Geoteknisk vurdering i tidlig fase med Novapoint #planlegging #bim #geo #sisteforedragidag #snartforfriskninger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Geoteknisk vurdering i tidlig fase med Novapoint #planlegging #bim #geo #sisteforedragidag #snartforfriskninger"

Transkript

1 Geoteknisk vurdering i tidlig fase med Novapoint #planlegging #bim #geo #sisteforedragidag #snartforfriskninger DCM Nikolaj Børner Hansen, Geovita AS

2 Innhold og mål Data fra ulike kilder med fokus på WMS Prosjekter Tidlig modellering Leveranse til QuadriDCM Utfordringer og begrensninger Muligheter framover Erfaringer

3 Datafangst Tidlig fase Fase 2

4 Datafangst Hva er WMS? <WMS_Capabilities xmlns="http://www.opengis.net/wms" xmlns:sld="http://www.opengis.net/sld" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlsch emainstance" xmlns:ms="http://mapserver.gis.umn.edu/mapserver" version="1.3.0" updatesequence=""xsi:schemalocation="http://www.opengis. net/wms cgibin/fjellskygge?language=norwegian&service=wms&version=1.3.0&request=getschemaextension"> <!-- MapServer version 6.3-dev OUTPUT=GIF OUTPUT=PNG OUTPUT=JPEG SUPPORTS=PROJ SUPPORTS=GD SUPPORTS=AGG SUPPORTS=FREETYPE SUPPORTS=ICONV SUPPORTS=WMS_SERVER SUPPORTS=WMS_CLIENT SUPPORTS=WFS_SERVER SUPPORTS=WFS_CLIENT SUPPORTS=WCS_SERVER SUPPORTS=THREADS SUPPORTS =GEOS INPUT=JPEG INPUT=POSTGIS INPUT=ORACLESPATIAL INPUT=OGR INPUT=GDAL INPUT=SHAPEFILE --> <Service> <Name>WMS</Name> <Title>Fjellskygge</Title> <Abstract>Fjellskygge</Abstract> <KeywordList> <Keyword/> </KeywordList> <OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="http://openwms.statkart.no/skwms1/wms.fjellskygge?"/> <ContactInformation> <ContactPersonPrimary> <ContactPerson>Kartverket</ContactPerson> <ContactOrganization>Kartverket</ContactOrganization> </ContactPersonPrimary> <ContactPosition/> <ContactAddress> <AddressType>Postal address</addresstype> <Address>Kartverket</Address> <City>Hønefoss</City> <StateOrProvince>Ringerike</StateOrProvince> <PostCode>3507</PostCode> <Country>Norway</Country> </ContactAddress> <ContactVoiceTelephone> </ContactVoiceTelephone> <ContactFacsimileTelephone> </ContactFacsimileTelephone> <ContactElectronicMailAddress></ContactElectronicMailAddress> </ContactInformation> <Fees>Norge digitalt</fees> <MaxWidth>4096</MaxWidth> <MaxHeight>4096</MaxHeight> </Service> <Capability> <Request> <GetCapabilities> <Format>text/xml</Format> <DCPType> <HTTP> <Get> <OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="http://openwms.statkart.no/skwms1/wms.fjellskygge?"/> </Get>

5 Datafangst Hva er WMS? </HTTP> </DCPType> </GetCapabilities> <GetMap> <Format>image/png</Format> <Format>image/png; mode=24bit</format> <Format>image/jpeg</Format> <DCPType> <HTTP> <Get> <OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="http://openwms.statkart.no/skwms1/wms.fjellskygge?"/> </Get> <Post> <OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="http://openwms.statkart.no/skwms1/wms.fjellskygge?"/> </Post> </HTTP> </DCPType> </GetMap> <GetFeatureInfo> <Format>text/html</Format> <Format>application/vnd.ogc.gml</Format> <Format>text/plain</Format> <DCPType> <HTTP> <Get> <OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="http://openwms.statkart.no/skwms1/wms.fjellskygge?"/> </Get> <Post> <OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="http://openwms.statkart.no/skwms1/wms.fjellskygge?"/> </Post> </HTTP> </DCPType> </GetFeatureInfo> <sld:describelayer> <Format>text/xml</Format> <DCPType> <HTTP> <Get> <OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="http://openwms.statkart.no/skwms1/wms.fjellskygge?"/> </Get> <Post> <OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="http://openwms.statkart.no/skwms1/wms.fjellskygge?"/> </Post> </HTTP> </DCPType> </sld:describelayer> <sld:getlegendgraphic> <Format>image/png</Format> <Format>image/png; mode=24bit</format> <Format>image/jpeg</Format>

6 Datafangst Hva er WMS? <Format>BLANK</Format> </Exception> <sld:userdefinedsymbolization SupportSLD="1" UserLayer="0" UserStyle="1" RemoteWFS="0" InlineFeature="0" RemoteWCS="0"/> <Layer> <Name>fjellskygge_wms</Name> <Title/> <Abstract> Denne tjenesten inneholder fjellskygger. Den er ment for å kombineres med andre tjenester. </Abstract> <KeywordList> <Keyword/> </KeywordList> <<CRS>EPSG:3574</CRS> <CRS>EPSG:3575</CRS> <CRS>EPSG:3576</CRS> <CRS>EPSG:3857</CRS> <CRS>EPSG:3572</CRS> <EX_GeographicBoundingBox> <westboundlongitude>-26</westboundlongitude> <eastboundlongitude>39</eastboundlongitude> <southboundlatitude>32</southboundlatitude> <northboundlatitude>80.8</northboundlatitude> </EX_GeographicBoundingBox> <BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="32" miny="-26" maxx="80.8" maxy="39" resx="" resy=""/> <Attribution> <Title>Kartverket</Title> <OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="http://openwms.statkart.no/skwms1/wms.fjellskygge?"/> <LogoURL width="825" height="617"> <Format>image/jpeg</Format> <OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="http://wms.geonorge.no/kartverket_staend e.jpg"/> </LogoURL> </Attribution> <Layer queryable="0" opaque="0" cascaded="0"> <Name>fjellskygge</Name> <Title>Fjellskygge</Title> <CRS>EPSG:32633</CRS> <EX_GeographicBoundingBox> <westboundlongitude> </westboundlongitude> <eastboundlongitude> </eastboundlongitude> <southboundlatitude> </southboundlatitude> <northboundlatitude> </northboundlatitude> </EX_GeographicBoundingBox> <BoundingBox CRS="EPSG:32633" minx=" " miny=" e+06" maxx=" e+06" maxy="7.9768e+06" resx="" resy=""/> <MinScaleDenominator>5000</MinScaleDenominator> <MaxScaleDenominator>2e+06</MaxScaleDenominator> </Layer> </Layer> </Capability> </WMS_Capabilities>

7 Datafangst Hva er WMS? Web Map Service (WMS) er en standard for utveksling av kartinformasjon over internett. Det er en standard definert av Open Geospatial Consortium (OGC), som driver med standarder for geografisk informasjon på nett. (WMS version ble definert i april 2000). WMS er en web-service for kartdata, som returnerer et kartbilde når man sender en request til en WMS server. Kun visning!

8 Datafangst Nyttige WMS-tjenester.

9 Datafangst Nyttige WMS-tjenester.

10 Datafangst Nyttige WMS-tjenester.

11 Prosjekter IC Nykirke - Barkåker - ingen terrengmodell - ingen bergmodell - ingen grunnundersøkelser - geometri

12 Start nytt prosjekt

13 Bruk prosessmal iht. Håndbok V770

14 Importer Autocad geometri

15 Importer Autocad geometri

16 Sett inn WMS

17 Sett inn WMS

18 Sett inn WMS

19 Sett inn WMS

20 Tidlig modellering Digital terrengmodell - Fra Kartverket (gratis nedlasting) - Landsdekkende digital terrengmodell med 10 meters oppløsning. Terrengmodellen gir høyden over havet for punkter på bakken i et rutenett på 10 x 10 meter. - DEM-format -> AutocadCivil3D surface -> Landxml -> NovapointDCM - Direkte i Novapoint - Import av Sosi fra f.eks. laserscan.

21 Tidlig modellering Digital terrengmodell fra Kartverket

22 Tidlig modellering Digital terrengmodell fra Kartverket i NovapointDCM

23 Tidlig modellering Berg i dagen - Fra Google Earth - Kml av geometri-linjen fra Geosuite Presentasjon/Novapoint DCM/Autocad. - Bruk av Street View for å lokalisere berg i dagen langs trasé. - Direkte i Autocad - Ut i fra WMS-kart eller ortofoto. - Fra Geosuite App (i felt) - xml fil med bergområde -> Geosuite Presentasjon/NovapointDCM

24 Tidlig modellering ( https://youtu.be/-y_y4rduru8 ) Film

25 Leveranse til QuadriDCM Resultat

26 Leveranse til QuadriDCM Hva kan vi levere i tidlig fase? - En grov terrengmodell, som kan brukes i snitt/lengdeprofiler Hva kan vi levere i neste fase? - En mer detaljert terrengmodell, basert på grunnundersøkelser og innmålinger. - En mer detaljert terrengmodell, basert på grunnundersøkelser og innmålinger.

27 Utfordringer og begrensninger Det er behov for en bergmodell med en gang. - Den skal helst dekke hele prosjektområdet og være sammenhengende. - Lett å ta det for god fisk når det blir snittet i modellen. - Få tydeliggjort at det er antatt modell. Nytt grensesnitt enn det man er vant med. Men vi er #åpenforendring. Ingen tegnforklaring på WMS. Få muligheter for å styre rekkefølgen på flere WMS i samme visning. Får ikke med WMS-kart fra Novapoint til Autocad. WMS-tjenestene leverer ikke i NTM-koordinater. Ikke muligheter for import av *.DEM-filer direkte i Novapoint. - Bruker laaang tid på å bygge terrengmodell fra DEM-modellen

28 Muligheter framover Flere standard-maler for WMS-tjenester. Vise flere WMS-tjenester på hverandre som lag. Legge inn transparency. Genere ferdige tegninger i Autocad med WMS-kart og tegnforklaring fra Novapoint. NTM «on the fly» kommer i juni. Legge opp til import av *.DEM-filer direkte i Novapoint. Digitalisering av berg i dagen direkte i Novapoint/Geosuite. Utklipp fra Vianova Nyheter

29 Erfaringer Veldig enkelt å koble seg til WMS-tjenester i NovapointDCM. Sparer masse tid ved bruk av WMS. Gir mer fokus på geologi og geoteknikk i tidlig fase. Bruk det aktivt.også i neste fase. - F.eks. utsetting av borpunkter bruk WMS med eiendomsgrenser, ortofoto.

30 #Takkforoppmerksomheten Ha en strålende dag!

ShipAdvisor VALGFRIHET I NETTBUTIKKEN

ShipAdvisor VALGFRIHET I NETTBUTIKKEN ShipAdvisor VALGFRIHET I NETTBUTIKKEN KUNDEN BESTEMMER HVA DET BESTE LEVERINGSALTERNATIVET ER HVOR I NETTBUTIKKEN BYGGES SHIPADVISOR INN? ShipAdvisor gir dine kunder mulighet til å velge det leveringsalternativet

Detaljer

Veiledningstjeneste:

Veiledningstjeneste: Veiledningstjeneste: Lett tilgjengelig faginformasjon for webtjenester Svein Skøien, Mette Ljosland og Knut Bjørkelo NIJOS dokument 21/05 Veiledningstjeneste: Lett tilgjengelig faginformasjon for webtjenester

Detaljer

Veileder for Geography Markup Language (GML)

Veileder for Geography Markup Language (GML) Tittel: Veileder for Geography Markup Language (GML) Utarbeidet av: Norge digitalt Søkeord: Veileder, Geography Markup Language, GML, Web Feature Service, WFS, NSDI, SDI, Infrastruktur for stedfestet informasjon,

Detaljer

Kart på nett. Hvem, hva, hvordan?

Kart på nett. Hvem, hva, hvordan? Atle Frenvik Sveen Atle Frenvik Sveen: Web maps. Who, what, how? KART OG PLAN, Vol. 74, pp. 174 180, POB 5003, NO-1432 Ås, ISSN 0047-3278 Web maps have become ubiquitous on the web. There are a number

Detaljer

Geodatautvalgsmøte. Drammen 31.05.2012

Geodatautvalgsmøte. Drammen 31.05.2012 Geodatautvalgsmøte Drammen 31.05.2012 Forvaltningsrunden høst 2011 Den strakk seg over til januar 2012 grunnet etterslep etter permisjonen og kontroll av prosjekter. Vi prøver å tilpasse FDV-rundene for

Detaljer

Dette er en demonstrasjonsside som vi skal bruke for å se litt nærmere på HTTP protokollen. Eksemplet vil også illustrere et par ting i PHP.

Dette er en demonstrasjonsside som vi skal bruke for å se litt nærmere på HTTP protokollen. Eksemplet vil også illustrere et par ting i PHP. 1 Dette er en demonstrasjonsside som vi skal bruke for å se litt nærmere på HTTP protokollen. Eksemplet vil også illustrere et par ting i PHP. (Læreboka kapittel 2-5) Legg merke til den første blokken,

Detaljer

GEODATAPLANLEGGING INNSPILL FRA EN PRODUSENT OG BRUKER. Innlegg Fagdag 17. april 2015 Tor Lohne, Rambøll Norge AS, Kristiansand

GEODATAPLANLEGGING INNSPILL FRA EN PRODUSENT OG BRUKER. Innlegg Fagdag 17. april 2015 Tor Lohne, Rambøll Norge AS, Kristiansand GEODATAPLANLEGGING INNSPILL FRA EN PRODUSENT OG BRUKER Innlegg Fagdag 17. april 2015 Tor Lohne, Rambøll Norge AS, Kristiansand INNHOLD Gjennomgang av spesifikasjonene Planlegging av geovekstprosjekter

Detaljer

Melding om enkelt byggetiltak

Melding om enkelt byggetiltak Melding om enkelt byggetiltak En veiledning for deg som vil gjøre det på nett Det Digit a le Tr øndela g Det Digit a le Tr øndela g Skjema på internett eller papir? Skal du utføre et enkelt byggetiltak

Detaljer

Hurtigstartguide - NS-basert Versjon 9.4

Hurtigstartguide - NS-basert Versjon 9.4 Hurtigstartguide - NS-basert Versjon 9.4 Programsystemet ISY G-prog Beskrivelse er utarbeidet og eiet av: Norconsult Informasjonssystemer AS Vestfjordgaten 4 1338 SANDVIKA Sentralbord: 67 57 15 00 Brukerstøtte:

Detaljer

Anbefalt praksis over digitale leveranser i planfasen

Anbefalt praksis over digitale leveranser i planfasen Anbefalt praksis over digitale leveranser i planfasen Mal som beskriver forslag til bestilling av modellbasert prosjektering Innholdsfortegnelse Innledning...3 1. Konkurransegrunnlag krav til 3D prosjektering...4

Detaljer

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette avsnittet lærer du å bygge din egen hjemmeside legge til tekst og bilder lage din egen design legge en bakgrunn på hjemmesiden I neste nummer får du hjelp til å bygge en større hjemmeside til en

Detaljer

1. Forord... 2 2. Innholdsfortegnelse... 3 3 innledning... 5. 4. Funksjonelle egenskaper og krav... 7. 5. Spesifikke krav av delsystemer...

1. Forord... 2 2. Innholdsfortegnelse... 3 3 innledning... 5. 4. Funksjonelle egenskaper og krav... 7. 5. Spesifikke krav av delsystemer... Side 1 1. Forord Dette dokumentet er en kravspesifikasjon og har blitt utarbeidet av arbeidsgiver og prosjektgruppen. Dokumentet består av ni kapitler. Det vil først bli presentert hvem prosjektgruppen

Detaljer

Effektiv og sømløs dataflyt fra prosjekterende ut til anlegget. Muligheter og begrensninger basert på erfaring fra Norge

Effektiv og sømløs dataflyt fra prosjekterende ut til anlegget. Muligheter og begrensninger basert på erfaring fra Norge Effektiv og sømløs dataflyt fra prosjekterende ut til anlegget Muligheter og begrensninger basert på erfaring fra Norge Jan Erik Hoel Vianova Systems April 2014 Hvilke datatyper snakker vi om? Geometridata:

Detaljer

Hvordan lage etiketter med hagelagmedlemmers navn og adresse. For Office 2007 eller 2010 Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.2 20.03.

Hvordan lage etiketter med hagelagmedlemmers navn og adresse. For Office 2007 eller 2010 Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.2 20.03. Hvordan lage etiketter med hagelagmedlemmers navn og adresse. For Office 2007 eller 2010 Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.2 20.03.2012 Beskrivelsene for hvert enkelt skritt er over hvert skjermbilde.

Detaljer

Høyhastighetskommunikasjon for utveksling av geodata Fase I

Høyhastighetskommunikasjon for utveksling av geodata Fase I Høyhastighetskommunikasjon for utveksling av geodata Fase I NIJOS-dokument 14/2000 Tittel: Geodata på nett. Høyhastighetsnett for utveksling av geodata. Fase I. Dokument nummer: 14 / 2000 Redaktør: Geir-Harald

Detaljer

10 gb. lagringsplass. nå er det enkelt å være på nett!

10 gb. lagringsplass. nå er det enkelt å være på nett! NYHET! nå er det enkelt å være på nett! Med ThinkPage får du alt du trenger for å lage dine egne nettsider; som privatperson, bedrift og butikk. Store idéer kan komme fra små steder Du trenger ikke kunne

Detaljer

Bruker- dokumentasjon. for. Norsk Kompetanseregister

Bruker- dokumentasjon. for. Norsk Kompetanseregister Bruker- dokumentasjon for Norsk Kompetanseregister Kortinnehaver Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kortinnehaver..4 Innlogging... 4 Innlogging med kompetansebevis... 4 Innlogging fra Internett...

Detaljer

Brukerveiledning. Innlogging, profil og firmaopplysninger, opplasting av bilder og innlegging av portfolio. idaf 15.08.2012

Brukerveiledning. Innlogging, profil og firmaopplysninger, opplasting av bilder og innlegging av portfolio. idaf 15.08.2012 Brukerveiledning Innlogging, profil og firmaopplysninger, opplasting av bilder og innlegging av portfolio idaf 15.08.2012 Dette dokumentet skal sørge for at alle NIL-medlemmer har en oppdatert profil og

Detaljer

Relativ mal for masteroppgave i MENA

Relativ mal for masteroppgave i MENA Mastergradsoppgave i Materialer, energi og nanoteknologi Albertine Einstein Relativ mal for masteroppgave i MENA Omfang: 60 studiepoeng KJEMISK/FYSISK INSTITUTT Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Detaljer

Kartverket. Innhold. Prosedyre. Installasjon av nødvendig programvare for arbeid med SOSI-produktspesifikasjoner

Kartverket. Innhold. Prosedyre. Installasjon av nødvendig programvare for arbeid med SOSI-produktspesifikasjoner atens kartverk Sjø Kartverket Prosedyre Versjon: 1.5 Gjelder fra: Utarbeidet av: Magnus Karge, Knut Sælid Godkjent av: Sidenr: 1 av 39 St Innhold 1. Introduksjon... 3 2. Forutsetninger... 3 3. Uttrykk

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Norgestur Introduksjon Bli med på en rundreise i Norge! Vi skal lage et spill hvor du styrer et helikopter rundt omkring et kart over Norge, mens du prøver å raskest mulig finne steder og byer du blir

Detaljer

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere Grunnmanual for lærere Dette er en innføring i den grunnleggende funksjonaliteten i Fronter. Fronter er en læringsplattform og er veldig fleksibel. På grunn av denne fleksibiliteten, og at ikke to lærerne

Detaljer

PostGIS 2.0 og Raster

PostGIS 2.0 og Raster PostGIS 2.0 og Raster Andreas Forø Tollefsen Andreas Forø Tollefsen, «PostGIS 2.0 and Raster» KART OG PLAN, Vol. 73, pp. 159 164, POB 5003, NO-1432 Ås, ISSN 0047-3278 This article provides a short discussion

Detaljer

Hvordan kan jeg med dette studiet bidra til endringer i skole og undervisning?

Hvordan kan jeg med dette studiet bidra til endringer i skole og undervisning? Hvordan kan jeg med dette studiet bidra til endringer i skole og undervisning? I høst fulgte jeg felleskurset og project management, og jeg lærte mye om digitale verktøy jeg ikke hadde brukt før. Begge

Detaljer

1. Innledning... 1. 2. Historikk... 2. 3. Vurdering... 3. 4. WisWeb som plattform... 4. 5. Navi på Web... 5. 6. Kostnader og finansiering...

1. Innledning... 1. 2. Historikk... 2. 3. Vurdering... 3. 4. WisWeb som plattform... 4. 5. Navi på Web... 5. 6. Kostnader og finansiering... Innhold 1. Innledning... 1 2. Historikk... 2 3. Vurdering... 3 4. WisWeb som plattform... 4 5. Navi på Web... 5 6. Kostnader og finansiering... 9 7. Prosjektplan... 11 1. Innledning Dette dokumentet beskriver

Detaljer

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette avsnittet lærer du å bygge din egen hjemmeside legge til tekst og bilder lage din egen design legge en bakgrunn på hjemmesiden I neste nummer får du hjelp til å bygge en større hjemmeside til en

Detaljer

HVA ER NYTT I POCKETLINK 14.25. Opphavsrett Holte as 2014 www.holte.no (Revidert 08.12.2014)

HVA ER NYTT I POCKETLINK 14.25. Opphavsrett Holte as 2014 www.holte.no (Revidert 08.12.2014) HVA ER NYTT I POCKETLINK 14.25 Opphavsrett Holte as 2014 www.holte.no (Revidert 08.12.2014) Mitt firma Nyheter i POCKETLINK versjon 14.25 INNHOLD Mitt firma... 3 Returnerte forbruk... 4 Få varsling om

Detaljer

Brukermanual 2006- Princessgruppen

Brukermanual 2006- Princessgruppen Brukermanual 2006- Princessgruppen Side 1 av 20 Innhold INNHOLD... 2 1. PÅLOGGING... 3 2. OVERSIKT... 4 3. PRINCESS INTRANETT... 5 3.1 HOVEDBILDET... 5 3.2 VALG AV MENYER... 6 3.3 VARESØK OG BESTILLING...

Detaljer

KOLLEKTIV LEVERANSE. Til: Sameiet Kanalen. Loqal AS tar forbehold om feil og endringer i brev og produktark.

KOLLEKTIV LEVERANSE. Til: Sameiet Kanalen. Loqal AS tar forbehold om feil og endringer i brev og produktark. KOLLEKTIV LEVERANSE Til: Sameiet Kanalen Loqal AS tar forbehold om feil og endringer i brev og produktark. Tilbud til: Sameiet Kanalen Get box Mikro, markedets minste og stiligste tv-boks. Denne boksen

Detaljer

Del IV: Prosessdokumentasjon

Del IV: Prosessdokumentasjon 1 2 Forord Dette dokumentet omhandler detaljert beskrivelse av vår arbeidsprosess gjennom hele perioden med prosjektet. Prosessdokumentasjonen er en viktig del av sluttrapporten, og er delt opp i følgende

Detaljer