LCD TV with LED Backlight 32 VLE 8335 BP

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LCD TV with LED Backlight 32 VLE 8335 BP"

Transkript

1 LCD TV with LED Backlight 32 VLE 8335 BP NO

2 Innhold OPPSETT OG SIKKERHET 6 Generell informasjon 6 Spesialfunksjoner på TV-apparatet 7 Motta digitale kanaler 7 Grundigs SCR-system 7 Viktige bemerkninger om miljøvern 7 Merknader om stillbilder. 8 Tilkobling og klargjøring 8 Tilkobling av antenne og strømledning 9 Installere batterier i fjernkontrollen 10 Oversikt 10 Tilkoblinger på TV-apparatet 11 Kontroller på TV-apparatet 12 Fjernkontrollen - Hovedfunksjoner 12 GRUNDIGs Voice Remote 13 Fjernkontrollen - Alle funksjoner 14 Innstillinger 14 Innledende oppsett og innstilling av TVkanaler 14 Velge språk, land og driftsmodus 15 Stille inn TV-kanaler fra satellitt (DVB-S) 17 Stille inn vanlige TV-kanaler (DVB-T) 17 Stille inn TV-kanaler fra kabeltilbyderen (DVB-C) 18 Endre programtabellen for de digitale kanalene 21 Bildeinnstillinger 22 Lydinnstillinger 24 TV-apparat - DRIFT 24 Grunnleggende funksjoner 25 Zoomfunksjonen 25 Øko-modus 26 Zapping-funksjon 26 Elektronisk TV-guide 27 Endre bildeformatet 28 NETTVERKS-INSTALLASJON 28 Nettverkstilkobling 28 Ikke-trådløst (kablet) nettverk 31 Trådløs nettverkstilkobling 34 SMART TV 2.0 FUNKSJON 34 Smart TV 2.0 applikasjoner 37 GRUNDIGs nettbutikk 40 MULTIMEDIA-SERVERMODUS 40 Å spille av video, musikk og bildefiler med hjemmenettverkstilkobling 42 USB-OPPTAK 42 Informasjon om opptak og avspilling av TV-programmer 42 Mulige begrensninger ved bruk av et eksternt datamedium 43 Tilkoble eksterne datamedia 43 Innstillinger for USB-opptak 45 Pause i time shift-programmer 45 Ta opp programmer 46 Forhåndsinnstilling av programmer som skal tas opp 48 Avspilling 48 Slette programmer fra opptakslisten 49 USB-DRIFT 49 Filformater 50 Tilkoble eksterne datamedia 50 Å fjerne eksterne datamedier 51 Filleseren 51 Innstillinger i USB-oppsettsmenyen 52 Grunnleggende avspillingsfunksjoner 53 Ekstra avspillingsfunksjoner 55 Tekst-TV DRIFT 55 TOP-tekst- eller FLOF-tekstmodus 55 Tilleggsfunksjoner 56 INTERAKTIV PORTAL (HbBTV) 56 Hva er HbbTV? 56 Ekstrafunksjoner for videosekvenser 57 Praktiske funksjoner 57 Åpne INNSTILLINGER-menyen 57 Språkinnstillinger 58 Stille inn dato og tid 58 Timerfunksjoner 59 Foreldrekontrollinnstillinger 61 Oppdatere programvare (OAD) 61 Oppdatere programvare (online) 61 Gjenopprette TV-apparatet til standardinnstillingene 2 NORSK

3 Innhold DRIFT MED EKSTERNE ENHETER 62 DIGI LINK 62 DIGI LINK fungerer på ditt TV-apparat 63 Enhetsdrift 64 High Definition HD-klar 64 Tilkoblingsalternativer 65 Koble til eksterne enheter 66 Ved hjelp av en DVD-spiller, DVDopptaker, videoopptaker eller set-top-boks 66 Hodetelefoner 67 Hi-Fi-system 69 DRIFT SOM EN PC-SKJERM 69 Kople til en PC 69 Velge forhåndsinnstillinger for PC 69 Innstillinger for PC-modus 70 Bruk med Common Interface 70 Hva er Common Interface? 70 Sette inn CA-modulen 70 Tilgangskontroll for CI-modul og smartkort 71 Spesielle innstillinger 71 Søke etter digitale TV-kanaler fra en satellitt automatisk 72 Å søke manuelt etter digitale TV-kanaler fra satellitt 72 LNB-innstillinger 73 Innstillinger for motoriserte antenner (DiSEqC 1.2) 76 Søk etter digitale jordiske TV-kanaler automatisk 77 Søk etter digitale jordiske TV-kanaler manuelt 77 Søke etter analoge TV-kanaler 79 Bytte lagrede analoge kanaler 80 Vise signalinformasjon 81 Deaktiver og aktiver HbbTV 81 Å deaktivere og aktivere digital tekst-tv 82 INFORMASJON 82 Produkt-datablad 82 Annen informasjon 83 Serviceinformasjon for forhandlere 84 Miljømessig bemerkning 84 Nettverksgrensesnitt 84 Merknad om produktemballasjen 85 Feilsøking NORSK 3

4 OPPSETT OG SIKKERHET Vennligst merk følgende instruksjoner ved oppsett av TV-apparatet: 7 Dette TV-apparatet er designet til å motta og vise bilde- og lydsignaler. Enhver annen bruk er uttrykkelig forbudt. 7 Den ideelle visningsavstanden er fem ganger den diagonale skjermstørrelsen. 7 Lys som faller på skjermen forringer bildekvaliteteten. 7 For å sikre at enheten alltid er tilstrekkelig ventiler, se til at det er nok plass mellom TV-en og møbler i nærheten. 7 TV-en er kun utformet til bruk i tørre rom. Hvis du bruker det utendørs, se til at det er beskyttet mot fuktighet, slik som regn eller sprutende vann. Ikke utsett TV-apparatet for fuktighet. 7 Ikke plasser noen beholdere, slik som f.eks. vaser, oppå TV-apparatet, etter som de kan søle væske og dermed utgjøre en sikkerhetsrisiko. 7 Plasser TV-apparatet på et hardt, jevnt underlag. 7 Ikke plasser noen gjenstander, slik som f.eks. aviser på TV-apparatet eller duker eller lignende gjenstander under det. 7 Ikke plasser TV-apparatet for nært varmeapparater eller i direkte sollys, da dette vil forringe nedkjølingen. 7 Varmedannelse kan være farlig og forkorter levetiden på TV-apparatet. Av sikkerhetsmessige årsaker, få en reparatør til å fjerne smuss fra TV-apparatet fra tid til annen. 7 TV-apparatet skal ikke under noen omstendighet åpnes. Garantikrav utelukkes for skader som oppstår som følge av feilhåndtering. 7 Se til at strømledningen eller strømforsyningsenheten (hvis den medfølger) ikke er skadet. 7 Bruk kun TV-apparatet med medfølgende strømledning. 7 Tordenvær er farlig for alle elektriske innretninger. Selv om TV-apparatet er slått av, kan det skades av et lynnedslag i strømnettet eller antennen. Koble alltid TV-apparatet fra strømnettet og antennen under en storm. 7 Bruk en fuktig, myk klut for å rengjøre skjermen. Ikke bruk vann med såpe eller vaskemiddel. 7 Rengjør kun huset på TV-apparatet med den medfølgende kluten. Ikke bruk vann med såpe eller vaskemiddel. 7 Når du bestemmer hvor du skal plassere enheten, husk på at møbler ofte er belagt med ulike typer behandling og plast. Mange av disse kan inneholde kjemikalier som kan korrodere føttene på enheten og etterlate merker på overflaten av møblene, og disse kan være vanskelige eller umulige å fjerne. 7 Skjermen på ditt LCD/LED-TV-apparat oppfyller de høyeste kvalitetsstandarder og har blitt kontrollert for pikselfeil. Til tross for den store innsatsen under produksjon, gjør teknologiske årsaker det umulig å fullstendig utelukke muligheten for at noen piksler er defekte. Gitt at disse er innenfor tersklene som er spesifisert av DIN-standarden, kan ikke pikselfeil av denne typen anses som en defekt slik som definert av garantien. 7 For å sikre at det ikke oppstår brann - hold alltid lys og andre åpne flammer på avstand fra enheten. 4 NORSK

5 OPPSETT OG SIKKERHET Ikke tilkoble annet utstyr mens innretningen er slått på. Slå av annet utstyr før tilkobling. 7 Ikke plugg inn strømledningen på enheten inntil du har koblet til det eksterne utstyret og antennen. 7 Kontroller at støpselet er lett tilgjengelig. 7 Hold TV-en så mye som mulig unna følgende apparater: Mobiltelefon, mikrobølgeovn og andre enheter som bruker høyfrekvente radiobølger. Ellers kan det forekomme feil på TV'en på grunn av radiobølge-forstyrrelser. 7 Ikke utsett batteriene for for høy varme, slik som direkte sollys, flammer osv. 7 Ikke bruk gamle og nye batterier sammen. 7 Skift kun ut de tomme batteriene med batterier av samme modell, styrke og egenskaper. 7 Ved å sikre riktig avhending av disse batteriene vil du bidra til å forebygge potensielle miljøfarer og helsefarer som kan oppstå ved uriktig avhending av batteriene. 7 Advarsel for produktets emballasje: Emballasjematerialer fra produktet kan resirkuleres. Vennligst sikre at emballasje fra produktet blir avhendet separat i samsvar med regelverket fastsatt av lokale myndigheter for å la emballasje inngå i miljøvennlige gjenvinning. OBS: 7 Hvis du ønsker å bruke en veggbrakett til TV-apparatet, se til at du leser monteringsanvisningen for veggbraketten eller få en spesialist til å montere den. 7 Ved kjøp av veggbrakett, se til at alle festepunktene på TV-apparatet også finnes på veggbraketten og at alle brukes når den monteres. NORSK 5

6 Generell informasjon Spesialfunksjoner på TV-apparatet 7 Du kan motta og se på digitale TV-kanaler ved bruk av TV-apparatet (via DVB-S, DVB-T og DVB-C) inkludert High Definition-programmer (HD). Men mottak av digitale TV-kanaler i HD er aktuelt begrenset til noen få land i Europa. 7 Selv om dette TV-apparatet overholder de aktuelle DVB-S-, DVB-T- og DVB-C-standardene (status: august 2010), kan ikke kompatibiliteten med fremtidige DVB-S satellittoverføringen, samt vanlige DVB-T og DVB-C kabelprogrammer garanteres. 7 TV-apparatet kan motta og behandle alle analoge og ikke-krypterte TV-kanaler. TVapparatet er også utstyrt med digitale og analoge mottakere. 7 Den elektroniske TV-guiden (for digitale kanaler) informerer deg om eventuelle tidsplansendringer på kort varsel, og gir en oversikt over alle kringkasternes tidsplaner for de neste dagene. Detaljert informasjon om de enkelte TV-programmene er - hvis dette tilbys av senderen - er også tilgjengelig i den elektroniske TV-guiden. 7 Du kan koble til ulike datamedia, for eksempel en ekstern harddisk, en USB memory stick eller et digitalt kamera til USB-kontakten. Ved å bruke filleseren kan du deretter velge og avspille de filformatene du ønsker (for eksempel MP4, MP3 eller JPEG). 7 Ved bruk av time shift-funksjonen kan du hurtig og enkelt stille et program på pause ved bruk av fjernkontrollen og gjenoppta det på et senere tidspunkt. Programmet spilles inn i et eksterne datamedium. 7 Du kan spille inn alle digitale TV-kanaler du ønsker. TV-kanalene konverteres av TV-apparatet og lagres på et eksternt datamedium som er tilkoblet USB-kontakten. De lagrede programmene kan hentes frem og avspilles fra arkivet på det eksterne datamediet når som helst. Du kan også avspille et program fra arkivet mens du tar opp et annet. Mer informasjon om opptak og avspilling av TV-programmer finner du fra side Smart 2.0-funksjonen forsyner din TV med internett-applikasjoner når TV'en er koblet til internett. Du kan surfe gjennom nettsidene, besøke populære video- og fotodelingsnettsteder, samt sosiale nettverk med disse programmene. 7 Trådløst USB-tastatur og muse-støtte i nettleserprogrammet forenkler surfing gjennom internettsidene for brukeren. 7 DLNA-funksjonen gjør at du kan bruke et kablet eller trådløst lokalnettverk for å få tilgang til innholdet som ble tatt opp med DLNA-kompatible enheter vi bruker i dagliglivet, slik som en PC, mobiltelefon eller NAS (Network Attached Storage), som drives som DMS (Digital Medial Server). Takket være DMR-funksjonen, når en DLNA-applikasjon har blitt startet, kan du automatisk starte og stoppe medieavspilling på enheter med DMC-funksjonen. 7 Enheter som inneholder og yter video-, musikk- eller bildefiler kalles server. Denne TV-en mottar video-, musikk- og bildefiler fra serveren gjennom hjemmenettverket, slik at du har tilgang til og kan spille slike medier når TV-en er plassert i et annen rom enn serveren. En DLNA-kompatibel enhet, slik som en PC, en mobiltelefon, NAS eller en NAS-lignende (Network attached storage) enhet som fungerer som en DMS (Digital Media Server) kreves for å kunne bruke hjemmenettverket. 6 NORSK

7 Generell informasjon Motta digitale kanaler 7 Du har behov for en satellittantenne for å motta digitale satellittkanaler (DVB-S). 7 Du har behov for en digital takantenne eller innendørs antenne (passiv eller aktiv innendørs antenne med egen strømforsyning) for å motta digitale TV-kanaler (DVB-T). 7 Hvis du ønsker å motta digitale TV-kanaler via kabelsystemet (DVB-C), må antennekabelen for kabeloperatøren tilkobles TV-apparatet. 7 I motsetning til analog kringkasting har ikke hver kanal sin egen overføringsfrekvens. I stedet er flere kanaler grupperte i det som kalles buketter på regionalt og nasjonalt nivå. Du kan finne aktuell overføringsinformasjon på tekst-tv fra ulike sendere eller ved å se i en aktuell TV-guide eller på Internett. 7 Ulike digitale TV-kanaler fra private sendere er kryptere (DVB-S, DVB-T og DVB-C). Det er kun mulig å se på disse kanalene og bruke opptaks- og avspillingsfunksjonene med egnet CI-modul og et SmartCard. Spør spesialforhandleren din. Kanalutvalget som er tilgjengelig fra de offentlige kringkasterne (ARD med EinsExtra, EinsFestival eller ZDF med ZDF Info og alle tredjepartssendere) er ikke kryptert og kan ikke mottas uten et SmartCard. Grundigs SCR-system 7 TVen din støtter SCR-system (Satellite Channel Router). Hvis din antenne-installasjon er utstyrt med en enkelt kabeldistribusjonsmultibryter, kan alle TV-apparater som er koblet til denne antennen motta TV-kanalene frittstående. Viktige bemerkninger om miljøvern 7 Følgende informasjon vil hjelpe deg til å spare ressurser - og dessuten penger.. 7 Hvis du ikke bruker TV-apparatet på flere dager, bør du trekke ut støpselet av miljø- og sikkerhetsmessige grunner. På denne måten vil ikke TV-apparatet forbruke noen strøm. 7 Hvis enheten er utstyrt med en strømbryter, vil det være tilstrekkelig å slå av enheten ved å bruke denne. Energien som forbrukes av TVapparatet er redusert til praktisk talt 0 W. 7 I standbymodus forbruker TV-apparatet svært lite energi. Men det kan være nødvendig å la TV-apparatet stå i standby for bestemte funksjoner (for eksempel automatisk inn- og utkobling og for timerfunksjoner). 7 TV-apparatet bruker mindre energi når lysstyrken reduseres. Merknader om stillbilder. Hvis du ser på det samme bildet over lang tid på skjermen, kan det hende at et stillbilde blir synlig på bakgrunnen. Synlige bilder på bakgrunnen stammer fra LCD/LED-teknologi og krever ingen garantihandling. For å unngå slike tilfeller og/ eller minimalisere virkningen, kan du følge tipsene nedenfor. 7 Ikke la samme TV-kanal være på skjermen over lang tid. Kanallogoer kan forårsake denne situasjonen. 7 Ikke la bildene, som ikke er fullskjerm, være på skjermen konstant; hvis ikke streamet i fullskjermformat av senderen, kan du konvertere bildene til fullskjerm ved å endre bildeformater. 7 Høyere lysstyrke og/eller kontrastverdier vil føre til at denne virkningen vises hurtigere. Derfor anbefales det at du ser på TV-en med laveste lysstyrke og kontrastnivåer. NORSK 7

8 TIlKoblInG og KlaRGjøRInG Tilkobling av antenne og strømledning For å motta digitale satellittkanaler (DVB-S) koble satellittantennekabelen til antennekontakten»satellitt«på TV-apparatet. Og/eller: 2a For å motta vanlige digitale sendere (DVB- T) koble kabelen for takantennen eller den innendørs antennen (passiv eller aktiv innendørs antenne med egen strømforsyning) til antennekontakten»ant In«på TV-apparatet; Eller: 2b For å motta digitale kabelkanaler (DVB- C) koble kabelen for takantennen til antennekontakten»ant In«på TV-apparatet; Eller: 2c For å motta analoge TV-kanaler, koble kabelen for takantennen til antennekontakten»ant In«på TV-apparatet nb! 7 Ved tilkobling av en innendørs antenne, kan det hende at du må teste den i ulike posisjoner inntil før får det meste mottaket. 3 Sett støpselet inn i et vegguttak. nb! 7 Ikke plugg inn strømledningen på enheten inntil du har koblet til det eksterne utstyret og antennen. 7 Bruk ikke en adapter-plugg eller skjøteledning som ikke oppfyller gjeldende sikkerhetsstandarder. Ikke tukle med strømledningen. 8 norsk

9 Tilkobling og klargjøring Installere batterier i fjernkontrollen Miljømessig bemerkning 7 Dette symbolet på oppladbare batterier/batterier eller på pakningen indikerer at det oppladbare batteriet/batteriet ikke kan kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. For bestemte oppladbare batterier/batterier kan dette symbolet supplementeres av et kjemisk symbol. Det kjemiske symbolet for kvikksølv (Hg) eller bly (Pb) finnes hvis de oppladbare batteriene/batteriene inneholder mer enn 0,0005 % kvikksølv eller 0,004 % bly. Oppladbare batterier/batterier, inkludert de som ikke inneholder noe tungt metall, kan ikke kastes med husholdningsavfallet. Brukte batterier skal alltid kastes i samsvar med lokale miljøforskrifter. Undersøk hva som er gjeldende prosedyre for avfallshåndteringen der du bor. 1 Åpne batterirommet ved å fjerne lokket. 2 Sett inn batteriene (2 x 1,5 V mikro for eksempel R03 eller AAA). Vær oppmerksom på polariteten som er merket på bunnen av batterihuset. 3 Lukk batterihuset. 7 Hvis TV-apparatet ikke lenger reagerer riktig på fjernkontrollens kommandoer, kan batteriene være tomme. Se alltid til at brukte batterier fjernes. 7 Produsenten frasier seg alt ansvar for skade som følge av batterier som lekker. NORSK 9

10 oversikt Tilkoblinger på Tv-apparatet av1 / S-vhS component Y Pb Pr l R optisk ut SCART-kontakt (CVBS-signal, RGB-signal); Video- og lydkontakt for S-Video-videokamera. Kontakter for videoinngang (YUV-signal). Kontakter for lydinngang (YUV-signal). Uttak for lydutgang (optisk) for PCM-/Dolby Digitalsignaler. For tilkobling av digitale AV-forsterkere eller AVmottakere. audio out l R Kontakter for lydutgang. lyd- uttak for lydinngang for PC. Pc-In VGA-kontakt, videoinngang for PC. SaTEllITT Antennekontakt for satellittantennen (DVB-S). ant In Antennekontakt fordvb-t, DVB-C og analog antenne. hdmi2 (arc) HDMI-kontakt, lyd-/video-inngang. hdmi3 HDMI-kontakt, audio/video-inngang. 10 norsk

11 Oversikt HDMI4 USB2 (HDD) LAN U AV2 Video HDMI-kontakt, audio/video-inngang. USB-port til eksterne datamedier og PVR-funksjon; Trådløst tastatur, museport. Tilkoblingskontakt for nettverkskabel. Hodetelefonkontakt (3,5 mm kontaktplugg); Kontakter for lydutmating. Videokontakt for videokamera L R Audiokontakt for videokamera. USB1 HDMI1 CI USB-kontakt for eksterne datamedia uten egen strømforsyning og PVR-funksjon; Trådløst tastatur, museport. HDMI-kontakt, audio/video-inngang. Common Interface-åpning. Kontroller på TV-apparatet ON OFF Strømbryter, slår fjernsynet over i standby-modus og av. 8/I Slår TV-en på og tilbake til standbymodus. V V + Justerer volumet. Velger menyfunksjoner. MENU Åpner menyen. Velg et alternativ fra menyen ved hjelp av»p+«eller»p «. Aktiver funksjonen ved hjelp av»v+«. Bekreft funksjonen ved hjelp av»v+«eller»v «. Trykk på»menu«for å avslutte menyen. M Åpner forvalg for AV-kanaler. I menyen trykker du på»p+«eller»p «for å velge og trykker på» «for å bekrefte. P P + Slår på TV-apparatet fra standby. Velger kanaler i trinn. Velger en funksjon i menyen. NORSK 11

12 oversikt fjernkontrollen - hovedfunksjoner Slår på fra standby; velger kanal direkte. Velger kanallisten (»Alle«,»FAV 1«til»FAV 4«). Slår på og av (standby). Bytter mellom tekst-tv og TV-modus. Viser informasjon. Åpner hovedmenyen. Åpner kanallisten Åpner VERKTØY-menyen. Åpner/lukker kontrollmenyen når du spiller av en fil i DLNA-menyen. Justerer volumet. Avslåing av lyd. Ta opp, spill av, ta pause og stopp (kun digitale TVkanaler) på/fra et eksternt datamedium. Åpner og lukker quick Appsmenyen. Zapping-funksjonen; bytter tilbaket et menynivå i menyene. Åpner den elektroniske TVguiden. Åpner menyen for AV-kanaler og USB-inngang. Velg så ved å bruke»v«,»<«,»>«eller»λ«og trykk på»ok«for å bekrefte. Slår på fra standby; Velger kanal i trinn. Åpner menyen»prnp«. navigasjon i menyene Flytter markøren opp og ned i menyene. Flytter markøren til venstre og høyre i menyene. Aktiverer ulike funksjoner og lagrer funksjoner/innstillinger. GRUndIGs voice Remote Som et alternativ til den medfølgende fjernkontrollen, kan du også styre TV'en med GRUN- DIGs nye "Voice Remote". Din TV betjenes med enkle talekommandoer.. Ytterligere informasjon om GRUNDIGs "Voice Remote" er tilgjengelig hos din forhandler. 12 norsk

13 Oversikt Fjernkontrollen - Alle funksjoner (rød) Velger sider på tekst-tv. (Grønn) Velger/aktiverer ulike funksjoner (gul) i menyene. (Blå) 5 Bytter til dobbel tegnstørrelse i tekst-tv; Velger forrige tittel/forrige bilde i filbehandleren. 6 Oppdaterer en tekst-tv-side; Velger neste spor/neste bilde i filbehandleren. 3 Avslutter rulling gjennom sidene på tekst-tv; Starter et raskt søk bakover i filbehandleren. 4 Viser svar på tekst-tv; Starter et raskt søk forover i filbehandleren. Starter opptaket (kun for digitale TV-kanaler, opptaket gjøres på et eksternt datamedium). 8 Begynner å spille av et program fra et eksternt datamedium; spiller av et innspilt program på nytt; begynner å spille av i DLNAmenyen.! Frys rammen hvis intet eksternt datamedium er koblet til; avspillings-pause; tidsveksels-modus (kun for digitale TV-kanaler og når et eksternt datamedium er tilkoblet); forårsaker en pause i avspilling av filen i DLNA-menyen. 7 Avslutter avspilling av et program fra et eksternt datamedium; avslutter et opptak eller avspilling i tidsveksel-modus; deler skjermen i tekst-tv; slutter å spille i DLNA-menyen. Velger ulike lydspråk (kun for digitale TV-kanaler) Velger ulik teksting (kun for digitale TV-kanaler) 7 Din TV støtter funksjonen for ekstern kontroll vha. Apple iphones og Android-telefoner. Avhengig av funksjonene TV-en har, kan du styre fjernsynet ved hjelp av din telefon etter å ha lastet ned en gratis»grundig TV-fjernkontroll«-applikasjon fra Apple App Store eller Google Play (Android Market) og har installert den på Apple iphone/ Android-telefon. NORSK 13

14 Innstillinger Innledende oppsett og innstilling av TV-kanaler TV-apparatet er utstyrt med automatisk kanalsøk, som søker etter satellittkanaler (DVB-S), vanlige kanaler (DVB-T), kabel-tv-kanaler (DVB-C) og analoge kanaler. Du starter søket og TV-kanalene vil bli lagret i de forskjellige programmenes tabeller. Etterpå kan du sortere kanalene i programtabellene. De ulike innstillinger Avhengig av typen antenne som er tilkoblet, kan du bestemme hvilke kanaler du ønsker at TV-apparatet skal søke etter. 7 Søker etter digitale TV-kanaler fra satellitt, fra side 15. Du har to alternativer for dette søket: den grunnleggende installasjonen som forhåndsinnstiller et standardvalg, f.eks. satellitt Astra 19,2 øst; du trenger kun å starte søket; den profesjonelle installasjonen, som gjør at du kan foreta alle innstillingene og stille inn parametrene for ditt mottakersystem. 7 Søker etter digitale vanlige TV-kanaler, på side Søker etter digitale TV-kanaler fra kabeltilbyderen, på side Søker etter analoge TV-kanaler, i kapittelet "Spesialfunksjoner" som starter på side Flere innstillinger for digitale TV-kanaler etter innledende oppsett kan også finnes i kapittelet»spesialinnstillinger«som starter på side Foreta språk- og landvalg for alle typer, fortsett deretter med å lese det respektive kapittelet. Velge språk, land og driftsmodus 1 Sett fjernsynet i standby ved hjelp av strømbryteren»on OFF«. 2 Slå på TV-apparatet fra standby ved hjelp av»8«,»1 0«eller»P+«eller»P-«. I løpet av det innledende oppsettet vil "Installasjonsveiledning" vises. Hjelp: 7 Hvis denne menyen ikke vises, gjenopprett TV-apparatet til standardinnstillingene (se side 70). 3 Velg så menyspråk ved å bruke»<«,»>«,»v«eller»λ«og trykk på»ok«for å bekrefte. 4 Velg modus ved hjelp av»<«or»>«og trykk på»ok«for å bekrefte. Innstillingene som brukes i»hjemmemodus«hjelper til med å spare energi. Alternativt kan menyelementet»butikkmodus«velges, som forhandlere kan bruke til å demonstrere enhetens funksjoner. 7 Avslutt»Butikkmodus«ved å gjenopprette TV-apparatet til standardinnstillingene (se side 70). 5 Velg landet der fjernsynet er i drift ved hjelp av»<«,»>«,»v«eller»λ«og trykk på»ok«for å bekrefte.»kilde-innstillings«-menyen vises med»tilkoblingstype«linjen merket. 7 Du kan finne en beskrivelse over hvordan du stiller inn TV-kanalen etter ditt ønske - avhengig av den tilkoblede antennen - i de følgende kapitlene. 14 NORSK

15 InnSTIllInGER Stille inn Tv-kanaler fra satellitt (dvb-s) Du har to alternativer for å stille inn digitale satellittkanaler. a Den enkle installasjonen, som forhåndskonfigurerer alle antenneinnstillinger for satellittkanaler på Astra 19,2 øst. b Den avanserte installasjonen kan brukes hvis du ønsker å motta satellittkanaler fra ulike satellitter. For å gjøre dette, bare foreta antenneinnstillingene (satellitt, LNB-effekt, LNB-type, DISEqC-modus, LNBvalg) for valgte satellitter. Enkel installasjon 1 I»Kilde-innstillings«-menyen,»tilkoblingstype«-linjen, velger du alternativet»satelitt«med»<«eller»>«. 2 Velg linjen»enkel installasjon«med»v«eller»λ«og trykk»ok«for å bekrefte. Andre menyalternativer vil vises, satellitt Astra 19,2 øst er forhåndsinnstilt. 3 Start søk med» «(grønn). "Søkeresultater"-menyen vises, og søket etter TV-stasjoner begynner. Avhengig av antallet TV-kanaler som mottas, kan dette enkelt ta noen få minutter. Søket er komplett så snart som»pro- GRAMTABELL«kommer opp. nb! 7 Du kan avbryte søket ved å trykke»menu«. avansert installasjon 1 I»Kilde-innstillings«-menyen,»tilkoblingstype«-linjen, velger du alternativet»satelitt«med»<«eller»>«. 2 Velg linjen»avansert installasjon«med»v«eller»λ«og trykk»ok«for å bekrefte. Menyen vises. Satellitt Transponder LNB-type LNB-strøm DISEqC-modus LNB-valg Kvalitet Signalstyrke INSTALLASJON Antenneinnstillinger Avslutt Tilbake ASTRA 19,2,E MHz H Universell Av Av Av Dårlig Normal God Autom. innstil. Manuell innstilling :46 3 Velg linjen»satelitt«med»v«eller»λ«og trykk»ok«for å bekrefte.»velg SATELLITT«-menyen vises. Velg så satelitter ved å bruke»v«,»λ«,»<«eller»>«og trykk på»ok«for å bekrefte. nb! 7 Innstillingen i linjen "Transponder" er ikke nødvendig for denne automatiske skanningen. 4 Velg linjen»lnb-strøm«ved hjelp av»v«eller»λ«. Avhengig av type LNB, still LNB-strømforsyningen inn på»13/18 V«eller»14/19 V«ved hjelp av»<«eller»>«. 5 Velg linjen»lnb-type«ved hjelp av»v«eller»λ«. Velg type LNB installert ved hjelp av»<«eller»>«. norsk 15

16 InnSTIllInGER Velg linjen»diseqc-modus«ved hjelp av»v«eller»λ«. Velg»DiSEqC 1.0«eller»DiSEqC 1.1«i samsvar med eksisterende antennesystem ved hjelp av»<«eller»>«. DiSEqC 1.0 gjør det mulig å motta opptil fire satellitter samtidig. DiSEqC 1,1 gjør det mulig å motta opptil 16 satellitter samtidig. 7 Velg linjen»lnb-valg«ved hjelp av»v«eller»λ«. Velg innstilling for de respektive satelittene ved hjelp av»<«eller»>«. 8 Etter at innstillingene for satellitt er gjort, bytt så til»automatisk kanalsøk«-meny med» «(rød). Tilkoblingstype Valg av operatør Velg satellitt Skanningsmodus Servicetype Nettverkssøk KILDEOPPSETT AUTOMATISK KANALSØK Avslutt Tilbake Satellitt Annet ASTRA 19,2,E Gratis + kryptert Alle Av Start søk :46 9 Velg linjen»søk-modus«ved hjelp av»v«eller»λ«. Velg søk-modus ved hjelp av»<«eller»>«(for ukrypterte kanaler, kun for krypterte kanaler, eller for begge). 10 Velg linjen»type tjeneste«ved hjelp av»v«eller»λ«. Benytt»<«eller»>«for å velge om du ønsker å søke etter TV-kanaler alene (TV), kun etter radiokanaler (Radio), eller begge deler (Radio + TV). nb! 7 Det er mulig at enkelte TV-kanaler (transpondere) ikke vil kunne finnes. Dette er forårsaket av en endring i satellitt-parametere som kringkasteren står bak, f.eks. som følge av at nye kanaler har blitt lagt til. Sett»Nettsøk«-alternativet på»on«. 11 Start søk med» «(rød).»resultater«-menyen vises, og søket etter TV-stasjoner begynner. Avhengig av antallet TV-kanaler som mottas, kan dette enkelt ta noen få minutter. Søket er komplett så snart som»program- TABELL«kommer opp. nb! 7 Du kan avbryte søket ved å trykke»menu«. 12 Trykk på»menu«for å avslutte innstillingen. nb! 7 Hvis andre TV-kanaler skal stilles inn fra en sekundær satellitt, gå frem som følger: Åpne menyen ved å bruke»menu«, velg linjen»kilde-innstilling«ved hjelp av»v«eller»λ«og trykk på»ok«for å bekrefte. Deretter velger du»automatisk kanalsøk«ved hjelp av»v«eller»λ«og trykk så på»ok«for å bekrefte. Bekreft linjen -»Velg satelitt«ved hjelp av»ok«og velg din foretrukne satelitt med»v«,»λ«,»<«eller»>«. Start skanningen med» «(rød). Fortsett justeringen etter trinn 7 i kapittelet. nb! 7 Før opptak av HD-kanaler, sjekk signalkvaliteten og -styrken, se kapittelet»vise signalinformasjon«på side 89. Hvis nivået vises i grønt, kan du registrere HDkanaler uten noen problemer. 16 norsk

17 Innstillinger Stille inn vanlige TV-kanaler (DVB-T) 1 I»Kilde-innstillings«-menyen,»tilkoblingstype«-linjen, velger du alternativet»satelitt«ved hjelp av»<«eller»>«. 2 Velg linjen»søk-type«ved hjelp av»v«eller»λ«. Bruk»<«or»>«for å stille inn ønsket type søk:»dtv«, skanning etter digitale TV-kanaler;»ATV«, skanning etter analoge TV-kanaler;»ATV og DTV«, skanning etter analoge og digitale TV-kanaler. OBS: 7 Antennestrømforsyningen (5 V ) kan kun slås på hvis antennen er en aktiv innendørs antenne med en signalforsterker og ikke allerede er forsynt med en spenning via et strømuttak (eller lignende forsyning). Ellers kan du forårsake en kortslutning og en skade som ikke kan repareres på antennen. 3 Velg linjen»aktiv antenne«ved hjelp av»v«eller»λ«. Slå på strømforsyningen for antenne ved hjelp av»<«eller»>«(»on«). 4 Start søk med» «(grønn). "Søkeresultater"-menyen vises, og søket etter TV-stasjoner begynner. Avhengig av antallet TV-kanaler som mottas, kan dette enkelt ta noen få minutter. Søket er komplett så snart som»program- TABELL«kommer opp. 7 Du kan avbryte søket ved å trykke»menu«. 5 Trykk på»menu«for å avslutte innstillingen. 7 Før opptak av HD-kanaler, sjekk signalkvaliteten og -styrken, se kapittelet "Vise signalinformasjon" på side 89. Hvis nivået vises i grønt, kan du registrere HDkanaler uten noen problemer. Stille inn TV-kanaler fra kabeltilbyderen (DVB-C) 1 I»Kilde-innstillings«-menyen,»tilkoblingstype«-linjen, velger du alternativet»kabel«ved hjelp av»<«eller»>«. 2 Velg linjen»søk-modus«ved hjelp av»v«eller»λ«. Bruk»<«or»>«for å stille inn ønsket type søk:»dtv«, skanning etter digitale TV-kanaler;»ATV«, skanning etter analoge TV-kanaler;»ATV og DTV«, skanning etter analoge og digitale TV-kanaler. 3 Velg linjen»kabelsøk-type«ved hjelp av»v«eller»λ«. Velg ønsket alternativ (»Hurtig«eller»Full«) ved hjelp av»<«eller»>«. Søkefunksjonen»Hurtig«stiller inn kanalene ifølge informasjonen som gis deg av din kabeltilbyder i overføringssignalet. Hvis alternativet»full«er valgt, vil hele frekvensområdet skannes. Søket kan ta lang tid med dette alternativet. Dette alternativet anbefales hvis kabeltilbyderen ikke støtter skanningstypen»hurtig«. 7 Du kan akselerere søket. For å gjøre dette trenger du informasjon om frekvensen og nettverks-id. Vanligvis er du i stand til å få denne dataen fra din kabeloperatør eller finne den i et forum på Internett. 4 Start søk med» «(grønn). "Søkeresultater"-menyen vises, og søket etter TV-kanaler begynner. Avhengig av antallet TV-kanaler som mottas, kan dette enkelt ta noen få minutter. Søket er komplett så snart som»program- TABELL«kommer opp. 7 Du kan avbryte søket ved å trykke»menu«. 5 Trykk på»menu«for å avslutte innstillingen. 7 Før opptak av HD-kanaler, vennligst sjekk signalkvaliteten og -styrken, vær så snill og se kapittel»vise signalinformasjon«på side 1. Hvis nivået vises i grønn farge, kan du ta opp HD-kanaler uten problemer. NORSK 17

18 InnSTIllInGER Endre programtabellen for dedigitale kanalene Kanaler som finnes ved bruk av skanningen lagres i»programtabell«. Du kan slette kanaler som ikke er nødvendige fra programtabellen, du kan endre kanalrekkefølgen innenfor programtabellen og låse enkelte kanaler (foreldrekontroll). Du kan også legge til kanaler på favorittlisten, og i tillegg kan du endre rekkefølge på kanalene innenfor favorittlisten. Med» «(grønn) kan du få fram de kanalene som tilhører et nettverk. Bytt til neste side i programtabellen med»p+«og til forrige side med»p-«. Med» «(gul) kan du åpne»listeorganise- RING«innen programtabellen. I denne listeadministrasjonen kan du opprette dine egne favorittlister. Med» «(blå) kan du sortere kanaler i hht. ulike kriterier. INSTALLASJON PROGRAMVALG 1 Das Erste HD velge kanallister 1 Åpne meny ved hjelp av»menu«. 2 Velg»KILDE-INNSTILLING«-meny ved hjelp av»v«eller»λ«og trykk på»ok«for å bekrefte.»kildeoppsett«-menyen vises. 3 Velg linjen»programtabell«ved hjelp av»v«eller»λ«og trykk på»ok«for å bekrefte. Menyen»PROGRAMTABELL«forsvinner. viktig: 7 Programtabell og favorittlister lagres separat ifølge de ulike inngangskildene (satellitt, kabel, luft). 7 Når du åpner programtabellen, dukker den respektive kanallisten for det aktuelle inngangs-signalet opp. merknader: 7 Dersom vises i programtabellen tilføyd navnet på kanalen, trenger du en CI-modul og et Smart-kort for å kunne se disse kanalene. 7 Ettersom de mottatte datakanalene ikke vises i programtabellen, kan antallet kanaler som vises i programtabellen være mindre enn Nettverk ALLE DTV HD MPEG ASTRA 19.2SDgr Service ALLE 1 Das Erste HD DTV 2 ZDF HD DTV 3 arte HD DTV 4 N24 DTV 5 Einsfestival DTV 6 EinsPlus DTV 7 arte DTV 8 Phoenix DTV 9 Test-R DTV 10 ANIXE HD DTV 11 HD 1 DTV 12 Life DTV 13 Film DTV 14 Promo DTV 15 Sport1 DTV 16 TV-sport DTV 17 Sat.8 DTV 18 SKY DTV 19 TV6 DTV 20 TV5 DTV Redigere Nettverk Legg Til Fav. Sorter Avslutt Tilbake Velg favoritt 18 norsk

19 Innstillinger Slette kanaler 1 I»PROGRAMTABELL«-menyen velger du Rediger modus ved å trykke på» «(rød). 2 Velg tv-kanaler som skal slettes ved hjelp av»v«,»λ«,»<«eller»>«og trykk på» «(gul) for å slette. 7 Du kan slette alle kanaler ved hjelp av» «(blå). 3 Bekreft slettings-prosessen ved hjelp av» «(grønn); Eller: Avbryt slettingen ved hjelp av» «(rød); 4 Åpne programtabellen ved hjelp av»menu«. Endre rekkefølgen på kanaler i programtabellen (kun satelitt-kanaler) 1 I»PROGRAMTABELL«-menyen velger du Rediger modus ved å trykke på» «(rød). 2 Velg kanalen som skal flyttes med»v«,»λ«,»<«eller»>«og merk den ved hjelp av» «(rød). 3 Flytt kanalen til dens nye posisjon ved hjelp av»v«,»λ«,»<«eller»>«og trykk på»ok«for å bekrefte. 7 Repeter trinn 2 og 3 hvis du ønsker å bytte andre kanaler. 4 Gå bort fra programtabellen ved hjelp av»menu«. Sortere kanaler i programtabellen (kun satelitt-kanaler) Du kan sortere rekkefølgen på kanalene i programtabellen etter ulike kriterier: I rekkefølgen satellitt, alfabetisk rekkefølge eller etter krypterte/fri kanaler. 1 I»PROGRAMTABELL«-menyen velger du Sorter modus ved å trykke på» «(blå). 2 Velg sorteringskriterier ved hjelp av» «(rød),» «(grønn) eller» «(gul). 3 Gå bort fra programtabellen ved hjelp av»menu«. Hoppe over kanaler Du kan markere fjernsynskanaler som bør hoppes over når du velger kanal ved hjelp av»λ«eller»v«. Det er fortsatt mulig å velge dem ved hjelp av talltastene. 1 I»PROGRAMTABELL«-menyen slår du over på listeoversikten ved å trykke på» «(gul). 2 Velg din foretrukne kanal ved hjelp av»v«eller»λ«. 3 Velg kolonnen»hopp over«ved hjelp av»<«eller»>«og bruk»ok«for å markere kanalen. Kanalen er merket med " ". 4 Gå bort fra programtabellen ved hjelp av»menu«. 7 Kanaler kan også reaktiveres. Velg kanal ved hjelp av»v«eller»λ«, deretter velger du kolonnen»hopp over«og aktiverer kanalen ved hjelp av»ok«. Opprette lister over favoritter Du kan lagre favorittkanalene dine i inntil fire favorittlister (FAV 1 til FAV 4). Merknader: 7 Favorittlister må opprettes separat for alle inngangskilder (satellitt, kabel, luft). 7 Du kan velge favorittliste ved å trykke på»fav«. 1 I»PROGRAM-TABELL«-menyen bytter du over til listevisning ved hjelp av» «(gul). 2 Velg den kanalen du ønsker ved hjelp av»v«eller»λ«. 3 Trykk" kanalen inn i favorittlistene 1 til 4 ved hjelp av»<«or»>«og trykk på»ok«for å bekrefte. Posisjonen i favorittlistene er merket med " ". Du kan legge samme kanal inn i flere enn én favorittliste. Hver favorittliste kan lagre opptil 250 kanaler. NORSK 19

20 Innstillinger Merknader: 7 Kanaler kan også slettes fra favorittlistene. Velg den kanalen som skal slettes ved hjelp av»v«,»λ«,»<«eller»>«og trykk på»ok«for å slette den. 7 Når du sletter en kanal fra favorittlisten, vil rekkefølgen innenfor favorittlisten oppdateres. 4 Gå bort fra programtabellen ved hjelp av»menu«. Sortere kanalene i favorittlisten Du kan endre rekkefølgen på kanaler i favorittlisten. 1 I menyen»programtabell«velger du favorittliste»1«til»4«. 2 Velge kanalen som skal flyttes ved hjelp av»v«,»λ«,»<«eller»>«og marker den ved hjelp av» «(rød). 3 Flytt kanalen til dens nye posisjon ved hjelp av»v«,»λ«,»<«eller»>«og trykk på»ok«for å bekrefte. Merknader: 7 Repeter trinn 2 og 3 hvis du ønsker å bytte andre kanaler innenfor samme favorittliste. 7 Repeter trinn 1 til 3 hvis du ønsker å bytte kanaler i en annen favorittliste. 4 Gå bort fra den eksisterende favoritt-listen ved hjelp av» «(blå). Hele programtabellen vil vises igjen. 5 Gå bort fra programtabellen ved hjelp av»menu«. Tast inn egne navn for favorittlister (maks. 6 tegn) Du kan legge inn egne navn for alle favorittlistene. 1 I»PROGRAMTABELL«-menyen bytter du over til listevisning ved hjelp av» «(gul). 2 Velg den ønskede favorittlisten ved hjelp av»1«til»4«. Navnet på favoritten vises. 3 Slett det "gamle" navnet (FAV1), og velg for dette formålet ved hjelp av»v«,»λ«,»<«og»>«trykknappen»<«og slett tegnet ved hjelp av»ok«. 4 Velg ønsket tegn/tall ved hjelp av»v«,»λ«,»<«og»>«og bekreft ved hjelp av»ok«. Gjenta prosedyren for flere tegn/tall. Velg»ABC«for store bokstaver og»abc«for små bokstaver og bekreft ved hjelp av»ok«. tall og symboler og bekreft ved hjelp av»ok«. 5 Bekreft det nye navnet, velg knappen»legg inn«ved hjelp av»v«,»λ«,»<«eller»>«og bekreft ved hjelp av»ok«. 6 Trykk på»menu«for å avslutte innstillingen. 20 NORSK

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV KOM I GANG Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no CanalDigitalKabel T-WE KABEL-TV/AUGUST 2014/ESPERVIK DESIGN/STRÅ LFORS/16000008633/R1964

Detaljer

MICRO HIFI SYSTEM MS 530 DAB+ MS 540 DAB+

MICRO HIFI SYSTEM MS 530 DAB+ MS 540 DAB+ MICRO HIFI SYSTEM MS 530 DAB+ MS 540 DAB+ NO INNHOLD -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 OPPSETT OG

Detaljer

COLOUR TELEVISION ELEGANCE 21 FLAT TVD 55-2502/5 TOP DANSK SVENSKA NORSK SUOMI ENGLISH

COLOUR TELEVISION ELEGANCE 21 FLAT TVD 55-2502/5 TOP DANSK SVENSKA NORSK SUOMI ENGLISH COLOUR TELEVISION ELEGANCE 21 FLAT TVD 55-2502/5 TOP DANSK SVENSKA SUOMI ENGLISH INNHOLD 3 Plassering og sikkerhet 4 Tilkobling/forberedelser 4 Tilkobling av antenne og nettkabel 4 Innsetting av batterier

Detaljer

Digital HD PVR-dekoder

Digital HD PVR-dekoder Brukermanual HD PVR 5720-CDX Digital HD PVR-dekoder MPEG2 / MPEG4 1 Innhold 1. Kom i gang på 1-2-3 3 1 Tilkoblinger 5 2 Installasjon 6 3 Bruk 6 2. Produktbeskrivelse 7 Sikkerhetsinstruksjoner 8 Produktbeskrivelse

Detaljer

Bruksanvisning. Digital HD dekoder

Bruksanvisning. Digital HD dekoder Bruksanvisning Digital HD dekoder Generell Informasjon Denne bruksanvisningen hjelper deg med å bruke din digitale dekoder på en riktig sikker og effektiv måte. Vi antar at brukeren av denne dekoderen

Detaljer

FINLUX LED TV 32C32224F

FINLUX LED TV 32C32224F FINLUX LED TV 32C32224F BRUKSANVISNING Innhold Pakke ut TV apparatet / Tilbehør... 3 Montere / Fjerne stativ.... 4 Front / Visning høyre side samt betjening... 5 Baksiden og stikkontakter... 6 Fjernkontroll..

Detaljer

Blu-ray Hjemmekinoanlegg

Blu-ray Hjemmekinoanlegg HT-H7500WM HT-H7750WM Blu-ray Hjemmekinoanlegg brukerhåndbok forestill deg mulighetene Takk for at du har kjøpt dette produktet fra Samsung. Hvis du vil motta en mer omfattende service, må du registrere

Detaljer

(Dual Tone Multiple Frequency).

(Dual Tone Multiple Frequency). Brukerveiledning GB Hereby, Nokia declares that this digital receiver, Mediamaster 220 S, is in conformity with essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. This Terminal

Detaljer

Brukerveiledning Get box HD PVR

Brukerveiledning Get box HD PVR Brukerveiledning Get box HD PVR Hurtigvalg Fjernkontrollen er utstyrt med knapper for hurtigvalg slik at du raskt og enkelt kan ta kontroll over TV-kvelden. Nedenfor gir vi deg en kort forklaring på noen

Detaljer

22 LED-TV med smal DVD-spiller

22 LED-TV med smal DVD-spiller 22 LED-TV med smal DVD-spiller ICAST 22 Bruksanvisning Vi forbeholder oss retten til å endre skjermmenyen uten varsel for å sikre kontinuerlig produktforbedring. Det betyr at skjermmenyen som beskrives

Detaljer

Din bruksanvisning LG 50PK750N http://no.yourpdfguides.com/dref/3904191

Din bruksanvisning LG 50PK750N http://no.yourpdfguides.com/dref/3904191 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok. www.packardbell.no INNHOLDSFORTEGNELSE

Brukerhåndbok. www.packardbell.no INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhet og komfort...3 Sikkerhetsforanstaltninger...3 For helsens skyld...3 Forstå de grunnleggende prinsippene...5 Kontrollene på datamaskinen...5 Slå datamaskinen på/av...8 Ditt

Detaljer

Gratulerer! MacBook Pro er som skapt for deg.

Gratulerer! MacBook Pro er som skapt for deg. Gratulerer! MacBook Pro er som skapt for deg. MacBook Pro gir deg nye muligheter. www.apple.com/no/macbookpro Innebygd isight-kamera og ichat Videochat med venner og familie uansett hvor du er. Mac Hjelp

Detaljer

Gratulerer! MacBook Pro er som skapt for deg.

Gratulerer! MacBook Pro er som skapt for deg. Gratulerer! MacBook Pro er som skapt for deg. MacBook Pro gir deg nye muligheter. www.apple.com/no/macbookpro Innebygd isight-kamera og ichat Videochat med venner og familie uansett hvor du er. Mac Hjelp

Detaljer

Gratulerer, du og din MacBook Pro er som skapt for hverandre.

Gratulerer, du og din MacBook Pro er som skapt for hverandre. Gratulerer, du og din MacBook Pro er som skapt for hverandre. MacBook Pro gir deg nye muligheter. www.apple.com/no/macbookpro Innebygd isight-kamera og ichat Videochat med venner og familie uansett hvor

Detaljer

Brukerhåndbok. Før du tar projektoren i bruk. Vise et bilde. Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera. Bruke projektoren i nettverk

Brukerhåndbok. Før du tar projektoren i bruk. Vise et bilde. Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera. Bruke projektoren i nettverk Brukerhåndbok Før du tar projektoren i bruk Vise et bilde Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera Bruke projektoren i nettverk Endre projektorinnstillingene Feilsøking Vedlikehold Tillegg

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Brukerveiledning: Versjon 2.4

Brukerveiledning: Versjon 2.4 Brukerveiledning: Versjon 2.4 Innhold 1 Introduksjon 4 1.1 Om MyTobii 4 1.2 Support 4 1.3 Garanti 4 2 Oppstart av MyTobii 5 2.1 Montering og installasjon av MyTobii P10 5 2.2 Installering av programvare

Detaljer

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen.

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Om brukerhåndboken Denne brukerhåndboken for laser-mfp inneholder informasjon om oppsett

Detaljer

HR-E249E BRUKS- ANVISNING VIDEOSPILLER NORSK INNHOLD SE AUTOMATISK OPPSETT PÅ BAKSIDEN. SIKKERHET 2 Sikkerhetsanvisninger... 2

HR-E249E BRUKS- ANVISNING VIDEOSPILLER NORSK INNHOLD SE AUTOMATISK OPPSETT PÅ BAKSIDEN. SIKKERHET 2 Sikkerhetsanvisninger... 2 A B C.MEMORY DISPLAY C.RESET CANCEL START STOP ADD TIME DAILY AUX TV VOL. DATE EXPRESS PROGRAMMING WEEKLY TIMER AUDIO MONITOR TV/VCR TV VCR (MONITOR) SAT PUSH JOG MULTI BRAND REMOTE CONTROL UNIT TV PROG.

Detaljer

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco.

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco. Cisco Telepresence-system Profile Series Codec C Series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1 D14582.14 Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set,

Detaljer

Brukerveiledning TC 7.2. Cisco TelePresence Profile Series Codec C-series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300

Brukerveiledning TC 7.2. Cisco TelePresence Profile Series Codec C-series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 1 Cisco TelePresence Profile Series Codec C-series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 TC 7.2 Brukerveiledning 2 Innhold Hva denne veiledningen inneholder Introduksjon til video konferanser Mønsterpraksis...4

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Chapter 1 Innledning...1-1. Chapter 2 Sette opp PC-en... 2-1

Innholdsfortegnelse. Chapter 1 Innledning...1-1. Chapter 2 Sette opp PC-en... 2-1 Innholdsfortegnelse Chapter 1 Innledning........................................1-1 Hvem bør lese denne håndboken?.......................1-2 Bruke Min Presario Kom i gang og gå videre.......1-2 Benyttede

Detaljer

MacBook Brukerhåndbok. Informasjon om klargjøring, utvidelser og problemløsing for MacBook-maskiner

MacBook Brukerhåndbok. Informasjon om klargjøring, utvidelser og problemløsing for MacBook-maskiner MacBook Brukerhåndbok Informasjon om klargjøring, utvidelser og problemløsing for MacBook-maskiner K Apple Computer, Inc 2006 Apple Computer, Inc. Alle rettigheter forbeholdes. I henhold til opphavsrettlovgivningen

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia C2-05

Brukerhåndbok for Nokia C2-05 Brukerhåndbok for Nokia C2-05 1.4. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 4 Komme i gang 5 Taster og deler 5 Sette inn et SIM-kort og batteri 6 Sette inn et minnekort 7 Lade batteriet 8 Slå telefonen på eller

Detaljer

PRIMO 305 Brukerhåndbok

PRIMO 305 Brukerhåndbok PRIMO 305 Brukerhåndbok U2 1. Høyttaler Telefon med mobiltelefonen på øret. 2. Navigasjonsknapper For navigasjon i menyer og tekstinnmating. I tillegg til standard hurtigtilgang (se også side 58): Opp

Detaljer

Aspire 9400/7100 Series. Brukerhåndbok

Aspire 9400/7100 Series. Brukerhåndbok Aspire 9400/7100 Series Brukerhåndbok Copyright 2006. Acer Incorporated. Med enerett. Brukerhåndbok for Aspire 9400/7100 Series Opprinnelig utgave: 01/2006 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen

Detaljer

GT-S5830. Brukerhåndbok

GT-S5830. Brukerhåndbok GT-S5830 Brukerhåndbok Bruk av denne bruksanvisningen Takk for at du kjøpte denne mobiltelefonen fra Samsung. Denne telefonen gir deg mobilkommunikasjon og -underholdning av høy kvalitet basert på Samsungs

Detaljer

DVD Recorder Home Theater System LX7500R/01/04. Bruksanvisning

DVD Recorder Home Theater System LX7500R/01/04. Bruksanvisning DVD Recorder Home Theater System LX7500R/01/04 Bruksanvisning CAUTION VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN AVOID EXPOSURE TO BEAM ADVARSEL SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING UNDGÅ UDSÆTTELSE

Detaljer

Brukerhåndbok. Xperia Tablet Z SGP311/SGP312

Brukerhåndbok. Xperia Tablet Z SGP311/SGP312 Brukerhåndbok Xperia Tablet Z SGP311/SGP312 Innhold Komme i gang...6 Om denne brukerhåndboken...6 Enhetsoversikt...6 Montering...7 Slik starter du enheten for første gang...8 Hvorfor trenger jeg en Google

Detaljer