FAX-L280/L200. Brukerhåndbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FAX-L280/L200. Brukerhåndbok"

Transkript

1 FAX-L280/L200 Brukerhåndbok

2 VIKTIG! Hvis du har kjøpt FAX-L280, husk å lese Tillegg C før du leser resten av denne håndboken. Dette utstyret retter seg etter vesentlige krav i EC direktiv 1999/5/EC. Vi erklærer at dette produktet retter seg etter EMC kravene i EC direktiv 1999/5/EC ved normal strøm på 230V, 50Hz selv om angitt strømstyrke på produktet er 200V-240V, 50/60Hz. (Kun for Europa) Modellnavn FAX-L200 FAX-L280 Copyright Copyrightr 2001 ved Canon, Inc. Alle rettigheter er forbeholdt. Ingen del av denne publikasjonen kan reproduseres, overføres, omformes, lagres i et gjenfinningssystem eller oversettes til noe språk eller dataspråk i noen form eller på noen måte, elektronisk, mekanisk, magnetisk, optisk, kjemisk, manuelt eller på annen måte, uten på forhånd å ha innhentet skriftlig tillatelse fra Canon, Inc. Varemerker Canon er et registrert varemerke og UHQ er varemerke for Canon Inc. Alle andre produkter og merkenavn er registrerte varemerker, varemerker eller servicemerker for de respektive eiere. Som en ENERGY STARt Partner, har Canon bestemt at FAX-L280/L200 imøtekommer ENERGY STARt retningslinjene for energivirksomhet. ii Forord

3 For your safety (Australia only) To ensure safe operation the three-pin plug supplied must be inserted only into a standard three-pin power point which is effectively earthed through the normal household wiring. Extension cords used with the equipment must be three-core and be correctly wired to provide connection to earth. Wrongly wired extension cords are a major cause of fatalities. The power point shall be located near the equipment and shall be easily accessible. The fact that the equipment operates satisfactorily does not imply that the power point is earthed and the installation is completely safe. For your safety, if in any doubt about the effective earthing of the power point, consult a qualified electrician. Caution (New Zealand only) 1. This equipment may not necessarily provide for the effective hand-over of a call to or from a telephone connected to the same line. 2. The operation of this equipment on the same line as telephone or other equipment with audible warning devices or automatic ring detectors will give rise to bell tinkle or noise and may cause false tripping of the ring detector. Should such problems occur, the user is not to contact Telecom faults service. 3. Should this equipment become physically damaged, disconnect immediately from the Telecom connection and power source and contact your nearest service agent. 4. To relocate this equipment please. 1) Disconnect the equipment from the Telecom connection. 2) Disconnect the equipment from the power source. 3) Reconnect the equipment to the power source. 4) Reconnect the equipment to the Telecom connection. 5. If the supply cord of this equipment is damaged, it must be replaced by the special cord (Parts No.: HH2-1910). 6. Not all standard telephones will respond to incoming ringing when connected to the extension socket. 7. This device may be subject to bell tinkle, or mistakenly enter receive mode when calls are made from another device on the same line. If this occurs, the problem should not be referred to the Telecom Faults service. 8. Please note when you connect an extension phone to this device, if you use an extension phone which has features such as last number redial, redial memory numbers may be lost. Forord iii

4 Informasjon om lasersikkerhet Laserstråling kan være skadelig for mennesker. Av den grunn er den laserutstråling som avgis i denne skriveren hermetisk forseglet og beskyttet av en beholder og et eksternt deksel. Under vanlig bruk av produktet vil ingen stråler kunne slippe ut fra maskinen. Denne faksen er klassifisert som Klasse 1 Laserprodukt under EN : V modell Etiketten nedenfor er festet til laserskanningsenheten på faksen. Denne faksen er klassifisert i henhold til EN : 1994 og er i overensstemmelse med følgende klasser: CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1 APPAREIL A RAYONNEMENT LASER DE CLASSE 1 APPARECCHIO LASER DI CLASSE 1 PRODUCTO LASER DE CLASE 1 APARELHO A LASER DE CLASSE 1 GJENNOMFØRING AV ANDRE PROSEDYRER ENN DE SOM ER ANGITT I DENNE HÅNDBOKEN KAN FØRE TIL AT DU UTSETTES FOR SKADELIG STRÅLING iv Forord

5 Innhold Kapittel 1: Introduksjon Symboler brukt i denne håndboken Kundestøtte Viktige sikkerhetsinstrukser Kapittel 2: Oppsett Pakke ut faksen Fjerne transportmateriellet Sette sammen faksen Gjøre tilkoblinger Koble faksledningen og eksternt utstyr Tilkoble strømkabelen Faksens hoveddeler Betjeningspanel Spesialfunksjonstaster Installere tonerkassett Legge inn papir Teste faksen Kapittel 3: Registrere informasjon Retningslinjer for å taste nummer, bokstaver og symboler Rette en feil Registrere senderinformasjon Hva er senderinformasjon? Registrere dato og tid Registrere ditt faksnummer og navn Innstille type telefonlinje Ringe gjennom en hussentral Registrere R-tasten Kapittel 4: Dokumenthåndtering Dokumentbetingelser Skannet område på et dokument Legge inn dokumenter Legge flere sider til dokumentet i ADM Kapittel 5 Papirhåndtering Papirbetingelser Utskriftsområde Velge papir for faksen Legge inn papir Velge levering med skriftsiden opp eller ned Forord v

6 Endre innstilling for papirformat Justere tonersparing innstillingen Kapittel 6 Hurtignummer Hva er hurtigoppringing? Hurtigoppringing metoder Registrere 1-trykkskoder Registrere kortnummer Registrere gruppeoppringing Bruke hurtigoppringing Sende et dokument med hurtigoppringing Telefonere med hurtigoppringing Skrive ut oversikt over hurtignummer Kapittel 7 Sende fakser Forberede en fakssending Dokumenter du kan fakse Innstille skanneoppløsning Innstille skannekontrast Oppringingsmetoder Sendemetoder Minnesending Manuell sending via telefonrøret Slette sending Repetisjon når linjen er opptatt Manuell repetisjon Slette manuell repetisjon Automatisk repetisjon Hva er automatisk repetisjon? Slette automatisk repetisjon Innstille valg for automatisk repetisjon Sende samme dokument til flere faksnummer (seriesending) Tidsinnstilt sending Skanne et dokument inn i minnet for tidsinnstilt sending Skrive ut et dokument innstilt for tidsinnstilt sending Slette et dokument innstilt for tidsinnstilt sending... Using Alternative Telephone Networks (UK Only) Attaching the M Label Registering an Alternative Telephone Network Sending with an Alternative Telephone Network Registering Speed Dialling with the M Button vi Forord

7 Kapittel 8 Motta fakser Mottaksmåter Motta fakser automatisk: KUN FAXMODUS Innstille KUN FAXMODUS Motta både fakser og telefonsamtaler automatisk: Fax/tlf modus Innstille Fax/tlf modus Innstille valg for Fax/tlf modus Motta fakser manuelt: MANUELL MODUS Innstille MANUELL MODUS Motta en faks manuelt Motta med en telefonsvarer: TLF.SVARER MODUS Innstille TLF.SVARER MODUS Bruke faksen med en telefonsvarer Motta mens du utfører andre oppgaver Motta fakser i minnet når det oppstår problemer Slette mottak Telstra FaxStream Duet (Australia only) Setting the FAX for Network Switch Network Switch System Operation Telecom FaxAbility (New Zealand only) Setting the FAX for Network Switch Network Switch System Operation Kapittel 9 Spesialfunksjoner Spesialoppringing Legge inn pauser i et faks-/telefonnummer Veksle midlertidig til tonesignalering Vente på (detektere) en summetone Ringe gjennom en hussentral Dokumenter lagret i minnet Skrive ut en oversikt over dokumenter lagret i minnet Skrive ut et dokument lagret i minnet Sende et dokument lagret i minnet Slette et dokument lagret i minnet Polling Hva er polling? Pollingmottak Hente fra en annen faks Slette pollingmottak Pollingsending Innstille pollingboksen Skanne et dokument inn i pollingboksen Endre eller slette pollingboks innstillingene Forord vii

8 Begrense bruk av faksen Aktivere begrensning av faksen Slette begrensning av faksen Begrenset mottak Kapittel 10: Kopiering Dokumenter du kan kopiere Kopiere Lage en rask, enkel kopi Kapittel 11 Rapporter og oversikter Oversikt over rapporter og oversikter Aktivitetsrapport Senderapport Multi S/M rapport Mottaksrapport Kapittel 12: Vedlikehold Regelmessig renhold Rengjøre faksens ytre Rengjøre faksens indre Rengjøre skanneren Bytte tonerkassett Kapittel 13: Feilsøking Klarere papirstopp Papirstopp i ADM Papirstopp Papirstopp i leveringsåpningene Papirstopp inni maskinen LCD-beskjeder Papirmatingsproblemer Fakseproblemer Sendeproblemer Mottaksproblemer Kopiproblemer Telefonproblemer Utskriftsproblemer Generelle problemer Hvis du ikke kan løse problemet Hvis strømmen går viii Forord

9 Kapittel 14: Oversikt over innstillinger Forstå menysystemet Skrive ut en oversikt for å sjekke gjeldende innstillinger Gå inn i menyene BRUKERINNST. meny RAPPORTINNST. meny SENDEINNSTILLING meny MOTTAKSINNST. meny SKRIVERINNST. meny POLLINGBOKS meny SYSTEMINNST. meny Tillegg A Spesifikasjoner Spesifikasjoner... A-2 Faks... A-2 Kopimaskin... A-3 Telefon... A-3 Skriver... A-3 Tillegg B Tilleggsutstyr Telefonrør (tilleggsutstyr)... B-2 Pakkens innhold... B-2 Feste telefonrøret til faksen... B-3 Vedlikeholde telefonrøret... B-4 Tillegg C: FAX-L280 instrukser Introduksjon... C-3 Forskjeller mellom FAX-L280 og FAX-L C-3 Bruke dokumentasjonen... C-3 Pakke ut FAX-L C-3 Koble FAX-L280 til PC-en... C-4 Utskriftsmedia betingelser... C-5 Utskriftsområde... C-5 Velge utskriftsmedia... C-6 Legge inn konvolutter... C-7 Legge inn transparenter... C-8 FAX-L280/L200 spesifikasjoner... C-8 Indeks... I-1 Forord ix

10 x Forord

11 Kapittel 1 Introduksjon Symboler brukt i denne håndboken Kundestøtte Viktige sikkerhetsinstrukser Introduksjon Kapittel 1 Introduksjon 1-1

12 Symboler brukt i denne håndboken Vennligst les oversikten nedenfor over symboler, uttrykk og forkortelser som brukes i denne håndboken. Advarsler forteller deg hvordan du kan unngå hendelser som kan skade deg eller faksen. For å bruke enheten på en sikker måte, ta alltid hensyn til disse advarslene. Merknader gir råd om mer effektiv bruk av FAX-L280/L200, beskriver operasjonsbegrensninger og forteller hvordan du kan unngå mindre vanskeligheter. Det anbefales å lese disse for å få mest mulig ut av enheten og dens funksjoner. ( s. n-nn) En pil etterfulgt av et tall i parenteser viser til en side som inneholder mer informasjon om emnet i foregående setning. standard En innstilling som forblir virksom med mindre du endrer den. dokument eller faks Originalen(e) i papir som du sender eller mottar med faksen. meny En oversikt over innstillinger. Herfra velger du et punkt du vil innstille eller endre. En meny har en tittel som vises i LCD. SEND/MOT NR Transaksjonsnummer. Når du sender eller mottar et dokument, gir faksen automatisk dokumentet et unikt transaksjonsnummer. Et transaksjonsnummer er et firesifret tall som vil hjelpe deg å holde oversikt over dokumenter du sender og mottar. SE Står for Sending. MO Står for Mottak. Eksempel på en melding eller innstilling vist i LCD. ADM Automatisk dokumentmater. Utstyr på faksen som automatisk fører et dokument inn i enheten for faksing og kopiering. LCD Display. Displayet på betjeningspanelet som viser meldinger og innstillinger. ECM Feilrette modus. FAX-L280/L200 s evne til å redusere system- og linjefeil når den sender eller mottar fra en annen faks med ECM kapasitet. G3 Gruppe 3. Komprimere billeddata som skal sendes for på den måten å redusere sendetiden. ITU-TS International Telecommunications Union-Telecommunications Sector. En komité nedsatt for å bestemme internasjonale standarder for telekommunikasjon. 1-2 Introduksjon Kapittel 1

13 Kundestøtte I tillegg bruker denne håndboken forskjellige skrifttyper for å skille mellom taster og informasjon i LCD: Tastene du trykker vises med denne skrifttypen: Stopp. Informasjon i LCD vises i denne skrifttypen: BRUKERINNST. Faksen er designet med det siste innen teknologi for å gi feilfri operasjon. Hvis du får problemer med enhetens drift, forsøk å løse dem ved å bruke informasjonen i kapittel 13. Hvis du ikke får løst problemet eller hvis du tror faksen trenger service, kontakt din lokale Canon forhandler eller Canon Norge. Introduksjon Kapittel 1 Introduksjon 1-3

14 Viktige sikkerhetsinstrukser Les disse sikkerhetsinstruksene nøye før du bruker faksen. Bortsett fra det som er spesielt beskrevet i denne håndboken, ikke forsøk å utføre service på faksen selv. Forsøk aldri å ta enheten fra hverandre: åpning og fjerning av indre deksler vil utsette deg for skadelig spenning og andre risikoer. Kontakt din lokale Canon-forhandler for all service. Behandling og vedlikehold Følg alle varsler og instrukser som faksen er merket med. Ikke utsett faksen for støt eller vibrasjoner. Trekk alltid ut stikkontakten før du flytter eller rengjør faksen. Trekk aldri ut strømkabelen, åpne frontdekselet eller legg inn mer eller fjern papir fra multibrettet under utskrift for å unngå papirstopp. Når du transporterer faksen, husk å fjerne tonerkassetten fra enheten. Legg tonerkassetten i originalposen eller pakk den inn i tykt stoff for å unngå å utsette den for lys. Løft alltid faksen som vist nedenfor. Løft den aldri i noen av brettene. Ikke før gjenstander inn i sporene eller åpningene på faksen siden de kan berøre farlige spenningspunkter eller kortslutte deler. Dette kan føre til brann eller elektrisk støt. Ikke la små gjenstander (som nåler, binders eller stifter) falle ned i FAX-L280/L200. Hvis noe faller ned i faksen, trekk straks strømpluggen ut og kontakt din lokale Canon forhandler eller Canon Norge. For å unngå søl i eller rundt enheten, ikke spis eller drikk i nærheten av den. Hvis du søler væske eller noe faller ned i faksen, trekk straks strømpluggen ut og kontakt din lokale Canon forhandler eller Canon Norge. Hold faksen ren. Samling av støv kan hindre enheten i å fungere korrekt. 1-4 Introduksjon Kapittel 1

15 Trekk strømkabelen ut av stikkontakten og kontakt din lokale Canon forhandler eller Canon Norge i følgende tilfeller: Når strømkabelen eller pluggen er skadet eller oppfliset. Hvis det er sølt væske i enheten. Hvis enheten har vært utsatt for regn eller vann. Hvis enheten ikke fungerer normalt når du har fulgt instruksene i denne håndboken. Juster kun de kontroller som dekkes av instruksene i denne håndboken. Feilaktig justering av andre kontroller kan føre til skade og kan kreve omfattende reparasjoner for at enheten skal kunne fungere normalt igjen. Hvis enheten har falt i gulvet eller kabinettet er blitt skadet. Hvis enheten viser endring i ytelse og indikerer behov for service. Introduksjon Plassering Plasser faksen på et flatt, stabilt underlag uten vibrasjoner som er sterkt nok til å tåle vekten av den (ca. 10 kg). Plasser faksen på et kjølig, tørt, rent og godt ventilert sted. Sørg for at området er fritt for støv. Kontroller at stedet ikke er utsatt for sterke temperaturendringer, og at temperaturen alltid er mellom 10 og 32,5 C. Kontroller at områdets relative fuktighet alltid er mellom 20% og 85%. Hold faksen unna direkte sollys da det kan skade den. Hvis du må plassere den nær et vindu, bør du benytte tykke gardiner eller persienner. Ikke bruk faksen i nærheten av vann. Sjekk at ingen våte eller fuktige gjenstander kommer i kontakt med enheten. Ikke bruk eller lagre faksen utendørs. Ikke installer faksen i nærheten av utstyr som inneholder magneter eller genererer magnetiske felter som høytalere. Hvis mulig, plasser faksen i nærheten av eksisterende telefonkontakt for enkel tilkobling av faksledning, og for å unngå utlegg til installasjon av ny kontakt. Plasser faksen i nærheten av en standard V AC (50-60 Hz) stikkontakt. For å sikre faksens drift og for å beskytte den mot overoppheting (som kan få den til å fungere unormalt og innebære risiko for brann), ikke blokker ventilasjonsåpningene. Ikke blokker eller dekk til åpningene på enheten ved å plassere den på seng, sofa, teppe eller lignende overflate. Ikke plasser enheten i skap eller bygg den inn, og ikke plasser den nær radiator eller annen varmekilde med mindre det er sørget for tilstrekkelig ventilasjon. La det være ca. 10 cm fritt rom rundt alle sidene av enheten. For faksens mål, se side A-2. Kapittel 1 Introduksjon 1-5

16 Ikke stable esker eller møbler rundt stikkontakten. Hold området åpent så du raskt kan nå stikkontakten. Hvis du merker noe unormalt (røyk, uvanlig lukt, lyder) rundt faksen, trekk straks ut strømkabelen. Kontakt din lokale Canon-forhandler eller Canon Norge. Ikke la noe ligge på strømkabelen og plasser ikke FAX-L280/L200 et sted hvor kabelen vil bli tråkket på. Kontroller at kabelen ikke har knuter eller floker. Strømtilførsel For din egen sikkerhet og for å unngå skader på utstyret bør ledninger til lys- og telenett trekkes ut under tordenvær. Utstyret er vernet mot overspenninger via telenettet, men på spesielt utsatte steder anbefales allikevel ekstra vern. Utstyret er ikke vernet mot overspenninger via lysnettet, og vi anbefaler derfor at vern installeres sammen med utstyret. Kontakt din lokale leverandør for nærmere opplysninger. Canon Norge og våre salgssteder fraskriver seg alt ansvar for skader påført utstyret forårsaket av ytre forhold som vannskader, tordenvær osv. (Husk at alle dokumenter lagret i faksens minne vil slettes når du trekker strømkabelen ut av stikkontakten.) Når du trekker strømkabelen ut, vent minst fem sekunder før du setter den inn igjen. Ikke koble strømkabelen til en avbruddsfri strømkilde (UPS). Dette produktet avgir svake magnetfelter. Hvis du bruker pacemaker og føler noe unormalt, vennligst flytt deg vekk fra produktet og kontakt din lege. 1-6 Introduksjon Kapittel 1

17 Kapittel 2 innstille Pakke ut faksen Fjerne transportmateriellet Sette sammen faksen Gjøre tilkoblinger Koble faksledningen og eksternt utstyr Tilkoble strømkabelen Faksens hoveddeler BETJENINGSPANEL Spesialfunksjonstaster Installere tonerkassett Legge inn papir Teste faksen innstille Kapittel 2 innstille 2-1

18 Pakke ut faksen Før du pakker ut faksen, husk å velge et passende sted for den ( s. 1-5). Ta alle delene forsiktig ut av esken. Du bør ha noen til å hjelpe deg å holde kartongen mens du løfter faksen ut av beskyttelsesmaterialet. Oppbevar kartongen og emballasjen i tilfelle du senere skal transportere faksen. Kontroller at du har fått følgende deler: DOKUMENTASJON PAPIRSTØTTE STØTTEBRETT FAKSLEDNING FX-3 TONERKASSETT STRØMKABEL MULTIBRETT DEKSEL MASKIN DOKUMENTSTØTTE Faktisk emballasje kan ha annen form, mengde og plassering enn det som vises ovenfor. Utstyret som leveres sammen med faksen kan variere avhengig i hvilket land faksen er kjøpt. 2-2 innstille Kapittel 2

19 Du bør også ha følgende: Varseletikett for innlegg av papir Mottakeretiketter M-etikett* Hvis noen av delene er skadet eller mangler, gi beskjed til din lokale Canon-forhandler eller Canon Norge. Viktig! Oppbevar kvitteringen som kjøpsbevis i tilfelle faksen trenger garantiservice. Hvis du har kjøpt telefonrør (tilleggsutstyr) se Tillegg B for hvilke deler det omfatter. innstille * Leveres kun i Storbritannia. Kapittel 2 innstille 2-3

20 Fjerne transportmateriellet Følg denne fremgangsmåten for å fjerne transportmateriellet. Oppbevar det i tilfelle du senere skal transportere enheten. 1 Fjern all transporttape fra faksen. 2 Bruk begge hender for forsiktig å åpne betjeningspanelet (det åpnes kun delvis). Fjern deretter beskyttelsesarket fra ADM. Lukk betjeningspanelet ved å trykke det ned midt på til det låses på plass. Faktisk transportmateriell kan ha annen form, mengde og plassering enn det som vises ovenfor. 2-4 innstille Kapittel 2

21 Sette sammen faksen Følg denne fremgangsmåten for å sette sammen faksen: 1 Fest varseletiketten for papirinnlegg til venstre for multibrettet. 2 Sett tappene på papirstøtten inn i sporene på enheten. innstille 3 Skyv multibrettets deksel over papirstøtten. 4 Sett endene på dokumentstøtten inn i sporene på enheten. 5 Sett tappene på et av støttebrettene inn i tilsvarende spor over åpning for levering med skriftsiden-ned. 6 Sett tappene på det andre støttebrettet inn i tilsvarende spor over ADM. For å se hvordan faksen ser ut når den er satt sammen, se s For detaljer om hvordan du fester telefonrøret (tilleggsutstyr) til faksen, se Tillegg B. Kapittel 2 innstille 2-5

22 kontakten,. kontakten. Gjøre tilkoblinger Koble faksledningen og eksternt utstyr Faksen har tre kontakter på siden for tilkobling av følgende: Faksledning Telefonrør (tilleggsutstyr) eller telefon Tilleggstelefon, telefonsvarer eller datamodem Hvis du kun har en telefonlinje og planlegger å bruke faksen for å motta både fakser og telefonsamtaler, vil du måtte koble telefonrør (tilleggsutstyr) en telefon eller en telefonsvarer til enheten. Husk å koble til eksternt utstyr før du bruker faksen. Følg denne fremgangsmåten for å koble til faksledning og eksternt utstyr: 1 Koble levert faksledning til. deretter den andre enden til telefonkontakten i veggen. 2 Koble telefonrøret (tilleggsutstyr) eller telefonledningen til. kontakten. (Brukere i Storbritannia, se følgende side.) 3 Koble tilleggstelefon, telefonsvarer eller datamodem ledningen til (Brukere i Storbritannia, se følgende side.) 2-6 innstille Kapittel 2

23 Canon kan ikke garantere at alle telefonsvarere er kompatibel med enheten, grunnet forskjeller i spesifikasjonene. Hvis du har koblet eksternt utstyr til faksen, husk å innstille riktig mottaksmodus ( Kapittel 8). For å koble til både tilleggstelefon og telefonsvarer, koble tilleggstelefonen til telefonsvareren, og deretter telefonsvareren til faksen. Hvis du kobler et datamodem til faksen og du stadig bruker det, eller andre ofte anroper din PC gjennom datamodemet, vil du kanskje ønske å ha en dedikert telefonlinje for datamodemet. Kun for brukere i Storbritannia Hvis kontaktene på det eksterne utstyret ikke kan kobles til kontaktene på faksen, vil du måtte kjøpe en eller flere B.T. adaptere for å koble dem på følgende måte: innstille Koble telefonledningen til B.T. adapteren. Koble deretter B.T. adapteren til. kontakten. - eller - Koble tilleggstelefon, telefonsvarer eller datamodem ledningen til B.T. adapteren. Koble deretter B.T. adapteren til. kontakten. Kapittel 2 innstille 2-7

24 Tilkoble strømkabelen Før du kobler til strømkabelen, se Strømtilførsel, s Følg denne fremgangsmåten for å koble til strømkabelen: Koble den leverte strømkabelen til strømkabelkontakten. Koble deretter den andre enden til en jordet stikkontakt med V AC.* FAX-L200 har ingen strømbryter, så strømmen er på så lenge den er koblet til stikkontakt. Når den kobles til stikkontakt, trenger enheten likevel tid til å varmes opp før du kan bruke den. Vent til LCD ikke lenger viser VENNLIGST VENT. Faksen har en vanlig strømplugg for jording. Denne pluggen vil kun passe i en jordet stikkontakt. Dette av sikkerhetshensyn. Hvis du ikke får satt pluggen inn i stikkontakten, kontakt en elektriker for å bytte stikkontakten. Ikke omgå sikkerhetshensynet ved å bytte til ujordet strømplugg.* Ikke koble FAX-L200 til samme krets som annet utstyr som air conditioner, elektrisk skrivemaskin, tv eller kopimaskin. Denne typen utstyr genererer elektrisk støy som kan interferere med enhetens evne til å sende eller motta fakser. * Formen på pluggen og kontakten varierer avhengig av kjøpsland. 2-8 innstille Kapittel 2

25 Faksens hoveddeler MULTIBRETT DEKSEL STØTTEBRETT PAPIRSTØTTE LEVERINGSÅPNING FOR SKRIFTSIDEN NED PAPIRFØRERE DOKUMENTFØRERE MULTIBRETT ADM (AUTOMATISK DOKUMENTMATER) BETJENINGSPANEL LÅS FRONTDEKSEL LEVERINGSÅPNING FOR SKRIFTSIDEN OPP innstille PAPIRLEVERINGSVELGER DOKUMENTSTØTTE ROM FOR FX-3 TONERKASSETT OVERFØRINGSVALSE (IKKE BERØR) PAPIRFRIGJØRINGSHENDEL FIKSERINGSENHET FRONTDEKSEL Kapittel 2 innstille 2-9

26 Betjeningspanel Mottaksmodus ( Kapittel 8) R-tast ( s. 3-9) Røret ( s. 6-17, 7-6, 9-3) LCD Oppløsning ( s. 7-2, 10-2) Kortnummer ( s. 6-2, 6-16, 6-17) Start/Kopi ( s. 10-2, 10-3) Alarm indikator OK ( s. 14-3) Repetisjon/Pause ( s. 7-9, 9-2) Stopp ( s. 14-3) Alarm Mottaksmodus Oppløsning OK R Kortnummer Repetisjon/Pause Røret Start/Kopi Stopp Talltaster ( s. 3-2) 1-trykks koder ( s. 6-2, 6-16, 6-17) 1-trykks koder panel Åpne 1-trykks kode panelet for å se spesialfunksjon tastene under. Spesialfunksjonstaster Dataregistrering ( s. 14-3) Tidsinnstilt sending ( s. 7-14, 7-16, 7-17) Rapport ( s. 6-18, 11-3, 14-2) Tone/+ ( s. 3-7, 9-3).,. taster ( s. 3-3, 3-4) Klarere ( s. 3-4) Dataregistrering Rapport Tone/+ Tidsinnstilt sending Polling Mellomrom Minnereferanse Bylinje Polling ( s. 9-11, 9-15) Minnereferanse ( s. 9-5, 9-6, 9-7, 9-9).,. taster ( s. 14-3) Bylinje* ( s. 9-4) Mellomrom ( s. 3-3, 3-4) Klarere * Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Storbritannia, Irland, Australia, New Zealand, Hong Kong, Singapore og Malaysia innstille Kapittel 2

27 Installere tonerkassett Denne delen beskriver hvordan du skal installere tonerkassett i faksen for første gang. Hvit du bytter en brukt tonerkassett, se s Før du installerer tonerkassett, husk å lese følgende: Bruk kun FX-3 tonerkassetter i faksen. Hold kassetten unna dataskjermer, diskettstasjoner og disketter. Magneten inni tonerkassetten kan skade disse. Ikke lagre tonerkassetten i direkte sollys. Unngå steder som utsettes for høy temperatur, høy luftfuktighet eller raske temperaturendringer. Lagre tonerkassetten mellom 0 og 35 C. Ikke utsett kassetten for direkte sollys eller sterkt lys for lengre tid enn fem minutter. Lagre tonerkassetten i beskyttelsesposen. Ikke åpne posen før du skal installere kassetten i enheten. Oppbevar tonerkassettens beskyttelsespose i tilfelle du senere må pakke tonerkassetten inn for å transportere den. Ikke lagre tonerkassetten i salte omgivelser eller der det avgis etsende gasser som fra aerosol spray. Ikke fjern tonerkassetten unødvendig fra faksen. Ikke åpne trommelbeskytter lukkeren på tonerkassetten. Utskriftskvaliteten kan svekkes hvis trommelens overflate utsettes for lys eller skades. innstille Hold tonerkassetten som vist slik at hånden ikke berører trommelbeskytter lukkeren. Ikke berør trommelbeskytter lukkeren. Når du holder tonerkassetten, unngå å berøre trommelbeskytter lukkeren med hendene. Ikke sett kassetten på enden, og ikke snu den oppned. Hvis toneren klumper seg i tonerkassetten, kan det være vanskelig å løsne den selv om du rister tonerkassetten. IKKE KAST KASSETTEN I ÅPEN ILD. TONERPULVERET ER BRENNBART Kapittel 2 innstille 2-11

28 Følg denne fremgangsmåten for å installere tonerkassetten i faksen: 1 Kontroller at faksen er koblet til strøm. 2 Løft låsen og åpne frontdekselet. Ikke åpne frontdekselet uten å løfte låsen, da kan du skade enheten. 3 Ta den nye FX-3 tonerkassetten ut av beskyttelsesposen. Oppbevar beskyttelsesposen i tilfelle du senere må pakke inn tonerkassetten. 4 Beveg tonerkassetten forsiktig fra side til side noen ganger for å fordele toneren jevnt. Dårlig utskriftskvalitet kan forekomme hvis toneren er ujevnt fordelt innstille Kapittel 2

29 5 Plasser og støtt tonerkassetten på et flatt, rent underlag, trekk deretter forsiktig i plasttappen for å fjerne plastforseglingen. Bruk et fast, jevn trekk for å unngå å rive i stykker forseglingen. Sett fra siden Sett ovenfra TREKK INNENFOR DENNE VINKELEN TREKK INNENFOR DENNE VINKELEN innstille 6 Hold tonerkassetten i håndtaket og sett den inn i faksen så langt den går mens du sjekker at tappene ligger i sporene inni enheten. Hold alltid tonerkassetten i håndtaket. 7 Bruk begge hender for å lukke frontdekselet. Kapittel 2 innstille 2-13

30 Legge inn papir Denne delen forklarer hvordan du skal legge vanlig papir inn på multibrettet. For fulle detaljer om papirbetingelser og valg av papir for faksen se Kapittel 5. Husk å lese følgende før du legger inn papir: Laserutskriftsprosessen benytter høye temperaturer for å feste toneren til papiret. Bruk papir som ikke vil smelte, fordampe, misfarges eller avgi farlige dunster ved temperaturer nær 170 C. Bruk for eksempel ikke pergamentpapir i en laserskriver. Kontroller at eventuelle brevark eller farget papir du bruker tåler høye temperaturer. Faksen kan bruke vanlig kopipapir, klutepapir og vanlig brevpapir. Den krever ikke spesialpapir. Bruk kun enkle ark, ikke papir som leveres på rull. Husk å legge inn papir i riktig format, vekt og kvalitet som anbefalt for faksen ( Kapittel 5). Multibrettet er ved levering innstilt for papir i A4-format, men du kan endre denne innstillingen til andre papirformater ( s. 5-7). Du kan velge om papiret skal leveres med skriftsiden opp eller ned ( s. 5-4). Velg det som passer best til oppgaven du utfører. Åpningen for levering med skriftsiden-ned kan ta ca. 50 ark. For å unngå papirstopp, fjern papiret fra denne åpningen før du når dette antallet. Ikke legg inn papir mens faksen skriver ut. Ikke la papir bli liggende i en bunke på multibrettet i lange perioder da det kan bli bøyd og forårsake problemer. Visse miljøbetingelser, som ekstrem temperatur eller fuktighet, kan få enkelte papirtyper til å føres feil på multibrettet. Hvis du har problemer, før inn ett ark av gangen. Vær forsiktig så du ikke mister fremmedlegemer inn på multibrettet. Unngå å blande nytt materiell med papir som allerede ligger på multibrettet. Hvis du legger inn nytt materiell uten å fjerne papiret som allerede ligger der, vil det føre til papirstopp. Hvis du må legge inn nytt materiell, fjern papiret som ligger der og legg det inn sammen med det nye materiellet innstille Kapittel 2

Din bruksanvisning CANON FAX-L280 http://no.yourpdfguides.com/dref/815841

Din bruksanvisning CANON FAX-L280 http://no.yourpdfguides.com/dref/815841 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for CANON FAX-L280. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på CANON FAX-L280 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

FAX L360 Brukerhåndbok

FAX L360 Brukerhåndbok FAX L360 Brukerhåndbok Dette utstyret retter seg etter vesentlige krav i EC direktiv 1999/5/ EC. Vi erklærer at dette produktet etterkommer EMC kravene i EC direktiv 1999/5/EC ved nominell spenning på

Detaljer

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde >

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde > A4 LTR LGL LTR A4 LGL Hurtigreferanse Legge i papir og spesialpapir I dette avsnittet finner du informasjon om hvordan du legger utskriftsmateriale i skuffen for 550 ark, skuffen for 000 ark (tilleggsutstyr),

Detaljer

LBP-800 Laserskriver. Komme i gang VIKTIG:

LBP-800 Laserskriver. Komme i gang VIKTIG: LBP-800 Laserskriver Komme i gang VIKTIG: Les denne håndboken nøye før du begynner å bruke skriveren. Ta vare på boken. Du kan få bruk for den senere. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheter

Detaljer

Løse problemer med utskriftskvaliteten

Løse problemer med utskriftskvaliteten Bruk disse tabellene til å finne løsninger på eventuelle utskriftsproblemer. Hvis du ikke klarer å løse problemet, kan du kontakte stedet der du kjøpte skriveren. Du kan ha en skriverdel som krever rengjøring

Detaljer

Velge fortrykte skjemaer og fortrykt brevpapir

Velge fortrykte skjemaer og fortrykt brevpapir Utskriftskvaliteten og påliteligheten av innrekksmekanismen til skriveren og tilleggsutstyret kan variere med typen og størrelsen på utskriftmaterialene du bruker. Dette kapitlet inneholder retningslinjer

Detaljer

Løse problemer med skriveren 1

Løse problemer med skriveren 1 Løse problemer med skriveren 1 Noen ganger er det svært enkelt å løse skriverproblemer. Hvis skriveren ikke fungerer, kan du først kontrollere at skriverkabelen er godt festet i skriveren og datamaskinen.

Detaljer

JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING

JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING Hjelp til brukerveiledningen Bruk Linker i Innholdsfortegnelsen til å navigere i denne brukerveiledningen TIL INNHOLDSFORTEGNELSEN 1. INNLEDNING Side 2 2. MONTERING Side

Detaljer

Telefon flashtel Eco. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Eco. flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280

Telefon flashtel Eco. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Eco. flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280 Telefon flashtel Eco Bruker- og vedlikeholdsveiledning FlashTEL Eco flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280 Sikkerhetsinstruksjoner Vennligst les nøye igjennom brukerveiledningen, slik

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale

Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten

Detaljer

Skifte rekvisita. Skifte rekvisitadeler 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikeholdssett. Problemløsing. Administrasjon.

Skifte rekvisita. Skifte rekvisitadeler 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikeholdssett. Problemløsing. Administrasjon. Skifte rekvisita Skifte rekvisitadeler 1 Hvis du vil vite hvordan du skal skifte en enkelt rekvisitakomponent, kan du klikke på overskriftene nedenfor: Tonerkassetter Fotofremkallingskassett Oljeflaske

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

Hurtigmanual. Viltkamera Brecom C 2600

Hurtigmanual. Viltkamera Brecom C 2600 Hurtigmanual Viltkamera Brecom C 2600 NORSK Innledning Brecom C 2600 u/mms Pakken inneholder: - Kamera - Batteriboks - Festestropp - USB kabel - Phono kabel Med sin svært følsomme Passive lnfra-rød (PIR)

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Telefonforsterker AmpliPOWER40

Telefonforsterker AmpliPOWER40 Telefonforsterker Brukerveiledning Telefonforsterker AmpliPOWER40 AmpliPOWER40 HMS art. nr. 160777 Bestillingsnr.: 1106030 INNHOLDSFORTEGNELSE Telefonforsterker... 1 Innledning... 3 Advarsel... 3 Skisser

Detaljer

Versjon 1.0 Februar 2013. Xerox J75 fargepresse Hurtigreferanse

Versjon 1.0 Februar 2013. Xerox J75 fargepresse Hurtigreferanse Versjon 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Xerox og Xerox og figurativt merke er varemerker for Xerox Corporation i USA og/eller andre land. BR4008 Innhold 1 Produktoversikt...1-1

Detaljer

Papir som ikke kan brukes. Velge fortrykte skjemaer og brevhoder

Papir som ikke kan brukes. Velge fortrykte skjemaer og brevhoder Utskriftskvaliteten og driftssikkerheten når det gjelder papirmating kan variere etter hvilken type og størrelse du velger for utskriftsmateriale. I dette avsnittet finner du retningslinjer for hver type

Detaljer

Flytte skriveren. Flytte skriveren 1. Fjerne kabler. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. 1 Slå skriveren av. Vedlikehold.

Flytte skriveren. Flytte skriveren 1. Fjerne kabler. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. 1 Slå skriveren av. Vedlikehold. Flytte skriveren Flytte skriveren 1 Hvis du skal flytte skrivere, bør du først ta ut rekvisitaene og fjerne det tilkoblede tilleggsutstyret for å forhindre at skriveren blir skadet. Bruk følgende fremgangsmåte

Detaljer

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2-

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2- Innhold NO 1. Innhold... 2 2. Funksjoner... 3 3. Installere batteriet... 5 4. Lading av batteriet... 6 5. Bruk. 7 6. Overføre bilder til PC... 17 7. Spesifikasjoner... 20 8. Indikatorer... 21 9. Systemkrav.....

Detaljer

Informasjon. CDen Programvare og dokumentasjon. Hjelpeemne. Lexmarks hjemmeside. Installeringsanvisninger. Andre språk. Informasjon Side 1 av 1

Informasjon. CDen Programvare og dokumentasjon. Hjelpeemne. Lexmarks hjemmeside. Installeringsanvisninger. Andre språk. Informasjon Side 1 av 1 Informasjon Informasjon Det er flere publikasjoner tilgjengelig for å hjelpe deg med å forstå multifunksjonsmaskinen og funksjonene. Denne siden hjelper deg å finne publikasjoner og annen informasjon om

Detaljer

Retningslinjer for utskriftsmateriale

Retningslinjer for utskriftsmateriale Bruk anbefalt utskriftsmateriale (papir, transparenter, konvolutter, etiketter og papp/kartong) til skriveren for å unngå utskriftsproblemer. Hvis du ønsker detaljert informasjon om egenskaper for ulike

Detaljer

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294 Poseløs støvsuger med vannfiltrering Prod.nr. IT015294 Bruksanvisning Innhold Sikkerhetsanvisninger... 3 Oversikt... 4 Klargjøring og bruk... 5 Tømming og vedlikehold... 7 Problemløsning... 9 Tekniske

Detaljer

Veiledning om utskriftskvalitet

Veiledning om utskriftskvalitet Side 1 av 18 Veiledning om utskriftskvalitet Tegn har hakkete eller ujevne kanter a Skriv ut en liste med skriftprøver for å sjekke om skriftene du bruker, støttes av skriveren. 1 Gå til følgende på skriverens

Detaljer

Skriver i HP LaserJet P2030-serien. Veiledning for papir og utskriftsmateriale

Skriver i HP LaserJet P2030-serien. Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2030-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2030-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard

Detaljer

Identifisere områder med papirstopp

Identifisere områder med papirstopp Hvis du er nøye med å velge utskriftsmaterialer og legge dem riktig inn, bør du kunne unngå de fleste tilfeller av papirstopp. Hvis det oppstår papirstopp, følger du fremgangsmåten som er forklart i dette

Detaljer

Bruksanvisning. Tilleggstjenester... 14. Feilsøking... 15 Hvis telefonen ikke fungerer... 15 Feilsøkningsguide... 15 Vedlikehold... 16 Garanti...

Bruksanvisning. Tilleggstjenester... 14. Feilsøking... 15 Hvis telefonen ikke fungerer... 15 Feilsøkningsguide... 15 Vedlikehold... 16 Garanti... Gratulerer med din nye telefon! DORO Avant Plus er en mangesidig telefon med både høyttalende- og headsetfunksjon. Dette innebærer at du kan prate med din samtalepartner uten å løfte av røret, praktisk

Detaljer

Hurtigreferanse. Hurtigreferanse 2013. 5 - 1 -

Hurtigreferanse. Hurtigreferanse 2013. 5 - 1 - Hurtigreferanse 2013. 5-1 - Innhold 1 Bli kjent med skriveren... 3 Bruke kontrollpanelet på skriveren... 3 Lyssekvensene på skriverens kontrollpanel... 4 2 Legge inn papir og spesialpapir... 9 Stille inn

Detaljer

Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer

Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vannfylte radiatorer Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer Kjære kunde! Les denne håndboken! Gratulere med nytt Beha produkt. Vennligst les håndboken nøye og oppbevar

Detaljer

Manual HomeAcces dørtelefonsystem

Manual HomeAcces dørtelefonsystem Manual HomeAcces dørtelefonsystem Gratulerer med valget av HomeAccess dørtelefon HomeAccess gir deg mange muligheter, og kan tilpasses dine behov. For å utnytte systemet maksimalt, vennligst les manualen

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Papir. Retningslinjer for utskriftsmateriale 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon.

Papir. Retningslinjer for utskriftsmateriale 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon. Retningslinjer for utskriftsmateriale 1 Bruk anbefalt utskriftsmateriale (papir, transparenter, konvolutter, etiketter og papp/kartong) til skriveren for å unngå utskriftsproblemer. Hvis du ønsker detaljert

Detaljer

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE 3000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA... 5

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6 9232425 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-6 er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 419460-091

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 419460-091 Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 419460-091 Januar 2007 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner (tilleggsutstyr). Innhold 1 Behandle disker og stasjoner

Detaljer

Telenor ISDN. Vi håper du blir fornøyd med ditt ISDN-abonnement! installasjonsveiledning

Telenor ISDN. Vi håper du blir fornøyd med ditt ISDN-abonnement! installasjonsveiledning Vi håper du blir fornøyd med ditt ISDN-abonnement! Her er de viktigste brukerfordelene med Telenor ISDN oppsummert: To telefonlinjer det vil si at du kan bruke to teleapparater samtidig Raskere dataoverføring,

Detaljer

St.Olavs Hospital LAB senteret

St.Olavs Hospital LAB senteret BRUKERVEILEDNING UTSKRIFT OG KOPIERING CANON St.Olavs Hospital LAB senteret IR2270 IR3100cn IR6800cn INNHOLD Side Vanlig utskrift fra Word med norsk driver 4 Vanlig utskrift fra PowerPoint med norsk driver

Detaljer

Skifte en tonerkassett. Fjerne en tonerkassett. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon.

Skifte en tonerkassett. Fjerne en tonerkassett. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon. Skriveren overvåker tonernivået i tonerkassettene. Når det begynner å bli lite toner igjen, vises meldingen 88 toner nesten tom. Denne meldingen betyr at det er på tide å skifte en eller flere

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Falck 6604 Vaktfalk Telealarm

Falck 6604 Vaktfalk Telealarm Brukerveiledning Falck 6604 Vaktfalk Telealarm Varenr.: 300 100 Innholdsfortegnelse Tekniske data på Falck 6604 Vaktfalk Telealarm... 3 Introduksjon... 3 Oversikt over tilkoblinger... 4 Oppstart og programmering...

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PIONEER AVIC-S1. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PIONEER AVIC-S1 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING Vennligst sørg for å lese denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta godt vare på bruksanvisningen. 8 Kontrollpanel Skann Hastighet Tid Distanse Kalorier På/Av

Detaljer

Kopiere. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890 ELLER. Kontrollpanel. Originalmater. Glassplate

Kopiere. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890 ELLER. Kontrollpanel. Originalmater. Glassplate Xerox WorkCentre 8/8/8/87/890 Kopiere Startvindu for tjenester Jobbstatus Berøringsskjerm Start Slett alle Stopp. Legg originalene med forsiden opp i originalmateren. Juster støtten slik at den bare så

Detaljer

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok Modem og lokalnett Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Brukerhåndbok (Forkortet versjon) NPD4281-00 NO

Brukerhåndbok (Forkortet versjon) NPD4281-00 NO Brukerhåndbok (Forkortet versjon) NPD4281-00 NO Om denne manualen Denne manualen er en forkortet versjon av Brukerhåndbok. Se tabellen nedenfor for informasjon om innholdet i Brukerhåndbok og de delene

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

DM50-serien - Hurtiginstallasjonsguide (K700 serie)

DM50-serien - Hurtiginstallasjonsguide (K700 serie) Les dette først! DM50-serien - Hurtiginstallasjonsguide (K700 serie) Ditt nye frankeringssystem er designet og produsert slik at du enkelt skal klare installasjonen uten hjelp fra en tekniker. Det er viktig

Detaljer

Maksimal stablehøyde er 10 mm. Flerbruksmateren kan ta omtrent: 100 ark med 75 g/m 2 -papir 10 konvolutter 75 transparenter

Maksimal stablehøyde er 10 mm. Flerbruksmateren kan ta omtrent: 100 ark med 75 g/m 2 -papir 10 konvolutter 75 transparenter Flerbruksmateren kan ta flere størrelser og typer papir, som transparenter, postkort, notatkort og kovolutter. Den er nyttig ved utskrift av enkeltsider på brevpapir, farget papir eller annet spesialpapir.

Detaljer

Hurtig Oppsett manualen

Hurtig Oppsett manualen Laser Printer HL-1030/1240/1250/1270N Hurtig Oppsett manualen Les denne bruksanvisningen før du setter opp skriveren. Du må gjøre følgende oppkobling og driver installasjon før du kan benytte skriveren.

Detaljer

HP Color LaserJet CP1510-serien-skriver Veiledning for papir og utskriftsmateriale

HP Color LaserJet CP1510-serien-skriver Veiledning for papir og utskriftsmateriale HP Color LaserJet CP1510-serien-skriver Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse

Detaljer

6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater

6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater DDMSVW-800 6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater Oversikt over deler 1. Laserpeker 2. Vater 3. LCD-display 4. Avlesningsknapper 5. Tastatur 6. Fuktighetssensor 7. Detektormodus/OFF

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

Generelle sikkerhetshensyn Norsk

Generelle sikkerhetshensyn Norsk Generelle sikkerhetshensyn Generelle sikkerhetshensyn Norsk 1 Generelle sikkerhetshensyn 1 Generelle sikkerhetshensyn Enheter er merket med følgende symbol: 1.1 Om dokumentasjonen Originaldokumentasjonen

Detaljer

KjempeKnotten Telefontastatur

KjempeKnotten Telefontastatur Brukerveiledning KjempeKnotten Telefontastatur Sort, varenr: 200 012 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 KjempeKnotten... 3 Hva er KjempeKnotten?... 4 Batteri... 4 Telefontilkobling... 5 Slik

Detaljer

NORSK NEMO BRUKSANVISNING OND-2057

NORSK NEMO BRUKSANVISNING OND-2057 NORSK NEMO BRUKSANVISNING OND-2057 Nemo Side 2 * Display viser slått nummer, aktuelt klokkeslett, samt samtaletid * Justerbart ringesignal * Lampe blinker ved ringesignal * Knapp for gjenoppringing av

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok Modem og lokalnett Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Compact. Brukerhåndbok ! 23 32 75 00! 23 32 75 01. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge

Compact. Brukerhåndbok ! 23 32 75 00! 23 32 75 01. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 0904 2 Innholdsfortegnelse: 1. GENERELT 4 2. SIKKERHETSINSTRUKSJONER 4 3. INNHOLD

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

FM-sender med Bluetooth

FM-sender med Bluetooth FM-sender med Bluetooth Prod.nr. 7071531590974 Bruksanvisning Takk for at du kjøpte dette produktet. Les bruksanvisningen grundig før bruk for å få best mulig ytelse fra produktet. Introduksjon Denne FM-senderen

Detaljer

Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer

Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer Generelle forsiktighetsregler Unngå plassering av apparatet på følgende steder: Steder som er utsatt for direkte sollys eller nær varmekilder

Detaljer

Brukermanual. Samsung Neo Forte

Brukermanual. Samsung Neo Forte Brukermanual Samsung Neo Forte 26.10.2010 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 3 Oversikt utedeler... Side 4 Oversikt fjernkontroll... Side 5 Styre maskinen uten fjernkontroll...

Detaljer

Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT

Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT Telcom Europe Revisjon 7.0, Mars 2004 Copyright 2004 Innholdsfortegnelse Telefonselskapet Copyright 2004 TELEFONEN DT4X2...1 RINGE TIL ANDRE...2 VED OPPTATT...3 MOTTA

Detaljer

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111 Brukerhåndbok ClearReader+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0111 ClearReader+ dokumentleser 1. Introduksjon.

Detaljer

Force Feedback Race Master

Force Feedback Race Master Force Feedback Race Master Brukermanual Versjon 1.0 Opphavsrettinformasjon Det er ikke tillatt å mangfoldiggjøre eller overføre noen del av denne håndboken, i noen form eller på noen måte, elektronisk

Detaljer

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk INNHOLD I ESKEN 1. A3IP med dokkingstasjon 4. Bruksanvisning 2. Audio kabel 5. Ipod holder 3. AC Adapter 6.

Detaljer

FM-system CM-1. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FM-system CM-1

FM-system CM-1. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FM-system CM-1 FM-system CM-1 Bruker- og vedlikeholdsveiledning FM-system CM-1 FM-system CM-1, komplett HMS art. nr. 148430 Art. nr. 1104956 CM-1, sender HMS art. nr. 135064 Art. nr. 1104955 CM-1, mottaker HMS art. nr.

Detaljer

Sikkerhetsmessige forhåndsregler

Sikkerhetsmessige forhåndsregler Varenr: 104629 Sikkerhetsmessige forhåndsregler NB: Før du tar sykkelen i bruk, vær vennlig å lese VIKTIG hele sikkerhetsinstruksen nedenfor nøye for og forhindre Før skader. du begynner treningen bør

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

Din bruksanvisning DORO GALAX http://no.yourpdfguides.com/dref/2337011

Din bruksanvisning DORO GALAX http://no.yourpdfguides.com/dref/2337011 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Disk Station. Installasjonsveiledning DS409+, DS409. Dokument-ID: Synology_QIG_4bay2_20090616

Disk Station. Installasjonsveiledning DS409+, DS409. Dokument-ID: Synology_QIG_4bay2_20090616 Disk Station DS409+, DS409 Installasjonsveiledning Dokument-ID: Synology_QIG_4bay2_20090616 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Vennligst les sikkerhetsinstruksjonene nøye før bruk, og oppbevar denne veiledningen

Detaljer

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 BRUKERHÅNDBOK TWINKLE SPECTRUM Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE! VIKTIG INFORMASJON

Detaljer

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5. Installasjonsveiledning Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P Se installasjonsvideo: v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.1-P RØROS HETTA Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering

Detaljer

Rekvisita 1. Tonerkassetter. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon.

Rekvisita 1. Tonerkassetter. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon. Tonerkassetter Rekvisita 1 Advarsel: Du må ikke berøre kassettvalsen som ligger under dekslet. Deksel Skriveren bruker fire separate tonerkassetter, en for hver farge: cyan, magenta, gul og sort. De er

Detaljer

modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER

modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER NO modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER Vedlikehold og spesifikasjoner Du MÅ la oppladbare batterier lades helt opp før du bruker dem første gang. Du MÅ lese bruksanvisningen før du prøver å bruke denne

Detaljer

EPSON og EPSON ESC/P er registrerte varemerker for SEIKO EPSON CORPORATION.

EPSON og EPSON ESC/P er registrerte varemerker for SEIKO EPSON CORPORATION. 9-pinners matriseskriver Med enerett. Ingen deler av denne publikasjonen kan gjenskapes, lagres i et gjenfinningssystem eller overføres i noen form eller på noen måte, elektronisk, mekanisk, ved kopiering,

Detaljer

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Norsk MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Norsk MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada A5 size Setup-Nor.fm R Norsk MSEUL0475 L A5 size Setup-Nor.fm Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Sjekke innholdet i esken papirbrett CD-ROM med skriverens programvare

Detaljer

Løse problemer med utskriftskvaliteten

Løse problemer med utskriftskvaliteten 1 løsing Utskriften er for lys, eller bilder eller tegn er ufullstendige. Sørg for å bruke anbefalt papir/materiale. Bruk materiale fra en ny pakke. Se Retningslinjer for utskriftsmateriale. Kontroller

Detaljer

PROSJEKTILET. Bluetooth-høyttaler med NFC-teknologi. Brukerhåndbok

PROSJEKTILET. Bluetooth-høyttaler med NFC-teknologi. Brukerhåndbok Bluetooth-høyttaler med NFC-teknologi Brukerhåndbok Kjære kunde, takk for at du har kjøpt et IRC-produkt. Vi setter pris på at du har valgt ett av produktene våre. Vi er også sikre på at du vil være svært

Detaljer

a skye Bruksanvisning

a skye Bruksanvisning a skye Bruksanvisning Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon Forklaring av produkt Trådløs teknologi auris skye App Komme i gang Oppsett av AirPlay / DLNA på ditt WiFi nettverk Oppsett av Mac eller PC på ditt

Detaljer

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router,

Detaljer

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61 WCS-61 Wonder Core Smart brukerveiledning Vær nøye med å lese «Sikkerhetsregler» før bruk så du vet hvordan du skal benytte utstyret riktig. Oppbevar instruksene på et trygt sted så du kan slå opp i dem

Detaljer

TYPE INNEDEL: ASHG07LUCA ASHG09LUCA ASHG12LUCA ASHG14LUCA ASHG09LTCA ASHG12LTCA

TYPE INNEDEL: ASHG07LUCA ASHG09LUCA ASHG12LUCA ASHG14LUCA ASHG09LTCA ASHG12LTCA TYPE INNEDEL: ASHG07LUCA ASHG09LUCA ASHG12LUCA ASHG14LUCA ASHG09LTCA ASHG12LTCA TYPE UTEDEL: AOHG07LUC AOHG09LUC AOHG12LUC AOHG14LUC AOHG09LTC AOHG12LTC 2 3 4 5 6 7 8 JUSTERE RETNINGEN PÅ LUFTSTRØMMEN

Detaljer

RollerMouse Red plus. Manual

RollerMouse Red plus. Manual RollerMouse Red plus Manual Takk for at du har gitt oss anledning til å hjelpe deg å arbeide på en mer komfortabel og effektiv måte. Helt siden 1995 har Contour Design jobbet hardt med å bygge den beste

Detaljer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Modem Router, vennligst gå til online

Detaljer

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok Modem og lokalnett Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

BRUKS- OG MONTERINGSANVISING FOR CLIVET HID-S1 ELEKTRONISK TERMOSTAT

BRUKS- OG MONTERINGSANVISING FOR CLIVET HID-S1 ELEKTRONISK TERMOSTAT BRUKS- OG MONTERINGSANVISING FOR CLIVET HID-S1 ELEKTRONISK TERMOSTAT FØR ARBEIDET PÅBEGYNNES MÅ BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSMANUALEN, LEVERT MED UNITEN, LESES NØYE. DETTE TILLEGGSUTSTYRET OG DISSE INSTRUKSJONER,

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Readable III bladvender Bruker- og vedlikeholdsveiledning Readable III bladvender: Bestillingsnr.: 1151100 - HMS art. nr. 149663 INNHOLDSFORTEGNELSE Readable III bladvender... 1 1. Deler til Readable...

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Erstatte en fotoleder

Erstatte en fotoleder Skriveren overvåker fotoledernes levetid. Når en fotoleder når slutten av levetiden, viser skriveren 84 Sort fotoleder utbrukt eller 84 Fargefotoledere utbrukt. Denne meldingen betyr at det er på tide

Detaljer

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang.

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang. Riktig bruk av produktet BETJENINGS- OG BRUKERVEILEDNING Du har nå anskaffet deg et kvalitetsprodukt av høy kvalitet. Normale garantibestemmelser gjelder, så sant det ikke har vært utsatt gal behandling,

Detaljer