Kan EU bli. Side mai parolene og EU-motstanden: side 4. Side 3. Leder side 2: er!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kan EU bli. Side 5. 1. mai parolene og EU-motstanden: side 4. Side 3. Leder side 2: er!"

Transkript

1 Leder side 2: Kjære e leser! er! Nr 02/02 mai Kan EU bli miljøvennlig? Side 5 NtEU arrangerer 4. og 5. mai en stor konferanse om EUs miljøpolitikk. Les mer og meld deg på på side mai parolene og EU-motstanden: side 4 Side 5 Nyttig tig info På side 2 finner du oversikt over det fylkesstyret og representantskapet som ble valgt på årsmøtet. Og selvsagt Hva skjer? aktivitetskalenderen. Side 3 ESA og likestilling Gjestespaltist denne gangen er Lise Christensen, likestillingsrådgiver ved Universitetet i Oslo. Temaet er ESAs protest mot øremerkete kvinnestillinger. Side 6 Tret etti ti år etter er Det er i år 30 år siden vi sa nei til EF. Oslo Nei til EU skal markere 25. september, og selv om det er en stund til, håper vi du setter av denne dagen til feiringen. Side 7 Verv ervekampanjen ekampanjen 2002 Nei til EU satser på verving, og fylkeslaget er godt rustet til innsats. Vårt mål er 200 nye medlemmer i Oslo. På en enkel måte kan du også bli en verver. Side 8

2 Lederens spalte: Margaret Eide Hillestad Kjære leser! Jeg vil benytte anledningen til å takke for den tillit som dere har vist meg ved å velge meg som leder av Oslo Nei til EU. Det skal bli spennende å stå i spissen for det arbeidet som ligger foran oss når det gjelder å få satt innholdet i og konsekvensen av EØS-avtalen på dagsordenen. Det er et interessant arbeid, men også krevende. Oslo Nei til EU Arbeidersamfunnets plass OSLO Org nr: E-post: Nettside: Telefon: Faks: Postgiro: medlemsblad for Oslo Nei til EU Redaksjon (infoutvalget): Ansvarlig redaktør: Margaret Eide Hillestad Redaktør/lay-out: Kjell Arnestad Redaksjonsmedlem: Ragnar Bøe Elgsaas På asfalten tar gjerne imot innlegg og tips fra medlemmene i Oslo Nei til EU. Særlig oppfordrer vi lagene til å sende oss melding om arrangementer og møter i bydelene. Send oss stoffet på en diskett, faks eller e- post. Redaksjonen forbeholder seg retten til å forkorte innlegg eller nekte å ta inn stoff som bryter med NtEUs vedtekter. Utfordringer i EØS-avtalen Det blir mer og mer synlig at EØS-avtalen omfatter alle samfunnsområder, også de som vi formelt har fått unntak for. Det ble f.eks. sagt at skatter og avgifter skulle holdes utenfor EØS og at her kunne vi bestemme selv. Det gikk ikke lenge før ESA (EØS-avtalens overvåkingsorgan) påpekte at vår differensierte arbeidsgiveravgift var i strid med EØS-avtalen. Vi fikk en overgangsordning som skulle vare fram til Nå krever ESA at vi finner andre virkemidler i distriktspolitikken, fortrinnsvis de regler som gjelder i EU. Nei til EU må fortsette å kjempe mot at de virkemidler vi har brukt i femti år og som virker for oss, blir tatt fra oss. Arbeidsplan for Oslo 2002 Årsmøtet vedtok en arbeidsplan hvor vi skal arbeide med EØS og miljø. Vi i styret har valgt å fokusere spesielt på anbudsdirektivet i kollektivtrafikken og patent på liv. Vi tenker oss å markere vår motstand mot patentdirektivet 5. juni som er den internasjonale miljøverndagen. Da håper vi at så mange som mulig vil stå på stand, enten på Karl Johan eller på lokale stands arrangert av bydelslagene. Vi vil fortsette samarbeidet med Oslo Sporveiers Arbeiderforening, Lokomotivpersonalets forening i Oslo og Oslo Transportarbeiderforening mot anbudsdirektivet. 1. mai nærmer seg. En liten gruppe mennesker har sagt de vil male parole og koke suppe. Det er viktig at vi syns og at vi er mange i toget. Derfor oppfordrer jeg DEG til å møte opp på Youngstorget 1. mai ved Operapassasjen (se detaljene på side 4). Vi trenger folk bl.a. til å dele ut Standpunkt og til å verve medlemmer. Etterpå ville det være hyggelig om du tok deg tid til å spise en tallerken suppe sammen med oss. Sentrale kampanjer Nei til EU har lansert en ESA-kampanje som skal gå fram til høsten. Hensikten med kampanjen er å få fokus rettet mot EØS-avtalen og dens konsekvenser på ulike samfunnsområder. Nei til EU sentralt har utarbeidet en infopakke med presseklipp, foredragsmal, navn på aktuelle foredragsholdere og faktaark om ESA og saker som ESA arbeider med. Startskuddet til kampanjen gikk på rådsmøtet mars i år. 4. og 5. mai er det en miljøkonferanse i Oslo. Du kan melde deg på. Ta kontakt med Nei til EU sentralt og få informasjon. Det skal selvsagt være vervekampanje i år også. Uten medlemmer er vi ingen slagkraftig organisasjon. I Oslo Nei til EU er det Karl Henrik Seemann som er sjefen for verveaksjonen. Han kan ikke gjøre dette arbeidet alene. Jeg oppfordrer deg til å hjelpe ham. Hvis hver enkelt av oss verver ett nytt medlem vil vi bli over medlemmer ganske fort. Redaksjonen avsluttet 16. april 2002 Opplag: Trykk: Melsom grafisk as [ 2 ] [ På asfalten nr 2/02 ]

3 Nei til salg av arvesølvet! Denne uttalelsen ble vedtatt på Oslo NtEUs årsmøte 5. mars: På begynnelsen av 1900-tallet vedtok Stortinget konsesjonslovene som skulle sikre at naturressursene i Norge ikke kom på utenlandske hender. Fortsatt i dag er det slik at alle kraftverk som har mer enn 1/3 private eiere vil tilfalle staten etter 60 år, det som blir kalt hjemfallsretten. Dette dreier seg om verdier på rundt 20 milliarder som private bare har til lån. ESA mener dette strir mot EUs prinsipp om fri flyt av kapital, fordi det altså er en regel om tilbakeføring av kapitalen til staten. Vi vil ikke at private skal stikke av med penger som tilhører hele det norske folket! Råderett over naturressursene er helt sentralt i norsk fortid og for fremtiden. Fingrene av fatet, ESA! Hjemfallsretten vil vi beholde. Representantskapet 2002 Leder: Kristine Mollø-Christensen (tlf ). Nestleder: Kåre Andre Nilsen. Øvrige direktevalgte medlemmer: Bjørg Njaa, Knut Elgsaas, Helga Kristine Olsen, Ottar Brox, Helga Gulbrandsen, Ingunn Leikarnes, Gunvor Troset og Roy Pedersen. Ungdom mot EU i Oslos representanter: Andreas Øiestad, Hedda Haakestad og Jan Erik Skretteberg. Fylkesstyret 2002 Telefon: Kontakt/ansvar for: Leder/AU Margaret Eide Hillestad AU/fylkesstyret Nestleder/AU Kjell Sjøli Arnestad Infoutvalget/På asfalten Styremedlem/AU Andreas Halse Styremedlem/AU Randi Solheim Sekretær i fylkesstyret Styremedlem Magne Henriksen Styremedlem Monica Dyrø Styremedlem Karl Henrik Seemann Verving Styremedlem Ragnar Bøe Elgsaas Styremedlem Vigdis Vollset Faglig politikk Styremedlem Gunhild Nyborg Varamedlem Oddny Bell Økonomiutvalget/julemarkedet Varamedlem Bodil Erichsen Varamedlem Leif Kjetil Tviberg Varamedlem Magnhild Folkvord Kvinnepolitikk Hva skjer? for EU-motstanderen i hovedstaden Kl Youngstorget Arbeidernes internasjonale kampdag Oslo Nei til EU deltar for å vise EU-motstanden med parolen Stopp EU-tilpasningen Ut av EØS! Se også side Marienlyst skole Nei til EUs miljøkonferanse Arr: Nei til EU Se side 5 for detaljer og påmelding Sentrum FNs miljødag Oslo Nei til EU markerer motstanden mot Patent på liv Oslo 30-årsdagen for nei-seieren i 1972 Se side Nei til EUs kvinnekonferanse Tema: Øst-utvidelsen Arr: NtEUs kvinneutvalg Se side Landsmøte i NtEU København EUs toppmøte Oslo NtEU vil bidra med å mobilisere til nei-sidens arrangementer under toppmøtet og være til stede. Informasjon om de ulike arrangementene finnes også i oppdatert versjon på våre nettsider. Benytt også anledningen til å melde deg på e-postlista for å få informasjon direkte tilsendt. [ På asfalten nr 2/02 ] [ 3 ]

4 Oslo Nei til EU har tradisjon for å markere EU-motstanden på 1. mai. Bildet er fra fjorårets samling på Youngstorget. Foto: LO Oslo. LO-leder Gerd Liv Valla er årets hovedtaler. 1. mai 2002 Våren har festet seg, og det er igjen tid for 1. mai-markering i Oslo. Som vanlig vil Oslo Nei til EU delta for å markere EU-motstanden. En av de vedtatte parolene som ble fastsatt av LO-Oslos representantskap i mars, er «Stopp EU-tilpasningen!». Flere av de andre parolene er også EU- og EØS-relevante. Vi vil selvsagt også benytte dagen til å verve medlemmer til organisasjonen og spre informasjon og materiell fra NtEU. Om du vil markere dagen sammen med Oslo Nei til EU, møt opp i seksjonen som står nær inngangen til Opera-passasjen, kl Vår parole er: Stopp EUtilpasningen Ut av EØS! Etter toget blir det suppe og samvær på NtEU-kontoret for alle som vil fortsette feiringen fram til andre arrangementer utover dagen og kvelden. Hovedparolen: Rettferdig fordeling Nei til globalisert og rå kapitalisme! De andre parolene: Forsvar velferdsstaten Kamp mot nedbygging og privatisering! Avskaff fattigdommen! Ja til pensjonsrettigheter Hev grunnpensjonen! Avvis USAs hegemoni og krigstrusler! Nei til stjernekrig Avskaff atomvåpnene! Stans Israels brutale okkupasjon og terror! Flere boliger Innfør sosial boligbygging! Kamp mot nazisme og rasisme! Arbeidslivet brutaliseres Styrk arbeidsmiljøloven! Ja til likelønn! Nei til kvinnelønn! Lavtlønte krever anstendig lønn! Utdanning skal lønne seg! Stopp EU-tilpasningen! Nei til kutt i den offentlige skolen! Stopp utflyttinga av statsetater! Fra det politiske grunnlaget: EU-direktiver som bestemmer konkurranse, og begrenser offentlige organers muligheter til selv å bestemme sin politikk, blir gjennomført. Dette undergraver de enkelte lands handlefrihet til å føre en selvstendig økonomisk politikk og dermed opprettholdelse av velferdsordninger og faglige rettigheter. Det er nå i ferd med å skapes motkrefter mot denne utviklingen. Bevegelser som vil innføre begrensninger på kapitalens handlefrihet, og motarbeide den internasjonale finanskapitalens nærmest ubegrensede handlefrihet, må støttes. [ 4 ] [ På asfalten nr 2/02 ]

5 Ja, jeg vil på konferanse! Navn: Adresse: Telefonnummer: Epostadresse: Alder: 4. og 5. mai Konferansen arrangeres av Nei til EU, i samarbeid med Norges Bondelag, Natur og Ungdom og Ungdom mot EU. Råderetten over naturressursene trues. Matsykdommer florerer. Klimagassutslippene øker. Transporten vokser. Hva er galt med EUs miljøpolitikk? Kan EU bli miljøvennlig? Nei til EU betaler porto Lørdag 4. mai Kan EU bli miljøvennlig? Norsk ressursforvaltning under EØS-avtalen Lunsj EUs transportpolitikk truer miljøet v/morten Harper Parallellseminarer: Fiskeressurser under press v/bente Aasjord Søndag 5. mai Globalt ansvar og handelsfrihet v/jo Stein Moen Paneldebatt «EU miljøvenn eller fiende?» I panelet Heidi Sørensen og Sigurd Grytten Arbeidsverksted: Hvordan videre herfra lokalt, regionalt og sentralt? Slutt på konferansen Svarsending Avtalenummer Omd. Løser EU Øst-Europas miljøproblemer? v/dag Seierstad EUs kollektivforordningen v/ Kyrre Stensnes Har EU en offensiv klimapolitikk? v/tine Larsen Sted: Marienlyst skole, Tusentrippen 5, Oslo Pris: 300,- ordinær / 150,- ungdom, studenter, arbeidsledige, pensjonister Nei til EU Sentrum 0109 OSLO Hva er galt med EUlandbruket? Fri flyt av mat v/eystein Skjerve Slutt for dagen [ På asfalten nr 2/02 ] [ 5 ]

6 Gjestespaltist: espaltist: Lise e Christens ensen en ESA og akademisk likestilling Lise Christensen er likestillingsrådgiver ved Universitetet i Oslo. Som konsekvens av utdanningseksplosjonen i årene strømmet kvinnene inn på universitetene. Som studenter. Men jobb som forskere og lærere ved sine utdanningsinstitusjoner fikk de ikke, de fleste av dem. Det måtte komme senere. I dag, når rundt 60 % av studentene og godt over halvparten av dem som tar hovedfag er kvinner, utgjør kvinneandelen blant professorer fortsatt bare rundt 15 %. Statsviteren Helga Hernes beskrev for et par tiår siden universitetet som en av samfunnets siste mannsbastioner. Beskrivelsen har stått seg merkbart mot tidens tann. De siste årene har flere og flere tatt til orde for at det nytter ikke å nøye seg med fromme ønsker og vente på en utvikling som tydeligvis ikke kommer av seg selv. Mer effektive virkemidler må tas i bruk. Dette var bakgrunnen for at UiO våren 2000 for første gang vedtok å øremerke faste, vitenskapelige stillinger for kvinner. Vedtaket var moderat: 3 faste stillinger (professorat og førsteamanuensis) øremerkes kvinner hvert år i perioden , dvs. til sammen 12 faste stillinger. I 1998 hadde kollegiet alt bestemt seg for å øremerke et visst antall post- doktorstipend for kvinner. Dette ønsket UiO nå å videreføre. Etter vedtak ved UiO kom regjeringen med et utspill om å øremerke professorater for kvinner som et virkemiddel de ønsket å gjøre bruk av, og samme år vedtok Stortinget 20 professorater på statsbudsjettet for Stillingene skulle fordeles mellom landets universiteter og vitenskapelige høgskoler, og av disse fikk UiO fem stillinger. Til sammen øremerket vi altså åtte faste stillinger i fjor. Rask utjevning mellom kvinner og menn på rekrutteringsnivå i første halvdel av 1990-tallet medførte en helt ny og bedret rekrutteringssituasjon med tanke på kjønnsutjevning i faste stillinger. Siden midt på 1990-tallet har om lag halvparten av tilsatte i rekrutteringsstillinger og doktorgradsstudenter vært kvinner. Dette utviklingstrekket preget ikke bare Norge, men hele Norden. Siste del av 1990-tallet viste imidlertid kvinneandelen blant nytilsatte i faste forskerstillinger og særlig professorater negativ tendens. Utviklingen var paradoksal, sett i lys av det sterkt bedrete rekrutteringspotensialet. I følge flere avisoppslag våren 2000 gjaldt dette ikke bare UiO, men også UiB og flere andre institusjoner i Norge. Utviklingen ble ansett som særlig bekymringsfull vurdert ut fra det høye alderssnittet og kommende, store generasjonsskifte i faste, vitenskapelige stillinger i løpet av få år. Universitetet anno 1900: Samfunnet har endret seg mye siden forrige århundreskifte, men har likestillingen ved universitetet endret seg i samme takt? Vedtaket om øremerking av stillinger var nytt og radikalt. For få år siden var det stor prinsipiell motstand. Men ettersom utviklingen ble tydelig for flere, smuldret motstanden bort. Da vedtaket ble fattet, hadde det skjedd en tydelig holdningsendring i universitetets ledelse og valgte organer. Fordelen med øremerking av stillinger er at det er presist og avgrenset. Stillinger kan tildeles miljøer hvor utviklingen er stanset opp eller har reversert. Hensikten er å skape ringvirkninger, at de skal bidra til en prosess ut over de konkrete stillingene som opprettes. UiO bestemte seg for at de øremerkete stillingene skulle tildeles fagmiljøene etter konkurranse. Departementet hadde stilt krav om at slike stillinger kun skulle tilfalle miljøer med mindre enn 10 % kvinner i professorstillinger. Vi skjerpet kravene. Stillingene skulle gå til faglige prioriteringsområder, og for å komme i betraktning, måtte fagmiljøet ha kjennskap til at det fantes et kvinnelig søkerpotensial. I tillegg måtte fagmiljøet selv bidra med en innsats, for eksempel ved selv å skaffe finansiering av en stipendiatstilling i tilknytning professoratet. Men alle var ikke enige. Vedtaket skapte debatt, og en gruppe stipendiater valgte å klage saken inn for Likestillingsombudet. Begrunnelsen var sprikende: Mens noen hevdet at de var mot vedtaket fordi øremerking av stillinger for kvinner er diskriminerende overfor menn, hevdet andre at de var mot vedtaket fordi for få stillinger ble øremerket! Likestillingsombudet ga ikke klagerne medhold. Tvert imot roset Ombudet UiO for å ta i bruk et konkret og effektivt virkemiddel. Øremerking av stillinger er ikke i strid med den norske likestillingsloven, og også universitetsloven åpner for å øremerke enkeltstillinger for underrepresentert kjønn når dette anses nødvendig. Etter dette valgte en av klagerne å bringe saken inn for ESA, overvåkningsorganet som skal påse at EØS-landene følger EU-direktivene. I korrespondanse med norske myndigheter hevder ESA at øremerking av stillinger er i strid med EUdirektivet om likebehandling av kjønnene. Norske myndigheter på sin side argumenterer for at så ikke er tilfellet, og viser også til FNs kvinnekonvensjon i sin argumentasjon. Etter regjeringsskiftet knyttet det seg en viss spenning til om Kristin Clemet ville være like standhaftig for den norske linjen i denne saken som sin forgjenger Trond Giske. Det var hun. I skrivende stund har ikke norske myndigheter gitt seg, tvert om har de skjerpet argumentasjonen vis à vis ESA. Saken er til slutt havnet i EFTA-domstolen. Et negativt vedtak der vil være tommelen ned for et av de få virksomme enkelttiltak som på en mer effektiv måte kan fremme likestillingsutviklingen i akademiske stillingssjikt. Det vil ramme Norge, men det vil også ramme andre land innen EU-området som ønsker å satse på en mer offensiv likestillingspolitikk i årene framover. Når det er sagt, er ikke øremerking av stillinger alt eller intet. En ny bevissthet og andre grep for å få til jevnere kjønnsfordeling blant nytilsatte er uansett nødvendig. Ved UiO ble den negative tendensen fra slutten av 1990-tallet snudd i 2000/ 2001 med hensyn til nytilsatte i professor I stillinger. Med 12 kvinner og 21 menn tilsatt, oppnådde vi måltallet om 30 % kvinner blant nytilsatte i denne stillingskategorien. Og her er det bare snakk om indirekte effekter av all debatt om øremerkete stillinger og behov for økt likestilling i Akademia. [ 6 ] [ På asfalten nr 2/02 ]

7 Våre lokallag Rolf Grovens EU-gutt fra Bildet ble refusert på Høstutstillingen, men presentert i Dagbladet samme år. Tretti år etter Av Kjell Arnestad I år er det trettiårsjubileum for nei-seieren i I den anledning skal Oslo Nei til EU arrangere en markering av seieren i Oslo sentrum 25. september. Det blir et marked med inntrykk og effekter fra 1972, både Støttering Oslo Nei til EU har en ordnet økonomi. Men vi trenger økte inntekter for å kunne styrke vår informasjonsvirksomhet og motarbeide den ukritiske EU-tilpasningen som nå pågår. Vi oppfordrer derfor medlemmene til å delta i støtteringen med et mindre eller større beløp hver måned eller et engangsbeløp hvert år. Vennligst fyll ut opplysningene i rammen og send dem til: Støtteringen Oslo Nei til EU Arbeidersamfunnets plass Oslo for de som husker seieren og de som enten ikke var født eller var for små til å kunne delta. Vi vil gjerne ha tips og ideer som kan gjøre dagen så vellykket som mulig. Ta derfor kontakt med fylkesstyret, slik at vi kan gjøre også 25. september tretti år etter til en festdag for nei-folket! KLIPP Navn: Adresse: Postnr: Poststed: Jeg tegner meg for et månedlig beløp på kr: Jeg vil betale et engangsbeløp på kr: Jeg ønsker å betale ved: bankgiro autogiro Vi sender deg utfylte giroblanketter eller autogirofullmakt. PA 2/2002 Bydel 1 og 2: Frogner Majorstua Randi Solheim Fritzners gt 17B, 0264 OSLO Bydel 3: St Hanshaugen Ullevål Cecilie Øiern Herman Foss gt 23, 0171 OSLO Bydel 4: Sagene Torshov Vigdis Vollset Gustav Jensens gt 1-10, 0461 OSLO Bydel 5 og 6: Grünerløkka Sofienberg, Gml. Oslo Kampen Lisa Frøyland Nonnegata 21, 0656 OSLO Bydel 7 og 12: Ekeberg, Bekkelaget Manglerud Trygve Mollan Sandstuvn 78, 1178 OSLO Bydel 8, 9 og 10: Oslo Syd Håvard Tangen Pb 119 Lambertseter, 1101 OSLO Bydel 11 og 13: Bøler Østensjø Frithjof Lund Bølerlia 40, 0689 OSLO Bydel 14: Helsfyr Sinsen Bente Moseng Ensjøsvingen 8c, 0661 OSLO Bydel 15: Hellerud Jorun Grandaunet Haugerudvn 63, 0674 OSLO Bydel 16: Furuset Dordi Edvardsen Jerikovn 1, 1067 OSLO Bydel 17: Stovner Herlov K Øverland R. Schibbys v 21, 0968 OSLO Bydel 18: Romsås Kirsten Holstad Ravnkollbakken 39, 0971 OSLO Bydel 19: Grorud Erik Grønvold Ammerudgrenda 69, 0960 OSLO Bydel 20: Bjerke Kari Synnes Rødbergvn 37, 0591 OSLO Bydel 21: Grefsen Kjelsås Eivind Stø Midtoddvn 8b, 0494 OSLO Bydel 22: Sogn Odd Reidar Lie Fjellstien 2a, 0880 OSLO Bydel 23 og 24: Vindern Røa Karl Henrik Seemann Bjørnvn 10b, 0774 OSLO Bydel 25: Ullern Anne Brinch Skaara Hartmanns v 21, 0284 OSLO [ På asfalten nr 2/02 ] [ 7 ]

8 Til Slutt på dansk feta? Det kan gå mot slutten for danskprodusert fetaost. EU-kommisjonen foreslår at bare Hellas skal ha rett til å kalle denne osten med sitt rette navn. Flere EU-land har i mange år produsert feta, men EU vil likestille osten med f.eks. champagne, slik at bare ett område har rett til produktnavnet. Den danske fødevareministeren har protestert og frykter redusert salg hvis man mister retten til varebetegnelsen. ) B-BLAD Lag flere EU-babyer Returadresse: Oslo Nei til EU Arbeidersamfunnets plass OSLO EUs kommisjonær for sosiale saker, Anna Diamantopoulou, oppfordrer EU-borgerne til å lage flere barn. EUs befolkning blir stadig eldre og kommisjonen er bekymret for de økonomiske følgene. FN venter at rundt 2 milliarder mennesker på verdensbasis vil være over 60 år i Kvinnekonf onfer erans anse i oktober ober Kvinneutvalget i Nei til EU ønsker å gjenta suksessen fra i fjor og arrangerer derfor stor høstkonferanse oktober. Det blir minst like spennende og lærerikt som seminaret vi hadde i september Den aktuelle øst-utvidelsen kommer til å bli et sentralt tema. Kvinneutvalget vil gjerne vite hva dere har lyst å lære mer om. Har dere gode ideer til tema dere gjerne vil at konferansen skal ta opp, er det bare å sende kvinnepolitisk sekretær, Anne Kjersti Toft, en e-post på eller ringe på telefon Mer kunst til salg algs Vårt kunstsalg på nettet fortsetter. Nå blir det lagt ut nye bilder som kan sees på Benytt anledningen og skaff deg veggpryd til hjemmet. Bøker til julemarkedet edet Julemarkedskomiteen arbeider med planlegging av markedet gjennom hele året. Vi oppfordrer medlemmer som har gamle bøker de vil gi bort, om å ta kontakt med Oddny Bell, tlf Vi henter gjerne bøkene hos deg. [ 8 ] [ På asfalten nr 2/02 ] Vervekampanje 2002 Av Karl Henrik Seemann Nei til EU har dratt i gang en vervekampanje for Det er nedsatt et sentralt verveutvalg som har arbeidet fram en verveplan som skal benyttes av alle fylkeslag. I hvert fylke er det oppnevnt et verveutvalg som skal samarbeide med det sentrale verveutvalget. To «pilotfylker» er plukket ut for å utprøve verveplanen i praksis, slik at korrigeringer kan skje underveis. Hvert fylkeslag lager sin verveplan og velger en verveansvarlig. De viktigste oppgavene for fylkene i forbindelse med medlemsverving blir å «få tilbake» medlemmene fra 2001 som ikke har fornyet sitt medlemsskap for Tips oss! Verv en venn Vi vil gjerne nå ut til nå ut til enda flere, og da ønsker vi oss tips på personer vi kan kontakte med tanke på medlemsskap. Det kan være familiemedlemmer, andre kjente, eller rett og slett noen du har mistanke om at er EUmotstandere, men som ikke er med i NtEU ennå. Har du slike tips, send inn slippen, og vi vil ta oss av ringingen. Tipse-kupong Innsender: Tlf: Tips 1: Tlf: Tips 2: Tlf: Tips 3: Tlf: Videre vil det bli lagt vekt på direkte verving av nye medlemmer ved store arrangementer, folkemøter, partimøter, kulturmøter osv. Bruk av istikk med giro i aviser, utdeling av Standpunkt, verving på Internett, verving av potensielle nei-folk, er også metoder som vil bli benyttet. Jo flere «innfallsvinkler» og metoder for verving vi kan ta i bruk, jo flere medlemmer vil bli vervet. Første store mulighet for folk til å verve medlemmer til Nei til EU/Oslo Nei til EU er 1. mai. Vi oppfordrer derfor våre medlemmer om å ta aktivt del i dette. Man behøver bare ei liste som fylles ut med navn, adresse og telefonnummer på folk som sier seg interessert i å bli medlem, for deretter å sende lista til Nei til E U, Arbeidersamfunnets plass 1, 0181 Oslo (navn og adresse skrives også på lista). Man kan også benytte skjema på nettsiden til Oslo NtEU. Nei til EU vil så sende innbetalingsblankett til den enkelte som har meldt sin interesse. Oslo Nei til EU håper mange av våre medlemmer vil ta del i verving 1. mai! I denne forbindelse kan det også nevnes at Nei til EU ser for seg en omfattende vervekonkurranse med vervepremie for beste verver og beste lokallag. Porto Oslo Nei til EU Arbeidersamf pl OSLO

Årsmelding 2013-2014 Regnskap 2013 Revisors beretning Styrets årsberetning

Årsmelding 2013-2014 Regnskap 2013 Revisors beretning Styrets årsberetning Årsmelding 2013-2014 Regnskap 2013 Revisors beretning Styrets årsberetning Innhold 1. Innledning... 2 2. Landsmøtet... 2 3. Rådet... 2 4. Styret og arbeidsutvalget... 3 5. Ansatte... 4 6. Politisk arbeid

Detaljer

BROBYGGER OG PÅDRIVER

BROBYGGER OG PÅDRIVER 20 ÅR KVINNER PÅ TVERS BROBYGGER OG PÅDRIVER JUBILEUMSHEFTE UTGITT AV KVINNER PÅ TVERS Forord Kvinner på tvers er 20 år. I løpet av disse årene har Kvinner på tvers blitt en institusjon med sin årlige

Detaljer

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø NITO Refleks 5 2004 21 09 04 12:51 Side 1 MEDLEMSORGAN FOR NORGES INGENIØRORGANISASJON NR. 05/2004 SEPTEMBER Sett barna på CV-en! Tilværelsen med små barn gir viktige ferdigheter og kunnskap både til mor

Detaljer

Fagforenings - bevissthet

Fagforenings - bevissthet P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 3 2007 Bring PS enda lengre engasjer deg nå! En 60 år gammel femåring PS feirer jubileum Gratis utdanning Konferansen Tema Fagforenings

Detaljer

Forord. God (gjen)lesning. Trondheim 01.04.2014 Ronny Kjelsberg

Forord. God (gjen)lesning. Trondheim 01.04.2014 Ronny Kjelsberg Forord Det første egentlig politiske vervet jeg tok på meg, var som styremedlem i NTNU/HiST Attac Attacs lokallag i universitets- og høyskolemiljøene i Trondheim. Det var absolutt også et av de mest lærerike.

Detaljer

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar!

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar! P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 1 2006 Spesialnummer Pedagogstudentene under lupen Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende Hvert år i midten av mars avholder

Detaljer

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 4 INNHOLD INNLEDNINGside 5 KAP.1 NBUside 8 KAP.2 LOKALLAGETside 13 KAP.3 FYLKESLAGETside 21 KAP.4 SENTRALLEDDETside

Detaljer

Medlemsblad for Troms Nei til EU

Medlemsblad for Troms Nei til EU NR. 1. SEPTEMBER 2012 Medlemsblad for Troms Nei til EU Nordland, Troms og Finnmark inviterer til konferanse: EUs appetitt på Nordområdene Troms Nei til EUs årsmøte Lokallaget: Tromsø Nei til EU Du kan

Detaljer

Forbundet viser styrke

Forbundet viser styrke http://oss.fagforbundet.no oss informasjonsblad for tillitsvalgte tillitsvalgte august, nr. 7/2012 Årgang 10 B-Postabonnement Postboks 7003 St. Olavs plass 0130 Oslo. Tlf.: 23 06 40 00 Ettersendes ikke

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

OKTOBER 2008 NUMMER 8 ÅRGANG 40. God nok for EU? EU-pengene strømmer inn til Forsknings-Norge. Men langt fra alle ser noe til dem.

OKTOBER 2008 NUMMER 8 ÅRGANG 40. God nok for EU? EU-pengene strømmer inn til Forsknings-Norge. Men langt fra alle ser noe til dem. OKTOBER 2008 NUMMER 8 ÅRGANG 40 F God nok for EU? EU-pengene strømmer inn til Forsknings-Norge. Men langt fra alle ser noe til dem. Side 12 17 Alltid oversiktlig HK Reklamebyrå Foto: Lasse Berre Jens Arne

Detaljer

Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister. Nr. 1 2012 Årg. 67 GOD PÅSKE!

Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister. Nr. 1 2012 Årg. 67 GOD PÅSKE! Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister Nr. 1 2012 Årg. 67 GOD PÅSKE! colorlab.no The Norwegian Color Research Laboratory Vi i LOP nr. 1 2012 Medlemsblad for Landslaget for offentlige

Detaljer

informasjonsblad for tillitsvalgte http://oss.fagforbundet.no september, nr. 11/2009 årgang 7 Kastes ut av Norge

informasjonsblad for tillitsvalgte http://oss.fagforbundet.no september, nr. 11/2009 årgang 7 Kastes ut av Norge oss tillitsvalgte informasjonsblad for tillitsvalgte http://oss.fagforbundet.no september, nr. 11/2009 årgang 7 B-Postabonnement Fagforbundet Postboks 7003 St. Olavs plass 0130 Oslo. Tlf.: 23 06 40 00

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Løftene kan ikke innfris

Løftene kan ikke innfris Løftene kan ikke innfris Betraktninger foran valgkampen 2003 av Fritz C. Holte Roskva Fritz C. Holte: LØFTENE KAN IKKE INNFRIS Betraktninger foran valgkampen 2003 Utgitt på forlaget Roskva, 2003 ISBN 82-996486-1-0

Detaljer

Samleskinnen. HMS på byggeplasser

Samleskinnen. HMS på byggeplasser Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 3/2003 Årgang 8 HMS på byggeplasser I dette nummer: Samleskinnen har tidligere fokusert på hvordan HMS er ivaretatt på byggeplassene og

Detaljer

LOs 32. Ordinære kongress 11. - 15. mai 2009. Kongressens vedtak

LOs 32. Ordinære kongress 11. - 15. mai 2009. Kongressens vedtak LOs 32. Ordinære kongress LOs 32. Ordinære kongress 11. - 15. mai 2009 Kongressens vedtak LOs 32. ORDINÆRE KONGRESS 11. 15. MAI 2009 Kongressens vedtak Kongressens vedtak.indd 1 11-05-10 13:23:15 Produksjon

Detaljer

sponser morgendagens ingeniører

sponser morgendagens ingeniører Nr 8/2014 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Avdeling 29 Kongsberg sponser morgendagens ingeniører...ikke helt som planlagt...men bare vent til neste år... Forbundet for Ledelse og Teknikk

Detaljer

Landsstyremøtet 2013

Landsstyremøtet 2013 NYTT Nr. 5-2013/36. årgang Jobbe etter? Side 5 Trives på jobb Side 8 YS-konferansen Side 20 Landsstyremøtet 2013 Side 12 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS Redaktørens eget hjørne

Detaljer

Bibliotekaren. Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie

Bibliotekaren. Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet 2015 1 Robert Eriksson foreslår vesentlige endringer i arbeidsmiljøloven Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie

Detaljer

101 BLADET. Tor-Arne til «topps» Grødegaard Elin tar ansvar Samrøre. side 5 side 8 side 10

101 BLADET. Tor-Arne til «topps» Grødegaard Elin tar ansvar Samrøre. side 5 side 8 side 10 101 BLADET for sivile og vervede medlemmer i Landsforening 101 Forsvaret Nr. 2 2005 Tor-Arne til «topps» Grødegaard Elin tar ansvar Samrøre side 5 side 8 side 10 Redaktøren Sommer, konsulenter og «Dansker»

Detaljer

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO INNHOLD Håndbok for lokale ungdomsråd i Oslo 4 Hva er et ungdomsråd? 5 Rollene

Detaljer

Stibo - Nordens største trykkeri

Stibo - Nordens største trykkeri Utgitt av Oslo grafiske fagforening Nummer 2 juni 2013 98. årgang Stibo - Nordens største trykkeri Side 14-15. 3D-print noe for grafisk? Side 6-7. Inntrykk fra LO-kongressen 2013. Side 8-9. Aktivist og

Detaljer

Må vi ha høy arbeidsløshet?

Må vi ha høy arbeidsløshet? Må vi ha høy arbeidsløshet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 av Fritz C. Holte Fritz C. Holte: Må vi ha høy arbeidsledighet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 Utgitt

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Bibliotekaren. Hver sjette måtte gå i Bærum. Nye bibliotekstudenter. variert bakgrunn. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet

Bibliotekaren. Hver sjette måtte gå i Bærum. Nye bibliotekstudenter. variert bakgrunn. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Nye bibliotekstudenter med variert bakgrunn Hver sjette måtte gå i Bærum 92003 Bare halvparten av folkebibliotekene har nettkatalog Fundamentet på Sjusjøen

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Går det egentlig utforbakke. med jernbanen? NSB sin eiendomsforvaltning. et nøtteskall

Går det egentlig utforbakke. med jernbanen? NSB sin eiendomsforvaltning. et nøtteskall verkstedarbeideren.no Nr. 2 juni 2010 - Årgang 64 Utgiver: Statsbanenes Verkstedarbeiderforening, Oslo Stortinget har nå vedtatt et lovforslag der avtalen fra 2009 tolkes slik at våre opptjente pensjoner

Detaljer

Nr. 3-4 - 2013 Årgang 45

Nr. 3-4 - 2013 Årgang 45 Nr. 3-4 - 2013 Årgang 45 NESTLEDER N HAR ORDET Innhold Ledern har ordet... 2 Redaktøren har ordet... 3 Tema: Paragraf 1... 4 Samtal med Vidar Holm... 5 Hvordan EØS griper inn... 9 Otis direktøren i Trondheim...15

Detaljer

grensa ga? Side 10 KOMMUNESAMMENSLÅING: www.fagbladet.no Nr. 5-2014 < For medlemmer i Fagforbundet

grensa ga? Side 10 KOMMUNESAMMENSLÅING: www.fagbladet.no Nr. 5-2014 < For medlemmer i Fagforbundet Forsidefoto: Ole Morten Melgård < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK www.fagbladet.no Nr. 5-2014 < For medlemmer i Fagforbundet KOMMUNESAMMENSLÅING: Hvor skal grensa ga? Side 10 INNHOLD Tar tak i giftfarene

Detaljer