LØREN TORG BORETTSLAG. Plussboliger. Illustrasjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LØREN TORG BORETTSLAG. Plussboliger. Illustrasjon"

Transkript

1 LØREN TORG BORETTSLAG Plussboliger Illustrasjon Vårt prosjekt nr / 7012 År 2008

2 Innhold 1. Forretningsfører og vaktmesterordning 2. Adresseoversikt 3. Generell informasjon 4. Alarmanlegg 5. Parkering 6. Montasjeveiledning 7. Rengjøring av sluk 8. Balansert ventilasjon 9. Sanitærutstyr 10. Fjernvarmeanlegg 11. Parkettgulv 12. Heis 13. Underentreprenører og produktleverandører 14. Farger, materialbruk for standard leilighet 15. Utvendig materialer og farger 2

3 1. Forretningsfører og vaktmesterordning Som borettslagets forretningsfører er engasjert: OBOS Eiendomsforvaltning v/håvard Bakken Postadresse: Postboks 6668 St. Olavs plass, 0129 Oslo Besøksadresse: Hammersborg Torg 1, 0179 Oslo Telefon: E-post: Organisasjonsnummer for borettslaget er Gnr. 124, bnr. 215, Oslo. Garasjeanlegget, gnr. 424, bnr. 3, Oslo. 78 garasjeplasser er fordelt til borettslaget. Selvaag Forvaltning driftssentral på Løren vil utføre vaktmesterarbeidet frem til ansvarlig styre er valgt. Borettslaget vil bli etablert som en samleseksjon bolig i et felles sameie med næringsseksjonen på Løren Torg. Forretningsfører for sameiet er Selvaag Forvaltning. 2. Adresseoversikt Se vedlegg. Inngang til boliger Hus A Lørenveien 44 C Hus B Lørenveien 44 A Hus C Vekslerveien 1 Hus D Leyrins gate 2 Hus E Lørenveien 44 A (serviceområde) Inngang til næring; Lørenveien 44B. 3. Generell informasjon Strøm- og fjernvarmeabonnement Entreprenøren har frem til overtakelsesdagen sørget for nødvendig varme i leiligheten. Ved overtakelse av leiligheten leses strøm- og fjernvarmemålerne (forbruksvann og oppvarming) av og skjemaene for abonnement fylles ut og innsendes av Selvaagbygg. 3

4 Oppvarming Til oppvarming av leiligheten er det benyttet fjernvarme. Dette er et konsesjonskrav fra myndighetene. Hver leilighet er utstyrt med termostatstyrte radiatorer og vannbåren varme i baderom. Forsikring Bebyggelsen er fullverdiforsikret med huseierforsikring og bygningskasko i IF Skadeforsikring, forsikringsbevis nr. LP frem til borettslaget har opprettet egen forsikring. Dette inkluderer imidlertid ikke innbo og løsøre. Kjøper må selv bestille innbo- og løsøreforsikring før innflytting skjer. Innflyttingsemballasje etc. Innflyttingsemballasjen o.l. skal kastes i container anvist av byggeledelsen så lenge byggeplass er i drift. Kostnader i forbindelse med dette belastes borettslaget. Vaktmesterordning Entreprenøren kan ikke påta seg noen form for vaktmestertjenester som f.eks. snørydding/ gressklipping. Det henvises igjen til forretningsfører. Utvendige arbeider Ved innflytting skal boligen være i funksjonsmessig stand. Imidlertid kan utvendig malingsarbeider, opparbeiding av grøntanlegg og asfaltering bli ferdigstilt senere, avhengig av årstid. Dette vil i så fall bli utført så snart det er praktisk mulig. Utvendig panel er levert ferdig beiset. Vi anbefaler at vedlikehold og beising av utvendig panel utføres i henhold til leverandørens anvisning. Merk at det er spesielle krav til behandling av brannimpregnert trevirke på svalgang. Utvendige markiser etc. kan ikke monteres uten sameiets godkjenning. All montasje skjer på eget ansvar. Boder For alle typer av boder er det viktig å være klar over at fukt kan være tilstede eller vil kunne oppstå i perioder også lenge etter at overtakelse har funnet sted. Dette har sammenheng med skiftene klima, luftfuktighet, temperatursvingninger og er delvis årstidsbetinget. Alle utvendige boder, dvs. boder som ikke er i selve leiligheten, er uisolert. De utvendige bodene har derfor ikke en tilsvarende romtemperatur og ventilasjon som beboelsesarealet, egner seg derfor ikke til oppbevaring av annet enn uorganisk materiale som for eksempel sykler, ski, hagemøbler og lignende. Organisk materiale som for eksempel tekstiler, papir og lignende vil ikke kunne oppbevares i slike boder uten at det vil være en viss risiko for dannelse av muggsopp. Den anbefales at lagring i alle typer boder skjer ved at gjenstandene plasseres opp fra gulv og ut fra vegger og murgulv. 4

5 Utekran Alle utekraner må stenges før det kommer frost, og tappes slik at det ikke kan oppstå frostsprengning. Takterrasse Dekke Takterrassene er belagt med betongheller. På grunn av takets oppbygging med tanke på fall vil hellene i noen tilfeller kunne vippe litt når man tråkker på hellene. Selvaagbygg tar ikke ansvar dersom man velger å fjerne hellene, bortsett fra å fjerne den ene hellen som dekker sluket (se punkt om sluk). Under hellene og oppbyggingen ligger membranen som holder taket tett. Sluk Beboer med egen takterrasse må selv påberegne seg å rense slukene. Alle sluk må renses ved behov eller minst hver 3. måned. Vær spesielt oppmerksom på løvfall eller andre ting som kan tette igjen sluk. Sluk på takterrasse befinner seg under de hellene som det er boret hull i. Løft dermed denne forsiktig til side for å kontrollere sluket. Likevel er det viktig å følge med på snø og is. Branntekniske forhold / rømning I leiligheten er det montert røykvarslere. Batteri skal byttes en gang pr. år. I kjøkkenbenk er det plassert husbrannslange. For leiligheter på terrengnivå: Alle leiligheter på terrengnivå har rømning direkte til det fri. For leiligheter over terrengnivå: Alle leiligheter har direkte adkomst til to uavhengige rømningstrapper via svalgang. Inngangsdører: Ved å ettermontere sikkerhetslås og/eller kikkehull i inngangsdøra, oppfyller bygningskroppen ikke de branntekniske forhold som er kravet. Dørene har FG-låser. Garasjeanlegget: Det er montert brannalarmanlegg med varsling til brannvesenet i garasjen. Garasjen er delt inn i fem brannseksjoner som skilles med brannporter. Brannporter lukkes ved alarm. Innen hver brannseksjon er det utgang til minimum to forskjellige rømningsveier. Ved alarm åpnes dørene til trapperom automatisk. Det finnes også grønne knus glasset bokser ved alle rømningsdører som muliggjør rømning uten at alarm er utløst. 4. Alarmanlegg Alle leiligheter leveres med trådløs alarm fra Securitas Direct. Se instruksjonsbok. Det vil bli avholdt egen gjennomgang med førstegangskjøper. 5

6 5. Parkering Retningslinjer 1. Hva parkeringsanlegget omfatter Løren Torg Parkering består av totalt 169 parkeringsplasser, hvorav 9 er avsatt til handicapplasser. Herav er det knyttet bruksrettigheter til 78 plasser for Løren Torg Borettslag. Tre av disse plassene er avsatt til gjester/servicevert. Selvaag Parkering AS leier ut 91 plasser og er hjemmelshaver og eier til garasjeanlegget. Det er 4 handicap-plasser i den del av anlegget som er tilknyttet bruksretter. Disse er fordelt blant bruksrettene, tildels uten hensyn til om det foreligger dokumentert behov. Dersom en bruksrettshaver kan dokumentere behov for slik plass, har bruksrettshaveren krav på å få bytte vederlagsfritt til den nærmeste handicap-plass som ikke allerede er i bruk av person med dokumentert behov for slik plass. Anlegget omfatter grunn, kjøreporter, adgangskontrollsystemer, ledelys etc. i garasjeanlegget. Adkomstdører fra sameiet er sameiets ansvar, også adgangskontroll til/fra disse dørene. 2. Rettigheter og plikter ved kjøp av bruksrett Borettslagets bruksretter er formelt knyttet til den enkelte andelseiers bruksrett, ikke til borettslaget som sådan. Andelseiere som har kjøpt garasjeplass, har bruksrett til fast garasjeplass. Parkeringsplassen skal bare kunne overdras sammen med andelen (jmf kjøpekontrakt 2.6). 3. Fellesutgifter I henhold til kjøpekontraktens 2.6. er det forutsatt at kjøper dekker sin forholdsmessige andel av drifts- og vedlikeholdskostnadene for garasjeanlegget. Fellesutgiftene fastsettes av Selvaag Parkering AS for garasjen i henhold til eget budsjett. Fellesutgiftene vil bli revidert årlig på bakgrunn av aktivitetsnivå og nødvendig og påkrevet vedlikehold av anlegget. Regnskap skal forelegges bruksrettshavererne årlig. Fellesutgiftene betales kvartalsvis forskuddsvis. Selvaag Parkering AS vil som hjemmelshaver ta driftsansvaret, forskuttere reparasjoner osv., og hente dette inn igjen via forskutterte fellesutgifter som nevnt over til de andelseierne som har p-plass. 4. Ordensregler Det er utarbeidet egne ordensregler for garasjeanlegget til denne orientering. Selvaag Parkering har inngått egen avtale med ekstern leverandør for håndtering av feilparkering og skilting av området. 5. Utleie av egne plasser Bruksrettshavere som ikke selv benytter garasjeplassen bør leie den ut til andre andelseiere. 6. Kjøreport - funksjonalitet Kjøreporten er levert av Norport som det også er inngått serviceavtale med. 6

7 Kjøreporten går opp når man enten trykker på fjernkontrollen eller bruker nøkkel i nøkkelbryter. Dersom man ikke bryter fotocellen vil porten stå åpen i ca ett minutt før den automatisk går ned igjen. Porten går ned ca 5 sekunder etter at fotocellen er brutt og man har kjørt inn/ut av anlegget. Det er utarbeidet egen orientering om kjøreporten til nærværende orientering. 7. Kameraovervåkning - tyveri Det er installert et kameraovervåkningssystem som er levert av Securitas og driftes av Selvaag Forvaltning AS. Innholdet som tas opp av kameraet lagres i syv dager før det slettes. Dersom man har behov for å ta ut opptak for en viss periode, f eks ved innbrudd i bil må forholdet anmeldes til politiet, Selvaag Forvaltning må anmodes om å lete gjennom opptaket som så kan sendes politiet for gjennomgang. Det er ikke anledning for beboere å se gjennom opptaket. Det vil også bli avkrevd en timebasert avgift for å ta ut et slikt opptak. Opptak kan tas ut ved henvendelse til Selvaag Forvaltning, vaktmester på tlf evt. vakttelefon Nøkkel og fjernkontroll Utlevert nøkkel til garasjeanlegget går også til alle garasjeporter. Bestilling av nøkler må skje via borettslaget og dets styreformann. Fjernkontroll kan bestilles ved henvendelse til vaktmester på telefon Ved tyveri eller tap av fjernkontroll må dette også meldes til vaktmester slik at fjernkontroll kan deaktiveres fra anlegget. Portåpnere må bestilles direkte hos Selvaag Forvaltning, og bli lagt inn i systemet via driftsavdelingen. 10. Kontaktpersoner Selvaag Parkering AS: Drift av anlegget: Fjernkontroll, bestilling Utleie av p-plasser: Erling Moberg, Telefon Selvaag Forvaltning AS, Jan Erik Kleven, Selvaag Forvaltning AS Jan Erik Kleven, Selvaag Forvaltning AS, Åse Svartis Christiansen, Evt. tlf

8 Ordensregler for garasjeanlegget Garasjeanlegget kan benyttes av de som har kjøpt plasser, de som leier plass og gjester til beboere. All parkering skjer på egen risiko. Bruksrettshaver og leietaker plikter å rette seg etter de ordensregler som til enhver tid gjelder. Det er ikke tillatt å parkere avskiltede biler på parkeringsplasser i garasjeanlegget. Slike biler vil eventuelt bli fjernet for eiers regning uten varsel. På hver plass kan det parkeres motorkjøretøy innenfor parkeringsplassens avgrensning. Det er ikke anledning til montere bolter eller annet festeutstyr som krever boring i betongen. Det er heller ikke tillatt å feste noe i rør eller bygningstekniske installasjoner. Hjul og andre gjenstander som hensettes på garasjeplassen vil bli påtalt og må fjernes umiddelbart etter varsling fra styret. For anleggets område er det inngått avtale om parkeringskontroll som skal påse at parkeringsreglene blir overholdt til beste for alle. Vi minner om at motorsykler, scootere og mopeder også er motorkjøretøy og omfattes derfor av reglene. Det kan bli utarbeidet egne regler for gjesteparkering og gjesteparkeringskort. På plassene foran oppgangene er det forbudt å parkere for motorkjøretøyer. Det er imidlertid tillatt å stanse for av- og pålessing i inntil 20 min. Har man behov for å ha bil stående utover dette tidsrommet, f.eks. i forbindelse med flytting eller utførelse av arbeider i egen leilighet, kan man få utstedt spesiell parkeringstillatelse for et angitt tidsrom. Portåpnere. Det er installert en ytre port til garasjeanlegget i Lørenveien. Denne porten blir styrt av en nøkkelbryter montert ved innkjøringen til garasjeanlegget. Som en ekstratjeneste er det montert et automatisk portåpnersystem. Brukere, som vil ha en slik portåpner, må selv bære kostnadene for denne åpneren. Selvaag Forvaltning AS kan levere ferdig programmert portåpner mot vederlag. 8

9 6. Montasjeveiledning Innfesting i bygningskonstruksjonene 1. Innvendige vegger generelt: 13 mm gipsplater, unntak i bad/vask der det er stålplatevegger med finèr bak. Unntatt der betongvegg utgjør vegg i innredet rom som sparkles. Ved oppheng/innfesting i lettvegger skal skrue/spiker gå maks 5 mm forbi platekledningens bakside for å unngå kontakt med elektriske ledninger og vannledninger. 2. Våtrom I våtrom (bad/vask) er det smøremembran på gulv og vegger i henhold til gjeldene forskrifter. Membranen ligger rett bak flisene. Ved boring/ hulltaking i gulv/vegg vil membran perforeres og derved gi muligheter for vannskader. All boring og skruing i vegger forplikter kunde til å sørge for tetting i henhold til anbefalinger i våtromsnormen, det vi si at alle skruehull må sikres ved at silikon sprøytes inn i hullet før skrue settes inn. Det brukes et flisbor når man skal borre i flisen. Hulltaking og bruk av skruer/spiker/plugger i våtrom skjer på eget ansvar, og garantien vil bortfalle dersom skader på våtrom skyldes slik hulltaking, uansett hvilke type skade som oppstår. Se figur fra våtromsnormen for generell inndeling av våte og tørre sone på bad. Figuren viser minimumsmål. Tegning i mål 1:50 nedfotografert vedlegges. 9

10 7. Rengjøring av sluk Rengjøring av sluk bør utføres 6 ganger i året. Joti sluk Joti sluk er montert i baderom. Sluket kan renses når risten er fjernet. Vipp opp med skrutrekker. Rør ikke den hvite klemringen med seks skruer. Utløpet kan renses etter at vannlåsen er fjernet. Vannlåstrakt (7) trekkes enklest opp ved å stikke fingrene ned i trakten og ta tak under denne. Vannlåskoppen (9) trekkes rett opp. Montering i motsatt rekkefølge. Vær nøye med at vannlåstrakten med gummiring kommer riktig på plass. Fukt gummiringen med vann, plassér trakten som vist på figur 3 med ribben rett mot bakre skrue og trykk ned først i bakkant deretter rundt til det stopper. 8. Balansert ventilasjon Leiligheten er utstyrt med balansert ventilasjon. Hver leilighet har eget aggregat. Ventil i yttervegg, spalter i døråpninger på innerdører, samt innvendige ventiler må holdes åpne for å sikre anleggets funksjon. Tilluft hentes fra fasade, avtrekk fra hver leilighet føres i separat kanal opp over tak. Styring av vifte skjer via bryterpanel på kjøkkenhetten og kontrollpanel i entre. Viften bør aldri slås helt av på grunn av grunnventilasjon i leiligheten. OBS: Ettermontering av dører innvendig, må ikke stenge for luftsirkulasjonen som er forutsatt. Fettfilteret i kjøkkenhetten bør rengjøres en gang i måneden med varmt såpevann, eller i oppvaskmaskinen. Se veiledning i demontering av filter på CD-rom. Filteret må være helt tørt når det monteres igjen. Dersom ikke rengjøring utføres som foreskrevet vil ikke ventilasjon av leiligheten fungere som forutsatt, og det kan oppstå fare for brann i gammelt matfett. I tillegg bør filtrene i ventilasjonsaggregatet skiftes 1-2 ganger årlig. 10

11 For drift- og vedlikehold, se vedlegg for mer informasjon. 9. Sanitærutstyr Husbrannslange Leiligheten er utstyrt med husbrannslange merket i oppvaskbenk på kjøkken. Husbrannslangen er utstyrt med egen stoppekran, og skal kun benyttes ved brann og det er viktig at denne ikke står under trykk annet enn ved brann. Stoppekran Gjør Dem kjent med hvor leilighetens stoppekran er plassert, og hvordan den skal betjenes. Etterstramming av vannlåser Vi gjør oppmerksom på at det er viktig å etterstramme vannlåser på servant bad og oppvaskkum kjøkken. Dette blir vist på overleveringsdagen. Blandebatterier (forkrommet) Kjøkkenbenk Kjøkkenbatteri i krom utførelse m/avstengningsventil for oppvaskmaskin. Kran til oppvaskmaskinen er innebygget i benkebatteri med avstengningsmulighet over benken. Denne bør av sikkerhetshensyn åpnes og stenges for hver gang oppvaskmaskinen brukes. Servant bad og dusj Ett greps forkommet servantbatteri. Se dokumentasjon fra leverandør. Bad Et greps dusjbatteri med mulighet for påmontering av badekartut. Se dokumentasjon fra leverandør. For at avrenningen i dusjsonen skal fungere tilfredsstillende, er det nødvendig med jevnlig rengjøring av sluket. For å hindre vannsøl ut på for store deler av gulvet, vil det også ofte være nødvendig å montere dusjvegg / forheng. Se montasjeveiledning punkt 6. Klosett Leiligheten leveres med hvit veggmontert klosett. 11

12 10. Fjernvarmeanlegg Innledning Bygget er tilknyttet fjernvarme fra Viken Fjernvarme AS. Det ligger konsesjonskrav fra sentrale myndigheter i bunnen for denne leveringen. Med dette menes at Selvaag ikke har innflytelse på valg av varmekilder til leilighetene. Hver leilighet er utstyrt med radiatorer og vannbåren varme i baderomsgulvene. Alle radiatorene og badegulv er termostartstyrte. Termostaten er forhåndsinnstilt og sitter v/egen sirkulasjonspumpe i kjøkkenbenk. Termostaten for gulvvarme på bad er plassert under skapene under vasken på badet. Temperaturen på vannet i radiatorene reguleres etter utetemperaturen, slik at radiatorene og badegulv vil kjennes varmere ut når det blir kaldere ute og motsatt. Det betyr at man kan oppleve at badegulv kan virke kalde på sommerhalvåret, hvis temperaturen ute er høy. Temperatur i leiligheten Det er ikke mulig å få ubegrenset høy temperatur i leiligheten, men det skal være mulig å holde omtrent +22 C uansett hvor kaldt det er ute. Temperaturnivået stilles inn på termostaten, der 0 er helt avstengt og 5 er maks effekt. Termostatstyring Alle radiatorene er termostat-styrte. Det vil si at når temperaturen i rommet når den innstilte verdien på termostaten, vil denne stenge og radiatoren føles kald. Etter hvert som temperaturen i rommet synker, åpner termostaten igjen og radiatoren blir varm. Blir temperaturen i rommet for lav uten at radiatoren blir varm må Kundeservice i Selvaagbygg eller vaktmester kontaktes. Merk at ett radiatoranlegg har større treghet enn elektriske varmeovner. Lufting av radiatorer: I forbindelse med igangkjøring av varmeanlegget kan det komme luft i radiatorene. Ta kontakt med vaktmester for eventuell utlufting av radiator. Luftepluggen sitter i det ene øverste hjørnet på radiatoren. Vri nøkkelen max. 2 omdreininger mot venstre og slipp luften ut av radiatoren. Det er viktig at det kommer vann som ikke et blandet med luft ut før man stenger luftepluggen. Kommer det verken luft eller vann ut av luftepluggen, steng luftepluggen og kontakt Kundeservice i Selvaagbygg eller vaktmester. 11. Parkettgulv Parkett Det er levert Eik parkett, 14 mm fra Parla. Supplering av parkett kan kjøpes av: Berntzen & Green AS Adresse: Ole Deviks vei 26, 0666 Oslo Telefon: Rengjøring/vedlikehold Se egen produktbrosjyre for parkett. 12

13 12. Heis Heisene er levert av Otis Heis AS. Ved eventuelt driftsstans ta kontakt med serviceavdelingen i Otis Heis AS, telefon Underentreprenører og produktleverandører For at beboere lett skal kunne ta kontakt med riktig firma i forbindelse med reparasjoner og vedlikehold, følger på etterfølgende sider en oversikt over de underentreprenører og hovedleverandører vi har brukt på prosjektet. Vi gjør spesielt oppmerksom på at beboere ikke har anledning til å tilkalle noen til reparasjoner eller servicearbeider for vår regning. Dersom en feil eller mangel ikke kan vente til ettårsbefaringen (se dette pkt. i brosjyren Velkommen til din nye bolig ) ber vi Dem ta direkte kontakt med: as Selvaagbygg Kundeservice Postboks 544 Økern 0512 OSLO tlf.: E-post: Feil og mangler skal alltid meddeles skriftlig. Dersom andre firmaer enn de Selvaagbygg har brukt i prosjektet tilkalles, gjør vi oppmerksom på at vårt ansvar kan falle bort. 13

14 13.1. Adresseliste underentreprenører Fag Firma Adresse Telefon / Telefax Kontakt person Alarm Securitas Direct Drammensveien , Postboks 24 Skøyen 0212 Oslo Anleggsgartnerarbeid Morten Nafstad Hasleveien OSLO Pål A. Henriksen Nyhagen Tlf: Morten Nafstad Blikkenslager og blikk Blikkenslagerkompaniet Søran AS Industrivn. 13, postboks Skytta Fjernvarme Viken fjernvarme Postboks 7034,St. Olavsplass N-0130 OSLO Flislegger kjøkken Mjøndalen Mur & Puss Strandveien 22A 3050 Mjøndalen Elektriker Sønnico installasjon as Malerhaugveien 25 Pb 6155 Etterstad 0606 Oslo E-verk Fliserlegger / badestøp Hafslund Entrepenør AS Norac AS, avd Ringebu Tlf: Arild Frøberg Fax: Tlf: Agnar Thesen Fax: Tlf: Robert Braathen Fax: Tlf: Fax: Oslo Tlf: Fax: Tollmoen 2630 Ringebu Kjell Ivar Ørbekk Bjørnar Kristiansen Tlf: Egil Tofte Fax: Garderobe Linn Bad Industrivegen, 6893 Vik i Sogn Garasjeporter og brannporter Norport Monteringsservice AS Tjernslivegen Postboks Sollihøgda Gulvbelegg Bernzen & Green AS Ole Delviksvei Oslo Heis Otis Heis A/S Pb 6419 Etterstad 0605 Oslo Tlf: Geir Anders Fjærstad Fax: Tlf: Thore Lerfaldet Fax: Tlf: Per Ivar Lismoen Fax: Tlf: Per Jarle Siksjø Fax: Fellesantenneanlegg Kabel- TV-Telefon Work Zone Mølleparken 2, 0459 Oslo Vakttelefon-nr: Helge Gallefoss Akustiske himlinger Isoteks Bygg Kraby Næringspark 2050 Lena Tlf: Anders Flågen Fax:

15 Kjøkken Sigdal Kjøkken AS Psotboks Kolbotn Tlf: Fax: Aage Tellefsen Maler Malerservice AS Per Krogsvei 4c Tlf: Gani Zumberi Fax: Mur- og pussarbeider Mjøndalen Mur & Puss Strandveien 22A 3050 Mjøndalen Tlf: Robert Braathen Fax: Rekkverk, gjerder og inngangspartier Jotne Ankers AS Postboks Tistedal Tlf: Fax: Benny Richard Rørlegger Mercur AS Ole Delviksvei Oslo Taktekker Protan Tak AS Pb 513 Økern 0513 Oslo Ventilasjon Rullebånd i næring Iss Facility Services AS avd. ISS Ventilasjon Hjalmar Brantings vei 8 Pb 132 Økern 0509 Oslo Tyssen Brobekkveien 38 Pb Rodeløkka 0504 Oslo Badekabiner Norac Tollmoen 2630 Ringebu Søppelavsug Envac Norge Ensjøveien Oslo Tlf: Gunnar Ledström Fax: Tlf: Fax: Tlf: Fax: Ole B Fatnes Terje Mordal Tlf: Torbjørn Endrerud Fax: Tlf: Egil Tofte Fax: Tlf: Øystein Asphjell Fax:

16 13.2. Produktleverandører Materialer / Produkter Benker utvendig og betongtrapper Leverandør Adresse Telefon Eidskog Mekaniske Verksted Ekornvn Magnor Bod- nettingdørblad Workteam Hukenveien 10, 0963 Oslo Dørvridere Nibu A/S v/ Odd Solli Industriveien Spikkestad Garasjehimling Isoteks Bygg Karby Næringspark 2050 Lena Gerikter / utforing og fotlister Berntzen & Green Ole Delviksvei Oslo Gipsplater Scandico AS Haskollv Lier Innerdører og ytterdør Vest-Wood Norge AS (Swedoor) Gjerdrumsvei 10 D Postboks 4443 Nydalen 0402 Oslo Inngangsdører i aluminium. Bolseth glass AS Postboks Sand Innvendig Jotne Ankers AS Postboks 85 trapperekkverk 1790 Tistedal Isolasjon Glava A/S Postboks 5017 Majorstua 0301 Oslo Lekeutstyr Kompan Norge Vikeldals gate33 N-4012 Stavanger Låssystem Trio-Ving A/S v/ Ødegaard Brobekkveien 80 Postboks 25 Tveita, 0617 Oslo Parkett Bernzen & Green AS Ole Delviksvei 26 Parkettunderlag 0666 Oslo Postkasser Sono Norge AS Postboks 4488 Nydalen 0403 Oslo Ståldører Daloc Norge AS Bedriftsveien Kleppe Stasjon Vinduer / NorDan A/S Postboks 83/84 vindusdører v/ Harry Skulevold 4460 Moi Sparkelmasse Martinsen Gulvavretting as Vestliveien 4, 1914 Ytre Enebakk Trelast Norgros Handel AS Postboks 276 (Byggmakker) 2001 Lillestrøm

17 14. Farger, materialbruk for standard leilighet. Rom Himling Vegg Farge Glans Farge Glans Tørre rom (vindfang, entre, stue, sov) Scotte 3 Beckers, NCS S 0502 Y 03 Scotte 7 Beckers NCS S 0502 Y 07 Kjøkken, separat Scotte 3 Beckers, NCS S 0502 Y 03 Scotte 7 Beckers NCS S 0502 Y 07 Kjøkken, åpent Scotte 3 Beckers, NCS S 0502 Y 03 Scotte 7 Beckers NCS S 0502 Y 07 Kott Scotte 3 Beckers, NCS S 0502 Y Bad 03 Scotte 7 Beckers NCS S 0502 Y Veggflis hvit glatt, størrelse 20x20 (TM Bergersen, tlf ) 07 Leverandør av maling: Beckers A/S, Stanseveien 25, 0976 Oslo. Telefon , Telefaks Vedlikehold Renhold: Nymalte flater skal ikke vaskes før det er gått 3-4 uker. (Herdetid for produktet). Vask av malte flater PH verdien i vaskemidlet må ikke overstige PH 9. Les bruksanvisning og emisjonsdokument for vaskemidlet. Ved daglig renhold skal temperaturen være <+30 grader C. Vask/rengjøring utføres slik at det ikke gir glansskjolder. Bruk av vaskemiddel m/slipemiddel skader overflaten. Vask/rengjøring utføres etter skjønn. Produktet reduseres ved stor renholdsbelastning. 17

18 Tilvalg maling. Standard farge på vegger er: Egghvit NCS S 0502Y. Tilvalg farger er basert på farger fra Beckers Colour System. VALG FARGE FARGEKODE 1 Lys grå NCS S 1000-N 2 Mørk grå NSC S 2500-N 3 Beige NCS S 1005-Y50R 4 Ingefær NCS S 1010-Y20R 5 Brun NSC S 3010-Y50R 6 Lys fersken NCS S 0502-R 7 Blå NCS S 1510-R80B Listverk: Fotlister er levert i eik, dimensjon 8 x15x48 Listene er behandlet med lakk Karmlister rundt dører og vinduer er levert av Berntzen & Green. 18

19 15. Utvendige materialer og farger Yttervegger Tegl: - Bratsberg Feiltin - Bratsberg Karamell (hus D og gavl bygg A og B) Murpuss: - Sto Sto (innslag ved vindusfelt) Trepanel: - Jotun oljebeis, 623 Burmateak Gjelder også boddører, treribber ved rekkverk - NCS 7502-B, gjelder panelhimlinger Tak over balkong: Hvit maling, 0502-Y diffusjontype. Rekkverk - Galvanisert stål - Steni plater: SN 2008 og SN 4012 Vinduer, dører og beslag Ytterdører, utside vinduer, utside balkongdører, ståldører i yttervegger, utvendige hovedinngangsdører, profiler i glassfasader, beslag ved vinduer og dører: RAL 7011 / NCS 7502-B Gesims + Diverse - Gesims: Steni SN Takrenner, nedløp: Plastisol Zinkgrå For ytterligere informasjon, ta gjerne kontakt med oss: as Selvaagbygg Postadresse: Postboks 544 Økern 0512 Oslo Besøksadresse: Lørenvangen Oslo Telefon sentralbord: Telefon kundeservice: Telefax:

ROMSKJEMA VARDEN Trinn 1 2013.11.07 Side 1 av 5

ROMSKJEMA VARDEN Trinn 1 2013.11.07 Side 1 av 5 2013.11.07 Side 1 av 5 ROM GULV VEGG HIMLING ELEKTRO SANITÆR INNREDNING GANG Ringeklokke Hus A, leiligheter som ikke ligger på bakkeplan: 1 stk. porttelefon Kikkehull i ytterdør STUE/KJØKKEN Lokale nedforinger

Detaljer

SMEDENS GÅRD. For deg som ønsker å bo sentralt

SMEDENS GÅRD. For deg som ønsker å bo sentralt SMEDENS GÅRD For deg som ønsker å bo sentralt SMEDENS GÅRD LEVERINGSBESKRIVELSE VEDLEGG TIL KJØPEKONTRAKT. GENERELT: Dette er en generell beskrivelse som omfatter konstruksjoner, materialer

Detaljer

Kommunal bolig. - informasjon for leietakere

Kommunal bolig. - informasjon for leietakere Kommunal bolig - informasjon for leietakere Kjære beboer Som leietaker i en kommunal utleiebolig har du både rettigheter og plikter. Det viktigste er enkelt forklart i denne brosjyren. Det hender at boligen

Detaljer

Bruksanvisning til ditt nye baderom

Bruksanvisning til ditt nye baderom Bruksanvisning til ditt nye baderom Denne informasjonen skal følge leiligheten også ved eventuelle salg Rensing av gulvsluk Hovedsluk bør renses 4 ganger i året, men bør ses i sammenheng med hvor mange

Detaljer

Bruksanvisning GULVSLUK. AF Byggfornyelse - din baderomsentreprenør. www.afgruppen.no. Sluket skal renses minst 4 ganger pr. år.

Bruksanvisning GULVSLUK. AF Byggfornyelse - din baderomsentreprenør. www.afgruppen.no. Sluket skal renses minst 4 ganger pr. år. Bruksanvisning GULVSLUK Sluket skal renses minst 4 ganger pr. år. Det kan være lurt å investere i en klosettpumpe dersom rørene ut av sluket tetter seg. Hvis ovenstående ikke løser problemet bør en rørlegger

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR HAMMERGÅRDEN BORETTSLAG. Godkjent av generalforsamlingen

ORDENSREGLEMENT FOR HAMMERGÅRDEN BORETTSLAG. Godkjent av generalforsamlingen ORDENSREGLEMENT FOR HAMMERGÅRDEN BORETTSLAG Godkjent av generalforsamlingen 22.05.2001 Innhold: 1. Generelle bestemmelser 1.1 Ansvar og plikter 2. Fellesareal og parkeringsanlegg 2.1 Bruken av fellesareal

Detaljer

STANDARDBESKRIVELSE: 8150 KIRKEGATA 1 8150 KIRKEGATA 1 STANDARDBESKRIVELSE

STANDARDBESKRIVELSE: 8150 KIRKEGATA 1 8150 KIRKEGATA 1 STANDARDBESKRIVELSE STANDARDBESKRIVELSE INNHOLD: Beskrivelse av leilighetens generelle standard 1. Innredninger a) Kjøkken b) Garderobe c) Bad 2. Overflater a) Himlinger b) Gulv c) Vegger d) Listverk e) Innerdører f) Vinduer

Detaljer

Viktig informasjon angående bytte av radiatorer Tøyenhus BRL Revidert 15.5.2014

Viktig informasjon angående bytte av radiatorer Tøyenhus BRL Revidert 15.5.2014 Viktig informasjon angående bytte av radiatorer Tøyenhus BRL Revidert 15.5.2014 Skifte av radiatorer Tøyenhus BRL Andelseierne i Tøyenhus borettslag vedtok på generalforsamlingen 2013 at samtlige radiatorer

Detaljer

OVERFLATER OVERFLATER

OVERFLATER OVERFLATER 40 OVERFLATER OVERFLATER Stikkordregister En nymalt flate er lettere å holde ren enn en nedslitt flate. En hel tapet beskytter veggen bedre enn en skadet tapet. En ødelagt skapdør reduserer verdien på

Detaljer

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag!

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Dette skrivet er til deg som er nyinnflyttet i Enga borettslag. Skrivet tar for seg mange av de spørsmålene som dukker opp den første tiden en bor på et

Detaljer

Prospekt del III. Omprosjektert/ endringer til: Leilighetsbygg II - 6 Leiligheter. Rekkehus 1-3 rekkehusenheter. Rekkehus 2-3 rekkehusenheter

Prospekt del III. Omprosjektert/ endringer til: Leilighetsbygg II - 6 Leiligheter. Rekkehus 1-3 rekkehusenheter. Rekkehus 2-3 rekkehusenheter Prospekt del III Omprosjektert/ endringer til: Leilighetsbygg II - 6 Leiligheter Rekkehus 1-3 rekkehusenheter Rekkehus 2-3 rekkehusenheter > Første byggetrinn av Hjellemarka II består av feltet B5 som

Detaljer

Husordensregler Etterstad Øst Borettslag. vedtatt på ordinær generalforsamling 2011. Endret på ordinær generalforsmaling i 2013.

Husordensregler Etterstad Øst Borettslag. vedtatt på ordinær generalforsamling 2011. Endret på ordinær generalforsmaling i 2013. Husordensregler Etterstad Øst Borettslag vedtatt på ordinær generalforsamling 2011. Endret på ordinær generalforsmaling i 2013. HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG Husordensreglene er vedtatt

Detaljer

1 GENERELT INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT 1 2 BOLIGENS INTERIØR 7 3 BADEROM 31 4 ELEKTROINSTALLASJONER 39 5 RØRTEKNISKE ANLEGG 46 6 VENTILASJON 57

1 GENERELT INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT 1 2 BOLIGENS INTERIØR 7 3 BADEROM 31 4 ELEKTROINSTALLASJONER 39 5 RØRTEKNISKE ANLEGG 46 6 VENTILASJON 57 Frydenberg Side 1 av 75 1 GENERELT INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT 1 2 BOLIGENS INTERIØR 7 3 BADEROM 31 4 ELEKTROINSTALLASJONER 39 5 RØRTEKNISKE ANLEGG 46 6 VENTILASJON 57 7 BYGNINGEN 62 8 FELLESAREAL 68

Detaljer

KVÆRNERBYEN FRANCIS BORETTSLAG Oslo, 12. oktober 2012 Rev 1 Leveransebeskrivelse Generelt Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner. Beskrivelsen

Detaljer

Velkommen. til en presentasjon av Hjellnes Consult as. v/ Arild Kristiseter

Velkommen. til en presentasjon av Hjellnes Consult as. v/ Arild Kristiseter Velkommen til en presentasjon av Hjellnes Consult as v/ Arild Kristiseter Hjellnesgruppen : Hjellnes Consult AS og Ivest Consult AS Bygg og eiendom Infrastruktur og miljø Johs Holt AS Bruer og anlegg.

Detaljer

BOLIGSAMEIET LØRENPLATÅET. Illustrasjon/Skisse

BOLIGSAMEIET LØRENPLATÅET. Illustrasjon/Skisse BOLIGSAMEIET LØRENPLATÅET Illustrasjon/Skisse Vårt prosjekt nr 2112 År 2007 Innhold 1. Overtakelseserklæring 2. Forretningsfører og vaktmesterordning 3. Adresse oversikt 4. Generell informasjon 5. TV,

Detaljer

2 BOLIGENS INTERIØR... 1. GULV... 2 Tørre rom... 2 Våtrom... 2 Balkonger... 2

2 BOLIGENS INTERIØR... 1. GULV... 2 Tørre rom... 2 Våtrom... 2 Balkonger... 2 2 BOLIGENS INTERIØR INNHOLDSFORTEGNELSE 2 BOLIGENS INTERIØR... 1 GULV... 2 Tørre rom... 2 Våtrom... 2 Balkonger... 2 VEGGER... 3 Maling på vegger (gipsplater og betong)... 3 Gerikter... 3 Vindusbrett...

Detaljer

Viktig informasjon angående Bytte av radiatorer Tøyenhus BRL

Viktig informasjon angående Bytte av radiatorer Tøyenhus BRL Viktig informasjon angående Bytte av radiatorer Tøyenhus BRL Skifte av radiatorer Tøyenhus BRL Andelseierne i Tøyenhus borettslag vedtok på generalforsamlingen 2013 at samtlige radiatorer skal skiftes

Detaljer

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner :

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner : Dato: 2015-06-04 11:48 STATUSRAPPORT Boligselskap: Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE BOLIGER HUS B

LEVERANSEBESKRIVELSE BOLIGER HUS B LEVERANSEBESKRIVELSE BOLIGER HUS B Gulv I alle oppholdsrom legges 3-stavs parkett i hvitlasert eik på gulvet med fotlist i eik. Bad med dusj får fliser type Koshi 30 x 30 CE/DG på gulv, Mk. Koshi CE/ DG

Detaljer

USIKTEN. Nøkkelferdige romslige og store rekkehus på flott og solrik utsiktstomt på valderøy. NORDBOHUS ÅLESUND

USIKTEN. Nøkkelferdige romslige og store rekkehus på flott og solrik utsiktstomt på valderøy. NORDBOHUS ÅLESUND USIKTEN Nøkkelferdige romslige og store rekkehus på flott og solrik utsiktstomt på valderøy. NORDBOHUS ÅLESUND EksTERIOR UTSIKTEN Boligene blir beliggende i etablert boligområde med eldre og nyere bebyggelse

Detaljer

Velkommen til en presentasjon av Hjellnes Consult as v/ Arild Kristiseter

Velkommen til en presentasjon av Hjellnes Consult as v/ Arild Kristiseter Velkommen til en presentasjon av Hjellnes Consult as v/ Arild Kristiseter Hjellnesgruppen : Hjellnes Consult AS og Ivest Consult AS Bygg og eiendom Infrastruktur og miljø Johs Holt AS Bruer og anlegg.

Detaljer

nyttig informasjon til alle leietakere: BOREGLER VED LEIE

nyttig informasjon til alle leietakere: BOREGLER VED LEIE nyttig informasjon til alle leietakere: BOREGLER VED LEIE um_brosjyre_boogleveregler_180x180_04.indd 2 04/07/16 11:16 INNBOFORSIKRING, MALING, RENGJØRING, HULL/OPPHENG & BENKEPLATER 1. INNBOFORSIKRING

Detaljer

TANANGER- NYERE 3- ROMS LEILIGHET I NATURSKJØNNE OMGIVELSER-PARKERING- FULLT MØBLERT- INTERNETT OG TV INKLUDERT.

TANANGER- NYERE 3- ROMS LEILIGHET I NATURSKJØNNE OMGIVELSER-PARKERING- FULLT MØBLERT- INTERNETT OG TV INKLUDERT. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO TANANGER HAVBRIS 1 A, 4057 TANANGER TANANGER- NYERE 3- ROMS LEILIGHET I NATURSKJØNNE OMGIVELSER-PARKERING- FULLT MØBLERT- INTERNETT OG TV INKLUDERT. LEIEPRIS: KR. 12 000

Detaljer

Retningslinjer vedrørende oppussing, vedlikehold og ansvarsretter i lavblokkene i Romolslia borettslag

Retningslinjer vedrørende oppussing, vedlikehold og ansvarsretter i lavblokkene i Romolslia borettslag 1 Retningslinjer vedrørende oppussing, vedlikehold og ansvarsretter i lavblokkene i Romolslia borettslag INNHOLD Side 2 Side 3 Side 4 Vegger Kanaler og sjakter Pipe og ildsted Vann og avløp Elektriske

Detaljer

Design & Illustrasjon: Vibekehoie.no Foto: Istock. Stor familiehytte. med sentral beliggenhet

Design & Illustrasjon: Vibekehoie.no Foto: Istock. Stor familiehytte. med sentral beliggenhet Design & Illustrasjon: Vibekehoie.no Foto: Istock Stor familiehytte med sentral beliggenhet UTBYGGER: STOLTBOLIG ARKITEKTUR: STOLTBOLIG Ålsheia Sinnes ARENA Tjørhomfjellet Sinnes Leite Til Sandnes Svartevasskvæven

Detaljer

Prosedyrer og Ordensregler

Prosedyrer og Ordensregler Prosedyrer og Ordensregler 1. Formål Disse reglene er laget for å øke trivselen og sikkerheten for alle beboerne i Sameiet Vestvågen. Dersom alle tar sin del av ansvaret og bidrar med å ta hensyn til reglene,

Detaljer

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag!

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Dette skrivet er til deg som er nyinnflyttet i Enga borettslag. Skrivet tar for seg mange av de spørsmålene som dukker opp den første tiden en bor på et

Detaljer

Prospekt LEILIGHETER TOPPETASJEN. RAMSMOEN TERRASSE Tynset

Prospekt LEILIGHETER TOPPETASJEN. RAMSMOEN TERRASSE Tynset Prospekt LEILIGHETER TOPPETASJEN RAMSMOEN TERRASSE Tynset Bo sentralt I tillegg til flott utsikt vil de nye sentrumsleilighetene i Tynset sentrum ha gangavstand til skistadion/lysløype, fotballstadion

Detaljer

BOLIGSAMEIET LØRENPARKEN. Illustrasjon/Skisse

BOLIGSAMEIET LØRENPARKEN. Illustrasjon/Skisse BOLIGSAMEIET LØRENPARKEN Illustrasjon/Skisse Vårt prosjekt nr. 2111 Bygg 4A, 4B, 5A, 5B År 2006 Innhold 1. Overtakelseserklæring 2. Forretningsfører og vaktmesterordning 3. Generell informasjon 4. Montasjeveiledning

Detaljer

Hytte til salg på Svenneviksheia. Prosjektert hytte med sjøutsikt med båtplass. Prisantydning kr 3 390 000,-

Hytte til salg på Svenneviksheia. Prosjektert hytte med sjøutsikt med båtplass. Prisantydning kr 3 390 000,- Hytte til salg på Svenneviksheia Prosjektert hytte med sjøutsikt med båtplass. Prisantydning kr 3 390 000,- Eksteriør, fasade Hytta blir satt opp i tre. Store vindusflater sørger for mye godt lys inn i

Detaljer

Sjekkliste for 1-årskontroll av egen leilighet

Sjekkliste for 1-årskontroll av egen leilighet Sjekkliste for 1-årskontroll av egen leilighet Dette skrivet er utarbeidet av Styret i Sameiet Horgvegen 13-17, basert på alle saker og henvendelser fra beboere til styret igjennom det første driftsåret.

Detaljer

GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER

GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER À jour pr. april 2009 Orientering Byggherre: Eiendommen: Bebyggelse: Tidsplan: Fellesarealer: Liland Rorbuer er et fritidsboligprosjekt

Detaljer

Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse

Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse Prosjektnr.: Revisjon nr: 6 Dato: 19. oktober 2015 Taktekking Type tekking Produsent Farge Kommentar Hovedtak Papptekking Sort Trappetårn

Detaljer

Leveransebeskrivelse Bolig nr. 1-10

Leveransebeskrivelse Bolig nr. 1-10 1 Leveransebeskrivelse Bolig nr. 1-10 Basert på TEK10, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse. Revidert 09/2010 Byggherre: Fjogstad-hus Eiendom A/S Byggeadresse: Litlaberget B-10

Detaljer

Innvendige trapper med malte vanger, massive lakkerte eiketrinn og tette opptrinn. Hvitmalte trebalustrer og meglere.

Innvendige trapper med malte vanger, massive lakkerte eiketrinn og tette opptrinn. Hvitmalte trebalustrer og meglere. leveransebeskrivelse Skippergata 19 Hovedhus AREALER YTTERVEGGER ETASJESKILLERE VEGGER TAKVERK VINDUER DØRER GULV TRAPP LISTVERK Se plantegninger for spesifisering/måling av arealer. Sportsbod/balkonger/platt/utearealer

Detaljer

VENTILASJON VENTILASJON

VENTILASJON VENTILASJON 32 VENTILASJON VENTILASJON Stikkordregister Blås opp en plastpose og legg den i fryseren. Etter en kort stund er posen full av dugg og vanndråper. Vannet kommer ikke ut fordi det ikke finnes ventilasjon.

Detaljer

SAMEIET HOVINBEKKEN 1 H U S O R D E N S R E G L E R

SAMEIET HOVINBEKKEN 1 H U S O R D E N S R E G L E R SAMEIET HOVINBEKKEN 1 H U S O R D E N S R E G L E R Husordensreglene kommer som et tillegg til vedtekter fra sameiermøtet 21.1.2014. Disse er endret i sameiermøte den 18.04.2017. Husordensreglene inneholder

Detaljer

Prospekt LEILIGHETER. RAMSMOEN TERRASSE Tynset

Prospekt LEILIGHETER. RAMSMOEN TERRASSE Tynset Prospekt LEILIGHETER RAMSMOEN TERRASSE Tynset Bo sentralt I tillegg til flott utsikt vil de nye sentrumsleilighetene i Tynset sentrum ha gangavstand til skistadion/lysløype, fotballstadion og skøytebane.

Detaljer

En perfekt bolig for deg som vil bo. både fint og rimelig på Jørpeland

En perfekt bolig for deg som vil bo. både fint og rimelig på Jørpeland En perfekt bolig for deg som vil bo både fint og rimelig på Jørpeland Jørpelands rimeligste bolig? I egen bolig kan du gjøre hva du vil, så mye du vil Nå kan du/dere snart flytte inn i egen bolig på Øvre

Detaljer

Kongsteinsvegen på tau 2 eneboliger. Fantastisk utsikt. et steinkast fra sjøen

Kongsteinsvegen på tau 2 eneboliger. Fantastisk utsikt. et steinkast fra sjøen Kongsteinsvegen på tau 2 eneboliger Fantastisk utsikt et steinkast fra sjøen Kongsteinsvegen på tau 2 eneboliger Solnedganger du kommer til å leve lenge på. Rusle ned til sjø- og båtliv. Kongsteinsvegen

Detaljer

Nyheter. ny hytteserie. Tinde Danebu. Bygger varige verdier

Nyheter. ny hytteserie. Tinde Danebu. Bygger varige verdier ny hytteserie Nyheter 2015 Tinde Danebu Bygger varige verdier ny hytteserie Tinde Danebu Tinde Danebu er en moderne hytte som passer både på fjellet og ved sjøen. Det er lagt stort vekt på arealeffektive

Detaljer

A/L ELGTRÅKKET BORETTSLAG HUSORDENSREGLER

A/L ELGTRÅKKET BORETTSLAG HUSORDENSREGLER A/L ELGTRÅKKET BORETTSLAG HUSORDENSREGLER Husordensreglene inneholder bestemmelser om bruk av boligen og fellesarealene, og skal bidra til å fremme orden, trivsel og sikkerhet i borettslaget. Det er i

Detaljer

PEN, GJENNOMGÅENDE 4-ROMS TERRASSELEILIGHET MED GARASJE. FLOTT TERRASSE MED UTSIKT OG GODE SOLFORHOLD.

PEN, GJENNOMGÅENDE 4-ROMS TERRASSELEILIGHET MED GARASJE. FLOTT TERRASSE MED UTSIKT OG GODE SOLFORHOLD. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO ULLERN VÆKERØVN. 129 C, 0383 OSLO PEN, GJENNOMGÅENDE 4-ROMS TERRASSELEILIGHET MED GARASJE. FLOTT TERRASSE MED UTSIKT OG GODE SOLFORHOLD. LEIEPRIS: KR. 16 500 PR. MND.

Detaljer

Vi gratulerer med ny balkong

Vi gratulerer med ny balkong Til beboerne i Linderud borettslag Vi gratulerer med ny balkong Dette er et kvalitetsprodukt som er produsert i Eresfjord i Møre og Romsdal av Metalfox Aluminium AS. Montasjen er utført i samarbeid med

Detaljer

Manglende varme i leiligheter

Manglende varme i leiligheter Manglende varme i leiligheter Bakgrunn: Vi har fått klager om at beboere ikke føler at de har tilstrekkelig med varme i leiligheten. Utbygger sammen med totalentreprenør Veidekke tar dette seriøst og det

Detaljer

VELKOMMEN TIL TORP BORETTSLAG

VELKOMMEN TIL TORP BORETTSLAG VELKOMMEN TIL TORP BORETTSLAG Innholdsfortegnelse Orientering til Borettshaverne i Torp Borettslag Side 2 Nyttig å vite! Side 3 Husordensregler for Torp Borettslag Side 4 Parkeringsplan for Torp Borettslag

Detaljer

HELT NY 2-ROMS LEILIGHET. FYRING, VARMTVANN, KABEL-TV OG INTERNETT INKLUDERT.

HELT NY 2-ROMS LEILIGHET. FYRING, VARMTVANN, KABEL-TV OG INTERNETT INKLUDERT. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO JESSHEIM MYRSLETTA 125, 2052 JESSHEIM HELT NY 2-ROMS LEILIGHET. FYRING, VARMTVANN, KABEL-TV OG INTERNETT INKLUDERT. LEIEPRIS: KR. 9 000 PR. MND. VARMTVANN OG SENTRALFYRING

Detaljer

Husordensregler for Åsly Borettslag

Husordensregler for Åsly Borettslag 1 Husordensregler for Åsly Borettslag Vedtatt på generalforsamling 22.05.1995. Revidert på generalforsamling 13.05.2004 Revidert på generalforsamling 22.05.2014 Revidert på generalforsamling 31.05.2017

Detaljer

FLOTT ENEBOLIG - UMØBLERT - LANGTIDSLEIE

FLOTT ENEBOLIG - UMØBLERT - LANGTIDSLEIE BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO SOLA VARDESTIEN 4 B, 4050 SOLA FLOTT ENEBOLIG - UMØBLERT - LANGTIDSLEIE LEIEPRIS: KR. 17 000 PR. MND. OVERTAKELSE: 01.07.2016 AREAL/ROM: CA. 200 KVM. BRA. ANTALL ROM:

Detaljer

Disse reglene er laget for å øke trivselen og sikkerheten for alle beboerne i Sameiet Vestvågen.

Disse reglene er laget for å øke trivselen og sikkerheten for alle beboerne i Sameiet Vestvågen. Prosedyrer og Ordensregler 1. Formål Disse reglene er laget for å øke trivselen og sikkerheten for alle beboerne i Sameiet Vestvågen. Dersom alle tar sin del av ansvaret og bidrar med å ta hensyn til reglene,

Detaljer

mars 2017 MONTERINGS OG BRUKSANVISNING Ecosun GS ELFLEX GLASS STRÅLEPANEL FOR VEGG & TAK

mars 2017 MONTERINGS OG BRUKSANVISNING Ecosun GS ELFLEX GLASS STRÅLEPANEL FOR VEGG & TAK mars 2017 MONTERINGS OG BRUKSANVISNING Ecosun GS ELFLEX GLASS STRÅLEPANEL FOR VEGG & TAK MERK: Montering og demontering skal foretas av autorisert personale. Før service/montering/ demontering starter

Detaljer

Vestliskrenten Sameie Drifts- og Vedlikeholdsinstruks Rehabiliterte terrasser

Vestliskrenten Sameie Drifts- og Vedlikeholdsinstruks Rehabiliterte terrasser Vestliskrenten Sameie Drifts- og Vedlikeholdsinstruks Rehabiliterte terrasser Vestliskrenten Sameie Ragnhild Schibbyesv. 13 0968 Oslo E-post: styret@vestli.no - www.vestli.no Telefon styreleder: 415 02

Detaljer

- Kommunale avgifter (renovasjon, vann, kloakk ) - Abonnement/Vedlikeholdsavgift for kabel -TV/radio

- Kommunale avgifter (renovasjon, vann, kloakk ) - Abonnement/Vedlikeholdsavgift for kabel -TV/radio 4. GENERELT TIL ORIENTERING 4.1 FELLESUTGIFTER Den månedlige fellesutgiften dekker følgende: - Kommunale avgifter (renovasjon, vann, kloakk ) - Felles bygningskaskoforsikring (med unntakelse av sameieres

Detaljer

MODERNE LEILIGHET MED 3 SOVEROM I ET ATTRAKTIVT OMRÅDE- UMØBLERT

MODERNE LEILIGHET MED 3 SOVEROM I ET ATTRAKTIVT OMRÅDE- UMØBLERT BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO SANDNES NIKKELVEIEN 18, LEIL 504, 4313 SANDNES MODERNE LEILIGHET MED 3 SOVEROM I ET ATTRAKTIVT OMRÅDE- UMØBLERT LEIEPRIS: KR. 13 000 PR. MND. OVERTAKELSE: 01.03.2016 AREAL/ROM:

Detaljer

Kort om selskapet. Vøientunet Borettslag v/alexander Tresvig Stockfleths gate 42 0461 Oslo Dato: 25.04.2014

Kort om selskapet. Vøientunet Borettslag v/alexander Tresvig Stockfleths gate 42 0461 Oslo Dato: 25.04.2014 Vøientunet Borettslag v/alexander Tresvig Stockfleths gate 42 0461 Oslo Dato: 25.04.2014 Bonum AS Gjerdrumsvei 12 0484 OSLO Org. Nr: 997190203 Prisoverslag rehabilitering av loft og kjeller Viser til hyggelig

Detaljer

FLOTT, ROMSLIG ENDELEILIGHET I ATTRAKTIVT BOLIGKOMPLEKS PÅ DRONNINGÅSEN.

FLOTT, ROMSLIG ENDELEILIGHET I ATTRAKTIVT BOLIGKOMPLEKS PÅ DRONNINGÅSEN. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO GAUSEL DRONNINGÅSEN 77, 4032 STAVANGER FLOTT, ROMSLIG ENDELEILIGHET I ATTRAKTIVT BOLIGKOMPLEKS PÅ DRONNINGÅSEN. LEIEPRIS: KR. 13 000 PR. MND. OVERTAKELSE: OMGÅENDE AREAL/ROM:

Detaljer

VIKA/SOLLI PLASS - PEN GJENNOMGÅENDE 3-ROMS MED GOD PLANLØSNING OG ATTRAKTIV BELIGGENHET. FYRING/VARMTVANN INKL.

VIKA/SOLLI PLASS - PEN GJENNOMGÅENDE 3-ROMS MED GOD PLANLØSNING OG ATTRAKTIV BELIGGENHET. FYRING/VARMTVANN INKL. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO VIKA CORT ADELERS GATE 14, 0254 OSLO VIKA/SOLLI PLASS - PEN GJENNOMGÅENDE 3-ROMS MED GOD PLANLØSNING OG ATTRAKTIV BELIGGENHET. FYRING/VARMTVANN INKL. LEIEPRIS: KR. 15

Detaljer

Student og på jakt etter EGEN BOLIG?

Student og på jakt etter EGEN BOLIG? Student og på jakt etter EGEN BOLIG? www. frikvarteret. no Nå Har du sjansen! 43 moderne leiligheter på Bragernes i Drammen legges nå ut for salg. Alle med eget soverom, flislagt bad og kjøkken innredet

Detaljer

STOR 4-ROMS LEILIGHET - MØBLERT - LANGTIDSLEIE

STOR 4-ROMS LEILIGHET - MØBLERT - LANGTIDSLEIE BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO STAVANGER RANDABERGVEIEN 100, 4027 STAVANGER STOR 4-ROMS LEILIGHET - MØBLERT - LANGTIDSLEIE LEIEPRIS: KR. 12 000 PR. MND. OVERTAKELSE: LEDIG NÅ! AREAL/ROM: CA. 100 KVM.

Detaljer

HYBEL I VERVEN MED SJØUTSIKT- STRØM INKLUDERT!

HYBEL I VERVEN MED SJØUTSIKT- STRØM INKLUDERT! BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO VERVEN VERVEN 36, LEIL 503, 4014 STAVANGER HYBEL I VERVEN MED SJØUTSIKT- STRØM INKLUDERT! LEIEPRIS: KR. 5 900 PR. MND. ELEKTRISITET INKLUDERT I HUSLEIEN. OVERTAKELSE:

Detaljer

Hytte til salg på Lohnestrand. Prosjektert hytte båtplass. Prisantydning fra kr 1 650 000,-

Hytte til salg på Lohnestrand. Prosjektert hytte båtplass. Prisantydning fra kr 1 650 000,- Hytte til salg på Lohnestrand Prosjektert hytte båtplass. Prisantydning fra kr 1 650 000,- Eksteriør, fasade Hytta blir satt opp i tre. Store vindusflater sørger for mye godt lys inn i hytta og skaper

Detaljer

3-ROMS LEILIGHET I BOLIGSTIFTELSE!

3-ROMS LEILIGHET I BOLIGSTIFTELSE! BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO OPPAKER HUMLEVEGEN 44C, 2166 OPPAKER 3-ROMS LEILIGHET I BOLIGSTIFTELSE! LEIEPRIS: KR. 7 300 PR. MND. OVERTAKELSE: OMGÅENDE AREAL/ROM: CA. 75 KVM. BRA. ANTALL ROM: 3. KONTAKTPERSON:

Detaljer

VÅTROMSDOKUMENTASJON

VÅTROMSDOKUMENTASJON VÅTROMSDOKUMENTASJON Arbeider utført i henhold til Byggebransjens våtromsnorm (BVN) Opplysninger om prosjektet: Kunde Adresse Telefoner Utførte arbeider Rehabilitering av baderom i 1. etg. inkl. prosjektering,

Detaljer

Innhold Vedlegg sider Oversikt vedlegg A 1 Alarminstruks - Heisalarm B1 1 Hjelp Nødtelefoner Oppslag + P - Hjelp Telefonliste / God å ha?

Innhold Vedlegg sider Oversikt vedlegg A 1 Alarminstruks - Heisalarm B1 1 Hjelp Nødtelefoner Oppslag + P - Hjelp Telefonliste / God å ha? A Innhold Vedlegg sider Oversikt vedlegg A 1 Alarminstruks - Heisalarm B1 1 Hjelp Nødtelefoner Oppslag + P - Hjelp Telefonliste / God å ha? Bestilles - Kontakt med Leder og Vaktmester B2 1 Instruks for

Detaljer

SANDEFJORD FAGHANDEL. Utvikler gode arenaer for faghandel

SANDEFJORD FAGHANDEL. Utvikler gode arenaer for faghandel SANDEFJORD FAGHANDEL Innhold Sandefjord Faghandel blir en del av en større kjede av sentre, med fokus på salg av volumvarer innen: Byggevare VVS Fliser Kjøkken Elektro Hagesenter Bil Bildeler Jernvare

Detaljer

Ener`n. Vi pusser opp! Nytt system for energiregulering. Har du gjort radiatoren klar for vinteren?

Ener`n. Vi pusser opp! Nytt system for energiregulering. Har du gjort radiatoren klar for vinteren? Vi pusser opp! Nytt system for energiregulering Har du gjort radiatoren klar for vinteren? Vi pusser opp! Det har lenge vært et behov for generell oppussing av inngangspartier, trappeoppganger og korridorer

Detaljer

Leveringsbeskrivelse 2015 OPPFØRING AV FRITIDSBOLIG I TØMMER

Leveringsbeskrivelse 2015 OPPFØRING AV FRITIDSBOLIG I TØMMER Leveringsbeskrivelse 2015 OPPFØRING AV FRITIDSBOLIG I TØMMER Mørelaft har siden etableringen i 1995 laftet 6 og 8 hytter, hus og aneks, og har i like mange år fokusert på produktutvikling og kvalitet.

Detaljer

LEDIG FRA 1 MARS: 4-ROMS LEILIGHET PÅ GRILSTADHAUGEN - HAGE - TERRASSE - P-PLASS

LEDIG FRA 1 MARS: 4-ROMS LEILIGHET PÅ GRILSTADHAUGEN - HAGE - TERRASSE - P-PLASS BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO GRILSTADHAUGEN TROLLSVINGEN 1, 7056 RANHEIM LEDIG FRA 1 MARS: 4-ROMS LEILIGHET PÅ GRILSTADHAUGEN - HAGE - TERRASSE - P-PLASS LEIEPRIS: KR. 15 000 PR. MND. OVERTAKELSE:

Detaljer

STANDARD LEVERANSE I LEILIGHETER

STANDARD LEVERANSE I LEILIGHETER STANDARD LEVERANSE I LEILIGHETER SOGSTIVEIEN 68 Her er et utdrag fra tilvalgsinformasjonen som ble utarbeidet i forkant av prosjektet og som beskriver standard leveranse i leilighetene. Det er ofte beskrevet

Detaljer

Design & Illustrasjon: Vibekehoie.no Foto: Istock. Stor familiehytte med sentral beliggenhet i Furuåsen

Design & Illustrasjon: Vibekehoie.no Foto: Istock. Stor familiehytte med sentral beliggenhet i Furuåsen Design & Illustrasjon: Vibekehoie.no Foto: Istock Stor familiehytte med sentral beliggenhet i Furuåsen UTBYGGER: STOLTBOLIG ARKITEKTUR: STOLTBOLIG Ålsheia Sinnes ARENA Tjørhomfjellet Sinnes Leite Til Sandnes

Detaljer

BERGEN SENTRUM - 1 SOVEROM + 1 DISPONIBELT ROM - LEKKER LEILIGHET PÅ BRYGGEN

BERGEN SENTRUM - 1 SOVEROM + 1 DISPONIBELT ROM - LEKKER LEILIGHET PÅ BRYGGEN BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO BERGEN SENTRUM SANDBROGATEN 3, 5003 BERGEN BERGEN SENTRUM - 1 SOVEROM + 1 DISPONIBELT ROM - LEKKER LEILIGHET PÅ BRYGGEN LEIEPRIS: KR. 13 321 PR. MND. OVERTAKELSE: 15.12.2015

Detaljer

TAUMARKA 2 TOMANNSBOLIGER FLOTTE, PRAKTISKE FAMILIEBOLIGER I TAUMARKA BO NÆRT SKOLE, IDRETTSANLEGG OG FERJEKAI.

TAUMARKA 2 TOMANNSBOLIGER FLOTTE, PRAKTISKE FAMILIEBOLIGER I TAUMARKA BO NÆRT SKOLE, IDRETTSANLEGG OG FERJEKAI. TAUMARKA 2 TOMANNSBOLIGER FLOTTE, PRAKTISKE FAMILIEBOLIGER I TAUMARKA BO NÆRT SKOLE, IDRETTSANLEGG OG FERJEKAI. TAUMARKA 2 TOMANNSBOLIGER Taumarka Bo flott, bo godt, i familiens eget slott. De første 22

Detaljer

Jåsund enebolig. Himmel og hav så fint familien kan bo på Tananger

Jåsund enebolig. Himmel og hav så fint familien kan bo på Tananger Himmel og hav så fint familien kan bo på Tananger Bildet er en illustrasjon og avviker noe i forhold til virkelig terreng/omgivelser. Stiplet linje indikerer fremtidig planlagt bebyggelse. Fredelig. Sentralt.

Detaljer

Leveranse interiør 01.11.2015

Leveranse interiør 01.11.2015 Leveranse interiør 01.11.2015 Kortfattet sammendrag med leveranse for Tordenskjolds Hage. Vegger generelt: Gulv generelt: Hvitmalt, (Bomullshvit) Parkett, Haro, Eik Family, 3 stavs, Matt børstet lakkert,

Detaljer

Leveranse interiør 13.11.2015

Leveranse interiør 13.11.2015 Leveranse interiør 13.11.2015 Kortfattet sammendrag med leveranse for Tordenskjolds Hage. Vegger generelt: Gulv generelt: Hvitmalt, (Bomullshvit) Parkett, Haro, Eik Family, 3 stavs, Matt børstet lakkert

Detaljer

FDV dokumentasjon GDL takaltan

FDV dokumentasjon GDL takaltan FDV dokumentasjon GDL takaltan PRODUSERT FRA APRIL 2015 Takterrasse type GDL 3066 og 3066L lakkert furu GDL 2066 og 2066L hvitmalt furu Takvinkel 35-53 Utendørs bruk Ja Mål Bredde: 940 mm / Høyde: 2520

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET RØA TERRASSE (godkjent på ekstra ordinært sameiemøte 27. september 2007)

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET RØA TERRASSE (godkjent på ekstra ordinært sameiemøte 27. september 2007) HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET RØA TERRASSE (godkjent på ekstra ordinært sameiemøte 27. september 2007) GENERELT 1. Disse husordensreglene er en veiledning i god naboskikk. De inneholder samtidig regler og

Detaljer

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag Dato: 2016-06-15 00:23 STATUSRAPPORT 408 Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den detaljerte

Detaljer

2-ROMS LEILIGHET I UNDERETASJEN MED GANGAVSTAND TIL BUSS OG BUTIKK OG KORT VEI TIL SENTRUM.

2-ROMS LEILIGHET I UNDERETASJEN MED GANGAVSTAND TIL BUSS OG BUTIKK OG KORT VEI TIL SENTRUM. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO JESSHEIM RÅDYRSTIEN 4, 2052 JESSHEIM 2-ROMS LEILIGHET I UNDERETASJEN MED GANGAVSTAND TIL BUSS OG BUTIKK OG KORT VEI TIL SENTRUM. LEIEPRIS: KR. 7 500 PR. MND. OVERTAKELSE:

Detaljer

Brukerhåndbok Campingvogn

Brukerhåndbok Campingvogn Brukerhåndbok Campingvogn Side 1 Nøkkel til spikertelt finner du i svart boks montert i hjørne av spikertelt på elvesiden. Eierne av plassen, Henning og Maria Haukeland har også nøkkel og kan være behjelpelig

Detaljer

INNHOLDSRIK 4-ROMS LEILIGHET - UMØBLERT - LANGTIDSLEIE

INNHOLDSRIK 4-ROMS LEILIGHET - UMØBLERT - LANGTIDSLEIE BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO RENNESØY SØRBØVEIEN 657, LEILIGHET 101, 4150 RENNESØY INNHOLDSRIK 4-ROMS LEILIGHET - UMØBLERT - LANGTIDSLEIE LEIEPRIS: KR. 9 000 PR. MND. OVERTAKELSE: LEDIG NÅ! AREAL/ROM:

Detaljer

FLOTT 3-ROMS LEILIGHET MED STOR TERRASSE OG PARKERING

FLOTT 3-ROMS LEILIGHET MED STOR TERRASSE OG PARKERING BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO STAVANGER MADLASTOKKEN 2A, 4042 HAFRSFJORD FLOTT 3-ROMS LEILIGHET MED STOR TERRASSE OG PARKERING LEIEPRIS: KR. 11 000 PR. MND. OVERTAKELSE: LEDIG NÅ! AREAL/ROM: CA. 62

Detaljer

Ringerike Boligstiftelse Dato : Opp- pussing leiligheter.

Ringerike Boligstiftelse Dato : Opp- pussing leiligheter. Ringerike Boligstiftelse Dato : 17.12.2015 Opp pussing leiligheter. Bygningsmessig beskrivelse. Administrasjon. Entreprenør og representant for tiltakshaver befarer hver leilighet før oppstart for å bestemme

Detaljer

2 boliger for salg. 2 nye boliger under oppføring ferdig vår/høst -14

2 boliger for salg. 2 nye boliger under oppføring ferdig vår/høst -14 2 boliger for salg 2 nye boliger under oppføring ferdig vår/høst -14 Høy standard Vannbåren gulvvarme Brutto innredet gulvflate 135m 2 Prisantydning 2 950 000 3 150 000 Kjøper kan påvirke interiørvalget

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

Leveransebeskrivelse Sviland, Skårlandsveien (B2 C) Basert på TEK, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse.

Leveransebeskrivelse Sviland, Skårlandsveien (B2 C) Basert på TEK, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse. 1 Leveransebeskrivelse Sviland, Skårlandsveien 21-25 (B2 C) Basert på TEK, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 342 normalutførelse. Byggherre: Fjogstad-hus Eiendom A/S Byggeadresse: Sviland, Skårlandsveien

Detaljer

VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON. Hasseldalen Brygge

VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON. Hasseldalen Brygge VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON Hasseldalen Brygge 2 3 Leveransebeskrivelse Bygg og teknisk anlegg 1.HOVEDKONSTRUKSJON For arkitektur, arealer, etc, henvises til vedlagte tegninger. Gjeldende byggeforskrift

Detaljer

EIERSKIFTERAPPORT FOR LEILIGHET

EIERSKIFTERAPPORT FOR LEILIGHET RAPPORTANSVARLIG: Johan Schaannings gate 66, 3746 SKIEN Tlf: 99397117 Faks: E-post: po@civengasno EIERSKIFTERAPPORT Adresse Gråtenløkka 9B Matrikkelnr Gnr 300 Bnr 1858 Feste nr Leilnr Andel-/aksje nr 19

Detaljer

Nyheter. ny hytteserie. Tinde Rondane. Bygger varige verdier

Nyheter. ny hytteserie. Tinde Rondane. Bygger varige verdier ny hytteserie Nyheter 2015 Tinde Rondane Bygger varige verdier Rondane 67 Tinde Rondane 67+ er en arealeffektiv hytte med praktisk isolert bod-/vaskerom ved inngangsparti. I første etasje er det to soverom,

Detaljer

ORDENSREGLER FOR AS TRUDVANG. Endret av styret på ordinær generalforsamling 31.mars 2004.

ORDENSREGLER FOR AS TRUDVANG. Endret av styret på ordinær generalforsamling 31.mars 2004. ORDENSREGLER FOR AS TRUDVANG Endret av styret på ordinær generalforsamling 31.mars 2004. Følgende ordensregler er satt opp for å skape gode og ordnede forhold i gården. Det første og viktigste bud er imidlertid

Detaljer

Hus til salg på Svennevig. Prosjektert hus med sjøutsikt. Prisantydning kr 3 300 000,-

Hus til salg på Svennevig. Prosjektert hus med sjøutsikt. Prisantydning kr 3 300 000,- Hus til salg på Svennevig Prosjektert hus med sjøutsikt. Prisantydning kr 3 300 000,- Eksteriør, fasade og beliggenhet Huset blir satt opp i tre. Store vindusflater sørger for mye godt lys inn i huset

Detaljer

PORSGRUNN FAGHANDEL. Utvikler gode arenaer for faghandel

PORSGRUNN FAGHANDEL. Utvikler gode arenaer for faghandel PORSGRUNN FAGHANDEL Innhold Porsgrunn Faghandel blir en del av en større kjede av sentre med fokus på salg av volumvarer innen: Byggevare VVS Fliser Kjøkken Elektro Hagesenter Bil Bildeler Jernvare Møbler

Detaljer

FULLT MØBLERT 3-ROMS LEILIGHET I STAVANGER SENTRUM.

FULLT MØBLERT 3-ROMS LEILIGHET I STAVANGER SENTRUM. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO STAVANGER SENTRUM ØVRE KLEIVEGATE 8B, 4005 STAVANGER FULLT MØBLERT 3-ROMS LEILIGHET I STAVANGER SENTRUM. LEIEPRIS: KR. 12 000 PR. MND. OVERTAKELSE: 01.10.2015 AREAL/ROM:

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG Vedtatt på ordinær generalforsamling 25.05.1994. Endret på ordinær generalforsamling 14.05.2008. HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG Borettslaget Etterstad

Detaljer

RINGSAKER FAGHANDEL. Utvikler gode arenaer for faghandel

RINGSAKER FAGHANDEL. Utvikler gode arenaer for faghandel RINGSAKER FAGHANDEL Innhold Ringsaker Faghandel blir en del av en større kjede av sentre, med fokus på salg av volumvarer innen: Byggevare VVS Fliser Kjøkken Elektro Hagesenter Bil Bildeler Jernvare Møbler

Detaljer

Fagerfjell sportssenter

Fagerfjell sportssenter Fagerfjell sportssenter Fagerfjell sportssenter FRITIDSLEILIGHETER PÅ FAGERFJELL Selveierleiligheter - uten fellesgjeld! Flott fjellutsikt fra leilighetene Alpinanlegg og langrennsløyper ved døren Fagerfjell

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

VISNING ONSDAG 17.02 KL. 16:30-17:00. INNBYDENDE OG ROMSLIG 2-ROMS MED BALKONG OG GARASJEPLASS. MØBLERT.

VISNING ONSDAG 17.02 KL. 16:30-17:00. INNBYDENDE OG ROMSLIG 2-ROMS MED BALKONG OG GARASJEPLASS. MØBLERT. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO KLØFTA PÆREHAGEN 3, 2040 KLØFTA VISNING ONSDAG 17.02 KL. 16:30-17:00. INNBYDENDE OG ROMSLIG 2-ROMS MED BALKONG OG GARASJEPLASS. MØBLERT. LEIEPRIS: KR. 9 800 PR. MND. OVERTAKELSE:

Detaljer

5.200,- PR. ROM - ALT INKLUDERT. BOFELLESSKAP - TO BAD OG TO KJØKKEN. TV, INTERNETT OG STRØM ER INKL. PASSER FOR STUDENTER

5.200,- PR. ROM - ALT INKLUDERT. BOFELLESSKAP - TO BAD OG TO KJØKKEN. TV, INTERNETT OG STRØM ER INKL. PASSER FOR STUDENTER BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO SANDVIKEN GJEBLE PEDERSSØNS GATE 34, 5034 BERGEN 5.200,- PR. ROM - ALT INKLUDERT. BOFELLESSKAP - TO BAD OG TO KJØKKEN. TV, INTERNETT OG STRØM ER INKL. PASSER FOR STUDENTER

Detaljer