Periode:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Periode: 16-12-2014-16-12-2014"

Transkript

1 DMS Software Innovation Offentlig journal Periode: Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/ I Personalmappe - Melding om yrkesskade eller yrkessykdom påført under arbeid Saksansv: Enhet for hjemmetjeneste og rehabilitering / nakann Saksbeh: Venneslaheimen omsorgssenter / johkir 11/ U Arkivdel: Skarpengland Tilg. kode: UO skole - Offl 13, Fvl 13 elevmapper Elevmappe - Elevpermisjon - Saksansv: Skarpengland skole / hagann Saksbeh: Skarpengland skole / hagann 11/ U Arkivdel: Skarpengland Tilg. kode: UO skole - Offl 13, Fvl 13 elevmapper Elevmappe - Referat - Saksansv: Skarpengland skole / hagann Saksbeh: Skarpengland skole / hagann 11/ U Arkivdel: Skarpengland Tilg. kode: UO skole - Offl 13, Fvl 13 elevmapper Elevmappe - Enkeltvedtak - Saksansv: Skarpengland skole / hagann Saksbeh: Skarpengland skole / hagann 11/ U Arkivdel: Skarpengland Tilg. kode: UO skole - Offl 13, Fvl 13 elevmapper Elevmappe - Elevpermisjon - Saksansv: Skarpengland skole / hagann Saksbeh: Skarpengland skole / hagann 11/ U Personalmappe - Svar på søknad om permisjon med lønn - 11/ U Tilg. kode: UO Offl 23 første led NAV Skanning Personalmappe - Skademelding Saksansv: Skarpengland skole / hagann Saksbeh: Skarpengland skole / hagann 11/ U

2 Personalmappe - Svar på søknad om permisjon med lønn - 11/ I Vennesla skole - Innmelding 1. klasse - Saksansv: Vennesla skole / grisig Saksbeh: Servicetorget / Vennesla skole 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Personalmappe - Melding om yrkesskade eller yrkessykdom påført under arbeid Saksansv: Venneslaheimen omsorgssenter / johkir Saksbeh: Venneslaheimen omsorgssenter / johkir 11/ I Dok.dato: Jour.dato: skole Tilg. kode: UO - elevmapper Offl 13, Fvl 13 PPT - Vennesla Elevmappe - Sakkyndig vurdering for skoleåret 2014/2015 Saksansv: Vennesla skole / grisig Saksbeh: Vennesla skole / grisig 11/ U Kristine Berg Gnr/bnr 23/331 - ombygging av Vennesla Hotell til boliger - søknad om rammetillatelse Gnr/bnr 23/331 - ombygging av Vennesla Hotell til boliger - søknad om endring av ansvarsrett for membranarbeid Saksansv: Enhet for plan og utbygging / hedjan Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / hedjan 11/ I 110 Dok.dato: Jour.dato: Norges vassdrag- og energidirektorat - Region sør Endring av reguleringsplan - vegløsninger/boligbygging på Skarpengland NVE trekker innsigelse til reguleringsplan Saksansv: Enhet for plan og utbygging / maueiv Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / maueiv 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO ungdomsskole Offl 13, Fvl 13 - elevmapper Elevmappe - Søknad om elevpermisjon - 11/ U Tilg. kode: UO ungdomsskole Offl 13, Fvl 13 - elevmapper Elevmappe - Svar på søknad om elevpermisjon - 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO ungdomsskole Offl 13, Fvl 13 - elevmapper Elevmappe - Søknad om elevpermisjon - 11/ U

3 Tilg. kode: UO ungdomsskole Offl 13, Fvl 13 - elevmapper Elevmappe - Svar på søknad om elevpermisjon - 12/ I Tilg. kode: UO Offl 23 første led Personalmappe - Overføring av ferie til 2015 Saksansv: Økonomiseksjonen / vigger Saksbeh: Økonomiseksjonen / vigger 12/ N NAV - Vennesla - velrol Økonomiseksjonen - magvig Personalkort - Permisjon uten lønn - Saksansv: NAV - Vennesla / velrol Saksbeh: NAV - Vennesla / velrol 12/ U Tilg. kode: UO ungdomsskole Offl 13, Fvl 13 - elevmapper Elevmappe - Svar på søknad om elevpermisjon - 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Knutepunkt Sørlandet Søknad om skjønnsmidler Knutepunkt Sørlandet Oppvekstnettverk Anmodning om utbetaling av skjønnsmidler og RUP midler Inkluderende læringsmiljø Saksansv: Seksjon for oppvekst / emaaud Saksbeh: Seksjon for oppvekst / robkri 12/ U Tilg. kode: UO Offl 23 første led Personalmappe - Attest/bekreftelse av avslutning av arbeidsforhold Saksansv: NAV - Vennesla / velrol Saksbeh: NAV - Vennesla / velrol 12/ I Personalmappe - Søknad om permisjon Saksansv: NAV - Vennesla / velrol Saksbeh: NAV - Vennesla / velrol 12/ N Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Offl 23 tredje led Enhet for hjemmetjeneste og rehabilitering - ubemay Økonomiseksjonen - magvig Personalkort - Endring - Saksansv: Habilitering / dangun Saksbeh: Enhet for hjemmetjeneste og rehabilitering / ubemay 12/ I Personalmappe - Arbeidsavtale - Fast økning av stilling opp til 100 %

4 Saksansv: Venneslaheimen omsorgssenter / johkir Saksbeh: Venneslaheimen omsorgssenter / johkir 12/ U Tilg. kode: UO ungdomsskole Offl 13, Fvl 13 - elevmapper Elevmappe - Svar på søknad om elevpermisjon - 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Hunsfoss skole Tilg. kode: UO - elevmapper Offl 13, Fvl 13 PPT - Vennesla Elevmappe - Sakkyndig vurdering fra PPT - Saksansv: Hunsfoss skole / aarfro Saksbeh: Hunsfoss skole / aarfro 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Personalmappe - Melding om yrkesskade eller yrkessykdom påført under arbeid Saksansv: Venneslaheimen omsorgssenter / johkir Saksbeh: Venneslaheimen omsorgssenter / johkir 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Norsk Byggservice AS - Avd. Sør Vennesla Gnr/bnr 23/233 - Gobiten - søknad om bruksendring av kjeller til spisested Tiltakshaver: Rune Eriksen. Gnr/bnr 23/233 - Gobiten - ny ansvarsrett Saksansv: Enhet for plan og utbygging / saklei Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / saklei 12/ N Tilg. kode: UO Offl 23 første led Hægelandsheimen omsorgssenter - godsiv Økonomiseksjonen - magvig Personalkort - Endring - Saksansv: Hægelandsheimen omsorgssenter / aasani Saksbeh: Hægelandsheimen omsorgssenter / godsiv 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Personalmappe - Melding om yrkesskade eller yrkessykdom påført under arbeid Saksansv: Enhet for hjemmetjeneste og rehabilitering / nakann Saksbeh: Venneslaheimen omsorgssenter / johkir 12/ N Tilg. kode: UO Offl 23 tredje led Enhet for hjemmetjeneste og rehabilitering - ubemay Økonomiseksjonen - magvig Personalkort - Endring - Saksansv: Enhet for hjemmetjeneste og rehabilitering / nakann Saksbeh: Enhet for hjemmetjeneste og rehabilitering / ubemay 12/ N Tilg. kode: UO Offl 23 første led Hægelandsheimen omsorgssenter - godsiv Økonomiseksjonen - magvig Personalkort - Endring - Saksansv: Hægelandsheimen omsorgssenter / aasani Saksbeh: Hægelandsheimen omsorgssenter / godsiv 12/ N Tilg. kode: UO Offl 23 tredje led

5 Enhet for hjemmetjeneste og rehabilitering - ubemay Økonomiseksjonen - magvig Personalkort - Endring - Saksansv: Enhet for hjemmetjeneste og rehabilitering / nakann Saksbeh: Enhet for hjemmetjeneste og rehabilitering / ubemay 12/ N Tilg. kode: UO Offl 23 første led Hægelandsheimen omsorgssenter - godsiv Økonomiseksjonen - magvig Personalkort - Endring - Saksansv: Hægelandsheimen omsorgssenter / aasani Saksbeh: Hægelandsheimen omsorgssenter / godsiv 12/ U Advokatfirma Stefanussen Innsynsforespørsel - Innsyn i dokumenter - Saksansv: Enhet for barn og familie / Anne Grete Isaksen Saksbeh: Enhet for barn og familie 13/ U Tilg. kode: U Kvarstein Fiskelag - v/yngvar Hannevik Kalkingsprosjekter/kalkingstiltak - tilskudd, budsjett, rapporter Ang. rapportering av lokale kalkingsprosjekter 2014, og søknad om tilskudd til vassdragskalking 2015 Saksansv: Seksjon for samfunnsutvikling / aareir Saksbeh: Seksjon for samfunnsutvikling / aareir 13/ U Tilg. kode: U Røyneland Hyttelag Kalkingsprosjekter/kalkingstiltak - tilskudd, budsjett, rapporter Ang. rapportering lokale kalkingsprosjekter 2014, og søknad om tilskudd til vassdragskalking 2015 Saksansv: Seksjon for samfunnsutvikling / aareir Saksbeh: Seksjon for samfunnsutvikling / aareir 13/ U Arkivdel: Skarpengland Tilg. kode: UO skole - Offl 13, Fvl 13 elevmapper Elevmappe - Referat - Saksansv: Skarpengland skole / hagann Saksbeh: Skarpengland skole / hagann 13/ U Kjell Øyvind Greibesland Gnr/bnr 38/6 - Ytre Hægeland - søknad om tillatelse til oppføring av utegangsstall til hest og dispensasjon fra avstandskravet fra vann og vassdrag. Tiltakshaver: Kjell Øyvind Greibesland Gnr/bnr 38/6 - Ytre Hægeland - utegangsstall - søknad om ferdigattest Saksansv: Enhet for plan og utbygging / hedjan Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / hedjan 13/ I Arkivdel: Skarpengland Tilg. kode: UO skole - Offl 13, Fvl 13 elevmapper Elevmappe - Innskriving - Saksansv: Skarpengland skole / hagann Saksbeh: Skarpengland skole / hagann 13/ I Dok.dato: Jour.dato:

6 Personalmappe - Melding om yrkesskade eller yrkessykdom påført under arbeid Saksansv: Venneslaheimen omsorgssenter / johkir Saksbeh: Venneslaheimen omsorgssenter / johkir 13/ N Tilg. kode: UO Offl 23 tredje led Enhet for hjemmetjeneste og rehabilitering - ubemay Økonomiseksjonen - magvig Personalkort - Endring - Saksansv: Venneslaheimen omsorgssenter / johkir Saksbeh: Enhet for hjemmetjeneste og rehabilitering / ubemay 13/ I Dok.dato: Jour.dato: Personalmappe - Søknad om permisjon med lønn - 13/ U Personalmappe - Svar på søknad om permisjon med lønn - 13/ U Egerdahl & Nordbø AS Gnr/bnr 56/101 - Skarpengland skole - søknad om tillatelse til tiltak - rammetillatelse. Tiltakshaver: Vennesla kommune Gnr/bnr 56/101 - Skarpengland skole - søknad om ferdigattest Saksansv: Enhet for plan og utbygging / hedjan Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / hedjan 13/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO ungdomsskole Offl 13, Fvl 13 - elevmapper Elevmappe - Utmelding av skolen for tidsavgrenset periode - 13/ U Brand Factory AS Gnr/bnr 29/58 - Setesdalsvegen søknad om oppsetting av skilt, omprofilering. Tiltakshaver: Uno-X Automat AS Gnr/bnr 29/58 - Setesdalsvegen omprofilering logo - søknad om ferdigattest Saksansv: Enhet for plan og utbygging / hedjan Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / hedjan 13/ U Personalmappe - Svar på søknad om permisjon Saksansv: Venneslaheimen omsorgssenter / johkir Saksbeh: Organisasjonsseksjonen / nichan 13/ U skole Tilg. kode: UO - elevmapper Offl 13, Fvl 13 Elevmappe - Svar på oversendt klage etter søknad om elevpermisjon Saksansv: Vennesla skole / grisig Saksbeh: Seksjon for oppvekst / roeaud 13/ U

7 skole Tilg. kode: UO - elevmapper Offl 13, Fvl 13 Fylkesmannen i Vest-Agder - Utdanningsavdelingen Elevmappe - Oversendelse av klage på avslag etter søknad om elevpermisjon Saksansv: Vennesla skole / grisig Saksbeh: Seksjon for oppvekst / roeaud 13/ I Dok.dato: Jour.dato: Wigemyr & Co Gnr/bnr 2/30 2/141 - Høylandsvegen 8 - rekvisisjon av oppmålingsforretning. Tiltakshaver: Nicolai Grødem Gnr/bnr 2/30 2/141 - Høylandsvegen 8 - klagesak - sakskostnader. Tiltakshaver: Nicolai Grødem Saksansv: Enhet for plan og utbygging / amutor Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / amutor 13/ I Tilg. kode: U Arbeidstilsynet Enhet for økonomi - personalkort - tilfeldige lønnsutbetalinger, honorar, reiseutgifter o.l. som utbetales via lønn i Tillatelse til utvidet overtid ifbm årsoppgjør 2014 Saksansv: Økonomiseksjonen / vigger Saksbeh: Økonomiseksjonen / vigger 13/ I Dok.dato: Jour.dato: Personalmappe - Søknad om permisjon Saksansv: Habilitering / janaas Saksbeh: Habilitering / janaas 13/ I Dok.dato: Jour.dato: skole Tilg. kode: UO - elevmapper Offl 13, Fvl 13 PPT - Vennesla Elevmappe - Oppsummering av PPT's utredning Saksansv: Vennesla skole / grisig Saksbeh: Vennesla skole / grisig 13/ I Personalmappe - Søknad om permisjon Saksansv: Moseidmoen skole / telell Saksbeh: Organisasjonsseksjonen / hanjor 13/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO ungdomsskole Offl 13, Fvl 13 - elevmapper Elevmappe - Søknad om elevpermisjon - 13/ U Tilg. kode: UO ungdomsskole Offl 13, Fvl 13 - elevmapper Elevmappe - Svar på søknad om elevpermisjon - 13/ U Tilg. kode: UO ungdomsskole Offl 13, Fvl 13 - elevmapper Elevmappe -

8 Svar på søknad om elevpermisjon - 13/ U Vest-Agder fylkeskommune Gnr/bnr 6/1334,1335 og Brandeheivegen 1 - rekvisisjon av oppmålingsforretning. Rekvirent: Vest-Agder Fylkeskommune Gnr/bnr 6/ garasjetomt - fradeling ved Vennesla vgs Saksansv: Enhet for plan og utbygging / amutor Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / sagodd 13/ I skole Tilg. kode: UO - elevmapper Offl 13, Fvl 13 Elevmappe - Søknad om elevpermisjon Saksansv: Vennesla skole / grisig Saksbeh: Vennesla skole / grisig 13/ U skole Tilg. kode: UO - elevmapper Offl 13, Fvl 13 Elevmappe - Svar på søknad om elevpermisjon Saksansv: Vennesla skole / grisig Saksbeh: Vennesla skole / grisig 14/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Arbeidstilsynet 14/ / / Tilsyn - sentrale tjenester Tilsyn - sentrale tjenester Saksansv: Seksjon for helse og omsorg / benrag Saksbeh: Vennesla kommune / skisve U Tilg. kode: U Anne Lise Haugland Valdez Innsyn i kommunale dokumenter på offentlig journal / Innsyn Saksansv: Servicetorget / wehreb Saksbeh: Servicetorget U Tilg. kode: U Innsyn i kommunale dokumenter på offentlig journal / Ønsker innsynsbegjæring Saksansv: Servicetorget / wehreb Saksbeh: Servicetorget U Tilg. kode: U Innsyn i kommunale dokumenter på offentlig journal / Ønsker innsynsbegjæring Saksansv: Servicetorget / wehreb Saksbeh: Servicetorget 14/ U Dok.dato: Udatert Jour.dato: Oddleiv Ropstad Utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur 2014 Gnr/bnr 64/2 - kvittering for behandlet refusjonskrav vedrørende utbetaling fra skogfond og tilskudd til skogkultur 2014 Saksansv: Enhet for plan og utbygging / iverun Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / iverun 14/ U Tilg. kode: U

9 Advokatfirma Tofte DA Egenerklæring om konsesjonsfrihet for underskrift av kommunen samlemappe Gnr/bnr 26/26 - egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / iverun Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / iverun 14/ U Tilg. kode: U Hellvik Hus Søgne AS Egenerklæring om konsesjonsfrihet for underskrift av kommunen samlemappe Gnr/bnr 23/769 - egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / iverun Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / iverun 14/ I Dok.dato: Jour.dato: Lærlingmappe - Melding om yrkesskade eller yrkessykdom påført under arbeid Saksansv: Venneslaheimen omsorgssenter / johkir Saksbeh: Venneslaheimen omsorgssenter / johkir 14/ U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Vest-Agder fylkeskommune - regionalutvikling Søknader om spillemidler til idrettsanlegg i kommunen 2014 Anmodning om utbetaling av spillemidler. Eikeland skole, balløkke anleggs nr Saksansv: Enhet for park og idrett / orfjor Saksbeh: Enhet for park og idrett / orfjor 14/ U Tilg. kode: U Vest-Agder Fylkeskommune - Fylkeskonservatoren Styrket kommunal kulturminnekompetanse - invitasjon Søknad om utbetaling av midler til utarbeidelse av kulturminneplan for Vennesla kommune Saksansv: Seksjon for samfunnsutvikling / aareir Saksbeh: Seksjon for samfunnsutvikling / aareir 14/ I Tilg. kode: U Damli, Karl Gjermund Tildeling landbrukspolitiske virkemidler i skogbruket - NMSK Ny omfordeling NMSK-midler pr Saksansv: Enhet for plan og utbygging / iverun Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / iverun 14/ U Klage på eiendomsskattetakst 2014 Korrigert eiendomsskatt - Wehustoppen Camping Saksansv: Økonomiseksjonen / skoodd Saksbeh: Økonomiseksjonen / skoodd 14/ U Vest-Agder Museet Avd. Setesdalsbanen Gnr/bnr - 300/10 - Grovane - søknad om tillatelse til tiltak for overbygg/vernehall. Tiltakshaver: Vest-Agder Museet Gnr/bnr - 300/10 - Grovane - Tiltak for overbygg/vernehall - søknad om igangsettingstillatelse Saksansv: Enhet for plan og utbygging / hedjan Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / hedjan

10 14/ I Sameiet Moseidstranda - Per Hetland Gnr/bnr 23/673 - Moseidstranda 21 - søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett for tilbygg av redskapsbod. Tiltakshaver: Sameiet Moseidstranda C-D Gnr/bnr 23/673 - Moseidstranda 21 - søknad om fedigattest. Tiltakshaver: Sameiet Moseidstranda C-D Saksansv: Enhet for plan og utbygging / sleann Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / sleann 14/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Vest-Agder fylkeskommune - kultur Årets spillemidler søknad, avslag og tilsagn Tilsagn om rentemidler anleggsnr Vennesla omsorgsenters turveg Saksansv: Enhet for park og idrett / orfjor Saksbeh: Enhet for park og idrett / orfjor 14/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Vest-Agder fylkeskommune - kultur Årets spillemidler søknad, avslag og tilsagn Tilsagn om rentemidler anleggsnr Øvrebøhallen treningsrom Saksansv: Enhet for park og idrett / orfjor Saksbeh: Enhet for park og idrett / orfjor 14/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Vest-Agder fylkeskommune - kultur Årets spillemidler søknad, avslag og tilsagn Tilsagn om rentemidler anleggsnr Øvrebøhallen skytebane Saksansv: Enhet for park og idrett / orfjor Saksbeh: Enhet for park og idrett / orfjor 14/ U Dok.dato: Udatert Jour.dato: Tilg. kode: UO ungdomsskole Offl 13, Fvl 13 - elevmapper Elevmappe - Svar på søknad om elevpermisjon - 14/ I Dok.dato: Jour.dato: Tariff/lokale forhandlinger 2014 Ad brev om kompensasjon ifm virksomhetsoverdragelse Saksansv: Organisasjonsseksjonen / hanjor Saksbeh: Organisasjonsseksjonen / knugei 14/ U Dok.dato: Jour.dato: Trond Arild Olsen Gnr/bnr 24/66, Heisel 7 - søknad om tillatelse til tiltak i ett trinn Tiltakshaver: Trond Arild Olsen Gnr/bnr 24/66 - Heisel 7 -svar på søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett. Tiltakshaver: Trond Arild Olsen Saksansv: Enhet for plan og utbygging / sleann Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / sleann 14/ U Dok.dato: Jour.dato: Trond Arild Olsen Gnr/bnr 24/66, Heisel 7 - søknad om tillatelse til tiltak i ett trinn Tiltakshaver: Trond Arild Olsen Gnr/bnr 24/66 - Heisel 7 -avslag på søknad tiltak. Tiltakshaver: Trond Arild Olsen Saksansv: Enhet for plan og utbygging / sleann Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / sleann

11 14/ I Dok.dato: Jour.dato: Personalmappe - Arbeidsavtale - tilsynsfører fast tilsetting 50% stilling - Saksansv: Enhet for barn og familie / hodann Saksbeh: Enhet for barn og familie / hodann 14/ U Tilg. kode: U Fylkesmannen i Vest-Agder - Landbruksavdelingen Faghjelpsprosjektet 2014 Vennesla kommune - anmodning om utbetaling av kystskogmidler til faghjelpsprosjekt Saksansv: Enhet for plan og utbygging / iverun Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / iverun 14/ U Dok.dato: Jour.dato: Norsk Byggservice AS - Avd. Sør Vennesla Gnr/bnr 31/84 - Homstean terrasse - søknad om rammetillatelse for carporter med boder. Tiltakshaver: Johnny Digervold og Ole Håkon Eidså Gnr/bnr 31/84 - Homstean terrasse - søknad om rammetillatelse for carporter med boder. Tiltakshaver: Johnny Digervold og Ole Håkon Eidså Saksansv: Enhet for plan og utbygging / saklei Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / saklei 14/ U Dok.dato: Jour.dato: Norsk Byggservice AS - Avd. Sør Vennesla Gnr/bnr 31/84 - Homstean terrasse - søknad om rammetillatelse for oppføring av 4- mannsbolig. Tiltakshaver: Johnny Digervolg og Ole Håkon Eidså Gnr/bnr 31/84 - Homstean terrasse - søknad om rammetillatelse for oppføring av 4- mannsbolig. Tiltakshaver: Johnny Digervolg og Ole Håkon Eidså Saksansv: Enhet for plan og utbygging / saklei Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / saklei 14/ U Dok.dato: Jour.dato: Norsk Byggservice AS - Avd. Sør Vennesla Gnr/bnr 31/84 - Homstean terrasse - søknad om rammetillatelse for oppføring av 5- mannsbolig. Tiltakshaver: Johnny Digervold og Ole Håkon Eidså Gnr/bnr 31/84 - Homstean terrasse - søknad om rammetillatelse for oppføring av 5- mannsbolig. Tiltakshaver: Johnny Digervold og Ole Håkon Eidså Saksansv: Enhet for plan og utbygging / saklei Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / saklei 14/ I Tilg. kode: UO OFFL. 25 Vikarliste - Barne- og ungdomsarbeider/assistent i grunnskolen 2014/2015 Vennesla kommune - st. ref Søknad og CV - Vikarliste - Barne- og ungdomsarbeider/assistent i grunnskolen 2014/ st. ref. ( ) - - Saksansv: Vennesla kommune / hanjor Saksbeh: Vennesla kommune / hanjor 14/ U Tilg. kode: UO OFFL. 25 Vikarliste - Barne- og ungdomsarbeider/assistent i grunnskolen 2014/2015 Vennesla kommune - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Vikarliste - Barne- og ungdomsarbeider/assistent i grunnskolen 2014/2015 Vennesla kommune - st. ref Saksansv: Vennesla kommune / hanjor Saksbeh: Vennesla kommune / hanjor

12 14/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Erik Lund Søknad om tillatelse for filming inni beverhytte Foreløpig svar fra Miljødirektoratet angående søknad om tillatelse for filming inne i beverhytte Saksansv: Enhet for plan og utbygging / iverun Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / iverun 14/ U Tilg. kode: UO ungdomsskole Offl 13, Fvl 13 - elevmapper Elevmappe - Svar på søknad om elevpermisjon - 14/ U Dok.dato: Jour.dato: Bekymringsmelding vedrørende boligen i - Svar på bekymringsmelding - Sentrumsveien 15 Saksansv: NAV - Vennesla / velrol Saksbeh: NAV - Vennesla / velrol 14/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Lars Reme Anbud 2 - Vennesla svømmehall - prosjekt Anskaffelser og tilbud på utførende - 2. gangs utlysning Vennesla svømmehall, aksept på at klage ikke blir tatt til følge Saksansv: Enhet for byggforvaltning / myktel Saksbeh: Enhet for byggforvaltning / myktel 14/ I Tilg. kode: U Hans Omdal Anbud 2 - Vennesla svømmehall - prosjekt Anskaffelser og tilbud på utførende - 2. gangs utlysning Vennesla svømmehall, aksept på at klage ikke blir tatt til følge Saksansv: Enhet for byggforvaltning / myktel Saksbeh: Enhet for byggforvaltning / myktel 14/ U Arkivdel: Skarpengland Tilg. kode: UO skole - Offl 13, Fvl 13 elevmapper Elevmappe - Elevpermisjon - Saksansv: Skarpengland skole / hagann Saksbeh: Skarpengland skole / hagann 14/ I Dok.dato: Jour.dato: Bjørn Steinar Kristiansen Kommunalt tilskudd til trossamfunn/dissentermenigheter/refusjon av kirkeskatt 2014 Tilskudd til Den katolske kirke Saksansv: Organisasjonsseksjonen / casmar Saksbeh: Organisasjonsseksjonen / casmar 14/ I Vidar Lømsland Gnr/bnr 6/531 - Tvidøblane 30 - søknad om dispensasjon fra rekkefølgekravene i reguleringsbestemmelsene for utsettelse av oppføring av lekeplass Tvidøblane 30 - korrespondanse m.h.p leken Saksansv: Enhet for plan og utbygging / hedjan Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / hedjan

13 14/ N Tilg. kode: UO Offl 23 første led Hægelandsheimen omsorgssenter - godsiv Økonomiseksjonen - magvig Personalkort - Innmelding - Saksansv: Hægelandsheimen omsorgssenter / aasani Saksbeh: Hægelandsheimen omsorgssenter / godsiv 14/ N Tilg. kode: UO Offl 23 første led Hægelandsheimen omsorgssenter - godsiv Økonomiseksjonen - magvig Personalkort - Innmelding - Saksansv: Hægelandsheimen omsorgssenter / aasani Saksbeh: Hægelandsheimen omsorgssenter / godsiv 14/ N Tilg. kode: UO Offl 23 første led Hægelandsheimen omsorgssenter - godsiv Økonomiseksjonen - magvig Personalkort - Innmelding - Saksansv: Hægelandsheimen omsorgssenter / aasani Saksbeh: Hægelandsheimen omsorgssenter / godsiv 14/ N Tilg. kode: UO Offl 23 første led Hægelandsheimen omsorgssenter - godsiv Økonomiseksjonen - magvig Personalkort - Innmelding - Saksansv: Hægelandsheimen omsorgssenter / aasani Saksbeh: Hægelandsheimen omsorgssenter / godsiv 14/ I Dok.dato: Jour.dato: Morten Omdal Gnr/bnr 6/310 - Revia 15 - ferdigmelding av arbeid på privat vann- og avløpsanlegg. Abonnent: Birger Lindjord Gnr/bnr 6/310 - Revia 15 - oppdatert ferdigmelding Saksansv: Enhet for teknisk forvaltning / sotnin Saksbeh: Enhet for teknisk forvaltning / sotnin 14/ U Dok.dato: Jour.dato: Statens Kartverk Tinglysningen Gnr/bnr 23/559 - Ravnåsvegen søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning Gnr/bnr 23/838 Tinglysing av ny eiendom Saksansv: Enhet for plan og utbygging / amutor Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / amutor 14/ U Tore Lindekleiv Gnr/bnr 23/559 - Ravnåsvegen søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning Gnr/bnr 23/838 og 23/559 Avregning, melding om matrikkelføring Saksansv: Enhet for plan og utbygging / amutor Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / amutor 14/ N Enhet for teknisk forvaltning - vatarn Enhet for plan og utbygging - sleann Gnr/bnr 23/313 - Per Gyntsveg 9 - søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene på Moseidmoen Gnr/bnr 23/313 - Per Gyntsveg 9 - søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene på Moseidmoen

14 på Moseidmoen Saksansv: Enhet for plan og utbygging / hedjan Saksbeh: Enhet for teknisk forvaltning / vatarn 14/ U Kjellemo Bygg A/S Gnr/bnr 23/833 - Wergelandsvegen 5 A - søknad om tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg Gnr/bnr 23/833 - Wergelandsvegen 5A - svar på søknad om tilknytning til offentlig vannog avløpsnett Saksansv: Enhet for teknisk forvaltning / sotnin Saksbeh: Enhet for teknisk forvaltning / sotnin 14/ I Dok.dato: Jour.dato: Eirin og Tommy Fedriksen Gnr/bnr 5/269 - søknad om tillatelse til tiltak med ansvarsrett for garasje. Tiltakshaver: Maria Tårnesvik Gnr/bnr 5/269 - merknader ang. klage ang. nabovarsel fra Fredriksen. Tiltakshaver: Maria Tårnesvik Saksansv: Enhet for plan og utbygging / saklei Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / saklei 14/ U Tilg. kode: UO bruksnummer Offl 13, Fvl 13 Søknad om avløsertilskudd - Midlertidig svar Saksansv: Enhet for plan og utbygging / engtru Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / engtru 14/ U Gnr/bnr 2/294 - Venneslavegen 127 B - søknad om dispensasjon fra plankrav i Kommuneplanens bestemmelser 1.2 (PBL 11-9 nr1) Gnr/bnr 2/294 - spørsmål ang søknadstype og nabovarsel Saksansv: Enhet for plan og utbygging / sleann Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / sleann 14/ I Tilg. kode: UO OFFL. 25 Miljøterapeut % prosjekt-engasjement i integrerings- og boligavdelingen Vennesla kommune - st. ref Søknad og CV - Miljøterapeut % prosjekt-engasjement i integrerings- og boligavdelingen - st. ref. ( ) / U Tilg. kode: UO OFFL. 25 Miljøterapeut % prosjekt-engasjement i integrerings- og boligavdelingen Vennesla kommune - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeut % prosjekt-engasjement i integrerings- og boligavdelingen Vennesla kommune - st. ref / I Tilg. kode: UO OFFL. 25

15 Miljøterapeut % prosjekt-engasjement i integrerings- og boligavdelingen Vennesla kommune - st. ref Søknad og CV - Miljøterapeut % prosjekt-engasjement i integrerings- og boligavdelingen - st. ref. ( ) / U Tilg. kode: UO OFFL. 25 Miljøterapeut % prosjekt-engasjement i integrerings- og boligavdelingen Vennesla kommune - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeut % prosjekt-engasjement i integrerings- og boligavdelingen Vennesla kommune - st. ref / I Tilg. kode: UO OFFL. 25. Vennesla kommune - st. ref Søknad og CV - Rolf trenger en ny avdelingsleder for Jobbsenter og Markedsarbeid, er du den nye? - st. ref. ( ) / U Tilg. kode: UO OFFL. 25. Vennesla kommune - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Rolf trenger en ny avdelingsleder for Jobbsenter og Markedsarbeid, er du den nye? Vennesla kommune - st. ref / I Tilg. kode: UO OFFL. 25 Miljøterapeut % eller 80 % vikariat med mulighet for forlengelse Vennesla kommune - st. ref Søknad og CV - Miljøterapeut % eller 80 % vikariat med mulighet for forlengelse - st. ref. ( ) / U Tilg. kode: UO OFFL. 25 Miljøterapeut % eller 80 % vikariat med mulighet for forlengelse Vennesla kommune - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeut % eller 80 % vikariat med mulighet for forlengelse Vennesla kommune - st. ref / I Tilg. kode: UO OFFL. 25 Miljøterapeut % eller 80 % vikariat med mulighet for forlengelse Vennesla kommune - st. ref Søknad og CV - Miljøterapeut % eller 80 % vikariat med mulighet for forlengelse - st. ref. ( ) - -

16 14/ U Tilg. kode: UO OFFL. 25 Miljøterapeut % eller 80 % vikariat med mulighet for forlengelse Vennesla kommune - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeut % eller 80 % vikariat med mulighet for forlengelse Vennesla kommune - st. ref / I Tilg. kode: UO OFFL. 25 Miljøterapeut % eller 80 % vikariat med mulighet for forlengelse Vennesla kommune - st. ref Søknad og CV - Miljøterapeut % eller 80 % vikariat med mulighet for forlengelse - st. ref. ( ) / U Tilg. kode: UO OFFL. 25 Miljøterapeut % eller 80 % vikariat med mulighet for forlengelse Vennesla kommune - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeut % eller 80 % vikariat med mulighet for forlengelse Vennesla kommune - st. ref / I Tilg. kode: UO OFFL. 25 Miljøterapeut % eller 80 % vikariat med mulighet for forlengelse Vennesla kommune - st. ref Søknad og CV - Miljøterapeut % eller 80 % vikariat med mulighet for forlengelse - st. ref. ( ) / U Tilg. kode: UO OFFL. 25 Miljøterapeut % eller 80 % vikariat med mulighet for forlengelse Vennesla kommune - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeut % eller 80 % vikariat med mulighet for forlengelse Vennesla kommune - st. ref / I Dok.dato: Jour.dato: Personalmappe - Vikaravtale for tilkallingsvikarer Saksansv: Habilitering / janaas Saksbeh: Habilitering / janaas 14/ I Tilg. kode: UO OFFL. 25 Barne- og ungdomsarbeider 100 % stilling i Solsletta barnehage Vennesla kommune - st. ref Søknad og CV - Barne- og ungdomsarbeider 100 % stilling i Solsletta barnehage - st. ref. ( ) - - Saksansv: Vennesla kommune / hanjor Saksbeh: Vennesla kommune / hanjor

17 14/ U Tilg. kode: UO OFFL. 25 Barne- og ungdomsarbeider 100 % stilling i Solsletta barnehage Vennesla kommune - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Barne- og ungdomsarbeider 100 % stilling i Solsletta barnehage Vennesla kommune - st. ref Saksansv: Vennesla kommune / hanjor Saksbeh: Vennesla kommune / hanjor 14/ I Personalmappe - CV Saksansv: Enhet for hjemmetjeneste og rehabilitering / nakann Saksbeh: Enhet for hjemmetjeneste og rehabilitering / nakann 14/ I Tilg. kode: UO OFFL. 25 Erfaringskonsulenter innenfor rusfeltet - Det er ledig to prosjektstilling i 20 % ved NAV Vennesla Vennesla kommune - st. ref Søknad og CV - Erfaringskonsulenter innenfor rusfeltet - Det er ledig to prosjektstilling i 20 % ved NAV Vennesla - st. ref. ( ) / U Tilg. kode: UO OFFL. 25 Erfaringskonsulenter innenfor rusfeltet - Det er ledig to prosjektstilling i 20 % ved NAV Vennesla Vennesla kommune - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Erfaringskonsulenter innenfor rusfeltet - Det er ledig to prosjektstilling i 20 % ved NAV Vennesla Vennesla kommune - st. ref / I Dok.dato: Jour.dato: Personalmappe - Arbeidsavtale - enhetsleder fast tilsetting 100% stilling - Saksansv: Seksjon for helse og omsorg / benrag Saksbeh: Seksjon for helse og omsorg / benrag 14/ I Dok.dato: Jour.dato: Personalmappe - Arbeidsavtale - enhetsleder fast tilsetting 100% stilling - Saksansv: Seksjon for helse og omsorg / benrag Saksbeh: Seksjon for helse og omsorg / benrag 14/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Miljødirektoratet Tilbud om å overta forvaltningsansvar for verneområder Tilbud om å overta forvaltningsansvar for verneområder Saksansv: Seksjon for samfunnsutvikling / aareir Saksbeh: Seksjon for samfunnsutvikling / aareir 14/ I Dok.dato: Jour.dato: Byggmester Øyvind & Erik Kåbuland AS

18 Gnr/bnr 92/1 - søknad om rammetillatelse for riving og oppføring av ny boilig. Tiltakshaver: Tom Kiledal Gnr/bnr 92/1 - søknad om ferdigmelding. Tiltakshaver: Tom Kiledal Saksansv: Enhet for plan og utbygging / saklei Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / saklei

Periode: 22-01-2015-22-01-2015

Periode: 22-01-2015-22-01-2015 DMS2002 - Software Innovation 26.01.2015 Offentlig journal Periode: 22-01-2015-22-01-2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02964-34 U Forhåndsvarsel

Detaljer

Periode: 11-05-2012-11-05-2012

Periode: 11-05-2012-11-05-2012 DMS2002 - Software Innovation 14.05.2012 Offentlig journal Periode: 11-05-2012-11-05-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01731-40 U Dok.dato:

Detaljer

Periode: 09-09-2011-09-09-2011

Periode: 09-09-2011-09-09-2011 DMS2002 - Software Innovation 12.09.2011 Offentlig journal Periode: 09-09-2011-09-09-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01652-2 U Dok.dato: 01.09.2011

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 12022008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Offentlig journal. Periode: 12022008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Offentlig journal Periode: - Alle Alle Alle Nei 15022008 07/00503-29 U Dok.dato: 20122007 Jour.dato: Enhet for teknisk forvaltning - BRERUT Harald Granås

Detaljer

Periode: 06-10-2011-06-10-2011

Periode: 06-10-2011-06-10-2011 DMS2002 - Software Innovation 07.10.2011 Offentlig journal Periode: 06-10-2011-06-10-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01611-8 U Dok.dato: 05.10.2011

Detaljer

Periode: 27092010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 29092010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 27092010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 29092010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 29092010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/00532-22 I Dok.dato: 20092010 Jour.dato: Arkivdel:

Detaljer

Periode: 03062010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 04062010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 03062010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 04062010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 04062010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/01077-34 U Dok.dato: Jour.dato: Samkom skole -

Detaljer

Periode: 28102008-28102008

Periode: 28102008-28102008 DMS2002 - Vennesla Kommune 30102008 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/00503-58 I Dok.dato: Jour.dato: Vennesla Boligstiftelse for vanskeligstilte

Detaljer

Periode: 11052009-11052009

Periode: 11052009-11052009 DMS2002 - Vennesla Kommune 13052009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/00792-32 I Dok.dato: 07052009 Jour.dato: pal.endal@posten.no

Detaljer

Periode: 07092007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 10092007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Periode: 07092007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 10092007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): DMS2002 - Vennesla Kommune 10092007 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Periode: - Alle Alle Alle Nei 07/00470-81 U Dok.dato: 06092007 Jour.dato: Enhet for teknisk forvaltning

Detaljer

Periode: 12092007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 13092007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Periode: 12092007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 13092007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): DMS2002 - Vennesla Kommune 13092007 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Periode: - Alle Alle Alle Nei 07/00503-21 I Dok.dato: 10092007 Jour.dato: Jorunn Nilssen Enhet

Detaljer

Gran kommune 07.06.2013. Offentlig journal Periode: 01-06-2013-03-06-2013

Gran kommune 07.06.2013. Offentlig journal Periode: 01-06-2013-03-06-2013 Gran 07.06.2013 Offentlig journal Periode: 01-06-2013-03-06-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei Gran 07.06.2013 11/00175-12 I Dok.dato: 30.05.2013

Detaljer

Journaldato: 17.10.2014-19.10.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 06.10.2014. Klassering: LYADM/PLA

Journaldato: 17.10.2014-19.10.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 06.10.2014. Klassering: LYADM/PLA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 19.10.2014, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.10.2014 Tilbud om fastlegehjemmel D 1737 - Ledig stilling som fastlege i 2014/1175-14 37844/2014

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 14.03.11-20.03.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar ang. krav om fast ansettelse Krav om fast ansettelse 2004/1800-2 4570/2004 04.10.2004 PLO/Lars H Larsen Ofl. 5a, fvl. 13. 416 Rammeavtale for midlertidig

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 13/00089-33 Gnr 86 bnr 934 Grandeveien 18 - enebolig m/sekundærleilighet - vedtak om uavhengig kontroll av prosjektering oppmålingsteknisk og utførelsen plassering, grunn

Detaljer

Offentlig journal Periode: 20-11-2012-20-11-2012

Offentlig journal Periode: 20-11-2012-20-11-2012 Hol kommune 3.11.01 Offentlig journal Periode: 0-11-01-0-11-01 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei Hol kommune 3.11.01 Offentlig journal Periode:

Detaljer

Gran kommune 21.05.2013. Offentlig journal Periode: 14-05-2013-14-05-2013

Gran kommune 21.05.2013. Offentlig journal Periode: 14-05-2013-14-05-2013 Gran 21.05.2013 Offentlig journal Periode: 14-05-2013-14-05-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei Gran 21.05.2013 11/00008-32 U Mottaker: Husbanken,

Detaljer

Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO. Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO

Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO. Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 10.06.2015 Svar på oppsigelse av stilling Oppsigelse av stilling 2015/1026-2 4833/2015 26.05.2015 ADM/HLVO *****

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 13/00043-24 Gnr 43 bnr 39 i Frogn Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Braastad eiendom

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL EIGERSUND KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL EIGERSUND KOMMUNE Periode: 04.-06.10.13 Side 1 Arkivsak/doknr.: 13/1725-9 X Sakstittel Budsjett 2014 - kultur og oppvekst Mottaker Tore L. Oliversen; Eivind Galtvik 1-FE-151; 2-FA-A00; 3-FA-C00 Tekstdel detaljbudsjett 2014

Detaljer

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06.

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 28.07.2014 Skole: Interesse søknad som lærer Åpne søknader skolesektoren

Detaljer

Journaldato: 25.07.14-31.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 24.07.

Journaldato: 25.07.14-31.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 24.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.07.14-31.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 04.08.2014 nnhold: Forespørsel vedrørende Makø feriehjem

Detaljer

Offentlig journal Periode: 18-01-2013-18-01-2013

Offentlig journal Periode: 18-01-2013-18-01-2013 Hol kommune 22.01.201 Offentlig journal Periode: 18-01-201-18-01-201 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei Hol kommune 22.01.201 Offentlig journal

Detaljer

Dok.dato: 17.12.2010. Klassering: 8/23 KOG/KAALF. Dok.dato: 30.06.2011. Klassering: ***** INFO OG SERV/SIMOR

Dok.dato: 17.12.2010. Klassering: 8/23 KOG/KAALF. Dok.dato: 30.06.2011. Klassering: ***** INFO OG SERV/SIMOR Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 26.07.2011 Gnr.8 Bnr.23, Brekka Spørreskjema om vann og avløp Gnr.8 Bnr.23, Brekka - Avløpsforhold ved eiendommen - Reidar

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Orientering om avslutning av sak - gnr 53 bnr 10 Gnr 53 bnr 10 - Deling-justering av eiendom, Skjelsbu 2012/1959-7 22064/2013 BS/Per-Erik Johansen 53/10 Mottaker Advokatfirmaet

Detaljer

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE Arkivsaksnr: 103338 Arkivkode: GA 13717 Sakstittel: EIENDOMSFORHOLD, SKULERUD Dokumentbeskrivelse: EIENDOMSFORHOLD, SKULERUD Fra: Bodil Kalvik Dok.type: U Løpenr: 1585810 Datert: 24.09.2010 Saksbehandler:

Detaljer

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11.

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 26.11.2012 nnhold: Svar på vedtak om forbud mot

Detaljer

Offentlig journal Periode: 23-04-2012-23-04-2012

Offentlig journal Periode: 23-04-2012-23-04-2012 Hol kommune 5.04.01 Offentlig journal Periode: 3-04-01-3-04-01 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei Hol kommune 5.04.01 Offentlig journal Periode:

Detaljer

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.05.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 28.05.2015 nnhold: Varsel om tilsyn med fyringsanlegg Tilsyn fyringsanlegg gnr 16 bnr 402 Sagveien 1

Detaljer

Journaldato: 14.10.11-20.10.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 01.06.

Journaldato: 14.10.11-20.10.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 01.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.10.11-20.10.11, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 24.10.2011 Svar på forespørsel datert 23. mars 2010 Vanntankanlegget på

Detaljer