Din bruksanvisning CANON FAX-L280

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Din bruksanvisning CANON FAX-L280 http://no.yourpdfguides.com/dref/815841"

Transkript

1 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for CANON FAX-L280. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på CANON FAX-L280 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd, størrelse, tilbehør, etc.). Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen. Bruker manual CANON FAX-L280 Bruksanvisning CANON FAX-L280 Brukerhåndbok CANON FAX-L280 Brukerveiledning CANON FAX-L280 Instruksjon CANON FAX-L280 Din bruksanvisning CANON FAX-L280

2 Manuell abstrakt: andre produkter og merkenavn er registrerte varemerker, varemerker eller servicemerker for de respektive eiere. Som en ENERGY STARt Partner, har Canon bestemt at FAX-L280/L200 imøtekommer ENERGY STARt retningslinjene for energivirksomhet. ii Forord For your safety (Australia only) To ensure safe operation the three-pin plug supplied must be inserted only into a standard three-pin power point which is effectively earthed through the normal household wiring. Extension cords used with the equipment must be three-core and be correctly wired to provide connection to earth. Wrongly wired extension cords are a major cause of fatalities. The power point shall be located near the equipment and shall be easily accessible. such problems occur, the user is not to contact Telecom faults service. Should this equipment become physically damaged, disconnect immediately from the Telecom connection and power source and contact your nearest service agent. To relocate this equipment please. 1) Disconnect the equipment from the Telecom connection. 2) Disconnect the equipment from the power source. 3) Reconnect the equipment to the power source. 4) Reconnect the equipment to the Telecom connection. If the supply cord of this equipment is damaged, it must be replaced by the special cord (Parts No. : HH2-1910). Not all standard telephones will respond to incoming ringing when connected to the extension socket. This device may be subject to bell tinkle, or mistakenly enter receive mode when calls are made from another device on the same line. If this occurs, the problem should not be referred to the Telecom Faults service. Please note when you connect an extension phone to this device, if you use an extension phone which has features such as "last number redial", redial memory numbers may be lost Forord iii Informasjon om lasersikkerhet Laserstråling kan være skadelig for mennesker. Av den grunn er den laserutstråling som avgis i denne skriveren hermetisk forseglet og beskyttet av en beholder og et eksternt deksel. Under vanlig bruk av produktet vil ingen stråler kunne slippe ut fra maskinen. Denne faksen er klassifisert som Klasse 1 Laserprodukt under EN : V modell Etiketten nedenfor er festet til laserskanningsenheten på faksen. Denne faksen er klassifisert i henhold til EN : 1994 og er i overensstemmelse med følgende klasser: CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1 APPAREIL A RAYONNEMENT LASER DE CLASSE 1 APPARECCHIO LASER DI CLASSE 1 PRODUCTO LASER DE CLASE 1 APARELHO A LASER DE CLASSE 1 GJENNOMFØRING AV ANDRE PROSEDYRER ENN DE SOM ER ANGITT I DENNE HÅNDBOKEN KAN FØRE TIL AT DU UTSETTES FOR SKADELIG STRÅLING iv Forord Innhold Kapittel 1: Introduksjon Symboler brukt i denne håndboken Kundestøtte.... Viktige sikkerhetsinstrukser.... Kapittel 2: Oppsett Pakke ut faksen...

3 ... Fjerne transportmateriellet.... Sette sammen faksen.... Gjøre tilkoblinger.... Koble faksledningen og eksternt utstyr.

4 ... Tilkoble strømkabelen.. Faksens hoveddeler Betjeningspanel... Spesialfunksjonstaster..... Installere tonerkassett...

5 . Legge inn papir Teste faksen.... Kapittel 3: Registrere informasjon Retningslinjer for å taste nummer, bokstaver og symboler..... Rette en feil... Registrere senderinformasjon...

6 ... Hva er senderinformasjon?.... Registrere dato og tid.. Registrere ditt faksnummer og navn.... Innstille type telefonlinje... Ringe gjennom en hussentral

7 .. Registrere R-tasten Kapittel 4: Dokumenthåndtering Dokumentbetingelser.... Skannet område på et dokument.... Legge inn dokumenter.. Legge flere sider til dokumentet i ADM... Kapittel 5 Papirhåndtering Papirbetingelser

8 ... Utskriftsområde..... Velge papir for faksen... Legge inn papir... Velge levering med skriftsiden opp eller ned

9 Forord v Endre innstilling for papirformat..... Justere tonersparing innstillingen. Kapittel 6 Hurtignummer Hva er hurtigoppringing?... Hurtigoppringing metoder..... Registrere 1-trykkskoder..

10 .. Registrere kortnummer Registrere gruppeoppringing... Bruke hurtigoppringing..... Sende et dokument med hurtigoppringing Telefonere med hurtigoppringing..... Skrive ut oversikt over hurtignummer..

11 . Kapittel 7 Sende fakser Forberede en fakssending Dokumenter du kan fakse.... Innstille skanneoppløsning.... Innstille skannekontrast.... Oppringingsmetoder..

12 ... Sendemetoder..... Minnesending.... Manuell sending via telefonrøret.... Slette sending.. Repetisjon når linjen er opptatt...

13 ... Manuell repetisjon... Slette manuell repetisjon Automatisk repetisjon.. Hva er automatisk repetisjon? Slette automatisk repetisjon.

14 . Innstille valg for automatisk repetisjon... Sende samme dokument til flere faksnummer (seriesending)... Tidsinnstilt sending.. Skanne et dokument inn i minnet for tidsinnstilt sending Skrive ut et dokument innstilt for tidsinnstilt sending.. Slette et dokument innstilt for tidsinnstilt sending... Using Alternative Telephone Networks (UK Only).. Attaching the M Label

15 . Registering an Alternative Telephone Network Sending with an Alternative Telephone Network.... Registering Speed Dialling with the M Button vi Forord Kapittel 8 Motta fakser Mottaksmåter..... Motta fakser automatisk: KUN FAXMODUS.. Innstille KUN FAXMODUS... Motta både fakser og telefonsamtaler automatisk: Fax/tlf modus... Innstille Fax/tlf modus.

16 ... Innstille valg for Fax/tlf modus Kapittel 10: Kopiering Dokumenter du kan kopiere Kopiere Lage en rask, enkel kopi Kapittel 11 Rapporter og oversikter Oversikt over rapporter og oversikter...

17 . Aktivitetsrapport..... Senderapport Multi S/M rapport.. Mottaksrapport...

18 .. Telefon Skriver.. Tillegg B Tilleggsutstyr Telefonrør (tilleggsutstyr)... Pakkens innhold..

19 ... Feste telefonrøret til faksen... Vedlikeholde telefonrøret Tillegg C: FAX-L280 instrukser Introduksjon... Forskjeller mellom FAX-L280 og FAX-L Bruke dokumentasjonen..

20 ... Pakke ut FAX-L Koble FAX-L280 til PC-en.... Utskriftsmedia betingelser.. Utskriftsområde..... Velge utskriftsmedia...

21 ... Legge inn konvolutter... Legge inn transparenter.... FAX-L280/L200 spesifikasjoner Indeks.

22 A-2 A-2 A-3 A-3 A-3 B-2 B-2 B-3 B-4 C-3 C-3 C-3 C-3 C-4 C-5 C-5 C-6 C-7 C-8 C-8 I-1 Forord ix x Forord t Symboler brukt i denne håndboken..... t Kundestøtte... t Viktige sikkerhetsinstrukser Kapittel 1 Introduksjon 1-1 Introduksjon Kapittel 1 Introduksjon Symboler brukt i denne håndboken Vennligst les oversikten nedenfor over symboler, uttrykk og forkortelser som brukes i denne håndboken. Advarsler forteller deg hvordan du kan unngå hendelser som kan skade deg eller faksen. Din bruksanvisning CANON FAX-L280

23 For å bruke enheten på en sikker måte, ta alltid hensyn til disse advarslene. Merknader gir råd om mer effektiv bruk av FAX-L280/L200, beskriver operasjonsbegrensninger og forteller hvordan du kan unngå mindre vanskeligheter. Det anbefales å lese disse for å få mest mulig ut av enheten og dens funksjoner. ( s. n-nn) standard dokument eller faks meny SEND/MOT NR En pil etterfulgt av et tall i parenteser viser til en side som inneholder mer informasjon om emnet i foregående setning. En innstilling som forblir virksom med mindre du endrer den. Originalen(e) i papir som du sender eller mottar med faksen. En oversikt over innstillinger. Herfra velger du et punkt du vil innstille eller endre. En meny har en tittel som vises i LCD. Transaksjonsnummer. Når du sender eller mottar et dokument, gir faksen automatisk dokumentet et unikt transaksjonsnummer. Et transaksjonsnummer er et firesifret tall som vil hjelpe deg å holde SE MO Eks: ADM LCD ECM oversikt over dokumenter du sender og mottar. Står for Sending. Står for Mottak. Eksempel på en melding eller innstilling vist i LCD. Automatisk dokumentmater. Utstyr på faksen som automatisk fører et dokument inn i enheten for faksing og kopiering. Display. Displayet på betjeningspanelet som viser meldinger og innstillinger. Feilrette modus. FAX- L280/L200's evne til å redusere system- og linjefeil når den sender eller mottar fra en annen faks med ECM G3 ITU-TS kapasitet. Gruppe 3. Komprimere billeddata som skal sendes for på den måten å redusere sendetiden. International Telecommunications Union-Telecommunications Sector. En komité nedsatt for å bestemme internasjonale standarder for telekommunikasjon. 1-2 Introduksjon Kapittel 1 Kundestøtte Faksen er designet med det siste innen teknologi for å gi feilfri operasjon. Hvis du får problemer med enhetens drift, forsøk å løse dem ved å bruke informasjonen i kapittel 13. Hvis du ikke får løst problemet eller hvis du tror faksen trenger service, kontakt din lokale Canon forhandler eller Canon Norge. Kapittel 1 Introduksjon 1-3 Introduksjon I tillegg bruker denne håndboken forskjellige skrifttyper for å skille mellom taster og informasjon i LCD: Tastene du trykker vises med denne skrifttypen: Stopp. Informasjon i LCD vises i denne skrifttypen: BRUKERINNST. Viktige sikkerhetsinstrukser Les disse sikkerhetsinstruksene nøye før du bruker faksen. Bortsett fra det som er spesielt beskrevet i denne håndboken, ikke forsøk å utføre service på faksen selv. Forsøk aldri å ta enheten fra hverandre: åpning og fjerning av indre deksler vil utsette deg for skadelig spenning og andre risikoer. Kontakt din lokale Canonforhandler for all service. Behandling og vedlikehold t t t t t t Følg alle varsler og instrukser som faksen er merket med. Ikke utsett faksen for støt eller vibrasjoner. Trekk alltid ut stikkontakten før du flytter eller rengjør faksen. Trekk aldri ut strømkabelen, åpne frontdekselet eller legg inn mer eller fjern papir fra multibrettet under utskrift for å unngå papirstopp. Når du transporterer faksen, husk å fjerne tonerkassetten fra enheten. Legg tonerkassetten i originalposen eller pakk den inn i tykt stoff for å unngå å utsette den for lys. Løft alltid faksen som vist nedenfor. Løft den aldri i noen av brettene. t t t t Ikke før gjenstander inn i sporene eller åpningene på faksen siden de kan berøre farlige spenningspunkter eller kortslutte deler. Dette kan føre til brann eller elektrisk støt. Ikke la små gjenstander (som nåler, binders eller stifter) falle ned i FAX-L280/L200. Hvis noe faller ned i faksen, trekk straks strømpluggen ut og kontakt din lokale Canon forhandler eller Canon Norge. For å unngå søl i eller rundt enheten, ikke spis eller drikk i nærheten av den. Hvis du søler væske eller noe faller ned i faksen, trekk straks strømpluggen ut og kontakt din lokale Canon forhandler eller Canon Norge. Hold faksen ren. Samling av støv kan hindre enheten i å fungere korrekt. 1-4 Introduksjon Kapittel 1 t Trekk strømkabelen ut av stikkontakten og kontakt din lokale Canon forhandler eller Canon Norge i følgende tilfeller: Når strømkabelen eller pluggen er skadet eller oppfliset. Hvis det er sølt væske i enheten. Hvis enheten har vært utsatt for regn eller vann. Hvis enheten ikke fungerer normalt når du har fulgt instruksene i denne håndboken. Juster kun de kontroller som dekkes av instruksene i denne håndboken. Feilaktig justering av andre kontroller kan føre til skade og kan kreve omfattende reparasjoner for at enheten skal kunne fungere normalt igjen. Hvis enheten har falt i gulvet eller kabinettet er blitt skadet. Hvis enheten viser endring i ytelse og indikerer behov for service. Plasser faksen på et flatt, stabilt underlag uten vibrasjoner som er sterkt nok til å tåle vekten av den (ca. 10 kg). Plasser faksen på et kjølig, tørt, rent og godt ventilert sted. Sørg for at området er fritt for støv. Kontroller at stedet ikke er utsatt for sterke temperaturendringer, og at temperaturen alltid er mellom 10 og 32,5 C. Kontroller at områdets relative fuktighet alltid er mellom 20% og 85%. Hold faksen unna direkte sollys da det kan skade den. Hvis du må plassere den nær et vindu, bør du benytte tykke gardiner eller persienner. Ikke bruk faksen i nærheten av vann. Sjekk at ingen våte eller fuktige gjenstander kommer i kontakt med enheten. Ikke bruk eller lagre faksen utendørs. Ikke installer faksen i nærheten av utstyr som inneholder magneter eller genererer magnetiske felter som høytalere. Hvis mulig, plasser faksen i nærheten av eksisterende telefonkontakt for enkel tilkobling av faksledning, og for å unngå utlegg til installasjon av ny kontakt. Plasser faksen i nærheten av en standard V AC (50-60 Hz) stikkontakt. For å sikre faksens drift og for å beskytte den mot overoppheting (som kan få den til å fungere unormalt og innebære risiko for brann), ikke blokker ventilasjonsåpningene. Ikke blokker eller dekk til åpningene på enheten ved å plassere den på seng, sofa, teppe eller lignende overflate. Ikke plasser enheten i skap eller bygg den inn, og ikke plasser den nær radiator eller annen varmekilde med mindre det er sørget for tilstrekkelig ventilasjon. Din bruksanvisning CANON FAX-L280

24 La det være ca. 10 cm fritt rom rundt alle sidene av enheten. For faksens mål, se side A-2. Plassering t t t t t t t t t Kapittel 1 Introduksjon 1-5 Introduksjon t t Ikke stable esker eller møbler rundt stikkontakten. Hold området åpent så du raskt kan nå stikkontakten. Hvis du merker noe unormalt (røyk, uvanlig lukt, lyder) rundt faksen, trekk straks ut strømkabelen. Kontakt din lokale Canon-forhandler eller Canon Norge. Ikke la noe ligge på strømkabelen og plasser ikke FAX-L280/L200 et sted hvor kabelen vil bli tråkket på. Kontroller at kabelen ikke har knuter eller floker. For din egen sikkerhet og for å unngå skader på utstyret bør ledninger til lys- og telenett trekkes ut under tordenvær. Utstyret er vernet mot overspenninger via telenettet, men på spesielt utsatte steder anbefales allikevel ekstra vern. Utstyret er ikke vernet mot overspenninger via lysnettet, og vi anbefaler derfor at vern installeres sammen med utstyret. Kontakt din lokale leverandør for nærmere opplysninger. Canon Norge og våre salgssteder fraskriver seg alt ansvar for skader påført utstyret forårsaket av ytre forhold som vannskader, tordenvær osv. (Husk at alle dokumenter lagret i faksens minne vil slettes når du trekker strømkabelen ut av stikkontakten.) Når du trekker strømkabelen ut, vent minst fem sekunder før du setter den inn igjen. Ikke koble strømkabelen til en avbruddsfri strømkilde (UPS). Strømtilførsel t t t Dette produktet avgir svake magnetfelter. Hvis du bruker pacemaker og føler noe unormalt, vennligst flytt deg vekk fra produktet og kontakt din lege. 1-6 Introduksjon Kapittel 1 Kapittel 2 innstille t Pakke ut faksen Fjerne transportmateriellet.... t Sette sammen faksen.... t Gjøre tilkoblinger.... Koble faksledningen og eksternt utstyr Tilkoble strømkabelen..

25 innstille t Faksens hoveddeler. 2-9 BETJENINGSPANEL Spesialfunksjonstaster t Installere tonerkassett t Legge inn papir t Teste faksen

26 Kapittel 2 innstille 2-1 Pakke ut faksen Før du pakker ut faksen, husk å velge et passende sted for den ( s. 1-5). Ta alle delene forsiktig ut av esken. Du bør ha noen til å hjelpe deg å holde kartongen mens du løfter faksen ut av beskyttelsesmaterialet. Oppbevar kartongen og emballasjen i tilfelle du senere skal transportere faksen. Kontroller at du har fått følgende deler: DOKUMENTASJON PAPIRSTØTTE STØTTEBRETT FAKSLEDNING STRØMKABEL FX-3 TONERKASSETT MULTIBRETT DEKSEL MASKIN DOKUMENTSTØTTE t t Faktisk emballasje kan ha annen form, mengde og plassering enn det som vises ovenfor. Utstyret som leveres sammen med faksen kan variere avhengig i hvilket land faksen er kjøpt. 2-2 innstille Kapittel 2 Du t t t bør også ha følgende: Varseletikett for innlegg av papir Mottakeretiketter M-etikett* Hvis noen av delene er skadet eller mangler, gi beskjed til din lokale Canon-forhandler eller Canon Norge. t t Viktig! Oppbevar kvitteringen som kjøpsbevis i tilfelle faksen trenger garantiservice. Hvis du har kjøpt telefonrør (tilleggsutstyr) se Tillegg B for hvilke deler det omfatter. * Leveres kun i Storbritannia. Kapittel 2 innstille 2-3 innstille Fjerne transportmateriellet Følg denne fremgangsmåten for å fjerne transportmateriellet. Oppbevar det i tilfelle du senere skal transportere enheten. 1 Fjern all transporttape fra faksen. 2 Bruk begge hender for forsiktig å åpne betjeningspanelet (det åpnes kun delvis). Fjern deretter beskyttelsesarket fra ADM. Lukk betjeningspanelet ved å trykke det ned midt på til det låses på plass. Faktisk transportmateriell kan ha annen form, mengde og plassering enn det som vises ovenfor. 2-4 innstille Kapittel 2 Sette sammen faksen Følg denne fremgangsmåten for å sette sammen faksen: 3 Skyv multibrettets deksel over papirstøtten. 4 Sett endene på dokumentstøtten inn i sporene på enheten. 5 Sett tappene på et av støttebrettene inn i tilsvarende spor over åpning for levering med skriftsiden-ned. 6 Sett tappene på det andre støttebrettet inn i tilsvarende spor over ADM. t t For å se hvordan faksen ser ut når den er satt sammen, se s For detaljer om hvordan du fester telefonrøret (tilleggsutstyr) til faksen, se Tillegg B. Kapittel 2 innstille 2-5 innstille 1 Fest varseletiketten for papirinnlegg til venstre for multibrettet. 2 Sett tappene på papirstøtten inn i sporene på enheten. Gjøre tilkoblinger Koble faksledningen og eksternt utstyr Faksen har tre kontakter på siden for tilkobling av følgende: t Faksledning t Telefonrør (tilleggsutstyr) eller telefon t Tilleggstelefon, telefonsvarer eller datamodem Hvis du kun har en telefonlinje og planlegger å bruke faksen for å motta både fakser og telefonsamtaler, vil du måtte koble telefonrør (tilleggsutstyr) en telefon eller en telefonsvarer til enheten. Husk å koble til eksternt utstyr før du bruker faksen. Følg denne fremgangsmåten for å koble til faksledning og eksternt utstyr: 1 Koble levert faksledning kontakten, deretter til den andre enden til telefonkontakten i veggen.. 2 Koble telefonrøret (tilleggsutstyr) eller telefonledningen til kontakten. (Brukere i Storbritannia, se følgende side.) 3. Koble tilleggstelefon, telefonsvarer eller datamodem ledningen til kontakten. (Brukere i Storbritannia, se følgende side.). 2-6 innstille Kapittel 2 t t t t Canon kan ikke garantere at alle telefonsvarere er kompatibel med enheten, grunnet forskjeller i spesifikasjonene. Hvis du har koblet eksternt utstyr til faksen, husk å innstille riktig mottaksmodus ( Kapittel 8). For å koble til både tilleggstelefon og telefonsvarer, koble tilleggstelefonen til telefonsvareren, og deretter telefonsvareren til faksen. Hvis du kobler et datamodem til faksen og du stadig bruker det, eller andre ofte anroper din PC gjennom datamodemet, vil du kanskje ønske å ha en dedikert telefonlinje for datamodemet. innstille Kun for brukere i Storbritannia Hvis kontaktene på det eksterne utstyret ikke kan kobles til kontaktene på faksen, vil du måtte kjøpe en eller flere B.T. adaptere for å koble dem på følgende måte: Koble telefonledningen til B.T. adapteren. Din bruksanvisning CANON FAX-L280

27 Koble deretter B. T. adapteren til kontakten.. - eller - Koble tilleggstelefon, telefonsvarer eller datamodem ledningen til B.T. adapteren. Koble deretter B.T. adapteren til kontakten.. Kapittel 2 innstille 2-7 Tilkoble strømkabelen Før du kobler til strømkabelen, se Strømtilførsel, s Følg denne fremgangsmåten for å koble til strømkabelen: Koble den leverte strømkabelen til strømkabelkontakten. Koble deretter den andre enden til en jordet stikkontakt med V AC.* FAX- L200 har ingen strømbryter, så strømmen er på så lenge den er koblet til stikkontakt. Når den kobles til stikkontakt, trenger enheten likevel tid til å varmes opp før du kan bruke den. Vent til LCD ikke lenger viser VENNLIGST VENT. t Faksen har en vanlig strømplugg for jording. Denne pluggen vil kun passe i en jordet stikkontakt. Dette av sikkerhetshensyn. Hvis du ikke får satt pluggen inn i stikkontakten, kontakt en elektriker for å bytte stikkontakten. Ikke omgå sikkerhetshensynet ved å bytte til ujordet strømplugg.* Ikke koble FAX-L200 til samme krets som annet utstyr som air conditioner, elektrisk skrivemaskin, tv eller kopimaskin. Denne typen utstyr genererer elektrisk støy som kan interferere med enhetens evne til å sende eller motta fakser. t * Formen på pluggen og kontakten varierer avhengig av kjøpsland. 2-8 innstille Kapittel 2 Faksens hoveddeler MULTIBRETT DEKSEL PAPIRSTØTTE STØTTEBRETT LEVERINGSÅPNING FOR SKRIFTSIDEN NED PAPIRFØRERE DOKUMENTFØRERE MULTIBRETT LÅS ADM (AUTOMATISK DOKUMENTMATER) FRONTDEKSEL BETJENINGSPANEL LEVERINGSÅPNING FOR SKRIFTSIDEN OPP PAPIRLEVERINGSVELGER DOKUMENTSTØTTE ROM FOR FX-3 TONERKASSETT OVERFØRINGSVALSE (IKKE BERØR) PAPIRFRIGJØRINGSHENDEL FIKSERINGSENHET FRONTDEKSEL Kapittel 2 innstille 2-9 innstille Betjeningspanel Mottaksmodus ( Kapittel 8) R-tast ( s. 3-9) Røret ( s. 6-17, 7-6, 9-3) LCD Oppløsning ( s. 7-2, 10-2) Kortnummer ( s. 6-2, 6-16, 6-17) Start/Kopi ( s. 10-2, 10-3) Alarm indikator OK ( s. 14-3) Repetisjon/Pause ( s. 7-9, 9-2) Stopp ( s. 14-3) Alarm Mottaksmodus Oppløsning OK R Kortnummer Repetisjon/Pause Røret Start/Kopi Stopp Talltaster ( s. 3-2) 1-trykks koder ( s. 6-2, 6-16, 6-17) 1-trykks koder panel Åpne 1-trykks kode panelet for å se spesialfunksjon tastene under. Spesialfunksjonstaster Dataregistrering ( s. 14-3) Tidsinnstilt sending ( s. 7-14, 7-16, 7-17) Rapport ( s. 6-18, 11-3, 14-2) Tone/+ ( s. 3-7, 9-3) taster ( s. 3-3, 3-4) Klarere ( s. 3-4).,. Dataregistrering Tidsinnstilt sending Polling Minnereferanse Rapport Bylinje Polling ( s. 9-11, 9-15) Minnereferanse ( s. 9-5, 9-6, 9-7, 9-9) taster ( s. 14-3) Bylinje* ( s. 9-4) Mellomrom ( s. 3-3, 3-4).,. Tone/+ Mellomrom Klarere * Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Storbritannia, Irland, Australia, New Zealand, Hong Kong, Singapore og Malaysia innstille Kapittel 2 Installere tonerkassett Denne delen beskriver hvordan du skal installere tonerkassett i faksen for første gang. Hvit du bytter en brukt tonerkassett, se s Før du installerer tonerkassett, husk å lese følgende: t Bruk kun FX-3 tonerkassetter i faksen. t Hold kassetten unna dataskjermer, diskettstasjoner og disketter. Magneten inni tonerkassetten kan skade disse. t Ikke lagre tonerkassetten i direkte sollys. t Unngå steder som utsettes for høy temperatur, høy luftfuktighet eller raske temperaturendringer. Lagre tonerkassetten mellom 0 og 35 C. t Ikke utsett kassetten for direkte sollys eller sterkt lys for lengre tid enn fem minutter. t Lagre tonerkassetten i beskyttelsesposen. Ikke åpne posen før du skal installere kassetten i enheten. t Oppbevar tonerkassettens beskyttelsespose i tilfelle du senere må pakke tonerkassetten inn for å transportere den. t Ikke lagre tonerkassetten i salte omgivelser eller der det avgis etsende gasser som fra aerosol spray. t Ikke fjern tonerkassetten unødvendig fra faksen. t Ikke åpne trommelbeskytter lukkeren på tonerkassetten. Utskriftskvaliteten kan svekkes hvis trommelens overflate utsettes for lys eller skades. t Hold tonerkassetten som vist slik at hånden ikke berører trommelbeskytter lukkeren. t Ikke berør trommelbeskytter lukkeren. Når du holder tonerkassetten, unngå å berøre trommelbeskytter lukkeren med hendene. Ikke sett kassetten på enden, og ikke snu den oppned. Hvis toneren klumper seg i tonerkassetten, kan det være vanskelig å løsne den selv om du rister tonerkassetten. t IKKE KAST KASSETTEN I ÅPEN ILD. TONERPULVERET ER BRENNBART Kapittel 2 innstille 2-11 innstille Følg denne fremgangsmåten for å installere tonerkassetten i faksen: 1 2 Kontroller at faksen er koblet til strøm. Løft låsen og åpne frontdekselet. Ikke åpne frontdekselet uten å løfte låsen, da kan du skade enheten. 3 Ta den nye FX-3 tonerkassetten ut av beskyttelsesposen. t Oppbevar beskyttelsesposen i tilfelle du senere må pakke inn tonerkassetten. 4 Beveg tonerkassetten forsiktig fra side til side noen ganger for å fordele toneren jevnt. t Dårlig utskriftskvalitet kan forekomme hvis toneren er ujevnt fordelt innstille Kapittel 2 5 Plasser og støtt tonerkassetten på et flatt, rent underlag, trekk deretter forsiktig i plasttappen for å fjerne plastforseglingen. t Bruk et fast, jevn trekk for å unngå å rive i stykker forseglingen. Sett fra siden Sett ovenfra TREKK INNENFOR DENNE VINKELEN 6 Hold tonerkassetten i håndtaket og sett den inn i faksen så langt den går mens du sjekker at tappene ligger i sporene inni enheten. t Hold alltid tonerkassetten i håndtaket. 7 Bruk begge hender for å lukke frontdekselet. Kapittel 2 innstille 2-13 innstille TREKK INNENFOR DENNE VINKELEN Legge inn papir Denne delen forklarer hvordan du skal legge vanlig papir inn på multibrettet. For fulle detaljer om papirbetingelser og valg av papir for faksen se Kapittel 5. Husk å lese følgende før du legger inn papir: Laserutskriftsprosessen benytter høye temperaturer for å feste toneren til papiret. Bruk papir som ikke vil smelte, fordampe, misfarges eller avgi farlige dunster ved temperaturer nær 170 C. Din bruksanvisning CANON FAX-L280

28 Bruk for eksempel ikke pergamentpapir i en laserskriver. Kontroller at eventuelle brevark eller farget papir du bruker tåler høye temperaturer. t t t t t t t t t t Faksen kan bruke vanlig kopipapir, klutepapir og vanlig brevpapir. Den krever ikke spesialpapir. Bruk kun enkle ark, ikke papir som leveres på rull. Husk å legge inn papir i riktig format, vekt og kvalitet som anbefalt for faksen ( Kapittel 5). Multibrettet er ved levering innstilt for papir i A4-format, men du kan endre denne innstillingen til andre papirformater ( s. 5-7). Du kan velge om papiret skal leveres med skriftsiden opp eller ned ( s. 5-4). Velg det som passer best til oppgaven du utfører. Åpningen for levering med skriftsiden-ned kan ta ca. 50 ark. For å unngå papirstopp, fjern papiret fra denne åpningen før du når dette antallet. Ikke legg inn papir mens faksen skriver ut. Ikke la papir bli liggende i en bunke på multibrettet i lange perioder da det kan bli bøyd og forårsake problemer. Visse miljøbetingelser, som ekstrem temperatur eller fuktighet, kan få enkelte papirtyper til å føres feil på multibrettet. Hvis du har problemer, før inn ett ark av gangen. Vær forsiktig så du ikke mister fremmedlegemer inn på multibrettet. Unngå å blande nytt materiell med papir som allerede ligger på multibrettet. Hvis du legger inn nytt materiell uten å fjerne papiret som allerede ligger der, vil det føre til papirstopp. Hvis du må legge inn nytt materiell, fjern papiret som ligger der og legg det inn sammen med det nye materiellet innstille Kapittel 2 Følg denne fremgangsmåten for å legge inn en bunke (maks. 10 mm høy bunke) vanlig papir i A4-format på multibrettet. 1 Fjern multibrett dekselet fra faksen. 2 Forbered en bunke papir ved å slå den lett mot et flatt underlag for å jevne ut kantene. 3 Åpne papirførerne til bunkens omtrentlige bredde. 4 Legg bunken inn på multibrettet (skriftsiden mot deg og øvre kant først), juster deretter papirførerne til papirets bredde... t Sjekk at det ikke er noe mellomrom mellom papirførerne og papirbunken. Kapittel 2 innstille 2-15 innstille 5 Sett multibrettets deksel tilbake. t Husk å sette dekselet tilbake for å unngå at støv samler seg inni enheten. 6 Juster papirleveringsvelgeren hvis nødvendig ( s. 5-4). Faksen er nå klar til å skrive ut. Teste faksen Når du har satt faksen sammen, installert tonerkassett og lagt inn papir, kan du sjekke at faksen skriver ut riktig ved å lage noen kopier av et dokument ( s. 10-2). Hvis du har problemer med å skrive ut, se Kapittel innstille Kapittel 2 Kapittel 3 Registrere informasjon t Retningslinjer for å taste nummer, bokstaver og symboler Rette en feil... t Registrere senderinformasjon..... Hva er senderinformasjon?.... Registrere dato og tid... Registrere ditt faksnummer og navn...

29 .. t Innstille type telefonlinje... t Ringe gjennom en hussentral. Registrere R-tasten Kapittel 3 Registrere informasjon 3-1 Registrere informasjon Retningslinjer for å taste nummer, bokstaver og symboler Når du kommer til et punkt som krever at du taster et navn eller et nummer, se tabellen nedenfor for å bestemme hvilken talltast du skal trykke for bokstaven du ønsker: Tast Store bokstaver (:A) Små bokstaver (:a) Tall (:1) Store bokstaver (:A) Små bokstaver (:a) Tall (:1) Hvis du tar mer enn 60 sekunders pause når du taster data, vil enheten automatisk gå tilbake til standby modus. 3-2 Registrere informasjon Kapittel 3 for å velge tall (:1), store bokstaver (:A) eller små bokstaver (:a). Veksle mellom tall og bokstaver _ :1 (Tall) _ :A (Store bokstaver) _ :a (Små bokstaver) Taste bokstaver 1 for å veksle til store 2 Eks: bokstaver (:A) eller små bokstaver (:a). Trykk talltasten som inneholder bokstaven du ønsker. t Trykk den flere ganger inntil bokstaven du ønsker vises. Alle bokstavene sirkulerer gjennom bokstavene den inneholder. Hvis du er usikker på hvilken tast du skal trykke for bokstaven du ønsker, se s Eks: Eks: _ :A C _ :A Registrere informasjon t 3 Fortsett med å taste andre bokstaver med talltastene. t Hvis neste bokstav du ønsker å taste ligger i en annen talltast, bare trykk den tasten inntil bokstaven du ønsker vises. - eller Hvis neste bokstav du ønsker å taste ligger i samme talltast som du trykket i punkt 2, trykk for å flytte markøren til høyre. Trykk deretter samme talltast flere ganger inntil bokstaven du ønsker vises. For å legge inn et mellomrom, trykk Mellomrom.. C_ A :A t Kapittel 3 Registrere informasjon 3-3 Taste tall 1 for å veksle til tall (:1). 2 Trykk talltasten som inneholder tallet du ønsker. t For å legge inn et mellomrom, trykk Mellomrom. _ Eks: :1 :1 1_ 3 Fortsett med å taste andre tall med talltastene. Eks: 10_ :1 Taste symboler 1 Trykk #. flere ganger inntil symbolet du ønsker vises. Eks: # _. :1 :1 2 Hvis du ønsker å taste et annet for å flytte symbol, trykk markøren mot høyre, trykk deretter #. flere ganger inntil symbolet du ønsker vises.. Eks: #._ -- Rette en feil Du kan slette en hel inntasting ved å trykke Klarere. Alternativt kan du følge denne fremgangsmåten for å rette enkelte bokstaver: 1 2 Bruk eller for å flytte markøren til feil bokstav... Eks: CAN_N E CAN_N O :A :A Trykk talltasten som inneholder riktig bokstav for å legge den over feil bokstav. t Hvis du er usikker på hvilken tast du skal trykke for bokstaven du ønsker, se s Eks: 3 Når du er ferdig å rette, trykk OK for å registrere den nye inntastingen. 3-4 Registrere informasjon Kapittel 3 Registrere senderinformasjon Hva er senderinformasjon? Når du mottar en faks, kan navnet på personen eller bedriften som sendte deg faksen, deres faks/telefonnummer og dato og tidspunkt for sendingen trykkes i liten skrifttype øverst på hver enkelt side. Denne informasjonen kalles Senderinformasjon eller Transmit Terminal Identification (TTI). På samme måte kan du registrere dine detaljer i din faks slik at når du sender en faks, vil den andre parten vite hvem som sendte den, og når den ble sendt. Din bruksanvisning CANON FAX-L280

FAX-L280/L200. Brukerhåndbok

FAX-L280/L200. Brukerhåndbok FAX-L280/L200 Brukerhåndbok VIKTIG! Hvis du har kjøpt FAX-L280, husk å lese Tillegg C før du leser resten av denne håndboken. Dette utstyret retter seg etter vesentlige krav i EC direktiv 1999/5/EC. Vi

Detaljer

FAX L360 Brukerhåndbok

FAX L360 Brukerhåndbok FAX L360 Brukerhåndbok Dette utstyret retter seg etter vesentlige krav i EC direktiv 1999/5/ EC. Vi erklærer at dette produktet etterkommer EMC kravene i EC direktiv 1999/5/EC ved nominell spenning på

Detaljer

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde >

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde > A4 LTR LGL LTR A4 LGL Hurtigreferanse Legge i papir og spesialpapir I dette avsnittet finner du informasjon om hvordan du legger utskriftsmateriale i skuffen for 550 ark, skuffen for 000 ark (tilleggsutstyr),

Detaljer

Før du kan bruke maskinen, må du sette opp maskinvaren. Les og følg instruksene i denne Hurtigoppsettguiden for korrekt oppsetting.

Før du kan bruke maskinen, må du sette opp maskinvaren. Les og følg instruksene i denne Hurtigoppsettguiden for korrekt oppsetting. FAX-2820 FAX-2920 Før du kan bruke maskinen, må du sette opp maskinvaren. Les og følg instruksene i denne Hurtigoppsettguiden for korrekt oppsetting. Hurtigoppsettguide Sette opp maskinen Oppsettingen

Detaljer

LBP-800 Laserskriver. Komme i gang VIKTIG:

LBP-800 Laserskriver. Komme i gang VIKTIG: LBP-800 Laserskriver Komme i gang VIKTIG: Les denne håndboken nøye før du begynner å bruke skriveren. Ta vare på boken. Du kan få bruk for den senere. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheter

Detaljer

Velge fortrykte skjemaer og fortrykt brevpapir

Velge fortrykte skjemaer og fortrykt brevpapir Utskriftskvaliteten og påliteligheten av innrekksmekanismen til skriveren og tilleggsutstyret kan variere med typen og størrelsen på utskriftmaterialene du bruker. Dette kapitlet inneholder retningslinjer

Detaljer

Løse problemer med utskriftskvaliteten

Løse problemer med utskriftskvaliteten Bruk disse tabellene til å finne løsninger på eventuelle utskriftsproblemer. Hvis du ikke klarer å løse problemet, kan du kontakte stedet der du kjøpte skriveren. Du kan ha en skriverdel som krever rengjøring

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX S3778KA8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX S3778KA8 i bruksanvisningen

Detaljer

Løse problemer med skriveren 1

Løse problemer med skriveren 1 Løse problemer med skriveren 1 Noen ganger er det svært enkelt å løse skriverproblemer. Hvis skriveren ikke fungerer, kan du først kontrollere at skriverkabelen er godt festet i skriveren og datamaskinen.

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PIONEER AVIC-S1. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PIONEER AVIC-S1 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Skifte rekvisita. Skifte rekvisitadeler 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikeholdssett. Problemløsing. Administrasjon.

Skifte rekvisita. Skifte rekvisitadeler 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikeholdssett. Problemløsing. Administrasjon. Skifte rekvisita Skifte rekvisitadeler 1 Hvis du vil vite hvordan du skal skifte en enkelt rekvisitakomponent, kan du klikke på overskriftene nedenfor: Tonerkassetter Fotofremkallingskassett Oljeflaske

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION SLIMLINE S7700

Din bruksanvisning HP PAVILION SLIMLINE S7700 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION SLIMLINE S7700. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION SLIMLINE S7700 i bruksanvisningen

Detaljer

JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING

JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING Hjelp til brukerveiledningen Bruk Linker i Innholdsfortegnelsen til å navigere i denne brukerveiledningen TIL INNHOLDSFORTEGNELSEN 1. INNLEDNING Side 2 2. MONTERING Side

Detaljer

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294 Poseløs støvsuger med vannfiltrering Prod.nr. IT015294 Bruksanvisning Innhold Sikkerhetsanvisninger... 3 Oversikt... 4 Klargjøring og bruk... 5 Tømming og vedlikehold... 7 Problemløsning... 9 Tekniske

Detaljer

Versjon 1.0 Februar 2013. Xerox J75 fargepresse Hurtigreferanse

Versjon 1.0 Februar 2013. Xerox J75 fargepresse Hurtigreferanse Versjon 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Xerox og Xerox og figurativt merke er varemerker for Xerox Corporation i USA og/eller andre land. BR4008 Innhold 1 Produktoversikt...1-1

Detaljer

Telefon flashtel Eco. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Eco. flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280

Telefon flashtel Eco. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Eco. flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280 Telefon flashtel Eco Bruker- og vedlikeholdsveiledning FlashTEL Eco flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280 Sikkerhetsinstruksjoner Vennligst les nøye igjennom brukerveiledningen, slik

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG MZ-7PC128D http://no.yourpdfguides.com/dref/4546387

Din bruksanvisning SAMSUNG MZ-7PC128D http://no.yourpdfguides.com/dref/4546387 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SAMSUNG MZ-7PC128D. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SAMSUNG MZ-7PC128D i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Telefonforsterker AmpliPOWER40

Telefonforsterker AmpliPOWER40 Telefonforsterker Brukerveiledning Telefonforsterker AmpliPOWER40 AmpliPOWER40 HMS art. nr. 160777 Bestillingsnr.: 1106030 INNHOLDSFORTEGNELSE Telefonforsterker... 1 Innledning... 3 Advarsel... 3 Skisser

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

Din bruksanvisning DORO GALAX http://no.yourpdfguides.com/dref/2337011

Din bruksanvisning DORO GALAX http://no.yourpdfguides.com/dref/2337011 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DORO PRIVAT. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DORO PRIVAT i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Flytte skriveren. Flytte skriveren 1. Fjerne kabler. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. 1 Slå skriveren av. Vedlikehold.

Flytte skriveren. Flytte skriveren 1. Fjerne kabler. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. 1 Slå skriveren av. Vedlikehold. Flytte skriveren Flytte skriveren 1 Hvis du skal flytte skrivere, bør du først ta ut rekvisitaene og fjerne det tilkoblede tilleggsutstyret for å forhindre at skriveren blir skadet. Bruk følgende fremgangsmåte

Detaljer

Din bruksanvisning DYMO LABELMANAGER 220P http://no.yourpdfguides.com/dref/2816988

Din bruksanvisning DYMO LABELMANAGER 220P http://no.yourpdfguides.com/dref/2816988 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DYMO LABELMANAGER 220P. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DYMO LABELMANAGER 220P i bruksanvisningen

Detaljer

Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale

Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten

Detaljer

Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer

Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vannfylte radiatorer Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer Kjære kunde! Les denne håndboken! Gratulere med nytt Beha produkt. Vennligst les håndboken nøye og oppbevar

Detaljer

Papir som ikke kan brukes. Velge fortrykte skjemaer og brevhoder

Papir som ikke kan brukes. Velge fortrykte skjemaer og brevhoder Utskriftskvaliteten og driftssikkerheten når det gjelder papirmating kan variere etter hvilken type og størrelse du velger for utskriftsmateriale. I dette avsnittet finner du retningslinjer for hver type

Detaljer

Retningslinjer for utskriftsmateriale

Retningslinjer for utskriftsmateriale Bruk anbefalt utskriftsmateriale (papir, transparenter, konvolutter, etiketter og papp/kartong) til skriveren for å unngå utskriftsproblemer. Hvis du ønsker detaljert informasjon om egenskaper for ulike

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

Bruksanvisning. Tilleggstjenester... 14. Feilsøking... 15 Hvis telefonen ikke fungerer... 15 Feilsøkningsguide... 15 Vedlikehold... 16 Garanti...

Bruksanvisning. Tilleggstjenester... 14. Feilsøking... 15 Hvis telefonen ikke fungerer... 15 Feilsøkningsguide... 15 Vedlikehold... 16 Garanti... Gratulerer med din nye telefon! DORO Avant Plus er en mangesidig telefon med både høyttalende- og headsetfunksjon. Dette innebærer at du kan prate med din samtalepartner uten å løfte av røret, praktisk

Detaljer

Veiledning om utskriftskvalitet

Veiledning om utskriftskvalitet Side 1 av 18 Veiledning om utskriftskvalitet Tegn har hakkete eller ujevne kanter a Skriv ut en liste med skriftprøver for å sjekke om skriftene du bruker, støttes av skriveren. 1 Gå til følgende på skriverens

Detaljer

Identifisere områder med papirstopp

Identifisere områder med papirstopp Hvis du er nøye med å velge utskriftsmaterialer og legge dem riktig inn, bør du kunne unngå de fleste tilfeller av papirstopp. Hvis det oppstår papirstopp, følger du fremgangsmåten som er forklart i dette

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER8898C http://no.yourpdfguides.com/dref/3900412

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER8898C http://no.yourpdfguides.com/dref/3900412 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

Skifte en tonerkassett. Fjerne en tonerkassett. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon.

Skifte en tonerkassett. Fjerne en tonerkassett. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon. Skriveren overvåker tonernivået i tonerkassettene. Når det begynner å bli lite toner igjen, vises meldingen 88 toner nesten tom. Denne meldingen betyr at det er på tide å skifte en eller flere

Detaljer

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2-

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2- Innhold NO 1. Innhold... 2 2. Funksjoner... 3 3. Installere batteriet... 5 4. Lading av batteriet... 6 5. Bruk. 7 6. Overføre bilder til PC... 17 7. Spesifikasjoner... 20 8. Indikatorer... 21 9. Systemkrav.....

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING Vennligst sørg for å lese denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta godt vare på bruksanvisningen. 8 Kontrollpanel Skann Hastighet Tid Distanse Kalorier På/Av

Detaljer

Hurtigmanual. Viltkamera Brecom C 2600

Hurtigmanual. Viltkamera Brecom C 2600 Hurtigmanual Viltkamera Brecom C 2600 NORSK Innledning Brecom C 2600 u/mms Pakken inneholder: - Kamera - Batteriboks - Festestropp - USB kabel - Phono kabel Med sin svært følsomme Passive lnfra-rød (PIR)

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

DM50-serien - Hurtiginstallasjonsguide (K700 serie)

DM50-serien - Hurtiginstallasjonsguide (K700 serie) Les dette først! DM50-serien - Hurtiginstallasjonsguide (K700 serie) Ditt nye frankeringssystem er designet og produsert slik at du enkelt skal klare installasjonen uten hjelp fra en tekniker. Det er viktig

Detaljer

Manual HomeAcces dørtelefonsystem

Manual HomeAcces dørtelefonsystem Manual HomeAcces dørtelefonsystem Gratulerer med valget av HomeAccess dørtelefon HomeAccess gir deg mange muligheter, og kan tilpasses dine behov. For å utnytte systemet maksimalt, vennligst les manualen

Detaljer

Papir. Retningslinjer for utskriftsmateriale 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon.

Papir. Retningslinjer for utskriftsmateriale 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon. Retningslinjer for utskriftsmateriale 1 Bruk anbefalt utskriftsmateriale (papir, transparenter, konvolutter, etiketter og papp/kartong) til skriveren for å unngå utskriftsproblemer. Hvis du ønsker detaljert

Detaljer

Din bruksanvisning DYMO LABELMANAGER 420P http://no.yourpdfguides.com/dref/3645396

Din bruksanvisning DYMO LABELMANAGER 420P http://no.yourpdfguides.com/dref/3645396 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DYMO LABELMANAGER 420P. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DYMO LABELMANAGER 420P i bruksanvisningen

Detaljer

modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER

modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER NO modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER Vedlikehold og spesifikasjoner Du MÅ la oppladbare batterier lades helt opp før du bruker dem første gang. Du MÅ lese bruksanvisningen før du prøver å bruke denne

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

St.Olavs Hospital LAB senteret

St.Olavs Hospital LAB senteret BRUKERVEILEDNING UTSKRIFT OG KOPIERING CANON St.Olavs Hospital LAB senteret IR2270 IR3100cn IR6800cn INNHOLD Side Vanlig utskrift fra Word med norsk driver 4 Vanlig utskrift fra PowerPoint med norsk driver

Detaljer

Maksimal stablehøyde er 10 mm. Flerbruksmateren kan ta omtrent: 100 ark med 75 g/m 2 -papir 10 konvolutter 75 transparenter

Maksimal stablehøyde er 10 mm. Flerbruksmateren kan ta omtrent: 100 ark med 75 g/m 2 -papir 10 konvolutter 75 transparenter Flerbruksmateren kan ta flere størrelser og typer papir, som transparenter, postkort, notatkort og kovolutter. Den er nyttig ved utskrift av enkeltsider på brevpapir, farget papir eller annet spesialpapir.

Detaljer

Skriver i HP LaserJet P2030-serien. Veiledning for papir og utskriftsmateriale

Skriver i HP LaserJet P2030-serien. Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2030-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2030-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard

Detaljer

6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater

6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater DDMSVW-800 6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater Oversikt over deler 1. Laserpeker 2. Vater 3. LCD-display 4. Avlesningsknapper 5. Tastatur 6. Fuktighetssensor 7. Detektormodus/OFF

Detaljer

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING For informasjon og support, se target.no ADVARSEL Fare for elektrisk støt Lynsymbolet varsler om fare for ikkeisolerte,

Detaljer

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk INNHOLD I ESKEN 1. A3IP med dokkingstasjon 4. Bruksanvisning 2. Audio kabel 5. Ipod holder 3. AC Adapter 6.

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

Sikkerhetsmessige forhåndsregler

Sikkerhetsmessige forhåndsregler Varenr: 104629 Sikkerhetsmessige forhåndsregler NB: Før du tar sykkelen i bruk, vær vennlig å lese VIKTIG hele sikkerhetsinstruksen nedenfor nøye for og forhindre Før skader. du begynner treningen bør

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Readable III bladvender Bruker- og vedlikeholdsveiledning Readable III bladvender: Bestillingsnr.: 1151100 - HMS art. nr. 149663 INNHOLDSFORTEGNELSE Readable III bladvender... 1 1. Deler til Readable...

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE 3000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA... 5

Detaljer

Informasjon. CDen Programvare og dokumentasjon. Hjelpeemne. Lexmarks hjemmeside. Installeringsanvisninger. Andre språk. Informasjon Side 1 av 1

Informasjon. CDen Programvare og dokumentasjon. Hjelpeemne. Lexmarks hjemmeside. Installeringsanvisninger. Andre språk. Informasjon Side 1 av 1 Informasjon Informasjon Det er flere publikasjoner tilgjengelig for å hjelpe deg med å forstå multifunksjonsmaskinen og funksjonene. Denne siden hjelper deg å finne publikasjoner og annen informasjon om

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP MX-M1100

Din bruksanvisning SHARP MX-M1100 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok (Forkortet versjon) NPD4281-00 NO

Brukerhåndbok (Forkortet versjon) NPD4281-00 NO Brukerhåndbok (Forkortet versjon) NPD4281-00 NO Om denne manualen Denne manualen er en forkortet versjon av Brukerhåndbok. Se tabellen nedenfor for informasjon om innholdet i Brukerhåndbok og de delene

Detaljer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Modem Router, vennligst gå til online

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8339 NO Brukerhåndbok l a b c d e f g h i j k Norsk 1 Innledning Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

Falck 6604 Vaktfalk Telealarm

Falck 6604 Vaktfalk Telealarm Brukerveiledning Falck 6604 Vaktfalk Telealarm Varenr.: 300 100 Innholdsfortegnelse Tekniske data på Falck 6604 Vaktfalk Telealarm... 3 Introduksjon... 3 Oversikt over tilkoblinger... 4 Oppstart og programmering...

Detaljer

Disk Station. Installasjonsveiledning DS409+, DS409. Dokument-ID: Synology_QIG_4bay2_20090616

Disk Station. Installasjonsveiledning DS409+, DS409. Dokument-ID: Synology_QIG_4bay2_20090616 Disk Station DS409+, DS409 Installasjonsveiledning Dokument-ID: Synology_QIG_4bay2_20090616 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Vennligst les sikkerhetsinstruksjonene nøye før bruk, og oppbevar denne veiledningen

Detaljer

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 419460-091

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 419460-091 Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 419460-091 Januar 2007 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner (tilleggsutstyr). Innhold 1 Behandle disker og stasjoner

Detaljer

Hurtigreferanse. Lære mer om kontrollpanelet. Lære mer om lampene på kontrollpanelet. Hurtigreferanse

Hurtigreferanse. Lære mer om kontrollpanelet. Lære mer om lampene på kontrollpanelet. Hurtigreferanse Hurtigreferanse Lære mer om kontrollpanelet Skriverens kontrollpanel har to knapper og seks lamper (Fortsett er både en lampe og en knapp). Lampene indikerer skriverens status. Knappene brukes til å fortsette

Detaljer

- Installasjon og Service Guide

- Installasjon og Service Guide INSTALLASJON 1) PLASSER MASKINEN PÅ ET STABILT OG FLATT UNDERLAG 2) MÅ IKKE PLASSERES I DIREKTE SOLLYS ELLER VED VARMEKILDER 3) DET BØR VÆRE CA. 80 MM ÅPNING PÅ BAKSIDEN AV MASKINEN OG 20 MM PÅ SIDENE

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Askesuger Bruksanvisning

Askesuger Bruksanvisning Askesuger Bruksanvisning Med tanke på din egen sikkerhet, les og forstå denne bruksanvisningen. Sug ikke opp varm aske, kull, giftige, brennbare eller andre farlige materialer. Askesugeren må ikke brukes

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

VIBRO III. Les alle forholdsregler og instruksjoner nøye før bruk av apparatet. Ta vare på manualen for fremtidige referanser

VIBRO III. Les alle forholdsregler og instruksjoner nøye før bruk av apparatet. Ta vare på manualen for fremtidige referanser VIBRO III DELEOVERSIKT ADVARSLER OG MERKNADER PRODUKTPLASSERING COMPUTER BESKRIVELSE AV COMPUTER HVORDAN BRUKE MASKINEN EGENDEFINERTE PROGRAMMER HVORFOR TRENE MED VIBROPLATE? TRENINGSVEILEDNING KUNDESERVICE

Detaljer

Hurtig Oppsett manualen

Hurtig Oppsett manualen Laser Printer HL-1030/1240/1250/1270N Hurtig Oppsett manualen Les denne bruksanvisningen før du setter opp skriveren. Du må gjøre følgende oppkobling og driver installasjon før du kan benytte skriveren.

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR UTSKRIFT

BRUKERVEILEDNING FOR UTSKRIFT BRUKERVEILEDNING FOR UTSKRIFT Generell Brukerveiledning for Canon Multifunksjonmaskiner. Brukerveiledningen er ment som et hjelpemiddel i tillegg til bruksanvisninger som følger maskinen i papirutgave

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Readable bladvender Bruker- og vedlikeholdsveiledning INNHOLDSFORTEGNELSE Readable bladvender... 1 1. Deler til Readable... 2 2. Hvordan sette inn en bok... 4 3. Å arbeide med Readable... 8 3.1. Manuell

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock

Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock Generelle forsiktighetsregler Unngå plassering av apparatet på følgende steder: Steder som er utsatt for direkte sollys eller nær

Detaljer

Rekvisita 1. Tonerkassetter. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon.

Rekvisita 1. Tonerkassetter. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon. Tonerkassetter Rekvisita 1 Advarsel: Du må ikke berøre kassettvalsen som ligger under dekslet. Deksel Skriveren bruker fire separate tonerkassetter, en for hver farge: cyan, magenta, gul og sort. De er

Detaljer

Hurtigreferanse. Hurtigreferanse 2013. 5 - 1 -

Hurtigreferanse. Hurtigreferanse 2013. 5 - 1 - Hurtigreferanse 2013. 5-1 - Innhold 1 Bli kjent med skriveren... 3 Bruke kontrollpanelet på skriveren... 3 Lyssekvensene på skriverens kontrollpanel... 4 2 Legge inn papir og spesialpapir... 9 Stille inn

Detaljer

Telenor ISDN. Vi håper du blir fornøyd med ditt ISDN-abonnement! installasjonsveiledning

Telenor ISDN. Vi håper du blir fornøyd med ditt ISDN-abonnement! installasjonsveiledning Vi håper du blir fornøyd med ditt ISDN-abonnement! Her er de viktigste brukerfordelene med Telenor ISDN oppsummert: To telefonlinjer det vil si at du kan bruke to teleapparater samtidig Raskere dataoverføring,

Detaljer

Compact. Brukerhåndbok ! 23 32 75 00! 23 32 75 01. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge

Compact. Brukerhåndbok ! 23 32 75 00! 23 32 75 01. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 0904 2 Innholdsfortegnelse: 1. GENERELT 4 2. SIKKERHETSINSTRUKSJONER 4 3. INNHOLD

Detaljer

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111 Brukerhåndbok ClearReader+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0111 ClearReader+ dokumentleser 1. Introduksjon.

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION T500 http://no.yourpdfguides.com/dref/849536

Din bruksanvisning HP PAVILION T500 http://no.yourpdfguides.com/dref/849536 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION T500. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION T500 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

HP Color LaserJet CP1510-serien-skriver Veiledning for papir og utskriftsmateriale

HP Color LaserJet CP1510-serien-skriver Veiledning for papir og utskriftsmateriale HP Color LaserJet CP1510-serien-skriver Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse

Detaljer

FM-sender med Bluetooth

FM-sender med Bluetooth FM-sender med Bluetooth Prod.nr. 7071531590974 Bruksanvisning Takk for at du kjøpte dette produktet. Les bruksanvisningen grundig før bruk for å få best mulig ytelse fra produktet. Introduksjon Denne FM-senderen

Detaljer

KjempeKnotten Telefontastatur

KjempeKnotten Telefontastatur Brukerveiledning KjempeKnotten Telefontastatur Sort, varenr: 200 012 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 KjempeKnotten... 3 Hva er KjempeKnotten?... 4 Batteri... 4 Telefontilkobling... 5 Slik

Detaljer

Nokia minihøyttalere MD-6 9205724/1

Nokia minihøyttalere MD-6 9205724/1 Nokia minihøyttalere MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Innledning Gratulerer med valget av

Detaljer

Kopiere. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890 ELLER. Kontrollpanel. Originalmater. Glassplate

Kopiere. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890 ELLER. Kontrollpanel. Originalmater. Glassplate Xerox WorkCentre 8/8/8/87/890 Kopiere Startvindu for tjenester Jobbstatus Berøringsskjerm Start Slett alle Stopp. Legg originalene med forsiden opp i originalmateren. Juster støtten slik at den bare så

Detaljer

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router,

Detaljer

Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer

Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer Generelle forsiktighetsregler Unngå plassering av apparatet på følgende steder: Steder som er utsatt for direkte sollys eller nær varmekilder

Detaljer

Løse problemer med utskriftskvaliteten

Løse problemer med utskriftskvaliteten 1 løsing Utskriften er for lys, eller bilder eller tegn er ufullstendige. Sørg for å bruke anbefalt papir/materiale. Bruk materiale fra en ny pakke. Se Retningslinjer for utskriftsmateriale. Kontroller

Detaljer

Dato oppdatert: DISPENSER

Dato oppdatert: DISPENSER Dato oppdatert: 18.11.2014 DISPENSER Innholdsfortegnelse: 1. INTRODUKSJON..................2 2. FESTE AV DISPENSER............... 2 3. STRØMTILFØRSEL.................2 4. SETTE PÅ ETIKETT RULL..............2

Detaljer

Denne guiden skal brukes kun som hjelp til å identifisere et problem. Problem Mulig feil Forslag til løsning

Denne guiden skal brukes kun som hjelp til å identifisere et problem. Problem Mulig feil Forslag til løsning VI Drift, rengjøring og vedlikehold For å få isbiter uten forurensninger bør vannet i tanken byttes hver 24 time. Hvis kompressoren stopper pga. lite vann eller for mye is bør du vente 3 minutter før den

Detaljer