Innholdsfortegnelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdsfortegnelse ---------------------------------------------------------------------------------"

Transkript

1 NORSK Innholdsfortegnelse Kjære kunde, denne brukerhåndboken beskriver de viktigste tilkoblingene, innstillingene og funksjonene til det nye TV-apparatet ditt. Den mer detaljerte brukerhåndboken er tilgjengelig på i delen "Downloads" (nedlastinger). 3 OPPSETT OG SIKKERHET 3 Merknader om stillbilder. 4 Serviceinformasjon for forhandlere 4 Nettverksgrensesnitt 4 Avhending av emballasjen 4 Miljømerknad 5 Lisensen 6 TILKOBLING/KLARGJØRING 6 Tilkobling av antenne (socket A) 6 Tilkoble eksterne datamedia (socket B) 7 Koble til BluRay-spiller eller et spill pad (socket C) 7 Sette inn CA-modulen (sopr D) 7 Tilkobling av strømledning 7 Sette batteriene inn i fjernkontrollen 8 Fjernkontroll hovedfunksjoner 9 Navigasjon i menyene 9 Kontrollknapper på TV-en 10 INNSTILLINGER 10 Innledende oppsett 11 Innledende oppsett oversikt 12 Planlegge innledende oppsett 14 Endre kanalredigering for digitale kanaler 16 BRUKE TV-EN 16 Grunnleggende funksjoner 16 Zoomfunksjon 17 Kanalbyttefunksjon 17 3D function 17 Elektronisk TV-guide (RoviGuideTM) 18 Hva er HbbTV? 18 Bruke HbbTV 18 Tilleggsfunksjoner for videoindekser 23 SMART TV 3.0-FUNKSJON 23 SMART TV 3.0-Internett-apper 24 Opprette en Grundig Application Store-konto 24 Logge på med en Grundig Application Store-konto 25 Grundig Application Store 28 Spille av video, musikk og bildefiler med hjemmenettverkstilkobling 28 Velge digital mediaserver 28 Avspilling 28 Andre avspillingsalternativer 29 USB-OPPTAK 29 Informasjon om opptak og avspilling av TV-programmer 29 Mulige begrensninger ved bruk av et eksternt datamedium 29 Sette tidsskiftprogrammet på pause 30 Ta opp programmer 30 Programinnstilling for opptak 31 Avspilling 31 Slette programmer fra opptaksmenyen 32 USB-BRUK 32 Filformater 32 Filbehandleren 33 Grunnleggende avspillingsfunksjoner 34 Hva er LIVESHARE? 34 Skjermdeling med en Liveshare-tilkobling 35 INFORMASJON 35 Produktplugg 35 Andre data 19 NETTVERKSOPPSETT 19 Nettverkstilkobling 19 Kablet nettverk 20 Trådløst nettverk 2 NORSK

2 OPPSETT OG SIKKERHET Vær oppmerksom på følgende informasjon ved oppsett av TV-en din. 7 Denne TV-en er designet til å motta og vise bilde- og lydsignaler. All annen bruk er strengt forbudt. 7 Den beste visningsavstanden er fem ganger skjermens diagonale lengde. 7 Eksternt lys som faller på skjermen forringer bildekvaliteten. 7 For å sikre effektiv ventilasjon, er det viktig at det er nok plass rundt TV-en på veggfestet. 7 TV-en er bare ment til innendørs bruk. Hvis den brukes utendørs, må den være beskyttet mot fuktige miljøer som regn eller vannsprut, fordi det vil utgjøre en sikkerhetsrisiko. 7 Aldri bruk TV-en i fuktige miljøer. 7 Aldri plaser gjenstander som inneholder væske, som en vase, på TV-en. Væsken kan renne ut og utgjøre en sikkerhetsrisiko. 7 Plasser TV-en på et solid og flatt underlag. 7 Ikke plasser noen gjenstander som f.eks. aviser på TV-en, eller duker eller lignende gjenstander under den. 7 Ikke plasser TV-en for nærme varmeapparater eller i direkte sollys, fordi dette vil forringe nedkjølingen. 7 Høy romtemperatur vil redusere TV-ens levetid. 7 TV-en skal ikke åpnes under noen omstendigheter. Det kan utgjøre en sikkerhetsrisiko, og produktets garanti kan bli ugyldig hvis TV-en åpnes. 7 Sørg for at strømledningen eller AC/DC-adapteren (hvis levert) ikke er skadet. 7 TV-en kan bare brukes med strømkabelen eller AC/ DC-adapteren som ble levert sammen med produktet. 7 Hvis nettpluggen på TV-en er jordet, må du sørge for at den er koblet til en jordet kontakt. 7 Bare sett inn støpselet i strømuttaket etter at du har koblet til de eksterne innretningene og antennen. 7 Sørg for at TV-ens nettplugg kan nås enkelt. 7 Ikke koble til andre innretninger mens TV-en er på. Slå også av annet utstyr før tilkobling. 7 Tordenvær er farlig for alle elektriske innretninger. Selv om TV-en er slått av, kan det skades av et lynnedslag i strømnettet eller antennekabelen. Koble alltid fra strømnettet og antennen under uvær. 7 Rengjør TV-skjermen og kabinettet med en myk og tørr eller fuktig klut. Aldri bruk en våt klut eller vaskemiddel (rengjøringsmiddel for glass, cologne eller tilsvarende rengjøringsmidler). Bare bruk rent vann til å fukte kluten. 7 Når du avgjør hvor du skal installere TV-en må du tenke på at de fleste møbler er belagt med ulike typer lakk eller plast som innholder kjemiske tilsetningsstoffer. Dette kan forårsake korrosjon på føttene til TV-en og føre til flekker på overflaten av møblene som kan være vanskelige eller umulige å fjerne. 7 Skjermen på LCD/LED-TV-en din oppfyller de høyeste kvalitetsstandarder og er kontrollert for pikselfeil. Til tross for den store innsatsen under produksjon, gjør teknologiske årsaker det umulig å utelukke muligheten for at noen piksler er defekte, fullstendig. Forutsatt at disse er innenfor tersklene som er spesifisert av DIN-standarden, kan ikke pikselfeil av denne typen anses som en defekt, som definert i garantien. 7 For å forhindre spredning av brann, må du holde stearinlys eller andre åpne flammer på god avstand fra dette produktet til enhver tid. 7 Bruk TV-en så langt unna mobiltelefoner, mikrobølgeovner og liknende innretninger med høyfrekvente bølger som mulig. Slike radiobølger kan føre til av TV-en ikke fungerer som den skal. 7 Ikke utsett batteriene for høy varme, som direkte sollys, flammer, osv. 7 Ikke bruk gamle og nye batterier sammen. 7 Bytt tomme batterier med batterier av samme modell, styrke og egenskaper. 7 Ved å sikre riktig avhending av disse batteriene vil du bidra til å forebygge potensielle miljøfarer og helsefarer, som kan oppstå ved uriktig avhending av batterier. 7 Advarsel om innretningens emballasje: Produktets emballasje kan resirkuleres. Sørg for at emballasjen avhendes i tråd med lokale forskrifter for å sikre at emballasjen resirkuleres på en miljøvennlig måte. Forsiktig: 7 Hvis du ønsker å bruke en veggbrakett til TV-en, må du lese monteringsanvisningene for veggbraketten nøye eller få forhandleren til å montere den for deg. 7 Ved kjøp av en veggbrakett, må du kontrollere at alle festepunktene som er nødvendige for TV-en finnes på veggbraketten, og at alle brukes når den monteres. 7 Hvis du ikke bruker en veggbrakett skal TV-en stå på det medfølgende stativet. Fordi TV-en kan velte hvis man den brukes uten stativ, eller med et annet stativ, vil dette utgjøre en sikkerhetsrisiko. Tips til energisparing 7 Ikke la TV-en stå på når du ikke ser på den sett den i standby. Hvis du ikke skal bruke TV-en i en lengre periode, bør du koble den fra strømnettet (hvis mulig) eller trekke ut strømledningen. 7 Forhindre bakgrunnsstøy i det rommet der TV-en er plassert. Ved å holde volumet på et jevnt nivå vil du spare energi. 7 Når du bestemmer hvor TV-en skal plasseres, kan du forsøke å plassere den slik at direkte sollys ikke treffer skjermen, men at det kommer bakfra. Dermed kan du bruke TV-en uten å øke kontrasten og spare energi. Merknader om stillbilder. Hvis du ser på det samme bildet over lang tid på skjermen, kan det hende at et stillbilde blir synlig på bakgrunnen. Synlige bilder på bakgrunnen stammer fra LCD/LED-teknologi og krever ingen garantihandling. For å unngå slike tilfeller og/eller minimalisere virkningen, kan du følge tipsene nedenfor. 7 Ikke la samme TV-kanal være på skjermen over lang tid. Kanallogoer kan forårsake denne situasjonen. 7 Ikke la bildene, som ikke er fullskjerm, være på skjermen konstant; hvis ikke streamet i fullskjermformat av senderen, kan du konvertere bildene til fullskjerm ved å endre bildeformater. 7 Høyere lysstyrke og/eller kontrastverdier vil føre til at denne virkningen vises hurtigere. Derfor anbefales det at du ser på TV-en med laveste lysstyrke og kontrastnivåer. NORSK 3

3 OPPSETT OG SIKKERHET Serviceinformasjon for forhandlere Dette produktet er i samsvar med følgende EU-direktiver og -reguleringer: 2006/95/EF: Direktiv for elektrisk utstyr som skal brukes innenfor definerte spenningsområder. 2004/108/EF: Direktiv for elektromagnetisk stabilitet. 2009/125/EF: Direktiv og relevante av krav til miljøvennlig design av energirelaterte produkter, samt følgende underdirektiver 278/2009: Forskrift om krav til miljøvennlig design av eksterne strømforsyningers el-forbruk i uladet tilstand og deres gjennomsnittlige effektivitet i aktiv tilstand (modeller med AC/ DC-adaptere). 642/2009: Forskrift om miljøvennlige designkrav for TV-er. 2010/30/EU: Direktiv om energimerking av energirelaterte produkter, og følgende underdirektiver: 1062/2010: Regulering om energimerking av TV-er. 2011/65/EU: Direktiv om begrenset bruk av farlige stoffer i elektriske produkter, elektroniske husholdningsprodukter og kontorutstyr. 1999/5/EF: Forskrift og radio- og teleterminalutstyr. Hvis du vil ha en utgave av samsvarserklæringen (DoC), besøk: Du kan få tilgang til samsvarserklæringen ved å søke etter TV-modellen din i delen for produktsøk, ved å skrive inn modellnummeret på forsiden til brukermanualen. Merknader for kunder: Følgende informasjon gjelder bare for produkter som selges i land som følger EU-forskrifter. TV-ens trådløse system kan bare brukes i land som er oppført i tabellen nedenfor. AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IS IT LI LT LU LV MT NL NO PL PT RO SE SI SK TR Denne innretningen kan også brukes i land utenfor Europa. For kunder i Italia: Offentlig bruk er underlagt tjenesteleverandørens tillatelse. For kunder i Norge: Radioutstyr er ikke tillatt innenfor et geografisk område på 20 km i diameter på Ny-Ålesund, Svalbord. For kunder i Tyrkia: Innretningens WLAN (WiFi)-funksjon skal bare brukes innendørs. I Tyrkia er bruk utendørs forbudt. Sørg for at WLAN (WiFi)-funksjonen er avslått når du bruker det utendørs. For kunder i Russland: Innretninger med kort rekkevidde med FHSS-moduleringsprogrammer. Maksimalt 2,5 mw e.i.r.p. innsamling av telemetriinformasjon for automatisk sporing og kildeberegningssystemer, er 100 mw e.i.r.p den maksimalt tillatte tetthetsverdien for innretninger med kort rekkevidde for utendørs bruk, uten begrensning for høyde. For bruk til andre formål, gjelder dette utendørs bruk der denne verdien ikke kan overstige 10 m over bakken. Tetthet for innendørs bruk for innretninger med kort rekkevidde er maksimalt 100 mw e.i.r.p. For innretninger med kort rekkevidder, med bredbåndmodulering med DSSS, og andre enn FHSS. Maksimal gjennomsnittlig tetthetsverdi for innretninger med kort rekkevidde som bruker bredbåndsmodulering med DSSS, og andre enn FHSS, er 100mW e.i.r.p. Bare for det formålet å organisere telemetridata for automatisk overvåkning og kildeberegningssystemer, er maksimal verdi som er tillatt for utendørs bruk, for innretninger med kort rekkevidde, 20 mw/mhz eller 100 mw e.i.r.p. Maksimal tetthetsverdi for innendørs bruk av innretninger med kort rekkevidde, er 10 mw/mhz eller 100 mw e.i.r.p. For kunder i Ukrania: Maksimal tetthetsverdi for innendørs bruk av innretninger med kort rekkevidde, sammen med en intern antenne med en forsterkningsfaktor på 6 dbi, er 100 mw e.i.r.p. Nettverksgrensesnitt Dette produktet er beregnet for tilkobling til ADSL-nettverket. Avhending av emballasjen Emballasjen er farlig for barn. Hold emballasjen utenfor barns rekkevidde. Emballasjen til produktet ditt er produsert av resirkulerbare materialer. Dette skal avhendes i samsvar med instruksjoner om avfallshåndtering. Det skal ikke kastes sammen med normalt husholdningsavfall. Miljømerknad Dette produktet er laget av høykvalitetsdeler og -materialer som kan gjenbrukes og resirkuleres. Derfor skal ikke dette produktet kastes sammen med vanlig husholdningsavfall når det ikke lenger fungerer. Ta det med til et innsamlingspunkt for resirkulering av elektriske og elektroniske innretninger. Dette angis ved symbolet på produktet, i brukermanualen og på emballasjen. Finn ut om mer innsamlingspunkter som drives av de lokale myndigheter. Hjelp til med å beskytte miljøet ved å resirkulere brukte produkter. 4 NORSK

4 OPPSETT OG SIKKERHET Lisensen SRS Labs, Inc. varemerke. StudioSound HD-teknologien er produsert under lisens fra SRS Labs, Inc. Produsert på lisens fra Dolby Laboratories. Dolby og double D-logoene er varemerker som tilhører Dolby Laboratories. DivX Certified for å spille av DivX og DivX Plus HD (H.264/MKV) opptil 1080p HD, inkludert innhold av høy kvalitet. OM DIVX VIDEO: DivX er et digitalt videoformat som er laget av DivX, LLC, et datterselskap av Rovi Corporation. Dette er en offisiell DivX Certified -innretning som har passert strenge tester for å bekrefte at den kan spille av DivX -video. Besøk divx.com for mer informasjon og flere programvareverktøy for å konvertere filene dine til DivX-video. OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Denne innretningen må registreres med DivX Certified for å kunne spille av DivX Video-on-Demand (VOD)-filmer du har kjøpt. Gå til DivX VODdelen i USB-innstillinger på innretningen din for å finne registreringskoden. Besøk vod.divx.com for detaljert informasjon om å fullføre registreringen din. DivX, DivX Certified, DivX Plus HD og tilhørende logoer er varemerker som tilhører Rovi Corporation eller dets datterselskaper og brukes på lisens. De er dekket av én eller flere følgende amerikanske patenter: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274. NORSK 5

5 tilkobling/klargjøring A B C D tilkobling av antenne (socket A) 1 For å motta digitale satellittkanaler (DVB-S), må du koble satellittantennekabelen til antennekontakten»satellitt«på TV-en. og/eller 2a For å motta vanlige digitale sendinger (DVB-T), må du koble kabelen til takantennen eller innendørsantennen (passiv eller aktiv innendørsantenne med egen strømforsyning) til antennekontakten»ant In«på TV-en. eller 2b For å motta digitale kabelkanaler (DVB-C), må du koble kabelen til takantennen til antennekontakten»ant In«på TV-en. eller 2c For å motta analoge TV-kanaler, må du koble kabelen til takantennen til antennekontakten»ant In«på TV-en. 7 Ved tilkobling av en innendørsantenne, kan det hende at du må teste den i ulike posisjoner for å få best mulig mottaket. tilkoble eksterne datamedia (socket B) 1 Koble USB-grensesnittet»UsB 3.0«på TV-en og den tilhørende datautgangen på den eksterne innretning sammen (ekstern harddisk, digitalt kamera, kortleser eller MP3-spiller) med en USB-kabel. eller sett minnepinnen inn i USB-grensesnittet»UsB«på siden av TV-en. 7 Begge»UsB«-kontaktene på siden av TV-en støtter 500 ma-strøm, i henhold til USB-standarden. Innretninger som eksterne harddisker osv. som bruker mer strøm kan kobles til i»usb 3.0«-grensesnittet på TV-en. 7 For bedre ytelse fra innretninger som støtter USB 3.0, anbefales det at du kobler de til i»usb 3.0«-grensesnittet. 7 Hvis du bruker en strømkabel til en ekstern harddisk som du kan koblet til i USB-grensesnittet»UsB 3.0«, må strømledningen til den eksterne harddisken kobles fra når TV-en slås av. 6 norsk

6 TILKOBLING/KLARGJØRING Koble til BluRay-spiller eller et spill pad (socket C) 1 Koble kontakten»hdmi1 (MHL)«,»HDMI2«,»HDMI3«,»HDMI4 (ARC)«eller»HDMI5 4k2k«på TV-en og korresponderende HDMI-kontakt på den eksterne innretningen ved hjelp av en standard HDMI-kabel (digitalt video- og lydsignal). Sette inn CA-modulen (sopr D) 7 Slå av innretningen før du setter inn CA-modulen i»ci1«- eller»ci2«-sporet. 1 Sett smartkortet i CA-modulen. 2 Sett inn CA-modulen med smartkortet i»ci1«- eller»ci2«-sporet på TV-en. 7 For å se hvilken CA-modul som finnes i felles grensesnitt-sporet, gå til undermenyen»ca-modul«. 7 Når du setter inn en CA-modul i CI-åpningen på TV-en for første gang, vent litt for å la TV-en registrere CA-modulen. Tilkobling av strømledning 1 Koble strømledningen inn i et vegguttak. 7 Plugg støpselet i strømuttaket etter at du har koblet til de eksterne innretningene og antennen. 7 Ikke bruk et adapterstøpsel eller en skjøteledning som ikke oppfyller gjeldende sikkerhetsstandarder. Ikke gjør noen endringer på strømledningen. Sette batteriene inn i fjernkontrollen 1 Åpne batterirommet ved å fjerne lokket. 2 Sett inn batteriene (2 x 1,5 V mikro, for eksempel R03 eller AAA). Vær oppmerksom på polariteten (merket på basen av batterirommet). 3 Lukk batterirommet. 7 Hvis TV-en ikke lenger reagerer riktig på fjernkontrollens kommandoer, kan batteriene være tomme. Tomme batterier skal fjernes fra batterirommet. 7 Produsenten frasier seg alt ansvar for skade som følge av brukte batterier. Miljømerknad 7 Dette symbolet på batteriet eller på pakningen indikerer at batteriet som leveres med dette produktet ikke skal behandles som husholdningsavfall. På enkelte batterier kan dette symbolet brukes i kombinasjon med et kjemisk symbol. Det kjemiske symbolet for kvikksølv (Hg) eller bly (Pb) legges til hvis batteriet inneholder mer enn 0,0005 % kvikksølv eller 0,004 % bly. Batterier, inkludert de som ikke inneholder tungmetall, kan ikke kastes med husholdningsavfall. Kast brukte batterier på en miljøvennlig måte. Finn ut om de lovbestemte forskriftene som gjelder der du bor. NORSK 7

7 oversikt fjernkontroll hovedfunksjoner Bytter fra standbymodus velger kanaler direkte. Velger kanallisten («ALL»,»FAV 1«til»FAV 4«). Slår TV-en av og på (standby). Bytter mellom tekst-tv og TV-modus. Avslutter menyer og applikasjoner. Åpner MyApps-menyen. Viser informasjon. Åpner menyen. Åpner kanallisten. Åpner verktøymenyen åpner/lukker kontrollmenyen når du spiller av en fil i DLNA-menyen. Kanalbyttefunksjon sender menyen ett nivå tilbake. Åpner den elektroniske TV-guiden. Åpner forhåndsvalget for AV-kanaler. Velg deretter med»<«eller»>«og trykk på»ok«for å godta. Justerer volumet. Slår volumet på/av (lydløs). Spill inn, avspilling, sette på pause eller stoppe (bare digitale TV-kanaler). Bytter fra standby velger stasjoner trinnvis Åpner mediaspillermenyen. Åpner 3D-menyen. Åpner Netflix programmet. Markørkontroll Flytter markøren opp og ned i menyene. Flytter markøren til venstre/høyre i menyene. Åpner kanallisten aktiverer ulike funksjoner. 8 norsk

8 oversikt navigasjon i menyene Hovedmenyen og undermenyer for TV-apparatet gjør at du kan velge mange funksjoner og utføre alle nødvendige innstillinger. Du kan få tilgang til hovedmenyen med»menu«og velge undermenyene ved bruk av»v«eller»λ«. For å aktivere den ønskede undermenyen velg»ok«. Velg innstillingene ved bruk av»< «eller» > «. For å gå tilbake til forrige menynivå trykk på»<«, og for å skjule menyen trykk på»menu«på nytt. eksempel, innstilling av skjermens lysstyrke 1 Vis menyen med»menu«. Hovedmenyen vises. TV No Channel No Channel No Channel No Channel No Channel No Channel APP WEB Kontrollknapper på tv-en on off Strømbryter, slår fjernsynet over i standbymodus og av. flerfunksjonsbryter Ved å bruke flerfunksjonsbryteren»8/i/sel«på TV-en kan du utføre ulike innstillinger. Det kan være at ingen menyer er synlige på skjermen. Ved å trykke på bryteren går TV-en fra standbymodus. I bruk: Trykk på bryteren for å vise navigasjonsmenyen. Flytt bryteren opp og ned for å velge ønsket menypunkt: Angi til volumnavigering; Angi til kanalnavigering. Åpne inngangskildemeny. Gå til standby. Tilgangsfunksjon / angi ved å trykke. Flytt bryteren opp/ned for å velge funksjon/innstilling. Settings Back Exit 2 Aktiver menyelementet»innstillinger«med»ok«. 3 Aktiver menyelementet»bildeinnstillinger«med»ok«.»bildeinnstillinger«-menyen vises. < TV-innstillinger Bildeinnstillinger Lydinnstillinger > 3D-innstillinger Bildeformat 16:9 Bildemodus Livlig Backlight Bruker Avansert Returner til standard skjerminnstillinger OK Endre område Tilbake Avslutt 4 Velg den ønskede undermenyen (f.eks.»bildemodus«) med»v«eller»λ«og aktiver med»ok«. 5 Aktiver innstillingen med»< «eller» > «. Bildemodus Natural Tilbake 6 Gå tilbake til undermenyen med»< «; Eller: Slå av menyen med»menu«. norsk 9

9 INNSTILLINGER Innledende oppsett TV-en er utstyrt med en»installasjonsassistent«som vil lede deg trinnvis gjennom de grunnleggende innstillingene. Ved hjelp av skjermdialogen presenterer brukerguiden tilsynelatende avanserte innstillinger og dataoppføringer på en enkel og brukervennlig måte. Side- og dialogelementer vises på skjermen, som viser de påfølgende og sannsynlige brukstrinnene. For å gjennomføre dette må du være i stand til å se symbolene på fjernkontrollen. Grunnleggende oppsett i detalj: språkvalg velge land velge brukermodus nettverksinnstillinger (valgfritt) Stasjonsinnstillinger (DVB-S, DVB-T, DVB-C og analoge kanaler). Detaljerte innstillinger på side 12 og 13. Innstillinger for tilkobling til et hjemmenettverk Avhengig av tilkoblingen til hjemmenettverket, kan du koble TV-en til hjemmenettverket som følger: via en LAN-tilkobling eller uten kabel via WLAN Det er to alternativer for LAN-tilkobling: Automatisk tilkobling alle data for tilkoblingsinnstillingene («IP-adresse»,»Netmask»,»Gateway«og»DNS«) hentes fra modemet automatisk. Manuell tilkobling alle data for tilkoblingsinnstillingene («IP-adresse»,»Netmask»,»Gateway«og»DNS«) må konfigureres manuelt. Det er flere muligheter hvis du bruker WLAN: Automatisk tilkobling alle data for tilkoblingsinnstillingene («IP-adresse«,»Netmask«,»Gateway«og»DNS«) hentes fra modemet automatisk. Avhengig av ruteren, kan du bruke følgende alternativer: Alternativ»WPS-PBC«(trykknappkonfigurasjon) Koble til med en WPS-PIN Koble til ved å skrive inn nettverkspassordet. Manuell tilkobling alle data for tilkoblingsinnstillingene («IP-adresse«,»Netmask«,»Gateway«og»DNS«) må konfigureres manuelt. Stille inn TV-kanaler Avhengig av hva slags antenne som er koblet til, kan du bestemme hvilke kanaler du ønsker at TV-en skal søke etter. DVB-S Søker etter digitale TV-kanaler fra satellitten, fra side 13. Du har to alternativer for dette søket: den grunnleggende installasjonen som forhåndsinnstiller et standardvalg, f.eks. satellitt Astra 19,2 øst, du trenger bare å starte søket den avanserte installasjonen, som lar deg foreta alle innstillingene og stille inn parametrene for ditt mottakersystem. DVB-C For å sette opp digitale kabelkanaler, se side 13. DVB-T For å sette opp digitale, terrestriale kanaler, se side 13. Se»Spesialinnstillinger«i Detaljert Manual for å søke etter analoge TV-kanaler. 7 Se»Spesialinnstillinger«i Detaljert Manual for mer informasjon om innstilling av digitale TV-kanaler. 10 NORSK

10 INNSTILLINGER Innledende oppsett oversikt Velg språk (side 12, trinn 3) Velg land (side 12, trinn 5) Velg modus (side 12, trinn 6) Nettverksoppsett (side 12, trinn 8) Kablet (side 12, trinn 8) Trådløst (side 12, trinn 13) Trådløs WPS (kapittelside 20) Automatisk (side 12, trinn 8) Manuell (detaljert Manual) Automatisk (side 12, trinn 13) Manuell (detaljert Manual) Knapp (kapittelside 20) PIN (kapittelside 20) Stille inn TV-kanaler (side 13, trinn 22) DVB-T (side 13, trinn 31) DVB-C (side 13, trinn 26) DVB-S (side 13, trinn 22) Automatisk (side 13, trinn 31) Manuell (detaljert Manual) Automatisk (side 13, trinn 26) Manuell (detaljert Manual) Automatisk (side 13, trinn 22) Manuell (detaljert Manual) Kanalredigering (side 14) NORSK 11

11 INNSTILLINGER Planlegge innledende oppsett 1 Sett TV-en i standby med strømbryteren»on OFF». 2 Slå TV-en fra standby med»8«,»1 0«eller»P+«eller»P-». Grunnleggende oppsett-menyen vises første gang innretningen slås på. Hei! Jeg heter Grundig TV. Hvilket språk skal vi kommunisere på? Česky Français Polski Suomi Hjelp: Dansk Hrvatski Português Svenska 12 NORSK Grunnleggende oppsett Menyspråk Deutsch Italiano Pyccкий Бългaрски English Magyar Româneşte Slovenčina Velg språk. Nettverksinnstillinger Español Nederlands Slovenščina Lietuviᶙ OK Eλληvıκά Norsk Eesti Türkçe 7 Hvis»Grunnleggende oppsett«-menyen ikke vises på skjermen, kan du foreta innstillingene ved å følge instruksjonene for å tilbakestille TV-en til fabrikkinnstillinger, på i Detaljert Manual. 3 Velg menyspråk med»<«,»>«,»v«eller»λ«og trykk på»ok«for å bekrefte.»velkommen«-menyen vises. 4 En trinnvis installasjon er nødvendig for å kunne bruke TV-en. Trykk på»ok«for å starte installasjonen. 5 Velg landet TV-en skal brukes i med»<«,»>«,»v«eller»λ«, og trykk på»ok«for å bekrefte.»brukermodus«-menyen vises, og alternativet»hjemmemodus«er valgt. 6 Bekreft alternativet»hjemmemodus«med»ok» eller velg alternativet»forbedret«med»<«eller»>«og trykk på»ok«for å bekrefte.»hjemmemodus«inneholder forhåndskonfigurerte TV-innstillinger som sørger for energisparing i samsvar med EUP.»Forbedret«hvis du ønsker å bruke TV-en til en demonstrasjonspresentasjon, vil innstillingene for bilde og volum økes i denne modusen. Økt modus bruker mer energi. 7 Trykk på»ok«for å bekrefte»neste».»nettverksinnstillinger«vises. 7 Hvis du ønsker å koble TV-en til et hjemmenettverk, fortsett til punkt 8 for automatisk LAN-tilkobling, eller fortsett til punkt 13 for automatisk WLAN-tilkobling. 7 Hvis det ikke er nødvendig å koble til et hjemmenettverk, kan du hoppe over denne innstillingen ved å bruke» «(blå). Fortsett innstillingene på punkt. 22, 26 eller 31. Velg Koble til et hjemmenettverk med en LAN-kabel 8 Trykk på»v«, linjen»endre tilkoblingstype«er valgt og trykk på»ok«for å bekrefte. 9 Velg alternativet»kablet«med»<«eller»>«, og trykk på»ok«for å bekrefte. 7 Innstillingene for manuell LAN-tilkobling står på i Detaljert Manual. 10 Trykk på» «(rød) for å velge»koble til«-alternativet for å opprette forbindelse til modemet.»kobler til... Vent litt«vil vises, og hvis tilkoblingen opprettes vil»tilkobling til gateway: Vellykket«vises. 11 Trykk på» «(grønn) for å kontrollere utførte innstillinger og at det lokale nettverket og Internett-tilkoblingen er opprettet.»tester... Vent litt«vil vises, og hvis tilkoblingen opprettes vil»tilkobling til gateway: vellykket«,»internett-tilkobling: vellykket«vises. 12 For å bytte til»kildeoppsett«-menyen, trykk på» «(blå). 7 Forsett søke etter TV-kanaler med: punkt 22 for DVB-S-mottak punkt 26 for DVB-C-mottak punkt 31 for DVB-T-mottak Koble til automatisk ved å skrive inn nettverkspassordet 13 Trykk på»v«, linjen»endre tilkoblingstype«er valgt og trykk på»ok«for å bekrefte. 14 Velg alternativet»trådløst«med»<«eller»>«og trykk på»ok«for å bekrefte. 15 Bekreft meldingen»vil du slå på WiFi?«med» «(grønn). 16 Velg linjen»velg adgangspunkt«med»v«eller»λ«, og trykk på»ok«for å bekrefte.»velg adgangspunkt«-menyen vises og tilgjengelige, tråløse nettverk er skannet og vises i menyen. 17 Velg nettverket du ønsker å koble til med»v«,»λ«,»<«eller»>«og trykk på»ok«for å bekrefte. Skjermen for passord for trådløst nettverk vises. 18 Velg ønsket tegn med»v«,»λ«,»<«eller»>«, og gå til neste tegn med»ok«. Ved bruk av»shift«,»ok«, kan du veksle mellom store bokstaver / tall og små bokstaver / spesialtegn. Velg» «for å slette et tegn som er skrevet inn, og trykk på»ok«for å bekrefte. 19 Bekreft passordet med» «(grønn).»kobler til... Vent litt«vil vises, og hvis tilkoblingen opprettes vil»tilkobling til gateway: vellykket«vises. 20 Trykk på» «(grønn) for å kontrollere utførte innstillinger og at det lokale nettverket og Internett-tilkoblingen er opprettet.»tester... Vent litt«vil vises, og hvis tilkoblingen opprettes vil»tilkobling til gateway: vellykket«,»internett-tilkobling: vellykket«vises. 21 For å bytte til»kildeoppsett«-menyen, trykk på» «(blå).

12 INNSTILLINGER Forsett søke etter TV-kanaler med: punkt 22 for DVB-S-mottak punkt 27 for DVB-C-mottak punkt 32 for DVB-T-mottak Søke etter TV-kanaler med satellittsignal (DVB-S) 22 Velg alternativet»satellitt«med»<«eller»>«og trykk på»ok«for å bekrefte. Satellitten Astra 19,2 øst er forhåndsangitt. 23 Bekreft trykknappen»neste side«med»ok«. 7 Velge kanaltype. Trykk på»<«eller»>«for å velge om du bare ønsker å søke etter digitale kanaler (digital), eller bare radiokanaler (radio) eller begge (digital + radio), og trykk på»ok«for å velge marker eller fjern markeringen for»digital«og/eller»radio«. 7 Velge søkemodus. For å velge om du bare ønsker å søke etter gratis, digitale TV-kanaler (gratis), bare krypterte, digitale TV-kanaler (kryptert) eller begge deler (gratis + kryptert), trykk på»<«eller»>«, og trykk på»ok«å velge, og markere eller fjerne markeringen for»gratis«og/eller»kryptert«. 24 Trykk på» «(rød) for å starte søket.»automatisk kanalsøk«-menyen vises og søket etter TV-kanaler starter. Søket er fullført når»søket er fullført!«vises. 25 Velg»Kanalredigering«med» «(rød). Stille inn digitale TV-kanaler (DVB-C) 26 Velg alternativet»kabel«med»<«eller»>«, og trykk på»ok«for å bekrefte. 27 Velg linjen»skanningstype«med»v«eller»λ«. Velg alternativet»hurtig«eller»full«med»<«eller»>«. Søkefunksjonen»Hurtig«stiller inn kanalene i henhold til informasjon fra kabelleverandøren i kringkastingssignalet. Søkefunksjonen»Full«søker i hele det valgte frekvensområdet. Søket kan ta lang tid med dette alternativet. Denne skanningstype anbefales ikke. Enkelte kabelleverandører støtter ikke»hurtig«-søk. 7 Du kan øke hastigheten på søket. For å gjøre det trenger du frekvens og nettverk-id. Denne informasjonen kan du få fra kabelleverandøren eller i fora på Internett. 28 Bruk»V«til å velge trykknappen»neste side«og bekreft med»ok«. 7 Utfør kanaltypevalg. Trykk på»<«eller»>«for å velge om du bare ønsker å søke etter digitale kanaler (digital), eller bare analoge kanaler (analog) eller begge (digital + analog), og trykk på»ok«for å velge marker eller fjern markeringen for»digital«og»analog«. 29 Trykk på» «(rød) for å starte søket.»automatisk kanalsøk«-menyen vises og søket etter TV-kanaler starter. Søket er fullført når»søket er fullført!«vises. 30 Velg»Kanalredigering«med» «(rød). Stille inn terrestriske TV-kanaler (DVB-T) 31 Velg alternativet»luft«med»<«eller»>«, og trykk på»ok«for å bekrefte. Viktig: 7 Antennestrømforsyningen (5 V) kan bare slås på hvis antennen er en aktiv innendørsantenne med en signalforsterker, og ikke allerede er forsynt med spenning via et strømuttak (eller lignende strømforsyning). Ellers kan du forårsake en kortslutning og skade som ikke kan repareres på antennen. 32 Velg linjen»aktiv antennekraft«med»v«eller»λ«. Slå på strømforsyningen til antennen med»<«eller»>«(«på«). 33 Velg linjen»neste side«med»v«eller»λ«, og trykk på»ok«for å bekrefte. 7 Utfør kanaltypevalg. Trykk på»<«eller»>«for å velge om du bare ønsker å søke etter digitale kanaler (digital), eller bare analoge kanaler (analog) eller begge (digital + analog), og trykk på»ok«for å velge marker eller fjern markeringen for»digital«og»analog«. 34 Trykk på» «(rød) for å starte søket.»automatisk kanalsøk«-menyen vises og søket etter TV-kanaler starter. Søket er fullført når»søket er fullført!«vises. 35 Velg»Kanalredigering«med» «(rød). NORSK 13

13 INNSTILLINGER Endre kanalredigering for digitale kanaler Kanalene som ble funnet vil på slutten av søket lagres i»kanalredigering«. Du kan slette kanaler som ikke er nødvendige fra programtabellen, du kan endre kanalrekkefølgen i programtabellen og låse enkelte kanaler (foreldrekontroll). Du kan også legge til kanaler på favorittlisten, og i tillegg kan du endre rekkefølge på kanalene i favorittlisten. I Kanalredigering, trykk på»p+«for å bytte kanallisten til neste side, trykk på»p «for å bytte den tilbake til forrige side. For å utføre søk i Kanalredigering-menyen etter kanalnavn, trykk på» «(rød). For å vise kanalene i Kanalredigering-menyen etter antennetype, trykk på» «(grønn) og»ok«. For å bruke filtre og verktøy i Kanalredigering-menyen, trykk på» «(gul). Åpne programtabellen 1 Åpne menyen med»menu«. 2 Aktiver»Innstillinger«-menyen med»ok«. 3 Velg alternativet»kildeoppsett«med»>«eller»<«, og trykk på»ok«for å bekrefte. 4 Velg linjen»kanalredigering«med»v«eller»λ«, og trykk på»ok«for å bekrefte.»kanalredigering«-menyen vises. Das Erste 1 Channel Editor Satellite All Das Erste 24 HD1 TV Sport Viktig: 14 NORSK i ZDF HD Sport Life SAT SAT1 HD Test Film SKY N24 SAT 3 Promo TV SAT3 RTL Sport1 TV5 dd.mm.yyyy hh:mm Search for Channels Antenna Type Tools Tune Channel 7 Programtabellen og favorittlistene lagres separat for all inngangskilder (satellitt, kabel, luft). 7 Programtabellen med gjeldende innhold vil vises når du velger programtabell. 7 A Cl-modulen og smartkortet er nødvendig for å vise kanalen hvis det er et» «-tegn ved siden av kanalnavnet i programtabellen. 7 Fordi innstilte datakanaler ikke vises i kanallisten, kan antall kanaler som vises i kanallisten være færre enn Søke etter kanaler etter navn i Kanalredigering Når du bestemmer kanalenes plassering i Kanalredigering, kan du søke etter og velge med de tre første tegnene i kanalnavnet. 1 I»Kanalredigering«-menyen, kan du velge søkemodus ved å trykke på» «(rød). 2 Velg det første tegnet i kanalnavnet du ønsker å søke etter med»v«,»λ«,»<«eller»>«, og trykk på»ok«for å bekrefte. Gjenta inntastingen for neste tegn. Kanalene som blir funnet vil vises til høyre på skjermen. 3 Med»>«kan du gå til resultatdelen, velg kanaler du søker etter med»v«eller»λ«, og marker den med»ok«. 7 For å endre plassering, slette eller legge kanaler til favorittlisten, må du forsette å lese den relevante delen. 4 Vend tilbake til forrige meny ved å trykke på»back <«. 5 For å avslutte»kanalredigering«-menyen, må du trykke på»exit«. Slette kanaler i Kanalredigering 1 I»Kanalredigering«-menyen må du velge kanalen(e) du ønsker å slette med»v«,»λ«,»<«eller»>«, og markere TV-kanalen ved å trykke på»ok«. Kanalen er markert med» «. 2 Trykk på» «(gul).»verktøy«-menyen vises. 3 Velg linjen»slett«med»v«eller»λ«, og trykk på»ok«for å bekrefte. 4 For å bekrefte at du ønsker å slette må du trykke på» «(grønn) eller for å avbryte sletteprosessen må du trykke på» «-knappen (rød). 5 For å avslutte»kanalredigering«-menyen, må du trykke på»exit«. Flytte kanaler i kanalorganisereren til andre kanalposisjoner 1 I»Kanalredigering«-menyen må du velge kanalen(e) du ønsker å flytte med»v«,»λ«,»<«eller»>«, og markere TV-kanalen ved å trykke på»ok«. Kanalen er markert med» «. 2 Trykk på» «(gul).»verktøy«-menyen vises. 3 Velg linjen»flytt«med»v«eller»λ«, og trykk på»ok«for å bekrefte. 7 Når du endrer kanalrekkefølgen, vil kanalnumrene fra kringkasteren endres. 7 Hvis du flytter mer enn én kanal, vil kanalene flyttes etter hverandre i henhold til kanalrekkefølgende. 4 Velg kanalens nye plassering med»v«,»λ«,»<«eller»>«, og trykk på»ok«for å bekrefte. 5 For å avslutte»kanalredigering«-menyen, må du trykke på»exit«.

14 INNSTILLINGER Vise kanaler i Kanalredigering etter antennetype Hvis du har mer enn én antennetype, kan du vise kanalene i Kanalredigering etter antennetype. 1 For å vise kanalene i»kanalredigering«-menyen etter antennetype, trykk på» «(grønn). 2 Velg»Luft«,»Kabel«eller»Satellitt«med»<«eller»>«, og trykk på»ok«. TV-en vil bytte til antennesystemet du har valgt og kanalene vil vises. 3 For å avslutte»kanalredigering«-menyen, må du trykke på»exit«. Kanalrekkefølge i Kanalredigering Du kan velge kanalenes rekkefølge i Kanalredigering i henhold til ulike kriterier som TV, radio eller kryptert/ukryptert. 1 For å velge kanalrekkefølge i henhold til ulike kriterier i»kanalredigering«-menyen, trykk på» «(gul). 2 Velg kriteriene for rekkefølgen du ønsker med»v«eller»λ«, og trykk på»ok«for å bekrefte. Kanalene vil vises i»kanalredigering«-menyen i henhold til kriteriene du har valgt. 3 For å avslutte»kanalredigering«-menyen, må du trykke på»exit«. Opprette en favorittliste Du kan velge favorittkanalene dine og lagre dem i opptil fire lister (FAV1 til FAV4). 7 Favorittlister må opprettes separat for alle inngangskilder (satellitt, kabel og luft). 7 Trykk på»fav«for å velge favorittliste. 1 I»Kanalredigering«-menyen må du velge kanalen(e) du ønsker å legge til i favorittlisten med»v«,»λ«,»<«eller»>«, og markere TV-kanalen ved å trykke på»ok«. Kanalen er markert med» «. 2 Trykk på» «(gul).»verktøy«-menyen vises. 3 Velg linjen»legg til fav.«med»v«eller»λ«, og trykk på»ok«for å bekrefte. «Legg til fav.«-menyen vises. 4 Velg favorittlister du ønsker å legge de valgt kanalene til i, med»v«eller»λ«, og lagre med»ok«. Kanalene er markert i Kanalredigering med»❶«,»❷«,»❸«eller»❹«. Du kan legge samme kanal til i mer enn én favorittliste. Hver favorittliste kan lagre opptil 255 kanaler. 7 Du kan slette kanaler fra favorittlisten. Trykk på» «(gul), velg favorittlisten kanalen ligger i med»v«eller»λ«, og trykk på»ok«for å bekrefte. Velg kanalen(e) du ønsker å slette med»v«,»λ«,»<«eller»>«, og marker kanalen ved å trykke på»ok«. Trykk på» «(gul) og velg linjen»fjern fra fav.«med»v«,»λ«, og bekreft med»ok«. Kanalen du har valgt er nå slettet fra favorittlisten. 7 Når en kanal som er lagret i en favorittliste slettes, oppdateres kanalrekkefølgen i favorittlisten. 5 For å avslutte»kanalredigering«-menyen, må du trykke på»exit«. Sortere kanaler i favorittlisten Du kan endre kanalsorteringen i favorittlisten. 1 For å velge favorittlisten i»kanalredigering«, trykk på» «(gul). 2 Velg favorittlisten du ønsker å sortere med»v«eller»λ«, og trykk på»ok«for å bekrefte. Valgte kanaler fra favorittlister vil vises. 3 Velg kanalen(e) du ønsker å flytte med»v«,»λ«,»<«eller»>«, og markere TV-kanalen ved å trykke på»ok«. Kanalen er markert med» «. 4 Trykk på» «(gul).»verktøy«-menyen vises. 5 Velg linjen»flytt«med»v«eller»λ«, og trykk på»ok«for å bekrefte. 7 Hvis du flytter mer enn én kanal, vil kanalene flyttes etter hverandre i henhold til kanalrekkefølgende. 6 Velg kanalens nye plassering med»v«,»λ«,»<«eller»>«, og trykk på»ok«for å bekrefte. 7 For å avslutte»kanalredigering«-menyen, må du trykke på»exit«. NORSK 15

15 BRUKE TV-EN Grunnleggende funksjoner Slå på og av 1 Sett TV-en i standby med strømbryteren»on OFF«. 2 Trykk på»8«,»1 0«,»P+«eller»P-«for å slå TV-en på fra standbymodus. 3 Trykk på»8«for å sette TV-en i standby. 4 Sett TV-en i standby med strømbryteren»on OFF«. Velge kanaler 1 Bruk»1 0«til å velge kanaler direkte. 2 Velg TV-kanaler trinnvis med»p+«eller»p-«. 3 Åpne kanallisten ved å trykke på»ok«, velg kanallisten ved å trykke på»<«eller»>«, og bekreft med»ok«. Lukk deretter kanallisten med»exit«. 7 Programinformasjon for neste dag kan hentes med»λ«. 7 Slå på radiokanaler ved å hente de fra kanallisten med»ok«, trykk på» «(blå), og bruk»<«eller»>«til å velge alternativet»radio«. Velg radiokanaler med»<«eller»>«, og bekreft med»ok«. 7 Gå tilbake til listen over TV-kanaler ved å hente kanallisten med»ok«, trykk på» «(blå), og bruk»<«eller»>«til å velge alternativet»digital«. Bekreft så med»ok«. 7 For å spare energi, kan du slå av skjermen i»radiomodus«(se»praktiske FUNKSJONER«i Detaljert Manual ) Velge stasjoner fra listene Du kan velge stasjoner fra ulike lister (f.eks. ALL, FAV1-FAV4). 1 Trykk på»fav«for å hente favorittlistemenyen.»velg favoritter«-menyen vises. 2 Velg kanallisten med»<«eller»>«, og åpne den med»ok» 3 Velg kanalen med»<«eller»>«, og trykk på»ok«for å bekrefte. 4 Trykk på»exit«for å lukke kanallisten. Velge AV-kanaler 1 Åpne»Velg kilde«-menyen med» «. 2 Velg ønsket posisjon for AV-kanalen med»<«eller»>«, og bekreft med»ok«. 3 Bruk»1...0«for å bytte tilbake til TV-kanalen. Justere volumet 1 Juster volumet med» o +«. Lydløs 1 Bruk»p«for å slå av lyden (lydløs) og for å slå den på igjen. Vise informasjon 1 For å vise informasjon, trykk på»?«gjentatte ganger. Visningen forsvinner automatisk etter en stund. Bildeinnstillinger 1 Åpne Verktøy-menyen med»tools«. 2 Velg linjen»bildemodus«med»v«eller»λ«. 3 Velg bildeinnstillingen ved å trykke på»<«eller»>«. 7 Bildeinnstilingen»Spill«kan bare velges i»hdmi«-,»component«eller»pc«-modus. 4 Trykk på»exit«for å avslutte innstillingene. Lydinnstillinger 1 Åpne Verktøy-menyen med»tools«. 2 Velg linjen»forh.innst. lyd«med»v«eller»λ«. 3 Velg lydinnstillingen ved å trykke på»<«eller»>«. 4 Trykk på»exit«for å avslutte innstillingene. Lydspråk Du kan velge ulike språk når du ser på digitale kanaler. Dette er avhengig av programmet som kringkastes. 1 Trykk på» «for å åpne valgmenyen. 2 Velg språket med»v«eller»λ«, og trykk på»ok«for å bekrefte. 3 Trykk på»exit«for å avslutte innstillingene. Undertekster Du kan velge ulike undertekster når du ser på digitale kanaler. Dette er avhengig av programmet som kringkastes. 1 Trykk på» «for å åpne valgmenyen. 2 Velg språket med»v«eller»λ«, og trykk på»ok«for å bekrefte. 7 Undertekster i terrestriale, digitale sendinger støttes ikke i 3D-modus. 3 Trykk på»exit«for å avslutte innstillingene. Zoomfunksjon Med denne funksjonen kan du forstørre bildet på TV-en. 1 Åpne Verktøy-menyen med»tools«. 2 velg linjen»zoom«med»v«eller»λ«. 3 Velg zoominnstillinger med»<«eller»>«, og bekreft med»ok«. Bildet forstørres som senterfokusert. 4 For å navigere i det forstørrede bildet, trykk på» «(rød) og flytt skjermen med»<«,»>«,»v«eller»λ«. 5 Vend tilbake til zoommenyen ved å trykke på»back <«. 7 Zoom-funksjonen støttes ikke i 3D-modus. 6 Trykk på»exit«for å avslutte innstillingene. 16 NORSK

16 BRUKE TV-EN Utkoblingstimer I»Utkoblingstimer«-menyen kan du oppgi en tid for når TV-en skal slå seg av. Etter denne tiden har gått, vil TV-en gå over i standbymodus. 1 Åpne Verktøy-menyen med»tools«. 2 Velg linjen»utkoblingstimer«med»v«eller»λ«. 3 Velg utkoblingstiden med»<«eller»>«. 7 Angi funksjonen til»av«med» <«eller»>«, for å slå den av. 4 Trykk på»exit«for å avslutte innstillingene. Kanalbyttefunksjon Denne funksjonen gjør at du kan lagre TV-kanalen du ser på og bytte til andre kanaler (kanalbytte). 1 Velg kanalen du ønsker å lagre i kanalbytteminnet med»1 0«eller»P+«,»P-«(for eksempel kanal 1, BBC 1) og lagre med»back <«. 2 Bytt kanaler med»1 0«eller»ΛV«. 3 Nå kan du bruker»back <«for å bytte mellom den lagrede kanalen (i dette eksempelet, BBC1) og den kanalen du så på. 4 Trykk på»exit«for å avslutte kanalbyttefunksjonen. 3D function 7 Du finner en beskrivelse av 3D-funksjonen i Detaljert Manual. Elektronisk TV-guide (RoviGuideTM) Den elektroniske TV-guide har to modi: tilkoblet og frakoblet. I frakoblet modus mottas sendingsinformasjonen bare vis kringkasting. Mye av innholdet mottas via Internett i tilkoblet modus, som programinformasjon, kanallogoer, informasjon om spillere, bilder, fragmenter, osv. Logge på»roviguidetm» Når du bruker den elektroniske TV-guiden for første gang, må du logge på. 1 Trykk på»guide«for å starte den elektroniske TVguiden.»Vilkår og betingelser«vises. 2 Med»V«vises Vilkår og betingelser, velg trykknappen»jeg godtar«, og trykk på»ok«for å bekrefte. 3 Oppgi postnummeret med»1 0«. 4 Bekreft og logg på med»ok«. Elektronisk TV-guide i frakoblet modus I frakoblet modus tilbyr den elektroniske programguiden en oversikt over alle programmer som kommer til å sendes i løpet av den neste uka (bare for digitale stasjoner). 1 Trykk på»guide«for å starte den elektroniske TVguiden. En melding vises. 2 Velg trykknappen»fortsett«med»v«, og trykk på»ok«for å bekrefte. 7 Ikke alle kanaler har en detaljert TV-guide. 7 Mange kringkastere tilbyr det daglige programmet, men ingen detaljerte beskrivelser. 7 Enkelte kringkastere gir ingen informasjon. 3 Velg TV-kanal med»v«eller»λ«. Informasjonen om det faktiske programmet vises i den valgte TV-kanalen. 4 Bytt til informasjon om gjeldende program med»ok«. 7 For å hente mer informasjon om programmer, trykk på»v«eller»λ«gjentatte ganger. 7 For å vise et lite bilde av programmet, velg»se«-knappen med»>«og bekreft med»ok«. 7 Det valgte programmet kan spilles inn (hvis et ekstern datamedium er koblet til). Spill inn ved å velge»se«-knappen med»>«, trykk på»v«og velg»ta opp«-knappen, og bekreft med»ok«. Bekreft visningen med»ok«. 7 For å legge det valgte programmet til påminnelsestimer, velg»se«-knappen med»>«, trykk på»v«og velg»påminnelse«-knappen, og bekreft med»ok«. Bekreft visningen med»ok«. 5 Gå tilbake til programoversikten med»back <«. NORSK 17

17 BrUKe tv-en Trykk på»>«for å velge informasjon om neste program, og»<«for å få tilbake til informasjon om gjeldende program. 7 Bytt tilbake til kanalvalg med»<«. 7 Du kan filtrere enkelte programtyper. For å filtrere må du trykke på»<«for å velge alternativet»alle«, og trykk på»v«eller»λ«for å velge ønsket programtype, og bekreft med»ok«. 8 Trykk på»exit«for å lukke kanalguide. elektronisk tv-guide i tilkoblet modus Alternativer for»søk«og»forslag«vises i den elektroniske programguiden i tilkoblet modus, i motsetning til i frakoblet modus. Mye av innholdet mottas via Internett med dette alternativet, som programinformasjon, kanallogoer, informasjon om skuespillere, bilder, fragmenter, osv. (bare for digitale kanaler). 1 Trykk på»guide«for å starte den elektroniske TVguiden.»Elektronisk TV-guide«vises. 2 Trykk to ganger på»<«for å vise toppmenyen. Alternativet»TV-lytting«er markert. 3 Velg linjen»søk«med»v«eller»λ«, og trykk på»ok«for å bekrefte. Et tastatur vises. 4 Velg ønskede tegn i søkekriteriet med»v«,»λ«,»<«eller»>«, og flytt til neste tegn med»ok«. Ved å bruke trykknappen»slett«, kan du slette alle søkekriteriene, og med trykknappen»tilbake«kan du slette søkekriteriene trinnvis. 5 Velg trykknappen»søk etter:«med»λ«, og trykk på»ok«for å bekrefte. Resultatene vises til høyre på skjermen. 6 Ved å trykke på»>«én gang kommer du til resultatene, og du kan velge resultater med»v«eller»λ«, og vise underkategorier med»ok«. 7 For å søke etter bestemte kategorier, trykk på»<«for å velge alternativet»on demand«, og trykk på»ok«for å bekrefte. Velg ønsket kategori fra listen med»v«eller»λ«, og bekreft med»ok«. 7 For å avslutte den elektroniske programguiden, trykk på»exit«. hva er hbbtv? HbbTV er neste generasjons interaktive tekst-tv-sendinger med moderne struktur, innhold og HD-bilder og -videoer. (high definition). For å motta HbbTV må TV-en være koblet til Internett. Denne tjenesten, som leveres av ARD, inkluderer»das Erste1Mediathek«sammen med restrukturerte, grafiske tekst- TV-bilder med høy kvalitet. ZDF-tjenesten inkluderer»zdf mediathek«og annen programinformasjon (fra juli 2012). Funksjonen er bare tilgjengelig i land der denne tjenesten er tilgjengelig. Das Erste Heute Di Gestern Heute Morgen Sa So 09 Heute 14:00-14:10 Heute 14:10-15:00 Heute 15:00-15:10 Heute 15:10-16:00 Heute 16:00-16:10 Das Erste Tagesschau Das Erste (Rote Rosen (1677 Das Erste Tagesschau Das Erste Strum der Liebe (1938) Das Erste Tagesschau Do. 15:08 MEIN TV TIPPS TV START ALLE SENDER THEMEN SUCHE TV Radio 0 Startleiste Ausblenden Extras Mediathek Videotext Bruke hbbtv Når du bytter til et TV-program som støtter HbbTV, vil det vises en informasjonsmelding som viser at HbbTV-sending er tilgjengelig. 1 Trykk på» «(rød) for å åpne HbbTV. Informasjon om tjenesten vises på skjermen. I tillegg er fareknappene nødvendige for å kunne bla i menyene som også vises. 7 Kategorier og utvalg av individuelle elementer er avhengig av senderen. 7 Nummerknappene»1«til»0«brukes til tilleggsfunksjoner. 2 Trykk på» «(grønn),» «(gul) eller» «(blå) for å velge ønsket kategorifelt. 3 Velg alternative du ønsker med»v«,»λ«,»<«eller»>«i det valgte kategorifeltet, og bekreft med»ok«. 4 Trykk på» «(rød) for å lukke HbbTV. tilleggsfunksjoner for videoindekser 1 Start avspillingen med»8«. 2 Sett avspilling på pause med»!«. 3 Gjenoppta avspillingen med»8«. 4 Spol bakover med»3«, og fremover med»4«. 5 Stopp avspillingen med»7«. 18 norsk

18 nettverksoppsett For å bruke funksjonene»grundig Application Store«og»Drift med Digital Media-server«, må du koble TV-en til hjemmenettverket med Internett og logge deg på. GRUNDIG Application Store er et sted hvor du kan finne ulike programmer som du kan bruke på Grundig-TV-en din. Du kan laste ned mange applikasjoner fra Grundig Application Store. Disse appene inkluderer video, bilde, musikk, applikasjoner for sosiale nettverk, nyheter- og sportsapper, værmeldingsapper og noen spesifikke apper. TV-en din støtter funksjonen for ekstern kontroll for Apple iphones, Android og Windows-baserte telefoner. Avhengig av funksjonene mobilen din har, kan du styre TV-en ved hjelp av telefonen, etter å ha lastet ned en gratis»grundig TV Remote«-app fra Apple App Store, Google Play (Android Market) eller Windows Phone Store. nettverkstilkobling Du kan opprette en kablet eller trådløs tilkobling mellom TV-en og et lokalt nettverk. Hvis du ønsker å bruke en kablet nettverkstilkobling, kan du starte med å lese instruksjonene her: Hvis du bruker en trådløs nettverkstilkobling, følg instruksjonene i»trådløs nettverkstilkobling«på side Følgende del beskriver tilkobling til et hjemmenettverk hvis du ikke utførte dette under»innledende oppsett«. Kablet nettverk Kablet nettverkstilkobling 1 Koble utgangen på det eksterne modemet til»lan«-kontakten med en Cat 5-kabel. 7 Tilkoblingskabler følger ikke med. Innstillinger for kablet nettverk Det finnes to måter å opprette innstillingene for et kablet nettverk på. A Automatisk tilkobling Alle data for tilkoblingsinnstillingene («IP-adresse«,»Netmask«,»Gateway«og»DNS«) hentes fra modemet automatisk. B Manuell tilkobling alle data for tilkoblingsinnstillingene («IP-adresse«,»Netmask«,»Gateway«og»DNS«) må konfigureres manuelt. Automatisk tilkobling De fleste hjemmenettverk er dynamiske. Hvis du har et dynamisk nettverk, må du bruke et DSL-modem som støtter DHCP. Modemer og IP-delere som støtter DHCP henter verdier for»ipadresse«,»nettverksmaske«,»port«og»dns«som er nødvendig for automatisk Internett-tilgang, og dermed vil du ikke bli bedt om å oppgi disse verdiene manuelt. 1 Åpne menyen med»menu«. 2 Aktiver menyelementet»innstillinger«med»ok«. 3 Velg menyelementet»nettverkskonfigurasjon«med»>«eller»<«, og trykk på»ok«for å bekrefte.»nettverkskonfigurasjon«-menyen vises. Tidtakerprogrammer Endre tilkoblingstype Nettverkskonfigurasjon Avansert Nettverkskonfigurasjon Koble til Test tilkobling Endre område TV-innstillinger Kablet OK Auto Tilbake Avslutt 4 Velg linjen»endre tilkoblingstypev«eller»λ«, og trykk på»ok«for å bekrefte. 5 Velg alternativet»kablet«med»<«eller»>«, og trykk på»ok«for å bekrefte. 6 Velg linjen»nettverkskonfigurasjon«med»v«eller»λ«, og bruk»<«eller»>«til å velge»auto«. 7 Med» «(rød), velg»koble til«for å opprette tilkobling til modemet.»kobler til... Vent litt«vil vises, og hvis tilkoblingen opprettes vil en»tilkobling til gateway: Vellykket«-melding vises. 8 Trykk på» «(grønn) for å kontrollere utførte innstillinger og at det lokale nettverket og Internett-tilkoblingen er opprettet.»tester... Vent litt«vil vises, og hvis tilkoblingen opprettes vil en»tilkobling til gateway: vellykket«,»internett-tilkobling: Vellykket«-melding vises. 9 Trykk på»exit«for å avslutte innstillingene. 7 Hvis du ikke har et dynamisk nettverk, følg instruksjonene i delen for manuell tilkobling. norsk 19

19 nettverksoppsett trådløst nettverk trådløs nettverkstilkobling Det finnes to måter ulike å opprette de trådløse nettverksinnstillingene på.»trådløs«og»trådløst WPS«(WiFi-beskyttet oppsett). 1 TV-en inkluderer en innebygget trådløs WiFi-adapter for å koble til trådløse nettverk. 7 Trådløs LAN-adapter støtter IEEE B/G- og N-kommunikasjonsprotokoller. Vi anbefaler deg å bruke IEEE N-protokollen for å oppnå en best mulig ytelse i trådløs HD-videoavspilling. 7 Hvis du bruker et modem som støtter IEEE B/G, kan videoavspillingen bli dårligere enn med et modem som støtter IEEE N, fordi dataoverføringshastigheten til IEEE B/G-protokollen er lavere. 7 Vær oppmerksom på at videoavspillingsytelsen i en DL- NA-app på et trådløst lokalnettverk og i en SMART ctive TV 3.0-app på et nettverk med Internett-tilkobling, er avhengig av antall brukere på nettverket, noe som gjelder for alle trådløse nettverk. 7 Det anbefales å slå av utstyr som ikke er i bruk på hjemmenettverket for å unngå unødvendig nettverkstrafikk. 7 Ved å plassere modemet eller en trådløs nettverksdeler på et opphøyd sted, vil mottaksstyrken for trådløs tilkobling øke. 7 Mottaksstyrken for den trådløse tilkoblingen kan variere avhengig av typen modem, og avstanden mellom modemet og TV-en. Innstillinger for trådløse nettverk Det er flere måter du kan koble TV-en til hjemmenettverket ditt på. A Automatisk tilkobling alle data for tilkoblingsinnstillingene («IP-adresse«,»Netmask«,»Gateway«og»DNS«) hentes fra modemet automatisk. Avhengig av ruteren, kan du bruke følgende alternativer: Alternativ»WPS-PBC«(trykknappkonfigurasjon) Koble til med en WPS-PIN Koble til ved å skrive inn nettverkspassordet. B Manuell tilkobling alle data for tilkoblingsinnstillingene («IP-adresse«,»Netmask«,»Gateway«og»DNS«) må konfigureres manuelt. tekniske krav De fleste hjemmenettverk er dynamiske. Hvis du har et dynamisk nettverk, må du bruke et DSL-modem som støtter DHCP. Modemer og IP-delere som støtter DHCP henter verdier for»ipadresse«,»netmask«,»gateway«og»dns«som er nødvendig for automatisk Internett-tilgang, og dermed vil du ikke bli bedt om å oppgi disse verdiene manuelt. Koble til trådløst WPs-nettverk ved å trykkepå en knapp 1 Åpne menyen med»menu«. 2 Aktiver menyelementet»innstillinger«med»ok«. 3 Velg menyelementet»nettverkskonfigurasjon«med»>«eller»<«, og trykk på»ok«for å bekrefte.»nettverkskonfigurasjon«-menyen vises. 4 Velg linjen»endre tilkoblingstype«med»v«eller»λ«, og trykk på»ok«for å bekrefte. 5 Velg alternativet»trådløst WPS«med»<«eller»>«, og trykk på»ok«for å bekrefte. En WiFi-varselskjerm vil vises. 6 Aktiver WiFi med» «(grønn). 7 Velg linjen»wps-type«med»v«eller»λ«, og velg alternativet»trykknapp«med»<«eller»>«. Tidtakerprogrammer Endre tilkoblingstype WiFi WPS-type Velg adgangspunkt Nettverkskonfigurasjon Avansert Nettverkskonfigurasjon Koble til Test tilkobling Endre område Trådløs WPS På Trykknapp N/A AUTO TV-innstillinger Tilbake Avslutt 8 Med» «(rød), velg»koble til«for å opprette tilkobling til modemet. Meldingen»Trykk på WPS-knappen på tilgangspunktet«vises. 9 Trykk på WPS-knappen på ruteren. 20 norsk

20 nettverksoppsett For å fortsette etter at du har trykket WPS-knappen på tilgangspunktet, trykk på» «(grønn).»tilkobling til Gateway: Vellykket«-meldingen vises. 11 Trykk på» «(grønn) for å forsikre deg om att nettverkstilkoblingen er opprettet med gjeldende innstillinger.»tester... Vent litt«vil vises, og hvis tilkoblingen opprettes vil en»tilkobling til gateway: vellykket«,»internett-tilkobling: vellykket«-melding vises. 12 Trykk på»exit«for å avslutte innstillingen. trådløst WPs-nettverkstilkobling med PIn 1 Åpne menyen med»menu«. 2 Aktiver menyelementet»innstillinger«med»ok«. 3 Velg menyelementet»nettverkskonfigurasjon«med»>«eller»<«, og trykk på»ok«for å bekrefte.»nettverkskonfigurasjon«-menyen vises. 4 Velg linjen»endre tilkoblingstype«med»v«eller»λ«, og trykk på»ok«for å bekrefte. 5 Velg alternativet»trådløst WPS«med»<«eller»>«, og trykk på»ok«for å bekrefte. En WiFi-varselskjerm vil vises. 6 Aktiver WiFi med» «(grønn). 7 Velg linjen»wps-type«med»v«eller»λ«, og velg alternativet»pin«med»<«eller»>«. 12 Trykk på» «(grønn) for å kontrollere utførte innstillinger og at det lokale nettverket og Internett-tilkoblingen er opprettet.»tester... Vent litt«vil vises, og hvis tilkoblingen opprettes vil en»tilkobling til gateway: vellykket«,»internett-tilkobling: Vellykket«-melding og MAC-adresse vises. 13 Trykk på»exit«for å avslutte innstillingen. Koble til automatisk ved å skrive inn nettverkspassordet Bruk denne metoden for å opprette en tilkobling hvis ruteren din ikke støtter»wps-pbc«eller WPS PIN-oppføring. 1 Åpne menyen med»menu«. 2 Aktiver menyelementet»innstillinger«med»ok«. 3 Velg menyelementet»nettverkskonfigurasjon«med»>«eller»<«, og trykk på»ok«for å bekrefte.»nettverkskonfigurasjon«-menyen vises. Tidtakerprogrammer Endre tilkoblingstype Nettverkskonfigurasjon Avansert Nettverkskonfigurasjon TV-innstillinger Kablet OK AUTO Tidtakerprogrammer Nettverkskonfigurasjon TV-innstillinger Endre tilkoblingstype WiFi WPS-type Velg adgangspunkt Nettverkskonfigurasjon Avansert Endre område Trådløs WPS På PIN N/A AUTO Tilbake Avslutt 8 Velg linjen»velg adgangspunkt«med»v«eller»λ«, og trykk på»ok«for å bekrefte. Nåværende WPS-støttede, trådløse nettverk er søkt etter og vises i»velg adgangspunkt«-menyen. 9 Velg nettverket du vil koble til med»v«,»λ«,»<«eller»>«, og trykk på»ok«for å bekrefte. En PIN-kode med åtte siffer vises i trådløs-wps-menyen. 7 Se brukermanualen til ruteren din for å finne ut hvordan man skriver inn PIN via en PC. 10 Bruk en PC til å skrive inn ruterens PIN (f.eks. AVM FRITZ!Box: menyelement WLAN-innstillinger... WPS) og lagre. 7 PIN-kode med åtte sigger må skrives inn i modemets grensesnitt innen to minutter, hvis ikke vil tilkoblingen mellom TV-en og modemet avbrytes. 11 Trykk på» «(grønn) for å bekrefte registreringen. Meldingen»Tilkobling til Gateway: Vellykket«vises. Koble til Test tilkobling Endre område Tilbake Avslutt 4 Velg linjen»endre tilkoblingstype«med»v«eller»λ«, og trykk på»ok«for å bekrefte. 5 Velg alternativet»trådløs«med»<«eller»>«og trykk på»ok«for å bekrefte. En WiFi-varselskjerm vil vises. 6 Aktiver WiFi med» «(grønn). 7 Velg linjen»nettverkskonfigurasjon«med»v«eller»λ«, og velg alternativet»auto«med»<«eller»>«. 8 Velg linjen»velg adgangspunkt«med»v«eller»λ«, og trykk på»ok«for å bekrefte.»velg adgangspunkt«-menyen vises ved å søke etter tilgjengelige vettverk. 9 Velg nettverket du vil koble til med»v«,»λ«,»<«eller»>«, og trykk på»ok«for å bekrefte. Skjermen for passord for trådløst nettverk vises. 7 For at innretninger skal finne det trådløse modemet i nettverket, bør navnet på nettverket støtte ASCII-tegn. 10 Velg ønsket tegn med»v«,»λ«,»<«eller»>«, og gå til neste tegn med»ok«. Ved bruk av»shift«,»ok«, kan du veksle mellom store bokstaver / tall og små bokstaver / spesialtegn. Velg» «for å slette et tegn som er skrevet inn, og trykk på»ok«for å bekrefte. 11 Bekreft passordet med» «(grønn).»kobler til... Vent litt«vil vises, og hvis tilkoblingen opprettes vil en»tilkobling til gateway: vellykket«-melding vises. norsk 21

Innholdsfortegnelse ---------------------------------------------------------------------------------

Innholdsfortegnelse --------------------------------------------------------------------------------- NORSK Innholdsfortegnelse --------------------------------------------------------------------------------- Kjære kunde, denne brukerhåndboken beskriver de viktigste tilkoblingene, innstillingene og funksjonene

Detaljer

LCD TV med LED bakgrunnsbelysning 48 VLE 8435 WP

LCD TV med LED bakgrunnsbelysning 48 VLE 8435 WP LCD TV med LED bakgrunnsbelysning 48 VLE 8435 WP NO Innholdsfortegnelse ------------------------------------------------------------------- 4 OPPSETT OG SIKKERHET 6 GENERELL INFORMASJON 6 Spesialfunksjoner

Detaljer

LCD TV med LED bakgrunnsbelysning 48 VLE 6439 BR

LCD TV med LED bakgrunnsbelysning 48 VLE 6439 BR LCD TV med LED bakgrunnsbelysning 48 VLE 6439 BR NO Innholdsfortegnelse ------------------------------------------------------------------- 4 OPPSETT OG SIKKERHET 6 GENERELL INFORMASJON 6 Spesialfunksjoner

Detaljer

SIKKERHET OG OPPSETT -------------------------------------------------------------------------------

SIKKERHET OG OPPSETT ------------------------------------------------------------------------------- SIKKERHET OG OPPSETT ------------------------------------------------------------------------------- Sikkerhet Vennligst merk følgende instruksjoner ved oppsett av TV-apparatet: 7 Fjernkontrollen er kun

Detaljer

LCD TV med LED bakgrunnsbelysning 48 VLX 9470 BP

LCD TV med LED bakgrunnsbelysning 48 VLX 9470 BP LCD TV med LED bakgrunnsbelysning 48 VLX 9470 BP NO Innholdsfortegnelse ------------------------------------------------------------------- 4 OPPSETT OG SIKKERHET 6 GENERELL INFORMASJON 6 Spesialfunksjoner

Detaljer

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q CLOCK RADIO Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q NO NORSK 2 ALARM TIME SLEEP SNOOZE UP DOWN RADIO ON AL 1 1+2 2 - TUNING + FM MW U + VOLUME - 3 NORSK NORSK 05-13 4 NORSK SIKKERHET OG INNSTILLING 7 Denne enheten

Detaljer

Din bruksanvisning GRUNDIG FINEARTS 55 FLE 9170 http://no.yourpdfguides.com/dref/4122489

Din bruksanvisning GRUNDIG FINEARTS 55 FLE 9170 http://no.yourpdfguides.com/dref/4122489 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for GRUNDIG FINEARTS 55 FLE 9170. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Din bruksanvisning GRUNDIG FINE ARTS 55 3D DL http://no.yourpdfguides.com/dref/3823856

Din bruksanvisning GRUNDIG FINE ARTS 55 3D DL http://no.yourpdfguides.com/dref/3823856 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BABY WATCH G-BCAM-01 AUS GUTEM GRUND

BABY WATCH G-BCAM-01 AUS GUTEM GRUND BABY WATCH G-BCAM-01 NO AUS GUTEM GRUND NORSK 03-19 2 NORSK SIKKERHET OG INFORMASJON Sikkerhet 7 Dette apparatet skal ikke erstatte foreldreovervåking av barna. Det er utformet for å hjelpe deg som forelder

Detaljer

LCD TV 46 VLE 7139 BR

LCD TV 46 VLE 7139 BR LCD TV 46 VLE 7139 BR NO Innhold ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 OPPSETT OG SIKKERHET 6 Generell

Detaljer

Innhold ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Innhold ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NORSK Innhold ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dear Customers, This instruction manual describes

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Tilbehør 1. 2. Tilkobling og kontroll 2. 2.1 Bakpanel... 2 2.2 Fjernkontroll... 3. 3. Tilkobling 5

INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Tilbehør 1. 2. Tilkobling og kontroll 2. 2.1 Bakpanel... 2 2.2 Fjernkontroll... 3. 3. Tilkobling 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Tilbehør 1 2. Tilkobling og kontroll 2 2.1 Bakpanel... 2 2.2 Fjernkontroll... 3 3. Tilkobling 5 3.1 Tilkobling til TV... 5 3.1 Tilkobling av kabeltvsignal... 6 4. Oppsett 7 4.1 Første

Detaljer

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 DA HU FI CS NO SV IT PT NL SL LT EL BG RU E F B D C A 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY

Detaljer

LCD TV with LED Backlight 32 VLE 5400 BN

LCD TV with LED Backlight 32 VLE 5400 BN LCD TV with LED Backlight 32 VLE 5400 BN NO Innhold ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 OPPSETT OG

Detaljer

NeoTV 350 Media Player NTV350

NeoTV 350 Media Player NTV350 NeoTV 350 Media Player NTV350 2011 NETGEAR, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, nedskrives, lagres i et gjenfinningssystem eller oversettes til noe språk i noen

Detaljer

Kom i gang med din dekoder

Kom i gang med din dekoder HD 2840-C Kom i gang med din dekoder Digital HD-dekoder Canal Digital Kabel TV Kundeservice 06090 www.canaldigital.no 1 Pakk ut innholdet Kontroller at leveransen er komplett før du monterer dekoderen.

Detaljer

SMART-boks II Kom i gang!

SMART-boks II Kom i gang! SMART-boks II Kom i gang! Brukerfordeler: Fjernkontroll med ekstra god rekkevidde Kan kobles til internett via wifi-nettverk Gir tilgang til RiksTVs underholdningsportal, se rikstv.no/underholdningsportal

Detaljer

LCD TV with LED Backlight 40 VLE 4420 BM

LCD TV with LED Backlight 40 VLE 4420 BM LCD TV with LED Backlight 40 VLE 4420 BM NO Innhold ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 OPPSETT OG

Detaljer

LCD TV with LED Backlight 22 VLE 8320 BN

LCD TV with LED Backlight 22 VLE 8320 BN LCD TV with LED Backlight 22 VLE 8320 BN NO FI SV Innhold ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kjære

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU F E G D B C A 3 DANSK 05-07 SUOMI 08-10 NORSK 11-13 SVENSKA 14-16 ITALIANO 17-19 PORTUGUÊS 20-22 NEDERLANDS 23-25 MAGYAR 26-28 ČESKY

Detaljer

Velkommen til PlayStation-verdenen. Konfigurer PS4 med denne hjelpsomme hurtigstartveiledningen. Hurtigstartveiledning.

Velkommen til PlayStation-verdenen. Konfigurer PS4 med denne hjelpsomme hurtigstartveiledningen. Hurtigstartveiledning. Velkommen til PlayStation-verdenen Konfigurer PS4 med denne hjelpsomme hurtigstartveiledningen. Hurtigstartveiledning Norsk CUH-1004A Komme i gang Koble til TV-en. Følg trinnene til nedenfor for å koble

Detaljer

Tilkobling for videoinngangssignalet (høyre). Tilkobling for S-VIDEO-inngangssignalet.

Tilkobling for videoinngangssignalet (høyre). Tilkobling for S-VIDEO-inngangssignalet. Produktinformasjon Tilkoblinger Tilkobling VGA INN PC AUDIO INN VGA UT STEREO UT TV UT ANTENNE DC-INN AUDIO-L INN AUDIO-R INN VIDEO INN Kontrollpanel S-VIDEO INN CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Detaljer

Start her Hurtigstartveiledning

Start her Hurtigstartveiledning Blu-ray Disc /DVD hjemmekinosystem BDV-N5200W NO Start her Hurtigstartveiledning BDV-N5200W 1 Innholdet i esken / koble til høyttalerne BDV-N5200W 2 3 Koble til TV-en Koble til annet utstyr Hovedenhet

Detaljer

QUICK GUIDE - RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM VOLVO WEB EDITION

QUICK GUIDE - RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM VOLVO WEB EDITION VOLVO QUICK GUIDE - RSE WEB EDITION REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM Din bil har et eksklusivt multimedieanlegg. Rear Seat Entertainment-systemet utvider bilens ordinære lydanlegg med: To bildeskjermer A/V-AUX-inngang

Detaljer

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE TAKK FOR AT DU VALGTE JENSEN OF SCANDINAVIA I Jensen of Scandinavia vet vi at fornøyde kunder betyr alt. Derfor søker vi konstant etter kunnskap for å kunne oppfylle kundenes

Detaljer

AV-mottaker med flere kanaler. Begynn her Hei! Dette er din hurtigoppsettsveiledning

AV-mottaker med flere kanaler. Begynn her Hei! Dette er din hurtigoppsettsveiledning AV-mottaker med flere kanaler STR-DN1020 Begynn her Hei! Dette er din hurtigoppsettsveiledning 1 Koble til høyttalerne 2 Koble TV-en til andre enheter 3 Andre tilkoblinger 4 Velge høyttalere og optimalisere

Detaljer

InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater er den komplette løsningen for digital underholdning slik at du kan glede deg over TV-titting og

Detaljer

Hurtigstartsveiledning. Norsk VTE-1016

Hurtigstartsveiledning. Norsk VTE-1016 Hurtigstartsveiledning Norsk VTE-1016 7025691 1 Kom i gang! Koble kontrolleren til PlayStation TV-systemet Du kan bruke den trådløse DUALSHOCK 3- eller DUALSHOCK 4-kontrolleren med PS TV-systemet bare

Detaljer

Tilkobling og brukermanual Kreatel/Motorola Set Top Box

Tilkobling og brukermanual Kreatel/Motorola Set Top Box Tilkobling og brukermanual Kreatel/Motorola Set Top Box 1 Kreatel/Motorola Set-Top-Box Set-Top-Box (STB) er en viktig del av Homebase systemet. Det er via STB en du kan se på TV, høre på radio, lese Sameie/Borettslags

Detaljer

Kom i gang! Digital Hybrid PVR HD-mottaker SRT 8965

Kom i gang! Digital Hybrid PVR HD-mottaker SRT 8965 Kom i gang! Digital Hybrid PVR HD-mottaker SRT 8965 Snart kan du......leie film fra sofaen...se det du gikk glipp av Varg Veum De døde har det godt SF Film ...se mange programmer i HD-kvalitet...se nett-tv

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

LCD TV 46 VLE 8160 BP

LCD TV 46 VLE 8160 BP LCD TV 46 VLE 8160 BP NO Innhold ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 OPPSETT OG SIKKERHET 6 Generell

Detaljer

LCD TV with LED Backlight 32 VLE 8335 BP

LCD TV with LED Backlight 32 VLE 8335 BP LCD TV with LED Backlight 32 VLE 8335 BP NO Innhold ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 OPPSETT OG

Detaljer

venner med tv-pakken Bli venner med tv-pakken ved hjelp av fjernkontroll og tastatur

venner med tv-pakken Bli venner med tv-pakken ved hjelp av fjernkontroll og tastatur Tv Brukerveiledning 1 Bli venner med tv-pakken 1 Bli venner med tv-pakken 2 Navigasjon 3 Tv-portalen ved hjelp av fjernkontroll og tastatur og dens tjenester Tv fra Vesterålskraft Bredbånd betyr at du

Detaljer

DEN NYE TV-OPPLEVELSEN

DEN NYE TV-OPPLEVELSEN DEN NYE TV-OPPLEVELSEN SE TV SOM FØR Finn tv-kanal s. 8 Pause, spole og opptak s. 9 Guide s. 10 Miniguide og programmeny s. 11 Favorittkanaler s. 20 NYHETER Start forfra s. 12 Reprise s. 13 Profiler s.

Detaljer

Android Ver. 4.2.2. 164-179 Hurtigveiledning nettbrett / NOR

Android Ver. 4.2.2. 164-179 Hurtigveiledning nettbrett / NOR Android Ver. 4.2.2 164-179 Hurtigveiledning nettbrett / NOR Hurtigveiledning nettbrett Android ver. 4.2.2 Norsk Takk for at du bestemte deg for et Blaupunkt-produkt. Du har gjort et smart valg. Naturligvis

Detaljer

Plantronics M70. -M90 serien. Brukerhåndbok

Plantronics M70. -M90 serien. Brukerhåndbok Plantronics M70 -M90 serien Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Innholdet i esken* 4 Velg språk 5 Sammenkobling 6 Hodesettoversikt 7 Vær trygg 7 Ta kontroll 8 Svare på eller avslutte en samtale 8 Avslå en

Detaljer

JANUAR 2016 TV BRUKERVEILEDNING

JANUAR 2016 TV BRUKERVEILEDNING JANUAR 2016 TV BRUKERVEILEDNING 1 1 KOBLE TIL HJEMMESENTRAL S 3 2 NAVIGASJON VED HJELP AV FJERN KONTROLL OG TASTATUR S 8 3 TV-PORTALEN OG DENS TJENESTER S 10 4 ALTIBOX TV OVERALT S 13 5 OPPTAKSDEKODER

Detaljer

Start her Hei, dette er din hurtigveiledning

Start her Hei, dette er din hurtigveiledning Blu-ray Disc/DVD hjemmekinosystem BDV-L800 BDV-L800M NO Start her Hei, dette er din hurtigveiledning BDV-L800 1 NO Hva følger med Konfigurere høyttalerne 2 Koble til TV-en 3 Koble til andre enheter 4 Det

Detaljer

Velkommen som kunde! Kom i gang på 1 2 3

Velkommen som kunde! Kom i gang på 1 2 3 Velkommen som kunde! Kom i gang på 1 2 3 Velkommen Gratulerer med fiber og Altibox Takk for at du valgte Altibox fra Viken Fiber og velkommen til oss! Altibox gir deg utrolige muligheter, både i dag og

Detaljer

HURTIGGUIDE Kom i gang på... Velkommen som kunde!

HURTIGGUIDE Kom i gang på... Velkommen som kunde! HURTIGGUIDE Kom i gang på... 1 2 3 Velkommen som kunde! Velkommen Gratulerer med fiber og Altibox Takk for at du valgte Altibox fra Viken Fiber og velkommen til oss! Altibox gir deg utrolige muligheter,

Detaljer

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide 05-2014 / v1.0 1 I. Produktinformasjon I-1. Pakkens innhold Smart-plugg bryter Kort installasjonsanvisning CD med monteringsguide I-2. Frontpanel Strøm-LED Bryter

Detaljer

Nordic Eye Solo PC og MAC

Nordic Eye Solo PC og MAC Nordic Eye Solo PC og MAC VGA & USB Bruksanvisning Versjon 5.3 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og

Detaljer

Egenskaper. Hva finnes i esken. Beskrivelse

Egenskaper. Hva finnes i esken. Beskrivelse Hurtig start guide Egenskaper Wi-Fi b/g/n 10.1-tommers touchscreen Støtter apper fra 3. part Webkamera G-sensor Mediespiller 3G (Bare visse modeller) Hva finnes i esken 1 surfeplate 1 USB-kabel 1 nettadapter

Detaljer

DEN NYE TV-OPPLEVELSEN

DEN NYE TV-OPPLEVELSEN DEN NYE TV-OPPLEVELSEN SE TV SOM FØR Finn tv-kanal s. 8 Pause, spole og opptak s. 9 Guide s. 10 Miniguide og programmeny s. 11 Favorittkanaler s. 20 NYHETER Start forfra s. 12 Reprise s. 13 Profiler s.

Detaljer

Komme i gang. Last ned appen Gå til App Store eller Google Play, og søk etter izettle.

Komme i gang. Last ned appen Gå til App Store eller Google Play, og søk etter izettle. Komme i gang Last ned appen Gå til App Store eller Google Play, og søk etter izettle. Opprett en izettle-konto Du kan opprette en konto i appen eller på izettle.com Legg til produkter Skap ditt eget produktbibliotek,

Detaljer

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN2000RPTv2 med Wi-Fi-rekkevidde

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN2000RPTv2 med Wi-Fi-rekkevidde Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN2000RPTv2 med Wi-Fi-rekkevidde KABLET TILKOBLING TRÅDLØSE ENHETER TRÅDLØS UTVIDELSE Utvidet trådløs rekkevidde Eksisterende ruterrekkevidde EKSISTERENDE

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde. Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde. Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde 2011 NETGEAR, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres,

Detaljer

ivisjon TV BRUKERVEILEDNING

ivisjon TV BRUKERVEILEDNING ivisjon TV BRUKERVEILEDNING INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT OM BRUK...3 Set Top Boks og fjernkontroll...3 INSTALLASJON...4 Slik går du frem:...4 STB 500-serie...6 SET TOP BOKSEN SETT BAKFRA...6 TILKOBLING...7

Detaljer

Velkommen til Homebase!

Velkommen til Homebase! Velkommen til Homebase! Denne guiden hjelper deg med å komme i gang med Digital-TV fra Homebase. Vi håper vi har gjort det så enkelt som mulig for deg. Dekoderen du har mottatt er en HDTV-dekoder som også

Detaljer

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Guide 2 BRUKERMANUAL

Guide 2 BRUKERMANUAL Guide 2 BRUKERMANUAL INNHOLD BRUKERMANUAL INNHOLD 2 1 HOVEDMENY 7 1.1 PROGRAMMERING AV INNSPILLINGER 7 (Valg 1 på hovedmenyen) 1.1.1 Videoopptak av et kommende program 7 1.1.2 Videoopptak av et program

Detaljer

Brukerveiledning TV og Moviebox

Brukerveiledning TV og Moviebox Brukerveiledning TV og Moviebox TV og Moviebox fra NextGenTel Denne veiledningen gir deg en oversikt over de mest brukte tjenestene og innstillingene. Du får også en oversikt over hvordan du navigerer

Detaljer

N300 WiFi-ruter (N300R)

N300 WiFi-ruter (N300R) Easy, Reliable & Secure Installeringsveiledning N300 WiFi-ruter (N300R) Varemerker Merkenavn og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere. Informasjonen

Detaljer

Digital høyttaler Brukerveiledning Vennligst les før bruk

Digital høyttaler Brukerveiledning Vennligst les før bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Innhold ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Innhold ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Innhold ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 OPPSETT OG SIKKERHET 6 Generell informasjon 6 Spesialfunksjoner

Detaljer

Nordic Eye Solo VGA & USB

Nordic Eye Solo VGA & USB Nordic Eye Solo VGA & USB Bruksanvisning Versjon 3.41 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og installasjon

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

N150 Wi-Fi-ruter (N150R)

N150 Wi-Fi-ruter (N150R) Easy, Reliable & Secure Installeringsveiledning N150 Wi-Fi-ruter (N150R) Varemerker Merkenavn og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere. Informasjonen

Detaljer

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 NorskInternett Brukermanual Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 Innholdsliste Hvordan kan vår tjeneste brukes...2 Hva vi leverer...2 Kontoinformasjon...3 Bruk av VPN tilkobling...3 Konfigurering av Android...4

Detaljer

LCD TV 42 VLC 9142 T2

LCD TV 42 VLC 9142 T2 LCD TV 42 VLC 9142 T2 NO Innhold ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 OPPSETT OG SIKKERHET 6 Generell

Detaljer

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I 1 2 3 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28

Detaljer

KONTROLLER OG KONTAKTER PÅ LYDLISTENS BAKPANEL KONTROLLER PÅ LYDLISTENS TOPPANEL SAMT FJERNKONTROLLEN. EQ-bryter. Surroundknapp.

KONTROLLER OG KONTAKTER PÅ LYDLISTENS BAKPANEL KONTROLLER PÅ LYDLISTENS TOPPANEL SAMT FJERNKONTROLLEN. EQ-bryter. Surroundknapp. KONTROLLER OG KONTAKTER PÅ LYDLISTENS BAKPANEL KONTROLLER PÅ LYDLISTENS TOPPANEL SAMT FJERNKONTROLLEN EQ-bryter Strømknapp Kildeknapp Volumknapper Surroundknapp Bluetoothknapp Opticalinngangskontakt Aux

Detaljer

JULI 2015 TV BRUKERVEILEDNING

JULI 2015 TV BRUKERVEILEDNING JULI 2015 TV BRUKERVEILEDNING 1 1 KOBLE TIL HJEMMESENTRAL S 3 2 NAVIGASJON VED HJELP AV FJERN KONTROLL OG TASTATUR S 8 3 TV-PORTALEN OG DENS TJENESTER S 10 4 ALTIBOX TV OVERALT S 13 5 OPPTAKSDEKODER S

Detaljer

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING For informasjon og support, se target.no ADVARSEL Fare for elektrisk støt Lynsymbolet varsler om fare for ikkeisolerte,

Detaljer

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING 1 1 1 KOBLE TIL HJEMMESENTRAL S 3 2 OPPSETT AV TRÅDLØS RUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN S 4 3 OPPKOBLING AV PC TIL INTERNETT MED WINDOWS 8 S 8 4 OPPKOBLING

Detaljer

INNHOLD BRUKERMANUAL KABEL-TV BRUKERMANUAL KABEL-TV DIGITAL KABEL-TV-DEKODER C1201CX. Canal Digital Kabel TV Postboks 1036 3905 Porsgrunn

INNHOLD BRUKERMANUAL KABEL-TV BRUKERMANUAL KABEL-TV DIGITAL KABEL-TV-DEKODER C1201CX. Canal Digital Kabel TV Postboks 1036 3905 Porsgrunn BRUKERMANUAL KABEL-TV Canal Digital Kabel TV Postboks 1036 3905 Porsgrunn BRUKERMANUAL KABEL-TV DIGITAL KABEL-TV-DEKODER C1201CX INNHOLD Kundeservice 06090 www.canaldigital.no Canal Digital AS er et 100

Detaljer

Rev.nr 140805 - NO. Bruksanvisning Aquatic Radio

Rev.nr 140805 - NO. Bruksanvisning Aquatic Radio Rev.nr 140805 - NO Bruksanvisning Aquatic Radio Klargjøring Sette batteriet i fjernkontrollen Skru av det vanntette lokket på fjernkontrollens bakside og sett i batteriet. (CR-2430) Skru på lokket igjen.

Detaljer

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon

Detaljer

Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWN5001 Installasjonsveiledning

Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWN5001 Installasjonsveiledning Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWN5001 Installasjonsveiledning Teknisk støtte Takk for at du valgte produkter fra NETGEAR. Etter at du har installert enheten, finner du serienummeret på produktetiketten

Detaljer

2. Bøy skjermtråden bakover og avisoler 8-9 mm av senterlederen.

2. Bøy skjermtråden bakover og avisoler 8-9 mm av senterlederen. KOBLE ANTENNEKABELEN TIL PLUGG Aller først må du koble kabelen til antennepluggen. 1. Fjern 15 mm av plastikken på kabelen. 2. Bøy skjermtråden bakover og avisoler 8-9 mm av senterlederen. 3. Åpne skruene

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

Brukerveiledning Tv-dekoder (versjon 1960) med opptaks- og pausefunksjon

Brukerveiledning Tv-dekoder (versjon 1960) med opptaks- og pausefunksjon Brukerveiledning Tv-dekoder (versjon 1960) med opptaks- og pausefunksjon 1. Tv-dekoder med opptak- og pausefunksjon Denne veiledningen gir deg en rask oversikt over hvordan du benytter opptaks- og pausefunksjonen

Detaljer

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-22(1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-22(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C 3D-funksjonene i denne fastvareoppdateringen er beskrevet i dette heftet. Se "Brukerhåndbok for α" på den medfølgende CD-ROM-en, og "Bruksanvisning". 2010 Sony Corporation A-DRJ-100-22(1)

Detaljer

Velkommen til PlayStation-verdenen

Velkommen til PlayStation-verdenen Velkommen til PlayStation-verdenen Konfigurer PS4 med denne hjelpsomme hurtigstartveiledningen Hurtigstartveiledning Norsk CUH-1116B 7026820 Komme i gang Koble til TV-en. Følg trinnene til nedenfor for

Detaljer

2.4 GHz trådløst mini fargekamerasystem Modell CCD-401X. - 2,4GHz trådløs mottaker - Trådløs værbestandig IP44 kamera.

2.4 GHz trådløst mini fargekamerasystem Modell CCD-401X. - 2,4GHz trådløs mottaker - Trådløs værbestandig IP44 kamera. 2.4 GHz trådløst mini fargekamerasystem Modell CCD-401X - 2,4GHz trådløs mottaker - Trådløs værbestandig IP44 kamera Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Les bruksanvisningen nøye før bruk! Les

Detaljer

Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon

Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon JULI 2011 Brukerveiledning BRUKERVEILEDNING Tv-dekoder (versjon 1960) med opptaks- og pausefunksjon Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon Motorola 1960 PVR, ADB 5812 PVR og Motorola 1963 PVR Tv-dekoder

Detaljer

Get started. Fullstendig brukerveiledning for Get box

Get started. Fullstendig brukerveiledning for Get box Get started Fullstendig brukerveiledning for Get box Fjernkontrollen AV / PÅ 1 NUMMERKNAPPER 2 TV / RADIO 3 4 LYD AV / PÅ KANAL OPP / NED GET GUIDE 5 7 6 8 VOLUM OPP / NED ENKEL PROGRAMINFO 10 OPP / NED

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9354494 Issue 2 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. VELGE TELEFONEN

Detaljer

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde. Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde. Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde 2011 NETGEAR, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres,

Detaljer

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk INNHOLD I ESKEN 1. A3IP med dokkingstasjon 4. Bruksanvisning 2. Audio kabel 5. Ipod holder 3. AC Adapter 6.

Detaljer

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Android )

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Android ) Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Android ) Før du bruker Brother-maskinen Merknadsdefinisjoner Vi bruker følgende symbol og begreper i denne brukerhåndboken: Tips-ikoner

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning

Bruks og monteringsanvisning I-LOVIEW 7 FULL HD Bruks og monteringsanvisning 1 Innholdsregister Introduksjon... s. 3 Produktets innhold... s. 4 Instruksjoner før bruk... s. 4 Konfigurasjon... s. 5 Funksjoner og hurtigtaster... s.

Detaljer

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem Brukerveiledning TALITOR TA-1000 Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.: 2227400 INNHOLD Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem... 1 Generell

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

CINEMA SB100 aktiv lydlisthøyttaler

CINEMA SB100 aktiv lydlisthøyttaler CINEMA SB100 aktiv lydlisthøyttaler hurtigveiledning Takk for at du valgte dette produktet fra JBL JBL Cinema SB100 aktiv lydlisthøyttaler er et komplett, integrert lydsystem som gir en dramatisk forbedring

Detaljer

Innhold Kom i gang med å se på TV Skifte kanaler/programmer Bruke hovedmenyen Bruke TV-guide Ta opp TV-programmer Styre direktesendt TV Leie film

Innhold Kom i gang med å se på TV Skifte kanaler/programmer Bruke hovedmenyen Bruke TV-guide Ta opp TV-programmer Styre direktesendt TV Leie film Brukermanual for TV Innhold Kom i gang med å se på TV... 3 Skifte kanaler/programmer... 5 Bruke hovedmenyen... 7 Bruke TV-guide... 8 Ta opp TV-programmer... 10 Kontrollere opptak... 13 Ta opp et enkelt

Detaljer

Velkommen til Homebase!

Velkommen til Homebase! Velkommen til Homebase! Denne guiden hjelper deg med å komme i gang med Digital-TV fra Homebase. Vi håper vi har gjort det så enkelt som mulig for deg. Dekoderen du har mottatt er en HDTV-dekoder som også

Detaljer

Brukerhåndbok. Digital TV-modul for NAVIGON 8410. Norsk

Brukerhåndbok. Digital TV-modul for NAVIGON 8410. Norsk Brukerhåndbok Digital TV-modul for NAVIGON 8410 Norsk August 2009 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve

Detaljer

Brukerhåndbok. Linksys PLEK500. Powerline nettverksadapter

Brukerhåndbok. Linksys PLEK500. Powerline nettverksadapter Brukerhåndbok Linksys PLEK500 Powerline nettverksadapter Innhold Oversikt............... 3 Funksjoner.................... 3 Slik fungerer Powerline-nettverket........... 4 Eksempel på installering 4 Installere

Detaljer

Brukerhåndbok. Prisma HD. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0912

Brukerhåndbok. Prisma HD. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0912 Brukerhåndbok Prisma HD Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0912 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

FM-sender med Bluetooth

FM-sender med Bluetooth FM-sender med Bluetooth Prod.nr. 7071531590974 Bruksanvisning Takk for at du kjøpte dette produktet. Les bruksanvisningen grundig før bruk for å få best mulig ytelse fra produktet. Introduksjon Denne FM-senderen

Detaljer

Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok

Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft

Detaljer

Get started. Brukerveiledning for Get box

Get started. Brukerveiledning for Get box Get started Brukerveiledning for Get box s. 2 Gratulerer med ny Get box Din nye Get box er et hjelpemiddel for at du skal få en enklere tv-hverdag. Du vil blant annet få bedre bilde, bedre lyd og en flott

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer