Kan EU bli. Side mai parolene og EU-motstanden: side 4. Side 3. Leder side 2: er!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kan EU bli. Side 5. 1. mai parolene og EU-motstanden: side 4. Side 3. Leder side 2: er!"

Transkript

1 Leder side 2: Kjære e leser! er! Nr 02/02 mai Kan EU bli miljøvennlig? Side 5 NtEU arrangerer 4. og 5. mai en stor konferanse om EUs miljøpolitikk. Les mer og meld deg på på side mai parolene og EU-motstanden: side 4 Side 5 Nyttig tig info På side 2 finner du oversikt over det fylkesstyret og representantskapet som ble valgt på årsmøtet. Og selvsagt Hva skjer? aktivitetskalenderen. Side 3 ESA og likestilling Gjestespaltist denne gangen er Lise Christensen, likestillingsrådgiver ved Universitetet i Oslo. Temaet er ESAs protest mot øremerkete kvinnestillinger. Side 6 Tret etti ti år etter er Det er i år 30 år siden vi sa nei til EF. Oslo Nei til EU skal markere 25. september, og selv om det er en stund til, håper vi du setter av denne dagen til feiringen. Side 7 Verv ervekampanjen ekampanjen 2002 Nei til EU satser på verving, og fylkeslaget er godt rustet til innsats. Vårt mål er 200 nye medlemmer i Oslo. På en enkel måte kan du også bli en verver. Side 8

2 Lederens spalte: Margaret Eide Hillestad Kjære leser! Jeg vil benytte anledningen til å takke for den tillit som dere har vist meg ved å velge meg som leder av Oslo Nei til EU. Det skal bli spennende å stå i spissen for det arbeidet som ligger foran oss når det gjelder å få satt innholdet i og konsekvensen av EØS-avtalen på dagsordenen. Det er et interessant arbeid, men også krevende. Oslo Nei til EU Arbeidersamfunnets plass OSLO Org nr: E-post: Nettside: Telefon: Faks: Postgiro: medlemsblad for Oslo Nei til EU Redaksjon (infoutvalget): Ansvarlig redaktør: Margaret Eide Hillestad Redaktør/lay-out: Kjell Arnestad Redaksjonsmedlem: Ragnar Bøe Elgsaas På asfalten tar gjerne imot innlegg og tips fra medlemmene i Oslo Nei til EU. Særlig oppfordrer vi lagene til å sende oss melding om arrangementer og møter i bydelene. Send oss stoffet på en diskett, faks eller e- post. Redaksjonen forbeholder seg retten til å forkorte innlegg eller nekte å ta inn stoff som bryter med NtEUs vedtekter. Utfordringer i EØS-avtalen Det blir mer og mer synlig at EØS-avtalen omfatter alle samfunnsområder, også de som vi formelt har fått unntak for. Det ble f.eks. sagt at skatter og avgifter skulle holdes utenfor EØS og at her kunne vi bestemme selv. Det gikk ikke lenge før ESA (EØS-avtalens overvåkingsorgan) påpekte at vår differensierte arbeidsgiveravgift var i strid med EØS-avtalen. Vi fikk en overgangsordning som skulle vare fram til Nå krever ESA at vi finner andre virkemidler i distriktspolitikken, fortrinnsvis de regler som gjelder i EU. Nei til EU må fortsette å kjempe mot at de virkemidler vi har brukt i femti år og som virker for oss, blir tatt fra oss. Arbeidsplan for Oslo 2002 Årsmøtet vedtok en arbeidsplan hvor vi skal arbeide med EØS og miljø. Vi i styret har valgt å fokusere spesielt på anbudsdirektivet i kollektivtrafikken og patent på liv. Vi tenker oss å markere vår motstand mot patentdirektivet 5. juni som er den internasjonale miljøverndagen. Da håper vi at så mange som mulig vil stå på stand, enten på Karl Johan eller på lokale stands arrangert av bydelslagene. Vi vil fortsette samarbeidet med Oslo Sporveiers Arbeiderforening, Lokomotivpersonalets forening i Oslo og Oslo Transportarbeiderforening mot anbudsdirektivet. 1. mai nærmer seg. En liten gruppe mennesker har sagt de vil male parole og koke suppe. Det er viktig at vi syns og at vi er mange i toget. Derfor oppfordrer jeg DEG til å møte opp på Youngstorget 1. mai ved Operapassasjen (se detaljene på side 4). Vi trenger folk bl.a. til å dele ut Standpunkt og til å verve medlemmer. Etterpå ville det være hyggelig om du tok deg tid til å spise en tallerken suppe sammen med oss. Sentrale kampanjer Nei til EU har lansert en ESA-kampanje som skal gå fram til høsten. Hensikten med kampanjen er å få fokus rettet mot EØS-avtalen og dens konsekvenser på ulike samfunnsområder. Nei til EU sentralt har utarbeidet en infopakke med presseklipp, foredragsmal, navn på aktuelle foredragsholdere og faktaark om ESA og saker som ESA arbeider med. Startskuddet til kampanjen gikk på rådsmøtet mars i år. 4. og 5. mai er det en miljøkonferanse i Oslo. Du kan melde deg på. Ta kontakt med Nei til EU sentralt og få informasjon. Det skal selvsagt være vervekampanje i år også. Uten medlemmer er vi ingen slagkraftig organisasjon. I Oslo Nei til EU er det Karl Henrik Seemann som er sjefen for verveaksjonen. Han kan ikke gjøre dette arbeidet alene. Jeg oppfordrer deg til å hjelpe ham. Hvis hver enkelt av oss verver ett nytt medlem vil vi bli over medlemmer ganske fort. Redaksjonen avsluttet 16. april 2002 Opplag: Trykk: Melsom grafisk as [ 2 ] [ På asfalten nr 2/02 ]

3 Nei til salg av arvesølvet! Denne uttalelsen ble vedtatt på Oslo NtEUs årsmøte 5. mars: På begynnelsen av 1900-tallet vedtok Stortinget konsesjonslovene som skulle sikre at naturressursene i Norge ikke kom på utenlandske hender. Fortsatt i dag er det slik at alle kraftverk som har mer enn 1/3 private eiere vil tilfalle staten etter 60 år, det som blir kalt hjemfallsretten. Dette dreier seg om verdier på rundt 20 milliarder som private bare har til lån. ESA mener dette strir mot EUs prinsipp om fri flyt av kapital, fordi det altså er en regel om tilbakeføring av kapitalen til staten. Vi vil ikke at private skal stikke av med penger som tilhører hele det norske folket! Råderett over naturressursene er helt sentralt i norsk fortid og for fremtiden. Fingrene av fatet, ESA! Hjemfallsretten vil vi beholde. Representantskapet 2002 Leder: Kristine Mollø-Christensen (tlf ). Nestleder: Kåre Andre Nilsen. Øvrige direktevalgte medlemmer: Bjørg Njaa, Knut Elgsaas, Helga Kristine Olsen, Ottar Brox, Helga Gulbrandsen, Ingunn Leikarnes, Gunvor Troset og Roy Pedersen. Ungdom mot EU i Oslos representanter: Andreas Øiestad, Hedda Haakestad og Jan Erik Skretteberg. Fylkesstyret 2002 Telefon: Kontakt/ansvar for: Leder/AU Margaret Eide Hillestad AU/fylkesstyret Nestleder/AU Kjell Sjøli Arnestad Infoutvalget/På asfalten Styremedlem/AU Andreas Halse Styremedlem/AU Randi Solheim Sekretær i fylkesstyret Styremedlem Magne Henriksen Styremedlem Monica Dyrø Styremedlem Karl Henrik Seemann Verving Styremedlem Ragnar Bøe Elgsaas Styremedlem Vigdis Vollset Faglig politikk Styremedlem Gunhild Nyborg Varamedlem Oddny Bell Økonomiutvalget/julemarkedet Varamedlem Bodil Erichsen Varamedlem Leif Kjetil Tviberg Varamedlem Magnhild Folkvord Kvinnepolitikk Hva skjer? for EU-motstanderen i hovedstaden Kl Youngstorget Arbeidernes internasjonale kampdag Oslo Nei til EU deltar for å vise EU-motstanden med parolen Stopp EU-tilpasningen Ut av EØS! Se også side Marienlyst skole Nei til EUs miljøkonferanse Arr: Nei til EU Se side 5 for detaljer og påmelding Sentrum FNs miljødag Oslo Nei til EU markerer motstanden mot Patent på liv Oslo 30-årsdagen for nei-seieren i 1972 Se side Nei til EUs kvinnekonferanse Tema: Øst-utvidelsen Arr: NtEUs kvinneutvalg Se side Landsmøte i NtEU København EUs toppmøte Oslo NtEU vil bidra med å mobilisere til nei-sidens arrangementer under toppmøtet og være til stede. Informasjon om de ulike arrangementene finnes også i oppdatert versjon på våre nettsider. Benytt også anledningen til å melde deg på e-postlista for å få informasjon direkte tilsendt. [ På asfalten nr 2/02 ] [ 3 ]

4 Oslo Nei til EU har tradisjon for å markere EU-motstanden på 1. mai. Bildet er fra fjorårets samling på Youngstorget. Foto: LO Oslo. LO-leder Gerd Liv Valla er årets hovedtaler. 1. mai 2002 Våren har festet seg, og det er igjen tid for 1. mai-markering i Oslo. Som vanlig vil Oslo Nei til EU delta for å markere EU-motstanden. En av de vedtatte parolene som ble fastsatt av LO-Oslos representantskap i mars, er «Stopp EU-tilpasningen!». Flere av de andre parolene er også EU- og EØS-relevante. Vi vil selvsagt også benytte dagen til å verve medlemmer til organisasjonen og spre informasjon og materiell fra NtEU. Om du vil markere dagen sammen med Oslo Nei til EU, møt opp i seksjonen som står nær inngangen til Opera-passasjen, kl Vår parole er: Stopp EUtilpasningen Ut av EØS! Etter toget blir det suppe og samvær på NtEU-kontoret for alle som vil fortsette feiringen fram til andre arrangementer utover dagen og kvelden. Hovedparolen: Rettferdig fordeling Nei til globalisert og rå kapitalisme! De andre parolene: Forsvar velferdsstaten Kamp mot nedbygging og privatisering! Avskaff fattigdommen! Ja til pensjonsrettigheter Hev grunnpensjonen! Avvis USAs hegemoni og krigstrusler! Nei til stjernekrig Avskaff atomvåpnene! Stans Israels brutale okkupasjon og terror! Flere boliger Innfør sosial boligbygging! Kamp mot nazisme og rasisme! Arbeidslivet brutaliseres Styrk arbeidsmiljøloven! Ja til likelønn! Nei til kvinnelønn! Lavtlønte krever anstendig lønn! Utdanning skal lønne seg! Stopp EU-tilpasningen! Nei til kutt i den offentlige skolen! Stopp utflyttinga av statsetater! Fra det politiske grunnlaget: EU-direktiver som bestemmer konkurranse, og begrenser offentlige organers muligheter til selv å bestemme sin politikk, blir gjennomført. Dette undergraver de enkelte lands handlefrihet til å føre en selvstendig økonomisk politikk og dermed opprettholdelse av velferdsordninger og faglige rettigheter. Det er nå i ferd med å skapes motkrefter mot denne utviklingen. Bevegelser som vil innføre begrensninger på kapitalens handlefrihet, og motarbeide den internasjonale finanskapitalens nærmest ubegrensede handlefrihet, må støttes. [ 4 ] [ På asfalten nr 2/02 ]

5 Ja, jeg vil på konferanse! Navn: Adresse: Telefonnummer: Epostadresse: Alder: 4. og 5. mai Konferansen arrangeres av Nei til EU, i samarbeid med Norges Bondelag, Natur og Ungdom og Ungdom mot EU. Råderetten over naturressursene trues. Matsykdommer florerer. Klimagassutslippene øker. Transporten vokser. Hva er galt med EUs miljøpolitikk? Kan EU bli miljøvennlig? Nei til EU betaler porto Lørdag 4. mai Kan EU bli miljøvennlig? Norsk ressursforvaltning under EØS-avtalen Lunsj EUs transportpolitikk truer miljøet v/morten Harper Parallellseminarer: Fiskeressurser under press v/bente Aasjord Søndag 5. mai Globalt ansvar og handelsfrihet v/jo Stein Moen Paneldebatt «EU miljøvenn eller fiende?» I panelet Heidi Sørensen og Sigurd Grytten Arbeidsverksted: Hvordan videre herfra lokalt, regionalt og sentralt? Slutt på konferansen Svarsending Avtalenummer Omd. Løser EU Øst-Europas miljøproblemer? v/dag Seierstad EUs kollektivforordningen v/ Kyrre Stensnes Har EU en offensiv klimapolitikk? v/tine Larsen Sted: Marienlyst skole, Tusentrippen 5, Oslo Pris: 300,- ordinær / 150,- ungdom, studenter, arbeidsledige, pensjonister Nei til EU Sentrum 0109 OSLO Hva er galt med EUlandbruket? Fri flyt av mat v/eystein Skjerve Slutt for dagen [ På asfalten nr 2/02 ] [ 5 ]

6 Gjestespaltist: espaltist: Lise e Christens ensen en ESA og akademisk likestilling Lise Christensen er likestillingsrådgiver ved Universitetet i Oslo. Som konsekvens av utdanningseksplosjonen i årene strømmet kvinnene inn på universitetene. Som studenter. Men jobb som forskere og lærere ved sine utdanningsinstitusjoner fikk de ikke, de fleste av dem. Det måtte komme senere. I dag, når rundt 60 % av studentene og godt over halvparten av dem som tar hovedfag er kvinner, utgjør kvinneandelen blant professorer fortsatt bare rundt 15 %. Statsviteren Helga Hernes beskrev for et par tiår siden universitetet som en av samfunnets siste mannsbastioner. Beskrivelsen har stått seg merkbart mot tidens tann. De siste årene har flere og flere tatt til orde for at det nytter ikke å nøye seg med fromme ønsker og vente på en utvikling som tydeligvis ikke kommer av seg selv. Mer effektive virkemidler må tas i bruk. Dette var bakgrunnen for at UiO våren 2000 for første gang vedtok å øremerke faste, vitenskapelige stillinger for kvinner. Vedtaket var moderat: 3 faste stillinger (professorat og førsteamanuensis) øremerkes kvinner hvert år i perioden , dvs. til sammen 12 faste stillinger. I 1998 hadde kollegiet alt bestemt seg for å øremerke et visst antall post- doktorstipend for kvinner. Dette ønsket UiO nå å videreføre. Etter vedtak ved UiO kom regjeringen med et utspill om å øremerke professorater for kvinner som et virkemiddel de ønsket å gjøre bruk av, og samme år vedtok Stortinget 20 professorater på statsbudsjettet for Stillingene skulle fordeles mellom landets universiteter og vitenskapelige høgskoler, og av disse fikk UiO fem stillinger. Til sammen øremerket vi altså åtte faste stillinger i fjor. Rask utjevning mellom kvinner og menn på rekrutteringsnivå i første halvdel av 1990-tallet medførte en helt ny og bedret rekrutteringssituasjon med tanke på kjønnsutjevning i faste stillinger. Siden midt på 1990-tallet har om lag halvparten av tilsatte i rekrutteringsstillinger og doktorgradsstudenter vært kvinner. Dette utviklingstrekket preget ikke bare Norge, men hele Norden. Siste del av 1990-tallet viste imidlertid kvinneandelen blant nytilsatte i faste forskerstillinger og særlig professorater negativ tendens. Utviklingen var paradoksal, sett i lys av det sterkt bedrete rekrutteringspotensialet. I følge flere avisoppslag våren 2000 gjaldt dette ikke bare UiO, men også UiB og flere andre institusjoner i Norge. Utviklingen ble ansett som særlig bekymringsfull vurdert ut fra det høye alderssnittet og kommende, store generasjonsskifte i faste, vitenskapelige stillinger i løpet av få år. Universitetet anno 1900: Samfunnet har endret seg mye siden forrige århundreskifte, men har likestillingen ved universitetet endret seg i samme takt? Vedtaket om øremerking av stillinger var nytt og radikalt. For få år siden var det stor prinsipiell motstand. Men ettersom utviklingen ble tydelig for flere, smuldret motstanden bort. Da vedtaket ble fattet, hadde det skjedd en tydelig holdningsendring i universitetets ledelse og valgte organer. Fordelen med øremerking av stillinger er at det er presist og avgrenset. Stillinger kan tildeles miljøer hvor utviklingen er stanset opp eller har reversert. Hensikten er å skape ringvirkninger, at de skal bidra til en prosess ut over de konkrete stillingene som opprettes. UiO bestemte seg for at de øremerkete stillingene skulle tildeles fagmiljøene etter konkurranse. Departementet hadde stilt krav om at slike stillinger kun skulle tilfalle miljøer med mindre enn 10 % kvinner i professorstillinger. Vi skjerpet kravene. Stillingene skulle gå til faglige prioriteringsområder, og for å komme i betraktning, måtte fagmiljøet ha kjennskap til at det fantes et kvinnelig søkerpotensial. I tillegg måtte fagmiljøet selv bidra med en innsats, for eksempel ved selv å skaffe finansiering av en stipendiatstilling i tilknytning professoratet. Men alle var ikke enige. Vedtaket skapte debatt, og en gruppe stipendiater valgte å klage saken inn for Likestillingsombudet. Begrunnelsen var sprikende: Mens noen hevdet at de var mot vedtaket fordi øremerking av stillinger for kvinner er diskriminerende overfor menn, hevdet andre at de var mot vedtaket fordi for få stillinger ble øremerket! Likestillingsombudet ga ikke klagerne medhold. Tvert imot roset Ombudet UiO for å ta i bruk et konkret og effektivt virkemiddel. Øremerking av stillinger er ikke i strid med den norske likestillingsloven, og også universitetsloven åpner for å øremerke enkeltstillinger for underrepresentert kjønn når dette anses nødvendig. Etter dette valgte en av klagerne å bringe saken inn for ESA, overvåkningsorganet som skal påse at EØS-landene følger EU-direktivene. I korrespondanse med norske myndigheter hevder ESA at øremerking av stillinger er i strid med EUdirektivet om likebehandling av kjønnene. Norske myndigheter på sin side argumenterer for at så ikke er tilfellet, og viser også til FNs kvinnekonvensjon i sin argumentasjon. Etter regjeringsskiftet knyttet det seg en viss spenning til om Kristin Clemet ville være like standhaftig for den norske linjen i denne saken som sin forgjenger Trond Giske. Det var hun. I skrivende stund har ikke norske myndigheter gitt seg, tvert om har de skjerpet argumentasjonen vis à vis ESA. Saken er til slutt havnet i EFTA-domstolen. Et negativt vedtak der vil være tommelen ned for et av de få virksomme enkelttiltak som på en mer effektiv måte kan fremme likestillingsutviklingen i akademiske stillingssjikt. Det vil ramme Norge, men det vil også ramme andre land innen EU-området som ønsker å satse på en mer offensiv likestillingspolitikk i årene framover. Når det er sagt, er ikke øremerking av stillinger alt eller intet. En ny bevissthet og andre grep for å få til jevnere kjønnsfordeling blant nytilsatte er uansett nødvendig. Ved UiO ble den negative tendensen fra slutten av 1990-tallet snudd i 2000/ 2001 med hensyn til nytilsatte i professor I stillinger. Med 12 kvinner og 21 menn tilsatt, oppnådde vi måltallet om 30 % kvinner blant nytilsatte i denne stillingskategorien. Og her er det bare snakk om indirekte effekter av all debatt om øremerkete stillinger og behov for økt likestilling i Akademia. [ 6 ] [ På asfalten nr 2/02 ]

7 Våre lokallag Rolf Grovens EU-gutt fra Bildet ble refusert på Høstutstillingen, men presentert i Dagbladet samme år. Tretti år etter Av Kjell Arnestad I år er det trettiårsjubileum for nei-seieren i I den anledning skal Oslo Nei til EU arrangere en markering av seieren i Oslo sentrum 25. september. Det blir et marked med inntrykk og effekter fra 1972, både Støttering Oslo Nei til EU har en ordnet økonomi. Men vi trenger økte inntekter for å kunne styrke vår informasjonsvirksomhet og motarbeide den ukritiske EU-tilpasningen som nå pågår. Vi oppfordrer derfor medlemmene til å delta i støtteringen med et mindre eller større beløp hver måned eller et engangsbeløp hvert år. Vennligst fyll ut opplysningene i rammen og send dem til: Støtteringen Oslo Nei til EU Arbeidersamfunnets plass Oslo for de som husker seieren og de som enten ikke var født eller var for små til å kunne delta. Vi vil gjerne ha tips og ideer som kan gjøre dagen så vellykket som mulig. Ta derfor kontakt med fylkesstyret, slik at vi kan gjøre også 25. september tretti år etter til en festdag for nei-folket! KLIPP Navn: Adresse: Postnr: Poststed: Jeg tegner meg for et månedlig beløp på kr: Jeg vil betale et engangsbeløp på kr: Jeg ønsker å betale ved: bankgiro autogiro Vi sender deg utfylte giroblanketter eller autogirofullmakt. PA 2/2002 Bydel 1 og 2: Frogner Majorstua Randi Solheim Fritzners gt 17B, 0264 OSLO Bydel 3: St Hanshaugen Ullevål Cecilie Øiern Herman Foss gt 23, 0171 OSLO Bydel 4: Sagene Torshov Vigdis Vollset Gustav Jensens gt 1-10, 0461 OSLO Bydel 5 og 6: Grünerløkka Sofienberg, Gml. Oslo Kampen Lisa Frøyland Nonnegata 21, 0656 OSLO Bydel 7 og 12: Ekeberg, Bekkelaget Manglerud Trygve Mollan Sandstuvn 78, 1178 OSLO Bydel 8, 9 og 10: Oslo Syd Håvard Tangen Pb 119 Lambertseter, 1101 OSLO Bydel 11 og 13: Bøler Østensjø Frithjof Lund Bølerlia 40, 0689 OSLO Bydel 14: Helsfyr Sinsen Bente Moseng Ensjøsvingen 8c, 0661 OSLO Bydel 15: Hellerud Jorun Grandaunet Haugerudvn 63, 0674 OSLO Bydel 16: Furuset Dordi Edvardsen Jerikovn 1, 1067 OSLO Bydel 17: Stovner Herlov K Øverland R. Schibbys v 21, 0968 OSLO Bydel 18: Romsås Kirsten Holstad Ravnkollbakken 39, 0971 OSLO Bydel 19: Grorud Erik Grønvold Ammerudgrenda 69, 0960 OSLO Bydel 20: Bjerke Kari Synnes Rødbergvn 37, 0591 OSLO Bydel 21: Grefsen Kjelsås Eivind Stø Midtoddvn 8b, 0494 OSLO Bydel 22: Sogn Odd Reidar Lie Fjellstien 2a, 0880 OSLO Bydel 23 og 24: Vindern Røa Karl Henrik Seemann Bjørnvn 10b, 0774 OSLO Bydel 25: Ullern Anne Brinch Skaara Hartmanns v 21, 0284 OSLO [ På asfalten nr 2/02 ] [ 7 ]

8 Til Slutt på dansk feta? Det kan gå mot slutten for danskprodusert fetaost. EU-kommisjonen foreslår at bare Hellas skal ha rett til å kalle denne osten med sitt rette navn. Flere EU-land har i mange år produsert feta, men EU vil likestille osten med f.eks. champagne, slik at bare ett område har rett til produktnavnet. Den danske fødevareministeren har protestert og frykter redusert salg hvis man mister retten til varebetegnelsen. ) B-BLAD Lag flere EU-babyer Returadresse: Oslo Nei til EU Arbeidersamfunnets plass OSLO EUs kommisjonær for sosiale saker, Anna Diamantopoulou, oppfordrer EU-borgerne til å lage flere barn. EUs befolkning blir stadig eldre og kommisjonen er bekymret for de økonomiske følgene. FN venter at rundt 2 milliarder mennesker på verdensbasis vil være over 60 år i Kvinnekonf onfer erans anse i oktober ober Kvinneutvalget i Nei til EU ønsker å gjenta suksessen fra i fjor og arrangerer derfor stor høstkonferanse oktober. Det blir minst like spennende og lærerikt som seminaret vi hadde i september Den aktuelle øst-utvidelsen kommer til å bli et sentralt tema. Kvinneutvalget vil gjerne vite hva dere har lyst å lære mer om. Har dere gode ideer til tema dere gjerne vil at konferansen skal ta opp, er det bare å sende kvinnepolitisk sekretær, Anne Kjersti Toft, en e-post på eller ringe på telefon Mer kunst til salg algs Vårt kunstsalg på nettet fortsetter. Nå blir det lagt ut nye bilder som kan sees på Benytt anledningen og skaff deg veggpryd til hjemmet. Bøker til julemarkedet edet Julemarkedskomiteen arbeider med planlegging av markedet gjennom hele året. Vi oppfordrer medlemmer som har gamle bøker de vil gi bort, om å ta kontakt med Oddny Bell, tlf Vi henter gjerne bøkene hos deg. [ 8 ] [ På asfalten nr 2/02 ] Vervekampanje 2002 Av Karl Henrik Seemann Nei til EU har dratt i gang en vervekampanje for Det er nedsatt et sentralt verveutvalg som har arbeidet fram en verveplan som skal benyttes av alle fylkeslag. I hvert fylke er det oppnevnt et verveutvalg som skal samarbeide med det sentrale verveutvalget. To «pilotfylker» er plukket ut for å utprøve verveplanen i praksis, slik at korrigeringer kan skje underveis. Hvert fylkeslag lager sin verveplan og velger en verveansvarlig. De viktigste oppgavene for fylkene i forbindelse med medlemsverving blir å «få tilbake» medlemmene fra 2001 som ikke har fornyet sitt medlemsskap for Tips oss! Verv en venn Vi vil gjerne nå ut til nå ut til enda flere, og da ønsker vi oss tips på personer vi kan kontakte med tanke på medlemsskap. Det kan være familiemedlemmer, andre kjente, eller rett og slett noen du har mistanke om at er EUmotstandere, men som ikke er med i NtEU ennå. Har du slike tips, send inn slippen, og vi vil ta oss av ringingen. Tipse-kupong Innsender: Tlf: Tips 1: Tlf: Tips 2: Tlf: Tips 3: Tlf: Videre vil det bli lagt vekt på direkte verving av nye medlemmer ved store arrangementer, folkemøter, partimøter, kulturmøter osv. Bruk av istikk med giro i aviser, utdeling av Standpunkt, verving på Internett, verving av potensielle nei-folk, er også metoder som vil bli benyttet. Jo flere «innfallsvinkler» og metoder for verving vi kan ta i bruk, jo flere medlemmer vil bli vervet. Første store mulighet for folk til å verve medlemmer til Nei til EU/Oslo Nei til EU er 1. mai. Vi oppfordrer derfor våre medlemmer om å ta aktivt del i dette. Man behøver bare ei liste som fylles ut med navn, adresse og telefonnummer på folk som sier seg interessert i å bli medlem, for deretter å sende lista til Nei til E U, Arbeidersamfunnets plass 1, 0181 Oslo (navn og adresse skrives også på lista). Man kan også benytte skjema på nettsiden til Oslo NtEU. Nei til EU vil så sende innbetalingsblankett til den enkelte som har meldt sin interesse. Oslo Nei til EU håper mange av våre medlemmer vil ta del i verving 1. mai! I denne forbindelse kan det også nevnes at Nei til EU ser for seg en omfattende vervekonkurranse med vervepremie for beste verver og beste lokallag. Porto Oslo Nei til EU Arbeidersamf pl OSLO

Side 5. ember: er. Side 5. Leder side 2: ha monopol...

Side 5. ember: er. Side 5. Leder side 2: ha monopol... Nr 03/02 september Leder side 2: Stor orting tinget et må ha monopol... Side 5 25. sept eptember: ember: tret etti ti år etter er København 2002: : Stop unionen. Side 4 Side 5 Medlemsmøtet et Vi har alltid

Detaljer

Årsmøtet 10. mars side 5-8

Årsmøtet 10. mars side 5-8 Nr 1/04 februar Leder side 2: Oppgavene står i kø Årsmøtet 10. mars side 5-8 Fylk ylkes essekr ekretær etær Astrid side 4 Tema: Østutvidelsen en og norske arbeidsplasser er er side 10 Jolemarknaden Vi

Detaljer

Sakspapirer til landsmøtet i Nei til EU, 12.-14. november 2010

Sakspapirer til landsmøtet i Nei til EU, 12.-14. november 2010 Til Oslo, 27.10.2010 Styret Delegatene fra fylkeslagene Direktevalgte rådsrepresentanter Ungdom mot EU Ansatte Observatører fra studentlagene Ledere av faste utvalg Gjester Sakspapirer til landsmøtet i

Detaljer

Nyttig konferanse om unionsbyggingen

Nyttig konferanse om unionsbyggingen Nr 01/02 februar Leder side 2: Et nytt arbeidsår Nyttig konferanse om unionsbyggingen Oslo Nei til EU arrangerte sammen med Akershus NtEU konferansen På vei mot et Europas forente stater? i januar. Med

Detaljer

Stopp unionen! ember: Fest på 30-årsdag. ember: en Side 6. Side 4-5. Leder side 2: Kampen om. Side 3. «EMU är ett t särinter för eliten»

Stopp unionen! ember: Fest på 30-årsdag. ember: en Side 6. Side 4-5. Leder side 2: Kampen om. Side 3. «EMU är ett t särinter för eliten» Nr 04/02 desember Leder side 2: Kampen om Norges es sjel København 2002 Stopp unionen! Side 4-5 7.. desember: ember: Julemarkedet edet 2002 Side 3 25. sept eptember: ember: Fest på 30-årsdag dagen en Side

Detaljer

København. vn Side 9-10. anse 5. april Side 3. akspapirer. innkalling og sakspapir. Leder side 2: Side 5-8

København. vn Side 9-10. anse 5. april Side 3. akspapirer. innkalling og sakspapir. Leder side 2: Side 5-8 Leder side 2: Kjære e medlem Nr 01/03 februar København vn Side 9-10 Årsmøtet et 2003 innkalling og sakspapir akspapirer EØS-k -konf onfer erans anse 5. april Side 3 Side 5-8 8. mars og 1. mai Oslo Nei

Detaljer

Hva skjer i. Hedmark. 2. halvår 2007? Hedmark fylkeslag

Hva skjer i. Hedmark. 2. halvår 2007? Hedmark fylkeslag Hva skjer i Hedmark 2. halvår 2007? Hedmark fylkeslag Hedmark fylkeslag av Norges astma- og Allergiforbund Postboks 349, 2403 Elverum Telefon: 62 42 61 62 E-post: post@naaf-hedmark.no Fylkessekretær: Gunn

Detaljer

Nora Fjelddalen, Liv Jorunn Eriksen, Benjamin Endré Larsen, Theo Koritzinsky, Siavash Sangtarash, Kaveh Ataei, Tirill Sjøvoll, Helga Forus (ref.

Nora Fjelddalen, Liv Jorunn Eriksen, Benjamin Endré Larsen, Theo Koritzinsky, Siavash Sangtarash, Kaveh Ataei, Tirill Sjøvoll, Helga Forus (ref. Protokoll Møte FS 7/2014 Tid: 15.05.14 kl. 17.30 Sted: Akersgata 35, Partikontoret Tilstede: Forfall: Gjest: Sak 61/14 Nora Fjelddalen, Liv Jorunn Eriksen, Benjamin Endré Larsen, Theo Koritzinsky, Siavash

Detaljer

KJÆRE VELGER. Godt valg! Trine Lise Sundnes forbundsleder

KJÆRE VELGER. Godt valg! Trine Lise Sundnes forbundsleder bruk stemmeretten! KJÆRE VELGER 14. september er det kommune- og fylkestingsvalg og du har muligheten til å påvirke resultatet. Mange mener at et lokalvalg ikke er like viktig som et stortingsvalg. Det

Detaljer

Innledning EU er ikke et solidaritetsprosjekt!

Innledning EU er ikke et solidaritetsprosjekt! Solidaritet? 2 Innledning EUer en politisk og økonomisk union bestående av 27 europeiske land. Unionen fører en felles handelspolitikk, og kjemper for de såkalte fire friheter. Disse innebærer at det skal

Detaljer

EØS OG ALTERNATIVENE. www.umeu.no

EØS OG ALTERNATIVENE. www.umeu.no EØS OG ALTERNATIVENE www.umeu.no 20 ÅR MED EØS - HVA NÅ? EØS-avtalen ble ferdigforhandlet i 1992. 20 år senere, i 2012, har vi endelig fått en helhetlig gjennomgang av avtalen som knytter Norge til EUs

Detaljer

Rødts 3. Landsmøte 27. - 30. mai SAK 4 HANDLINGSPLAN

Rødts 3. Landsmøte 27. - 30. mai SAK 4 HANDLINGSPLAN Rødts 3. Landsmøte 27. - 30. mai SAK 4 HANDLINGSPLAN 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Handlingsplan

Detaljer

ÅRSBERETNING. Grünerløkka SV 2014

ÅRSBERETNING. Grünerløkka SV 2014 ÅRSBERETNING Grünerløkka SV 2014 Styret Ingrid Hødnebø (leder, AU), Arild Sverstad Haug (1. nestleder, AU), Malin Jacob (2. nestleder, AU), Carl Morten Amundsen (styremedlem, AU), Ane Marthe Solheim Skar

Detaljer

Arbeidsplan for Ungdom mot EU 2015. Vedtatt av Ungdom mot EUs landsmøte 18. januar 2015.

Arbeidsplan for Ungdom mot EU 2015. Vedtatt av Ungdom mot EUs landsmøte 18. januar 2015. Arbeidsplan for Ungdom mot EU 2015 Vedtatt av Ungdom mot EUs landsmøte 18. januar 2015. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Innholdsfortegnelse Innledning...3 1 Organisatoriske arbeidsområder...3

Detaljer

Vedtekter - forslag til endringer i vedtektene - Nei til EUs gjeldende vedtekter

Vedtekter - forslag til endringer i vedtektene - Nei til EUs gjeldende vedtekter Vedtekter - forslag til endringer i vedtektene - Nei til EUs gjeldende vedtekter Forslag til vedtektsendringer Vedtektene har ikke nummererte linjer. Det vises derfor til avsnitt eller punkt under hver

Detaljer

Sørafrikanerne sin frihet var aldri til salgs for Nelson Mandela.

Sørafrikanerne sin frihet var aldri til salgs for Nelson Mandela. 1 Gerd Kristiansen: 1. mai på Youngstorget Kamerater! Venner! 4 6 6 6 4. Dette fangenummeret var Nelson Mandela sin identitet gjennom 27 år på Robben Island! Gang på gang fikk han sjansen til å slippe

Detaljer

Velg inn fler side 4-5

Velg inn fler side 4-5 Nr 03/03 september Leder side 2: EU i kommunevalgkampen Velg inn fler lere e nei-folk! side 4-5 Medlemsmøte 12.11 11 11 side 3 Åslaug og Erna på kvinnekonf onfer erans anse side 3 Gjestespalt espalten

Detaljer

Telemark Bondelag Ledermøtet høsten 2009 Vi får Norge til å gro!

Telemark Bondelag Ledermøtet høsten 2009 Vi får Norge til å gro! Lokallagsarbeid Telemark Bondelag Ledermøtet høsten 2009 Vi får Norge til å gro! Arbeidsmåter i lokallaget Lokalt arbeidsorgan 3 ledd i NB Engasjement positivt miljø god møteplass Sosialt felleskap kultur!

Detaljer

Møte i Oslo SVs fylkesstyre FS 5/2008

Møte i Oslo SVs fylkesstyre FS 5/2008 Møte i Oslo SVs fylkesstyre FS 5/2008 Tid: 060308 kl 19.30 Sted: Akersgata 35, 5. etg. Til stede: Heikki Holmås, Ingunn Gjerstad, Andreas Behring, Anniken Thorsen, Hamsa Mohamed, Torgeir Holgersen, Marta

Detaljer

Årsmøte Foreningen arbeidshesten

Årsmøte Foreningen arbeidshesten Årsmøte Foreningen arbeidshesten Lørdag 9. november 2013 Kl 14:30 Mjonøy Telemark Saksliste 1 Valg av møteleder 2 Valg av referent 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4 Årsberetning (vedlegg

Detaljer

Vedlegg: 1. Medlemslister 2. Informasjon fra Sosialistisk Ungdom om rødt press abonnement og deres støtte - kampanje på avtalegiro.

Vedlegg: 1. Medlemslister 2. Informasjon fra Sosialistisk Ungdom om rødt press abonnement og deres støtte - kampanje på avtalegiro. Nummer 2. 30.4.2009 Viktig beskjed: Har vi oppdatert kontaktinformasjon til lokallagene? I samarbeid med fylkesekretærene har vi et pågående arbeid for å få oppdatert kontakt- og styreinformasjon til lokallagene.

Detaljer

Sakspapirer til landsmøtet i Nei til EU, 11.-13. november 2011

Sakspapirer til landsmøtet i Nei til EU, 11.-13. november 2011 Til Oslo, 26.10.2011 Styret Delegatene fra fylkeslagene Direktevalgte rådsrepresentanter Ungdom mot EU Ansatte Observatører fra studentlagene Ledere av faste utvalg Gjester Sakspapirer til landsmøtet i

Detaljer

Side 1. Medlemsinfo FREDAG 6. SEPTEMBER BLIR DET IGJEN LANDSKAMP I FOTBALL NORGE KYPROS. SE SIDE 3. NY LAYOUT PÅ NETTSIDEN SE SIDE 5.

Side 1. Medlemsinfo FREDAG 6. SEPTEMBER BLIR DET IGJEN LANDSKAMP I FOTBALL NORGE KYPROS. SE SIDE 3. NY LAYOUT PÅ NETTSIDEN SE SIDE 5. Side 1 Nr.2.2013 INNHOLD: Side 1 Invitasjon til Vårtreff og fotballkamp Grasrotandel. Side 2 Lederen, Invitasjon Vårtreff 1. Juni. Side 3 Årsmøte m/ bilder Fotballkamp 6/9. INNBYDELSE TIL VÅRTREFF OG FOTBALLKAMP

Detaljer

Konstituering Nytt forslag til dagsorden/program Styrets innstilling til dirigentkorps, komiteer under møtet, protokollunderskrivere og tellekorps

Konstituering Nytt forslag til dagsorden/program Styrets innstilling til dirigentkorps, komiteer under møtet, protokollunderskrivere og tellekorps Konstituering Nytt forslag til dagsorden/program Styrets innstilling til dirigentkorps, komiteer under møtet, protokollunderskrivere og tellekorps Forslag til rammeprogram for Nei til EUs landsmøte 2014

Detaljer

Møte i Oslo SVs fylkesstyre FS 04/2009

Møte i Oslo SVs fylkesstyre FS 04/2009 Møte i Oslo SVs fylkesstyre FS 04/2009 Møte FS 4/2009 Tid: 19.02.09 kl 18.00 Til stede: Forfall: Andreas Behring, Audun Herning, Per Østvold, Nora Fjelddalen, Randi Røvik, Anders Rindal (18:23), Ingunn

Detaljer

N O T A T. NTNU O-sak 5/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 30.05.2013/ Arkiv: 2013/7310

N O T A T. NTNU O-sak 5/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 30.05.2013/ Arkiv: 2013/7310 NTNU O-sak 5/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.5.13/ Arkiv: 13/73 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Status rekruttering av kvinner i vitenskapelige stillinger 1. Mål og status For å

Detaljer

Innhold. Nummer 4 29.9.8. 1 Mobilisering mot rakettskjold bakgrunn og tips til aktiviteter. 2 Rød grønn kampanjeuke i uke 41

Innhold. Nummer 4 29.9.8. 1 Mobilisering mot rakettskjold bakgrunn og tips til aktiviteter. 2 Rød grønn kampanjeuke i uke 41 Nummer 4 29.9.8 Innhold 1 Mobilisering mot rakettskjold bakgrunn og tips til aktiviteter Se også vedlegget til denne saken. 2 Rød grønn kampanjeuke i uke 41 3 Distriktssekretærordning på høring i lokallag

Detaljer

Hvorfor skal EU bestemme over Norge når folket har sagt nei?

Hvorfor skal EU bestemme over Norge når folket har sagt nei? Hvorfor skal EU bestemme over Norge når folket har sagt nei? Vi krever at folkestyret respekteres! Det norske folk har sagt nei til EU-medlemskap i folkeavstemming to ganger, og i over ti år har det vært

Detaljer

Reglement for godkjenning og registrering av studentforeninger ved Universitetet i Oslo

Reglement for godkjenning og registrering av studentforeninger ved Universitetet i Oslo Reglement for godkjenning og registrering av studentforeninger ved Universitetet i Oslo 1) Registrering av studentforeninger Studentforeninger ved Universitetet i Oslo (UiO) skal være registrert i henhold

Detaljer

Forskerforbundet: Oppfatninger om arbeidstidsregistrering Delrapport fra medlemsundersøkelse våren 2009

Forskerforbundet: Oppfatninger om arbeidstidsregistrering Delrapport fra medlemsundersøkelse våren 2009 Forskerforbundet: Oppfatninger om arbeidstidsregistrering Delrapport fra medlemsundersøkelse våren 2009 Skriftserien nr 5/2009 INNHOLD: 1. SAMMENDRAG 3 2. BAKGRUNN 4 3. DATAMATERIALET 4 4. TIDSREGISTRERING

Detaljer

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater Fellesnytt Hei unge fagforeningskamerater Grunnet hendelsen i sommer kom det ikke noe nyhetsbrev i august. I forbindelse med 22.juli mistet vi en kjær kamerat i det sentrale ungdomsutvalget. Snorre Haller

Detaljer

1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014. Innholdsfortegnelse

1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014. Innholdsfortegnelse 1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014 Innholdsfortegnelse 24 Stemmerett i årsmøtet i fylkeslag Gruppeinndeling - Madrassmøte 1-2-1 Deltakerliste Diabetesforbundet

Detaljer

Tjenestedirektivet side 4

Tjenestedirektivet side 4 Nr. 1/06 mars Leder side 2: Kjære medlem! Tjenestedirektivet side 4 Årsmøtet 2 0 0 6 Årsmøtet 15. mars: Årsmelding og arbeidsplan side 5 8 Lisboa-strategien side 12 Margaret takker for seg Mange tilbud

Detaljer

Statistisk årbok for Oslo 2014 Innledning

Statistisk årbok for Oslo 2014 Innledning Statistisk årbok for Oslo 2014 Innledning 03.12.2014 Innledning Oslo Norges største by og hovedstad Oslo eller Christiania (senere Kristiania) som byen het den gang, ble i 1814 hovedstad i den selvstendige

Detaljer

Lærerprofesjonens etiske plattform. Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015

Lærerprofesjonens etiske plattform. Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015 Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015 Fortsatt like aktuell. s2 Prosess Vedtak LM 2013 Sentralstyret legger fram en strategiplan for landsmøteperioden 2013 2015 som behandles i

Detaljer

Statistisk årbok for Oslo 2013 Innledning

Statistisk årbok for Oslo 2013 Innledning Statistisk årbok for Oslo 2013 Innledning Innledning Oslo Norges største by og hovedstad Oslo eller Christiania (senere Kristiania) som byen het den gang, ble i 1814 hovedstad i den selvstendige staten

Detaljer

Smerten og håpet. Et seminar om det å være pårørende til rusmiddelavhengige. Tema: Sjef i eget liv veien UT av medavhengighet

Smerten og håpet. Et seminar om det å være pårørende til rusmiddelavhengige. Tema: Sjef i eget liv veien UT av medavhengighet VEILEDNINGSSENTERET FOR PÅRØRENDE Smerten og håpet Et seminar om det å være pårørende til rusmiddelavhengige Tema: Sjef i eget liv veien UT av medavhengighet Tid: Torsdag 21. mai 2015 Sted: Høgskolen Stord/Haugesund,

Detaljer

MØTEPLAN/MØTEOVERSIKT

MØTEPLAN/MØTEOVERSIKT 26.11.2012 JULEBREV 2012. Da nærmer jula 2012 seg med raske skritt. Nok et år er gått, og det synes ikke lenge siden årtusenskifte fant sted. Tiden går fort. Men sanitetskvinnene er omstillingsdyktige

Detaljer

Utviklingen av medlemstallet 2006 2010:

Utviklingen av medlemstallet 2006 2010: Norsk Forening For Albinisme ÅRSMELDING 2010 Norsk Forening For Albinisme (NFFA) er en landsdekkende forening for mennesker med albinisme og deres pårørende. Foreningens formål er å hjelpe alle som er

Detaljer

Hva skjer når EU truer velferdsstaten?

Hva skjer når EU truer velferdsstaten? Hva skjer når EU truer velferdsstaten? Tjenestedirektivet og EFdomstolen Situasjonen nå Torunn K. Husvik Nestleder Nei til EU Hvorfor er dette viktig? Det handler om å forsvare rettigheter vi har jobbet

Detaljer

EU går på helsa løs! EUs planlagte regelverk på helseområdet.

EU går på helsa løs! EUs planlagte regelverk på helseområdet. EU går på helsa løs! EUs planlagte regelverk på helseområdet. Torunn Kanutte Husvik Nestleder Nei til EU EUs helsepolitikk i støpeskjeen Helsetjenester lå opprinnelig i tjenestedirektivet Etter mye motstand

Detaljer

Hallangspollens Vel HALLANGSPOSTEN. ÅRG. 15 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2007 e-post: styret@hallangspollensvel.no

Hallangspollens Vel HALLANGSPOSTEN. ÅRG. 15 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2007 e-post: styret@hallangspollensvel.no HALLANGSPOSTEN ÅRG. 15 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2007 INFORMASJON Referat fra Årsmøte i Folkets Hus Vann Veier Dugnad 19 mai 2007 Sommerfest lørdag 7. juli 2007 Web siden Flytebryggene

Detaljer

Vedtekter for Stipendiatenes interesseorganisasjon ved Universitetet i Oslo (UiODoc) Vedtatt 13.03.2003, endret mai 2016

Vedtekter for Stipendiatenes interesseorganisasjon ved Universitetet i Oslo (UiODoc) Vedtatt 13.03.2003, endret mai 2016 Vedtekter for Stipendiatenes interesseorganisasjon ved Universitetet i Oslo (UiODoc) Vedtatt 13.03.2003, endret mai 2016 1 Navn Organisasjonens navn er «Stipendiatenes interesseorganisasjon ved Universitetet

Detaljer

Denne lokallagsutsendingen inneholder først og fremst to viktige beskjeder:

Denne lokallagsutsendingen inneholder først og fremst to viktige beskjeder: Nummer 3 8.6.9 Denne lokallagsutsendingen inneholder først og fremst to viktige beskjeder: 1) Partiloven og innrapportering av lokallagenes inntekter for 2008. 2) 12-2 kampanjen, informasjon, frister og

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

Til 4H i fylkene Norske 4H-alumner Forum for Norske 4H-gårder. Rundskriv 24/07/ahb/E0200 Hellerud, 6.november 2007

Til 4H i fylkene Norske 4H-alumner Forum for Norske 4H-gårder. Rundskriv 24/07/ahb/E0200 Hellerud, 6.november 2007 Til 4H i fylkene Norske 4H-alumner Forum for Norske 4H-gårder Rundskriv 24/07/ahb/E0200 Hellerud, 6.november 2007 Nominasjon til valgkomiteen på kandidater til valg på 4H Norges årsmøte juli 2008 Valgkomiteen

Detaljer

-fl- DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT. Rundskriv H - 1/11 Saksnr. 11/538 November 2011

-fl- DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT. Rundskriv H - 1/11 Saksnr. 11/538 November 2011 -fl- DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT Rundskriv H - 1/11 Saksnr. 11/538 November 2011 Rundskriv om standardvedtekter for kommunale næringsfond gitt i vannkraftsaker (kraftfond og hjemfafisfond).

Detaljer

Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage fra X av 16. mai 2008.

Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage fra X av 16. mai 2008. Anonymisert versjon Ombudets uttalelse Sak: 08/716 Lovandvendelse: likestillingsloven 3. Konklusjon: Brudd Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage fra X av 16. mai 2008. X mener at det

Detaljer

-VELKOMMEN TIL ANDØYA!

-VELKOMMEN TIL ANDØYA! MEDLEMSBREV FOR NORDLAND NEI TIL EU - JANUAR 2009 NORDPUNKT -VELKOMMEN TIL ANDØYA! Langt nord: Panoramautsikt over Andøya, lengst nord i Nordland. Årsmøte på Andøya Fylkesårsmøtet i Nordland Nei til EU

Detaljer

Studenttingets informasjonsstrategi 2013-2017

Studenttingets informasjonsstrategi 2013-2017 Studenttingets informasjonsstrategi 2013-2017 Studenttinget NTNU studentenes stemme Studenttinget skal til enhver tid ha reell innflytelse for å bedre studentenes hverdag på NTNU. Studenttinget skal bli

Detaljer

Informasjon om et politisk parti

Informasjon om et politisk parti KAPITTEL 2 KOPIERINGSORIGINAL 2.1 Informasjon om et politisk parti Nedenfor ser du en liste over de største partiene i Norge. Finn hjemmesidene til disse partiene på internett. Velg et politisk parti som

Detaljer

LSUs forslag til handlingsplan for likestilling ved Høgskolen i Telemark 2010-2014

LSUs forslag til handlingsplan for likestilling ved Høgskolen i Telemark 2010-2014 LSUs forslag til handlingsplan for likestilling ved Høgskolen i Telemark 2010-2014 Innledning Høgskolen i Telemark (HiT) er pålagt å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16

Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16 Vedtatt på Oslo SVs årsmøte 8. mars 2014: Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16 Oslo SVs hovedprioriteringer 2012-2016 Det overordnede målet for Oslo SV de neste årene er å skape et sosialistisk folkeparti.

Detaljer

OBS-OBS-OBS-OBS- Invitasjon til årsmøte 10. Mars kl 13.00.

OBS-OBS-OBS-OBS- Invitasjon til årsmøte 10. Mars kl 13.00. Side 1 Nr.1.2012 INNHOLD: Side 1: Invitasjon til årsmøte 10 mars. Grasrotandel. Side 2: Lederen, Saksliste. Side 3 : Referat fra julebord m/bilder Side 4.: Minneord. Side 5: Reklame. Invitasjon til årsmøte

Detaljer

Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling

Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling 1 Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling Åpning av Kontaktkonferanse 2010 mellom sentrale myndigheter og

Detaljer

07.06: Unionsoppløsningskake side 3. Festforestilling i Sentrum Scene: 20.08: Aldri mer union. Nei-dugnad før stortingsvalet side 5

07.06: Unionsoppløsningskake side 3. Festforestilling i Sentrum Scene: 20.08: Aldri mer union. Nei-dugnad før stortingsvalet side 5 Nr 2/05 juni Leder side 2: Vi trenger din hjelp! 07.06: Unionsoppløsningskake side 3 Festforestilling i Sentrum Scene: 20.08: Aldri mer union Foto: Statens vegvesen Østfold oppløst og vedtatt side 4 Nei-dugnad

Detaljer

Stopp EUs tjenestedirektiv! side 4-5. EØS i fokus 6. mai side 8. Leder side 2: I dag hjemfall, i morgen...?

Stopp EUs tjenestedirektiv! side 4-5. EØS i fokus 6. mai side 8. Leder side 2: I dag hjemfall, i morgen...? Nr. 2/06 juni Leder side 2: I dag hjemfall, i morgen...? Stopp EUs tjenestedirektiv! side 4-5 EØS i fokus 6. mai side 8 1. mai Det var kaldt 1. mai i år, men om lag 8 000 var møtte fram på Youngstorget.

Detaljer

Innstilling frå valnemnda til Nei til EU

Innstilling frå valnemnda til Nei til EU Sak 7 Valg Innstilling frå valnemnda til Nei til EU Valnemnda som vart vald på landsmøtet i 2007, har hatt denne samansetjinga: Ingrid Fiskaa Margaret Eide Hillestad Margrethe Høydalsvik Helge Solum Larsen

Detaljer

OPPLAND VENSTRES ÅRSMØTE 15. - 16. februar 2014, Mølla Hotell, Lillehammer

OPPLAND VENSTRES ÅRSMØTE 15. - 16. februar 2014, Mølla Hotell, Lillehammer OPPLAND VENSTRES ÅRSMØTE 15. - 16. februar 2014, Mølla Hotell, Lillehammer Åpning Årsmøtet ble åpnet Lørdag kl. 1100 Velkommen til årsmøte i Oppland Venstre, v/leder av Lillehammer Venstre Sak 01/14 Godkjenning

Detaljer

Livsgledeuka. i Kristiansand 26. - 30. august 2013

Livsgledeuka. i Kristiansand 26. - 30. august 2013 Livsgledeuka i Kristiansand 26. - 30. august 2013 Velkommen til Livsgledeuka For 9. året på rad arrangerer lokalforeningen i Kristiansand Livsgledeuka. Fra 26-30 august gir vi deg muligheten til å delta

Detaljer

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig Satsingsområde I: Profesjonsetikk Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar Løfte fram profesjonsetikk og Tema for kurs HT/LL Kursutvalg lærerprofesjonens etiske plattform Tema for kurs lokallagene arrangerer

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

ÅRSMELDING 2013, FIVH TØNSBERG OG OMEGN

ÅRSMELDING 2013, FIVH TØNSBERG OG OMEGN - Tønsberg og omegn 1 ÅRSMELDING 2013, FIVH TØNSBERG OG OMEGN STYRETS SAMMENSETNING Styret har bestått av: styreleder Kristin M. Ringstad, nestleder Kenneth M Lydersen og økonomiansvarlig Hege Tanding

Detaljer

100 METER Sigurd Amundsen 12,5 Larvik / Fram 11. oktober 1908 Sigurd Amundsen 12,2 Larvik / Fram jun 1909. Gustav Sørensen 11,7 Porsgrunn 18.

100 METER Sigurd Amundsen 12,5 Larvik / Fram 11. oktober 1908 Sigurd Amundsen 12,2 Larvik / Fram jun 1909. Gustav Sørensen 11,7 Porsgrunn 18. 4 KLUBBREKORDENES UTVIKLING LARVIK TURN MENN 100 METER Sigurd Amundsen 12,5 Larvik / Fram 11. oktober 1908 Sigurd Amundsen 12,2 Larvik / Fram jun 1909 Hermann Nilsen 12,1 Larvik / Lovisenlund 29. juni

Detaljer

Innkalling til FFMUs årsmøte 18. november 2011

Innkalling til FFMUs årsmøte 18. november 2011 Innkalling til FFMUs årsmøte 18. november 2011 1. Åpning Leder Lin Christine Solberg åpner årsmøtet. 2. Konstituering a) Navneopprop b) Valg av møteleder c) Valg av referenter d) Valg av 2 personer til

Detaljer

Sentralstyrets forslag til endringer

Sentralstyrets forslag til endringer Sentralstyrets forslag til endringer Lover for AUF 1. «Lover for AUF» endres til «Vedtekter for AUF» 2. 1 «Det norske Arbeiderparti» endres til Arbeiderpartiet» 3. 2a «Medlemskontigent» endres til «støttemedlemskontigent»

Detaljer

Arbeidet med nettsiden er godt i gang og vil ferdigstilles ila sensommeren 2015. - Starte arbeidet med nye nettsider

Arbeidet med nettsiden er godt i gang og vil ferdigstilles ila sensommeren 2015. - Starte arbeidet med nye nettsider SAK 3 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING - FOLKEAKSJONEN SKAL: - Arrangere seminar om konsekvenser av seismiske Seminaret er ikke gjennomført Høsten 2014 undersøkelser - Starte arbeidet med nye nettsider - Følge opp

Detaljer

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus Årsberetning for 2014 for Norsk Kennel Klub region Oslo/Akershus Innledning Regionene ble 1. februar 2007 omstrukturert fra avdelinger til regioner med nye lover. Regionen besto ved etableringen av i alt

Detaljer

Forskerforbundet: Handlingsplan for kjønnsbalanse i akademia. Notat vedtatt av Hovedstyret 16.06.2011

Forskerforbundet: Handlingsplan for kjønnsbalanse i akademia. Notat vedtatt av Hovedstyret 16.06.2011 Forskerforbundet: Handlingsplan for kjønnsbalanse i akademia Notat vedtatt av Hovedstyret 16.06.2011 Skriftserien nr 6/2011 1. INNLEDNING Forskerforbundets Handlingsplan for kjønnsbalanse i akademia ble

Detaljer

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte 02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte Dato: 01. 03. Februar 2013 Sted: Antirasistisk Senter Pris: 150 kr Fra vedtektene: 14 Saker til behandling Landsmøtet skal behandle følgende saksliste:

Detaljer

1. FO vil ha en velferdsstat der verdier som solidaritet og kollektive løsninger står sterkt.

1. FO vil ha en velferdsstat der verdier som solidaritet og kollektive løsninger står sterkt. F O S I N N S P I L L T I L D E T R E G J E R I N G S O P P N E V N T E U T V A L G E T S O M S K A L F O R E T A G J E N N O M G A N G A V E Ø S - A V T A L E N O G Ø V R I G E A V T A L E R M E D E U

Detaljer

Tjenestedirektivet mot avgjørelse side 4 Årsmøtet 4. mars

Tjenestedirektivet mot avgjørelse side 4 Årsmøtet 4. mars Nr. 1/09 februar Leiar side 2: Islandssug? Tjenestedirektivet mot avgjørelse side 4 Årsmøtet 4. mars side 5-8 Salg av Norge bit for bit side 9 Ellers i dette nummeret: Mot EU og EØS 8. mars side 3 Dagskonferanse

Detaljer

Fylkesavdelingsstyret sammensettes slik at ingen seksjon har flertall alene. Annen sammensetning krever dispensasjon fra landsstyret.

Fylkesavdelingsstyret sammensettes slik at ingen seksjon har flertall alene. Annen sammensetning krever dispensasjon fra landsstyret. FO Nordland Oversikt over ledige verv i styret og utvalg til Årsmøtet 2016 FYLKESSTYRET Fra vedtektene 11.6 Fylkesavdelingsstyret er fylkesavdelingens utøvende organ. Fylkesavdelingsstyret sammensettes

Detaljer

Budsjett 2016 Vedtatt av styret 23.10.2015

Budsjett 2016 Vedtatt av styret 23.10.2015 Budsjett 2016 Vedtatt av styret 23.10.2015 Budsjett 2016 Forslag til budsjett for vedtak på landsmøtet november 2016 - vedtatt i styret 23.10.2015 Regnskap Budsjett Post Tekst 2014 2015 2015 revidert 2016

Detaljer

Framstillingen av sakens bakgrunn bygger på partenes skriftlige framstilling av saken.

Framstillingen av sakens bakgrunn bygger på partenes skriftlige framstilling av saken. Saksnr.: 10/151 Lovanvendelse: likestillingsloven 5 Dato: 19.01.2011 OMBUDETS UTTALELSE Sakens bakgrunn Framstillingen av sakens bakgrunn bygger på partenes skriftlige framstilling av saken. Saken gjelder

Detaljer

Folketrygden. ! Tallene er fra 01.05.04. kilde: Pensjonskommisjonen

Folketrygden. ! Tallene er fra 01.05.04. kilde: Pensjonskommisjonen Folketrygden! Minstepensjon - grunnbeløp (G) - 58 778 kroner + særtillegg til de som ikke har nok tilleggspensj. = 105 407 kr for enslige 190 000 for ektepar! Tilleggspensjon i forhold til inntekt og antall

Detaljer

Universitetet i Oslo Studieavdelingen

Universitetet i Oslo Studieavdelingen Universitetet i Oslo Studieavdelingen Minoritetsstudenter ved Universitetet i Oslo 2011 Innledning Universitetet i Oslo (UiO) innhenter årlig opplysninger om studentenes familietilhørighet for å få kjennskap

Detaljer

www.frp.no Telefonguide

www.frp.no Telefonguide www.frp.no Telefonguide Hvorfor FrP har valgt å lage dette hjelpeverktøyet du leser nå: FrP må mobilisere blant medlemsmassen i dens fulle bredde. I den sammenheng er det viktig at det foretas kartlegging

Detaljer

Ikke fått forlenget vikariat på grunn av graviditet

Ikke fått forlenget vikariat på grunn av graviditet Ikke fått forlenget vikariat på grunn av graviditet Kvinne hevder at arbeidsgiver forskjellsbehandlet henne på grunn av graviditet, da hun ikke fikk forlenget vikariat, til tross for at det var usikkert

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

NORSK RASEDUEFORBUND. Representantskapsmøte 2015. Agenda. NRF Norsk Rasedueforbund 07.02.15. Sola Airport hotell kl 15.00 17.00

NORSK RASEDUEFORBUND. Representantskapsmøte 2015. Agenda. NRF Norsk Rasedueforbund 07.02.15. Sola Airport hotell kl 15.00 17.00 NORSK RASEDUEFORBUND Representantskapsmøte 2015 NRF Norsk Rasedueforbund 07.02.15 Sola Airport hotell kl 15.00 17.00 Agenda 1. Åpning av møtet... 2 2. Godkjenning av representantene... 2 3. Valg av møtedirigent...

Detaljer

Aktuell utdanningsstatistikk

Aktuell utdanningsstatistikk 12. mai 2000 Aktuell utdanningsstatistikk Utdanningsnivået i Norge og i Oslos bydeler et perspektiv på ulikhet Publisert i samarbeid med Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet. 2 2000 Aktuell utdanningsstatistikk

Detaljer

Partiet skal fremme sin politikk ved å delta i demokratiske valg og gjennom opplysningsarbeid og ikkevoldelige aksjoner.

Partiet skal fremme sin politikk ved å delta i demokratiske valg og gjennom opplysningsarbeid og ikkevoldelige aksjoner. Vedtekter for Miljøpartiet De Grønne, sist revidert på landsmøtene i Halden 26. 28. mars 2004, Stavanger 16. 18. mars 2007, Bergen 18. 20. april 2008, Stamsund 6. 8. mars 2009 og Oslo 9.-11. april 2010.

Detaljer

Forslag til Vedtektsendring. LS innstilling VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG. For NFFNF...(fylkesnavn)

Forslag til Vedtektsendring. LS innstilling VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG. For NFFNF...(fylkesnavn) VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG For NFFNF...(fylkesnavn) Forslag til Vedtektsendring 1 Foreningens navn er NFFNF (+ fylkesnavn). Fylkeslaget NFFNF... innbefatter...fylke. Fylkeslaget

Detaljer

Den faglige og politiske situasjonen

Den faglige og politiske situasjonen dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk uttalelse LOs medlemsdebatt. Sekretariatets innstilling LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013

Detaljer

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no. Høringsuttalelse Høring - Produktivitetskommisjonens første rapport

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no. Høringsuttalelse Høring - Produktivitetskommisjonens første rapport Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - Produktivitetskommisjonens første rapport 2015001386 Høringsuttalelse Høringssvar Produktivitetskommisjonens

Detaljer

Kristin Sæther, Gøril Rosten, Per Hjertaas og Janne Bjørnerås. Valg LO i Trondheim, Paroler 1.mai og Innspill til valgkomiteen:

Kristin Sæther, Gøril Rosten, Per Hjertaas og Janne Bjørnerås. Valg LO i Trondheim, Paroler 1.mai og Innspill til valgkomiteen: Dato: 01.04.14 kl. 16.00 20.00. Sted: Nova Kurs og konferansesenter, 4 etg. Tilstede: Edvin Helland, Terje Hovde, Inger Mathisen, Svein Olav Aarlott, Sigmund Midtbø, Bente Elisabeth Hepsø Cornejo, Geir

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 21.11.2007 Tidspunkt: 16:00 - Protokollen godkjent:

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 21.11.2007 Tidspunkt: 16:00 - Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 21.11.2007 Tidspunkt: 16:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A Anne May Sandvik

Detaljer

Sak 4 ARBEIDSPLAN 2014. Senterpartiet i Sør-Trøndelag. Foto: Marna N. Ramsøy

Sak 4 ARBEIDSPLAN 2014. Senterpartiet i Sør-Trøndelag. Foto: Marna N. Ramsøy Sak 4 ARBEIDSPLAN 2014 Senterpartiet i Sør-Trøndelag Foto: Marna N. Ramsøy Innhold 1 Innledning... 3 2 Organisasjonsarbeid... 3 2.1 Målsettinger... 3 2.2 Verving/rekruttering... 3 2.3 Lokallagene... 4

Detaljer

PFU-SAK NR. 342/15 KLAGER: Odd Kalsnes ADRESSE:

PFU-SAK NR. 342/15 KLAGER: Odd Kalsnes ADRESSE: PFU-SAK NR. 342/15 KLAGER: Odd Kalsnes ADRESSE: odd.kalsnes@privatmegleren.no PUBLIKASJON: Nettavisen PUBLISERINGSDATO: 11.11.2015 STOFFOMRÅDE: Næringsliv SJANGER: Nyhet SØKERSTIKKORD: Samtidig imøtegåelse

Detaljer

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE 2. INNKALLING TIL LANDSMØTE OG INVITASJON TIL 10års JUBILEUM MED SKIKKELIG BURSDAGSFERING! Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN PÅ LANDSMØTE - OG NCFUs 10års BURSDAGSFEIRING!

Detaljer

Årsmelding 2014 Miljøagentene i Akershus

Årsmelding 2014 Miljøagentene i Akershus Årsmelding 2014 Miljøagentene i Akershus Miljøagentene i Akershus var godt representert på årets landsleir. Foto: Melisa Fajkovic. Aktiviteter i Akershus Her kommer en oversikt over en del av de aktivitetene

Detaljer

Komité for integreringstiltak kvinner i forskning

Komité for integreringstiltak kvinner i forskning Komité for integreringstiltak kvinner i forskning Presentasjon for Representantskapsmøte i Universitets- og høgskolerådet 27.-28.mai 2008 i Harstad v/gerd Bjørhovde, leder Kif-komitéen og seniorrådgiver

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 FRA HAGESELSKAPET HAUGESUND

ÅRSMELDING 2013 FRA HAGESELSKAPET HAUGESUND ÅRSMELDING 2013 FRA HAGESELSKAPET HAUGESUND Styret har bestått av Leder Gro Marie Hetland Nestleder: Karl Edvard Eidsvåg Sekretær: Guri Risa Kasserer: Aslaug Mydland Styremedlemmer: Ingeborg Hald Jørn

Detaljer

Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013!

Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013! Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013! Årsmøte 2013 ble avholdt på Solsiden Scandic hotell i Trondheim lørdag 15 Mars. 23 Stemmeberettiget var til stede. Styret 2013 besto av: Leder Nest leder/kasserer

Detaljer

Fag styrker Tekna. Faglig Årsmøte 2010, 19-20.februar Visepresident Mads Nygård

Fag styrker Tekna. Faglig Årsmøte 2010, 19-20.februar Visepresident Mads Nygård Fag styrker Tekna Faglig Årsmøte 2010, 19-20.februar Visepresident Mads Nygård Fag er viktig del av Tekna Var grunnlaget for foreningen fra opprettelsen Er i dag en hovedpilar sammen med lønnssiden Har

Detaljer