LCD TV with LED Backlight 32 VLE 8335 BP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LCD TV with LED Backlight 32 VLE 8335 BP"

Transkript

1 LCD TV with LED Backlight 32 VLE 8335 BP NO

2 Innhold OPPSETT OG SIKKERHET 6 Generell informasjon 6 Spesialfunksjoner på TV-apparatet 7 Motta digitale kanaler 7 Grundigs SCR-system 7 Viktige bemerkninger om miljøvern 7 Merknader om stillbilder. 8 Tilkobling og klargjøring 8 Tilkobling av antenne og strømledning 9 Installere batterier i fjernkontrollen 10 Oversikt 10 Tilkoblinger på TV-apparatet 11 Kontroller på TV-apparatet 12 Fjernkontrollen - Hovedfunksjoner 12 GRUNDIGs Voice Remote 13 Fjernkontrollen - Alle funksjoner 14 Innstillinger 14 Innledende oppsett og innstilling av TVkanaler 14 Velge språk, land og driftsmodus 15 Stille inn TV-kanaler fra satellitt (DVB-S) 17 Stille inn vanlige TV-kanaler (DVB-T) 17 Stille inn TV-kanaler fra kabeltilbyderen (DVB-C) 18 Endre programtabellen for de digitale kanalene 21 Bildeinnstillinger 22 Lydinnstillinger 24 TV-apparat - DRIFT 24 Grunnleggende funksjoner 25 Zoomfunksjonen 25 Øko-modus 26 Zapping-funksjon 26 Elektronisk TV-guide 27 Endre bildeformatet 28 NETTVERKS-INSTALLASJON 28 Nettverkstilkobling 28 Ikke-trådløst (kablet) nettverk 31 Trådløs nettverkstilkobling 34 SMART TV 2.0 FUNKSJON 34 Smart TV 2.0 applikasjoner 37 GRUNDIGs nettbutikk 40 MULTIMEDIA-SERVERMODUS 40 Å spille av video, musikk og bildefiler med hjemmenettverkstilkobling 42 USB-OPPTAK 42 Informasjon om opptak og avspilling av TV-programmer 42 Mulige begrensninger ved bruk av et eksternt datamedium 43 Tilkoble eksterne datamedia 43 Innstillinger for USB-opptak 45 Pause i time shift-programmer 45 Ta opp programmer 46 Forhåndsinnstilling av programmer som skal tas opp 48 Avspilling 48 Slette programmer fra opptakslisten 49 USB-DRIFT 49 Filformater 50 Tilkoble eksterne datamedia 50 Å fjerne eksterne datamedier 51 Filleseren 51 Innstillinger i USB-oppsettsmenyen 52 Grunnleggende avspillingsfunksjoner 53 Ekstra avspillingsfunksjoner 55 Tekst-TV DRIFT 55 TOP-tekst- eller FLOF-tekstmodus 55 Tilleggsfunksjoner 56 INTERAKTIV PORTAL (HbBTV) 56 Hva er HbbTV? 56 Ekstrafunksjoner for videosekvenser 57 Praktiske funksjoner 57 Åpne INNSTILLINGER-menyen 57 Språkinnstillinger 58 Stille inn dato og tid 58 Timerfunksjoner 59 Foreldrekontrollinnstillinger 61 Oppdatere programvare (OAD) 61 Oppdatere programvare (online) 61 Gjenopprette TV-apparatet til standardinnstillingene 2 NORSK

3 Innhold DRIFT MED EKSTERNE ENHETER 62 DIGI LINK 62 DIGI LINK fungerer på ditt TV-apparat 63 Enhetsdrift 64 High Definition HD-klar 64 Tilkoblingsalternativer 65 Koble til eksterne enheter 66 Ved hjelp av en DVD-spiller, DVDopptaker, videoopptaker eller set-top-boks 66 Hodetelefoner 67 Hi-Fi-system 69 DRIFT SOM EN PC-SKJERM 69 Kople til en PC 69 Velge forhåndsinnstillinger for PC 69 Innstillinger for PC-modus 70 Bruk med Common Interface 70 Hva er Common Interface? 70 Sette inn CA-modulen 70 Tilgangskontroll for CI-modul og smartkort 71 Spesielle innstillinger 71 Søke etter digitale TV-kanaler fra en satellitt automatisk 72 Å søke manuelt etter digitale TV-kanaler fra satellitt 72 LNB-innstillinger 73 Innstillinger for motoriserte antenner (DiSEqC 1.2) 76 Søk etter digitale jordiske TV-kanaler automatisk 77 Søk etter digitale jordiske TV-kanaler manuelt 77 Søke etter analoge TV-kanaler 79 Bytte lagrede analoge kanaler 80 Vise signalinformasjon 81 Deaktiver og aktiver HbbTV 81 Å deaktivere og aktivere digital tekst-tv 82 INFORMASJON 82 Produkt-datablad 82 Annen informasjon 83 Serviceinformasjon for forhandlere 84 Miljømessig bemerkning 84 Nettverksgrensesnitt 84 Merknad om produktemballasjen 85 Feilsøking NORSK 3

4 OPPSETT OG SIKKERHET Vennligst merk følgende instruksjoner ved oppsett av TV-apparatet: 7 Dette TV-apparatet er designet til å motta og vise bilde- og lydsignaler. Enhver annen bruk er uttrykkelig forbudt. 7 Den ideelle visningsavstanden er fem ganger den diagonale skjermstørrelsen. 7 Lys som faller på skjermen forringer bildekvaliteteten. 7 For å sikre at enheten alltid er tilstrekkelig ventiler, se til at det er nok plass mellom TV-en og møbler i nærheten. 7 TV-en er kun utformet til bruk i tørre rom. Hvis du bruker det utendørs, se til at det er beskyttet mot fuktighet, slik som regn eller sprutende vann. Ikke utsett TV-apparatet for fuktighet. 7 Ikke plasser noen beholdere, slik som f.eks. vaser, oppå TV-apparatet, etter som de kan søle væske og dermed utgjøre en sikkerhetsrisiko. 7 Plasser TV-apparatet på et hardt, jevnt underlag. 7 Ikke plasser noen gjenstander, slik som f.eks. aviser på TV-apparatet eller duker eller lignende gjenstander under det. 7 Ikke plasser TV-apparatet for nært varmeapparater eller i direkte sollys, da dette vil forringe nedkjølingen. 7 Varmedannelse kan være farlig og forkorter levetiden på TV-apparatet. Av sikkerhetsmessige årsaker, få en reparatør til å fjerne smuss fra TV-apparatet fra tid til annen. 7 TV-apparatet skal ikke under noen omstendighet åpnes. Garantikrav utelukkes for skader som oppstår som følge av feilhåndtering. 7 Se til at strømledningen eller strømforsyningsenheten (hvis den medfølger) ikke er skadet. 7 Bruk kun TV-apparatet med medfølgende strømledning. 7 Tordenvær er farlig for alle elektriske innretninger. Selv om TV-apparatet er slått av, kan det skades av et lynnedslag i strømnettet eller antennen. Koble alltid TV-apparatet fra strømnettet og antennen under en storm. 7 Bruk en fuktig, myk klut for å rengjøre skjermen. Ikke bruk vann med såpe eller vaskemiddel. 7 Rengjør kun huset på TV-apparatet med den medfølgende kluten. Ikke bruk vann med såpe eller vaskemiddel. 7 Når du bestemmer hvor du skal plassere enheten, husk på at møbler ofte er belagt med ulike typer behandling og plast. Mange av disse kan inneholde kjemikalier som kan korrodere føttene på enheten og etterlate merker på overflaten av møblene, og disse kan være vanskelige eller umulige å fjerne. 7 Skjermen på ditt LCD/LED-TV-apparat oppfyller de høyeste kvalitetsstandarder og har blitt kontrollert for pikselfeil. Til tross for den store innsatsen under produksjon, gjør teknologiske årsaker det umulig å fullstendig utelukke muligheten for at noen piksler er defekte. Gitt at disse er innenfor tersklene som er spesifisert av DIN-standarden, kan ikke pikselfeil av denne typen anses som en defekt slik som definert av garantien. 7 For å sikre at det ikke oppstår brann - hold alltid lys og andre åpne flammer på avstand fra enheten. 4 NORSK

5 OPPSETT OG SIKKERHET Ikke tilkoble annet utstyr mens innretningen er slått på. Slå av annet utstyr før tilkobling. 7 Ikke plugg inn strømledningen på enheten inntil du har koblet til det eksterne utstyret og antennen. 7 Kontroller at støpselet er lett tilgjengelig. 7 Hold TV-en så mye som mulig unna følgende apparater: Mobiltelefon, mikrobølgeovn og andre enheter som bruker høyfrekvente radiobølger. Ellers kan det forekomme feil på TV'en på grunn av radiobølge-forstyrrelser. 7 Ikke utsett batteriene for for høy varme, slik som direkte sollys, flammer osv. 7 Ikke bruk gamle og nye batterier sammen. 7 Skift kun ut de tomme batteriene med batterier av samme modell, styrke og egenskaper. 7 Ved å sikre riktig avhending av disse batteriene vil du bidra til å forebygge potensielle miljøfarer og helsefarer som kan oppstå ved uriktig avhending av batteriene. 7 Advarsel for produktets emballasje: Emballasjematerialer fra produktet kan resirkuleres. Vennligst sikre at emballasje fra produktet blir avhendet separat i samsvar med regelverket fastsatt av lokale myndigheter for å la emballasje inngå i miljøvennlige gjenvinning. OBS: 7 Hvis du ønsker å bruke en veggbrakett til TV-apparatet, se til at du leser monteringsanvisningen for veggbraketten eller få en spesialist til å montere den. 7 Ved kjøp av veggbrakett, se til at alle festepunktene på TV-apparatet også finnes på veggbraketten og at alle brukes når den monteres. NORSK 5

6 Generell informasjon Spesialfunksjoner på TV-apparatet 7 Du kan motta og se på digitale TV-kanaler ved bruk av TV-apparatet (via DVB-S, DVB-T og DVB-C) inkludert High Definition-programmer (HD). Men mottak av digitale TV-kanaler i HD er aktuelt begrenset til noen få land i Europa. 7 Selv om dette TV-apparatet overholder de aktuelle DVB-S-, DVB-T- og DVB-C-standardene (status: august 2010), kan ikke kompatibiliteten med fremtidige DVB-S satellittoverføringen, samt vanlige DVB-T og DVB-C kabelprogrammer garanteres. 7 TV-apparatet kan motta og behandle alle analoge og ikke-krypterte TV-kanaler. TVapparatet er også utstyrt med digitale og analoge mottakere. 7 Den elektroniske TV-guiden (for digitale kanaler) informerer deg om eventuelle tidsplansendringer på kort varsel, og gir en oversikt over alle kringkasternes tidsplaner for de neste dagene. Detaljert informasjon om de enkelte TV-programmene er - hvis dette tilbys av senderen - er også tilgjengelig i den elektroniske TV-guiden. 7 Du kan koble til ulike datamedia, for eksempel en ekstern harddisk, en USB memory stick eller et digitalt kamera til USB-kontakten. Ved å bruke filleseren kan du deretter velge og avspille de filformatene du ønsker (for eksempel MP4, MP3 eller JPEG). 7 Ved bruk av time shift-funksjonen kan du hurtig og enkelt stille et program på pause ved bruk av fjernkontrollen og gjenoppta det på et senere tidspunkt. Programmet spilles inn i et eksterne datamedium. 7 Du kan spille inn alle digitale TV-kanaler du ønsker. TV-kanalene konverteres av TV-apparatet og lagres på et eksternt datamedium som er tilkoblet USB-kontakten. De lagrede programmene kan hentes frem og avspilles fra arkivet på det eksterne datamediet når som helst. Du kan også avspille et program fra arkivet mens du tar opp et annet. Mer informasjon om opptak og avspilling av TV-programmer finner du fra side Smart 2.0-funksjonen forsyner din TV med internett-applikasjoner når TV'en er koblet til internett. Du kan surfe gjennom nettsidene, besøke populære video- og fotodelingsnettsteder, samt sosiale nettverk med disse programmene. 7 Trådløst USB-tastatur og muse-støtte i nettleserprogrammet forenkler surfing gjennom internettsidene for brukeren. 7 DLNA-funksjonen gjør at du kan bruke et kablet eller trådløst lokalnettverk for å få tilgang til innholdet som ble tatt opp med DLNA-kompatible enheter vi bruker i dagliglivet, slik som en PC, mobiltelefon eller NAS (Network Attached Storage), som drives som DMS (Digital Medial Server). Takket være DMR-funksjonen, når en DLNA-applikasjon har blitt startet, kan du automatisk starte og stoppe medieavspilling på enheter med DMC-funksjonen. 7 Enheter som inneholder og yter video-, musikk- eller bildefiler kalles server. Denne TV-en mottar video-, musikk- og bildefiler fra serveren gjennom hjemmenettverket, slik at du har tilgang til og kan spille slike medier når TV-en er plassert i et annen rom enn serveren. En DLNA-kompatibel enhet, slik som en PC, en mobiltelefon, NAS eller en NAS-lignende (Network attached storage) enhet som fungerer som en DMS (Digital Media Server) kreves for å kunne bruke hjemmenettverket. 6 NORSK

7 Generell informasjon Motta digitale kanaler 7 Du har behov for en satellittantenne for å motta digitale satellittkanaler (DVB-S). 7 Du har behov for en digital takantenne eller innendørs antenne (passiv eller aktiv innendørs antenne med egen strømforsyning) for å motta digitale TV-kanaler (DVB-T). 7 Hvis du ønsker å motta digitale TV-kanaler via kabelsystemet (DVB-C), må antennekabelen for kabeloperatøren tilkobles TV-apparatet. 7 I motsetning til analog kringkasting har ikke hver kanal sin egen overføringsfrekvens. I stedet er flere kanaler grupperte i det som kalles buketter på regionalt og nasjonalt nivå. Du kan finne aktuell overføringsinformasjon på tekst-tv fra ulike sendere eller ved å se i en aktuell TV-guide eller på Internett. 7 Ulike digitale TV-kanaler fra private sendere er kryptere (DVB-S, DVB-T og DVB-C). Det er kun mulig å se på disse kanalene og bruke opptaks- og avspillingsfunksjonene med egnet CI-modul og et SmartCard. Spør spesialforhandleren din. Kanalutvalget som er tilgjengelig fra de offentlige kringkasterne (ARD med EinsExtra, EinsFestival eller ZDF med ZDF Info og alle tredjepartssendere) er ikke kryptert og kan ikke mottas uten et SmartCard. Grundigs SCR-system 7 TVen din støtter SCR-system (Satellite Channel Router). Hvis din antenne-installasjon er utstyrt med en enkelt kabeldistribusjonsmultibryter, kan alle TV-apparater som er koblet til denne antennen motta TV-kanalene frittstående. Viktige bemerkninger om miljøvern 7 Følgende informasjon vil hjelpe deg til å spare ressurser - og dessuten penger.. 7 Hvis du ikke bruker TV-apparatet på flere dager, bør du trekke ut støpselet av miljø- og sikkerhetsmessige grunner. På denne måten vil ikke TV-apparatet forbruke noen strøm. 7 Hvis enheten er utstyrt med en strømbryter, vil det være tilstrekkelig å slå av enheten ved å bruke denne. Energien som forbrukes av TVapparatet er redusert til praktisk talt 0 W. 7 I standbymodus forbruker TV-apparatet svært lite energi. Men det kan være nødvendig å la TV-apparatet stå i standby for bestemte funksjoner (for eksempel automatisk inn- og utkobling og for timerfunksjoner). 7 TV-apparatet bruker mindre energi når lysstyrken reduseres. Merknader om stillbilder. Hvis du ser på det samme bildet over lang tid på skjermen, kan det hende at et stillbilde blir synlig på bakgrunnen. Synlige bilder på bakgrunnen stammer fra LCD/LED-teknologi og krever ingen garantihandling. For å unngå slike tilfeller og/ eller minimalisere virkningen, kan du følge tipsene nedenfor. 7 Ikke la samme TV-kanal være på skjermen over lang tid. Kanallogoer kan forårsake denne situasjonen. 7 Ikke la bildene, som ikke er fullskjerm, være på skjermen konstant; hvis ikke streamet i fullskjermformat av senderen, kan du konvertere bildene til fullskjerm ved å endre bildeformater. 7 Høyere lysstyrke og/eller kontrastverdier vil føre til at denne virkningen vises hurtigere. Derfor anbefales det at du ser på TV-en med laveste lysstyrke og kontrastnivåer. NORSK 7

8 TIlKoblInG og KlaRGjøRInG Tilkobling av antenne og strømledning For å motta digitale satellittkanaler (DVB-S) koble satellittantennekabelen til antennekontakten»satellitt«på TV-apparatet. Og/eller: 2a For å motta vanlige digitale sendere (DVB- T) koble kabelen for takantennen eller den innendørs antennen (passiv eller aktiv innendørs antenne med egen strømforsyning) til antennekontakten»ant In«på TV-apparatet; Eller: 2b For å motta digitale kabelkanaler (DVB- C) koble kabelen for takantennen til antennekontakten»ant In«på TV-apparatet; Eller: 2c For å motta analoge TV-kanaler, koble kabelen for takantennen til antennekontakten»ant In«på TV-apparatet nb! 7 Ved tilkobling av en innendørs antenne, kan det hende at du må teste den i ulike posisjoner inntil før får det meste mottaket. 3 Sett støpselet inn i et vegguttak. nb! 7 Ikke plugg inn strømledningen på enheten inntil du har koblet til det eksterne utstyret og antennen. 7 Bruk ikke en adapter-plugg eller skjøteledning som ikke oppfyller gjeldende sikkerhetsstandarder. Ikke tukle med strømledningen. 8 norsk

9 Tilkobling og klargjøring Installere batterier i fjernkontrollen Miljømessig bemerkning 7 Dette symbolet på oppladbare batterier/batterier eller på pakningen indikerer at det oppladbare batteriet/batteriet ikke kan kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. For bestemte oppladbare batterier/batterier kan dette symbolet supplementeres av et kjemisk symbol. Det kjemiske symbolet for kvikksølv (Hg) eller bly (Pb) finnes hvis de oppladbare batteriene/batteriene inneholder mer enn 0,0005 % kvikksølv eller 0,004 % bly. Oppladbare batterier/batterier, inkludert de som ikke inneholder noe tungt metall, kan ikke kastes med husholdningsavfallet. Brukte batterier skal alltid kastes i samsvar med lokale miljøforskrifter. Undersøk hva som er gjeldende prosedyre for avfallshåndteringen der du bor. 1 Åpne batterirommet ved å fjerne lokket. 2 Sett inn batteriene (2 x 1,5 V mikro for eksempel R03 eller AAA). Vær oppmerksom på polariteten som er merket på bunnen av batterihuset. 3 Lukk batterihuset. 7 Hvis TV-apparatet ikke lenger reagerer riktig på fjernkontrollens kommandoer, kan batteriene være tomme. Se alltid til at brukte batterier fjernes. 7 Produsenten frasier seg alt ansvar for skade som følge av batterier som lekker. NORSK 9

10 oversikt Tilkoblinger på Tv-apparatet av1 / S-vhS component Y Pb Pr l R optisk ut SCART-kontakt (CVBS-signal, RGB-signal); Video- og lydkontakt for S-Video-videokamera. Kontakter for videoinngang (YUV-signal). Kontakter for lydinngang (YUV-signal). Uttak for lydutgang (optisk) for PCM-/Dolby Digitalsignaler. For tilkobling av digitale AV-forsterkere eller AVmottakere. audio out l R Kontakter for lydutgang. lyd- uttak for lydinngang for PC. Pc-In VGA-kontakt, videoinngang for PC. SaTEllITT Antennekontakt for satellittantennen (DVB-S). ant In Antennekontakt fordvb-t, DVB-C og analog antenne. hdmi2 (arc) HDMI-kontakt, lyd-/video-inngang. hdmi3 HDMI-kontakt, audio/video-inngang. 10 norsk

11 Oversikt HDMI4 USB2 (HDD) LAN U AV2 Video HDMI-kontakt, audio/video-inngang. USB-port til eksterne datamedier og PVR-funksjon; Trådløst tastatur, museport. Tilkoblingskontakt for nettverkskabel. Hodetelefonkontakt (3,5 mm kontaktplugg); Kontakter for lydutmating. Videokontakt for videokamera L R Audiokontakt for videokamera. USB1 HDMI1 CI USB-kontakt for eksterne datamedia uten egen strømforsyning og PVR-funksjon; Trådløst tastatur, museport. HDMI-kontakt, audio/video-inngang. Common Interface-åpning. Kontroller på TV-apparatet ON OFF Strømbryter, slår fjernsynet over i standby-modus og av. 8/I Slår TV-en på og tilbake til standbymodus. V V + Justerer volumet. Velger menyfunksjoner. MENU Åpner menyen. Velg et alternativ fra menyen ved hjelp av»p+«eller»p «. Aktiver funksjonen ved hjelp av»v+«. Bekreft funksjonen ved hjelp av»v+«eller»v «. Trykk på»menu«for å avslutte menyen. M Åpner forvalg for AV-kanaler. I menyen trykker du på»p+«eller»p «for å velge og trykker på» «for å bekrefte. P P + Slår på TV-apparatet fra standby. Velger kanaler i trinn. Velger en funksjon i menyen. NORSK 11

12 oversikt fjernkontrollen - hovedfunksjoner Slår på fra standby; velger kanal direkte. Velger kanallisten (»Alle«,»FAV 1«til»FAV 4«). Slår på og av (standby). Bytter mellom tekst-tv og TV-modus. Viser informasjon. Åpner hovedmenyen. Åpner kanallisten Åpner VERKTØY-menyen. Åpner/lukker kontrollmenyen når du spiller av en fil i DLNA-menyen. Justerer volumet. Avslåing av lyd. Ta opp, spill av, ta pause og stopp (kun digitale TVkanaler) på/fra et eksternt datamedium. Åpner og lukker quick Appsmenyen. Zapping-funksjonen; bytter tilbaket et menynivå i menyene. Åpner den elektroniske TVguiden. Åpner menyen for AV-kanaler og USB-inngang. Velg så ved å bruke»v«,»<«,»>«eller»λ«og trykk på»ok«for å bekrefte. Slår på fra standby; Velger kanal i trinn. Åpner menyen»prnp«. navigasjon i menyene Flytter markøren opp og ned i menyene. Flytter markøren til venstre og høyre i menyene. Aktiverer ulike funksjoner og lagrer funksjoner/innstillinger. GRUndIGs voice Remote Som et alternativ til den medfølgende fjernkontrollen, kan du også styre TV'en med GRUN- DIGs nye "Voice Remote". Din TV betjenes med enkle talekommandoer.. Ytterligere informasjon om GRUNDIGs "Voice Remote" er tilgjengelig hos din forhandler. 12 norsk

13 Oversikt Fjernkontrollen - Alle funksjoner (rød) Velger sider på tekst-tv. (Grønn) Velger/aktiverer ulike funksjoner (gul) i menyene. (Blå) 5 Bytter til dobbel tegnstørrelse i tekst-tv; Velger forrige tittel/forrige bilde i filbehandleren. 6 Oppdaterer en tekst-tv-side; Velger neste spor/neste bilde i filbehandleren. 3 Avslutter rulling gjennom sidene på tekst-tv; Starter et raskt søk bakover i filbehandleren. 4 Viser svar på tekst-tv; Starter et raskt søk forover i filbehandleren. Starter opptaket (kun for digitale TV-kanaler, opptaket gjøres på et eksternt datamedium). 8 Begynner å spille av et program fra et eksternt datamedium; spiller av et innspilt program på nytt; begynner å spille av i DLNAmenyen.! Frys rammen hvis intet eksternt datamedium er koblet til; avspillings-pause; tidsveksels-modus (kun for digitale TV-kanaler og når et eksternt datamedium er tilkoblet); forårsaker en pause i avspilling av filen i DLNA-menyen. 7 Avslutter avspilling av et program fra et eksternt datamedium; avslutter et opptak eller avspilling i tidsveksel-modus; deler skjermen i tekst-tv; slutter å spille i DLNA-menyen. Velger ulike lydspråk (kun for digitale TV-kanaler) Velger ulik teksting (kun for digitale TV-kanaler) 7 Din TV støtter funksjonen for ekstern kontroll vha. Apple iphones og Android-telefoner. Avhengig av funksjonene TV-en har, kan du styre fjernsynet ved hjelp av din telefon etter å ha lastet ned en gratis»grundig TV-fjernkontroll«-applikasjon fra Apple App Store eller Google Play (Android Market) og har installert den på Apple iphone/ Android-telefon. NORSK 13

14 Innstillinger Innledende oppsett og innstilling av TV-kanaler TV-apparatet er utstyrt med automatisk kanalsøk, som søker etter satellittkanaler (DVB-S), vanlige kanaler (DVB-T), kabel-tv-kanaler (DVB-C) og analoge kanaler. Du starter søket og TV-kanalene vil bli lagret i de forskjellige programmenes tabeller. Etterpå kan du sortere kanalene i programtabellene. De ulike innstillinger Avhengig av typen antenne som er tilkoblet, kan du bestemme hvilke kanaler du ønsker at TV-apparatet skal søke etter. 7 Søker etter digitale TV-kanaler fra satellitt, fra side 15. Du har to alternativer for dette søket: den grunnleggende installasjonen som forhåndsinnstiller et standardvalg, f.eks. satellitt Astra 19,2 øst; du trenger kun å starte søket; den profesjonelle installasjonen, som gjør at du kan foreta alle innstillingene og stille inn parametrene for ditt mottakersystem. 7 Søker etter digitale vanlige TV-kanaler, på side Søker etter digitale TV-kanaler fra kabeltilbyderen, på side Søker etter analoge TV-kanaler, i kapittelet "Spesialfunksjoner" som starter på side Flere innstillinger for digitale TV-kanaler etter innledende oppsett kan også finnes i kapittelet»spesialinnstillinger«som starter på side Foreta språk- og landvalg for alle typer, fortsett deretter med å lese det respektive kapittelet. Velge språk, land og driftsmodus 1 Sett fjernsynet i standby ved hjelp av strømbryteren»on OFF«. 2 Slå på TV-apparatet fra standby ved hjelp av»8«,»1 0«eller»P+«eller»P-«. I løpet av det innledende oppsettet vil "Installasjonsveiledning" vises. Hjelp: 7 Hvis denne menyen ikke vises, gjenopprett TV-apparatet til standardinnstillingene (se side 70). 3 Velg så menyspråk ved å bruke»<«,»>«,»v«eller»λ«og trykk på»ok«for å bekrefte. 4 Velg modus ved hjelp av»<«or»>«og trykk på»ok«for å bekrefte. Innstillingene som brukes i»hjemmemodus«hjelper til med å spare energi. Alternativt kan menyelementet»butikkmodus«velges, som forhandlere kan bruke til å demonstrere enhetens funksjoner. 7 Avslutt»Butikkmodus«ved å gjenopprette TV-apparatet til standardinnstillingene (se side 70). 5 Velg landet der fjernsynet er i drift ved hjelp av»<«,»>«,»v«eller»λ«og trykk på»ok«for å bekrefte.»kilde-innstillings«-menyen vises med»tilkoblingstype«linjen merket. 7 Du kan finne en beskrivelse over hvordan du stiller inn TV-kanalen etter ditt ønske - avhengig av den tilkoblede antennen - i de følgende kapitlene. 14 NORSK

15 InnSTIllInGER Stille inn Tv-kanaler fra satellitt (dvb-s) Du har to alternativer for å stille inn digitale satellittkanaler. a Den enkle installasjonen, som forhåndskonfigurerer alle antenneinnstillinger for satellittkanaler på Astra 19,2 øst. b Den avanserte installasjonen kan brukes hvis du ønsker å motta satellittkanaler fra ulike satellitter. For å gjøre dette, bare foreta antenneinnstillingene (satellitt, LNB-effekt, LNB-type, DISEqC-modus, LNBvalg) for valgte satellitter. Enkel installasjon 1 I»Kilde-innstillings«-menyen,»tilkoblingstype«-linjen, velger du alternativet»satelitt«med»<«eller»>«. 2 Velg linjen»enkel installasjon«med»v«eller»λ«og trykk»ok«for å bekrefte. Andre menyalternativer vil vises, satellitt Astra 19,2 øst er forhåndsinnstilt. 3 Start søk med» «(grønn). "Søkeresultater"-menyen vises, og søket etter TV-stasjoner begynner. Avhengig av antallet TV-kanaler som mottas, kan dette enkelt ta noen få minutter. Søket er komplett så snart som»pro- GRAMTABELL«kommer opp. nb! 7 Du kan avbryte søket ved å trykke»menu«. avansert installasjon 1 I»Kilde-innstillings«-menyen,»tilkoblingstype«-linjen, velger du alternativet»satelitt«med»<«eller»>«. 2 Velg linjen»avansert installasjon«med»v«eller»λ«og trykk»ok«for å bekrefte. Menyen vises. Satellitt Transponder LNB-type LNB-strøm DISEqC-modus LNB-valg Kvalitet Signalstyrke INSTALLASJON Antenneinnstillinger Avslutt Tilbake ASTRA 19,2,E MHz H Universell Av Av Av Dårlig Normal God Autom. innstil. Manuell innstilling :46 3 Velg linjen»satelitt«med»v«eller»λ«og trykk»ok«for å bekrefte.»velg SATELLITT«-menyen vises. Velg så satelitter ved å bruke»v«,»λ«,»<«eller»>«og trykk på»ok«for å bekrefte. nb! 7 Innstillingen i linjen "Transponder" er ikke nødvendig for denne automatiske skanningen. 4 Velg linjen»lnb-strøm«ved hjelp av»v«eller»λ«. Avhengig av type LNB, still LNB-strømforsyningen inn på»13/18 V«eller»14/19 V«ved hjelp av»<«eller»>«. 5 Velg linjen»lnb-type«ved hjelp av»v«eller»λ«. Velg type LNB installert ved hjelp av»<«eller»>«. norsk 15

16 InnSTIllInGER Velg linjen»diseqc-modus«ved hjelp av»v«eller»λ«. Velg»DiSEqC 1.0«eller»DiSEqC 1.1«i samsvar med eksisterende antennesystem ved hjelp av»<«eller»>«. DiSEqC 1.0 gjør det mulig å motta opptil fire satellitter samtidig. DiSEqC 1,1 gjør det mulig å motta opptil 16 satellitter samtidig. 7 Velg linjen»lnb-valg«ved hjelp av»v«eller»λ«. Velg innstilling for de respektive satelittene ved hjelp av»<«eller»>«. 8 Etter at innstillingene for satellitt er gjort, bytt så til»automatisk kanalsøk«-meny med» «(rød). Tilkoblingstype Valg av operatør Velg satellitt Skanningsmodus Servicetype Nettverkssøk KILDEOPPSETT AUTOMATISK KANALSØK Avslutt Tilbake Satellitt Annet ASTRA 19,2,E Gratis + kryptert Alle Av Start søk :46 9 Velg linjen»søk-modus«ved hjelp av»v«eller»λ«. Velg søk-modus ved hjelp av»<«eller»>«(for ukrypterte kanaler, kun for krypterte kanaler, eller for begge). 10 Velg linjen»type tjeneste«ved hjelp av»v«eller»λ«. Benytt»<«eller»>«for å velge om du ønsker å søke etter TV-kanaler alene (TV), kun etter radiokanaler (Radio), eller begge deler (Radio + TV). nb! 7 Det er mulig at enkelte TV-kanaler (transpondere) ikke vil kunne finnes. Dette er forårsaket av en endring i satellitt-parametere som kringkasteren står bak, f.eks. som følge av at nye kanaler har blitt lagt til. Sett»Nettsøk«-alternativet på»on«. 11 Start søk med» «(rød).»resultater«-menyen vises, og søket etter TV-stasjoner begynner. Avhengig av antallet TV-kanaler som mottas, kan dette enkelt ta noen få minutter. Søket er komplett så snart som»program- TABELL«kommer opp. nb! 7 Du kan avbryte søket ved å trykke»menu«. 12 Trykk på»menu«for å avslutte innstillingen. nb! 7 Hvis andre TV-kanaler skal stilles inn fra en sekundær satellitt, gå frem som følger: Åpne menyen ved å bruke»menu«, velg linjen»kilde-innstilling«ved hjelp av»v«eller»λ«og trykk på»ok«for å bekrefte. Deretter velger du»automatisk kanalsøk«ved hjelp av»v«eller»λ«og trykk så på»ok«for å bekrefte. Bekreft linjen -»Velg satelitt«ved hjelp av»ok«og velg din foretrukne satelitt med»v«,»λ«,»<«eller»>«. Start skanningen med» «(rød). Fortsett justeringen etter trinn 7 i kapittelet. nb! 7 Før opptak av HD-kanaler, sjekk signalkvaliteten og -styrken, se kapittelet»vise signalinformasjon«på side 89. Hvis nivået vises i grønt, kan du registrere HDkanaler uten noen problemer. 16 norsk

17 Innstillinger Stille inn vanlige TV-kanaler (DVB-T) 1 I»Kilde-innstillings«-menyen,»tilkoblingstype«-linjen, velger du alternativet»satelitt«ved hjelp av»<«eller»>«. 2 Velg linjen»søk-type«ved hjelp av»v«eller»λ«. Bruk»<«or»>«for å stille inn ønsket type søk:»dtv«, skanning etter digitale TV-kanaler;»ATV«, skanning etter analoge TV-kanaler;»ATV og DTV«, skanning etter analoge og digitale TV-kanaler. OBS: 7 Antennestrømforsyningen (5 V ) kan kun slås på hvis antennen er en aktiv innendørs antenne med en signalforsterker og ikke allerede er forsynt med en spenning via et strømuttak (eller lignende forsyning). Ellers kan du forårsake en kortslutning og en skade som ikke kan repareres på antennen. 3 Velg linjen»aktiv antenne«ved hjelp av»v«eller»λ«. Slå på strømforsyningen for antenne ved hjelp av»<«eller»>«(»on«). 4 Start søk med» «(grønn). "Søkeresultater"-menyen vises, og søket etter TV-stasjoner begynner. Avhengig av antallet TV-kanaler som mottas, kan dette enkelt ta noen få minutter. Søket er komplett så snart som»program- TABELL«kommer opp. 7 Du kan avbryte søket ved å trykke»menu«. 5 Trykk på»menu«for å avslutte innstillingen. 7 Før opptak av HD-kanaler, sjekk signalkvaliteten og -styrken, se kapittelet "Vise signalinformasjon" på side 89. Hvis nivået vises i grønt, kan du registrere HDkanaler uten noen problemer. Stille inn TV-kanaler fra kabeltilbyderen (DVB-C) 1 I»Kilde-innstillings«-menyen,»tilkoblingstype«-linjen, velger du alternativet»kabel«ved hjelp av»<«eller»>«. 2 Velg linjen»søk-modus«ved hjelp av»v«eller»λ«. Bruk»<«or»>«for å stille inn ønsket type søk:»dtv«, skanning etter digitale TV-kanaler;»ATV«, skanning etter analoge TV-kanaler;»ATV og DTV«, skanning etter analoge og digitale TV-kanaler. 3 Velg linjen»kabelsøk-type«ved hjelp av»v«eller»λ«. Velg ønsket alternativ (»Hurtig«eller»Full«) ved hjelp av»<«eller»>«. Søkefunksjonen»Hurtig«stiller inn kanalene ifølge informasjonen som gis deg av din kabeltilbyder i overføringssignalet. Hvis alternativet»full«er valgt, vil hele frekvensområdet skannes. Søket kan ta lang tid med dette alternativet. Dette alternativet anbefales hvis kabeltilbyderen ikke støtter skanningstypen»hurtig«. 7 Du kan akselerere søket. For å gjøre dette trenger du informasjon om frekvensen og nettverks-id. Vanligvis er du i stand til å få denne dataen fra din kabeloperatør eller finne den i et forum på Internett. 4 Start søk med» «(grønn). "Søkeresultater"-menyen vises, og søket etter TV-kanaler begynner. Avhengig av antallet TV-kanaler som mottas, kan dette enkelt ta noen få minutter. Søket er komplett så snart som»program- TABELL«kommer opp. 7 Du kan avbryte søket ved å trykke»menu«. 5 Trykk på»menu«for å avslutte innstillingen. 7 Før opptak av HD-kanaler, vennligst sjekk signalkvaliteten og -styrken, vær så snill og se kapittel»vise signalinformasjon«på side 1. Hvis nivået vises i grønn farge, kan du ta opp HD-kanaler uten problemer. NORSK 17

18 InnSTIllInGER Endre programtabellen for dedigitale kanalene Kanaler som finnes ved bruk av skanningen lagres i»programtabell«. Du kan slette kanaler som ikke er nødvendige fra programtabellen, du kan endre kanalrekkefølgen innenfor programtabellen og låse enkelte kanaler (foreldrekontroll). Du kan også legge til kanaler på favorittlisten, og i tillegg kan du endre rekkefølge på kanalene innenfor favorittlisten. Med» «(grønn) kan du få fram de kanalene som tilhører et nettverk. Bytt til neste side i programtabellen med»p+«og til forrige side med»p-«. Med» «(gul) kan du åpne»listeorganise- RING«innen programtabellen. I denne listeadministrasjonen kan du opprette dine egne favorittlister. Med» «(blå) kan du sortere kanaler i hht. ulike kriterier. INSTALLASJON PROGRAMVALG 1 Das Erste HD velge kanallister 1 Åpne meny ved hjelp av»menu«. 2 Velg»KILDE-INNSTILLING«-meny ved hjelp av»v«eller»λ«og trykk på»ok«for å bekrefte.»kildeoppsett«-menyen vises. 3 Velg linjen»programtabell«ved hjelp av»v«eller»λ«og trykk på»ok«for å bekrefte. Menyen»PROGRAMTABELL«forsvinner. viktig: 7 Programtabell og favorittlister lagres separat ifølge de ulike inngangskildene (satellitt, kabel, luft). 7 Når du åpner programtabellen, dukker den respektive kanallisten for det aktuelle inngangs-signalet opp. merknader: 7 Dersom vises i programtabellen tilføyd navnet på kanalen, trenger du en CI-modul og et Smart-kort for å kunne se disse kanalene. 7 Ettersom de mottatte datakanalene ikke vises i programtabellen, kan antallet kanaler som vises i programtabellen være mindre enn Nettverk ALLE DTV HD MPEG ASTRA 19.2SDgr Service ALLE 1 Das Erste HD DTV 2 ZDF HD DTV 3 arte HD DTV 4 N24 DTV 5 Einsfestival DTV 6 EinsPlus DTV 7 arte DTV 8 Phoenix DTV 9 Test-R DTV 10 ANIXE HD DTV 11 HD 1 DTV 12 Life DTV 13 Film DTV 14 Promo DTV 15 Sport1 DTV 16 TV-sport DTV 17 Sat.8 DTV 18 SKY DTV 19 TV6 DTV 20 TV5 DTV Redigere Nettverk Legg Til Fav. Sorter Avslutt Tilbake Velg favoritt 18 norsk

19 Innstillinger Slette kanaler 1 I»PROGRAMTABELL«-menyen velger du Rediger modus ved å trykke på» «(rød). 2 Velg tv-kanaler som skal slettes ved hjelp av»v«,»λ«,»<«eller»>«og trykk på» «(gul) for å slette. 7 Du kan slette alle kanaler ved hjelp av» «(blå). 3 Bekreft slettings-prosessen ved hjelp av» «(grønn); Eller: Avbryt slettingen ved hjelp av» «(rød); 4 Åpne programtabellen ved hjelp av»menu«. Endre rekkefølgen på kanaler i programtabellen (kun satelitt-kanaler) 1 I»PROGRAMTABELL«-menyen velger du Rediger modus ved å trykke på» «(rød). 2 Velg kanalen som skal flyttes med»v«,»λ«,»<«eller»>«og merk den ved hjelp av» «(rød). 3 Flytt kanalen til dens nye posisjon ved hjelp av»v«,»λ«,»<«eller»>«og trykk på»ok«for å bekrefte. 7 Repeter trinn 2 og 3 hvis du ønsker å bytte andre kanaler. 4 Gå bort fra programtabellen ved hjelp av»menu«. Sortere kanaler i programtabellen (kun satelitt-kanaler) Du kan sortere rekkefølgen på kanalene i programtabellen etter ulike kriterier: I rekkefølgen satellitt, alfabetisk rekkefølge eller etter krypterte/fri kanaler. 1 I»PROGRAMTABELL«-menyen velger du Sorter modus ved å trykke på» «(blå). 2 Velg sorteringskriterier ved hjelp av» «(rød),» «(grønn) eller» «(gul). 3 Gå bort fra programtabellen ved hjelp av»menu«. Hoppe over kanaler Du kan markere fjernsynskanaler som bør hoppes over når du velger kanal ved hjelp av»λ«eller»v«. Det er fortsatt mulig å velge dem ved hjelp av talltastene. 1 I»PROGRAMTABELL«-menyen slår du over på listeoversikten ved å trykke på» «(gul). 2 Velg din foretrukne kanal ved hjelp av»v«eller»λ«. 3 Velg kolonnen»hopp over«ved hjelp av»<«eller»>«og bruk»ok«for å markere kanalen. Kanalen er merket med " ". 4 Gå bort fra programtabellen ved hjelp av»menu«. 7 Kanaler kan også reaktiveres. Velg kanal ved hjelp av»v«eller»λ«, deretter velger du kolonnen»hopp over«og aktiverer kanalen ved hjelp av»ok«. Opprette lister over favoritter Du kan lagre favorittkanalene dine i inntil fire favorittlister (FAV 1 til FAV 4). Merknader: 7 Favorittlister må opprettes separat for alle inngangskilder (satellitt, kabel, luft). 7 Du kan velge favorittliste ved å trykke på»fav«. 1 I»PROGRAM-TABELL«-menyen bytter du over til listevisning ved hjelp av» «(gul). 2 Velg den kanalen du ønsker ved hjelp av»v«eller»λ«. 3 Trykk" kanalen inn i favorittlistene 1 til 4 ved hjelp av»<«or»>«og trykk på»ok«for å bekrefte. Posisjonen i favorittlistene er merket med " ". Du kan legge samme kanal inn i flere enn én favorittliste. Hver favorittliste kan lagre opptil 250 kanaler. NORSK 19

20 Innstillinger Merknader: 7 Kanaler kan også slettes fra favorittlistene. Velg den kanalen som skal slettes ved hjelp av»v«,»λ«,»<«eller»>«og trykk på»ok«for å slette den. 7 Når du sletter en kanal fra favorittlisten, vil rekkefølgen innenfor favorittlisten oppdateres. 4 Gå bort fra programtabellen ved hjelp av»menu«. Sortere kanalene i favorittlisten Du kan endre rekkefølgen på kanaler i favorittlisten. 1 I menyen»programtabell«velger du favorittliste»1«til»4«. 2 Velge kanalen som skal flyttes ved hjelp av»v«,»λ«,»<«eller»>«og marker den ved hjelp av» «(rød). 3 Flytt kanalen til dens nye posisjon ved hjelp av»v«,»λ«,»<«eller»>«og trykk på»ok«for å bekrefte. Merknader: 7 Repeter trinn 2 og 3 hvis du ønsker å bytte andre kanaler innenfor samme favorittliste. 7 Repeter trinn 1 til 3 hvis du ønsker å bytte kanaler i en annen favorittliste. 4 Gå bort fra den eksisterende favoritt-listen ved hjelp av» «(blå). Hele programtabellen vil vises igjen. 5 Gå bort fra programtabellen ved hjelp av»menu«. Tast inn egne navn for favorittlister (maks. 6 tegn) Du kan legge inn egne navn for alle favorittlistene. 1 I»PROGRAMTABELL«-menyen bytter du over til listevisning ved hjelp av» «(gul). 2 Velg den ønskede favorittlisten ved hjelp av»1«til»4«. Navnet på favoritten vises. 3 Slett det "gamle" navnet (FAV1), og velg for dette formålet ved hjelp av»v«,»λ«,»<«og»>«trykknappen»<«og slett tegnet ved hjelp av»ok«. 4 Velg ønsket tegn/tall ved hjelp av»v«,»λ«,»<«og»>«og bekreft ved hjelp av»ok«. Gjenta prosedyren for flere tegn/tall. Velg»ABC«for store bokstaver og»abc«for små bokstaver og bekreft ved hjelp av»ok«. tall og symboler og bekreft ved hjelp av»ok«. 5 Bekreft det nye navnet, velg knappen»legg inn«ved hjelp av»v«,»λ«,»<«eller»>«og bekreft ved hjelp av»ok«. 6 Trykk på»menu«for å avslutte innstillingen. 20 NORSK

Din bruksanvisning GRUNDIG FINEARTS 55 FLE 9170 http://no.yourpdfguides.com/dref/4122489

Din bruksanvisning GRUNDIG FINEARTS 55 FLE 9170 http://no.yourpdfguides.com/dref/4122489 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for GRUNDIG FINEARTS 55 FLE 9170. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

LCD TV with LED Backlight 32 VLE 5400 BN

LCD TV with LED Backlight 32 VLE 5400 BN LCD TV with LED Backlight 32 VLE 5400 BN NO Innhold ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 OPPSETT OG

Detaljer

Din bruksanvisning GRUNDIG FINE ARTS 55 3D DL http://no.yourpdfguides.com/dref/3823856

Din bruksanvisning GRUNDIG FINE ARTS 55 3D DL http://no.yourpdfguides.com/dref/3823856 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

LCD TV with LED Backlight 40 VLE 4420 BM

LCD TV with LED Backlight 40 VLE 4420 BM LCD TV with LED Backlight 40 VLE 4420 BM NO Innhold ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 OPPSETT OG

Detaljer

LCD TV 46 VLE 8160 BP

LCD TV 46 VLE 8160 BP LCD TV 46 VLE 8160 BP NO Innhold ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 OPPSETT OG SIKKERHET 6 Generell

Detaljer

LCD TV 46 VLE 7139 BR

LCD TV 46 VLE 7139 BR LCD TV 46 VLE 7139 BR NO Innhold ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 OPPSETT OG SIKKERHET 6 Generell

Detaljer

SIKKERHET OG OPPSETT -------------------------------------------------------------------------------

SIKKERHET OG OPPSETT ------------------------------------------------------------------------------- SIKKERHET OG OPPSETT ------------------------------------------------------------------------------- Sikkerhet Vennligst merk følgende instruksjoner ved oppsett av TV-apparatet: 7 Fjernkontrollen er kun

Detaljer

LCD TV 42 VLC 9142 T2

LCD TV 42 VLC 9142 T2 LCD TV 42 VLC 9142 T2 NO Innhold ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 OPPSETT OG SIKKERHET 6 Generell

Detaljer

Innhold ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Innhold ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Innhold ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 OPPSETT OG SIKKERHET 6 Generell informasjon 6 Spesialfunksjoner

Detaljer

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q CLOCK RADIO Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q NO NORSK 2 ALARM TIME SLEEP SNOOZE UP DOWN RADIO ON AL 1 1+2 2 - TUNING + FM MW U + VOLUME - 3 NORSK NORSK 05-13 4 NORSK SIKKERHET OG INNSTILLING 7 Denne enheten

Detaljer

LCD TV med LED bakgrunnsbelysning 48 VLE 8435 WP

LCD TV med LED bakgrunnsbelysning 48 VLE 8435 WP LCD TV med LED bakgrunnsbelysning 48 VLE 8435 WP NO Innholdsfortegnelse ------------------------------------------------------------------- 4 OPPSETT OG SIKKERHET 6 GENERELL INFORMASJON 6 Spesialfunksjoner

Detaljer

Innhold ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Innhold ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NORSK Innhold ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dear Customers, This instruction manual describes

Detaljer

LCD TV med LED bakgrunnsbelysning 48 VLE 6439 BR

LCD TV med LED bakgrunnsbelysning 48 VLE 6439 BR LCD TV med LED bakgrunnsbelysning 48 VLE 6439 BR NO Innholdsfortegnelse ------------------------------------------------------------------- 4 OPPSETT OG SIKKERHET 6 GENERELL INFORMASJON 6 Spesialfunksjoner

Detaljer

LCD TV med LED bakgrunnsbelysning 48 VLX 9470 BP

LCD TV med LED bakgrunnsbelysning 48 VLX 9470 BP LCD TV med LED bakgrunnsbelysning 48 VLX 9470 BP NO Innholdsfortegnelse ------------------------------------------------------------------- 4 OPPSETT OG SIKKERHET 6 GENERELL INFORMASJON 6 Spesialfunksjoner

Detaljer

LCD TV with LED Backlight 22 VLE 8320 BN

LCD TV with LED Backlight 22 VLE 8320 BN LCD TV with LED Backlight 22 VLE 8320 BN NO FI SV Innhold ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kjære

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Tilbehør 1. 2. Tilkobling og kontroll 2. 2.1 Bakpanel... 2 2.2 Fjernkontroll... 3. 3. Tilkobling 5

INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Tilbehør 1. 2. Tilkobling og kontroll 2. 2.1 Bakpanel... 2 2.2 Fjernkontroll... 3. 3. Tilkobling 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Tilbehør 1 2. Tilkobling og kontroll 2 2.1 Bakpanel... 2 2.2 Fjernkontroll... 3 3. Tilkobling 5 3.1 Tilkobling til TV... 5 3.1 Tilkobling av kabeltvsignal... 6 4. Oppsett 7 4.1 Første

Detaljer

Innholdsfortegnelse ---------------------------------------------------------------------------------

Innholdsfortegnelse --------------------------------------------------------------------------------- NORSK Innholdsfortegnelse --------------------------------------------------------------------------------- Kjære kunde, denne brukerhåndboken beskriver de viktigste tilkoblingene, innstillingene og funksjonene

Detaljer

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE TAKK FOR AT DU VALGTE JENSEN OF SCANDINAVIA I Jensen of Scandinavia vet vi at fornøyde kunder betyr alt. Derfor søker vi konstant etter kunnskap for å kunne oppfylle kundenes

Detaljer

Innholdsfortegnelse ---------------------------------------------------------------------------------

Innholdsfortegnelse --------------------------------------------------------------------------------- NORSK Innholdsfortegnelse --------------------------------------------------------------------------------- Kjære kunde, denne brukerhåndboken beskriver de viktigste tilkoblingene, innstillingene og funksjonene

Detaljer

Start her Hurtigstartveiledning

Start her Hurtigstartveiledning Blu-ray Disc /DVD hjemmekinosystem BDV-N5200W NO Start her Hurtigstartveiledning BDV-N5200W 1 Innholdet i esken / koble til høyttalerne BDV-N5200W 2 3 Koble til TV-en Koble til annet utstyr Hovedenhet

Detaljer

SMART-boks II Kom i gang!

SMART-boks II Kom i gang! SMART-boks II Kom i gang! Brukerfordeler: Fjernkontroll med ekstra god rekkevidde Kan kobles til internett via wifi-nettverk Gir tilgang til RiksTVs underholdningsportal, se rikstv.no/underholdningsportal

Detaljer

Tilkobling og brukermanual Kreatel/Motorola Set Top Box

Tilkobling og brukermanual Kreatel/Motorola Set Top Box Tilkobling og brukermanual Kreatel/Motorola Set Top Box 1 Kreatel/Motorola Set-Top-Box Set-Top-Box (STB) er en viktig del av Homebase systemet. Det er via STB en du kan se på TV, høre på radio, lese Sameie/Borettslags

Detaljer

HURTIGGUIDE Kom i gang på... Velkommen som kunde!

HURTIGGUIDE Kom i gang på... Velkommen som kunde! HURTIGGUIDE Kom i gang på... 1 2 3 Velkommen som kunde! Velkommen Gratulerer med fiber og Altibox Takk for at du valgte Altibox fra Viken Fiber og velkommen til oss! Altibox gir deg utrolige muligheter,

Detaljer

Velkommen som kunde! Kom i gang på 1 2 3

Velkommen som kunde! Kom i gang på 1 2 3 Velkommen som kunde! Kom i gang på 1 2 3 Velkommen Gratulerer med fiber og Altibox Takk for at du valgte Altibox fra Viken Fiber og velkommen til oss! Altibox gir deg utrolige muligheter, både i dag og

Detaljer

Start her Hei, dette er din hurtigveiledning

Start her Hei, dette er din hurtigveiledning Blu-ray Disc/DVD hjemmekinosystem BDV-L800 BDV-L800M NO Start her Hei, dette er din hurtigveiledning BDV-L800 1 NO Hva følger med Konfigurere høyttalerne 2 Koble til TV-en 3 Koble til andre enheter 4 Det

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Kom i gang med din dekoder

Kom i gang med din dekoder HD 2840-C Kom i gang med din dekoder Digital HD-dekoder Canal Digital Kabel TV Kundeservice 06090 www.canaldigital.no 1 Pakk ut innholdet Kontroller at leveransen er komplett før du monterer dekoderen.

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

venner med tv-pakken Bli venner med tv-pakken ved hjelp av fjernkontroll og tastatur

venner med tv-pakken Bli venner med tv-pakken ved hjelp av fjernkontroll og tastatur Tv Brukerveiledning 1 Bli venner med tv-pakken 1 Bli venner med tv-pakken 2 Navigasjon 3 Tv-portalen ved hjelp av fjernkontroll og tastatur og dens tjenester Tv fra Vesterålskraft Bredbånd betyr at du

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

JANUAR 2016 TV BRUKERVEILEDNING

JANUAR 2016 TV BRUKERVEILEDNING JANUAR 2016 TV BRUKERVEILEDNING 1 1 KOBLE TIL HJEMMESENTRAL S 3 2 NAVIGASJON VED HJELP AV FJERN KONTROLL OG TASTATUR S 8 3 TV-PORTALEN OG DENS TJENESTER S 10 4 ALTIBOX TV OVERALT S 13 5 OPPTAKSDEKODER

Detaljer

Android Ver. 4.2.2. 164-179 Hurtigveiledning nettbrett / NOR

Android Ver. 4.2.2. 164-179 Hurtigveiledning nettbrett / NOR Android Ver. 4.2.2 164-179 Hurtigveiledning nettbrett / NOR Hurtigveiledning nettbrett Android ver. 4.2.2 Norsk Takk for at du bestemte deg for et Blaupunkt-produkt. Du har gjort et smart valg. Naturligvis

Detaljer

2. Bøy skjermtråden bakover og avisoler 8-9 mm av senterlederen.

2. Bøy skjermtråden bakover og avisoler 8-9 mm av senterlederen. KOBLE ANTENNEKABELEN TIL PLUGG Aller først må du koble kabelen til antennepluggen. 1. Fjern 15 mm av plastikken på kabelen. 2. Bøy skjermtråden bakover og avisoler 8-9 mm av senterlederen. 3. Åpne skruene

Detaljer

InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater er den komplette løsningen for digital underholdning slik at du kan glede deg over TV-titting og

Detaljer

AV-mottaker med flere kanaler. Begynn her Hei! Dette er din hurtigoppsettsveiledning

AV-mottaker med flere kanaler. Begynn her Hei! Dette er din hurtigoppsettsveiledning AV-mottaker med flere kanaler STR-DN1020 Begynn her Hei! Dette er din hurtigoppsettsveiledning 1 Koble til høyttalerne 2 Koble TV-en til andre enheter 3 Andre tilkoblinger 4 Velge høyttalere og optimalisere

Detaljer

Kom i gang! Digital Hybrid PVR HD-mottaker SRT 8965

Kom i gang! Digital Hybrid PVR HD-mottaker SRT 8965 Kom i gang! Digital Hybrid PVR HD-mottaker SRT 8965 Snart kan du......leie film fra sofaen...se det du gikk glipp av Varg Veum De døde har det godt SF Film ...se mange programmer i HD-kvalitet...se nett-tv

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

Tilkobling for videoinngangssignalet (høyre). Tilkobling for S-VIDEO-inngangssignalet.

Tilkobling for videoinngangssignalet (høyre). Tilkobling for S-VIDEO-inngangssignalet. Produktinformasjon Tilkoblinger Tilkobling VGA INN PC AUDIO INN VGA UT STEREO UT TV UT ANTENNE DC-INN AUDIO-L INN AUDIO-R INN VIDEO INN Kontrollpanel S-VIDEO INN CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Detaljer

Nordic Eye Solo PC og MAC

Nordic Eye Solo PC og MAC Nordic Eye Solo PC og MAC VGA & USB Bruksanvisning Versjon 5.3 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og

Detaljer

Bruksanvisning. Forsterker med 2 mikrofoninnganger, fjernkontroll og rom for 4 mikrofonmottakere ALBASE4+

Bruksanvisning. Forsterker med 2 mikrofoninnganger, fjernkontroll og rom for 4 mikrofonmottakere ALBASE4+ Bruksanvisning Forsterker med 2 mikrofoninnganger, fjernkontroll og rom for 4 mikrofonmottakere ALBASE4+ Modulær stemmeforsterker for AudioLink mikrofonmottakere. Dok.nr.: 1141A1 Dato: 2013-02-13 Sandefjord

Detaljer

Nordic Eye Solo VGA & USB

Nordic Eye Solo VGA & USB Nordic Eye Solo VGA & USB Bruksanvisning Versjon 3.41 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og installasjon

Detaljer

QUICK GUIDE - RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM VOLVO WEB EDITION

QUICK GUIDE - RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM VOLVO WEB EDITION VOLVO QUICK GUIDE - RSE WEB EDITION REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM Din bil har et eksklusivt multimedieanlegg. Rear Seat Entertainment-systemet utvider bilens ordinære lydanlegg med: To bildeskjermer A/V-AUX-inngang

Detaljer

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem Brukerveiledning TALITOR TA-1000 Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.: 2227400 INNHOLD Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem... 1 Generell

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Egenskaper. Hva finnes i esken. Beskrivelse

Egenskaper. Hva finnes i esken. Beskrivelse Hurtig start guide Egenskaper Wi-Fi b/g/n 10.1-tommers touchscreen Støtter apper fra 3. part Webkamera G-sensor Mediespiller 3G (Bare visse modeller) Hva finnes i esken 1 surfeplate 1 USB-kabel 1 nettadapter

Detaljer

Digital høyttaler Brukerveiledning Vennligst les før bruk

Digital høyttaler Brukerveiledning Vennligst les før bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Utvidet brukermanual for 1903t

Utvidet brukermanual for 1903t Utvidet brukermanual for 1903t Problem: Det er ikke alltid at fjernkontrollen fungerer skikkelig Løsning: Resett fjernkontrollen på følgende måte: Indikatorlampe 1 For å resette fjernkontrollen holder

Detaljer

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 NorskInternett Brukermanual Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 Innholdsliste Hvordan kan vår tjeneste brukes...2 Hva vi leverer...2 Kontoinformasjon...3 Bruk av VPN tilkobling...3 Konfigurering av Android...4

Detaljer

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk INNHOLD I ESKEN 1. A3IP med dokkingstasjon 4. Bruksanvisning 2. Audio kabel 5. Ipod holder 3. AC Adapter 6.

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Beskrivelse Konftel 300 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak, mobil/dect-telefoner eller datamaskiner. På www.konftel.com/300 finner du en

Detaljer

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP

Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk. SIKKERHETSINSTRUKSJONER For å sikre deg trygghet og bruksglede, les og følg sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

DEN NYE TV-OPPLEVELSEN

DEN NYE TV-OPPLEVELSEN DEN NYE TV-OPPLEVELSEN SE TV SOM FØR Finn tv-kanal s. 8 Pause, spole og opptak s. 9 Guide s. 10 Miniguide og programmeny s. 11 Favorittkanaler s. 20 NYHETER Start forfra s. 12 Reprise s. 13 Profiler s.

Detaljer

FM-sender med Bluetooth

FM-sender med Bluetooth FM-sender med Bluetooth Prod.nr. 7071531590974 Bruksanvisning Takk for at du kjøpte dette produktet. Les bruksanvisningen grundig før bruk for å få best mulig ytelse fra produktet. Introduksjon Denne FM-senderen

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Pocket 1. Vend PLEXTALK Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett. Trykk

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning

Bruks og monteringsanvisning I-LOVIEW 7 FULL HD Bruks og monteringsanvisning 1 Innholdsregister Introduksjon... s. 3 Produktets innhold... s. 4 Instruksjoner før bruk... s. 4 Konfigurasjon... s. 5 Funksjoner og hurtigtaster... s.

Detaljer

Brukerveiledning TV og Moviebox

Brukerveiledning TV og Moviebox Brukerveiledning TV og Moviebox TV og Moviebox fra NextGenTel Denne veiledningen gir deg en oversikt over de mest brukte tjenestene og innstillingene. Du får også en oversikt over hvordan du navigerer

Detaljer

JULI 2015 TV BRUKERVEILEDNING

JULI 2015 TV BRUKERVEILEDNING JULI 2015 TV BRUKERVEILEDNING 1 1 KOBLE TIL HJEMMESENTRAL S 3 2 NAVIGASJON VED HJELP AV FJERN KONTROLL OG TASTATUR S 8 3 TV-PORTALEN OG DENS TJENESTER S 10 4 ALTIBOX TV OVERALT S 13 5 OPPTAKSDEKODER S

Detaljer

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm

BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm Vennligst les brukermanualen nøye før bruk! BRUKE RADIOEN FOR FØRSTE GANG: TILKOPLING/STRØMFORSYNING: 1. Tilkopling av strømforsyning: a. Strømforsyningsenhet

Detaljer

Kort brukerveiledning

Kort brukerveiledning Kort brukerveiledning TANDBERG MXP-systemer Norsk Programvareversjon F1 D13623.04 June 2006 Reproduksjon av hele eller deler av dette dokumentet er ikke tillatt uten skriftlig tillatelse fra Innhold Generell

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

CINEMA SB100 aktiv lydlisthøyttaler

CINEMA SB100 aktiv lydlisthøyttaler CINEMA SB100 aktiv lydlisthøyttaler hurtigveiledning Takk for at du valgte dette produktet fra JBL JBL Cinema SB100 aktiv lydlisthøyttaler er et komplett, integrert lydsystem som gir en dramatisk forbedring

Detaljer

Hurtigstartsveiledning. Norsk VTE-1016

Hurtigstartsveiledning. Norsk VTE-1016 Hurtigstartsveiledning Norsk VTE-1016 7025691 1 Kom i gang! Koble kontrolleren til PlayStation TV-systemet Du kan bruke den trådløse DUALSHOCK 3- eller DUALSHOCK 4-kontrolleren med PS TV-systemet bare

Detaljer

Tillegg til bruksanvisning på modell PR-D3. Gjelder DAB modulen på modell DPR 45 Hvordan bruke din digitale mottaker DAB 1. Trykk på knappen for Standby for å slå på din digitale mottaker. Dersom den digitale

Detaljer

LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker. Brukerveiledning. Norsk

LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker. Brukerveiledning. Norsk LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker Brukerveiledning Norsk Modell 2970 LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker Brukerveiledning Toppdeksel Fjernkontroll Sensor Power Display

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 250

Hurtigveiledning Konftel 250 Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 250 NORSK Beskrivelse Konftel 250 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak. På www.konftel.com/250 finner du en bruksanvisning

Detaljer

SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig.

SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig. SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig. ADVARSEL Dersom informasjonen i en ADVARSEL ikke overholdes, kan det føre til

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Modem Router, vennligst gå til online

Detaljer

DEN NYE TV-OPPLEVELSEN

DEN NYE TV-OPPLEVELSEN DEN NYE TV-OPPLEVELSEN SE TV SOM FØR Finn tv-kanal s. 8 Pause, spole og opptak s. 9 Guide s. 10 Miniguide og programmeny s. 11 Favorittkanaler s. 20 NYHETER Start forfra s. 12 Reprise s. 13 Profiler s.

Detaljer

Innhold i pakken. R6250 Smart WiFi-ruter Installeringsveiledning

Innhold i pakken. R6250 Smart WiFi-ruter Installeringsveiledning Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide 05-2014 / v1.0 1 I. Produktinformasjon I-1. Pakkens innhold Smart-plugg bryter Kort installasjonsanvisning CD med monteringsguide I-2. Frontpanel Strøm-LED Bryter

Detaljer

Comfort Contego Bruksanvisning

Comfort Contego Bruksanvisning Norge Comfort Contego Bruksanvisning Les bruksanvisningen før du tar i bruk dette produktet. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Mottaker Innholdsfortegnlese Sida Introduksjon 3 Innhold 4

Detaljer

T V - d e k o d e r t i l N e x t G e n T e l T V

T V - d e k o d e r t i l N e x t G e n T e l T V T V - d e k o d e r t i l N e x t G e n T e l T V Installasjonsveiledning (Modell: ISB2201 og ISB2231) Gratulerer med din nye TV-dekoder Din nye TV-dekoder vil gi deg muligheten til å se på TV fra NextGenTel

Detaljer

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING For informasjon og support, se target.no ADVARSEL Fare for elektrisk støt Lynsymbolet varsler om fare for ikkeisolerte,

Detaljer

AirLink 2400ac FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 9 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17

AirLink 2400ac FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 9 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17 AirLink 200ac FAQ Side 2 Side 2 Side Side Side 6 Side 7 Side 9 Side 11 Side 12 Side 1 Side 1 Side 1 Side 15 Side 16 Side 17 Hva er AL200AC? Hva er dual-band? Hva er forskjellen på AP, Repeater og Client?

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok 1.0. utgave NO 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling TV

Brukerveiledning Tilkobling TV SEPTEMBER 2014 Graving og kabling 4 Plassering av hjemmesentral Brukerveiledning Tilkobling TV Alt du trenger å vite om bruken av TV 1 2 1 Koble til hjemmesentral S 4 2 Navigasjon ved hjelp av fjernkontroll

Detaljer

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING 1 1 1 KOBLE TIL HJEMMESENTRAL S 3 2 OPPSETT AV TRÅDLØS RUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN S 4 3 OPPKOBLING AV PC TIL INTERNETT MED WINDOWS 8 S 8 4 OPPKOBLING

Detaljer

FINLUX LED TV 32C32224F

FINLUX LED TV 32C32224F FINLUX LED TV 32C32224F BRUKSANVISNING Innhold Pakke ut TV apparatet / Tilbehør... 3 Montere / Fjerne stativ.... 4 Front / Visning høyre side samt betjening... 5 Baksiden og stikkontakter... 6 Fjernkontroll..

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash, analog Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker HMS art. nr.: 135472 Best. nr.: 1104875 INNHOLD Vekkerklokke

Detaljer

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Generelle forsiktighetsregler - For å minske sjansen for brann eller elektrisk sjokk, må du holde spilleren borte fra vann og fuktighet. Spilleren bør ikke stå i umiddelbar

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Brother Image Viewer-veiledning for Android

Brother Image Viewer-veiledning for Android Brother Image Viewer-veiledning for Android Version 0 NOR Definisjoner av merknader Vi bruker det følgende ikonet i denne brukermanualen: MERK Merknader forteller hvordan du bør reagere på en situasjon

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Okayo II trådløs kommunikasjon, guidesystem Bruker- og vedlikeholdsveiledning OKAYO II trådløs kommunikasjon, Guidesystem 16 kanaler 863 865 MHz Okayo II trådløs kommunikasjon, Guidesystem Best. nr.: 1104501

Detaljer

NorthIce videobriller

NorthIce videobriller NorthIce videobriller EGENSKAPER Verdens første videobriller med HD kvalitet som gir opptak med meget naturlige farger Fleksibelt design som passer til alle ansikter og for alle aldre 5 MegaPixel CMOS

Detaljer

Høyttaler med Bluetooth og holder for iphone. Bruksanvisning UBT8016

Høyttaler med Bluetooth og holder for iphone. Bruksanvisning UBT8016 Høyttaler med Bluetooth og holder for iphone Bruksanvisning UBT8016 1 1 Knapp for Av / På 2 Knapp for Meny 3 Knapp for å hoppe forover 4 Knapp for å velge nedover i meny 5 Knapp for FLAT 6 Knapp for ROCK

Detaljer

Brukerveiledning 2012

Brukerveiledning 2012 Brukerveiledning 2012 SnapTV TV-portal Dette er hovedmenyen der du finner dine funksjoner og tjenester. Naviger mellom portalikonene med høyre/venstre piltast og trykk OK for å velge ønsket funksjonalitet.

Detaljer

ivisjon TV BRUKERVEILEDNING

ivisjon TV BRUKERVEILEDNING ivisjon TV BRUKERVEILEDNING INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT OM BRUK...3 Set Top Boks og fjernkontroll...3 INSTALLASJON...4 Slik går du frem:...4 STB 500-serie...6 SET TOP BOKSEN SETT BAKFRA...6 TILKOBLING...7

Detaljer

Universal-Thermostat UT 200

Universal-Thermostat UT 200 Universal-Thermostat UT 200 Bruksanvisning ELV Elektronik AG Postfach 1000 D-26787 Leer Telefon 04 91/600 888 Telefax 04 91/6008-244 Vennligst les denne bruksan overlater enheten til andre personer, over

Detaljer

DSB-B560N NOR-3.indd 2 2006-11-03 ソタネト 8:03:35

DSB-B560N NOR-3.indd 2 2006-11-03 ソタネト 8:03:35 DSB-B560N NOR-3.indd 2 2006-11-03 ソタネト 8:03:35 DSB-B560N Bruksanvisning NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER DSB-B560N NOR-3.indd 3 2006-11-03 ソタネト 8:03:35 DSB-B560N Sikkerhetsinstruksjoner Denne mottakeren er

Detaljer

Rev.nr 140805 - NO. Bruksanvisning Aquatic Radio

Rev.nr 140805 - NO. Bruksanvisning Aquatic Radio Rev.nr 140805 - NO Bruksanvisning Aquatic Radio Klargjøring Sette batteriet i fjernkontrollen Skru av det vanntette lokket på fjernkontrollens bakside og sett i batteriet. (CR-2430) Skru på lokket igjen.

Detaljer

Norsk versjon. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP og Vista. LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps

Norsk versjon. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP og Vista. LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps Norsk versjon LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps Ikke utsett trådløs LAN PCI kort 300Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser innretningen i direkte sollys eller nær varmeelementer. Ikke bruk

Detaljer

Kom i gang! Digital Hybrid HD-mottaker SRT 8950

Kom i gang! Digital Hybrid HD-mottaker SRT 8950 Kom i gang! Digital Hybrid HD-mottaker SRT 8950 Snart kan du......leie film fra sofaen...se det du gikk glipp av Varg Veum De døde har det godt SF Film ...se mange programmer i HD-kvalitet...se nett-tv

Detaljer