ISY WinMap WebInnsyn. Videregående kurs. PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ISY WinMap WebInnsyn. Videregående kurs. PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version http://www.pdffactory.com"

Transkript

1 ISY WinMap WebInnsyn Videregående kurs

2 Vi skal se på : * AVANSERTE SØK : -Matrikkelsøk, nabolister -Søk i ulike kartbaser -Søk i folkeregisteret *LGIS * TEGNING -Tegning av objekttyper -Import/eksport av kartdata * Bruk av WMS data * KOMTEK

3 Naboliste For å lage naboliste, velg først den aktuelle eiendommen ved å klikke i kartet. I vindu til venstre får du valget Naboliste. Nabolistefunksjonen finner eiendommer med felles grense som et utgangspunkt.

4 Naboliste Det kan være ønskelig å legge til flere enn de som fysisk grenser inntil valgt eiendom. Klikk på naboer i kartet for å legge til i flere i lista Fjern fra lista ved å klikke på de røde kryssene. Tøm fjerner alle fra lista. Klikk på utvalg for å få flere muligheter for å velge naboer Legg til gnr/bnr/fnr ved å skrive inn og trykke Legg til Velg med polygon Velg med trasé, med eller uten buffer Velg med objekt

5 Naboliste - trasé Velg eiendommer langs en trasé, evt. med buffer:

6 Naboliste - polygon Velg naboer v.h.a. et tegnet polygon. Alle eiendommer som er helt eller delvis innenfor polygonet kommer med.

7 Naboliste Man kan også velge eiendommer ved hjelp av et fritt valgt objekt i kartet, for eksempel reguleringsplanområde eller en kraftlinje. NB: utvalgskriteriene kan kombineres fritt. Om noen eiendommer velges flere ganger, kommer de likevel bare en gang i lista.

8 UTSKRIFT AV NOBOLISTER To muligheter Alt 1: Denne skriver ut til skriver, evt. pdf fil. Alt 2: kommer vi til under rapportfunksjoner. Her kan rapporten eksporteres til regneark (excel).

9 Oppgave 1 1. Finn en eiendom i din kommune du vil lage naboliste for. 2. Prøv ulike funksjoner: a. Legg til flere eiendommer i lista ved å peke og klikke b. Skriv inn gnr/bnr/fnr/snr direkte c. Fjern alle de valgte fra lista d. Legg nye eiendommer v.h.a. et polygon e. Legg til ved å tegne en trasé med buffer 20 meter

10 Rapportfunksjoner: Type rapporter: Eiendomsdata Bygningsdata Befolkningsdata Markslag

11 Rapportfunksjon Rapportfunksjonsknapp, må være innlogget: Brukernavn: paulsen Passord: nummer9 Får da tilgang til 5 ulike rapportfunksjoner. Disse rapportene kan da eksporteres inn i excel for videre bearbeiding. Eiendomsinformasjon (for eksempel naboliste), bygningsinformasjon, befolkningsdata, befolkningsanalyse og AR5 informasjon.

12 Oppgave 2 Bruk rapportfunksjonen befolkningsanalyse Hvor mange barn med alder 5 år finnes innen 500 meter fra Dokka Barneskole? Hvordan fordeler de seg på gutter og jenter? Bruk rapportfunksjonen eiendomsinformasjon og lag en naboliste (velg med f. eks. polygon).

13 Søk i kartbaser Databasesøk kan brukes til å gjøre søk på egenskaper i de datakildene som er tilkoblet i WebInnsyn Velg dataforbindelse, objekttype, egenskap(er) og kriterie(r) Eks: BYGGNR = Eks: BYGGTYP_NBR = 111 NB! Søker i hele regionen, bruk kommunenr, evt. hak av søk innenfor kartutsnitt.

14 Søk i kartbaser Resultatet av søket vises i et eget vindu. Klikk på Kart og valgt objekt vises i kartet. Eller marker flere linjer i kartet for å vise disse.

15 Oppgave 3 1. Søk opp byggnr Forsøk å zoome til eiendommen. 3. Prøv deg på et annet søk som du mener kan være nyttig.

16 LGIS LGIS er en forkortelse for Landbruksforvaltningens Geografiske InformasjonsSystem. En kan søke på grunneiendommer og landbrukseiendommer, og WebInnsyn viser alle grunneiendommer som inngår, samt beliggenhet og utbredelse av teigene for en landbrukseiendom. Gårdskart produseres basert på arealressursdata (AR5) og eiendomsdata (Matrikkelen). AR5 presenteres i henhold til standard presentasjonsregler. Arealstatistikk viser sum av arealer basert på arealressurs for valgt eiendom.

17 LGIS Funksjonene i LGIS er knyttet til følgende datakilder: LREG (Landbruksregisteret, representasjonspunkt for landbrukseiendommenes driftssenter) Matrikkelen (digitalt eiendomskart med eiendomsteiger) AR5 (digitalt arealressurskart) Matrikkel- og AR5-datakildene benyttes i LGIS i arealanlyser ved såkalt overlay-analyse (spatial queries) mellom datasettene. Dette utføres for å finne arealer ut fra hvilken arealressurs vi har innen hver eiendom. Aktuelle eiendommer finnes gjennom en kobling mellom LREG og Matrikkelen.

18 LGIS Klikk på Landbrukseiendom.

19 LGIS - søk Søk på gnr, gnr/bnr eller LGID direkte. Aktuelle eiendommer fra LREG listes opp. Her kan du velge bruksnummer og festenummer, hvis ikke allerede oppgitt. Ønsker du å vise flere landbrukseiendommer samtidig, kan du legge til disse her ved å benytte pluss-knappen. Du kan eventuelt også fjerne eiendommer fra lista (rødt kryss).

20 LGIS - søk Ved å klikke på Grunneiendommer, listes grunneiendommene og tilhørende teiger til de/den valgte landbrukseiendommen(e). Du kan se hvor hver eiendom eller teig befinner seg ved å klikke i lista. Huk bort de du ikke vil ha med i gårdskartet, og klikk Markslag. De valgte eiendommene vil tegnes ut i kartet snittet med flatene fra datasettets hovedklasser. Under kartet vises en enkel statistikk over arealfordeling basert på eiendom og arealtype.

21 LGIS - gårdskart for eiendom med 3 teiger

22 LGIS - gårdskart for 1 av teigene

23 LGIS - arealstatistikk Statistikken på markslag og eiendom kommer under kartet. En kan velge å få denne opp i eget vindu hvis den er vanskelig å lese, klikk på Nytt vindu, til høyre under statistikken.

24 LGIS - utskrift Gårdskartet kan skrives ut med statistikk og tegnforklaring ved å huke av for dette i utskriftvinduet. Tegnforklaring og statistikk kan plasseres på egen utskriftside. Innhold, utseende og layout på tegnforklaringen kan også justeres. Beregnet areal vises i titlene i tegnforklaringa.

25 Oppgave 4 1. Søk på LGID 100/1 i Nordre Land kommune. 2. Lag gårdskart for eiendommen. 3. Klargjør gårdskart for utskrift, tilpass tegnforklaring og plasser den og arealstatistikk på eget ark. 4. Lag tilsvarende gårdskart for en av teigene på gnr 54 bnr 1

26 Tegneverktøy Det finnes funksjoner i WebInnsyn for redigering og konstruksjon. Tegneverktøyet åpner et vindu til venstre med ulike valg: Vinkel: valg for vinkel mellom linjene man konstruerer. Konstruksjon: starter konstruksjonen. Nye objekter: bestemmer hvilke felter som er tilgjengelig for nye objekter i kartet. SOSI: nye objekt følger SOSI-definisjon for objekttypene bygningsenhet eller veranda, egenskaper kan fylles ut i ferdig definerte felter Fri type, frie egenskaper: nytt objekt følger ingen standard, og egenskapsfeltene må oppgis av brukeren.

27 Tegneverktøy Lagre data til database: Konstruerte objekter kan lagres i en Access-database som kan brukes i ISY WinMap Hente data fra database: Kan hente data fra en Access-database

28 Tegneverktøy Konstruerte objekter kan lagres i en Access-base og lastes ned eller sendes som link i en e-post Klikk på Lagre data til database, deretter Send geometri -knappen Klikk på Last ned for å laste ned og lagre Access-basen Klikk på Send e-post med link for å sende link for nedlasting til en eller annen

29 Tegneverktøy Når et objekt er konstruert kan en få opp et vindu hvor en kan legge inn egenskaper ved å dobbeltklikke på objektet. Egenskapsverdier kan fylles ut, felt kan fjernes ved å trykke på X, og legges til ved å klikke på +. For frie typer ser egenskapsvinduet tomt ut, og brukeren må legge til felt og verdier etter behov. Feltnavn og datatype (for eksempel fra heltall til dato) endres ved å trykke på?

30 Oppgave 5 1. Søk deg fram til Furulund barnehage. 2. Konstruer et tillbygg med 90gr vinkler og sider som er 17meter og 15 meter. 3. Endre symboliseringen av det nye objektet, så det skiller seg klart fra de andre bygningene i kartet. 4. Legg inn noen egenskaper for det nye objektet. 5. Tegn en sirkel i kartet (fri type), og lag egenskapsfeltene Områdenavn av type tekst, Områdetype av type tekst og Dato av type dato. 6. Tegn et punkt i denne sirkelen og lag feltene Funntype av type tekst og Funndato av type dato. 7. Legg inn en tekst ved sirkelen som sier Arkeologisk utgraving juni-august 2007.

31 Bruk av WMS-tjenester I WebInnsyn er det lagt opp til å bruke WMS-tjenester fra Norge Digitalt. En del tjenester er lagt inn i løsningen, og kan velges fra liste, andre tjenester kan legges til av bruker selv til bruk i den aktuelle sesjonen. Ved åklikke på ikonet servere til venstre: får en opp oversikt over WMS Andre tilgjengelige WMS-servere kan en finne på Her kan en velge en av de som ligger inne eller legge til en ny.

32 Bruk av WMS-tjenester For å legge til en WMS-tjeneste, klikk på WMSknappen og velg fra lista. Du kan velge om du vil legge WMS-datalaget foran eller bak de andre tegnforklaringslinjene. Det avhenger av datasettet. Du kan også flytte det senere. Noen WMS-tjenester krever spesielle visningskoordinatsystem for å tegnes opp. Du vil få en feilmelding dersom det koordinatsystemet du har i WebInnsyn ikke er støttet. Skift koordinatsystem og prøv på nytt i tilfelle.

33 Bruk av WMS-tjenester En kan få opp egenskapsdata til objektene også i WMS-datalag. Klikk på det blå informasjonsikonet ved tegnforklaringslinjen og klikk deretter på et objekt av den valgte objekttypen i kartet.

34 WMS - flomsoner

35 WMS - Norge i bilder

36 WMS - SK FKB

37 WMS - administrativ inndeling

38 Oppgave 6 1. Test bruk av ulike WMS-tjenester. 2. Hent fram egenskapsdata for noen av objektene i WMS-lagene.

39 Lagre URL til bestemt kartutsnitt En kan lagre en URL til et bestemt kartutsnitt i WebInnsyn, enten for å dele med andre, eller for egen bruk. Ved å bruke den lagrede URL en kan du gå rett til det utsnittet du har lagret i stedet for å starte WebInnsyn på vanlig måte og gå via oversiktskartet. Bruk knappen Generer URL for gjeldende utsnitt

40 Lage URL til bestemt kartutsnitt Åpne applikasjon: Link: åpner nytt WebInnsyn-vindu med samme utsnitt. URL en står i adressefeltet i Internet Explorer. Denne er lang, og uhensiktsmessig å for eksempel dele med andre. Eks: oteno&east= &north= &scale=4000&themeflags=eaaee ABAAOPLPD&DisplayFlags=KPPPAAADPPDAA AOPPPPPPPPPPPLPPPPPPPPPPPPPDAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAIPPPPOPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP&po isrs=epsg:32632&vwr=asv

41 Lage URL til bestemt kartutsnitt TinyURL Lager kortere URL til det samme utsnittet. TinyURL er en uavhengig tjeneste. Samme eksempel som ovenfor blir: Standard kartinnhold: Hvis denne ikke er huket av vil bruk av lagret URL i tillegg til å hente rett utsnitt, også bruke valgt innhold (kartlag). Med denne huket av vises i stedet standardkartet i rett utsnitt når URL en brukes. Kun kart: Velg PNG eller JPEG. Det lagres på samme måte en lang eller kort link til utsnittet, men det er bare kartet, ikke hele applikasjonen, som åpnes i Internet Explorer.

42 Lage URL til bestemt kartutsnitt TinyURL: Aktuell URL er ringet rundt.

43 Oppgave 7 1. Finn adressen GNR 121 BNR Lag en TinyURL 3. Merk og kopier URL en. 4. Steng WebInnsyn, åpne Internet Explorer på nytt og lim inn URL en i adressefeltet.

44 KomTek-integrasjon-1 KomTek-integrasjon finner en ved å klikke på en eiendom Valgt eiendom kommer opp i lista Klikk Lagre til KomTek XML for å lagre GID en som KomTek XML-fil En kan også sende eiendomsinfo til en valgt KomTek-modul

45 KomTek-Integrasjon-2 For å få full nytte av denne må en ha KomTek programvare. Avgiftsbokser er gjort tilgjengelig i WebInnsyn under tegnforklaringsflippen. Kryss av for kommunale avgifter og det kommer opp ulike avgiftsbokser i kartet.

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte)

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte) : Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte) nyweb.no as (2008) Side: 1 av 14 Innhold: Pålogging:... 4 Administrasjonsforsiden:... 5 Legge til Ny artikkel :... 6 Legge til Nytt vedlegg

Detaljer

Melding om enkelt byggetiltak

Melding om enkelt byggetiltak Melding om enkelt byggetiltak En veiledning for deg som vil gjøre det på nett Det Digit a le Tr øndela g Det Digit a le Tr øndela g Skjema på internett eller papir? Skal du utføre et enkelt byggetiltak

Detaljer

Kom i gang med InfoWeb Select. - Finn dine beste kunder, og målrett markedsføringen!

Kom i gang med InfoWeb Select. - Finn dine beste kunder, og målrett markedsføringen! Kom i gang med InfoWeb Select - Finn dine beste kunder, og målrett markedsføringen! Innhold 1. Visste du at det hvert år... 3 2. Logg inn i InfoWeb Select... 3 Endre passord ved første logg inn... 3 Ordinær

Detaljer

Medlemshåndtering eroom

Medlemshåndtering eroom Medlemshåndtering eroom Norsk versjon 7.3 JOINT Collaboration AS www.joint.no Medlemshåndtering i eroom V7.3 Hvem kan legge til og invitere medlemmer i et eroom?...3 Når legges medlemmer inn i et rom?...3

Detaljer

Versjon 1 4.5.2006. Utarbeidet av: Erik Svendsen

Versjon 1 4.5.2006. Utarbeidet av: Erik Svendsen Manual for valg av sidemal, skjule sider i meny, laste opp filer for nedlasting, gjøre sider eller innhold bare tilgjengelig for innlogga brukere,legge inn akronymer/forkortelser og legge inn brukere/brukergrupper.

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

OpenOffice.org Database

OpenOffice.org Database OpenOffice.org Database Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Base Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum Postboks

Detaljer

Bruker- dokumentasjon. for. Norsk Kompetanseregister

Bruker- dokumentasjon. for. Norsk Kompetanseregister Bruker- dokumentasjon for Norsk Kompetanseregister Kortinnehaver Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kortinnehaver..4 Innlogging... 4 Innlogging med kompetansebevis... 4 Innlogging fra Internett...

Detaljer

Memoz brukerveiledning

Memoz brukerveiledning Memoz brukerveiledning http://memoz.hib.no Pålogging...1 Oversikt...2 Profilside...2 Inne i en memoz...3 Legg til ting...3 Tekstboks...3 Rediger og flytte på en boks...4 Bildeboks...5 Videoboks...7 HTML-boks...7

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad uten ansvarsrett... 3 2 Innlogging... 6 3 Endring av brukerprofil... 6 4 Utfylling

Detaljer

Kom i gang med Jordplan

Kom i gang med Jordplan Kom i gang med Jordplan Hovedpunkter Innlogging Åpningsbildet Skifter Vekster Jordprøver Kalkplaner Gjødselplaner Lager Registrering av arbeid Sist oppdatert Mars 2013 Innholdsfortegnelse Jordplan... 3

Detaljer

Hva er nytt i GeoGebra 3.0? Sigbjørn Hals

Hva er nytt i GeoGebra 3.0? Sigbjørn Hals Hva er nytt i GeoGebra 3.0? Sigbjørn Hals 1 Dersom du vil ha en fullstendig oversikt over det som er nytt i versjon 3.0, kan du gå til denne nettsida: http://www.geogebra.org/static/geogebra_release_notes_prerelease.txt

Detaljer

ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8

ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8 ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 Portal 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8 Redigere dokumenter 9 Bruke det interne e-postsystemet 10

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere Grunnmanual for lærere Dette er en innføring i den grunnleggende funksjonaliteten i Fronter. Fronter er en læringsplattform og er veldig fleksibel. På grunn av denne fleksibiliteten, og at ikke to lærerne

Detaljer

OpenOffice.org Regneark

OpenOffice.org Regneark OpenOffice.org Regneark Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Calc Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum Postboks

Detaljer

Veiledning hjemmeside Stjørdal Friidrettsklubb

Veiledning hjemmeside Stjørdal Friidrettsklubb Veiledning hjemmeside Stjørdal Friidrettsklubb Hjemmesida med adressen www.sfik.no er åpen for alle. Hvis du skal publisere et innlegg på hjemmesida må du logge deg inn med brukernavn og passord. Dette

Detaljer

Brukerveiledning SalesOnline

Brukerveiledning SalesOnline Brukerveiledning SalesOnline Versjon 3.0 30.03.2009 Innholdsfortegnelse Innledning......3 Prospecting + kundeoppfølging = Visma SalesOnline...3 Tilgang til 890.000 firmaer......3 Innhold i SalesOnline......3

Detaljer

Sikkerhetsrapportering

Sikkerhetsrapportering Innhold Sikkerhetsrapportering... 2 Bestilling av rapporter... 2 Forklaring av rapporten i rapportvinduet... 4 Rapport-trestruktur... 4 Filtrering... 4 Implisitt tilgjengelig data... 4 Oppfrisking av rapporten...

Detaljer

OpenOffice.org Presentasjon

OpenOffice.org Presentasjon OpenOffice.org Presentasjon Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Impress Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum Postboks

Detaljer

PC-AXIS-2006. Brukerveiledning for tabelluttak og bearbeiding av data

PC-AXIS-2006. Brukerveiledning for tabelluttak og bearbeiding av data PC-AXIS-2006 Brukerveiledning for tabelluttak og bearbeiding av data 04.01.2007 Innledning Nyheter i PC-Axis 2006 Nyhet i PC-Axis 2006 - En funksjon for innspilling av aktiviteter gjordt i PC-Axis som

Detaljer

Her er en enkel bruksanvisning på administrasjonspanelet til hjemmesiden din på QTSystems.

Her er en enkel bruksanvisning på administrasjonspanelet til hjemmesiden din på QTSystems. Her er en enkel bruksanvisning på administrasjonspanelet til hjemmesiden din på QTSystems. Redigert 10.februar 2010. For at det skal bli lettere å lese denne manualen kan du justere størrelsen på dette

Detaljer

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools.

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. Kom i gang med Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. i-tools er et produkt fra Innhold Innhold... 2 Om i-tools... 3 Om InBusiness...

Detaljer

Brukerveiledning. for publiseringsløsningen. Dashboard CMS. Utarbeidet av

Brukerveiledning. for publiseringsløsningen. Dashboard CMS. Utarbeidet av Brukerveiledning for publiseringsløsningen Dashboard CMS Utarbeidet av Sist revidert: 24.05.2013 Forord Denne brukerveiledningen er laget som et hjelpemiddel for raskt å komme i gang med redigering av

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av Elektronisk behandling av rettemeldinger Versjon 1.10 04.09.13 Side 1 av 18 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 BRUKERDOKUMENTASJON FOR ELEKTRONISK

Detaljer

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5.

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5. WisWeb Navi, kurs Innhold Side 1. Bakgrunn 2 2. Bruke WisWeb 4 3. Innebygde moduler 11 4. Navi-moduler 13 5. WisWeb-moduler 17 6. Moduler for systemadmin 17 7. SSO-admin 21 8. Import 21 Kurs i WisWeb Navi,

Detaljer

KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING

KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING Denne manualen er en hjelp til førstegangsbrukere av Schenkers Online Booking Service. Vår online booking service kan brukes til å bestille transport av eksportsendinger

Detaljer

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk Side 1» Søk i Medlemsnett Søk i Medlemsnett Alle databaser og medlemsregister har søk på forskjellige måter. Dette har også Medlemsnett. Det finnes enkle raske fritekst søk, og det finnes et avansert søk

Detaljer

Brukermanual Idium portal 4.xx

Brukermanual Idium portal 4.xx Brukermanual Idium portal 4.xx Versjon 31.08.2012 - Beta_09.21 Gratulerer med nye nettsider! Vi håper og tror at dere vil bli fornøyd. Denne brukermanualen skal forklare det som er standard for portaløsninger

Detaljer

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR Innhold 1. Innlogging i systemet... 3 2. Forsiden av portalen... 3 3. Redigere spørreskjema... 4 3.1 Spørsmål skal

Detaljer