Innholdsfortegnelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdsfortegnelse ---------------------------------------------------------------------------------"

Transkript

1 NORSK Innholdsfortegnelse Kjære kunde, denne brukerhåndboken beskriver de viktigste tilkoblingene, innstillingene og funksjonene til det nye TV-apparatet ditt. Den mer detaljerte brukerhåndboken er tilgjengelig på i delen "Downloads" (nedlastinger). 3 OPPSETT OG SIKKERHET 3 Merknader om stillbilder. 4 Serviceinformasjon for forhandlere 4 Nettverksgrensesnitt 4 Avhending av emballasjen 4 Miljømerknad 5 Lisensen 6 TILKOBLING/KLARGJØRING 6 Tilkobling av antenne (socket A) 6 Tilkoble eksterne datamedia (socket B) 7 Koble til BluRay-spiller eller et spill pad (socket C) 7 Sette inn CA-modulen (sopr D) 7 Tilkobling av strømledning 7 Sette batteriene inn i fjernkontrollen 8 Fjernkontroll hovedfunksjoner 9 Navigasjon i menyene 9 Kontrollknapper på TV-en 10 INNSTILLINGER 10 Innledende oppsett 11 Innledende oppsett oversikt 12 Planlegge innledende oppsett 14 Endre kanalredigering for digitale kanaler 16 BRUKE TV-EN 16 Grunnleggende funksjoner 16 Zoomfunksjon 17 Kanalbyttefunksjon 17 3D function 17 Elektronisk TV-guide (RoviGuideTM) 18 Hva er HbbTV? 18 Bruke HbbTV 18 Tilleggsfunksjoner for videoindekser 23 SMART TV 3.0-FUNKSJON 23 SMART TV 3.0-Internett-apper 24 Opprette en Grundig Application Store-konto 24 Logge på med en Grundig Application Store-konto 25 Grundig Application Store 28 Spille av video, musikk og bildefiler med hjemmenettverkstilkobling 28 Velge digital mediaserver 28 Avspilling 28 Andre avspillingsalternativer 29 USB-OPPTAK 29 Informasjon om opptak og avspilling av TV-programmer 29 Mulige begrensninger ved bruk av et eksternt datamedium 29 Sette tidsskiftprogrammet på pause 30 Ta opp programmer 30 Programinnstilling for opptak 31 Avspilling 31 Slette programmer fra opptaksmenyen 32 USB-BRUK 32 Filformater 32 Filbehandleren 33 Grunnleggende avspillingsfunksjoner 34 Hva er LIVESHARE? 34 Skjermdeling med en Liveshare-tilkobling 35 INFORMASJON 35 Produktplugg 35 Andre data 19 NETTVERKSOPPSETT 19 Nettverkstilkobling 19 Kablet nettverk 20 Trådløst nettverk 2 NORSK

2 OPPSETT OG SIKKERHET Vær oppmerksom på følgende informasjon ved oppsett av TV-en din. 7 Denne TV-en er designet til å motta og vise bilde- og lydsignaler. All annen bruk er strengt forbudt. 7 Den beste visningsavstanden er fem ganger skjermens diagonale lengde. 7 Eksternt lys som faller på skjermen forringer bildekvaliteten. 7 For å sikre effektiv ventilasjon, er det viktig at det er nok plass rundt TV-en på veggfestet. 7 TV-en er bare ment til innendørs bruk. Hvis den brukes utendørs, må den være beskyttet mot fuktige miljøer som regn eller vannsprut, fordi det vil utgjøre en sikkerhetsrisiko. 7 Aldri bruk TV-en i fuktige miljøer. 7 Aldri plaser gjenstander som inneholder væske, som en vase, på TV-en. Væsken kan renne ut og utgjøre en sikkerhetsrisiko. 7 Plasser TV-en på et solid og flatt underlag. 7 Ikke plasser noen gjenstander som f.eks. aviser på TV-en, eller duker eller lignende gjenstander under den. 7 Ikke plasser TV-en for nærme varmeapparater eller i direkte sollys, fordi dette vil forringe nedkjølingen. 7 Høy romtemperatur vil redusere TV-ens levetid. 7 TV-en skal ikke åpnes under noen omstendigheter. Det kan utgjøre en sikkerhetsrisiko, og produktets garanti kan bli ugyldig hvis TV-en åpnes. 7 Sørg for at strømledningen eller AC/DC-adapteren (hvis levert) ikke er skadet. 7 TV-en kan bare brukes med strømkabelen eller AC/ DC-adapteren som ble levert sammen med produktet. 7 Hvis nettpluggen på TV-en er jordet, må du sørge for at den er koblet til en jordet kontakt. 7 Bare sett inn støpselet i strømuttaket etter at du har koblet til de eksterne innretningene og antennen. 7 Sørg for at TV-ens nettplugg kan nås enkelt. 7 Ikke koble til andre innretninger mens TV-en er på. Slå også av annet utstyr før tilkobling. 7 Tordenvær er farlig for alle elektriske innretninger. Selv om TV-en er slått av, kan det skades av et lynnedslag i strømnettet eller antennekabelen. Koble alltid fra strømnettet og antennen under uvær. 7 Rengjør TV-skjermen og kabinettet med en myk og tørr eller fuktig klut. Aldri bruk en våt klut eller vaskemiddel (rengjøringsmiddel for glass, cologne eller tilsvarende rengjøringsmidler). Bare bruk rent vann til å fukte kluten. 7 Når du avgjør hvor du skal installere TV-en må du tenke på at de fleste møbler er belagt med ulike typer lakk eller plast som innholder kjemiske tilsetningsstoffer. Dette kan forårsake korrosjon på føttene til TV-en og føre til flekker på overflaten av møblene som kan være vanskelige eller umulige å fjerne. 7 Skjermen på LCD/LED-TV-en din oppfyller de høyeste kvalitetsstandarder og er kontrollert for pikselfeil. Til tross for den store innsatsen under produksjon, gjør teknologiske årsaker det umulig å utelukke muligheten for at noen piksler er defekte, fullstendig. Forutsatt at disse er innenfor tersklene som er spesifisert av DIN-standarden, kan ikke pikselfeil av denne typen anses som en defekt, som definert i garantien. 7 For å forhindre spredning av brann, må du holde stearinlys eller andre åpne flammer på god avstand fra dette produktet til enhver tid. 7 Bruk TV-en så langt unna mobiltelefoner, mikrobølgeovner og liknende innretninger med høyfrekvente bølger som mulig. Slike radiobølger kan føre til av TV-en ikke fungerer som den skal. 7 Ikke utsett batteriene for høy varme, som direkte sollys, flammer, osv. 7 Ikke bruk gamle og nye batterier sammen. 7 Bytt tomme batterier med batterier av samme modell, styrke og egenskaper. 7 Ved å sikre riktig avhending av disse batteriene vil du bidra til å forebygge potensielle miljøfarer og helsefarer, som kan oppstå ved uriktig avhending av batterier. 7 Advarsel om innretningens emballasje: Produktets emballasje kan resirkuleres. Sørg for at emballasjen avhendes i tråd med lokale forskrifter for å sikre at emballasjen resirkuleres på en miljøvennlig måte. Forsiktig: 7 Hvis du ønsker å bruke en veggbrakett til TV-en, må du lese monteringsanvisningene for veggbraketten nøye eller få forhandleren til å montere den for deg. 7 Ved kjøp av en veggbrakett, må du kontrollere at alle festepunktene som er nødvendige for TV-en finnes på veggbraketten, og at alle brukes når den monteres. 7 Hvis du ikke bruker en veggbrakett skal TV-en stå på det medfølgende stativet. Fordi TV-en kan velte hvis man den brukes uten stativ, eller med et annet stativ, vil dette utgjøre en sikkerhetsrisiko. Tips til energisparing 7 Ikke la TV-en stå på når du ikke ser på den sett den i standby. Hvis du ikke skal bruke TV-en i en lengre periode, bør du koble den fra strømnettet (hvis mulig) eller trekke ut strømledningen. 7 Forhindre bakgrunnsstøy i det rommet der TV-en er plassert. Ved å holde volumet på et jevnt nivå vil du spare energi. 7 Når du bestemmer hvor TV-en skal plasseres, kan du forsøke å plassere den slik at direkte sollys ikke treffer skjermen, men at det kommer bakfra. Dermed kan du bruke TV-en uten å øke kontrasten og spare energi. Merknader om stillbilder. Hvis du ser på det samme bildet over lang tid på skjermen, kan det hende at et stillbilde blir synlig på bakgrunnen. Synlige bilder på bakgrunnen stammer fra LCD/LED-teknologi og krever ingen garantihandling. For å unngå slike tilfeller og/eller minimalisere virkningen, kan du følge tipsene nedenfor. 7 Ikke la samme TV-kanal være på skjermen over lang tid. Kanallogoer kan forårsake denne situasjonen. 7 Ikke la bildene, som ikke er fullskjerm, være på skjermen konstant; hvis ikke streamet i fullskjermformat av senderen, kan du konvertere bildene til fullskjerm ved å endre bildeformater. 7 Høyere lysstyrke og/eller kontrastverdier vil føre til at denne virkningen vises hurtigere. Derfor anbefales det at du ser på TV-en med laveste lysstyrke og kontrastnivåer. NORSK 3

3 OPPSETT OG SIKKERHET Serviceinformasjon for forhandlere Dette produktet er i samsvar med følgende EU-direktiver og -reguleringer: 2006/95/EF: Direktiv for elektrisk utstyr som skal brukes innenfor definerte spenningsområder. 2004/108/EF: Direktiv for elektromagnetisk stabilitet. 2009/125/EF: Direktiv og relevante av krav til miljøvennlig design av energirelaterte produkter, samt følgende underdirektiver 278/2009: Forskrift om krav til miljøvennlig design av eksterne strømforsyningers el-forbruk i uladet tilstand og deres gjennomsnittlige effektivitet i aktiv tilstand (modeller med AC/ DC-adaptere). 642/2009: Forskrift om miljøvennlige designkrav for TV-er. 2010/30/EU: Direktiv om energimerking av energirelaterte produkter, og følgende underdirektiver: 1062/2010: Regulering om energimerking av TV-er. 2011/65/EU: Direktiv om begrenset bruk av farlige stoffer i elektriske produkter, elektroniske husholdningsprodukter og kontorutstyr. 1999/5/EF: Forskrift og radio- og teleterminalutstyr. Hvis du vil ha en utgave av samsvarserklæringen (DoC), besøk: Du kan få tilgang til samsvarserklæringen ved å søke etter TV-modellen din i delen for produktsøk, ved å skrive inn modellnummeret på forsiden til brukermanualen. Merknader for kunder: Følgende informasjon gjelder bare for produkter som selges i land som følger EU-forskrifter. TV-ens trådløse system kan bare brukes i land som er oppført i tabellen nedenfor. AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IS IT LI LT LU LV MT NL NO PL PT RO SE SI SK TR Denne innretningen kan også brukes i land utenfor Europa. For kunder i Italia: Offentlig bruk er underlagt tjenesteleverandørens tillatelse. For kunder i Norge: Radioutstyr er ikke tillatt innenfor et geografisk område på 20 km i diameter på Ny-Ålesund, Svalbord. For kunder i Tyrkia: Innretningens WLAN (WiFi)-funksjon skal bare brukes innendørs. I Tyrkia er bruk utendørs forbudt. Sørg for at WLAN (WiFi)-funksjonen er avslått når du bruker det utendørs. For kunder i Russland: Innretninger med kort rekkevidde med FHSS-moduleringsprogrammer. Maksimalt 2,5 mw e.i.r.p. innsamling av telemetriinformasjon for automatisk sporing og kildeberegningssystemer, er 100 mw e.i.r.p den maksimalt tillatte tetthetsverdien for innretninger med kort rekkevidde for utendørs bruk, uten begrensning for høyde. For bruk til andre formål, gjelder dette utendørs bruk der denne verdien ikke kan overstige 10 m over bakken. Tetthet for innendørs bruk for innretninger med kort rekkevidde er maksimalt 100 mw e.i.r.p. For innretninger med kort rekkevidder, med bredbåndmodulering med DSSS, og andre enn FHSS. Maksimal gjennomsnittlig tetthetsverdi for innretninger med kort rekkevidde som bruker bredbåndsmodulering med DSSS, og andre enn FHSS, er 100mW e.i.r.p. Bare for det formålet å organisere telemetridata for automatisk overvåkning og kildeberegningssystemer, er maksimal verdi som er tillatt for utendørs bruk, for innretninger med kort rekkevidde, 20 mw/mhz eller 100 mw e.i.r.p. Maksimal tetthetsverdi for innendørs bruk av innretninger med kort rekkevidde, er 10 mw/mhz eller 100 mw e.i.r.p. For kunder i Ukrania: Maksimal tetthetsverdi for innendørs bruk av innretninger med kort rekkevidde, sammen med en intern antenne med en forsterkningsfaktor på 6 dbi, er 100 mw e.i.r.p. Nettverksgrensesnitt Dette produktet er beregnet for tilkobling til ADSL-nettverket. Avhending av emballasjen Emballasjen er farlig for barn. Hold emballasjen utenfor barns rekkevidde. Emballasjen til produktet ditt er produsert av resirkulerbare materialer. Dette skal avhendes i samsvar med instruksjoner om avfallshåndtering. Det skal ikke kastes sammen med normalt husholdningsavfall. Miljømerknad Dette produktet er laget av høykvalitetsdeler og -materialer som kan gjenbrukes og resirkuleres. Derfor skal ikke dette produktet kastes sammen med vanlig husholdningsavfall når det ikke lenger fungerer. Ta det med til et innsamlingspunkt for resirkulering av elektriske og elektroniske innretninger. Dette angis ved symbolet på produktet, i brukermanualen og på emballasjen. Finn ut om mer innsamlingspunkter som drives av de lokale myndigheter. Hjelp til med å beskytte miljøet ved å resirkulere brukte produkter. 4 NORSK

4 OPPSETT OG SIKKERHET Lisensen Se for DTS-patenter. Produsert på lisens fra DTS Licensing Limited. DTS, symbolet, og DTS og symbolet sammen, er registrerte varemerker og DTS Studio Sound er et varemerke som tilhører DTS, Inc. DTS, Inc. Med enerett.. Produsert på lisens fra Dolby Laboratories. Dolby og double D-logoene er varemerker som tilhører Dolby Laboratories. DivX Certified for å spille av DivX og DivX Plus HD (H.264/MKV) opptil 1080p HD, inkludert innhold av høy kvalitet. OM DIVX VIDEO: DivX er et digitalt videoformat som er laget av DivX, LLC, et datterselskap av Rovi Corporation. Dette er en offisiell DivX Certified -innretning som har passert strenge tester for å bekrefte at den kan spille av DivX -video. Besøk divx.com for mer informasjon og flere programvareverktøy for å konvertere filene dine til DivX-video. OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Denne innretningen må registreres med DivX Certified for å kunne spille av DivX Video-on-Demand (VOD)-filmer du har kjøpt. Gå til DivX VODdelen i USB-innstillinger på innretningen din for å finne registreringskoden. Besøk vod.divx.com for detaljert informasjon om å fullføre registreringen din. DivX, DivX Certified, DivX Plus HD og tilhørende logoer er varemerker som tilhører Rovi Corporation eller dets datterselskaper og brukes på lisens. De er dekket av én eller flere følgende amerikanske patenter: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274. NORSK 5

5 tilkobling/klargjøring A B C D tilkobling av antenne (socket A) 1 For å motta digitale satellittkanaler (DVB-S), må du koble satellittantennekabelen til antennekontakten»satellitt«på TV-en. og/eller 2a For å motta vanlige digitale sendinger (DVB-T), må du koble kabelen til takantennen eller innendørsantennen (passiv eller aktiv innendørsantenne med egen strømforsyning) til antennekontakten»ant In«på TV-en. eller 2b For å motta digitale kabelkanaler (DVB-C), må du koble kabelen til takantennen til antennekontakten»ant In«på TV-en. eller 2c For å motta analoge TV-kanaler, må du koble kabelen til takantennen til antennekontakten»ant In«på TV-en. 7 Ved tilkobling av en innendørsantenne, kan det hende at du må teste den i ulike posisjoner for å få best mulig mottaket. tilkoble eksterne datamedia (socket B) 1 Koble USB-grensesnittet»UsB 3.0«på TV-en og den tilhørende datautgangen på den eksterne innretning sammen (ekstern harddisk, digitalt kamera, kortleser eller MP3-spiller) med en USB-kabel. eller sett minnepinnen inn i USB-grensesnittet»UsB1«eller»UsB2 (hdd)«på siden av TV-en. 7 Begge»UsB1«eller»UsB2 (hdd)«-kontaktene på siden av TV-en støtter 500 ma-strøm, i henhold til USB-standarden. Innretninger som eksterne harddisker osv. som bruker mer strøm kan kobles til i»usb 3.0«-grensesnittet på TV-en. 7 For bedre ytelse fra innretninger som støtter USB 3.0, anbefales det at du kobler de til i»usb 3.0«-grensesnittet. 7 Hvis du bruker en strømkabel til en ekstern harddisk som du kan koblet til i USB-grensesnittet»UsB 3.0«, må strømledningen til den eksterne harddisken kobles fra når TV-en slås av. 6 norsk

6 TILKOBLING/KLARGJØRING Koble til BluRay-spiller eller et spill pad (socket C) 1 Koble kontakten»hdmi1 (MHL)«,»HDMI2«,»HDMI3«,»HDMI4 (ARC)«på TV-en og korresponderende HDMI-kontakt på den eksterne innretningen ved hjelp av en standard HDMI-kabel (digitalt video- og lydsignal). Sette inn CA-modulen (sopr D) 7 Slå av innretningen før du setter inn CA-modulen i»ci1«- eller»ci2«-sporet. 1 Sett smartkortet i CA-modulen. 2 Sett inn CA-modulen med smartkortet i»ci1«- eller»ci2«-sporet på TV-en. 7 For å se hvilken CA-modul som finnes i felles grensesnitt-sporet, gå til undermenyen»ca-modul«. 7 Når du setter inn en CA-modul i CI-åpningen på TV-en for første gang, vent litt for å la TV-en registrere CA-modulen. Tilkobling av strømledning 1 Koble strømledningen inn i et vegguttak. 7 Plugg støpselet i strømuttaket etter at du har koblet til de eksterne innretningene og antennen. 7 Ikke bruk et adapterstøpsel eller en skjøteledning som ikke oppfyller gjeldende sikkerhetsstandarder. Ikke gjør noen endringer på strømledningen. Sette batteriene inn i fjernkontrollen 1 Åpne batterirommet ved å fjerne lokket. 2 Sett inn batteriene (2 x 1,5 V mikro, for eksempel R03 eller AAA). Vær oppmerksom på polariteten (merket på basen av batterirommet). 3 Lukk batterirommet. 7 Hvis TV-en ikke lenger reagerer riktig på fjernkontrollens kommandoer, kan batteriene være tomme. Tomme batterier skal fjernes fra batterirommet. 7 Produsenten frasier seg alt ansvar for skade som følge av brukte batterier. Miljømerknad 7 Dette symbolet på batteriet eller på pakningen indikerer at batteriet som leveres med dette produktet ikke skal behandles som husholdningsavfall. På enkelte batterier kan dette symbolet brukes i kombinasjon med et kjemisk symbol. Det kjemiske symbolet for kvikksølv (Hg) eller bly (Pb) legges til hvis batteriet inneholder mer enn 0,0005 % kvikksølv eller 0,004 % bly. Batterier, inkludert de som ikke inneholder tungmetall, kan ikke kastes med husholdningsavfall. Kast brukte batterier på en miljøvennlig måte. Finn ut om de lovbestemte forskriftene som gjelder der du bor. NORSK 7

7 OVERSIKT Fjernkontroll hovedfunksjoner Bytter fra standbymodus velger kanaler direkte. Slår TV-en av og på (standby). Velger kanallisten («ALL»,»FAV 1«til»FAV 4«). Bytter mellom tekst-tv og TV-modus. Avslutter menyer og applikasjoner. Åpner MyApps-menyen. Viser informasjon. Åpner menyen. Åpner kanallisten. Åpner verktøymenyen åpner/lukker kontrollmenyen når du spiller av en fil i DLNA-menyen. Justerer volumet. Slår volumet på/av (lydløs). Kanalbyttefunksjon sender menyen ett nivå tilbake. Åpner den elektroniske TV-guiden. Åpner forhåndsvalget for AV-kanaler. Velg deretter med»<«eller»>«og trykk på»ok«for å godta. Spill inn, avspilling, sette på pause eller stoppe (bare digitale TV-kanaler). Bytter fra standby velger stasjoner trinnvis Åpner 3D-menyen. Åpner mediaspillermenyen. Åpner Netflix programmet. Markørkontroll Flytter markøren opp og ned i menyene. Flytter markøren til venstre/høyre i menyene. Åpner kanallisten aktiverer ulike funksjoner. 8 NORSK

8 oversikt navigasjon i menyene Hovedmenyen og undermenyer for TV-apparatet gjør at du kan velge mange funksjoner og utføre alle nødvendige innstillinger. Du kan få tilgang til hovedmenyen med»menu«og velge undermenyene ved bruk av»v«eller»λ«. For å aktivere den ønskede undermenyen velg»ok«. Velg innstillingene ved bruk av»< «eller» > «. For å gå tilbake til forrige menynivå trykk på»<«, og for å skjule menyen trykk på»menu«på nytt. eksempel, innstilling av skjermens lysstyrke 1 Vis menyen med»menu«. Hovedmenyen vises. TV No Channel No Channel No Channel No Channel No Channel No Channel APP WEB Kontrollknapper på tv-en on off Strømbryter, slår fjernsynet over i standbymodus og av. flerfunksjonsbryter Ved å bruke flerfunksjonsbryteren»8/i/sel«på TV-en kan du utføre ulike innstillinger. Det kan være at ingen menyer er synlige på skjermen. Ved å trykke på bryteren går TV-en fra standbymodus. I bruk: Trykk på bryteren for å vise navigasjonsmenyen. Flytt bryteren opp og ned for å velge ønsket menypunkt: Angi til volumnavigering; Angi til kanalnavigering. Åpne inngangskildemeny. Gå til standby. Tilgangsfunksjon / angi ved å trykke. Flytt bryteren opp/ned for å velge funksjon/innstilling. Settings Back Exit 2 Aktiver menyelementet»innstillinger«med»ok«. 3 Aktiver menyelementet»bildeinnstillinger«med»ok«.»bildeinnstillinger«-menyen vises. < TV-innstillinger Bildeinnstillinger Lydinnstillinger > 3D-innstillinger Bildeformat 16:9 Bildemodus Livlig Backlight Bruker Avansert Returner til standard skjerminnstillinger OK Endre område Tilbake Avslutt 4 Velg den ønskede undermenyen (f.eks.»bildemodus«) med»v«eller»λ«og aktiver med»ok«. 5 Aktiver innstillingen med»< «eller» > «. Bildemodus Natural Tilbake 6 Gå tilbake til undermenyen med»< «; Eller: Slå av menyen med»menu«. norsk 9

9 INNSTILLINGER Innledende oppsett TV-en er utstyrt med en»installasjonsassistent«som vil lede deg trinnvis gjennom de grunnleggende innstillingene. Ved hjelp av skjermdialogen presenterer brukerguiden tilsynelatende avanserte innstillinger og dataoppføringer på en enkel og brukervennlig måte. Side- og dialogelementer vises på skjermen, som viser de påfølgende og sannsynlige brukstrinnene. For å gjennomføre dette må du være i stand til å se symbolene på fjernkontrollen. Grunnleggende oppsett i detalj: språkvalg velge land velge brukermodus nettverksinnstillinger (valgfritt) Stasjonsinnstillinger (DVB-S, DVB-T, DVB-C og analoge kanaler). Detaljerte innstillinger på side 12 og 13. Innstillinger for tilkobling til et hjemmenettverk Avhengig av tilkoblingen til hjemmenettverket, kan du koble TV-en til hjemmenettverket som følger: via en LAN-tilkobling eller uten kabel via WLAN Det er to alternativer for LAN-tilkobling: Automatisk tilkobling alle data for tilkoblingsinnstillingene («IP-adresse»,»Netmask»,»Gateway«og»DNS«) hentes fra modemet automatisk. Manuell tilkobling alle data for tilkoblingsinnstillingene («IP-adresse»,»Netmask»,»Gateway«og»DNS«) må konfigureres manuelt. Det er flere muligheter hvis du bruker WLAN: Automatisk tilkobling alle data for tilkoblingsinnstillingene («IP-adresse«,»Netmask«,»Gateway«og»DNS«) hentes fra modemet automatisk. Avhengig av ruteren, kan du bruke følgende alternativer: Alternativ»WPS-PBC«(trykknappkonfigurasjon) Koble til med en WPS-PIN Koble til ved å skrive inn nettverkspassordet. Manuell tilkobling alle data for tilkoblingsinnstillingene («IP-adresse«,»Netmask«,»Gateway«og»DNS«) må konfigureres manuelt. Stille inn TV-kanaler Avhengig av hva slags antenne som er koblet til, kan du bestemme hvilke kanaler du ønsker at TV-en skal søke etter. DVB-S Søker etter digitale TV-kanaler fra satellitten, fra side 13. Du har to alternativer for dette søket: den grunnleggende installasjonen som forhåndsinnstiller et standardvalg, f.eks. satellitt Astra 19,2 øst, du trenger bare å starte søket den avanserte installasjonen, som lar deg foreta alle innstillingene og stille inn parametrene for ditt mottakersystem. DVB-C For å sette opp digitale kabelkanaler, se side 13. DVB-T For å sette opp digitale, terrestriale kanaler, se side 13. Se»Spesialinnstillinger«i Detaljert Manual for å søke etter analoge TV-kanaler. 7 Se»Spesialinnstillinger«i Detaljert Manual for mer informasjon om innstilling av digitale TV-kanaler. 10 NORSK

10 INNSTILLINGER Innledende oppsett oversikt Velg språk (side 12, trinn 3) Velg land (side 12, trinn 5) Velg modus (side 12, trinn 6) Nettverksoppsett (side 12, trinn 8) Kablet (side 12, trinn 8) Trådløst (side 12, trinn 13) Trådløs WPS (kapittelside 20) Automatisk (side 12, trinn 8) Manuell (detaljert Manual) Automatisk (side 12, trinn 13) Manuell (detaljert Manual) Knapp (kapittelside 20) PIN (kapittelside 20) Stille inn TV-kanaler (side 13, trinn 22) DVB-T (side 13, trinn 31) DVB-C (side 13, trinn 26) DVB-S (side 13, trinn 22) Automatisk (side 13, trinn 31) Manuell (detaljert Manual) Automatisk (side 13, trinn 26) Manuell (detaljert Manual) Automatisk (side 13, trinn 22) Manuell (detaljert Manual) Kanalredigering (side 14) NORSK 11

11 INNSTILLINGER Planlegge innledende oppsett 1 Sett TV-en i standby med strømbryteren»on OFF». 2 Slå TV-en fra standby med»8«,»1 0«eller»P+«eller»P-». Grunnleggende oppsett-menyen vises første gang innretningen slås på. Hei! Jeg heter Grundig TV. Hvilket språk skal vi kommunisere på? Česky Français Polski Suomi Hjelp: Dansk Hrvatski Português Svenska 12 NORSK Grunnleggende oppsett Menyspråk Deutsch Italiano Pyccкий Бългaрски English Magyar Româneşte Slovenčina Velg språk. Nettverksinnstillinger Español Nederlands Slovenščina Lietuviᶙ OK Eλληvıκά Norsk Eesti Türkçe 7 Hvis»Grunnleggende oppsett«-menyen ikke vises på skjermen, kan du foreta innstillingene ved å følge instruksjonene for å tilbakestille TV-en til fabrikkinnstillinger, på i Detaljert Manual. 3 Velg menyspråk med»<«,»>«,»v«eller»λ«og trykk på»ok«for å bekrefte.»velkommen«-menyen vises. 4 En trinnvis installasjon er nødvendig for å kunne bruke TV-en. Trykk på»ok«for å starte installasjonen. 5 Velg landet TV-en skal brukes i med»<«,»>«,»v«eller»λ«, og trykk på»ok«for å bekrefte.»brukermodus«-menyen vises, og alternativet»hjemmemodus«er valgt. 6 Bekreft alternativet»hjemmemodus«med»ok» eller velg alternativet»forbedret«med»<«eller»>«og trykk på»ok«for å bekrefte.»hjemmemodus«inneholder forhåndskonfigurerte TV-innstillinger som sørger for energisparing i samsvar med EUP.»Forbedret«hvis du ønsker å bruke TV-en til en demonstrasjonspresentasjon, vil innstillingene for bilde og volum økes i denne modusen. Økt modus bruker mer energi. 7 Trykk på»ok«for å bekrefte»neste».»nettverksinnstillinger«vises. 7 Hvis du ønsker å koble TV-en til et hjemmenettverk, fortsett til punkt 8 for automatisk LAN-tilkobling, eller fortsett til punkt 13 for automatisk WLAN-tilkobling. 7 Hvis det ikke er nødvendig å koble til et hjemmenettverk, kan du hoppe over denne innstillingen ved å bruke» «(blå). Fortsett innstillingene på punkt. 22, 26 eller 31. Velg Koble til et hjemmenettverk med en LAN-kabel 8 Trykk på»v«, linjen»endre tilkoblingstype«er valgt og trykk på»ok«for å bekrefte. 9 Velg alternativet»kablet«med»<«eller»>«, og trykk på»ok«for å bekrefte. 7 Innstillingene for manuell LAN-tilkobling står på i Detaljert Manual. 10 Trykk på» «(rød) for å velge»koble til«-alternativet for å opprette forbindelse til modemet.»kobler til... Vent litt«vil vises, og hvis tilkoblingen opprettes vil»tilkobling til gateway: Vellykket«vises. 11 Trykk på» «(grønn) for å kontrollere utførte innstillinger og at det lokale nettverket og Internett-tilkoblingen er opprettet.»tester... Vent litt«vil vises, og hvis tilkoblingen opprettes vil»tilkobling til gateway: vellykket«,»internett-tilkobling: vellykket«vises. 12 For å bytte til»kildeoppsett«-menyen, trykk på» «(blå). 7 Forsett søke etter TV-kanaler med: punkt 22 for DVB-S-mottak punkt 26 for DVB-C-mottak punkt 31 for DVB-T-mottak Koble til automatisk ved å skrive inn nettverkspassordet 13 Trykk på»v«, linjen»endre tilkoblingstype«er valgt og trykk på»ok«for å bekrefte. 14 Velg alternativet»trådløst«med»<«eller»>«og trykk på»ok«for å bekrefte. 15 Bekreft meldingen»vil du slå på WiFi?«med» «(grønn). 16 Velg linjen»velg adgangspunkt«med»v«eller»λ«, og trykk på»ok«for å bekrefte.»velg adgangspunkt«-menyen vises og tilgjengelige, tråløse nettverk er skannet og vises i menyen. 17 Velg nettverket du ønsker å koble til med»v«,»λ«,»<«eller»>«og trykk på»ok«for å bekrefte. Skjermen for passord for trådløst nettverk vises. 18 Velg ønsket tegn med»v«,»λ«,»<«eller»>«, og gå til neste tegn med»ok«. Ved bruk av»shiftok«, kan du veksle mellom store bokstaver / tall og små bokstaver / spesialtegn. Velg» «for å slette et tegn som er skrevet inn, og trykk på»ok«for å bekrefte. 19 Bekreft passordet med» «(grønn).»kobler til... Vent litt«vil vises, og hvis tilkoblingen opprettes vil»tilkobling til gateway: vellykket«vises. 20 Trykk på» «(grønn) for å kontrollere utførte innstillinger og at det lokale nettverket og Internett-tilkoblingen er opprettet.»tester... Vent litt«vil vises, og hvis tilkoblingen opprettes vil»tilkobling til gateway: vellykket«,»internett-tilkobling: vellykket«vises. 21 For å bytte til»kildeoppsett«-menyen, trykk på» «(blå).

12 INNSTILLINGER Forsett søke etter TV-kanaler med: punkt 22 for DVB-S-mottak punkt 27 for DVB-C-mottak punkt 32 for DVB-T-mottak Søke etter TV-kanaler med satellittsignal (DVB-S) 22 Velg alternativet»satellitt«med»<«eller»>«og trykk på»ok«for å bekrefte. Satellitten Astra 19,2 øst er forhåndsangitt. 23 Bekreft trykknappen»neste side«med»ok«. 7 Velge kanaltype. Trykk på»<«eller»>«for å velge om du bare ønsker å søke etter digitale kanaler (digital), eller bare radiokanaler (radio) eller begge (digital + radio), og trykk på»ok«for å velge marker eller fjern markeringen for»digital«og/eller»radio«. 7 Velge søkemodus. For å velge om du bare ønsker å søke etter gratis, digitale TV-kanaler (gratis), bare krypterte, digitale TV-kanaler (kryptert) eller begge deler (gratis + kryptert), trykk på»<«eller»>«, og trykk på»ok«å velge, og markere eller fjerne markeringen for»gratis«og/eller»kryptert«. 24 Trykk på» «(rød) for å starte søket.»automatisk kanalsøk«-menyen vises og søket etter TV-kanaler starter. Søket er fullført når»søket er fullført!«vises. 25 Velg»Kanalredigering«med» «(rød). Stille inn digitale TV-kanaler (DVB-C) 26 Velg alternativet»kabel«med»<«eller»>«, og trykk på»ok«for å bekrefte. 27 Velg linjen»skanningstype«med»v«eller»λ«. Velg alternativet»hurtig«eller»full«med»<«eller»>«. Søkefunksjonen»Hurtig«stiller inn kanalene i henhold til informasjon fra kabelleverandøren i kringkastingssignalet. Søkefunksjonen»Full«søker i hele det valgte frekvensområdet. Søket kan ta lang tid med dette alternativet. Denne skanningstype anbefales ikke. Enkelte kabelleverandører støtter ikke»hurtig«-søk. 7 Du kan øke hastigheten på søket. For å gjøre det trenger du frekvens og nettverk-id. Denne informasjonen kan du få fra kabelleverandøren eller i fora på Internett. 28 Bruk»V«til å velge trykknappen»neste side«og bekreft med»ok«. 7 Utfør kanaltypevalg. Trykk på»<«eller»>«for å velge om du bare ønsker å søke etter digitale kanaler (digital), eller bare analoge kanaler (analog) eller begge (digital + analog), og trykk på»ok«for å velge marker eller fjern markeringen for»digital«og»analog«. 29 Trykk på» «(rød) for å starte søket.»automatisk kanalsøk«-menyen vises og søket etter TV-kanaler starter. Søket er fullført når»søket er fullført!«vises. 30 Velg»Kanalredigering«med» «(rød). Stille inn terrestriske TV-kanaler (DVB-T) 31 Velg alternativet»luft«med»<«eller»>«, og trykk på»ok«for å bekrefte. Viktig: 7 Antennestrømforsyningen (5 V) kan bare slås på hvis antennen er en aktiv innendørsantenne med en signalforsterker, og ikke allerede er forsynt med spenning via et strømuttak (eller lignende strømforsyning). Ellers kan du forårsake en kortslutning og skade som ikke kan repareres på antennen. 32 Velg linjen»aktiv antennekraft«med»v«eller»λ«. Slå på strømforsyningen til antennen med»<«eller»>«(«på«). 33 Velg linjen»neste side«med»v«eller»λ«, og trykk på»ok«for å bekrefte. 7 Utfør kanaltypevalg. Trykk på»<«eller»>«for å velge om du bare ønsker å søke etter digitale kanaler (digital), eller bare analoge kanaler (analog) eller begge (digital + analog), og trykk på»ok«for å velge marker eller fjern markeringen for»digital«og»analog«. 34 Trykk på» «(rød) for å starte søket.»automatisk kanalsøk«-menyen vises og søket etter TV-kanaler starter. Søket er fullført når»søket er fullført!«vises. 35 Velg»Kanalredigering«med» «(rød). NORSK 13

13 INNSTILLINGER Endre kanalredigering for digitale kanaler Kanalene som ble funnet vil på slutten av søket lagres i»kanalredigering«. Du kan slette kanaler som ikke er nødvendige fra programtabellen, du kan endre kanalrekkefølgen i programtabellen og låse enkelte kanaler (foreldrekontroll). Du kan også legge til kanaler på favorittlisten, og i tillegg kan du endre rekkefølge på kanalene i favorittlisten. I Kanalredigering, trykk på»p+«for å bytte kanallisten til neste side, trykk på»p «for å bytte den tilbake til forrige side. For å utføre søk i Kanalredigering-menyen etter kanalnavn, trykk på» «(rød). For å vise kanalene i Kanalredigering-menyen etter antennetype, trykk på» «(grønn) og»ok«. For å bruke filtre og verktøy i Kanalredigering-menyen, trykk på» «(gul). Åpne programtabellen 1 Åpne menyen med»menu«. 2 Aktiver»Innstillinger«-menyen med»ok«. 3 Velg alternativet»kildeoppsett«med»>«eller»<«, og trykk på»ok«for å bekrefte. 4 Velg linjen»kanalredigering«med»v«eller»λ«, og trykk på»ok«for å bekrefte.»kanalredigering«-menyen vises. Das Erste 1 Channel Editor Satellite All Das Erste 24 HD1 TV Sport Viktig: 14 NORSK i ZDF HD Sport Life SAT SAT1 HD Test Film SKY N24 SAT 3 Promo TV SAT3 RTL Sport1 TV5 dd.mm.yyyy hh:mm Search for Channels Antenna Type Tools Tune Channel 7 Programtabellen og favorittlistene lagres separat for all inngangskilder (satellitt, kabel, luft). 7 Programtabellen med gjeldende innhold vil vises når du velger programtabell. 7 A Cl-modulen og smartkortet er nødvendig for å vise kanalen hvis det er et» «-tegn ved siden av kanalnavnet i programtabellen. 7 Fordi innstilte datakanaler ikke vises i kanallisten, kan antall kanaler som vises i kanallisten være færre enn Søke etter kanaler etter navn i Kanalredigering Når du bestemmer kanalenes plassering i Kanalredigering, kan du søke etter og velge med de tre første tegnene i kanalnavnet. 1 I»Kanalredigering«-menyen, kan du velge søkemodus ved å trykke på» «(rød). 2 Velg det første tegnet i kanalnavnet du ønsker å søke etter med»v«,»λ«,»<«eller»>«, og trykk på»ok«for å bekrefte. Gjenta inntastingen for neste tegn. Kanalene som blir funnet vil vises til høyre på skjermen. 3 Med»>«kan du gå til resultatdelen, velg kanaler du søker etter med»v«eller»λ«, og marker den med»ok«. 7 For å endre plassering, slette eller legge kanaler til favorittlisten, må du forsette å lese den relevante delen. 4 Vend tilbake til forrige meny ved å trykke på»back <«. 5 For å avslutte»kanalredigering«-menyen, må du trykke på»exit«. Slette kanaler i Kanalredigering 1 I»Kanalredigering«-menyen må du velge kanalen(e) du ønsker å slette med»v«,»λ«,»<«eller»>«, og markere TV-kanalen ved å trykke på»ok«. Kanalen er markert med» «. 2 Trykk på» «(gul).»verktøy«-menyen vises. 3 Velg linjen»slett«med»v«eller»λ«, og trykk på»ok«for å bekrefte. 4 For å bekrefte at du ønsker å slette må du trykke på» «(grønn) eller for å avbryte sletteprosessen må du trykke på» «-knappen (rød). 5 For å avslutte»kanalredigering«-menyen, må du trykke på»exit«. Flytte kanaler i kanalorganisereren til andre kanalposisjoner 1 I»Kanalredigering«-menyen må du velge kanalen(e) du ønsker å flytte med»v«,»λ«,»<«eller»>«, og markere TV-kanalen ved å trykke på»ok«. Kanalen er markert med» «. 2 Trykk på» «(gul).»verktøy«-menyen vises. 3 Velg linjen»flytt«med»v«eller»λ«, og trykk på»ok«for å bekrefte. 7 Når du endrer kanalrekkefølgen, vil kanalnumrene fra kringkasteren endres. 7 Hvis du flytter mer enn én kanal, vil kanalene flyttes etter hverandre i henhold til kanalrekkefølgende. 4 Velg kanalens nye plassering med»v«,»λ«,»<«eller»>«, og trykk på»ok«for å bekrefte. 5 For å avslutte»kanalredigering«-menyen, må du trykke på»exit«.

14 INNSTILLINGER Vise kanaler i Kanalredigering etter antennetype Hvis du har mer enn én antennetype, kan du vise kanalene i Kanalredigering etter antennetype. 1 For å vise kanalene i»kanalredigering«-menyen etter antennetype, trykk på» «(grønn). 2 Velg»Luft«,»Kabel«eller»Satellitt«med»<«eller»>«, og trykk på»ok«. TV-en vil bytte til antennesystemet du har valgt og kanalene vil vises. 3 For å avslutte»kanalredigering«-menyen, må du trykke på»exit«. Kanalrekkefølge i Kanalredigering Du kan velge kanalenes rekkefølge i Kanalredigering i henhold til ulike kriterier som TV, radio eller kryptert/ukryptert. 1 For å velge kanalrekkefølge i henhold til ulike kriterier i»kanalredigering«-menyen, trykk på» «(gul). 2 Velg kriteriene for rekkefølgen du ønsker med»v«eller»λ«, og trykk på»ok«for å bekrefte. Kanalene vil vises i»kanalredigering«-menyen i henhold til kriteriene du har valgt. 3 For å avslutte»kanalredigering«-menyen, må du trykke på»exit«. Opprette en favorittliste Du kan velge favorittkanalene dine og lagre dem i opptil fire lister (FAV1 til FAV4). 7 Favorittlister må opprettes separat for alle inngangskilder (satellitt, kabel og luft). 7 Trykk på»fav«for å velge favorittliste. 1 I»Kanalredigering«-menyen må du velge kanalen(e) du ønsker å legge til i favorittlisten med»v«,»λ«,»<«eller»>«, og markere TV-kanalen ved å trykke på»ok«. Kanalen er markert med» «. 2 Trykk på» «(gul).»verktøy«-menyen vises. 3 Velg linjen»legg til fav.«med»v«eller»λ«, og trykk på»ok«for å bekrefte. «Legg til fav.«-menyen vises. 4 Velg favorittlister du ønsker å legge de valgt kanalene til i, med»v«eller»λ«, og lagre med»ok«. Kanalene er markert i Kanalredigering med»❶«,»❷«,»❸«eller»❹«. Du kan legge samme kanal til i mer enn én favorittliste. Hver favorittliste kan lagre opptil 255 kanaler. 7 Du kan slette kanaler fra favorittlisten. Trykk på» «(gul), velg favorittlisten kanalen ligger i med»v«eller»λ«, og trykk på»ok«for å bekrefte. Velg kanalen(e) du ønsker å slette med»v«,»λ«,»<«eller»>«, og marker kanalen ved å trykke på»ok«. Trykk på» «(gul) og velg linjen»fjern fra fav.«med»v«,»λ«, og bekreft med»ok«. Kanalen du har valgt er nå slettet fra favorittlisten. 7 Når en kanal som er lagret i en favorittliste slettes, oppdateres kanalrekkefølgen i favorittlisten. 5 For å avslutte»kanalredigering«-menyen, må du trykke på»exit«. Sortere kanaler i favorittlisten Du kan endre kanalsorteringen i favorittlisten. 1 For å velge favorittlisten i»kanalredigering«, trykk på» «(gul). 2 Velg favorittlisten du ønsker å sortere med»v«eller»λ«, og trykk på»ok«for å bekrefte. Valgte kanaler fra favorittlister vil vises. 3 Velg kanalen(e) du ønsker å flytte med»v«,»λ«,»<«eller»>«, og markere TV-kanalen ved å trykke på»ok«. Kanalen er markert med» «. 4 Trykk på» «(gul).»verktøy«-menyen vises. 5 Velg linjen»flytt«med»v«eller»λ«, og trykk på»ok«for å bekrefte. 7 Hvis du flytter mer enn én kanal, vil kanalene flyttes etter hverandre i henhold til kanalrekkefølgende. 6 Velg kanalens nye plassering med»v«,»λ«,»<«eller»>«, og trykk på»ok«for å bekrefte. 7 For å avslutte»kanalredigering«-menyen, må du trykke på»exit«. NORSK 15

15 BRUKE TV-EN Grunnleggende funksjoner Slå på og av 1 Sett TV-en i standby med strømbryteren»on OFF«. 2 Trykk på»8«,»1 0«,»P+«eller»P-«for å slå TV-en på fra standbymodus. 3 Trykk på»8«for å sette TV-en i standby. 4 Sett TV-en i standby med strømbryteren»on OFF«. Velge kanaler 1 Bruk»1 0«til å velge kanaler direkte. 2 Velg TV-kanaler trinnvis med»p+«eller»p-«. 3 Åpne kanallisten ved å trykke på»ok«, velg kanallisten ved å trykke på»<«eller»>«, og bekreft med»ok«. Lukk deretter kanallisten med»exit«. 7 Programinformasjon for neste dag kan hentes med»λ«. 7 Slå på radiokanaler ved å hente de fra kanallisten med»ok«, trykk på» «(blå), og bruk»<«eller»>«til å velge alternativet»radio«. Velg radiokanaler med»<«eller»>«, og bekreft med»ok«. 7 Gå tilbake til listen over TV-kanaler ved å hente kanallisten med»ok«, trykk på» «(blå), og bruk»<«eller»>«til å velge alternativet»digital«. Bekreft så med»ok«. 7 For å spare energi, kan du slå av skjermen i»radiomodus«(se»praktiske FUNKSJONER«i Detaljert Manual ) Velge stasjoner fra listene Du kan velge stasjoner fra ulike lister (f.eks. ALL, FAV1-FAV4). 1 Trykk på»fav«for å hente favorittlistemenyen.»velg favoritter«-menyen vises. 2 Velg kanallisten med»<«eller»>«, og åpne den med»ok» 3 Velg kanalen med»<«eller»>«, og trykk på»ok«for å bekrefte. 4 Trykk på»exit«for å lukke kanallisten. Velge AV-kanaler 1 Åpne»Velg kilde«-menyen med» «. 2 Velg ønsket posisjon for AV-kanalen med»<«eller»>«, og bekreft med»ok«. 3 Bruk»1...0«for å bytte tilbake til TV-kanalen. Justere volumet 1 Juster volumet med» o +«. Lydløs 1 Bruk»p«for å slå av lyden (lydløs) og for å slå den på igjen. Vise informasjon 1 For å vise informasjon, trykk på»?«gjentatte ganger. Visningen forsvinner automatisk etter en stund. Bildeinnstillinger 1 Åpne Verktøy-menyen med»tools«. 2 Velg linjen»bildemodus«med»v«eller»λ«. 3 Velg bildeinnstillingen ved å trykke på»<«eller»>«. 7 Bildeinnstilingen»Spill«kan bare velges i»hdmi«-,»component«eller»pc«-modus. 4 Trykk på»exit«for å avslutte innstillingene. Lydinnstillinger 1 Åpne Verktøy-menyen med»tools«. 2 Velg linjen»forh.innst. lyd«med»v«eller»λ«. 3 Velg lydinnstillingen ved å trykke på»<«eller»>«. 4 Trykk på»exit«for å avslutte innstillingene. Lydspråk Du kan velge ulike språk når du ser på digitale kanaler. Dette er avhengig av programmet som kringkastes. 1 Trykk på» «for å åpne valgmenyen. 2 Velg språket med»v«eller»λ«, og trykk på»ok«for å bekrefte. 3 Trykk på»exit«for å avslutte innstillingene. Undertekster Du kan velge ulike undertekster når du ser på digitale kanaler. Dette er avhengig av programmet som kringkastes. 1 Trykk på» «for å åpne valgmenyen. 2 Velg språket med»v«eller»λ«, og trykk på»ok«for å bekrefte. 7 Undertekster i terrestriale, digitale sendinger støttes ikke i 3D-modus. 3 Trykk på»exit«for å avslutte innstillingene. Zoomfunksjon Med denne funksjonen kan du forstørre bildet på TV-en. 1 Åpne Verktøy-menyen med»tools«. 2 velg linjen»zoom«med»v«eller»λ«. 3 Velg zoominnstillinger med»<«eller»>«, og bekreft med»ok«. Bildet forstørres som senterfokusert. 4 For å navigere i det forstørrede bildet, trykk på» «(rød) og flytt skjermen med»<«,»>«,»v«eller»λ«. 5 Vend tilbake til zoommenyen ved å trykke på»back <«. 7 Zoom-funksjonen støttes ikke i 3D-modus. 6 Trykk på»exit«for å avslutte innstillingene. 16 NORSK

16 BRUKE TV-EN Utkoblingstimer I»Utkoblingstimer«-menyen kan du oppgi en tid for når TV-en skal slå seg av. Etter denne tiden har gått, vil TV-en gå over i standbymodus. 1 Åpne Verktøy-menyen med»tools«. 2 Velg linjen»utkoblingstimer«med»v«eller»λ«. 3 Velg utkoblingstiden med»<«eller»>«. 7 Angi funksjonen til»av«med» <«eller»>«, for å slå den av. 4 Trykk på»exit«for å avslutte innstillingene. Kanalbyttefunksjon Denne funksjonen gjør at du kan lagre TV-kanalen du ser på og bytte til andre kanaler (kanalbytte). 1 Velg kanalen du ønsker å lagre i kanalbytteminnet med»1 0«eller»P+«,»P-«(for eksempel kanal 1, BBC 1) og lagre med»back <«. 2 Bytt kanaler med»1 0«eller»ΛV«. 3 Nå kan du bruker»back <«for å bytte mellom den lagrede kanalen (i dette eksempelet, BBC1) og den kanalen du så på. 4 Trykk på»exit«for å avslutte kanalbyttefunksjonen. 3D function 7 Du finner en beskrivelse av 3D-funksjonen i Detaljert Manual. Elektronisk TV-guide (RoviGuideTM) Den elektroniske TV-guide har to modi: tilkoblet og frakoblet. I frakoblet modus mottas sendingsinformasjonen bare vis kringkasting. Mye av innholdet mottas via Internett i tilkoblet modus, som programinformasjon, kanallogoer, informasjon om spillere, bilder, fragmenter, osv. Logge på»roviguidetm» Når du bruker den elektroniske TV-guiden for første gang, må du logge på. 1 Trykk på»guide«for å starte den elektroniske TVguiden.»Vilkår og betingelser«vises. 2 Med»V«vises Vilkår og betingelser, velg trykknappen»jeg godtar«, og trykk på»ok«for å bekrefte. 3 Oppgi postnummeret med»1 0«. 4 Bekreft og logg på med»ok«. Elektronisk TV-guide i frakoblet modus I frakoblet modus tilbyr den elektroniske programguiden en oversikt over alle programmer som kommer til å sendes i løpet av den neste uka (bare for digitale stasjoner). 1 Trykk på»guide«for å starte den elektroniske TVguiden. En melding vises. 2 Velg trykknappen»fortsett«med»v«, og trykk på»ok«for å bekrefte. 7 Ikke alle kanaler har en detaljert TV-guide. 7 Mange kringkastere tilbyr det daglige programmet, men ingen detaljerte beskrivelser. 7 Enkelte kringkastere gir ingen informasjon. 3 Velg TV-kanal med»v«eller»λ«. Informasjonen om det faktiske programmet vises i den valgte TV-kanalen. 4 Bytt til informasjon om gjeldende program med»ok«. 7 For å hente mer informasjon om programmer, trykk på»v«eller»λ«gjentatte ganger. 7 For å vise et lite bilde av programmet, velg»se«-knappen med»>«og bekreft med»ok«. 7 Det valgte programmet kan spilles inn (hvis et ekstern datamedium er koblet til). Spill inn ved å velge»se«-knappen med»>«, trykk på»v«og velg»ta opp«-knappen, og bekreft med»ok«. Bekreft visningen med»ok«. 7 For å legge det valgte programmet til påminnelsestimer, velg»se«-knappen med»>«, trykk på»v«og velg»påminnelse«-knappen, og bekreft med»ok«. Bekreft visningen med»ok«. 5 Gå tilbake til programoversikten med»back <«. NORSK 17

17 BrUKe tv-en Trykk på»>«for å velge informasjon om neste program, og»<«for å få tilbake til informasjon om gjeldende program. 7 Bytt tilbake til kanalvalg med»<«. 7 Du kan filtrere enkelte programtyper. For å filtrere må du trykke på»<«for å velge alternativet»alle«, og trykk på»v«eller»λ«for å velge ønsket programtype, og bekreft med»ok«. 8 Trykk på»exit«for å lukke kanalguide. elektronisk tv-guide i tilkoblet modus Alternativer for»søk«og»forslag«vises i den elektroniske programguiden i tilkoblet modus, i motsetning til i frakoblet modus. Mye av innholdet mottas via Internett med dette alternativet, som programinformasjon, kanallogoer, informasjon om skuespillere, bilder, fragmenter, osv. (bare for digitale kanaler). 1 Trykk på»guide«for å starte den elektroniske TVguiden.»Elektronisk TV-guide«vises. 2 Trykk to ganger på»<«for å vise toppmenyen. Alternativet»TV-lytting«er markert. 3 Velg linjen»søk«med»v«eller»λ«, og trykk på»ok«for å bekrefte. Et tastatur vises. 4 Velg ønskede tegn i søkekriteriet med»v«,»λ«,»<«eller»>«, og flytt til neste tegn med»ok«. Ved å bruke trykknappen»slett«, kan du slette alle søkekriteriene, og med trykknappen»tilbake«kan du slette søkekriteriene trinnvis. 5 Velg trykknappen»søk etter:«med»λ«, og trykk på»ok«for å bekrefte. Resultatene vises til høyre på skjermen. 6 Ved å trykke på»>«én gang kommer du til resultatene, og du kan velge resultater med»v«eller»λ«, og vise underkategorier med»ok«. 7 For å søke etter bestemte kategorier, trykk på»<«for å velge alternativet»on demand«, og trykk på»ok«for å bekrefte. Velg ønsket kategori fra listen med»v«eller»λ«, og bekreft med»ok«. 7 For å avslutte den elektroniske programguiden, trykk på»exit«. hva er hbbtv? HbbTV er neste generasjons interaktive tekst-tv-sendinger med moderne struktur, innhold og HD-bilder og -videoer. (high definition). For å motta HbbTV må TV-en være koblet til Internett. Denne tjenesten, som leveres av ARD, inkluderer»das Erste1Mediathek«sammen med restrukturerte, grafiske tekst- TV-bilder med høy kvalitet. ZDF-tjenesten inkluderer»zdf mediathek«og annen programinformasjon (fra juli 2012). Funksjonen er bare tilgjengelig i land der denne tjenesten er tilgjengelig. Das Erste Heute Di Gestern Heute Morgen Sa So 09 Heute 14:00-14:10 Heute 14:10-15:00 Heute 15:00-15:10 Heute 15:10-16:00 Heute 16:00-16:10 Das Erste Tagesschau Das Erste (Rote Rosen (1677 Das Erste Tagesschau Das Erste Strum der Liebe (1938) Das Erste Tagesschau Do. 15:08 MEIN TV TIPPS TV START ALLE SENDER THEMEN SUCHE TV Radio 0 Startleiste Ausblenden Extras Mediathek Videotext Bruke hbbtv Når du bytter til et TV-program som støtter HbbTV, vil det vises en informasjonsmelding som viser at HbbTV-sending er tilgjengelig. 1 Trykk på» «(rød) for å åpne HbbTV. Informasjon om tjenesten vises på skjermen. I tillegg er fareknappene nødvendige for å kunne bla i menyene som også vises. 7 Kategorier og utvalg av individuelle elementer er avhengig av senderen. 7 Nummerknappene»1«til»0«brukes til tilleggsfunksjoner. 2 Trykk på» «(grønn),» «(gul) eller» «(blå) for å velge ønsket kategorifelt. 3 Velg alternative du ønsker med»v«,»λ«,»<«eller»>«i det valgte kategorifeltet, og bekreft med»ok«. 4 Trykk på» «(rød) for å lukke HbbTV. tilleggsfunksjoner for videoindekser 1 Start avspillingen med»8«. 2 Sett avspilling på pause med»!«. 3 Gjenoppta avspillingen med»8«. 4 Spol bakover med»3«, og fremover med»4«. 5 Stopp avspillingen med»7«. 18 norsk

18 nettverksoppsett For å bruke funksjonene»grundig Application Store«og»Drift med Digital Media-server«, må du koble TV-en til hjemmenettverket med Internett og logge deg på. GRUNDIG Application Store er et sted hvor du kan finne ulike programmer som du kan bruke på Grundig-TV-en din. Du kan laste ned mange applikasjoner fra Grundig Application Store. Disse appene inkluderer video, bilde, musikk, applikasjoner for sosiale nettverk, nyheter- og sportsapper, værmeldingsapper og noen spesifikke apper. TV-en din støtter funksjonen for ekstern kontroll for Apple iphones, Android og Windows-baserte telefoner. Avhengig av funksjonene mobilen din har, kan du styre TV-en ved hjelp av telefonen, etter å ha lastet ned en gratis»grundig TV Remote«-app fra Apple App Store, Google Play (Android Market) eller Windows Phone Store. nettverkstilkobling Du kan opprette en kablet eller trådløs tilkobling mellom TV-en og et lokalt nettverk. Hvis du ønsker å bruke en kablet nettverkstilkobling, kan du starte med å lese instruksjonene her: Hvis du bruker en trådløs nettverkstilkobling, følg instruksjonene i»trådløs nettverkstilkobling«på side Følgende del beskriver tilkobling til et hjemmenettverk hvis du ikke utførte dette under»innledende oppsett«. Kablet nettverk Kablet nettverkstilkobling 1 Koble utgangen på det eksterne modemet til»lan«-kontakten med en Cat 5-kabel. 7 Tilkoblingskabler følger ikke med. Innstillinger for kablet nettverk Det finnes to måter å opprette innstillingene for et kablet nettverk på. A Automatisk tilkobling Alle data for tilkoblingsinnstillingene («IP-adresse«,»Netmask«,»Gateway«og»DNS«) hentes fra modemet automatisk. B Manuell tilkobling alle data for tilkoblingsinnstillingene («IP-adresse«,»Netmask«,»Gateway«og»DNS«) må konfigureres manuelt. Automatisk tilkobling De fleste hjemmenettverk er dynamiske. Hvis du har et dynamisk nettverk, må du bruke et DSL-modem som støtter DHCP. Modemer og IP-delere som støtter DHCP henter verdier for»ipadresse«,»nettverksmaske«,»port«og»dns«som er nødvendig for automatisk Internett-tilgang, og dermed vil du ikke bli bedt om å oppgi disse verdiene manuelt. 1 Åpne menyen med»menu«. 2 Aktiver menyelementet»innstillinger«med»ok«. 3 Velg menyelementet»nettverkskonfigurasjon«med»>«eller»<«, og trykk på»ok«for å bekrefte.»nettverkskonfigurasjon«-menyen vises. Tidtakerprogrammer Endre tilkoblingstype Nettverkskonfigurasjon Avansert Nettverkskonfigurasjon Koble til Test tilkobling Endre område TV-innstillinger Kablet OK Auto Tilbake Avslutt 4 Velg linjen»endre tilkoblingstypev«eller»λ«, og trykk på»ok«for å bekrefte. 5 Velg alternativet»kablet«med»<«eller»>«, og trykk på»ok«for å bekrefte. 6 Velg linjen»nettverkskonfigurasjon«med»v«eller»λ«, og bruk»<«eller»>«til å velge»auto«. 7 Med» «(rød), velg»koble til«for å opprette tilkobling til modemet.»kobler til... Vent litt«vil vises, og hvis tilkoblingen opprettes vil en»tilkobling til gateway: Vellykket«-melding vises. 8 Trykk på» «(grønn) for å kontrollere utførte innstillinger og at det lokale nettverket og Internett-tilkoblingen er opprettet.»tester... Vent litt«vil vises, og hvis tilkoblingen opprettes vil en»tilkobling til gateway: vellykket«,»internett-tilkobling: Vellykket«-melding vises. 9 Trykk på»exit«for å avslutte innstillingene. 7 Hvis du ikke har et dynamisk nettverk, følg instruksjonene i delen for manuell tilkobling. norsk 19

19 nettverksoppsett trådløst nettverk trådløs nettverkstilkobling Det finnes to måter ulike å opprette de trådløse nettverksinnstillingene på.»trådløs«og»trådløst WPS«(WiFi-beskyttet oppsett). 1 TV-en inkluderer en innebygget trådløs WiFi-adapter for å koble til trådløse nettverk. 7 Trådløs LAN-adapter støtter IEEE B/G- og N-kommunikasjonsprotokoller. Vi anbefaler deg å bruke IEEE N-protokollen for å oppnå en best mulig ytelse i trådløs HD-videoavspilling. 7 Hvis du bruker et modem som støtter IEEE B/G, kan videoavspillingen bli dårligere enn med et modem som støtter IEEE N, fordi dataoverføringshastigheten til IEEE B/G-protokollen er lavere. 7 Vær oppmerksom på at videoavspillingsytelsen i en DL- NA-app på et trådløst lokalnettverk og i en SMART ctive TV 3.0-app på et nettverk med Internett-tilkobling, er avhengig av antall brukere på nettverket, noe som gjelder for alle trådløse nettverk. 7 Det anbefales å slå av utstyr som ikke er i bruk på hjemmenettverket for å unngå unødvendig nettverkstrafikk. 7 Ved å plassere modemet eller en trådløs nettverksdeler på et opphøyd sted, vil mottaksstyrken for trådløs tilkobling øke. 7 Mottaksstyrken for den trådløse tilkoblingen kan variere avhengig av typen modem, og avstanden mellom modemet og TV-en. Innstillinger for trådløse nettverk Det er flere måter du kan koble TV-en til hjemmenettverket ditt på. A Automatisk tilkobling alle data for tilkoblingsinnstillingene («IP-adresse«,»Netmask«,»Gateway«og»DNS«) hentes fra modemet automatisk. Avhengig av ruteren, kan du bruke følgende alternativer: Alternativ»WPS-PBC«(trykknappkonfigurasjon) Koble til med en WPS-PIN Koble til ved å skrive inn nettverkspassordet. B Manuell tilkobling alle data for tilkoblingsinnstillingene («IP-adresse«,»Netmask«,»Gateway«og»DNS«) må konfigureres manuelt. tekniske krav De fleste hjemmenettverk er dynamiske. Hvis du har et dynamisk nettverk, må du bruke et DSL-modem som støtter DHCP. Modemer og IP-delere som støtter DHCP henter verdier for»ipadresse«,»netmask«,»gateway«og»dns«som er nødvendig for automatisk Internett-tilgang, og dermed vil du ikke bli bedt om å oppgi disse verdiene manuelt. Koble til trådløst WPs-nettverk ved å trykkepå en knapp 1 Åpne menyen med»menu«. 2 Aktiver menyelementet»innstillinger«med»ok«. 3 Velg menyelementet»nettverkskonfigurasjon«med»>«eller»<«, og trykk på»ok«for å bekrefte.»nettverkskonfigurasjon«-menyen vises. 4 Velg linjen»endre tilkoblingstype«med»v«eller»λ«, og trykk på»ok«for å bekrefte. 5 Velg alternativet»trådløst WPS«med»<«eller»>«, og trykk på»ok«for å bekrefte. En WiFi-varselskjerm vil vises. 6 Aktiver WiFi med» «(grønn). 7 Velg linjen»wps-type«med»v«eller»λ«, og velg alternativet»trykknapp«med»<«eller»>«. Tidtakerprogrammer Endre tilkoblingstype WiFi WPS-type Velg adgangspunkt Nettverkskonfigurasjon Avansert Nettverkskonfigurasjon Koble til Test tilkobling Endre område Trådløs WPS På Trykknapp N/A AUTO TV-innstillinger Tilbake Avslutt 8 Med» «(rød), velg»koble til«for å opprette tilkobling til modemet. Meldingen»Trykk på WPS-knappen på tilgangspunktet«vises. 9 Trykk på WPS-knappen på ruteren. 20 norsk

20 nettverksoppsett For å fortsette etter at du har trykket WPS-knappen på tilgangspunktet, trykk på» «(grønn).»tilkobling til Gateway: Vellykket«-meldingen vises. 11 Trykk på» «(grønn) for å forsikre deg om att nettverkstilkoblingen er opprettet med gjeldende innstillinger.»tester... Vent litt«vil vises, og hvis tilkoblingen opprettes vil en»tilkobling til gateway: vellykket«,»internett-tilkobling: vellykket«-melding vises. 12 Trykk på»exit«for å avslutte innstillingen. trådløst WPs-nettverkstilkobling med PIn 1 Åpne menyen med»menu«. 2 Aktiver menyelementet»innstillinger«med»ok«. 3 Velg menyelementet»nettverkskonfigurasjon«med»>«eller»<«, og trykk på»ok«for å bekrefte.»nettverkskonfigurasjon«-menyen vises. 4 Velg linjen»endre tilkoblingstype«med»v«eller»λ«, og trykk på»ok«for å bekrefte. 5 Velg alternativet»trådløst WPS«med»<«eller»>«, og trykk på»ok«for å bekrefte. En WiFi-varselskjerm vil vises. 6 Aktiver WiFi med» «(grønn). 7 Velg linjen»wps-type«med»v«eller»λ«, og velg alternativet»pin«med»<«eller»>«. 12 Trykk på» «(grønn) for å kontrollere utførte innstillinger og at det lokale nettverket og Internett-tilkoblingen er opprettet.»tester... Vent litt«vil vises, og hvis tilkoblingen opprettes vil en»tilkobling til gateway: vellykket«,»internett-tilkobling: Vellykket«-melding og MAC-adresse vises. 13 Trykk på»exit«for å avslutte innstillingen. Koble til automatisk ved å skrive inn nettverkspassordet Bruk denne metoden for å opprette en tilkobling hvis ruteren din ikke støtter»wps-pbc«eller WPS PIN-oppføring. 1 Åpne menyen med»menu«. 2 Aktiver menyelementet»innstillinger«med»ok«. 3 Velg menyelementet»nettverkskonfigurasjon«med»>«eller»<«, og trykk på»ok«for å bekrefte.»nettverkskonfigurasjon«-menyen vises. Tidtakerprogrammer Endre tilkoblingstype Nettverkskonfigurasjon Avansert Nettverkskonfigurasjon TV-innstillinger Kablet OK AUTO Tidtakerprogrammer Nettverkskonfigurasjon TV-innstillinger Endre tilkoblingstype WiFi WPS-type Velg adgangspunkt Nettverkskonfigurasjon Avansert Endre område Trådløs WPS På PIN N/A AUTO Tilbake Avslutt 8 Velg linjen»velg adgangspunkt«med»v«eller»λ«, og trykk på»ok«for å bekrefte. Nåværende WPS-støttede, trådløse nettverk er søkt etter og vises i»velg adgangspunkt«-menyen. 9 Velg nettverket du vil koble til med»v«,»λ«,»<«eller»>«, og trykk på»ok«for å bekrefte. En PIN-kode med åtte siffer vises i trådløs-wps-menyen. 7 Se brukermanualen til ruteren din for å finne ut hvordan man skriver inn PIN via en PC. 10 Bruk en PC til å skrive inn ruterens PIN (f.eks. AVM FRITZ!Box: menyelement WLAN-innstillinger... WPS) og lagre. 7 PIN-kode med åtte sigger må skrives inn i modemets grensesnitt innen to minutter, hvis ikke vil tilkoblingen mellom TV-en og modemet avbrytes. 11 Trykk på» «(grønn) for å bekrefte registreringen. Meldingen»Tilkobling til Gateway: Vellykket«vises. Koble til Test tilkobling Endre område Tilbake Avslutt 4 Velg linjen»endre tilkoblingstype«med»v«eller»λ«, og trykk på»ok«for å bekrefte. 5 Velg alternativet»trådløs«med»<«eller»>«og trykk på»ok«for å bekrefte. En WiFi-varselskjerm vil vises. 6 Aktiver WiFi med» «(grønn). 7 Velg linjen»nettverkskonfigurasjon«med»v«eller»λ«, og velg alternativet»auto«med»<«eller»>«. 8 Velg linjen»velg adgangspunkt«med»v«eller»λ«, og trykk på»ok«for å bekrefte.»velg adgangspunkt«-menyen vises ved å søke etter tilgjengelige vettverk. 9 Velg nettverket du vil koble til med»v«,»λ«,»<«eller»>«, og trykk på»ok«for å bekrefte. Skjermen for passord for trådløst nettverk vises. 7 For at innretninger skal finne det trådløse modemet i nettverket, bør navnet på nettverket støtte ASCII-tegn. 10 Velg ønsket tegn med»v«,»λ«,»<«eller»>«, og gå til neste tegn med»ok«. Ved bruk av»shiftok«, kan du veksle mellom store bokstaver / tall og små bokstaver / spesialtegn. Velg» «for å slette et tegn som er skrevet inn, og trykk på»ok«for å bekrefte. 11 Bekreft passordet med» «(grønn).»kobler til... Vent litt«vil vises, og hvis tilkoblingen opprettes vil en»tilkobling til gateway: vellykket«-melding vises. norsk 21

LCD TV with LED Backlight 32 VLE 8335 BP

LCD TV with LED Backlight 32 VLE 8335 BP LCD TV with LED Backlight 32 VLE 8335 BP NO Innhold ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 OPPSETT OG

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Viaplay (VOD)... 23. Viasat Ticket... 25 Ticket (ikke tilgjengelig i Norge)... 25

Innholdsfortegnelse. Viaplay (VOD)... 23. Viasat Ticket... 25 Ticket (ikke tilgjengelig i Norge)... 25 Innholdsfortegnelse Forholdsregler.... 2 Velkommen til digitalt satellitt-tv!.. 3 Viktig.... 3 Oppdateringer til mottakeren.... 3 Miljømessige hensyn.... 4 Merknader om opphavsrett.... 4 Fjernkontrollen....

Detaljer

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV KOM I GANG Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no CanalDigitalKabel T-WE KABEL-TV/AUGUST 2014/ESPERVIK DESIGN/STRÅ LFORS/16000008633/R1964

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Brukerhåndbok Innhold 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 1 Mitt nye fjernsyn 4 1.1 Smart TV 4 1.2 Applikasjonsgalleri 4 1.3 Leievideoer 4 1.4 Sosiale

Detaljer

LC-32LE360EN / LC-32LE361EN LC-32LE361K / LC-32LE362EN LC-32LE363EN / LC-40LE360EN LC-40LE361EN / LC-40LE361K LC-40LE362EN / LC-40LE363EN

LC-32LE360EN / LC-32LE361EN LC-32LE361K / LC-32LE362EN LC-32LE363EN / LC-40LE360EN LC-40LE361EN / LC-40LE361K LC-40LE362EN / LC-40LE363EN ENGLISH ITALIANO FRANÇAİS DEUTSCH ПОСІБНИК З КОРИСТУВАННЯ ІНСТРУКЦЫЯ ПА ЭКСПЛУАТАЦЫІ NAUDOTOJO VADOVAS LIETOŠANAS INSTRUKCIJA KASUTUSJUHEND מדריך הפעלה NORSK DANSK SUOMİ POLSKİ MAGYAR ČEŠTİNA ROMÂNĂ EΛΛΗVΙΚ

Detaljer

Digital HD PVR-dekoder

Digital HD PVR-dekoder Brukermanual HD PVR 5720-CDX Digital HD PVR-dekoder MPEG2 / MPEG4 1 Innhold 1. Kom i gang på 1-2-3 3 1 Tilkoblinger 5 2 Installasjon 6 3 Bruk 6 2. Produktbeskrivelse 7 Sikkerhetsinstruksjoner 8 Produktbeskrivelse

Detaljer

Hjemmekinoanlegg. Bruksanvisning HT-XT3

Hjemmekinoanlegg. Bruksanvisning HT-XT3 Hjemmekinoanlegg Bruksanvisning HT-XT3 ADVARSEL Ikke plasser enheten i et lite område, for eksempel en bokhylle eller innebygd kabinett. For å redusere risikoen for brann må du ikke dekke til ventilasjonsåpningen

Detaljer

Network 3D Blu-ray Disc / DVD Player

Network 3D Blu-ray Disc / DVD Player BRUKERMANUAL Network 3D Blu-ray Disc / DVD Player Vennligst les denne manualen grundig før betjening av ditt apparat og ta vare på den for senere anvisninger. BP735 P/NO : MFL68164561_1.0 www.lg.com 2

Detaljer

COLOUR TELEVISION ELEGANCE 21 FLAT TVD 55-2502/5 TOP DANSK SVENSKA NORSK SUOMI ENGLISH

COLOUR TELEVISION ELEGANCE 21 FLAT TVD 55-2502/5 TOP DANSK SVENSKA NORSK SUOMI ENGLISH COLOUR TELEVISION ELEGANCE 21 FLAT TVD 55-2502/5 TOP DANSK SVENSKA SUOMI ENGLISH INNHOLD 3 Plassering og sikkerhet 4 Tilkobling/forberedelser 4 Tilkobling av antenne og nettkabel 4 Innsetting av batterier

Detaljer

5.1k Blu-ray Hjemmekinoanlegg

5.1k Blu-ray Hjemmekinoanlegg HT-H5500 HT-H5500W HT-H5530 HT-H5550 HT-H5550W 5.1k Blu-ray Hjemmekinoanlegg brukerhåndbok Forestill deg mulighetene Takk for at du har kjøpt dette produktet fra Samsung. Hvis du vil motta en mer omfattende

Detaljer

BD390 NORSK. BD390-P-BSWELLK-NEW-NOR 8/17/09 5:39 PM Page 1

BD390 NORSK. BD390-P-BSWELLK-NEW-NOR 8/17/09 5:39 PM Page 1 BD390-P-BSWELLK-NEW-NOR 8/17/09 5:39 PM Page 1 BD390 NORSK Som en ENERGY STAR Partner, fastslår LG at dette produktet eller produktmodellen oppfyller ENERGY STAR sine retningslinjer for energieffektivitet.

Detaljer

Blu-ray Hjemmekinoanlegg

Blu-ray Hjemmekinoanlegg HT-H7500WM HT-H7750WM Blu-ray Hjemmekinoanlegg brukerhåndbok forestill deg mulighetene Takk for at du har kjøpt dette produktet fra Samsung. Hvis du vil motta en mer omfattende service, må du registrere

Detaljer

Bruksanvisning. Digital HD dekoder

Bruksanvisning. Digital HD dekoder Bruksanvisning Digital HD dekoder Generell Informasjon Denne bruksanvisningen hjelper deg med å bruke din digitale dekoder på en riktig sikker og effektiv måte. Vi antar at brukeren av denne dekoderen

Detaljer

FINLUX LED TV 32C32224F

FINLUX LED TV 32C32224F FINLUX LED TV 32C32224F BRUKSANVISNING Innhold Pakke ut TV apparatet / Tilbehør... 3 Montere / Fjerne stativ.... 4 Front / Visning høyre side samt betjening... 5 Baksiden og stikkontakter... 6 Fjernkontroll..

Detaljer

Pinell Supersound II +

Pinell Supersound II + Brukerhåndbok Pinell Supersound II + DAB+-/DAB-/FM-/Internettradio www.pinell.no Innhold Sikkerhetsinformasjon 3 FCC-informasjon 4 Innhold i esken 5 Hurtigveiledning for Internett-radio 6 Dette trenger

Detaljer

(Dual Tone Multiple Frequency).

(Dual Tone Multiple Frequency). Brukerveiledning GB Hereby, Nokia declares that this digital receiver, Mediamaster 220 S, is in conformity with essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. This Terminal

Detaljer

49 50 51 52-57 53-54 55 56 57 58-66 58 59 60-61 62-64 65 65 66 67-73 67 69-70 71 72 73-81 73 74 75 76

49 50 51 52-57 53-54 55 56 57 58-66 58 59 60-61 62-64 65 65 66 67-73 67 69-70 71 72 73-81 73 74 75 76 Innhold Introduksjon Før du tar i bruk produktet Kontroller og tilkobling Kontroller for navigering Konfigurasjon av nettverk Tilkobling av din radio i ditt nettverk Alternativer for fjernstyring via nettverk

Detaljer

Din bruksanvisning LG BH6620TN http://no.yourpdfguides.com/dref/4363338

Din bruksanvisning LG BH6620TN http://no.yourpdfguides.com/dref/4363338 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

MICRO HIFI SYSTEM MS 530 DAB+ MS 540 DAB+

MICRO HIFI SYSTEM MS 530 DAB+ MS 540 DAB+ MICRO HIFI SYSTEM MS 530 DAB+ MS 540 DAB+ NO INNHOLD -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 OPPSETT OG

Detaljer

LC-45GD1E (BILDSKÄRM/NÄYTTÖ/DISPLAY/SKJERM) TU-45GD1E (AVC-MOTTAGARE/AVC-JÄRJESTELMÄ/AVC-SYSTEM/AVC-MOTTAKER)

LC-45GD1E (BILDSKÄRM/NÄYTTÖ/DISPLAY/SKJERM) TU-45GD1E (AVC-MOTTAGARE/AVC-JÄRJESTELMÄ/AVC-SYSTEM/AVC-MOTTAKER) LC-5GDE (BILDSKÄRM/NÄYTTÖ/DISPLAY/SKJERM) TU-5GDE (AVC-MOTTAGARE/AVC-JÄRJESTELMÄ/AVC-SYSTEM/AVC-MOTTAKER) LCD-FÄRG-TV NESTEKIDENÄYTTÖINEN VÄRITELEVISIO LCD FARVEFJERNSYN LCD FARGEFJERNSYN BRUKSANVISNING

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 208

Brukerhåndbok Nokia 208 Brukerhåndbok Nokia 208 2.1. utgave NO Psst... Det finnes mer enn denne veiledningen... Instruksjonene i denne brukerveiledningen er basert på den nyeste tilgjengelige programvareversjonen. Hvis enheten

Detaljer

Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok

Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok I NNHOLDSFORTEGNELSE Produktregistrering 2 Viktig informasjon 2 Grunnleggende prinsipper for datamaskiner 4 Sikkerhet og komfort... 4 Sikkerhetsforanstaltninger...

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 130

Brukerhåndbok Nokia 130 Brukerhåndbok Nokia 130 1.0. utgave NO Brukerhåndbok Nokia 130 Innhold For din egen sikkerhet 3 Komme i gang 4 Taster og deler 4 Sette inn SIM-kortet, minnekortet og batteriet 4 Lade batteriet 6 Låse eller

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 301

Brukerhåndbok Nokia 301 Brukerhåndbok Nokia 301 1.1. utgave NO Psst... Det finnes mer enn denne veiledningen... For informasjon om tjenestevilkår og personvernerklæring for Nokia, gå til www.nokia.com/privacy. 2 Brukerhåndbok

Detaljer

Brukerveiledning Get box HD PVR

Brukerveiledning Get box HD PVR Brukerveiledning Get box HD PVR Hurtigvalg Fjernkontrollen er utstyrt med knapper for hurtigvalg slik at du raskt og enkelt kan ta kontroll over TV-kvelden. Nedenfor gir vi deg en kort forklaring på noen

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia C2-05

Brukerhåndbok for Nokia C2-05 Brukerhåndbok for Nokia C2-05 1.4. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 4 Komme i gang 5 Taster og deler 5 Sette inn et SIM-kort og batteri 6 Sette inn et minnekort 7 Lade batteriet 8 Slå telefonen på eller

Detaljer

7 bærbar DVD-spiller. Bruksanvisning. Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner. For informasjon og support kontakt www.target.

7 bærbar DVD-spiller. Bruksanvisning. Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner. For informasjon og support kontakt www.target. 7 bærbar DVD-spiller Bruksanvisning Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner For informasjon og support kontakt www.target.no Sikkerhetsinformasjon, Apparatet er Klasse 1 laserprodukt. Bruk av kontroller,

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA C110 http://no.yourpdfguides.com/dref/824168

Din bruksanvisning NOKIA C110 http://no.yourpdfguides.com/dref/824168 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Notasjoner i denne håndboken

Notasjoner i denne håndboken Notasjoner i denne håndboken Angir innhold som kan forårsake skade eller funksjonsfeil på enheten. Angir tilleggsinformasjon og momenter som kan være nyttige å vite om et emne. s Angir en side der du kan

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Brukerhåndbok

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Brukerhåndbok Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Brukerhåndbok For din sikkerhet Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig ikke å overholde reglene. Du finner mer informasjon i denne brukerhåndboken.

Detaljer