FAX L360 Brukerhåndbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FAX L360 Brukerhåndbok"

Transkript

1 FAX L360 Brukerhåndbok

2 Dette utstyret retter seg etter vesentlige krav i EC direktiv 1999/5/ EC. Vi erklærer at dette produktet etterkommer EMC kravene i EC direktiv 1999/5/EC ved nominell spenning på 230V, 50Hz selv om angitt spenning på produktet er V, 50/60Hz. Hvis du flytter til et annet EU-land og opplever problemer, vennligst ring Canon Help Desk. (Kun for Europa) Modellnavn H12249 (FAX-L360) Copyright Copyright (c) 2002 ved Canon, Inc. Alle rettigheter er forbeholdt. Ingen del av denne publikasjonen kan reproduseres, overføres, omformes, lagres i et gjenfinningssystem eller oversettes til noe språk eller dataspråk i noen form eller på noen måte, elektronisk, mekanisk, magnetisk, optisk, kjemisk, manuelt eller på annen måte, uten på forhånd å ha innhentet skriftlig tillatelse fra Canon, Inc. ii Forord

3 Varemerker Canon- er et registrert varemerke og UHQ er varemerke for Canon Inc. IBM0 er registrert varemerke. Microsoft0 og Windows0 er registrerte varemerker for Microsoft Corporation. Andre merke- og produktnavn kan være varemerker eller registrerte varemerker for de respektive bedrifter. Som en ENERGY STAR0 partner, har Canon besluttet at FAX-L360 imøtekommer Energy Star retningslinjene for energivirksomhet. Super G3 er et uttrykk som brukes for å beskrive den nye generasjonen faksmaskiner som bruker ITU--T V.34 standard 33,6 Kbps* modem. Super G3 høyhastighetsfakser muliggjør en overføringstid på ca. 3 sekunder* per side, noe som vil gi lavere telefonkostnader. * Dokumentsendetid ca. 3 sekunder per side faksdata basert på Canon standard faksskjema nr. 1 (standard modus) ved 33,6 Kbps modemhastighet. Offentlig telenett (PSTN) støtter for tiden 28,8Kbps modemhastighet eller lavere, avhengig av land og telefonlinjenes tilstand. Forord iii

4 Informasjon om sikkerhet Informasjon om lasersikkerhet Laserstråling kan være skadelig for mennesker. Av den grunn er laserutstråling som avgis inni denne enhet hermetisk forseglet innenfor et beskyttelsesdeksel og ytre deksel. Ingen utstråling kan lekke ut fra denne maskinen under vanlig drift av produktet av brukeren. Denne faksen er klassifisert som et klasse 1 laserprodukt under EN : V-240V modell Etiketten nedenfor er festet til laserskanningsenheten på faksen. Denne faksen er klassifisert under EN : 1994 og føyer seg etter følgende klasser: CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1 APPAREIL A RAYONNEMENT LASER DE CLASSE 1 APPARECCHIO LASER DI CLASSE 1 PRODUCTO LASER DE CLASE 1 APARELHO A LASER DE CLASSE 1 Advarsel GJENNOMFØRING AV ANDRE PROSEDYRER ENN DE SOM ER ANGITT I DENNE HÅNDBEN KAN FØRE TIL AT DU UTSETTES FOR SKADELIG STRÅLING. iv Forord

5 Innhold Kapittel 1 Introduksjon av FAX-L Kjære kunde Hovedfunksjonene ved FAX-L Faksfunksjoner for vanlig papir Skriverfunksjoner Kopifunksjoner Telefonfunksjoner Bruke FAX-L360 med skriverdriveren Systembetingelser Bruke dokumentasjonen Slik brukes denne håndboken Symboler brukt i denne håndboken Kundestøtte Sikkerhetsinstrukser Kapittel 2 Installasjon av FAX-L Plassering av FAX-L Mål Utpakking Har du alt? Løfte FAX-L Fjerne transportmateriellet Utskiftbare deler Sette sammen FAX-L Feste deler Feste papirinnleggsetiketten Feste forlengelsesbrettet Trekke ut multibrettet Feste støttebrettene Gjøre tilkoblinger Koble FAX-L360 til PC-en Koble til telefonlinjen Koble til telefonrøret (tilleggsutstyr) Koble til en tilleggstelefon eller telefonsvarer Koble til strømkabelen Innstille displayspråk og land Bli kjent med FAX-L Sett forfra Innhold v

6 Sett inni Sett bakfra Betjeningspanelet Spesialfunksjon tastene (1-trykks kode panelet åpent) Tonerkassetten Håndtere og lagre kassetter Installere/bytte tonerkassett Legge inn kopipapir Legge papir i kassetten Legge papir på multibrettet Teste FAX-L Kapittel 3 Registrere informasjon i FAX-L Retningslinjer for informasjonstasting Taste tall, bokstaver og symboler Redigere informasjon Bruke 1-trykks tasten/1-trykks panelet Bruke spesialfunksjon tastene Bruke menysystemet Tilpasse din FAX-L Identifisere dine dokumenter Registrere dato og tid Registrere ditt faksnummer og navn Innstille type telefonlinje Innstille sommertid Kapittel 4 Papirhåndtering Retningslinjer for å velge utskriftsmedia Vanlig papir Konvolutter Etiketter Transparenter Papirbanen Velge papirlevering Levering med skriftsiden ned Levering med skriftsiden opp Legge inn papir Papirkassetten Multibrettet Legge konvolutter på multibrettet Endre innstilling for papirformat vi Innhold

7 Multibrettet Kapittel 5 Hurtignummer Hurtignummer typer trykks koder Lagre nummer som 1-trykks koder Endre nummer/navn lagret som 1-trykks kode Bruke 1-trykks koder Kortnummer Lagre nummer som kortnummer Endre nummer/navn lagret som kortnummer Bruke kortnummer Gruppeoppringing Opprette grupper for gruppeoppringing Bruke gruppeoppringing Kapittel 6 Sende fakser Forberede en fakssending Dokumentbetingelser Skanneområde Velge automatisk/manuell dokumentmating Legge inn dokumenter for automatisk mating Legge inn dokumenter for manuell mating Innstille oppløsning og kontrast Innstille skanneoppløsning Innstille skannekontrast Sendemetoder Manuell sending via telefonrøret Minnesending Oppringingsmetoder Sende dokumenter Manuell sending via telefonrøret Minnesending Legge sider til dokumentet i den automatiske materen (ADM) Slette sending Fjerne dokumentet fra den automatiske dokumentmateren (ADM) Repetisjon Manuell repetisjon Innhold vii

8 Automatisk repetisjon med minnesending Slette automatisk repetisjon Innstille automatisk repetisjon Seriesending Sende et dokument til flere mottakere Sende et dokument med gruppeoppringing Tidsinnstilt sending Sende andre dokumenter mens FAX-L360 er innstilt for tidsinnstilt sending Kapittel 7 Motta fakser Forskjellige måter å motta en faks på FAX/TLF VELGER KUN FAXMODUS Innstille MOTTAKSMODUS Innstille mottaksmodus Motta fakser og telefonsamtaler automatisk: Fax/tlf modus Innstille Fax/tlf modus Hva skjer når Fax/tlf modus er valgt Motta fakser manuelt: MANUELL MODUS Motta fakser automatisk: KUN FAXMODUS Bruke en telefonsvarer: TLF.SVARER MODUS Bruke FAX-L360 med telefonsvarer Dokumenter mottatt i minnet Beskjeder som vises når dokumenter er mottatt i minnet Motta under registrering, kopiering eller utskrift Slette en innkommende faks Kapittel 8 Bruke minnefunksjonene Dokumenter lagret i minnet Skrive ut en liste over dokumenter lagret i minnet Skrive ut dokumenter lagret i minnet Metode Metode Sende dokumenter lagret i minnet Slette et dokument lagret i minnet Metode Metode Kapittel 9 Innstille og bruke polling Hva er polling? viii Innhold

9 Før du bruker pollingmottak Motta fakser ved polling Be en annen faks om å sende et dokument Avbryte pollingmottak Innstille pollingsending Før du kan bli bedt om polling Innstille en pollingboks Skanne et dokument inn i minnet for pollingsending Endre pollingboks oppsettet Slette en pollingboks Kapittel 10 Spesialfunksjoner Spesialoppringing Ringe gjennom en hussentral Registrere adgangstype og forvalgsnummer i R-tasten Fjernvalgoppringing Hvordan legge inn pauser Vente på (detektere) en summetone Bruke tonesignalering på en pulslinje Begrense bruk av FAX-L Begrenset mottak Kapittel 11 Kopiere Kopiere Kapittel 12 Rapporter og oversikter Aktivitetsrapport Senderapporter Feilsendingsrapport Senderapport Multi S/M rapport Mottaksrapport Rapport slettet minne Hurtignummer liste trykks koder liste Kortnummerliste Gruppeoppringing liste Brukerdataliste Dokumentminneliste Innhold ix

10 Kapittel 13 Ofte stilte spørsmål Hvis du ikke kan løse problemet Problemindeks Papirstopp Papirstopp i den automatiske dokumentmateren (ADM)? Papirstopp i utgangene? Papirstopp i papirkassetten? Papirstopp inni maskinen? Papirstopp i fronten av maskinen? Papirstopp i enhetens bakre deksel? Etter å ha fjernet fastsatt papir Problemer med å føre papir inn i FAX-L Fakseproblemer Sende fakser Motta fakser Telefonproblemer Kopiproblemer Utskriftsproblemer Problemer med utskriftskvalitet Generelle problemer Hvis strømmen brytes Feilkoder, meldinger og løsninger Kapittel 14 Vedlikeholde FAX-L Rengjøre FAX-L Rengjøre FAX-L360 utvendig Rengjøre FAX-L360 innvendig Rengjøre skanneren Transportere FAX-L Kapittel 15 Menysystemet Forstå menysystemet Gå inn i BRUKERINNST. menyen Gå inn i RAPPORTINNST. menyen Gå inn i SENDEINNST. menyen Gå inn i MOTTAKSINNST. menyen Gå inn i SKRIVERINNST. menyen Gå inn i POLLINGBS menyen Gå inn i SYSTEMINNST. menyen Tillegg A FAX-L360 spesifikasjoner... A-1 Generelt... A-2 x Innhold

11 Faks for vanlig papir... A-4 Kopimaskin... A-6 Telefon... A-7 Skriver... A-8 Utskriftsområde: Papir... A-9 Utskriftsområde: Konvolutter... A-10 Dokumentformater... A-11 PC grensesnitt... A-13 Skriverdriver... A-13 Tillegg B Feste telefonrøret (tilleggsutstyr) til FAX-L B-1 Telefonrør... B-2 Feste telefonrøret til enheten... B-3 Justere ringevolum bryteren... B-6 Vedlikeholde telefonrøret... B-6 Innhold xi

12 Ordliste... O-1 Indeks... I-1 xii Innhold

13 Kapittel 1 Introduksjon av FAX-L360 I dette kapitlet blir du presentert for hovedfunksjonene ved FAX-L360. Det forklarer også hvordan du skal få mest mulig ut av dokumentasjonen som leveres sammen med enheten, og gir viktige sikkerhetsinstrukser. Kjære kunde Hovedfunksjonene ved FAX-L Faksfunksjoner for vanlig papir Skriverfunksjoner Kopifunksjoner Telefonfunksjoner Bruke FAX-L360 med skriverdriveren Systembetingelser Bruke dokumentasjonen Slik brukes denne håndboken Symboler brukt i denne håndboken Kundestøtte Sikkerhetsinstrukser Introduksjon av FAX-L360 Kapittel 1 Introduksjon av FAX-L

14 . Kjære kunde Takk for at du har kjøpt den nye Canon FAX-L360. Vi er sikre på at FAX-L360 vil dekke dine utskrifts- og kopibehov på en enkel og praktisk måte, i tillegg til dine faks- og telefonbehov FAX-L Introduksjon av FAX-L360 Kapittel 1

15 Hovedfunksjonene ved FAX-L360 FAX-L360 er et multifunksjonelt system for bruk hjemme og på mindre kontorer. FAX-L360 er både en faks for vanlig papir, en kopimaskin og en telefon* i en enkel, praktisk bordmodell. Faks for vanlig papir Skriver Introduksjon av FAX-L360 Kopimaskin Telefon FAX-L360's multifunksjonelle evne gjør at du kan utføre flere operasjoner samtidig. Du kan for eksempel skrive ut et dokument eller kopiere samtidig som du sender en faks eller mottar en faks i minnet. Den kompakte størrelsen på FAX-L360 gjør den ideell til bruk på skrivebordet, og den kan brukes på steder hvor andre maskiner ikke får plass. Faksfunksjoner for vanlig papir UHQ bildebehandlingssystem FAX-L360 bruker Canons Ultra High Quality bildebehandlingssystem for å gi bedre oppløsning på faksede fotografier. Feilrettemodus (ECM) Bruk av FAX-L360's feilrettemodus (ECM) reduserer sendefeil når du sender fakser til eller mottar fakser fra andre faksmaskiner som også benytter ECM. Automatisk veksling mellom faks- og samtaleanrop FAX-L360 kan automatisk skille mellom faksanrop og vanlige telefonsamtaler, slik at du kan motta begge gjennom en enkelt telefonlinje. Telefonsvarer tilkobling Du kan koble en telefonsvarer til FAX-L360 for å la den motta telefonbeskjeder og fakser mens du ikke er tilstede. * Med telefonrør (tilleggsutstyr) eller telefon tilknyttet. Denne funksjonen er kun tilgjengelig for visse land. Kapittel 1 Introduksjon av FAX-L

16 Sendehastighet FAX-L360 bruker datakompresjonsmetoder som gir en sendehastighet på ca. 3 sekunder* per side. Minnesending/-mottak FAX-L360 kan lagre inntil 400* fakssider (enten mottatte eller som skal sendes) i det innebygde minnet, og kan motta fakser mens den skriver ut. Forminsket utskrift FAX-L360 skalerer automatisk mottatte fakser slik at de passer inn på papiret som er lagt i papirkassetten eller på multibrettet. Hvis en kunde sender deg en faks på papir i A4-format og du har papir i letterformat på multibrettet, vil faksen bli forminsket og skrevet ut på papir i letterformat. Automatisk oppringing og sending For å gjøre faksingen enda enklere, har FAX-L360 flere automatiske oppringingsmetoder: 1-trykks koder, kortnummer og gruppeoppringing. FAX-L360 lar deg også sende fakser eller sende fakser på innstilt tidspunkt til så mange som 133 mottakere i en operasjon. Fleksibel dokumentmating FAX-L360 har en automatisk dokumentmater (ADM) som kan innstilles for automatisk dokumentmating eller manuell dokumentmating i henhold til dine behov. Det gjør at du kan fakse forskjellige dokumenter, fra flersidige dokumenter til et enkelt fotografi eller visittkort. Skriverfunksjoner God utskriftskvalitet FAX-L360 har dpi laserutskrift som gir tekst og grafikk med høy oppløsning. Enkelt vedlikehold FX-3 tonerkassetten for FAX-L360 inneholder både toner og trommel som gjør installasjon og bytte enkelt. Økonomisk tonerbesparende utskrift FAX-L360 har en økonomiutskriftsmodus som lar deg redusere tonerforbruket med ca. 30 til 40%. * Basert på Canon faks standardskjema nr. 1, standard modus 1-4 Introduksjon av FAX-L360 Kapittel 1

17 Kopifunksjoner Inntil 99 kopier FAX-L360 kan lage inntil 99 kopier av et dokument av gangen, i en hastighet av opp til kopier per minutt. Oppløsning FAX-L360 skanner dokumenter med dpi når du bruker direktekopiering og dpi når du bruker minnekopiering. Utskriftsoppløsningen er dpi. Introduksjon av FAX-L360 Kopiforminsking FAX-L360 kan forminske kopier til 90%, 80% eller 70% av opprinnelig format. Det betyr at du for eksempel kan kopiere dokumenter i legalformat på papir i A4-format. Telefonfunksjoner* Automatisk oppringing FAX-L360's tre automatiske oppringingsmetoder (1-trykks koder, kortnummer og gruppeoppringing) kan brukes til å lagre telefonnummer og faksnummer for enkel og effektiv oppringing. Tilkobling av telefonrør (tilleggsutstyr), en telefonsvarer eller en telefon Ved å koble telefonrøret (tilleggsutstyr) eller en telefon til FAX-L360 kan du bruke den til å innstille og motta vanlige telefonsamtaler. I tillegg kan du ved å tilkoble en telefonsvarer motta fakser og telefonbeskjeder mens du ikke er tilstede. * Denne funksjonen er kun tilgjengelig for visse land. Kapittel 1 Introduksjon av FAX-L

18 Bruke FAX-L360 med skriverdriveren Skriverdriveren som leveres sammen med FAX-L360 lar deg bruke FAX-L360's utskriftsfunksjonen direkte fra PC-en. Bruke FAX-L360 som standardskriver for Windows programmer For mer informasjon om bruk av skriverdriver til FAX-L360, se Printer Driver Guide også lagret på denne CD-ROM. Merk Den leverte skriverdriveren er laget for å fungere med Windows 98, Windows Me, Windows 2000 eller Windows XP. Systembetingelser Følgende maskin- og programvare er nødvendig for at skriverdriveren skal fungere med FAX-L360. Dette er minimumskravene. Windows operativsystem Microsoft Windows 98, Windows Me, Windows 2000 eller Windows XP. USB-utgang Dataprosessor Windows 98: A 90-megahertz (MHz) Pentium prosessor eller høyere Windows Me: A 150-MHz Pentium prosessor eller høyere Windows 2000: A 133-MHz Pentium prosessor eller høyere Windows XP: A 233-MHz Pentium prosessor eller høyere Minne Windows 98/Me: 32 megabytes (MB) of RAM, 64 MB RAM eller mer anbefales. Windows 2000/XP: 64 MB RAM, 128 MB RAM eller mer anbefales. 1-6 Introduksjon av FAX-L360 Kapittel 1

19 Ledig plass på harddisk 15 MB ledig plass Diskstasjon CD-ROM stasjon eller adgang til en gjennom nettverkstilknytning Skjerm 256--farge SVGA skjerm eller større Introduksjon av FAX-L360 Skriverkabel En USB-kabel 5 meter (16,4 fot) lang eller kortere. For hjelp til kjøp av riktig kabel, kontakt din forhandler eller utsalgssted. Kapittel 1 Introduksjon av FAX-L

20 Bruke dokumentasjonen FAX-L360 har følgende dokumentasjon for å hjelpe deg å lære hvordan du skal bruke enheten raskt og enkel: Kort brukerveiledning - Denne veiledningen gir basisinformasjon om hvordan du setter opp og betjener FAX-L360. FAX-L360 Brukerhåndbok (denne håndboken) - Denne håndboken gir detaljert informasjon om hvordan du setter opp, betjener, vedlikeholder og feilsøker FAX-L360. Printer Driver Guide - Denne veiledningen er også lagret på denne CD- ROM, og beskriver hvordan du skal bruke FAX-L360 for å skrive ut fra en PC's Windows miljø. Se denne veiledningen når du trenger informasjon om utskrift fra PC-en. Slik brukes denne håndboken For å få best mulig nytte av denne håndboken om hvordan du skal sette opp og bruke FAX-L360, husk å gjøre følgende: Les dette kapitlet for å lære om FAX-L360's hovedfunksjoner og for info om sikker bruk av enheten. Følg instruksene i kapittel 2 nøye for å pakke ut enheten og sette den riktig sammen. Les kapittel 3 for å lære om hvordan du taster informasjon i FAX-L360 og hvordan du registrerer brukerinformasjon. Les kapittel 4 for å lære om hvilke typer utskriftsmedia du kan bruke i FAX-L360, og for instrukser om valg av papirlevering og innlegg av papir. Les kapittel 5 for å lære om hvordan du registrerer hurtignummer, hvordan du endrer dem og hvordan du bruker hurtignummer for å sende fakser. Les kapittel 6 til 11 for å mestre FAX-L360 driftsprosedyrer (som sending av faks, motta fakser og kopiere) og for å lære mer om dens spesialfunksjoner (som å begrense bruk av enheten og spesialoppringingsfunksjoner). Se kapittel 12 for å lære om rapporter og lister som automatisk eller manuelt kan skrives ut fra FAX-L360. Hvis FAX-L360 begynner å fungere feil, bruk kapittel 13 til å forsøke å løse problemet. 1-8 Introduksjon av FAX-L360 Kapittel 1

21 Se gjennom kapittel 14 for å bli kjent med prosedyrer for rengjøring av FAX-L360 og bytte av tonerkassett. Se kapittel 15 for å lære hvordan du endrer innstillingene for FAX-L360. Se Tillegg A for FAX-L360's tekniske spesifikasjoner. Hvis du fremdeles har spørsmål om hvordan du bruker FAX-L360, kontakt din lokale Canon-forhandler eller Canon Norge. De vil gjerne besvare dine spørsmål. Introduksjon av FAX-L360 Symboler brukt i denne håndboken Denne håndboken følger symbolene nedenfor for å legge vekt på viss informasjon som vil hjelpe deg å bruke FAX-L360 riktig og på en sikker måte: Advarsel Advarsler viser deg hvordan du kan unngå handlinger som kan skade deg eller FAX-L360. Merk Merknader gir råd om mer effektiv bruk av FAX-L360, beskriver operasjonsbegrensninger og forteller hvordan du kan unngå mindre vanskeligheter. I tillegg bruker denne håndboken fete bokstaver for å vises tastnavn og velgere på FAX-L360, f.eks. Stopp, og Start/kopi. Tekst som vises i enhetens display vises i vanlige store bokstaver, f.eks.: MOTTAK. Kapittel 1 Introduksjon av FAX-L

22 Kundestøtte FAX-L360 er designet med vår nyeste teknologi for å gi feilfri drift. Hvis du opplever et problem med enhetens drift, forsøk å løse det ved å bruke informasjonen i kapittel 13. Hvis du ikke får løst problemet eller hvis du tror FAX-L360 trenger service, kontakt din lokale Canon-forhandler eller Canon Norge Introduksjon av FAX-L360 Kapittel 1

23 Sikkerhetsinstrukser Advarsel Les disse sikkerhetsinstruksene nøye før du tar FAX-L360 i bruk, og oppbevar dem i nærheten av maskinen i tilfelle du trenger dem senere. Ikke forsøk å yte service på FAX-L360 på egen hånd, bortsett fra det som er spesielt beskrevet i denne håndboken. Forsøk aldri å ta enheten fra hverandre: ved å åpne og fjerne indre deksel vil du utsettes for skadelig spenning og annen risiko. For all service, kontakt din lokale Canon-forhandler eller Canon Norge. Introduksjon av FAX-L360 Følg alltid alle varsler og instrukser markert på FAX-L360. Bruk FAX-L360 kun på et solid, stabilt og jevnt underlag. Hvis enheten faller ned, kan den skades alvorlig. Ikke bruk FAX-L360 i nærheten av vann. Hvis du søler væske på eller i den, trekk strømkabelen straks ut av enheten og kontakt din lokale Canonforhandler eller Canon Norge. På baksiden av FAX-L360 finnes spor og åpninger for ventilasjon. For å hindre at FAX-L360 overopphetes (noe som kan få den til å fungere unormalt og gi risiko for brann), må du sørge for at disse åpningene ikke blokkeres eller tildekkes. Ikke bruk enheten på seng, sofa, pledd eller annet lignende mykt underlag, eller nær en radiator eller annen varmekilde. Ikke plasser FAX-L360 i skap eller hylle uten at det er sørget for tilstrekkelig ventilasjon. Se "Velge et sted for FAX-L360" på side 2-3 for retningslinjer om hvor mye plassenheten trenger for ventilasjon. Bruk FAX-L360 kun fra den type strømkilde som er indikert på enhetens etikett. Kontakt din lokale strømleverandør hvis du ikke er sikker på hva slags strømtype som finnes på stedet. Kontroller at den totale strømstyrke som brukes av alt utstyret som er koblet til stikkontakten ikke overstiger kretsens kapasitet. Ikke la noe stå på strømkabelen, og ikke plasser FAX-L360 på et sted hvor kabelen vil bli tråkket på. Kontroller at kabelen ikke har knuter eller floker. Ikke før noen type gjenstander inn i spor eller åpninger på FAX-L360's, da de kan berøre spenningspunkter eller kortslutte deler og før til brann eller elektrisk støt. Kapittel 1 Introduksjon av FAX-L

24 Ikke la små gjenstander (som nåler, binders eller stifter) falle ned i FAX-L360. Hvis noe faller ned i den, trekk strømkabelen straks ut av enheten og kontakt din lokale Canon-forhandler eller Canon Norge. Ikke koble strømkabelen til en avbruddsfri strømkilde (UPS). Trekk alltid ut strømkabelen før FAX-L360 skal flyttes eller rengjøres. Når strømkabelen trekkes ut på FAX-L360, må du alltid vente minst fem sekunder før du setter den tilbake. Hold FAX-L360 unna direkte sollys da det kan skade den. Hvis du må plassere den nær et vindu, bør du benytte tykke gardiner eller persienner. Ikke utsett FAX-L360 for ekstreme temperaturendringer. Installer enheten på et sted med temperaturer mellom 10 og 32,5 C. For din egen sikkerhet og for å unngå skader på utstyret bør ledninger til lysog telenett trekkes ut under tordenvær. Utstyret er vernet mot overspenninger via telenettet, men på spesielt utsatte steder anbefales allikevel ekstra vern. Utstyret er ikke vernet mot overspenninger via lysnettet, og vi anbefaler derfor at vern installeres sammen med utstyret. Kontakt din lokale leverandør for nærmere opplysninger. Canon Norge og våre salgssteder fraskriver seg alt ansvar for skader påført utstyret forårsaket av ytre forhold som vannskader, tordenvær osv. Fjern tonerkassetten før du skal transportere FAX-L360. Løft alltid FAX-L360 som vist nedenfor. Løft aldri enheten i multibrettet eller andre støtter Introduksjon av FAX-L360 Kapittel 1

25 Advarsel Trekk strømkabelen ut av FAX-L360 og kontakt din lokale Canon-forhandler eller Canon Norge i noen av disse situasjonene: Hvis strømkabelen eller støpselet er skadet eller fliset. Hvis det søles væske inn i enheten, eller hvis den på annen måte er utsatt for regn eller væske. Hvis du merker røyk, uvanlige lyder eller lukt fra den. Hvis FAX-L360 ikke fungerer normalt når du følger brukerinstruksene. Juster kun de kontroller som dekkes av brukerinstruksene i denne håndboken, ellers kan du skade enheten slik at den trenger reparasjon. Hvis FAX-L360 mistes eller enheten skades. Hvis FAX-L360 begynner å fungere dårlig og du ikke kan korrigere problemet ved å følge prosedyrene i kapittel 13, "Ofte stilte spørsmål." Dette produktet avgir et lavt nivå av elektromagnetiske bølger. Hvis du bruker pacemaker og kjenner noe unormalt, flytt deg fra dette produktet og kontakt din lege. Introduksjon av FAX-L360 Kapittel 1 Introduksjon av FAX-L

26 1-14 Introduksjon av FAX-L360 Kapittel 1

27 Kapittel 2 Installasjon av FAX-L360 Dette kapitlet forteller deg hvordan du skal pakke ut, sette sammen og koble din FAX-L360, installere FX-3 tonerkassett og legge inn papir- alt du trenger å vite for å gjøre FAX-L360 klar til bruk. Plassering av FAX-L Mål Utpakking Har du alt? Løfte FAX-L Fjerne transportmateriellet Utskiftbare deler Sette sammen FAX-L Feste deler Feste papirinnleggsetiketten Feste forlengelsesbrettet Trekke ut multibrettet Feste støttebrettene Gjøre tilkoblinger Koble FAX-L360 til PC-en Koble til telefonlinjen Koble til telefonrøret (tilleggsutstyr) Koble til en tilleggstelefon eller telefonsvarer Koble til strømkabelen Innstille displayspråk og land Bli kjent med FAX-L Sett forfra Sett inni Sett bakfra Betjeningspanelet Installasjon av FAX-L360 Kapittel 2 Installasjon av FAX-L

28 Spesialfunksjon tastene (1-trykks kode panelet åpent) Tonerkassetten Håndtere og lagre kassetter Installere/bytte tonerkassett Legge inn kopipapir Legge papir i kassetten Legge papir på multibrettet Teste FAX-L Installasjon av FAX-L360 Kapittel 2

29 Plassering av FAX-L360 Følg disse retningslinjene for å velge riktig sted for FAX-L360 før du pakker den ut. Advarsel Se gjennom informasjonen i "Sikkerhetsinstrukser" på side 1-11 til 1-13, for å være sikker på at du installerer FAX-L360 for sikker bruk. Sett FAX-L360 på et kjølig, tørt, rent og godt ventilert sted: Sørg for at området er fritt for støv. Sjekk at stedet ikke blir påvirket av ekstreme temperaturendringer og alltid er mellom 10 og 32,5C. Sjekk at områdets relative fuktighet alltid er mellom 20% og 80%. Hold FAX-L360 vekk fra direkte sollys. Hvis mulig, plasser FAX-L360 i nærheten av en telefonkontakt slik at det blir lett å koble enheten til telefonkontakten. Plasser FAX-L360 nær en stikkontakt med 200 til 240-V AC (50 til 60 Hz) spenning. Plasser FAX-L360 i nærheten av PC-en du vil koble den til. Sjekk at du lett når den, ettersom du vil bruke FAX-L360 som en skriver, faks, kopimaskin og telefon. Ikke koble FAX-L360 til samme krets som f.eks. air conditioner, elektrisk skrivemaskin, fjernsyn eller kopimaskin. Denne type utstyr genererer elektrisk støy som kan påvirke enhetens evne til å sende eller motta fakser. Plasser FAX-L360 på et flatt, stabilt underlag uten vibrasjon som er sterkt nok til å tåle dens vekt (ca. 13 kg). Installasjon av FAX-L360 Kapittel 2 Installasjon av FAX-L

30 Mål Kontroller at det er nok plass rundt FAX-L360 til tilstrekkelig ventilasjon på stedet du velger, og til at papiret kan flyte fritt inn og ut av enheten. Tegningen nedenfor viser minimumsmålene som er nødvendig for installasjon av enheten. 773 mm SETT OVENFRA 483 mm SETT FRA SIDEN 448 mm 303,5 mm 380 mm SETT NEDENFRA 361 mm 773 mm 483 mm 380 mm Merk Hvis du trenger hjelp til å installere FAX-L360 eller har spørsmål om den, kontakt din lokale Canon-forhandler eller Canon Norge. 2-4 Installasjon av FAX-L360 Kapittel 2

31 Utpakking Har du alt? Følg retningslinjene nedenfor for å pakke ut FAX-L360, og for å kontrollere at du har fått alle deler og all dokumentasjon. Ta vare på esken og resten av emballasjen i tilfelle du senere skulle få behov for å transportere maskinen. Ta alle delene forsiktig ut av esken. Du bør få noen til å hjelpe deg å holde kartongen mens du løfter FAX-L360 og støtemballasjen ut av den. Kontroller at du har fått følgende deler: Installasjon av FAX-L360 MASKIN FORLENGELSESBRETT STØTTEBRETT FX-3 TONERKASSETT STRØMKABEL FAKSLEDNING DUMENTASJON PAPIRMENGDE ETIKETT MOTTAKERETIKETTER Hvis noen av delene ovenfor er skadet eller mangler, gi beskjed til din lokale Canon-forhandler eller Canon Norge. Kapittel 2 Installasjon av FAX-L

32 Merk Faktiske elementer kan ha annen form og mengde enn det som vises på side-2 5. Utstyret som leveres sammen med Fax-L360 kan variere avhengig i hvilket land den er kjøpt. Viktig! Oppbevar kvitteringen som kjøpsbevis i tilfelle FAX-L360 trenger garantiservice. Hvis du har kjøpt telefonrør (tilleggsutstyr), se Tillegg B for delene som følger med. I tillegg til delene levert sammen med FAX-L360, hvis du ønsker å bruke FAX-L360 som en skriver, vil du trenge en USB-kabel som du kan kjøpe fra din Canon-forhandler. For best mulig resultater, bruk en kabel som ikke er lenger enn 5 meter. Løfte FAX-L360 Når du planlegger å flytte FAX-L360, husk å: Ta et godt tak i enheten og holde den plant. Ta alltid tak i enhetenes sider. Fordypningene på hver side av enheten fungerer som håndtak. 2-6 Installasjon av FAX-L360 Kapittel 2

33 Fjerne transportmateriellet For å beskytte FAX-L360 under transport, er enheten pakket med støtmateriell som du må fjerne før du kan bruke den. Følg disse punktene: 1. Fjern all transporttape fra yttersiden av FAX-L360. Installasjon av FAX-L Åpne betjeningspanelet ved å ta tak i det med begge hender og forsiktig trekke det mot deg. Fjern beskyttelsesarket fra den automatiske dokumentmateren (ADM), lukk deretter betjeningspanelet forsiktig ved å trykk det ned fra midten til det klikker igjen. Merk Faktisk transportmateriell kan ha annen form, mengde og plassering enn det som vises ovenfor. Kapittel 2 Installasjon av FAX-L

Din bruksanvisning CANON FAX-L280 http://no.yourpdfguides.com/dref/815841

Din bruksanvisning CANON FAX-L280 http://no.yourpdfguides.com/dref/815841 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for CANON FAX-L280. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på CANON FAX-L280 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

LBP-800 Laserskriver. Komme i gang VIKTIG:

LBP-800 Laserskriver. Komme i gang VIKTIG: LBP-800 Laserskriver Komme i gang VIKTIG: Les denne håndboken nøye før du begynner å bruke skriveren. Ta vare på boken. Du kan få bruk for den senere. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheter

Detaljer

FAX-L280/L200. Brukerhåndbok

FAX-L280/L200. Brukerhåndbok FAX-L280/L200 Brukerhåndbok VIKTIG! Hvis du har kjøpt FAX-L280, husk å lese Tillegg C før du leser resten av denne håndboken. Dette utstyret retter seg etter vesentlige krav i EC direktiv 1999/5/EC. Vi

Detaljer

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde >

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde > A4 LTR LGL LTR A4 LGL Hurtigreferanse Legge i papir og spesialpapir I dette avsnittet finner du informasjon om hvordan du legger utskriftsmateriale i skuffen for 550 ark, skuffen for 000 ark (tilleggsutstyr),

Detaljer

Løse problemer med utskriftskvaliteten

Løse problemer med utskriftskvaliteten Bruk disse tabellene til å finne løsninger på eventuelle utskriftsproblemer. Hvis du ikke klarer å løse problemet, kan du kontakte stedet der du kjøpte skriveren. Du kan ha en skriverdel som krever rengjøring

Detaljer

Hurtig Oppsett manualen

Hurtig Oppsett manualen Laser Printer HL-1030/1240/1250/1270N Hurtig Oppsett manualen Les denne bruksanvisningen før du setter opp skriveren. Du må gjøre følgende oppkobling og driver installasjon før du kan benytte skriveren.

Detaljer

Løse problemer med skriveren 1

Løse problemer med skriveren 1 Løse problemer med skriveren 1 Noen ganger er det svært enkelt å løse skriverproblemer. Hvis skriveren ikke fungerer, kan du først kontrollere at skriverkabelen er godt festet i skriveren og datamaskinen.

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION T500 http://no.yourpdfguides.com/dref/849536

Din bruksanvisning HP PAVILION T500 http://no.yourpdfguides.com/dref/849536 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION T500. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION T500 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Skifte rekvisita. Skifte rekvisitadeler 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikeholdssett. Problemløsing. Administrasjon.

Skifte rekvisita. Skifte rekvisitadeler 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikeholdssett. Problemløsing. Administrasjon. Skifte rekvisita Skifte rekvisitadeler 1 Hvis du vil vite hvordan du skal skifte en enkelt rekvisitakomponent, kan du klikke på overskriftene nedenfor: Tonerkassetter Fotofremkallingskassett Oljeflaske

Detaljer

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning Delenummer: 92P1932 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

Xerox WorkCentre 7800-serien Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 7800-serien Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. ABC DEF Menyer GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO 6 WXYZ 9

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PIONEER AVIC-S1. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PIONEER AVIC-S1 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin Start her Justere blekkpatronene uten en datamaskin Følg fremgangsmåten i installeringsoversikten for å fullføre maskinvareinstalleringen. Fortsett med trinnene nedenfor for å optimalisere utskriftskvaliteten.

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 419460-091

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 419460-091 Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 419460-091 Januar 2007 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner (tilleggsutstyr). Innhold 1 Behandle disker og stasjoner

Detaljer

Veiledning om utskriftskvalitet

Veiledning om utskriftskvalitet Side 1 av 18 Veiledning om utskriftskvalitet Tegn har hakkete eller ujevne kanter a Skriv ut en liste med skriftprøver for å sjekke om skriftene du bruker, støttes av skriveren. 1 Gå til følgende på skriverens

Detaljer

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger.? Menyer GHI PRS 7 *

Detaljer

ZTE MF636 USB-modem Hurtigbrukerveiledning. NetCom Privat/Bedrift: 05050 / 05051

ZTE MF636 USB-modem Hurtigbrukerveiledning. NetCom Privat/Bedrift: 05050 / 05051 ZTE MF636 USB-modem Hurtigbrukerveiledning NetCom Privat/Bedrift: 05050 / 05051 1 Introduksjon ZTE MF636 USB-modemet er et flermodus 3G USB-modem, for Turbo3G/3G/EDGE/ GPRS/GSM-nettverk. USB-modemet bruker

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG MZ-7PC128D http://no.yourpdfguides.com/dref/4546387

Din bruksanvisning SAMSUNG MZ-7PC128D http://no.yourpdfguides.com/dref/4546387 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SAMSUNG MZ-7PC128D. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SAMSUNG MZ-7PC128D i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Versjon 1.0 Februar 2013. Xerox J75 fargepresse Hurtigreferanse

Versjon 1.0 Februar 2013. Xerox J75 fargepresse Hurtigreferanse Versjon 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Xerox og Xerox og figurativt merke er varemerker for Xerox Corporation i USA og/eller andre land. BR4008 Innhold 1 Produktoversikt...1-1

Detaljer

Velge fortrykte skjemaer og fortrykt brevpapir

Velge fortrykte skjemaer og fortrykt brevpapir Utskriftskvaliteten og påliteligheten av innrekksmekanismen til skriveren og tilleggsutstyret kan variere med typen og størrelsen på utskriftmaterialene du bruker. Dette kapitlet inneholder retningslinjer

Detaljer

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Norsk MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Norsk MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada A5 size Setup-Nor.fm R Norsk MSEUL0475 L A5 size Setup-Nor.fm Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Sjekke innholdet i esken papirbrett CD-ROM med skriverens programvare

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer

Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer Generelle forsiktighetsregler Unngå plassering av apparatet på følgende steder: Steder som er utsatt for direkte sollys eller nær varmekilder

Detaljer

Kopiere. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890 ELLER. Kontrollpanel. Originalmater. Glassplate

Kopiere. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890 ELLER. Kontrollpanel. Originalmater. Glassplate Xerox WorkCentre 8/8/8/87/890 Kopiere Startvindu for tjenester Jobbstatus Berøringsskjerm Start Slett alle Stopp. Legg originalene med forsiden opp i originalmateren. Juster støtten slik at den bare så

Detaljer

Pressemelding FAX-L3000IP. Frittstående faks med oppgraderingsmuligheter. Offentlig nett, hussentral (analog linje)

Pressemelding FAX-L3000IP. Frittstående faks med oppgraderingsmuligheter. Offentlig nett, hussentral (analog linje) Spesifikasjoner FAX-L3000IP Frittstående faks med oppgraderingsmuligheter Kompatibilitet Gruppe 3 Linjetype Offentlig nett, hussentral (analog linje) Modemhastighet 33,6 kbps (Super G3) Utskriftsteknologi

Detaljer

Brukermanual QL-700. Etikettskriver

Brukermanual QL-700. Etikettskriver Brukermanual Etikettskriver QL-700 Sørg for å lese nøye gjennom denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Vi anbefaler at du oppbevarer denne håndboken i nærheten for framtidig referanse. www.brother.com

Detaljer

Identifisere områder med papirstopp

Identifisere områder med papirstopp Hvis du er nøye med å velge utskriftsmaterialer og legge dem riktig inn, bør du kunne unngå de fleste tilfeller av papirstopp. Hvis det oppstår papirstopp, følger du fremgangsmåten som er forklart i dette

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294 Poseløs støvsuger med vannfiltrering Prod.nr. IT015294 Bruksanvisning Innhold Sikkerhetsanvisninger... 3 Oversikt... 4 Klargjøring og bruk... 5 Tømming og vedlikehold... 7 Problemløsning... 9 Tekniske

Detaljer

St.Olavs Hospital LAB senteret

St.Olavs Hospital LAB senteret BRUKERVEILEDNING UTSKRIFT OG KOPIERING CANON St.Olavs Hospital LAB senteret IR2270 IR3100cn IR6800cn INNHOLD Side Vanlig utskrift fra Word med norsk driver 4 Vanlig utskrift fra PowerPoint med norsk driver

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX S3778KA8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX S3778KA8 i bruksanvisningen

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Profesjonelle laserfakser. Opplev fakseffektivitet på sitt beste

Profesjonelle laserfakser. Opplev fakseffektivitet på sitt beste Profesjonelle laserfakser Opplev fakseffektivitet på sitt beste Fra høyhastighets multifunksjoner til internettfaks Øk effektiviteten og spar tid og kostnader med denne virkelig funksjonelle laserfaksen,

Detaljer

Hurtigreferanse. Hurtigreferanse 2013. 5 - 1 -

Hurtigreferanse. Hurtigreferanse 2013. 5 - 1 - Hurtigreferanse 2013. 5-1 - Innhold 1 Bli kjent med skriveren... 3 Bruke kontrollpanelet på skriveren... 3 Lyssekvensene på skriverens kontrollpanel... 4 2 Legge inn papir og spesialpapir... 9 Stille inn

Detaljer

Denne guiden skal brukes kun som hjelp til å identifisere et problem. Problem Mulig feil Forslag til løsning

Denne guiden skal brukes kun som hjelp til å identifisere et problem. Problem Mulig feil Forslag til løsning VI Drift, rengjøring og vedlikehold For å få isbiter uten forurensninger bør vannet i tanken byttes hver 24 time. Hvis kompressoren stopper pga. lite vann eller for mye is bør du vente 3 minutter før den

Detaljer

Disk Station. Installasjonsveiledning DS409+, DS409. Dokument-ID: Synology_QIG_4bay2_20090616

Disk Station. Installasjonsveiledning DS409+, DS409. Dokument-ID: Synology_QIG_4bay2_20090616 Disk Station DS409+, DS409 Installasjonsveiledning Dokument-ID: Synology_QIG_4bay2_20090616 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Vennligst les sikkerhetsinstruksjonene nøye før bruk, og oppbevar denne veiledningen

Detaljer

Magasin 5 (valgfritt) Magasin 6 (innleggsmag.) (valgfritt) Kontrollpanel. Etterbehandler m/stor kapasitet (valgfri) Kontrollpanel

Magasin 5 (valgfritt) Magasin 6 (innleggsmag.) (valgfritt) Kontrollpanel. Etterbehandler m/stor kapasitet (valgfri) Kontrollpanel Xerox ColorQube 90/ 90/ 90 Maskinoversikt Maskinoversikt Funksjoner Maskinen kan ha ulike konfigurasjoner, for eksempel følgende: 8 Kopi E-post Internett-faks Serverfaks Originalmater Magasin (valgfritt)

Detaljer

Motorola Phone Tools. Hurtigstart

Motorola Phone Tools. Hurtigstart Motorola Phone Tools Hurtigstart Innhold Minimumskrav... 2 Før du installerer Motorola Phone Tools... 3 Installere Motorola Phone Tools... 4 Installere og konfigurere den mobile enheten... 5 Elektronisk

Detaljer

Informasjon. CDen Programvare og dokumentasjon. Hjelpeemne. Lexmarks hjemmeside. Installeringsanvisninger. Andre språk. Informasjon Side 1 av 1

Informasjon. CDen Programvare og dokumentasjon. Hjelpeemne. Lexmarks hjemmeside. Installeringsanvisninger. Andre språk. Informasjon Side 1 av 1 Informasjon Informasjon Det er flere publikasjoner tilgjengelig for å hjelpe deg med å forstå multifunksjonsmaskinen og funksjonene. Denne siden hjelper deg å finne publikasjoner og annen informasjon om

Detaljer

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2-

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2- Innhold NO 1. Innhold... 2 2. Funksjoner... 3 3. Installere batteriet... 5 4. Lading av batteriet... 6 5. Bruk. 7 6. Overføre bilder til PC... 17 7. Spesifikasjoner... 20 8. Indikatorer... 21 9. Systemkrav.....

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. LC202 Sweex Powerline Eternett adapter 200 Mbps

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. LC202 Sweex Powerline Eternett adapter 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Eternett adapter 200 Mbps Innledning Ikke utsett Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser produkter i direkte sollys eller nær varmeelementer.

Detaljer

Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer

Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vannfylte radiatorer Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer Kjære kunde! Les denne håndboken! Gratulere med nytt Beha produkt. Vennligst les håndboken nøye og oppbevar

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

Force Feedback Race Master

Force Feedback Race Master Force Feedback Race Master Brukermanual Versjon 1.0 Opphavsrettinformasjon Det er ikke tillatt å mangfoldiggjøre eller overføre noen del av denne håndboken, i noen form eller på noen måte, elektronisk

Detaljer

EPSON og EPSON ESC/P er registrerte varemerker for SEIKO EPSON CORPORATION.

EPSON og EPSON ESC/P er registrerte varemerker for SEIKO EPSON CORPORATION. 9-pinners matriseskriver Med enerett. Ingen deler av denne publikasjonen kan gjenskapes, lagres i et gjenfinningssystem eller overføres i noen form eller på noen måte, elektronisk, mekanisk, ved kopiering,

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

DM50-serien - Hurtiginstallasjonsguide (K700 serie)

DM50-serien - Hurtiginstallasjonsguide (K700 serie) Les dette først! DM50-serien - Hurtiginstallasjonsguide (K700 serie) Ditt nye frankeringssystem er designet og produsert slik at du enkelt skal klare installasjonen uten hjelp fra en tekniker. Det er viktig

Detaljer

Telenor ISDN. Vi håper du blir fornøyd med ditt ISDN-abonnement! installasjonsveiledning

Telenor ISDN. Vi håper du blir fornøyd med ditt ISDN-abonnement! installasjonsveiledning Vi håper du blir fornøyd med ditt ISDN-abonnement! Her er de viktigste brukerfordelene med Telenor ISDN oppsummert: To telefonlinjer det vil si at du kan bruke to teleapparater samtidig Raskere dataoverføring,

Detaljer

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok se for deg mulighetene Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Med enerett. Denne håndboken er utarbeidet utelukkende til informasjonsformål. Informasjonen

Detaljer

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 5 Utløserknapp for smeltevoksdør Menyer 7 Jobbkontroller

Detaljer

Sentry. Brukerhåndbok. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge ! 23 32 75 00! 23 32 75 01

Sentry. Brukerhåndbok. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 Sentry Brukerhåndbok Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 0503 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1 Generelt

Detaljer

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000

Detaljer

Hurtigreferanse for 5210n/5310n

Hurtigreferanse for 5210n/5310n Hurtigreferanse for 5210n/5310n 1 2 3 4 FORSIKTIG: Før du installerer og bruker Dell-skriveren, må du lese og følge sikkerhetsinstruksjonene i Brukerveiledning. 5 6 7 8 1 Ekstra utenhet 2 Kontrollpanel

Detaljer

Din bruksanvisning DYMO LABELMANAGER 420P http://no.yourpdfguides.com/dref/3645396

Din bruksanvisning DYMO LABELMANAGER 420P http://no.yourpdfguides.com/dref/3645396 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DYMO LABELMANAGER 420P. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DYMO LABELMANAGER 420P i bruksanvisningen

Detaljer

Telefon flashtel Eco. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Eco. flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280

Telefon flashtel Eco. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Eco. flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280 Telefon flashtel Eco Bruker- og vedlikeholdsveiledning FlashTEL Eco flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280 Sikkerhetsinstruksjoner Vennligst les nøye igjennom brukerveiledningen, slik

Detaljer

Kameramontering og brukshjelp Versjon A Norsk

Kameramontering og brukshjelp Versjon A Norsk Kameramontering og brukshjelp Versjon A Norsk Copyright (C) 2008-2013, VisionAid Page International 1 Ltd, all rights reserved. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 Introduksjon... 3 Readit forbedringsprogram...

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

Telefonforsterker AmpliPOWER40

Telefonforsterker AmpliPOWER40 Telefonforsterker Brukerveiledning Telefonforsterker AmpliPOWER40 AmpliPOWER40 HMS art. nr. 160777 Bestillingsnr.: 1106030 INNHOLDSFORTEGNELSE Telefonforsterker... 1 Innledning... 3 Advarsel... 3 Skisser

Detaljer

Brukerveiledning for "RICOH Printer"

Brukerveiledning for RICOH Printer series Brukerveiledning for "RICOH Printer" Oversikt Windows-versjon Mac-versjon Feilsøking INNHOLD Hvordan lese veiledningen... 2 1. Oversikt Introduksjon til RICOH Printer... 4 Operativsystem... 4 2.

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 BRUKERHÅNDBOK TWINKLE SPECTRUM Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE! VIKTIG INFORMASJON

Detaljer

Papir som ikke kan brukes. Velge fortrykte skjemaer og brevhoder

Papir som ikke kan brukes. Velge fortrykte skjemaer og brevhoder Utskriftskvaliteten og driftssikkerheten når det gjelder papirmating kan variere etter hvilken type og størrelse du velger for utskriftsmateriale. I dette avsnittet finner du retningslinjer for hver type

Detaljer

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Brukerveiledning. Versjon 1.0

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Brukerveiledning. Versjon 1.0 4 PORT USB HUB Brukerveiledning Versjon 1.0 Hjertelig takk Vi takker deg for at du kjøpte dette produktet fra Trust-assortimentet. Vi håper du får stor glede av det og anbefaler at du leser nøye gjennom

Detaljer

Hurtigreferanse. Oversikt over skriveren. Hurtigreferanse

Hurtigreferanse. Oversikt over skriveren. Hurtigreferanse Hurtigreferanse Oversikt over skriveren 7 6 5 4 1 1 150 arks utskuff 2 250 arks skuff 3 250 arks mater eller 550 arks mater (tilleggsutstyr) 4 Manuell arkmater 5 Frontdeksel 6 Kontrollpanel 7 Papirstøtte

Detaljer

Dell Vostro 1220 Informasjon om konfigurasjon og funksjoner

Dell Vostro 1220 Informasjon om konfigurasjon og funksjoner Om advarsler ADVARSEL: En ADVARSEL angir en potensiell fare for skade på eiendom, personskade eller dødsfall. Dell Vostro 1220 Informasjon om konfigurasjon og funksjoner Sett forfra 1 2 3 4 18 19 15 16

Detaljer

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING For informasjon og support, se target.no ADVARSEL Fare for elektrisk støt Lynsymbolet varsler om fare for ikkeisolerte,

Detaljer

Versjon 1.0 Juli 2008. Kontoretterbehandler LX. Brukerhåndbok

Versjon 1.0 Juli 2008. Kontoretterbehandler LX. Brukerhåndbok Versjon 1.0 Juli 2008 Kontoretterbehandler LX Brukerhåndbok Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network og Windows Server er enten varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft Corporation

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

56K PC-Card Modem 56K PC-CARD MODEM. Brukerveiledning. Versjon 1.0

56K PC-Card Modem 56K PC-CARD MODEM. Brukerveiledning. Versjon 1.0 56K PC-CARD MODEM Brukerveiledning Versjon 1.0 Hjertelig takk Vi takker deg for at du kjøpte dette produktet fra Trust-assortimentet. Vi håper du har stor glede av det og anbefaler at du leser nøye gjennom

Detaljer

Din bruksanvisning DYMO LABELMANAGER 220P http://no.yourpdfguides.com/dref/2816988

Din bruksanvisning DYMO LABELMANAGER 220P http://no.yourpdfguides.com/dref/2816988 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DYMO LABELMANAGER 220P. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DYMO LABELMANAGER 220P i bruksanvisningen

Detaljer

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere.

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. A. Av/på bryter. (TV/Radio) B. Sendingsbryter Radio: UKW/MW TV: VL/VH/UHF

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Sweex Powerline 200 Adapter

Sweex Powerline 200 Adapter Sweex Powerline 200 Adapter Innledning Ikke utsett Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser produkter i direkte sollys eller nær varmeelementer. Ikke bruk Sweex

Detaljer

Brukerhåndbok. VIKTIG: Les denne håndboken nøye før du begynner å bruke skriveren. Ta vare på boken. Du kan få bruk for den senere.

Brukerhåndbok. VIKTIG: Les denne håndboken nøye før du begynner å bruke skriveren. Ta vare på boken. Du kan få bruk for den senere. Brukerhåndbok VIKTIG: Les denne håndboken nøye før du begynner å bruke skriveren. Ta vare på boken. Du kan få bruk for den senere. NOR LBP2900/2900i Laserskriver Brukerhåndbok Håndbøker for skriveren Instruksjonshåndbøkene

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Kontrollpanel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. ABC DEF Menyer GHI PQRS 7

Detaljer

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem Brukerhåndbok AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem .. Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 DEL 1 Sikkerhetsinformasjon 1.1. Innledning Dette kapitlet inneholder sikkerhetsinformasjon. AirQlean

Detaljer

Bruke QuickRestore-CDen

Bruke QuickRestore-CDen Bruke QuickRestore-CDen Compaq gir deg muligheten til å gjenopprette Notebook, legge til drivere eller lage sikkerhetskopier av filene på en separat partisjon på harddisken. Disse valgene er tilgjengelige

Detaljer

Skifte en tonerkassett. Fjerne en tonerkassett. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon.

Skifte en tonerkassett. Fjerne en tonerkassett. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon. Skriveren overvåker tonernivået i tonerkassettene. Når det begynner å bli lite toner igjen, vises meldingen 88 toner nesten tom. Denne meldingen betyr at det er på tide å skifte en eller flere

Detaljer

Rack Station RS409, RS409+, RS409RP+ Installasjonsveiledning

Rack Station RS409, RS409+, RS409RP+ Installasjonsveiledning Rack Station RS409, RS409+, RS409RP+ Installasjonsveiledning SIKKERHETSINSTRUKSJONER Vennligst les sikkerhetsinstruksjonene nøye før bruk, og oppbevar denne veiledningen på et trygt sted for fremtidig

Detaljer

Veiledning for områdeklargjøring. September 2015

Veiledning for områdeklargjøring. September 2015 September 2015 Copyright Dette dokumentet leveres «som det er». Informasjonen og synspunktene i dette dokumentet, inkludert URL-adresser og andre referanser til nettsteder, kan endres uten varsel. Dette

Detaljer

Veiledning for maskinvareinstallasjon

Veiledning for maskinvareinstallasjon Pakke ut Fjern all beskyttende emballasje. Illustrasjonene i denne håndboken er for en lignende modell. Selv om de kan kan avvike fra modellen din, er virkemåten den samme. Fjern all beskyttende emballasje.

Detaljer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Modem Router, vennligst gå til online

Detaljer

Fjerne og bytte ut maskinvare Type 8141, 8142, 8145 Type 8420, 8421, 8426

Fjerne og bytte ut maskinvare Type 8141, 8142, 8145 Type 8420, 8421, 8426 ThinkCentre Fjerne og bytte ut maskinvare Type 8141, 8142, 8145 Type 8420, 8421, 8426 ThinkCentre ThinkCentre Fjerne og bytte ut maskinvare Type 8141, 8142, 8145 Type 8420, 8421, 8426 Resirkulering av

Detaljer

Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock

Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock Generelle forsiktighetsregler Unngå plassering av apparatet på følgende steder: Steder som er utsatt for direkte sollys eller nær

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunksjonsskriver Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunksjonsskriver Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 4 5 Berøringsskjerm Menyer 6 6 Alfanumerisk tastatur

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

Retningslinjer for utskriftsmateriale

Retningslinjer for utskriftsmateriale Bruk anbefalt utskriftsmateriale (papir, transparenter, konvolutter, etiketter og papp/kartong) til skriveren for å unngå utskriftsproblemer. Hvis du ønsker detaljert informasjon om egenskaper for ulike

Detaljer

Universal-Thermostat UT 200

Universal-Thermostat UT 200 Universal-Thermostat UT 200 Bruksanvisning ELV Elektronik AG Postfach 1000 D-26787 Leer Telefon 04 91/600 888 Telefax 04 91/6008-244 Vennligst les denne bruksan overlater enheten til andre personer, over

Detaljer

Victor Reader Classic

Victor Reader Classic Brukerhåndbok Victor Reader Classic Norsk utgave Bo Jo Tveter AS Victor Reader Classic Brukerhåndbok Copyright Bo Jo Tveter AS 2002 Bo Jo Tveter AS Akersbakken 12, N-0172 OSLO Telefon: 23 32 75 00 E-post:

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang.

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang. Riktig bruk av produktet BETJENINGS- OG BRUKERVEILEDNING Du har nå anskaffet deg et kvalitetsprodukt av høy kvalitet. Normale garantibestemmelser gjelder, så sant det ikke har vært utsatt gal behandling,

Detaljer

PORTABELT KLIMAANLEGG BRUKSANVISNING

PORTABELT KLIMAANLEGG BRUKSANVISNING PORTABELT KLIMAANLEGG BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk for sikre korrekt anvendelse, vedlikehold og installasjon. Ta vare på bruksanvisningen for senere

Detaljer