Stopp unionen! ember: Fest på 30-årsdag. ember: en Side 6. Side 4-5. Leder side 2: Kampen om. Side 3. «EMU är ett t särinter för eliten»

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stopp unionen! ember: Fest på 30-årsdag. ember: en Side 6. Side 4-5. Leder side 2: Kampen om. Side 3. «EMU är ett t särinter för eliten»"

Transkript

1 Nr 04/02 desember Leder side 2: Kampen om Norges es sjel København 2002 Stopp unionen! Side desember: ember: Julemarkedet edet 2002 Side sept eptember: ember: Fest på 30-årsdag dagen en Side 6 Studiesirkel el om EØS Oslo Nei til EU fortsetter studiesirkelen om EØS-avtalen. Tre møter står igjen, og det er ikke for sent å slenge seg med. Vi skal blant annet ta for oss alternativene. Side 8 1. årsmøteinnkalling 13. mars er det tid for årsmøte. Det er en god stund til, men sett allerede av kvelden, og kom gjerne med innspill. Den første innkallingen til møtet finner du her. Side 7 Carl Hamilton, doktor i nasjonaløkonomi. «EMU är ett t särinter eres esse för eliten» en» Tre professorer og en docent tar til motmæle mot ØMUentusiastenes ensidige framstilling av hvor viktig ØMU og euroen er for Sverige. Side 8

2 Lederens spalte: Oslo Nei til EU Arbeidersamfunnets plass OSLO Org nr: E-post: Nettside: Telefon: Faks: Postgiro: medlemsblad for Oslo Nei til EU Redaksjon (infoutvalget): Ansvarlig redaktør: Margaret Eide Hillestad Redaktør/lay-out: Kjell Arnestad Redaksjonsmedlem: Ragnar Bøe Elgsaas På asfalten tar gjerne imot innlegg og tips fra medlemmene i Oslo Nei til EU. Særlig oppfordrer vi lagene til å sende oss melding om arrangementer og møter i bydelene. Send oss stoffet på en diskett, faks eller e- post. Redaksjonen forbeholder seg retten til å forkorte innlegg eller nekte å ta inn stoff som bryter med NtEUs vedtekter. Redaksjonen avsluttet 19. november 2002 Opplag: Trykk: Melsom grafisk as [ 2 ] [ På asfalten nr 4/02 ] Margaret Eide Hillestad Kampen om Norges sjel står enda en gang Et sentralt spørsmål i EU-debatten er forholdet mellom nasjonal selvråderett og overnasjonalitet. EU-prosjektet har lenge før 1999 vært kjennetegnet av ambisjoner om å etablere en levedyktig balanse mellom det regionale, det nasjonale og det overnasjonale nivå. I prosessen fram mot Maastricht-traktaten var dette en sentral problemstilling. Og i Amsterdam-traktaten er den gamle hovednormen i internasjonal politikk om ikke-intervensjon i nasjonal politikk blitt brutt, idet traktaten innfører en overnasjonal rett til sanksjoner mot egne medlemmer som bryter traktatverkets grunnleggende prinsipper om frihet, demokrati og respekt for menneskerettighetene. «Ut or unionane» var et slagord fra Noregs Ungdomslag i Det ser ut som om vi kunne trenge dette slagordet også i det 21. århundre. Kampen på 1800-tallet dreide seg om at Norge skulle fri seg fra den politiske union med Sverige og den kulturelle unionen med Danmark. Arne Garborg skrev om manglende norsk fellesskap innenfor den norske stats geografiske grenser. Per Sivle skrev diktet Noreg: Og Noreg vart funne og Noreg vart bygd. Og Noreg vart samla og Noreg vart trygt. På sjølveigen grunn og med fana si rein det fritt orkar standa på sjølveigne bein. Gjennom EØS-avtalen er sentrale deler av norsk innenrikspolitikk blitt utenrikspolitikk, og overlatt til EUs organer å avgjøre. Retten til nasjonal kontroll med naturresursene gjennom konsesjonslovene er truet. Gassdirektivet har ført til at politiske organer har overlatt mer av kontrollen med gassresursene våre til markedet. Da Nei til EU sa nei til EØS gjorde vi det fordi vi kjemper mot at flere og flere vitale politikkområder skal overlates til markedet. Debatten om hva som skal være underlagt politisk styring og hva som kan overlates til markedet, går for fullt i norske media, men debatten er utydelig. Det er for få som taler Roma midt i mot. EUtilhengerne og markedsliberalistene har gjort felles sak. I denne kampen er det vanskelig å slå igjennom. Vi må fortsette å reise rundt og tale vår sak der folk samles, lage bøker og starte lokallag. Når vi ikke når igjennom i media må vi bruke de kanaler som er tilgjengelige. Gjennom EØS-avtalen er Norge i den samme posisjon over 100 år senere. Det gjelder å slåss mot at utenlandsk kapital skal råde over naturresursene som vannkraft, olje- og gass, fiskeressursene og jordog skogbruket. Det er nok å nevne gassdirektivet og kravet om å oppheve heimfallsretten til norske kraftverk. I Aschehoug og Gyldendals leksikon står det om konsesjonslovene følgende: «I vanlig språkbruk er konsesjonslovgivningen begrenset til den lovgivning som gjelder erverv og utnytting av fast eiendom, vassdrag, naturforekomster, osv. De første lovgivningstiltak på dette området skriver seg fra tiden like før århundreskiftet (1900-tallet) og var opprinnelig vesentlig bestemt av nasjonale synspunkter. Det gjaldt å verne mot utenlandsk kapital som truet med å legge under seg landets naturherligheter, særlig vannfall, mineraler og skog.» Når det gjelder jord- og skogbruk er dette i teorien holdt utenfor EØS-avtalen. I det siste har det kommet fram at så ikke er tilfelle. I Gartneryrket nr 14/2002 skriver lederen at tollvernet ikke bare skal oppheves for tomater, men de fleste gartnerprodukter, alt fra asaleaer til tomater. EØS-avtalen inneholder en bestemmelse om handel med visse landbruksprodukter, herunder gartneri- og hagebruks-produkter. I artikkel 19 i avtalen heter det at partene (EU og bl.a. Norge) med jevne mellomrom skal gjennomgå avtalen for å se hvordan handelen med disse produktene har utviklet seg og mulighetene for å utvide handelen. Nå er Norge inne i en slik runde. Det gjenstår å se hva som blir resultatet av disse forhandlingene.

3 Hva skjer? for EU-motstanderen i hovedstaden Kl Nei til EU-kontoret Studiesirkel om EØS Se side 8. Arr: Oslo Nei til EU Gamle Aker menighetshus Geitmyrsvn 7 d, kl Julemarkedet 2002 Arr: Oslo Nei til EU København EUs toppmøte Oslo NtEU vil bidra med å mobilisere til nei-sidens arrangementer under toppmøtet og være til stede. Se side Kl Nei til EU-kontoret Studiesirkel om EØS Se side 8. Arr: Oslo Nei til EU Kl Nei til EU-kontoret Studiesirkel om EØS Se side 8. Arr: Oslo Nei til EU Landsmøte i Ungdom mot EU Kl Årsmøte i Oslo Nei til EU 1. innkalling på side 7. Informasjon om de ulike arrangementene finnes også i alltid oppdatert versjon på våre nettsider. Benytt også anledningen til å melde deg på e-postlista for å få informasjon direkte tilsendt. [ På asfalten nr 4/02 ] [ 3 ]

4 København 2002 København 2002 er et initiativ fra Nei til EU og Ungdom mot EU. Etter hvert har en lang rekke partier og organisasjoner sluttet seg til initiativet. Målet er å få minst 400 deltakere fra Norge til å være med på motmarkeringene i København under EU-toppmøtet 12. og 13. desember, og på den store demonstrasjonsdagen lørdag 14. desember. Initiativet legger stor vekt på de sentrale sakene som skal opp på toppmøtet: EUs utvidelse østover og asylpolitikken. Både København 2002 i Norge og de ulike danske initiativene har en klar ikke-voldslinje. Mer informasjon om toppmøtet og motmarkeringene, finner du i Standpunkt 5/2002. Påmelding og informasjon: København 2002 har nettsiden med informasjon og påmelding. Har du ikke nettilgang, eller finner du ikke det du lurer på, kan du ta direkte kontakt: København 2002 Stopp Unionen c/o Nei til EU, Arbeidersamfunnets plass Oslo Telefon: , Faks: E-post: Kontonummer København 2002 er Stop Unionen om ikke-vold: «Stop Unionen 2002» har lagt den klare linie, at vi vil gøre alt for at undgå at der kommer til slagsmål med politiet. Vi har allerede forskellige steder i landet været i kontakt med politiet, i håbet om at en løbende dialog og samt en åbenhed fra vores side kan være med til at forebygge problemer. Foreløbig tror vi også, at politiet rundt om i landet deler den opfattelse. På trods af at «Stop Unionen 2002» erkender sit ansvar for at imødegå personer og grupper, der måtte benytte «netværkets» arrangementer til at udøve vold og hærværk, så fastholder «Stop Unionen 2002» også myndighedernes forpligtigelse til at sikre fredelige borgeres ret til frit at kunne deltage i fredelige møder og demonstrationer. Hva skjer i København? Torsdag 12. og fredag 13. desember: EUs rådsmøte. Fredag 13. og laurdag. 14. desember: NGO-forum på holmen. Arrangør Stop Volden. Fredag 13. desember: Faglig konferanse. Arrangør Stop Unionen. Fredag 13. desember: Aksjonsdag for Globale Rødder. Fredag 13. desember: Fakkeltog mot rasisme og diskriminering. Arrangør Initiativet for et andet Europa. Laurdag 14. desember 11.00: Demonstrasjon for et annet Europa. Arrangør Initiativet for et andet Europa. Laurdag 14. desember 14.00: Stor demonstrasjon i regi av Stop Volden. Stop Unionen, Initiativet for et andet Europa, Globale Rødder og alle andre er tilsluttet. Laurdag 14. desember: Konsert om kvelden. Søndag 15. desember: Konferanse mot privatisering [ 4 ] [ På asfalten nr 4/02 ]

5 Stop Unionen Forsvar velfærd og demokrati Nej til en EU-hær For international solidaritet Påmelding til København 2002 Stopp unionen! København 2002 Stopp Unionen organiserer et felles reiseopplegg med overnatting og tilbud om politiske seminarer for unge og eldre EU-motstandere fra hele landet. Hotellprisen avhenger av hvilket hotell som har ledig plass. Det er få hotellplasser igjen. Meld deg på nå! Alle alternativene inkluderer buss fra Oslo. Bussene reiser om morgenen torsdag 12. desember og morgenen fredag 13. desember. Alle bussene returnerer søndag. Ønsker du å reise fra andre deler av landet, ta kontakt for mer informasjon. Reisealternativ: Alle alternativene inkluderer buss fra Oslo. Torsdag, skoleovernatting kr. 700,- Tilsluttete organisasjoner: AKP NKP AUF NKU Kvinnefronten Norges Bondelag Kystpartiet Norsk Bonde- og Miljøpartiet De Grønne Småbrukarlag ML-gruppa Revolusjon Norsk Målungdom Natur og Ungdom Rød Front Nei til EU Rød Valgallianse Torsdag, vandrerhjem (flersengsrom) kr. 1150,- Torsdag, hotell (dobbeltrom) fra kr. 1300,- til 1800,- Torsdag, hotell (enkeltrom) fra kr. 2100,- til 2400,- Fredag, skoleovernatting kr. 700,- Fredag, vandrerhjem (flersengsrom) kr. 1000,- Rød Ungdom Senterpartiet Senterungdommen SOS Rasisme Sosialistisk Ungdom SV Ungdom mot EU Ungdom mot Narkotika Vi gjør oppmerksom på at! dette er siste mobilisering, og at alle reisealternativene ikke lenger nødvendigvis er tilgjengelige. Fredag, hotell (dobbeltrom) fra kr. 1150,- til 1400,- Fredag, hotell (enkeltrom) fra kr. 1600,- til 1800,- Personer under 18 år må ha med en fadder som er over 18 år og har ansvaret for personen under myndighetsalder. I tillegg må personer under 18 år ha tillatelse fra foreldre til å delta på motmarkering i København. [ På asfalten nr 4/02 ] [ 5 ]

6 Fest estdag dagen Foto: Tore Scharning Oslo Nei til EU arrangerte 25. september markering av 30-årsjubileet for neissigeren i Om lag 200 gjester fylde BUL-salen og ikkje ein stol stod tom. Dag Solstad leste frå boka si «25. septemberplassen», og Arne Haugestad innleidde om EU og unionsmotstanden før og no. Deretter debatterte Kåre Willoch (tidlegare statsminister, H), Åslaug Haga (st.repr., og nestleiar i Sp), Hallvard Bakke (Ap) og Torill Brekke (tidlegare leiar av Forfatterforeningen). Jon Arne Corell avslutta kvelden med visesong. Lokalet var pynta med plakatar og veggaviser frå Opp mot 200 personar var møtt fram til markeringa, som flytta seg til Josefine viseklubb etter at arrangementet i sentrum var over. [ 6 ] [ På asfalten nr 4/02 ]

7 1. innkalling: Årsmøtet 2003 Årsmøtet i Oslo NtEU avholdes torsdag 13. mars kl Saker: 1. Konstituering 2. Beretning fra fylkesstyre og representantskap 3. Regnskap 4. Arbeidsplan 5. Budsjett 6. Innkomne forslag 7. Valg Sakspapirer og endelig innkalling kommer i På asfalten 1/03 i februar. Innspill til arbeidsplanen og andre saker sendes til Oslo Nei til EU, Arbeidersamfunnets pl. 1, 0181 OSLO eller Innspill til valgkomiteen sendes til Tore Scharning, eller på telefon oslo Støttering Oslo Nei til EU har en ordnet økonomi. Men vi trenger økte inntekter for å kunne styrke vår informasjonsvirksomhet og motarbeide den ukritiske EU-tilpasningen som nå pågår. Vi oppfordrer derfor medlemmene til å delta i støtteringen med et mindre eller større beløp hver måned eller et engangsbeløp hvert år. Vennligst fyll ut opplysningene i rammen og send dem til: Støtteringen Oslo Nei til EU Arbeidersamfunnets plass Oslo KLIPP Navn: Adresse: Postnr: Poststed: Jeg tegner meg for et månedlig beløp på kr: Jeg vil betale et engangsbeløp på kr: Våre lokallag Bydel 1 og 2: Frogner Majorstua Randi Solheim Fritzners gt 17B, 0264 OSLO Bydel 3: St Hanshaugen Ullevål Cecilie Øiern Herman Foss gt 23, 0171 OSLO Bydel 4: Sagene Torshov Sigurd Gjerde Bentsebrugata 16b, 0467 OSLO Bydel 5 og 6: Grünerløkka Sofienberg, Gml. Oslo Kampen Lisa Frøyland Nonnegata 21, 0656 OSLO Bydel 7 og 12: Ekeberg, Bekkelaget Manglerud Uten kontaktperson for øyeblikket, kontakt fylkeslaget i mellomtiden. Bydel 8, 9 og 10: Oslo Syd Håvard Tangen Kvartsveien 5, 1158 OSLO Bydel 11 og 13: Bøler Østensjø Frithjof Lund Bølerlia 40, 0689 OSLO Bydel 14: Helsfyr Sinsen Bente Moseng Etterstadsletta 106, 0659 OSLO Bydel 15: Hellerud Jorun Grandaunet Haugerudvn 63, 0674 OSLO Bydel 16: Furuset Dordi Edvardsen Jerikovn 1, 1067 OSLO Bydel 17: Stovner Herlov K Øverland R. Schibbys v 21, 0968 OSLO Bydel 18: Romsås Kirsten Holstad Ravnkollbakken 39, 0971 OSLO Bydel 19: Grorud Erik Grønvold Ammerudgrenda 69, 0960 OSLO Bydel 20: Bjerke Kari Synnes Rødbergvn 37, 0591 OSLO Bydel 21: Grefsen Kjelsås Eivind Stø Midtoddvn 8b, 0494 OSLO Bydel 22: Sogn Odd Reidar Lie Fjellstien 2a, 0880 OSLO Bydel 23 og 24: Vindern Røa Karl Henrik Seemann Bjørnvn 10b, 0774 OSLO Vi sender deg utfylte giroblanketter. PA 4/2002 Bydel 25: Ullern Anne Brinch Skaara Hartmanns v 21, 0284 OSLO [ På asfalten nr 4/02 ] [ 7 ]

8 Til ) B-BLAD Returadresse: Oslo Nei til EU Arbeidersamfunnets plass OSLO «EMU är ett särinteresse för eliten» Det går mot ØMU-avstemning i nabolandet, og i forbindelse med et viktig møte i Socialdemokraterna, har tre framtredende nasjonaløkonomer et debattinnlegg i Dagens Nyheter. Der går de i rette med tanken om at et ja til ØMU er nødvendig for svensk økonomi: «Det är en alltmer skrattretande missuppfattning att en svensk anslutning till valutaunionen EMU ger bättre ekonomisk stabilitet. Vi har redan en väl fungerande penningpolitik och mycket starkare statsfinanser än euroområdet, som är på väg in i en svår kris. EMU är ett särintresse för den svenska eliten». Det er ikke hvem som helst som avfyrer denne kraftsalven: Karl-Gustaf Löfgren (professor nasjonaløkonomi og medlem av Vitenskapsakademiets Nobelkomité for økonomiprisen), Carl Hamilton (doktor i nasjonaløkonomi), Nils Lundgren (professor i nasjonaløkonomi) og Sören Wibe (docent i nasjonaløkonomi, riksdagsmedlem (S)). (DN, ) Latvisk EU- skep epsis på frammarsj Valgalliansen De Grønne/ Bondepartiet fikk 12 mandater i valget 5. oktober, til tross for at partiet ble dannet bare tre måneder før valget. Alliansen er ledet av tidligere økonomiminister Ingrida Udre. Kravet fra partiet er avstemning, ikke om EU-medlemskap, men om det som ser ut til å bli dårlige vilkår som EU tilbyr søkerlandene, blant annet når det gjelder landbruksstøtten. Medlemstalet Oslo Nei til EU hadde 1. november medlemer. Det vil seia at innspurten har gjeve resultat, og at vi vil koma ut ved årsskiftet med om lag det same medlemstalet som i fjor. Studiesirkel om EØS Av Margaret Eide Hillestad Oslo Nei til EU har hatt første møte i studiesirkelen om EØSavtalen. Vi har tre møter igjen. Det er mulig å delta på de neste møtene selv om du ikke møtte på forrige møte. Det er et krav at minst fem deltakere følger hele serien for at det skal utløse penger. De som var med på første møte må altså være med på de neste tre 3 møtene. Første møte hadde tittelen Er EFTA død og begravet? Målet var å bli gode på de formelle strukturene rundt EØS-avtalen og ESAdomstolen. På neste møte tar vi opp flere temaer. Ett tema er om vi må ha EØS-avtalen eller om medlemskap i WTO er tilstrekkelig, for å sikre adgang til flest mulige markeder i Europa og ellers i verden. I tillegg vil vi gå i dybden på heimfallsretten. Steinulf Tungesvik, leder av Oslo SP, vil innlede på møtet. På første møte over nyttår tar vi for oss anbud i kollektivtrafikken. Vi satser på å få en innleder fra Transportarbeiderforbundet eller et av de andre forbundene innen transport. Vi ønsker å fokusere på hva som skjer når private selskaper kan drive for eksempel T-banen eller tog-trafikken. Dette vil kunne være en realitet i På siste møte håper vi å få Dag Seierstad til å trekke de store linjene, finnes det alternativer til EØS-avtalen? Hva er mulig og skal Nei til EU ha ett eller flere alternativer? Kanskje vi kan komme inn på temaet om en annen verden er mulig? Møtene skal være , og mellom Stedet er Nei til EUs lokaler i Arbeidersamfunnets plass 1, Oslo. VEL MØTT! Bøker til julemarkedet edet Julemarkedskomiteen arbeider med planlegging av markedet gjennom hele året. Vi oppfordrer medlemmer som har gamle bøker de vil gi bort, om å ta kontakt med Oddny Bell, tlf Vi henter gjerne bøkene hos deg. [ 8 ] [ På asfalten nr 4/02 ]

Kan EU bli. Side 5. 1. mai parolene og EU-motstanden: side 4. Side 3. Leder side 2: er!

Kan EU bli. Side 5. 1. mai parolene og EU-motstanden: side 4. Side 3. Leder side 2: er! Leder side 2: Kjære e leser! er! Nr 02/02 mai Kan EU bli miljøvennlig? Side 5 NtEU arrangerer 4. og 5. mai en stor konferanse om EUs miljøpolitikk. Les mer og meld deg på på side 5. 1. mai parolene og

Detaljer

Medlemsblad for Troms Nei til EU

Medlemsblad for Troms Nei til EU NR. 1. SEPTEMBER 2012 Medlemsblad for Troms Nei til EU Nordland, Troms og Finnmark inviterer til konferanse: EUs appetitt på Nordområdene Troms Nei til EUs årsmøte Lokallaget: Tromsø Nei til EU Du kan

Detaljer

Lettlest om folkestyret i Norge

Lettlest om folkestyret i Norge Lettlest om folkestyret i Norge Innhold Demokrati... 3 Folkestyre... 3 Demokratiske tradisjoner... 3 Deltakelse i demokratiet... 4 Valget... 5 Stortingsvalget... 5 Valgdistrikter... 5 Partiene... 5 Stortinget...

Detaljer

Ett år med neimålinger Neisida holder forspranget

Ett år med neimålinger Neisida holder forspranget standpunkt Tips: www.neitileu.no Første mai 2006: kamp mot tjenestedirektivet Fagbevegelsen og neisida sammen mot sosial dumping. Side 3, 6 og 7 B-blad Returadresse: Arbeider samfunnets plass 1 0181 Oslo

Detaljer

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar!

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar! P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 1 2006 Spesialnummer Pedagogstudentene under lupen Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende Hvert år i midten av mars avholder

Detaljer

Årsmelding 2013-2014 Regnskap 2013 Revisors beretning Styrets årsberetning

Årsmelding 2013-2014 Regnskap 2013 Revisors beretning Styrets årsberetning Årsmelding 2013-2014 Regnskap 2013 Revisors beretning Styrets årsberetning Innhold 1. Innledning... 2 2. Landsmøtet... 2 3. Rådet... 2 4. Styret og arbeidsutvalget... 3 5. Ansatte... 4 6. Politisk arbeid

Detaljer

Sakspapirer LANDSMØTE. Miljøpartiet De Grønne. Bergen vandrerhjem 18. 20.april 2008

Sakspapirer LANDSMØTE. Miljøpartiet De Grønne. Bergen vandrerhjem 18. 20.april 2008 Sakspapirer LANDSMØTE Miljøpartiet De Grønne Bergen vandrerhjem 18. 20.april 2008 Sakspapirer Miljøpartiet De Grønnes landsmøte i Bergen 18. 20.april 2008 Side 1 PRAKTISK INFORMASJON Velkommen til Miljøpartiet

Detaljer

Samleskinnen GOD SOMMER! Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: 100 års jubileet. Oljekonferanse. Arbeidstidsordninger.

Samleskinnen GOD SOMMER! Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: 100 års jubileet. Oljekonferanse. Arbeidstidsordninger. Samleskinnen Nr. 2/2009 Årgang 14 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening GOD SOMMER! Svenn Åge Johnsen på Distriktstariffkonferansen i Bergen. Kursdeltakerne og lærer fra kurs i styringer, reguleringsteknikk,

Detaljer

Hva er ditt alternativ?

Hva er ditt alternativ? Standpunkt 2 2012 neitileu.no dag seierstad: Hvordan kan vi hjelpe et Europa i krise? Kommentar, side 3 vikarbyrådirektiv: Ap trassar ei samla fagrørsle! Side 4 og 5 nytt, gratis vett-hefte: 25 eksempler

Detaljer

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 4 INNHOLD INNLEDNINGside 5 KAP.1 NBUside 8 KAP.2 LOKALLAGETside 13 KAP.3 FYLKESLAGETside 21 KAP.4 SENTRALLEDDETside

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser,

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser, Samleskinnen Nr. 4/2011 Årgang 16 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Meget god oppslutning på demonstrasjonen/fanemarkeringen mot vikarbyrådirektivet. Regjeringen må benytte reservasjonsretten

Detaljer

Sakspapirer til landsmøtet i Nei til EU, 29.-30. november 2014 Velkommen til landsmøte!

Sakspapirer til landsmøtet i Nei til EU, 29.-30. november 2014 Velkommen til landsmøte! Til Styret Delegatene fra fylkeslagene Direktevalgte rådsrepresentanter Ungdom mot EU Ansatte Observatører fra studentlagene Ledere av faste utvalg Oslo, 12.11.2014 Gjester Sakspapirer til landsmøtet i

Detaljer

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 2/2007 Årgang 12 Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Lærlingspalten Pensjonsmøte Politisk streik 9. mai Solidaritet også

Detaljer

Samleskinnen. HMS på byggeplasser

Samleskinnen. HMS på byggeplasser Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 3/2003 Årgang 8 HMS på byggeplasser I dette nummer: Samleskinnen har tidligere fokusert på hvordan HMS er ivaretatt på byggeplassene og

Detaljer

Samleskinnen. Rele TARIFFOPPGJØRET 2014 NEI TIL LØSARBEIDERSAMFUNNET ORGANISASJONSPROSJEKTET NY REISEFORSIKRING

Samleskinnen. Rele TARIFFOPPGJØRET 2014 NEI TIL LØSARBEIDERSAMFUNNET ORGANISASJONSPROSJEKTET NY REISEFORSIKRING Samleskinnen Nr. 2/2014 Årgang 19 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening TARIFFOPPGJØRET 2014 NEI TIL LØSARBEIDERSAMFUNNET ORGANISASJONSPROSJEKTET NY REISEFORSIKRING Rele Rogaland Elektromontørforening

Detaljer

Blåmandag for velferdsstaten

Blåmandag for velferdsstaten B-Postabonnement GRATISAVISA TIL RØDT Nr. 7 2013 Returadresse: Rødt Osterhaus gate 27, 0183 Oslo Borgerlig regjering: Foto: Kilian Munch/Norsk olje og gass. Foto: YAY Micro. Blåmandag for velferdsstaten

Detaljer

Fagforenings - bevissthet

Fagforenings - bevissthet P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 3 2007 Bring PS enda lengre engasjer deg nå! En 60 år gammel femåring PS feirer jubileum Gratis utdanning Konferansen Tema Fagforenings

Detaljer

Bibliotekaren 12. Neste stopp: Løvebakken. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet. BFs erfaringer med tilværelsen i YS

Bibliotekaren 12. Neste stopp: Løvebakken. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet. BFs erfaringer med tilværelsen i YS Bibliotekaren 12 2007 Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Neste stopp: Løvebakken Snart kommer medlemskortet Fri på religiøse helligdager? Skandinavisk BF-treff Forskning inn i bibliotekarenes hverdag

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

Årbok 2009 15 år med EØS. Av Morten Harper Med årskavalkade av Dag Seierstad

Årbok 2009 15 år med EØS. Av Morten Harper Med årskavalkade av Dag Seierstad Årbok 2009 15 år med EØS Av Morten Harper Med årskavalkade av Dag Seierstad Forord Det er ei spesiell årbok du nå sitter med i hånda. 15 år med EØS tar utgangspunkt i at EØS-avtalen trådte i kraft 1.januar

Detaljer

Samleskinnen. Billedtekst billedtekst billedtekst. Fra lærlingemøtene som ble avholdt i september. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Billedtekst billedtekst billedtekst. Fra lærlingemøtene som ble avholdt i september. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Nr. 3/2011 Årgang 16 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Billedtekst billedtekst billedtekst Fra lærlingemøtene som ble avholdt i september. Dette er noe av det du kan lese om i

Detaljer

NR 1 2010 17. ÅRGANG. www. uhf. no UTGITT AV UNIVERSITET- OG HØYSKOLEUTDANNEDES FORBUND

NR 1 2010 17. ÅRGANG. www. uhf. no UTGITT AV UNIVERSITET- OG HØYSKOLEUTDANNEDES FORBUND SIGNALER NR 1 2010 17. ÅRGANG. www. uhf. no UTGITT AV UNIVERSITET- OG HØYSKOLEUTDANNEDES FORBUND Høyt sykefravær - har vi noe å lære i Sverige? Systematisk oppfølging av enkeltindividene gir resultater

Detaljer

vett Ti år med EU og EØS Virkninger for fagbevegelsen EU/EØS OG ARBEIDSLIV TEMA: Nei til EUs skriftserie Spesialnummer november 2004

vett Ti år med EU og EØS Virkninger for fagbevegelsen EU/EØS OG ARBEIDSLIV TEMA: Nei til EUs skriftserie Spesialnummer november 2004 vett Nei til EUs skriftserie Spesialnummer november 2004 TEMA: EU/EØS OG ARBEIDSLIV Ti år med EU og EØS Virkninger for fagbevegelsen Ti år med EU og EØS. Virkninger for fagbevegelsen Redaktør: Boye Ullmann

Detaljer

Bibliotekaren. Landsmøtesakene er her! Parkeringsplass eller kulturell møteplass? Mindre politikk i BF? Seier nr. 2 i lovsaka

Bibliotekaren. Landsmøtesakene er her! Parkeringsplass eller kulturell møteplass? Mindre politikk i BF? Seier nr. 2 i lovsaka Bibliotekaren 2 2005 Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Parkeringsplass eller kulturell møteplass? Landsmøtesakene er her! Mindre politikk i BF? Seier nr. 2 i lovsaka Innhold Lederen har ordet side 3

Detaljer

NYTT. YS ung konferansen. side 12. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 4-2007/30. årgang

NYTT. YS ung konferansen. side 12. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 4-2007/30. årgang NYTT Nr. 4-2007/30. årgang Statsministeren på YS visitt Side 6 Nytt servicesenter på Tøyen Side 8 Er det vits i å være medlem Side 14 Blir SkL sør en ny storavdeling i SkL Side 16 YS ung konferansen side

Detaljer

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 4/2007 Årgang 12 Deltakerne på landstariffkonferansen i Kristiansand. F.v. Kai Christoffersen, Kjell Olav Eriksen, Svenn Åge Johnsen, Ørjan

Detaljer

Nummer 1 2007 13. årgang

Nummer 1 2007 13. årgang Nummer 1 2007 13. årgang Sonja Karine Lerdal og Miriam Synnøve Syversen fikk RP-foreningens oppmuntringsstipend. Begge jobber med ERG-undersøkelser på Ullevål universitetssykehus. INNHOLD 2007 - Året for

Detaljer

3 Lokallag og mediene... 4. 4 Verving og økonomi... 7 4.1 Lokallagsøkonomi... 7 4.2 Regnskap/rapportering... 8 4.3 Verving... 8 4.4 Purring...

3 Lokallag og mediene... 4. 4 Verving og økonomi... 7 4.1 Lokallagsøkonomi... 7 4.2 Regnskap/rapportering... 8 4.3 Verving... 8 4.4 Purring... HÅNDBOK FOR ATTAC-LOKALLAG Hvordan starte lokallag? Hva skal lokallagene gjøre? Hvordan ordner man økonomien? Dette og mange andre spørsmål om lokallagsaktivitet får du svar på i denne lille håndboka.

Detaljer

Jubileumsnummer NSLF 30 år

Jubileumsnummer NSLF 30 år Nr. 7 September 2007 www.nslf.no Jubileumsnummer NSLF 30 år Solveig Hvdidsten Dahl har vært forbundsleder siden 2006. Jubileumsintervju med forbundslederen Hvor lenge har du vært medlem? Jeg ble tilsatt

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer