VALGFRIE PROGRAMFAG. Skoleåret 2013/2014. STUDIESPESIALISERING STUDIESPESIALISERING m /FORMGIVING MEDIER OG KOMMUNIKASJON

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VALGFRIE PROGRAMFAG. Skoleåret 2013/2014. STUDIESPESIALISERING STUDIESPESIALISERING m /FORMGIVING MEDIER OG KOMMUNIKASJON"

Transkript

1 VALGFRIE PROGRAMFAG Rosenvilde videregående skole Skoleåret 2013/2014 STUDIESPESIALISERING STUDIESPESIALISERING m /FORMGIVING MEDIER OG KOMMUNIKASJON ROSENVILDE VIDEREGÅENDE SKOLE Universitetsskole 1

2 ROSENVILDE VIDEREGÅENDE SKOLE Universitetsskole VALGFRIE PROGRAMFAG Valgfrie programfag SKOLEÅRET skoleåret /2014 Programområdet for språkfag, samfunnsfag og økonomi Fagområde Programfag Engelsk Internasjonal engelsk Samfunnsfaglig engelsk Engelskspråklig litteratur og kultur Historie og filosofi Historie og filosofi 1 Historie og filosofi 2 History & philosophy 1 (undervisningen foregår på engelsk) Politikk, individ og samfunn Sosiologi og sosialantropologi Politikk og menneskerettigheter Sosialkunnskap Samfunnsgeografi Markedsføring og ledelse Markedsføring og ledelse 1 Markedsføring og ledelse 2 Medie- og informasjonskunnskap Medie- og informasjonskunnskap 1 Medie- og informasjonskunnskap 2 Fremmedspråk Spansk III Programområdet for realfag Fagområde Programfag Matematikk Matematikk R1 Matematikk R2 Matematikk S1 Matematikk S2 Kjemi Kjemi 1 Kjemi 2 Fysikk Fysikk 1 Fysikk 2 Informasjonsteknologi Informasjonsteknologi 1 Informasjonsteknologi 2 Biologi Biologi 1 Biologi 2 Programfag fra andre programområder 2 Fagområde Programfag Breddeidrett Breddeidrett 1 Formgivingsfag Trykk og foto Scenografi og kostyme Visuell kultur og samfunn Medier og kommunikasjon (bare for Vg3 MK) Tekst Bilde

3 Valgfrie programfag i programområde for realfag 4-14 Valgfrie programfag i programområde for språk, samfunnsfag og økonomi Valgfrie programfag i idrettsfag 26 Valgfrie programfag i programområde for formgivingsfag Programfag i Medier og kommunikasjon

4 Valgfrie programfag i programområde for realfag BIOLOGI 2 Biologi 2 Biologi er læren om det som lever. Mennesket er, og har alltid vært, avhengig av kunnskap om naturen for å overleve. Biologisk kunnskap inkluderer alt fra det som skjer på mikronivå i det indre av cellene, til samspillet innen og mellom økosystemene på jorda. Hovedemnene i Bi2 er: 1. Energiomsetning 2. Genetikk 3. Bioteknologi 4. Økologi 5. Evolusjon ANTALL TIMER PR UK Eleven kan trekkes ut til skriftlig eksamen eller muntlig-praktisk eksamen Biologer jobber blant annet i industrien, i oljebransjen, i offentlig forvaltning, i miljøorganisasjoner, ved forskningsinstitusjoner og i oppdrettsnæringen. Statens forurensningstilsyn og Direktoratet for naturforvaltning er eksempler på statlige forvaltningsorganer som har biologer ansatt. Mange jobber også med undervisning. Kurset kan være en forutsetning dersom du skal studere medisin, odontologi, veterinærmedisin, farmasi, ingeniørfag, realfag, ernæring, fysioterapi etc. For mer informasjon om opptakskrav til universitet/høyskoler, gå til: Visste du at parasittisme er en av mange livsstrategier? Har du lyst til å lære mer om hvordan arter utvikler seg fra hverandre? Vil du få mer kunnskap om det som sies å være den viktigste reaksjonen i verden, nemlig fotosyntesen? Har du lyst til å vite mer om hvordan egenskaper nedarves? Er du interessert i å finne ut mer om stamceller? For å kunne velge kurset Bi2 trenger du ikke ha gjennomført Bi1 Kurset gir deg: 0,5 realfagspoeng!! 4

5 FYSIKK 1 Fysikk 1 Programfaget Fysikk 1 skal bidra til forståelse av natur, teknologi og fenomener i dagliglivet. Faget gir innføring i fysikkens begreper, symboler og språk, og knytter teori og beregninger til observasjoner og praktisk laboratoriearbeid. Programfaget skal bidra til å vise fysikkfagets bruk av matematikk og hvordan matematikken brukes til å modellere virkeligheten. Hovedemnene er: 1. Klassisk fysikk 2. Moderne fysikk 3. Å beskrive naturen med matematikk 4. Den unge forskeren 5. Fysikk og teknologi Eleven kan trekkes ut til muntlig-praktisk eksamen Fysikere bidrar innen fagområder som datateknikk, elektronikk, byggfag, informasjonsteknologi, marin teknikk, materialteknologi, petroleumsfag og teknisk kybernetikk. Kurset Fysikk 1 kan være en forutsetning dersom du skal studere ingeniørfag, realfag, medisin, veterinærmedisin, farmasi, informatikk, etc. For mer informasjon om opptakskrav til universitet/høyskoler, gå til: Har du hørt om kjernekraft? Vil du lære hva det egentlig er? Vil du lære om Newtons lover? Vi undersøker hvordan de virker i praksis ved å ta med en badevekt i heisen! Hva er lys og lyd egentlig? Hvordan virker transistorer og dioder? Hvordan får vi informasjon om stjerner og planeter?...kurset gir deg: 0,5 realfagspoeng! 5

6 Valgfrie programfag i programområde for realfag FYSIKK 2 Fysikk 2 Programfaget Fysikk 2 skal bidra til forståelse av natur, teknologi og fenomener i dagliglivet. Faget gir innføring i fysikkens begreper, symboler og språk, og knytter teori og beregninger til observasjoner og praktisk laboratoriearbeid. Programfaget skal bidra til å vise fysikkfagets bruk av matematikk og hvordan matematikken brukes til å modellere virkeligheten. Hovedemnene er: 1. Klassisk fysikk 2. Moderne fysikk 3. Å beskrive naturen med matematikk 4. Den unge forskeren 5. Fysikk og teknologi Eleven kan trekkes ut til muntlig-praktisk eksamen eller skriftlig eksamen. Fysikere bidrar innen fagområder som datateknikk, elektronikk, byggfag, informasjonsteknologi, marin teknikk, materialteknologi, petroleumsfag og teknisk kybernetikk. Kurset Fysikk 2 kan være en forutsetning dersom du skal studere ingeniørfag, realfag, medisin, veterinærmedisin, farmasi, informatikk, etc. For mer informasjon om opptakskrav til universitet/høyskoler, gå til: Vil du lære om kvanteteorien og relativitetsteorien? Vet du hva elektriske og magnetiske felt er, og hvilken virkning de har? Vet du hvordan røntgen og ultralydavbildning fungerer? Vil du jobbe med sampling og digtal behandling av lyd? For å kunne velge Fysikk 2 er det en forutsetning at du har gjennomført kurset Fysikk 1og at du velger Matematikk R2...Kurset gir deg: 1 realfagspoeng! 6

7 KJEMI 1 Kjemi 1 Alt i naturen består av stoffer - også alt som lever. Kjemikere utforsker, bestemmer og beskriver hvordan stoffer er oppbygd på mikronivå, og forklarer på dette grunnlaget stoffenes egenskaper og reaksjoner. Hovedemnene er: 1. Språk og modeller i kjemi 2. Metoder og forsøk 3. Vannkjemi 4. Syrer og baser 5. Organisk kjemi 1 Elevene kan trekkes ut til muntlig-praktisk eksamen. Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt Kjemikere er viktige bidragsytere i utviklingen av bioteknologi, nanoteknologi, medisin, farmasi, miljøfag, nye materialer og nye energikilder. Kurset Kjemi 2 kan være en forutsetning dersom du skal studere medisin, odontologi, veterinærmedisin, farmasi, ingeniørfag, realfag, ernæring, miljøfag, fysioterapi etc. For mer informasjon om opptakskrav til universitet/høyskoler, gå til: Vet du at vi mennesker er bygget opp av de samme grunnstoffene som jordkloden vår? Har du lyst til å finne ut hvordan den egentlige atommodellen «ser ut»? Har du lyst til å lære hvordan du blander dine egne kjemiske løsninger til elevforsøk? Vil du vite mer om hvilke reaksjoner som går raskt og hvilke som går sakte? Syre/basetitreringer; hva er det? Har du lyst til å jobbe som en ekte kjemiker?...vil du lære «om kjemien stemmer»?...kurset gir deg: 0,5 realfagspoeng!! 7

8 Valgfrie programfag i programområde for realfag KJEMI 2 Kjemi 2 Alt i naturen består av stoffer - også alt som lever. Kjemikere utforsker, bestemmer og beskriver hvordan stoffer er oppbygd på mikronivå, og forklarer på dette grunnlaget stoffenes egenskaper og reaksjoner. Hovedemnene er: 1. Forskning 2. Analyse 3. Organisk kjemi 2 4. Redoksreaksjoner 5. Materialer Eleven kan trekkes ut til skriftlig eksamen eller muntlig-praktisk eksamen Kjemikere er viktige bidragsytere i utviklingen av bioteknologi, nanoteknologi, medisin, farmasi, miljøfag, materialteknologi, nye energikilder m.m.. Kurset Kjemi 2 kan være en forutsetning dersom du skal studere medisin, odontologi, veterinærmedisin, farmasi, ingeniørfag, realfag, ernæring, miljøfag, fysioterapi etc. For mer informasjon om opptakskrav til universitet/høyskoler, gå til: Vil du lære å påvise metaller i legeringer og ioner i salter? Hva er en buffer? Hvordan virker den? Har du lyst til å lære mer om ulike reaksjonstyper som oksidasjon, substitusjon, addisjon, eliminasjon, kondensasjon og hydrolyse Hvordan virker antioksidanter og hva er det? Vi gjør forsøk! Har du lyst til å lære hva nanomaterialer er, hvordan de framstilles, hva som skiller dem fra vanlige materialer, og hva de kan brukes til?...for å kunne velge kurset kjemi 2, er det en forutsetning at du har gjennomført Kjemi 1...Kurset gir deg: 0,5 realfagspoeng!! 8

9 MATEMATIKK R1 Matematikk R1 Matematikk er et fag som på en sentral måte preger vår moderne sivilisasjon, både som redskap til å forstå og fungere i samfunnet, og som bærer av en tradisjon med røtter i mange av verdens gamle kulturer. Et viktig formål med programfaget er å skaffe den matematiske kompetansen som er nødvendig for å opprettholde og utvikle et høyteknologisk samfunn. Hovedemnene er: 1. Funksjoner 2. Algebra 3. Kombinatorikk og sannsynlighet 4. Geometri Eleven kan trekkes ut til skriftlig eller muntlig eksamen Programfaget matematikk for realfag gir fordypning i matematikk for videre studier og arbeid innen naturvitenskap, medisin, teknologi, datafag, økonomi og utdanningssektoren. R1 (eller S1 +S2) er for eksempel en forutsetning om du skal studere informasjonsteknologi, bli siviløkonom eller studere medisin. For mer informasjon om opptak til universitet/høyskoler, gå til: Har du lyst til å jobbe mer med funksjoner for eksempel eksponential- og logaritmefunksjoner? Jobbe mer med kombinatorikk og sannsynlighet? Vil du lære mer om faktorisering og ligninger? Lære om vektorer og hva det kan brukes til? Kurset forutsetter at du har gjennomført 1T. Kurset gir deg 0,5 realfagspoeng! 9

10 Valgfrie programfag i programområde for realfag MATEMATIKK R2 Matematikk R2 Matematikk er et fag som på en sentral måte preger vår moderne sivilisasjon, både som redskap til å forstå og fungere i samfunnet og som bærer av en tradisjon med røtter i mange av verdens gamle kulturer. Et viktig formål med programfaget er å skaffe den matematiske kompetansen som er nødvendig for å opprettholde og utvikle et høyteknologisk samfunn. Hovedemnene er: 1. Funksjoner 2. Algebra 3. Differensialligninger 4. Geometri Eleven kan trekkes ut til skriftlig eller muntlig eksamen Programfaget matematikk for realfag gir fordypning i matematikk for videre studier og arbeid innen naturvitenskap, medisin, teknologi, datafag, økonomi og utdanningssektoren. R2 er f. eks. en forutsetning om du skal bli sivilingeniør. For mer informasjon om opptak til universitet/høyskoler, gå til: Ønsker du å lære hvordan finansinstitusjoner beregner renter og avdrag? Hva er differensialligninger og hva kan det brukes til? Lære mer om vektorer? Lærer å integrere? For å kunne velge R2, er det en forutsetning at du har gjennomført R1 Kurset gir deg 1.0 realfagspoeng!! 10

11 MATEMATIKK S1 Matematikk S1 Matematikk er et fag som på en sentral måte preger vår moderne sivilisasjon, både som redskap til å forstå og fungere i samfunnet, og som bærer av en tradisjon med røtter i mange av verdens gamle kulturer. Matematikk brukes til å utforske universet, systematisere erfaringer og beskrive og forstå naturgitte og samfunnsmessige sammenhenger. Hovedemnene er; 1. Algebra 2. Funksjoner 3. Sannsynlighet 4. Lineær optimering Eleven kan trekkes ut til skriftlig eller muntlig eksamen Ferdighetene fra kurset S1 skal gi elevene en nøkkel til å forstå og analysere viktige samfunnsproblemer. Matematikken blir på den måten et hjelpemiddel både innenfor økonomi og på samfunnsområder som helse, miljø og globalisering. Programfaget har derfor både et nytteperspektiv og et dannelsesperspektiv i sitt formål. Matematikk S1 gir fordypning i matematikk for videre studier og arbeid innen en rekke sentrale samfunnsområder. For mer informasjon om opptak til universitet/høyskoler, gå til: du lyst til å lære å løse likninger, ulikheter og likningssystemer av første og andre grad?.har du lyst til å jobbe videre med polynomfunksjoner, eksponentialfunksjoner, potensfunksjoner og rasjonale funksjoner? Vil du lære deg å modellere praktiske optimeringsproblemer i økonomi ved hjelp av lineære likninger og ulikheter?...kurset gir deg: 0,5 realfagspoeng!! Du kan velge kurset Matematikk S1 både om du har gjennomført 1P eller 1T. Der er en fordel med kurset 1T som utgangspunkt... 11

12 Valgfrie programfag i programområde for realfag MATEMATIKK S2 Matematikk S2 Matematikk er et fag som på en sentral måte preger vår moderne sivilisasjon, både som redskap til å forstå og fungere i samfunnet, og som bærer av en tradisjon med røtter i mange av verdens gamle kulturer. Matematikk brukes til å utforske universet, systematisere erfaringer og beskrive og forstå naturgitte og samfunnsmessige sammenhenger. Hovedemnene er: 1. Algebra 2. Funksjoner 3. Sannsynlighet og statistikk Eleven kan trekkes ut til skriftlig eller muntlig eksamen Ferdighetene fra kurset S2 skal gi elevene en nøkkel til å forstå og analysere viktige samfunnsproblemer. Matematikken blir på den måten et hjelpemiddel både innenfor økonomi og på samfunnsområder som helse, miljø og globalisering. Matematikk S2 gir fordypning i matematikk for videre studier og arbeid innen en rekke sentrale samfunnsområder. For mer informasjon om opptakskrav til universitet/høyskoler, gå til: Har du lyst til å løse praktiske problemer i forbindelse med sparing, lån og avbetalingskjøp ved å bruke rekker? Det er kjempegøy å derivere polynomfunksjoner, potensfunksjoner, eksponentialfunksjoner og logaritmefunksjoner! Og hva er vel det godt for... Vil du lære å beregne arealet under grafer ved hjelp av digitale hjelpemidler og tolke det i praktiske situasjoner?...for å kunne velge kurset Matematikk S2, er det en forutsetning at du har gjennomført S1...Kurset gir deg: 0,5 realfagspoeng!! 12

13 Informasjonsteknologi 1 INFORMASJONSTEKNOLOGI 1 Internett har fått en sentral plass i det moderne samfunnet, og det er webprogrammere som lager de sidene man surfer rundt på. I informasjonsteknologi 1 vil du lære mange av de teknikkene som brukes for å lage lage store nettsteder. Hovedemnene er: 1. Digital samtid Her lærer du om informasjonsteknologiens plass i samfunnet, datamaskinens virkemåte og sikkerhet på nettet. 2. Nettsteder og multimedier Her lærer du å bygge opp nettsteder med HTML, CSS og PHP. Du vil også lære om hvordan du kan legge inn lyd, bilder, animasjoner og film på nettsteder. 3. Databaser Her lærer du hvordan man holder orden på store mengder informasjon og tar det i bruk for å bygge opp nettsteder. Du vil lære om relasjonsdatabaser og SQL. Elevene kan trekkes ut til muntlig-praktisk eksamen. Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt Informasjonsteknologien er en karrierevei i seg selv, og du kan utdanne deg til dataingeniør, webdesigner eller informatiker ved universiteter og høyskoler. Samtidig gir faget nyttig bakgrunnskunnskap som er anvendelig både i andre realfag og i mediefag. Kursene informasjonsteknologi 1 og 2 kan være med på å oppfylle opptakskravene til mange studier innen realfag. For mer informasjon om opptakskrav til universitet/høyskoler, gå til: Vet du at IT1 legger stor vekt på de tekniske sidene ved utforming av nettsider og derfor passer svært godt sammen med medie- og kommunikasjonsfag der du lærer mye om innholdsproduksjon? Har du lyst til å lære hvordan du kan lage sider som Facebook, Youtube eller en nettavis? Vet du at nettet er smekkfullt av gode ressurssider, men at disse ofte er på engelsk og at det derfor en en fordel med gode engelskkunnskaper?...kurset gir deg: 0,5 realfagspoeng!! 13

14 Valgfrie programfag i programområde for realfag Informasjonsteknologi 2 INFORMASJONSTEKNOLOGI 2 Hver eneste gang en datamaskin løser en oppgave på en smart måte, er det ikke datamaskinen som er smart, men programmereren som har laget programmet. Informasjonsteknologi 2 dreier seg om hvordan man kan programmere datamaskiner til å gjøre det man vil. Hovedemnene er: 1. Planlegging og dokumentasjon Her lærer du å planlegge hvordan større programmer skal lages. Du vil også lære hvordan du dokumenterer programmene dine. 2. Programmering Her lærer du å skrive objektorienterte programmer i programmeringsspråket Java. 3. Multimedieutvikling Her lærer du hvordan du kan integrere bilder, lyd, animasjoner og video i programmene dine. Til dette bruker vi Flash og programmeringsspråket ActionScript 3.0 Elevene kan trekkes ut til skriftlig eksamen eller muntlig-praktisk eksamen. Skriftlig eksamen blir utarbeidet og sensurert sentralt. Muntlig-praktisk eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. Du kan spesialisere deg i programmering ved mange universiteter og høyskoler og jobbe som programmerer etter endt utdannelse. I tillegg er programmering et nyttig verktøy som inngår som en del av mange andre studier innen realfag. Kursene informasjonsteknologi 1 og 2 kan være med på å oppfylle opptakskravene til mange studier innen realfag. For mer informasjon om opptakskrav til universitet/høyskoler, gå til: Vet du at informasjonsteknologi 2 kan tas uavhengig av om du har tatt informasjonsteknologi 1 fra før eller ikke? Har du lyst til å lære å lage dine egne enkle dataspill? Vet du at programmering krever at du har en god evne til å være både systematisk og kreativ?...kurset gir deg: 0,5 realfagspoeng!! 14

15 Valgfrie programfag i programområde for språk, samfunnsfag og økonomi MEDIE- OG INFORMASJONSKUNNSKAP 1 for ST og SF VG2 og VG3 MEDIE- OG INFORMASJONSKUNNSKAP 1 HOVEDOMRÅDE I dette faget går vi blant annet nærmere inn på de ulike medienes rolle i samfunnet. Journalistikk, film, sosiale medier og TV er sentrale temaer. Hvert eneste menneske behandler uendelig mye informasjon hver eneste dag. Store deler av denne informasjonen når oss fra de ulike mediene og ikke minst gjennom bruken av sosiale medier som Facebook, MSN, Twitter og blogger. Om du har lyst til å finne ut mer om en medieverden du forholder deg til daglig, kan dette være et fag for deg. BILDE pr uke Trekkfag, muntlig eksamen Faget gir en god plattform for videre studier innen medie-, kommunikasjon, informasjon- og kulturfag. I tillegg kan det være et godt utgangspunkt for utdanning innen markedsføring, PR og samfunnsfaglige yrker. Eksempler på skoler med videre utdanning Høgskole i Oslo, Lillehammer, Volda og Bodø Universitetet i Oslo, NTNU i Trondheim Folkehøgskoler Universiteter med utdanningsprogram innen media, kultur, PR og markedsføring. ARTIGE FAKTA Visste du at Aftenposten og VG, landets to største aviser, har samme eier? Det anslås at Norges mest leste blogger, Emilie Nereng (15) har tjent mellom kroner i måneden på annonser. Er det riktig å hevde at din personlige identitet er påvirket av mediene? Visste du at majoriteten av verdens befolkning aldri har brukt en telefon? Hvordan er det mulig at Hotel Cæsar i 2009 rundet 750 millioner seere totalt? 15

16 Valgfrie programfag i programområde for språk, samfunnsfag og økonomi Engelskspråklig litteratur og kultur ENGELSKSPRÅKLIG LITTERATUR OG KULTUR Engelskspråklig litteratur og kultur er et Vg3-kurs som bygger på Internasjonal Engelsk. Engelsk er et opplevelsesfag som bygger kulturell kompetanse. Samtidig er språket et viktig verktøy i videre universitetsstudier og i et stadig mer internasjonalt arbeidsliv. Hovedområdene i Engelskspråklig litteratur og kultur er: 1. Terminologi for å analysere skjønnlitteratur, film og andre estetiske uttrykksformer 2. Språklig særpreg ved tekster i ulike sjangrer fra ulike perioder og regioner 3. Litteraturhistoriske epoker fra renessansen frem til vår tid 4. Film, litteratur og andre kunstneriske uttrykksformer innen engelskspråklig kultur 5. USAs og Storbritannias kulturelle posisjon i verden i dag og bakgrunnen for den 6. Nyheter og sakprosatekster fra engelskspråklig kultur og samfunnsliv OG VURDERING Elevene skal ha én muntlig og én skriftlig standpunktkarakter. Elevene kan trekkes ut til skriftlig og/eller muntlig eksamen. Skriftlig eksamen blir utarbeidet og sensurert sentralt. Muntlig eksamen blir utarbeidet lokalt. Videre universitetsstudier i språk og litteratur åpner mange dører. Kunnskap om kulturelle, historiske, politiske og økonomiske forhold i de europeiske og amerikanske landene er etterspurt i offentlig forvaltning, utenrikstjenesten, i media, i internasjonale organisasjoner, i næringslivet, innenfor akademia og i kultursektoren. Lurer du på: Hvorfor Shakespeares drama er vesensforskjellig fra T.S. Eliot og Harold Pinter? Hvordan kultur og ulike verdisystem kommer til uttrykk i litteraturen? Hvilke virkemidler du kan bruke for å uttrykke deg i prosa og poesi? Hvordan du kan bruke et rikt, nyansert og presist ordforråd i ulike sammenhenger? Hvordan USA og Storbritannia fungerer som kulturelle supermakter? Dette er noe av det du får utforske i faget Engelskspråklig litteratur og kultur. 16

17 Historie og filosofi I og II + HISTORIE OG FILOSOFI 1 og 2 + HISTORY & PHILOSOPHY 1 History & philosophy I Hvordan kunne folk tro at jorda var flat? Hva tenkte folk om livet for 1000 år siden? Er det sant at folk ble hengt for å mene at kroppen og sjelen hører sammen? Dette og mye mer får du svaret på i faget historie og filosofi! Historie- og filosofifaget handler om hvordan mennesker har tenkt og om hvordan de tenker i dag. Samtidig skal faget gi deg en mulighet til selv å tenke og filosofere over verden, livet, deg selv, dine egne valg og handlinger. Faget skal bidra til å utvikle din historiebevissthet og evne til filosofisk samtale. Å kunne identifisere ulike tenkemåter og hvordan de har påvirket mennesker og samfunn, kan bidra til at du forstår samtiden bedre. Faget er veldig viktig for å gi deg en god allmenndannelse og økt selvinnsikt. NB! I faget history & philosophy I skjer all undervisning på engelsk. Læreplanen er den samme som for historie og filosofi I. Historie og filosofi 1: Muntlig Historie og filosofi 2: Muntlig og Skriftlig Filosofi stiller store krav til klarhet, presisjon og analytiske evner og er intellektuelt sett kanskje det mest utfordrende og krevende studium man kan gi seg i kast med. Igjennom historie og filosofistudiet opparbeider du deg ferdigheter som er etterspurte i det moderne arbeidsliv. Med filosofiske egenskaper og historisk bakgrunnskunnskap gir det deg gode muligheter i arbeidslivet både offentlig og privat. Muligheter finnes i statsforvaltningen, kommunesektoren og i næringslivet. Arbeidsoppgaver der du blir godt tilpasset er saksbehandling, utredningsarbeid og annet administrativt arbeid der analyse/metode og filosofiske tilnærminger er viktige. Egenskapene er også viktige innen journalistikk og redaksjonelt arbeid. Jeg har lært dette gjennom filosofi, å gjøre uten å bli kommandert, det andre gjør kun av frykt for straff. Uten filosofi bryr jeg meg ikke om å leve! Jeg er ikke sikker på noe, ikke en gang det faktum at jeg ikke er sikker på noe! Den eneste beskyttelse vi har mot verden er kunnskapen om den! 17

18 Valgfrie programfag i programområde for språk, samfunnsfag og økonomi Internasjonal engelsk INTERNASJONAL ENGELSK Internasjonal engelsk er et opplevelsesfag som bygger kulturell kompetanse. Samtidig er språket et viktig verktøy i videre universitetsstudier og i et stadig mer internasjonalt arbeidsliv. Hovedområdene i Internasjonal Engelsk er: 1. Språket i dag 2. Kommunikasjon 3. Internasjonale utdannings- og yrkesmuligheter 4. Kulturforståelse 5. Media 6. Globale utfordringer 7. Moderne litteratur og film OG VURDERING Elevene skal ha én muntlig og én skriftlig standpunktkarakter. Elevene kan trekkes ut til skriftlig og/eller muntlig eksamen. Skriftlig eksamen blir utarbeidet og sensurert sentralt. Muntlig eksamen blir utarbeidet lokalt. Etter å ha avsluttet programfaget Internasjonal engelsk kan man velge å gå videre med enten Samfunnsfaglig engelsk eller Engelskspråklig litteratur og kultur. Videre universitetsstudier i språk og litteratur åpner mange dører. Kunnskap om kulturelle, historiske, politiske og økonomiske forhold i de europeiske og amerikanske landene er etterspurt i offentlig forvaltning, utenrikstjenesten, i media, i internasjonale organisasjoner, i næringslivet og innenfor kultursektoren. Lurer du på: Hvorfor det er krig og fattigdom i verden? Hvordan kultur og ulike verdisystem påvirker kommunikasjon? Hvilke former for Engelsk som finnes i verden i dag? Hva som er passende språkbruk i ulike sammenhenger? Hvordan flerkulturelle samfunn i den engelskspråklige verden fungerer? Detter er noe av det du får utforske i faget Internasjonal Engelsk. 18

19 MARKEDSFØRING OG LEDELSE Markedsføring og ledelse 1 I et samfunn preget av sterk konkurranse og et bredt tilbud av varer og tjenester har forbrukerne mange valgmuligheter. Kompetanse om hvordan markedet fungerer nasjonalt og internasjonalt, og hvordan psykologiske, sosiale og kulturelle faktorer påvirker forbrukernes atferd, er derfor viktig. Det også av betydning å kunne vurdere markedsføring i et etisk perspektiv. Faget markedsføring og ledelse har til hensikt å gi økt forståelse for hvordan marked, organisasjon og ledelse spiller sammen. Markedsføring og ledelse skal gi innblikk i hvordan organisasjoner arbeider for å synliggjøre tilbud og påvirke forbruket, og bidra til økt forståelse for hvilken rolle organisasjoner spiller i samfunnet. Markedsføring og ledelse skal utvikle kunnskap om hvordan en organisasjon fungerer internt og eksternt, og synliggjøre det samfunnsansvar en organisasjon har. Elevene kan trekkes ut til muntlig eksamen. Markedsføring og ledelse er viktig fag dersom du ser for deg en jobb i det private næringsliv, men også i det offentlige vil en ha bruk for denne typen kompetanse. Faget er svært relevant for alle som ønsker å gå videre med studier innenfor økonomi, administrasjon og ledelse. Vil du lære å drive en bedrift på en lønnsom måte? Lurer du på hvorfor vi kjøper det vi gjør? Vil du finne ut hvordan du blir en god leder? Er du opptatt av at bedrifter og organisasjoner må være sitt etiske ansvar bevisst? Vil du vite hvordan en bedrift fungerer? Da bør du velge markedsføring og ledelse! 19

20 POLITIKK OG MENNESKERETTIGHETER Programområde: Politikk, individ og samfunn Faget «Politikk og menneskerettigheter» vil hjelpe deg med å forstå den verden du lever i. I løpet av året jobber vi med å få innblikk i blant annet disse spørsmålene: Hvem bestemmer hvordan og med utgangspunkt i hvilke verdier Norge og andre land skal styres? Hvorfor er noen land diktaturer, mens noen har demokrati? Hvem følger menneskerettighetene, og hvorfor velger noen land å ikke gjøre det? Hvorfor blir det ikke fred mellom Israel og Palestina? Hvilken rolle spiller mediene i alle spørsmålene ovenfor? Hvilken rolle spiller FN og andre internasjonale organisasjoner, og bør Norge egentlig bli medlem av EU? Faget dreier seg om samfunnet omkring oss, og dermed er eksterne foredragsholdere, ekskursjoner og å delta aktivt i arrangementer som innsamlingsaksjoner, internasjonal uke og operasjon dagsverk også sentralt. ANTALL TIMER PER UKE Valgfrie programfag i programområde for språk, samfunnsfag og økonomi POLITIKK OG MENNESKERETTIGHETER Skriftlig eller muntlig Politikk og menneskerettigheter gir et godt grunnlag dersom du har lyst ti å studere statsvitenskap, internasjonal politikk eller andre samfunnsfag. Etter endt utdanning har samfunnsvitere jobber mange steder i samfunnet, som for eksempel i ulike organisasjoner, i politikken, i skolen og i media. Kanskje lurer du på Hvilke land som fortsatt praktiserer dødsstraff? Hvem det egentlig er som bestemmer i Norge, er det kongen, Jens Stoltenberg, Røkke, media, eller DEG? Hvorfor USA gikk til krig i Irak, eller hvorfor USA gikk til krig i Afghanistan? Hvor mange asylsøkere som egentlig får opphold i Norge? og da er «Politikk og menneskerettigheter faget for deg» 20

21 SAMFUNNSFAGLIG ENGELSK Samfunnsfaglig engelsk Samfunnsfaglig engelsk er et Vg3-kurs som bygger på Internasjonal Engelsk. Engelsk er et opplevelsesfag som bygger kulturell kompetanse. Samtidig er språket et viktig verktøy i videre universitetsstudier og i et stadig mer internasjonalt arbeidsliv. Hovedområdene i Samfunnsfaglig engelsk er: 1. Et rikt og nyansert ordforråd for å kommunisere om samfunnsfaglige emner 2. Sammenhengen mellom form, innhold og stilnivå i samfunnsfaglige tekster 3. Sentrale historiske hendelser og prosessers påvirkning på utviklingen av det amerikanske og britiske samfunnet 4. Aktuelle debattema i den engelskspråklige verden 5. Regionale og internasjonale konflikter som der minst ett engelskspråklig land er involvert OG VURDERING Elevene skal ha én muntlig og én skriftlig standpunktkarakter. Elevene kan trekkes ut til skriftlig og/eller muntlig eksamen. Skriftlig eksamen blir utarbeidet og sensurert sentralt. Muntlig eksamen blir utarbeidet lokalt. Videre universitetsstudier i samfunnsfag, språk og litteratur åpner mange dører. Kunnskap om kulturelle, historiske, politiske og økonomiske forhold i de europeiske og amerikanske landene er etterspurt i offentlig forvaltning, utenrikstjenesten, i media, i internasjonale organisasjoner og i næringslivet. Lurer du på: Hvorfor USA har kommet i posisjon som den siste supermakt? Hvorfor det er så store økonomiske forkjeller i ulike regioner og mellom ulike sosiale grupper i den engelskspråklige verden? Om Storbritannia vil bestå i fremtiden, eller om Skottland, Wales og Nord-Irland vil skille lag med maktsenteret i England? Hvordan du kan bruke et rikt, nyansert og presist ordforråd i ulike sammenhenger? Hvordan USA og verden blir etter Obama? Dette er noe av det du får utforske i faget Samfunnsfaglig engelsk. 21

22 Valgfrie programfag i programområde for språk, samfunnsfag og økonomi SAMFUNNSGEOGRAFI Samfunnsgeografi Tenker du globalt og handler lokalt? Samfunnsgeografi er studiet for deg som vil studere sammenhenger mellom det lokale og globale, og engasjere deg i de problemene våre samfunn står overfor. I samfunnsgeografi studerer man hvordan de store globale spørsmålene ofte henger sammen med situasjonen på de enkelte steder. Steder representerer et grunnleggende trekk ved samfunnet, hendelser «finner sted». Steder er ulike, noe som gjør at endringer i samfunnet gir ulike utslag på ulike steder. Siden det er en rekke faktorer som påvirker steder, er samfunnsgeografi et fag som inviterer til dialog og som egner seg godt i en kombinasjon med ulike andre samfunnsfag. Samfunnsgeografi retter seg mot deg som har interesse for å se sammenhengen mellom menneskers handlinger og levekår både på lokalt, regionalt, nasjonalt og globalt nivå. Gjennom faget får du øvet opp din evne til kritisk og analytisk tenkning, og du lærer deg metoder for å analysere ulike samfunnsprosesser. Fagets hovedområder: Samfunnsgeografiske verktøy og metoder Befolknings- og bosettingsgeografi Økonomisk geografi Endring i byer og regioner Utviklingsgeografi Antall timer pr. uke: 5 Eksamensform: Elevene kan bli trukket til muntlig eksamen. Mulighetene for relevant jobb med utdannelse innen samfunnsgeografi er gode. Mange samfunnsgeografer jobber i nasjonale og internasjonale organisasjoner som er opptatt av globalisering, utviklingsspørsmål, menneskerettigheter, bistand osv. 22

Programfag innen programområde Realfag skoleåret en presentasjon av fag som tilbys ved Nes videregående skole

Programfag innen programområde Realfag skoleåret en presentasjon av fag som tilbys ved Nes videregående skole Programfag innen programområde Realfag skoleåret 2018 2019 en presentasjon av fag som tilbys ved Nes videregående skole 1 Valg av programfag på programområde realfag På Vg2 må du velge fire programfag.

Detaljer

Programfag innen programområde Realfag skoleåret en presentasjon av fag som tilbys ved Nes videregående skole

Programfag innen programområde Realfag skoleåret en presentasjon av fag som tilbys ved Nes videregående skole Programfag innen programområde Realfag skoleåret 2013 2014 en presentasjon av fag som tilbys ved Nes videregående skole 1 Innholdsliste BIOLOGI... 3 FYSIKK... 4 KJEMI... 5 MATEMATIKK FOR REALFAG... 5 MATEMATIKK

Detaljer

VALGFRIE PROGRAMFAG Skoleåret 2015-2016

VALGFRIE PROGRAMFAG Skoleåret 2015-2016 VALGFRIE PROGRAMFAG Skoleåret 2015-2016 STUDIESPESIALISERING STUDIESPESIALISERING MED FORMGIVINGSFAG MEDIER OG KOMMUNIKASJON Innhold Oversikt valgfrie programfag skoleåret 2015-16... 3 Internasjonal engelsk...

Detaljer

Programområde for studiespesialisering Programfag

Programområde for studiespesialisering Programfag Programområde for studiespesialisering Programfag Alle programfag har 140 timer per år. Du vil få en veksling mellom 2 og 3 økter à 75 minutter per uke + 5 fagdager. Noen fag som krever lengre arbeidsøkter

Detaljer

PROGRAMFAG I PROGRAMOMRÅDE FOR REALFAG

PROGRAMFAG I PROGRAMOMRÅDE FOR REALFAG PROGRAMOMRÅDET REALFAG Fag Vg1 Vg2 Vg3 BIOLOGI 0 Biologi 1 Biologi 2 FYSIKK 0 Fysikk 1 +Fysikk 2 GEOFAG* 0 Geofag 1 Geofag 2 INFORMASJONS- 0 Informasjonsteknologi 1 Informasjonsteknologi 2 TEKNOLOGI KJEMI

Detaljer

VALGFRIE PROGRAMFAG Skoleåret 2014/2015

VALGFRIE PROGRAMFAG Skoleåret 2014/2015 VALGFRIE PROGRAMFAG Skoleåret 2014/2015 STUDIESPESIALISERING STUDIESPESIALISERING MED FORMGIVINGSFAG MEDIER OG KOMMUNIKASJON Innhold Internasjonal engelsk... 4 Samfunnsfaglig engelsk... 5 Engelskspråklig

Detaljer

PROGRAMFAG I PROGRAMOMRÅDE FOR REALFAG

PROGRAMFAG I PROGRAMOMRÅDE FOR REALFAG PROGRAMOMRÅDET REALFAG Fagtilbud skoleåret 2018-2019 Fag Vg1 Vg2 Vg3 BIOLOGI 0 Biologi 1 Biologi 2 FYSIKK 0 Fysikk 1 +Fysikk 2 INFORMASJONS- 0 Informasjonsteknologi 1 Informasjonsteknologi 2 TEKNOLOGI

Detaljer

Valg av programfag på studiespesialisering! 21.01.2014 1

Valg av programfag på studiespesialisering! 21.01.2014 1 Valg av programfag på studiespesialisering! 21.01.2014 1 Fag- og timefordeling Utdanningsprogram for studiespesialisering Breddeidrett 5 timer/uke 21.01.2014 2 Krav til fordypning i programfag fra eget

Detaljer

PROGRAMFAG I PROGRAMOMRÅDE FOR REALFAG

PROGRAMFAG I PROGRAMOMRÅDE FOR REALFAG PROGRAMOMRÅDET REALFAG Fag Vg1 Vg2 Vg3 BIOLOGI 0 Biologi 1 Biologi 2 FYSIKK 0 Fysikk 1 +Fysikk 2 GEOFAG 0 Geofag 1 Geofag 2 INFORMASJONS- 0 Informasjonsteknologi 1 Informasjonsteknologi 2 TEKNOLOGI KJEMI

Detaljer

Fagbeskrivelse - introduksjon

Fagbeskrivelse - introduksjon Samfunnsgeografi Fagbeskrivelse - introduksjon Dette programfaget gir øvelse i å studere samfunnsmessige strukturer lokalt og globalt og å sette dette inn i et større perspektiv. Hvordan utvide observasjoner

Detaljer

Fagkatalog 2015-2016 Rissa videregående skole. - om programfag og fagvalg for elever på ST

Fagkatalog 2015-2016 Rissa videregående skole. - om programfag og fagvalg for elever på ST Fagkatalog 2015-2016 Rissa videregående skole - om programfag og fagvalg for elever på ST 1 Denne fagkatalogen er laget for deg som skal velge programområde og programfag for Vg2 og Vg3 på de studieforberedende

Detaljer

Velkommen til informasjon om fagvalg for 1ST for skoleåret 2013-2014

Velkommen til informasjon om fagvalg for 1ST for skoleåret 2013-2014 Velkommen til informasjon om fagvalg for 1ST for skoleåret 2013-2014 ORDLISTE Utdanningsprogram: Studiespesialisering (ST) Programområder: Realfag Språk,samfunnsfag og økonomi Fagområder: F.eks. matematikk,

Detaljer

Læreplan i engelsk - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering

Læreplan i engelsk - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering Læreplan i engelsk - programfag i utdanningsprogram for Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 31. mars 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

PROGRAMFAG I PROGRAMOMRÅDE FOR REALFAG

PROGRAMFAG I PROGRAMOMRÅDE FOR REALFAG PROGRAMOMRÅDET REALFAG Fag Vg1 Vg2 Vg3 BIOLOGI 0 Biologi 1 Biologi 2 FYSIKK 0 Fysikk 1 +Fysikk 2 GEOFAG* 0 Geofag 1 INFORMASJONS- 0 Informasjonsteknologi 1 Informasjonsteknologi 2 TEKNOLOGI KJEMI 0 Kjemi

Detaljer

Programområde samfunnsfag og økonomi

Programområde samfunnsfag og økonomi Programområde samfunnsfag og økonomi Ved Porsgrunn videregående skole har du mulighet til å fordype deg i en rekke dagsaktuelle samfunnsfag som hjelper deg til å forstå hvordan ulike samfunn fungerer på

Detaljer

formgivingsfag Vg2 Medier og kommunikasjon 1 1 Vg3 Medier og kommunikasjon 2

formgivingsfag Vg2 Medier og kommunikasjon 1 1 Vg3 Medier og kommunikasjon 2 Innhold Oversikt programfag skoleåret 2017-18... 3 Internasjonal engelsk... 4 Samfunnsfaglig engelsk... 5 Engelskspråklig litteratur og kultur... 6 Historie og filosofi 1 og 2... 7 Sosiologi og sosialantropologi...

Detaljer

Foreldremøte - Fagvalg 2016

Foreldremøte - Fagvalg 2016 Foreldremøte - Fagvalg 2016 Valg av programområde og programfag I løpet av januar/februar skal elevene velge programområde og programfag. Programområder: 1. Realfag 2. Språk, samfunnsfag og økonomi Programfag:

Detaljer

PROGRAMFAG VG2. Tilbud til Studiespesialiserende Olsvikåsen vgs 2014/2015

PROGRAMFAG VG2. Tilbud til Studiespesialiserende Olsvikåsen vgs 2014/2015 PROGRAMFAG VG2 Tilbud til Studiespesialiserende Olsvikåsen vgs 2014/2015 Fellesfag og programfag Vg 1 Vg 2 Vg 3 Felles fag Program fag Felles fag Program fag Felles fag Program fag Studiespesialisering

Detaljer

Læreplan i matematikk for samfunnsfag - programfag i studiespesialiserende program

Læreplan i matematikk for samfunnsfag - programfag i studiespesialiserende program Læreplan i matematikk for samfunnsfag - programfag i studiespesialiserende program Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 27. mars 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

Hartvig Nissen. Edvard Munch. Fyrstikkalleen. Elvebakken

Hartvig Nissen. Edvard Munch. Fyrstikkalleen. Elvebakken Realfag Biologi Biologi 1 Biologi 2 Fysikk Fysikk 1 Fysikk 2 Geofag Geofag X Geofag 1 Geofag 2 Informasjonsteknologi Informasjonsteknologi 1 Informasjonsteknologi 2 Kjemi Kjemi 1 Kjemi 2 Matematikk Matematikk

Detaljer

Språk, samfunnsfag og økonomi

Språk, samfunnsfag og økonomi Prramfag innen prramområde Språk, samfunnsfag økonomi skoleåret 2018 2019 en presentasjon av fag som tilbys ved Nes videregående skole 1 Prramområder Vi tilbyr følgende prramområder innen utdanningsprram

Detaljer

Velkommen til informasjon om fagvalg for 1ST 2012. Læreplaner finner du på www.utdanningsdirektoratet.no

Velkommen til informasjon om fagvalg for 1ST 2012. Læreplaner finner du på www.utdanningsdirektoratet.no Velkommen til informasjon om fagvalg for 1ST 2012 Læreplaner finner du på www.utdanningsdirektoratet.no ORDLISTE Utdanningsprogram: Studiespesialisering (ST) Programområder: Realfag Språk,samfunnsfag og

Detaljer

Tema: Fagvalg for skoleåret 2015-2016

Tema: Fagvalg for skoleåret 2015-2016 Tema: Fagvalg for skoleåret 2015-2016 Du bør velge fag ut fra: Evner Interesser Fremtidsplaner Vg1 Vg1: 30 timer fellesfag Fellesfag Antall timer Norsk 4 timer Matematikk 5 timer Engelsk 5 timer Naturfag

Detaljer

Fagorientering 30. jan 2013 REALFAG

Fagorientering 30. jan 2013 REALFAG Fagorientering 30. jan 2013 REALFAG Biologi Biologi 1 Biologi 2 Den unge biologen Cellebiologi Fysiologien til mennesket Funksjon og tilpasning Biologisk mangfold Den unge biologen Økologi Energiomsetning

Detaljer

Tema: Fagvalg for skoleåret 2013-2014

Tema: Fagvalg for skoleåret 2013-2014 Tema: Fagvalg for skoleåret 2013-2014 Du bør velge fag ut fra: Evner Interesser Fremtidsplaner Vg1 Vg1: 30 timer fellesfag Fellesfag Antall timer Norsk 4 timer Matematikk 5 timer Engelsk 5 timer Naturfag

Detaljer

Fagvalg for vg2. Dønski feb. 2017

Fagvalg for vg2. Dønski feb. 2017 Fagvalg for vg2 Dønski feb. 2017 Valg av programfag? Interesse (hva liker du?) Forkunnskaper (hva kan du?) Videreutdanning studiekompetanse (hva vil du bli?) Studiekompetanse Eleven må fullføre og bestå

Detaljer

SÅ MANGE MULIGHETER...

SÅ MANGE MULIGHETER... SÅ MANGE MULIGHETER... HVA SKAL DU VELGE? Fagvalg kreativ avdeling Elvebakken Medier og kommunikasjon Kunst, design og arkitektur Matematikk Obligatorisk matematikk (1P/1T+2P) gir generell studiekompetanse

Detaljer

Informasjon om fagvalg for 1ST (studiespesialisering) for skoleåret

Informasjon om fagvalg for 1ST (studiespesialisering) for skoleåret Informasjon om fagvalg for 1ST (studiespesialisering) for skoleåret 2018-2019 ORDLISTE Utdanningsprogram: Studiespesialisering (ST) Programområder: Realfag Språk,samfunnsfag og økonomi Fagområder: F.eks.

Detaljer

Fagkatalogen 2016-2017

Fagkatalogen 2016-2017 Fagkatalogen 2016-2017 Om programfag og fagvalg for elever på utdanningsprogram for studiespesialisering Verdal videregående skole 1 1 FORORD Denne fagkatalogen er laget for deg som skal velge programområde

Detaljer

Idrett vg1 - valg av programfag for kull 2014/2015

Idrett vg1 - valg av programfag for kull 2014/2015 Idrett vg1 - valg av programfag for kull 2014/2015 Tidsplan for valg av programfag Når Uke 48-51 Uke 2-4 Uke 2-6 Uke 4 Uke 4 Uke 5 Uke 6-9 Uke 6-9 Aktivitet Karriere-prosjekt i fagene Norsk, Samfunnsfag

Detaljer

Møte for foresatte Vg1. Frogn vgs 4.februar 2014

Møte for foresatte Vg1. Frogn vgs 4.februar 2014 Møte for foresatte Vg1 Frogn vgs 4.februar 2014 Agenda Kl.1800-1845, vi deler oss: vg1 Service og samferdsel, base 1SS vg1 Idrett, Fagvalg, form. rom A vg1 ST, Fagvalg, kantina Kl.1845-2000 Samtale med

Detaljer

INFORMASJON OM VALG AV PROGRAMFAG

INFORMASJON OM VALG AV PROGRAMFAG INFORMASJON OM VALG AV PROGRAMFAG NOVEMBER 2017 TIDSPLAN FOR FAGVALGET Uke 39: Karriereundervisning i klassene Øvelser med interesser, ferdigheter og egenskaper Emne i samfunnsfag om yrker og arbeidsliv

Detaljer

Studiespesialisering vg1 - valg av programfag for kull 2014/2015

Studiespesialisering vg1 - valg av programfag for kull 2014/2015 Studiespesialisering vg1 - valg av programfag for kull 2014/2015 Tidsplan for valg av programfag Når Uke 48-51 Uke 2-4 Uke 2-6 Uke 4 Uke 4 Uke 5 Uke 6-9 Uke 6-9 Aktivitet Karriere-prosjekt i fagene Norsk,

Detaljer

Informasjon om valg av programfag for 1ST for skoleåret 2015-2016

Informasjon om valg av programfag for 1ST for skoleåret 2015-2016 Informasjon om valg av programfag for 1ST for skoleåret 2015-2016 Ordliste! Utdanningsprogram: Studiespesialisering (ST) Programområder: Realfag Språk,samfunnsfag og økonomi Fagområder: F.eks. matematikk,

Detaljer

Internasjonal engelsk. Samfunnsfaglig engelsk

Internasjonal engelsk. Samfunnsfaglig engelsk Internasjonal engelsk Internasjonal engelsk er et programfag som hører til vg2. Ved Røros videregående skole alternerer man dette faget med samfunnsfaglig engelsk, slik at kurset tilbys annethvert år.

Detaljer

Møte for foresatte Vg1. Frogn vgs 4.februar 2014

Møte for foresatte Vg1. Frogn vgs 4.februar 2014 Møte for foresatte Vg1 Frogn vgs 4.februar 2014 Agenda Kl.1800-1845 Informasjon om fagvalg Informasjon fra kontaktlærere Tur til Alpene Kl. 1845-2000 Samtale med faglærere Informasjon om programfag som

Detaljer

Bø vidaregåande skule -Vi tar deg til toppen!! www.telemark.no

Bø vidaregåande skule -Vi tar deg til toppen!! www.telemark.no Bø vidaregåande skule -Vi tar deg til toppen!! Velkommen til Bø vgs! Godt faglig og sosialt miljø! Gode resultater! Bø vgs har ca. 360 elever og følgende utdanningstilbud: -Idrettsfag -Studiespesialisering

Detaljer

Kurs i utdanningsprogram

Kurs i utdanningsprogram Oslo kommune Utdanningsetaten Kurs i utdanningsprogram Kurstilbud for 9. trinn våren 2016 Velkommen til kurs i utdanningsprogram! Det er ikke lenge til du skal ta et valg om hva slags videregående opplæring

Detaljer

Informasjonshefte for Vg1 på KG. FAGVALG i Vg2. skoleåret 2013/2014

Informasjonshefte for Vg1 på KG. FAGVALG i Vg2. skoleåret 2013/2014 Informasjonshefte for Vg1 på KG FAGVALG i Vg2 skoleåret 2013/2014 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Praktisk informasjon... 3 Prøvevalg... 3 Endelig valg... 3 3. Fag og timefordeling i Vg1, Vg2 og Vg3...

Detaljer

hva er Sandvika vgs? Arne F. Opsahl

hva er Sandvika vgs? Arne F. Opsahl hva er Sandvika vgs? Sandvika er en moderne videregående skole som satser på elever som virkelig har lyst til å få noe positivt ut av skolegangen. Først og fremst gjelder det kunnskaper og ferdigheter

Detaljer

Viktig å tenke på i prosessen:

Viktig å tenke på i prosessen: Valg av programfag Viktig å tenke på i prosessen: Hvem er du? Hva er du mest interessert i på skolen og i fritida? Hva er artig å holde på med? Hva er du god til på skolen? Hvilken yrkespersonlighet har

Detaljer

Studiespesialisering vg1 - valg av programfag for kull 2010/2011

Studiespesialisering vg1 - valg av programfag for kull 2010/2011 Studiespesialisering vg1 - valg av programfag for kull 2010/2011 1 Alle fag som ligger på samme blokk (vannrett), går samtidig på timeplanen. Merk at elever på IDRETT kun kan velge fag fra blokk A, D og

Detaljer

Bø vidaregåande skule -NOE FOR DEG?

Bø vidaregåande skule -NOE FOR DEG? Bø vidaregåande skule -NOE FOR DEG? Velkommen til Bø vgs! Godt faglig og sosialt miljø! Gode resultater! Bø vgs har ca. 360 elever og følgende utdanningstilbud: -Idrettsfag -Studiespesialisering -Studiespesialisering

Detaljer

FAGVALG VG2. Foreldremøte onsdag 22. januar 2014 Informasjon om fagvalg ved Sande vgs

FAGVALG VG2. Foreldremøte onsdag 22. januar 2014 Informasjon om fagvalg ved Sande vgs FAGVALG VG2 Foreldremøte onsdag 22. januar 2014 Informasjon om fagvalg ved Sande vgs Hvem er vi? Bente Saue Studierektor og fagansvarlig E-post: bente.saue@vfk.no Jan-Morten Hildrum Yrkes- og utdanningsrådgiver

Detaljer

Læreplan i kunst og visuelle virkemidler felles programfag i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur

Læreplan i kunst og visuelle virkemidler felles programfag i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur Læreplan i kunst og visuelle virkemidler felles programfag i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur Fastsett som forskrift av . Gjeld

Detaljer

PROGRAMOMRÅDE FOR REALFAG

PROGRAMOMRÅDE FOR REALFAG UTDANNINGSPROGRAM FOR STUDIESPESIALISERING PROGRAMOMRÅDE FOR REALFAG PROGRAMFAG SOM TILBYS VED ASKER VIDEREGÅENDE SKOLE 1 Biologi 1 og 2 Biologi kan velges som programfag over to år innenfor programområde

Detaljer

Læreplan i kjemi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i kjemi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplan i kjemi - programfag i studiespesialiserende Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 3. april 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

VALG AV FAG PÅ STUDIEFORBEREDENDE UTDANNINGSPROGRAM 2013/2014

VALG AV FAG PÅ STUDIEFORBEREDENDE UTDANNINGSPROGRAM 2013/2014 VALG AV FAG PÅ STUDIEFORBEREDENDE UTDANNINGSPROGRAM 013/014 Her finner du: Tema side Realfag, språk, samfunnsfag og økonomi har denne fordeling av fag over tre år: Programfag fra programområdet språk,

Detaljer

PROGRAMFAG SOM TILBYS

PROGRAMFAG SOM TILBYS UTDANNINGSPROGRAM for Studiespesialisering PROGRAMOMRÅDE FOR REALFAG PROGRAMFAG SOM TILBYS ved Asker videregående skole Biologi 1 og 2 Biologi kan velges som programfag over to år innenfor programområde

Detaljer

Bø vidaregåande skule -NOE FOR DEG?

Bø vidaregåande skule -NOE FOR DEG? Bø vidaregåande skule -NOE FOR DEG? Velkommen til Bø vgs! Godt faglig og sosialt miljø! Gode resultater! Bø vgs har ca. 360 elever og følgende utdanningstilbud: -Idrettsfag -Studiespesialisering -Studiespesialisering

Detaljer

Elevenes valg. Faglig fordypning gjennom valg av programfag. Krav til godkjent vitnemål. Opptakskrav til videre studier

Elevenes valg. Faglig fordypning gjennom valg av programfag. Krav til godkjent vitnemål. Opptakskrav til videre studier FAGVALG 2011-12 Elevenes valg Faglig fordypning gjennom valg av programfag Krav til godkjent vitnemål Opptakskrav til videre studier Programområder Elevene på studiespesialisering må velge ett av følgende

Detaljer

Læreplan i Programmering og modellering - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i Programmering og modellering - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram 2.12.2016 Læreplan i - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Formål Programmering er et emne som stadig blir viktigere i vår moderne tid. Det er en stor fordel å kunne forstå og bruke programmering

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter

KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter i realfag Gjøvik 13.10.2006 Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Ellen Marie Bech, Utdanningsdirektoratet 6. januar 2007 1 Bakgrunn utdanning og kunnskap 6.

Detaljer

VALG AV PROGRAMFAG FOR VG3-ÅRET

VALG AV PROGRAMFAG FOR VG3-ÅRET VALG AV PROGRAMFAG FAGVALG TIL VG3 SKOLEÅRET 2016-2017 FOR VG3-ÅRET Valg skjer torsdag 17.12.15 I kontaktlærertida www.blokkvalg.no Du får tildelt brukernavn og passord av kontaktlærer Dersom behov for

Detaljer

Studiespesialisering vg1. - valg av programfag for kull 2016/2017

Studiespesialisering vg1. - valg av programfag for kull 2016/2017 Studiespesialisering vg1 - valg av programfag for kull 2016/2017 Tidsplan for valg av programfag Når Uke 48 Uke 48-5 Uke 2-3 Uke 5 Uke 5 Uke 6 Uke 6 Uke 7-9 Uke 7-9 Aktivitet Oppstart fagvalg: regler for

Detaljer

Fagkatalogen 2014-2015

Fagkatalogen 2014-2015 Fagkatalogen 2014-2015 Om programfag og fagvalg for elever på ST Verdal videregående skole 1 FORORD Denne fagkatalogen er laget for deg som skal velge programområde og programfag for Vg2 og Vg3 på det

Detaljer

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET Orientering om søknader, fagvalg m.m. for ID og ST Vg1 til Vg2+Vg3 Orientering om eksamener VALG SOM SKJER I Vg1 (... repetisjon (litt Valg av obligatorisk fremmedspråk

Detaljer

Velkommen. til Nøtterøy vgs.

Velkommen. til Nøtterøy vgs. Velkommen til Nøtterøy vgs http://nvs.vfk.no STUDIESPESIALISERING EN HOVEDVEI MOT STUDIEKOMPETANSE En gjennomgang av strukturen i programområdet og valgene til VG2 OG VG3 STRUKTUREN I PROGRAMOMRÅDET VG1:

Detaljer

FAGVALG FOR ELEVER I VG1

FAGVALG FOR ELEVER I VG1 FAGVALG FOR ELEVER I VG1 Utdanningsprogram for studiespesialisering Språk Samfunnsfag Økonomi Realfag Idrettsfag Asker videregående skole Et spennende valg I Vg1 har valgene vært ganske begrenset. Du har

Detaljer

Det er forskjell. Velg Hetland!

Det er forskjell. Velg Hetland! Ny topplinje se side 9 Det er forskjell. Velg Hetland! minst ett skritt foran! 600 elevplasser Seks paralleller studiespesialisering (ST) To paralleller medier og kommunikasjon (MK) Moderne og velutstyrt

Detaljer

VALG AV PROGRAMFAG TIL

VALG AV PROGRAMFAG TIL VALG AV PROGRAMFAG TIL 2018-2019 1 Formålet med informasjonskvelden Informere om informasjonsprosessen til studiespesialiseringselevene ved fagvalg Informere om fagvalg Innhente informasjon fra faglærere

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole Polarsirkelen videregående skole 31.01.2017 1 Hva er videregående opplæring? Inngangsport til yrkeslivet og til videre studier. Studieforberedende opplæring legger mest vekt på teoretisk kunnskap (gir

Detaljer

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET. Orientering om søknader, fagvalg m.m. for ID og ST Vg1 til Vg2+Vg3 Orientering om eksamener

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET. Orientering om søknader, fagvalg m.m. for ID og ST Vg1 til Vg2+Vg3 Orientering om eksamener VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET Orientering om søknader, fagvalg m.m. for ID og ST Vg1 til Vg2+Vg3 Orientering om eksamener VALG SOM SKJER I Vg1 (litt repetisjon... ) Valg av obligatorisk fremmedspråk

Detaljer

Programfagvalg til VG3 skoleåret 2014-2015

Programfagvalg til VG3 skoleåret 2014-2015 Programfagvalg til skoleåret 204-205 REGLER FOR VALG AV PROGRAMFAG TIL I skal du velge totalt 3 programfag. Unntak: Elever som ikke hadde fremmedspråk i ungdomsskolen, skal kun velge 2 programfag. Disse

Detaljer

INFORMASJON OM FAGVALG TIL VG 2 STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM SKOLEÅRET 2017/2018

INFORMASJON OM FAGVALG TIL VG 2 STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM SKOLEÅRET 2017/2018 INFORMASJON OM FAGVALG TIL VG 2 STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM SKOLEÅRET 2017/2018 Fellesfag og programfag Fellesfag (ikke matematikk) Vg 1 Vg 2 Vg 3 25 timer 12 timer 15 timer Matematikk 5 timer

Detaljer

SÅ MANGE MULIGHETER...

SÅ MANGE MULIGHETER... SÅ MANGE MULIGHETER... HVA SKAL DU VELGE? Fagvalg studiespesialisering Elvebakken videregående skole Matematikk Obligatorisk matematikk (1P/1T+2P) gir generell studiekompetanse og dekker nesten alle studier.

Detaljer

Velkommen til orientering Studiespesialisering Vg1

Velkommen til orientering Studiespesialisering Vg1 Velkommen til orientering Studiespesialisering Vg1 Program Plenum Om utdanningsprogram for Studiespesialisering Rådgiver, Petra Rørvik Utdanningsprogram for Studiespesialisering Vg1 Studiespesialisering

Detaljer

Fagkatalogen 2015-2016

Fagkatalogen 2015-2016 Fagkatalogen 2015-2016 Om programfag og fagvalg for elever på ST Verdal videregående skole 1 1 FORORD Denne fagkatalogen er laget for deg som skal velge programområde og programfag for Vg2 og Vg3 på det

Detaljer

PROGRAMOMRÅDE FOR SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI

PROGRAMOMRÅDE FOR SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI UTDANNINGSPROGRAM FOR STUDIESPESIALISERING PROGRAMOMRÅDE FOR SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI PROGRAMFAG SOM TILBYS VED ASKER VIDEREGÅENDE SKOLE Internasjonal engelsk Engelsk kan velges som programfag over

Detaljer

FAGVALG FOR VG2 SKOLEÅRET 2014/2015

FAGVALG FOR VG2 SKOLEÅRET 2014/2015 FAGVALG FOR VG2 SKOLEÅRET 2014/201 Utdanningsprogram for studiespesialisering Innhold Side Frister fagvalg 2 Krav for å få vitnemål 3 Fag og standpunktkarakter på vitnemål etter vg1, vg2 og vg3 4 Eksamen

Detaljer

Kurs i utdanningsprogram

Kurs i utdanningsprogram Oslo kommune Utdanningsetaten Kurs i utdanningsprogram Kurstilbud for 9. trinn våren 2018 Velkommen til kurs i utdanningsprogram! «Kurs i utdanningsprogram» på videregående skole kan være en god hjelp

Detaljer

Fagvalget til Vg2. Valg av programområde og programfag for skoleåret 2010-11. Studiespesialiserende utdanningsprogram

Fagvalget til Vg2. Valg av programområde og programfag for skoleåret 2010-11. Studiespesialiserende utdanningsprogram Fagvalget til Vg2 Valg av programområde og programfag for skoleåret 2010-11 Studiespesialiserende utdanningsprogram Om valg av programområde og fag. Det nærmer seg tiden for å velge programområde og programfag

Detaljer

Velkommen til foreldremøte om fagvalg 29. november 2016

Velkommen til foreldremøte om fagvalg 29. november 2016 Velkommen til foreldremøte om fagvalg 29. november 2016 Studiespesialiserende (ordinært løp) Fag: 1. klasse 2. klasse 3. klasse Religion 3 Norsk 4 4 6 Matematikk P eller T 5 3 Naturfag 5 Engelsk 5 2.Fr.språk

Detaljer

Programområde samfunnsfag og økonomi

Programområde samfunnsfag og økonomi Programområde samfunnsfag og økonomi Ved Porsgrunn videregående skole har du mulighet til å fordype deg i en rekke dagsaktuelle samfunnsfag som hjelper deg til å forstå hvordan ulike samfunn fungerer på

Detaljer

Studiespesialisering, sciencelinja og Europalinja

Studiespesialisering, sciencelinja og Europalinja Studiespesialisering, sciencelinja og Europalinja Raushet Du som leser dette, står antagelig foran et viktig valg: Hvilken videregående skole og utdanningsprogram skal jeg søke på? Kreativitet Engasjement

Detaljer

Informasjonsmøte Vg1 Fagvalget

Informasjonsmøte Vg1 Fagvalget Informasjonsmøte Vg1 Fagvalget Frogn vgs 24. januar 2018 Et endret arbeidsliv trenger krever kompetanse for å løse komplekse oppgaver! Kompetanse er å tilegne seg og anvende kunnskaper og ferdigheter til

Detaljer

MEDIER OG KOMMUNIKASJON

MEDIER OG KOMMUNIKASJON Hvilke positive forandringer ser vi i endringen til studieforberedende? - Fagene (fellesfagene og programfagene) er jevnere fordelt over tre år. - Vi unngår det teoritunge Vg3-året som medier og kommunikasjon

Detaljer

Velkommen. til Nøtterøy vgs.

Velkommen. til Nøtterøy vgs. Velkommen til Nøtterøy vgs http://www.vfk.no/notteroy-vgs STUDIESPESIALISERING EN HOVEDVEI MOT STUDIEKOMPETANSE En gjennomgang av strukturen i programområdet og valgene til VG2 OG VG3 STRUKTUREN I PROGRAMOMRÅDET

Detaljer

Idrett vg1. - valg av programfag for kull 2016/2017

Idrett vg1. - valg av programfag for kull 2016/2017 Idrett vg1 - valg av programfag for kull 2016/2017 Tidsplan for valg av programfag Når Uke 48 Uke 48-5 Uke 2-3 Uke 5 Uke 5 Uke 6 Uke 6 Uke 7-9 Uke 7-9 Aktivitet Oppstart fagvalg: regler for vitnemål, valg

Detaljer

Videregående skole 2015-2016

Videregående skole 2015-2016 Videregående skole 2015-2016 kg.vgs.no Velkommen til videregående skole på KG! KG er en tradisjonsrik kristen friskole som er åpen for alle. Skolen har siden 1913 utviklet seg til å være en trygg og faglig

Detaljer

Velkommen til informasjonsmøte Vg1 ST. Tema: fagvalg Vg2

Velkommen til informasjonsmøte Vg1 ST. Tema: fagvalg Vg2 Velkommen til informasjonsmøte Vg1 ST Tema: fagvalg Vg2 Framdrift fagvalg Uke 46 og 47: Generell informasjon til hver enkelt klasse (ca 45 min per klasse) Torsdag 26.11: Foreldremøte kl 19.00 Fra uke 49:

Detaljer

Tema: Fagvalg for skoleåret 2011-2012

Tema: Fagvalg for skoleåret 2011-2012 Tema: Fagvalg for skoleåret 2011-2012 Søknad om inntak på Vg2 Dere som ønsker å fortsette på Vg2 her på Malakoff eller på en annen skole, må søke om skoleplass via fylkeskommunens inntakskontor. Du må

Detaljer

Fagvalg SSP vg1

Fagvalg SSP vg1 Fagvalg 2017-2018 SSP vg1 Fag og timefordeling vg1 vg2 vg3 Fellesfag 30 timer/uke Fellesfag 15 timer/uke Programfag fra eget programområde 10 timer/uke Valgfritt programfag 5 timer/uke Fellesfag 15 timer/uke

Detaljer

PROGRAMFAGORIENTERING. 14. januar 2014

PROGRAMFAGORIENTERING. 14. januar 2014 PROGRAMFAGORIENTERING 14. januar 2014 Dette blir forklart Generell studiekompetanse (GENS) Studier med særskilte krav Førstegangsvitnemål og ordinært vitnemål Avsluttende fag Vg1 Krav til fagvalg på Vg2

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I ENGELSK PROGRAMFAG ELEVER 2014

RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I ENGELSK PROGRAMFAG ELEVER 2014 RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I ENGELSK PROGRAMFAG ELEVER 2014 Utdanningsprogram: Studiespesialisering Fagkoder: SPR3009, SPR3011, SPR3013 Programområde: Språk, samfunnsfag og økonomi Fag: Internasjonal engelsk

Detaljer

Læreplan i historie - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram. Gyldig fra 01.08.2009

Læreplan i historie - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram. Gyldig fra 01.08.2009 Læreplan i historie - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram Gyldig fra 01.08.2009 Formål Historiefaget skal bidra til økt forståelse av sammenhenger mellom fortid, nåtid og framtid og gi innsikt

Detaljer

Eller elevene kan skrive en drøftingsoppgave eller et leserinnlegg til avisen, om norsk asylpolitikk generelt eller spesielt om unge asylsøkere.

Eller elevene kan skrive en drøftingsoppgave eller et leserinnlegg til avisen, om norsk asylpolitikk generelt eller spesielt om unge asylsøkere. Forslag til for- og etterarbeid. Forarbeid. Som alltid er det viktig at elevene får informasjon om forestillingen i forkant. Det øker interessen og gir et bedre utbytte av det de opplever. Dette er en

Detaljer

Informasjonshefte for Vg1 på KG. FAGVALG for Vg2. skoleåret 2014/2015

Informasjonshefte for Vg1 på KG. FAGVALG for Vg2. skoleåret 2014/2015 Informasjonshefte for Vg1 på KG FAGVALG for Vg2 skoleåret 2014/2015 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Praktisk informasjon... 3 Prøvevalg... 3 Endelig valg... 3 3. Fag og timefordeling i Vg1, Vg2 og Vg3...

Detaljer

Informasjon om programområder og fagvalg for vg1-elever

Informasjon om programområder og fagvalg for vg1-elever Informasjon om programområder og fagvalg for vg1-elever Foresattemøtet tirsdag 25.01 2010 Studieleder Helge Bratland Dagen i dag Informasjon om fagvalg Konferansetimer etter egen oversikt fra kl 18:45

Detaljer

VELKOMMEN TIL ST. HALLVARD VGS

VELKOMMEN TIL ST. HALLVARD VGS VELKOMMEN TIL ST. HALLVARD VGS Skolens visjon: Vi er en skole der undervisningen er preget av faglig høy kvalitet og stort engasjement der alle trives! Alle blir sett, hørt og respektert for den de er!

Detaljer

Idrett vg1 - valg av programfag for kull 2015/2016

Idrett vg1 - valg av programfag for kull 2015/2016 Idrett vg1 - valg av programfag for kull 2015/2016 Agenda fagvalg Fagvalget og karriereveiledning Utveksling i vg2 Valg av programfag og høyere utdanning Oppbygging av vitnemål Søking til høyere utdanning,

Detaljer

Risør videregående skole

Risør videregående skole ////////// // /////////////////////////////////// Risør videregående skole Risør videregående skole er en kombinert videregående skole med studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram. Skolen ligger

Detaljer

Læreplan i informasjonsteknologi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i informasjonsteknologi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplan i informasjonsteknologi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 3. april 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

Fagvalg for skoleåret 2018/19

Fagvalg for skoleåret 2018/19 Fagvalg for skoleåret 2018/19 Agenda 1. Tidsplan og generell info om fagvalget 2. Innsøking til Vg2 3. Litt om generell studiekompetanse 4. Valgmuligheter Programområde, fag, fordypning og fagkombinasjoner

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE VG november 2016

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE VG november 2016 VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE VG1 15. november 2016 Hva skal velges? Hvor mange timer? Hvilke fag kan og skal velges? FAGSTRUKTUREN PÅ VIDEREGÅENDE SKOLE Fellesfag: Obligatoriske fag alle har Felles programfag:

Detaljer

Læreplan i fysikk 1. Formål

Læreplan i fysikk 1. Formål Læreplan i fysikk 1 185 Læreplan i fysikk 1 Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 3. april 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet med hjemmel

Detaljer

FAGVALG TIL VG3 SKOLEÅRET ULLERN VGS

FAGVALG TIL VG3 SKOLEÅRET ULLERN VGS FAGVALG TIL VG3 SKOLEÅRET 2018-2019 VALG SKJER 11.12.17 I kontaktlærertida www.blokkvalg.no Dersom behov for rådgivning, kontakt oss for å avtale tid. Ikke vent til siste dag! KRAV TIL VITNEMÅL Vg3: 15

Detaljer

Læreplan i geografi, samisk plan, fellesfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i geografi, samisk plan, fellesfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplan i geografi, samisk plan, fellesfag i studiespesialiserende Gjelder fra 01.08.2007 http://www.udir.no/kl06/geo2-01 Formål Formålet med geografifaget er å utvikle bevissthet om forholdet mellom

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅPEN KVELD DRAMMEN VGS ONSDAG 25. JANUAR 2017

VELKOMMEN TIL ÅPEN KVELD DRAMMEN VGS ONSDAG 25. JANUAR 2017 VELKOMMEN TIL ÅPEN KVELD DRAMMEN VGS ONSDAG 25. JANUAR 2017 Landets største studiespesialisering (11 klasser pr trinn) Buskeruds største vgs med over 1300 elever og ca 200 ansatte Stort fagtilbud Tre

Detaljer

Agenda for fellesinformasjonen

Agenda for fellesinformasjonen Fagvalg til Vg2 studiespesialisering orientering til foresatte for elever på Vg1 ST januar 2015 Jan-Ivar Braathen ass. rektor Agenda for fellesinformasjonen Velge programområde og programfag på Kirkeparken

Detaljer