LCD TV med LED bakgrunnsbelysning 48 VLE 8435 WP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LCD TV med LED bakgrunnsbelysning 48 VLE 8435 WP"

Transkript

1 LCD TV med LED bakgrunnsbelysning 48 VLE 8435 WP NO

2 Innholdsfortegnelse OPPSETT OG SIKKERHET 6 GENERELL INFORMASJON 6 Spesialfunksjoner på TV-en 7 Motta digitale stasjoner 7 GRUNDIG SCR-system 7 Viktige merknader om miljøvern 7 Merknader om stillbilder 8 TILKOBLING/KLARGJØRING 8 Tilkobling av antenne og strømledning 9 Sette batteriene inn i fjernkontrollen 10 OVERSIKT 10 Kontakter på TV-en 11 Kontrollknapper på TV-en 12 Fjernkontroll hovedfunksjoner 13 Fjernkontroll alle funksjoner 14 INNSTILLINGER 14 Innledende oppsett 15 Innledende oppsett oversikt 16 Planlegge innledende oppsett 19 Endre kanalredigering for digitale kanaler 23 Bildeinnstillinger 25 Lydinnstillinger 27 BRUKE TV-EN 27 Grunnleggende funksjoner 28 Zoomfunksjon 29 Kanalbyttefunksjon 29 Elektronisk TV-guide (RoviGuideTM) 31 Endre bildeformat 32 NETTVERKSOPPSETT 32 Nettverkstilkobling 32 Kablet nettverk 35 Trådløst nettverk 39 Endre TV-navn 40 Koble TV-en til et»skjult«nettverk 41 SMART TV 3.0-FUNK- SJON 41 SMART TV 3.0-Internett-apper 42 Opprette en Grundig Application Store-konto 43 Logge på med en Grundig Application Store-konto 44 Grundig Application Store 48 Spille av video, musikk og bildefiler med hjemmenettverkstilkobling 48 Velge digital mediaserver 49 Avspilling 49 Andre avspillingsalternativer 50 USB-OPPTAK 50 Informasjon om opptak og avspilling av TV-programmer 50 Mulige begrensninger ved bruk av et eksternt datamedium 51 Koble til et eksternt datamedium 51 Innstillinger for USB-opptak 53 Sette tidsskiftprogrammet på pause 53 Ta opp programmer 54 Programinnstilling for opptak 56 Avspilling 56 Slette programmer fra opptaksmenyen 57 USB-BRUK 57 Filformater 58 Koble til et eksternt datamedium 58 Fjerne eksterne datamedier 59 Filbehandleren 59 Innstillinger i USB-oppsettsmenyen 61 Grunnleggende avspillingsfunksjoner 62 Tilleggsfunksjoner for avspilling 63 TEKST-TV-MODUS 63 TOP-tekst- eller FLOF-tekstmodus 63 Tilleggsfunksjoner 64 INTERAKTIV PORTAL (HbbTV) 64 Hva er HbbTV? 64 Bruke HbbTV 64 Tilleggsfunksjoner for videoindekser 2 NORSK

3 Innholdsfortegnelse PRAKTISKE FUNKSJONER 65 TV-innstillinger 65 Innstillinger for språk og tastatur 66 Tilgjengelighetsinnstillinger 66 Tilbehør 67 Avanserte innstillinger 67 Strømsparingsmodus 68 Funksjoner i»om«-menyen 68 Programvareoppdatering (OAD) 68 Programvareoppdatering (Internett) 68 Programvareoppdatering (USB) 69 Tilbakestille TV-en til opprinnelig tilstand 69 Slette kanalhistorikk 69 Timerinnstillinger 70 Innstillinger for dato og klokkeslett 71 Foreldrekontroll 73 BRUKE EKSTERNE INNRETNINGER 73 DIGI LINK 75 High definition HD-klar 75 Tilkoblingsalternativer 76 Koble til en ekstern innretning 77 Bruke en DVD-opptaker, DVD-spiller, videoopptaker eller settop-boks 77 Hodetelefoner 77 Hi-Fi-system 79 Hva er MHL? 79 Koble til en mobil innretning 79 Velge kanalposisjon for en mobil innretning 80 Hva er LIVESHARE? 80 Skjermdeling med en Liveshare-tilkobling 83 SPESIELLE INNSTILLINGER 83 Søke automatisk etter alle digitale TV-kanaler fra en satellitt 84 Søke manuelt etter digitale TV-kanaler fra satellitt 84 LNB-innstillinger 85 Installasjon av motorantenne (DiSEqC 1.2) 86 Søke etter TV-kanaler fra kabelleverandøren automatisk 87 Søke etter TV-kanaler fra kabelleverandøren manuelt 88 Søk etter digitale terrestriale TV-kanaler automatisk 88 Søke etter digitale, terrestriale TV-kanaler manuelt 89 Automatisk serviceoppdatering 89 Søke etter analoge TV-kanaler 90 Bytte lagrede, analoge kanaler 92 Vise signalinformasjon 92 Deaktivere og aktivere HbbTV 92 Deaktivere og aktivere digital teletekst 93 INFORMASJON 93 Produktplugg 93 Andre data 94 Serviceinformasjon for forhandlere 95 Nettverksgrensesnitt 95 Avhending av emballasjen 95 Miljømerknad 96 Feilsøking 81 PC-SKJERMMODUS 81 Koble til en PC 81 Velge kanalposisjon for PC-en 81 Innstillinger for PC-en 82 BRUK MED FELLES GRENSESNITT 82 Hva er felles grensesnitt? 82 Sette inn CA-modulen 82 Tilgangskontroll for CA-modul og smartkort NORSK 3

4 OPPSETT OG SIKKERHET Vær oppmerksom på følgende informasjon ved oppsett av TV-en din. 7 Denne TV-en er designet til å motta og vise bilde- og lydsignaler. All annen bruk er strengt forbudt. 7 Den beste visningsavstanden er fem ganger skjermens diagonale lengde. 7 Eksternt lys som faller på skjermen forringer bildekvaliteten. 7 For å sikre effektiv ventilasjon, er det viktig at det er nok plass rundt TV-en på veggfestet. 7 TV-en er bare ment til innendørs bruk. Hvis den brukes utendørs, må den være beskyttet mot fuktige miljøer som regn eller vannsprut, fordi det vil utgjøre en sikkerhetsrisiko. 7 Aldri bruk TV-en i fuktige miljøer. 7 Aldri plaser gjenstander som inneholder væske, som en vase, på TV-en. Væsken kan renne ut og utgjøre en sikkerhetsrisiko. 7 Plasser TV-en på et solid og flatt underlag. 7 Ikke plasser noen gjenstander som f.eks. aviser på TV-en, eller duker eller lignende gjenstander under den. 7 Ikke plasser TV-en for nærme varmeapparater eller i direkte sollys, fordi dette vil forringe nedkjølingen. 7 Høy romtemperatur vil redusere TV-ens levetid. 7 TV-en skal ikke åpnes under noen omstendigheter. Det kan utgjøre en sikkerhetsrisiko, og produktets garanti kan bli ugyldig hvis TV-en åpnes. 7 Sørg for at strømledningen eller AC/DC-adapteren (hvis levert) ikke er skadet. 7 TV-en kan bare brukes med strømkabelen eller AC/DC-adapteren som ble levert sammen med produktet. 7 Hvis nettpluggen på TV-en er jordet, må du sørge for at den er koblet til en jordet kontakt. 7 Bare sett inn støpselet i strømuttaket etter at du har koblet til de eksterne innretningene og antennen. 7 Sørg for at TV-ens nettplugg kan nås enkelt. 7 Ikke koble til andre innretninger mens TV-en er på. Slå også av annet utstyr før tilkobling. 7 Tordenvær er farlig for alle elektriske innretninger. Selv om TV-en er slått av, kan det skades av et lynnedslag i strømnettet eller antennekabelen. Koble alltid fra strømnettet og antennen under uvær. 7 Rengjør TV-skjermen og kabinettet med en myk og tørr eller fuktig klut. Aldri bruk en våt klut eller vaskemiddel (rengjøringsmiddel for glass, cologne eller tilsvarende rengjøringsmidler). Bare bruk rent vann til å fukte kluten. 7 Når du avgjør hvor du skal installere TV-en må du tenke på at de fleste møbler er belagt med ulike typer lakk eller plast som innholder kjemiske tilsetningsstoffer. Dette kan forårsake korrosjon på føttene til TV-en og føre til flekker på overflaten av møblene som kan være vanskelige eller umulige å fjerne. 7 Skjermen på LCD/LED-TV-en din oppfyller de høyeste kvalitetsstandarder og er kontrollert for pikselfeil. Til tross for den store innsatsen under produksjon, gjør teknologiske årsaker det umulig å utelukke muligheten for at noen piksler er defekte, fullstendig. Forutsatt at disse er innenfor tersklene som er spesifisert av DIN-standarden, kan ikke pikselfeil av denne typen anses som en defekt, som definert i garantien. 4 NORSK

5 OPPSETT OG SIKKERHET For å forhindre spredning av brann, må du holde stearinlys eller andre åpne flammer på god avstand fra dette produktet til enhver tid. 7 Bruk TV-en så langt unna mobiltelefoner, mikrobølgeovner og liknende innretninger med høyfrekvente bølger som mulig. Slike radiobølger kan føre til av TV-en ikke fungerer som den skal. 7 Ikke utsett batteriene for høy varme, som direkte sollys, flammer, osv. 7 Ikke bruk gamle og nye batterier sammen. 7 Bytt tomme batterier med batterier av samme modell, styrke og egenskaper. 7 Ved å sikre riktig avhending av disse batteriene vil du bidra til å forebygge potensielle miljøfarer og helsefarer, som kan oppstå ved uriktig avhending av batterier. 7 Advarsel om innretningens emballasje: Produktets emballasje kan resirkuleres. Sørg for at emballasjen avhendes i tråd med lokale forskrifter for å sikre at emballasjen resirkuleres på en miljøvennlig måte. Forsiktig: 7 Hvis du ønsker å bruke en veggbrakett til TVen, må du lese monteringsanvisningene for veggbraketten nøye eller få forhandleren til å montere den for deg. 7 Ved kjøp av en veggbrakett, må du kontrollere at alle festepunktene som er nødvendige for TV-en finnes på veggbraketten, og at alle brukes når den monteres. 7 Hvis du ikke bruker en veggbrakett skal TVen stå på det medfølgende stativet. Fordi TVen kan velte hvis man den brukes uten stativ, eller med et annet stativ, vil dette utgjøre en sikkerhetsrisiko. Tips til energisparing 7 Ikke la TV-en stå på når du ikke ser på den sett den i standby. Hvis du ikke skal bruke TV-en i en lengre periode, bør du koble den fra strømnettet (hvis mulig) eller trekke ut strømledningen. 7 Forhindre bakgrunnsstøy i det rommet der TV-en er plassert. Ved å holde volumet på et jevnt nivå vil du spare energi. 7 Når du bestemmer hvor TV-en skal plasseres, kan du forsøke å plassere den slik at direkte sollys ikke treffer skjermen, men at det kommer bakfra. Dermed kan du bruke TV-en uten å øke kontrasten og spare energi. NORSK 5

6 GENERELL INFORMASJON Spesialfunksjoner på TV-en 7 TV-en gjør det mulig å motta og se digitale kanaler (via DVB-S, DVB-T og DVB-C), inkludert HD-kanaler (high definition). Nå er mottak av disse digitale TV-stasjonene i HD bare mulig i noen land i Europa. 7 Selv om TV-en møter gjeldende standarder for DVB-S, DVB-T og DVB-C fra august 2012 er ikke kompatibiliteten for funksjonene DVB-S digitale satellittsendinger, DVB-T digitale, terrestriale sendinger og DVB-C digitale kabelsendinger, garantert. 7 Denne TV-en kan motta og behandle alle analoge og alle ikke-krypterte digitale stasjoner. Denne TV-en har en integrert digital og analog mottaker. Den digitale mottakerinnretningen konverterer signalene fra digitale stasjoner for å gi enestående lyd- og bildekvalitet. 7 TV-guiden (bare for digitale stasjoner) forteller deg om alle programendringer på kort varsel, og gir deg en oversikt over alle kanalenes programmer de neste dagene. Mye av innholdet som programdata, kanallogoer, spillere, bilder, fragmenter, osv. kan nås via Internett gjennom en nettverkstilkobling, takket være Internett-funksjonen i TV-guiden. Detaljert informasjon om hver kanal hvis det følger kringkastingssignalet er inkludert i den elektroniske programguiden. 7 Du kan koble til ulike datamedier, for eksempel en ekstern harddisk, en USB-minnepinne eller et digitalt kamera til USB-kontakten. Ved å bruke filbehandleren kan du velge og spille av de filformatene du ønsker (for eksempel MP4, MP3 eller JPEG). 7 Med tidsskiftfunksjonen kan du enkelt stoppe og gjenoppta et program med fjernkontrollen på en rask og enkel måte. Programmet spilles inn på et eksterne datamedium. 7 Du kan ta opp alle digitale TV-kanaler du ønsker, med mindre kringkasteren har satt noen begrensninger. TV-kanalen transformeres av TV-en og lagres på et ekstern USB-datamedium. Du kan hente og spille av lagrede programmer fra arkivet. Mens et opptak pågår kan du velge og se et annet opptak fra arkivet. For detaljert informasjon om lagring og avspilling av TV-programmer, kan du se neste side Smart 3.0-funksjonen forsyner TV-en med Internett-apper når TV-en er koblet til Internett. Du kan surfe på nettsider, besøke populære video- og fotodelingsnettsteder, samt sosiale nettverk med disse appene. 7 Trådløs USB-tastatur og -mus gjør det enklere å surfe på nettet for brukeren. 7 DLNA-funksjonen lar deg bruke et kablet eller trådløst (med en trådløs USN-nettverksinnretning) lokalt nettverk for å få tilgang til innhold som er tatt opp med en DLNA-kompatibel innretning vi bruker i hverdagslivet, som en PC, mobiltelefon eller nettverkstilkoblede lagringsinnretninger (NAS) som drives via DMS (Digital Medial Server). Mens du ser på TV kan du når som helst spille av det innholdet du ønsker ved å bruke DMC-appen på en mobil innretning eller PC, uten å starte DLNA-appen. 7 Ved å bruke DMR-funksjonen på TV-en, kan du starte avspillingen av innhold på en annen mobil innretning eller PC, og du kan kontrollere disse innretningene i stedet for TV-en. For å kunne gjøre dette må du ha DMC-innretninger (digital mediekontroller) på innretningene dine. På denne måten kan du, ved å starte DLNA-appen på TV-en med DMC-støttede apper, eller uten å starte det samme, starte og kontrollere innholdet fra mobile innretninger eller PC-er. 6 NORSK

7 GENERELL INFORMASJON Innretninger som inneholder og yter video-, musikk- eller bildefiler kalles server. Denne TV-en mottar video-, musikk- og bildefiler fra serveren gjennom hjemmenettverket, slik at du har tilgang til og kan spille av slike medier når TV-en er plassert i et annen rom enn serveren. En DLNA-kompatibel innretning, som en PC, en mobiltelefon, NAS eller en NAS-lignende (nettverkstilkoblede lagringsinnretninger) innretning som fungerer som en DMS (digital medieserver) er nødvendig for å kunne bruke hjemmenettverket. Motta digitale stasjoner 7 Du trenger en satellittantenne for å motta digitale satellittkanaler (DVB-S). 7 For å motta digitale kanaler (DVB-T) trenger du en digital takantenne eller innendørs antenne (passiv eller aktiv innendørs antenne med egen strømforsyning). 7 Antennekabelen for kabel-tv-nettverket som sender i DVB-C må plugges inn i TV-en for å motta DVB-C-sendinger. 7 I motsetning til analog kringkasting har ikke hver stasjon sin egen overføringsfrekvens. I stedet er flere stasjoner grupperte i det som kalles buketter på regionalt og nasjonalt nivå. 7 Du kan finne gjeldende overføringsinformasjon fra ulike sendere på tekst-tv eller se en TV-guide eller på Internett. 7 Ulike digitale TV-stasjoner fra private sendere er kryptere (DVB-S, DVB-T og DVB-C). Det er bare mulig å se på disse stasjonene og bruke opptaks- og avspillingsfunksjonene med en egnet CI-modul og et smartkort. Spør forhandleren din. GRUNDIG SCR-system 7 TV-en din støtter SCR-system (Single Channel Router). Med SCR-satellittsystemet kan flere brukere motta alle signalene individuelt fra satellitten på samme tid. Viktige merknader om miljøvern Elementene som er nevnt nedenfor vil hjelpe deg med å redusere forbruket av naturressurser, og spare penger ved å redusere strømregningene. 7 Hvis du ikke har tenkt å bruke TV-en på flere dager, skal TV-en kobles fra strømforsyningen av miljømessige og sikkerhetsmessige årsaker. TV-en vil dermed ikke forbruke energi. 7 Hvis TV-en har en hovedbryter, vil det være tilstrekkelig å slå av TV-en via hovedbryteren. TV-en vil redusere energiforbruket til nesten null watt. 7 TV-en bruker mindre energi i standbymodus. Men noen TV-er har funksjoner, som tidtaker, som krever at TV-en står i standbymodus for å fungere riktig. 7 TV-en bruker mindre energi når lysstyrken reduseres. Merknader om stillbilder Hvis du ser på det samme bildet over lang tid på skjermen, kan det hende at et stillbilde blir synlig i bakgrunnen. Synlige bilder på bakgrunnen stammer fra LCD/LED-teknologi og krever ingen garantihandling. For å unngå slike tilfeller og/ eller minimalisere virkningen, kan du følge tipsene nedenfor. 7 Ikke la samme TV-kanal være på skjermen over svært lang tid. Kanallogoer kan forårsake denne situasjonen. 7 Ikke la bildene, som ikke er fullskjerm, være på skjermen konstant hvis senderen ikke streamer i fullskjermformat, kan du konvertere bildene til fullskjerm ved å endre bildeformater. 7 Høyere lysstyrke og/eller kontrastnivåer vil føre til at denne virkningen vises hurtigere. Derfor anbefales det at du ser på TV-en med laveste lysstyrke og kontrastnivå. NORSK 7

8 tilkobling/klargjøring tilkobling av antenne og strømledning For å motta digitale satellittkanaler (DVB-S), må du koble satellittantennekabelen til antennekontakten»satellitt«på TV-en. og/eller 2a For å motta vanlige digitale sendinger (DVB-T), må du koble kabelen til takantennen eller innendørsantennen (passiv eller aktiv innendørsantenne med egen strømforsyning) til antennekontakten»ant In«på TV-en. eller 2b For å motta digitale kabelkanaler (DVB-C), må du koble kabelen til takantennen til antennekontakten»ant In«på TV-en. eller 2c For å motta analoge TV-kanaler, må du koble kabelen til takantennen til antennekontakten»ant In«på TV-en. 7 Ved tilkobling av en innendørsantenne, kan det hende at du må teste den i ulike posisjoner for å få best mulig mottaket. 3 Koble strømledningen inn i et vegguttak. 7 Plugg støpselet i strømuttaket etter at du har koblet til de eksterne innretningene og antennen. 7 Ikke bruk et adapterstøpsel eller en skjøteledning som ikke oppfyller gjeldende sikkerhetsstandarder. Ikke gjør noen endringer på strømledningen. 8 norsk

9 TILKOBLING/KLARGJØRING Sette batteriene inn i fjernkontrollen Miljømerknad 7 Dette symbolet på batteriet eller på pakningen indikerer at batteriet som leveres med dette produktet ikke skal behandles som husholdningsavfall. På enkelte batterier kan dette symbolet brukes i kombinasjon med et kjemisk symbol. Det kjemiske symbolet for kvikksølv (Hg) eller bly (Pb) legges til hvis batteriet inneholder mer enn 0,0005 % kvikksølv eller 0,004 % bly. Batterier, inkludert de som ikke inneholder tungmetall, kan ikke kastes med husholdningsavfall. Kast brukte batterier på en miljøvennlig måte. Finn ut om de lovbestemte forskriftene som gjelder der du bor. 1 Åpne batterirommet ved å fjerne lokket. 2 Sett inn batteriene (2 x 1,5 V mikro, for eksempel R03 eller AAA). Vær oppmerksom på polariteten (merket på basen av batterirommet). 3 Lukk batterirommet. 7 Hvis TV-en ikke lenger reagerer riktig på fjernkontrollens kommandoer, kan batteriene være tomme. Tomme batterier skal fjernes fra batterirommet. 7 Produsenten frasier seg alt ansvar for skade som følge av brukte batterier. NORSK 9

10 oversikt Kontakter på tv-en USB 3.0 lyd PC-In KoMPonent l r Y Pb Pr AV1 / s-vhs 10 norsk Analog signalinngang for PC. VGA-kontakt, videosignalinngang for PC. Lydsignalinngang (YUV-signal). Videosignalinngang (YUV-signal). Euro/AV-kontakt (CVBS-signal, RGB-signal) videosignalinngang for S-Video-kamera (med Scart-S-VHS-konverterer). optisk utgang Lydutgangskontakt (optisk) for PCM / Dolby Digital-signaler. For tilkobling til en digital flerkanals lyd/ video-forsterker eller AV-mottaker. UsB 3.0 USB-port til eksterne datamedier og PVR-funksjon Grundig WiFi USB-adapter eller trådløst tastatur, museport.

11 OVERSIKT LAN SATELLITT ANT IN HDMI4 (ARC) HDMI3 U HDMI2 HDMI1 (MHL) USB USB CI1 CI2 Tilkoblingskontakt for nettverkskabel. Satellittantennekontakt. Antennekontakt. HDMI-kontakt, lyd- og videosignalinngang (HDMI). HDMI-kontakt, lyd- og videosignalinngang (HDMI). Hodetelefonkontakt (3,5 mm kontakt) Ekstern lydutgang (med RCA-konverterer for hodetelefoner). HDMI-kontakt, lyd- og videosignalinngang (HDMI). HDMI-kontakt, lyd- og videosignalinngang (HDMI). USB-port til eksterne datamedier og PVR-funksjon Grundig WiFi USB-adapter eller trådløst tastatur, museport. USB-port til eksterne datamedier og PVR-funksjon Grundig WiFi USB-adapter eller trådløst tastatur, museport. Felles grensesnitt-spor. Felles grensesnitt-spor. Kontrollknapper på TV-en ON off Strømbryter, slår fjernsynet over i standbymodus og av. Flerfunksjonsbryter Ved å bruke flerfunksjonsbryteren»8/i/sel«på TV-en kan du utføre ulike innstillinger. Det kan være at ingen menyer er synlige på skjermen. Ved å trykke på bryteren går TV-en fra standbymodus. I bruk: Trykk på bryteren for å vise navigasjonsmenyen. Flytt bryteren opp og ned for å velge ønsket menypunkt: Angi til volumnavigering; Angi til kanalnavigering. Åpne inngangskildemeny. Gå til standby. Tilgangsfunksjon / angi ved å trykke. Flytt bryteren opp/ned for å velge funksjon/ innstilling. NORSK 11

12 OVERSIKT Fjernkontroll hovedfunksjoner Bytter fra standbymodus velger kanaler direkte. Velger kanallisten («ALL»,»FAV 1«til»FAV 4«). Avslutter menyer og applikasjoner. Viser informasjon. Åpner menyen. Åpner kanallisten. Åpner verktøymenyen åpner/lukker kontrollmenyen når du spiller av en fil i DL- NA-menyen. Justerer volumet. Slår volumet på/av (lydløs). Spill inn, avspilling, sette på pause eller stoppe (bare digitale TV-kanaler). Åpner 3D-menyen. Slår TV-en av og på (standby). Bytter mellom tekst-tv og TV-modus. Åpner MyApps-menyen. Kanalbyttefunksjon sender menyen ett nivå tilbake. Åpner den elektroniske TVguiden. Åpner forhåndsvalget for AV-kanaler. Velg deretter med»<«eller»>«og trykk på»ok«for å godta. Bytter fra standby velger stasjoner trinnvis Åpner mediaspillermenyen. Åpner Netflix programmet. Markørkontroll Flytter markøren opp og ned i menyene. Flytter markøren til venstre/ høyre i menyene. Åpner kanallisten aktiverer ulike funksjoner. 12 NORSK

13 OVERSIKT Fjernkontroll alle funksjoner (rød) Velger en side i tekst-tv (grønn) Velger/aktiverer ulike funksjoner (gul) i menyer. (blå) 5 Bytter til dobbel tegnstørrelse i tekst-tv velger forrige spor/bilde i filbehandleren. 6 Oppdatere en side på tekst-tv velger neste spor/bilde i filbehandleren. 3 Holder siden på tekst-tv starter revers omvendt bildesøk i filbehandleren. 4 Viser svar i tekst-tv starter bildesøk i filbehandleren, fremover. Starter opptak (i digital-tv, bare opptak til et ekstern datamedium). 8 Starter avspilling i filbehandleren starter avspilling i DLNA-menyen.! Tidsskift under direktesignal (i digital-tv, bare via et ekstern datamedium) setter filen som er startet av DL- NA-menyen på pause. 7 Velger delt skjerm-funksjon i tekst-tv avslutter avspilling i filbehandleren avslutter opptak eller avspilling i PVR-modus Stopper filen som kjører i DLNA-menyen. Velger ulike lydspråk (i digital-tv). Velger ulike undertekster (i digital-tv). 7 TV-en støtter funksjonen for ekstern kontroll via Apple iphones, Windows- og Android-telefoner. Avhengig av funksjonene TV-en har, kan du styre den ved hjelp av telefonen din etter å ha lastet ned en gratis»grundig TV Remote«-app fra Apple App Store, Windows Phone Store eller Google Play (Android Market). NORSK 13

14 INNSTILLINGER Innledende oppsett TV-en er utstyrt med en»installasjonsassistent«som vil lede deg trinnvis gjennom de grunnleggende innstillingene. Ved hjelp av skjermdialogen presenterer brukerguiden tilsynelatende avanserte innstillinger og dataoppføringer på en enkel og brukervennlig måte. Side- og dialogelementer vises på skjermen, som viser de påfølgende og sannsynlige brukstrinnene. For å gjennomføre dette må du være i stand til å se symbolene på fjernkontrollen. Grunnleggende oppsett i detalj: språkvalg velge land velge brukermodus nettverksinnstillinger (valgfritt) Stasjonsinnstillinger (DVB-S, DVB-T, DVB-C og analoge kanaler). Detaljerte innstillinger på side 16 og 18. Innstillinger for tilkobling til et hjemmenettverk Avhengig av tilkoblingen til hjemmenettverket, kan du koble TV-en til hjemmenettverket som følger: via en LAN-tilkobling eller uten kabel via WLAN Det er to alternativer for LAN-tilkobling: Automatisk tilkobling alle data for tilkoblingsinnstillingene («IPadresse»,»Netmask»,»Gateway«og»DNS«) hentes fra modemet automatisk. Manuell tilkobling alle data for tilkoblingsinnstillingene («IPadresse»,»Netmask»,»Gateway«og»DNS«) må konfigureres manuelt. Det er flere muligheter hvis du bruker WLAN: Automatisk tilkobling alle data for tilkoblingsinnstillingene («IPadresse«,»Netmask«,»Gateway«og»DNS«) hentes fra modemet automatisk. Avhengig av ruteren, kan du bruke følgende alternativer: Alternativ»WPS-PBC«(trykknappkonfigurasjon) Koble til med en WPS-PIN Koble til ved å skrive inn nettverkspassordet. Manuell tilkobling alle data for tilkoblingsinnstillingene («IPadresse«,»Netmask«,»Gateway«og»DNS«) må konfigureres manuelt. Stille inn TV-kanaler Avhengig av hva slags antenne som er koblet til, kan du bestemme hvilke kanaler du ønsker at TV-en skal søke etter. DVB-S Søker etter digitale TV-kanaler fra satellitten, fra side 17. Du har to alternativer for dette søket: den grunnleggende installasjonen som forhåndsinnstiller et standardvalg, f.eks. satellitt Astra 19,2 øst, du trenger bare å starte søket den avanserte installasjonen, som lar deg foreta alle innstillingene og stille inn parametrene for ditt mottakersystem. DVB-C For å sette opp digitale kabelkanaler, se side 18. DVB-T For å sette opp digitale, terrestriale kanaler, se side 18. Se»Spesialinnstillinger«på side 89 for å søke etter analoge TV-kanaler. 7 Se»Spesialinnstillinger«som starter på side 83, for mer informasjon om innstilling av digitale TV-kanaler. 14 NORSK

15 INNSTILLINGER Innledende oppsett oversikt Velg språk (side 16, trinn 3) Velg land (side 16, trinn 5) Velg modus (side 16, trinn 6) Nettverksoppsett (side 16, trinn 8) Kablet (side 16, trinn 8) Trådløst (side 17, trinn 13) Trådløs WPS (kapittelside 36) Automatisk (side 16, trinn 8) Manuell (kapittelside 34) Automatisk (side 17, trinn 13) Manuell (kapittelside 38) Knapp (kapittelside 36) PIN (kapittelside 36) Stille inn TV-kanaler (side 17, trinn 22) DVB-T (side 18, trinn 31) DVB-C (side 18, trinn 26) DVB-S (side 17, trinn 22) Automatisk (side 18, trinn 31) Manuell (kapittelside 88) Automatisk (side 18, trinn 26) Manuell (kapittelside 87) Automatisk (side 17, trinn 22) Manuell (kapittelside 84) Kanalredigering (side 19) NORSK 15

16 INNSTILLINGER Planlegge innledende oppsett 1 Sett TV-en i standby med strømbryteren»on OFF». 2 Slå TV-en fra standby med»8«,»1 0«eller»P+«eller»P-». Grunnleggende oppsett-menyen vises første gang innretningen slås på. Hei! Jeg heter Grundig TV. Hvilket språk skal vi kommunisere på? Česky Français Polski Suomi Hjelp: Dansk Hrvatski Português Svenska Grunnleggende oppsett Menyspråk Deutsch Italiano Pyccкий Бългaрски English Magyar Româneşte Slovenčina Velg språk. Nettverksinnstillinger Español Nederlands Slovenščina Lietuviᶙ OK Eλληvıκά Norsk Eesti Türkçe 7 Hvis»Grunnleggende oppsett«-menyen ikke vises på skjermen, kan du foreta innstillingene ved å følge instruksjonene for å tilbakestille TV-en til fabrikkinnstillinger, på side Velg menyspråk med»<«,»>«,»v«eller»λ«og trykk på»ok«for å»velkommen«-menyen vises. 4 En trinnvis installasjon er nødvendig for å kunne bruke TV-en. Trykk på»ok«for å starte installasjonen. 5 Velg landet TV-en skal brukes i med»<«,»>«,»v«eller»λ«, og trykk på»ok«for å»brukermodus«-menyen vises, og alternativet»hjemmemodus«er valgt. 6 Bekreft alternativet»hjemmemodus«med»ok» eller velg alternativet»forbedret«med»<«eller»>«og trykk på»ok«for å»hjemmemodus«inneholder forhåndskonfigurerte TV-innstillinger som sørger for energisparing i samsvar med EUP.»Forbedret«hvis du ønsker å bruke Velg TV-en til en demonstrasjonspresentasjon, vil innstillingene for bilde og volum økes i denne modusen. Økt modus bruker mer energi. 7 Trykk på»ok«for å bekrefte»neste».»nettverksinnstillinger«vises. 7 Hvis du ønsker å koble TV-en til et hjemmenettverk, fortsett til punkt 8 for automatisk LAN-tilkobling, eller fortsett til punkt 13 for automatisk WLAN-tilkobling. 7 Hvis det ikke er nødvendig å koble til et hjemmenettverk, kan du hoppe over denne innstillingen ved å bruke» «(blå). Fortsett innstillingene på punkt. 22, 26 eller 31. Koble til et hjemmenettverk med en LAN-kabel 8 Trykk på»v«, linjen»endre tilkoblingstype«er valgt og trykk på»ok«for å 9 Velg alternativet»kablet«med»<«eller»>«, og trykk på»ok«for å 7 Innstillingene for manuell LAN-tilkobling står på side Trykk på» «(rød) for å velge»koble til«-alternativet for å opprette forbindelse til modemet.»kobler til... Vent litt«vil vises, og hvis tilkoblingen opprettes vil»tilkobling til gateway: Vellykket«vises. 11 Trykk på» «(grønn) for å kontrollere utførte innstillinger og at det lokale nettverket og Internett-tilkoblingen er opprettet.»tester... Vent litt«vil vises, og hvis tilkoblingen opprettes vil»tilkobling til gateway: vellykket«,»internett-tilkobling: vellykket«vises. 12 For å bytte til»kildeoppsett«-menyen, trykk på» «(blå). 16 NORSK

17 INNSTILLINGER Forsett søke etter TV-kanaler med: punkt 22 for DVB-S-mottak punkt 26 for DVB-C-mottak punkt 31 for DVB-T-mottak Koble til automatisk ved å skrive inn nettverkspassordet 13 Trykk på»v«, linjen»endre tilkoblingstype«er valgt og trykk på»ok«for å 14 Velg alternativet»trådløst«med»<«eller»>«og trykk på»ok«for å 15 Bekreft meldingen»vil du slå på WiFi?«med» «(grønn). 16 Velg linjen»velg adgangspunkt«med»v«eller»λ«, og trykk på»ok«for å»velg adgangspunkt«-menyen vises og tilgjengelige, tråløse nettverk er skannet og vises i menyen. 17 Velg nettverket du ønsker å koble til med»v«,»λ«,»<«eller»>«og trykk på»ok«for å Skjermen for passord for trådløst nettverk vises. 18 Velg ønsket tegn med»v«,»λ«,»<«eller»>«, og gå til neste tegn med»ok«. Ved bruk av»shiftok«, kan du veksle mellom store bokstaver / tall og små bokstaver / spesialtegn. Velg» «for å slette et tegn som er skrevet inn, og trykk på»ok«for å 19 Bekreft passordet med» «(grønn).»kobler til... Vent litt«vil vises, og hvis tilkoblingen opprettes vil»tilkobling til gateway: vellykket«vises. 20 Trykk på» «(grønn) for å kontrollere utførte innstillinger og at det lokale nettverket og Internett-tilkoblingen er opprettet.»tester... Vent litt«vil vises, og hvis tilkoblingen opprettes vil»tilkobling til gateway: vellykket«,»internett-tilkobling: vellykket«vises. 21 For å bytte til»kildeoppsett«-menyen, trykk på» «(blå). 7 Forsett søke etter TV-kanaler med: punkt 22 for DVB-S-mottak punkt 27 for DVB-C-mottak punkt 32 for DVB-T-mottak Søke etter TV-kanaler med satellittsignal (DVB-S) 22 Velg alternativet»satellitt«med»<«eller»>«og trykk på»ok«for å Satellitten Astra 19,2 øst er forhåndsangitt. 23 Bekreft trykknappen»neste side«med»ok«. Merknader: 7 Velge kanaltype. Trykk på»<«eller»>«for å velge om du bare ønsker å søke etter digitale kanaler (digital), eller bare radiokanaler (radio) eller begge (digital + radio), og trykk på»ok«for å velge marker eller fjern markeringen for»digital«og/eller»radio«. 7 Velge søkemodus. For å velge om du bare ønsker å søke etter gratis, digitale TV-kanaler (gratis), bare krypterte, digitale TV-kanaler (kryptert) eller begge deler (gratis + kryptert), trykk på»<«eller»>«, og trykk på»ok«å velge, og markere eller fjerne markeringen for»gratis«og/eller»kryptert«. 24 Trykk på» «(rød) for å starte søket.»automatisk kanalsøk«-menyen vises og søket etter TV-kanaler starter. Søket er fullført når»søket er fullført!«vises. 25 Velg»Kanalredigering«med» «(rød). NORSK 17

18 INNSTILLINGER Stille inn digitale TV-kanaler (DVB-C) 26 Velg alternativet»kabel«med»<«eller»>«, og trykk på»ok«for å 27 Velg linjen»skanningstype«med»v«eller»λ«. Velg alternativet»hurtig«eller»full«med»<«eller»>«. Søkefunksjonen»Hurtig«stiller inn kanalene i henhold til informasjon fra kabelleverandøren i kringkastingssignalet. Søkefunksjonen»Full«søker i hele det valgte frekvensområdet. Søket kan ta lang tid med dette alternativet. Denne skanningstype anbefales ikke. Enkelte kabelleverandører støtter ikke»hurtig«-søk. 7 Du kan øke hastigheten på søket. For å gjøre det trenger du frekvens og nettverk-id. Denne informasjonen kan du få fra kabelleverandøren eller i fora på Internett. 28 Bruk»V«til å velge trykknappen»neste side«og bekreft med»ok«. 7 Utfør kanaltypevalg. Trykk på»<«eller»>«for å velge om du bare ønsker å søke etter digitale kanaler (digital), eller bare analoge kanaler (analog) eller begge (digital + analog), og trykk på»ok«for å velge marker eller fjern markeringen for»digital«og»analog«. 29 Trykk på» «(rød) for å starte søket.»automatisk kanalsøk«-menyen vises og søket etter TV-kanaler starter. Søket er fullført når»søket er fullført!«vises. 30 Velg»Kanalredigering«med» «(rød). Stille inn terrestriske TV-kanaler (DVB-T) 31 Velg alternativet»luft«med»<«eller»>«, og trykk på»ok«for å Viktig: 7 Antennestrømforsyningen (5 V) kan bare slås på hvis antennen er en aktiv innendørsantenne med en signalforsterker, og ikke allerede er forsynt med spenning via et strømuttak (eller lignende strømforsyning). Ellers kan du forårsake en kortslutning og skade som ikke kan repareres på antennen. 32 Velg linjen»aktiv antennekraft«med»v«eller»λ«. Slå på strømforsyningen til antennen med»<«eller»>«(«på«). 33 Velg linjen»neste side«med»v«eller»λ«, og trykk på»ok«for å 7 Utfør kanaltypevalg. Trykk på»<«eller»>«for å velge om du bare ønsker å søke etter digitale kanaler (digital), eller bare analoge kanaler (analog) eller begge (digital + analog), og trykk på»ok«for å velge marker eller fjern markeringen for»digital«og»analog«. 34 Trykk på» «(rød) for å starte søket.»automatisk kanalsøk«-menyen vises og søket etter TV-kanaler starter. Søket er fullført når»søket er fullført!«vises. 35 Velg»Kanalredigering«med» «(rød). 18 NORSK

19 INNSTILLINGER Endre kanalredigering for digitale kanaler Kanalene som ble funnet vil på slutten av søket lagres i»kanalredigering«. Du kan slette kanaler som ikke er nødvendige fra programtabellen, du kan endre kanalrekkefølgen i programtabellen og låse enkelte kanaler (foreldrekontroll). Du kan også legge til kanaler på favorittlisten, og i tillegg kan du endre rekkefølge på kanalene i favorittlisten. I Kanalredigering, trykk på»p+«for å bytte kanallisten til neste side, trykk på»p «for å bytte den tilbake til forrige side. For å utføre søk i Kanalredigering-menyen etter kanalnavn, trykk på» «(rød). For å vise kanalene i Kanalredigering-menyen etter antennetype, trykk på» «(grønn) og»ok«. For å bruke filtre og verktøy i Kanalredigering-menyen, trykk på» «(gul). Åpne programtabellen 1 Åpne menyen med»menu«. 2 Aktiver»Innstillinger«-menyen med»ok«. 3 Velg alternativet»kildeoppsett«med»>«eller»<«, og trykk på»ok«for å 4 Velg linjen»kanalredigering«med»v«eller»λ«, og trykk på»ok«for å»kanalredigering«-menyen vises. Viktig: 7 Programtabellen og favorittlistene lagres separat for all inngangskilder (satellitt, kabel, luft). 7 Programtabellen med gjeldende innhold vil vises når du velger programtabell. Merknader: 7 A Cl-modulen og smartkortet er nødvendig for å vise kanalen hvis det er et» «-tegn ved siden av kanalnavnet i programtabellen. 7 Fordi innstilte datakanaler ikke vises i kanallisten, kan antall kanaler som vises i kanallisten være færre enn HD1 dd.mm.åååå tt:mm 1080i Kanalredigering Satellitt Alle Das Erste ZDF SAT1 N24 SAT HD Sport HD Test 3 SAT RTL HD1 Life Film Promo Sport TV Sport SAT8 SKY TV6 TV Søk etter kanaler Antennetype Verktøy Stille inn kanal NORSK 19

20 INNSTILLINGER Søke etter kanaler etter navn i Kanalredigering Når du bestemmer kanalenes plassering i Kanalredigering, kan du søke etter og velge med de tre første tegnene i kanalnavnet. 1 I»Kanalredigering«-menyen, kan du velge søkemodus ved å trykke på» «(rød). 2 Velg det første tegnet i kanalnavnet du ønsker å søke etter med»v«,»λ«,»<«eller»>«, og trykk på»ok«for å Gjenta inntastingen for neste tegn. Kanalene som blir funnet vil vises til høyre på skjermen. 3 Med»>«kan du gå til resultatdelen, velg kanaler du søker etter med»v«eller»λ«, og marker den med»ok«. 7 For å endre plassering, slette eller legge kanaler til favorittlisten, må du forsette å lese den relevante delen. 4 Vend tilbake til forrige meny ved å trykke på»back <«. 5 For å avslutte»kanalredigering«-menyen, må du trykke på»exit«. Slette kanaler i Kanalredigering 1 I»Kanalredigering«-menyen må du velge kanalen(e) du ønsker å slette med»v«,»λ«,»<«eller»>«, og markere TV-kanalen ved å trykke på»ok«. Kanalen er markert med» «. 2 Trykk på» «(gul).»verktøy«-menyen vises. 3 Velg linjen»slett«med»v«eller»λ«, og trykk på»ok«for å 4 For å bekrefte at du ønsker å slette må du trykke på» «(grønn) eller for å avbryte sletteprosessen må du trykke på» «-knappen (rød). 5 For å avslutte»kanalredigering«-menyen, må du trykke på»exit«. Flytte kanaler i kanalorganisereren til andre kanalposisjoner 1 I»Kanalredigering«-menyen må du velge kanalen(e) du ønsker å flytte med»v«,»λ«,»<«eller»>«, og markere TV-kanalen ved å trykke på»ok«. Kanalen er markert med» «. 2 Trykk på» «(gul).»verktøy«-menyen vises. 3 Velg linjen»flytt«med»v«eller»λ«, og trykk på»ok«for å Merknader: 7 Når du endrer kanalrekkefølgen, vil kanalnumrene fra kringkasteren endres. 7 Hvis du flytter mer enn én kanal, vil kanalene flyttes etter hverandre i henhold til kanalrekkefølgende. 4 Velg kanalens nye plassering med»v«,»λ«,»<«eller»>«, og trykk på»ok«for å 5 For å avslutte»kanalredigering«-menyen, må du trykke på»exit«. Vise kanaler i Kanalredigering etter antennetype Hvis du har mer enn én antennetype, kan du vise kanalene i Kanalredigering etter antennetype. 1 For å vise kanalene i»kanalredigering«-menyen etter antennetype, trykk på» «(grønn). 2 Velg»Luft«,»Kabel«eller»Satellitt«med»<«eller»>«, og trykk på»ok«. TV-en vil bytte til antennesystemet du har valgt og kanalene vil vises. 3 For å avslutte»kanalredigering«-menyen, må du trykke på»exit«. 20 NORSK

LCD TV med LED bakgrunnsbelysning 48 VLE 6439 BR

LCD TV med LED bakgrunnsbelysning 48 VLE 6439 BR LCD TV med LED bakgrunnsbelysning 48 VLE 6439 BR NO Innholdsfortegnelse ------------------------------------------------------------------- 4 OPPSETT OG SIKKERHET 6 GENERELL INFORMASJON 6 Spesialfunksjoner

Detaljer

LCD TV med LED bakgrunnsbelysning 48 VLX 9470 BP

LCD TV med LED bakgrunnsbelysning 48 VLX 9470 BP LCD TV med LED bakgrunnsbelysning 48 VLX 9470 BP NO Innholdsfortegnelse ------------------------------------------------------------------- 4 OPPSETT OG SIKKERHET 6 GENERELL INFORMASJON 6 Spesialfunksjoner

Detaljer

Innholdsfortegnelse ---------------------------------------------------------------------------------

Innholdsfortegnelse --------------------------------------------------------------------------------- NORSK Innholdsfortegnelse --------------------------------------------------------------------------------- Kjære kunde, denne brukerhåndboken beskriver de viktigste tilkoblingene, innstillingene og funksjonene

Detaljer

Innholdsfortegnelse ---------------------------------------------------------------------------------

Innholdsfortegnelse --------------------------------------------------------------------------------- NORSK Innholdsfortegnelse --------------------------------------------------------------------------------- Kjære kunde, denne brukerhåndboken beskriver de viktigste tilkoblingene, innstillingene og funksjonene

Detaljer

SIKKERHET OG OPPSETT -------------------------------------------------------------------------------

SIKKERHET OG OPPSETT ------------------------------------------------------------------------------- SIKKERHET OG OPPSETT ------------------------------------------------------------------------------- Sikkerhet Vennligst merk følgende instruksjoner ved oppsett av TV-apparatet: 7 Fjernkontrollen er kun

Detaljer

LCD TV with LED Backlight 32 VLE 5400 BN

LCD TV with LED Backlight 32 VLE 5400 BN LCD TV with LED Backlight 32 VLE 5400 BN NO Innhold ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 OPPSETT OG

Detaljer

Din bruksanvisning GRUNDIG FINEARTS 55 FLE 9170 http://no.yourpdfguides.com/dref/4122489

Din bruksanvisning GRUNDIG FINEARTS 55 FLE 9170 http://no.yourpdfguides.com/dref/4122489 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for GRUNDIG FINEARTS 55 FLE 9170. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q CLOCK RADIO Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q NO NORSK 2 ALARM TIME SLEEP SNOOZE UP DOWN RADIO ON AL 1 1+2 2 - TUNING + FM MW U + VOLUME - 3 NORSK NORSK 05-13 4 NORSK SIKKERHET OG INNSTILLING 7 Denne enheten

Detaljer

LCD TV with LED Backlight 40 VLE 4420 BM

LCD TV with LED Backlight 40 VLE 4420 BM LCD TV with LED Backlight 40 VLE 4420 BM NO Innhold ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 OPPSETT OG

Detaljer

LCD TV 46 VLE 7139 BR

LCD TV 46 VLE 7139 BR LCD TV 46 VLE 7139 BR NO Innhold ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 OPPSETT OG SIKKERHET 6 Generell

Detaljer

Din bruksanvisning GRUNDIG FINE ARTS 55 3D DL http://no.yourpdfguides.com/dref/3823856

Din bruksanvisning GRUNDIG FINE ARTS 55 3D DL http://no.yourpdfguides.com/dref/3823856 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

LCD TV 46 VLE 8160 BP

LCD TV 46 VLE 8160 BP LCD TV 46 VLE 8160 BP NO Innhold ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 OPPSETT OG SIKKERHET 6 Generell

Detaljer

LCD TV with LED Backlight 32 VLE 8335 BP

LCD TV with LED Backlight 32 VLE 8335 BP LCD TV with LED Backlight 32 VLE 8335 BP NO Innhold ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 OPPSETT OG

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Tilbehør 1. 2. Tilkobling og kontroll 2. 2.1 Bakpanel... 2 2.2 Fjernkontroll... 3. 3. Tilkobling 5

INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Tilbehør 1. 2. Tilkobling og kontroll 2. 2.1 Bakpanel... 2 2.2 Fjernkontroll... 3. 3. Tilkobling 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Tilbehør 1 2. Tilkobling og kontroll 2 2.1 Bakpanel... 2 2.2 Fjernkontroll... 3 3. Tilkobling 5 3.1 Tilkobling til TV... 5 3.1 Tilkobling av kabeltvsignal... 6 4. Oppsett 7 4.1 Første

Detaljer

SMART-boks II Kom i gang!

SMART-boks II Kom i gang! SMART-boks II Kom i gang! Brukerfordeler: Fjernkontroll med ekstra god rekkevidde Kan kobles til internett via wifi-nettverk Gir tilgang til RiksTVs underholdningsportal, se rikstv.no/underholdningsportal

Detaljer

Start her Hurtigstartveiledning

Start her Hurtigstartveiledning Blu-ray Disc /DVD hjemmekinosystem BDV-N5200W NO Start her Hurtigstartveiledning BDV-N5200W 1 Innholdet i esken / koble til høyttalerne BDV-N5200W 2 3 Koble til TV-en Koble til annet utstyr Hovedenhet

Detaljer

LCD TV 42 VLC 9142 T2

LCD TV 42 VLC 9142 T2 LCD TV 42 VLC 9142 T2 NO Innhold ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 OPPSETT OG SIKKERHET 6 Generell

Detaljer

Innhold ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Innhold ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Innhold ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 OPPSETT OG SIKKERHET 6 Generell informasjon 6 Spesialfunksjoner

Detaljer

InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater er den komplette løsningen for digital underholdning slik at du kan glede deg over TV-titting og

Detaljer

Kom i gang med din dekoder

Kom i gang med din dekoder HD 2840-C Kom i gang med din dekoder Digital HD-dekoder Canal Digital Kabel TV Kundeservice 06090 www.canaldigital.no 1 Pakk ut innholdet Kontroller at leveransen er komplett før du monterer dekoderen.

Detaljer

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE TAKK FOR AT DU VALGTE JENSEN OF SCANDINAVIA I Jensen of Scandinavia vet vi at fornøyde kunder betyr alt. Derfor søker vi konstant etter kunnskap for å kunne oppfylle kundenes

Detaljer

Start her Hei, dette er din hurtigveiledning

Start her Hei, dette er din hurtigveiledning Blu-ray Disc/DVD hjemmekinosystem BDV-L800 BDV-L800M NO Start her Hei, dette er din hurtigveiledning BDV-L800 1 NO Hva følger med Konfigurere høyttalerne 2 Koble til TV-en 3 Koble til andre enheter 4 Det

Detaljer

Egenskaper. Hva finnes i esken. Beskrivelse

Egenskaper. Hva finnes i esken. Beskrivelse Hurtig start guide Egenskaper Wi-Fi b/g/n 10.1-tommers touchscreen Støtter apper fra 3. part Webkamera G-sensor Mediespiller 3G (Bare visse modeller) Hva finnes i esken 1 surfeplate 1 USB-kabel 1 nettadapter

Detaljer

AV-mottaker med flere kanaler. Begynn her Hei! Dette er din hurtigoppsettsveiledning

AV-mottaker med flere kanaler. Begynn her Hei! Dette er din hurtigoppsettsveiledning AV-mottaker med flere kanaler STR-DN1020 Begynn her Hei! Dette er din hurtigoppsettsveiledning 1 Koble til høyttalerne 2 Koble TV-en til andre enheter 3 Andre tilkoblinger 4 Velge høyttalere og optimalisere

Detaljer

Nordic Eye Solo PC og MAC

Nordic Eye Solo PC og MAC Nordic Eye Solo PC og MAC VGA & USB Bruksanvisning Versjon 5.3 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og

Detaljer

Tilkobling og brukermanual Kreatel/Motorola Set Top Box

Tilkobling og brukermanual Kreatel/Motorola Set Top Box Tilkobling og brukermanual Kreatel/Motorola Set Top Box 1 Kreatel/Motorola Set-Top-Box Set-Top-Box (STB) er en viktig del av Homebase systemet. Det er via STB en du kan se på TV, høre på radio, lese Sameie/Borettslags

Detaljer

Kom i gang! SMART-boks II SMART-boks II PVR

Kom i gang! SMART-boks II SMART-boks II PVR Kom i gang! SMART-boks II SMART-boks II PVR Innholdsfortegnelse Installere antenne 4 Se TV allerede nå! 5 Koble SMART-boksen til TV-en 6 Feilsøking 9 Koble til fjernkontrollen 10 Koble SMART-boksen til

Detaljer

SMART-boks II Kom i gang!

SMART-boks II Kom i gang! SMART-boks II Kom i gang! Brukerfordeler: 1 Rask og enkel installasjon Gir tilgang til RiksTVs underholdningsportal se rikstv.no/underholdningsportalen Starte programmer forfra Pause, spole og ta opp

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning

Bruks og monteringsanvisning I-LOVIEW 7 FULL HD Bruks og monteringsanvisning 1 Innholdsregister Introduksjon... s. 3 Produktets innhold... s. 4 Instruksjoner før bruk... s. 4 Konfigurasjon... s. 5 Funksjoner og hurtigtaster... s.

Detaljer

Gratulerer med din nye Get-boks!

Gratulerer med din nye Get-boks! Get box Mikro 1 Innhold Enkelt å komme i gang... 4 Fjernkontrollen... 5 Menysystemet... 6 Get-guiden... 7 Tv-plakaten... 8 Påminnelser... 9 Barnesikring... 10 Favorittliste... 11 Get filmleie... 12 Mitt

Detaljer

NeoTV 350 Media Player NTV350

NeoTV 350 Media Player NTV350 NeoTV 350 Media Player NTV350 2011 NETGEAR, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, nedskrives, lagres i et gjenfinningssystem eller oversettes til noe språk i noen

Detaljer

Nordic Eye Solo VGA & USB

Nordic Eye Solo VGA & USB Nordic Eye Solo VGA & USB Bruksanvisning Versjon 3.41 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og installasjon

Detaljer

Kom i gang! Digital Hybrid PVR HD-mottaker SRT 8965

Kom i gang! Digital Hybrid PVR HD-mottaker SRT 8965 Kom i gang! Digital Hybrid PVR HD-mottaker SRT 8965 Snart kan du......leie film fra sofaen...se det du gikk glipp av Varg Veum De døde har det godt SF Film ...se mange programmer i HD-kvalitet...se nett-tv

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på SRP3013. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på  SRP3013. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SRP3013 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Universell fjernkontroll 2 Innledning

Detaljer

Tilkoblingsveiledning (for DSLR-kameraer) Innholdsfortegnelse SB7J01(1A)/ 6MB4121A-01

Tilkoblingsveiledning (for DSLR-kameraer) Innholdsfortegnelse SB7J01(1A)/ 6MB4121A-01 SB7J01(1A)/ 6MB4121A-01 Tilkoblingsveiledning (for DSLR-kameraer) No Innholdsfortegnelse Innledning...2 Grensesnittet...2 Problemer med tilkoblingen?...2 Mer om SnapBridge...2 Du trenger...3 Hva du kan

Detaljer

HEOS 3 QUICK START GUIDE

HEOS 3 QUICK START GUIDE HEOS 3 QUICK START GUIDE FØR DU BEGYNNER Påse at du har følgende, og at alt fungerer: Wi-Fi-ruter Internettforbindelse Apple ios eller Android mobilenhet koblet til nettverket ditt 1 TRINN 1: TA DEN UT

Detaljer

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 NorskInternett Brukermanual Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 Innholdsliste Hvordan kan vår tjeneste brukes...2 Hva vi leverer...2 Kontoinformasjon...3 Bruk av VPN tilkobling...3 Konfigurering av Android...4

Detaljer

Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon

Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon JULI 2011 Brukerveiledning BRUKERVEILEDNING Tv-dekoder (versjon 1960) med opptaks- og pausefunksjon Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon Motorola 1960 PVR, ADB 5812 PVR og Motorola 1963 PVR Tv-dekoder

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på SRP3014. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på  SRP3014. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SRP3014 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Universell fjernkontroll 2 Innledning

Detaljer

Android Ver. 4.2.2. 164-179 Hurtigveiledning nettbrett / NOR

Android Ver. 4.2.2. 164-179 Hurtigveiledning nettbrett / NOR Android Ver. 4.2.2 164-179 Hurtigveiledning nettbrett / NOR Hurtigveiledning nettbrett Android ver. 4.2.2 Norsk Takk for at du bestemte deg for et Blaupunkt-produkt. Du har gjort et smart valg. Naturligvis

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

GET BOX MIKRO OPPKOBLING

GET BOX MIKRO OPPKOBLING GET BOX MIKRO OPPKOBLING 1 2 FJERNKONTROLLEN Slår tv av/på Se side 22 og 23 Skru Get-boks av/på Åpne Reprise Radio Åpne hovedmenyen Tar deg til guide når du ser på tv Volum Tar deg til fullskjerm video

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Hurtigstartsveiledning. Norsk VTE-1016

Hurtigstartsveiledning. Norsk VTE-1016 Hurtigstartsveiledning Norsk VTE-1016 7025691 1 Kom i gang! Koble kontrolleren til PlayStation TV-systemet Du kan bruke den trådløse DUALSHOCK 3- eller DUALSHOCK 4-kontrolleren med PS TV-systemet bare

Detaljer

QUICK GUIDE - RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM VOLVO WEB EDITION

QUICK GUIDE - RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM VOLVO WEB EDITION VOLVO QUICK GUIDE - RSE WEB EDITION REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM Din bil har et eksklusivt multimedieanlegg. Rear Seat Entertainment-systemet utvider bilens ordinære lydanlegg med: To bildeskjermer A/V-AUX-inngang

Detaljer

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING 1 1 1 KOBLE TIL HJEMMESENTRAL S 3 2 OPPSETT AV TRÅDLØS RUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN S 4 3 OPPKOBLING AV PC TIL INTERNETT MED WINDOWS 8 S 8 4 OPPKOBLING

Detaljer

Velkommen som kunde! Kom i gang på 1 2 3

Velkommen som kunde! Kom i gang på 1 2 3 Velkommen som kunde! Kom i gang på 1 2 3 Velkommen Gratulerer med fiber og Altibox Takk for at du valgte Altibox fra Viken Fiber og velkommen til oss! Altibox gir deg utrolige muligheter, både i dag og

Detaljer

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router).

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Merk: Støttede funksjoner og faktisk utseende avhenger av hvilket produkt du har kjøpt. De følgende bildene er

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

BRUKSANVISNING SKAGEN

BRUKSANVISNING SKAGEN BRUKSANVISNING SKAGEN Takk for at du valgte din digitale portable radio med DAB-teknologi fra mydab. Vi tar gjerne imot dine meninger og synspunkter på vår epost-adresse: mydab@ veibel.no Nyheter og info

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

HURTIGGUIDE Kom i gang på... Velkommen som kunde!

HURTIGGUIDE Kom i gang på... Velkommen som kunde! HURTIGGUIDE Kom i gang på... 1 2 3 Velkommen som kunde! Velkommen Gratulerer med fiber og Altibox Takk for at du valgte Altibox fra Viken Fiber og velkommen til oss! Altibox gir deg utrolige muligheter,

Detaljer

NorthIce videobriller

NorthIce videobriller NorthIce videobriller EGENSKAPER Verdens første videobriller med HD kvalitet som gir opptak med meget naturlige farger Fleksibelt design som passer til alle ansikter og for alle aldre 5 MegaPixel CMOS

Detaljer

Innhold ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Innhold ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NORSK Innhold ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dear Customers, This instruction manual describes

Detaljer

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide 05-2014 / v1.0 1 I. Produktinformasjon I-1. Pakkens innhold Smart-plugg bryter Kort installasjonsanvisning CD med monteringsguide I-2. Frontpanel Strøm-LED Bryter

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

FM-sender med Bluetooth

FM-sender med Bluetooth FM-sender med Bluetooth Prod.nr. 7071531590974 Bruksanvisning Takk for at du kjøpte dette produktet. Les bruksanvisningen grundig før bruk for å få best mulig ytelse fra produktet. Introduksjon Denne FM-senderen

Detaljer

Brother Image Viewer-veiledning for Android

Brother Image Viewer-veiledning for Android Brother Image Viewer-veiledning for Android Version 0 NOR Definisjoner av merknader Vi bruker det følgende ikonet i denne brukermanualen: MERK Merknader forteller hvordan du bør reagere på en situasjon

Detaljer

JANUAR 2016 TV BRUKERVEILEDNING

JANUAR 2016 TV BRUKERVEILEDNING JANUAR 2016 TV BRUKERVEILEDNING 1 1 KOBLE TIL HJEMMESENTRAL S 3 2 NAVIGASJON VED HJELP AV FJERN KONTROLL OG TASTATUR S 8 3 TV-PORTALEN OG DENS TJENESTER S 10 4 ALTIBOX TV OVERALT S 13 5 OPPTAKSDEKODER

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på SRP2018. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på  SRP2018. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SRP2018 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Universell fjernkontroll 2 Innledning

Detaljer

Varsling på smarttelefon AppSender

Varsling på smarttelefon AppSender FlexiApp-Sender Varenr. 1485 HMS-nr.: 215564 Varsling på smarttelefon AppSender Brukerhåndbok Dok. nr.: 2217A2 Dato: 2016.10.11 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Oversikt 4 AppSenderen 4 3. Komme

Detaljer

Versjon: 1.0. Brukerhåndbok DAB+/FM Radio

Versjon: 1.0. Brukerhåndbok DAB+/FM Radio Versjon: 1.0 Brukerhåndbok DAB+/FM Radio Produktoversikt 1. Standby/Modus Trykk på skifte mellom FM og DAB-modus på arbeidsmodus, trykk og hold nede for å gå inn i standby-modus. 2. Skanne Trykk for å

Detaljer

Velkommen til Homebase!

Velkommen til Homebase! Velkommen til Homebase! Denne guiden hjelper deg med å komme i gang med Digital-TV fra Homebase. Vi håper vi har gjort det så enkelt som mulig for deg. Dekoderen du har mottatt er en HDTV-dekoder som også

Detaljer

Installasjons- og brukerveiledning

Installasjons- og brukerveiledning EloCam 2.0 Trådløst kamerasystem Installasjons- og brukerveiledning Takk for at du har valgt EloCam 2.0 fra Elotec EloCam 2.0 er et trådløst kamerasystem som gir deg oversikt på en enkel måte, uansett

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på SRP3011. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på  SRP3011. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SRP3011 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Universell fjernkontroll 2 Innledning

Detaljer

Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon

Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon BRUKERVEILEDNING Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon Motorola 1960 PVR, ADB 5812 PVR og Motorola 1963 PVR Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon. Denne veiledningen gir deg en oversikt over hvordan

Detaljer

Tilkoblingsveiledning (for COOLPIX)

Tilkoblingsveiledning (for COOLPIX) Tilkoblingsveiledning (for COOLPIX) Dette dokumentet beskriver hvordan du bruker SnapBridge-appen (versjon 2.0) til å opprette en trådløs nettverkstilkobling mellom et støttet kamera og en smartenhet.

Detaljer

Utvidet brukermanual for 1903t

Utvidet brukermanual for 1903t Utvidet brukermanual for 1903t Problem: Det er ikke alltid at fjernkontrollen fungerer skikkelig Løsning: Resett fjernkontrollen på følgende måte: Indikatorlampe 1 For å resette fjernkontrollen holder

Detaljer

Tilkobling for videoinngangssignalet (høyre). Tilkobling for S-VIDEO-inngangssignalet.

Tilkobling for videoinngangssignalet (høyre). Tilkobling for S-VIDEO-inngangssignalet. Produktinformasjon Tilkoblinger Tilkobling VGA INN PC AUDIO INN VGA UT STEREO UT TV UT ANTENNE DC-INN AUDIO-L INN AUDIO-R INN VIDEO INN Kontrollpanel S-VIDEO INN CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Detaljer

FUNKSJONER OG KNAPPER 1. DISPLAYET 2. DISPLAY AUTO AV 3. VOLUM OPP / ALARM 2 PÅ / AV INNSTILLING 4. << / SØK -

FUNKSJONER OG KNAPPER 1. DISPLAYET 2. DISPLAY AUTO AV 3. VOLUM OPP / ALARM 2 PÅ / AV INNSTILLING 4. << / SØK - BRUKSANVISNING Norwegian FUNKSJONER OG KNAPPER 1. DISPLAYET 2. DISPLAY AUTO AV 3. VOLUM OPP / ALARM 2 PÅ / AV INNSTILLING 4.

Detaljer

Wallbox Commander Bruker Manual

Wallbox Commander Bruker Manual Wallbox Commander Bruker Manual 1/11 Velkommen til Wallbox Gratulerer med ditt kjøp av det revolusjonerende elbil lade system designet med banebrytende teknologi for å tilfredsstille dine daglige behov.

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Pocket 1. Vend PLEXTALK Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett. Trykk

Detaljer

Saksbehandler: Rigmor J. Leknes Tlf: Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 11/

Saksbehandler: Rigmor J. Leknes Tlf: Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 11/ VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Rigmor J. Leknes Tlf: 75 10 10 12 Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 11/2292-16 INNSTILLINGER Innstillinger Under innstillinger vil du finne alt av konfigurasjonsmuligheter av nettbrettet.

Detaljer

BRUKSANVISNING CR-420 Les denne brukerhåndboken nøye før du begynner å bruke produktet.

BRUKSANVISNING CR-420  Les denne brukerhåndboken nøye før du begynner å bruke produktet. BRUKSANVISNING CR-420 WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM Les denne brukerhåndboken nøye før du begynner å bruke produktet. KONTROLLER OG INDILATORLAMPER 1. PÅ/AV -knapp 2. TIME TU - -knapp 3. MIN TU + -knapp 4.

Detaljer

Roth Touchline + app til Android og ios

Roth Touchline + app til Android og ios til Android og ios Brukerveiledning Living full of energy 1/7 Gratulerer med din nye Roth Touchline+ app Roth Touchline + app for Android og ios gir mulighet for å regulere ditt Roth Touchline gulvvarmesystem

Detaljer

LCD TV with LED Backlight 22 VLE 8320 BN

LCD TV with LED Backlight 22 VLE 8320 BN LCD TV with LED Backlight 22 VLE 8320 BN NO FI SV Innhold ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kjære

Detaljer

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Android )

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Android ) Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Android ) Før du bruker Brother-maskinen Merknadsdefinisjoner Vi bruker følgende symbol og begreper i denne brukerhåndboken: Tips-ikoner

Detaljer

Norsk versjon. Installasjon Windows XP og Vista. LW311 Sweex trådløs LAN innstikkort 300 Mbps

Norsk versjon. Installasjon Windows XP og Vista. LW311 Sweex trådløs LAN innstikkort 300 Mbps LW311 Sweex trådløs LAN innstikkort 300 Mbps Ikke utsett Sweex trådløse LAN innstikkort 300 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser innretningen i direkte sollys eller nær varmeelementer. Ikke bruk

Detaljer

Egenskaper. Hva finnes i esken. Beskrivelse

Egenskaper. Hva finnes i esken. Beskrivelse Egenskaper Wi-Fi b/g/n 10.1-tommers touchscreen Støtter apper fra 3. part Webkamera G-sensor Mediespiller Hva finnes i esken 1 surfeplate 1 USB-kabel 1 nettadapter hodetelefoner Hurtig start guide 1 OTG

Detaljer

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-22(1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-22(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C 3D-funksjonene i denne fastvareoppdateringen er beskrevet i dette heftet. Se "Brukerhåndbok for α" på den medfølgende CD-ROM-en, og "Bruksanvisning". 2010 Sony Corporation A-DRJ-100-22(1)

Detaljer

Comfort Contego Bruksanvisning

Comfort Contego Bruksanvisning Norge Comfort Contego Bruksanvisning Les bruksanvisningen før du tar i bruk dette produktet. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Mottaker Innholdsfortegnlese Sida Introduksjon 3 Innhold 4

Detaljer

DEN NYE TV-OPPLEVELSEN

DEN NYE TV-OPPLEVELSEN DEN NYE TV-OPPLEVELSEN SE TV SOM FØR Finn tv-kanal s. 8 Pause, spole og opptak s. 9 Guide s. 10 Miniguide og programmeny s. 11 Favorittkanaler s. 20 NYHETER Start forfra s. 12 Reprise s. 13 Profiler s.

Detaljer

Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon

Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon BRUKERVEILEDNING Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon Motorola 1960 PVR og ADB 5812 PVR Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon. Denne veiledningen gir deg en oversikt over hvordan du benytter opptaks-

Detaljer

Esken inneholder. Tegnforklaring

Esken inneholder. Tegnforklaring VisionNova 5 2009:Layout 1 30-10-09 14:25 Side 44 Esken inneholder Ett kamera m/innebygget batteri En monitor To nettadaptere Ett oppladbart batteri for monitor (3.7V 850mAH Li-ion) Ett stativ/veggfeste

Detaljer

Innhold Kom i gang med å se på TV Skifte kanaler/programmer Bruke hovedmenyen Bruke TV-guide Ta opp TV-programmer Styre direktesendt TV Leie film

Innhold Kom i gang med å se på TV Skifte kanaler/programmer Bruke hovedmenyen Bruke TV-guide Ta opp TV-programmer Styre direktesendt TV Leie film Brukermanual for TV Innhold Kom i gang med å se på TV... 3 Skifte kanaler/programmer... 5 Bruke hovedmenyen... 7 Bruke TV-guide... 8 Ta opp TV-programmer... 10 Kontrollere opptak... 13 Ta opp et enkelt

Detaljer

venner med tv-pakken Bli venner med tv-pakken ved hjelp av fjernkontroll og tastatur

venner med tv-pakken Bli venner med tv-pakken ved hjelp av fjernkontroll og tastatur Tv Brukerveiledning 1 Bli venner med tv-pakken 1 Bli venner med tv-pakken 2 Navigasjon 3 Tv-portalen ved hjelp av fjernkontroll og tastatur og dens tjenester Tv fra Vesterålskraft Bredbånd betyr at du

Detaljer

JahtiJakt videobriller

JahtiJakt videobriller JahtiJakt videobriller Innhold Kapitel 1 - Pakken inneholder:... 1 Kapitel 2 - Funksjoner:... 3 Kapitel 3 - Instruksjoner... 3 3.2 - Starte enheten... 4 3.3 - Slå av enheten... 5 3.4 - Automatisk lukking...

Detaljer

DEN NYE TV-OPPLEVELSEN

DEN NYE TV-OPPLEVELSEN DEN NYE TV-OPPLEVELSEN SE TV SOM FØR Finn tv-kanal s. 8 Pause, spole og opptak s. 9 Guide s. 10 Miniguide og programmeny s. 11 Favorittkanaler s. 20 NYHETER Start forfra s. 12 Reprise s. 13 Profiler s.

Detaljer

HEOS 1 QUICK START GUIDE HS2

HEOS 1 QUICK START GUIDE HS2 HEOS 1 QUICK START GUIDE HS2 FØR DU BEGYNNER Påse at du har følgende, og at alt fungerer: Wi-Fi-ruter Internettforbindelse Mobile Apple ios -, Android- eller Kindleenheter som er koblet til nettverket

Detaljer

AirLink 2400ac FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 9 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17

AirLink 2400ac FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 9 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17 AirLink 200ac FAQ Side 2 Side 2 Side Side Side 6 Side 7 Side 9 Side 11 Side 12 Side 1 Side 1 Side 1 Side 15 Side 16 Side 17 Hva er AL200AC? Hva er dual-band? Hva er forskjellen på AP, Repeater og Client?

Detaljer

Brukerveiledning. for 3net

Brukerveiledning. for 3net Brukerveiledning for 3net Tilkobling til fibersentralen...side 2 Oppsett av epost- Outlook...side 4 Get TV App...side 6 Kanalvalg Get-TV...side 8 Trådløs TV-ruter...side 11 SKJERVØY www.3net.no Tilkobling

Detaljer

Brukerveiledning. Tilkobling fibersentralen...side 2. Forsterkere trådløst nett...side 4. Get Filmleie...side 7

Brukerveiledning.  Tilkobling fibersentralen...side 2. Forsterkere trådløst nett...side 4. Get Filmleie...side 7 Brukerveiledning 3net AS Bjørklysvingen 3, 9152 Sørkjosen Tlf. 77 77 0499 kunde@3net.no Tilkobling fibersentralen...side 2 Oppsett av epost...side 3 Forsterkere trådløst nett...side 4 Get TV-App...side

Detaljer

Guide 2 BRUKERMANUAL

Guide 2 BRUKERMANUAL Guide 2 BRUKERMANUAL INNHOLD BRUKERMANUAL INNHOLD 2 1 HOVEDMENY 7 1.1 PROGRAMMERING AV INNSPILLINGER 7 (Valg 1 på hovedmenyen) 1.1.1 Videoopptak av et kommende program 7 1.1.2 Videoopptak av et program

Detaljer

Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk

Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk Norsk Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk 1 Sikkerhetsinstruksjoner: 1. Må ikke brukes i nærheten av vann 2. Rengjøres

Detaljer

ivisjon TV BRUKERVEILEDNING

ivisjon TV BRUKERVEILEDNING ivisjon TV BRUKERVEILEDNING INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT OM BRUK...3 Set Top Boks og fjernkontroll...3 INSTALLASJON...4 Slik går du frem:...4 STB 500-serie...6 SET TOP BOKSEN SETT BAKFRA...6 TILKOBLING...7

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP. LW057V2 Sweex trådløst LAN PCI kort 54 Mbps

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP. LW057V2 Sweex trådløst LAN PCI kort 54 Mbps LW057V2 Sweex trådløst LAN PCI kort 54 Mbps Innledning Ikke utsett trådløs LAN PCI kort 54 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser innretningen i direkte sollys eller nær varmeelementer. Ikke bruk

Detaljer

Utseende. 1.Objektiv 2.Opptaksknapp 3.Knapp for å ta bilder _ NOR 01

Utseende. 1.Objektiv 2.Opptaksknapp 3.Knapp for å ta bilder _ NOR 01 Utseende 3 2 1 1.Objektiv 2.Opptaksknapp 3.Knapp for å ta bilder NOR 01 13 4.Mikro USBEK-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Av/på-knapp for batteri 6.Side opp-knapp 7.På-knapp 8.OK-knapp 9.Side ned-knapp 10.LCD

Detaljer