2 ÅRSRAPPORT 2014 DEN NORSKE ATLANTERHAVSKOMITÉ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2 ÅRSRAPPORT 2014 DEN NORSKE ATLANTERHAVSKOMITÉ"

Transkript

1 Årsrapport 2014 Den norske Atlanterhavskomité Fridtjof Nansens plass 8 N-0160 Oslo Tel: Facebook: Den norske Atlanterhavskomité / /

2 2 ÅRSRAPPORT 2014 DEN NORSKE ATLANTERHAVSKOMITÉ

3 Fridtjof Nansens plass 8, 0160 Oslo Tlf: Faks: Epost: Bankgiro: Til: Styret Fra: Generalsekretæren Årsrapport 2014 Til orientering I. ORGANISASJONEN... 5 A. Årsmøtet... 5 B. Styret... 5 C. Medlemmer... 5 D. Generalsekretæren... 5 E. Sekretariatet... 5 F. Undervisningsutvalget... 6 II. SEMINARER OG ARRANGEMENTER... 6 A. Seminarer... 6 B. Konferanser...12 C. Kurs i internasjonal politikk...15 D. NATO-debatter...16 E. Delegasjonsreiser og andre eksterne aktiviteter III. IV. DNAK I MEDIA OG EKSTERNE FORA...20 PUBLIKASJONER - PAPIR OG NETT...21 A. Det sikkerhetspolitiske bibliotek B. KortInfo C. Ukens analyse D. Hjemmesidene 21 E. Sosiale medier V. ATLANTIC TREATY ASSOCIATION (ATA) OG YOUTH ATLANTIC TREATY ASSOCIATION (YATA) 22 A. ATLANTIC TREATY ASSOCIATION (ATA) B. YOUTH ATLANTIC TREATY ASSOCATION (YATA) ÅRSRAPPORT 2014 DEN NORSKE ATLANTERHAVSKOMITÉ 3

4 Generalsekretærens forord Året 2014 bød på uforutsette og markante sikkerhetspolitiske endringer. I øst førte Russlands militære anneksjon av Krimhalvøya og den påfølgende destabiliseringen av Ukraina til et fundamentalt endret forhold mellom Russland og Vesten. I sør førte krigen i Syria og fremveksten av voldelig ekstremisme i ISILs variant til en videre oppløsning av det gamle statssystemet i regionen, nye trusler båret frem av «fremmedkrigere», terrorisme og en flyktningkrise i Middelhavet. Parallelt rullet det dypere maktskiftet i de globale strukturer videre med Asia som nytt tyngdepunkt. Året 2014 var et «svart år for europeisk sikkerhet», konkluderte NATOs nye generalsekretær Jens Stoltenberg med i NATOs årsrapport. Valget av en norsk toppolitiker til NATO-sjef og NATOs økte betydning som kollektiv forsvarsallianse etter Russland brudd på Ukrainas territorielle integritet, var to faktorer som førte til økt NATO-fokus i En annen var NATO-toppmøtet i Wales i september, hvor behovet for avskrekking utad og beroligelse av egne allierte gjennom en rekke konkrete tiltak, ble hovedfokus. Forsvarsminister Ine M. Søreide og utenriksminister Børge Brende valgte å legge frem de norske posisjonene forut for Wales-toppmøtet på en konferanse i DNAKs regi. Sammen med Norges Forsvarsforening arrangerte DNAK dessuten fire godt besøkte NATO-debatter utenfor Oslo, vi markerte 15-årsjubileet for NATOs første utvidelse til Polen, Tsjekkia og Ungarn sammen med Institutt for Forsvarsstudier og de tre landenes ambassader og deretter 10-årsjubileet for neste NATO-utvidelse med de tre baltiske land, Slovakia, Bulgaria og Romania. Maktskiftet i den globale orden med fremveksten av Øst-Asia som nytt tyngdepunkt var hovedtema for Leangkoll-konferansen Utenriksminister Børge Brende åpnet konferansen «The Rise of East Asia Implications for Great Power Relations and the Transatlantic Relationship» i Nobelinstituttet sammen med Ellen Laipson, direktør for Stimson Institute. Flere av verdens ledende Asia-eksperter innledet og debatterte de neste to dagene ulike aspekter ved Asias fremvekst og betydningen for stormaktene, de transatlantiske relasjoner og Norge. Den nye sikkerhetspolitiske situasjonen har stilt endrede krav til NATO og Norges forsvarsevne. Dette førte til en økt interesse for DNAK som sikkerhetspolitisk forum. Vi ble godt dekket i media både gjennom referanser til våre arrangementer og ved generalsekretærens aktive deltakelse som kommentator. Drøye 3500 besøkende deltok på våre i alt 29 lunsjseminarer, ni større konferanser og syv IP-kurs i Tema for årets regionale kurs i internasjonal politikk var: «Det internasjonale konfliktbildet 2014: Hvilke drivkrefter, aktører og konflikter former dagens verden?» På vår populære «Ambassadøruke» deltok Norges ambassadører til Polen, Tyskland, USA, Tyrkia og Storbritannia. Vår informasjons- og formidlingsoppgave ble ytterligere ivaretatt gjennom publisering av seks publikasjoner, 24 «Ukens analyse» på nett og økt bruk av sosiale medier (Facebook og Twitter). Vi startet dessuten å streame enkelte arrangementer. Vi arrangerte tre studiereiser i 2014 og var representert på konferanser internasjonalt i Singapore, Berlin, Montenegro, Brussel og Wales. DNAKs ungdomsnettverk ble videreutviklet og utvidet i 2014, både gjennom en betydelig økning i medlemstallet og i ulike arrangementer. To nye lokallag ble dessuten dannet, i Tromsø og Oslo. Stikkord for året 2014 var: økt relevans, sikkerhetspolitisk endring, avskrekking og beroligelse. Kate Hansen Bundt generalsekretær Den norske Atlanterhavskomité 4 ÅRSRAPPORT 2014 DEN NORSKE ATLANTERHAVSKOMITÉ

5 I. ORGANISASJONEN A. Årsmøtet Årsmøtet ble avholdt 6. mai i Gamle Logen. Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen holdt et foredrag i forkant av årsmøtet om «Status og utfordringer for Forsvaret» med påfølgende diskusjon. B. Styret Atlanterhavskomiteens styre består av åtte medlemmer, som velges for ett år av gangen. Leder og nestleder velges ved særskilte valg. Styret leder komiteens virksomhet og utpeker generalsekretæren som er ansvarlig for DNAKs daglige virksomhet. I 2014 fikk DNAK tre nye styremedlemmer. Styre avholdt to møter i Dagens styre består av: Leder: Kjell Engebretsen Nestleder: Tor Jørgen M. Lindahl, LO, internasjonal avdeling Medlemmer: - Stortingsrepresentant Regina Nargis Alexandrova, Høyre - Stortingsrepresentant Janne Sjelmo Nordås, Senterpartiet - Stortingsrepresentant Rigmor Aasrud, Arbeiderpartiet - Stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde, Fremskrittspartiet - Stortingsrepresentant Hans Olav Syversen, Kristelig Folkeparti - Direktør Petter H. Brubakk, NHO - Leder for DNAKs undervisningsutvalg: Lektor Øivind Stenersen har møterett C. Medlemmer DNAK har pr. 27. oktober 164 betalende medlemmer. I tillegg har vi 944 som følger oss på Facebook og 820 på Twitter. YATA Norge har 683 registrerte medlemmer på landsbasis. D. Generalsekretæren Generalsekretæren i DNAK ble i 2014 også utnevnt til styreleder i Norsk Utenrikspolitisk Institutt fra mai , visepresident i Atlantic Treaty Association , samt medlem av forsvarsministerens uavhengige ekspertgruppe for perioden 15. desember 2014 til 1. mai E. Sekretariatet Det har ikke vært noen endringer i sekretariatet i Nåværende ansatte og ekstrahjelp Audun Reiby er ansatt som informasjonsrådgiver i 100 % stilling med ansvar for kommunikasjon og skriftseriene. ÅRSRAPPORT 2014 DEN NORSKE ATLANTERHAVSKOMITÉ 5

6 Marte Ziolkowski er ansatt som informasjonsrådgiver i 100 % stilling med ansvar for arrangementer, studieturer og oppfølging av YATA. Aina Slinning er ansatt som informasjonsrådgiver i 100 % stilling med ansvar for kursene i internasjonal politikk, studiereiser og økonomi. Chris Prebensen har kontorplass ved DNAK. Sekretariatet består dermed pr. 31. desember av generalsekretæren og 3 informasjonsrådgivere i 100 % stilling. F. Undervisningsutvalget Utvalget består av: Øivind Stenersen (leder av utvalget), historiker og forfatter. Tor Arne Myhrvold, assisterende rektor på Nes videregående skole Ivar Windheim, kommunikasjonsrådgiver, NUPI Åse Lauritzen, lektor, Bjørknes Høgskole Utvalget gir faglige innspill til DNAKs nettsider og temapakker for videregående skole, samt tilrettelegger det pedagogiske opplegget i henhold til læreplanen for skoleverket. II. SEMINARER OG ARRANGEMENTER A. Seminarer Et perspektiv på verden i 2014 inspirert av 1814 og 1914: Aktører, drivkrefter og konflikter Antall deltakere: 180 Tidligere forsvars- og utenriksminister Espen Barth Eide åpnet 2014 for et fullsatt Oslo Militære Samfund hvor han ga sine synspunkter på hva som kommer til å prege verdensbildet i det kommende året. Dette gjorde han med utgangspunkt i 200-årsjubileumet for Norges grunnlov og med et tilbakeblikk på verdenskrigen som brøt ut for hundre år siden Hvordan skal Putin ta Barentshavet tilbake? Boklansering med Geir Hønneland Antall deltakere: 60 Geir Hønneland lanserte sin nye bok «Hvordan skal Putin ta Barentshavet tilbake» med kommentarer ved Kjell Dragnes, tidligere utenriksredaktør i Aftenposten. Foruten Russlands strategiske holdning til områdene i Barentshavet, ble også andre sider ved russisk politikk diskutert. 6 ÅRSRAPPORT 2014 DEN NORSKE ATLANTERHAVSKOMITÉ

7 Russlands indre og ytre imperium: Nord-Kaukasus og Ukraina Antall deltakere: 54 I forbindelse med debatten rundt situasjonen i Nord-Kaukasus og Ukraina arrangerte vi en paneldebatt med Tor Bukkvoll (FFI), Julie Wilhelmsen (NUPI) og Geir Flikke (UiO). Panelet ga oss innsikt i situasjonen i områdene som er sentrale i Russlands utenrikspolitikk, samt den ustabile situasjonen i Ukraina som følge av at landet sa nei til assosieringsavtalen med EU NATOs anti-piratoperasjon Ocean Shield: Styrkesjefens erfaringer og observasjoner Antall deltakere: 27 Flaggkommandør Henning Amundsen gjorde rede for anti-piratoperasjonen Ocean Shield i Adenbukta og utenfor Afrikas horn. Amundsen gjorde rede for sine opplevelser som styrkesjef under operasjonen The Development of the EU as an Actor in Foreign and Security Policy Antall deltakere: 81 EUs nye ambassadør til Norge, Helen Campbell, redegjorde for utviklingen i EUs rolle som utenrikspolitisk aktør. Dette gjorde hun med spesielt hensyn til toppmøtet som fant sted i desember. Campbell ga innsikt i EUs nye operasjon i Den sentralafrikanske republikk, og vektla «the comprehensive approach» som har vært et av EUs fokusområder de siste årene. Per Martin Norheim- Martinsen (FAFO) og Nils Morten Udgaard (tidl. utenriksredaktør, Aftenposten) kommenterte NATO frem mot toppmøtet i september status etter Forsvarsministermøtet i Brussel 26. og 27. februar Antall deltakere: 33 Ekspedisjonssjef i Forsvarsdepartementet og sjef for Sikkerhetspolitisk avdeling, Henning Vaglum, orienterte om den siste tids utvikling i NATO og diskusjonene som fant sted under Forsvarsministermøtet i februar. Fokus er fortsatt på NATO etter uttrekkingen i Afghanistan. Ukrainakrisen stod dessuten høyt oppe på agendaen, samt diskusjon rundt NATOs kapasiteter Utfordringer i justissektoren Antall deltakere: 38 Statssekretær Hans J. Røsjorde redegjorde for dagens status i justis- og beredskapsarbeidet. Statssekretæren orienterte om Justisdepartementets målsetninger i tiden fremover og forklarte om de nye satsingsområdene til regjeringen. Noen av de senere tids hendelser som brannene i Lærdal og Sør- Trøndelag ble nevnt og statssekretæren redegjorde for hva slags lærdommer de tok med seg fra disse opplevelsene. ÅRSRAPPORT 2014 DEN NORSKE ATLANTERHAVSKOMITÉ 7

8 Ten Years in NATO Antall deltakere: 71 Ambassadører og representanter fra Bulgarias, Estlands, Latvias, Litauens, Romanias, Slovakias og Slovenias ambassader diskuterte deres lands erfaringer etter 10 års medlemskap i NATO, samt deres forventninger til NATO de neste årene. I den påfølgende debatten ble også NATOs relasjon til Russland diskutert Hjemvendte Syria-krigere: Fare for jihad på norsk jord? Antall deltakere: 81 Fagdirektør i PST, Jon Fitje Hoffmann og forsker ved FFI, Thomas Hegghammer, gjorde rede for situasjonen rundt norske statsborgere som drar til Syria for å kjempe hellig krig. De to paneldeltakerne ga et svært godt foredrag om bakgrunnen for at enkelte velger å dra for å kjempe disse kampene, samt vurderingene som må gjøres når disse borgerne kommer tilbake igjen til Norge The Eurozone Crisis and the Limits of European Power Antall deltakere: 25 Spyros Economides, professor ved London School of Economics redegjorde for hvordan eurokrisen har påvirket de europeiske statenes vilje og evne til å utøve makt på ulik måte Hva er etterretningsmakt? Antall deltakere: 71 Kjetil Hatlebrekke ved Forsvarets Etterretningshøgskole orienterte om ulike perspektiver på etterretning. Han vektla blant annet betydningen av etterretning for staters sikkerhet Cybermakt nye trusler i et nytt domene Antall deltakere: 55 Sverre Diesen (FFI), Torbjørn Kveberg (FFI) og Bjarte Malmedal (Cyberforsvaret) orienterte om cybersikkerhet og arbeidet med å forsvare Norges interesser mot cyberangrep Norge i internasjonale operasjoner Antall deltakere: 52 Boklansering av den nye boken «Norge i internasjonale operasjoner» med tre av forfatterne Anders Kjølberg (Krigsskolen), Bjørn Olav Knutsen (FFI) og Elise Svarstad (UiO). Paneldeltakerne tok for seg hvilke politiske og militære erfaringer Norge har tatt med seg etter to tiår med deltakelse i internasjonale operasjoner NATO før toppmøtet i september status etter Forsvarsministermøtet i Brussel juni Antall deltakere: 50 Ekspedisjonssjef i FD og sjef for sikkerhetspolitisk avdeling, Henning Vaglum, orienterte om de siste utviklingene etter det siste forsvarsministermøte i Brussel før toppmøtet i Wales. Vaglum orienterte både om norske posisjoner og om hvilke saker det er sannsynlig at vi vil få se på agendaen på toppmøtet i september. 8 ÅRSRAPPORT 2014 DEN NORSKE ATLANTERHAVSKOMITÉ

9 Ambassadøruken august Polens reise fra et marginalt kommunistland til et betydelig EU-land Antall deltakere: 24 Norges ambassadør i Polen, Karsten Klepsvik, åpnet årets ambassadøruke ved å orientere om den politiske situasjonen i Polen, Norges forhold til landet samt Polens viktige rolle som aktør både i NATO og EU Angela Merkel har stor makt. Gjør det Tyskland til en geopolitisk stormakt? Diplomatiets muligheter og begrensninger sett fra Berlin. Antall deltakere: 27 Ambassadør Sven Svedman holdt innlegg på ambassadørukens andre dag om utviklingen i Tyskland, samt tysk utenriks- og innenrikspolitikk etter at Angela Merkel ble gjenvalgt som president USA fortsatt en global leder? Antall deltakere: 56 Ambassadør Kåre Aas ga oss et grundig innblikk i den politiske situasjonen i Washington D.C., vurderinger av hvordan Det Hvite Hus og Kongressen ser på internasjonale problemstillinger, samt delte betraktninger rundt norskamerikanske forhold Tyrkia ny folkevalgt president, men fortsatt problematisk nabolag! Antall deltakere: 33 Norges ambassadør i Tyrkia, Janis Bjørn Kanavin, satte fokus på NATOs grenseland i sør og fortalte om den innenrikspolitiske situasjonen samtidig som han så på landet i et større perspektiv og fokuserte på det ustabile nærområdet Tyrkia ligger i Storbritannia foran et skjebneår Antall deltakere: 32 Ambassadør Kim Traavik orienterte om den britiske situasjonen i forkant av den skotske folkeavstemningen om uavhengighet. Han gjorde også rede for hvordan resultatene fra Europaparlamentsvalget ble mottatt i Storbritannia, spesielt relatert til UKIPs gode valgresultater Sivil-militært samarbeid: Hva slags ansvar har militæret for de sivile i et operasjonsområde? Erfaringer fra Afghanistan Antall deltakere: 41 Seminaret ble arrangert som et bokbad der professor Gunhild Hoogensen Gjørv (UiT) presenterte sin nyeste bok Understanding Civil-Military Interaction. Lessons Learned from the Norwegian Model. Direktør Kristian Berg Harpviken (PRIO) og oberstløytnant Egil Daltveit (Krigsskolen) kommenterte. Alle tre har erfaringer fra Afghanistan og både paneldebatten og diskusjonen med publikum ble dynamisk og fruktbar. ÅRSRAPPORT 2014 DEN NORSKE ATLANTERHAVSKOMITÉ 9

10 NATO Post-Cardiff Antall deltakere: 48 Forsvarsdepartementet, representert ved ekspedisjonssjef i Sikkerhetspolitisk avdeling, Henning Vaglum, orienterte om emnene som hadde blitt diskutert på toppmøtet i NATO, resultatene fra møtet og implikasjonene for Norge Den nye kalde krigen Antall deltakere: 86 Mangeårig NRK-korrespondent i Moskva, Hans Wilhelm Steinfeld, holdt innlegg om den spente situasjonen i Russland i lys av Ukrainakrisen. Steinfeld ga tilhørerne et svært godt innblikk i russisk tankegang og utviklingen i Russland som har ledet til dagens konflikt From Cardiff to Crimea: Defence or Denial? Antall deltakere: 25 Professor Julian Lindley-French ved Institute of Statecraft holdt et svært godt foredrag om situasjonen i NATO etter toppmøtet. Han fokuserte spesielt på de synkende forsvarsbudsjettene og medlemslandenes manglende forpliktelse i Wales-deklarasjonen, til tross for den pågående Ukrainakrisen Uroligheter i Baltikum Antall deltakere: 25 Norges nylig avgåtte ambassadør til Latvia, Jan Grevstad, orienterte om situasjonen i Baltikum. Dette var et verdifullt innsyn i hvordan Russlands fremmarsj og urolighetene i Ukraina påvirker de baltiske landene. 10 ÅRSRAPPORT 2014 DEN NORSKE ATLANTERHAVSKOMITÉ

11 Svensk forsvarsdebatt etter regjeringsskifte og Ukrainakrise Antall deltakere: 42 Mikael Holmstrøm, journalist i det Svenske Dagbladet, kommenterte den svenske forsvarsdebatten etter regjeringsskiftet i nabolandet. Blant temaene som var fokus var forholdet til Russland og mulighetene for medlemskap i NATO. Magnus Petersson, Institutt for forsvarsstudier, kommenterte Rammer for ny forsvarspolitikk Antall deltakere: 66 Elisabeth Natvig, kontreadmiral i Forsvarsdepartementet, Nils Holme i Civita og Per-Martin Norheim-Martinsen ved Institutt for forsvarsstudier holdt innlegg under seminaret som omhandlet forsvarssjefens fagmilitære råd, den nye langtidsplanen og rammene dette skaper for den fremtidige forsvarspolitikken USA: Supermakt i dyp demokratisk krise Antall deltakere: november gikk amerikanerne til valgurnene. Som en oppvarming til valget arrangerte vi 31. oktober et bokseminar for Ole O. Moens nye bok USA: Supermakt i dyp demokratisk krise. Sammen med Bjørn Hansen og Alf Ole Ask skisserte Moen et bilde av et USA preget av økende ulikhet, manglende samarbeid på tvers at partigrenser og en polarisert offentlig debatt Tyskland og Sentral-Europa 25 år etter Murens fall Antall deltakere: 34 I forbindelse med 25-årsjubileet for Berlinmurens fall markerte vi i Den norske Atlanterhavskomite dette med bokseminaret Tyskland og Sentral-Europa 25 år etter Murens fall. Vi hadde invitert forfatterne Jahn Otto Johansen, Ingrid Brekke og Sten Inge Jørgensen som var bokaktuelle med Drømmen om Europa: Streiftog i tidligere jernteppeland, Da Øst ble Vest og Tyskland stiger frem Russland reiser seg Antall deltakere: 61 I forbindelse med Asle Tojes siste bok «Jernburet» avholdt vi et bokseminar hvor forfatteren innledet om sin bok med vekt på situasjonen i Russland og Ukraina, sett i liberalismens perspektiv. Kommentarer var ved Nils Morten Udgaard, Aftenposten. ÅRSRAPPORT 2014 DEN NORSKE ATLANTERHAVSKOMITÉ 11

12 Aftenposten. B. Konferanser Leangkollen-konferansen «The Rise of East Asia Implications for Great Power Relations and the Transatlantic Relationship» B. Konferanser Antall deltakere: Leangkollen-konferansen 2014 Temaet The for Rise årets of Leangkollen-konferanse East Asia Implications var for maktforskyvning Great Power Relations mot Øst- and og the Sørøst-Asia, Transatlantic med fokus Relationship på hvordan dette påvirker geopolitikk og relasjonen mellom Antall stormaktene deltakere: og 172 derav hvordan Europa og Vesten påvirkes. Temaet for årets Leangkollen-konferanse var maktforskyvning mot Øst- og Sørøst- Leangkollen-konferansen Asia, med fokus på hvordan ble åpnet dette i Nobelinstituttet, påvirker geopolitikk der og utenriksminister relasjonen mellom Børge Brende stormaktene og direktør og for derav det hvordan amerikanske Europa og Stimson Vesten påvirkes. Institute, Ellen Laipson, diskuterte hvordan et mektigere Kina og Øst-Asia vil endre verden. Konferansen fortsatte på Leangkollen konferansesenter der ekspertpaneler Leangkollen-konferansen ble åpnet i Nobelinstituttet, der utenriksminister bestående av internasjonale og norske forskere diskuterte hvordan Japans, USAs Børge Brende og direktør for det amerikanske Stimson Institute, Ellen Laipson, og Russlands forhold til Kina - og hvordan Asias vekst - påvirker deres diskuterte hvordan et mektigere Kina og Øst-Asia vil endre verden. Konferansen utenrikspolitikk, samt hvordan konflikter i Øst- og Sørøst-Asia kommer til uttrykk fortsatte på Leangkollen konferansesenter der ekspertpaneler bestående av i regionen. internasjonale og norske forskere diskuterte hvordan Japans, USAs og Russlands Konferansens forhold til andre Kina - dag og hvordan ble åpnet Asias av vekst forsvarsminister - påvirker deres utenrikspolitikk, Ine Eriksen Søreide. samt Deretter hvordan diskuterte konflikter et i Øst- ekspertpanel og Sørøst-Asia bestående kommer til uttrykk av både i regionen. forskere og beslutningstakere Asias tiltakende rolle i Arktis, samt EUs og NATOs relasjoner til både Konferansens Kina og andre andre østasiatiske dag ble åpnet stater. av Konferansen forsvarsminister ble oppsummert Ine Eriksen Søreide. av Jo Inge Bekkevold Deretter (IFS). diskuterte et ekspertpanel bestående av både forskere og beslutningstakere Asias tiltakende rolle i Arktis, samt EUs og NATOs relasjoner Målgruppene til både - Kina herunder og andre media, østasiatiske departementene, stater. Konferansen forskningsmiljøene ble oppsummert og av det diplomatiske Jo Inge korps Bekkevold - var godt (IFS). representert. Målgruppene - herunder media, departementene, forskningsmiljøene og det diplomatiske korps - var godt representert NATO and beyond: Nordic and Central European Perspectives 10 Antall deltakere: 116 ÅRSRAPPORT Konferansen 2014 DEN NORSKE ATLANTERHAVSKOMITÉ ble arrangert i samarbeid med ambassadene for Tsjekkia, Ungarn og Polen og markerte at det i år er 15 år siden landene ble medlem av NATO. Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide åpnet konferansen. I løpet av konferansen ble følgende temaer diskutert: hvilke forventninger landene hadde da de ble medlem av NATO, hva slags vurderinger som ble gjort og hvorvidt medlemskapet i NATO hadde blitt slik de hadde forventet. Representanter fra samtlige land, blant annet Ungarns forsvarsminister János Martonyí og tidligere forsvarsminister i Polen, Janusz Onyszkíewicz redegjorde for sine synspunkter. Konferansen avsluttet med et ekspertpanel som satte fokus på NATOs rolle i fremtiden. 12 ÅRSRAPPORT 2014 DEN NORSKE ATLANTERHAVSKOMITÉ

13 Norges posisjoner frem mot toppmøtet i NATO Antall deltakere: 150 I samarbeid med Utenriksdepartementet og Forsvarsdepartementet arrangerte DNAK et frokostseminar på Litteraturhuset om Norges posisjoner foran NATOtoppmøtet i Wales 4. og 5. september. Det var stor interesse for seminaret, som var fulltegnet og hadde lang venteliste. Arrangementet var todelt. Første del var et lukket frokostmøte på 30 min. for en gruppe spesielt inviterte journalister med utenriksminister Børge Brende og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide, der Christian Borch var ordstyrer. Del to var et åpent seminar med et panel bestående av ministrene, førsteamanuensis Geir Flikke (UiO) og generalsekretær Kate Hansen Bundt (DNAK). Christian Borch var moderator Army Summit 2014: Nature of war, the role of the soldier constant or changing? Antall deltakere: 300 DNAK var også i år samarbeidspartner med Hæren da årets Army Summit ble avholdt på Ridehuset, Akershus festning den 23. september. Tittelen for årets Army Summit var «Nature of war, the role of the soldier constant or changing?» Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide åpnet konferansen som hadde flere internasjonale gjester på programmet, blant annet generalløytnant Mark William Poffley (UK), generalløytnant Mart de Kruif (NL), generalløytnant Santos Cruz (BR) og Norges høyest dekorerte offiser, oberstløytnant Kåre Brændeland. ÅRSRAPPORT 2014 DEN NORSKE ATLANTERHAVSKOMITÉ 13

14 Er EU blitt viktigere enn NATO i Europa? Antall deltakere: 114 Vi arrangerte halvdagskonferanse om europeisk sikkerhetspolitikk i samarbeid med Europabevegelsen, Folk & Forsvar og Institutt for forsvarsstudier. Dette var en del av arbeidet som bidragsytere i Europabevegelsens ressursgruppe på forsvar- og sikkerhetspolitikk hvor Marte Ziolkowski er vår representant. Konferansen ble åpnet av statssekretær Øystein Bø som understreket NATO som fundament for Norges forsvar, men som også poengterte at EU blir stadig viktigere. Videre i konferansen hadde vi invitert flere eksperter på europeisk sikkerhetspolitikk, blant annet Nils Morten Udgaard (tidl. utenrikskorrespondent i Aftenposten), Bjørn Olav Knutsen (FFI), Robin Allers (IFS) og Helene Sjursen (ARENA). I tillegg beskrev kommandør Ole Morten Sandquist sine erfaringer fra Operation Atalanta. Generalsekretær i DNAK, Kate Hansen Bundt, var moderator under hele konferansen. 14 ÅRSRAPPORT 2014 DEN NORSKE ATLANTERHAVSKOMITÉ

15 C. Kurs i internasjonal politikk 2014 Tema: Det internasjonale konfliktbildet i 2014: Hvilke drivkrefter, aktører og konflikter former dagens verden? Hvert år arrangerer DNAK dagskurs i internasjonal politikk i sju byer i Norge. Kurset er rettet mot lektorer i videregående skole, studenter, det politiske miljø, embetsverk, organisasjonsliv, media og Forsvaret. Årets team: Øyvind Østerud / Sverre Lodgaard: «Fra 1914 til 2014: Det internasjonale konfliktbildet i 2014 Kjell Dragnes / Geir Flikke: «Revansjisme anno 2014» Gjert Lage Dyndal: «Hvordan påvirker ny teknologi maktbruk og krigføring? Med case-studie om droner» Bernt Hagtvet / Kate Hansen Bundt: «Kommer fascismen tilbake? Perspektiver på krisen i Europa i lys av mellomkrigstidens erfaringer med totalitære og autoritære regimer» (Hagtvet) «EU anno 2014» (Bundt) Nils Morten Udgaard (vikar) «Tysklands rolle i Europa et nytt mønster?» Bjørn Olav Knutsen (vikar) «Vestlige reaksjoner på dagens kriser i Øst-Europa. USAs, NATOs og EUs tilnærminger» Tromsø (Universitet i Tromsø) Antall deltakere: Kristiansand (Universitetet i Agder) Antall deltakere: Stavanger (Joint Warfare Centre) Antall deltakere: Bodø (Universitetet i Nordland) Antall deltakere: Trondheim (Luftkrigsskolen) Antall deltakere: 170 ÅRSRAPPORT 2014 DEN NORSKE ATLANTERHAVSKOMITÉ 15

16 Kurs ved Luftkrigsskolen 29. oktober Oslo (Litteraturhuset) Antall deltakere: Bergen (Sjøkrigsskolen) Antall deltakere: 60 D. NATO-debatter DNAK har det siste året vært engasjerte i et samarbeidsprosjekt med Norges Forsvarsforening (NFF) hvor den opprinnelige tittelen var «Trenger vi NATO?». Tittelen ble senere endret til «NATO viktigere enn noen gang?», i lys av krisen i Ukraina. DNAK stod for det faglige innholdet, mens NFF sørget for praktisk organisering i de fire byene hvor vi arrangerte debatt. Nils Morten Udgaard (tidligere utenriksredaktør, Aftenposten) og professor Janne Haaland Matlary (Universitetet i Oslo) var foredragsholdere Stavanger Antall deltakere: ca Trondheim Antall deltakere: ca Hamar Antall deltakere: ca Moss Antall deltakere: ÅRSRAPPORT 2014 DEN NORSKE ATLANTERHAVSKOMITÉ

17 E. Delegasjonsreiser og andre eksterne aktiviteter Singapore: Asia s New Security Agenda Etter invitasjon fra den norske ambassaden i Singapore deltok DNAK v/ Generalsekretær Kate Hansen Bundt på årets Sikkerhetskonferanse for UDs egne ansatte: Asia s New Security Agenda. Hovedfokus var stormaktsrelasjoner i Asia, med innlegg om Russland, Kina, Japan og USA. Konferansen ble arrangert i samarbeid med Rajaratnam School of International Studies (RSIS). Andre bidragsytere kom fra ulike forskningsinstitutter i Norge (IFS, FNI, NUPI og PRIO). Blant deltakerne var representanter fra et titalls norske ambassader i regionen og flere av UDs avdelinger. DNAKs bidrag var et innlegg om «Det russiske engasjement i Asia og konsekvenser for Norge» og rolle som moderator. Vi deltok for andre år på rad og ser aktiviteten som en unik mulighet til å styrke vårt nettverk og utvide vår kunnskap om Sørøst-Asia og problemstillinger som kommer til å prege den internasjonale utviklingen i årene fremover Studietur til Bardufoss i forbindelse med vinterøvelsen 2014 Representanter fra DNAK: Marte Ziolkowski, Audun Reiby og Aina Slinning. DNAK arrangerte også i år studietur til vinterøvelsen på Bardufoss, i samarbeid med Hæren. Målgruppen for turen var ungdomspolitikere og unge politiske rådgivere på Stortinget. Formålet med turen var å gi innsikt i hvordan norske styrker samarbeider med allierte i en større internasjonal øvelse. Turen var støttet av Forsvarsdepartementet. Totalt hadde vi med oss 13 representanter fra Høyre, Unge Høyre, Fremskrittpartiets Ungdom, Unge Venstre, Sosialistisk Ungdom, Kristelig Folkepartis Ungdom, Arbeiderpartiets Ungdomsfylking og Senterungdommen. Hærstaben hadde ansvaret for det faglige opplegget på turen og hadde lagt opp til et bredt og lærerikt program. I løpet av turen besøkte vi følgende avdelinger: Telemark bataljon, Sambandsbataljon, Militærpolitiet, Sanitetsbataljon, 339 helikopterskavdronen, Brigade Nord og Ingeniørbataljonen. Generalinspektøren for Hæren var vår vert for besøket og brigader Arne Opperud var ledsager under hele oppholdet. ÅRSRAPPORT 2014 DEN NORSKE ATLANTERHAVSKOMITÉ 17

18 Berlin Energi Norges Vinterkonferanse Generalsekretæren deltok på Energi Norges årlige Vinterkonferanse som i år ble arrangert i Berlin. Her deltok 350 representanter fra kraftnæringen, norsk og tysk næringsliv, departementer, media og forskningsmiljøet. Energiministeren og en rekke energieksperter holdt innlegg om ulike aspekter ved den tyske Energiwende, norsk kraftnæring og fremtidige utfordringer. Bundt var invitert til å holde innlegget: «Tyskland politikk og landets rolle i Europa» NATO-foredrag for elever ved Fyllingsdalen videregående skole, Bergen Marte Ziolkowski, rådgiver ved Den norske Atlanterhavskomité, holdt foredrag om NATOs utvikling og utfordringer Delegasjonsreise til Svalbard I likhet med tidligere år samarbeidet DNAK med Folk og Forsvar om delegasjonsreisen til Svalbard. Begge organisasjoner hadde med 5 deltakere hver, foruten Marte Ziolkowski fra DNAK og Lars Andreas Rognan og Monica K. Mattsson fra Folk og Forsvar. DNAKs deltakere var fra Universitetet i Oslo, Forsvarets Etterretningshøgskole, Stortinget, NUPI og Institutt for forsvarsstudier. De første tre dagene tilbrakte gruppen på Svalbard (Longyearbyen). I løpet av denne tiden gikk vi på byvandring med guide i Longyearbyen, samt båttur til Nordenskiöldbreen og Pyramiden hvor vi lærte om den russiske bosetningen. Den siste dagen fikk vi orienteringer fra de sentrale aktørene på Svalbard: lokalstyret, Coop Svalbard (om mattransport og kriselagre), sysselmannens kontor, Store Norske, Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) og Lufttransport. De neste dagene tilbrakte vi om bord på KV Sortland hvor alle deltakerne i løpet av turen holdt en brief relatert til sitt fagfelt. På vei tilbake til fastlandet fikk vi muligheten til å gå i land på Bjørnøya hvor vi fikk omvisning og orientering på den meteorologiske stasjonen. I tillegg fikk vi være med mannskapet på Kystvakten ombord på et utenlandsk fartøy for å observere en fiskeriinspeksjon. Deltakerne ga svært gode tilbakemeldinger etter turen og vektla særlig at opplegget gir et unikt innblikk både i Svalbard og betydningen av det strategiske området, samt arbeidet Kystvakten gjør. 18 ÅRSRAPPORT 2014 DEN NORSKE ATLANTERHAVSKOMITÉ

19 NATO Future Leaders Summit, Wales I forbindelse med NATO-toppmøtet i Wales deltok DNAKs Marte Ziolkowski på Atlantic Council s NATO Future Leaders Summit som norsk delegat. Konferansen varte over to dager på Celtic Manor i Wales, hvor toppmøtet fant sted. Konferansen ble åpnet av generalsekretær Anders Fogh-Rasmussen. Flere av statsoverhodene på Wales Summit holdt også innlegg, blant annet utenriksminister Børge Brende, Finlands forsvarsminister Carl Höglund, USAs forsvarsminister Chuck Hagel og assisterende generalsekretær i NATO, Alexander Vershbow. Rundt 60 internasjonale delegater har blitt valgt ut til å være del av NATO Future Leaders Programme. ÅRSRAPPORT 2014 DEN NORSKE ATLANTERHAVSKOMITÉ 19

20 III. DNAK I MEDIA OG EKSTERNE FORA DNAK opplevde i 2014 en markant økt etterspørsel fra media. Komitéens generelle synlighet avhenger naturlig nok av den internasjonale agendaen til enhver tid, selv om vi arbeider aktivt med å holde formidlingsarbeidet på et høyt nivå både kvalitativt og i omfang. I 2014 bidro blant annet situasjonen i Russland og Ukraina, EUs sanksjonspolitikk, parlamentsvalget i EU, NATOs toppmøte i Wales, markeringen av 25-årsjubileet for Berlinmurens fall, samt valget av Jens Stoltenberg til ny generalsekretær i NATO, til økt medieoppmerksomhet så vel om våre arrangementer som generalsekretærens kommentarer. Generalsekretæren deltok i 2014 i drøyt tyve innslag i NRKs nyhetsprogrammer og aktualitetsprogram som Aktuelt, URIX og Dagsnytt Atten, samt i tilsvarende nyhetssendinger på TV2. Hun ga dessuten mange intervjuer og kommentarer til landsdekkende aviser. Generalsekretæren holdt samtidig rundt tretti foredrag eller innlegg til debatt i ulike fora som Forsvarets Høgskole, Universitetet i Oslo, Litteraturhuset, Europabevegelsen og i Nobelinstituttet under statsbesøk fra Tysklands president, for å nevne noe. Hun ledet i tillegg Aftenpostens Utenriksdebatt i samtale med Norges fire siste utenriksministre og bidro i paneldebatt om NATO-toppmøtet med utenriksminister Brende og forsvarsminister Søreide. DNAKs arrangementer var godt besøkt av pressen gjennom hele 2014 og ble ved flere anledninger referert i ulike medier. Arrangementet 29. august om «Norges posisjoner frem mot toppmøtet i NATO» fikk desidert høyest medieomtale med oppslag i Stavanger Aftenblad, Nettavisen, Dagens Næringsliv, Dagbladet og innslag på NRK. Leangkollen-konferansen 2014 ble dekket på lederplass i Aftenposten, samt av Dagbladet. På kurset i internasjonal politikk i Kristiansand ble foredragsholder Kjell Dragnes og generalsekretær Hansen Bundt intervjuet av NRK Sørlandssendingen. Flere av lunsjseminarene ble dekket med oppslag og/eller intervjuer med foredragsholdere, mens NATO-debattene ble omtalt i Hamar Dagblad 16. oktober og på NRK Østnytt, i tillegg til en kronikk publisert i Stavanger Aftenblad 21. mai og en artikkel i samme avis 23. mai. 20 ÅRSRAPPORT 2014 DEN NORSKE ATLANTERHAVSKOMITÉ

Årsrapport. Svalbard Science Forum

Årsrapport. Svalbard Science Forum Årsrapport Svalbard Science Forum Foto: Kjell Tore Hansen, SSF 2002 Svalbard Science Forum Årsberetning Svalbard Science Forum 2002 Innledning. Norges forskningsråd har det strategiske ansvar for polarforskningen

Detaljer

Årsrapport 2013 THE NORWEGIAN ATLANTIC COMITTEE

Årsrapport 2013 THE NORWEGIAN ATLANTIC COMITTEE THE NORWEGIAN ATLANTIC COMITTEE Årsrapport 2013 Den norske Atlanterhavskomité Fridtjof Nansens plass 8 N-0160 Oslo Tel: +47 22 40 36 00 Fax: +47 22 40 36 10 www.atlanterhavskomiteen.no / www.dnak.org post@atlanterhavskomiteen.no

Detaljer

China, China, China. Øystein Tunsjø Professor Senter for asiatiske sikkerhetsstudier Institutt for forsvarsstudier Forsvarets høgskole

China, China, China. Øystein Tunsjø Professor Senter for asiatiske sikkerhetsstudier Institutt for forsvarsstudier Forsvarets høgskole China, China, China Øystein Tunsjø Professor Senter for asiatiske sikkerhetsstudier Institutt for forsvarsstudier Forsvarets høgskole En verden uten en global leder? Når har vi hatt en global verdensorden?

Detaljer

Utgiver: Copyright: Adresse: Internett: Epost: Faks: Tlf:

Utgiver: Copyright: Adresse: Internett: Epost: Faks: Tlf: Om NUPI Utgiver: Copyright: Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) Norsk Utenrikspolitisk Institutt 2014 Adresse: Internett: Epost: Faks: Tlf: C.J. Hambros plass 2d Postboks 8159 Dep. 0033 Oslo www.nupi.no

Detaljer

Årsrapport for Forsvarsdepartementets tilskuddsordninger 2013

Årsrapport for Forsvarsdepartementets tilskuddsordninger 2013 Årsrapport for Forsvarsdepartementets tilskuddsordninger 2013 1 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Om tilskuddsordningene... 3 2.1 Tilskuddsordning for akademiske institusjoner og universitetsmiljø innen sikkerhets-

Detaljer

YATA Trondheim. Vedtekter

YATA Trondheim. Vedtekter YATA Trondheim Vedtekter 1. NAVN 2. FORMÅL 3. ORGANISASJON 4. MEDLEMSKAP 5. STEMMERETT 6. STYRET 7. ÅRSMØTET 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTET 9. MEDLEMSMØTE 10. FORENINGENS VEDTEKTER 11. SAMARBEID MED ANDRE

Detaljer

Årsrapport 2011 THE NORWEGIAN ATLANTIC COMITTEE

Årsrapport 2011 THE NORWEGIAN ATLANTIC COMITTEE THE NORWEGIAN ATLANTIC COMITTEE Årsrapport 2011 Den norske Atlanterhavskomité Fridtjof Nansens plass 8 N-0160 Oslo Tel: +47 22 40 36 00 Fax: +47 22 40 36 10 www.atlanterhavskomiteen.no / www.dnak.org post@atlanterhavskomiteen.no

Detaljer

YATA Norges vedtekter

YATA Norges vedtekter YATA Norges vedtekter Vedtatt av YATA Norge i 2004 og sist godkjent av YATA Norges Landsmøte 22. september 2016. 1. Navn og tilknytning Organisasjonens navn er Youth Atlantic Treaty Association Norge.

Detaljer

Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni. Årsberetning 2007

Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni. Årsberetning 2007 Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni Årsberetning 2007 Til årsmøtet 6. mars 2008 Styret 2007/2008 1 Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni Forsvarets Høgskoleforening, FHSF, er en forening av tidligere

Detaljer

YATA Norges vedtekter

YATA Norges vedtekter YATA Norges vedtekter Vedtatt av YATA Norge i 2004 og revidert for siste gang på YATA Norges landsmøte 4. september 2014. 1. Navn og tilknytning Organisasjonens navn er Youth Atlantic Treaty Association

Detaljer

Norges Sikkerhet. Balanse gang mellom internasjonal rettsorden og allianse politikk?

Norges Sikkerhet. Balanse gang mellom internasjonal rettsorden og allianse politikk? Norges Sikkerhet Balanse gang mellom internasjonal rettsorden og allianse politikk? Innlegg Tromsø 08 Septmber 2008, Stina Torjesen, Seniorforsker NUPI. Hei takk til Refleks for at jeg fikk komme og hyggelig

Detaljer

NYE UTFORDRINGER FOR EUROPEISK SIKKERHETSPOLITIKK

NYE UTFORDRINGER FOR EUROPEISK SIKKERHETSPOLITIKK PERNILLE RIEKER OG WALTER CARLSNAES (RED.) NYE UTFORDRINGER FOR EUROPEISK SIKKERHETSPOLITIKK AKTØRER, INSTRUMENTER OG OPERASIONER UNIVERSITETSFORLAGET FORORD 11 KAPITTEL 1 INNLEDNING 13 Pernille Rieker

Detaljer

Årsrapport 2012 THE NORWEGIAN ATLANTIC COMITTEE

Årsrapport 2012 THE NORWEGIAN ATLANTIC COMITTEE THE NORWEGIAN ATLANTIC COMITTEE Årsrapport 2012 Den norske Atlanterhavskomité Fridtjof Nansens plass 8 N-0160 Oslo Tel: +47 22 40 36 00 Fax: +47 22 40 36 10 www.atlanterhavskomiteen.no / www.dnak.org post@atlanterhavskomiteen.no

Detaljer

YATA OSLOS VEDTEKTER 1. NAVN 2. FORMÅL 3. ORGANISASJON 4. MEDLEMSKAP 5. STEMMERETT 6. STYRET 7. ÅRSMØTET 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 9.

YATA OSLOS VEDTEKTER 1. NAVN 2. FORMÅL 3. ORGANISASJON 4. MEDLEMSKAP 5. STEMMERETT 6. STYRET 7. ÅRSMØTET 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 9. 1 YATA OSLOS VEDTEKTER 1. NAVN 2. FORMÅL 3. ORGANISASJON 4. MEDLEMSKAP 5. STEMMERETT 6. STYRET 7. ÅRSMØTET 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 9. MEDLEMSMØTE 10. FORENINGENS VEDTEKTER 11. SAMARBEID MED ANDRE ORGANISASJONER

Detaljer

2 ÅRSRAPPORT 2016 DEN NORSKE ATLANTERHAVSKOMITÉ

2 ÅRSRAPPORT 2016 DEN NORSKE ATLANTERHAVSKOMITÉ Årsrapport 2016 Den norske Atlanterhavskomité Fridtjof Nansens plass 8 N-0160 Oslo Tel: +47 22 40 36 00 Facebook: Den norske Atlanterhavskomité Twitter: @atlantkomite www.atlanterhavskomiteen.no / www.dnak.org

Detaljer

Informasjon om europeisk samarbeid tildeling 2007

Informasjon om europeisk samarbeid tildeling 2007 Informasjon om europeisk samarbeid tildeling 2007 Til Prosjekt Tildelt 2007 Merknad ATTAC Norge Osterhaugsgt. 27, 0183 Oslo Arena Vestfossen Postboks 131 3321 Vestfossen Temanr. og webprosjekt Trans Europe

Detaljer

FolkogforsVar. for fred frihet & demokrati

FolkogforsVar. for fred frihet & demokrati FolkogforsVar for fred frihet & demokrati folk og forsvar 72 Medlemsorganisasjoner Representantskap styret Består av ni medlemmer, hvorav to fra LO (Landsorganisasjonen i Norge), to fra NHO (Næringslivets

Detaljer

Norsk Sjømakt 2030. Jan Erik Torp. Sjømaktseminar 30. august 2012 Ulvik i Hardanger. Fungerende stabssjef FFI

Norsk Sjømakt 2030. Jan Erik Torp. Sjømaktseminar 30. august 2012 Ulvik i Hardanger. Fungerende stabssjef FFI Norsk Sjømakt 2030 Sjømaktseminar 30. august 2012 Ulvik i Hardanger Jan Erik Torp Fungerende stabssjef FFI Målsetting: Belyse grunnlaget for Norges fremtidige sjømilitære behov Nytten og bruken av fremtidsanalyser

Detaljer

Den europeiske union En regional organisasjon Mer forpliktende enn FN

Den europeiske union En regional organisasjon Mer forpliktende enn FN EU Den europeiske union En regional organisasjon Mer forpliktende enn FN EUs prinsipper Overnasjonalitet Vedtak er forpliktende Det indre markedet (fra 1993) Fri flyt av varer, tjenester, kapital og arbeidskraft

Detaljer

EU-grunnloven. Lisboa-traktaten og hva den betyr for EU og Norge. April Morten Harper, utredningsleder i Nei til EU

EU-grunnloven. Lisboa-traktaten og hva den betyr for EU og Norge. April Morten Harper, utredningsleder i Nei til EU EU-grunnloven Lisboa-traktaten og hva den betyr for EU og Norge April 2008 Morten Harper, utredningsleder i Nei til EU http://www.neitileu.no «EU-fegisar» «I den digitale verden bruker programoppdateringer

Detaljer

YATA Norge. Vedtekter

YATA Norge. Vedtekter YATA Norge Vedtekter 1. NAVN 2. FORMÅL 3. ORGANISASJON 4. MEDLEMSKAP 5. STEMMERETT 6. STYRET 7. ÅRSMØTE 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 9. MEDLEMSMØTE 10. FORENINGENS VEDTEKTER 11. SAMARBEID MED ANDRE ORGANISASJONER

Detaljer

Årsrapport 2016/2017 YATA Oslo

Årsrapport 2016/2017 YATA Oslo Årsrapport 2016/2017 YATA Oslo Innhold 1. Om YATA Oslo 2. Styret -styremedlemmer 2.1 Styremøter 2.2 Organisasjonen 2.3 Samarbeid 2.4 Fokusområder 2.5 Vedtekter 2.6 Medlemmer 3. Kommunikasjon 4. Aktiviteter

Detaljer

Forsvarets høgskoleforening. FHS-Alumni. Årsberetning 2013

Forsvarets høgskoleforening. FHS-Alumni. Årsberetning 2013 Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni Årsberetning 2013 Til årsmøtet 13. mars 2014 fra styret 2013/2014 Årsberetning 2013 1. Foreningens formål Forsvarets høgskoleforenings vedtekter 1, lyder som følger:

Detaljer

Strategi for Arbeiderpartiets internasjonale arbeid

Strategi for Arbeiderpartiets internasjonale arbeid Strategi for Arbeiderpartiets internasjonale arbeid 1 Innhold: Hovedmålsettinger for det internasjonale arbeidet Mandat og oppgaver Fokusområder og politiske prioriteringer Partiets internasjonale nettverk

Detaljer

Nordisk samarbeid. Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige

Nordisk samarbeid. Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige Nordisk samarbeid Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige Nordisk samarbeid. Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge,

Detaljer

EU i et nøtteskall Karianne Christiansen Rådgiver Den europeiske unions delegasjon til Norge

EU i et nøtteskall Karianne Christiansen Rådgiver Den europeiske unions delegasjon til Norge SSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSS EU delegasjonens rolle Diplomatisk forbindelse EU-Norge Ledes av ambassadør János Herman Hva gjør vi? EU i et nøtteskall Karianne Christiansen Rådgiver Den europeiske

Detaljer

Årsrapport for Forsvarsdepartementets tilskuddsordninger 2015

Årsrapport for Forsvarsdepartementets tilskuddsordninger 2015 Årsrapport for Forsvarsdepartementets tilskuddsordninger 2015 1 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Om tilskuddsordningene... 3 2.1 Tilskuddsordning for akademiske institusjoner og universitetsmiljø innen sikkerhets-

Detaljer

Sjøforsvarets struktur og kapasiteter til støtte for norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk

Sjøforsvarets struktur og kapasiteter til støtte for norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk Sjøforsvarets struktur og kapasiteter til støtte for norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk Generalinspektør for Sjøforsvaret Kontreadmiral Bernt Grimstvedt 30.08.2012 17:02 1 Sikkerhetspolitisk grunnlag

Detaljer

EUROPARÅDET MENNESKERETTIGHETENES FORSVARER EN OPPSUMMERING

EUROPARÅDET MENNESKERETTIGHETENES FORSVARER EN OPPSUMMERING EUROPARÅDET MENNESKERETTIGHETENES FORSVARER EN OPPSUMMERING Land som ikke er medlem av Europarådet (Hviterussland) MEDLEMSLAND HOVEDKONTOR OG ANDRE KONTORER BUDSJETT Albania, Andorra, Armenia, Aserbajdsjan,

Detaljer

Trenger EU eget militært forsvar? Bjørn Olav Knutsens foredrag for Europabevegelsen Bergen 11 mai 2015

Trenger EU eget militært forsvar? Bjørn Olav Knutsens foredrag for Europabevegelsen Bergen 11 mai 2015 Trenger EU eget militært forsvar? Bjørn Olav Knutsens foredrag for Europabevegelsen Bergen 11 mai 2015 Norge en motvillig europeer Overordnet utfordring: Norge har vært motstander av et europeisk sikkerhetssamarbeid

Detaljer

Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå?

Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå? Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå? Statssekretær Jens Revold Kunnskapsdepartementet UHRs seminar om internasjonalisering av forskning 9. juni 2008 Forskningsinvesteringer globalt 2 Kunnskapsdepartementet

Detaljer

En presentasjon av stiftelsen. Grunnlagt år 2000 På Statsbudsjettet fra 2006 Instituttets tilholdssted: Larvik kommune, Thor Heyerdahls fødeby

En presentasjon av stiftelsen. Grunnlagt år 2000 På Statsbudsjettet fra 2006 Instituttets tilholdssted: Larvik kommune, Thor Heyerdahls fødeby En presentasjon av stiftelsen The Thor Heyerdahl Institute Grunnlagt år 2000 På Statsbudsjettet fra 2006 Instituttets tilholdssted: Larvik kommune, Thor Heyerdahls fødeby Styret: Knut Pihl, Siviløkonom

Detaljer

Sanksjoner eller samarbeid? Polen-spørsmålet i norsk utenrikspolitikk fra Solidaritet til kommunismens fall

Sanksjoner eller samarbeid? Polen-spørsmålet i norsk utenrikspolitikk fra Solidaritet til kommunismens fall Sanksjoner eller samarbeid? Polen-spørsmålet i norsk utenrikspolitikk fra Solidaritet til kommunismens fall Begrensninger for norsk utenrikspolitikk under den kalde krigen: Avhengig av godt forhold til

Detaljer

IFS og Skolesenterets akademisering

IFS og Skolesenterets akademisering IFS og Skolesenterets akademisering Status og veien videre Rolf Tamnes Direktør r IFS OMS 25. februar 2008 Disposisjon Akademisering IFS Samspillet IFS - FSS Forsvarets skolesenter Sjef FSS Stab Forsvarets

Detaljer

Forsvarets høgskoleforening

Forsvarets høgskoleforening Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni Årsberetning 2010 Til årsmøtet 17. mars 2011 fra styret 2010 Årsberetning 2010 1. Styret i 2010-2011 Styreleder velges hvert år, styrmedlemmer for to år av gangen.

Detaljer

Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet

Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet Solveig Holm Leder prosjektutvikling og internasjonalisering BERGEN NÆRINGSRÅD 3000 medlemmer Representerer over 100.0000

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR DEN NORSKE ATLANTERHAVSKOMITÉ 2006 I. INNLEDNING 4

ÅRSBERETNING FOR DEN NORSKE ATLANTERHAVSKOMITÉ 2006 I. INNLEDNING 4 ÅRSBERETNING FOR DEN NORSKE ATLANTERHAVSKOMITÉ 2006 I. INNLEDNING 4 II. ORGANISASJONEN 5 A. ÅRSMØTET 5 B. STYRET 5 C. SEKRETARIATET 5 D. UNDERVISNINGSUTVALGET 6 E. YOUTH ATLANTIC TREATY ASSOCIATION (YATA),

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Undersøkelse blant norsk befal og norske offiserer 24. februar - 24. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Detaljer

1 NAVN OG TILKNYTNING

1 NAVN OG TILKNYTNING YATA Bergen vedtekter Utarbeidet i tråd med sentralstyret YATA Norway sine vedtekter. Vedtatt av YATA Bergen på årsmøtet 2014. (Sist oppdatert 10.09.2014) 1 NAVN OG TILKNYTNING 2 FORMÅL 3 ORGANISASJON

Detaljer

NORGE OG EUROPA Forsvar og sikkerhet utenfor egne grenser. Et temahefte av Europeisk Ungdom utgitt med støtte fra Utenriksdepartementet

NORGE OG EUROPA Forsvar og sikkerhet utenfor egne grenser. Et temahefte av Europeisk Ungdom utgitt med støtte fra Utenriksdepartementet NORGE OG EUROPA Forsvar og sikkerhet utenfor egne grenser Et temahefte av Europeisk Ungdom utgitt med støtte fra Utenriksdepartementet EN FELLES EUROPEISK FORSVARS- OG SIKKERHETSPOLITIKK Høsten 2013 arrangerte

Detaljer

13. Valg av styre. Valgkomiteen skal i henhold til vedtektene avgi sin innstilling til Landsmøtet for valg av Styret senest 2 uker før Landsmøtet.

13. Valg av styre. Valgkomiteen skal i henhold til vedtektene avgi sin innstilling til Landsmøtet for valg av Styret senest 2 uker før Landsmøtet. 13. Valg av styre Valgkomiteen skal i henhold til vedtektene avgi sin innstilling til Landsmøtet for valg av Styret senest 2 uker før Landsmøtet. Valgkomiteens innstilling vil foreligge 13. oktober Valgkomiteens

Detaljer

Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid

Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, august 2016 OPPDRAGSGIVER METODE Folk og Forsvar Kvantitativ webundersøkelse Anne Marie Kvamme FORMÅL

Detaljer

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina Nordic Centre Fudan University Shanghai (www.nordiccentre.net) Stein Kuhnle Universitetet i Bergen stein.kuhnle@uib.no Internasjonaliseringskonferansen, SiU, Stavanger, 10.mars 2016 Nordic Centre som base

Detaljer

Årsrapport for 2012. Foreningen ble etablert 5. februar 2002 og ble i 2010 registrert i Brønnøysundregistrene. Medlemsbedrifter

Årsrapport for 2012. Foreningen ble etablert 5. februar 2002 og ble i 2010 registrert i Brønnøysundregistrene. Medlemsbedrifter Årsrapport for 2012 Bergen Kundeserviceforum er en forening for virksomheter i Bergensområdet. Felles for medlemmene er at vi jobber i kundesenter/kontaktsenter eller mer generelt med kundebehandling i

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR DEN NORSKE ATLANTERHAVSKOMITÉ 2005

ÅRSBERETNING FOR DEN NORSKE ATLANTERHAVSKOMITÉ 2005 ÅRSBERETNING FOR DEN NORSKE ATLANTERHAVSKOMITÉ 2005 I. INNLEDNING 4 II. ORGANISASJONEN 5 A. ÅRSMØTET 5 B. STYRET 5 C. SEKRETARIATET 6 D. UNDERVISNINGSUTVALGET 6 E. YOUTH ATLANTIC TREATY ASSOCIATION (YATA),

Detaljer

Norsk og nordisk forskning i det sentrale Polhavet. Møte i Det Norske Videnskaps-Akademi 17. april 2013.

Norsk og nordisk forskning i det sentrale Polhavet. Møte i Det Norske Videnskaps-Akademi 17. april 2013. Norsk og nordisk forskning i det sentrale Polhavet Møte i Det Norske Videnskaps-Akademi 17. april 2013. Bakgrunn Vår kunnskap om Polhavet er begrenset sammenlignet med våre andre havområder. Økt kunnskap

Detaljer

Sju samtaler om verden, livet og kjærligheten

Sju samtaler om verden, livet og kjærligheten THORVALD STOLTENBERG Sju samtaler om verden, livet og kjærligheten I samarbeid med Per Anders Madsen 2017 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Terese Moe Leiner Blæst Layout: Trygve Skogrand Passion&Prose E-bok:

Detaljer

Si vis pacem, para pacem? Militærmaktens Strategiske Krav

Si vis pacem, para pacem? Militærmaktens Strategiske Krav Si vis pacem, para pacem? Militærmaktens Strategiske Krav Oslo Militære Samfund, 10.10.2011 Professor dr.philos Janne Haaland Matlary, Statsvitenskap, UiO, og Forsvarets Høgskole Strategi: Interaktiv logikk

Detaljer

Vennskap Tromsø- Gaza er en religiøs- og partipolitisk uavhengig organisasjon som har som formål å fremme:

Vennskap Tromsø- Gaza er en religiøs- og partipolitisk uavhengig organisasjon som har som formål å fremme: ÅRSMELDING 2011 I 2011 var det 10 år siden Tromsø og Gaza by ble vennskapsbyer. Vi skulle selvsagt ha ønsket at markeringen av disse 10-årene kunne ha skjedd sammen med et fritt Gaza og et fritt Palestina.

Detaljer

Fylksrådsleder Odd Eriksen Innlegg under fylkestinget ang. Nord-Norges Europakontor 28 september 2009

Fylksrådsleder Odd Eriksen Innlegg under fylkestinget ang. Nord-Norges Europakontor 28 september 2009 Fylksrådsleder Odd Eriksen Innlegg under fylkestinget ang. Nord-Norges Europakontor 28 september 2009 Fylkesordfører. For litt over ett år siden, i juni 2008 ble Nord Norges Europakontor et permanent tiltak.

Detaljer

TFK SEMINAR OM INTERNASJONALISERING

TFK SEMINAR OM INTERNASJONALISERING Invitasjon til: Kommuner, offentlige instanser, næringsselskaper, fylkespolitikere mfl. TFK SEMINAR OM INTERNASJONALISERING Telemark fylkeskommune inviterer til seminar om regional utvikling i et internasjonalt

Detaljer

IFS Innsikt. Obama-administrasjonens nye nasjonale sikkerhetsstrategi. Svein Melby

IFS Innsikt. Obama-administrasjonens nye nasjonale sikkerhetsstrategi. Svein Melby Institutt for forsvarsstudier Norwegian Institute for Defence Studies Juni 2010 IFS Innsikt Obama-administrasjonens nye nasjonale sikkerhetsstrategi Svein Melby Institutt for forsvarsstudier og IFS Innsikt

Detaljer

Internasjonale trender

Internasjonale trender Redaktør kapittel 1, seniorrådgiver Kaja Wendt Internasjonale trender Indikatorrapporten 215 Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 24. september 215 Internasjonale trender i FoU, BNP og publisering

Detaljer

EuroTrans The Transformation and Sustainability of European Political Order Erik Oddvar Eriksen, senterleder ARENA

EuroTrans The Transformation and Sustainability of European Political Order Erik Oddvar Eriksen, senterleder ARENA EuroTrans The Transformation and Sustainability of European Political Order Erik Oddvar Eriksen, senterleder ARENA Fra Forskningsmelding til utlysning Forskningsmeldingen: Europa og rett og politikk som

Detaljer

Referat fra årsmøte i forum for friluftslivsfag i høyere utdanning. Sogndal 6. januar 2016

Referat fra årsmøte i forum for friluftslivsfag i høyere utdanning. Sogndal 6. januar 2016 Referat fra årsmøte i forum for friluftslivsfag i høyere utdanning. Sogndal 6. januar 2016 Møteleder: Thomas Vold Referent: Cecilie Harr Moen Tilstede: 22 medlemmer (av totalt 29 fremmøtte på seminaret).

Detaljer

Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid

Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, august 2017 OPPDRAGSGIVER METODE Folk og Forsvar Kvantitativ webundersøkelse Anne Marie Kvamme FORMÅL

Detaljer

Villreinfangsten som verdesarv

Villreinfangsten som verdesarv Villreinfangsten som verdesarv Årsmelding 2007 www.villreinfangsten.no Årsmelding 2007 Generelt Året 2007 var et viktig år for prosjektet Villreinfangsten som verdensarv. Det faglige arbeidet er videreført

Detaljer

Internasjonale FoU-trender

Internasjonale FoU-trender Redaktør/seniorrådgiver Kaja Wendt 15-10-2014 Internasjonale FoU-trender Indikatorrapporten 2014 Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 15. oktober 2014 Internasjonale trender i FoU 1. Fordeling

Detaljer

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig

Detaljer

- den liberale tankesmien

- den liberale tankesmien - den liberale tankesmien Civita er en liberal tankesmie som har til formål å fremme de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, et sterkt sivilsamfunn og styrket personlig ansvar. Borgerlig side

Detaljer

DRØMMEN OM FRED PÅ JORD

DRØMMEN OM FRED PÅ JORD Geir Lundestad DRØMMEN OM FRED PÅ JORD Nobels fredspris fra 1901 til i dag Forord N obels fredspris handler om drømmen om fred på jord. Intet mindre. I hvilken grad har prisen faktisk bidratt til å realisere

Detaljer

Årsrapport 2015/16 YATA Tromsø

Årsrapport 2015/16 YATA Tromsø Årsrapport 2015/16 YATA Tromsø Det du nå leser er YATA Tromsøs første årsrappport. Lokallaget ble etablert i desember 2014, og vi avholdt vårt første årsmøte 25. mars 2015. Det avtroppende styret ser tilbake

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TORSDAG 16. OKTOBER 2003 KL. 17 00 19 00 TOLLBUGT. 35

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TORSDAG 16. OKTOBER 2003 KL. 17 00 19 00 TOLLBUGT. 35 INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TORSDAG 16. OKTOBER 2003 KL. 17 00 19 00 TOLLBUGT. 35 Hovedstyret: Forfall: Sekretariatet: Kolbjørn Hagen Hege Randi Eriksen Einar Jebens Øystein Noreng

Detaljer

Geopolitikk konsekvenser for Norge og norsk arbeidsliv

Geopolitikk konsekvenser for Norge og norsk arbeidsliv Geopolitikk konsekvenser for Norge og norsk arbeidsliv Prof. dr. philos Janne Haaland Matlary, Statsvitenskap, UiO, og Forsvarets Høgskole, Negotia, konferanse for tillitsvalgte, 21.9.2017 Seks risiki

Detaljer

Den internasjonale karrieredagen. 29. april 2009

Den internasjonale karrieredagen. 29. april 2009 Den internasjonale karrieredagen 29. april 2009 Velkommen Er du reiselysten? Kan du tenke deg å ta deler av utdanningen din i utlandet? Høres det spennende ut med en internasjonal karriere? På den internasjonale

Detaljer

«Norge i FNs sikkerhetsråd 2001 2002»

«Norge i FNs sikkerhetsråd 2001 2002» Internasjonal politikk 61 [2] 2003: 235-240 ISSN 0020-577X Debatt 235 Kommentar «Norge i FNs sikkerhetsråd 2001 2002» Stein Tønnesson direktør, Institutt for fredsforskning (PRIO) Hvorfor mislyktes Norge

Detaljer

Akademia og næringsliv hvordan jobbe sammen for økt internasjonalisering i regionen?

Akademia og næringsliv hvordan jobbe sammen for økt internasjonalisering i regionen? Akademia og næringsliv hvordan jobbe sammen for økt internasjonalisering i regionen? Solveig Holm Leder prosjektutvikling og internasjonale relasjoner BERGEN NÆRINGSRÅD Medlemsforening 3000 medlemmer Representerer

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Radisson SAS Lillehammer Hotell Torsdag 1. juni 2006 kl. 10.00 16.00 Hovedstyremøtet etterfølger institusjonsbesøk onsdag 31. mai 06 (se eget program).

Detaljer

Formidle: Hva skjedde i 1814, egentlig? Hva er de lange linjene gjennom 200 år? Hva er dagens konstitusjonelle dilemmaer eller utfordringer?

Formidle: Hva skjedde i 1814, egentlig? Hva er de lange linjene gjennom 200 år? Hva er dagens konstitusjonelle dilemmaer eller utfordringer? Forskningskomiteen for Grunnlovsjubileet 2014 Kommunikasjonsplan- Hovedmålsetting Bringe forskningsbasert kunnskap og innsikt i dilemmaer inn i den offentlige samtalen fram mot grunnlovsjubileet: Synliggjøre

Detaljer

Årsaker- hvordan kan populisme forklare Brexit og Trump?

Årsaker- hvordan kan populisme forklare Brexit og Trump? Årsaker- hvordan kan populisme forklare Brexit og Trump? 20. September, Frokostseminar Partnerforum Cathrine Thorleifsson Forsker Sosialantropologisk Institutt og Senter for Ekstremismeforskning UiO Feltarbeid

Detaljer

Krever granskning av norske bombe- mål i Libya

Krever granskning av norske bombe- mål i Libya 1 Krever granskning av norske bombe- mål i Libya 1 2 Minst 60 sivile ble drept i løpet av fem ulike bombeangrep av NATO-fly i Libya, ifølge undersøkelser gjort av Human Rights Watch. Norge blir bedt om

Detaljer

FFI-presentasjon 2011. Versjon 10. august 2011

FFI-presentasjon 2011. Versjon 10. august 2011 FFI-presentasjon 2011 Versjon 10. august 2011 Forsvarets forskningsinstitutt Etablert 1946 719 ansatte (alle sivile med unntak av 3 offiserer) Norges viktigste forskningsinstitusjon innen forsvarsrelatert

Detaljer

EUs utvikling og utfordringer for Norge. To år etter europautredningen

EUs utvikling og utfordringer for Norge. To år etter europautredningen EUs utvikling og utfordringer for Norge. To år etter europautredningen Ulf Sverdrup Direktør NUPI og Professor BI Grafer er hentet fra NOU 2012:2 «Utenfor og innenfor Norges avtaler med EU» Disposisjon

Detaljer

Hvor går EU og hva betyr det for norske kommuner? Høstkonferanse KS Møre og Romsdal, Åse Erdal, leder KS Brusselkontor

Hvor går EU og hva betyr det for norske kommuner? Høstkonferanse KS Møre og Romsdal, Åse Erdal, leder KS Brusselkontor Hvor går EU og hva betyr det for norske kommuner? Høstkonferanse KS Møre og Romsdal, 04.11.2016 Åse Erdal, leder KS Brusselkontor Det europeiske råd («toppmøte») og Ministerrådet («rådet») EU-landenes

Detaljer

Verdiskaping i nord. Den Nordnorske Styredagen. 29. september i Bodø. Lær av fremragende foredragsholdere Bygg lønnsomme nettverk

Verdiskaping i nord. Den Nordnorske Styredagen. 29. september i Bodø. Lær av fremragende foredragsholdere Bygg lønnsomme nettverk Den Nordnorske Styredagen Verdiskaping i nord Lær av fremragende foredragsholdere Bygg lønnsomme nettverk Lærerike bedriftseksempler fra Nord-Norge Vekstkraft g jennom kompetent styrearbeid Vi er inne

Detaljer

# Jeg kommer hit i dag for å si at jeg er stolt av dere norske soldater.

# Jeg kommer hit i dag for å si at jeg er stolt av dere norske soldater. Kjære soldater, Jeg har sett fram til denne dagen. Jeg har sett fram til å møte dere. Og jeg har gledet meg til å se et forsvar i god stand. Et forsvar for vår tid. Det gjør ekstra inntrykk å komme til

Detaljer

NARVIK KONFERANSEN 17. 19. AUGUST 2005. Utviklingen i Nordområdene Utfordringer i et sikkerhets- og næringspolitisk perspektiv

NARVIK KONFERANSEN 17. 19. AUGUST 2005. Utviklingen i Nordområdene Utfordringer i et sikkerhets- og næringspolitisk perspektiv NARVIK KONFERANSEN 17. 19. AUGUST 2005 Utviklingen i Nordområdene Utfordringer i et sikkerhets- og næringspolitisk perspektiv EUROPA-PROGRAMMET (EP) ble etablert i 1992 som et uavhengig og tverrfaglig

Detaljer

Mellom fred og krig: norsk militær krisehåndtering

Mellom fred og krig: norsk militær krisehåndtering Tormod Heier og Anders Kjølberg (red.) Mellom fred og krig: norsk militær krisehåndtering Universitetsforlaget Innhold Forord 9 Innledning 11 Anders Kjølberg og Tormod Heier Hva er en krise? 13 Gråsoner

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato 50 Fri 0 20-24 Jørgen Aagaard-Nilsen Wiik Larvik SK 24,55 30-03-14 A 25-29 Sander Englund Smørdal BS/Arna 23,83 11-03-12 B 30-34 Rune Christensen IL Varg 24,06 26-05-02

Detaljer

Foredrag i Tønsberg Rotaryklubb 2. Juli 2013

Foredrag i Tønsberg Rotaryklubb 2. Juli 2013 NATO Litt tilbakeblikk og personlige opplevelser Foredrag i Tønsberg Rotaryklubb 2. Juli 2013 «Huskeliste» NATOs historie Hvem og hvorfor NATOs milepæler NATOs flagg Kort om NATOs utvikling fra «felles

Detaljer

Handelshøyskolen BI - internasjonal virksomhet og strategi

Handelshøyskolen BI - internasjonal virksomhet og strategi Handelshøyskolen BI - internasjonal virksomhet og strategi Tom Colbjørnsen Oversikt Handelshøyskolen BI en kort presentasjon Bakgrunn for internasjonaliseringsstrategien BIs internasjonale strategi BIs

Detaljer

Eirik Sivertsen. Seminar i Alta 12. 13. februar 2015

Eirik Sivertsen. Seminar i Alta 12. 13. februar 2015 Eirik Sivertsen Seminar i Alta 12. 13. februar 2015 Takk for invitasjonen til å delta på dette seminaret i Alta og til å snakke om urfolkenes rolle i det arktiske samarbeidet. Jeg vil innledningsvis si

Detaljer

ANNONSE. Gøril Johansen har vært 13 år i utlandet for UD. Nå sendes hun til Tromsø for å utvikle Arctic Frontiers.

ANNONSE. Gøril Johansen har vært 13 år i utlandet for UD. Nå sendes hun til Tromsø for å utvikle Arctic Frontiers. Meny Bli abonnen LØRDAG 5. DESEMBE 2015 5. DES 2015 ANNONSE ARCTIC FRONTIERS TROMSØ NORDOMRÅDENE POLITIKK UTENRIKSPOLITIKK Hun skal styrke lytteposten i nord Av INGER PRÆSTENG THUEN 19. november 2015,

Detaljer

Endringssforslag YATA Tromsøs vedtekter

Endringssforslag YATA Tromsøs vedtekter Endringssforslag YATA Tromsøs vedtekter Kursiv = kommentar Rød tekst = endret eller lagt Vedtatt av YATA Tromsø 13.12.2014, sist revidert på YATA Tromsøs årsmøte 16.03.2016. 1. Navn og tilknytning Organisasjonens

Detaljer

Internasjonal kompetanse

Internasjonal kompetanse Internasjonal kompetanse Næringslivets behov for internasjonal kompetanse hvordan kan vi bedre dra nytte av den kompetanse som finnes i flerkulturelle miljøer? Solveig Holm Bergen Næringsråd 26. oktober

Detaljer

Vrådalskonferansen 2007 30. og 31. oktober. Kampen om arbeidskraften i et globalt perspektiv

Vrådalskonferansen 2007 30. og 31. oktober. Kampen om arbeidskraften i et globalt perspektiv Vrådalskonferansen 2007 30. og 31. oktober Kompetanseforum i samarbeid med IndustriCluster Grenland inviterer til årets viktigste møteplass i Telemark hvor temaet er: Kampen om arbeidskraften i et globalt

Detaljer

BEDRING AV INFORMASJONSTILGJENGELIGHET FOR LIVSLANG LÆRING

BEDRING AV INFORMASJONSTILGJENGELIGHET FOR LIVSLANG LÆRING BEDRING AV INFORMASJONSTILGJENGELIGHET FOR LIVSLANG LÆRING Tilgang til informasjon er en grunnleggende rettighet for alle som mottar opplæring, uavhengig av funksjonshemminger og/eller behov for tilrettelagt

Detaljer

Tromsø: 03. 04.10.2011

Tromsø: 03. 04.10.2011 M1 «nye utfordringer til en etablert forskningsdisiplin» Seminar og arbeidsmøte Tromsø: 03. 04.10.2011 FRAM Senteret for miljø og klimaforskning i Arktis Faglige utfordringer og forskningsbehov for en

Detaljer

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TORSDAG 16. OKTOBER 2003 KL. 17 00 19 00 TOLLBUGT. 35

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TORSDAG 16. OKTOBER 2003 KL. 17 00 19 00 TOLLBUGT. 35 REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TORSDAG 16. OKTOBER 2003 KL. 17 00 19 00 TOLLBUGT. 35 Hovedstyret: Forfall: Sekretariatet: Kolbjørn Hagen Hege Randi Eriksen Einar Jebens Øystein Noreng (sak

Detaljer

Militæralliansens fremtid

Militæralliansens fremtid Militæralliansens fremtid - NATOs fremtid sett i lys av EUs sikkerhetspoltiske samarbeid Kadett Syver Eskestrand Fagessay Krigsskolen Høst 2011 2 Etter å ha tatt faget internasjonal politikk ved Universitetet

Detaljer

Slipp kunnskapen løs!

Slipp kunnskapen løs! Slipp kunnskapen løs! - Forskningskommunikasjon i tradisjonelle og sosiale medier Audun Farbrot Fagsjef forskningskommunikasjon Handelshøyskolen BI Twitter: @afarbrot Blog: forskningskommunikasjon.com

Detaljer

Torsdag 04.09.14, kl. 1800-2000 Sted: Den norske atlanterhavskomités kontorer, Fridtjof Nansens plass 8

Torsdag 04.09.14, kl. 1800-2000 Sted: Den norske atlanterhavskomités kontorer, Fridtjof Nansens plass 8 MØTEREFERAT: NR 11 2013/2014, YATA Norge årsmøte 2014 Tid (dato, fra kl til kl): Innkalt av (avd. og person): Torsdag 04.09.14, kl. 1800-2000 Sted: Den norske atlanterhavskomités kontorer, Fridtjof Nansens

Detaljer

NKA 3/15 Protokoll fra årsmøtet 2014 Saksdokument: Protokoll fra årsmøtet 2014

NKA 3/15 Protokoll fra årsmøtet 2014 Saksdokument: Protokoll fra årsmøtet 2014 NKA 3/15 Protokoll fra årsmøtet 2014 Saksdokument: Protokoll fra årsmøtet 2014 Forslag til vedtak: t tar godkjenning av protokollen for årsmøtet 2014 til orientering. NKA 3/15 a PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE

Detaljer

Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Ås 10. juni

Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Ås 10. juni Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Ås 10. juni Det innkalles herved til årsmøte i Norsk Fysikklærerforening i tråd med 8 i statuttene. Årsmøtet arrangeres i forbindelse med "Det lille Fysikermøtet" på

Detaljer

AKTIVITET STATUS OPPGAVER ANSVAR

AKTIVITET STATUS OPPGAVER ANSVAR Sak 10 NLA ARBEIDSPLAN 2010 - TABELL AKTIVITET STATUS OPPGAVER ANSVAR 1 STYRKE PROFIL 1-1 Synliggjøre profesjonen arbeider for å synliggjøre profesjonen ved å bidra til økt medieomtale av NLA, landskapsarkitekter

Detaljer

Ulf Lunde (møteleder), Nils Petter Sjøholt, Martin Nilsen, Yngve Hansen, Willy Adolfsen, Sverre Riska og Svein Danielsen (observatør)

Ulf Lunde (møteleder), Nils Petter Sjøholt, Martin Nilsen, Yngve Hansen, Willy Adolfsen, Sverre Riska og Svein Danielsen (observatør) Møte nr. 6-2010 Emne Referat Hovedstyremøte, PROFO Møtetidspunkt Lørdag 14.08.10 kl 1130 1800 Søndag 15.08.10 kl 1130-1300 Møtested Kreftforeningen,Tønsberg/ Quality Hotell Tønsberg Referent Andreas Hole

Detaljer

Medievaner blant journalister

Medievaner blant journalister Medievaner blant journalister Undersøkelse blant journalister 7. 25. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 7. 25. februar Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Resultater fra PISA 2009. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo

Resultater fra PISA 2009. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo Resultater fra PISA 2009 Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo Deltakelse PISA 2009 Internasjonalt: - 65 land - 34 OECD-land Nasjonalt: - 197 skoler - Omtrent 4700 elever PISA (Programme for International

Detaljer

Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni

Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni Oslo mil/akershus, 0015 OSLO, faks: 2309 3319, epost: leder@fhs-alumni.no Til medlemmene i Forsvarets Høgskoleforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2008 OG MEDLEMSMØTE

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer