Rettsbok for Salten jordskifterett

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rettsbok for Salten jordskifterett"

Transkript

1 Rettsbok for Salten jordskifterett Den 30. april 1996 ble det holdt jordskifterett på Mørkvedgården i Bodø kommune. Rettens formann: Jordskiftedommer Lars Norum. Jordskiftemeddommere: 1. Svein Inge Johansen, 8012 Bodø 2. Kåre Johannessen, 8010 Bodø. Protokollfører/saksbehandler: Avdelingsingeniør Liv Grimsmo. Sak nr. 14/ Skjelstad. PARTER: Rekvirenter: 1. Eier av gnr. 25/1, 25/13 Martin Skjelstad 2. Eier av gnr. 25/1, 25/13 Harald T. Skjelstad Motparter: 3. Eier av gnr. 25/1, 25/13, 25/18 Inger Elisabeth Pedersen 4. Eier av gnr. 25/1, 13, 21, 34 Rigmor Nilsen 5. Eier av gnr. 25/2 Bernt Skjelstad 6. Eier av gnr. 25/3, 25/5, 25/53 Karstein H. Olsen Rettsbok Salten jordskifterett... side 1

2 7. Eier av gnr. 25/4 Marit Anita Sonesen 8. Eier av gnr. 25/6 Leidulv Rødland 9. Eier av gnr. 25/7 Finn Skjelstads bo v/inger Marie Skjelstad 10. Eier av gnr. 25/8, 25/42 Knut Skjelstad 11. Eier av gnr. 25/8, 25/42 Jon Erik Skjelstad 12. Eier av gnr. 25/8, 25/42 Wenche Skjelstad 13. Eier av gnr. 25/8 Viggo Edvardsen 14. Eier av gnr. 25/9 Karine E. Skjelstads bo v/karl Skjelstad 15. Eier av gnr. 25/10 Vidar M. Skjelstad 16. Eier av gnr. 25/11, 44, 55 Hanne Birgitte Skjelstad 17. Eier av gnr. 25/12, 25/49 Håkon Arvid Skjelstad 18. Eier av gnr. 25/14 Kristen Johan Kristensen 19. Eier av gnr. 25/15, 25/16 Stein Almar Larsen 20. Eier av gnr. 25/17, 25/32 Alf Kristian Pedersen 21. Eier av gnr. 25/19 Grete Skjelstad 22. Eier av gnr. 25/20 Karin Jørgensen 23. Eier av gnr. 25/20 Reidun Sollihaug 24. Eier av gnr. 25/22 Bjørn Åge Jensen 25. Eier av gnr. 25/23, 25/29, 25/35 Forsvarsdepartementet 26. Eier av gnr. 25/25, 25/40 Per M. Stenseth Rettsbok Salten jordskifterett... side 2

3 27. Eier av gnr. 25/27 Mette E. Strømsnes og Arne R. Pedersen 28. Eier av gnr. 25/28 Sivert Kristen Alstad 29. Eier av gnr. 25/30 Børre Skjelstad s bo v/kristin B. Skjelstad 30. Eier av gnr. 25/31 Viggo Andre Jacobsen 31. Eier av gnr. 25/31 Solrun Irene Jacobsen 32. Eier av gnr. 25/33, 25/37, 25/51 Bjarne Einar Hansen 33. Eier av gnr. 25/36 Edny P. Larsen 34. Eier av gnr. 25/38 Einar M. Arnsen 35a. Eier av gnr. 25/41 Siv Ragnhild Rødland 35b. Eier av gnr. 25/39 Inge L. Nilsen 36. Eier av gnr. 25/43 Anne Nilssen 37. Eier av gnr. 25/43 Stein Johnny Nilssen 38. Eier av gnr. 25/45 Richard A. Paulsen 39. Eier av gnr. 25/46 Villy Einar Jensen 40. Eier av gnr. 25/47 Gunn Skjelstad 41. Eier av gnr. 25/48 Aud E. Lillevik 42. Eier av gnr. 25/50 Oddvar Olsen 43. Eier av gnr. 25/52 Roald Konradsen 44. Eier av gnr. 25/54 Terje Nilsen 45. Eier av gnr. 25/56 Liv og Svein Steinsvik Saken gjelder: Krav om ordning av veger, utskifting av sameie og ordning av jakt. Rettsbok Salten jordskifterett... side 3

4 Til behandling: Klargjøring av hva kravet omfatter og vurdering av om saken skal fremmes. Til stede: Martin Skjelstad, Harald T. Skjelstad, Rigmor Nilsen, Bernt Skjelstad v/ivar Skjelstad, Karstein Olsen, Marit Sonesen, Knut Skjelstad v/hans Skjelstad, Jon E. Skjelstad v/wenche Skjelstad, Wenche Skjelstad, Karine E. Skjelstads bo v/karl Skjelstad, Hanne B. Skjelstad v/ronny Pedersen, Håkon A. Skjelstad, Stein A. Larsen, Alf K. Pedersen, Grete Skjelstad, Karin Jørgensen og Reidun Sollihaug v/per Stenseth, Per Stenseth, Sivert Alstad v/jon Alstad, Børre Skjelstads bo v/kirstin Skjelstad, Viggo A. Jacobsen, Solrun I. Jacobsen, Bjarne E. Hansen, Einar Arnsen, Arne Nilssen, Stein Johnny Nilssen, Villy Einar Jensen, Gunn Skjelstad v/jan Erik Svendsen, Aud E. Lillevik v/inge Lillevik, Roald Konradsen. Dessuten var Rolf Skjelstad, som hadde interesser i boet på bnr. 9, til stede. Innkalt, men ikke møtt: Inger E. Pedersen, Leidulv Rødland, Finn Skjelstads bo, Viggo Edvardsen, Vidar M. Skjelstad, Kristen J. Kristensen, Bjørn Åge Jensen, Forsvarsdepartementet, Mette Strømsnes, Arne Pedersen, Siv Ragnhild Rødland, Inge L. Nilsen, Ricard Paulsen, Oddvar Olsen, Terje Nilsen, Liv og Svein Steinsvik. Rettens formann gjorde rede for hovedreglene i Domstolslovens Ingen kjente til forhold som kunne gjøre noen av medlemmene i retten inhabile. Svein Inge Johansen hadde ikke gjort tjeneste som jordskiftedommere tidligere. Rettens formann gjorde han kjent med de plikter en jordskiftemeddommer har. Han skrev under slik forsikring: Jeg forsikrer at jeg i denne sak, som i alle framtidige saker med troskap og redelighet vil oppfylle de plikter som påviler meg som jordskiftemeddommer. Svein Inge Johansen På spørsmål kom det ikke fram merknader til rettens sammensetning. Det var ingen merknader til innkallingen til dagens møte. Rettens formann la fram: 1. Krav om jordskiftesak, datert , vedheftet melding om mottatt krav om jordskiftesak sendt Brev fra Børre Skjelstad, datert , vedlagt skjøte på gnr. 25, bnr. 30 datert og festekontrakt tinglyst Brev fra Villy Jensen, datert , vedlagt målebrev på gnr. 25 bnr.46 datert , skjøte av og avtaler om veg- og vannrett tinglyst Brev fra Stein Larsen og Edny Larsen, datert , vedlagt skylddelingsforretning for gnr. 25, bnr. 15, datert , skylddelingsforretning for gnr. 25, bnr. 16, datert , avtale om vegrett datert og skylddelingsforretning gnr. 25 bnr. 36, dat Rettsbok Salten jordskifterett... side 4

5 5. Brev fra Forsvarets Bygningstjeneste, datert , vedlagt: A. Skylddelingsforretning for gnr. 25 bnr. 23, dat B. Skylddelingsforretning for gnr. 25 bnr. 24, dat C. Skjøte på gnr. 25 bnr. 23, dat D. Skjøte på gnr. 25 bnr. 24, dat E. Avtale mellom Forsvaret og Harald Skjelstad, dat F. Skylddelingsforretning for gnr. 25 bnr. 26, dat G. Skjøte på gnr. 25 bnr. 26 m/diverse rettigheter, dat H. Avtale mellom Forsvaret og gnr. 25 bnr. 1og 13, 2, 3 og 5, 4, 7, 8, 9, 10, 11 og 12, dat I. Skylddelingsforretning gnr. 29 bnr. 29, dat J. Skjøte på gnr. 25 bnr. 29, tinglyst K. Avtale mellom Forsvaret og Harald Skjelstad, dat L. Kjøpekontrakt mellom Forsvaret og gnr. 25 bnr. 1og 13, 2, 3 og 5, 4, 7, 8, 9, 10, 11 og 12 vedrørende tomt for garasje beliggende på felleseie, datert M.Skyddelingsforretning gnr. 25 bnr. 35, dat N. Skjøte gnr. 25 bnr. 35, dat O. Utskrift av møtebok for jordstyret, sak 60/66. Fradeling av garasjetomt for militæranlegg, dat P. Sammenføyning av gnr. 25 bnr. 23, 24 og Festekontrakt på gnr. 25 bnr. 12 til Lillian Fritzon, datert 17. og Brev fra Sivert Alstad, datert , vedlagt skylddelingsforretning for gnr. 25 bnr. 28, datert og skjøte for gnr. 25 bnr. 28, datert Innkalling til dagens rettsmøte, datert Brev fra Rich. Paulsen, datert Brev fra Karl Skjelstad, datert Forslag til vernebestemmelser for Skjelstad naturreservat, utarbeidet av Fylkesmannen i Nordland, desember Fullmakt fra Sivert Alstad til sønnen Jon Alstad for å representere i saken, datert Fullmakt fra Gunn Skjelstad til samboer Jan-Erik Svendsen for å representere på dagens møte, datert Fullmakt fra Aud E. Lillevik til ektemannen Inge Lillevik for å representere eiendommen, udatert. 15. Fullmakt fra Bernt Skjelstad til sønnen Ivar Skjelstad for å delta på rettsmøte vedr. saken, datert Fullmakt fra Karin Jørgensen til Per Stenseth for å ivareta hennes interesser, udatert. 17. Fullmakt fra Reidun Sollihaug til Per Stenseth for å handle på hennes vegne, datert Kopi av avtale mellom arvingene etter Karl og Karine Skjelstad, datert Kopi av «Konklusjon etter møte 12/4-92 i Børsingveien 8, Bodø», datert Harald T. Skjelstad la fram: 20. Kopi av utskiftningsforretning på Skjelstad, påbegynt , avsluttet , tinglyst Utskift av utskiftningsforretning på Skjelstad, påbegynt , avsluttet , tinglyst Rettsbok Salten jordskifterett... side 5

6 Kåre Johannsessen Retten hevet Bodø, 30.april 1996 Lars Norum Svein Inge Johansen Den 29. april 1997 ble det holdt jordskifterett på Skjelstad i Bodø kommune. Rettens formann: Jordskiftedommer Lars Norum. Jordskiftemeddommere: 1. Svein Inge Johansen, 8012 Bodø 2. Kåre Johannessen, 8010 Bodø. Saksbehandler: Avdelingsingeniør Liv Grimsmo. Sak nr. 14/ Skjelstad, utsatt fra 11. juni 1996 Til behandling: Befaring av sjøvegtraseer. Til stede: Martin Skjelstad, Harald T. Skjelstad, Rigmor Nilsen, Bernt Skjelstad v/ivar Skjelstad, Karstein H. Olsen, Marit Sonesen, Hanna Skjelstad v/ronny Pedersen, Håkon Skjelstad, Alf Pedersen, Forsvaret v/kaptein Kjell Sæterhaug, Sivert Alstad v/jon Alstad, Bjarne Hansen, Anne Nilssen, Stein Johnny Nilssen, Richard Paulsen, Gunn Skjelstad v/jan Erik Svendsen, Aud E. Lillevik v/inge Lillevik, Oddvar Olsen. Dessuten var avd.ing. Asbjørn Nilsen fra Statens vegvesen til stede. Øvrige parter var lovlig innkalt, men møtte ikke Rettsmøtet forsatte kl på Mørkvedgården. Til behandling: Gjennomgang av rettsforholdene angående sjøvegen. Gjennomgang av andeler i felleseiet, andeler i jakta og vurdering av om det skal innføres midlertidig ordning for jakt. Rettsbok Salten jordskifterett... side 6

7 Til stede: Martin Skjelstad, Harald T. Skjelstad, Rigmor Nilsen, Bernt Skjelstad v/ivar Skjelstad, Karstein H. Olsen, Marit Sonesen, Hanna Skjelstad v/ronny Pedersen, Håkon Skjelstad, Alf Pedersen, Forsvaret v/ kaptein Kjell Sæterhaug, Sivert Alstad v/jon Alstad, Bjarne Hansen, Anne Nilssen, Stein Johnny Nilssen, Richard Paulsen, Gunn Skjelstad v/jan Erik Svendsen, Aud E. Lillevik v/inge Lillevik,. Rettens formann la fram: 22. Kopi av skylddelingsforretning, der bnr.33, «Sisselbu», blir skilt ut fra bnr.1, avholdt , tinglyst Kopi av leiekontrakt på nausttomt for Bjarne Hansen på gnr.25, bnr.1, datert Kopi av skylddelingsforretning, der bnr.37, «Sisselbu 2», blir skilt ut fra bnr 4, avholdt 21.05,1969. tinglyst Kopi av målebrev på gnr. 25, bnr.51, tinglyst Kopi av kjøpekontrakt på gnr. 25, bnr. 51. datert Kopi av skjøte på gnr. 25, bnr. 56, tinglyst Skriv med vedlegg fra Stein Larsen, datert A. Kopi av erklæring vedrørende vegrett, datert Skriv med vedlegg fra Bodø Kommune, datert A. Kart inntegnet tellende storviltjaktareal på Skjelstad. 30. Skriv med vedlegg fra Kristen J Kristensen, datert A. Kopi av skylddelingsforretning, der bnr.14,»grinhushauen», blir skilt ut fra bnr.3, avhold , tinglyst Skriv med vedlegg fra Rich.Paulsen. datert A. Kopi av målebrev over gnr. 25, bnr.45, tinglyst Skriv med vedlegg fra Roald Konradsen, datert A. Kopi av målebrev over gnr. 25, bnr.52, tinglyst B. Kopi av kjøpekontrakt på gnr.25, bnr.52, datert Skriv med vedlegg fra Inge og Rigmor Nilsen, datert A. Kopi av skylddelingsforretning, der bnr.21, «Solvang», blir skilt ut fra bnr.1, avholdt , tinglyst B. Kopi av skylddelingsforretning, der bnr.34, «Solvang II» blitt skilt ut fra bnr. 1, avholdt , tinglyst Skriv med vedlegg fra FBT, Bodø datert A. Kopi av skriv fra Forsvarskommando Nord-Norge, datert B. Kart med vegtraseer innlagt. C. Kopi av avtale mellom Staten v/forsvarsdepartementet og grunneierne på Skjelstad, datert Skriv med vedlegg fra Helge Brinchmann, datert A. Kopi av skjøte, datert B. Kopi av avtale, datert Skriv med vedlegg fra Harald T. Skjelstad, datert A. Kopi av møtebok for landbruksnemda i Bodø i sak DEL. Rettsbok Salten jordskifterett... side 7

8 B. Kopi av skylddelingsforretning, der bnr.6, «Nyheim», skilles ut fra bnr. 1, avholdt , tinglyst Kopi av målebrev over bnr.53, tinglyst Skriv fra Harald T. Skjelstad, datert Skriv fra Inge Nilsen, datert Skriv fra Terje Nilsen, datert Skriv fra Rigmor Nilsen, datert Uttalelse fra Fylkesmannen i Nordland, datert Tabell 1 - Fordeling av andeler i sameie på gnr.25, Skjelstad. 44. Tabell 2 - Fordeling av andeler i jakt på gnr.25, Skjelstad. 45. Tabell 3 - Vegrettsinteresser i Sjøvegen. 46. Innkalling til møtet i dag, datert 21. mars Illustrasjonskart over Skjelstad utarbeidet av retten, datert Oversiktskart over Skjelstad utarbeidet av retten, datert Skriv fra Karl Skjelstad, datert Fullmakt fra Sivert Alstad til sønnen Jon Alstad, datert Dessuten hadde retten kopi av ordningsbestemmelsene i sak 24/1980, ordning av jakt på Kløgstad, til stede Kåre Johannsessen Retten hevet Bodø, 29. april 1997 Lars Norum Svein Inge Johansen Den 8. januar 1998 ble det holdt jordskifterett på rettens møterom, Mørkvedgården i Bodø kommune. Rettens formann: Jordskiftedommer Lars Norum. Jordskiftemeddommere: 1. Svein Inge Johansen, 8012 Bodø 2. Kåre Johannessen, 8010 Bodø. Saksbehandler: Avdelingsingeniør Liv Grimsmo. Sak nr. 14/ Skjelstad, utsatt fra 2. mai Rettsbok Salten jordskifterett... side 8

9 Til behandling: Gjennomgang av utkast til bestemmelser m.m. Avslutning av saken. Til stede: Martin Skjelstad, Harald T. Skjelstad, Rigmor Nilsen, Bernt Skjelstad v/ivar Skjelstad, Karstein H. Olsen, Wenche Skjelstad, Hanna Birgitte Skjelstad v/ronny Pedersen, Staten v/forsvarsdepartementet ved konsulent Nils Nerheim, Bjarne Hansen. Øvrige parter var lovlig innkalt, men møtte ikke. Siden siste møte er Tonny Skjelstad død. Boet er ikke skiftet. Ingen kjente til forhold som kunne gjøre noen av medlemmene i retten inhabile siden siste møte. Det var ingen merknader til innkallinga til dagens møte. Rettens formann la fram: 51. Brev fra Statens vegvesen, Nordland, datert Brev fra Forsvarets bygningstjeneste, region Nord-Norge, datert Brev med vedlegg fra Forsvarskommando Nord-Norge, datert A. Kopi av brev fra Forsvarets bygningstjeneste, region Nord-Norge, datert Innkalling til møtet i dag, datert , vedlagt utkast til bestemmelser i saken. 55. Fullmakt fra Bernt Skjelstad til Ivar Skjelstad, datert Fullmakt fra Staten v/forsvarsdepartementet til konsulent Nils Nerheim, datert Foreløpig jordskiftekart som viser de nye sjøvegene m.m Kåre Johannessen Retten hevet Bodø, 8. januar 1998 Lars Norum Svein Inge Johansen Den 2. mars 1998 ble det holdt jordskifterett på Herredshuset i Bodø kommune. Rettens formann: Jordskiftedommer Lars Norum. Jordskiftemeddommere: 1. Svein Inge Johansen, 8012 Bodø 2. Kåre Johannessen, 8010 Bodø. Sak nr. 14/ Skjelstad, utsatt fra 8. januar Rettsbok Salten jordskifterett... side 9

10 Til behandling: Vedtak av bestemmelser. Avslutning av saken. Ingen av partene er innkalt til dagens møte. Rettens formann la fram: 57. Jordskiftekart som viser de nye sjøvegene m.m., datert Erklæring fra Leidulv Rødland, datert 4. mars Det er utarbeidet og vedtas slik GRENSEBESKRIVELSE: Jordskiftesaknr. : 14/ Skjelstad Kommune : Bodø Vedtatt på rettsmøte dato : Vedtatt av Jordskifterett : Salten Koordinatsystem : NGO - akse IV De oppgitte avstander er horisontale mål.feil! Bokmerke er ikke definert. Retningene refererer seg til kartets nordretning med 400 graders sirkeldeling. De nye grensemerkene er av aluminium og merket JSV. Grensenummer er avlagt på kartet som tall med ramme. Grensepunktnummer er avlagt på kartet i nødvendig utstrekning. Grense: 1 mellom bnr.1 på den ene side og bnr.28 på den andre side beskriver nausttomt for bnr Punkt Beskrivelse Retn. Lengde X Y Jsv jordmerke Jsv jordmerke Jsv jordmerke Jsv jordmerke Jsv jordmerke Grense: 2 mellom bnr.1 på den ene side og bnr.2 på den andre side beskriver nausttomt for bnr Punkt Beskrivelse Retn. Lengde X Y Jsv jordmerke Jsv jordmerke Jsv jordmerke Rettsbok Salten jordskifterett... side 10

11 Jsv jordmerke Jsv jordmerke bnr bnr Søndre sjøveg 35 Kartskisse (M 1:1000): Grense 1 og 2 over nausttomt for hhv. bnr. 28 og bnr. 2. Med tomtene følger rett til stø Jordskifteretten vedtar i sak 14/1994 slike ORDNINGSBESTEMMELSER: I. BESTEMMELSER OM FELLESSKAP PÅ SKJELSTAD 1. BESTEMMELSER OM FELLESOMRÅDET PÅ MÆLAN 1.1. Formål Fellesområdet på Mælan, og de til gården hørende felles holmer og skjær, forvaltes for ettertiden av Skjelstad grunneierlag (se pkt. 3.1) til beste for grunneierne i henhold til disse bestemmelsene og flertallsvedtak på årsmøtet i grunneierlaget. Bestemmelsene om fellesområdet på Mælan, gitt i utskiftningsforretning på Skjelstad påbegynt 30. april 1945, oppheves Område Rettsbok Salten jordskifterett... side 11

12 Fellesområdets grenser er beskrevet i utskiftningsforretning på Skjelstad påbegynt 30. april Andeler Andelene i fellesområdet på Mælan fordeler seg slik: Bnr. Bruksnavn Eier Andel i % i sameiet 1 Skjelstad Harald T. Skjelstad m.fl. 25,000 2 Skjelstad Bernt Skjelstad 3,125 3 Lillevik Karstein Olsen 17,310 4 Lien Marit A. Sonesen 25,000 5 Lieng Karstein Olsen 7,690 7 Nordli Inger M. Skjelstad 3,125 8 Risheim Knut Skjelstad m.fl. 3,125 9 Mølnhaug Karl Skjelstad m.fl. 3, Fjellstad Vidar M. Skjelstad 3, Fjellheim Hanna B. Skjelstad 3, Sommero Håkon A. Skjelstad 3, Lahaug Harald T. Skjelstad m.fl. 3, Nordre sjøveg Det skal anlegges en sjøveg - den såkalte nordre sjøveg - etter trase avlagt på jordskiftekartet i saken. Standard på denne vegen skal være så god at den uten problem kan kjøres med bil i barmarksperioden. Skjelstad grunneierlag har ansvar for å få vegen anlagt. Anlegg av vegen skal skje i samråd med forsvaret. Kostnadene med anlegg av vegen fordeles i henhold til andelene i fellesområdet på Mælan, jf. pkt Kostnadene med vedlikehold fordeles av årsmøtet i grunneierlaget. 2. BESTEMMELSER OM ELGJAKTA 2.1. Formål Jakta på Skjelstad skal administreres av Skjelstad grunneierlag til beste for viltbestanden og jaktrettshaverne Område Alt tellende jaktareal for elg på Skjelstad skal tas med i det elgvaldet Skjelstad deltar i. Alt areal på Skjelstad kan benyttes til jakt, innefor de rammer som viltloven, fredningsbestemmelser og god jegerskikk setter Andeler Andelene i elgjakta på Skjelstad fordeler seg slik: Bnr. Bruksnavn Eier Andel i elgjakta i % 1 Skjelstad Harald T. Skjelstad m.fl. 20,770 2 Skjelstad Bernt Skjelstad 3,125 3 Lillevik Karstein Olsen 14,230 Rettsbok Salten jordskifterett... side 12

13 4 Lien Marit A. Sonesen 25,000 5 Lieng Karstein Olsen 7,690 6 Nyheim Leidulv Rødland 4,230 7 Nordli Inger M. Skjelstad 3,125 8 Risheim Knut Skjelstad m.fl. 3,125 9 Mølnhaug Karl Skjelstad m.fl. 3,125 Bnr. Bruksnavn Eier Andel i elgjakta i % 10 Fjellstad Vidar M. Skjelstad 3, Fjellheim Hanna B. Skjelstad 3, Sommero Håkon A. Skjelstad 3, Lahaug Harald T. Skjelstad m.fl. 3, Grindehaugen Kristen J. Kristensen 3, Deltagelse i jakta Jaktrettshaverne på Skjelstad deles i forbindelse med elgjakta i fire grupper: I. Eierne av bnr. 1 og utskilte bruk (bnr. 1 og 6) II. Eierne av bnr. 2 og utskilte bruk (bnr. 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13) III. Eierne av bnr. 3 og utskilte bruk (bnr. 3, 5 og 14) IV. Eieren av bnr. 4. Jakta kan utøves med en jeger fra hver av disse gruppene. Dersom det er flere innen gruppen som vil være med på jaktlaget avgjøres dette med loddtrekning. Ved loddtrekning kan det tas hensyn til størrelsen på andelene til eiendommene som er med i loddtrekningen, og resultatet av tidligere loddtrekninger mellom eiendommene. Dersom eierne ikke blir enige om hvordan loddtrekningen skal foregå avgjøres dette av grunneierlaget. Dersom en eller flere grupper ikke kan stille med jeger, kan styrelederen i Skjelstad grunneierlag gi de andre gruppene anledning til å stille med flere jegere. Eventuell uenighet mellom gruppene om hvem som skal få stille med flere jegere avgjøres med loddtrekning. Det skal være anledning for jaktrettshaver å la en utenforstående delta i jakta for seg Deling av utbytte Jaktutbyttet av elgjakta som tilfaller Skjelstad fordeles slik: I. Jegerne fordeler halve kjøttmengden med like parter seg imellom II. Den andre halvdelen fordeles på alle medlemmene etter andelene i jakta, jf. pkt Medlemmene kan velge om de vil ha utbyttet i penger eller i kjøtt. Dersom styret i grunneierlaget mener at mengden kjøtt er for liten til å deles opp på brukbar måte får alle medlemmer utbetalt utbyttet i penger. Dersom det ikke oppnås enighet om prisen på kjøttet, fastsettes dette av viltnemda. Ved pengeoppgjør overtar jegerne jaktrettshavernes del av kjøttet, og kan, etter at jaktrettshaverne har fått sitt utbytte, disponere kjøttet selv. 3. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER 3.1. Skjelstad grunneierlag - område og formål En del areal og rettigheter på Skjelstad, gnr. 25 i Bodø kommune, ligger i fellesskap mellom eiendommene, eller må utnyttes i fellesskap. Til å ta seg av forvaltningen av fellesskapet og ressurser som må utnyttes i fellesskap opprettes Skjelstad grunneierlag. Rettsbok Salten jordskifterett... side 13

14 Grunneierlaget skal ivareta medlemmenes interesser i saker angående felles areal og rettigheter og felles utnytting av ressurser på Skjelstad, først og fremst fellesområdet på Mælan og elgjakta, jf. punktene 1 og Ansvar Grunneierlaget er et eierlag og medlemmene har delt ansvar i samsvar med andelene i laget Medlemsskap. Eiere av alle eiendommer som har andel i fellesområdet på gnr. 25 er medlemmer av grunneierlaget. Eier av eiendom som kun har jaktrett er også medlem, men har bare stemmerett ved valg og i de saker hvor jaktretten blir berørt. Medlemsskapet følger eiendommen og kan ikke skilles fra denne. Medlemmenes andeler i fellesskapet danner grunnlaget for stemmerett og utbytteandeler. Ved deling av eiendom, går den nye eiendommen - dersom den får andel i fellesskapet - automatisk inn som medlem i grunneierlaget. Størrelsen på andelen til den nye eiendommen skal avtales mellom selger og kjøper på forhånd. Hovedbrukets andel reduseres tilsvarende. Ved utleie av hel eiendom, dvs. helt bruksnummer eller hel driftsenhet, er det leieren som opptrer som medlem av grunneierlaget med de rettigheter og forpliktelser det medfører hvis ikke annet er sagt i leiekontrakten Arbeidsår og forpliktelse Regnskaps- og arbeidsåret følger kalenderåret. Innenfor rammene av vedtektene, vedtak, vedtatt budsjett og arbeidsplan, blir grunneierlaget forpliktet av styrets leder. 3.5 Årsmøtet Årsmøtet er grunneierlagets øverste myndighet. Ordinært årsmøte skal holdes innen 1. mars hvert år. Bare medlemmene har rett til å delta på årsmøtet. Medlemmene kan la seg representere av fullmektig med skriftlig fullmakt. Årsmøtet innkalles av styret. Innkallinga skal skje skriftlig med minst to ukers varsel. Saksliste skal stå i innkallinga. Bare saker som står på sakslisten kan behandles på årsmøtet. Saker som medlemmene ønsker behandlet på årsmøtet må være innkommet til styret innen 1. februar. Representant fra forsvaret bør inviteres til årsmøtet. Det enkelte vedtak på årsmøtet blir gjort med vanlig flertall (simpelt relativt flertall) blant de frammøtte, med unntak av vedtektsendringer, jf. pkt Ved avstemming og valg har hvert medlem (hvert bruk) stemme i forhold til sin andel, jf. pkt. 1.3 og 2.3. Ved valg og ved avstemming vedrørende jakt stemmes det etter andelene i elgjakta. Ellers stemmes det etter andelene i fellesområdet på Mælan. Dersom alle er enige om det kan avstemming skje ved at hvert medlem har en stemme. Flertallsvedtak må ikke påføre noe medlem større kostnader og ulemper enn nytte. Vedtaket må heller ikke medføre usaklig forskjell på rettene til flertallet og mindretallet. Vedtaket må ivareta fellesskapets vel og ikke gi urimelige fordeler for flertallet til skade for mindretallet. Det vises forøvrig til lov om sameige av 18. juni 1965, spesielt 4-7. Årsmøtet skal: Rettsbok Salten jordskifterett... side 14

15 Velge møteleder Velge referent Godkjenne innkalling, fullmakter og saksliste Velge to personer som sammen med lederen skal underskrive protokollen Behandle årsmelding, revidert regnskap, arbeidsplan og budsjettforslag Avholde følgende valg: - velge så mange styremedlemmer og varamedlemmer som står på valg (funksjonstid 2 år) - velge leder (funksjonstid 1 år) - velge et medlem som skal representere sameiet i sjøveglaget, jf. punkt 5. - velge valgkomite på to medlemmer (funksjonstid 1 år) Gjøre vedtak om disponering av grunneierlagets økonomiske midler Velge revisor Behandle innkomne saker Årsmøtet kan bl.a.: Delegere myndighet til styret ut over det som framgår av pkt Vedta godtgjørelse for tillitsvalgte Vedta endringer av vedtektene, jf. pkt Vedta innkjøp av utstyr Vedta innbetaling av forskudd Vedta forsikring mot erstatningsansvar Gi medlem som ønsker å oppføre byggverk eller annet i fellesområdet tillatelse til dette Bestemme at nordre sjøveg skal stenges med bom (etter samråd med forsvaret) Gi andre enn medlemmer av laget en tidsbegrenset rett til å benytte nordre sjøveg, og ha båt fortøyd i nordre ende av fellesområdet, mot betaling av en årlig avgift. Årsmøtet fastsetter størrelsen på avgiften. Før andre enn medlemmer av laget gis tillatelse til å bruke nordre sjøveg, skal grunneierlaget samrå seg med forsvaret Gi fullmakt til styreleder eller annen person til å forhandle med forsvaret eller annen offentlig etat om spørsmål som angår fellesområdet I forbindelse med elgjakta gi fullmakt til styreleder eller annen person for å: - undertegne nødvendige skjema, søknader og dokumenter vedrørende elgjakta - ha kontakt med grunneierne, viltmyndigheter og jaktleder - ha kontakt med nabogårdene - informere om jakta i nødvendig grad - sørge for at utbytte blir gitt til jaktrettshaverne Bestemme at elgjegerne skal betale en grunnavgift til grunneierlaget for å jakte på Skjelstad Inngå avtale med nabogård(er) om å melde Skjelstad inn i et større elgvald. Før innmelding skjer bør andelsfordelingen i jakta mellom Skjelstad og nabogården(e) være klar. Dersom det ikke oppnås enighet om dette, fastsetter viltnemda hvor mye hver gård bidrar med i valdet Vedta andre saker som vedkommer fellesområdet eller felles rettigheter Ekstraordinært årsmøte Ekstraordinært årsmøte skal holdes når styret eller minst 50% av grunneierlagets medlemmer regnet etter andeler forlanger det. Frist og framgangsmåte for innkalling er den samme som for vanlig årsmøte. Sakslista skal stå i innkallinga. Det kan bare fattes vedtak i saker som er nevnt i innkallinga. Rettsbok Salten jordskifterett... side 15

16 3.7. Styret Grunneierlagets virksomhet ledes av et styre på 3 medlemmer med 3 personlige varamedlemmer. Styret består av leder og to styremedlemmer. Funksjonstiden for medlemmene og varamedlemmene i styret er 2 år, men likevel slik at det avgjøres ved loddtrekning hvem som skal gå ut av styret etter det første året (ett medlem med personlig varamedlem går ut). Bare en eier fra hver eiendom kan sitte i styret samtidig. Styret er beslutningsdyktig når minst 2 styremedlemmer er til stede. Gyldig vedtak krever at minst to styremedlemmer stemmer for. Styret skal ivareta grunneierlagets forpliktelser i henhold til disse bestemmelser og pålegg gitt av årsmøtet. Det skal føres protokoll fra styremøtene som skal være tilgjengelig for grunneierlagets medlemmer. Styret skal bl.a. arrangere årsmøte, legge fram årsmelding og revidert regnskap, legge fram forslag til budsjett og arbeidsplan, sørge for rasjonell utnytting av fellesskapet, være talsorgan for medlemmene ovenfor forsvaret eller andre offentlig myndigheter i saker som angår fellesskapet, melde laget inn i aktuelle register Inntekter/utgifter Inntekter og utgifter skal fordeles i samsvar med andelene når ikke annet er sagt i disse bestemmelsene. Det skal føres hvert sitt regnskap for fellesområdet på Mælan og for elgjakta Investeringer/finansiering Medlemmene er pliktige til å betale inn til grunneierlaget nødvendig beløp for drift, vedlikehold og vedtatte investeringer i laget. Beløpene skal fordeles i forhold til andelen til den enkelte Tvister Oppstår det tvister mellom medlemmene om forståelsen og gjennomføring av disse bestemmelsene, skal en forsøke å få tvisten avgjort med bindende virkning for alle parter i en voldgiftsrett på tre medlemmer, jf. reglene i Tvistemålslovens kap. 32. Kommer voldgiftsavtale ikke i stand, må tvisten avgjøres av de vanlige domstoler Utmelding Det er ikke anledning til å melde seg ut av grunneierlaget Vedtektsendringer For å endre bestemmelsene i pkt kreves 2/3 flertall av de frammøtte, regnet etter andel, jf. pkt Ved andre gangs behandling kreves likevel bare vanlig flertall blant de frammøtte regnet etter andel. Vedtektsendring kan ikke skje før 3 år etter at denne saken er rettskraftig. Unntatt er punktene under 1 og 2 og og som ikke kan endres. Andelene i punkt 1.3 og 2.3 kan likevel endres dersom det ved deling av eiendom kommer til ny eiendom med andel i fellesskapet. Rettsbok Salten jordskifterett... side 16

UTKAST TIL VEDTEKTER FOR REISA ELVELAG 18.03.13. Utkastet utarbeidet av Kjetil Bjørklid og Frank Båtnes - fiskeberettigede i Reisa

UTKAST TIL VEDTEKTER FOR REISA ELVELAG 18.03.13. Utkastet utarbeidet av Kjetil Bjørklid og Frank Båtnes - fiskeberettigede i Reisa UTKAST TIL VEDTEKTER FOR REISA ELVELAG 18.03.13 Utkastet utarbeidet av Kjetil Bjørklid og Frank Båtnes - fiskeberettigede i Reisa 1. REISA ELVELAG Reisa elvelag, nedenfor kalt laget, er et organisert fellesskap

Detaljer

UTKAST TIL VEDTEKTER FOR REISA ELVELAG 21.03.2013

UTKAST TIL VEDTEKTER FOR REISA ELVELAG 21.03.2013 UTKAST TIL VEDTEKTER FOR REISA ELVELAG 21.03.2013 1. REISA ELVELAG Reisa elvelag, nedenfor kalt laget, er et organisert fellesskap mellom grunneiere/ rettighetshavere med fiskerett i Reisaelva innenfor

Detaljer

REFERAT ORDINÆRT SAMEIERMØTE I KIRKERUDBAKKEN SAMEIE HOLDT DEN 26. MARS 2012

REFERAT ORDINÆRT SAMEIERMØTE I KIRKERUDBAKKEN SAMEIE HOLDT DEN 26. MARS 2012 REFERAT ORDINÆRT SAMEIERMØTE I KIRKERUDBAKKEN SAMEIE HOLDT DEN 26. MARS 2012 Mandag 26.03.12 kl. 19.00 ble det avholdt ordinært sameiermøte i Kirkerudbakken Sameie. Til stede var 21 sameiere med adgangskort.

Detaljer

VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET JESSHEIM HAGEBY 1

VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET JESSHEIM HAGEBY 1 VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET JESSHEIM HAGEBY 1 Vedtatt i konstituerende sameiermøtet 19.06.2007. Endret i ordinært sameiermøtet 22.03.2012, 21.03.2013, 18.03.2014 og 12.03.2015. 1. Boligsameiets navn Boligsameiets

Detaljer

Innhold 1. NAVN OG OPPRETTELSE 2 8. HABILITETSREGLER FOR SAMEIEMØTE OG STYRET 6 2 9. BYGGNINGSMESSIGE ARBEID 6

Innhold 1. NAVN OG OPPRETTELSE 2 8. HABILITETSREGLER FOR SAMEIEMØTE OG STYRET 6 2 9. BYGGNINGSMESSIGE ARBEID 6 Vedtekter for Eierseksjonssameiet Lunden 20 Tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 28. januar 201 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31. Førstegang vedtatt. april 200. Revidert 26. april

Detaljer

VEDTEKTER FOR LØVLIA BOLIGSAMEIE

VEDTEKTER FOR LØVLIA BOLIGSAMEIE Vedtekter for Løvlia Boligsameie, vedtatt på sameiermøte 23/4-2014 1 Løvlia Boligsameie Siden 1989................................................ VEDTEKTER FOR LØVLIA BOLIGSAMEIE Vedtatt i sameiermøte

Detaljer

Vedtekter for Skogen boligsameie

Vedtekter for Skogen boligsameie 1 Navn og forretningssted Vedtekter for Skogen boligsameie Vedtatt av ordinært sameiermøte 25. mars 2015 Boligsameiets navn er Skogen boligsameie, stiftet den 21. juni 1983 med forretningssted i Oslo.

Detaljer

Vedtekter for eierseksjonssameie - mer enn minimum

Vedtekter for eierseksjonssameie - mer enn minimum Vedtekter for eierseksjonssameie - mer enn minimum VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET TYRIFJORDEN PANORAMA Dersom disse vedtektene skal innføres ved vedtektsendring i eksisterende eierseksjonssameier krever

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET HERSJØEN VEST. Vedtatt i sameiermøte den 11.02.2013 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31

VEDTEKTER FOR SAMEIET HERSJØEN VEST. Vedtatt i sameiermøte den 11.02.2013 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 VEDTEKTER FOR SAMEIET HERSJØEN VEST Vedtatt i sameiermøte den 11.02.2013 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 1. NAVN OG OPPRETTELSE Sameiets navn er Sameiet Hersjøen Vest, og har gårdsnummer

Detaljer

V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T 4 B L O C K S

V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T 4 B L O C K S V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T 4 B L O C K S etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39. Vedtatt på generalforsamling 19.12.2006. Endret på ordinær generalforsamling 03.05.2012. Sist

Detaljer

B. Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

B. Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan Boligsameie III den 7. mars 2012 kl. 1800. Møtested : Nordstrand Seniorsenter, Poppelstien 6, 1166 Oslo. Tilstede var 19 seksjonseiere og 13 med fullmakt

Detaljer

Sørumsand Park Sameie

Sørumsand Park Sameie Sørumsand Park Sameie VEDTEKTER for Sørumsand Park seksjonssameie (Fastsatt på konstituerende sameiermøte 11. august 2011, med endringer i sameiermøte 11. mars 2014 og 11. mars 2015) 1. Navn og opprettelse

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET JENS OLSENSGT. 6 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 819 OG 2224 I TROMSØ KOMMUNE

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET JENS OLSENSGT. 6 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 819 OG 2224 I TROMSØ KOMMUNE 1 NAVN SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET JENS OLSENSGT. 6 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 819 OG 2224 I TROMSØ KOMMUNE Sameiets navn er Eierseksjonssameiet Jens Olsensgt. 6 2 EIENDOMMEN Bebyggelsen på eiendommen

Detaljer

Etter lov om borettslag av 6. juni 2003, nr. 39, med ikrafttredelse 15. august 2005. Vedtatt på generalforsamling 6. mars 2008 og 7. juni 2012.

Etter lov om borettslag av 6. juni 2003, nr. 39, med ikrafttredelse 15. august 2005. Vedtatt på generalforsamling 6. mars 2008 og 7. juni 2012. VEDTEKTER FOR GRANDELØKKEN BORETTSLAG Etter lov om borettslag av 6. juni 2003, nr. 39, med ikrafttredelse 15. august 2005. Vedtatt på generalforsamling 6. mars 2008 og 7. juni 2012. 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET BLOMSTERENGA

VEDTEKTER FOR SAMEIET BLOMSTERENGA VEDTEKTER FOR SAMEIET BLOMSTERENGA INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 NAVN OG FORMÅL 2 EIERFORHOLD 3 ENDRING AV SAMEIET 4 RÅDERETT / RETT TIL BRUK SAMEIERMØTET * * * 5 OM SAMEIERMØTET OG INNKALLING 6 SAKER SOM

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET Hjortefaret 24-62. Vedtatt i sameiermøte den 17.08.2012 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr.

VEDTEKTER FOR SAMEIET Hjortefaret 24-62. Vedtatt i sameiermøte den 17.08.2012 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. VEDTEKTER FOR SAMEIET Hjortefaret 24-62 Vedtatt i sameiermøte den 17.08.2012 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 1. NAVN OG OPPRETTELSE Sameiets navn er Sameiet Hjortefaret 24-62, og

Detaljer

VEDTEKTER FOR VESLETJERNET SAMEIE

VEDTEKTER FOR VESLETJERNET SAMEIE 1. NAVN OG OPPRETTELSE VEDTEKTER FOR VESLETJERNET SAMEIE Vedtatt i sameiermøte den 19.06.2013 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 rev. 3.07.2014 Tilføyelse pkt. 2, 3. avsnitt (p-plasser).

Detaljer

Vedtekter. for eierseksjonssameiet Tulipanhagen I. eiere og hjemmelshavere til disse eiendommene.

Vedtekter. for eierseksjonssameiet Tulipanhagen I. eiere og hjemmelshavere til disse eiendommene. Vedtekter for eierseksjonssameiet Tulipanhagen I Vedtatt i sameiermøte den xx. måned 201x i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 3. 1 NAVN OG FORMÅL Sameiets navn er eierseksjonssameiet Tulipanhagen

Detaljer

VEDTEKTER. for. Borettslaget Trondheimsveien 5 Org nr 987609 826. Etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39

VEDTEKTER. for. Borettslaget Trondheimsveien 5 Org nr 987609 826. Etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39 VEDTEKTER for Borettslaget Trondheimsveien 5 Org nr 987609 826 Etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39 1 Innledende bestemmelser 1.1 Borettslagets firma og formål Borettslagets navn er Borettslaget

Detaljer

Borettslaget Torshov kv VI Vedtatt: 12.05.2006 Revidert: 27.05.2010, 07.06.2012

Borettslaget Torshov kv VI Vedtatt: 12.05.2006 Revidert: 27.05.2010, 07.06.2012 VEDTEKTER FOR BORETTSLAGET TORSHOV KV V etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39. 1 Innledende bestemmelser 1.1 Borettslagets firma og formål Borettslagets navn er Borettslaget Torshov kv VI. Lagets

Detaljer

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE Dyrebeskyttelsen Norge Karl Johans gate 6 0154 OSLO Tlf: 23 13 92 50 Faks: 23 13 92 51 www.dyrebeskyttelsen.no FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE 1 Organisasjonens navn og oppbygging...2 2 Formål...2

Detaljer

Vedtekter. Sameiet Damsgårdssundet Parkering 1

Vedtekter. Sameiet Damsgårdssundet Parkering 1 Vedtekter for Sameiet Damsgårdssundet Parkering 1 1. Navn og formål Sameiets navn er Sameiet Damsgårdssundet Parkering 1. Sameiet omfatter gnr. 158 bnr. 845 snr. 76 (næringsseksjon) i Bergen kommune. Eierseksjonen

Detaljer

Foreløpige VEDTEKTER FOR HELLAND TERRASSE SEKSJONSSAMEIE

Foreløpige VEDTEKTER FOR HELLAND TERRASSE SEKSJONSSAMEIE Utskriftsdato 06.02.2015 13:46 Vedtekter for Helland Terrasse seksjonssameie Side 1 av 6 1. Eierseksjonssameiet Sameiets navn er Helland seksjonssameie. Foreløpige VEDTEKTER FOR HELLAND TERRASSE SEKSJONSSAMEIE

Detaljer

VEDTEKTER FOR IDUN SYD GARASJESAMEIE

VEDTEKTER FOR IDUN SYD GARASJESAMEIE VEDTEKTER FOR IDUN SYD GARASJESAMEIE 1. NAVN Sameiets navn er Idun Syd Garasjesameie. 2. HVA SAMEIET OMFATTER Idun Syd Garasjesameie ("Sameiet") eier og omfatter et garasjeanlegg i en egen eierseksjon

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Gjøvik Avløserlag BA

VEDTEKTER FOR. Gjøvik Avløserlag BA VEDTEKTER FOR Gjøvik Avløserlag BA Gjøvik Avløserlag - ditt lokale vikarbyrå 1 Organisasjon Gjøvik Avløserlag BA. Org. Nr. 971299738 nedenfor kalt laget, er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET STRANDVEIEN 134 EIENDOMMEN GNR 119 BNR 3785 I TROMSØ KOMMUNE

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET STRANDVEIEN 134 EIENDOMMEN GNR 119 BNR 3785 I TROMSØ KOMMUNE SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET STRANDVEIEN 134 EIENDOMMEN GNR 119 BNR 3785 I TROMSØ KOMMUNE 1 NAVN Sameiets navn er Strandveien 134. 2 EIENDOMMEN Bebyggelsen på eiendommen gnr 119 bnr 3785 er

Detaljer

VEDTEKTER for KOLBOTNVEIEN GARASJESAMEIE. gnr. 40 bnr. 1019 i Oppegård kommune Endret ved vedtak av sameiermøtet 10.05.2013.

VEDTEKTER for KOLBOTNVEIEN GARASJESAMEIE. gnr. 40 bnr. 1019 i Oppegård kommune Endret ved vedtak av sameiermøtet 10.05.2013. Sameiets navn er Kolbotnveien Garasjesameie. VEDTEKTER for KOLBOTNVEIEN GARASJESAMEIE gnr. 40 bnr. 1019 i Oppegård kommune Endret ved vedtak av sameiermøtet 10.05.2013 1 Navn 2 Hva sameiet omfatter Sameiet

Detaljer

1.1 Selskapets firma og formål Selskapets navn er A/S Maridalsveien 205. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune.

1.1 Selskapets firma og formål Selskapets navn er A/S Maridalsveien 205. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune. VEDTEKTER FOR A/S MARIDALSVEIEN 205 1 Innledende bestemmelser 1.1 Selskapets firma og formål Selskapets navn er A/S Maridalsveien 205. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune. Selskapets formål

Detaljer

SAMEIEAVTALE. for. Sameiet Haugastøl Vest Parkering (under etablering) Bakgrunn og formål

SAMEIEAVTALE. for. Sameiet Haugastøl Vest Parkering (under etablering) Bakgrunn og formål SAMEIEAVTALE for Sameiet Haugastøl Vest Parkering (under etablering) 1 Bakgrunn og formål Denne sameieavtale skal realisere planene om å etablere et sameie med formål å sikre sameierne hensiktsmessige

Detaljer

Tjura Barnehage SA, 2260 Kirkenær e-post: tjurabhg@online.no

Tjura Barnehage SA, 2260 Kirkenær e-post: tjurabhg@online.no 6 Styrets oppgaver Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og årsmøtets vedtak. Styret kan ta alle avgjørelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer. Styreleder

Detaljer