Antall oppgaver: 6. Alle trykte og skrevne hjelpemidler

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Antall oppgaver: 6. Alle trykte og skrevne hjelpemidler"

Transkript

1 "..{ ~ høgskolen i oslo t:mne:--dtstribuerte informasjonssystemer Emnekode:SO I 34A ~,6ruppe(r):3AA.3AB,3AC,3AD,3AE,3Af I Dato:08. I Faglig veileder: Frode Eika Sandnes Eksamenstid:9-14 Eksamensoppgaven består av: Antall sider (in-kr forsiden):5 Antall oppgaver: 6 Antall vedlegg: i rnatte h T e!fpem Idrer: Alle trykte og skrevne hjelpemidler Kandidaten må selv kontrollere at oppgavesettet er fullstendig. Ved eventuelle uklarheter i oppgaveteksten skal du redegjøre for de forutsetninger du legger til grunn for løsningen. Merk: I de oppgavene det spørres etter programkode er konsept og fremgangsmåte viktigere enn eksakt syntaks. Alle svar bør fattes i korthet. Kandidaten belønnes ikke etter lengde på besvarelsen. I mange tilfeller vil bruk nøkkelord være tilstrekkelig. Avdeling for ingeniørutdanning. Cort Adelersgate Oslo. tlf: faks:

2 EKSAMENSOPPGAVE-HØGSKOLENIOSLO Fag: Fag nr. Dato: Eksamenstid: Grupper: Antall sider: Antall oppgaver: Faglig veileder: Tillatte hjelpemidler: Merk: Distribuerte informasjonssystemer SO134A Mandag 8. desember, :00-14:00 3AA, 3AB, 3AC, 3AD, 3AE, 3AF 4 6 Frode Eika Sandnes Alle trykte og skrevne hjelpemidler. I de oppgavene det spørres etter programkode er konsept og fremgangsmåte viktigere enn eksakt syntaks. Alle svar bør fattes i korthet. Kandidaten belønnes ikke etter lengde på besvarelsen. I mange tilfeller vil bruk nøkkelord være tilstrekkelig Oppgave 1: (16%) Separering av grafisk design og applikasjonslogikk l) (6%) En portal skal liste ut den lille multiplikasjonstabellen ved hjelp av et bibliotek med egendefinerte markører. Bakgrunnsfargen i tabellen skal varieres slik at første rad har farge l, andre rad har farge 2, tredje rad har farge l og fjerde rad farge 2 osv. Hvordan kan man implementere et markørbibliotek som muliggjør dette og som samtidig separerer grafisk design og applikasjonslogikk? a) (4%) Demonstrerdin ide ved å skissere en enkel j sp-side (minimal bruk av htrnl-markup ). b) (2%) Skisser også en tilhørende TLD (Tag Library Descriptor) fil for markørene du lager (ikke inkluder detaljer som for eksempel DOCTYPE og description etc. Du skal ikke skissere markørhåndteringskoden). 2) (10%) En portal for barneskoleelever skal gjøre det mulig for elevene å laste opp sine egne tegninger de har skannet inn slik at disse lagres i en database. Hvordan ville du implementert et slikt system og allikevel bevart separering av grafisk design og applikasjonslogikk? a) (3%) Skisser kort komponentene du ville benyttet for å implementere opplastning og hvordan de henger sammen (ikke skriv kode). b) (3%) Skisser kort komponentene du ville benyttet for å implementere nedlastning av bilder og hvordan de henger sammen (ikke skriv kode). c) (2%) Skisser en SQL tabell med datatyper som kan brukes til å lagre bildene. d) (2%) Ved nedlastning av bildet er det ønskelig at bildet vises direkte i nettleseren i stedet for at brukeren får spørsmål om de ønsker å laste ned filen. Hvordan gjøres dette?

3 Oppgave 2: (20%) Servlets Moromannen og smartingen Bjarte ønsker seg et nettsted som har forskjellig grafisk stil hver gang en gjest besøker nettstedet. Bjarte basere hele sitt nettsted på stilark med navn bjarte.css som ligger i roten på nettstedet og statiske html-sider. Bjarte bruker hovedsaklig hl-markøren for overskrifter og p-markøren for tekst. Bjarte ønsker at fargen på fonten, og at bakgrunnen på sidene skal variere hver gang sidene besøkes. Du må hjelpe bjarte med å lage en servlet som kan generere dynamisk stilark-kode for sidene. ) (4%) Lag en servlet (Stilark.java) som genererer et dynamisk stilark hvor fontfargen til hl og p markørene, samt bakgrunnsfargen på siden varierer hver gang servleten kalles. 2) (4%) Bjarne ønsker ikke at noen av html-dokumentene skal endres. Hvordan konfigureres servleten slik at den kalles på riktig tidspunkt fra html-sidene? 3) (4%) Du skal utvide servleten (Stilark2.java) slik at den kan konfigureres til å endre fargen til en spesifikk attributt (for eksempel bakgrunnsfarge og fontfarge) til en spesifikk html-markør (for eksempel table, tr og td). Vis et kort eksempel på en slik servlet-konfigurasjon hvor man spesifiserer en slik markør og tilhørende atributt. 4) (4%) En annen servlet GjestSensor i samme applikasjon overvåker hvor mange brukere som ser på sidene til Bjarte. GjestSensor vil til en hver tid publisere antall brukere i applikasjonskonteksten med navn "antall_brukere" og verdi som en tekststrengversjon av et heltall, for eksempel "13". Utvid Stilark servleten fra del oppgave 1) slik at man får rød farge på sidebakgrunnen hvis det er mange brukere (100 eller mer), og blå farge på bakgrunnen hvis det er få brukere (O), en proporsjonal blårød mellomfarge hvis antall brukere faller mellom O og ) (4%) Vis hvordan servleten ideloppgave 1) kan implementere som en JSP side med scriptlets og utrykk. Oppgave 3: (12%) Containeren 1) (4%) Hvilke aspekter aven applikasjon kan overlates til containeren (nevn kun de aspektene som er beskrevet i løpet av kurset)? 2) (4%) Hva er fordelene med å benytte containerfunksjonalitet framfor å plassere funksjonaliteten i applikasjonen? 3) (4%) Hvorfor er standarder viktige når vi arbeider med containere?

4 Oppgave 4: (27%) Java Server Pages (3%) Du skal skissere TLD oppføringen til en kroppsmarkør "karakter" som lar sidedesigneren spesifisere en prosentkarakter (0..100) via atributten "verdi", og deretter eksportere en bønne av typen som er spesifisert i oppgave 5 (KarakterBønne). 2) (4%) Du skal skissere en TEl (Tag Extra Info) klasse som validerer gyldigheten av atributtverdien (verdien må være i intervallet ). 3) (3%) Skisser feilhåndtering på en j sp-side som benytter karaktermarkøren ved hjelp av feildirektivet slik at avslørende feilmeldinger på tjeneren skjules. 4) (3%) Hvorfor er feilhåndteringsmekanismen i del oppgave 3) viktig? 5) (6%) Du skal utvide karaktennarkøren slik at det blir en itererende markør. For hver iterasjon skal karakteren reduseres med 10% fra originalkarakter til stryk (F), for eksempel D, E og F. Skisser markørhåndteringskoden til markøren (KarakterHandler), 6) (4%) Skisser markørhåndteringskoden (VerdiHandler) til en bammarkør "verdi" som skriver ut karakteren basert på innholdet i javabønna som eksporteres av markøren "karakter". 7) (4%) Skisser markørhåndteringskoden (Verdi2Handler) til en barnrnarkør "verdi2" som skriver ut karakteren basert på verdien lagret i foreldremarkøren '~arakter". Baser skissen på at markørhåndteringskoden til "karakter" har metoden "public String getkarakter()" som returnerer karakteren. Markøren må virke selv om verdimarkøren ikke er et direkte barn av karaktermarkøren. Hva skjer hvis verdimarkøren brukes uten en omfavnende karaktermarkør? Oppgave 5: (15%) Javabønner Du skal skissere en enkel j sp-applikasjon som lar en lærer registrere en karakter på en side med et skjema, karakteren skal lagres i en bønne og vises på en ny side. (2%) Skisser skjemaet i html som lar læreren føre inn en karakter i form av prosent (uten prosenttegnet). 2) (4%) Skisser enjavabønne "KarakterBønne" som kan benyttes til å lagre karakteren (egenskap karakter). Javabønna må lagre karakteren som prosent, men synliggjøre karakteren i bokstavform (A=l %, B=84..75% osv). 3) (4%) Skisser en side som tar imot og registrerer innholdet av html-skjemaet bønna og viser det på siden. 4) (5%) Problemet med løsningen i del 3) er at j sp-siden må både hente frem infonnasjonen fra html-skjemaet og lagre det i bønna for deretter og vise resultatet Dette er en fonn for blanding av presentasjon og applikasjonslogikk. Skisser en annen enkel løsning der j sp-siden som viser frem karakteren ikke inneholder kode som kopierer verdien fra html-skjemaet inn i javabønna.

5 Oppgave 6: (10%) Generelt Denne oppgaven består av 10 utsagn.vurder om utsagnen er sanne (S) eller usanne (U): 1) (1%) En j sp-side kan generere og returnere en dynamisk videostrøm. 2) (1 %) "image/bybilde" er en gyldig MIME type. 3) 1 %) http-statuskoden 555 er en eksperimentell verdi 4) (1%) Prepared statements beskytter mot SQL-injeksjon. 5) (1 %) BLOB objekter har en øvre grense på 64 kb. 6) (1%) Forskjellen påjsp og html er at j sp-filer må kjøre på port ) (1%) Med et HttpSession objekt s har jeg lov til å kalle metoden s.setattribute("karakter",' r);. 8) (l %) http-hodefeltet "ContentType"(som vanligvis er satt til "textjbtml") er ment å fungere som en menneskelesbar verdi som kan bla brukes under debugging av webapplikasjoner ved inspeksjon av http-beskjeder. 9) (l %) En tråd som er startet av en servlet stopper etter at service er avsluttet og svaret er sent tilbake til nettleseren. 10) (1 %) Servleter er raskere en JSP-sider.

1 Introduksjon til web-programmering med JSP

1 Introduksjon til web-programmering med JSP side 1 av 20 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag 1.Introduksjon til web-programmering med JSP Tomas Holt, Else Lervik Lærestoffet er utviklet av Tomas Holt for faget LV193D

Detaljer

Oblig 5 Webutvikling. Av Thomas Gitlevaag

Oblig 5 Webutvikling. Av Thomas Gitlevaag Oblig 5 Webutvikling Av Thomas Gitlevaag For oppgave 1 og 2 skal dere levere en funksjonell webside på deres hjemmeområde. Dere skal også levere alle phps-filene slik at man for en hver side kan slenge

Detaljer

Kravspesifikasjon. Magne Rodem og Jan-Erik Strøm. 18. juni 2006

Kravspesifikasjon. Magne Rodem og Jan-Erik Strøm. 18. juni 2006 Kravspesifikasjon Magne Rodem og Jan-Erik Strøm 18. juni 2006 Innhold 1 Introduksjon 3 2 Overordnet systembeskrivelse 4 2.1 Bakgrunn for prosjektet................................. 4 2.2 Funksjoner og

Detaljer

TEAMNET CUP. Brukerveiledning

TEAMNET CUP. Brukerveiledning TEAMNET CUP Brukerveiledning Mars 2008 LOCATIONBLOCKS.COM ALL RIGHTS RESERVED REVISION HISTORY FOR DOCUMENT: Version Revised Date 1 First edition January 2008 Table 1: Revision history Innholdsfortegnelse

Detaljer

Implementasjonsmanual for eredaktør 1.x

Implementasjonsmanual for eredaktør 1.x Implementasjonsmanual for eredaktør 1.x Introduksjon Dette dokumentet er en innføring i hvordan man setter opp designfiler og maler i eredaktør 1.x. Som forkunnskap er det nyttig å ha litt erfaring med

Detaljer

Introduksjon til databaseprogrammering med Java

Introduksjon til databaseprogrammering med Java Introduksjon til databaseprogrammering med Java Kompendium for kurs i objektorientert programmering Bjørn Kristoffersen Avdeling for allmenne fag Institutt for økonomi og informatikk Høgskolen i Telemark

Detaljer

Redaktørhåndbok Versjon 4.20

Redaktørhåndbok Versjon 4.20 Redaktørhåndbok Versjon 4.20 ElektroPost Postbox 26 1326 Lysaker www.elektropost.no www.episerver.com Redaktørhåndbok for EPiServer 4.20 Rev A Opprettet 25.08.03 Sist lagret den 30 October 2003 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Innføring i bruk av Klikker 4

Innføring i bruk av Klikker 4 www.normedia.no Postboks 24 1451 Nesoddtangen. Tlf 66915440 Fax 66912045 e-post: kontakt@normedia.no www.cricksoft.com Innføring i bruk av Klikker 4 Det vil bare ta deg noen få minutter å lese denne lille

Detaljer

OpenOffice.org Regneark

OpenOffice.org Regneark OpenOffice.org Regneark Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Calc Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum Postboks

Detaljer

PRAKTISKE ASPEKTER VED APPLIKASJONSUTVIKLING

PRAKTISKE ASPEKTER VED APPLIKASJONSUTVIKLING Java for Web.book Page 529 Tuesday, September 24, 2002 6:07 PM APPENDIKS PRAKTISKE ASPEKTER VED APPLIKASJONSUTVIKLING Java for Web.book Page 530 Tuesday, September 24, 2002 6:07 PM APPENDIKS A Installering

Detaljer

Visma Unique. Unique Ansatt. Rapportgenerator. Rapporteringsgener ator - Visma ansatt

Visma Unique. Unique Ansatt. Rapportgenerator. Rapporteringsgener ator - Visma ansatt Rapporteringsgener ator - Visma ansatt ID STB.HR.1.6.24 Versjon 1.00 Gyldig fra 10.07.2014 Forfatter Åse Eriksen Åkerøy Verifisert Vigleik Aas Godkjent Vigleik Aas Side 1 av Visma Unique Unique Ansatt

Detaljer

Brukermanual TYPO3. Versjon 2 25.8.2008. Utarbeidet av: Erik Svendsen

Brukermanual TYPO3. Versjon 2 25.8.2008. Utarbeidet av: Erik Svendsen Brukermanual TYPO3 25.8.2008 Utarbeidet av: 2 3 Innholdsfortegnelse Innlogging og beskrivelse av hovedelement i «backend»...5 Beskrivelse av de ulike modulene...7 Sidetre og innholds-/informasjonsområde...7

Detaljer

HTML5. Skjemaer på nettsider. Skjemaer med. Informasjonsteknologi 1 og 2. Gløer Olav Langslet Sandvika VGS

HTML5. Skjemaer på nettsider. Skjemaer med. Informasjonsteknologi 1 og 2. Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Skjemaer med HTML5 Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Leksjon 10 Informasjonsteknologi 1 og 2 Skjemaer på nettsider I denne leksjonen skal vi se litt nærmere på bruk av skjemaer på nettsider. Du har sett

Detaljer

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS Copyright 2008 ejournal AS Innholdsfortegnelse 1. Saksbehandling...4 1.1. Ny sak...5 1.2. Finn dataposter...7 1.3. Siste søk...13 1.4. Siste saker...13 1.5. Egne aktive saker...13 1.6. Ufordelte saker...13

Detaljer

Hovedoppgave 2003. Romreserveringsprogram. Utarbeidet av Jørgen Wang Svendsen Atle Sogn Terje Havsø

Hovedoppgave 2003. Romreserveringsprogram. Utarbeidet av Jørgen Wang Svendsen Atle Sogn Terje Havsø Hovedoppgave 2003 Romreserveringsprogram Utarbeidet av Jørgen Wang Svendsen Atle Sogn Terje Havsø 2 Forord Denne rapporten er en dokumentasjon på vår hovedprosjektoppgave 2003, som er gitt oss i oppgave

Detaljer

Brukerhåndbok Uni Micro AS INNLEDNING 1

Brukerhåndbok Uni Micro AS INNLEDNING 1 Brukerhåndbok Brukermanual Uni efaktura Versjon 1.0 Brukerhåndbok Uni Micro AS INNLEDNING 1 Kopirettigheter Uni Micro AS Dette dokument er beskyttet av lov av 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk

Detaljer

Oblig 4 Webutvikling

Oblig 4 Webutvikling Oblig 4 Webutvikling Oppgave 1 Lag din egen Wordpresssite der du tester ut CMSsystemet. Det å lage egne templates fra bunnen kan være noe komplisert, så det holder for dette prosjektet om dere modifiserer

Detaljer

Alle henvendelser om forlagets utgivelser kan rettes til Gyldendal Undervisning Avdeling IT-fag Storgaten 5 1767 HALDEN

Alle henvendelser om forlagets utgivelser kan rettes til Gyldendal Undervisning Avdeling IT-fag Storgaten 5 1767 HALDEN Gyldendal Norsk Forlag AS 2009 Redaktør: Øystein Falch Design og layout: Kevin Sommer-Mathiesen Omslagsdesign:? Datagrafikk/illustrasjoner: Kevin Sommer-Mathiesen Trykk og innbinding: AIT Trykk Otta AS

Detaljer

Li-Bjørk A/S på Web !" # $% $&"!' Studentoppgave. SY 241 Elektronisk Publisering. Prosjektrapport 2002. Avdeling for samfunn, næring og natur

Li-Bjørk A/S på Web ! # $% $&!' Studentoppgave. SY 241 Elektronisk Publisering. Prosjektrapport 2002. Avdeling for samfunn, næring og natur !" # $% $&"!' Studentoppgave SY 241 Elektronisk Publisering Prosjektrapport 2002 Avdeling for samfunn, næring og natur 0 Innholdsfortegnelse 1 FORMÅL OG BRUKSOMRÅDE...2 2 LOVER OG AVTALER...3 2.1 SAMARBEIDSAVTALE...3

Detaljer

Produktinfo WebService. integrasjonsbeskrivelse

Produktinfo WebService. integrasjonsbeskrivelse Produktinfo WebService integrasjonsbeskrivelse Innhold PRODUKTINFO WEBSERVICE 1 INTEGRASJONSBESKRIVELSE 1 DOKUMENTINFORMASJON 3 1. ARKITEKTUR OG TEKNOLOGI 4 1.1. ARKITEKTUR OG DATAFLYT 4 1.2. TEKNOLOGI

Detaljer

B r u k e r h å n d b o k Dokumentmodul ver 8

B r u k e r h å n d b o k Dokumentmodul ver 8 B r u k e r h å n d b o k Dokumentmodul ver 8 Copyright 2008 Input Data AS Alle rettigheter er reserverte Innholdsfortegnelse 0. Innledning... 5 0.1 Systembeskrivelse... 6 0.1.1 Adgang til applikasjonen...

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Administratorer 1) Som administrator Det første bildet en kommer inn på når en har logget seg inn er: A) Legg merke til den hvite boksen på høyre side der det står

Detaljer

4. Produktrapport. Forord

4. Produktrapport. Forord 4. Produktrapport Forord Det er en forutsetning at leseren har gjennomgått presentasjonen av prosjektet før denne rapporten leses. Under denne forutsetningen, kan rapporten leses selvstendig og er da uavhengig

Detaljer

Brukerdokumentasjon Vestlandspasienten.no

Brukerdokumentasjon Vestlandspasienten.no Brukerdokumentasjon Vestlandspasienten.no Forfatter Oppdatert dato Dokumentrevisjon Versjon av Vestlandspasienten Håkon Bull-Njaa 11.04.14 0.3 Leveranse 2 (28.04.14) Margrete Lexow 12.09.14 0.4 Leveranse

Detaljer

CustomPublish.com Introduksjonsmanual for publiseringssystemet

CustomPublish.com Introduksjonsmanual for publiseringssystemet CustomPublish.com Introduksjonsmanual for publiseringssystemet 1. HVA ER CUSTOMPUBLISH? 2. HVEM BØR LESE DENNE VEILEDNINGEN 3. INTRODUKSJON 4. TRENGER DU MER HJELP 5. STØTTEDE NETTLESERE 6. INNLOGGING

Detaljer

if-tester Funksjoner, løkker og iftester Løkker og Informasjonsteknologi 2 Læreplansmål Gløer Olav Langslet Sandvika VGS

if-tester Funksjoner, løkker og iftester Løkker og Informasjonsteknologi 2 Læreplansmål Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Løkker og if-tester Gløer Olav Langslet Sandvika VGS 29.08.2011 Informasjonsteknologi 2 Funksjoner, løkker og iftester Læreplansmål Eleven skal kunne programmere med enkle og indekserte variabler eller

Detaljer

AP221 Use Case SBL Finn aktive, mottatte og arkiverte elementer

AP221 Use Case SBL Finn aktive, mottatte og arkiverte elementer AP221 Use Case SBL arkiverte elementer arkiverte elementer Dette use case beskriver hvordan bruker kan finne aktive, mottatte og arkiverte elementer. Med aktive elementer menes innsendingstjenester som

Detaljer

AVANSERTE TING LEVETID, BRUKSOMRÅDE OG KONVERTERING...

AVANSERTE TING LEVETID, BRUKSOMRÅDE OG KONVERTERING... Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Variabler, konstanter og datatyper Svend Andreas Horgen Lærestoffet er utviklet for faget IINI1004 Programmering i Visual Basic Resymé: Denne

Detaljer

SUPEROFFICE AS. SuperOffice Customer Service. Brukerkurs. Sist endret: 12.04.12. Semantix AS.

SUPEROFFICE AS. SuperOffice Customer Service. Brukerkurs. Sist endret: 12.04.12. Semantix AS. SUPEROFFICE AS SuperOffice Customer Service Brukerkurs Sist endret: 12.04.12. Semantix AS. Denne dokumentasjonen er skrevet, redigert og formatert i Microsoft Office Word 2007 fra Microsoft Corporation.

Detaljer

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere Grunnmanual for lærere Dette er en innføring i den grunnleggende funksjonaliteten i Fronter. Fronter er en læringsplattform og er veldig fleksibel. På grunn av denne fleksibiliteten, og at ikke to lærerne

Detaljer