Brukerhåndbok. NAVIGON Live Services. Norsk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerhåndbok. NAVIGON Live Services. Norsk"

Transkript

1 Brukerhåndbok NAVIGON Live Services Norsk Oktober 2009

2 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og alle tilbehørsdeler som er merket med dette symbolet. Disse produktene må ikke kastes i det vanlige husholdningsavfallet. Ansvarlig utgiver NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D Hamburg Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Uten eksplisitt, skriftlig tillatelse fra NAVIGON AG er det ikke for noe formål tillatt å kopiere eller formidle hele eller deler av dette dokumentet, verken elektronisk, mekanisk eller på annen måte. Alle tekniske opplysninger, tegninger osv. omfattes av loven om opphavsrett. 2009, NAVIGON AG Med enerett.

3 Innhold 1 Innledning Om denne håndboken Konvensjoner Symboler Juridisk informasjon Garanti Varemerker Spørsmål om produktet Før du begynner Pris Leveranse Beskrivelse av NAVIGON Live-modulen Viktige sikkerhetsopplysninger Sikkerhetsanvisninger for navigasjonen Sikkerhetsanvisninger for NAVIGON Live-modulen Sikkerhetsanvisninger for bruk i bil Ta i bruk NAVIGON Live-modulen Oppdatere programvaren på navigasjonsenheten Velge riktig billadekabel Koble NAVIGON Live-modulen til navigasjonsenheten Aktivere NAVIGON Live-tjenestene Forandringer i navigasjonsprogramvaren Informasjon Tast inn koordinater Bruke NAVIGON Live-tjenestene Vær Været der du er Været på det stedet du skal til Værinformasjon for et annet sted Parkering Google Local Search Trafikkmeldinger Konfigurere NAVIGON Live-tjenestene Vise status...19 Brukerhåndbok Innhold III

4 7 Vedlegg Tekniske data NAVIGON - lisensavtale Merking og serienummer Samsvarserklæring Stikkordfortegnelse...25 IV Innhold Brukerhåndbok

5 1 Innledning 1.1 Om denne håndboken Konvensjoner For å gjøre håndboken tydeligere og lettere å lese, brukes følgende måter å skrive ting på: Halvfet og kursiv: SMÅ MAJUSKLER: Halvfet: Understreket: Understreket og kursiv: Produktnavn Navn på vinduer og dialogbokser Fremheving av viktige tekststeder Navn på skjermknapper, inntastingsfelter og andre skjermelementer Navn på betjeningselementer på navigasjonsenheten Symboler Følgende symboler henviser til bestemte tekstavsnitt: Råd og tips om bruken av programvaren Mer informasjon Advarsler 1.2 Juridisk informasjon Garanti Vi forbeholder oss retten til å endre innholdet i dokumentasjon og programvare uten forvarsel. NAVIGON AG frasier seg alt ansvar for innholdets riktighet og for skader som oppstår som følge av bruken av håndboken. Vi er alltid takknemlige for opplysninger om feil og forslag til forbedringer som kan gjøre oss i stand til å tilby enda bedre produkter i fremtiden. Innledning - 5 -

6 1.2.2 Varemerker Alle varemerker og -symboler som er nevnt i håndboken og evt. registrert av tredjepart, er uten innskrenkninger underlagt bestemmelsene i de til enhver tid gjeldende lover for beskyttelse av varemerker og de angjeldende eiernes rettigheter. Alle varemerker, handelsnavn eller firmanavn som er brukt her, kan være varemerker eller registrerte varemerker tilhørende sine angjeldende eiere. Vi tar forbehold om alle rettigheter som ikke nevnes uttrykkelig her. Dersom eierskapet til et varemerke som er brukt i denne håndboken ikke er uttrykkelig oppgitt, kan man ikke derav slutte at det aktuelle navnet ikke er underlagt tredjeparts rettigheter. Google, Google Local Search er beskyttede varemerker som tilhører Google Corporation. NAVIGON er et beskyttet varemerke som tilhører NAVIGON AG. 1.3 Spørsmål om produktet Har du spørsmål om produktet? Gå til vårt nettsted og klikk på "Støtte". Der finner du et område med vanlige spørsmål (FAQ senter), samt opplysninger om hvordan du kan kontakte oss på telefon eller e-post. 2 Før du begynner Med NAVIGON Live-modulen har du alltid tilgang til de oppdaterte online-tjenestene til NAVIGON Live Services: Weather Live: Været akkurat nå for hvert punkt på veinettet til de tilgjengelige navigasjonskartene. I tillegg får du værmelding for de neste dagene. CleverParking Live: Hvis du f.eks. ønsker å navigere til et parkeringshus, kan du allerede før du begynner på turen, få vite om det er ledige plasser det. Du får også en prognose på om det kommer til å være ledige plasser når du kommer fram. Hva slags informasjon du får, er avhengig av hvilken informasjon parkeringshusoperatøren stiller til rådighet. Google Local Search: Hvis du leter etter en bestemt type destinasjon, f.eks. en thailandsk restaurant, kan du bruke Google Local Search. Du får da tilgang til anbefalinger og vurderinger fra millioner av mennesker over hele verden. Traffic Live: Du kan nå motta trafikkmeldinger fra NAVIGON Liveserveren. Denne bruker ikke bare informasjon fra radiostasjonene, men også forflytningsdata i sanntid fra alle brukerne av NAVIGON Live-tjenestene. Det blir dermed mulig å oppdage køer og beregne omkjøringsruter tidligere. I tillegg gjør forflytningsdataene det mulig å beregne ankomsttiden mer presist Før du begynner

7 2.1 Pris Dataforbindelsen mellom NAVIGON Live-modulen og NAVIGON Livetjenestene går over mobiltelefonnettet. SIM-kortet som trengs til dette, er allerede satt inn i modulen. Det kan kun brukes til NAVIGON Livetjenestene, og er sperret for all annen bruk (telefoni, SMS, MMS osv.). Det er gratis å bruke NAVIGON Live-tjenestene i 3 måneder fra aktiveringsdatoen. Du betaler hverken for oppkobling eller dataoverføring. Etter denne perioden kan du abonnere på tjenestene. Du finner mer informasjon om dette på Du belastes ikke for noen tilleggsgebyrer hvis du bruker NAVIGON Live-tjenestene i andre land i Europa enn hjemlandet ditt. Vær imidlertid oppmerksom på at f.eks. informasjon om priser for parkering og ledige parkeringsplasser ikke er foreligger for alle områder i alle land. Du finner flere opplysninger om hvilke NAVIGON Live-tjenester som er tilgjengelige i de forskjellige landene, samt beskrivelser av abonnementene, på 2.2 Leveranse Kontroller at leveransen er fullstendig. Henvend deg omgående der du kjøpte produktet, dersom det er noe som mangler. Leveransen omfatter: NAVIGON Live-modul Billadekabel (10-24V strømadapter til sigarettenner/strømuttak) med integrert TMC-antenne. Folder med illustrert installasjons- og aktiveringsveiledning. Denne folderen inneholder også aktiveringskoden. SIM-kortholder. Kortholderen er limt inn i folderen, og er enkel å ta ut. SIM-kortet er allerede tatt ut. SIM-kort (allerede satt inn i NAVIGON Live-modulen) Merk: Ta godt vare på SIM-kortholderen! Du vil få bruk for informasjonen på den hvis du skulle få behov til å henvende deg til NAVIGONs servicesenter. Før du begynner - 7 -

8 2.3 Beskrivelse av NAVIGON Live-modulen 1 NAVIGON Live-modul 2 Mini-USB-plugg for tilkobling til navigasjonsenheten 3 Plass til SIM-kortet (allerede satt inn) 4 Lysdiode 5 Mini-USB-kontakt for billadekabelen 6 Billadekabel 2.4 Viktige sikkerhetsopplysninger For din egen skyld bør du lese nøye gjennom sikkerhetsanvisningene og advarslene nedenfor før du tar i bruk NAVIGON Live-modulen. Les også sikkerhetsanvisningene i håndboken for navigasjonsenheten! Sikkerhetsanvisninger for navigasjonen Navigasjonssystemet og NAVIGON Live-modulen brukes på eget ansvar. OBS! Ikke bruk navigasjonssystemet i fart - dette kan føre til alvorlige ulykker! OBS! Du må bare se på skjermen når du befinner deg i en trygg trafikksituasjon! Før du begynner

9 2.4.2 Sikkerhetsanvisninger for NAVIGON Live-modulen OBS! Beskytt enheten mot fuktighet. Den er ikke vanntett og tåler ikke vannsprut. OBS! Åpne aldri dekselet til NAVIGON Live-modulen. OBS! Utsett aldri NAVIGON Live-modulen for sterk varme eller kulde. Dette kan skade enheten (se "Tekniske data", side 19). OBS! Ikke trekk i ledningen for å dra ut kontakten. NAVIGON Livemodulen kan da bli skadet eller ødelagt. OBS! Ikke utsett NAVIGON Live-modulen for sterke temperatursvingninger. Det kan føre til at det dannes kondens. Merk: Kablene må ikke bøyes. Sørg for at de ikke skades av skarpe gjenstander Sikkerhetsanvisninger for bruk i bil OBS! Ikke legg kabler for nær rattet eller andre instrumenter i bilen. Unngå at enheten hindrer sjåføren i å kjøre bilen og betjene alle instrumentene. OBS! Ikke legg kabler i nærheten av enheter og tilførselsledninger som har betydning for sikkerheten. OBS! Etter at NAVIGON Live-modulen er installert, må du kontrollere alle innretninger i bilen som har betydning for sikkerheten. OBS! Billadekabelen skal bare kobles til sigarettennere/strømuttak med spenning på 10-24V. OBS! Ta ut strømkontakten til billadekabelen fra sigarettenneren når du slår av tenningen. Kontakten trekker alltid en liten strømmengde, og kan dermed tømme bilbatteriet. Før du begynner - 9 -

10 2.5 Ta i bruk NAVIGON Live-modulen Oppdatere programvaren på navigasjonsenheten Du har kjøpt navigasjonsenheten og NAVIGON Live-modulen (NAVIGON xx50 Live) samlet i en pakke: Passende programvare er allerede installert på navigasjonsenheten. Det er ikke nødvendig å oppdatere den. Du har kjøpt NAVIGON Live-modulen separat som tilleggsutstyr til en navigasjonsenhet du hadde fra før: Du må oppdatere programvaren før du kan begynne å bruke NAVIGON Live-tjenestene. Du kan enkelt oppdatere programvaren ved hjelp av NAVIGON Fresh, som du kan laste ned og installere gratis fra nettsiden 1. Start NAVIGON Fresh på datamaskinen din. 2. Logg deg inn på MyNAVIGON-kontoen din. 3. Slå på navigasjonsenheten. 4. Koble navigasjonsenheten til datamaskinen med en USB-kabel. Det kan hende at navigasjonsenheten foretar en omstart. Deretter vises det et symbol på skjermen på navigasjonsenheten som viser at det er opprettet forbindelse til en datamaskin. Hvis navigasjonsenheten ikke er registrert, blir du bedt om å gjøre det nå. 5. Klikk på Last ned kart og tjenester. En oversiktsside åpnes med de nedlastingene som er tilgjengelige for navigasjonsenheten din. 6. Klikk på Gratisnedlastinger. Der finner du Upgrade NAVIGON xx50 Live. 7. Klikk på Last ned der. 8. Følg deretter instruksjonene på skjermen. Programvaren blir lastet ned og installert. NAVIGON Fresh sier fra når installeringen er ferdig. 9. Klikk på Fullfør. Merk: Når du har opprettet en MyNAVIGON-konto og registrert NAVIGON-enhetene dine, er du sikker på at du alltid får de riktige nedlastingene og oppdateringene Før du begynner

11 2.5.2 Velge riktig billadekabel Du har kjøpt navigasjonsenheten og NAVIGON Live-modulen samlet i en pakke: Passende billadekabel følger med i pakken. Bruk denne kabelen. Du har kjøpt NAVIGON Live-modulen separat som tilleggsutstyr til en navigasjonsenhet du hadde fra før: Det kan hende at strømadapteren i den ladekabelen du har, ikke gir nok effekt til å drive begge enhetene (navigasjonssystemet og NAVIGON Live-modulen). OBS! Bruk bare den billadekabelen som fulgte med NAVIGON Livemodulen! Den billadekabelen som fulgte med NAVIGON Live-modulen, gir nok effekt til å drive begge enhetene Koble NAVIGON Live-modulen til navigasjonsenheten Du har evt. oppdatert navigasjonsprogramvaren (se "Oppdatere programvaren på navigasjonsenheten", side 10). Du har festet holderen til navigasjonsenheten i bilen. Du har billadekabelen som fulgte med NAVIGON Live-modulen. Navigasjonsenheten er slått av. 1. Koble kabelen til NAVIGON Live-modulen til den USB-porten i navigasjonsenheten som brukes til strømforsyningen. OBS! Du må koble kabelen fra NAVIGON Live-modulen direkte til navigasjonsenheten selv om holderen også kunne forsynt den med strøm. Hvis ikke kommer ikke modulen til å virke. 2. Koble billadekabelen som fulgte med NAVIGON Live-modulen, til sigarettenneren/12 V-uttaket i bilen og til mini-usb-porten i modulen. NAVIGON-logoen på modulen lyser oransje når den får strøm. Da forsyner den også den tilkoblede navigasjonsenheten med strøm. 3. Sett navigasjonsenheten i holderen. 4. Sørg for at NAVIGON Live-enheten ligger på dashbordet, slik at mobilmottaket blir best mulig. OBS! Billadekabelen skal bare kobles til sigarettennere/strømuttak med spenning på 10-24V. Merk: Stikk USB-pluggene godt inn i USB-portene! Før du begynner

12 OBS! Følg alltid sikkerhetsanvisningene i kapitlet "Viktige sikkerhetsopplysninger", side Aktivere NAVIGON Live-tjenestene Før du tar i bruk NAVIGON Live-tjenestene for første gang, må de aktiveres. Deretter er det gratis å bruke dem i 3 måneder (se "Pris", side 7). NAVIGON Live-modulen er koblet til navigasjonenheten. Du har funnet fram folderen med aktiveringskoden som fulgte med NAVIGON Live-modulen. 1. Slå på navigasjonsenheten. Tast eventuelt inn passordet. Hvis du ser en skjermknapp Navigasjon: Trykk på den. (Vinduet med denne skjermknappen forekommer ikke på alle navigasjonsenheter som du kan bruke NAVIGON Live-tjenestene med). Vinduet NAVIGASJON åpnes. 2. Trykk på (NAVIGON Live). Du blir spurt om du vil aktivere NAVIGON Live-tjenestene. 3. Trykk på Ja. 4. Tast inn aktiveringskoden. 5. Trykk på Aktiver. NAVIGON Live-tjenestene er nå aktivert. 6. Trykk på OK. Følgende melding vises: "Navigasjonsenheten overfører forflytningsdata (Floating Car Data) til NAVIGON Live-serveren. Ved å analysere data fra mange brukere er det mulig å oppdage køer og beregne omkjøringsruter tidligere. Dessuten blir det mulig å beregne ankomsttiden mer presist. Det er mulig å deaktivere overføringen av forflytningsdata. Sett da alternativet 'Overfør forflytningsdata' i innstillingene for NAVIGON Live-tjenestene på 'Nei'." 7. Trykk på OK. Vinduet NAVIGASJON åpnes. Nå har du tilgang til alle funksjoner på navigasjonsenheten og alle de tilgjengelige NAVIGON Live-tjenestene Før du begynner

13 3 Forandringer i navigasjonsprogramvaren 3.1 Informasjon I tillegg til symbolene som er beskrevet i håndboken for navigasjonsprogrammet, kan følgende informasjon vises øverst i mange vinduer: NAVIGON Live Services Symbolet NAVIGON Live Services viser om NAVIGON Live-tjenestene er tilgjengelige. Det kan vise følgende tilstander: (Intet symbol) Ingen "NAVIGON Live"-tjenester: NAVIGON Livemodulen er ikke tilkoblet, evt. ikke riktig tilkoblet, eller NAVIGON Livetjenestene er deaktivert (se "Konfigurere NAVIGON Live-tjenestene", side 18). (Rød) Forbindelse opprettes: NAVIGON Live-tjenestene er aktivert. Det er ikke opprettet forbindelse til NAVIGON Live-serveren. (Lys grå) "NAVIGON Live"-tjenestene klare til bruk: Det er opprettet forbindelse til NAVIGON Live. NAVIGON Live-tjenestene er tilgjengelige. Trafikkmeldinger Trafikkinformasjon kan enten hentes fra NAVIGON Live-tjenestene (Traffic Live) eller fra radiostasjoner (TMC) (se "Konfigurere NAVIGON Live-tjenestene", side 18). Traffic Live Symbolet Traffic Live vises når du henter trafikkinformasjon fra NAVIGON Live-tjenestene. Merk: Denne funksjonen er særlig nyttig når du befinner deg i et land der det sendes trafikkmeldinger via TMC, og det er mange kjøretøy på veien som bruker tjenesten. Dette er ikke nødvendigvis tilfellet overalt. Symbolet Traffic Live kan vise følgende tilstander for mottaket av trafikkmeldinger: (Rød) Forbindelse opprettes: Det siste forsøket på å hente trafikkinformasjon fra NAVIGON Live-serveren mislyktes. Dette kan f.eks. skje hvis man kjører gjennom en tunnel. Det kan også hende at det finnes meldinger som er blitt hentet tidligere. (Lys grå) Traffic Live klar til bruk: Trafikkinformasjon ble hentet. Meldingene som finnes, er oppdaterte. Forandringer i navigasjonsprogramvaren

14 TMC Symbolet TMC vises når du henter trafikkinformasjon fra radiostasjoner. Merk: Denne funksjonen kan bare brukes når du befinner deg i et land der det sendes trafikkmeldinger via TMC. Dette gjelder ikke alle land. Symbolet TMC viser følgende informasjon om TMC-mottaket: (Rød) Leter etter stasjon: TMC-mottakeren er i drift, men finner ingen stasjon som sender ut TMC-signaler. Det finnes ingen trafikkmeldinger. (Lys grå og rød prikk) Leter etter stasjon: TMC-mottakeren er i drift, men finner ingen stasjon som sender ut TMC-signaler. Det finnes imidlertid flere trafikkmeldinger. Dette kan f.eks. skje hvis man kjører gjennom en tunnel. (Lys grå) TMC klar: Trafikkmeldinger kan mottas. Hvis navigasjonsenheten har en TMC-mottaker, finner du en beskrivelse av TMC-funksjonen i håndboken for navigasjonssystemet. 3.2 Tast inn koordinater Inntastingen av geografiske koordinater er forenklet i forhold til versjonen uten NAVIGON Live-tjenestene. 1. Trykk på NAVIGASJON > Ny destinasjon i vinduet Tast inn koordinater. Vinduet TAST INN KOORDINATER åpnes. 2. Angi koordinatene til destinasjonen din slik det er forklart i håndboken for navigasjonsenheten. 4 Bruke NAVIGON Live-tjenestene 4.1 Vær NAVIGON Live-tjenestene er helt integrert i navigasjonsprogrammet. Mange av tjenestene brukes automatisk uten at det er noen forskjell på måten du betjener navigasjonsenheten på i forhold til versjonen uten NAVIGON Live-tjenester. F.eks. er det ingen forskjeller på hvordan programmet fungerer når det blir varslet om kø. Imidlertid er trafikkmeldingene fra NAVIGON Live-tjenestene mer oppdaterte og presise enn meldingene fra radiostasjonene. Weather Live-tjenesten leverer oppdatert værinformasjon for alle punktene på veinettet til de tilgjengelige navigasjonskartene. I tillegg får du værmelding for de neste dagene Bruke NAVIGON Live-tjenestene

15 4.1.1 Været der du er Denne funksjonen er særlig interessant hvis man ønsker en værmelding for de neste dagene. Trykk på (NAVIGON Live) > Vær i vinduet NAVIGASJON. Vinduet VÆR åpnes. Du ser et kartutsnitt som viser stedet du befinner deg på. Ved siden av vises været akkurat nå og en værmelding for de neste dagene Været på det stedet du skal til Når som helst mens du navigerer, kan du hente værinformasjon for destinasjonen din. Trykk på Alternativer > Tjenester > Vær. Vinduet VÆR åpnes. Du ser et kartutsnitt som viser stedet du navigerer til. Ved siden av vises været akkurat nå og en værmelding for de neste dagene. Merk: Hvis du har planlagt en rute med flere etapper, er det værinformasjonen for den endelige destinasjonen som vises, ikke for neste etappemål Værinformasjon for et annet sted Du kan hente værinformasjon for alle steder på kartet som kan angis som destinasjon for en navigasjon. I tillegg til Hjem og Vis kart >Søk destinasjon kan du benytte alle mulige måter å angi steder på, f.eks. Angi adresse, Favoritter eller Spesialdestinasjon. Hvis du angir en adresse, holder det å oppgi stedsnavnet. Du kan imidlertid også angi gate/vei og gatenummer. I håndboken for navigasjonsenheten finner du informasjon om hvordan du angir destinasjoner. 1. Angi stedet du ønsker værinformasjon for, på samme måte som du angir destinasjoner for navigasjonen. Ikke trykk på Starte navigasjonen. Hvis du befinner deg midt i en navigasjon, trykker du på Alternativer > Destinasjon > Legg til etappemål og angir deretter hvilket sted du ønsker å se værinformasjon for. Ikke trykk på Starte navigasjonen. 2. Trykk på Alternativer > Vær. Vinduet VÆR åpnes. Du ser et kartutsnitt som viser stedet du anga. Ved siden av vises været akkurat nå og en værmelding for de neste dagene. Bruke NAVIGON Live-tjenestene

16 4.2 Parkering Tjenesten CleverParking Live gir detaljerte opplysninger om mange parkeringsmuligheter. Her finner du bl.a. priser, åpningstider, antall ledige plasser, beleggtrender, om det er egne plasser for kvinner og bevegelseshemmede, betalingsmåter, overvåkning osv. Merk: Tjenesten CleverParking Live kan bare gi opplysninger som er gjort tilgjengelige av operatøren av parkeringsanlegget. Særlig beleggtendenser og prisinformasjon vil i blant mangle. 1. Trykk på (NAVIGON Live) > Parkering, i vinduet NAVIGASJON hvis du leter etter parkeringsplass i nærheten av der du befinner deg. - eller - Benytt en av metodene som er beskrevet i håndboken for navigasjonsenheten, til å søke etter en parkeringsplass i nærheten av destinasjonen din. En liste blir åpnet. Den inneholder mulige parkeringsplasser, ordnet etter avstanden fra destinasjonen. For noen av parkeringsanleggene ser du oppdatert informasjon om f.eks. antall ledige plasser, prisen for øyeblikket eller beleggtrenden. Noen parkeringsanlegg er merket med en liten stjerne (f.eks. ). Dette betyr at det foreligger flere opplysninger om dette parkeringsanlegget, f.eks. åpningstider eller antall plasser for bevegelseshemmede eller kvinner. 2. Velg et parkeringsanlegg. Vinduet INFORMASJON OM DESTINASJONEN åpnes. Det inneholder adresse og eventuelle andre opplysninger. 4.3 Google Local Search Tjenesten Google Local Search gir deg ved søk etter spesialdestinasjoner de samme resultatene som hvis du hadde søkt i Google Maps. For mange spesialdestinasjoner i resultatlisten foreligger det vurderinger skrevet av Google Maps-brukere, og karakterer fra 1 til 5 stjerner. Det som vises, er gjennomsnittskarakteren. Ingen stjerner betyr at ingen har gitt karakter ennå. Merk: Google tillater bruk av tjenesten Google Local Search kun i henhold til bruksvilkårene, som du finner på Bruke NAVIGON Live-tjenestene

17 1. Trykk på (NAVIGON Live) > Google Local Search i vinduet NAVIGASJON. - eller - Trykk på NAVIGASJON > Ny destinasjon > Spesialdestinasjon i vinduet Google Local Search. Vinduet GOOGLE LOCAL SEARCH åpnes. 2. Oppgi et stedsnavn for destinasjonen. Du trenger ikke å taste inn noe hvis du søker etter en spesialdestinasjon i nærheten av der du befinner deg. Hvis destinasjonen er i utlandet, kan du også angi landet, f.eks. "Paris Frankrike". Vær oppmerksom på at du kan skrive hva som helst. Hvis du taster feil, er det ikke sikkert du får de resultatene du forventer. Trykk på (Åpne liste) for å velge mellom de 30 siste stedene du har angitt. 3. Trykk på (OK). 4. Angi et søkebegrep. Du kan taste inn hva du vil i søkefeltet, men antallet treff er sterkt avhengig av om du har brukt et egnet søkebegrep. Trykk på (Åpne liste) for å velge mellom de 30 siste søkebegrepene du har angitt. 5. Trykk på (OK). Listen RESULTATER åpnes. Den inneholder spesialdestinasjonene som ble funnet. Ved siden av hvert treff vises gjennomsnittskarakteren (1 til 5 stjerner). Ingen stjerner betyr at ingen har gitt karakter ennå. 6. Trykk på navnet på den destinasjonen du ønsker å navigere til. Vinduet INFORMASJON OM DESTINASJONEN åpnes. Det inneholder gjennomsnittskarakteren, telefonnummeret og adressen til den destinasjonen du valgte. Trykk på (Info) hvis du vil lese vurderingene av den aktuelle destinasjonen. Trykk på (Vis på kartet) hvis du vil vise destinasjonen på kartet. Trykk på (Ring) for å ringe det angitte nummeret. Bruke NAVIGON Live-tjenestene

18 Merk: Du har bare tilgang til funksjonen Ring hvis navigasjonsenheten er koblet til en mobiltelefon via Bluetooth. Du kan lese i håndboken for navigasjonsenheten hvordan du eventuelt kan opprette en Bluetooth-forbindelse. 7. Trykk på Starte navigasjonen. - eller - Trykk på Parkering hvis du ønsker å finne en parkeringsplass i nærheten av destinasjonen og navigere dit. Kartet åpnes i modus Oversikt. Destinasjonen vises på kartet. I kapitlet "Forhåndsvisning av ruten" i håndboken for navigasjonsenheten kan du lese hvordan du starter navigasjonen. 4.4 Trafikkmeldinger Tjenesten Traffic Live bruker ikke bare informasjonen fra radiostasjonene men også forflytningsdata fra alle brukerne av tjenesten i beregningene sine. Dette har bl.a. følgende fordeler: Det blir mulig å oppdage trafikkhindringer som sinker trafikken, og beregne omkjøringsruter tidligere. Det oppdages raskere og mer pålitelig når en trafikkhindring ikke foreligger lenger. Dermed kan du unngå unødvendige omkjøringer. Ankomsttidene kan beregnes mer presist. Tjenesten Traffic Live medfører ingen forandringer i hvordan du betjener navigasjonsenheten, den henter bare trafikkinformasjonen fra andre kilder. Du finner mer informasjon om funksjonen Trafikkmeldinger i kapitlet "TMC (Trafikkmeldinger)" i håndboken for navigasjonsenheten. 5 Konfigurere NAVIGON Live-tjenestene Du foretar innstillingene for NAVIGON Live-tjenestene i vinduet INNSTILLINGER. Trykk på (NAVIGON Live) > Alternativer > Innstillinger i vinduet NAVIGASJON. Vinduet INNSTILLINGER åpnes. Bruk NAVIGON Live-tjenestene: Velg om NAVIGON Live-tjenestene skal være tilgjengelige (Ja eller Nei) Konfigurere NAVIGON Live-tjenestene

19 Hente trafikkinformasjon: Velg hvor trafikkinformasjonen skal hentes fra (fra radiostasjoner eller fra NAVIGON Live-tjenestene). NAVIGON Livetjenestene benytter også forflytningsdata fra mange kjøretøy i analysen av trafikksituasjonen. Derfor gir de ofte mer og ferskere informasjon. Overfør forflytningsdata: Navigasjonsenheten overfører forflytningsdata (Floating Car Data) til NAVIGON Live-serveren. Ved å analysere data fra mange brukere er det mulig å oppdage køer og beregne omkjøringsruter tidligere. Dessuten blir det mulig å beregne ankomsttiden mer presist. Velg om forflytningsdata skal overføres (Ja eller Nei). Du finner mer informasjon om hvordan du bruker vinduet INNSTILLINGER i håndboken for navigasjonsenheten. 6 Vise status Alle viktige opplysninger om NAVIGON Live-modulen og om abonnementet på NAVIGON Live-tjenestene er gyldig, finner du i vinduet NAVIGON LIVE-STATUS. Trykk på (NAVIGON Live) > Alternativer > NAVIGON Livestatus i vinduet NAVIGASJON. Vinduet NAVIGON LIVE-STATUS åpnes. Det inneholder følgende informasjon: Datoen som abonnementet på NAVIGON Live-tjenestene er gyldig til, evt. datoen da abonnementet utløp. Nummeret til SIM-kortet i NAVIGON Live-modulen. Den siste aktiveringskoden som er angitt på navigasjonsenheten. 7 Vedlegg 7.1 Tekniske data Mål 82,5 x 36,9 x 18,2 mm Vekt ca. 76 g Driftstemperatur -10 C til 55 C (14 F til 131 F) Driftsbetingelse Lagringstemper -30 C til 65 C (-22 F til 149 F) r atur Luftfuktighet 0% til 90%, ikke kondenserende Strømforsyning via USB-port Billadekabel Inngang 10-24V = (likestrøm, DC) Utgang 5V / 1,5A = (likestrøm, DC) Vise status

20 7.2 NAVIGON - lisensavtale 1 Avtalens gjenstand Denne avtalen regulerer forholdet mellom brukeren og NAVIGON AG, Schottmüllerstraße 20 A, Hamburg, som er utvikler og innehaver av de eksklusive bruksrettighetene til NAVIGONs programvare ( programvaren ) som er spesifisert i bestillingen. Emnet for denne avtalen er opphavsrettslige spørsmål. 2 Bruksrettens omfang (1) NAVIGON gir brukeren en enkelt, ikke-eksklusiv rett, uten begrensninger i tid og rom, til å bruke programvaren innenfor det bruksomfang som er definert i bestillingen. Lisensen omfatter retten til å installere og bruke programvaren i samsvar med dokumentasjonen og denne lisensavtalen. (2) NAVIGON underretter brukeren uttrykkelig om at programvaren kun kan benyttes i sin helhet etter at den er blitt registrert. (3) Brukeren skal påse at de bruksbegrensningene som er nevnt ovenfor, blir overholdt. (4) Enhver bruk som overskrider de rammene som er fastlagt i denne avtalen, må først godkjennes skriftlig av NAVIGON. Dersom slik bruk skjer uten godkjenning fra NAVIGON, vil NAVIGON fakturere brukeren for den avtaleoverskridende bruken etter gjeldende prisliste. NAVIGON forbeholder seg også retten til å kreve skadeerstatning fra brukeren. Brukeren har anledning til å dokumentere at skadens omfang er mindre. (5) Alle bruksretter nevnt ovenfor overføres først til brukeren når lisensavgiften er betalt i sin helhet. 3 Opphavsrettigheter (1) Brukeren anerkjenner at NAVIGON har opphavsrett til programvaren, og dermed eksklusive rettigheter til bruk og kommersiell utnyttelse av programvaren. De eksklusive rettighetene til bruk og kommersiell utnyttelse gjelder også for programutvidelser eller -endringer som NAVIGON har utført på oppdrag fra brukeren. (2) Lovverket og denne avtalen forbyr i særdeleshet all kopiering av hele eller deler av programvaren som ikke er skriftlig godkjent, all videreformidling av programvaren som ikke er skriftlig godkjent, samt utvikling av lignende programvare eller programvaredeler eller bruk av programvaren som mønster Vedlegg

21 (3) Brukeren anerkjenner at NAVIGON eier rettighetene til merkenavn, varemerker, varesymboler og patenter forbundet med programvaren og den tilhørende dokumentasjonen. Det er forbudt å fjerne, forandre eller gjøre uleselig opplysninger om opphavsrettigheter og beskyttede varemerker. 4 Gi programvaren videre til tredjepart (1) Brukeren kan selge eller gi programvaren med brukerhåndbok og annet medfølgende materiale permanent videre til tredjepart, under forutsetning av at den ervervende part samtykker i at de foreliggende avtalevilkårene også gjelder for ham. (2) Hvis programvaren selges eller gis til tredjepart, må brukeren overlevere samtlige programkopier inkludert eventuelle sikkerhetskopier, eller ødelegge eventuelle gjenværende kopier. Idet programvaren selges eller gis til tredjepart, oppheves den forrige brukerens rett til å bruke programvaren. (3) Brukeren kan midlertidig overlate programvaren med brukerhåndbok og annet medfølgende materiale til tredjepart, såfremt dette ikke skjer i kommersielt øyemed eller i form av utleie eller leasing og nevnte tredjepart samtykker i at de foreliggende avtalevilkårene også gjelder for ham. Brukeren som overlater programvaren til tredjepart, må overlevere samtlige programkopier inkludert eventuelle sikkerhetskopier og ødelegge eventuelle gjenværende kopier. I tiden programvaren er overlatt til tredjepart, har den opprinnelige brukeren ingen rett til å bruke programvaren. Det er forbudt å leie ut programvaren i kommersiell hensikt. (4) Brukeren har ikke rett til å overlate programvaren til tredjepart dersom det med rimelighet kan forventes at nevnte tredjepart vil bryte lisensvilkårene, især ved å fremstille ulovlige kopier. 5 Kopieringsrettigheter og oppbevaring av kopier (1) Brukeren kan kopiere programvaren i den grad det er nødvendig for å bruke programvaren. Som nødvendig kopiering regnes installering av programvaren fra originalmediet til lagringsmediet til det benyttede datautstyret, samt lasting av programvaren til datautstyrets arbeidsminne. (2) I tillegg kan brukeren kopiere programvaren til sikkerhetsformål. I utgangspunktet er det bare tillatt å lage og oppbevare én sikkerhetskopi. Denne sikkerhetskopien skal merkes som slik. Vedlegg

Brukerhåndbok. NAVIGON 25xx Explorer. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 25xx Explorer. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 25xx Explorer Norsk Februar 2010 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 12xx 22xx. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 12xx 22xx. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 12xx 22xx Norsk September 2008 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og

Detaljer

Move&Fun. Brukerhåndbok. Norsk

Move&Fun. Brukerhåndbok. Norsk Move&Fun Brukerhåndbok Norsk November 2012 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og alle tilbehørsdeler

Detaljer

Brukerhåndbok. MobileNavigator 6 PNA

Brukerhåndbok. MobileNavigator 6 PNA Brukerhåndbok MobileNavigator 6 PNA Sist oppdatert desember 2006 Ansvarlig utgiver NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

DNX7250DAB DNX525DAB DNX5250BT DNX4250DAB DNX4250BT

DNX7250DAB DNX525DAB DNX5250BT DNX4250DAB DNX4250BT GPS-NAVIGASJONSSYSTEM DNX7250DAB DNX525DAB DNX5250BT DNX4250DAB DNX4250BT BRUKERVEILEDNING FOR GPS-NAVIGASJON IM382_Nav_E_Nb_00 Innhold Lisensavtaler for sluttbruker 4 Komme i gang 12 Bruke navigasjonssystemet

Detaljer

Kaspersky Mobile Security 9.0 BRUKERVEILEDNING

Kaspersky Mobile Security 9.0 BRUKERVEILEDNING Kaspersky Mobile Security 9.0 BRUKERVEILEDNING P R O G R A M V E R S J O N : 9. 0 Kjære bruker! Takk for at du har valgt produktet vårt. Vi håper at denne dokumentasjonen vil være til nytte i arbeidet

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 301

Brukerhåndbok Nokia 301 Brukerhåndbok Nokia 301 1.1. utgave NO Psst... Det finnes mer enn denne veiledningen... For informasjon om tjenestevilkår og personvernerklæring for Nokia, gå til www.nokia.com/privacy. 2 Brukerhåndbok

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 208

Brukerhåndbok Nokia 208 Brukerhåndbok Nokia 208 2.1. utgave NO Psst... Det finnes mer enn denne veiledningen... Instruksjonene i denne brukerveiledningen er basert på den nyeste tilgjengelige programvareversjonen. Hvis enheten

Detaljer

Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning

Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning PROGRAMVERSJON: 9.1 Kjære bruker! Takk for at du har valgt produktet vårt. Vi håper at du vil finne denne dokumentasjonen nyttig og at den vil

Detaljer

Mazda NB1 Referanseguide

Mazda NB1 Referanseguide Mazda NB1 Referanseguide Innhold Les meg først 7 Slå av og på... 7 Oppsett... 7 GPS-mottak... 7 Enheten starter ikke... 7 Ta vare på enheten... 8 Mer informasjon... 8 Minnekortet 9 Om minnekortet... 9

Detaljer

VIRUS-ADVARSEL VARSEL OM TORDENVÆR

VIRUS-ADVARSEL VARSEL OM TORDENVÆR OPPHAVSRETT Packard Bell Brukerhåndbok. Opphavsrett 2002 NEC Computers International B.V. Alle rettigheter forbeholdt. Ingen deler av denne håndboken kan kopieres eller overføres, i noen som helst form

Detaljer

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet.

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Introduksjon til datax Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 Oslo Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA C110 http://no.yourpdfguides.com/dref/824168

Din bruksanvisning NOKIA C110 http://no.yourpdfguides.com/dref/824168 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Active 24 Brukeravtale. Publisert: januar 2013

Active 24 Brukeravtale. Publisert: januar 2013 Active 24 Brukeravtale Publisert: januar 2013 Norsk BRUKERAVTALE FOR ACTIVE 24s PRODUKTER OG TJENESTER Denne avtalen regulerer avtaleforholdet mellom deg og Active 24 Norway AS, (Org.nr. 997 559 762),

Detaljer

epocket Handyman Mobile Version 7-03

epocket Handyman Mobile Version 7-03 epocket Handyman Mobile Version 7-03 epocket Handyman Mobile Innhold 1 Hva er Handyman 4 2 Informasjonsflyt med Handyman 5 3 Før du begynner å bruke Handyman 6 4 Oversikt over menyene 7 4.1 Mine oppgaver

Detaljer

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden»)

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») Share Controls generelle forretningsvilkår for bedrifter av 1.3.2015 Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») 1. Innledende bestemmelser Denne avtale («Avtalen»)

Detaljer

Skytjenester. Underavtale Telenor med Office 365. Telenor Norge

Skytjenester. Underavtale Telenor med Office 365. Telenor Norge Skytjenester Underavtale Telenor med Office 365 Telenor Norge UNDERAVTALE OM SKYTJENESTE Telenor med Office 365 mellom Telenor Norge AS, Snarøyveien 30, 1331 Fornebu ( Telenor ) Og

Detaljer

Mazda NB1 Bruksanvisning

Mazda NB1 Bruksanvisning Mazda NB1 Bruksanvisning Innhold Les meg først 4 Slå av og på... 4 Oppsett... 4 GPS-mottak... 4 Enheten starter ikke... 4 Ta vare på enheten... 5 Minnekortet 6 Om minnekortet... 6 Sette inn minnekortet...

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Brukerhåndbok

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Brukerhåndbok Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Brukerhåndbok For din sikkerhet Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig ikke å overholde reglene. Du finner mer informasjon i denne brukerhåndboken.

Detaljer

Brukerveiledning for nüvi 1200-/1300-/1400-serien

Brukerveiledning for nüvi 1200-/1300-/1400-serien Brukerveiledning for nüvi 1200-/1300-/1400-serien for bruk med disse nüvi-modellene: 1200, 1210, 1240, 1245, 1250, 1255, 1260 1300, 1310, 1340, 1350, 1370, 1390 1410, 1440, 1450, 1490 2009-2010 Garmin

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA N73-1 http://no.yourpdfguides.com/dref/825458

Din bruksanvisning NOKIA N73-1 http://no.yourpdfguides.com/dref/825458 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Referanseguide for TomTom Start 20-serien

Referanseguide for TomTom Start 20-serien Referanseguide for TomTom Start 20-serien Innhold Innholdet i esken 6 Innholdet i esken... 6 Les meg først 7 Installasjon i bilen... 7 Slå av og på... 7 Oppsett... 7 GPS-mottak... 7 Om MyTomTom... 8 Stille

Detaljer

System 110-/150- Brukerhåndbok

System 110-/150- Brukerhåndbok System 110-/150- Brukerhåndbok Delenummer AGA3663-NO Utg.1.61 Copyright Topcon Precision Agriculture Februar 2011 Topcon har opphavsretten til alt innhold i denne håndboken. Med enerett. Informasjonen

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 225

Brukerhåndbok Nokia 225 Brukerhåndbok Nokia 225 1.1. utgave NO Brukerhåndbok Nokia 225 Innhold Sikkerhet 3 Komme i gang 4 Taster og deler 4 Sette inn SIM-kort, batteri og minnekort 4 Lade batteriet 6 Låse eller låse opp tastene

Detaljer

Du er ansvarlig for at dine personopplysninger holdes oppdaterte gjennom å melde fra til K2 ved endringer.

Du er ansvarlig for at dine personopplysninger holdes oppdaterte gjennom å melde fra til K2 ved endringer. STANDARD BRUKERAVTALE FOR K2 S PRODUKTER OG TJENESTER Ved å installere K2 s produkter og/eller ved å benytte deg av K2 s-tjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer å være bundet av

Detaljer

NORTON LISENSAVTALE Norton AntiVirus / Norton Internet Security / Norton 360

NORTON LISENSAVTALE Norton AntiVirus / Norton Internet Security / Norton 360 NORTON LISENSAVTALE Norton AntiVirus / Norton Internet Security / Norton 360 VIKTIG: LES VILKÅRENE I DENNE LISENSAVTALEN ("LISENSAVTALEN") NØYE FØR DU BRUKER PROGRAMVAREN (SOM DEFINERT NEDENFOR). SYMANTEC

Detaljer

CC 9058. Installasjons- og bruksanvisning

CC 9058. Installasjons- og bruksanvisning CC 9058 Installasjons- og bruksanvisning CC 9058 Innhold Innledende informasjon 2 1. Generell informasjon 2 2. Retningslinjer for sikkerhet 2 Montering av håndfri enhet 4 3. Innhold ved levering 4 4.

Detaljer

Norton Security with Backup

Norton Security with Backup TM Norton Security with Backup Produktveiledning Miljøvalget det riktige valget. Symantec har fjernet omslaget på denne veiledningen, for å redusere "miljøfotsporene" som produktene våre etterlater. Denne

Detaljer

Brukerhåndbok versjon 8.00

Brukerhåndbok versjon 8.00 versjon 8.00 Antivirus Antispam Intrusion Guard Personal Firewall Parental Control Privacy Tools Begrenset garanti Norman garanterer at den vedlagte CD-ROMen eller DVDen og dokumentasjonen ikke har produksjonsfeil.

Detaljer

Digital fartskriver DTCO 1381

Digital fartskriver DTCO 1381 Digital fartskriver DTCO 1381 Versjon 2.0 2.1 Instruksjonsbok firma & sjåfør DTCO SmartLink (Ekstrautstyr) www.dtco.vdo.com Innledning Kjære bruker. Den digitale fartskriveren, DTCO 1381, med sine systemkomponenter

Detaljer