FAX L360 Brukerhåndbok

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FAX L360 Brukerhåndbok"

Transkript

1 FAX L360 Brukerhåndbok

2 Dette utstyret retter seg etter vesentlige krav i EC direktiv 1999/5/ EC. Vi erklærer at dette produktet etterkommer EMC kravene i EC direktiv 1999/5/EC ved nominell spenning på 230V, 50Hz selv om angitt spenning på produktet er V, 50/60Hz. Hvis du flytter til et annet EU-land og opplever problemer, vennligst ring Canon Help Desk. (Kun for Europa) Modellnavn H12249 (FAX-L360) Copyright Copyright (c) 2002 ved Canon, Inc. Alle rettigheter er forbeholdt. Ingen del av denne publikasjonen kan reproduseres, overføres, omformes, lagres i et gjenfinningssystem eller oversettes til noe språk eller dataspråk i noen form eller på noen måte, elektronisk, mekanisk, magnetisk, optisk, kjemisk, manuelt eller på annen måte, uten på forhånd å ha innhentet skriftlig tillatelse fra Canon, Inc. ii Forord

3 Varemerker Canon- er et registrert varemerke og UHQ er varemerke for Canon Inc. IBM0 er registrert varemerke. Microsoft0 og Windows0 er registrerte varemerker for Microsoft Corporation. Andre merke- og produktnavn kan være varemerker eller registrerte varemerker for de respektive bedrifter. Som en ENERGY STAR0 partner, har Canon besluttet at FAX-L360 imøtekommer Energy Star retningslinjene for energivirksomhet. Super G3 er et uttrykk som brukes for å beskrive den nye generasjonen faksmaskiner som bruker ITU--T V.34 standard 33,6 Kbps* modem. Super G3 høyhastighetsfakser muliggjør en overføringstid på ca. 3 sekunder* per side, noe som vil gi lavere telefonkostnader. * Dokumentsendetid ca. 3 sekunder per side faksdata basert på Canon standard faksskjema nr. 1 (standard modus) ved 33,6 Kbps modemhastighet. Offentlig telenett (PSTN) støtter for tiden 28,8Kbps modemhastighet eller lavere, avhengig av land og telefonlinjenes tilstand. Forord iii

4 Informasjon om sikkerhet Informasjon om lasersikkerhet Laserstråling kan være skadelig for mennesker. Av den grunn er laserutstråling som avgis inni denne enhet hermetisk forseglet innenfor et beskyttelsesdeksel og ytre deksel. Ingen utstråling kan lekke ut fra denne maskinen under vanlig drift av produktet av brukeren. Denne faksen er klassifisert som et klasse 1 laserprodukt under EN : V-240V modell Etiketten nedenfor er festet til laserskanningsenheten på faksen. Denne faksen er klassifisert under EN : 1994 og føyer seg etter følgende klasser: CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1 APPAREIL A RAYONNEMENT LASER DE CLASSE 1 APPARECCHIO LASER DI CLASSE 1 PRODUCTO LASER DE CLASE 1 APARELHO A LASER DE CLASSE 1 Advarsel GJENNOMFØRING AV ANDRE PROSEDYRER ENN DE SOM ER ANGITT I DENNE HÅNDBEN KAN FØRE TIL AT DU UTSETTES FOR SKADELIG STRÅLING. iv Forord

5 Innhold Kapittel 1 Introduksjon av FAX-L Kjære kunde Hovedfunksjonene ved FAX-L Faksfunksjoner for vanlig papir Skriverfunksjoner Kopifunksjoner Telefonfunksjoner Bruke FAX-L360 med skriverdriveren Systembetingelser Bruke dokumentasjonen Slik brukes denne håndboken Symboler brukt i denne håndboken Kundestøtte Sikkerhetsinstrukser Kapittel 2 Installasjon av FAX-L Plassering av FAX-L Mål Utpakking Har du alt? Løfte FAX-L Fjerne transportmateriellet Utskiftbare deler Sette sammen FAX-L Feste deler Feste papirinnleggsetiketten Feste forlengelsesbrettet Trekke ut multibrettet Feste støttebrettene Gjøre tilkoblinger Koble FAX-L360 til PC-en Koble til telefonlinjen Koble til telefonrøret (tilleggsutstyr) Koble til en tilleggstelefon eller telefonsvarer Koble til strømkabelen Innstille displayspråk og land Bli kjent med FAX-L Sett forfra Innhold v

6 Sett inni Sett bakfra Betjeningspanelet Spesialfunksjon tastene (1-trykks kode panelet åpent) Tonerkassetten Håndtere og lagre kassetter Installere/bytte tonerkassett Legge inn kopipapir Legge papir i kassetten Legge papir på multibrettet Teste FAX-L Kapittel 3 Registrere informasjon i FAX-L Retningslinjer for informasjonstasting Taste tall, bokstaver og symboler Redigere informasjon Bruke 1-trykks tasten/1-trykks panelet Bruke spesialfunksjon tastene Bruke menysystemet Tilpasse din FAX-L Identifisere dine dokumenter Registrere dato og tid Registrere ditt faksnummer og navn Innstille type telefonlinje Innstille sommertid Kapittel 4 Papirhåndtering Retningslinjer for å velge utskriftsmedia Vanlig papir Konvolutter Etiketter Transparenter Papirbanen Velge papirlevering Levering med skriftsiden ned Levering med skriftsiden opp Legge inn papir Papirkassetten Multibrettet Legge konvolutter på multibrettet Endre innstilling for papirformat vi Innhold

7 Multibrettet Kapittel 5 Hurtignummer Hurtignummer typer trykks koder Lagre nummer som 1-trykks koder Endre nummer/navn lagret som 1-trykks kode Bruke 1-trykks koder Kortnummer Lagre nummer som kortnummer Endre nummer/navn lagret som kortnummer Bruke kortnummer Gruppeoppringing Opprette grupper for gruppeoppringing Bruke gruppeoppringing Kapittel 6 Sende fakser Forberede en fakssending Dokumentbetingelser Skanneområde Velge automatisk/manuell dokumentmating Legge inn dokumenter for automatisk mating Legge inn dokumenter for manuell mating Innstille oppløsning og kontrast Innstille skanneoppløsning Innstille skannekontrast Sendemetoder Manuell sending via telefonrøret Minnesending Oppringingsmetoder Sende dokumenter Manuell sending via telefonrøret Minnesending Legge sider til dokumentet i den automatiske materen (ADM) Slette sending Fjerne dokumentet fra den automatiske dokumentmateren (ADM) Repetisjon Manuell repetisjon Innhold vii

8 Automatisk repetisjon med minnesending Slette automatisk repetisjon Innstille automatisk repetisjon Seriesending Sende et dokument til flere mottakere Sende et dokument med gruppeoppringing Tidsinnstilt sending Sende andre dokumenter mens FAX-L360 er innstilt for tidsinnstilt sending Kapittel 7 Motta fakser Forskjellige måter å motta en faks på FAX/TLF VELGER KUN FAXMODUS Innstille MOTTAKSMODUS Innstille mottaksmodus Motta fakser og telefonsamtaler automatisk: Fax/tlf modus Innstille Fax/tlf modus Hva skjer når Fax/tlf modus er valgt Motta fakser manuelt: MANUELL MODUS Motta fakser automatisk: KUN FAXMODUS Bruke en telefonsvarer: TLF.SVARER MODUS Bruke FAX-L360 med telefonsvarer Dokumenter mottatt i minnet Beskjeder som vises når dokumenter er mottatt i minnet Motta under registrering, kopiering eller utskrift Slette en innkommende faks Kapittel 8 Bruke minnefunksjonene Dokumenter lagret i minnet Skrive ut en liste over dokumenter lagret i minnet Skrive ut dokumenter lagret i minnet Metode Metode Sende dokumenter lagret i minnet Slette et dokument lagret i minnet Metode Metode Kapittel 9 Innstille og bruke polling Hva er polling? viii Innhold

9 Før du bruker pollingmottak Motta fakser ved polling Be en annen faks om å sende et dokument Avbryte pollingmottak Innstille pollingsending Før du kan bli bedt om polling Innstille en pollingboks Skanne et dokument inn i minnet for pollingsending Endre pollingboks oppsettet Slette en pollingboks Kapittel 10 Spesialfunksjoner Spesialoppringing Ringe gjennom en hussentral Registrere adgangstype og forvalgsnummer i R-tasten Fjernvalgoppringing Hvordan legge inn pauser Vente på (detektere) en summetone Bruke tonesignalering på en pulslinje Begrense bruk av FAX-L Begrenset mottak Kapittel 11 Kopiere Kopiere Kapittel 12 Rapporter og oversikter Aktivitetsrapport Senderapporter Feilsendingsrapport Senderapport Multi S/M rapport Mottaksrapport Rapport slettet minne Hurtignummer liste trykks koder liste Kortnummerliste Gruppeoppringing liste Brukerdataliste Dokumentminneliste Innhold ix

10 Kapittel 13 Ofte stilte spørsmål Hvis du ikke kan løse problemet Problemindeks Papirstopp Papirstopp i den automatiske dokumentmateren (ADM)? Papirstopp i utgangene? Papirstopp i papirkassetten? Papirstopp inni maskinen? Papirstopp i fronten av maskinen? Papirstopp i enhetens bakre deksel? Etter å ha fjernet fastsatt papir Problemer med å føre papir inn i FAX-L Fakseproblemer Sende fakser Motta fakser Telefonproblemer Kopiproblemer Utskriftsproblemer Problemer med utskriftskvalitet Generelle problemer Hvis strømmen brytes Feilkoder, meldinger og løsninger Kapittel 14 Vedlikeholde FAX-L Rengjøre FAX-L Rengjøre FAX-L360 utvendig Rengjøre FAX-L360 innvendig Rengjøre skanneren Transportere FAX-L Kapittel 15 Menysystemet Forstå menysystemet Gå inn i BRUKERINNST. menyen Gå inn i RAPPORTINNST. menyen Gå inn i SENDEINNST. menyen Gå inn i MOTTAKSINNST. menyen Gå inn i SKRIVERINNST. menyen Gå inn i POLLINGBS menyen Gå inn i SYSTEMINNST. menyen Tillegg A FAX-L360 spesifikasjoner... A-1 Generelt... A-2 x Innhold

11 Faks for vanlig papir... A-4 Kopimaskin... A-6 Telefon... A-7 Skriver... A-8 Utskriftsområde: Papir... A-9 Utskriftsområde: Konvolutter... A-10 Dokumentformater... A-11 PC grensesnitt... A-13 Skriverdriver... A-13 Tillegg B Feste telefonrøret (tilleggsutstyr) til FAX-L B-1 Telefonrør... B-2 Feste telefonrøret til enheten... B-3 Justere ringevolum bryteren... B-6 Vedlikeholde telefonrøret... B-6 Innhold xi

12 Ordliste... O-1 Indeks... I-1 xii Innhold

13 Kapittel 1 Introduksjon av FAX-L360 I dette kapitlet blir du presentert for hovedfunksjonene ved FAX-L360. Det forklarer også hvordan du skal få mest mulig ut av dokumentasjonen som leveres sammen med enheten, og gir viktige sikkerhetsinstrukser. Kjære kunde Hovedfunksjonene ved FAX-L Faksfunksjoner for vanlig papir Skriverfunksjoner Kopifunksjoner Telefonfunksjoner Bruke FAX-L360 med skriverdriveren Systembetingelser Bruke dokumentasjonen Slik brukes denne håndboken Symboler brukt i denne håndboken Kundestøtte Sikkerhetsinstrukser Introduksjon av FAX-L360 Kapittel 1 Introduksjon av FAX-L

14 . Kjære kunde Takk for at du har kjøpt den nye Canon FAX-L360. Vi er sikre på at FAX-L360 vil dekke dine utskrifts- og kopibehov på en enkel og praktisk måte, i tillegg til dine faks- og telefonbehov FAX-L Introduksjon av FAX-L360 Kapittel 1

15 Hovedfunksjonene ved FAX-L360 FAX-L360 er et multifunksjonelt system for bruk hjemme og på mindre kontorer. FAX-L360 er både en faks for vanlig papir, en kopimaskin og en telefon* i en enkel, praktisk bordmodell. Faks for vanlig papir Skriver Introduksjon av FAX-L360 Kopimaskin Telefon FAX-L360's multifunksjonelle evne gjør at du kan utføre flere operasjoner samtidig. Du kan for eksempel skrive ut et dokument eller kopiere samtidig som du sender en faks eller mottar en faks i minnet. Den kompakte størrelsen på FAX-L360 gjør den ideell til bruk på skrivebordet, og den kan brukes på steder hvor andre maskiner ikke får plass. Faksfunksjoner for vanlig papir UHQ bildebehandlingssystem FAX-L360 bruker Canons Ultra High Quality bildebehandlingssystem for å gi bedre oppløsning på faksede fotografier. Feilrettemodus (ECM) Bruk av FAX-L360's feilrettemodus (ECM) reduserer sendefeil når du sender fakser til eller mottar fakser fra andre faksmaskiner som også benytter ECM. Automatisk veksling mellom faks- og samtaleanrop FAX-L360 kan automatisk skille mellom faksanrop og vanlige telefonsamtaler, slik at du kan motta begge gjennom en enkelt telefonlinje. Telefonsvarer tilkobling Du kan koble en telefonsvarer til FAX-L360 for å la den motta telefonbeskjeder og fakser mens du ikke er tilstede. * Med telefonrør (tilleggsutstyr) eller telefon tilknyttet. Denne funksjonen er kun tilgjengelig for visse land. Kapittel 1 Introduksjon av FAX-L

16 Sendehastighet FAX-L360 bruker datakompresjonsmetoder som gir en sendehastighet på ca. 3 sekunder* per side. Minnesending/-mottak FAX-L360 kan lagre inntil 400* fakssider (enten mottatte eller som skal sendes) i det innebygde minnet, og kan motta fakser mens den skriver ut. Forminsket utskrift FAX-L360 skalerer automatisk mottatte fakser slik at de passer inn på papiret som er lagt i papirkassetten eller på multibrettet. Hvis en kunde sender deg en faks på papir i A4-format og du har papir i letterformat på multibrettet, vil faksen bli forminsket og skrevet ut på papir i letterformat. Automatisk oppringing og sending For å gjøre faksingen enda enklere, har FAX-L360 flere automatiske oppringingsmetoder: 1-trykks koder, kortnummer og gruppeoppringing. FAX-L360 lar deg også sende fakser eller sende fakser på innstilt tidspunkt til så mange som 133 mottakere i en operasjon. Fleksibel dokumentmating FAX-L360 har en automatisk dokumentmater (ADM) som kan innstilles for automatisk dokumentmating eller manuell dokumentmating i henhold til dine behov. Det gjør at du kan fakse forskjellige dokumenter, fra flersidige dokumenter til et enkelt fotografi eller visittkort. Skriverfunksjoner God utskriftskvalitet FAX-L360 har dpi laserutskrift som gir tekst og grafikk med høy oppløsning. Enkelt vedlikehold FX-3 tonerkassetten for FAX-L360 inneholder både toner og trommel som gjør installasjon og bytte enkelt. Økonomisk tonerbesparende utskrift FAX-L360 har en økonomiutskriftsmodus som lar deg redusere tonerforbruket med ca. 30 til 40%. * Basert på Canon faks standardskjema nr. 1, standard modus 1-4 Introduksjon av FAX-L360 Kapittel 1

17 Kopifunksjoner Inntil 99 kopier FAX-L360 kan lage inntil 99 kopier av et dokument av gangen, i en hastighet av opp til kopier per minutt. Oppløsning FAX-L360 skanner dokumenter med dpi når du bruker direktekopiering og dpi når du bruker minnekopiering. Utskriftsoppløsningen er dpi. Introduksjon av FAX-L360 Kopiforminsking FAX-L360 kan forminske kopier til 90%, 80% eller 70% av opprinnelig format. Det betyr at du for eksempel kan kopiere dokumenter i legalformat på papir i A4-format. Telefonfunksjoner* Automatisk oppringing FAX-L360's tre automatiske oppringingsmetoder (1-trykks koder, kortnummer og gruppeoppringing) kan brukes til å lagre telefonnummer og faksnummer for enkel og effektiv oppringing. Tilkobling av telefonrør (tilleggsutstyr), en telefonsvarer eller en telefon Ved å koble telefonrøret (tilleggsutstyr) eller en telefon til FAX-L360 kan du bruke den til å innstille og motta vanlige telefonsamtaler. I tillegg kan du ved å tilkoble en telefonsvarer motta fakser og telefonbeskjeder mens du ikke er tilstede. * Denne funksjonen er kun tilgjengelig for visse land. Kapittel 1 Introduksjon av FAX-L

18 Bruke FAX-L360 med skriverdriveren Skriverdriveren som leveres sammen med FAX-L360 lar deg bruke FAX-L360's utskriftsfunksjonen direkte fra PC-en. Bruke FAX-L360 som standardskriver for Windows programmer For mer informasjon om bruk av skriverdriver til FAX-L360, se Printer Driver Guide også lagret på denne CD-ROM. Merk Den leverte skriverdriveren er laget for å fungere med Windows 98, Windows Me, Windows 2000 eller Windows XP. Systembetingelser Følgende maskin- og programvare er nødvendig for at skriverdriveren skal fungere med FAX-L360. Dette er minimumskravene. Windows operativsystem Microsoft Windows 98, Windows Me, Windows 2000 eller Windows XP. USB-utgang Dataprosessor Windows 98: A 90-megahertz (MHz) Pentium prosessor eller høyere Windows Me: A 150-MHz Pentium prosessor eller høyere Windows 2000: A 133-MHz Pentium prosessor eller høyere Windows XP: A 233-MHz Pentium prosessor eller høyere Minne Windows 98/Me: 32 megabytes (MB) of RAM, 64 MB RAM eller mer anbefales. Windows 2000/XP: 64 MB RAM, 128 MB RAM eller mer anbefales. 1-6 Introduksjon av FAX-L360 Kapittel 1

19 Ledig plass på harddisk 15 MB ledig plass Diskstasjon CD-ROM stasjon eller adgang til en gjennom nettverkstilknytning Skjerm 256--farge SVGA skjerm eller større Introduksjon av FAX-L360 Skriverkabel En USB-kabel 5 meter (16,4 fot) lang eller kortere. For hjelp til kjøp av riktig kabel, kontakt din forhandler eller utsalgssted. Kapittel 1 Introduksjon av FAX-L

20 Bruke dokumentasjonen FAX-L360 har følgende dokumentasjon for å hjelpe deg å lære hvordan du skal bruke enheten raskt og enkel: Kort brukerveiledning - Denne veiledningen gir basisinformasjon om hvordan du setter opp og betjener FAX-L360. FAX-L360 Brukerhåndbok (denne håndboken) - Denne håndboken gir detaljert informasjon om hvordan du setter opp, betjener, vedlikeholder og feilsøker FAX-L360. Printer Driver Guide - Denne veiledningen er også lagret på denne CD- ROM, og beskriver hvordan du skal bruke FAX-L360 for å skrive ut fra en PC's Windows miljø. Se denne veiledningen når du trenger informasjon om utskrift fra PC-en. Slik brukes denne håndboken For å få best mulig nytte av denne håndboken om hvordan du skal sette opp og bruke FAX-L360, husk å gjøre følgende: Les dette kapitlet for å lære om FAX-L360's hovedfunksjoner og for info om sikker bruk av enheten. Følg instruksene i kapittel 2 nøye for å pakke ut enheten og sette den riktig sammen. Les kapittel 3 for å lære om hvordan du taster informasjon i FAX-L360 og hvordan du registrerer brukerinformasjon. Les kapittel 4 for å lære om hvilke typer utskriftsmedia du kan bruke i FAX-L360, og for instrukser om valg av papirlevering og innlegg av papir. Les kapittel 5 for å lære om hvordan du registrerer hurtignummer, hvordan du endrer dem og hvordan du bruker hurtignummer for å sende fakser. Les kapittel 6 til 11 for å mestre FAX-L360 driftsprosedyrer (som sending av faks, motta fakser og kopiere) og for å lære mer om dens spesialfunksjoner (som å begrense bruk av enheten og spesialoppringingsfunksjoner). Se kapittel 12 for å lære om rapporter og lister som automatisk eller manuelt kan skrives ut fra FAX-L360. Hvis FAX-L360 begynner å fungere feil, bruk kapittel 13 til å forsøke å løse problemet. 1-8 Introduksjon av FAX-L360 Kapittel 1

21 Se gjennom kapittel 14 for å bli kjent med prosedyrer for rengjøring av FAX-L360 og bytte av tonerkassett. Se kapittel 15 for å lære hvordan du endrer innstillingene for FAX-L360. Se Tillegg A for FAX-L360's tekniske spesifikasjoner. Hvis du fremdeles har spørsmål om hvordan du bruker FAX-L360, kontakt din lokale Canon-forhandler eller Canon Norge. De vil gjerne besvare dine spørsmål. Introduksjon av FAX-L360 Symboler brukt i denne håndboken Denne håndboken følger symbolene nedenfor for å legge vekt på viss informasjon som vil hjelpe deg å bruke FAX-L360 riktig og på en sikker måte: Advarsel Advarsler viser deg hvordan du kan unngå handlinger som kan skade deg eller FAX-L360. Merk Merknader gir råd om mer effektiv bruk av FAX-L360, beskriver operasjonsbegrensninger og forteller hvordan du kan unngå mindre vanskeligheter. I tillegg bruker denne håndboken fete bokstaver for å vises tastnavn og velgere på FAX-L360, f.eks. Stopp, og Start/kopi. Tekst som vises i enhetens display vises i vanlige store bokstaver, f.eks.: MOTTAK. Kapittel 1 Introduksjon av FAX-L

22 Kundestøtte FAX-L360 er designet med vår nyeste teknologi for å gi feilfri drift. Hvis du opplever et problem med enhetens drift, forsøk å løse det ved å bruke informasjonen i kapittel 13. Hvis du ikke får løst problemet eller hvis du tror FAX-L360 trenger service, kontakt din lokale Canon-forhandler eller Canon Norge Introduksjon av FAX-L360 Kapittel 1

23 Sikkerhetsinstrukser Advarsel Les disse sikkerhetsinstruksene nøye før du tar FAX-L360 i bruk, og oppbevar dem i nærheten av maskinen i tilfelle du trenger dem senere. Ikke forsøk å yte service på FAX-L360 på egen hånd, bortsett fra det som er spesielt beskrevet i denne håndboken. Forsøk aldri å ta enheten fra hverandre: ved å åpne og fjerne indre deksel vil du utsettes for skadelig spenning og annen risiko. For all service, kontakt din lokale Canon-forhandler eller Canon Norge. Introduksjon av FAX-L360 Følg alltid alle varsler og instrukser markert på FAX-L360. Bruk FAX-L360 kun på et solid, stabilt og jevnt underlag. Hvis enheten faller ned, kan den skades alvorlig. Ikke bruk FAX-L360 i nærheten av vann. Hvis du søler væske på eller i den, trekk strømkabelen straks ut av enheten og kontakt din lokale Canonforhandler eller Canon Norge. På baksiden av FAX-L360 finnes spor og åpninger for ventilasjon. For å hindre at FAX-L360 overopphetes (noe som kan få den til å fungere unormalt og gi risiko for brann), må du sørge for at disse åpningene ikke blokkeres eller tildekkes. Ikke bruk enheten på seng, sofa, pledd eller annet lignende mykt underlag, eller nær en radiator eller annen varmekilde. Ikke plasser FAX-L360 i skap eller hylle uten at det er sørget for tilstrekkelig ventilasjon. Se "Velge et sted for FAX-L360" på side 2-3 for retningslinjer om hvor mye plassenheten trenger for ventilasjon. Bruk FAX-L360 kun fra den type strømkilde som er indikert på enhetens etikett. Kontakt din lokale strømleverandør hvis du ikke er sikker på hva slags strømtype som finnes på stedet. Kontroller at den totale strømstyrke som brukes av alt utstyret som er koblet til stikkontakten ikke overstiger kretsens kapasitet. Ikke la noe stå på strømkabelen, og ikke plasser FAX-L360 på et sted hvor kabelen vil bli tråkket på. Kontroller at kabelen ikke har knuter eller floker. Ikke før noen type gjenstander inn i spor eller åpninger på FAX-L360's, da de kan berøre spenningspunkter eller kortslutte deler og før til brann eller elektrisk støt. Kapittel 1 Introduksjon av FAX-L

24 Ikke la små gjenstander (som nåler, binders eller stifter) falle ned i FAX-L360. Hvis noe faller ned i den, trekk strømkabelen straks ut av enheten og kontakt din lokale Canon-forhandler eller Canon Norge. Ikke koble strømkabelen til en avbruddsfri strømkilde (UPS). Trekk alltid ut strømkabelen før FAX-L360 skal flyttes eller rengjøres. Når strømkabelen trekkes ut på FAX-L360, må du alltid vente minst fem sekunder før du setter den tilbake. Hold FAX-L360 unna direkte sollys da det kan skade den. Hvis du må plassere den nær et vindu, bør du benytte tykke gardiner eller persienner. Ikke utsett FAX-L360 for ekstreme temperaturendringer. Installer enheten på et sted med temperaturer mellom 10 og 32,5 C. For din egen sikkerhet og for å unngå skader på utstyret bør ledninger til lysog telenett trekkes ut under tordenvær. Utstyret er vernet mot overspenninger via telenettet, men på spesielt utsatte steder anbefales allikevel ekstra vern. Utstyret er ikke vernet mot overspenninger via lysnettet, og vi anbefaler derfor at vern installeres sammen med utstyret. Kontakt din lokale leverandør for nærmere opplysninger. Canon Norge og våre salgssteder fraskriver seg alt ansvar for skader påført utstyret forårsaket av ytre forhold som vannskader, tordenvær osv. Fjern tonerkassetten før du skal transportere FAX-L360. Løft alltid FAX-L360 som vist nedenfor. Løft aldri enheten i multibrettet eller andre støtter Introduksjon av FAX-L360 Kapittel 1

25 Advarsel Trekk strømkabelen ut av FAX-L360 og kontakt din lokale Canon-forhandler eller Canon Norge i noen av disse situasjonene: Hvis strømkabelen eller støpselet er skadet eller fliset. Hvis det søles væske inn i enheten, eller hvis den på annen måte er utsatt for regn eller væske. Hvis du merker røyk, uvanlige lyder eller lukt fra den. Hvis FAX-L360 ikke fungerer normalt når du følger brukerinstruksene. Juster kun de kontroller som dekkes av brukerinstruksene i denne håndboken, ellers kan du skade enheten slik at den trenger reparasjon. Hvis FAX-L360 mistes eller enheten skades. Hvis FAX-L360 begynner å fungere dårlig og du ikke kan korrigere problemet ved å følge prosedyrene i kapittel 13, "Ofte stilte spørsmål." Dette produktet avgir et lavt nivå av elektromagnetiske bølger. Hvis du bruker pacemaker og kjenner noe unormalt, flytt deg fra dette produktet og kontakt din lege. Introduksjon av FAX-L360 Kapittel 1 Introduksjon av FAX-L

26 1-14 Introduksjon av FAX-L360 Kapittel 1

27 Kapittel 2 Installasjon av FAX-L360 Dette kapitlet forteller deg hvordan du skal pakke ut, sette sammen og koble din FAX-L360, installere FX-3 tonerkassett og legge inn papir- alt du trenger å vite for å gjøre FAX-L360 klar til bruk. Plassering av FAX-L Mål Utpakking Har du alt? Løfte FAX-L Fjerne transportmateriellet Utskiftbare deler Sette sammen FAX-L Feste deler Feste papirinnleggsetiketten Feste forlengelsesbrettet Trekke ut multibrettet Feste støttebrettene Gjøre tilkoblinger Koble FAX-L360 til PC-en Koble til telefonlinjen Koble til telefonrøret (tilleggsutstyr) Koble til en tilleggstelefon eller telefonsvarer Koble til strømkabelen Innstille displayspråk og land Bli kjent med FAX-L Sett forfra Sett inni Sett bakfra Betjeningspanelet Installasjon av FAX-L360 Kapittel 2 Installasjon av FAX-L

28 Spesialfunksjon tastene (1-trykks kode panelet åpent) Tonerkassetten Håndtere og lagre kassetter Installere/bytte tonerkassett Legge inn kopipapir Legge papir i kassetten Legge papir på multibrettet Teste FAX-L Installasjon av FAX-L360 Kapittel 2

29 Plassering av FAX-L360 Følg disse retningslinjene for å velge riktig sted for FAX-L360 før du pakker den ut. Advarsel Se gjennom informasjonen i "Sikkerhetsinstrukser" på side 1-11 til 1-13, for å være sikker på at du installerer FAX-L360 for sikker bruk. Sett FAX-L360 på et kjølig, tørt, rent og godt ventilert sted: Sørg for at området er fritt for støv. Sjekk at stedet ikke blir påvirket av ekstreme temperaturendringer og alltid er mellom 10 og 32,5C. Sjekk at områdets relative fuktighet alltid er mellom 20% og 80%. Hold FAX-L360 vekk fra direkte sollys. Hvis mulig, plasser FAX-L360 i nærheten av en telefonkontakt slik at det blir lett å koble enheten til telefonkontakten. Plasser FAX-L360 nær en stikkontakt med 200 til 240-V AC (50 til 60 Hz) spenning. Plasser FAX-L360 i nærheten av PC-en du vil koble den til. Sjekk at du lett når den, ettersom du vil bruke FAX-L360 som en skriver, faks, kopimaskin og telefon. Ikke koble FAX-L360 til samme krets som f.eks. air conditioner, elektrisk skrivemaskin, fjernsyn eller kopimaskin. Denne type utstyr genererer elektrisk støy som kan påvirke enhetens evne til å sende eller motta fakser. Plasser FAX-L360 på et flatt, stabilt underlag uten vibrasjon som er sterkt nok til å tåle dens vekt (ca. 13 kg). Installasjon av FAX-L360 Kapittel 2 Installasjon av FAX-L

30 Mål Kontroller at det er nok plass rundt FAX-L360 til tilstrekkelig ventilasjon på stedet du velger, og til at papiret kan flyte fritt inn og ut av enheten. Tegningen nedenfor viser minimumsmålene som er nødvendig for installasjon av enheten. 773 mm SETT OVENFRA 483 mm SETT FRA SIDEN 448 mm 303,5 mm 380 mm SETT NEDENFRA 361 mm 773 mm 483 mm 380 mm Merk Hvis du trenger hjelp til å installere FAX-L360 eller har spørsmål om den, kontakt din lokale Canon-forhandler eller Canon Norge. 2-4 Installasjon av FAX-L360 Kapittel 2

31 Utpakking Har du alt? Følg retningslinjene nedenfor for å pakke ut FAX-L360, og for å kontrollere at du har fått alle deler og all dokumentasjon. Ta vare på esken og resten av emballasjen i tilfelle du senere skulle få behov for å transportere maskinen. Ta alle delene forsiktig ut av esken. Du bør få noen til å hjelpe deg å holde kartongen mens du løfter FAX-L360 og støtemballasjen ut av den. Kontroller at du har fått følgende deler: Installasjon av FAX-L360 MASKIN FORLENGELSESBRETT STØTTEBRETT FX-3 TONERKASSETT STRØMKABEL FAKSLEDNING DUMENTASJON PAPIRMENGDE ETIKETT MOTTAKERETIKETTER Hvis noen av delene ovenfor er skadet eller mangler, gi beskjed til din lokale Canon-forhandler eller Canon Norge. Kapittel 2 Installasjon av FAX-L

32 Merk Faktiske elementer kan ha annen form og mengde enn det som vises på side-2 5. Utstyret som leveres sammen med Fax-L360 kan variere avhengig i hvilket land den er kjøpt. Viktig! Oppbevar kvitteringen som kjøpsbevis i tilfelle FAX-L360 trenger garantiservice. Hvis du har kjøpt telefonrør (tilleggsutstyr), se Tillegg B for delene som følger med. I tillegg til delene levert sammen med FAX-L360, hvis du ønsker å bruke FAX-L360 som en skriver, vil du trenge en USB-kabel som du kan kjøpe fra din Canon-forhandler. For best mulig resultater, bruk en kabel som ikke er lenger enn 5 meter. Løfte FAX-L360 Når du planlegger å flytte FAX-L360, husk å: Ta et godt tak i enheten og holde den plant. Ta alltid tak i enhetenes sider. Fordypningene på hver side av enheten fungerer som håndtak. 2-6 Installasjon av FAX-L360 Kapittel 2

33 Fjerne transportmateriellet For å beskytte FAX-L360 under transport, er enheten pakket med støtmateriell som du må fjerne før du kan bruke den. Følg disse punktene: 1. Fjern all transporttape fra yttersiden av FAX-L360. Installasjon av FAX-L Åpne betjeningspanelet ved å ta tak i det med begge hender og forsiktig trekke det mot deg. Fjern beskyttelsesarket fra den automatiske dokumentmateren (ADM), lukk deretter betjeningspanelet forsiktig ved å trykk det ned fra midten til det klikker igjen. Merk Faktisk transportmateriell kan ha annen form, mengde og plassering enn det som vises ovenfor. Kapittel 2 Installasjon av FAX-L

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen.

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Om brukerhåndboken Denne brukerhåndboken for laser-mfp inneholder informasjon om oppsett

Detaljer

magicolor 2400W Brukerveiledning

magicolor 2400W Brukerveiledning magicolor 2400W Brukerveiledning 4139-7733-02S 1800767-032B Takk Takk for at du har kjøpt en magicolor 2400W-maskin. Det er et utmerket valg. magicolor 2400W er spesielt utformet for optimal ytelse i Windows-miljøer.

Detaljer

Grunnleggende brukermanual

Grunnleggende brukermanual Grunnleggende brukermanual DCP-L500D DCP-L50DW DCP-L50DN MFC-L700DW Online brukerveiledning Denne grunnleggende brukermanualen inneholder ikke all informasjon om maskinen. For å mer detaljert informasjon,

Detaljer

KM-C2525E KM-C3225E KM-C3232E KM-C4035E. Operatørhåndbok

KM-C2525E KM-C3225E KM-C3232E KM-C4035E. Operatørhåndbok KM-C2525E KM-C3225E KM-C3232E KM-C4035E Operatørhåndbok Denne operatørhåndboken er for modellene KM-C2525E, KM-C3225E, KM-C3232E og KM-C4035E. I denne håndboken viser KM-C2525E til modellen med 25/25 utskrifter

Detaljer

Lexmark Z12. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98

Lexmark Z12. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Lexmark Z12 Color Jetprinter TM Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Utgave: Januar 2000 Følgende avsnitt gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lover: LEXMARK INTERNATIONAL,

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK. FAX-T104 Serie FAX-T106 Serie

BRUKERHÅNDBOK. FAX-T104 Serie FAX-T106 Serie BRUKERHÅNDBOK FAX-T104 Serie FAX-T106 Serie Hvis du har behov for å kontakte kundeservice Vennligst fyll ut følgende informasjon for fremtidig referanse: Modellnummer: FAX-T104, FAX-T106 Serienummer:*

Detaljer

Dell B2360d-dn laserskriver. Brukerhåndbok

Dell B2360d-dn laserskriver. Brukerhåndbok Dell B2360d-dn laserskriver Brukerhåndbok Mai 2012 www.dell.com support.dell.com Varemerker Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. 2012 Dell, Inc. Med enerett. Gjengivelse av dette materialet

Detaljer

Veiledning for daglig bruk

Veiledning for daglig bruk Veiledning for daglig bruk Meldinger... 2 Introduksjon... 4 Skriverens deler og funksjonene i kontrollpanelet... 5 Skriverdeler... 5 Kontrollpanel... 6 Legge i papir... 7 Velge papirtype... 7 Legge papir

Detaljer

X54x-serien. Brukerhåndbok. Machine type: 7525 Modellnumre: 131, 133, 138, 332, 333, 336, 337, 352, 356, 382, 383, 386, 387

X54x-serien. Brukerhåndbok. Machine type: 7525 Modellnumre: 131, 133, 138, 332, 333, 336, 337, 352, 356, 382, 383, 386, 387 X54x-serien Brukerhåndbok August 2009 www.lexmark.com Machine type: 7525 Modellnumre: 131, 133, 138, 332, 333, 336, 337, 352, 356, 382, 383, 386, 387 Innhold Sikkerhetsinformasjon...11 Bli kjent med skriveren...13

Detaljer

X860de, X862de, X864de

X860de, X862de, X864de X860de, X862de, X864de Brukerhåndbok Desember 2012 www.lexmark.com Maskintype(r): 7500 Modell(er): 432, 632, 832 Innhold 2 Innhold Sikkerhetsinformasjon...7 Lære om skriveren...9 Takk for at du valgte

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z12 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267267

Din bruksanvisning LEXMARK Z12 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267267 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

VIRUS-ADVARSEL VARSEL OM TORDENVÆR

VIRUS-ADVARSEL VARSEL OM TORDENVÆR OPPHAVSRETT Packard Bell Brukerhåndbok. Opphavsrett 2002 NEC Computers International B.V. Alle rettigheter forbeholdt. Ingen deler av denne håndboken kan kopieres eller overføres, i noen som helst form

Detaljer

MODELL:MX-C250E MX-C250F MX-C250FE MX-C300E MX-C300W MX-C300WE DIGITALT FULL FARGE MULTIFUNKSJONSSYSTEM DRIFTSVEILEDNING

MODELL:MX-C250E MX-C250F MX-C250FE MX-C300E MX-C300W MX-C300WE DIGITALT FULL FARGE MULTIFUNKSJONSSYSTEM DRIFTSVEILEDNING MODELL:MX-C250E MX-C250F MX-C250FE MX-C300E MX-C300W MX-C300WE DIGITALT FULL FARGE MULTIFUNKSJONSSYSTEM DRIFTSVEILEDNING INTRODUKSJON Denne manualen beskriver MX-C250E/MX-C250F/MX-C250FE/MX-C300E/MX-C300W/MX-C300WE

Detaljer

FAX Option Type 3045. Faksreferanse Brukerveiledning

FAX Option Type 3045. Faksreferanse <Grunnleggende funksjoner> Brukerveiledning FAX Option Type 3045 Brukerveiledning Faksreferanse 1 2 3 4 5 Komme i gang Faksing Bruke Internettfaks-funksjoner Programmering Feilretting Les denne håndboken nøye før du bruker

Detaljer

Acer Aspire 1350 Series. Brukerhåndbok

Acer Aspire 1350 Series. Brukerhåndbok Acer Aspire 1350 Series Brukerhåndbok Copyright 2003 Med enerett Brukerhåndbok for Acer 1350 Series bærbar datamaskin Opprinnelig utgave: August 2003 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen kan

Detaljer

MODELL: MX-2300N MX-2700N. Brukerveiledning

MODELL: MX-2300N MX-2700N. Brukerveiledning MODELL: MX-2300N MX-2700N Brukerveiledning INNHOLDSFORTEGNELSE OM BRUKERHÅNDBOKEN..................... 2 HÅNDBØKER SOM LEVERES MED MASKINEN............................... 2 1 FØR DU BRUKER MASKINEN KOMPONENTNAVN

Detaljer

MX810 Series. Brukerhåndbok. Maskintype(r): 7463 Modell(er): 436, 636, 836

MX810 Series. Brukerhåndbok. Maskintype(r): 7463 Modell(er): 436, 636, 836 MX810 Series Brukerhåndbok August 2014 www.lexmark.com Maskintype(r): 7463 Modell(er): 436, 636, 836 Innhold 2 Innhold Sikkerhetsinformasjon...7 Bli kjent med skriveren...9 Finne informasjon om skriveren...9

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP MX-2300N/2700N http://no.yourpdfguides.com/dref/1289654

Din bruksanvisning SHARP MX-2300N/2700N http://no.yourpdfguides.com/dref/1289654 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Deler. arkmater papirstøtte arkmaterdeksel. kantskinne. dokumentdeksel. utskuff. matte for reflekterende dokumenter. transportlåshendel.

Deler. arkmater papirstøtte arkmaterdeksel. kantskinne. dokumentdeksel. utskuff. matte for reflekterende dokumenter. transportlåshendel. Deler kantskinne arkmater papirstøtte arkmaterdeksel dokumentdeksel utskuff matte for reflekterende dokumenter glassplate kontrollpanel (se Funksjoner i kontrollpanelet på side 9) minnekortspor skannerenhet

Detaljer

Brukerhåndbok NPD5094-01 NO

Brukerhåndbok NPD5094-01 NO NPD5094-01 NO Opphavsrett Opphavsrett Ingen deler av denne publikasjonen kan reproduseres, lagres i et gjenfinningssystem eller overføres i noen form eller på noen måte, det være seg elektronisk, mekanisk,

Detaljer

AR-M200 AR-M201 MODELL. (for generell informasjon) FORBEREDELSER 9 PAPIRFYLLING 14 TA KOPIER

AR-M200 AR-M201 MODELL. (for generell informasjon) FORBEREDELSER 9 PAPIRFYLLING 14 TA KOPIER MODELL AR-M00 AR-M0 (for generell informasjon) Side FORBEREDELSER 9 PAPIRFYLLING 4 TA KOPIER 0 PRAKTISKE KOPIFUNKSJONER 6 INSTALLASJON AV PROGRAMVAREN 6 SKRIVER-/ SKANNERFUNKSJONER 49 BRUKERINNSTILLINGER

Detaljer

Lexmark Z42. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98

Lexmark Z42. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Lexmark Z42 Color Jetprinter TM Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Utgave: Januar 2000 Etterfølgende avsnitt gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lover: LEXMARK INTERNATIONAL,

Detaljer

Brukerhåndbok. www.packardbell.no INNHOLDSFORTEGNELSE

Brukerhåndbok. www.packardbell.no INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhet og komfort...3 Sikkerhetsforanstaltninger...3 For helsens skyld...3 Forstå de grunnleggende prinsippene...5 Kontrollene på datamaskinen...5 Slå datamaskinen på/av...8 Ditt

Detaljer

MX810 Series. Brukerhåndbok. Maskintype(r): 7463 Modell(er): 436, 636, 836

MX810 Series. Brukerhåndbok. Maskintype(r): 7463 Modell(er): 436, 636, 836 MX810 Series Brukerhåndbok Juni 2013 www.lexmark.com Maskintype(r): 7463 Modell(er): 436, 636, 836 Innhold 2 Innhold Sikkerhetsinformasjon...7 Bli kjent med skriveren...9 Finne informasjon om skriveren...9

Detaljer

Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok

Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok I NNHOLDSFORTEGNELSE Produktregistrering 2 Viktig informasjon 2 Grunnleggende prinsipper for datamaskiner 4 Sikkerhet og komfort... 4 Sikkerhetsforanstaltninger...

Detaljer

Brukerhåndbok for Pro700 Series

Brukerhåndbok for Pro700 Series Brukerhåndbok for Pro700 Series November 2010 www.lexmark.com Maskintype(r): 4444 Modell(er): 101, 10E Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Om skriveren...6 Takk for at du valgte denne skriveren...6 Redusere

Detaljer

HP Officejet 5600 All-in-One series. Brukerhåndbok

HP Officejet 5600 All-in-One series. Brukerhåndbok HP Officejet 5600 All-in-One series Brukerhåndbok HP Officejet 5600 All-in-One series Brukerhåndbok Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette materialet kan endres

Detaljer

Dell 5230n/dn- og 5350dnlaserskrivere

Dell 5230n/dn- og 5350dnlaserskrivere Dell 5230n/dn- og 5350dnlaserskrivere User's Guide November 2009 www.dell.com support.dell.com Varemerker Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Gjengivelse av dette materialet uten skriftlig

Detaljer

Notasjoner i denne håndboken

Notasjoner i denne håndboken Notasjoner i denne håndboken Angir innhold som kan forårsake skade eller funksjonsfeil på enheten. Angir tilleggsinformasjon og momenter som kan være nyttige å vite om et emne. s Angir en side der du kan

Detaljer

Opphavsrett 2009 ved Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA.

Opphavsrett 2009 ved Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA. Opphavsrett 2009 ved Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA. Innholdet i dette dokumentet kan ikke gjengis på noen form

Detaljer