2 ÅRSRAPPORT 2014 DEN NORSKE ATLANTERHAVSKOMITÉ

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2 ÅRSRAPPORT 2014 DEN NORSKE ATLANTERHAVSKOMITÉ"

Transkript

1 Årsrapport 2014 Den norske Atlanterhavskomité Fridtjof Nansens plass 8 N-0160 Oslo Tel: Facebook: Den norske Atlanterhavskomité / /

2 2 ÅRSRAPPORT 2014 DEN NORSKE ATLANTERHAVSKOMITÉ

3 Fridtjof Nansens plass 8, 0160 Oslo Tlf: Faks: Epost: Bankgiro: Til: Styret Fra: Generalsekretæren Årsrapport 2014 Til orientering I. ORGANISASJONEN... 5 A. Årsmøtet... 5 B. Styret... 5 C. Medlemmer... 5 D. Generalsekretæren... 5 E. Sekretariatet... 5 F. Undervisningsutvalget... 6 II. SEMINARER OG ARRANGEMENTER... 6 A. Seminarer... 6 B. Konferanser...12 C. Kurs i internasjonal politikk...15 D. NATO-debatter...16 E. Delegasjonsreiser og andre eksterne aktiviteter III. IV. DNAK I MEDIA OG EKSTERNE FORA...20 PUBLIKASJONER - PAPIR OG NETT...21 A. Det sikkerhetspolitiske bibliotek B. KortInfo C. Ukens analyse D. Hjemmesidene 21 E. Sosiale medier V. ATLANTIC TREATY ASSOCIATION (ATA) OG YOUTH ATLANTIC TREATY ASSOCIATION (YATA) 22 A. ATLANTIC TREATY ASSOCIATION (ATA) B. YOUTH ATLANTIC TREATY ASSOCATION (YATA) ÅRSRAPPORT 2014 DEN NORSKE ATLANTERHAVSKOMITÉ 3

4 Generalsekretærens forord Året 2014 bød på uforutsette og markante sikkerhetspolitiske endringer. I øst førte Russlands militære anneksjon av Krimhalvøya og den påfølgende destabiliseringen av Ukraina til et fundamentalt endret forhold mellom Russland og Vesten. I sør førte krigen i Syria og fremveksten av voldelig ekstremisme i ISILs variant til en videre oppløsning av det gamle statssystemet i regionen, nye trusler båret frem av «fremmedkrigere», terrorisme og en flyktningkrise i Middelhavet. Parallelt rullet det dypere maktskiftet i de globale strukturer videre med Asia som nytt tyngdepunkt. Året 2014 var et «svart år for europeisk sikkerhet», konkluderte NATOs nye generalsekretær Jens Stoltenberg med i NATOs årsrapport. Valget av en norsk toppolitiker til NATO-sjef og NATOs økte betydning som kollektiv forsvarsallianse etter Russland brudd på Ukrainas territorielle integritet, var to faktorer som førte til økt NATO-fokus i En annen var NATO-toppmøtet i Wales i september, hvor behovet for avskrekking utad og beroligelse av egne allierte gjennom en rekke konkrete tiltak, ble hovedfokus. Forsvarsminister Ine M. Søreide og utenriksminister Børge Brende valgte å legge frem de norske posisjonene forut for Wales-toppmøtet på en konferanse i DNAKs regi. Sammen med Norges Forsvarsforening arrangerte DNAK dessuten fire godt besøkte NATO-debatter utenfor Oslo, vi markerte 15-årsjubileet for NATOs første utvidelse til Polen, Tsjekkia og Ungarn sammen med Institutt for Forsvarsstudier og de tre landenes ambassader og deretter 10-årsjubileet for neste NATO-utvidelse med de tre baltiske land, Slovakia, Bulgaria og Romania. Maktskiftet i den globale orden med fremveksten av Øst-Asia som nytt tyngdepunkt var hovedtema for Leangkoll-konferansen Utenriksminister Børge Brende åpnet konferansen «The Rise of East Asia Implications for Great Power Relations and the Transatlantic Relationship» i Nobelinstituttet sammen med Ellen Laipson, direktør for Stimson Institute. Flere av verdens ledende Asia-eksperter innledet og debatterte de neste to dagene ulike aspekter ved Asias fremvekst og betydningen for stormaktene, de transatlantiske relasjoner og Norge. Den nye sikkerhetspolitiske situasjonen har stilt endrede krav til NATO og Norges forsvarsevne. Dette førte til en økt interesse for DNAK som sikkerhetspolitisk forum. Vi ble godt dekket i media både gjennom referanser til våre arrangementer og ved generalsekretærens aktive deltakelse som kommentator. Drøye 3500 besøkende deltok på våre i alt 29 lunsjseminarer, ni større konferanser og syv IP-kurs i Tema for årets regionale kurs i internasjonal politikk var: «Det internasjonale konfliktbildet 2014: Hvilke drivkrefter, aktører og konflikter former dagens verden?» På vår populære «Ambassadøruke» deltok Norges ambassadører til Polen, Tyskland, USA, Tyrkia og Storbritannia. Vår informasjons- og formidlingsoppgave ble ytterligere ivaretatt gjennom publisering av seks publikasjoner, 24 «Ukens analyse» på nett og økt bruk av sosiale medier (Facebook og Twitter). Vi startet dessuten å streame enkelte arrangementer. Vi arrangerte tre studiereiser i 2014 og var representert på konferanser internasjonalt i Singapore, Berlin, Montenegro, Brussel og Wales. DNAKs ungdomsnettverk ble videreutviklet og utvidet i 2014, både gjennom en betydelig økning i medlemstallet og i ulike arrangementer. To nye lokallag ble dessuten dannet, i Tromsø og Oslo. Stikkord for året 2014 var: økt relevans, sikkerhetspolitisk endring, avskrekking og beroligelse. Kate Hansen Bundt generalsekretær Den norske Atlanterhavskomité 4 ÅRSRAPPORT 2014 DEN NORSKE ATLANTERHAVSKOMITÉ

5 I. ORGANISASJONEN A. Årsmøtet Årsmøtet ble avholdt 6. mai i Gamle Logen. Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen holdt et foredrag i forkant av årsmøtet om «Status og utfordringer for Forsvaret» med påfølgende diskusjon. B. Styret Atlanterhavskomiteens styre består av åtte medlemmer, som velges for ett år av gangen. Leder og nestleder velges ved særskilte valg. Styret leder komiteens virksomhet og utpeker generalsekretæren som er ansvarlig for DNAKs daglige virksomhet. I 2014 fikk DNAK tre nye styremedlemmer. Styre avholdt to møter i Dagens styre består av: Leder: Kjell Engebretsen Nestleder: Tor Jørgen M. Lindahl, LO, internasjonal avdeling Medlemmer: - Stortingsrepresentant Regina Nargis Alexandrova, Høyre - Stortingsrepresentant Janne Sjelmo Nordås, Senterpartiet - Stortingsrepresentant Rigmor Aasrud, Arbeiderpartiet - Stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde, Fremskrittspartiet - Stortingsrepresentant Hans Olav Syversen, Kristelig Folkeparti - Direktør Petter H. Brubakk, NHO - Leder for DNAKs undervisningsutvalg: Lektor Øivind Stenersen har møterett C. Medlemmer DNAK har pr. 27. oktober 164 betalende medlemmer. I tillegg har vi 944 som følger oss på Facebook og 820 på Twitter. YATA Norge har 683 registrerte medlemmer på landsbasis. D. Generalsekretæren Generalsekretæren i DNAK ble i 2014 også utnevnt til styreleder i Norsk Utenrikspolitisk Institutt fra mai , visepresident i Atlantic Treaty Association , samt medlem av forsvarsministerens uavhengige ekspertgruppe for perioden 15. desember 2014 til 1. mai E. Sekretariatet Det har ikke vært noen endringer i sekretariatet i Nåværende ansatte og ekstrahjelp Audun Reiby er ansatt som informasjonsrådgiver i 100 % stilling med ansvar for kommunikasjon og skriftseriene. ÅRSRAPPORT 2014 DEN NORSKE ATLANTERHAVSKOMITÉ 5

6 Marte Ziolkowski er ansatt som informasjonsrådgiver i 100 % stilling med ansvar for arrangementer, studieturer og oppfølging av YATA. Aina Slinning er ansatt som informasjonsrådgiver i 100 % stilling med ansvar for kursene i internasjonal politikk, studiereiser og økonomi. Chris Prebensen har kontorplass ved DNAK. Sekretariatet består dermed pr. 31. desember av generalsekretæren og 3 informasjonsrådgivere i 100 % stilling. F. Undervisningsutvalget Utvalget består av: Øivind Stenersen (leder av utvalget), historiker og forfatter. Tor Arne Myhrvold, assisterende rektor på Nes videregående skole Ivar Windheim, kommunikasjonsrådgiver, NUPI Åse Lauritzen, lektor, Bjørknes Høgskole Utvalget gir faglige innspill til DNAKs nettsider og temapakker for videregående skole, samt tilrettelegger det pedagogiske opplegget i henhold til læreplanen for skoleverket. II. SEMINARER OG ARRANGEMENTER A. Seminarer Et perspektiv på verden i 2014 inspirert av 1814 og 1914: Aktører, drivkrefter og konflikter Antall deltakere: 180 Tidligere forsvars- og utenriksminister Espen Barth Eide åpnet 2014 for et fullsatt Oslo Militære Samfund hvor han ga sine synspunkter på hva som kommer til å prege verdensbildet i det kommende året. Dette gjorde han med utgangspunkt i 200-årsjubileumet for Norges grunnlov og med et tilbakeblikk på verdenskrigen som brøt ut for hundre år siden Hvordan skal Putin ta Barentshavet tilbake? Boklansering med Geir Hønneland Antall deltakere: 60 Geir Hønneland lanserte sin nye bok «Hvordan skal Putin ta Barentshavet tilbake» med kommentarer ved Kjell Dragnes, tidligere utenriksredaktør i Aftenposten. Foruten Russlands strategiske holdning til områdene i Barentshavet, ble også andre sider ved russisk politikk diskutert. 6 ÅRSRAPPORT 2014 DEN NORSKE ATLANTERHAVSKOMITÉ

7 Russlands indre og ytre imperium: Nord-Kaukasus og Ukraina Antall deltakere: 54 I forbindelse med debatten rundt situasjonen i Nord-Kaukasus og Ukraina arrangerte vi en paneldebatt med Tor Bukkvoll (FFI), Julie Wilhelmsen (NUPI) og Geir Flikke (UiO). Panelet ga oss innsikt i situasjonen i områdene som er sentrale i Russlands utenrikspolitikk, samt den ustabile situasjonen i Ukraina som følge av at landet sa nei til assosieringsavtalen med EU NATOs anti-piratoperasjon Ocean Shield: Styrkesjefens erfaringer og observasjoner Antall deltakere: 27 Flaggkommandør Henning Amundsen gjorde rede for anti-piratoperasjonen Ocean Shield i Adenbukta og utenfor Afrikas horn. Amundsen gjorde rede for sine opplevelser som styrkesjef under operasjonen The Development of the EU as an Actor in Foreign and Security Policy Antall deltakere: 81 EUs nye ambassadør til Norge, Helen Campbell, redegjorde for utviklingen i EUs rolle som utenrikspolitisk aktør. Dette gjorde hun med spesielt hensyn til toppmøtet som fant sted i desember. Campbell ga innsikt i EUs nye operasjon i Den sentralafrikanske republikk, og vektla «the comprehensive approach» som har vært et av EUs fokusområder de siste årene. Per Martin Norheim- Martinsen (FAFO) og Nils Morten Udgaard (tidl. utenriksredaktør, Aftenposten) kommenterte NATO frem mot toppmøtet i september status etter Forsvarsministermøtet i Brussel 26. og 27. februar Antall deltakere: 33 Ekspedisjonssjef i Forsvarsdepartementet og sjef for Sikkerhetspolitisk avdeling, Henning Vaglum, orienterte om den siste tids utvikling i NATO og diskusjonene som fant sted under Forsvarsministermøtet i februar. Fokus er fortsatt på NATO etter uttrekkingen i Afghanistan. Ukrainakrisen stod dessuten høyt oppe på agendaen, samt diskusjon rundt NATOs kapasiteter Utfordringer i justissektoren Antall deltakere: 38 Statssekretær Hans J. Røsjorde redegjorde for dagens status i justis- og beredskapsarbeidet. Statssekretæren orienterte om Justisdepartementets målsetninger i tiden fremover og forklarte om de nye satsingsområdene til regjeringen. Noen av de senere tids hendelser som brannene i Lærdal og Sør- Trøndelag ble nevnt og statssekretæren redegjorde for hva slags lærdommer de tok med seg fra disse opplevelsene. ÅRSRAPPORT 2014 DEN NORSKE ATLANTERHAVSKOMITÉ 7

8 Ten Years in NATO Antall deltakere: 71 Ambassadører og representanter fra Bulgarias, Estlands, Latvias, Litauens, Romanias, Slovakias og Slovenias ambassader diskuterte deres lands erfaringer etter 10 års medlemskap i NATO, samt deres forventninger til NATO de neste årene. I den påfølgende debatten ble også NATOs relasjon til Russland diskutert Hjemvendte Syria-krigere: Fare for jihad på norsk jord? Antall deltakere: 81 Fagdirektør i PST, Jon Fitje Hoffmann og forsker ved FFI, Thomas Hegghammer, gjorde rede for situasjonen rundt norske statsborgere som drar til Syria for å kjempe hellig krig. De to paneldeltakerne ga et svært godt foredrag om bakgrunnen for at enkelte velger å dra for å kjempe disse kampene, samt vurderingene som må gjøres når disse borgerne kommer tilbake igjen til Norge The Eurozone Crisis and the Limits of European Power Antall deltakere: 25 Spyros Economides, professor ved London School of Economics redegjorde for hvordan eurokrisen har påvirket de europeiske statenes vilje og evne til å utøve makt på ulik måte Hva er etterretningsmakt? Antall deltakere: 71 Kjetil Hatlebrekke ved Forsvarets Etterretningshøgskole orienterte om ulike perspektiver på etterretning. Han vektla blant annet betydningen av etterretning for staters sikkerhet Cybermakt nye trusler i et nytt domene Antall deltakere: 55 Sverre Diesen (FFI), Torbjørn Kveberg (FFI) og Bjarte Malmedal (Cyberforsvaret) orienterte om cybersikkerhet og arbeidet med å forsvare Norges interesser mot cyberangrep Norge i internasjonale operasjoner Antall deltakere: 52 Boklansering av den nye boken «Norge i internasjonale operasjoner» med tre av forfatterne Anders Kjølberg (Krigsskolen), Bjørn Olav Knutsen (FFI) og Elise Svarstad (UiO). Paneldeltakerne tok for seg hvilke politiske og militære erfaringer Norge har tatt med seg etter to tiår med deltakelse i internasjonale operasjoner NATO før toppmøtet i september status etter Forsvarsministermøtet i Brussel juni Antall deltakere: 50 Ekspedisjonssjef i FD og sjef for sikkerhetspolitisk avdeling, Henning Vaglum, orienterte om de siste utviklingene etter det siste forsvarsministermøte i Brussel før toppmøtet i Wales. Vaglum orienterte både om norske posisjoner og om hvilke saker det er sannsynlig at vi vil få se på agendaen på toppmøtet i september. 8 ÅRSRAPPORT 2014 DEN NORSKE ATLANTERHAVSKOMITÉ

9 Ambassadøruken august Polens reise fra et marginalt kommunistland til et betydelig EU-land Antall deltakere: 24 Norges ambassadør i Polen, Karsten Klepsvik, åpnet årets ambassadøruke ved å orientere om den politiske situasjonen i Polen, Norges forhold til landet samt Polens viktige rolle som aktør både i NATO og EU Angela Merkel har stor makt. Gjør det Tyskland til en geopolitisk stormakt? Diplomatiets muligheter og begrensninger sett fra Berlin. Antall deltakere: 27 Ambassadør Sven Svedman holdt innlegg på ambassadørukens andre dag om utviklingen i Tyskland, samt tysk utenriks- og innenrikspolitikk etter at Angela Merkel ble gjenvalgt som president USA fortsatt en global leder? Antall deltakere: 56 Ambassadør Kåre Aas ga oss et grundig innblikk i den politiske situasjonen i Washington D.C., vurderinger av hvordan Det Hvite Hus og Kongressen ser på internasjonale problemstillinger, samt delte betraktninger rundt norskamerikanske forhold Tyrkia ny folkevalgt president, men fortsatt problematisk nabolag! Antall deltakere: 33 Norges ambassadør i Tyrkia, Janis Bjørn Kanavin, satte fokus på NATOs grenseland i sør og fortalte om den innenrikspolitiske situasjonen samtidig som han så på landet i et større perspektiv og fokuserte på det ustabile nærområdet Tyrkia ligger i Storbritannia foran et skjebneår Antall deltakere: 32 Ambassadør Kim Traavik orienterte om den britiske situasjonen i forkant av den skotske folkeavstemningen om uavhengighet. Han gjorde også rede for hvordan resultatene fra Europaparlamentsvalget ble mottatt i Storbritannia, spesielt relatert til UKIPs gode valgresultater Sivil-militært samarbeid: Hva slags ansvar har militæret for de sivile i et operasjonsområde? Erfaringer fra Afghanistan Antall deltakere: 41 Seminaret ble arrangert som et bokbad der professor Gunhild Hoogensen Gjørv (UiT) presenterte sin nyeste bok Understanding Civil-Military Interaction. Lessons Learned from the Norwegian Model. Direktør Kristian Berg Harpviken (PRIO) og oberstløytnant Egil Daltveit (Krigsskolen) kommenterte. Alle tre har erfaringer fra Afghanistan og både paneldebatten og diskusjonen med publikum ble dynamisk og fruktbar. ÅRSRAPPORT 2014 DEN NORSKE ATLANTERHAVSKOMITÉ 9

10 NATO Post-Cardiff Antall deltakere: 48 Forsvarsdepartementet, representert ved ekspedisjonssjef i Sikkerhetspolitisk avdeling, Henning Vaglum, orienterte om emnene som hadde blitt diskutert på toppmøtet i NATO, resultatene fra møtet og implikasjonene for Norge Den nye kalde krigen Antall deltakere: 86 Mangeårig NRK-korrespondent i Moskva, Hans Wilhelm Steinfeld, holdt innlegg om den spente situasjonen i Russland i lys av Ukrainakrisen. Steinfeld ga tilhørerne et svært godt innblikk i russisk tankegang og utviklingen i Russland som har ledet til dagens konflikt From Cardiff to Crimea: Defence or Denial? Antall deltakere: 25 Professor Julian Lindley-French ved Institute of Statecraft holdt et svært godt foredrag om situasjonen i NATO etter toppmøtet. Han fokuserte spesielt på de synkende forsvarsbudsjettene og medlemslandenes manglende forpliktelse i Wales-deklarasjonen, til tross for den pågående Ukrainakrisen Uroligheter i Baltikum Antall deltakere: 25 Norges nylig avgåtte ambassadør til Latvia, Jan Grevstad, orienterte om situasjonen i Baltikum. Dette var et verdifullt innsyn i hvordan Russlands fremmarsj og urolighetene i Ukraina påvirker de baltiske landene. 10 ÅRSRAPPORT 2014 DEN NORSKE ATLANTERHAVSKOMITÉ

11 Svensk forsvarsdebatt etter regjeringsskifte og Ukrainakrise Antall deltakere: 42 Mikael Holmstrøm, journalist i det Svenske Dagbladet, kommenterte den svenske forsvarsdebatten etter regjeringsskiftet i nabolandet. Blant temaene som var fokus var forholdet til Russland og mulighetene for medlemskap i NATO. Magnus Petersson, Institutt for forsvarsstudier, kommenterte Rammer for ny forsvarspolitikk Antall deltakere: 66 Elisabeth Natvig, kontreadmiral i Forsvarsdepartementet, Nils Holme i Civita og Per-Martin Norheim-Martinsen ved Institutt for forsvarsstudier holdt innlegg under seminaret som omhandlet forsvarssjefens fagmilitære råd, den nye langtidsplanen og rammene dette skaper for den fremtidige forsvarspolitikken USA: Supermakt i dyp demokratisk krise Antall deltakere: november gikk amerikanerne til valgurnene. Som en oppvarming til valget arrangerte vi 31. oktober et bokseminar for Ole O. Moens nye bok USA: Supermakt i dyp demokratisk krise. Sammen med Bjørn Hansen og Alf Ole Ask skisserte Moen et bilde av et USA preget av økende ulikhet, manglende samarbeid på tvers at partigrenser og en polarisert offentlig debatt Tyskland og Sentral-Europa 25 år etter Murens fall Antall deltakere: 34 I forbindelse med 25-årsjubileet for Berlinmurens fall markerte vi i Den norske Atlanterhavskomite dette med bokseminaret Tyskland og Sentral-Europa 25 år etter Murens fall. Vi hadde invitert forfatterne Jahn Otto Johansen, Ingrid Brekke og Sten Inge Jørgensen som var bokaktuelle med Drømmen om Europa: Streiftog i tidligere jernteppeland, Da Øst ble Vest og Tyskland stiger frem Russland reiser seg Antall deltakere: 61 I forbindelse med Asle Tojes siste bok «Jernburet» avholdt vi et bokseminar hvor forfatteren innledet om sin bok med vekt på situasjonen i Russland og Ukraina, sett i liberalismens perspektiv. Kommentarer var ved Nils Morten Udgaard, Aftenposten. ÅRSRAPPORT 2014 DEN NORSKE ATLANTERHAVSKOMITÉ 11

12 Aftenposten. B. Konferanser Leangkollen-konferansen «The Rise of East Asia Implications for Great Power Relations and the Transatlantic Relationship» B. Konferanser Antall deltakere: Leangkollen-konferansen 2014 Temaet The for Rise årets of Leangkollen-konferanse East Asia Implications var for maktforskyvning Great Power Relations mot Øst- and og the Sørøst-Asia, Transatlantic med fokus Relationship på hvordan dette påvirker geopolitikk og relasjonen mellom Antall stormaktene deltakere: og 172 derav hvordan Europa og Vesten påvirkes. Temaet for årets Leangkollen-konferanse var maktforskyvning mot Øst- og Sørøst- Leangkollen-konferansen Asia, med fokus på hvordan ble åpnet dette i Nobelinstituttet, påvirker geopolitikk der og utenriksminister relasjonen mellom Børge Brende stormaktene og direktør og for derav det hvordan amerikanske Europa og Stimson Vesten påvirkes. Institute, Ellen Laipson, diskuterte hvordan et mektigere Kina og Øst-Asia vil endre verden. Konferansen fortsatte på Leangkollen konferansesenter der ekspertpaneler Leangkollen-konferansen ble åpnet i Nobelinstituttet, der utenriksminister bestående av internasjonale og norske forskere diskuterte hvordan Japans, USAs Børge Brende og direktør for det amerikanske Stimson Institute, Ellen Laipson, og Russlands forhold til Kina - og hvordan Asias vekst - påvirker deres diskuterte hvordan et mektigere Kina og Øst-Asia vil endre verden. Konferansen utenrikspolitikk, samt hvordan konflikter i Øst- og Sørøst-Asia kommer til uttrykk fortsatte på Leangkollen konferansesenter der ekspertpaneler bestående av i regionen. internasjonale og norske forskere diskuterte hvordan Japans, USAs og Russlands Konferansens forhold til andre Kina - dag og hvordan ble åpnet Asias av vekst forsvarsminister - påvirker deres utenrikspolitikk, Ine Eriksen Søreide. samt Deretter hvordan diskuterte konflikter et i Øst- ekspertpanel og Sørøst-Asia bestående kommer til uttrykk av både i regionen. forskere og beslutningstakere Asias tiltakende rolle i Arktis, samt EUs og NATOs relasjoner til både Konferansens Kina og andre andre østasiatiske dag ble åpnet stater. av Konferansen forsvarsminister ble oppsummert Ine Eriksen Søreide. av Jo Inge Bekkevold Deretter (IFS). diskuterte et ekspertpanel bestående av både forskere og beslutningstakere Asias tiltakende rolle i Arktis, samt EUs og NATOs relasjoner Målgruppene til både - Kina herunder og andre media, østasiatiske departementene, stater. Konferansen forskningsmiljøene ble oppsummert og av det diplomatiske Jo Inge korps Bekkevold - var godt (IFS). representert. Målgruppene - herunder media, departementene, forskningsmiljøene og det diplomatiske korps - var godt representert NATO and beyond: Nordic and Central European Perspectives 10 Antall deltakere: 116 ÅRSRAPPORT Konferansen 2014 DEN NORSKE ATLANTERHAVSKOMITÉ ble arrangert i samarbeid med ambassadene for Tsjekkia, Ungarn og Polen og markerte at det i år er 15 år siden landene ble medlem av NATO. Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide åpnet konferansen. I løpet av konferansen ble følgende temaer diskutert: hvilke forventninger landene hadde da de ble medlem av NATO, hva slags vurderinger som ble gjort og hvorvidt medlemskapet i NATO hadde blitt slik de hadde forventet. Representanter fra samtlige land, blant annet Ungarns forsvarsminister János Martonyí og tidligere forsvarsminister i Polen, Janusz Onyszkíewicz redegjorde for sine synspunkter. Konferansen avsluttet med et ekspertpanel som satte fokus på NATOs rolle i fremtiden. 12 ÅRSRAPPORT 2014 DEN NORSKE ATLANTERHAVSKOMITÉ

13 Norges posisjoner frem mot toppmøtet i NATO Antall deltakere: 150 I samarbeid med Utenriksdepartementet og Forsvarsdepartementet arrangerte DNAK et frokostseminar på Litteraturhuset om Norges posisjoner foran NATOtoppmøtet i Wales 4. og 5. september. Det var stor interesse for seminaret, som var fulltegnet og hadde lang venteliste. Arrangementet var todelt. Første del var et lukket frokostmøte på 30 min. for en gruppe spesielt inviterte journalister med utenriksminister Børge Brende og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide, der Christian Borch var ordstyrer. Del to var et åpent seminar med et panel bestående av ministrene, førsteamanuensis Geir Flikke (UiO) og generalsekretær Kate Hansen Bundt (DNAK). Christian Borch var moderator Army Summit 2014: Nature of war, the role of the soldier constant or changing? Antall deltakere: 300 DNAK var også i år samarbeidspartner med Hæren da årets Army Summit ble avholdt på Ridehuset, Akershus festning den 23. september. Tittelen for årets Army Summit var «Nature of war, the role of the soldier constant or changing?» Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide åpnet konferansen som hadde flere internasjonale gjester på programmet, blant annet generalløytnant Mark William Poffley (UK), generalløytnant Mart de Kruif (NL), generalløytnant Santos Cruz (BR) og Norges høyest dekorerte offiser, oberstløytnant Kåre Brændeland. ÅRSRAPPORT 2014 DEN NORSKE ATLANTERHAVSKOMITÉ 13

14 Er EU blitt viktigere enn NATO i Europa? Antall deltakere: 114 Vi arrangerte halvdagskonferanse om europeisk sikkerhetspolitikk i samarbeid med Europabevegelsen, Folk & Forsvar og Institutt for forsvarsstudier. Dette var en del av arbeidet som bidragsytere i Europabevegelsens ressursgruppe på forsvar- og sikkerhetspolitikk hvor Marte Ziolkowski er vår representant. Konferansen ble åpnet av statssekretær Øystein Bø som understreket NATO som fundament for Norges forsvar, men som også poengterte at EU blir stadig viktigere. Videre i konferansen hadde vi invitert flere eksperter på europeisk sikkerhetspolitikk, blant annet Nils Morten Udgaard (tidl. utenrikskorrespondent i Aftenposten), Bjørn Olav Knutsen (FFI), Robin Allers (IFS) og Helene Sjursen (ARENA). I tillegg beskrev kommandør Ole Morten Sandquist sine erfaringer fra Operation Atalanta. Generalsekretær i DNAK, Kate Hansen Bundt, var moderator under hele konferansen. 14 ÅRSRAPPORT 2014 DEN NORSKE ATLANTERHAVSKOMITÉ

15 C. Kurs i internasjonal politikk 2014 Tema: Det internasjonale konfliktbildet i 2014: Hvilke drivkrefter, aktører og konflikter former dagens verden? Hvert år arrangerer DNAK dagskurs i internasjonal politikk i sju byer i Norge. Kurset er rettet mot lektorer i videregående skole, studenter, det politiske miljø, embetsverk, organisasjonsliv, media og Forsvaret. Årets team: Øyvind Østerud / Sverre Lodgaard: «Fra 1914 til 2014: Det internasjonale konfliktbildet i 2014 Kjell Dragnes / Geir Flikke: «Revansjisme anno 2014» Gjert Lage Dyndal: «Hvordan påvirker ny teknologi maktbruk og krigføring? Med case-studie om droner» Bernt Hagtvet / Kate Hansen Bundt: «Kommer fascismen tilbake? Perspektiver på krisen i Europa i lys av mellomkrigstidens erfaringer med totalitære og autoritære regimer» (Hagtvet) «EU anno 2014» (Bundt) Nils Morten Udgaard (vikar) «Tysklands rolle i Europa et nytt mønster?» Bjørn Olav Knutsen (vikar) «Vestlige reaksjoner på dagens kriser i Øst-Europa. USAs, NATOs og EUs tilnærminger» Tromsø (Universitet i Tromsø) Antall deltakere: Kristiansand (Universitetet i Agder) Antall deltakere: Stavanger (Joint Warfare Centre) Antall deltakere: Bodø (Universitetet i Nordland) Antall deltakere: Trondheim (Luftkrigsskolen) Antall deltakere: 170 ÅRSRAPPORT 2014 DEN NORSKE ATLANTERHAVSKOMITÉ 15

16 Kurs ved Luftkrigsskolen 29. oktober Oslo (Litteraturhuset) Antall deltakere: Bergen (Sjøkrigsskolen) Antall deltakere: 60 D. NATO-debatter DNAK har det siste året vært engasjerte i et samarbeidsprosjekt med Norges Forsvarsforening (NFF) hvor den opprinnelige tittelen var «Trenger vi NATO?». Tittelen ble senere endret til «NATO viktigere enn noen gang?», i lys av krisen i Ukraina. DNAK stod for det faglige innholdet, mens NFF sørget for praktisk organisering i de fire byene hvor vi arrangerte debatt. Nils Morten Udgaard (tidligere utenriksredaktør, Aftenposten) og professor Janne Haaland Matlary (Universitetet i Oslo) var foredragsholdere Stavanger Antall deltakere: ca Trondheim Antall deltakere: ca Hamar Antall deltakere: ca Moss Antall deltakere: ÅRSRAPPORT 2014 DEN NORSKE ATLANTERHAVSKOMITÉ

17 E. Delegasjonsreiser og andre eksterne aktiviteter Singapore: Asia s New Security Agenda Etter invitasjon fra den norske ambassaden i Singapore deltok DNAK v/ Generalsekretær Kate Hansen Bundt på årets Sikkerhetskonferanse for UDs egne ansatte: Asia s New Security Agenda. Hovedfokus var stormaktsrelasjoner i Asia, med innlegg om Russland, Kina, Japan og USA. Konferansen ble arrangert i samarbeid med Rajaratnam School of International Studies (RSIS). Andre bidragsytere kom fra ulike forskningsinstitutter i Norge (IFS, FNI, NUPI og PRIO). Blant deltakerne var representanter fra et titalls norske ambassader i regionen og flere av UDs avdelinger. DNAKs bidrag var et innlegg om «Det russiske engasjement i Asia og konsekvenser for Norge» og rolle som moderator. Vi deltok for andre år på rad og ser aktiviteten som en unik mulighet til å styrke vårt nettverk og utvide vår kunnskap om Sørøst-Asia og problemstillinger som kommer til å prege den internasjonale utviklingen i årene fremover Studietur til Bardufoss i forbindelse med vinterøvelsen 2014 Representanter fra DNAK: Marte Ziolkowski, Audun Reiby og Aina Slinning. DNAK arrangerte også i år studietur til vinterøvelsen på Bardufoss, i samarbeid med Hæren. Målgruppen for turen var ungdomspolitikere og unge politiske rådgivere på Stortinget. Formålet med turen var å gi innsikt i hvordan norske styrker samarbeider med allierte i en større internasjonal øvelse. Turen var støttet av Forsvarsdepartementet. Totalt hadde vi med oss 13 representanter fra Høyre, Unge Høyre, Fremskrittpartiets Ungdom, Unge Venstre, Sosialistisk Ungdom, Kristelig Folkepartis Ungdom, Arbeiderpartiets Ungdomsfylking og Senterungdommen. Hærstaben hadde ansvaret for det faglige opplegget på turen og hadde lagt opp til et bredt og lærerikt program. I løpet av turen besøkte vi følgende avdelinger: Telemark bataljon, Sambandsbataljon, Militærpolitiet, Sanitetsbataljon, 339 helikopterskavdronen, Brigade Nord og Ingeniørbataljonen. Generalinspektøren for Hæren var vår vert for besøket og brigader Arne Opperud var ledsager under hele oppholdet. ÅRSRAPPORT 2014 DEN NORSKE ATLANTERHAVSKOMITÉ 17

18 Berlin Energi Norges Vinterkonferanse Generalsekretæren deltok på Energi Norges årlige Vinterkonferanse som i år ble arrangert i Berlin. Her deltok 350 representanter fra kraftnæringen, norsk og tysk næringsliv, departementer, media og forskningsmiljøet. Energiministeren og en rekke energieksperter holdt innlegg om ulike aspekter ved den tyske Energiwende, norsk kraftnæring og fremtidige utfordringer. Bundt var invitert til å holde innlegget: «Tyskland politikk og landets rolle i Europa» NATO-foredrag for elever ved Fyllingsdalen videregående skole, Bergen Marte Ziolkowski, rådgiver ved Den norske Atlanterhavskomité, holdt foredrag om NATOs utvikling og utfordringer Delegasjonsreise til Svalbard I likhet med tidligere år samarbeidet DNAK med Folk og Forsvar om delegasjonsreisen til Svalbard. Begge organisasjoner hadde med 5 deltakere hver, foruten Marte Ziolkowski fra DNAK og Lars Andreas Rognan og Monica K. Mattsson fra Folk og Forsvar. DNAKs deltakere var fra Universitetet i Oslo, Forsvarets Etterretningshøgskole, Stortinget, NUPI og Institutt for forsvarsstudier. De første tre dagene tilbrakte gruppen på Svalbard (Longyearbyen). I løpet av denne tiden gikk vi på byvandring med guide i Longyearbyen, samt båttur til Nordenskiöldbreen og Pyramiden hvor vi lærte om den russiske bosetningen. Den siste dagen fikk vi orienteringer fra de sentrale aktørene på Svalbard: lokalstyret, Coop Svalbard (om mattransport og kriselagre), sysselmannens kontor, Store Norske, Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) og Lufttransport. De neste dagene tilbrakte vi om bord på KV Sortland hvor alle deltakerne i løpet av turen holdt en brief relatert til sitt fagfelt. På vei tilbake til fastlandet fikk vi muligheten til å gå i land på Bjørnøya hvor vi fikk omvisning og orientering på den meteorologiske stasjonen. I tillegg fikk vi være med mannskapet på Kystvakten ombord på et utenlandsk fartøy for å observere en fiskeriinspeksjon. Deltakerne ga svært gode tilbakemeldinger etter turen og vektla særlig at opplegget gir et unikt innblikk både i Svalbard og betydningen av det strategiske området, samt arbeidet Kystvakten gjør. 18 ÅRSRAPPORT 2014 DEN NORSKE ATLANTERHAVSKOMITÉ

19 NATO Future Leaders Summit, Wales I forbindelse med NATO-toppmøtet i Wales deltok DNAKs Marte Ziolkowski på Atlantic Council s NATO Future Leaders Summit som norsk delegat. Konferansen varte over to dager på Celtic Manor i Wales, hvor toppmøtet fant sted. Konferansen ble åpnet av generalsekretær Anders Fogh-Rasmussen. Flere av statsoverhodene på Wales Summit holdt også innlegg, blant annet utenriksminister Børge Brende, Finlands forsvarsminister Carl Höglund, USAs forsvarsminister Chuck Hagel og assisterende generalsekretær i NATO, Alexander Vershbow. Rundt 60 internasjonale delegater har blitt valgt ut til å være del av NATO Future Leaders Programme. ÅRSRAPPORT 2014 DEN NORSKE ATLANTERHAVSKOMITÉ 19

20 III. DNAK I MEDIA OG EKSTERNE FORA DNAK opplevde i 2014 en markant økt etterspørsel fra media. Komitéens generelle synlighet avhenger naturlig nok av den internasjonale agendaen til enhver tid, selv om vi arbeider aktivt med å holde formidlingsarbeidet på et høyt nivå både kvalitativt og i omfang. I 2014 bidro blant annet situasjonen i Russland og Ukraina, EUs sanksjonspolitikk, parlamentsvalget i EU, NATOs toppmøte i Wales, markeringen av 25-årsjubileet for Berlinmurens fall, samt valget av Jens Stoltenberg til ny generalsekretær i NATO, til økt medieoppmerksomhet så vel om våre arrangementer som generalsekretærens kommentarer. Generalsekretæren deltok i 2014 i drøyt tyve innslag i NRKs nyhetsprogrammer og aktualitetsprogram som Aktuelt, URIX og Dagsnytt Atten, samt i tilsvarende nyhetssendinger på TV2. Hun ga dessuten mange intervjuer og kommentarer til landsdekkende aviser. Generalsekretæren holdt samtidig rundt tretti foredrag eller innlegg til debatt i ulike fora som Forsvarets Høgskole, Universitetet i Oslo, Litteraturhuset, Europabevegelsen og i Nobelinstituttet under statsbesøk fra Tysklands president, for å nevne noe. Hun ledet i tillegg Aftenpostens Utenriksdebatt i samtale med Norges fire siste utenriksministre og bidro i paneldebatt om NATO-toppmøtet med utenriksminister Brende og forsvarsminister Søreide. DNAKs arrangementer var godt besøkt av pressen gjennom hele 2014 og ble ved flere anledninger referert i ulike medier. Arrangementet 29. august om «Norges posisjoner frem mot toppmøtet i NATO» fikk desidert høyest medieomtale med oppslag i Stavanger Aftenblad, Nettavisen, Dagens Næringsliv, Dagbladet og innslag på NRK. Leangkollen-konferansen 2014 ble dekket på lederplass i Aftenposten, samt av Dagbladet. På kurset i internasjonal politikk i Kristiansand ble foredragsholder Kjell Dragnes og generalsekretær Hansen Bundt intervjuet av NRK Sørlandssendingen. Flere av lunsjseminarene ble dekket med oppslag og/eller intervjuer med foredragsholdere, mens NATO-debattene ble omtalt i Hamar Dagblad 16. oktober og på NRK Østnytt, i tillegg til en kronikk publisert i Stavanger Aftenblad 21. mai og en artikkel i samme avis 23. mai. 20 ÅRSRAPPORT 2014 DEN NORSKE ATLANTERHAVSKOMITÉ

Oslo, januar 2011. Til: Styret Fra: Generalsekretæren. Årsrapport 2010 Til Orientering I. INNLEDNING... 2

Oslo, januar 2011. Til: Styret Fra: Generalsekretæren. Årsrapport 2010 Til Orientering I. INNLEDNING... 2 Fridtjof Nansens plass 8, 0160 Oslo Tlf: 22 40 36 00 - Faks: 22 40 36 10 Epost: post@atlanterhavskomiteen.no THE NORWEGIAN ATLANTIC COMMITTEE Bankgiro: 6045.05.01932 Postgiro: 0540 082 4454 Oslo, januar

Detaljer

De politiske partier og forsvarspolitikken Side 8-11. Du forsvarer landet vi forsvarer deg! Russisk militær modernisering skyter fart

De politiske partier og forsvarspolitikken Side 8-11. Du forsvarer landet vi forsvarer deg! Russisk militær modernisering skyter fart nr. 1 februar 2013 årgang 66 tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon Gardens befalselever på skarpskyting s 18-19 Dyster Afghanistanrapport side 48-49 Kronikk: Nåtid og fremtid for Forsvaret side 52-53

Detaljer

Sikkerhetspolitiske utfordringer og Forsvarets relevans i nordområdene

Sikkerhetspolitiske utfordringer og Forsvarets relevans i nordområdene Ugradert Luftkrigsskolen HOVEDOPPGAVE LKSK II/2 Modul VI Sikkerhetspolitiske utfordringer og Forsvarets relevans i nordområdene Skrevet av: Tore Relling Kull 55 Luftkrigsskolen 2006-MARS Sikkerhetspolitiske

Detaljer

FolkogforsVar Nr. 1 2013

FolkogforsVar Nr. 1 2013 FolkogforsVar Nr. 1 2013 verden inn i 2013 Kjære leser Riktig godt nytt år! I årets første nummer av Kontaktbladet retter vi blikket mot verden rundt oss. Globaliseringen gjør at verden blir mindre, og

Detaljer

NATO og EU side om side - også i Afghanistan

NATO og EU side om side - også i Afghanistan Kontaktblad nr.5 2008 NATO og EU side om side - også i Afghanistan Kjære leser NATO er en allianse i stadig utvikling. Nye sikkerhetsutfordringer og oppgaver dukker opp med jevne mellomrom. I skrivende

Detaljer

FN-SAMBANDETS A RSBERETNING 2012

FN-SAMBANDETS A RSBERETNING 2012 FN-SAMBANDETS A RSBERETNING 2012 2 Innholdsfortegnelse Styreleiaren har ordet... 4 FN-sambandet 2012... 5 FNs rolle i fred og nedrustningsarbeid... 6 Kvinners rolle i fred- og konfliktarbeid... 8 FN-reform...

Detaljer

Året der verdens utfordringer står i kø

Året der verdens utfordringer står i kø Kontaktblad nr. 1 2008 2008 Året der verdens utfordringer står i kø Kjære leser Riktig godt nytt år! I årets første nummer av Kontaktbladet retter vi blikket ut i verden. Vi står overfor et begivenhetsrikt

Detaljer

FORSVARS- OG SIKKERHETSINDUSTRIENS FORENING. 40k. 100 m100y10k. 100c70m40k ÅRSRAPPORT 2013. fsi.no

FORSVARS- OG SIKKERHETSINDUSTRIENS FORENING. 40k. 100 m100y10k. 100c70m40k ÅRSRAPPORT 2013. fsi.no 40k FORSVARS- OG SIKKERHETSINDUSTRIENS FORENING 100 m100y10k 100c70m40k ÅRSRAPPORT 2013 fsi.no fsi.no 2 Innhold 1 organisasjon 4 1.1 Medlemsutvikling 4 1.2 Styret 4 1.3 Valgkomitéen 4 1.4 FSIs Administrasjon

Detaljer

NATO etter utvidelsen og toppmøte i Istanbul - Hvor går vi?

NATO etter utvidelsen og toppmøte i Istanbul - Hvor går vi? Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 14. desember 2004 1 NATO etter utvidelsen og toppmøte i Istanbul - Hvor går vi? ved Ambassadør Kai Eide Norges faste delegasjon til NATO Kontroller mot fremføringen

Detaljer

1-2008. Krav til fremtidens forsvar sett fra unge offiserers ståsted. Sikkerhetspolitisk Bibliotek 1-2008. Av kadett Tomas Bakke

1-2008. Krav til fremtidens forsvar sett fra unge offiserers ståsted. Sikkerhetspolitisk Bibliotek 1-2008. Av kadett Tomas Bakke THE NORWEGIAN ATLANTIC COMMITTEE 1-2008 Krav til fremtidens forsvar sett fra unge offiserers ståsted Sikkerhetspolitisk Bibliotek 1-2008 Av kadett Tomas Bakke Sikkerhetspolitisk Bibliotek Sikkerhetspolitisk

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 FORENINGEN NORDEN NORGE

ÅRSMELDING 2011 FORENINGEN NORDEN NORGE ÅRSMELDING 2011 FORENINGEN NORDEN NORGE 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING 4 NORDENS SPRÅKPRIS 6 SAMMEN HJEMME SAMMEN UTE: NYE MULIGHETER FOR NORDEN SOM GLOBAL AKTØR 8 GRUNNLOVSJUBILEET 2014 10 LOKALLAG

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway.

ÅRSMELDING 2014. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway. ÅRSMELDING 2014 Innledning Valg av nye representanter til Europaparlamentet og nytt politisk lederskap i EU har preget året 2014. Ved parlamentsvalget i slutten av mai var gjennomsnittlig valgdeltakelse

Detaljer

JAGER NR 7/8 15 JULI/AUGUST. «Borat» øver på å angripe en fregatt. Vi satt på. SIDE 20 FORSVARETS FORUM INTERPRESS NORGE RETURUKE 36

JAGER NR 7/8 15 JULI/AUGUST. «Borat» øver på å angripe en fregatt. Vi satt på. SIDE 20 FORSVARETS FORUM INTERPRESS NORGE RETURUKE 36 FORSVARETS FORUM NR 7/8 15 JULI/AUGUST RETURUKE 36 INTERPRESS NORGE ISSN 0809-845X Kr. 39,- «Borat» øver på å angripe en fregatt. Vi satt på. SIDE 20 JAGER With our more than 60 years of innovative radar

Detaljer

Hvem har ansvaret? side 20-24. AS Norge - Guttetur i US&A. Apartheid i Forsvaret. Skinyheter 2014 side 48. side 10. side 30

Hvem har ansvaret? side 20-24. AS Norge - Guttetur i US&A. Apartheid i Forsvaret. Skinyheter 2014 side 48. side 10. side 30 Apartheid i Forsvaret side 10 Guttetur i US&A side 30 Befalsbladet Norges Offisersforbund www.nof.no Nr. 4-2013 Skinyheter 2014 side 48 AS Norge - Hvem har ansvaret? side 20-24 Tematittel Welcome to my

Detaljer

Panserbataljonen dro sørover for å øve Side 10-13. Kunnskap er makt! Nytt redningshelikopter. tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon

Panserbataljonen dro sørover for å øve Side 10-13. Kunnskap er makt! Nytt redningshelikopter. tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon nr. 3 mai 2013 årgang 66 tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon Expedition Amundsen 2013 Side 38-39 BFO ivaretar alle sine medlemmer i USA Side 44-45 Gardefenrik og sivilingeniør! Side 56-57 Panserbataljonen

Detaljer

Beretning 2012-2014 Regnskap 2012-2014 Andre landsmøtesaker

Beretning 2012-2014 Regnskap 2012-2014 Andre landsmøtesaker Beretning 2012-2014 Regnskap 2012-2014 Andre landsmøtesaker Dagsorden Åpning av landsmøtet ved konstituert leder Sissel Merethe Berge 1. Konstituering av landsmøtet a) Valg av møteleder, referenter, undertegnere

Detaljer

Møte torsdag den 28. oktober 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 13):

Møte torsdag den 28. oktober 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 13): 410 28. okt. Valg av medlemmer og varamedlemmer til Nordisk Råd 2010 Møte torsdag den 28. oktober 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 13): 1. Innstilling fra valgkomiteen

Detaljer

Norsk Militært Tidsskrift

Norsk Militært Tidsskrift KATARZYNA ZYSK Mot et moderne russisk forsvar? side 4 OLE JØRGEN MAAØ F-16 anskaffelsen framsynthet eller flaks? side 16 ESKIL AMDAL Om flystøy og store overskrifter Beretningen om et fly side 31 Norsk

Detaljer

Årsmelding 2013-2014 Regnskap 2013 Revisors beretning Styrets årsberetning

Årsmelding 2013-2014 Regnskap 2013 Revisors beretning Styrets årsberetning Årsmelding 2013-2014 Regnskap 2013 Revisors beretning Styrets årsberetning Innhold 1. Innledning... 2 2. Landsmøtet... 2 3. Rådet... 2 4. Styret og arbeidsutvalget... 3 5. Ansatte... 4 6. Politisk arbeid

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Det hendte i 2005 Årsmelding og regnskap Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Årsmelding 2005 LNUs leder har ordet: Tre milliarder grunner 1 1. LNU som kompetansebank 1 2. LNU

Detaljer

Innhold. Styreleiaren har ordet. Styreleiaren har ordet 3. Hovedsatsningsområder 4. FN-dagen 5. FN-sambandet på nett 6.

Innhold. Styreleiaren har ordet. Styreleiaren har ordet 3. Hovedsatsningsområder 4. FN-dagen 5. FN-sambandet på nett 6. Årsberetning 2009 Årsberetning 2009 Årsberetning 2009 3 Innhold Styreleiaren har ordet 3 Hovedsatsningsområder 4 FN-dagen 5 FN-sambandet på nett 6 FN-stafetten 10 Vervekampanjen 12 Prosjekter 13 Internasjonal

Detaljer

Nr. 1 September 2012-11. årgang. Oppsummering etter sjømaktseminaret i Ulvik: Den norske løve må kvesse klørne

Nr. 1 September 2012-11. årgang. Oppsummering etter sjømaktseminaret i Ulvik: Den norske løve må kvesse klørne Nr. 1 September 2012-11. årgang Sjøforsvarer n Informasjonsblad for Sjøforsvarets Informasjonsoffisersforening Innhold: På side 3 finner du generalinspektør Bernt Grimstvedts oppsummering av utfordringer

Detaljer

Kontaktblad nr. 1 2009. USAs nye dager i historien

Kontaktblad nr. 1 2009. USAs nye dager i historien Kontaktblad nr. 1 2009 USAs nye dager i historien Kjære leser Godt nytt år! Det er ikke en spesielt fredelig verdenssituasjon i det vi går inn i 2009. Kampene på Gaza har preget nyhetsbildet de siste ukene,

Detaljer

Landsmøte 2014 Saksdokumenter

Landsmøte 2014 Saksdokumenter Landsmøte 2014 Saksdokumenter 2 Landsmøte 2014 SAK 1 Åpning av landsmøtet v/president Odd Helge Olsen 3 Sak 1 Åpning av landsmøtet ved president Odd Helge Olsen 4 Landsmøte 2014 SAK 2 Godkjenning av innkallingen

Detaljer

FolkogforsVar Nr. 4 2011

FolkogforsVar Nr. 4 2011 FolkogforsVar Nr. 4 2011 Afrikas fremtidshåp Kjære leser Høsten er kommet, og det er på tide med en ny sesong med konferanser og faglig påfyll. Du finner en liste over steder og datoer litt lenger bak

Detaljer

Innhold. Norsk form i 2011. Design og samfunn. Arkitektur og samfunn. Program, formidling og undervisning. aktivitetsoversikt 2011.

Innhold. Norsk form i 2011. Design og samfunn. Arkitektur og samfunn. Program, formidling og undervisning. aktivitetsoversikt 2011. 2011 Årsrapport Innhold 1 5 11 17 33 45 49 Norsk form i 2011 Design og samfunn Arkitektur og samfunn Program, formidling og undervisning aktivitetsoversikt 2011 Om Norsk Form Regnskap 2011 Design: Sletten

Detaljer

NORDEN. Inspirert av mønstret mat. Nye, nordiske kulturhus. magasinet. Tekstilkunstner Hugrún Ívarsdóttir:

NORDEN. Inspirert av mønstret mat. Nye, nordiske kulturhus. magasinet. Tekstilkunstner Hugrún Ívarsdóttir: magasinet NORDEN Nr. 4 2011 Fridtjof Nansen: Var med å stifte Foreningen Norden Nye, nordiske kulturhus Tekstilkunstner Hugrún Ívarsdóttir: Inspirert av mønstret mat Hva nå Danmark? Ane Brun norskan som

Detaljer

[ÅRSMELDING. Lobbyvirksomhet Mediepåvirkning Forebyggende arbeid. Informasjon. Informasjon

[ÅRSMELDING. Lobbyvirksomhet Mediepåvirkning Forebyggende arbeid. Informasjon. Informasjon [ÅRSMELDING 2013 Informasjon Lobbyvirksomhet Mediepåvirkning Forebyggende arbeid Informasjon Innledning 2013 har vært et innholdsrikt år for Menneskeverd. Det er gledelig at stadig flere aktører og enkeltpersoner

Detaljer

Innkalling til styremøte 28. september 2011

Innkalling til styremøte 28. september 2011 Til Styret i Greater Stavanger Kopi til Stein Racin Grødem, Kjell Haver, Stein Fosså Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 28.09.2011 Møterom 2 08.09.2011 1 av 1 Kl 09:00-12:00 Måltidets Hus, Ipark

Detaljer

TRUSSELEN. Vanessa bærer uniformen med stolthet, men nå skal hun reise i sivilt. SIDE 38 NR 12 14 DESEMBER FORSVARETS FORUM INTERPRESS NORGE

TRUSSELEN. Vanessa bærer uniformen med stolthet, men nå skal hun reise i sivilt. SIDE 38 NR 12 14 DESEMBER FORSVARETS FORUM INTERPRESS NORGE FORSVARETS FORUM NR 12 14 DESEMBER RETURUKE 4 INTERPRESS NORGE ISSN 0809-845X Kr. 39,- Vanessa bærer uniformen med stolthet, men nå skal hun reise i sivilt. SIDE 38 TRUSSELEN Bildereportasje Sikling,

Detaljer