Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014"

Transkript

1 Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014 Hei, alle sammen Vi har valgt å sende dere en nyhetsoppdatering for å informere om det som rører seg i foreninga akkurat nå. Medlemsbladet vårt kommer ut to ganger i året, og kanskje kan du se på dette som en mini- utgave av bladet, men det er ikke fullt så formelt. Neste medlemsblad kommer i 2015 (bladene fra 2014 ligger på fosterhjemsforening.no) Innhold i nyhetsbrevet: Informasjonsflyt Åretur 2014, evaluering Styret i NFF Nord- Trøndelag, valg av nytt styre Invitasjon til vintersamling i Namsskogan Søknadsskjema til bruk i forbindelse med vintersamlinga Invitasjon til årsmøte i Norsk Fosterhjemsforening avd. Nord- Trøndelag Årsplan for 2015 Nytt fra Buf- etat Julehilsen Informasjonsflyt Vi ønsker å nå alle våre medlemmer. Det er viktig for oss at medlemmene våre får informasjon fra foreninga, slik at de kan holde seg oppdatert. Vi bruker vårt medlemsblad til å gi den informasjonen vi mener medlemmene våre trenger, og bladet kommer ut to ganger i året. I tillegg er det opprettet en Facebook- gruppe for Fosterhjemsforeninga i Nord- Trøndelag, og ganske mange er medlem på disse sidene. Inge Kirknes har tatt over som administrator av sidene, og jobber i disse dager med å rydde opp der inne. Vi har i mange år slitt med å oppdatere medlemslistene våre, og vi jobber kontinuerlig med dette. Vårt medlemsregister oppdateres jevnlig fra sentralt hold, men også her kan det være feilnoteringer på både navn og e- postadresser til medlemmene, noe som fører til at ikke alle får informasjonen de har krav på. Vi tror også det kan være en mangel i informasjonen mellom Buf- etat, Fosterhjemsforeninga sentralt og oss som fylkesforening i forhold til medlemsoppdateringer. Når det er sagt mener vi samtidig at det er lenge siden lista vår har vært så komplett som den er akkurat nå. Vi beklager likevel dersom noen ikke får oppdatert informasjon fra oss. Som medlem kan du også gå inn på Fosterhjemsforeninga sine internettsider for å holde deg oppdatert på det som skjer sentralt, men også det som rører seg lokalt i ditt fylke. Vi i styret har derfor oppdatert sidene så godt vi kan, og vil jobbe med å legge inn både medlemsblad, invitasjon til samlinger samt andre nyheter vi mener er av interesse for våre medlemmer. Bruk sidene aktivt, og gi oss tilbakemelding dersom du mener noe kan gjøres annerledes. Adressen under vil heretter være den formelle informasjonskanalen vår: trondelag (på sidene til fylket finner du også kontaktinformasjon til alle i styret, dersom du trenger å nå oss)

2 ÅRETUR 2014 Evaluering (inkludert innspill fra medlemmer) Vi har nok en tendens til å kjøre på autopilot, og våre arrangement blir som regel slik de har vært før. Etter Åre- turen oppfordret vi derfor de som deltok til å evaluere oppholdet, og flere har kommet med gode tilbakemeldinger. I år var det mange som ønsket å delta på samlinga vår i Åre. Interessen for å delta tok oss nok litt på senga, da vi tidligere år har hatt påmelding på ca familier, og antok at interessen ville ligge nær et slikt tall, også i år. Den store interessen skyldes først og fremst at informasjonen vi nå sender ut når flere enn tidligere, og det er vi veldig glade for. I og med at vi ble ca. 150 deltakere, ble det dessverre enda vanskeligere enn tidligere å møtes under oppholdet. Det møterommet vi hadde bestilt rommet 60 stk., noe som førte til at vi måtte avbestilte det pga. antall deltakere. I tillegg var hotellet booket til høstmarked, og det var umulig å finne større lokale på hotellet. Når så mange møtes byr det på problemer med tanke på å arrangere fellesaktiviteter. Kanskje kan det være lurt å velge en annen helg enn det vi gjorde i år. Høstmarkedet gjorde at hotellet var fullt, og oversikten deretter. Samtidig var flere veldig fornøyd med å legge oppholdet til akkurat denne helga. Aktivitetene begrenser seg også i takt med økonomien til foreninga, noe vi må ta hensyn til. Det er kanskje et gap mellom de forventninger medlemmene har til ei slik helg, og det vi kan tilby. Foreninga bør derfor være mer tydelig på hva de som melder seg på kan forvente i løpet av oppholdet, men også strekke seg for å imøtekomme ønsker fra medlemmene. Holiday Club Åre er et hotell, men også en del av et større firma som driver med timeshare. I perioder har derfor hotellet tilbud til gjester som ønsker å følge en selger fra timeshare- teamet, og få informasjon om mulighetene til å kjøpe seg andeler på stedet. I og med at vi ikke ønsker å delta på et slikt opplegg, betaler vi derfor en annen og høyere pris, enn de som bestiller under andre betingelser som nevnt over. De fleste av dere ønsker å treffe andre fosterforeldre, og vi ser selvsagt dette behovet. For oss er dette noe av hensikten med våre arrangement, ved siden av å tilby en helg for hele fosterfamilien. Neste år vil vi derfor sende ut/dele ut en pin til de som deltar, slik at alle er godt merket. Erfaringsdeling er viktig, og det å knytte nye bekjentskap må være ett av målene når vi møtes. Kanskje kan de som deltar fra styret ha annen merking, men vi ønsker å bemerke at også vi deltar med våre familier på lik linje med andre fosterfamilier. Det har derfor vært år der ingen fra styret har deltatt, men dette er noe vi ønsker å se nærmere på; hvordan kan vi sikre at våre arrangementer alltid er representert med én eller flere fra styret? Hvilken rolle skal disse ha? Bør styret være representert med andre enn de som reiser med sine familier? Andre innspill går på at flere ønsker seg et mindre hotell, mens andre igjen er veldig fornøyd med hotellets beliggenhet og fasiliteter. Tidligere år har foreninga satt et tak på 15 familier, som har fått delta på samlinga i Åre, og har praktisert først til mølla - prinsippet. Vi vil diskutere hvordan vi skal gjøre det til neste år, og vil være tydelig på hvordan vi ønsker det. Dette har noe med økonomi å gjøre, i og med at foreninga dekker halve oppholdet for sine medlemmer. Målet må selvsagt være å få med så mange som mulig. I år prøvde vi å møtes til et felles måltid, og her er det smak og behag som setter spor. Etter en strabasiøs start på middagen, tror jeg de fleste ble fornøyd. Vi takker alle for et flott opphold! Åre har mye å by på! For ordens skyld minner vi om at vi dessverre ikke har innkassert egenandelen for Åreturen i 2013, men de som deltok vil om kort tid motta regning på dette.

3 Styret i NFF, Nord- Trøndelag Har du lyst til å sitte i styret? Ta kontakt!!! Norsk Fosterhjemsforening har som mål å være en aktiv pådriver for å heve kvaliteten på alle plan innen fosterhjemsomsorgen. Foreningen er en landsdekkende og uavhengig interesseorganisasjon i forhold til politiske partier og trossamfunn. Vårt fylkesforeningsstyre består av leder, nestleder, sekretær, kasserer, medieansvarlig og ett styremedlem. På fylkesnivå er vår primæroppgave først og fremst i å sette i gang forskjellige aktiviteter i eget fylke, ved å arrangere familiesamlinger for fosterforeldre, fosterbarn og biologiske barn. De siste årene har vi årlig arrangert vintersamling i Namsskogan, Åretur på høsten, og enkelte år har vi også arrangert en familiedag på Stiklestad. Buf- etat er vår samarbeidspartner. Arbeidet i styret er basert på frivillighet, og er ikke betalt. Det gir imidlertid god innsikt i fosterhjemsarbeidet, og foreningas organisasjonskurs for styremedlemmer har flere gode tilbud. Vi har møtested på Steinkjer, og avholder styremøte ca. 5-6 ganger i året. Styret kan velge å jobbe med andre saker, som for eksempel å diskutere og engasjere seg i saker som er lagt ut til høring, men tid og avstand til møtene våre begrenser kapasiteten, og gjør at vi har fokus på andre ting. Det er styret selv som begrenser arbeidsområdene, men vi hadde selvsagt ønsket oss mer tid til annet arbeid. Foreninga sentralt gjør en god jobb i så måte, og er en pådriver for alle sine medlemmer. I år er følgende medlemmer i styret på valg: Kasserer, Stig Arne Hjelle Forseth Styremedlem, Astrid Winje Anne Berit Lyng Malmo Leder, Vigdis Hegge Sætran Invitasjon til vintersamling i Namsskogan Tradisjonen tro inviterer vi også i år til vintersamling for hele familien ved Namsskogan Hotell på Trones. I år har vi bestilt hotellet helga mars. Sist år var vinteren som nå, uten snø, men flere mener dette førte til en samling som på flere måter var godt arrangert. Skulle vi få snø i mars, noe vi håper på, vil vi i tillegg til å by på turer i skiløypa, ta med oss det som var bra fra helga i fjor. Vi vil komme tilbake til programmet for helga. Under samlinga arrangeres årsmøtet, og i år har vi vedtatt at leder må få dekket opphold dersom denne ikke deltar på foreningas premisser, slik at lederen av styret er til stede på møtet. Vi oppfordrer så mange som mulig til å stille! Innkvarteringa under samlinga skjer i leiligheter (ev. hytter) med oppredde senger og fullpensjon. Betaling skjer av den enkelte familie direkte til hotellet. Hotellet kan sende regning til den enkelte kommune for de som får dekket oppholdet av kommunen. Dette forutsetter imidlertid at den enkelte må ha med en skriftlig bekreftelse fra betalende kommune når de sjekker inn. Har du lyst til å sjekke ut stedet? Ta en kikk på : familieparken.no

4 Pris, fullpensjon for hele helga: Voksne og ungdom fom.14 år, kr. 1710,- Barn 4-13 år, kr. 1200,- Barn 0-3 år i egen seng, kr. 450,- Barn 0-3 i foreldrenes seng, gratis Vi minner medlemmene om å søke sin(e) omsorgskommune(r) for dekning av oppholdsutgifter, gjerne også reiseutgifter, for hele familien. Vi finner det rimelig at kommunene dekker disse utgiftene, inklusive opphold for biologiske/egne barn. Se mal for søknad til kommunene om økonomisk støtte under (skriv ut og send inn!). OBS! Bindende påmelding! Frist for påmelding er satt til 23. januar! Vi trenger følgende info.: navn, telefon/mobilnr. og e- post til en kontaktperson, samt antall voksne og barn (m/alder) som dere ønsker å melde på. Gi også beskjed om spesielle behov ang. mat, allergier, spesielle ønsker i forbindelse med innkvartering, o.l. Det er anledning til å ta med dyr, men dette må man melde ifra om ved påmelding. Påmelding skjer til Inge Kirknes, og vi aksepterer kun påmelding til hans e- postadresse:

5 Navn: Adresse:... den.../... Til Barneverntjenesten i...kommune SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL VINTERSAMLING FOR FOSTERFAMILIER Norsk Fosterhjemsforening Nord- Trøndelag arrangerer vintersamling for hele familien mars 2015 ved Namsskogan Hotell på Trones. Vi ønsker å delta med følgende personer: Priser: Voksne og ungdom fom.14 år, kr. 1710,- Barn 4-13 år, kr. 1200,- Barn 0-3 år i egen seng, kr. 450,- Barn 0-3 i foreldrenes seng, gratis For vår familie vil det utgjøre til sammen kr... Reise kommer i tillegg med kr... Vi søker om å få dekket oppholds- og reiseutgifter. Vi ber om snarlig svar på søknaden. Mvh...

6 Norsk Fosterhjemsforening Nord- Trøndelag v/vigdis Hegge Sætran Medlemmene i NFF Nord- Trøndelag Innkalling til årsmøte i Norsk Fosterhjemsforening Nord- Trøndelag Sted: Namsskogan Hotell, Trones Tid: Fredag 6.mars 2015, kl Sakliste: 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 2. Valg av møteleder, sekretær og to til å skrive under protokollen 3. Årsberetning (senere tilgjengelig på fosterhjemsforening.no) 4. Regnskap 5. Budsjett 6. Aktivitetsplan (se under) 7. Innkomne saker 8. Valg NB! Saker til årsmøtet må sendes leder innen 1.mars. Bruk epost: Vigdis Hegge Sætran, leder NFF Nord- Trøndelag

7 AKTIVITETSPLAN FOR NFF, NORD- TRØNDELAG, 2015 Måned Dato Aktivitet Sted Ansva Bekjentgjøring rlig Februar 12. Styremøte. Forberede Steinkjer Leder Innkalling på e- post vintersamling og årsmøte Jan./feb. Program til vintersamlinga sendes ut til de som er påmeldt. Kontakt pr. e- post. Styret Senders pr. Post/e- post, og legges på fylkessidene og FB Mars Vintersamling/familiehe lg Nams- skogan Styret Informasjonsskriv, fylkessidene og på FB Mars 6. Årsmøte Nams- Styret Mars 19. Styremøte, konstituering av nytt styre. Medlemsblad 1/15 skogan Steinkjer Leder Innkalling på e- post. Medl.blad sendes pr.e- post til medl., legges på fylkessidene og på FB. April? Organisasjonskurs Oslo? Hoved- Innkalling på e- post styre Mai/juni Styremøte ved behov Steinkjer Leder Innkalling på e- post August 7. Styremøte: medlemsblad, Steinkjer Leder e- post til styret familiedag og Åretur August Medio Medlemsblad sendes ut, 2/15 Styret Senders pr. Post/e- post, og legges på fylkessidene og på FB Medlemsblad 2/15, og på FB, fylkessidene Septembe r Familiedag Stiklesta d Styret Septembe Styremøte: Åretur Steinkjer leder e- post r Oktober Familiehelg Åre Åre, Styret Medlemsblad 2/15, og Holiday på FB, fylkessidene Club November Styremøte og event. Steinkjer Leder Innkalling på e- post møte med Buf- etat Desember Medio Julehilsen til Leder FB og fylkessidene medlemmene Ansvarlig for nyhetsbrevet, Vigdis Hegge Sætran, leder Nytt fra Buf- etat Buf- etat minner om at de arrangerer helgesamling for fosterforeldre på Gran Hotell Steinkjer, 31.januar 1.februar Informasjon om påmelding kommer senere.

8 Fosterhjemsforeninga i Nord- Trøndelag ønsker med dette sine medlemmer og Buf- etat en riktig God Jul og et Godt Nytt År! Osenfjellet vinteren 2013/14 (Klikk på God Jul og Godt Nytt År for en ekstra julehilsen )

Medlemsblad for NFF Nord-Trøndelag

Medlemsblad for NFF Nord-Trøndelag NORD-TRØNDELAG Medlemsblad for NFF Nord-Trøndelag Nr. 1:2011-1- Styrets sammensetning Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Studieleder: Styremedlem: Styremedlem: Torbjørn Slungaard Dronningberget 9, 7517

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE RØROS, LØRDAG 14.FEBRUAR 2015 KL. 17:00 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE OPPDAL, LØRDAG 1.FEBRUAR 2014 KL. 16:45 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

Medlemsblad for NFF Nord-Trøndelag

Medlemsblad for NFF Nord-Trøndelag NORD-TRØNDELAG Medlemsblad for NFF Nord-Trøndelag Nr. 1:2008-1- Styrets sammensetning 2008 Leder: Torbjørn Slungaard Adresse: Dronningberget 9, 7517 Hell Tlf. pr.: 74824568 Mobil: 99699360 E-post: torbjorn.slungaard@ktv.no

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

NIFO nytt - Høsten 2011 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening

NIFO nytt - Høsten 2011 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Ord frå Leder Hei alle sammen! Undertegnede ble på årsmøte gjenvalgt som leder i NIFO og er i lag med resten av styret klare for nye utfordringer i året som kommer.

Detaljer

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 God sommer til dere alle. Vi håper dere har en flott sommer alle sammen! Selv om det er ferietid og redusert aktivitet i lagene, er vi nødt til å forberede høstens

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Økonomiblekke for lokallag i PRESS

Økonomiblekke for lokallag i PRESS Økonomiblekke for lokallag i PRESS Formålet med denne blekka er å gi leseren litt informasjon om hvordan lokallag i PRESS kan styre sin økonomi på en god måte. Her kan du blant annet lære deg hva alle

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

- Fra kontrollkomiteen: Per Kristiansen. - Fra valgkomiteen: Ingen. - Andre Greger kom innom (husker ikke tidspunktet) Møtet ble satt ca. 18:15.

- Fra kontrollkomiteen: Per Kristiansen. - Fra valgkomiteen: Ingen. - Andre Greger kom innom (husker ikke tidspunktet) Møtet ble satt ca. 18:15. Referat fra KANDU styremøte lørdag 17. september 2005 Sted: Østensjøveien 44 Til stede - Fra styret: Svein Terje Steffensen (styreleder) Andreas-Johann Ulvestad (nestleder) Barbro Haveland (1. vara) Christian

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN 1 2 organisatorisk opplæring 1 innføring i høyres organisasjon 1.1 Innledning 03 1.2 Høyres organisasjon 04 1.3 Lokalforeningene 06 1.4 Styret 07 2 veien til foreningens

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

INNKALLING til ÅRSMØTE i Norsk Fosterhjemsforening Rogaland

INNKALLING til ÅRSMØTE i Norsk Fosterhjemsforening Rogaland INNKALLING til ÅRSMØTE i Norsk Fosterhjemsforening Rogaland Det innkalles med dette til årsmøte i Norsk Fosterhjemsforening Rogaland. Sted: First Hotel Alstor, Stavanger Dato: Fredag 22. februar klokka

Detaljer

1/2013. Årsmøteinnkalling

1/2013. Årsmøteinnkalling 1/2013 Årsmøteinnkalling Årsberetning Årsmøtet 2013 Det innkalles med dette til årsmøte for. Sted: Brann Stadion. Tidspunkt: Onsdag 20. februar 2013 kl. 19.00. Sakliste 1. Valg av møteleder og sekretær

Detaljer

ALUMNYTT ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER. Nr. 1 Mai 2010. Deltakere på styrekonferansen i mars. Bilde: Gaute Gjein

ALUMNYTT ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER. Nr. 1 Mai 2010. Deltakere på styrekonferansen i mars. Bilde: Gaute Gjein ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER ALUMNYTT Nr. 1 Mai 2010 Deltakere på styrekonferansen i mars. Bilde: Gaute Gjein Inneholder blant annet: Årsmøtepapirer, info om nasjonal alumnutveksling, invitasjon til

Detaljer

Årsberetning. Bærum Ups & Downs. Weekend tur til Aarholttunet var en stor opplevelse i 2008

Årsberetning. Bærum Ups & Downs. Weekend tur til Aarholttunet var en stor opplevelse i 2008 Årsberetning Bærum Ups & Downs 2008 Weekend tur til Aarholttunet var en stor opplevelse i 2008 1. Bærum Ups & Downs Bærum Ups & Downs er en foreldrestyrt forening for familier som har barn med Down Syndrom

Detaljer

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 4 INNHOLD INNLEDNINGside 5 KAP.1 NBUside 8 KAP.2 LOKALLAGETside 13 KAP.3 FYLKESLAGETside 21 KAP.4 SENTRALLEDDETside

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 24.06.13/163.51 SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin

Detaljer

RAPPORT- FOX. Nina Jørgensen Nikolaisen Prosjektleder/Dyrøyseminarsenteret Dyrøy kommune 28.06.2011

RAPPORT- FOX. Nina Jørgensen Nikolaisen Prosjektleder/Dyrøyseminarsenteret Dyrøy kommune 28.06.2011 2011 RAPPORT- FOX Nina Jørgensen Nikolaisen Prosjektleder/Dyrøyseminarsenteret Dyrøy kommune 28.06.2011 Innhold Del 1...2 INNLEDNING...2 Del 2...3 KONTRAKT RICA ISHAVSHOTEL...3 Del 3...4 ANSVARSKART...4

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom SAKSPAPIRER Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom Innholdsfortegnelse Sak 96-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og

Detaljer

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1 Brukerhåndbok for tilpasset Side 1 Innhold Tilgang... 3 Innlogging... 3 Glemt passord... 3 Flere tilganger... 4 Nødvendig registrering - årsrapport... 4 1. Opprette årsrapport... 4 Opprette lokallag...

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.09.11 Tid: 15:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.09.11 Tid: 15:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.09.11 Tid: 15:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, ØA, SA, MA, IA, VK (Lars), Revy, GA, NU, FA Kom kl. 15:10: KVK, VK2 (Silje), IT Kom kl. 15:45: NLD SAK x194-11

Detaljer

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014 ELVANE MØTAST Elvane møtest, frå kvar sitt fjell. Grip kvarandre i hendene. Blandar sin song og sitt blod. Held fram einige, sterkare, snåvarikkje so lett i steinane: Turrskodd skal ingen vassa oss no!

Detaljer

TRONDHEIM FRISBEEKLUBB

TRONDHEIM FRISBEEKLUBB TRONDHEIM FRISBEEKLUBB STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN 2013-2018 Innhold "Veien fra stiftelse til strategi- og handlingsplan"... - 3 - Historikk... - 3 - Ny giv... - 3 - Vedtak av strategiplan for 2013-2018...

Detaljer