på dokumentstøtten inn i sporene på enheten. 5 Sett tappene på et av støttebrettene inn i tilsvarende spor over åpning for levering med skriftsiden-ned. 6 Sett tappene på det andre støttebrettet inn i tilsvarende spor over ADM. t t For å se hvordan faksen ser ut når den er satt sammen, se s For detaljer om hvordan du fester telefonrøret (tilleggsutstyr) til faksen, se Tillegg B. Kapittel 2 innstille 2-5 innstille 1 Fest varseletiketten for papirinnlegg til venstre for multibrettet. 2 Sett tappene på papirstøtten inn i sporene på enheten. Gjøre tilkoblinger Koble faksledningen og eksternt utstyr Faksen har tre kontakter på siden for tilkobling av følgende: t Faksledning t Telefonrør (tilleggsutstyr) eller telefon t Tilleggstelefon, telefonsvarer eller datamodem Hvis du kun har en telefonlinje og planlegger å bruke faksen for å motta både fakser og telefonsamtaler, vil du måtte koble telefonrør (tilleggsutstyr) en telefon eller en telefonsvarer til enheten. Husk å koble til eksternt utstyr før du bruker faksen. Følg denne fremgangsmåten for å koble til faksledning og eksternt utstyr: 1 Koble levert faksledning kontakten, deretter til den andre enden til telefonkontakten i veggen.. 2 Koble telefonrøret (tilleggsutstyr) eller telefonledningen til kontakten. (Brukere i Storbritannia, se følgende side.) 3. Koble tilleggstelefon, telefonsvarer eller datamodem ledningen til kontakten. (Brukere i Storbritannia, se følgende side.). 2-6 innstille Kapittel 2 t t t t Canon kan ikke garantere at alle telefonsvarere er kompatibel med enheten, grunnet forskjeller i spesifikasjonene. Hvis du har koblet eksternt utstyr til faksen, husk å innstille riktig mottaksmodus ( Kapittel 8). For å koble til både tilleggstelefon og telefonsvarer, koble tilleggstelefonen til telefonsvareren, og deretter telefonsvareren til faksen. Hvis du kobler et datamodem til faksen og du stadig bruker det, eller andre ofte anroper din PC gjennom datamodemet, vil du kanskje ønske å ha en dedikert telefonlinje for datamodemet. innstille Kun for brukere i Storbritannia Hvis kontaktene på det eksterne utstyret ikke kan kobles til kontaktene på faksen, vil du måtte kjøpe en eller flere B.T. adaptere for å koble dem på følgende måte: Koble telefonledningen til B.T. adapteren. Din bruksanvisning CANON FAX-L280

27 Koble deretter B. T. adapteren til kontakten.. - eller - Koble tilleggstelefon, telefonsvarer eller datamodem ledningen til B.T. adapteren. Koble deretter B.T. adapteren til kontakten.. Kapittel 2 innstille 2-7 Tilkoble strømkabelen Før du kobler til strømkabelen, se Strømtilførsel, s Følg denne fremgangsmåten for å koble til strømkabelen: Koble den leverte strømkabelen til strømkabelkontakten. Koble deretter den andre enden til en jordet stikkontakt med V AC.* FAX- L200 har ingen strømbryter, så strømmen er på så lenge den er koblet til stikkontakt. Når den kobles til stikkontakt, trenger enheten likevel tid til å varmes opp før du kan bruke den. Vent til LCD ikke lenger viser VENNLIGST VENT. t Faksen har en vanlig strømplugg for jording. Denne pluggen vil kun passe i en jordet stikkontakt. Dette av sikkerhetshensyn. Hvis du ikke får satt pluggen inn i stikkontakten, kontakt en elektriker for å bytte stikkontakten. Ikke omgå sikkerhetshensynet ved å bytte til ujordet strømplugg.* Ikke koble FAX-L200 til samme krets som annet utstyr som air conditioner, elektrisk skrivemaskin, tv eller kopimaskin. Denne typen utstyr genererer elektrisk støy som kan interferere med enhetens evne til å sende eller motta fakser. t * Formen på pluggen og kontakten varierer avhengig av kjøpsland. 2-8 innstille Kapittel 2 Faksens hoveddeler MULTIBRETT DEKSEL PAPIRSTØTTE STØTTEBRETT LEVERINGSÅPNING FOR SKRIFTSIDEN NED PAPIRFØRERE DOKUMENTFØRERE MULTIBRETT LÅS ADM (AUTOMATISK DOKUMENTMATER) FRONTDEKSEL BETJENINGSPANEL LEVERINGSÅPNING FOR SKRIFTSIDEN OPP PAPIRLEVERINGSVELGER DOKUMENTSTØTTE ROM FOR FX-3 TONERKASSETT OVERFØRINGSVALSE (IKKE BERØR) PAPIRFRIGJØRINGSHENDEL FIKSERINGSENHET FRONTDEKSEL Kapittel 2 innstille 2-9 innstille Betjeningspanel Mottaksmodus ( Kapittel 8) R-tast ( s. 3-9) Røret ( s. 6-17, 7-6, 9-3) LCD Oppløsning ( s. 7-2, 10-2) Kortnummer ( s. 6-2, 6-16, 6-17) Start/Kopi ( s. 10-2, 10-3) Alarm indikator OK ( s. 14-3) Repetisjon/Pause ( s. 7-9, 9-2) Stopp ( s. 14-3) Alarm Mottaksmodus Oppløsning OK R Kortnummer Repetisjon/Pause Røret Start/Kopi Stopp Talltaster ( s. 3-2) 1-trykks koder ( s. 6-2, 6-16, 6-17) 1-trykks koder panel Åpne 1-trykks kode panelet for å se spesialfunksjon tastene under. Spesialfunksjonstaster Dataregistrering ( s. 14-3) Tidsinnstilt sending ( s. 7-14, 7-16, 7-17) Rapport ( s. 6-18, 11-3, 14-2) Tone/+ ( s. 3-7, 9-3) taster ( s. 3-3, 3-4) Klarere ( s. 3-4).,. Dataregistrering Tidsinnstilt sending Polling Minnereferanse Rapport Bylinje Polling ( s. 9-11, 9-15) Minnereferanse ( s. 9-5, 9-6, 9-7, 9-9) taster ( s. 14-3) Bylinje* ( s. 9-4) Mellomrom ( s. 3-3, 3-4).,. Tone/+ Mellomrom Klarere * Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Storbritannia, Irland, Australia, New Zealand, Hong Kong, Singapore og Malaysia innstille Kapittel 2 Installere tonerkassett Denne delen beskriver hvordan du skal installere tonerkassett i faksen for første gang. Hvit du bytter en brukt tonerkassett, se s Før du installerer tonerkassett, husk å lese følgende: t Bruk kun FX-3 tonerkassetter i faksen. t Hold kassetten unna dataskjermer, diskettstasjoner og disketter. Magneten inni tonerkassetten kan skade disse. t Ikke lagre tonerkassetten i direkte sollys. t Unngå steder som utsettes for høy temperatur, høy luftfuktighet eller raske temperaturendringer. Lagre tonerkassetten mellom 0 og 35 C. t Ikke utsett kassetten for direkte sollys eller sterkt lys for lengre tid enn fem minutter. t Lagre tonerkassetten i beskyttelsesposen. Ikke åpne posen før du skal installere kassetten i enheten. t Oppbevar tonerkassettens beskyttelsespose i tilfelle du senere må pakke tonerkassetten inn for å transportere den. t Ikke lagre tonerkassetten i salte omgivelser eller der det avgis etsende gasser som fra aerosol spray. t Ikke fjern tonerkassetten unødvendig fra faksen. t Ikke åpne trommelbeskytter lukkeren på tonerkassetten. Utskriftskvaliteten kan svekkes hvis trommelens overflate utsettes for lys eller skades. t Hold tonerkassetten som vist slik at hånden ikke berører trommelbeskytter lukkeren. t Ikke berør trommelbeskytter lukkeren. Når du holder tonerkassetten, unngå å berøre trommelbeskytter lukkeren med hendene. Ikke sett kassetten på enden, og ikke snu den oppned. Hvis toneren klumper seg i tonerkassetten, kan det være vanskelig å løsne den selv om du rister tonerkassetten. t IKKE KAST KASSETTEN I ÅPEN ILD. TONERPULVERET ER BRENNBART Kapittel 2 innstille 2-11 innstille Følg denne fremgangsmåten for å installere tonerkassetten i faksen: 1 2 Kontroller at faksen er koblet til strøm. Løft låsen og åpne frontdekselet. Ikke åpne frontdekselet uten å løfte låsen, da kan du skade enheten. 3 Ta den nye FX-3 tonerkassetten ut av beskyttelsesposen. t Oppbevar beskyttelsesposen i tilfelle du senere må pakke inn tonerkassetten. 4 Beveg tonerkassetten forsiktig fra side til side noen ganger for å fordele toneren jevnt. t Dårlig utskriftskvalitet kan forekomme hvis toneren er ujevnt fordelt innstille Kapittel 2 5 Plasser og støtt tonerkassetten på et flatt, rent underlag, trekk deretter forsiktig i plasttappen for å fjerne plastforseglingen. t Bruk et fast, jevn trekk for å unngå å rive i stykker forseglingen. Sett fra siden Sett ovenfra TREKK INNENFOR DENNE VINKELEN 6 Hold tonerkassetten i håndtaket og sett den inn i faksen så langt den går mens du sjekker at tappene ligger i sporene inni enheten. t Hold alltid tonerkassetten i håndtaket. 7 Bruk begge hender for å lukke frontdekselet. Kapittel 2 innstille 2-13 innstille TREKK INNENFOR DENNE VINKELEN Legge inn papir Denne delen forklarer hvordan du skal legge vanlig papir inn på multibrettet. For fulle detaljer om papirbetingelser og valg av papir for faksen se Kapittel 5. Husk å lese følgende før du legger inn papir: Laserutskriftsprosessen benytter høye temperaturer for å feste toneren til papiret. Bruk papir som ikke vil smelte, fordampe, misfarges eller avgi farlige dunster ved temperaturer nær 170 C. Din bruksanvisning CANON FAX-L280

28 Bruk for eksempel ikke pergamentpapir i en laserskriver. Kontroller at eventuelle brevark eller farget papir du bruker tåler høye temperaturer. t t t t t t t t t t Faksen kan bruke vanlig kopipapir, klutepapir og vanlig brevpapir. Den krever ikke spesialpapir. Bruk kun enkle ark, ikke papir som leveres på rull. Husk å legge inn papir i riktig format, vekt og kvalitet som anbefalt for faksen ( Kapittel 5). Multibrettet er ved levering innstilt for papir i A4-format, men du kan endre denne innstillingen til andre papirformater ( s. 5-7). Du kan velge om papiret skal leveres med skriftsiden opp eller ned ( s. 5-4). Velg det som passer best til oppgaven du utfører. Åpningen for levering med skriftsiden-ned kan ta ca. 50 ark. For å unngå papirstopp, fjern papiret fra denne åpningen før du når dette antallet. Ikke legg inn papir mens faksen skriver ut. Ikke la papir bli liggende i en bunke på multibrettet i lange perioder da det kan bli bøyd og forårsake problemer. Visse miljøbetingelser, som ekstrem temperatur eller fuktighet, kan få enkelte papirtyper til å føres feil på multibrettet. Hvis du har problemer, før inn ett ark av gangen. Vær forsiktig så du ikke mister fremmedlegemer inn på multibrettet. Unngå å blande nytt materiell med papir som allerede ligger på multibrettet. Hvis du legger inn nytt materiell uten å fjerne papiret som allerede ligger der, vil det føre til papirstopp. Hvis du må legge inn nytt materiell, fjern papiret som ligger der og legg det inn sammen med det nye materiellet innstille Kapittel 2 Følg denne fremgangsmåten for å legge inn en bunke (maks. 10 mm høy bunke) vanlig papir i A4-format på multibrettet. 1 Fjern multibrett dekselet fra faksen. 2 Forbered en bunke papir ved å slå den lett mot et flatt underlag for å jevne ut kantene. 3 Åpne papirførerne til bunkens omtrentlige bredde. 4 Legg bunken inn på multibrettet (skriftsiden mot deg og øvre kant først), juster deretter papirførerne til papirets bredde... t Sjekk at det ikke er noe mellomrom mellom papirførerne og papirbunken. Kapittel 2 innstille 2-15 innstille 5 Sett multibrettets deksel tilbake. t Husk å sette dekselet tilbake for å unngå at støv samler seg inni enheten. 6 Juster papirleveringsvelgeren hvis nødvendig ( s. 5-4). Faksen er nå klar til å skrive ut. Teste faksen Når du har satt faksen sammen, installert tonerkassett og lagt inn papir, kan du sjekke at faksen skriver ut riktig ved å lage noen kopier av et dokument ( s. 10-2). Hvis du har problemer med å skrive ut, se Kapittel innstille Kapittel 2 Kapittel 3 Registrere informasjon t Retningslinjer for å taste nummer, bokstaver og symboler Rette en feil... t Registrere senderinformasjon..... Hva er senderinformasjon?.... Registrere dato og tid... Registrere ditt faksnummer og navn...

29 .. t Innstille type telefonlinje... t Ringe gjennom en hussentral. Registrere R-tasten Kapittel 3 Registrere informasjon 3-1 Registrere informasjon Retningslinjer for å taste nummer, bokstaver og symboler Når du kommer til et punkt som krever at du taster et navn eller et nummer, se tabellen nedenfor for å bestemme hvilken talltast du skal trykke for bokstaven du ønsker: Tast Store bokstaver (:A) Små bokstaver (:a) Tall (:1) Store bokstaver (:A) Små bokstaver (:a) Tall (:1) Hvis du tar mer enn 60 sekunders pause når du taster data, vil enheten automatisk gå tilbake til standby modus. 3-2 Registrere informasjon Kapittel 3 for å velge tall (:1), store bokstaver (:A) eller små bokstaver (:a). Veksle mellom tall og bokstaver _ :1 (Tall) _ :A (Store bokstaver) _ :a (Små bokstaver) Taste bokstaver 1 for å veksle til store 2 Eks: bokstaver (:A) eller små bokstaver (:a). Trykk talltasten som inneholder bokstaven du ønsker. t Trykk den flere ganger inntil bokstaven du ønsker vises. Alle bokstavene sirkulerer gjennom bokstavene den inneholder. Hvis du er usikker på hvilken tast du skal trykke for bokstaven du ønsker, se s Eks: Eks: _ :A C _ :A Registrere informasjon t 3 Fortsett med å taste andre bokstaver med talltastene. t Hvis neste bokstav du ønsker å taste ligger i en annen talltast, bare trykk den tasten inntil bokstaven du ønsker vises. - eller Hvis neste bokstav du ønsker å taste ligger i samme talltast som du trykket i punkt 2, trykk for å flytte markøren til høyre. Trykk deretter samme talltast flere ganger inntil bokstaven du ønsker vises. For å legge inn et mellomrom, trykk Mellomrom.. C_ A :A t Kapittel 3 Registrere informasjon 3-3 Taste tall 1 for å veksle til tall (:1). 2 Trykk talltasten som inneholder tallet du ønsker. t For å legge inn et mellomrom, trykk Mellomrom. _ Eks: :1 :1 1_ 3 Fortsett med å taste andre tall med talltastene. Eks: 10_ :1 Taste symboler 1 Trykk #. flere ganger inntil symbolet du ønsker vises. Eks: # _. :1 :1 2 Hvis du ønsker å taste et annet for å flytte symbol, trykk markøren mot høyre, trykk deretter #. flere ganger inntil symbolet du ønsker vises.. Eks: #._ -- Rette en feil Du kan slette en hel inntasting ved å trykke Klarere. Alternativt kan du følge denne fremgangsmåten for å rette enkelte bokstaver: 1 2 Bruk eller for å flytte markøren til feil bokstav... Eks: CAN_N E CAN_N O :A :A Trykk talltasten som inneholder riktig bokstav for å legge den over feil bokstav. t Hvis du er usikker på hvilken tast du skal trykke for bokstaven du ønsker, se s Eks: 3 Når du er ferdig å rette, trykk OK for å registrere den nye inntastingen. 3-4 Registrere informasjon Kapittel 3 Registrere senderinformasjon Hva er senderinformasjon? Når du mottar en faks, kan navnet på personen eller bedriften som sendte deg faksen, deres faks/telefonnummer og dato og tidspunkt for sendingen trykkes i liten skrifttype øverst på hver enkelt side. Denne informasjonen kalles Senderinformasjon eller Transmit Terminal Identification (TTI). På samme måte kan du registrere dine detaljer i din faks slik at når du sender en faks, vil den andre parten vite hvem som sendte den, og når den ble sendt. Din bruksanvisning CANON FAX-L280

FAX L360 Brukerhåndbok

FAX L360 Brukerhåndbok FAX L360 Brukerhåndbok Dette utstyret retter seg etter vesentlige krav i EC direktiv 1999/5/ EC. Vi erklærer at dette produktet etterkommer EMC kravene i EC direktiv 1999/5/EC ved nominell spenning på

Detaljer

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen.

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Om brukerhåndboken Denne brukerhåndboken for laser-mfp inneholder informasjon om oppsett

Detaljer

Denne brukerhåndboken gir informasjon vedrørende installasjon, grunnleggende bruk og feilsøking på Windows.

Denne brukerhåndboken gir informasjon vedrørende installasjon, grunnleggende bruk og feilsøking på Windows. Brukerhåndbok Dell B1260dn GRUNNLEGGENDE IMAGINE THE POSSIBILITIES Denne brukerhåndboken gir informasjon vedrørende installasjon, grunnleggende bruk og feilsøking på Windows. AVANSERT Brukerhåndboken gir

Detaljer

Grunnleggende brukermanual

Grunnleggende brukermanual Grunnleggende brukermanual DCP-L500D DCP-L50DW DCP-L50DN MFC-L700DW Online brukerveiledning Denne grunnleggende brukermanualen inneholder ikke all informasjon om maskinen. For å mer detaljert informasjon,

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK T620 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267663

Din bruksanvisning LEXMARK T620 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267663 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LEXMARK T620. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LEXMARK T620 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

OPERATØRHÅNDBOK FOR FAKS

OPERATØRHÅNDBOK FOR FAKS q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M3540dn OPERATØRHÅNDBOK FOR FAKS Innhold Innhold...i Forord... iii Om operatørhåndboken for faksen (denne håndboken)... iii Oppbygging av håndboken... iii Konvensjoner

Detaljer

KM-C2525E KM-C3225E KM-C3232E KM-C4035E. Operatørhåndbok

KM-C2525E KM-C3225E KM-C3232E KM-C4035E. Operatørhåndbok KM-C2525E KM-C3225E KM-C3232E KM-C4035E Operatørhåndbok Denne operatørhåndboken er for modellene KM-C2525E, KM-C3225E, KM-C3232E og KM-C4035E. I denne håndboken viser KM-C2525E til modellen med 25/25 utskrifter

Detaljer

magicolor 2400W Brukerveiledning

magicolor 2400W Brukerveiledning magicolor 2400W Brukerveiledning 4139-7733-02S 1800767-032B Takk Takk for at du har kjøpt en magicolor 2400W-maskin. Det er et utmerket valg. magicolor 2400W er spesielt utformet for optimal ytelse i Windows-miljøer.

Detaljer

Brukerhåndbok NPD3375-00

Brukerhåndbok NPD3375-00 NPD3375-00 Innholdsfortegnelse Opphavsrett og varemerker Operativsystemversjon Sikkerhetsinstruksjoner Sikkerhet........................................................................ 11 Advarsler, forsiktighetsregler

Detaljer

Lexmark Z12. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98

Lexmark Z12. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Lexmark Z12 Color Jetprinter TM Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Utgave: Januar 2000 Følgende avsnitt gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lover: LEXMARK INTERNATIONAL,

Detaljer

Veiledning for daglig bruk

Veiledning for daglig bruk Veiledning for daglig bruk Meldinger... 2 Introduksjon... 4 Skriverens deler og funksjonene i kontrollpanelet... 5 Skriverdeler... 5 Kontrollpanel... 6 Legge i papir... 7 Velge papirtype... 7 Legge papir

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK. FAX-T104 Serie FAX-T106 Serie

BRUKERHÅNDBOK. FAX-T104 Serie FAX-T106 Serie BRUKERHÅNDBOK FAX-T104 Serie FAX-T106 Serie Hvis du har behov for å kontakte kundeservice Vennligst fyll ut følgende informasjon for fremtidig referanse: Modellnummer: FAX-T104, FAX-T106 Serienummer:*

Detaljer

Dell B2360d-dn laserskriver. Brukerhåndbok

Dell B2360d-dn laserskriver. Brukerhåndbok Dell B2360d-dn laserskriver Brukerhåndbok Mai 2012 www.dell.com support.dell.com Varemerker Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. 2012 Dell, Inc. Med enerett. Gjengivelse av dette materialet

Detaljer

WorkCentre 5020/DN. Brukerhåndbok XE3026NO0-1. www.xerox.com/support

WorkCentre 5020/DN. Brukerhåndbok XE3026NO0-1. www.xerox.com/support WorkCentre 5020/DN Brukerhåndbok XE3026NO0-1 www.xerox.com/support Oversatt av: Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire AL7 1BU Storbritannia 2008 ved Fuji Xerox Co.,

Detaljer

X54x-serien. Brukerhåndbok. Machine type: 7525 Modellnumre: 131, 133, 138, 332, 333, 336, 337, 352, 356, 382, 383, 386, 387

X54x-serien. Brukerhåndbok. Machine type: 7525 Modellnumre: 131, 133, 138, 332, 333, 336, 337, 352, 356, 382, 383, 386, 387 X54x-serien Brukerhåndbok August 2009 www.lexmark.com Machine type: 7525 Modellnumre: 131, 133, 138, 332, 333, 336, 337, 352, 356, 382, 383, 386, 387 Innhold Sikkerhetsinformasjon...11 Bli kjent med skriveren...13

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z12 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267267

Din bruksanvisning LEXMARK Z12 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267267 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP MX-2300N/2700N http://no.yourpdfguides.com/dref/1289654

Din bruksanvisning SHARP MX-2300N/2700N http://no.yourpdfguides.com/dref/1289654 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

FAX Option Type 3045. Faksreferanse Brukerveiledning

FAX Option Type 3045. Faksreferanse <Grunnleggende funksjoner> Brukerveiledning FAX Option Type 3045 Brukerveiledning Faksreferanse 1 2 3 4 5 Komme i gang Faksing Bruke Internettfaks-funksjoner Programmering Feilretting Les denne håndboken nøye før du bruker

Detaljer

MODELL:MX-C250E MX-C250F MX-C250FE MX-C300E MX-C300W MX-C300WE DIGITALT FULL FARGE MULTIFUNKSJONSSYSTEM DRIFTSVEILEDNING

MODELL:MX-C250E MX-C250F MX-C250FE MX-C300E MX-C300W MX-C300WE DIGITALT FULL FARGE MULTIFUNKSJONSSYSTEM DRIFTSVEILEDNING MODELL:MX-C250E MX-C250F MX-C250FE MX-C300E MX-C300W MX-C300WE DIGITALT FULL FARGE MULTIFUNKSJONSSYSTEM DRIFTSVEILEDNING INTRODUKSJON Denne manualen beskriver MX-C250E/MX-C250F/MX-C250FE/MX-C300E/MX-C300W/MX-C300WE

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Brukerhåndbok NPD5094-01 NO

Brukerhåndbok NPD5094-01 NO NPD5094-01 NO Opphavsrett Opphavsrett Ingen deler av denne publikasjonen kan reproduseres, lagres i et gjenfinningssystem eller overføres i noen form eller på noen måte, det være seg elektronisk, mekanisk,

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

VIRUS-ADVARSEL VARSEL OM TORDENVÆR

VIRUS-ADVARSEL VARSEL OM TORDENVÆR OPPHAVSRETT Packard Bell Brukerhåndbok. Opphavsrett 2002 NEC Computers International B.V. Alle rettigheter forbeholdt. Ingen deler av denne håndboken kan kopieres eller overføres, i noen som helst form

Detaljer

X860de, X862de, X864de

X860de, X862de, X864de X860de, X862de, X864de Brukerhåndbok Desember 2012 www.lexmark.com Maskintype(r): 7500 Modell(er): 432, 632, 832 Innhold 2 Innhold Sikkerhetsinformasjon...7 Lære om skriveren...9 Takk for at du valgte

Detaljer

Lexmark Z42. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98

Lexmark Z42. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Lexmark Z42 Color Jetprinter TM Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Utgave: Januar 2000 Etterfølgende avsnitt gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lover: LEXMARK INTERNATIONAL,

Detaljer

Deler. arkmater papirstøtte arkmaterdeksel. kantskinne. dokumentdeksel. utskuff. matte for reflekterende dokumenter. transportlåshendel.

Deler. arkmater papirstøtte arkmaterdeksel. kantskinne. dokumentdeksel. utskuff. matte for reflekterende dokumenter. transportlåshendel. Deler kantskinne arkmater papirstøtte arkmaterdeksel dokumentdeksel utskuff matte for reflekterende dokumenter glassplate kontrollpanel (se Funksjoner i kontrollpanelet på side 9) minnekortspor skannerenhet

Detaljer

MODELL: MX-2300N MX-2700N. Brukerveiledning

MODELL: MX-2300N MX-2700N. Brukerveiledning MODELL: MX-2300N MX-2700N Brukerveiledning INNHOLDSFORTEGNELSE OM BRUKERHÅNDBOKEN..................... 2 HÅNDBØKER SOM LEVERES MED MASKINEN............................... 2 1 FØR DU BRUKER MASKINEN KOMPONENTNAVN

Detaljer

OPERATØRHÅNDBOK FS-3540MFP FS-1100 FS-3640MFP FS-1300D

OPERATØRHÅNDBOK FS-3540MFP FS-1100 FS-3640MFP FS-1300D OPERATØRHÅNDBOK FS-3540MFP FS-00 FS-3640MFP FS-300D Introduksjon Takk for at du har kjøpt FS-3540MFP/FS-3640MFP. Denne operatørhåndboken skal sørge for at du kan bruke maskinen på korrekt måte, utføre

Detaljer

FÅ BEST MULIG PRODUKTIVITET

FÅ BEST MULIG PRODUKTIVITET Hurtigreferanse 604P17517 FÅ BEST MULIG PRODUKTIVITET ved å bruke alle mulighetene maskinen har. En opplærings- og informasjons-cd fulgte med maskinen. CDen inneholder animerte opplæringsprogrammer og

Detaljer

LC-45GD1E (BILDSKÄRM/NÄYTTÖ/DISPLAY/SKJERM) TU-45GD1E (AVC-MOTTAGARE/AVC-JÄRJESTELMÄ/AVC-SYSTEM/AVC-MOTTAKER)

LC-45GD1E (BILDSKÄRM/NÄYTTÖ/DISPLAY/SKJERM) TU-45GD1E (AVC-MOTTAGARE/AVC-JÄRJESTELMÄ/AVC-SYSTEM/AVC-MOTTAKER) LC-5GDE (BILDSKÄRM/NÄYTTÖ/DISPLAY/SKJERM) TU-5GDE (AVC-MOTTAGARE/AVC-JÄRJESTELMÄ/AVC-SYSTEM/AVC-MOTTAKER) LCD-FÄRG-TV NESTEKIDENÄYTTÖINEN VÄRITELEVISIO LCD FARVEFJERNSYN LCD FARGEFJERNSYN BRUKSANVISNING

Detaljer