Rettsbok for Salten jordskifterett

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rettsbok for Salten jordskifterett"

Transkript

1 Rettsbok for Salten jordskifterett Den 30. april 1996 ble det holdt jordskifterett på Mørkvedgården i Bodø kommune. Rettens formann: Jordskiftedommer Lars Norum. Jordskiftemeddommere: 1. Svein Inge Johansen, 8012 Bodø 2. Kåre Johannessen, 8010 Bodø. Protokollfører/saksbehandler: Avdelingsingeniør Liv Grimsmo. Sak nr. 14/ Skjelstad. PARTER: Rekvirenter: 1. Eier av gnr. 25/1, 25/13 Martin Skjelstad 2. Eier av gnr. 25/1, 25/13 Harald T. Skjelstad Motparter: 3. Eier av gnr. 25/1, 25/13, 25/18 Inger Elisabeth Pedersen 4. Eier av gnr. 25/1, 13, 21, 34 Rigmor Nilsen 5. Eier av gnr. 25/2 Bernt Skjelstad 6. Eier av gnr. 25/3, 25/5, 25/53 Karstein H. Olsen Rettsbok Salten jordskifterett... side 1

2 7. Eier av gnr. 25/4 Marit Anita Sonesen 8. Eier av gnr. 25/6 Leidulv Rødland 9. Eier av gnr. 25/7 Finn Skjelstads bo v/inger Marie Skjelstad 10. Eier av gnr. 25/8, 25/42 Knut Skjelstad 11. Eier av gnr. 25/8, 25/42 Jon Erik Skjelstad 12. Eier av gnr. 25/8, 25/42 Wenche Skjelstad 13. Eier av gnr. 25/8 Viggo Edvardsen 14. Eier av gnr. 25/9 Karine E. Skjelstads bo v/karl Skjelstad 15. Eier av gnr. 25/10 Vidar M. Skjelstad 16. Eier av gnr. 25/11, 44, 55 Hanne Birgitte Skjelstad 17. Eier av gnr. 25/12, 25/49 Håkon Arvid Skjelstad 18. Eier av gnr. 25/14 Kristen Johan Kristensen 19. Eier av gnr. 25/15, 25/16 Stein Almar Larsen 20. Eier av gnr. 25/17, 25/32 Alf Kristian Pedersen 21. Eier av gnr. 25/19 Grete Skjelstad 22. Eier av gnr. 25/20 Karin Jørgensen 23. Eier av gnr. 25/20 Reidun Sollihaug 24. Eier av gnr. 25/22 Bjørn Åge Jensen 25. Eier av gnr. 25/23, 25/29, 25/35 Forsvarsdepartementet 26. Eier av gnr. 25/25, 25/40 Per M. Stenseth Rettsbok Salten jordskifterett... side 2

3 27. Eier av gnr. 25/27 Mette E. Strømsnes og Arne R. Pedersen 28. Eier av gnr. 25/28 Sivert Kristen Alstad 29. Eier av gnr. 25/30 Børre Skjelstad s bo v/kristin B. Skjelstad 30. Eier av gnr. 25/31 Viggo Andre Jacobsen 31. Eier av gnr. 25/31 Solrun Irene Jacobsen 32. Eier av gnr. 25/33, 25/37, 25/51 Bjarne Einar Hansen 33. Eier av gnr. 25/36 Edny P. Larsen 34. Eier av gnr. 25/38 Einar M. Arnsen 35a. Eier av gnr. 25/41 Siv Ragnhild Rødland 35b. Eier av gnr. 25/39 Inge L. Nilsen 36. Eier av gnr. 25/43 Anne Nilssen 37. Eier av gnr. 25/43 Stein Johnny Nilssen 38. Eier av gnr. 25/45 Richard A. Paulsen 39. Eier av gnr. 25/46 Villy Einar Jensen 40. Eier av gnr. 25/47 Gunn Skjelstad 41. Eier av gnr. 25/48 Aud E. Lillevik 42. Eier av gnr. 25/50 Oddvar Olsen 43. Eier av gnr. 25/52 Roald Konradsen 44. Eier av gnr. 25/54 Terje Nilsen 45. Eier av gnr. 25/56 Liv og Svein Steinsvik Saken gjelder: Krav om ordning av veger, utskifting av sameie og ordning av jakt. Rettsbok Salten jordskifterett... side 3

4 Til behandling: Klargjøring av hva kravet omfatter og vurdering av om saken skal fremmes. Til stede: Martin Skjelstad, Harald T. Skjelstad, Rigmor Nilsen, Bernt Skjelstad v/ivar Skjelstad, Karstein Olsen, Marit Sonesen, Knut Skjelstad v/hans Skjelstad, Jon E. Skjelstad v/wenche Skjelstad, Wenche Skjelstad, Karine E. Skjelstads bo v/karl Skjelstad, Hanne B. Skjelstad v/ronny Pedersen, Håkon A. Skjelstad, Stein A. Larsen, Alf K. Pedersen, Grete Skjelstad, Karin Jørgensen og Reidun Sollihaug v/per Stenseth, Per Stenseth, Sivert Alstad v/jon Alstad, Børre Skjelstads bo v/kirstin Skjelstad, Viggo A. Jacobsen, Solrun I. Jacobsen, Bjarne E. Hansen, Einar Arnsen, Arne Nilssen, Stein Johnny Nilssen, Villy Einar Jensen, Gunn Skjelstad v/jan Erik Svendsen, Aud E. Lillevik v/inge Lillevik, Roald Konradsen. Dessuten var Rolf Skjelstad, som hadde interesser i boet på bnr. 9, til stede. Innkalt, men ikke møtt: Inger E. Pedersen, Leidulv Rødland, Finn Skjelstads bo, Viggo Edvardsen, Vidar M. Skjelstad, Kristen J. Kristensen, Bjørn Åge Jensen, Forsvarsdepartementet, Mette Strømsnes, Arne Pedersen, Siv Ragnhild Rødland, Inge L. Nilsen, Ricard Paulsen, Oddvar Olsen, Terje Nilsen, Liv og Svein Steinsvik. Rettens formann gjorde rede for hovedreglene i Domstolslovens Ingen kjente til forhold som kunne gjøre noen av medlemmene i retten inhabile. Svein Inge Johansen hadde ikke gjort tjeneste som jordskiftedommere tidligere. Rettens formann gjorde han kjent med de plikter en jordskiftemeddommer har. Han skrev under slik forsikring: Jeg forsikrer at jeg i denne sak, som i alle framtidige saker med troskap og redelighet vil oppfylle de plikter som påviler meg som jordskiftemeddommer. Svein Inge Johansen På spørsmål kom det ikke fram merknader til rettens sammensetning. Det var ingen merknader til innkallingen til dagens møte. Rettens formann la fram: 1. Krav om jordskiftesak, datert , vedheftet melding om mottatt krav om jordskiftesak sendt Brev fra Børre Skjelstad, datert , vedlagt skjøte på gnr. 25, bnr. 30 datert og festekontrakt tinglyst Brev fra Villy Jensen, datert , vedlagt målebrev på gnr. 25 bnr.46 datert , skjøte av og avtaler om veg- og vannrett tinglyst Brev fra Stein Larsen og Edny Larsen, datert , vedlagt skylddelingsforretning for gnr. 25, bnr. 15, datert , skylddelingsforretning for gnr. 25, bnr. 16, datert , avtale om vegrett datert og skylddelingsforretning gnr. 25 bnr. 36, dat Rettsbok Salten jordskifterett... side 4

5 5. Brev fra Forsvarets Bygningstjeneste, datert , vedlagt: A. Skylddelingsforretning for gnr. 25 bnr. 23, dat B. Skylddelingsforretning for gnr. 25 bnr. 24, dat C. Skjøte på gnr. 25 bnr. 23, dat D. Skjøte på gnr. 25 bnr. 24, dat E. Avtale mellom Forsvaret og Harald Skjelstad, dat F. Skylddelingsforretning for gnr. 25 bnr. 26, dat G. Skjøte på gnr. 25 bnr. 26 m/diverse rettigheter, dat H. Avtale mellom Forsvaret og gnr. 25 bnr. 1og 13, 2, 3 og 5, 4, 7, 8, 9, 10, 11 og 12, dat I. Skylddelingsforretning gnr. 29 bnr. 29, dat J. Skjøte på gnr. 25 bnr. 29, tinglyst K. Avtale mellom Forsvaret og Harald Skjelstad, dat L. Kjøpekontrakt mellom Forsvaret og gnr. 25 bnr. 1og 13, 2, 3 og 5, 4, 7, 8, 9, 10, 11 og 12 vedrørende tomt for garasje beliggende på felleseie, datert M.Skyddelingsforretning gnr. 25 bnr. 35, dat N. Skjøte gnr. 25 bnr. 35, dat O. Utskrift av møtebok for jordstyret, sak 60/66. Fradeling av garasjetomt for militæranlegg, dat P. Sammenføyning av gnr. 25 bnr. 23, 24 og Festekontrakt på gnr. 25 bnr. 12 til Lillian Fritzon, datert 17. og Brev fra Sivert Alstad, datert , vedlagt skylddelingsforretning for gnr. 25 bnr. 28, datert og skjøte for gnr. 25 bnr. 28, datert Innkalling til dagens rettsmøte, datert Brev fra Rich. Paulsen, datert Brev fra Karl Skjelstad, datert Forslag til vernebestemmelser for Skjelstad naturreservat, utarbeidet av Fylkesmannen i Nordland, desember Fullmakt fra Sivert Alstad til sønnen Jon Alstad for å representere i saken, datert Fullmakt fra Gunn Skjelstad til samboer Jan-Erik Svendsen for å representere på dagens møte, datert Fullmakt fra Aud E. Lillevik til ektemannen Inge Lillevik for å representere eiendommen, udatert. 15. Fullmakt fra Bernt Skjelstad til sønnen Ivar Skjelstad for å delta på rettsmøte vedr. saken, datert Fullmakt fra Karin Jørgensen til Per Stenseth for å ivareta hennes interesser, udatert. 17. Fullmakt fra Reidun Sollihaug til Per Stenseth for å handle på hennes vegne, datert Kopi av avtale mellom arvingene etter Karl og Karine Skjelstad, datert Kopi av «Konklusjon etter møte 12/4-92 i Børsingveien 8, Bodø», datert Harald T. Skjelstad la fram: 20. Kopi av utskiftningsforretning på Skjelstad, påbegynt , avsluttet , tinglyst Utskift av utskiftningsforretning på Skjelstad, påbegynt , avsluttet , tinglyst Rettsbok Salten jordskifterett... side 5

6 Kåre Johannsessen Retten hevet Bodø, 30.april 1996 Lars Norum Svein Inge Johansen Den 29. april 1997 ble det holdt jordskifterett på Skjelstad i Bodø kommune. Rettens formann: Jordskiftedommer Lars Norum. Jordskiftemeddommere: 1. Svein Inge Johansen, 8012 Bodø 2. Kåre Johannessen, 8010 Bodø. Saksbehandler: Avdelingsingeniør Liv Grimsmo. Sak nr. 14/ Skjelstad, utsatt fra 11. juni 1996 Til behandling: Befaring av sjøvegtraseer. Til stede: Martin Skjelstad, Harald T. Skjelstad, Rigmor Nilsen, Bernt Skjelstad v/ivar Skjelstad, Karstein H. Olsen, Marit Sonesen, Hanna Skjelstad v/ronny Pedersen, Håkon Skjelstad, Alf Pedersen, Forsvaret v/kaptein Kjell Sæterhaug, Sivert Alstad v/jon Alstad, Bjarne Hansen, Anne Nilssen, Stein Johnny Nilssen, Richard Paulsen, Gunn Skjelstad v/jan Erik Svendsen, Aud E. Lillevik v/inge Lillevik, Oddvar Olsen. Dessuten var avd.ing. Asbjørn Nilsen fra Statens vegvesen til stede. Øvrige parter var lovlig innkalt, men møtte ikke Rettsmøtet forsatte kl på Mørkvedgården. Til behandling: Gjennomgang av rettsforholdene angående sjøvegen. Gjennomgang av andeler i felleseiet, andeler i jakta og vurdering av om det skal innføres midlertidig ordning for jakt. Rettsbok Salten jordskifterett... side 6

7 Til stede: Martin Skjelstad, Harald T. Skjelstad, Rigmor Nilsen, Bernt Skjelstad v/ivar Skjelstad, Karstein H. Olsen, Marit Sonesen, Hanna Skjelstad v/ronny Pedersen, Håkon Skjelstad, Alf Pedersen, Forsvaret v/ kaptein Kjell Sæterhaug, Sivert Alstad v/jon Alstad, Bjarne Hansen, Anne Nilssen, Stein Johnny Nilssen, Richard Paulsen, Gunn Skjelstad v/jan Erik Svendsen, Aud E. Lillevik v/inge Lillevik,. Rettens formann la fram: 22. Kopi av skylddelingsforretning, der bnr.33, «Sisselbu», blir skilt ut fra bnr.1, avholdt , tinglyst Kopi av leiekontrakt på nausttomt for Bjarne Hansen på gnr.25, bnr.1, datert Kopi av skylddelingsforretning, der bnr.37, «Sisselbu 2», blir skilt ut fra bnr 4, avholdt 21.05,1969. tinglyst Kopi av målebrev på gnr. 25, bnr.51, tinglyst Kopi av kjøpekontrakt på gnr. 25, bnr. 51. datert Kopi av skjøte på gnr. 25, bnr. 56, tinglyst Skriv med vedlegg fra Stein Larsen, datert A. Kopi av erklæring vedrørende vegrett, datert Skriv med vedlegg fra Bodø Kommune, datert A. Kart inntegnet tellende storviltjaktareal på Skjelstad. 30. Skriv med vedlegg fra Kristen J Kristensen, datert A. Kopi av skylddelingsforretning, der bnr.14,»grinhushauen», blir skilt ut fra bnr.3, avhold , tinglyst Skriv med vedlegg fra Rich.Paulsen. datert A. Kopi av målebrev over gnr. 25, bnr.45, tinglyst Skriv med vedlegg fra Roald Konradsen, datert A. Kopi av målebrev over gnr. 25, bnr.52, tinglyst B. Kopi av kjøpekontrakt på gnr.25, bnr.52, datert Skriv med vedlegg fra Inge og Rigmor Nilsen, datert A. Kopi av skylddelingsforretning, der bnr.21, «Solvang», blir skilt ut fra bnr.1, avholdt , tinglyst B. Kopi av skylddelingsforretning, der bnr.34, «Solvang II» blitt skilt ut fra bnr. 1, avholdt , tinglyst Skriv med vedlegg fra FBT, Bodø datert A. Kopi av skriv fra Forsvarskommando Nord-Norge, datert B. Kart med vegtraseer innlagt. C. Kopi av avtale mellom Staten v/forsvarsdepartementet og grunneierne på Skjelstad, datert Skriv med vedlegg fra Helge Brinchmann, datert A. Kopi av skjøte, datert B. Kopi av avtale, datert Skriv med vedlegg fra Harald T. Skjelstad, datert A. Kopi av møtebok for landbruksnemda i Bodø i sak DEL. Rettsbok Salten jordskifterett... side 7

8 B. Kopi av skylddelingsforretning, der bnr.6, «Nyheim», skilles ut fra bnr. 1, avholdt , tinglyst Kopi av målebrev over bnr.53, tinglyst Skriv fra Harald T. Skjelstad, datert Skriv fra Inge Nilsen, datert Skriv fra Terje Nilsen, datert Skriv fra Rigmor Nilsen, datert Uttalelse fra Fylkesmannen i Nordland, datert Tabell 1 - Fordeling av andeler i sameie på gnr.25, Skjelstad. 44. Tabell 2 - Fordeling av andeler i jakt på gnr.25, Skjelstad. 45. Tabell 3 - Vegrettsinteresser i Sjøvegen. 46. Innkalling til møtet i dag, datert 21. mars Illustrasjonskart over Skjelstad utarbeidet av retten, datert Oversiktskart over Skjelstad utarbeidet av retten, datert Skriv fra Karl Skjelstad, datert Fullmakt fra Sivert Alstad til sønnen Jon Alstad, datert Dessuten hadde retten kopi av ordningsbestemmelsene i sak 24/1980, ordning av jakt på Kløgstad, til stede Kåre Johannsessen Retten hevet Bodø, 29. april 1997 Lars Norum Svein Inge Johansen Den 8. januar 1998 ble det holdt jordskifterett på rettens møterom, Mørkvedgården i Bodø kommune. Rettens formann: Jordskiftedommer Lars Norum. Jordskiftemeddommere: 1. Svein Inge Johansen, 8012 Bodø 2. Kåre Johannessen, 8010 Bodø. Saksbehandler: Avdelingsingeniør Liv Grimsmo. Sak nr. 14/ Skjelstad, utsatt fra 2. mai Rettsbok Salten jordskifterett... side 8

9 Til behandling: Gjennomgang av utkast til bestemmelser m.m. Avslutning av saken. Til stede: Martin Skjelstad, Harald T. Skjelstad, Rigmor Nilsen, Bernt Skjelstad v/ivar Skjelstad, Karstein H. Olsen, Wenche Skjelstad, Hanna Birgitte Skjelstad v/ronny Pedersen, Staten v/forsvarsdepartementet ved konsulent Nils Nerheim, Bjarne Hansen. Øvrige parter var lovlig innkalt, men møtte ikke. Siden siste møte er Tonny Skjelstad død. Boet er ikke skiftet. Ingen kjente til forhold som kunne gjøre noen av medlemmene i retten inhabile siden siste møte. Det var ingen merknader til innkallinga til dagens møte. Rettens formann la fram: 51. Brev fra Statens vegvesen, Nordland, datert Brev fra Forsvarets bygningstjeneste, region Nord-Norge, datert Brev med vedlegg fra Forsvarskommando Nord-Norge, datert A. Kopi av brev fra Forsvarets bygningstjeneste, region Nord-Norge, datert Innkalling til møtet i dag, datert , vedlagt utkast til bestemmelser i saken. 55. Fullmakt fra Bernt Skjelstad til Ivar Skjelstad, datert Fullmakt fra Staten v/forsvarsdepartementet til konsulent Nils Nerheim, datert Foreløpig jordskiftekart som viser de nye sjøvegene m.m Kåre Johannessen Retten hevet Bodø, 8. januar 1998 Lars Norum Svein Inge Johansen Den 2. mars 1998 ble det holdt jordskifterett på Herredshuset i Bodø kommune. Rettens formann: Jordskiftedommer Lars Norum. Jordskiftemeddommere: 1. Svein Inge Johansen, 8012 Bodø 2. Kåre Johannessen, 8010 Bodø. Sak nr. 14/ Skjelstad, utsatt fra 8. januar Rettsbok Salten jordskifterett... side 9

10 Til behandling: Vedtak av bestemmelser. Avslutning av saken. Ingen av partene er innkalt til dagens møte. Rettens formann la fram: 57. Jordskiftekart som viser de nye sjøvegene m.m., datert Erklæring fra Leidulv Rødland, datert 4. mars Det er utarbeidet og vedtas slik GRENSEBESKRIVELSE: Jordskiftesaknr. : 14/ Skjelstad Kommune : Bodø Vedtatt på rettsmøte dato : Vedtatt av Jordskifterett : Salten Koordinatsystem : NGO - akse IV De oppgitte avstander er horisontale mål.feil! Bokmerke er ikke definert. Retningene refererer seg til kartets nordretning med 400 graders sirkeldeling. De nye grensemerkene er av aluminium og merket JSV. Grensenummer er avlagt på kartet som tall med ramme. Grensepunktnummer er avlagt på kartet i nødvendig utstrekning. Grense: 1 mellom bnr.1 på den ene side og bnr.28 på den andre side beskriver nausttomt for bnr Punkt Beskrivelse Retn. Lengde X Y Jsv jordmerke Jsv jordmerke Jsv jordmerke Jsv jordmerke Jsv jordmerke Grense: 2 mellom bnr.1 på den ene side og bnr.2 på den andre side beskriver nausttomt for bnr Punkt Beskrivelse Retn. Lengde X Y Jsv jordmerke Jsv jordmerke Jsv jordmerke Rettsbok Salten jordskifterett... side 10

11 Jsv jordmerke Jsv jordmerke bnr bnr Søndre sjøveg 35 Kartskisse (M 1:1000): Grense 1 og 2 over nausttomt for hhv. bnr. 28 og bnr. 2. Med tomtene følger rett til stø Jordskifteretten vedtar i sak 14/1994 slike ORDNINGSBESTEMMELSER: I. BESTEMMELSER OM FELLESSKAP PÅ SKJELSTAD 1. BESTEMMELSER OM FELLESOMRÅDET PÅ MÆLAN 1.1. Formål Fellesområdet på Mælan, og de til gården hørende felles holmer og skjær, forvaltes for ettertiden av Skjelstad grunneierlag (se pkt. 3.1) til beste for grunneierne i henhold til disse bestemmelsene og flertallsvedtak på årsmøtet i grunneierlaget. Bestemmelsene om fellesområdet på Mælan, gitt i utskiftningsforretning på Skjelstad påbegynt 30. april 1945, oppheves Område Rettsbok Salten jordskifterett... side 11

12 Fellesområdets grenser er beskrevet i utskiftningsforretning på Skjelstad påbegynt 30. april Andeler Andelene i fellesområdet på Mælan fordeler seg slik: Bnr. Bruksnavn Eier Andel i % i sameiet 1 Skjelstad Harald T. Skjelstad m.fl. 25,000 2 Skjelstad Bernt Skjelstad 3,125 3 Lillevik Karstein Olsen 17,310 4 Lien Marit A. Sonesen 25,000 5 Lieng Karstein Olsen 7,690 7 Nordli Inger M. Skjelstad 3,125 8 Risheim Knut Skjelstad m.fl. 3,125 9 Mølnhaug Karl Skjelstad m.fl. 3, Fjellstad Vidar M. Skjelstad 3, Fjellheim Hanna B. Skjelstad 3, Sommero Håkon A. Skjelstad 3, Lahaug Harald T. Skjelstad m.fl. 3, Nordre sjøveg Det skal anlegges en sjøveg - den såkalte nordre sjøveg - etter trase avlagt på jordskiftekartet i saken. Standard på denne vegen skal være så god at den uten problem kan kjøres med bil i barmarksperioden. Skjelstad grunneierlag har ansvar for å få vegen anlagt. Anlegg av vegen skal skje i samråd med forsvaret. Kostnadene med anlegg av vegen fordeles i henhold til andelene i fellesområdet på Mælan, jf. pkt Kostnadene med vedlikehold fordeles av årsmøtet i grunneierlaget. 2. BESTEMMELSER OM ELGJAKTA 2.1. Formål Jakta på Skjelstad skal administreres av Skjelstad grunneierlag til beste for viltbestanden og jaktrettshaverne Område Alt tellende jaktareal for elg på Skjelstad skal tas med i det elgvaldet Skjelstad deltar i. Alt areal på Skjelstad kan benyttes til jakt, innefor de rammer som viltloven, fredningsbestemmelser og god jegerskikk setter Andeler Andelene i elgjakta på Skjelstad fordeler seg slik: Bnr. Bruksnavn Eier Andel i elgjakta i % 1 Skjelstad Harald T. Skjelstad m.fl. 20,770 2 Skjelstad Bernt Skjelstad 3,125 3 Lillevik Karstein Olsen 14,230 Rettsbok Salten jordskifterett... side 12

13 4 Lien Marit A. Sonesen 25,000 5 Lieng Karstein Olsen 7,690 6 Nyheim Leidulv Rødland 4,230 7 Nordli Inger M. Skjelstad 3,125 8 Risheim Knut Skjelstad m.fl. 3,125 9 Mølnhaug Karl Skjelstad m.fl. 3,125 Bnr. Bruksnavn Eier Andel i elgjakta i % 10 Fjellstad Vidar M. Skjelstad 3, Fjellheim Hanna B. Skjelstad 3, Sommero Håkon A. Skjelstad 3, Lahaug Harald T. Skjelstad m.fl. 3, Grindehaugen Kristen J. Kristensen 3, Deltagelse i jakta Jaktrettshaverne på Skjelstad deles i forbindelse med elgjakta i fire grupper: I. Eierne av bnr. 1 og utskilte bruk (bnr. 1 og 6) II. Eierne av bnr. 2 og utskilte bruk (bnr. 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13) III. Eierne av bnr. 3 og utskilte bruk (bnr. 3, 5 og 14) IV. Eieren av bnr. 4. Jakta kan utøves med en jeger fra hver av disse gruppene. Dersom det er flere innen gruppen som vil være med på jaktlaget avgjøres dette med loddtrekning. Ved loddtrekning kan det tas hensyn til størrelsen på andelene til eiendommene som er med i loddtrekningen, og resultatet av tidligere loddtrekninger mellom eiendommene. Dersom eierne ikke blir enige om hvordan loddtrekningen skal foregå avgjøres dette av grunneierlaget. Dersom en eller flere grupper ikke kan stille med jeger, kan styrelederen i Skjelstad grunneierlag gi de andre gruppene anledning til å stille med flere jegere. Eventuell uenighet mellom gruppene om hvem som skal få stille med flere jegere avgjøres med loddtrekning. Det skal være anledning for jaktrettshaver å la en utenforstående delta i jakta for seg Deling av utbytte Jaktutbyttet av elgjakta som tilfaller Skjelstad fordeles slik: I. Jegerne fordeler halve kjøttmengden med like parter seg imellom II. Den andre halvdelen fordeles på alle medlemmene etter andelene i jakta, jf. pkt Medlemmene kan velge om de vil ha utbyttet i penger eller i kjøtt. Dersom styret i grunneierlaget mener at mengden kjøtt er for liten til å deles opp på brukbar måte får alle medlemmer utbetalt utbyttet i penger. Dersom det ikke oppnås enighet om prisen på kjøttet, fastsettes dette av viltnemda. Ved pengeoppgjør overtar jegerne jaktrettshavernes del av kjøttet, og kan, etter at jaktrettshaverne har fått sitt utbytte, disponere kjøttet selv. 3. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER 3.1. Skjelstad grunneierlag - område og formål En del areal og rettigheter på Skjelstad, gnr. 25 i Bodø kommune, ligger i fellesskap mellom eiendommene, eller må utnyttes i fellesskap. Til å ta seg av forvaltningen av fellesskapet og ressurser som må utnyttes i fellesskap opprettes Skjelstad grunneierlag. Rettsbok Salten jordskifterett... side 13

14 Grunneierlaget skal ivareta medlemmenes interesser i saker angående felles areal og rettigheter og felles utnytting av ressurser på Skjelstad, først og fremst fellesområdet på Mælan og elgjakta, jf. punktene 1 og Ansvar Grunneierlaget er et eierlag og medlemmene har delt ansvar i samsvar med andelene i laget Medlemsskap. Eiere av alle eiendommer som har andel i fellesområdet på gnr. 25 er medlemmer av grunneierlaget. Eier av eiendom som kun har jaktrett er også medlem, men har bare stemmerett ved valg og i de saker hvor jaktretten blir berørt. Medlemsskapet følger eiendommen og kan ikke skilles fra denne. Medlemmenes andeler i fellesskapet danner grunnlaget for stemmerett og utbytteandeler. Ved deling av eiendom, går den nye eiendommen - dersom den får andel i fellesskapet - automatisk inn som medlem i grunneierlaget. Størrelsen på andelen til den nye eiendommen skal avtales mellom selger og kjøper på forhånd. Hovedbrukets andel reduseres tilsvarende. Ved utleie av hel eiendom, dvs. helt bruksnummer eller hel driftsenhet, er det leieren som opptrer som medlem av grunneierlaget med de rettigheter og forpliktelser det medfører hvis ikke annet er sagt i leiekontrakten Arbeidsår og forpliktelse Regnskaps- og arbeidsåret følger kalenderåret. Innenfor rammene av vedtektene, vedtak, vedtatt budsjett og arbeidsplan, blir grunneierlaget forpliktet av styrets leder. 3.5 Årsmøtet Årsmøtet er grunneierlagets øverste myndighet. Ordinært årsmøte skal holdes innen 1. mars hvert år. Bare medlemmene har rett til å delta på årsmøtet. Medlemmene kan la seg representere av fullmektig med skriftlig fullmakt. Årsmøtet innkalles av styret. Innkallinga skal skje skriftlig med minst to ukers varsel. Saksliste skal stå i innkallinga. Bare saker som står på sakslisten kan behandles på årsmøtet. Saker som medlemmene ønsker behandlet på årsmøtet må være innkommet til styret innen 1. februar. Representant fra forsvaret bør inviteres til årsmøtet. Det enkelte vedtak på årsmøtet blir gjort med vanlig flertall (simpelt relativt flertall) blant de frammøtte, med unntak av vedtektsendringer, jf. pkt Ved avstemming og valg har hvert medlem (hvert bruk) stemme i forhold til sin andel, jf. pkt. 1.3 og 2.3. Ved valg og ved avstemming vedrørende jakt stemmes det etter andelene i elgjakta. Ellers stemmes det etter andelene i fellesområdet på Mælan. Dersom alle er enige om det kan avstemming skje ved at hvert medlem har en stemme. Flertallsvedtak må ikke påføre noe medlem større kostnader og ulemper enn nytte. Vedtaket må heller ikke medføre usaklig forskjell på rettene til flertallet og mindretallet. Vedtaket må ivareta fellesskapets vel og ikke gi urimelige fordeler for flertallet til skade for mindretallet. Det vises forøvrig til lov om sameige av 18. juni 1965, spesielt 4-7. Årsmøtet skal: Rettsbok Salten jordskifterett... side 14

15 Velge møteleder Velge referent Godkjenne innkalling, fullmakter og saksliste Velge to personer som sammen med lederen skal underskrive protokollen Behandle årsmelding, revidert regnskap, arbeidsplan og budsjettforslag Avholde følgende valg: - velge så mange styremedlemmer og varamedlemmer som står på valg (funksjonstid 2 år) - velge leder (funksjonstid 1 år) - velge et medlem som skal representere sameiet i sjøveglaget, jf. punkt 5. - velge valgkomite på to medlemmer (funksjonstid 1 år) Gjøre vedtak om disponering av grunneierlagets økonomiske midler Velge revisor Behandle innkomne saker Årsmøtet kan bl.a.: Delegere myndighet til styret ut over det som framgår av pkt Vedta godtgjørelse for tillitsvalgte Vedta endringer av vedtektene, jf. pkt Vedta innkjøp av utstyr Vedta innbetaling av forskudd Vedta forsikring mot erstatningsansvar Gi medlem som ønsker å oppføre byggverk eller annet i fellesområdet tillatelse til dette Bestemme at nordre sjøveg skal stenges med bom (etter samråd med forsvaret) Gi andre enn medlemmer av laget en tidsbegrenset rett til å benytte nordre sjøveg, og ha båt fortøyd i nordre ende av fellesområdet, mot betaling av en årlig avgift. Årsmøtet fastsetter størrelsen på avgiften. Før andre enn medlemmer av laget gis tillatelse til å bruke nordre sjøveg, skal grunneierlaget samrå seg med forsvaret Gi fullmakt til styreleder eller annen person til å forhandle med forsvaret eller annen offentlig etat om spørsmål som angår fellesområdet I forbindelse med elgjakta gi fullmakt til styreleder eller annen person for å: - undertegne nødvendige skjema, søknader og dokumenter vedrørende elgjakta - ha kontakt med grunneierne, viltmyndigheter og jaktleder - ha kontakt med nabogårdene - informere om jakta i nødvendig grad - sørge for at utbytte blir gitt til jaktrettshaverne Bestemme at elgjegerne skal betale en grunnavgift til grunneierlaget for å jakte på Skjelstad Inngå avtale med nabogård(er) om å melde Skjelstad inn i et større elgvald. Før innmelding skjer bør andelsfordelingen i jakta mellom Skjelstad og nabogården(e) være klar. Dersom det ikke oppnås enighet om dette, fastsetter viltnemda hvor mye hver gård bidrar med i valdet Vedta andre saker som vedkommer fellesområdet eller felles rettigheter Ekstraordinært årsmøte Ekstraordinært årsmøte skal holdes når styret eller minst 50% av grunneierlagets medlemmer regnet etter andeler forlanger det. Frist og framgangsmåte for innkalling er den samme som for vanlig årsmøte. Sakslista skal stå i innkallinga. Det kan bare fattes vedtak i saker som er nevnt i innkallinga. Rettsbok Salten jordskifterett... side 15

16 3.7. Styret Grunneierlagets virksomhet ledes av et styre på 3 medlemmer med 3 personlige varamedlemmer. Styret består av leder og to styremedlemmer. Funksjonstiden for medlemmene og varamedlemmene i styret er 2 år, men likevel slik at det avgjøres ved loddtrekning hvem som skal gå ut av styret etter det første året (ett medlem med personlig varamedlem går ut). Bare en eier fra hver eiendom kan sitte i styret samtidig. Styret er beslutningsdyktig når minst 2 styremedlemmer er til stede. Gyldig vedtak krever at minst to styremedlemmer stemmer for. Styret skal ivareta grunneierlagets forpliktelser i henhold til disse bestemmelser og pålegg gitt av årsmøtet. Det skal føres protokoll fra styremøtene som skal være tilgjengelig for grunneierlagets medlemmer. Styret skal bl.a. arrangere årsmøte, legge fram årsmelding og revidert regnskap, legge fram forslag til budsjett og arbeidsplan, sørge for rasjonell utnytting av fellesskapet, være talsorgan for medlemmene ovenfor forsvaret eller andre offentlig myndigheter i saker som angår fellesskapet, melde laget inn i aktuelle register Inntekter/utgifter Inntekter og utgifter skal fordeles i samsvar med andelene når ikke annet er sagt i disse bestemmelsene. Det skal føres hvert sitt regnskap for fellesområdet på Mælan og for elgjakta Investeringer/finansiering Medlemmene er pliktige til å betale inn til grunneierlaget nødvendig beløp for drift, vedlikehold og vedtatte investeringer i laget. Beløpene skal fordeles i forhold til andelen til den enkelte Tvister Oppstår det tvister mellom medlemmene om forståelsen og gjennomføring av disse bestemmelsene, skal en forsøke å få tvisten avgjort med bindende virkning for alle parter i en voldgiftsrett på tre medlemmer, jf. reglene i Tvistemålslovens kap. 32. Kommer voldgiftsavtale ikke i stand, må tvisten avgjøres av de vanlige domstoler Utmelding Det er ikke anledning til å melde seg ut av grunneierlaget Vedtektsendringer For å endre bestemmelsene i pkt kreves 2/3 flertall av de frammøtte, regnet etter andel, jf. pkt Ved andre gangs behandling kreves likevel bare vanlig flertall blant de frammøtte regnet etter andel. Vedtektsendring kan ikke skje før 3 år etter at denne saken er rettskraftig. Unntatt er punktene under 1 og 2 og og som ikke kan endres. Andelene i punkt 1.3 og 2.3 kan likevel endres dersom det ved deling av eiendom kommer til ny eiendom med andel i fellesskapet. Rettsbok Salten jordskifterett... side 16

1.3 Formål og arbeidsområde. Laget skal ta seg av forvaltningen av vassdraget med tanke på en langsiktig forvaltning av fiskeressursene.

1.3 Formål og arbeidsområde. Laget skal ta seg av forvaltningen av vassdraget med tanke på en langsiktig forvaltning av fiskeressursene. A. VEDTEKTER FOR «GRUNNEIERFORENINGEN STORVANN» 1.1 Område. Området som forvaltes av laget omfatter Litjevatnet, langvatnet med Tverrelva og Langvasselva. Vassdraget deles av gnr. 16 Forøy, gnr. 17 Langvassdalen

Detaljer

VEDTEKTER FOR.. VEILAG

VEDTEKTER FOR.. VEILAG Vedtatt på 1. ordinære årsmøte 2001. VEDTEKTER FOR.. VEILAG 1 Formål Veilaget skal stå for den daglige driften av de veiene som er omfattet av veilaget, jf 2. Veilaget skal sørge for at veiene er i forsvarlig

Detaljer

Øvre Sunndal hjortevilt-vald

Øvre Sunndal hjortevilt-vald Øvre Sunndal hjortevilt-vald Vedtekter Utkast 0.3 Version: 0.3 Side: 1 of (5) VEDTEKTER FOR ØVRE SUNNDAL HJORTEVILTLAG 1. Laget Laget er en sammenslutning av grunneiere og andre rettighetshavere med jaktrett

Detaljer

Vedtekter for Indre Hallangspollen vann- og avløpslag SA. Selskapets navn er Indre Hallangspollen Vann- og Avløpslag SA. Forretningskontor er i Oslo.

Vedtekter for Indre Hallangspollen vann- og avløpslag SA. Selskapets navn er Indre Hallangspollen Vann- og Avløpslag SA. Forretningskontor er i Oslo. 1. Formål og ansvar Vedtekter for Indre Hallangspollen vann- og avløpslag SA Selskapets navn er Indre Hallangspollen Vann- og Avløpslag SA. Forretningskontor er i Oslo. Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene

Detaljer

VEDTEKTER FOR MELDAL GRUNNEIERLAG

VEDTEKTER FOR MELDAL GRUNNEIERLAG Meldal Grunneierlag VEDTEKTER FOR MELDAL GRUNNEIERLAG Tilpasset bestemmelsene i lov om samvirkeforetak av 29. juni 2007 - Samvirkelova Vedtektsendring Disse nye vedtekter vedtas i lovlig innkalt årsmøte

Detaljer

Rettsbok for Ofoten jordskifterett

Rettsbok for Ofoten jordskifterett Rettsbok for Ofoten jordskifterett Den 09.juni 2004 ble jordskifterett holdt i Hamarøy hotell, Innhavet. Jordskiftedommer Per A. Normann er enedommer. I henhold til jordskiftelovens 9, 2. ledd settes jordskifteretten

Detaljer

revidert på ekstraordinær generalforsamling 26. oktober 2014 1. VEGEN 2. FORMÅL OG ANSVAR 3.VEGRETT Bnr. Bruk av grunn Andel

revidert på ekstraordinær generalforsamling 26. oktober 2014 1. VEGEN 2. FORMÅL OG ANSVAR 3.VEGRETT Bnr. Bruk av grunn Andel VEDTEKTER FOR VEILAGET SETERVEIEN, SKANSEVEIEN OG TORSBAKKEN revidert på ekstraordinær generalforsamling 26. oktober 2014 1. VEGEN Vegen omfatter Seterveien, Skanseveien og Torsbakken, samt stier, som

Detaljer

2. Ansvar Laget er et eierlag og har delt ansvar i samsvar med andelen i laget, jf. 4.

2. Ansvar Laget er et eierlag og har delt ansvar i samsvar med andelen i laget, jf. 4. Ajourtførte Vedtekter for Øvre Haltdalen Utmarkslag iht. årsmøtevedtak. Alle endringer har som bakgrunn dom i Sør-Trøndelag Jordskifterett. Sak nr. 7-1980-16.20. Vedtekter for Øvre Haltdalen utmarkslag:

Detaljer

VEDTEKTER FOR YTRE HAMARØY GRUNNEIERLAG SA

VEDTEKTER FOR YTRE HAMARØY GRUNNEIERLAG SA VEDTEKTER FOR YTRE HAMARØY GRUNNEIERLAG SA Tilpasset bestemmelsene i lov om samvirkeforetak av 29.juni 2007 - Samvirkelova Vedtatt på ordinært årsmøte 20. juni 2015. 1 Grunneierlaget Ytre Hamarøy grunneierlag

Detaljer

VEDTEKTER FOR SØRLI TILDELINGSOMRÅDE

VEDTEKTER FOR SØRLI TILDELINGSOMRÅDE VEDTEKTER FOR SØRLI TILDELINGSOMRÅDE 1, Geografisk område er en sammenslutning av tidligere tildelingsområder og jaktvald for storvilt innenfor et geografisk område som i all hovedsak omfatter gamle Sørli

Detaljer

Først fattes rettsfastsettende vedtak med hjemmel i jordskiftel oven 17a fjerde ledd. slutning

Først fattes rettsfastsettende vedtak med hjemmel i jordskiftel oven 17a fjerde ledd. slutning RETTSBOK Domstol: Nord-Trøndelag jordskifterett Møtedag: 18.11.2015 Sted: Tinghuset i Steinkjer Sak nr.: 1700-2014-0015 Nordmeland Saken gjelder: Krav om sak etter jordskifteloven 2 og grensegang 88 Jordskiftedommer:

Detaljer

VEDTEKTER FOR VORMA ØST UTMARKSLAG BA

VEDTEKTER FOR VORMA ØST UTMARKSLAG BA VEDTEKTER FOR VORMA ØST UTMARKSLAG BA Konstituert 11. mars 1974 Revidert 26. juni 2008 VEDTEKTER FOR VORMA ØST UTMARKSLAG BA Konstituert 11. mars 1974. Revidert 26. juni 2008. 1. Utmarkslag Vorma Øst Utmarkslag

Detaljer

VEDTEKTER FOR OKSVAL VEL VEILAG Vedtatt på stiftelsesmøtet Med endringer sist av 24 mars 2011.

VEDTEKTER FOR OKSVAL VEL VEILAG Vedtatt på stiftelsesmøtet Med endringer sist av 24 mars 2011. VEDTEKTER FOR OKSVAL VEL VEILAG Vedtatt på stiftelsesmøtet 09-12-2009. Med endringer sist av 24 mars 2011. 1 Formål Veilaget skal stå for den daglige driften av de veiene som er omfattet av veilaget, jf

Detaljer

VEDTEKTER FOR STOD UTMARKSLAG

VEDTEKTER FOR STOD UTMARKSLAG VEDTEKTER FOR STOD UTMARKSLAG 1 Viltlag. Stod Utmarkslag (senere kalt laget) er en sammenslutning av grunneiere og jaktområder innenfor det området som framgår av 3. 2 Formål og arbeidsfelt Lagets formål

Detaljer

UTKAST TIL VEDTEKTER FOR REISA ELVELAG

UTKAST TIL VEDTEKTER FOR REISA ELVELAG UTKAST TIL VEDTEKTER FOR REISA ELVELAG 27.02.2013 1. REISA ELVELAG Reisa elveeierlag, nedenfor kalt laget, er et organisert fellesskap mellom grunneiere/ rettighetshavere med fiskerett i Reisaelva innenfor

Detaljer

VEDTEKTER. for interesselaget

VEDTEKTER. for interesselaget VEDTEKTER for interesselaget STORHAUG HYTTEFORENING Formål Interesselaget Storhaug hytteforening er en sammenslutning av hytteeiere som har som formål å sikre god helårs atkomst til sine hytter, god og

Detaljer

Vedtekter for Veiforeningen Ormer-Ulesund

Vedtekter for Veiforeningen Ormer-Ulesund Vedtekter Ormer-Ulesund Veiforening Side 1 av 7 Vedtatt på årsmøte 24.07.2010 Innhold 1. Formål 2. Medlemskap 3. Bruksberettigede 4. Bestemmelse av andeler 5. Grunn til veier, velteplass m.v. 6. Veiavgift

Detaljer

VEDTEKTER FOR HOLMEN OG LANDØEN VELS VEILAG 1394 Nesbru Asker kommune

VEDTEKTER FOR HOLMEN OG LANDØEN VELS VEILAG 1394 Nesbru Asker kommune VEDTEKTER FOR HOLMEN OG LANDØEN VELS VEILAG 1394 Nesbru Asker kommune Vedtatt i årsmøte 06.03.2006. Endret i årsmøte 14.02.2011. 1 Bakgrunn, formål og prinsipper Når privat vei blir brukt som felles adkomst

Detaljer

Tjura Barnehage SA, 2260 Kirkenær e-post: tjurabhg@online.no

Tjura Barnehage SA, 2260 Kirkenær e-post: tjurabhg@online.no 6 Styrets oppgaver Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og årsmøtets vedtak. Styret kan ta alle avgjørelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer. Styreleder

Detaljer

SOLTVEIT,

SOLTVEIT, Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 100-014-001 SOLTVEIT, Gnr. 14 i Radøy kommune Påbegynt: 7.04.015 Avsluttet: 9.06.015 RETTSBOK Domstol: Nord- og Midhordland jordskifterett Møtedag: 7.04.015

Detaljer

Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Viken

Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Viken 1 Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Viken org. nr. 969 188 732 Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 30. november 2015 NLR Viken er en medlemsorganisasjon tilknyttet Norsk Landbruksrådgiving. 1 Virksomhet

Detaljer

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER 1 Organisasjon Helgeland Landbrukstjenester BA. Org. nr 975 931 366, nedenfor kalt laget, er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset økonomisk ansvar

Detaljer

Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Nordland

Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Nordland 1. Virksomhet Norsk landbruksrådgiving Nordland, heretter benevnt NLR Nordland, er en forening. Foreningen har forretningsadresse i Grane kommune. Styret kan forandre forretningsadresse ved behov. 2. Formål

Detaljer

FILEFJELL GRAMSTØLEN HYTTEGREND VEDTEKTER. GRAMSTØLEN GRENDELAG (godkjent på stiftelsesmøte 31.01.2004)

FILEFJELL GRAMSTØLEN HYTTEGREND VEDTEKTER. GRAMSTØLEN GRENDELAG (godkjent på stiftelsesmøte 31.01.2004) FILEFJELL GRAMSTØLEN HYTTEGREND VEDTEKTER for GRAMSTØLEN GRENDELAG (godkjent på stiftelsesmøte 31.01.2004) 1 Grendelaget Gramstølen Grendelag (senere Laget) er en sammenslutning av de som har bruksrettigheter

Detaljer

Vedtekter for Froland viltlag Vedtatt på årsmøtet

Vedtekter for Froland viltlag Vedtatt på årsmøtet Vedtekter for Froland viltlag Vedtatt på årsmøtet 19.05.2015 1. Viltlaget Froland viltlag er en sammenslutning av jaktlag innenfor det området som fremgår av 3. 2. Formål og arbeidsfelt Viltlagets formål

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Gullhav med Holmen, gnr. 5. i Målselv kommune. Påbegynt:

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Gullhav med Holmen, gnr. 5. i Målselv kommune. Påbegynt: Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2006-0032 Gullhav med Holmen, gnr. 5 i Målselv kommune Påbegynt: 25.06.2008 Avsluttet: 14.01.2009 JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 25.06.2008 Sted: Kommunehuset

Detaljer

Fjære naturreservat. Saken gjelder: Krav om grensegang etter jordskifteloven 88. Avd.ing. Svein Kåre Nikolaisen.

Fjære naturreservat. Saken gjelder: Krav om grensegang etter jordskifteloven 88. Avd.ing. Svein Kåre Nikolaisen. JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 10.06.2008 Sted: Fjære i Bodø Sak nr.: 1800-2004-0023 Fjære naturreservat Saken gjelder: Krav om grensegang etter jordskifteloven 88 Jordskiftedommer: Teknisk saksbehandler:

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif (Dato) ble det avholdt stiftelsesmøte. Til stede som stiftere var: (navn på de som var til stede som stiftere) Som møteleder ble valgt: Stiftelsesdokumentet

Detaljer

Rettsbok. Salten jordskifterett. Sak: 1800-2008-0005 Tårnvik. Avsluttet: 25.11.2008. Gnr. L39 bnr. 8r9 og22 i Bodø kommune.

Rettsbok. Salten jordskifterett. Sak: 1800-2008-0005 Tårnvik. Avsluttet: 25.11.2008. Gnr. L39 bnr. 8r9 og22 i Bodø kommune. i-nütyë D A(! Þ 0 r t hi Fi, --ltþj6-2 O JÀr{,?C39 STATENS KARTVER ( Salten jordskifterett Bedriftsnr.9T4 755 661 Rettsbok Tinglysingsutdrag Sak: 1800-2008-0005 Tårnvik Gnr. L39 bnr. 8r9 og22 i Bodø kommune

Detaljer

JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING. Møterom Løperen på Hvaler rådhus i Hvaler Sak nr.: 0100-2009-0022 Viker. Jordskiftedommer Sigmund Pedersen

JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING. Møterom Løperen på Hvaler rådhus i Hvaler Sak nr.: 0100-2009-0022 Viker. Jordskiftedommer Sigmund Pedersen JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING Rettsmøtedag: 20.05.2010 Sted: Møterom Løperen på Hvaler rådhus i Hvaler Sak nr.: 0100-2009-0022 Viker Saken gjelder: Krav om grensegang etter jordskifteloven 88

Detaljer

Organisasjonens navn er Norsk Landbruksrådgiving Namdal SA. Organisasjonen er et

Organisasjonens navn er Norsk Landbruksrådgiving Namdal SA. Organisasjonen er et Vedlegg 2 a Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Namdal SA 1 Navn og organisasjonsform Organisasjonens navn er Norsk Landbruksrådgiving Namdal SA. Organisasjonen er et samvirkeforetak med vekslende medlemstall.

Detaljer

V E D T E K T E R FOR. NORDSETER FJELLGREND HYTTEFORENING (vedtatt ) Formål

V E D T E K T E R FOR. NORDSETER FJELLGREND HYTTEFORENING (vedtatt ) Formål V E D T E K T E R FOR NORDSETER FJELLGREND HYTTEFORENING (vedtatt 13.04.2013) 1 Formål Nordseter Fjellgrend Hytteforening (Hytteforeningen) er stiftet etter gjennomført stiftelsesmøte den 29.september

Detaljer

Salten jordskifterett. Rettsbok

Salten jordskifterett. Rettsbok Salten jordskifterett Rettsbok Sak: 1800-2004-0025 Brennvika naturreservat Gnr. 1 bnr. 1,2,3,4 og 9 gnr. 2 bnr. 1 og 3 i Steigen kommune Påbegynt: 18.06.2008 Avsluttet: 16.12.2008 Rettsmotedag: Sted: Sak

Detaljer

Vedtekter for Indre Arnøy Utmarkslag

Vedtekter for Indre Arnøy Utmarkslag Vedtekter for Indre Arnøy Utmarkslag Utmarkslag Indre Arnøy Utmarkslag er en sammenslutning av grunneiere og rettighetshavere innenfor det området som framgår av 3. 2 Formål og arbeidsfelt Lagets formål

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

V E D T E K T E R. for HAUGESUND BOLIGBYGGELAG

V E D T E K T E R. for HAUGESUND BOLIGBYGGELAG V E D T E K T E R for HAUGESUND BOLIGBYGGELAG Sist vedtatt på generalforsamling 8.juni 2011og 5/6 2013 Vedtekter for Haugesund boligbyggelag org. nr. 954 361 047. Vedtatt på generalforsamling den 8.juni

Detaljer

V E D T E K T E R. for BOLIGBYGGELAGET NYE TRONDHEIM

V E D T E K T E R. for BOLIGBYGGELAGET NYE TRONDHEIM V E D T E K T E R for BOLIGBYGGELAGET NYE TRONDHEIM Vedtatt 26. oktober 1966 Endring vedtatt på generalforsamling sist 29.06.2006 1. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1.1. Formål Boligbyggelaget Nye Trondheim (BBNT)

Detaljer

Vedtekter for Kleppe Båtlag Av 2. Desember 1983 Revidert.2014 Vedtekter revisjon 8

Vedtekter for Kleppe Båtlag Av 2. Desember 1983 Revidert.2014 Vedtekter revisjon 8 KLEPPE Org. Nr. :985 453 233 BÅTLAG Bank nr.: 3470 44 62001 Vedtekter for Kleppe Båtlag Av 2. Desember 1983 Revidert.2014 Vedtekter revisjon 8 1. Kleppe båtlag er en ideell, frivillig, ikke fortjenestebærende

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERHAUGLIA HYTTEOMRÅDE VEGFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERHAUGLIA HYTTEOMRÅDE VEGFORENING Side 1 av 5 VEDTEKTER FOR FAGERHAUGLIA HYTTEOMRÅDE VEGFORENING 1. Vegen FAGERHAUGLIA HYTTEOMRÅDE VEGFORENING, heretter kalt veglaget vil bli etablert i forbindelse med etablering av FAGERHAUGLIA HYTTEOMRÅDE

Detaljer

VEDTEKTER FOR KYSTLINJEN VANN & AVLØP SAMVIRKE

VEDTEKTER FOR KYSTLINJEN VANN & AVLØP SAMVIRKE VEDTEKTER FOR KYSTLINJEN VANN & AVLØP SAMVIRKE 1 Foretakets navn Samvirkeforetakets navn er Kystlinjen Vann & Avløp SA 2 Forretningskontor Foretaket har sitt forretningskontor i Vestby kommune. 3 Formål

Detaljer

Rettsmøtedag: 15. januar 2008 Administrasjonsbygget i Fauske kommune Sak nr.: 1800-2005-0004 Setså. Jordskiftedommer Lars Norum. Jordskiftedommeren

Rettsmøtedag: 15. januar 2008 Administrasjonsbygget i Fauske kommune Sak nr.: 1800-2005-0004 Setså. Jordskiftedommer Lars Norum. Jordskiftedommeren JORDSKIFTERETTSBOK Rettsmøtedag: 15. januar 2008 Sted: Administrasjonsbygget i Fauske kommune Sak nr.: 1800-2005-0004 Setså Saken gjelder: Rettens leder: Meddommere: Protokollfører: Saken er krevd av:

Detaljer

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1 VEDTEKTER Econa Troms og Finnmark KAPITTEL 1 ORGANER FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1.1 NAVN Lokalavdelingens navn er Econa Troms og Finnmark. Den er tilsluttet Econa som lokalavdelingen for

Detaljer

VEDTEKTER FOR SOSSVIKA BÅTFORENING

VEDTEKTER FOR SOSSVIKA BÅTFORENING VEDTEKTER FOR SOSSVIKA BÅTFORENING Vedtekter for Sossvika Båtforening, vedtatt på stiftelsesmøte i Båtforeningen den 20. november 2007 Skifte av navn til Stokkøy Marina AS, er innsatt i vedtektene 1 juli

Detaljer

DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT

DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT INNKALLING TIL ÅRSMØTE På Husflidslagets hus i Dåfjord Fredag 7.februar 2014 Kl. 18.00 Saksliste: 1. Velge ordstyrer og protokollfører. 2. Godkjenne innkalling, fullmakter og

Detaljer

V E D T E K T E R (vedtatt , sist endret 11, )

V E D T E K T E R (vedtatt , sist endret 11, ) V E D T E K T E R (vedtatt 11.03.98, sist endret 11, 14.04.2010) 1 Sameiets navn er "Vevelstadlia Boligsameie". Sameiet består av 252 seksjoner av eiendommen gnr. 107, bnr. 102 i Ski i henhold til oppdelingsbegjæring

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN EIKHOLT

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN EIKHOLT VEDTEKTER FOR STIFTELSEN EIKHOLT (Tidligere Stiftelsen Eikholt Senter for Døvblinde) Endret 1.1.2001 og 13.6.2006 1 Navn Stiftelsens navn er Stiftelsen Eikholt. 2 Opprettet Stiftelsen ble opprettet 2.

Detaljer

16.06.2009 Moloveien 12 ibodø. Avdelingsingeniør Svein Kåre Nikolaisen. Kirkhaugen borettslag

16.06.2009 Moloveien 12 ibodø. Avdelingsingeniør Svein Kåre Nikolaisen. Kirkhaugen borettslag L DAGiJor('-'a - 3þ-fuÐ l3 fitï' 2 9 STATENS KARTVERK Salten jordskifterett Bedriftsnr.9T4 755 661 Rettsbok Tinglysingsutdrag Sak: 1800-2008-0018 Kirkhaugen Gnr. 138 bnr. 2420 og2442 i Bodø kommune Påbegynt:

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB Side 1 av 5 Vedtekter for Skedsmo Western Club (forkortet SWC), stiftet 29.11.98 Vedtatt den 01.09.2004 med senere endringer senest av 28.03.2017. 1 Formål SWC skal fremme

Detaljer

Rettsbok. Salten jordskifterett. Sak: Tuv Søndre. Avsluttet: I B Aiiü. 2(jfi9. Gnr. 88 bnr. 9,l5r2l og 39 i Bodø kommune

Rettsbok. Salten jordskifterett. Sak: Tuv Søndre. Avsluttet: I B Aiiü. 2(jfi9. Gnr. 88 bnr. 9,l5r2l og 39 i Bodø kommune ----n r,'; " I i;'';i.'1- t' ; i p-r, n ;r r. : i1, êç-lg I B Aiiü. 2(jfi9 ST \TËf{3 I,(ÅRTVËÍìK Salten jordskifterett Bedriftsnr.9T4 755 661 Rettsbok Tinglysingsutdrag Sak: 1800-2009-0004 Tuv Søndre Gnr.

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbunds DISTRIKTSLEDD

VEDTEKTER Norges Korforbunds DISTRIKTSLEDD VEDTEKTER Norges Korforbunds DISTRIKTSLEDD Vedtatt på landsmøtet 17. Og 18. september 2016 1 ORGANISASJON NORGES KORFORBUND DL, er et distriktsledd av Norges Korforbund, som er en partipolitisk og religiøs

Detaljer

VEDTEKTER FOR RJUKAN OG TINN BOLIGBYGGELAG, ORG NR. 950 646 128. Vedtatt på konstituerende generalforsamling 09.01.1974, sist rettet 30.06.2005.

VEDTEKTER FOR RJUKAN OG TINN BOLIGBYGGELAG, ORG NR. 950 646 128. Vedtatt på konstituerende generalforsamling 09.01.1974, sist rettet 30.06.2005. VEDTEKTER FOR RJUKAN OG TINN BOLIGBYGGELAG, ORG NR. 950 646 128 Vedtatt på konstituerende generalforsamling 09.01.1974, sist rettet 30.06.2005. Denne vedtekt gjelder fra det tidspunkt da lov om boligbyggelag

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

VEDTEKTER. for A/L BODØ BOLIGBYGGELAG. Org nr Vedtatt på konstituerende generalforsamling den sist endret den

VEDTEKTER. for A/L BODØ BOLIGBYGGELAG. Org nr Vedtatt på konstituerende generalforsamling den sist endret den VEDTEKTER for A/L BODØ BOLIGBYGGELAG Org nr 942 578 415. Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 16. 02 1961 sist endret den 12.06.08. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Bodø Boligbyggelag er

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 Punkt 1: Åpning ved leder. Det var 12 stemmeberettigede tilstede, se vedlegg 1. Punkt 2: Saksliste: Sak

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbund NORDRE NORDLAND

VEDTEKTER Norges Korforbund NORDRE NORDLAND VEDTEKTER Norges Korforbund NORDRE NORDLAND Vedtatt på landsmøtet 17. Og 18. september 2016 Lokale tilleggsvedtekter for Norges Korforbund Nordre Nordland vedtatt på årsmøtet 18. mars 2017 1 1 ORGANISASJON

Detaljer

Nærsnes Barnehage SA. Selskapsvedtekter

Nærsnes Barnehage SA. Selskapsvedtekter Nærsnes Barnehage SA Selskapsvedtekter for samvirkeforetaket Nærsnes barnehage SA, org. nr. 971499338 vedtatt på ekstraordinært årsmøte 17. oktober 2012 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor

Detaljer

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtatt på stiftelsesmøtet Revidert 2013 Nye standardvedtekter utarbeidet av DIS-Norge i 2012 DIS-Saltens vedtekter i dag Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøtet

Detaljer

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital.

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital. UTKAST NYE Vedtekter for Norsk Limousin Vedtatt desember 1993, revidert februar 2000 og april 2005 (og evt februar 2017) 1 Formål Foreningen Norsk Limousin sitt formål er å fremme oppdrett av og avl på

Detaljer

Vedtekter for Ålesund Boligbyggelag AL, org nr 952 555 014

Vedtekter for Ålesund Boligbyggelag AL, org nr 952 555 014 Vedtekter for Ålesund Boligbyggelag AL, org nr 952 555 014 Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 27. november 1945, sist endret den 27. august 2008. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Ålesund

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

På tunet til Kjell Orskaug i Våler. Sak nr.: 0100-2010-0022 Orskaug. Avd. ing. Morten Paulsen. Kjell Orskaug.

På tunet til Kjell Orskaug i Våler. Sak nr.: 0100-2010-0022 Orskaug. Avd. ing. Morten Paulsen. Kjell Orskaug. JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 23.06.2011. Sted: På tunet til Kjell Orskaug i Våler. Sak nr.: 0100-2010-0022 Orskaug. Saken gjelder: Jordskiftedommer: Protokollfører: Saken er krevd av: Til behandling:

Detaljer

NORD- OG MIDHORDLAND JORDSKIFTERETT

NORD- OG MIDHORDLAND JORDSKIFTERETT NORD- OG MIDHORDLAND JORDSKIFTERETT UTSKRIFT AV RETTSBOK År 2014 den 30. juni ble jordskifterett satt i lokalene til Sør-Rogaland jordskifterett i Stavanger. Rettens formann: Jordskiftedommer Trond Berge

Detaljer

Vedtekter for Hoegstad sameie Gnr.14 Bnr.188 i Asker

Vedtekter for Hoegstad sameie Gnr.14 Bnr.188 i Asker Vedtekter for Hoegstad sameie Gnr.14 Bnr.188 i Asker 1. FORMÅL a. Hoegstad sameies formål er å ivareta drift og vedlikehold av sameiets eiendom, gnr.14 bnr. 188 i Asker kommune. Eiendommen består blant

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E Klubbens vedtekter V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige

Detaljer

Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA

Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA Vedtatt på generalforsamling 2. mai 1966 med endringer fram til og med generalforsamling 16.04.2015. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Boligbyggelaget

Detaljer

VEDTEKTER FOR DRAMMENSELVA FORVALTNINGSLAG

VEDTEKTER FOR DRAMMENSELVA FORVALTNINGSLAG VEDTEKTER FOR DRAMMENSELVA FORVALTNINGSLAG Dato: 09.05.2016 1 Drammenselva forvaltningslag SA Drammenselva forvaltningslag SA (senere kalt laget) er en sammenslutning av fiskerettshavere i den delen av

Detaljer

VEDTEKTER FOR VESTRE BALSFJORD GRUNNEIERLAG SA

VEDTEKTER FOR VESTRE BALSFJORD GRUNNEIERLAG SA VEDTEKTER FOR VESTRE BALSFJORD GRUNNEIERLAG SA Tilpasset bestemmelsene i lov om samvirkeforetak av 29. juni 2007 - Samvirkelova 1 Grunneierlaget Vestre Balsfjord Grunneierlag SA (senere kalt grunneierlaget

Detaljer

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge Kap. 1. Stiftelsens navn og formål. 1 Innsamlingskontrollen er en alminnelig stiftelse. Stiftelsens navn er «Stiftelsen Innsamlingskontrollen

Detaljer

Foto: Terje Johannessen VEDTEKTER. Skogbrukets Kursinstitutt

Foto: Terje Johannessen VEDTEKTER. Skogbrukets Kursinstitutt Foto: Terje Johannessen VEDTEKTER Skogbrukets Kursinstitutt Vedtatt 30.05.2013 1. Navn og organisasjon Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs) er en medlemsforening stiftet 1958 av Det norske Skogselskap.

Detaljer

Vedtekter. for Bate boligbyggelag (org nr. 952090275)

Vedtekter. for Bate boligbyggelag (org nr. 952090275) Vedtekter for Bate boligbyggelag (org nr. 952090275) Sist endret i ordinær generalforsamling 22. mai 2014. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Bate boligbyggelag er et samvirkeforetak som har til hovedformål

Detaljer

VEDTEKTER FOR FRYDENLUND TINGSRETTSLIG SAMEIE

VEDTEKTER FOR FRYDENLUND TINGSRETTSLIG SAMEIE VEDTEKTER FOR FRYDENLUND TINGSRETTSLIG SAMEIE Endret 30.11.2010 og på ordinært sameiermøte 15.04.2015. Sist endret ordinært sameiermøte 25.04.2016. Gnr. 217 bnr. 516, Oslo kommune 1 Navn Sameiets navn

Detaljer

VEDTEKTER FOR NYE PRESTEGÅRDSSKOGEN VELFORENING REVIDERT 28.02.2011

VEDTEKTER FOR NYE PRESTEGÅRDSSKOGEN VELFORENING REVIDERT 28.02.2011 Side 1 av 6 VEDTEKTER FOR NYE PRESTEGÅRDSSKOGEN VELFORENING REVIDERT 28.02.2011 1. Navn Foreningen ble stiftet 20.01.2009 og foreningens navn er Nye Prestegårdsskogen Velforening. 2. Formål og virkemidler

Detaljer

Vedtekter. for Stavanger Boligbyggelag, (org nr. 952090275)

Vedtekter. for Stavanger Boligbyggelag, (org nr. 952090275) Vedtekter for Stavanger Boligbyggelag, (org nr. 952090275) Sist endret i generalforsamlingen 26. mai 2011. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Stavanger Boligbyggelag er et samvirkeforetak som har til

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Zakariasjorden, gnr. 35. i Tromsø kommune. Påbegynt:

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Zakariasjorden, gnr. 35. i Tromsø kommune. Påbegynt: Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2008-0015 Zakariasjorden, gnr. 35 i Tromsø kommune Påbegynt: 08.06.2009 Avsluttet: 06.07.2009 INKAMINASJONSMØTE Rettsmøtedag: 09.06.2009 Sted: Fylkeshuset i

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM NAVN Foreningens navn er Rindal Næringsforum. 1 FORMÅL Rindal Næringsforum er samarbeids-, interesse- og serviceorganisasjon for de næringsdrivende i Rindal kommune, -

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET BERGSVINGEN BARNEHAGE SA Org.nr:

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET BERGSVINGEN BARNEHAGE SA Org.nr: VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET BERGSVINGEN BARNEHAGE SA Org.nr: 957 099 777 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v Sammenslutningen er et samvirkeforetak med foretaksnavnet Bergsvingen

Detaljer

SA, , SAMMENSLUTNINGSFORM, FORETAKSNAVN OG FORETNINGSKONTOR MV

SA, , SAMMENSLUTNINGSFORM, FORETAKSNAVN OG FORETNINGSKONTOR MV VEDTEKTER FOR for samvirkeforetaket Veslefrikk barnehage Ålesund SA, org. nr. 971 487 240 vedtatt på årsmøte den 17.04.12, sist endret den 21.04.2010. 1. SAMMENSLUTNINGSFORM, FORETAKSNAVN OG FORETNINGSKONTOR

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

VEDTEKTER. (Pr. 18. april 2013) ROGALAND PELSDYRFÔRLAG SA

VEDTEKTER. (Pr. 18. april 2013) ROGALAND PELSDYRFÔRLAG SA VEDTEKTER (Pr. 18. april 2013) ROGALAND PELSDYRFÔRLAG SA 1 Reviderte vedtekter ved omdannelse fra AL til SA som selskapsform Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 22. august 2012. Endring i 8 2. avsnitt på

Detaljer

Vedtekter for Brinksvingen velforening

Vedtekter for Brinksvingen velforening Vedtekter for Brinksvingen velforening 1 Andelslaget Brinksvingen velforening BA, er et selskap med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. Medlemmene hefter bare med sitt andelsinnskudd

Detaljer

VEDTEKTER FOR FRYDENLUND TINGSRETTSLIG SAMEIE

VEDTEKTER FOR FRYDENLUND TINGSRETTSLIG SAMEIE VEDTEKTER FOR FRYDENLUND TINGSRETTSLIG SAMEIE Sist endret 27.05.2014. Gnr. 217 bnr. 516, Oslo kommune 1 Navn Sameiets navn er Frydenlund Tingsrettslig Sameie. 2 Hva sameiet omfatter Sameiet omfatter gnr.

Detaljer

V E D T E K T E R FOR. SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201. 1 Formål. 2 Sameier fysisk råderett. 3 Sameier rettslig råderett

V E D T E K T E R FOR. SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201. 1 Formål. 2 Sameier fysisk råderett. 3 Sameier rettslig råderett V E D T E K T E R FOR SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201 Reviderte vedtekter vedtatt på ordinært sameiermøte 22.04.03, sist endret 21.04.05, sist endret på ordinært årsmøte 30.04.2012. Sameiet

Detaljer

VEDTEKTER FOR ALTA KRAFTLAG SA

VEDTEKTER FOR ALTA KRAFTLAG SA VEDTEKTER FOR ALTA KRAFTLAG SA Vedtatt den 26.11.2010 1. Lagets firma og forretningskontor Lagets firma er Alta Kraftlag SA. Lagets forretningskontor skal være i Alta kommune. 2. Lagets formål Alta Kraftlag

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbund SØR-TRØNDELAG

VEDTEKTER Norges Korforbund SØR-TRØNDELAG VEDTEKTER Norges Korforbund SØR-TRØNDELAG Vedtatt 26.01.2018 1 ORGANISASJON NORGES KORFORBUND SØR-TRØNDELAG, er et distriktsledd av Norges Korforbund, som er en partipolitisk og religiøs nøytral organisasjon.

Detaljer

Rakalauv Barnehage SA

Rakalauv Barnehage SA .. Rakalauv Barnehage SA Org.nr.: 975334821 Gagnumvegen 20 2750 Gran Tlf. 61330037 Mail: styrer@rakalauv.no www.rakalauv.barnehageside.no VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET RAKALAUV BARNEHAGE SA, ORG.NR.

Detaljer

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA)

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtekter for Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtatt på konstituerende møte den 19. november 1956, med endringer 28. februar 1964, 26. februar 1975, 26. februar 1985, 13. mars 1997, 12.

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Elveør, gnr. 62. i Karlsøy kommune. Påbegynt: Avsluttet:

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Elveør, gnr. 62. i Karlsøy kommune. Påbegynt: Avsluttet: Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2009-0029 Elveør, gnr. 62 i Karlsøy kommune Påbegynt: 21.10.2010 Avsluttet: 21.12.2010 1900-2009-0029 Elveør, gnr. 62 Nord-Troms jordskifterett 1 MED HOVEDFORHANDLING

Detaljer

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER SA

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER SA VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER SA 1 Organisasjon Helgeland Landbrukstjenester SA med org.nr 975 931 366 nedenfor kallet laget, er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset økonomisk

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: og Storsteinnes, gnr. 47. i Balsfjord kommune. Påbegynt:

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: og Storsteinnes, gnr. 47. i Balsfjord kommune. Påbegynt: Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2009-0024 og 1900-2009-0025 Storsteinnes, gnr. 47 i Balsfjord kommune Påbegynt: 22.10.2009 Avsluttet: 11.11.2009 JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING Rettsmøtedag:

Detaljer

V E D T E K T E R f o r P E P P E R S T A D S K O G V E L

V E D T E K T E R f o r P E P P E R S T A D S K O G V E L V E D T E K T E R f o r P E P P E R S T A D S K O G V E L 1. Medlemskap Pepperstad Skog Vel er en partipolitisk nøytral velforening som omfatter de til enhver tid tilflyttede eiendommer som utskilles fra

Detaljer

VEDTEKTER. for KIRKERUDBAKKEN SAMEIE

VEDTEKTER. for KIRKERUDBAKKEN SAMEIE VEDTEKTER for KIRKERUDBAKKEN SAMEIE Disse vedtektene bygger på sameiekontrakt (tinglyst i 1993) og skjøte (tinglyst i 1976). Vedtektene er vedtatt på sameiermøtet den 25.04.07 og endret på sameiermøtet

Detaljer

VEDTEKTER FOR AUSTRE RENNEBU GRUNNEIERLAG SA

VEDTEKTER FOR AUSTRE RENNEBU GRUNNEIERLAG SA VEDTEKTER FOR AUSTRE RENNEBU GRUNNEIERLAG SA Tilpasset bestemmelsene i lov om samvirkeforetak av 29.juni 2007 - Samvirkelova Endret i ordinært årsmøte 9.4.2016 1 Grunneierlaget Austre Rennebu grunneierlag

Detaljer

V E D T E K T E R FOR ØYUNGEN VANNVERK FELT A

V E D T E K T E R FOR ØYUNGEN VANNVERK FELT A V E D T E K T E R FOR ØYUNGEN VANNVERK FELT A 1 Organisasjon Øyungen vannverk Felt A er et andelslag med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. Alle festere av tomtene 1-6 og 21-32

Detaljer

Vedtekter for... fylkeshusflidslag

Vedtekter for... fylkeshusflidslag Vedtekter for... fylkeshusflidslag Vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av styret i Norges Husflidslag... /......... /...... fylkeshusflidslag er stiftet... /...... og er tilsluttet Norges Husflidslag.

Detaljer

Forslag til nye vedtekter. Vedtekter for Beisfjord Vannverk SA

Forslag til nye vedtekter. Vedtekter for Beisfjord Vannverk SA Forslag til nye vedtekter Andelslag som organisasjonsmodell skal opphøre fra og med 01.01.2013 ny lov). Da skal organiseringen være Samvirkeforetak. Nedenfor er gitt forslag til vedtekter godkjent av årsmøtet

Detaljer

VEDTEKTER VELFORENINGEN KVITFJELL VEST

VEDTEKTER VELFORENINGEN KVITFJELL VEST VEDTEKTER VELFORENINGEN KVITFJELL VEST pr. 5. april 2012 1 Foreningens navn er Velforeningen Kvitfjell Vest. 2 Velforeningen har sitt sete i Kvitfjell i Ringebu kommune 3 Foreningens medlemmer er festere

Detaljer

VEDTEKTER (sist endret ) 1 FORMÅL

VEDTEKTER (sist endret ) 1 FORMÅL VEDTEKTER (sist endret 22.03.2017) 1 FORMÅL NHO Reiseliv Region Innlandet er partipolitisk nøytral og har i tillegg til NHO Reiselivs vedtekter 17 til oppgave å ivareta alle reiselivsbedrifters interesser

Detaljer

Vedtekter. 2013 Vedtekter Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 -

Vedtekter. 2013 Vedtekter Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 - Vedtekter - 1 - 1 Foreningens navn Foreningens navn er, heretter kalt KSM. 2 Foreningens innskuddskapital KSM har en innskuddskapital på 30 000 kroner. 3 Foreningens formål KSM har som formål å drive faglig-pedagogisk

Detaljer

Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet

Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet 11.04.16 1 NAVN Foreningens navn er Norges Bygg- og Eiendomsforening (NBEF) 2 FORMÅL Foreningens formål er å Samle byggherrer,

Detaljer