Web Map Service (WMS)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Web Map Service (WMS)"

Transkript

1 Web Map Service (WMS) En veileder for nye brukere av WMS i Norge Digitalt Av Sverre Iversen og Ane Bang-Kittilsen NGU, august 2010

2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning Termer og definisjoner 2 3 Hva er WMS?. 3 4 OGC Web Services og systemarkitektur 4 5 WMS-operasjoner GetCapabilities GetMap GetFeatureInfo. 9 6 Anvendelser Brønnregistrering Kart i PDA Arealis Portal GeoViewer Web Client Tjener Styled Layer descriptor (SLD) Introduksjon Struktur Pseudokodeeksempel SLD WMS-operasjoner GetMap DescribeLayer GetLegendGraphic GetStyles PutStyles 16 9 Teknikker og eksempler Teknikker for kombinasjon av WMS-tjenester Teknikker for å hente tegnforklaringer Formatering av GetFeatureInfo-responsen Oppsummering Referanser 19 1 Figurliste Figur 2-1 Hierarkisk inndeling av termer ved bruk av karttjenester (klientapplikasjoner) i portaler. 3 Figur 3-1 Sammenstilling av kartlag til ett kartinnsyn. 4 Figur 3-2 WMS-kommunikasjon [6]... 4 Figur 4-1 OGC-arkitektur for Web-tjenester [6].. 5 Figur 4-2 En OWS-tjener kan igjen benytte seg av andre OWS-tjenere... 5 Figur 5-1 Klient-tjener-kommunikasjon ved bruk av WMS 6 Figur 5-2 Hovedstruktur i en GetCapabilities-respons. 8 Figur 5-3 Request-tag'en gir bl a en beskrivelse GetMap-forespørselen og Layer-tag'en gir en beskrivelse av karttema. 8 Figur 6-1 Skjema for innlegging av brønndata med funksjonen "vis på kart" Figur 6-2 Anvendelse for PDA.. 10 Figur 6-3 ArealisPortal, her med bonitetskart fra NIJOS kombinert med grunndata fra Statens Kartverk Figur 6-4 Ionics karttjeneste GeoViewer Figur 7-1 SLD-styrt kartografi. 12 Figur 7-2 SLD-struktur Figur 9-1 WMS-kart i stort format. 17 Figur 9-2 Alternative teknikker for å hente tegnforklaringer. 18 Figur 9-3 Alternativer ved formatering av GetFeature-responsen.. 18

3 1 Innledning Bruk av karttjenester vil øke tilgjengelighet, adgang, integrasjon og deling av geografisk informasjon. Grensesnittet som tilbys i Web Map Service (WMS) standarden [1] forenkler etablering av infrastrukturer for geografiske data fra lokalt til globalt nivå. Standardens enkelhet vil lett bringe oss inn i den distribuerte tankegangen, dvs å ta i bruk tjenester og data fra ulike tilbydere i det samme verktøyet. Dette er den første synlige realiseringen av INSPIRE-arbeidet [2]. WMS er en ISO-standard. Open Geospatial Consortium (OGC) [3] har også utarbeidet spesifikasjon for Styled Layer Descriptor (SLD) [4] som gjør oss i stand til å utvide mulighetene i WMS. Innenfor det europeiske standardiseringsarbeidet (CEN) arbeides det med en europeisk profil av standarden. WMS gjør det mulig å kombinere geografisk informasjon sømløst fra ulike kilder i Norge, og dele dette mellom mange brukere og applikasjoner. Web-portaler vil som regel inneholde én eller flere Web-applikasjoner som igjen innholder ulike kartinnsyn, kartlag, karttema og kartobjekt. Dette er nærmere beskrevet nedenfor. 2 Termer og definisjoner Veilederen benytter seg av følgende begreper i tillegg for å kunne sette standarden i en mer praktisk sammenheng: 2 Kartobjekt: En visuell (kartografisk) presentasjon av synlige eller ikke-synlige geografiske fenomener, f.eks henholdsvis bygning og kommune. : Kartobjekter av samme objekttype og klassifikasjon. For eksempel punktobjekter klassifisert som bygning. tilsvarer 'Layer'-begrepet i WMSstandarden. Kartlag: Et eller flere karttema som frembringes i én forespørsel mot en tjenermaskin. Formatet på kartlaget er avhengig av standarden som benyttes. Kartbilde: Kan brukes i forbindelse med et resultat fra en GetMap-forespørsel i WMS-standarden eller et resultat basert på flere forespørsler som tjeneren har slått sammen før leveranse til klienten. Lovlige formater for kartbilder beskrives i standarden [1]. Kartinnsyn: Et eller flere kartlag vist sammen som en ordnet lagpakke. Kartinnsynet er gjerne et brukertilpasset kart basert på en eller flere forespørsler, og hvor kartlagene er avpasset kartografisk til hverandre. Tjeneste: Et grensesnitt på Internett som leverer en respons basert på en forespørsel. Kjedet tjeneste: Tjenester på Internett er ofte kjedet. En tjeneste som tilbys på en klientmaskin benytter seg ofte av undertjenester på en eller flere tjenermaskiner. Tjenermaskinene kan igjen opptre som klienter mot en eller flere tjenere hvis tjenesten er et aggregat av andre tjenester - som igjen kan være kjedet. Karttjeneste: Karttjeneste kan brukes på klient- eller tjenernivå. Dette bør presiseres ved bruk. o Karttjeneste (tjener): En tjeneste på en tjenermaskin som leverer kartlag til klienter, for eksempel en WMS-tjeneste. o Karttjeneste (klient) (Se Figur 2-1) Klientapplikasjon med funksjonalitet og undertjenester (for eksempel WMS-tjenester, søketjenester) som frembringer sammensatt informasjon tilpasset et formål. Graden av funksjonalitet kan være fra ferdigtilpassede visninger av kartinnsyn og egenskapsdata til brukerstyrt visning og redigering av data. De fleste brukere vil forholde seg til bruk av karttjenester i denne konteksten.

4 Portal: Begrepet er beskrevet i rammeverksdokumentet for Norge digitalt [5] og inneholder for eksempel karttjenester. 3 Figur 2-1 Hierarkisk inndeling av termer ved bruk av karttjenester (klientapplikasjoner) i portaler. 3 Hva er WMS? Internett gir nye muligheter for utveksling av geodata. Vi ønsker mindre bruk av arbeidskopier hos de enkelte brukerne og mer bruk av direkte tilgang til ajourførte data fra datatilbyderen. Dette er mulig vha standardiserte tjenester for geografisk informasjon. Web Map Service (WMS) er den første i rekken av slike tjenester. Man kan også benytte seg av flere slike tjenester samtidig for å dekke mer sammensatte behov. Disse tjenestene er leverandøruavhengige, og kan benyttes i nettlesere uten installasjon av programvare (tynne klienter) eller i tyngre programvare med internettilgang (tykke klienter). WMS-standarden beskriver kommunikasjon mellom en klientapplikasjon og en tjenermaskin. Tjeneren mottar forespørsler fra klienten. Responsen fra tjeneren til klienten er et kartbilde eller et XML-dokument. Kartbildet som returneres tilsvarer et kartlag. Kartlaget er en grafisk representasjon av dataene (for eksempel i png- eller jpeg-format), og ikke de reelle dataene. En WMS-forespørsel kan inneholde et eller flere karttema, geografiske parametere og bildeparametere. Når slike forespørsler sendes til en rekke WMS-tjenere med sammenfallende parametere for geografi og bilde, muliggjør dette sammenstilling av flere kartlag til ett kartinnsyn for brukeren. Bildetransparens kan settes i forespørselen for å se underliggende kartlag.

5 4 Figur 3-1 Sammenstilling av kartlag til ett kartinnsyn. Dette gjør det mulig å lage et bredt spekter av karttjenester som tilfredsstiller individuelle behov, uten at data må tilrettelegges spesielt for hver løsning (Figur 3-2). Figur 3-2 WMS-kommunikasjon [6]. Fordelene i slike løsninger er udiskutable, men enkelte ulemper bør nevnes: Kartinnsyn bestående av kartlag fra flere tilbydere er en stor kartografisk utfordring å utforme. WMS tilbyr i dag et begrenset antall operasjoner som begrenser funksjonaliteten. En karttjeneste (klientapplikasjon) som benytter mange WMS-tjenester er svært sårbar fordi den er avhengig av høy oppetid hos den enkelte tilbyder. 4 OGC Web Services og systemarkitektur OGC Web Services (OWS) [6] porteføljen inneholder tre hovedtjenester. I tillegg til WMS finnes Web Feature Server (WFS) for vektordata og Web Coverage Server (WCS) for ortofoto og satellittbilder. Vi ser for oss at vi kan blande OWS-tjenester i samme karttjeneste (klientapplikasjon) (Figur 4-1). Kartlagene er frembrakt ved hjelp av ulike standarder (WMS, WFS og WCS) og satt sammen til ett kartinnsyn. Kartinnsynet vil da bestå av kartlag både av raster og vektordata. En karttjeneste (klient) kan benytte OWS-tjenester på en eller flere maskiner samtidig. Der tjenestene er kjedet vil tjenermaskinen opptre som klient (Cascading Server) mot andre tjenermaskiner (Figur 4-2). Fordelene med en kjedet tjeneste er at karttjenester kan forholde seg til færre forespørsler mot tjenemaskinen(e) slik at administrasjonen på klienten holdes på et minimum. En karttjeneste kan i tillegg benytte seg av andre tjenester som ikke er OWS (for eksempel søketjenester).

6 5 Figur 4-1 OGC-arkitektur for Web-tjenester [6]. Figur 4-2 En OWS-tjener kan igjen benytte seg av andre OWS-tjenere. 5 WMS-operasjoner En WMS-tjener gir oss svar på hvilke kart man kan be om og hvilke operasjoner som er tilgjengelige (se Figur 5-1). En WMS-respons fra tjeneren er et kartbilde eller HTML/XMLdokument. En WMS-klient kan be en WMS-tjener gjøre det overnevnte ved bl.a. å sende forespørsler i URL-form, dvs en internettadresse (f.eks. slik vi er

7 vant til å se den samt en rekke parameternavn med verdier (f.eks.?a=11&b=12) lagt til i samme tekststreng. En forespørsel og en påfølgende respons utgjør én operasjon. 6 Eksempel på forespørsel: &REQUEST=GetMap&SRS=EPSG%3A32633&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE &BGCOLOR=0x23f3f5& STYLES=,&SERVICE=WMS&LAYERS=FjellbronnVannforsyning,FjellKilde &BBOX= , , , &WIDTH=966&HEIGHT=656 URL-forespørselen består av en URL med parametere: Sti (internettadresse) til tjenesten som i dette eksemplet er: Spørrestreng med parametere: Spørsmålstegnet i URL'en indikerer etterfølgende spørrestreng med parametere til tjenesten. Parameterlisten består av en rekke "<parameter navn>=<verdi>"-par adskilt med "&". Rekkefølgen på parametrene er vilkårlig. Parameterverdiene skiller på små og store bokstaver, mens parameternavnene ikke gjør det. I URL'en må spesialtegn erstattes med en tilsvarende heksadesimal kode (tall i 16-tallsystemet) for å beskrive tegnet. Mellomrom må f.eks. erstattes med "%20" - tegn nr 20 heksadesimalt (tilsvarer tegn nr 32 i 10-tallsystemet). Figur 5-1 Klient-tjener-kommunikasjon ved bruk av WMS WMS besrkiver tre operasjoner som gir oss: GetCapabilities: Metadata; et xml-dokument med informasjon om hva karttjenesten tilbyr. For eksempel eierinformasjon, tilgjengelige operasjoner, bildeformater, karttema (layers), kartprojeksjoner, kartografiske stiler, målestokksområder, dekningsområder, tegnforklaringer og spørrerestriksjoner. GetMap: Kartbilde (tilsvarer et kartlag) med et eller flere tema. De vanligste bildeformatene er PNG, JPG, GIF og SVG. Den europeiske profilen krever minst formatet png. I forespørselen angis bl.a. karttemaliste, koordinatsystem, geografisk

8 7 område og bildeformat. Rekkefølgen på karttemaene i listen bestemmer rekkefølgen på visningen, der de som er oppført sist kommer øverst i kartet. GetFeatureInfo: Egenskapsinformasjon for et eller flere tema som HTML/XMLdokument. Denne forespørselen er valgfri i standarden. Siden formen på responsen kan defineres helt fritt fra tjenestetilbyderen, vil det være enklest å la tjenermaskinen styre presentasjonen av responsen. Den europeiske profilen krever minst formatet HTML. 5.1 GetCapabilities Eksempel på forespørsel: &REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMS Parametre Beskrivelse Eksempel VERSION=<Request version> WMS-versjon &VERSION=1.1.1 SERVICE=<Service type> Type service &SERVICE=WMS REQUEST=<Request name> GetMap/GetCapabilities/ &REQUEST= GetCapabilities GetFeatureInfo FORMAT=<MIME_type> Format på resultatkart &FORMAT=text/xml UPDATESEQUENCE= Heltall eller tekststreng <string> Parametere i grå tekst er frivillige, resten er obligatoriske. Eksempel på respons: Et XML-dokument i henhold til XML skjema definert i standarden som inneholder metadata om WMS-tjenesten. XML-dokumentet viser hvilke muligheter og begrensninger en har i en GetMap- eller GetFeatureInfo-forespørsel mot tjenesten. Informasjonen er organisert i ulike elementer (forenklet): Service: Generell serviseinformasjon, som navn, tittel, kontaktinformasjon, beskrivelse og restriksjoner. Capability: Angir hvilke forespørsler som er tilgjengelige og mulige responsformater. Inneholder Layer-elementet. Layer: struktur der tema (layer) kan omslutte flere underliggende tema. Dette kan gjøres i flere nivåer der underliggende tema arver enkelte egenskaper til det omsluttende temaet. Man kan på den måten be om tema fra ulike steder i temahierarkiet ved utføring av forespørsler. Layer-elementet kan inneholde følgende elementer (forenklet): o Tittel og navn (obligatorisk) og beskrivelse. o Ett eller flere koordinatsystem (SRS - obligatorisk). o Geografisk avgrensning i desimalgrader (LatLonBoundingBox obligatorisk), og til hvert koordinatsystem (BoundingBox). o Referanse til metadata (MetadataURL). o Målestokksområde (ScaleHint). o Referanse til tegnforklaring (LegendURL). o Null eller flere stiler med navn, tittel og beskrivelse (Style). o Null eller flere layer-elementer (Layer). Siden de fleste elementene ikke er påkrevd, er det svært vanskelig å basere seg generelt på informasjonen i capabilities-dokument i klientapplikasjoner. rekkefølgen er viktig: I de tilfeller Capabilities-responsen benyttes uendret i Web-applikasjoner, er det en forutsetning at karttemarekkefølgen (layer tags) avspeiler den riktige kartografiske opptegningen av kartlaget (for eksempel at punkter tegnes over polygoner). Dette forenkler generisk oppkobling mot WMS-tjenester.

9 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <!DOCTYPE WMT_MS_Capabilities SYSTEM " <WMT_MS_Capabilities version="1.1.1"> <Service> </Service> <Capability> <Request> <GetCapabilities> </GetCapabilities> <GetMap> </GetMap> <GetFeatureInfo> </GetFeatureInfo> </Request> <Exception> </Exception> <Layer> <Layer>..</Layer> </Layer> </Capability> </WMT_MS_Capabilities> 8 Figur 5-2 Hovedstruktur i en GetCapabilities-respons. <Capability> <Request> <GetMap> <Format>image/png</Format> <Format>image/jpeg</Format> <DCPType> <HTTP> <Get> <OnlineResource xmlns:xlink=" xlink:href=" xlink:type="simple"/> </Get> </HTTP> </DCPType> </GetMap> <Request> <Layer queryable="1"> <Name>LGN</Name> <Title>LGN</Title> <SRS>EPSG:4326</SRS> <LatLonBoundingBox minx=" " miny=" " maxx=" " maxy=" "/> </Layer> <Capability> Figur 5-3 Request-tag'en gir bl a en beskrivelse GetMap-forespørselen og Layer-tag'en gir en beskrivelse av karttema. 5.2 GetMap Eksempel på forespørsel: &REQUEST=GetMap&SRS=EPSG%3A32633&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE &BGCOLOR=0x23f3f5&STYLES=,&SERVICE=WMS&LAYERS=FjellbronnVannforsyning,FjellKilde &BBOX= , , , &WIDTH=966&HEIGHT=656&&EXCEPTIONS=application/vnd.ogc.se_inimage Parametere (utvalg) Beskrivelse Eksempel VERSION= WMS-versjon &VERSION=1.3.0 < Request version> REQUEST=<Request name> GetMap -forespørsel &REQUEST=GetMap

10 LAYERS=<layer_list> Kommaseparert liste over karttema &LAYERS=FjellbronnVannforsy ning,fjellkilde STYLES=<style_list> Hvis tilgjengelig: Liste over stiler som &STYLES= 1 korresponderer med karttemalisten (layers). ("STYLES=" gir default style) SRS=<namespace:identfier> Koordinatsystem som gjelder for boxparameteren. &SRS=EPSG:32633 Klienter og tjenere må ikke støtte alle koordinatsystem. BBOX=<bounding box> Utstrekningsrektangel i SRS-enheter. Det vil komme feilmelding dersom raten mellom height/width ikke &BBOX= , , , korresponderer med pikslene i BOX. FORMAT=<output_format> Format på resultatkart &FORMAT=image/png WIDTH=<output_width> Bredde i piksler på resultatkart &WIDTH=1014 HEIGHT=<output_height> Høyde i piksler på resultatkart &HEIGHT=611 TRANSPARENT=<boolean> (defalt = false) &TRANSPARENT=true EXEPTIONS= <exception_format> Format på feilmeldinger &EXEPTIONS=application/vnd.ogc.se_inimagel BGCOLOR=<color_value> Hexadesimal RGB fargeverdi &BGCOLOR=#ffffff (default:#ffffff) TIME=<time> Tidsdimensjon &TIME= ELEVATION=<elevation> Høydedimensjon &ELEVATION=1000 Parametere i grå tekst er frivillige, resten er obligatoriske. Se spesifikasjonen for fullstendig liste og utfyllende forklaring av parametrene. En GetMap-respons returnerer et kartbilde i angitt format GetFeatureInfo Eksempel på forespørsel: &REQUEST=GetFeatureInfo&STYLES=&SRS=EPSG%3A32633&FORMAT=image/png &TRANSPARENT=TRUE&BGCOLOR=0x23f3f5&LAYERS=FjellbronnVannforsyning,FjellKilde &QUERY_LAYERS=FjellbronnVannforsyning,FjellKilde& INFO_FORMAT=text/xml &BBOX=275143, ,283213, &WIDTH=566&HEIGHT=394&X=183&Y=126 &FEATURE_COUNT=10&TRANSPARENT=TRUE&BGCOLOR=0x23f3f5& Parametere (utvalg) Beskrivelse Eksempel VERSION= WMS-versjon &VERSION=1.3.0 < Request version> REQUEST= GetFeatureInfo-forespørsel &REQUEST=GetFeatureInfo <Request name> QUERY_LAYERS= <Layer_list> Kommaseparert liste over karttema &QUERY_LAYERS=FjellbronnVan nforsyning,fjellkilde INFO_FORMAT= Format på responsdokument &INFO_FORMAT=text/html <output_format> X=<pixel_column> X-koordinat i piksler for museklikk i &X=183 bildekoordinater. Y=<pixel_row> X-koordinat i piksler for museklikk i &Y=126 bildekoordinater. FEATURE_COUNT= Maksimalt antall objekter som det skal &FEATURE_COUNT=10 <number> returneres info om. EXEPTIONS= <exception_format> Format på feilmeldinger &EXEPTIONS=application/vnd.og c.se_xml Inneholder i tillegg de obligatoriske GetMap-parameterene Parametere i grå tekst er frivillige, resten er obligatoriske. Siden responsen har fritt format, er det enklest å la tjenermaskinen styre presentasjonen av responsen dvs å be om html-format i forespørselen. 1 Kan også skrive "STYLES=,,," for default style, men det kan gi feil dersom antall komma ikke korresponderer med antall layer-1.

11 6 Anvendelser Brønnregistrering WMS integrert i en applikasjon for registrering av brønndata i databasen. Integrasjonen av WMS muliggjør en visuell sjekk av om brønnposisjonen som legges inn er adekvat. Figur 6-1 Skjema for innlegging av brønndata med funksjonen "vis på kart". 6.2 Kart i PDA En enkel PDA-løsning demonstrerer muligheten for bruk av WMS i PDA-løsning. Denne applikasjonen har enkel funksjonalitet for navigasjon og kan startes fra en GPS-koordinat. Figur 6-2 Anvendelse for PDA.

12 Arealis Portal Arealis Portal ble utviklet i samarbeidsprosjektet med samme navn, som var forløperne til GeoPortal. Her kan en se 36 ulike kartlag fra 8 datatilbydere. Det er ferdig definert 32 ulike kartbilder. Karttjenesten er SLD-kompatibel. Kartlagene ligger her som transparente lag over hverandre. Karttjenesten (klient) finnes på Figur 6-3 ArealisPortal, her med bonitetskart fra NIJOS kombinert med grunndata fra Statens Kartverk. 6.4 GeoViewer Web Client Her kombineres WMS, WFS, WCS/CPS, CS-W (Catalog), OGC Map Contexts, stedsnavnsøk, annotatering, metadata and koordinattransformasjon i samme tjeneste. Demo: Figur 6-4 Ionics karttjeneste GeoViewer.

13 Tjener Mange aktører tilbyr programvarearkitektur for WMS, både kommersielle løsninger og Open-Source. Et søk på Internett viser at stadig flere kommer på banen. Av eksempler på tjenere i Norge er ESRIs ArcIMS, Intergraphs GeoMedia WebMap, Ionic og MapServer (Univ. of Minnesota). Det vises til egne kokebøker på OGC og/eller de respektives hjemmesider. Generelt består arkitekturen hos tjeneren av følgende: En database. En karttjener med grensesnitt for WMS. En webserver. 7 Styled Layer descriptor (SLD) 7.1 Introduksjon Styled Layer descriptor (SLD) er en OGC-spesifikasjon og representerer en utvidelse av WMS-standarden. SLD gjør det mulig å definere kartografi (stil) og utvalgsregler i WMSforespørsler og inneholder mekanismer for tegnforklaringer og symboladministrasjon (Figur 7-1). Spesifikasjonen er så generell at implementering til en viss grad er leverandøravhengig. SLD er XML-basert. Figur 7-1 SLD-styrt kartografi.

14 7.2 Struktur Beskrivelse av SLD-strukturen er noe forenklet. For full beskrivelse av SLD gå til [4]. 13 Figur 7-2 SLD-struktur. Layer (NamedLayer/UserLayer): 'Layer'-elementet representerer et karttema eller temagruppe. Det finnes to typer layer: NamedLayer: Benyttes for å referere til et allerede definert WMS-'layer' beskrevet i en capabilities-respons fra en WMS-tjeneste. Elementet er mest vanlig å bruke. UserLayer: Benyttes for å referere til et brukerdefinert WMS-'layer' som på forhånd ikke er definert. 'Layer'-elementet inneholder 'style'-elementer. Style (NamedStyle/UserStyle): 'Style'-elementet representer en stil til 'layer' definert over. Det finnes to typer stiler: NamedStyle: Benyttes for å referere til en forhåndsdefinert stil beskrevet i en capabilities-respons fra en WMS-tjeneste. UserStyle: Benyttes for å referere til et brukerdefinert stil som på forhånd ikke er definert. 'Style'-elementet inneholder 'featuretypestyle'-elementer. FeatureTypeStyle: 'FeatureTypeStyle'-elementet (objekttypestil) representrer en stil for en bestemt objekttype, for eksempel punktobjekter. 'featuretypestyle'-elementet inneholder 'rule'- elementer. Rule: 'Rule'-elementet (regel) inneholder et objektutvalg og et eller flere presentasjoner av dette utvalget. 'Rule'-elementet inneholder elementet 'filter' og 'Symbolizer'-elementer. 'Symbolizer'-elementene må være av samme type (for eksempel. PointSymbolizer). Filter: 'Filter'-elementet (utvalg) inneholder en spørring.

15 14 Symbolizer (Point-/Line-/ Polygon-/Text-/RasterSymbolizer): 'Symbolizer'-elementet (symbol) inneholder en kartografisk presentasjon av et objektutvalg for en objekttype (for eksempel punktobjekter). Det er i dette elementet mesteparten av SLD-koden ligger. Det finnes 5 typer av elementet: PointSymbolizer, LineSymbolizer, PolygonSymbolizer, TextSymbolizer og RasterSymbolizer. 7.3 Pseudokodeeksempel Verd å merke seg med SLD-kode: Volumiøst: For eksempel 3½ ganger større enn AXL (ArcIMS). Avhengig av et XML-verktøy for sikker redigering (for eksempel XMLSpy). Et SLD-verktøy fra leverandørene savnes. <sld:styledlayerdescriptor > <sld:namedlayer> <sld:name>grus og pukk: verdivurdering</sld:name> <sld:userstyle> <sld:name>gp_verdi</sld:name> <sld:featuretypestyle> <sld:rule> <ogc:filter> </ogc:filter> <sld:polygonsymbolizer> </sld:polygonsymbolizer> </sld:rule> <sld:rule> <sld:rule> </sld:featuretypestyle> <sld:featuretypestyle> </sld:featuretypestyle> </sld:userstyle> <sld:userstyle> </sld:userstyle> </sld:namedlayer> <sld:namedlayer> </sld:namedlayer> </sld:styledlayerdescriptor> Eksemplet er forkortet på steder merket " ". Gå til " for å se et fullstendig eksempel. 8 SLD WMS-operasjoner SLD WMS tilbyr én utvidet og fire nye operasjoner (valgfrie) som gir oss: GetMap: Kartlag med brukerstyrt symbolisering vha en referanse til et eksternt SLDdokument. DescribeLayer: XML-document som beskriver angitte karttema (layers). For å kunne lage brukerdefinerte stiler for et karttema, trenger man informasjon om objekttypen. Slik informasjon er ikke tilgjengelig i Capabilities-responsen.

16 15 GetLegendGraphic: Tegnforklaringssymbol for et tema. Stil og utvalgsregel må også angis hvis det finnes flere for samme tema. Bildeformat og størrelse kan også angis. GetStyles: SLD-dokument (XML) som beskriver stiler for angitte karttema (layers). Nyttig og enklere å ta utgangspunkt i eksisterende SLD-stiler ved tilpasning av nye. PutStyles: Lagrer brukerdefinerte stiler inn i WMS-tjenesten. Stilene blir tilgjengelige i GetMap-forespørselen som navngitte stiler uten å måtte spesifisere et ekstern referanse til et SLD-dokument. Bruk av SLD WMS er fremdeles beskjedent, og alle leverandører tilbyr ikke dette ennå. 8.1 GetMap Eksempel på forespørsel: &REQUEST=GetMap&SRS=EPSG:32633&BBOX= , , , &LAYERS=N50Bilveg&STYLES=&WIDTH=1596&HEIGHT=1075&FORMAT=image/png &BGCOLOR=0xFFFFFF&TRANSPARENT=FALSE &SLD= Parametere (kun tillegg) Beskrivelse Eksempel SLD=<SLD URL> URL-adresse til SLDdokument med brukerdefinerte stiler. Inneholder i tillegg de obligatoriske GetMap-parameterene Frivillige parametere er enten utelatt eller vist i grått, resten er obligatoriske. &SLD= N50-bilveg_eksempel.sld 8.2 DescribeLayer Eksempel på forespørsel: &LAYERS=N5000Hoydelag,N50Bilveg&SERVICE=WMS Parametere Beskrivelse Eksempel VERSION=< Request version> WMS-versjon &VERSION=1.3.0 REQUEST=<Request name> Describelayer-forespørsel &REQUEST=DescribeLayer SERVICE=<Service type> Type service &SERVICE=WMS LAYERS=<layer_list> Kommaseparert liste over &LAYERS=N5000Hoydelag,N50Bilveg karttema Frivillige parametere er enten utelatt eller vist i grått, resten er obligatoriske. 8.3 GetLegendGraphic Eksempel på forespørsel: &REQUEST=GetLegendGraphic&RULE=Kommunalveg&LAYER=N50Bilveg&format=image/png &SLD= Parametere(utvalg) Beskrivelse Eksempel VERSION=< Request version> WMS-versjon &VERSION=1.3.0& REQUEST=<Request name> GetLegendGraphicforespørsel &REQUEST=GetLegendGraphic LAYER=<layer> Navn på karttema &LAYER=N50Bilveg FORMAT=<output format> Bildeformat på symbol &FORMAT=image/png STYLE=<style> Navn på stil &STYLE=GP_verdi RULE=<rule> Navn på regel &RULE= Kommunalveg SLD=<SLD URL> URL-adresse til SLDdokument &SLD= N50-bilveg_eksempel.sld WIDTH=<width> Bredde på utbilde &WIDTH=16 HEIGHT=<height> Høyde på utbilde &HEIGHT=16 Frivillige parametere er enten utelatt eller vist i grått, resten er obligatoriske.

17 Når et angitt tema har flere regler og RULE-parameteren utelates i forespørselen, vil alle symbolene (klassene) for temaet returneres GetStyles Eksempel på forespørsel: &REQUEST=GetStyles&LAYERS=Grus%20og%20pukk:%20verdivurdering& Parametere (utvalg) Beskrivelse Eksempel VERSION=< Request version> WMS-versjon VERSION=1.3.0& REQUEST=<Request name> GetStyles-forespørsel REQUEST=GetStyles& LAYERS=<layer_list> Kommaseparert liste over karttema &LAYERS=Grus%20og%20pukk:%20verdivur dering Frivillige parametere er enten utelatt eller vist i grått, resten er obligatoriske. Eksempelet viser riktig syntaks, men url-adressen er fiktiv. 8.5 PutStyles Eksempel på forespørsel: &REQUEST=PutStyles&MODE=InsertAndReplace&SLD= Parametere Beskrivelse Eksempel VERSION=< Request version> WMS-versjon VERSION=1.3.0& REQUEST=<Request name> PutStyles-forespørsel REQUEST=PutStyles& SLD=<SLD URL> URL-adresse til SLDdokument SLD= arcims1.ngu.no- 5300/grus_pukk_2/GP_styles.xml& MODE=<Mode name> Overskrivningsmodus MODE=InsertAndReplace Frivillige parametere er enten utelatt eller vist i grått, resten er obligatoriske. Eksempelet viser riktig syntaks, men url-adressen er fiktiv. 9 Teknikker og eksempler 9.1 Teknikker for kombinasjon av WMS-tjenester Delvis transparente effekter i kombinerte bilder kan utføres på tjenermaskinen ved å fysisk kombinere bildene til ett enkelt bilde før det sendes tilbake til klienten, eller på klienten ved å pakke bildene inn i SVG-formatet. Delvis transparente effekter skal brukes med varsomhet, siden variasjon i fargetone for ett tema kan gi vanskeligheter med å korrespondere med en tilhørende tegnforklaring pga underliggende objekter. Produksjon av WMS-kart i stort format kan være nyttig for flere anvendelser, som trykte kart eller kartinformasjon i verktøy som ikke er koblet til Internett (f.eks. håndholdte enheter). Vanligvis vil WMS-tjenere ha en begrensning i bildestørrelsen for GetMap-responsen. For å muliggjøre store formater må den opprinnelige forespørselen deles opp i flere og mindre forespørsler som til sammen utgjør hele området. Alle de mindre forespørslene må representere kongruente og like store ruter for å sørge for perfekte skjøter mellom dem. Denne teknikken krever et anselig antall forespørsler, som krever sekvensiell håndtering for å unngå tjenerkrasj hos tilbyderen. Kvaliteten på slike kart kan i mange tilfeller være begrenset, men kan allikevel være tilstrekkelig for et bredt spekter av bruk.

18 17 Figur 9-1 WMS-kart i stort format. Kartdekorasjon som nordpil, målestokkstav, rutenett etc. kan være en verktøyavhengig implementasjon, men den kan også lages som en felles dekorasjonstjeneste. Slike tjenester er anvendelig både for nasjonale og overnasjonale applikasjoner når flere tilbydere er inne i bildet. Dette vil minimalisere implementasjon og framtvinge et standardisert utseende. 9.2 Teknikker for å hente tegnforklaringer I en WMS-tjenestes metadata (getcapabilities-responsen) kan det finnes referanse til en tegnforklaring (LegendURL) for hvert enkelt karttema (WMS-layer). Dette kan være hensiktsmessig så lenge kartografien er statisk. Når en tegnforklaring kombineres med en annen tegnforklaring fra en annen tilbyder i et kombinert kart, er man ikke lenger sikret et ensartet og pent resultat (Figur 9-2, alternativ 1). I mange tilfeller vil det samme karttemaet forandre karakter i ulike målestokker og følgelig også i tegnforklaringen. Hvis dette er tilfelle, må de ulike tegnforklaringene fremskaffes vha WMS SLD GetLegendGraphicforespørsler (Figur 9-2, alternativ 2) eller vha flere predefinerte tegnforklaringer kjent av applikasjonen (Figur 9-2, alternativ 3). GetLegendGraphic-forespørseler kan brukes for å lage generiske tegnforklaringer, men kan føre til en anselig mengde prosessering når antall karttemaer er mange. Kombinasjon av kartografi fra ulike tilbydere i tegnforklaringer er ikke alltid like tilfredstillende for individuelle GetLegendGraphic-forespørsler. Et alternativ eksisterer for mer ikke-generiske applikasjoner og når minimale endringer i utseende av dataene er ventet. Sammensatte tegnforklaringer for hvert enkelt målestokksområde kan utarbeides, som kombinerer utvalgt kartografi fra alle tilbyderne. Tegnforklaringene kan på denne måten bli mer delikate og skreddersydde for ulike kartinnsyn.

19 Alternativ 2 Alternativ 3 Alternativ 1 Alternativ 1 Alternativ 2 TEGN- FORKLARING LegendURL LegendURL LegendURL LegendURL WMS 1 WMS n Server Applikasjonspesifikk URL 18 TEGN- FORKLARING GetLegend Graphic GetLegend Graphic GetLegend Graphic GetLegend Graphic SLD WMS 1 SLD WMS n TEGN- FORKLARING Figur 9-2 Alternative teknikker for å hente tegnforklaringer. 9.3 Formatering av GetFeatureInfo-responsen Siden formen på denne responsen kan defineres helt fritt fra tjenestetilbyderen, kan strukturen og innholdet til en viss grad være ukjent. Mottakeren av responsen kan bare formatere denne hvis strukturen er kjent. Hvis dette er tilfelle, så er det mulig å omformatere og integrere responser fra en eller flere tjenere inn i ett enkelt dokument (Figur 9-3, alternativ 1). Omformatering vha av XSL kan være en standardisert måte å gjøre det på. Hvis slik informasjon ikke finnes, kan responsene bli servert i ferdige formaterte dokumenter fra hver enkelt tilbyder (Figur 9-3, alternativ 2). WMS GetFeatureInfo forspørsel 1 APPLIKASJON BRUKER Web Map Server 1 XML GetFeatureInfo respons 1 Mottaksapplikasjon XSL HTML GetFeatureInfo respons (integrert) Integrert dokument GetFeatureInfo forespørsel n XML GetFeatureInfo respons n HTML GetFeatureInfo respons 1 Dokument 1 Web Map Server n HTML GetFeatureInfo respons n Dokument n Figur 9-3 Alternativer ved formatering av GetFeature-responsen.

20 10 Oppsummering WMS-standarden vil for vanlige brukere ikke være nødvendig å sette seg inn i der man benytter verktøy som skjuler mekanismene. Selv i generiske verktøy vil ikke dette alltid være nødvendig. WMS antas å dekke over 90% av all bruk hvis man tar med at WMS-tjeneren kan benytte seg av kjedede tjenester for å få utført kompliserte operasjoner. "Gårdskart på nett" [7] er et utmerket eksempel på dette. Det er derimot viktig å sette seg inn i standarden og dens fordeler og ulemper når man skal utvikle eller få utviklet et system basert på WMS. Tilgang til selve dataene får man ikke på klientsiden, og dataene kan ha en mer kompleks karakter i databasen enn slik de presenteres i kartet. Redigering av vektordataene er følgelig ikke mulig, men redigering av egenskapsdata og innlegging av enkel geometri kan muliggjøres vha påbygninger i applikasjonen. Videre lesing? Se [8] og [9] Referanser [1] ISO Geographic information Web Map server interface. URL: [2] INSPIRE - INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe. URL: [3] OGC - Open Geospatial Consortium: URL: [4] OGC Styled Layer Descriptor Implementation Specification: URL: [5] Norge digitalt Rammeverksdokument. URL: [6] OGC WMS Cookbook URL: [7] Gårdskart på nett. URL: [8] Guide to Making Your Data Products WMS-Compliant: A Tutorial for Data Providers By Rob Raskin, Ocean ESIP, Jet Propulsion Lab. URL: [9] University of Minnesota's MapServer group has put together a WMS HOWTO. Url:

Geoteknisk vurdering i tidlig fase med Novapoint #planlegging #bim #geo #sisteforedragidag #snartforfriskninger

Geoteknisk vurdering i tidlig fase med Novapoint #planlegging #bim #geo #sisteforedragidag #snartforfriskninger Geoteknisk vurdering i tidlig fase med Novapoint #planlegging #bim #geo #sisteforedragidag #snartforfriskninger DCM Nikolaj Børner Hansen, Geovita AS Innhold og mål Data fra ulike kilder med fokus på WMS

Detaljer

WMS og WFS i praksis

WMS og WFS i praksis WMS og WFS i praksis - sett i Norge digitalt perspektiv Presentasjon påp Trøndelagskartdagan 2007 Steinkjer 8 februar 2007 Roy H.Mellum Sjefsingeniør Statens kartverk, NGIS-enheten roy.mellum@statkart.no

Detaljer

Veileder for produktark og presentasjonsregler

Veileder for produktark og presentasjonsregler Veileder for produktark og presentasjonsregler Tittel: Veileder for produktark og presentasjonsregler Utarbeidet av: Norge digitalt Søkeord: Veileder, produktark, presentasjonsregler, leveranser, NSDI,

Detaljer

Veilederdokumentenes forankring <UTKAST>

Veilederdokumentenes forankring <UTKAST> Tittel: Utarbeidet av: Søkeord: Opplagstall: Versjon: 0.3 Dato: 29.04.2013 Veilederdokumentenes forankring Norge digitalt Veileder, Web Feature Service, WFS, NSDI, SDI, WMS, Web Map Service, GML,

Detaljer

Standardiserte Webbaserte Karttjenester. Kjell Røang Christian Michelsen Research AS

Standardiserte Webbaserte Karttjenester. Kjell Røang Christian Michelsen Research AS Standardiserte Webbaserte Karttjenester Kjell Røang Christian Michelsen Research AS 1 Doknavn - 19/03/2004 Standardiserte Webbaserte Karttjenester Hva er web-mapping Hvorfor web-mapping Sjøkart Trafikkbilde

Detaljer

Teknologisk landskap tekniske anbefalinger til innholdstjenester som skal utnyttes i prosjektet Kultur- og naturreise

Teknologisk landskap tekniske anbefalinger til innholdstjenester som skal utnyttes i prosjektet Kultur- og naturreise Teknologisk landskap tekniske anbefalinger til innholdstjenester som skal utnyttes i prosjektet Kultur- og naturreise Kartverket, Direktoratet for naturforvaltning, Riksantikvaren og Kulturrådet Versjon

Detaljer

Analyse i ArcGIS. Tore Jensen Teknisk rådgiver

Analyse i ArcGIS. Tore Jensen Teknisk rådgiver Analyse i ArcGIS Tore Jensen Teknisk rådgiver Innhold Betrakninger i forkant Analyseprosessen Automatisering av prosessen Presentasjon av resultat Betrakninger i forkant Hva er målet? Hvilke kriterier

Detaljer

Veileder fra Skog og landskap AJOURHOLD AV AR5. Manuskart versjon 2015-02-05. Norsk institutt for skog og landskap, Pb 115, NO-1431 Ås

Veileder fra Skog og landskap AJOURHOLD AV AR5. Manuskart versjon 2015-02-05. Norsk institutt for skog og landskap, Pb 115, NO-1431 Ås Veileder fra Skog og landskap AJOURHOLD AV AR5 Manuskart versjon 2015-02-05 Norsk institutt for skog og landskap, Pb 115, NO-1431 Ås 1 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. KLARGJØRE MANUSKART... 3 2.1. Skrive

Detaljer

Workshop NGIS API. Lars Eggan, Norconsult Informasjonssystemer desember 2014

Workshop NGIS API. Lars Eggan, Norconsult Informasjonssystemer desember 2014 Workshop NGIS API Lars Eggan, Norconsult Informasjonssystemer desember 2014 1 NGIS i WinMap NGIS-klient Hente datasett fra en NGIS portal Oppdatere portalen med endringer gjort lokalt Spesiallaget funksjonalitet

Detaljer

Forventninger til partene. Fristene nærmer seg hva nå? En repetisjonsøvelse

Forventninger til partene. Fristene nærmer seg hva nå? En repetisjonsøvelse Forventninger til partene Fristene nærmer seg hva nå? En repetisjonsøvelse Lov-løken Forvaltningsnivå Teknisk nivå ND-KRAV Matrikkel-loven Geodataforskriften INSPIRE-direktivet Forvaltningsloven INSPIREforordninger

Detaljer

ÅpentGeosynkAPI i sentral forvaltning av FKB. Innspill til viktige avklaringer

ÅpentGeosynkAPI i sentral forvaltning av FKB. Innspill til viktige avklaringer ÅpentGeosynkAPI i sentral forvaltning av FKB Innspill til viktige avklaringer Bakgrunn Basert på dokumentet/rapporten «Innspill om bruk av ÅpentGeosynkAPI mot sentral FKB-forvaltning» Rapporten beskriver

Detaljer

UDDI norsk katalog for registrering av tjenester (WMS, WFS, WCS, WS) i Norge digitalt

UDDI norsk katalog for registrering av tjenester (WMS, WFS, WCS, WS) i Norge digitalt UDDI norsk katalog for registrering av tjenester (WMS, WFS, WCS, WS) i Norge digitalt Norwegian UDDI-registry for web services (WMS, WFS, WCS, WS)to be used in Norway digital fra Geoportal-prosjektets

Detaljer

Geosynkronisering. Nasjonale tjenester. Kommuner GeoNorge / andre portaler. Metadata. Visning. Nedlasting. Deltakende virskomhet. Geosynkronise ring

Geosynkronisering. Nasjonale tjenester. Kommuner GeoNorge / andre portaler. Metadata. Visning. Nedlasting. Deltakende virskomhet. Geosynkronise ring Geosynkronisering Geosynkronise ring Kommuner GeoNorge / andre portaler Nasjonale tjenester Metadata Visning Nedlasting Deltakende virskomhet 1 Hva er utviklet til nå? Geosynkronise ring Spesifikasjon

Detaljer

WeatherAPI. frie værdata fra met.no. Meteorologisk institutt met.no

WeatherAPI. frie værdata fra met.no. Meteorologisk institutt met.no WeatherAPI frie værdata fra met.no Bidra til å sikre liv og verdier Bilde: NRK Bilde: NRK Hovedfinansiering via skatten Meteorologiske data må samles inn og produseres for at vi skal dekke vårt samfunnsoppdrag

Detaljer

Naturbase innsynsløsning, http://innsyn.naturbase.no. Introduksjon til ny versjon, 29.01.2013

Naturbase innsynsløsning, http://innsyn.naturbase.no. Introduksjon til ny versjon, 29.01.2013 Naturbase innsynsløsning, http://innsyn.naturbase.no Introduksjon til ny versjon, 29.01.2013 Om ny versjon av Naturbase innsyn Utviklet av Direktoratet for naturforvaltning. Erstatter en løsning som har

Detaljer

SOSI standard - versjon 4.0 1 Del 1: Introduksjon. DEL 1: Introduksjon

SOSI standard - versjon 4.0 1 Del 1: Introduksjon. DEL 1: Introduksjon SOSI standard - versjon 4.0 1 DEL 1: Introduksjon SOSI standard - versjon 4.0 2 DEL 1: Introduksjon 0 Innledning.....3 1 Endringslogg fra SOSI-versjon 3.4......4 2 Organisering......5 2.1 Målsetting...5

Detaljer

Brukerveiledning for karttjenesten til Halden kommune

Brukerveiledning for karttjenesten til Halden kommune Brukerveiledning for karttjenesten til Halden kommune Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 BRUKERGRENSESNITT... 3 Kartvindu... 3 Oppgavelinje... 4 Funksjonsfaner... 5 Søk... 5 Adressesøk... 5 Eiendomssøk...

Detaljer

Brukerveiledning Kilden

Brukerveiledning Kilden Brukerveiledning Kilden Innhold Generelt... 2 Geografisk søk... 2 Søk ved å angi sted, adresse eller eiendom... 2 Panelene til venstre... 3 Verktøy-panelet... 3 Last ned kartdata... 4 Bakgrunnskart...

Detaljer

Brukerdokumentasjon. Webservices og webklient for kodeverk/ kodeverdi verifisering

Brukerdokumentasjon. Webservices og webklient for kodeverk/ kodeverdi verifisering Brukerdokumentasjon Webservices og webklient for kodeverk/ kodeverdi verifisering Innholdsfortegnelse... 3... 3... 3... 3... 4... 4... 4... 4... 8... 9... 10!... 10 "... 11 # $... 11 1. Om systemet 1.1.

Detaljer

Notat om Norge digitalt og Norvegiana

Notat om Norge digitalt og Norvegiana mai 2015 Notat om Norge digitalt og Norvegiana Rammer og forutsetninger Dette notatet tar for seg problemstillinger som er aktuelle for samhandling mellom Norvegiana og Norge digitalt i et fremtidig digitalt

Detaljer

ISY WinMap WebInnsyn. Videregående kurs. PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version http://www.pdffactory.com

ISY WinMap WebInnsyn. Videregående kurs. PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version http://www.pdffactory.com ISY WinMap WebInnsyn Videregående kurs Vi skal se på : * AVANSERTE SØK : -Matrikkelsøk, nabolister -Søk i ulike kartbaser -Søk i folkeregisteret *LGIS * TEGNING -Tegning av objekttyper -Import/eksport

Detaljer

S y s t e m d o k u m e n t a s j o n

S y s t e m d o k u m e n t a s j o n S y s t e m d o k u m e n t a s j o n Monitorering av produksjonsløyper ved Nasjonalbiblioteket - Project BAKE Utarbeidet av: Einar Wågan Kristian Akerhei Studium: Informasjonssystemer Innlevert: 26.5.2015

Detaljer

Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder. Primus 5.6.5

Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder. Primus 5.6.5 Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder Primus 5.6.5 Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Brukerveiledning for masseimport av bilder

Detaljer

Enhetlig presentasjon av stedfestet informasjon for Forsvaret

Enhetlig presentasjon av stedfestet informasjon for Forsvaret FFI-rapport 2009/01408 Enhetlig presentasjon av stedfestet informasjon for Forsvaret Espen Messel Forsvarets forskningsinstitutt/norwegian Defence Research Establishment (FFI) 31. juli 2009 FFI-rapport

Detaljer

Brukerveiledning Kilden

Brukerveiledning Kilden Brukerveiledning Kilden Innhold Generelt... 2 Geografisk søk... 2 Søk ved å angi sted, adresse eller eiendom... 3 Søk etter landbrukseiendom... 3 Eksempler på søk... 3 Søk på koordinater... 4 Panelene

Detaljer

ISY WinMap WebInnsyn. PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version http://www.pdffactory.com

ISY WinMap WebInnsyn. PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version http://www.pdffactory.com ISY WinMap WebInnsyn Kursinnhold Generell funksjonalitet Zoom og panorering Karttyper og tegnforklaringslinjer Målinger og koordinatvisning Søk Matrikkelinformasjon Utskrift Annen funksjonalitet videregående

Detaljer

Velkommen til en liten demo av Novapoint DCM 19 basis

Velkommen til en liten demo av Novapoint DCM 19 basis Velkommen til en liten demo av Novapoint DCM 19 basis Cecilie Kinstad og Solveig Fiskaa Vianova Systems Hvorfor skal du ta i bruk Novapoint 19 DCM? Hvilke fordeler er det for deg som prosjekterer Landskap?

Detaljer

SOSI standard - versjon 4.0 1 Del 1: Regler for navning av geografiske elementer. DEL 1: Regler for navning av geografiske elementer

SOSI standard - versjon 4.0 1 Del 1: Regler for navning av geografiske elementer. DEL 1: Regler for navning av geografiske elementer SOSI standard - versjon 4.0 1 DEL 1: Regler for navning av geografiske elementer SOSI standard - versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1: Regler for navning av geografiske elementer 1 0 Orientering og

Detaljer

AJOURHOLD AV AR5 I QMS

AJOURHOLD AV AR5 I QMS Veileder fra Skog og landskap AJOURHOLD AV AR5 I QMS For FYSAK versjon 2014-10-01 Elling Ringdal og Kristin Holm Norsk institutt for skog og landskap, Pb 115, NO-1431 Ås, Norway INNHOLD 1. FORBEREDELSER...

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.2 Side 21 DEL 1 GENERELL DEL

SOSI standard - versjon 2.2 Side 21 DEL 1 GENERELL DEL SOSI standard - versjon 2.2 Side 21 DEL 1 GENERELL DEL SOSI standard - versjon 2.2 Side 22 DEL 1 GENERELL DEL - INNLEDNING Denne side er blank 22 SOSI standard - versjon 2.2 Side 23 DEL 1 GENERELL DEL

Detaljer

Antall oppgaver: 6. Alle trykte og skrevne hjelpemidler

Antall oppgaver: 6. Alle trykte og skrevne hjelpemidler "..{ ~ høgskolen i oslo t:mne:--dtstribuerte informasjonssystemer Emnekode:SO I 34A ~,6ruppe(r):3AA.3AB,3AC,3AD,3AE,3Af I Dato:08. I 2.2003 Faglig veileder: Frode Eika Sandnes Eksamenstid:9-14 Eksamensoppgaven

Detaljer

Dette er en demonstrasjonsside som vi skal bruke for å se litt nærmere på HTTP protokollen. Eksemplet vil også illustrere et par ting i PHP.

Dette er en demonstrasjonsside som vi skal bruke for å se litt nærmere på HTTP protokollen. Eksemplet vil også illustrere et par ting i PHP. 1 Dette er en demonstrasjonsside som vi skal bruke for å se litt nærmere på HTTP protokollen. Eksemplet vil også illustrere et par ting i PHP. (Læreboka kapittel 2-5) Legg merke til den første blokken,

Detaljer

Leveringsguiden. tjeneste for henting av informasjon om Postens transportprodukter. Versjonshistorikk: nummer 30.mars 2006 1.0 à jour.

Leveringsguiden. tjeneste for henting av informasjon om Postens transportprodukter. Versjonshistorikk: nummer 30.mars 2006 1.0 à jour. Leveringsguiden tjeneste for henting av informasjon om Postens transportprodukter Versjonshistorikk: Dato Versjons Status nummer 30.mars 2006 1.0 à jour Endring Side 1 av 12 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer

InnlandsGIS. Espen Gudevang, Fylkesmannen i Oppland / InnlandsGIS-samarbeidet, 18/3-2015 espen.gudevang@fylkesmannen.no

InnlandsGIS. Espen Gudevang, Fylkesmannen i Oppland / InnlandsGIS-samarbeidet, 18/3-2015 espen.gudevang@fylkesmannen.no InnlandsGIS Espen Gudevang, Fylkesmannen i Oppland / InnlandsGIS-samarbeidet, 18/3-2015 espen.gudevang@fylkesmannen.no Temadata: Dyrka mark, dyrkbar jord Flomsoner Kulturminner Naturtyper Arter osv. osv.

Detaljer

Forklaring til MAREANO sin kartklient

Forklaring til MAREANO sin kartklient Forklaring til MAREANO sin kartklient MAREANO bruker GeoExplorer som kartklient. En del funksjonalitet er standard, mens noe er utviklet spesielt for MAREANO. Når kartklienten åpner, får du opp et arbeidsområde

Detaljer

Implementeringsveiledning for Elektronisk Avtaleinngåelse med AvtaleGiro og efaktura

Implementeringsveiledning for Elektronisk Avtaleinngåelse med AvtaleGiro og efaktura Implementeringsveiledning for Elektronisk Avtaleinngåelse med AvtaleGiro og efaktura Versjon 1.0 Dato 15.06.2015 Side 1 av 10 Innhold 1 Introduksjon... 3 1.1 Kort om tjenesten... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3

Detaljer

XML og Mobilt Internett

XML og Mobilt Internett XML og Mobilt Internett Bjørn Nordlund forsker bjornno@nr.no www.nr.no Bakgrunn Cand Scient fra UIO Jobber med mobile tjenester Multimodale grensesnitt Kontekstavhengige tjenester Har også jobbet med en

Detaljer

Erfaringer fra Miljøgata i Sokna. Novapoint 19 DCM

Erfaringer fra Miljøgata i Sokna. Novapoint 19 DCM Erfaringer fra Miljøgata i Sokna Novapoint 19 DCM Forskjell mellom NP18 og NP19 Novapoint basis Fra og med NP19 består Novapoint Basis av to deler: programmet Novapoint Basis og menyen Basis i AutoCAD.

Detaljer

Oversikt over løsningens skjerm-komponenter:

Oversikt over løsningens skjerm-komponenter: Oversikt over løsningens skjerm-komponenter: Tittel og søkefelt: Her ser du applikasjonens navn og versjon, samt søkefeltet som brukes for å søke etter objekter i kartet. Verktøylinja: Her finner du alle

Detaljer

Veileder for Web Feature Service (WFS)

Veileder for Web Feature Service (WFS) Tittel: Utarbeidet av: Søkeord: Opplagstall: Versjon: 0.54 Dato: 23.04.2014 Veileder for Web Feature Service (WFS) Norge digitalt Veileder, Web Feature Service, WFS, NSDI, SDI, Infrastruktur for stedfestet

Detaljer

Ajourhold av DMK i NGIS med FYSAK F2.6 Kokebok Norsk institutt for skog og landskap, Steinkjer

Ajourhold av DMK i NGIS med FYSAK F2.6 Kokebok Norsk institutt for skog og landskap, Steinkjer Ajourhold av DMK i NGIS med FYSAK F2.6 Kokebok Norsk institutt for skog og landskap, Steinkjer Innhold Forberedelser... 2 Innstillinger... 2 Uttrekk av DMK fra NGIS... 4 Åpning av ortofoto... 7 Redigering...

Detaljer

OBLIG 1 - WEBUTVIKLING

OBLIG 1 - WEBUTVIKLING OBLIG 1 WEBUTVIKLING Oppgave 1 Gå gjennom nettsiden arngren.net og list opp alle problemene du ser. Både i funksjonalitet/bruk og i koden bak. Problemer med funksjonalitet / bruk Uoversiktlig side For

Detaljer

Tjenestebeskrivelse. for. NRDB opprinnelsesmarkering

Tjenestebeskrivelse. for. NRDB opprinnelsesmarkering Tjenestebeskrivelse for NRDB opprinnelsesmarkering Versjon 1.3, august 2010 Nasjonal referansedatabase AS, c/o Infostrada AS, St Olavs plass 3, N- 0165 OSLO Side 1 av 8 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...3

Detaljer

GEO2311 Obligatorisk Innlevering 2

GEO2311 Obligatorisk Innlevering 2 GEO2311 Obligatorisk Innlevering 2 Skjermdump fra den ferdige nettsiden STUDENTER: Kia Simonsen Morten Kappelslåen Gjøvik 24.11.2015 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Rapport... 3 Statistisk data innsamling...

Detaljer

Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend»

Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend» Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend» 23.3.2006 Utarbeidet av: 2 Innlogging og beskrivelse av hovedelement i «backend» For å få tilgang til redigeringsmodul velges følgende

Detaljer

Administrering av SafariSøk

Administrering av SafariSøk Administrering av SafariSøk Administrering av SafariSøk Revisjonshistorie Revisjon $Revision: 1.6 $ $Date: 2003/08/05 12:44:02 $ Innholdsfortegnelse 1. Om programmet... 1 Generelt... 1 2. Fremgangsmåter...

Detaljer

SOSI Ledning og lednings datamodell

SOSI Ledning og lednings datamodell SOSI Ledning og lednings datamodell Erling Onstein Kartverket/SOSI-sekretariatet Foto: Terje Rønneberg, Asker kommune Innhold Om SOSI-standarden Gjeldende status på arbeidet med SOSI Ledning en presentasjon

Detaljer

Kap 3: Anvendelser av Internett

Kap 3: Anvendelser av Internett Kap 3: Anvendelser av Internett Hva er egentlig Internett? Skal studere de vanligste protokollene: Web E-post DNS Ansvarsområder og prosess-skille 1 Hva er egentlig Internett? Infrastruktur Tjenester Roller

Detaljer

Tjenestebeskrivelse. for. NRDB opprinnelsesmarkering

Tjenestebeskrivelse. for. NRDB opprinnelsesmarkering Tjenestebeskrivelse for NRDB opprinnelsesmarkering Versjon 1.1. juni 2007 Nasjonal referansedatabase AS, c/o Infostrada AS, St Olavs plass 3, N- 0165 OSLO Side 1 av 7 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...

Detaljer

Endringer fra versjon 5.6.5 til 5.7. Primus 5.7

Endringer fra versjon 5.6.5 til 5.7. Primus 5.7 Endringer fra versjon 5.6.5 til 5.7 Primus 5.7 Endringer fra versjon 5.6.5 til 5.7 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Endringer fra 5.6.5 til 5.7... 3 Integrasjon med KulturNav... 3 Oppsett

Detaljer

Veileder fra Skog og landskap AJOURHOLD AV AR5. Manuskart versjon 2014-10-24. Norsk institutt for skog og landskap, Pb 115, NO-1431 Ås

Veileder fra Skog og landskap AJOURHOLD AV AR5. Manuskart versjon 2014-10-24. Norsk institutt for skog og landskap, Pb 115, NO-1431 Ås Veileder fra Skog og landskap AJOURHOLD AV AR5 Manuskart versjon 2014-10-24 Norsk institutt for skog og landskap, Pb 115, NO-1431 Ås 1 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. KLARGJØRE MANUSKART... 3 2.1. Skrive

Detaljer

Om kart. Jon Holmen & Christian-Emil Ore. DH-seminar UiO 27.01.2015

Om kart. Jon Holmen & Christian-Emil Ore. DH-seminar UiO 27.01.2015 Om kart Jon Holmen & Christian-Emil Ore DH-seminar UiO 27.01.2015 T- og O-kart er fra 1472 Det eldste kjente trykket av et T- og O-kart er fra 1472 og viser at kontinentene er bebodd av etterkommerne etter

Detaljer

Dokumenter som skal inngå i en melding kan opprettes og signeres uavhengig av hverandre.

Dokumenter som skal inngå i en melding kan opprettes og signeres uavhengig av hverandre. Systembeskrivelse for eksterne aktører Med milepæl 3 gir Kartverket neste innblikk i den kommende løsningen for elektronisk tinglysing. Milepæl 3 gir eksterne aktører mulighet til å få innsikt i grensesnitt

Detaljer

Brukerveiledning. For importapplikasjon til Naturbase. Versjon 17. mars 2015

Brukerveiledning. For importapplikasjon til Naturbase. Versjon 17. mars 2015 Brukerveiledning For importapplikasjon til Naturbase Versjon 17. mars 2015 Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Rutiner for å legge data inn i Naturbase... 2 1.2 Leveranseinstrukser... 3 2. Om leveranse av data

Detaljer

Nasjonalt beredskapsarbeid og Geonorge

Nasjonalt beredskapsarbeid og Geonorge Dette bildet kan ikke vises for øyeblikket. Nasjonalt beredskapsarbeid og Geonorge Geomatikkdagene 2016 Erland Røed Kartverket Nasjonalt beredskapsarbeid Ris og ROS: Hvordan kan vår sektor bidra?.. To

Detaljer

Et forsøk på definisjon. Eksempel 1

Et forsøk på definisjon. Eksempel 1 Et forsøk på definisjon [Kurssidene] [ ABI - fagsider bibin ] Michael Preminger (michael.preminger@hioa.no) 19/08-15 Engelsklignende språk, med rigid syntaks, som kan brukes til å skrive instruksjoner

Detaljer

Romlig datamanipulering

Romlig datamanipulering Romlig datamanipulering Gunnar Tenge, 18.04.08 Romlige manipuleringsteknikker brukes i GIS-analyser. I denne artikkelen forklares alle manipuleringsteknikker som man kan forvente å finne i et GIS-program.

Detaljer

Dokumentasjon av XML strukturer for ByggSøk

Dokumentasjon av XML strukturer for ByggSøk Dokumentasjon av XML strukturer for ByggSøk 28. februar 2003 Per Thomas Jahr Innhold 1 Oversikt over skjemaer...1 2 Valg mellom import og include...2 3 Enkoding...2 4 Navnerom...2 5 Regler for navngiving

Detaljer

Forslag til nasjonalt utvekslingsformat for bibliografiske data

Forslag til nasjonalt utvekslingsformat for bibliografiske data Forslag til nasjonalt utvekslingsformat for bibliografiske data Jan Erik Kofoed, BIBSYS Nina Berve, Nasjonalbiblioteket Frank Berg Haugen, nasjonalbiblioteket Versjon 0.4 2009-03-01 1. Mål Finne et utvekslingsformat

Detaljer

Allma Eiendom og Distrikt - framtidsrettet webapplikasjon for norsk skogbruk

Allma Eiendom og Distrikt - framtidsrettet webapplikasjon for norsk skogbruk Allma Eiendom og Distrikt - framtidsrettet webapplikasjon for norsk skogbruk Innhold Forutsetninger, ønsker og mål Fase 1 tilgjengelig gjøring av eksisterende data Brukeropplevelse (Demo) Fase 2 registrering

Detaljer

geonorge - en geografisk tjenestebasert infrastruktur uten sidestykke.

geonorge - en geografisk tjenestebasert infrastruktur uten sidestykke. egovernment omstilling av offentlig sektor ved hjelp av IKT. geonorge - en geografisk tjenestebasert infrastruktur uten sidestykke. Seksjonsleder Erland Røed Nasjonalt Geografisk InformasjonsSenter, Statens

Detaljer

Nytt forvaltingsopplegg Produktspesifikasjon

Nytt forvaltingsopplegg Produktspesifikasjon Overgang til FKB 4.5 utfordringer Kristian Aune Kartverket Bergen Loen 24. mars 2015 Nytt forvaltingsopplegg Produktspesifikasjon Hvorfor nytt forvaltningsopplegg? Høgspentledninger og andre ledningsinstallasjoner

Detaljer

BAAN IVc. BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok

BAAN IVc. BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok BAAN IVc BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok Utgitt av: Baan Development B.V. P.O.Box 143 3770 AC Barneveld The Netherlands Trykt i Nederland Baan Development B.V. 1997. Med enerett. Informasjonen i dette

Detaljer

Allma Eiendom Brukerveiledning Allma Eiendom eies av Allskog, Mjøsen Skog og AT Skog. 1 Allma Eiendom - et innsynsverktøy for skogbruksplaner Dette er en enkel tjeneste for skogeiere, og her finner man

Detaljer

GISLINE Webinnsyn. Webklient: http://webhotel3.gisline.no/webinnsyn_sandnes/vis/webinnsyn_sandnes. Trykk på link - dette bildet kommer frem.

GISLINE Webinnsyn. Webklient: http://webhotel3.gisline.no/webinnsyn_sandnes/vis/webinnsyn_sandnes. Trykk på link - dette bildet kommer frem. GISLINE Webinnsyn Webklient: http://webhotel3.gisline.no/webinnsyn_sandnes/vis/webinnsyn_sandnes Trykk på link - dette bildet kommer frem. Søkefelt, søkeresultat synlig automatisk ved søk URL til identisk

Detaljer

Web fundamentals. Web design. Frontend vs. Backend 17.01.2008. Webdesign 17. januar 2008 3. Monica Strand

Web fundamentals. Web design. Frontend vs. Backend 17.01.2008. Webdesign 17. januar 2008 3. Monica Strand Web fundamentals Webdesign 17. januar 2008 Monica Strand Webdesign 17. januar 2008 1 Web design Fagområdet Web design inneholder flere disipliner Grafisk design Informasjonsdesign Brukergrensesnittdesign

Detaljer

Digitale bilder. Det er i hovedsak to måter å representere digitale bilder på: rastergrafkk (punkter) og vektorgrafkk (linjer og fater).

Digitale bilder. Det er i hovedsak to måter å representere digitale bilder på: rastergrafkk (punkter) og vektorgrafkk (linjer og fater). Høgskolen i Østfold Digital Medieproduksjon Oppgave T4/Digitale bilder Uke 38/23.09.10 Jahnne Feldt Hansen Digitale bilder Det er i hovedsak to måter å representere digitale bilder på: rastergrafkk (punkter)

Detaljer

Programmeringsrammeverk som kan installeres på Windows Mobiloperativsystem

Programmeringsrammeverk som kan installeres på Windows Mobiloperativsystem .NET Android AOSP Programmeringsrammeverk som kan installeres på Windows operativsystem Mobiloperativsystem Android Open Source Project. Har i oppgave å vedlikeholde og videreutvikle Android operativsystem.

Detaljer

Publiseringsveiledning for www.tromsfylke.no

Publiseringsveiledning for www.tromsfylke.no Publiseringsveiledning for www.tromsfylke.no Sist oppdatert 09.07.2013 av Khalil Dahbi Innholdsliste 1. Side:... 3 a. Lage en ny side:... 3 b. Endre innstilling til en side:... 3 c. Slette en side:...

Detaljer

Statens kartverks leveranser i den Norske infrastrukturen. STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET

Statens kartverks leveranser i den Norske infrastrukturen. STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET Statens kartverks leveranser i den Norske infrastrukturen. HVEM ER STATENS KARTVERK? MANGE FAGFELT INNEN EN ETAT. HVORFOR ETABLERE EN FORMIDLING? Kartverkets strategiplan 2010-2015: Formidling Kartverket

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB DSL Fullmaktsserver

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB DSL Fullmaktsserver PRODUKTBESKRIVELSE NRDB DSL Fullmaktsserver Versjon 1.0 juni 2008 Nasjonal referansedatabase AS, c/o Infostrada AS, St Olavs plass 3, N- 0165 OSLO Side 1 av 5 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2.

Detaljer

Vedlegg 1: Oversikt over noen mulige leverandører

Vedlegg 1: Oversikt over noen mulige leverandører Vedlegg 1: Oversikt over noen mulige leverandører OwnCloud / Owncloud Enterprise Owncloud er en open-source løsning, der det også finnes en enterprise-løsning. Owncloud støtter stort sett alle mulige bakenforliggende

Detaljer

Norge digitalt. nasjonal geografisk infrastruktur

Norge digitalt. nasjonal geografisk infrastruktur Norge digitalt nasjonal geografisk infrastruktur Einar Jensen, Statens kartverk einar.jensen@statkart.no +47 3211 8520 (a) +47 9508 5531 (m) St.meld. nr. 30 (2002-2003) 2003) «Norge digitalt» - et felles

Detaljer

www.kongsberg.com WORLD CLASS through people, technology and dedication

www.kongsberg.com WORLD CLASS through people, technology and dedication BarentsWatch teknlogiplattform Ole William Hansen Kongsberg Spacetec www.kongsberg.com WORLD CLASS through people, technology and dedication Nåværende situasjon Dagens situasjon når det gjelder tilgang

Detaljer

Veileder for leveranser <UTKAST>

Veileder for leveranser <UTKAST> Veileder for leveranser Tittel: Veileder for leveranser Utarbeidet av: Norge digitalt Søkeord: Veileder, leveranser, nedlastingstjenester, visningstjenester, søketjenester, omformingstjenester,

Detaljer

1. Intro om SharePoint 2013

1. Intro om SharePoint 2013 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Intro om SharePoint 2013 Stein Meisingseth 09.08.2013 Lærestoffet er utviklet for faget LO205D Microsoft SharePoint 1. Intro om SharePoint

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON FOR SOSIORAMA

KRAVSPESIFIKASJON FOR SOSIORAMA KRAVSPESIFIKASJON FOR SOSIORAMA Innhold 1. Forord... 2 2. Definisjoner... 3 3. Innledning... 4 3.1 Bakgrunn og formål... 4 3.2 Målsetting og avgrensninger... 4 4. Detaljert beskrivelse... 8 4.1 Funksjonelle

Detaljer

- reklamebannere mobil og tablet

- reklamebannere mobil og tablet Spesifikasjoner - reklamebannere mobil og tablet FINN.no Versjon 2.4 Sist oppdatert 16.08.2013 1. Innhold Innhold Introduksjon Målsetning Spesifikasjoner HTML Fysisk størrelse 225 px* Eksempler Størrelser

Detaljer

Sist oppdatert 25.06.2008 av GIS-ansvarlig Hans-Victor Wexelsen hvw@meldal.kommune.no

Sist oppdatert 25.06.2008 av GIS-ansvarlig Hans-Victor Wexelsen hvw@meldal.kommune.no Sist oppdatert 25.06.2008 av GIS-ansvarlig Hans-Victor Wexelsen hvw@meldal.kommune.no 1. Oppbygningen av kartverktøyet...3 2. Karttyper...3 3. Verktøylinjen...4 4. Søk i kartet...5 4.1 Søk på adresse...5

Detaljer

Eksamen i Internetteknologi Fagkode: IVA1379

Eksamen i Internetteknologi Fagkode: IVA1379 Høgskolen i Narvik Side 1 av 5 Eksamen i Internetteknologi Fagkode: IVA1379 Tid: Mandag, 07.06.04, 9:00-12:00 Tillatte hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler tillatt. Eksamen består av 4 oppgaver

Detaljer

Mal: Bransjens kravspesifikasjon (K2)

Mal: Bransjens kravspesifikasjon (K2) Bransjens kravspesifikasjon K2 Formål Bransjens kravspesifikasjon er et sentralt dokument i avtalene som inngås mellom partene for IT- løsningene i BIT Reiseliv. Formålet er å fange opp svakheter i kravspesifikasjonene

Detaljer

Mamut Open Services. Mamut Kunnskapsserie. Kom i gang med Mamut Online Survey

Mamut Open Services. Mamut Kunnskapsserie. Kom i gang med Mamut Online Survey Mamut Open Services Mamut Kunnskapsserie Kom i gang med Mamut Online Survey Kom i gang med Mamut Online Survey Innhold MAMUT ONLINE SURVEY... 1 KOM I GANG MED MAMUT ONLINE SURVEY... 3 MAMUT-BRUKERE: OPPRETT

Detaljer

Digitalt planregister og kvalitetsheving. Fordeler ved et fullstendig digitalt planregister

Digitalt planregister og kvalitetsheving. Fordeler ved et fullstendig digitalt planregister Digitalt planregister og kvalitetsheving Fordeler ved et fullstendig digitalt planregister Fordeler ved bruk av plandata BILDER Tilgang til informasjon i planregister og det offentlige kartgrunnlag forskriften

Detaljer

Geonorges distribusjonsløsning

Geonorges distribusjonsløsning Geonorges distribusjonsløsning Etablering av distribusjonsløyper Oppslagsregime Visningsregime Lagringsregime Distribusjonsregime PostGIS? Ja, allerede bestilt i Geonorge Men kun for lagring og synking/kopiering

Detaljer

MRS Medisinske Registreringssystem Helse Midt-Norge. Mats B. Pettersen, Monica Ramberg Trondheim 9. oktober 2007

MRS Medisinske Registreringssystem Helse Midt-Norge. Mats B. Pettersen, Monica Ramberg Trondheim 9. oktober 2007 MRS Medisinske Registreringssystem Helse Midt-Norge Mats B. Pettersen, Monica Ramberg Trondheim 9. oktober 2007 Overordnet MRS er et rammeverk for å utvikle registreringssystemer på web. Ett system - flere

Detaljer

Hva skjer i den norske geografiske infrastrukturen (NSDI) frem mot 2020. Kåre Kyrkjeeide

Hva skjer i den norske geografiske infrastrukturen (NSDI) frem mot 2020. Kåre Kyrkjeeide Hva skjer i den norske geografiske infrastrukturen (NSDI) frem mot 2020 Kåre Kyrkjeeide KARTDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET Hva skjer i den norske geografiske infrastrukturen frem mot 2020 NSDI i 2020 -

Detaljer

Naturbase 4. Nettverkssamling 18.1.2012 Seniorrådgiver Pål Theodorsen

Naturbase 4. Nettverkssamling 18.1.2012 Seniorrådgiver Pål Theodorsen Naturbase 4 Nettverkssamling 18.1.2012 Seniorrådgiver Pål Theodorsen Hva Naturbase er Naturbase er et fagdatasystem som eies av DN. Dagens versjon er Naturbase 3. Gjennom Naturbase 3 forvaltes følgende

Detaljer

Bruk av geodatatjenester i Norge digitalt. Geodatasamverkan 22. november - 2012

Bruk av geodatatjenester i Norge digitalt. Geodatasamverkan 22. november - 2012 Bruk av geodatatjenester i Norge digitalt Geodatasamverkan 22. november - 2012 Innhold Norge digitalt 10 år med samarbeid Tjenestebasert infrastruktur Gjennomføring av geodatalov og INSPIRE Eksempler på

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Servitutter. Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Servitutter. Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter...1 0 Orientering

Detaljer

Kravspesifikasjon. Leserveiledning Kravspesifikasjonen består av følgende deler: Presentasjon Om bedriften

Kravspesifikasjon. Leserveiledning Kravspesifikasjonen består av følgende deler: Presentasjon Om bedriften Kravspesifikasjon Presentasjon Hovedprosjektet gjennomføres ved Høgskolen i Oslo, avdelingen for ingeniørutdanning. Målet med oppgaven er å utvikle en online webshop for bestilling av postkasser. Dette

Detaljer

Tjenestebeskrivelse. for. NRDB Opprinnelsesmarkering

Tjenestebeskrivelse. for. NRDB Opprinnelsesmarkering Tjenestebeskrivelse for NRDB Opprinnelsesmarkering Versjon 1.09 August 2007 Nasjonal referansedatabase AS, c/o Infostrada AS, St Olavs plass 3, N-0165 OSLO Side 1 av 7 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...

Detaljer

Follos nye kartportal WEB 3

Follos nye kartportal WEB 3 Follos nye kartportal WEB 3 Innholdsfortegnelse Inngangsportal Side 3 Oversikt over de ulike kart-klientene Side 4 Panorer og zoom med mere vist i Follokart-klienten Side 7 Kartlagsliste vist i krets-klienten

Detaljer

Intro til WWW, HTML5 og CSS

Intro til WWW, HTML5 og CSS Intro til WWW, HTML5 og CSS Håkon Tolsby 20.08.2015 Håkon Tolsby 1 World Wide Web Webserver: Programvare som distribuerer websider og/eller maskin hvor programmet kjører Webbrowser (nettleser): Program

Detaljer

LocalBank Prosjektbeskrivelse

LocalBank Prosjektbeskrivelse LocalBank Prosjektbeskrivelse INNHOLD MÅL... 2 STRUKTUR... 2 IMPLEMENTASJON AV ILOCALBANKREPOSITORY... 3 GUI... 4 EXCEPTION... 4 KODE... 4 NOEN KLASSER OG SPESIELLE EMNER SOM DE VISER... 5 KLASSE DIAGRAMMER...

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Webhotelltjenester

Tjenestebeskrivelse Webhotelltjenester Tjenestebeskrivelse Webhotelltjenester Sist endret: 2004-12-01 Innholdsfortegnelse 1 INTRODUKSJON... 3 1.1 GENERELT... 3 1.2 NYTTEVERDI WEBHOTELLTJENESTER FRA TELENOR... 3 2 FUNKSJONALITET... 4 2.1 INNHOLD

Detaljer

Http- og WebServices funksjoner

Http- og WebServices funksjoner Http- og WebServices funksjoner Side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Introduksjon Hvordan bruke HTTP(S) POST/GET funksjonene i TakeCargo Sende meldinger Motta meldinger (get) Oversikt over WebServices

Detaljer

Høringsnotat ny delversjon av Referansekatalog for anbefalte og obligatoriske IT-standarder i offentlig sektor, våren 2015

Høringsnotat ny delversjon av Referansekatalog for anbefalte og obligatoriske IT-standarder i offentlig sektor, våren 2015 Høringsnotat ny delversjon av Referansekatalog for anbefalte og obligatoriske IT-standarder i offentlig sektor, våren 2015 1 Innhold 1. Bakgrunn og innledning... 3 2. Standarder for publisering av nettleserbaserte

Detaljer

Geosynkronisering. En nasjonal standard for synkronisering av geografisk informasjon

Geosynkronisering. En nasjonal standard for synkronisering av geografisk informasjon Geosynkronisering En nasjonal standard for synkronisering av geografisk informasjon Definisjon GeoSynkronisering definerer en nasjonal standard for synkronisering av geografisk informasjon mellom datasystemer

Detaljer