Åpningstale: Forbundsleder Odd Christian Øverland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Åpningstale: Forbundsleder Odd Christian Øverland"

Transkript

1 Norsk Post- og Kommunikasjonsforbunds 3. ordinære Landsmøte Oslo Kongressenter, Oslo Åpningstale: Forbundsleder Odd Christian Øverland Velkommen Landsmøtedelegater, gjester og tilhørere. Kjære alle sammen. Det er en stor glede for meg å ønske dere hjertelig velkommen til Norsk Post- og Kommunikasjonsforbunds 3. ordinære landsmøte. Temaet for det forrige landsmøte var Et samlende tilgjengelig og handlekraftig forbund. Jeg vil påstå at vi i løpet av landsmøteperioden har klart å fremstå nettopp slik. At Postkom er samlende betyr at vi i fellesskap løser utfordringene som oppstår på en måte som ikke skaper splid, men aksept og enighet om løsningene. Det betyr også at problemene løses i samarbeid med ledelsen, lokalt og sentralt. Tilgjengelig betyr at Postkoms tillitsvalgte er synlige for medlemmene på arbeidsplassen, at medlemmene kan få tak i tillitsvalgte når det er behov og at den tillitsvalgte tar kontakt med nye arbeidskamerater og verver dem. Handlekraftig betyr at vi tar tak i problemstillinger og utfordringer og bidrar til å løse dem. 1

2 Kjære venner, når vi lever opp til disse målene, får vi også gjennomslag for våre standpunkt, både overfor ledelsen i selskapene, i LO, i Regjering og Storting. Aldri tidligere har Postkom vært mer synlig og tydelig. Vi er tillitsvalgte i bedrifter som hele tiden gjennomgår store endringer. Endringer som medfører konsekvenser både for medlemmene og for samfunnet. Når jeg ser tilbake på de fire årene som har gått, er det spesielt en ting som slår meg: Hvis Postkom ikke hadde tatt tak i utfordringene og satt dem på dagsorden, gjennomført grundige organisatoriske behandlinger og kommet fram til omforente løsninger, ville virkeligheten ha vært veldig annerledes. Det neste som slår meg er at behovet for endringer ikke vil bli mindre i årene som kommer. Derfor er det viktig at vi fortsetter den gode dialogen med eier, regjering og samferdselspolitikerne på Stortinget. Vi skal søke å sikre gode rammebetingelser, og inngå forpliktende avtaler, slik at prosessene både blir forutsigbare og gode. Venner, alle dere som er tillitsvalgte har gjort en stor forskjell for medlemmene i Postkom. 2

3 På forrige landsmøte sa konsernsjef Dag Mejdell at vår kamp mot EUs tredje postdirektiv var en kamp mot vindmøller altså en kamp for å oppnå det umulige. Enten tok han feil eller så gjorde vi det umulige. Vi sørget for at det for første gang ble politisk flertall for å benytte reservasjonsretten i EØS-avtalen. Målet vårt var å unngå en fullstendig liberalisert postpolitikk. En politikk som nesten ingen vil ha, bortsett fra markedsliberalistene i Høyre, FrP og Venstre som har blind tro på at markedskreftene kan løse alle samfunnets oppgaver. Gjennom vår kamp mot postdirektivet skapte vi historie. Hvordan klarte vi å skape dette flertallet? Vi klarte det fordi vi var tålmodige, fordi vi tenkte langsiktig og fordi vi hadde de beste argumentene. Vårt budskap var og er klart og tydelig. Dersom noen spør dere hva Postdirektivet er, så svarer dere: dyrt, dårlig og distriktsfiendtlig. (få med deg salen på å si ordene) Få høre: Hva er Postdirektivet? Akkurat som nå stod vi sammen i troen på det umulige det var det som gjorde det umulige mulig. 3

4 Uten det engasjementet og den aktiviteten dere som tillitsvalgte sørget for - ville vi ha tapt. Engasjementet lokalt var grunnmuren i denne kampen. Jeg skal ta dere fire år tilbake i tid og starte med medlemsdebatten i forkant av LO-kongressen i Da sørget dere for at postpolitikk og postdirektivet ble en av de aller viktigste sakene på LO-kongressen. Vi fikk et godt vedtak, og det var helt bevisst at det ikke skulle være et rent nei-budskap, men et vedtak som la premissene for den videre debatten. Det som deretter skjedde viser at de som mente vi burde gått for et veto-krav allerede den gangen, tok feil. Vedtaket på LO-kongressen gjorde at den rødgrønne-regjeringen måtte utrede saken på grunnlag av våre bekymringer. Vi satte premissene og fra regjeringen fikk vi tre utredninger som ga oss rett. En innføring av direktivet ville føre til dyrere, dårligere og mer distriktsfiendtlige posttjenester. De vi skulle overbevise hadde vi fått til å dokumentere våre argumenter. Men selv det er ikke godt nok for å vinne en kamp mot alle odds. 4

5 Kjære venner. Dere jobbet utrettelig og hvilte aldri på laurbærene. Dere arrangerte diskusjonsmøter, dro i gang debatter i mediene, tok kontakt med lokale politikere, og dere reiste saken i alle mulige lokale fora. Det ga resultater. I 2010 begynte vedtakene i andre organisasjoner, forbund og lokale partigrupper å strømme inn. Postdirektivet var ikke lenger en liten smal sak som dreide seg om våre medlemmers ve og vel, men et spørsmål om hvilken samfunnsutvikling vi skulle ha. I LOs medlemsdebatt var motstanden mot EUs tredje postdirektiv og sosial dumping blant 10 på topp. Postkom gjennomførte demonstrasjoner både i Norge og i EU. 1. mai var vi synlige land og strand rundt med de røde t-skjortene og budskapet vårt. Foran Stortinget overleverte vi våre krav til Transport- og kommunikasjonskomitéen. 150 ordføreres underskrift på oppropet mot Postdirektivet ble overlevert Samferdselsministeren. Og det ble foretatt spørreundersøkelser blant ordførere, folkevalgte og befolkningen som viste stor oppslutning om Postkoms syn og et stort flertall ønsket enten at reservasjonsretten skulle benyttes eller at implementering skulle utsettes. Kretsene og dere som tillitsvalgte gjorde en formidabel jobb Takk skal dere ha. 5

6 Vi på forbundskontoret gjorde det vi kunne for å påvirke sentralt og støtte opp om det viktige arbeidet som ble gjort ute. Vi sørget også for å produsere materiell som dere kunne benytte. Vi utarbeidet et eget valgkampopplegg med brosjyre og løpeseddel. Det ble produsert profileringsmateriell med påtrykket Nei til sosial dumping og Stem rødgrønt som hovedbudskap. Og vi etablerte både et eget nettsted og en Facebook-gruppe. Kjære venner, det er når vi er samlet om en sak og og drar lasset sammen at vi er som best. Det er da vi er handlekraftig og får gjennomslag for sakene våre. Etter en grundig medlemsdebatt og sterk innsats fra tillitsvalgte på alle nivå vedtok LOs sekretariat å anbefale regjeringen å si nei til postdirektivet. Jeg vil derfor rette en stor takk til LO og forbundene for at dere stilte opp for oss når det gjaldt. Sentralt og lokalt tok vi sammen kontakt med samtlige fylkespartier i Arbeiderpartiet og så godt som alle støttet Postkom. Det skyldtes det langsiktige og grundige arbeidet som allerede var gjort. Mediedekningen, som var bred og omfattende fra før, tiltok i styrke våren

7 Vi fikk forsideoppslag i nær sagt alle trykte nyhetsmedier og Postkoms kamp mot Postdirektivet fikk hovedoppslag både i Dagsrevyen og TV2-nyhetene. Oppropet og kampanjen fikk massiv støtte og hele oppropslista med mangfoldige tusen underskrifter ble offentliggjort i sju helsides annonser i Dagsavisen den dagen landsmøtet i Ap startet - med oppfordring til partiet om å si nei til EUs postpolitikk. Postdirektivet ble den store saken på landsmøtet. Taler etter taler støttet vår sak. Til slutt var det slik at mange talere avsluttet sitt innlegg med å si: Dessuten er jeg mot Postdirektivet, - - det sikret dem applaus etter innlegget. 181 av 296 delegater ga klar beskjed: Arbeiderpartiets landsmøte ville ikke ha EUs postpolitikk. Jeg vil derfor sende applaus tilbake til alle de som sikret flertallet mot postdirektivet. Kjære venner, Postkom vant en stor politisk seier. Veien mot reservasjon var et faktum. Takket være god planlegging og en god strategi, ja. Men aller mest takket være grundig organisatorisk arbeid på alle nivåer i organisasjonen. Takk skal dere ha alle sammen! 7

8 Etter landsmøtet har utenriksdepartementet, med utenriksminister Jonas Gahr Støre i spissen, gjennomført møter med EØS-rådet og EUkommisjonen i Brussel. Selv har jeg jevnlig hatt møter med utenriksministeren og fortløpende blitt orientert om utviklingen. Jeg har respekt for den måten Jonas har fulgt opp landsmøtets vedtaket fra dag 1. Men selv om vi nå har fått flertallet på vår side. Og regjeringen har varslet EU om at Norge ikke ønsker å innføre EUs postpolitikk i Norge. Så er ikke saken vunnet en gang for alle. Neste år er det Stortingsvalg og vi må bidra til at Høyre og FrP ikke slipper inn i regjeringskontorene. De har for lengst annonsert at om de gjør det, blir EUs tredje postdirektiv innført. I tillegg vil de gyve løs på Posten og andre offentlig eide selskaper for å splitte opp og selge. Og de vil redusere vernet arbeidstakerne har i Arbeidsmiljøloven. De prøver å fremstille sin egen arbeidslivspolitikk som udramatisk, men endringene vil bli store og betydningsfulle - ikke minst for vanlige arbeidstakere. Og det mest alvorlige er at denne politikken er irreversibel. Splitter de opp og selger deler av det vi kjenner som Posten Norge i dag, så er det ingen angreknapp å trykke på. 8

9 Venner, Derfor må vi må forhindre at de blåblå kommer til makten! Når vi ser ut i Europa ser vi hva deres politikk medfører. Vi ser hvem som til syvende og sist må betale prisen. Postarbeidere og andre betaler prisen for liberalisering gjennom sosial dumping. Ungdommen betaler prisen i form av massearbeidsløshet. Vi kan ikke lukke øynene for dette i Norge. Vi er også en del av Europa og verden. Derfor må Fagbevegelsen i enda større grad arbeide på tvers av landegrensene: Liberaliseringen av postmarkedene viser det: Verdi satt i ro i Tyskland så lenge Deutsche Post oppførte seg ordentlig i hjemlandet, samtidig som de uforstyrret fikk herje i Nederland og landene rundt. Nederlandske TNT gikk samtidig inn i det tyske markedet og raserte arbeidsplassene der. Abvakabos medlemmer betalte den aller høyeste prisen, men dette har også kostet de postansatte i Tyskland og mange andre land dyrt! Derfor er det viktig at vi arbeider godt og bedre enn til nå i de internasjonale sammenslutningene. 9

10 Postkom har derfor prioritert arbeidet i UNI Post & Logistics, vår internasjonale overbygning. Det ser vi også at fagforeningene i Europa setter pris på. I dag er Ingeborg President i UNI Post & Logistics Europa og visepresident på verdensbasis. Vi har bidratt med vårt, og vi har gitt mange av våre fagforeningskamerater tro på at det nytter å kjempe mot markedsliberalismen. Arbeidsgiversiden enten den er privat eller offentlig eid har kompetanse og ressurser til å utvikle bedriftene på tvers av landegrensene. Fagbevegelsen må gjøre det samme. Hvis ikke, taper vi. I kjølvannet av økonomiske kriser vokser grunnlaget for rasistiske og fasistiske holdninger ekstremisme og intoleranse får gode vekstvilkår. Det helt utenkelige og groteske utslaget av dette opplevde vi i angrepet på AUF, på arbeiderpartiet og fagbevegelsens verdier 22. juli i fjor. Fagbevegelsen har plikt til hver eneste dag å bekjempe rasisme på arbeidsplassene og i nærmiljøet. I samarbeid med Norsk Folkehjelp har vi jobbet for at Posten skal være Rasismefri sone det samme skal gjelde for Postkom. Og dette må være mye mer enn fargerike plakater og fine formuleringer. 10

11 Først og fremst handler dette om holdninger og handlinger. Derfor skal vi jobbe med oss selv og mot de som står for intoleranse, rasisme og annen diskriminering! Pause Omstillingspolitikk Omstilling er ikke et prosjekt omstilling er en tilstand vi må leve med. Omstillinger i Posten og de øvrige bedriftene vil komme i form av stadige nye, små og store prosjekter. Istedenfor å gå i mot omstillinger har Postkom valgt å møte dem med krav til hvordan de skal gjennomføres. Protest for protestens skyld ville ha vært en alt for enkel utvei. Vårt arbeid har basert seg på samarbeid og forhandlinger. Men som alltid er vår rettesnor: Det skal være faste tilsettinger og arbeidsplassene skal være preget av gode lønns- og arbeidsvilkår. Vårt mål for arbeidsplassene er at de er: Helsefremmende, varierte og sikre Utviklende, og en høy andel som har krav om fagbrev. Moderne, med det til enhver tid beste utstyret Og ikke minst er kravet om Heltid og en lønn å leve av viktig Venner, disse målene står fast. De skal danne grunnlaget for et systematisk og planmessig arbeid for å ivareta medlemmenes rettigheter i vanskelige prosesser. 11

12 Vi har de siste årene jobbet aktivt med Spinnaker -programmene som hadde som mål å øke bedriftens lønnsomhet med 3 milliarder kroner. Spinnaker inneholdt mer enn 30 delprosjekter med tøffe målsetninger. Jeg skal ikke gjennomgå alle prosjektene her, men bare nevne et par. Det første som kom var kutt og nedbemanning i stab og støttefunksjoner. Målet var en kostnadsreduksjon på 30 %. Det kunne bety tap av inntil 450 arbeidsplasser. Resultatet ble 375 i Postenkonsernet. Men, og dette er viktig, vi kan konstatere at omstillingsprosessen skjedde på den måten vi valgte å kalle et skoleeksempel. Ansiennitetsprinsippet ble fulgt strengt, og det var svært få forsøk på avvik. Det er ingen tvil om at Postkom gjorde en forskjell. Ingen saker ble løftet til forhandlinger mellom LO-Stat og Spekter. Dette vitner også om en god prosess og en arbeidsgiver som var lojal mot avtaleverket. Et annet stort prosjekt var endret terminalstruktur. Også her forsvant mange arbeidsplasser. Det rammet selvfølgelig hardt våre medlemmer på de terminalene som skulle nedlegges og arbeidet overføres til andre, som for eksempel i Ålesund, min egen hjemby. Selv om prosessen har vært tung for de som ble rammet, er status at det er funnet løsninger for alle. Postkom har gjort en forskjell. Dette er bare to eksempler på mange av de store og små omstillingsprosjektene vi har vært gjennom. 12

13 Uavhengig av om omstillingene rammer mange hundre som i disse tilfellene eller om de bare rammer noen få, så vet vi at det er like tøft for hver og en av de det gjelder. Omstilling og nedbemanning må aldri bare bli tall. Det er enkeltmennesker og deres familier som rammes. Det skal vi aldri glemme vi skal sørge for at ledelsen løfter blikket opp fra regnearkene og ser oss og de som mister jobben i øynene. Til tross for at Postkom flere ganger har reagert negativt på Postens utspill om posttjenestene i media og ovenfor departementet, har samarbeidet om det konkrete omstillingsarbeidet fungert godt. Vi har også fruktbare diskusjoner om hvordan framtidig omstillingsarbeid skal utformes. Dette er lovende for kommende og krevende prosesser. I det spenningsfeltet vi lever - mellom politikk og marked - er det avgjørende å ha god dialog med myndighetene departementet, fagkomiteene på Stortinget og Regjeringen. Det skal vi fortsette med. Gjeninnføringen av ordningen med statlig kjøp av ulønnsomme tjenester er bare ett av mange gode resultater av dette arbeidet. Reversering av liberaliseringsvedtaket fra Bondevik II regjeringen er et annet, for ikke å snakke om vedtaket om reservasjonen mot postdirektivet. Det er gjennom god, konstruktiv dialog og påvirkning at vi kan få til løsninger som ivaretar medlemmenes overordnede interesser på en best mulig måte. 13

14 Samordning av offentlige og private pensjonsordninger Rett før påsken for to år siden fikk vi en nyhetsmelding som satte en støkk i mange av oss: Den oppsparte pensjonen de fleste av Postkoms medlemmer har i Statens Pensjonskasse skulle samordnes med andre pensjonsrettigheter. Selv om vi bare fem år tidligere hadde forhandlet en ny pensjonsavtale utenfor SPK, stod vi i fare for å tape stort som følge av helt andre forhandlinger som vi ikke en gang var del i. Dette var en situasjon ingen av oss hadde forutsett: Storparten av de forventede utbetalingene fra SPK var borte. For svært mange var de bokstavelig talt null verdt. Våre beregninger viste at kommende pensjonister stod i fare for å tape kroner i året livet ut. Gjennom flere avisoppslag fikk vi politikernes oppmerksomhet. Sammen med LO synliggjorde Postkom de negative økonomiske konsekvensene. Våre argumenter og økonomiske beregninger ble framlagt for Arbeids- og sosialkomiteen i egen høring og gjennom en god og konstruktiv dialog med departementet og regjeringspartiene. Kjære venner, forslaget som ble vedtatt i Stortinget i juni 2010 var en stor seier, som vi alle kan være stolte av! Så godt som hele det økonomiske tapet som ville ha oppstått som følge av det opprinnelige forslaget skal kompenseres og som i privat sektor for øvrig kan du jobbe så mye du vil uten avkorting i pensjonen. Sammen løser vi sakene, men nye kommer stadig til. 14

15 Eiermeldingen I februar i år gikk Posten ut med forslag om å droppe postlevering på lørdager, avvikle bankplikten, legge ned 150 postkontor og øke leveringstiden på brev. Tidspunktet var nøye valgt. Ny eiermelding var rett rundt hjørnet. Postkom svarte raskt opp med at konsekvensene av Postens kuttforslag ville svekke posttjenestene dramatisk for folk og næringsliv i hele landet. Vi slapp godt til i media med våre argumenter. Fallet i brevvolumene og banktransaksjonene over skranke er en konsekvens av at kundene i økende grad tar i bruk internett, nettbankløsninger og e-post. Men det vil jo ikke gjøre saken bedre om posttjenestene i tillegg forringes. Vi har derfor brukt mye tid og ressurser på å argumentere for å opprettholde et landsomfattende postkontornett med bankplikt, og at den samfunnspålagte delen av virksomheten trenger finansiering gjennom statlig kjøp av ulønnsomme posttjenester. Vi argumenterte også for å opprettholde service- og kvalitetsnivået, enhetsportoen og seks dagers omdeling av post i hele landet. Venner, Postens tjenester er viktige for folk og næringsliv i hele landet, og spesielt i distriktene. Takket være vårt grundige fagligpolitiske arbeid gikk Stortingsflertallet i mot Postens forslag og vedtok at: 15

16 Posten fortsatt skal være 100 % statlig eid Posten skal fortsatt ha enerett på brev under 50 gram Posten skal fortsatt distribuere brev på lørdager Norge skal opprettholde reservasjonen mot postdirektivet Det er prisverdig at regjeringen og det rødgrønne stortingsflertallet har sikret fortsatt velfungerende posttjenester i Norge. Men Stortinget vedtok dessverre også å gi Posten anledning til å konvertere inntil 149 postkontor til PiB, slik at antall postkontor innen relativt kort tid bare blir 30. Jeg er skuffet over at Regjeringen og Stortinget ikke valgte å opprettholde bankplikten ved postkontorene. Men selv ikke vi klarer å vinne alle kamper. Vi krever at de kommende omstillingene gjennomføres på en trygg og forutsigbar måte. Og det skal legges spesiell vekt på tiltak som bidrar til å skaffe nytt arbeid. Ingen skal gå fra en jobb i Posten til arbeidsledighet. Under Stortingsbehandlingen ble vi vitne til at eiermeldingen førte til en politisk dragkamp om arbeidsplassene våre. Det er forstemmende å oppleve at Høyre og Fremskrittspartiet, med sine radikale forslag om å selge og privatisere Posten, fjerne Postens enerett, innføre EUs tredje postdirektiv og droppe lørdagsomdeling av post, er villige til å sette posttjenestene og arbeidsplassene i spill. 16

17 Både Høyre og Fremskrittspartiet vil føre en politikk som overlater et landsomfattende nett av gode og velfungerende posttjenester helt og holdent til markedskreftene. Kjære venner, det er naivt å tro at dette vil sikre folk og næringsliv rimelige og gode posttjenester til samme pris over hele landet. Det er enda mer naivt å tro at det ikke er våre medlemmer som må betale en høy pris for deres politikk, slik våre kollegaer i deler av Europa allerede har betalt med tap av arbeidsplasser og forringede lønns- og arbeidsvilkår! Den markedsliberalistiske politikken, som også ledelsen i Posten Norge støtter, har for Postens egen del ført til milliardtap i Danmark og Sverige gjennom satsningene der. Hvor mange milliarder må man tape for å forstå at dette er feilslått politikk? (En politikk som bokstavelig talt er utgått på dato). Venner, kampen mot postdirektivet, og for gode posttjenester og våre lønns- og arbeidsforhold, er ikke vunnet før vi effektivt har satt en stopper for et regjeringsskifte høsten Tariffoppgjørene En av våre viktigste oppgaver som fagforbund er å sørge for at våre medlemmer oppnår gode lønns- og arbeidsvilkår. Det slaget står i de årlige tariffoppgjørene. Kjære venner, når det gjelder forberedelsene til tariffoppgjørene gjør dere som er i salen noe helt enestående. Dere bidrar til en medlemsinvolvering og en deltakelse i utformingen av kravene som ingen andre LO-forbund kan vise maken til. 17

18 Og engasjementet bare øker fra oppgjør til oppgjør. I år deltok nær 70 % av medlemmene. Det er rett og slett fantastisk. Dette gir de prioriterte kravene våre en udiskutabel legitimitet og dermed også en optimal handlekraft for forhandlingsutvalget. Dette får selvsagt betydning for de resultatene vi oppnår. Også i denne periodens oppgjør har vi oppnådd gode resultater og en god sosial profil. Men alt er ikke rosenrødt - utfordringene ligger der. Vi ser det både i FA-oppgjøret og i datterselskapene. I finans fordi Finansforbundet velger en helt annen økonomisk og sosial innretning, og i datterselskapene fordi lønnsomheten er lav. Vi vil i framtiden sette større preg på utviklingen innenfor finansområdet. Et viktig grep er samarbeidet med HK om LO Finans. Venner, til tross for disse utfordringene har oppgjørene for Postkoms medlemmer generelt vært bra og gitt økt kjøpekraft. Det skal vi være godt fornøyd med! Vi har også fått gjennomslag for banebrytende reformer. Ordningen med seniordager og tariffesting av pensjonsordningen er gode eksempler på dette. Vi er også godt fornøyd med avklaringen i LO på spørsmålet om tariffgrenser og organisasjonsrett. 18

19 Organisasjonen På lik linje med at samfunnet, Posten og bedriftene endrer seg så må også vi endre oss som organisasjon. En konsekvens av alle de endringene og omstillingene vi har vært igjennom, og som også vil prege fremtiden, er at vi stadig blir færre. Samtidig skal vi huske på at Posten med datterselskapene er en av Norges største arbeidsplasser. Derfor er også rekruttering viktig. I så måte fattet landsmøtet for fire år siden en viktig avgjørelse det skal satses mer på ungdommen. Noe som blant annet resulterte i ansettelse av en ungdomssekretær. Takket være Postkoms ungdomssekretær, Nina og hennes vikar Cathrine, er Postkom godt i gang med å styrke forbundets ungdomsarbeid. Handlingsplaner er utarbeidet og blir fulgt opp. Det sentrale ungdomsutvalget har faste møter hvor kursvirksomhet og verving er hovedfokuset. Det er ungdommen som eier framtida. Vi ønsker at unge medlemmer skal være med å påvirke og dermed forme vår organisasjon. Det sitter unge medlemmer i alle de geografiske kretsstyrene i tillegg til at LO Finans har egne ungdomskontakter. Nå er det på tide at ungdommen også får sin plass i forbundsstyret. Den viktigste medlemsfordelen i Postkom er at vi ivaretar lønns- og arbeidsforholdene til våre medlemmer. 19

20 Og at vi, så langt det lar seg gjøre, legger grunnlaget for sikre og trygge jobber. Men ikke nok med det, som en annen gateselger ville ha sagt. Vi utvikler stadig medlemsfordelene våre både på egen kjøl og i samarbeid med LO favør. Leilighetene og hyttene vi eier har blitt enda mer populære etter at vi fikk samlet de i medlemssenteret. Utleiefrekvensen har økt, og dermed også inntektene. Det betyr at vi kan oppgradere og investere i nytt. Leilighetene i London og Spania er gode eksempler på dette. I løpet av perioden har vi også etablert en ny obligatorisk medlemsfordel Advokatforsikringen. Ordningen er svært godt mottatt og bare et fåtall valgte å reservere seg. Forbundslederen i Transportarbeiderforbundet, Roger Hansen, har sagt at vi gjennom den ordningen bidrar til å gjøre rettssikkerheten kollektiv ved at alle har fri tilgang til sin egen advokat advokathjelp er ikke lengre bare noe de rikeste har råd og tilgang til. Det var godt sagt Roger. Forbundsalliansen Dette landsmøtet kan bli historisk. Det kan bli det siste ordinære landsmøtet i Postkom. Og jeg håper faktisk at det blir det. I tråd med landsstyrets vedtak ble Prosjekt Forbundsalliansen etablert 1. mars i fjor som et samarbeidsprosjekt mellom Norsk Transportarbeiderforbund, Norsk Arbeidsmandsforbund og Postkom. 20

21 Og i sommer sluttet Industri Energi seg til prosjektet. (Jeg er glad for å se de tre andre forbundslederne i salen) Vi går nå inn i en ny fase hvor vi inviterer medlemmer og tillitsvalgte til å komme med sitt syn på forslagene som ligger på bordet. Når høringen i våre fire forbund er gjennomført, vil forbundsstyret og landsstyret trekke sine konklusjoner om dannelsen av et nytt, samlet forbund. Deretter skal spørsmålet ut til uravstemning blant medlemmene i Postkom. Kjære venner, fornyelse er viktig for å møte framtiden. Et nytt forbund vil være et stort skritt, og det vil gi oss nye muligheter. Vi kan bli et forbund med over medlemmer. Vi vil styrke vår posisjon i LO. Motpartene våre og myndighetene må bli enda mer lydhøre for våre krav og synspunkter. Vår innsats på viktige politikkområder vil bli styrket. Det vil bidra til å trygge og skape nye arbeidsplasser innen alle våre bransjer. En sammenslåing betyr også en sterkere regional organisasjon med bedre muligheter for oppfølging og større oppslutning om kurs og møter i hele landet. Selv om tillitsvalgte og organisasjonen på den enkelte arbeidsplass blir den samme som før, vil styrken i et samlet forbund merkes over hele landet. Venner, i Mulighetenes forbund er dette bare noe av det som ligger foran oss. 21

22 Jeg ser fram til å få synspunkter, forslag og andre gode innspill. Det er sammen vi skaper et sterkt og slagkraftig forbund! Ikke minst trenger vi styrke og slagkraft på den politiske arenaen i tiden som kommer. Vi vet så alt for godt hva som vil skje med våre viktigste fagligpolitiske saker hvis det blir regjeringsskifte. Innenfor postområdet vil det raskt bli dramatiske endringer. Men vi vet også at angrepene på arbeidsmiljølovens viktige prinsipper vil starte umiddelbart. Flere vikarer, flere på deltid, svakere stillingsvern, dårligere sykelønnsordning. Eksempler fra en arbeidstakerfiendtlig politikk som til tider pakkes inn i glanset papir. Jeg forventer at vi også denne gangen setter preg på arbeidet foran LO-kongressen, slik vi gjorde sist. Vi må sørge for å bli hørt i det store LO-fellesskapet og vi må sørge for at Postkom og LOs politikk får gjennomslag i de politiske partiene. Vi vet hvem som jobber med oss og hvem som jobber mot oss. Den kommende medlemsdebatten er en viktig del av dette. Venner, det er viktig at jeg klarer å være tydelig på at vi står overfor store endringsprosesser også i de neste fire årene. Vi får rikelig anledning til å bryne oss allerede i høst gjennom omstilling av det resterende postkontornettet, men det vil skje like omfattende endringer også innenfor sortering og distribusjon. Det politiske arbeidet mot departementet når det gjelder konsesjonsvilkår vil bli viktigere enn noen gang. 22

23 Vi opplever stor grad av lydhørhet i departementet med nåværende politiske ledelse og vi samarbeider svært godt med de rødgrønne samferdselspolitikerne på Stortinget ikke sant Tone. Postkom oppfattes som seriøs og realitetsorientert, med gode innspill til hvordan utfordringene kan møtes og løses. Hva skal Posten være i og for det norske samfunnet i fremtiden? Hvilke tjenester skal Posten tilby, til hvilken pris og hvorfor det? Hvilke konsekvenser får det når Posten ikke lenger skal tilby bank- og betalingstjenester? Hva betyr det for kundene om posten slutter å omdele post på lørdager, - eller ikke fremfører brevpost over natten? Disse spørsmålene er grunnleggende for viktige diskusjoner som stortingspolitikerne må sette høyere på dagsorden. Konflikten mellom det samfunnsnyttige og det bedriftsøkonomisk lønnsomme blir stadig mer åpenbar. Men vi kan ikke ha et postselskap som ikke driver med post. Hvilke grep vil eier og Postens ledelse ta etter de begredelige omdømmemålingene vi fikk offentliggjort i forrige uke? Når vi omdømmemessig blir slått i hardtkorn med Adecco, må bunnen bokstavelig talt være nådd. Venner, jeg har sagt det før og jeg sier det igjen: Posttjenester er infrastruktur. Postens viktigste rolle er å legge til rette for at andre kan drive næring, skape arbeidsplasser og grunnlag for bosetting. Vi skal ta hele landet i bruk sier regjeringen i Soria Moriaerklæringen. 23

24 Gode posttjenester til alle er en av flere forutsetninger for at de skal kunne holde fast ved denne målsettingen. Posten må fortsatt være 100 % statseid og underlagt politisk styring. Vi deler absolutt ikke høyresidens blinde tro på konkurranseutsetting og at markedskreftene kan regulere dette på en god måte. Kjære venner, jeg vil avslutte med å sitere Gro: Alt - henger sammen med alt. Det er også det jeg har ønsket å belyse i denne åpningstalen. Det er sammenheng mellom det politiske og det faglige. Det er sammenheng mellom det nasjonale og det globale. Og det er en klar sammenheng mellom vilje til makt og det å ha makt. Vi skal velge våre slag, men vi må ha større ambisjoner enn bare å stoppe en negativ utvikling. Postkom og fagbevegelsen skal prege og forme samfunnet i fremtiden, slik vi har gjort det fra vår spede begynnelse. Kjære venner, vi må vinne kampen om morgendagen - hver dag. Debatten om hvordan vi skal forandre og prege vår tid starter vi her på landsmøtet. Takk for oppmerksomheten! 24

Q&A Postdirektivet januar 2010

Q&A Postdirektivet januar 2010 Q&A Postdirektivet januar 2010 Hovedbudskap: - Postdirektivet vil føre til dårligere og dyrere tjenester - Næringslivet og folk i distriktene vil bli spesielt hardt rammet - Nei til postdirektivet setter

Detaljer

Den faglige og politiske situasjonen

Den faglige og politiske situasjonen dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk uttalelse LOs medlemsdebatt. Sekretariatets innstilling LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013

Detaljer

dyrt Vil du betale 80 kroner for å sende et brev innen Norge?

dyrt Vil du betale 80 kroner for å sende et brev innen Norge? www.lomedia.no ADVARSEL! dyrt Vil du betale 80 kroner for å sende et brev innen Norge? dårlig Vil du være fornøyd med å få posten to ganger i uka? distriktsfiendtlig Vil du godta at næringslivet i distriktene

Detaljer

Ny regjering - ny kamp mot EUs tredje postdirektiv Oslo, mars 2014

Ny regjering - ny kamp mot EUs tredje postdirektiv Oslo, mars 2014 Ny regjering - ny kamp mot EUs tredje postdirektiv Oslo, mars 2014 Postens rammebetingelser for strategisk utvikling Estimater for adressert post tilsier at totalvolumet nesten vil bli halvert fra 2009

Detaljer

Vi er kommet til en viktig post på programmet den faglige og politiske situasjonen. Velkommen, Jens!

Vi er kommet til en viktig post på programmet den faglige og politiske situasjonen. Velkommen, Jens! LOs 33. ordinære kongress Kontrolleres mot framføring LO-leder Roar Flåthen Den faglige situasjonen (Åpning) Dirigenter, kjære kongress Vi er kommet til en viktig post på programmet den faglige og politiske

Detaljer

dyrt Vil du betale 80 kroner for å sende et brev innen Norge?

dyrt Vil du betale 80 kroner for å sende et brev innen Norge? AdvArSEl! dyrt Vil du betale 80 kroner for å sende et brev innen Norge? dårlig Vil du være fornøyd med å få posten to ganger i uka? distriktsfiendtlig Vil du godta at næringslivet i distriktene raseres?

Detaljer

VALG 2011. Bruk stemmeretten

VALG 2011. Bruk stemmeretten VALG 2011 Bruk stemmeretten LO har over 870 000 medlemmer. LO-medlemmenes stemmer ble også i 2009 et viktig bidrag til en fortsatt rødgrønn regjering utgått fra Arbeiderpartiet, SV og SP. Foran LO-kongressen

Detaljer

Den faglige og politiske situasjonen

Den faglige og politiske situasjonen dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk uttalelse LOs medlemsdebatt. Sekretariatets innstilling dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk

Detaljer

STEM RØD- GRØNT. www.lo.no. Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks

STEM RØD- GRØNT. www.lo.no. Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks STEM RØD- GRØNT Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: www.lo.no Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks BRUK STEMME- RETTEN VALG 2013 LOs medlemsdebatt Vi former framtiden

Detaljer

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen.

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen. Kjære alle sammen! Så utrolig flott å være her i Drammen og feire denne store dagen sammen med dere. 1. mai er vår dag. Vår kampdag. Jeg vil begynne med et ønske jeg har. Et ønske som jeg vil dele med

Detaljer

I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men!

I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men! Dirigenter, representanter, gjester gode kamerater! I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men! Vi har aldri

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM SARPSBORG Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra oktober

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM FREDRIKSTAD Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra oktober

Detaljer

Kjære venner: Tillitsvalgte, ansatte fra Rogaland og Agder.

Kjære venner: Tillitsvalgte, ansatte fra Rogaland og Agder. Kjære venner: Tillitsvalgte, ansatte fra Rogaland og Agder. Tusen takk for invitasjonen. Det setter jeg stor pris på. Det er fint for meg å treffe de som forhåpentlig blir i min kommende forbundsfamilie.

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM MOSS OG OMEGN Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra

Detaljer

- BRUK STEMMERETTEN! STEM RØD GRØNT

- BRUK STEMMERETTEN! STEM RØD GRØNT FAGBEVEGELSEN OG KOMMUNEVALGET 2011 - BRUK STEMMERETTEN! FREDRIKSTAD STEM RØD GRØNT FREDRIKSTAD Prosjekt Rød - grønt Fredrikstad 2011 - Prosjektet skal samle, engasjere og styrke den lokale fagbeveglsen

Detaljer

Folk forandrer verden når de står sammen.

Folk forandrer verden når de står sammen. Kamerater! Gratulerer med dagen! I dag samles vi for å kjempe sammen, og for å forandre verden til det bedre. Verden over samles vi under paroler med større og mindre saker. Norsk Folkehjelp tror på folks

Detaljer

Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker.

Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker. Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker. STORTINGSVALGET 2017 LOs medlemsdebatt 2016-17 Si din mening er landets største demokratiske debatt om arbeidsliv. Nesten 100 000 medlemmer

Detaljer

Folketrygden. ! Tallene er fra 01.05.04. kilde: Pensjonskommisjonen

Folketrygden. ! Tallene er fra 01.05.04. kilde: Pensjonskommisjonen Folketrygden! Minstepensjon - grunnbeløp (G) - 58 778 kroner + særtillegg til de som ikke har nok tilleggspensj. = 105 407 kr for enslige 190 000 for ektepar! Tilleggspensjon i forhold til inntekt og antall

Detaljer

Informasjon om et politisk parti

Informasjon om et politisk parti KAPITTEL 2 KOPIERINGSORIGINAL 2.1 Informasjon om et politisk parti Nedenfor ser du en liste over de største partiene i Norge. Finn hjemmesidene til disse partiene på internett. Velg et politisk parti som

Detaljer

Per Olav Skurdal Hopsø - ungdomssekretær. Retningsvalget

Per Olav Skurdal Hopsø - ungdomssekretær. Retningsvalget Per Olav Skurdal Hopsø - ungdomssekretær Retningsvalget Du må kjenne fortida For å skjønne nåtida Og skue inn i fremtida 16.06.2012 side 2 9. September er et retningsvalg - Arbeid mot kapital - Velferd

Detaljer

Høring av utkast til ny postlov Fylkesrådmannens innstilling

Høring av utkast til ny postlov Fylkesrådmannens innstilling Arkivsak: 201300222-21 Arkivkode:---/N00 Samferdselsavdelinga Saksbehandler: Ann-Kristin Johnsen Saksgang Møtedato Saksnr. Fylkestinget (FT) 10.12.2014 Høring av utkast til ny postlov Fylkesrådmannens

Detaljer

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON Forslag nr. 55: Administrasjonen foreslår: I kommende Landsmøteperiode skal det velges 9 politisk valgte i forbundet. Begrunnelse: Etter forrige Landsmøte var det 11 politisk valgte i NNN. Dette var en

Detaljer

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 HOVEDBUDSKAP Arbeid til alle er jobb nummer 1 Aldri har så mange av oss levd av eget arbeid. Arbeid gir individuell frihet,

Detaljer

Din stemme teller. Kommuner som stiller opp. for faste ansettelser

Din stemme teller. Kommuner som stiller opp. for faste ansettelser VALG 2015 Kommuner som stiller opp for faste ansettelser Støtter Støtter ikke Det er i lokalsamfunnene vi lever og arbeider. Det er her velferden skapes. Kommunene har ansvaret for at barn og unge får

Detaljer

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk.

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. 1 Appell 28. januar 2015 Venner - kamerater! I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. Over hele landet er det kraftige markeringer til forsvar for arbeidsmiljøloven.

Detaljer

DIN STEMME TELLER! Velg side 10. september

DIN STEMME TELLER! Velg side 10. september DIN STEMME TELLER! Velg side 10. september Velferd eller marked? I Trondheim har en rødgrønn allianse med AP-ordfører og HKmedlem Rita Ottervik i spissen sikret full barnehagedekning. I kommuner som Oslo

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211

Handlingsplan Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211 Vedtatt på årsmøtet den 25. januar 2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode.

Detaljer

FAGFORBUNDET BÆRUM. fagnytt

FAGFORBUNDET BÆRUM. fagnytt FAGFORBUNDET BÆRUM fagnytt August/2017 2 Stortingsvalget 2017 Fagforbundet Bærum Bærum sine kampsaker: for: Et trygt arbeidsliv med trygge jobber. Hele, faste stillinger. Økt bemanning i helse- og omsorgstjenestene.

Detaljer

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Takk for muligheten til å snakke om dette temaet, som er en av de viktigste sakene LO og fagbevegelsen

Detaljer

Norsk Post- og Kommunikasjonsforbunds (Postkoms) høringssvar til regjeringens forslag til ny postlov

Norsk Post- og Kommunikasjonsforbunds (Postkoms) høringssvar til regjeringens forslag til ny postlov 1 Norsk Post- og Kommunikasjonsforbunds (Postkoms) høringssvar til regjeringens forslag til ny postlov 1. OPPSUMMERING OG KONKLUSJON Postkom er svært negativ til Samferdselsdepartementets forslag til ny

Detaljer

HANDLINGSPLAN. FOR UNGDOMSARBEIDET I EL & IT Forbundet

HANDLINGSPLAN. FOR UNGDOMSARBEIDET I EL & IT Forbundet HANDLINGSPLAN FOR UNGDOMSARBEIDET I EL & IT Forbundet INNHOLD Innledning... 3 Hovedmålsetning... 4 Satsingsområder... 4 Organisatorisk... 4 Politisk... 4 Faglig... 4 Målsetning for den organisatoriske

Detaljer

NORSK HELIKOPTERANSATTES FORBUND INFO OM NHF

NORSK HELIKOPTERANSATTES FORBUND INFO OM NHF NHF NORSK HELIKOPTERANSATTES FORBUND INFO OM NHF Vil du bli medlem i NHF eller ønsker du mer informasjon? Ta kontakt med NHF`s kontor som er betjent alle virkedager, mandag til fredag mellom klokken 08.00

Detaljer

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater Fellesnytt Hei unge fagforeningskamerater Grunnet hendelsen i sommer kom det ikke noe nyhetsbrev i august. I forbindelse med 22.juli mistet vi en kjær kamerat i det sentrale ungdomsutvalget. Snorre Haller

Detaljer

Fagforbundets kommunikasjonsstrategi. omtanke solidaritet samhold

Fagforbundets kommunikasjonsstrategi. omtanke solidaritet samhold Fagforbundets kommunikasjonsstrategi 2012 2013 omtanke solidaritet samhold Fagforbundet for et likestilt samfunn og arbeidsliv Kommunikasjon er spennende. Kommunikasjon er nødvendig. Kommunikasjon gir

Detaljer

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger Tariff2012 DEBATTHEFTE FOR ALLE MEDLEMMER I INDUSTRI ENERGI Foto: Shutterstock Tariffrevisjonen 2012 Tariffrevisjonen 2012 ligger foran oss og det er viktig at alle er godt forberedt. I dette ligger også

Detaljer

Klubbarbeid. I lys av lov og avtaleverk

Klubbarbeid. I lys av lov og avtaleverk Klubbarbeid I lys av lov og avtaleverk Mål for denne økten Høyere bevissthet i forhold til fagforening, lov og avtaleverk Samlet klubb Motivere AT til i sterkere grad bruke klubben som tyngde inn i drøftinger

Detaljer

Pensjonsordninger kjennskap og preferanse

Pensjonsordninger kjennskap og preferanse Pensjonsordninger kjennskap og preferanse Landsomfattende undersøkelse blant yrkesaktive 13. 23. november 2012 Oppdragsgiver: Akademikerne Prosjektinformasjon Formål: Måle kjennskap og holdning til pensjonsordninger

Detaljer

Vi kalte det å gå baklengs inn i framtida.

Vi kalte det å gå baklengs inn i framtida. Hans-Christian Gabrielsen: Kampen om arbeidsmiljøloven LOs student- og ungdomskonferanse 2015 1 2 Kjære venner! Onsdag 28. januar gikk flere hundre tusen fagorganiserte i Norge ut i en to timer politisk

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Bergen avd 081 Vedtatt på årsmøtet den 26.01.2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode. Handlingsplanen

Detaljer

Er det noen som husker The Beatles? Blant alle sangene om kjærlighet finnes det om posten også. Eller, egentlig handler den også om kjærlighet.

Er det noen som husker The Beatles? Blant alle sangene om kjærlighet finnes det om posten også. Eller, egentlig handler den også om kjærlighet. 1 Kjære landsmøte, gode fagforeningsvenner! Er det noen som husker The Beatles? Blant alle sangene om kjærlighet finnes det om posten også. Eller, egentlig handler den også om kjærlighet. Wait, oh yes

Detaljer

Feminisme i medvind arbeidsliv i storm

Feminisme i medvind arbeidsliv i storm Feminisme i medvind arbeidsliv i storm Hvordan møter fagbevegelsen stormen? 1 Forsvant feminismen i LO med Gerd Liv Valla? 2 FO-KONGRESSEN: Ifølge prinsipprogrammet er FO en feministisk organisasjon. Hvor

Detaljer

Landsmøte Innledning til egen organisasjon.

Landsmøte Innledning til egen organisasjon. Odd Haldgeir Larsen 12.11.2013 Landsmøte 2013. Innledning til egen organisasjon. Dirigenter, Landsmøte. Vi har nå kommet til debatten om vår egen organisasjon. Jeg vil med en gang vise til debatten vi

Detaljer

KJÆRE VELGER. Godt valg! Trine Lise Sundnes forbundsleder

KJÆRE VELGER. Godt valg! Trine Lise Sundnes forbundsleder bruk stemmeretten! KJÆRE VELGER 14. september er det kommune- og fylkestingsvalg og du har muligheten til å påvirke resultatet. Mange mener at et lokalvalg ikke er like viktig som et stortingsvalg. Det

Detaljer

1. Arbeid til alle. Mange arbeidstakere jobber ufrivillig deltid. Dette er til hinder for likelønn og for en lønn å leve av.

1. Arbeid til alle. Mange arbeidstakere jobber ufrivillig deltid. Dette er til hinder for likelønn og for en lønn å leve av. Bruk stemmeretten! LOs medlemsdebatt «Et godt arbeidsliv» ble gjennomført i perioden september 2008 til april 2009. Alle LOs medlemmer ble invitert til å delta. Over 26 000 medlemmer sendte inn 63 000

Detaljer

Politisk plattform og handlingsplan for NTL Studentene 2013-14

Politisk plattform og handlingsplan for NTL Studentene 2013-14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Politisk plattform og handlingsplan for NTL Studentene 2013-14 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

Lønninger og arbeidsvilkår

Lønninger og arbeidsvilkår Klubb for og av våre medlemmer Velkommen Lønninger og arbeidsvilkår Stå sammen En god arbeidsgiver Velkommen til IE-klubben i ESS Vi vil at du skal ha det bra på jobb. At du skal ha ei god lønn å leve

Detaljer

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. Du er viktigst! Veiledning for medlemsrekruttering i NNN

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. Du er viktigst! Veiledning for medlemsrekruttering i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Du er viktigst! Veiledning for medlemsrekruttering i NNN 1 Du er selv det beste argumentet! Du kjenner arbeidsplassen. Du kjenner kolleger og arbeidskamerater.

Detaljer

Sak 8.1. Organisasjonsutvikling FO 2015-2019

Sak 8.1. Organisasjonsutvikling FO 2015-2019 Sak 8.1. Organisasjonsutvikling FO 2015-2019 1 Sak 8 Saker lagt fram av eller gjennom landsstyret 8.1 Organisasjonsutvikling FO 2015 2019 Forslag 8.101 Forslagsstiller: Landsstyret Landsstyret innstiller

Detaljer

Nettkonferansen 2009: Salg av ideer og gjennomslag for synspunkter hva kan vi lære av politikken? Carl I. Hagen

Nettkonferansen 2009: Salg av ideer og gjennomslag for synspunkter hva kan vi lære av politikken? Carl I. Hagen Nettkonferansen 2009: Salg av ideer og gjennomslag for synspunkter hva kan vi lære av politikken? Carl I. Hagen Innledende betraktninger om sektoren Opererer innenfor et område som er monopolistisk av

Detaljer

Mediestrategi for Fagforbundet

Mediestrategi for Fagforbundet Mediestrategi for Fagforbundet omtanke solidaritet samhold 2 omtanke solidaritet samhold Hovedmål Fagforbundet har satt seg ambisiøse overordnede politiske mål, har sterke meninger på mange samfunnsområder.

Detaljer

Mediestrategi for Fagforbundet

Mediestrategi for Fagforbundet Mediestrategi for Fagforbundet omtanke solidaritet samhold 2 omtanke solidaritet samhold Hovedmål Fagforbundet har satt seg ambisiøse overordnede politiske mål, har sterke meninger på mange samfunnsområder.

Detaljer

Solidaritet i praksis

Solidaritet i praksis o Solidaritet i praksis Fra ord til handling Integrering av personer med minoritetsbakgrunn i arbeidsliv og fagbevegelse Jon Aareskjold Salthe Rådgiver Norsk Folkehjelp Fire aktivitetsområder Redningstjeneste

Detaljer

1. Historien om kampen mot anbud i Kollektivtrafikken

1. Historien om kampen mot anbud i Kollektivtrafikken Ole Roger Berg, leder i Buss- og Sporveisbetjeningens Forening, Trondheim Bakgrunn: BSF, Team Trafikk, Nettbuss, NSB 1. Historien om kampen mot anbud i Kollektivtrafikken Starter i 1989 da det blir klart

Detaljer

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt.

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt. Sammen mot radikalisering og voldelig ekstremisme Jeg er glad for å ønske dere alle, og spesielt statsminister Erna Solberg, velkommen til dette møtet. Jeg setter pris på at dere har tatt dere tid, en

Detaljer

Kommunereform Rådmannens orientering. Tvedestrand kommune 2014

Kommunereform Rådmannens orientering. Tvedestrand kommune 2014 Kommunereform Rådmannens orientering Tvedestrand kommune 2014 Disposisjon 1. Fremdriftsplan 2. Om demokratiet 3. Kommunens oppgaver 4. Argumenter for og mot reform 5. Vedtak: Østre Agder 1. Fremdriftsplan

Detaljer

Til medlemmer innenfor alle HKs tariffområder

Til medlemmer innenfor alle HKs tariffområder Til medlemmer innenfor alle HKs tariffområder Oslo, april 2003 Da er vi igjen i gang med forberedelsene til det som blir omtalt som vårens vakreste eventyr tariffoppgjøret. Alle HKs overenskomster skal

Detaljer

1) Full lønn under sykdom

1) Full lønn under sykdom Bruk stemmeretten! I medlemskampanjen Du bestemmer LO på din side, som gikk fra 12. oktober 2004 til 28. februar 2005, deltok 44 000 medlemmer med til sammen 155 000 innspill og krav om hva som skal være

Detaljer

Anbud utskilling og privatisering erfaringer fra bussbransjen med forslag til løsninger for å kunne opprettholde fagbevegelsens kampkraft

Anbud utskilling og privatisering erfaringer fra bussbransjen med forslag til løsninger for å kunne opprettholde fagbevegelsens kampkraft Anbud utskilling og privatisering erfaringer fra bussbransjen med forslag til løsninger for å kunne opprettholde fagbevegelsens kampkraft (LO- synlig -nær og stolt) mæ Først noen retoriske spørsmål: Hvor

Detaljer

Tjenestedirektivet - Høringsvar fra Fagforbundet til LO

Tjenestedirektivet - Høringsvar fra Fagforbundet til LO Tjenestedirektivet - Høringsvar fra Fagforbundet til LO Organisering av offentlig sektor - et nasjonalt politisk ansvar. Fagforbundets holdning til tjenestedirektivet er i hovedsak knyttet til to forhold.

Detaljer

Fakta-ark om kommunereformen Politisk aktualitetsnotat 4/2014

Fakta-ark om kommunereformen Politisk aktualitetsnotat 4/2014 Fakta-ark om kommunereformen Politisk aktualitetsnotat 4/2014 Skrevet av: Senterpartiets Hovedorganisasjon post@sp.no www.sp.no Senterpartiet har blitt oppfordret til å utarbeide et fakta-ark for å orientere

Detaljer

Strategi for et mer anstendig arbeidsliv. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle.

Strategi for et mer anstendig arbeidsliv. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle. Strategi for et mer anstendig arbeidsliv For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle. De siste årene har vi tatt nye og viktige skritt når det gjelder

Detaljer

KAMPEN FOR ARBEIDSMILJØLOVEN

KAMPEN FOR ARBEIDSMILJØLOVEN 1 1.mai 2015 APPELL Kamerater. Venner! Gratulerer med dagen! Det er flott å stå her i dag på arbeiderbevegelsens store dag. Å vite at over hele Norge over hele verden feires arbeidernes internasjonale

Detaljer

2003-2013 LO/GLTE er 10 år

2003-2013 LO/GLTE er 10 år 2003-2013 LO/GLTE er 10 år LO/GLTE ble dannet på et stiftelsesmøte for 10 år siden. Det må vi kunne si var en bra sammenslåing av 6 Samorganisasjoner. Vi har hatt rimelig mange arbeidsoppgaver og tatt

Detaljer

Handlingsplan 2015 2016

Handlingsplan 2015 2016 Handlingsplan 2015 2016 Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom går nå inn i sitt fjerde år. Vi har lagt tre stolte år bak oss, med stor medlemsvekst og et høyt aktivitetsnivå. Den første landsmøteperioden

Detaljer

Dette mener partiene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, Schengen og Jernbanepakke IV

Dette mener partiene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, Schengen og Jernbanepakke IV VALG 2013: VELG MINDRE MAKT TIL EU Dette mener partiene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, Schengen og Jernbanepakke IV Din stemme avgjør. I 2012 importerte Norge nesten 500 lover og regler fra EU. De neste

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen

Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen Bakgrunn FO og Fagforbundet har som mål at alle arbeidstakere innenfor våre organisasjonsområder skal være organisert i et LO-forbund. Nedslagsfeltet

Detaljer

Strategi Amnesty International i Norge

Strategi Amnesty International i Norge Strategi 2017-2019 Amnesty International i Norge «Økt gjennomslag fordi flere tar brudd på menneskerettighetene personlig og blir med i Amnesty International» Innledning Amnesty International i Norges

Detaljer

Rapport Ettervalgsundersøkelse og medlemsundersøkelse. Valg 2017

Rapport Ettervalgsundersøkelse og medlemsundersøkelse. Valg 2017 Rapport Ettervalgsundersøkelse og medlemsundersøkelse Valg 2017 Om undersøkelsene Ettervalgundersøkelsen er gjennomført 12. 15. september av Ipsos. 1596 respondenter Medlemsundersøkelsen er gjennomført

Detaljer

Det store heltidsvalget en veileder for lokalt arbeid med heltidskultur. Foto: Magnar Solbakk/ Brønnøy kommune

Det store heltidsvalget en veileder for lokalt arbeid med heltidskultur. Foto: Magnar Solbakk/ Brønnøy kommune Det store heltidsvalget en veileder for lokalt arbeid med heltidskultur Foto: Magnar Solbakk/ Brønnøy kommune 1 Forord I februar 2013 inngikk KS, Fagforbundet, Delta og Norsk Sykepleierforbund (NSF) en

Detaljer

dumping FAFO Østforum Jeanette Iren Moen

dumping FAFO Østforum Jeanette Iren Moen Tjenestedirektivet og arbeidet mot sosial dumping FAFO Østforum 27.03.07 Jeanette Iren Moen Fellesforbundet kan leve med direktivet så lenge.. direktivet ikke er problematisk for gjennomføring av en sterk

Detaljer

Stiftelseserklæring.

Stiftelseserklæring. 1 Stiftelseserklæring. I dag, 28.februar 2008, ble Fagforbundet Trondheim stiftet. Fire fagforeninger går sammen til en. De fire er Trondhjem kommunale tjenestemenns Forening, som ble stiftet i 1918, Trondhjem

Detaljer

FAFO Østforums Årskonferanse 26. mai 2005. EØS-utvidelsen og utfordringer for partene og politikerne

FAFO Østforums Årskonferanse 26. mai 2005. EØS-utvidelsen og utfordringer for partene og politikerne FAFO Østforums Årskonferanse 26. mai 2005 EØS-utvidelsen og utfordringer for partene og politikerne Adm. direktør Finn Bergesen jr., NHO. Det er en på mange måter uklar debatt vi for tiden opplever om

Detaljer

Kjære kamerater, gratulerer med dagen!

Kjære kamerater, gratulerer med dagen! LISE SELNES TALE PÅ SKOGVANG 1. MAI 1015 Kjære kamerater, gratulerer med dagen! Jeg er veldig glad for at jeg får lov til å være akkurat her i dag, sammen med dere. Jeg vil takke for det og jeg vil ikke

Detaljer

Trepartssamarbeidet «Den norske modellen»

Trepartssamarbeidet «Den norske modellen» Trepartssamarbeidet «Den norske modellen» Lill Fanny Sæther lills@ther.oslo.no 2010 3 parter Arbeidstakerorganisasjonene Arbeidsgiverorganisasjonene Regjering eller myndigheter Historikk - Samfunnet Den

Detaljer

TROMSØ. Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester?

TROMSØ. Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? Høyre har ikke svart på noen av spørsmålene. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? Ap sier ja, uten forbehold. Det er slutt med privatisering dersom

Detaljer

Tema for denne tariffkonferansen er fra Tariff 2008 til tariff 2009.

Tema for denne tariffkonferansen er fra Tariff 2008 til tariff 2009. 1 Åpning tariffkonferanse 21. April Da har jeg fått gleden av å ønske alle tillitsvalgte på kommunal sektor velkommen til denne tariffkonferansen på Quality. Vi er i dag godt og vel 170 tillitsvalgte fra

Detaljer

Folkevalgtbarometeret. Undersøkelse blant norske kommunestyrerepresentanter

Folkevalgtbarometeret. Undersøkelse blant norske kommunestyrerepresentanter Folkevalgtbarometeret Undersøkelse blant norske kommunestyrerepresentanter på oppdrag fra Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge. NorgesBarometeret

Detaljer

Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom. FolkevalgtBarometeret nr 1/09

Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom. FolkevalgtBarometeret nr 1/09 Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom FolkevalgtBarometeret nr 1/09 Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge. NorgesBarometeret har siden 2005 gjennomført

Detaljer

Innlegg 07. juni 2016 - Europeisk og internasjonal handel og samarbeid

Innlegg 07. juni 2016 - Europeisk og internasjonal handel og samarbeid Innlegg 07. juni 2016 - Europeisk og internasjonal handel og samarbeid Velkommen til kunnskapsseminar hvor vi vil belyse betydningen av og aktuelle spørsmål om, europeisk og internasjonal handel og samarbeid.

Detaljer

Arbeiderpartiets svar på LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017

Arbeiderpartiets svar på LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017 Til LO Oslo 12.juni Arbeiderpartiets svar på LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017 Arbeid til alle 1. Gjenreise nivået på arbeidsløshetstrygden fra 2013?

Detaljer

Rapport om Norges Handikapforbunds virksomhet våren 2012

Rapport om Norges Handikapforbunds virksomhet våren 2012 Rapport om Norges Handikapforbunds virksomhet våren 2012 NHFs landsmøte i 2011 vedtok en politisk rammeplan for landsmøteperioden 2011-2013. Planen peker ut hvilke politikkområder som skal være prioritert

Detaljer

Handlingsplan 2017 for Fagforbundet Fagforeningen for ledelse og administrasjon avd 325

Handlingsplan 2017 for Fagforbundet Fagforeningen for ledelse og administrasjon avd 325 Handlingsplan 2017 for Fagforbundet Fagforeningen for ledelse og administrasjon avd 325 Handlingsplanen ble vedtatt på fagforeningens årsmøte den 18.1.2017 1. Innledning Fagforeningens handlingsplan er

Detaljer

Tannhelsetjenesten og kommunereformen hva skjer?

Tannhelsetjenesten og kommunereformen hva skjer? Tannhelsetjenesten og kommunereformen hva skjer? Camilla Hansen Steinum, President i Bakgrunn: Kommunereformen Et betydelig flertall på Stortinget har samlet seg om behovet for en reform av kommunestrukturen.

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - EVENTUELT - KOMMUNESTYRET 10.02.2015

SAKSPROTOKOLL - EVENTUELT - KOMMUNESTYRET 10.02.2015 SAKSPROTOKOLL - EVENTUELT - KOMMUNESTYRET 10.02.2015 Kommunestyret behandlet saken den 10.02.2015, saksnr. 11/15 Behandling: Vedtak: Hansen (SV) stilte følgende spørsmål til ordfører: «Karmøy støtter sine

Detaljer

Det er i år 120 år siden 1. mai-dagen ble innstiftet på den internasjonale arbeiderkongressen i Paris i 1889.

Det er i år 120 år siden 1. mai-dagen ble innstiftet på den internasjonale arbeiderkongressen i Paris i 1889. Tale 1. mai 2009, Jens Stoltenberg, må kontrolleres mot framføring. Kamp mot ledighet arbeid til alle Kjære alle sammen! Gratulerer med dagen! Det er i år 120 år siden 1. mai-dagen ble innstiftet på den

Detaljer

LOs nestleder Tor-Arne Solbakken. Midlertidig tilsetting i arbeidslivet

LOs nestleder Tor-Arne Solbakken. Midlertidig tilsetting i arbeidslivet LOs nestleder Tor-Arne Solbakken Midlertidig tilsetting i arbeidslivet Dette sier TML om bruk av midlertidige tilsatte Arbeidstaker skal ansettes fast. Avtale om midlertidig ansettelse kan likevel inngås:

Detaljer

Informasjonsstrategi

Informasjonsstrategi Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer

Velkommen som tillitsvalgt i NNN

Velkommen som tillitsvalgt i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Velkommen som tillitsvalgt i NNN Veiledning for nye tillitsvalgte Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund NNN er et forbund i LO med 28 500 medlemmer

Detaljer

Befolkningsundersøkelse Juli 2013. Utført på oppdrag for Postkom

Befolkningsundersøkelse Juli 2013. Utført på oppdrag for Postkom Befolkningsundersøkelse Juli 2013 Utført på oppdrag for Postkom Om undersøkelsen Denne undersøkelsen er gjennomført av NorgesBarometeret. Undersøkelsen er gjennomført i perioden 26. juni til 1 juli på

Detaljer

LANDSMØTE 2016 ANDRE FORSLAG. Forslag som ikke gjelder vedtektene eller prinsipp- og handlingsprogram

LANDSMØTE 2016 ANDRE FORSLAG. Forslag som ikke gjelder vedtektene eller prinsipp- og handlingsprogram ANDRE FORSLAG som ikke gjelder vedtektene eller prinsipp- og handlingsprogram LANDSMØTE 2016 34. ORDINÆRE LANDSMØTE, OSLO KONGRESSENTER 15.-19. OKTOBER Andre forslag Behandling av Faglige og politiske

Detaljer

Hvordan få gjennomslag for BILs mål? - Situasjonen etter valget - Påvirkningsarbeid mot en flertallsregjering. Carl I. Hagen og Jan Glendrange

Hvordan få gjennomslag for BILs mål? - Situasjonen etter valget - Påvirkningsarbeid mot en flertallsregjering. Carl I. Hagen og Jan Glendrange Hvordan få gjennomslag for BILs mål? - Situasjonen etter valget - Påvirkningsarbeid mot en flertallsregjering Carl I. Hagen og Jan Glendrange Situasjonen etter valget - tydelig polarisering av norsk politikk

Detaljer

Dine rettigheter verdt å kjempe for! V E L G S I D E 1 2. S E P T E M B E R

Dine rettigheter verdt å kjempe for! V E L G S I D E 1 2. S E P T E M B E R Dine rettigheter verdt å kjempe for! V E L G S I D E 1 2. S E P T E M B E R 2 www.handelogkontor.no RØD VALGALLIANSE n n n Nei til midlertidige ansettelser! HK går i mot at det skal bli generell adgang

Detaljer

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV 2017-2020 Innledning Arbeids- og organisasjonsplanen er en strategiplan som slår fast de overordna politiskeog organisatoriske måla for Østfold SV. Planen skal

Detaljer

Ungdomspolitisk Program

Ungdomspolitisk Program Norsk Jernbaneforbunds landsmøte 23. 26. oktober 2016 Sak 6.B Ungdomspolitisk Program NORSK JERNBANEFORBUND 2016-2020 FORSLAGET ER UTARBEIDET AV: Audun Sør-Reime Lars Øyvind Sannes Bente Sandaker Anita

Detaljer

Dette ble reversert av den rødgrønne regjeringen.

Dette ble reversert av den rødgrønne regjeringen. [Du som skal holde dette kaffekurset presenterer deg selv] Dette kaffekurset handler om arbeidslivet og hvordan det har utviklet seg fra forrige gang det var borgerlig regjering (før Stortingsvalget i

Detaljer

ARBEIDSLIV. Temahefte om Arbeiderpartiets arbeidspolitikk. Arbeiderpartiet.no

ARBEIDSLIV. Temahefte om Arbeiderpartiets arbeidspolitikk. Arbeiderpartiet.no ARBEIDSLIV Temahefte om Arbeiderpartiets arbeidspolitikk Arbeiderpartiet.no Innhold DEL 1: Hovedbudskap... 2 DEL 2: Hva vil vi?... 4 DEL 3: Noen resultater... 7 DEL 4: Viktige skillelinjesaker... 8 DEL

Detaljer

Presentasjon av «Skiens modellen» Gode innkjøp stopp de useriøse Tønsberg 27. november 2014

Presentasjon av «Skiens modellen» Gode innkjøp stopp de useriøse Tønsberg 27. november 2014 Presentasjon av «Skiens modellen» Gode innkjøp stopp de useriøse Tønsberg 27. november 2014 Hvem er jeg? Sven E. Kristoffersen spesialrådgiver på eiendom i Skien kommune Har jobbet i Skien kommune i 20

Detaljer

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund VELKOMMEN som medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 1 Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer