Hydro: Vil ha pilotprosjekt på Karmøy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hydro: Vil ha pilotprosjekt på Karmøy"

Transkript

1 Nr 3/2013 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Hydro: Vil ha pilotprosjekt på Karmøy Akerselva et kulturminne av verdensformat

2 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk innhold nr Redaktøren har ordet Et godt oppgjør Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT) er et fagforbund for ledere, ingeniører og teknikere. FLT er tilsluttet LO. Forbundet har ca medlemmer og har 27 ansatte. Besøksadresse: Hammersborggt Oslo Postadresse: P.b. 8906, Youngstorget, 0028 Oslo Telefon: (+47) Faks: (+47) Webadresse: E-postadresse: Ansvarlig redaktør: Jonny Simmenes Redaktør: Astor Larsen E-post: Grafisk produksjon: GLOG as E-post: Opplag: Medlem av: Landsorganisasjonens Fagbladforening Bladet Ledelse og Teknikk kommer ut med 8 nummer i året Leder side 3 Hydro: Vil satse på Karmøy side 4 Hydro: Bedriftsgruppe på Karmøy side 6 Akerselva: Her vokste industri-norge fram side 8 Offshore tar over i Moss side 12 FLT på Aps landsmøte side 14 Ungdomsgruppe i Kongsberg side 16 Forbereder FLTs landsmøte side 20 Utdanning: Dette tilbyr FLT side 22 Kronikk: Arbeidet i ILO side 24 Kryssord side 26 Kontroll og overvåking side 27 Tips for tillitsvalgte side 28 Satser på samferdsel side 29 Fra Teknikk, forskning, vitenskap side 32 Lønnsoppgjøret endte godt til slutt. En takk til Roar Flåten som loste det hele i land. NHOs retorikk varsler at det kan bli mange vanskelige tariffoppgjør i årene som kommer. Som alle vet var det et samordnet mellomoppgjør der LO og NHO var først ute rundt forhandlingsbordet. LO og forbundene møtte med relativt moderate krav for å imøtekomme den vanskelige økonomiske situasjonen som vi og resten av verden opplever i disse dager. Med et moderat krav om et generelt tillegg og et ekstra tillegg for lavtlønte grupper var det mange som regnet at oppgjøret ikke ville gå til mekling, men bli ordnet av partene. Men det ble ganske raskt klart at NHO hadde et annet syn på hva som er moderat oppgjør. NHO ønsket null i generelt tillegg for alle som har lokal forhandlingsrett dvs. alle av FLTs medlemmer. NHO ønsket også at langt færre LO-medlemmer skulle nyte godt av lavlønnstillegget. Som de fleste er kjent med så endte forhandlingene med brudd og partene måtte møte hos Riksmekleren for å finne en løsning. Resultatet av meklingsrunden, som ble avsluttet på overtid, ble som kjent et generelt tillegg på 75 øre pr time og 1,40 pr time i lavlønnstillegg for overenskomster med snittlønn under 90 prosent av industriarbeiderlønn. Det siste er svært viktig. Hadde NHO fått gjennomslag for sitt krav om 85 prosent av gjennomsnittelig industriarbeiderlønn ville bare 15 prosent fått tillegget. Resultatet er at 25 prosent nå omfattes av lavlønnstillegget. For svært mange av FLTs medlemmer og mange andre skjer lønnsdannelsen gjennom lokale forhandlinger. Det er viktig å presisere at disse forhandlingene skal være reelle, ikke bare et skuebrød. I protokollen heter det også at Partene forutsetter at den samlede lønnsveksten som avtales sentralt og lokalt skal være normgivende både for ledere og andre grupper arbeidstakere i bedriften og arbeidsmarkedet ellers. Det siste er selvsagt tatt inn for å hindre at toppledere igjen tar for seg i millionklassen. Det er bra. NHO og administrerende direktør Kristin Skogen Lund gikk midt under meklingen ut til pressen med sine vanlige utlegninger om konkurranseevnen. At Skogen Lund kom med sitt utspill midt under meklingen vakte naturlig nok sterke reaksjoner. Det er utenfor enhver innarbeidet praksis, og det hadde vært en fordel om NHO og toppledelsen der lærte seg spillereglene. Men utspillet varsler muligens en hardere linje fra NHO i årene som kommer. Det lover ikke godt for Los krav var moderate og på et riktig nivå. Astor Larsen Redaktør Spørsmål og svar om Bank og forsikring side 34 Forsidefotoer: Tor Berglie 3

3 Hydro Aluminium i norge Virksomhetene i Sogn er rendyrket for utvikling og satsing mot valsesegmentet. Sunndal er innrettet mot høyt volum og lave kostnader for leveranser til pressverk og støperier. Karmøy skal levere mot spesialsegmenter innenfor pressverk og valsetråd. Årdal også vil være et satsingsområde for produksjon av neste generasjons anoder. Aluminium er et av de vanligste elementene i jordskorpa, men finnes sjeldent i metallisk form. Årsaken er at det er et reaktivt grunnstoff som danner en kjemisk binding med oksygen. En reduksjon av aluminiumoksid til aluminium ved hjelp av karbon (karbotermisk), som er en vanlig prosess for flere metaller, vil ikke være mulig fordi aluminium har en sterkere oksygen-affinitet enn karbonet. Det er imidlertid en teoretisk mulighet for å utnytte at det dannes aluminiumkarbid (Al4C3) som mellomtrinn i den karbotermiske reaksjonen. Aluminiumkarbidet kan gi aluminium metall ved temperaturer på mellom 1900 og 2000 grader. Den industrielle framstillingen av aluminium foregår i dag ved elektrolyse i en flytende saltløsning, også kalt «bad» eller «smelte». Aluminiumoksid i pulverform løses da opp i et «bad» som består av kryolitt, aluminiumfluorid og kalsiumfluorid ved en temperatur på rundt C. Kryolitt er et naturlig mineral som har noen svært unike egenskaper som i praksis gjør det til det eneste brukbare valget som elektrolytt i prosessen. Det er bl.a i stand til å løse opp aluminiumoksid, som er et svært stabilt keramisk materiale, det leder elektrisk strøm og har en tetthet i flytende form som er lavere enn flytende aluminium. Tekst: ASTOR LARSEN Foto: tor berglie Hydro ønsker å teste ut et pilotanlegg for produksjon av aluminium på Karmøy. Blir pilotprosjektet en realitet vil Karmøy få verdens mest energieffektive aluminiumsproduksjon. Hydro vil satse på Karmøy Det er Bjørn Nedreaas som tar i mot Ledelse og teknikk på Karmøy. Han er FLTs mann på verket, og han kan det meste om aluminiumsverket og Norsk Hydro. Men før han legger ut om et mulig nytt pilotanlegg på Karmøy, legger han ut om rivinga av det gamle Søderberg-anlegget. Der ble produksjonen stoppet for en del år siden på grunn av for høye utslipp. Det var et stort anlegg og det hele ble revet ned, så å si stein for stein: - Vi resirkulerte over 95 prosent av det gamle anlegget, knapt noe ble kastet, forteller han. Målsettingen var å resirkulere 90 prosent. Uansett: Hydro satser grønt. Det er omtrent som med aluminium, det kan resirkuleres nærmest i det uendelige. Mesteparten av den aluminiumen som er produsert gjennom tidene er fortsatt i bruk. Energieffektiv Hydro utreder nå muligheten for å teste ut et fullskala pilotanlegg med en årlig produksjonskapasitet på om lag tonn. For å være en vinner i aluminiumsbransjen må vi være best på teknologi og drift. Derfor jobber vi intenst med å videreutvikle og teste fremtidens aluminiumteknologi verdens mest energieffektive og med lavest CO2-fotavtrykk, sier Hydros konsernsjef Svein Richard Brandtzæg på Hydros hjemmesider. Nedreaas kan bekrefte Brandtzægs uttalelser: Elektrisitet er en svært viktig innsatsfaktor i aluminiumsproduksjon. Bare en liten prosentvis nedgang gir store innsparinger. Dersom man går fra 12 kilowatt til 11.8 per kilo produsert aluminium, er det snakk om store summer. Alle ledd For det er ikke snakk om noen revolusjonerende ny teknologi Hydro er i gang med. Det er et spørsmål om å bruke dagens teknologi langt mer effektivt. Det er Hydros teknologisenter i Årdal som leder an i utviklingen av ny celleteknologi. Det er denne teknologien, sammen med blant annet nye anoder og råmaterialer, som Hydro ønsker å teste ut i et større pilotanlegg. Det er en rekke ting som må på plass før Hydro setter spaden i jorda. Strømnettet i regionen må gjøres sterkt nok til å tåle både elektrifisering av sokkelen og industriutbygging. Selskapet må også sikre seg kraft til konkurransedyktige betingelser og få på plass et samarbeid med Enova om finansiering, der Enova innenfor sitt mandat kan gi betydelig og avgjørende støtte. Enova eies av olje- og energidepartementet og har som formål å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Fordel for alle Et pilotanlegg i fullskala vil kunne bli en virkelighet her på Karmøy, ingen andre steder. Forteller Nedreaas. Det blir hevdet at Årdal er oppgitt over at et nytt verk blir satt opp der? Uansett, dette vil bli en fordel for oss alle i Hydro, ikke bare for oss her på Karmøy. La oss glemme regionale kriger, også for a/s Norge er det snakk om gode nyheter. Årdal vil mest sannsynlig produsere neste generasjons anoder. Forskningssenteret kommer jo bare til å bli viktigere og viktigere, blant annet for å utrede muligheten for CO2-fangst. Hydro vil satse i Norge, påpeker Nedreaas. Vi har klart å gjøre noe med kostnadene internt. Nå er det samtidig sånn at rammebetingelsene er i ferd med å falle på plass, i årene som kommer er det sannsynlig at Norge får et kraftoverskudd. Noen storsatsing i utlandet blir det nok ikke med det første, sier Nedreaas. Når kan et nytt anlegg komme i gang. Det ligger noen år fram i tid. 5

4 For 11 år siden ble det opprettet en FLT-gruppe på luminiumsverket på Karmøy. Før den tida var det de gule forbundene som dominerte blant arbeidsledere og tekniske funksjonærer. Kryolitt betyr «kald stein» fra gresk, sannsynligvis fordi mineralet kun finnes på Grønland. I dag er det uten betydning for prosessen fordi kryolitt dannes i dagens Al-elektrolyseceller ved at aluminiumfluorid tilsettes «badet» for å nøytralisere effekten av den natriumoksiden som kommer inn som en forurensning i aluminiumoksidet. Begge elektrodene i en elektrolysecelle består av karbon. «Anoden», som er den positive polen i elektrolysecella er imidlertid et forbruksmateriale, mens «katoden» som er den negative polen er et ildfast foringsmateriale av svært høy kvalitet. Katoden utgjør bunnforinga i elektrolysecella og skal helst vare i flere år før den må omfores. Når aluminiumoksidet løses opp i flytende kryolittbadet så dannes det ioner, dvs molekyler med elektrisk ladning. Disse kan bevege seg rundt i «badet». Når man setter på et elektrisk felt mellom to elektroder vil de positivt ladede ionene bevege seg eller «migrere» mot den negative elektroden, mens de negativt ladede ionene beveger seg mot den positive elektroden. De ionene som dannes i badet ved oppløsningen kan være svært komplekse, men det viktigste er prinsippet om at negativt ladede oksygenholdige ioner trekkes mot anoden, der de reagerer med karbon og går ut av cella, mens aluminium dannes av andre ioner på katodeoverflaten, som er fysisk adskilt ifra anoden og er fritt for oksygen. På denne måten «splittes reaksjonen i to» og man omgår problemet med aluminiums enorme oksygenaffinitet. Aktiv FLT-gruppe 6 Karmøy Næringslivet på Karmøy er tradisjonelt knyttet til jordbruk og fiske. Karmøy er og har vært en av de stor fiskerikommunene i Norge. Nylig er det etablert en ny stor fiskerihavn, Karmsund Fiskerihavn, som er en av de største og mest moderne i landet. Likevel er det industri- og servicenæringene som betyr mest for sysselsettingen i dag. Hydro Aluminium Karmøy på Håvik (samt flere søsterbedrifter i Norsk Hydro-konsernet) er den største bedriften med ca ansatte. Ellers har kommunen en betydelig mekanisk industri, særlig rettet mot maritim virksomhet og oljevirksomheten. Karmøy har landets eneste gassdistribusjonsselskap med lavtrykksnett for naturgass. Den er i ferd med å erstatte tungolje som energibærer i industrien. Når det gjelder gasstrømmen i de store rørgatesystemene i Nordsjøen mot Kontinentet, så styres dette fra Gasscos kontrollsenter på Bygnes i Kopervik, via avanserte satellitter og datamaskiner. Karmøy kommune består av 7 tidligere kommuner som i 1965 ble slått sammen. Folketallet har steget med ca. 50 prosent siden kommunesammenslåingen og er i dag på ca , ca på øysida og ca på fastlandsida. Øy og fastland knyttes sammen av Karmsundbrua som ble åpnet i Det arbeides nå med en ny forbindelse mellom øy og fastland, den såkalte T-forbindelse, som er et tunnel- og vegsystem som knytter sammen kommunene Karmøy, Haugesund og Tysvær og som knytter Karmøy og Haugesund direkte til stamvegen mellom Bergen og Stavanger. Tekst: ASTOR LARSEN Foto: tor berglie Det tok sin tid før LO var representert på alle plan på Karmøy. Før 2002 var det vertikal organisering på verket, det vil si at daværende Norsk Kjemisk (i dag IndustriEnergi) var LOs eneste reprsentant på stedet. I dag er FLT-erne på Karmøy en del av avdeling 22, FLT i Rogaland. Det var ikke vellykket med vertikal organisering? Nei, sier Bjørn Nedreaas, nestleder i avdeling 22. Det gjorde bare at gule forbund tok medlemmer som burde vært i LO-familien. Lederne var store her på verket. I dag har vel vi like mange medlemmer som dem. Hvor mange? Vi har rundt 70 medlemmer i dag. I sin tid ble målet satt til 100. Det har dere ikke oppnådd? Det første målet var 50 medlemmer. Det klarte vi, og det feiret vi. Men etter den tid har jo Søderberg-anlegget forsvunnet, 20 medlemmer forsvant til BIS Production Partner. Så 100 har vi ennå ikke klart. Men jeg mener vi har en bra aktivitet, vi har like mange på vårt årsmøte lokalt som det IE har. Hvordan er samarbeidet med IE i dag? Det er helt ok, men vi er jo uenige om en del også. Stor avdeling Avdeling 22 er en stor avdeling, den nest største i FLT. Avdelingen dekker hele Rogaland minus Sandnes og Jæren. Nedreaas var den første lederen i avdelingen. Så tok han det litt roligere før han vendte tilbake som nestleder i år. Han ble valgt på årsmøtet i mars. Avdeling 22 arrangerte et årsmøte og en konferanse midt i mars i år. Gikk det bra? Ja, forteller Nedreaas. På årsmøtet møtte det 37 stykker. På konferansen, som hovedsakelig handlet om ledelse, kom det med stort og smått 60 personer. Dessverre måtte tidligere LO-leder Yngve Hågensen melde forfall på grunn av sykdom, men ellers gikk det etter planen. Og det er ikke helt enkelt å samle FLT-erne i avdeling 22. Avdelingen dekker et stort geograisk område, fra Sauda til grensa mot Vest-Agder. Derfor la vi konferansen og årsmøtet til samme helg. På den måten ble det en sosial bit rundt det hele. Det setter man pris på. 7

5 Museum for i morgen «Langs elva vokste industrien fram, elva ble grå og industriarbeiderklassen i Norge ble til. Akerselva er et kulturminne av verdensformat» sier Dag Andreassen. Over nytrukket kaffe og vafler med rømme forteller kulturkonservator Andreassen hvordan Norge ble industrinasjon akkurat her. Hønse-Lovisas hus er et godt sted å sitte ned, i gammeldagse omgivelser, med utsikt til sentrale kulisser i norsk industrihistorie. Huset er nå kulturhus i Sagene bydel. Sentralt LO-kongressen i jubileumsåret 1999 vedtok å arbeide for et museum for og om arbeiderbevegelsens framvekst ved Akerselva. LO har støttet industrimuseet i Rjukan og bevaring av gruvene i Bergstaden, Røros. Støtte til arbeidermuseum ved Akerselva bygger på samme idé om å gjøre arbeidserklassen synlig, og skille industriepoken fra bondesamfunnet og embedmannstaten. På fjorårets statsbudsjett var det satt av en klump penger for å komme igang med prosjektet. LO i Oslos kulturutvalg fornyet sitt engasjementet. Paralelt er det etablert samarbeid mellom Oslo Museum og Norsk Teknisk Museum. Arbeidrbevegelsens arkiv skal med arkivmaterialet. Snart åpner Oslo museum informasjonssenter i Sagveien 28. Norsk Teknisk Museum har lagt ut museets samlinger på Digitalt Museum, og presenterer stoff om industri, maskiner og lokaler langs Akerselva i som også er base for Akerselva-guiden Akerselva Digitalt. Vandrere langs elva vil om ikke lenge kunne ha fortellingene om elva og industrien på øre og skjerm via mobiltelefonen. Elva, og bygningene langs bredden, er selve museet, sier museumskonservatoren. Det kan ikke bli mer sentralt enn det. Visjon om velferd Hønse-Lovisa er Oskar Bråtens fiktive figur i skuespillet «Ungen». Huset var møllermester-bolig ved Graahs mølle. Hønse-Lovisa er også en visjon om velferds-norge, slik vi ønsker det skal være. Den omsorgsfulle nabokjerringa som bryr seg, og et samfunn med daghjem for alle barn. Da Hjula veveri fikk sving på hjula, hadde fabrikken 400 vevstoler, 400 kvinnelige vevere og 100 menn ansatt i andre funksjoner. Daghjem var det lite av. Virksomhetene langs Akerselva var et næringskluster som, i industriens vekstperiode fra 1840 og fram til vendepunktet på 1970-tallet, skapte hundretusener av arbeidsplasser. Ved Vøyenfossen med de to fallene og Beierbrua skjedde alt raskt da virksomhetene fikk moderne teknologi. Sporene finnes i bygningene, fossen, langs turveien fra elveoset i Maridalsveien til Akerselvas utløp i Oslo-fjorden der Nyland Mek. Verksted i mange år var Norges største skipsverft. Tidene skifter. Andreassen peker på at mange store bedrifter og kulturinstiusjoner har flyttet til Nydalen, og at det kanskje vil finnes flere moderne arbeidsplasser langs elva enn da industrien var på topp. Folk spør: «Hvor er Beierbruka og Hønse-Lovisas hus? Jeg forklarer, og de svarer Å ja, ved Månefisken. Konger og kriger Det fantes mølledrift langs Akerselva på 1300-tallet. Etter Reformasjonen i 1537 ble de klostereide gårdene langs Akerselva krongods. Bybrannen i Oslo i 1624 førte til at byen ble lagt tettere til Akershus festning, og byens vannforsyning hentet fra Akerselva. Fra 1625 til 1679 deltok kongeriket Danmark og Norge i fem påfølgende kriger. Kongen solgte krongods og fallrettigheter i Akerselva til byborgerne for å dekke krigskostnadene. Dermed fikk byborgerskapet i Oslos kjøpe eiendom og fallrettigheter. Det skapte ny næring. Fossefall, tomter og trelasteksport var tilgjengelig, men de manglet moderne teknologi. Trelasteksport fra Norge møtte veggen da England fra 1806 boikottet land som hadde støttet Napoleon. Da boikotten var borte, og England opphevet forbudet mot eksport av spinnerimaskiner i 1843, sto døra åpen. Teknologien de manglet ble utviklet i England, som ledd i en flere hundreårig, historisk prosess som også skapte den nye samfunnsklassen av eiendomsløse lønnsarbeidere. Industrisamfunn og arbeiderklasse ble først til i Engand. Fra 1720 til 1820 økte antall innbyggere i industribyen Manchester fra til innbyggere. De eiendomsløse søkte lønnsarbeid i fabrikkene. Oslos sendt byborgernes sønner til Manchester og andre industribyer for å hente teknologien hjem. Møte i Manchester Oppfinnelsene av flygeskyttelen la grunnlaget for industrielt drevne spinnerier. Koks var bedre enn kull til smelteovnene i smier og jernverk. Vannturbiner ga bedre effekt enn skovlhjul for utnyttelse av fossekraft. Nye teknologier førte til at industrien, og dermed også klassen av eiendomsløse lønnsarbeidere, vokste raskt. På 1840-tallet vendte Norges første sivilingeniør, Oluf Roll, hjem med doktorgrad. Bryggerimester Christian Schou sendte sønnen til Paris for å lete etter teknologi som kunne effektivisere familiens virksomheter ved Akerselva. To av Oslos yngre byborgere møttes tilfeldig på et skjenkested i Manchester. Begge var i byen for å studere moderne spinnerier Spinning Jennys. Trådene ble lagt til rette. Utviklingen skjøt fart: Tekst:: Øystein Hagen Foto: tor berglie Vøyen spinneri, eid av Graah kom i full virksomhet med 1000 ansatte. Hjula Veveri, eid av Schou, kom full drift med 400 kvinner ved vevstolene, 100 menn i andre funksjoner. Nydalen Compagni, eid av Hjorth fikk etter hvert 1000 ansatte. 9

6 Ny, moderne industri med mange ansatte og stort marked hjemme og ute. Stadig flere arbeidssøkere trakk til Oslo. Nye virksomheter vokste fram: Christiania Seilduksfabrikk, Lilleborg Fabrikker, Bjølsen Valsemølle. Jern og metallbedriftene Christiania Spigerverk, Myrens verksted, Vulkan Jernstøperi, Mustad&Søn, Nylands mek. verksted, Akers mek versted. De gamle sagene, møllene, papirfabrikkene og teglverkene ble også modernisert, og forlenget levetida med tiår. Paternalisme og lønnskamp «Den paternalistiske styringsstrukturen var et nettverk som bandt bedriftsledelse, arbeidere og lokalsamfunn sammen» forteller Tallak Moland i «Historien om Akerselva gjennom de siste 400 år» (2012). Da Sagene arbeiderforening ble stiftet i 1881, var det som forening til fred og forsoning mellom arbeiderne og brukseiere. I 1851 hadde Sagene Arbeiderforening 162 medlemmer, alle menn. De kom fra Bentse Bruk, Nydalens spinneri, Akers Mekaniske Verksted, Youngs spinneri, Lilleborg såpekokeri, Bjølsen bruk og Nedre Foss Papirmølle. Lønnskamp fantes like fullt. Møllearbeiderne på Øvre Foss mølle fikk en dag beskjed om lønnsnedslag på fire shilling, og stanset arbeidet. Kort etter kom samme beskjed til arbeiderne ved Nedre Foss Mølle, fra driftseier Fredrik Glad. Arbeiderne fortsatte arbeidet, men ble kritisert av de streikende. Nedre Foss-arbeiderne tok mot til seg, valgte talsmann, troppet opp ved Glads hus i samla flokk, og ble mottatt av Glads husbestyrer. Hun ba dem la Grad rase fra seg før de sa noe. Arbeidere fulgte rådet. Etter raserianfall spurte Glad tilslutt hva de ville. De fortalte hva arbeiderne på Øvre Foss hadde sagt, og la til: Men vi vet ikke annet enn at det er et godt forhold mellom oss og Dem. Derfor gikk vi trøstig for å snakke med Dem og be om å få den gamle lønna igjen. Det fikk de. Glad, som følte seg som arbeidernes faderlige opphav, lovet at slik skulle det være i hans levetid. Solidaritet og streikestøtte Knut Kjelstadli forteller (1989) hvordan paternalismen brøt sammen i Direktøren på Spigerverket satte ned akkorden, og arbeiderne svarte med streik. Finske streikebrytere ble satt inn. En natt ble vinduene i sovesal og spisebrakke, der streikebryterne oppholdt, pælmet inn. På gulvet lå det spoler fra nabofabrikken Nydalen Compagni. De kvinnelige arbeiderne på nabofabrikken støttet streiken med det de hadde for handa. Marcus Thrane agiterte i industrimiljøet langs Akerselva, uten hell. Våren 1849 talte Thrane i et forsamlingslokale ved Vaterlands Bro. Forsamlingen var ikke så lydhør, og han ble flere ganger avbrutt av fyllesnakk, forteller Thrane til Arbeiderforeningenes Blad. Nylands Mekaniske Verksted ble flyttet til Bjørvika der Akerselva munner ut i havnebassenget. Et par hundre meter utenfor, på Hovedøya, ble noen av verdens største krigsskip bygget på midten av 1600-tallet. Arbeiderne som bygget krigsskipene Hannibal og Sophis Amelia (begge sjøsatt 1647), dengang de største krigsskipene verden hadde sett, var ikke moderne. Arbeiderne fra Nyland, Aker og andre verft langs kysten, bygget de første oljeplattformene i Nordsjøen. I september 1978 ledet arbeidere fra Nyland Mekaniske verksted den første store streiken i norsk sektor av Nordsjøen, på Statfjord A-plattformen. Det er også historie nå. LO, med tilhørende forbund, er Norges største arbeidslivsorganisasjon og har snart en million medlemmer. Har det noen verdi å undersøke hva som førte fram til denne posisjonen, ved å gjenfortelle historien som råvare for framtida? Solidaritet, organisering av arbeiderklassen og deltakelse i interessekampen var en nødvendig forutsetning for velferd da, og er det vel fortsatt. 10

7 Offshore tar over i Moss Aker Solutions kan vise til gode ordrereserver og stadig skrives det nye store kontrakter. I dag har de femskift, og fortsetter de med det, vil det bli ansatt flere titalls nye i årene framover. Foreløpig er de 120 faste ansatte, og cirka 60 innleide. Blant dem er det tolv FLT-medlemmer. Enn så lenge. - Mange av våre nye medlemmer har kommet fra Fellesforbundet. Med en gang de har blitt formenn, har vi vært på dem. Det har ikke vært vanskelig å rekruttere. I løpet av de siste to årene har vi fått med fire nye. Det vil helt klart bli flere etter hvert. Flere vil stige i gradene og bli formenn, når vi ansetter flere, sier avdelingssjef Vidar Andersen, eller Termination and FATmanager som han også kalles. Det meste går i engelsk hos Aker Solutions. Avansert teknologi Aker Solutions har fokuset på avanserte kabler som legges på havbunnen av oljeindustrien. Produktene fra Moss brukes både på norsk sokkel og internasjonalt. Umbilical - eller navlestreng - er den typiske betegnelsen for disse avanserte kablene. En umbilical binder sammen kontrollsystemet på havoverflaten med brønnventiler på havbunnen. Ulike profiler kan inneholde et stort antall rør i flere dimensjoner og kabler for kraft- og signaloverføring f.eks. fra en plattform til et brønnhode under vann. I løpet av de siste 20 årene har Aker Solutions levert mer enn 400 umbilicals til noen av verdens mest krevende olje- og gassfelt, fra værharde områder til felt på store havdyp og med høyt trykk. Aker Kværner, forgjengeren til Aker Solutions, var et av de norske selskapene som spesialiserte seg på dette, og fikk store leveranser til oljeindustrien. I dag er Aker Solutions verdensledende på Tekst og foto: Terje Hansteen umbilical, med produksjon i Moss og i Mobile, i Alabama i USA. Den lengste kabelen de har produsert, var på hele 76, 1 kilometer. Det betydde seks måneders produksjon. Kabelen fikk navnet Gorgon Janz, og ble nylig fraktet til Australia. Båten som skulle frakte kabelen, brukte en hel måned på å få den og to andre kabler ombord. Mange kjente navn figurerer på kundelista til Aker Solutions. Det er nok å nevne navn som Statoil, Shell, BP, Chevron, Woodside, Lundin, Husky, ENI, FMC og Subsea Seven, alle store aktører innen offshore, olje og gass. Fyller ulike funksjoner Kurt Poulsen (67), stedlig representant for FLT i bedriften, kunne med god samvittighet ha sagt takk og farvel til Aker Solutions. Etter å ha jobbet i konsernet helt siden 1970, skulle man tro at det var på tide å nyte pensjonisttilværelsen. For i forrige uke ble han pensjonist. Men nei. Poulsen vil gjerne holde på en stund til. - Jeg tar ett år om gangen så lenge helsa holder. Joda, jeg innrømmer at jeg trives veldig godt her. Jeg begynte hos det som het Kværner i 1970, og siden har jeg jobbet i Norge. Tidligere jobbet jeg med HMS, nå holder jeg på med kvalitetsoppfølging, sier den joviale dansken som har holdt Peterson er borte og med den mosselukta. Men nye aktører vokser seg store i Moss. Blant annet innen offshore. Aker Solutions har allerede klart å bli blitt den viktigste industribedriften i Moss. Og bedriften spås å vokse stort i årene framover. på språket. Men ellers har han liten tilknytning til Danmark i dag. Kollega Bjørn Are Johnsen (50), født og oppvokst på Jeløya, har tittelen planlegger. Det innebærer planlegging av produksjon, mottak av varer til utlasting og å lage arbeidsordrer. Sammenlignet med sin danske kollega, er han for novise å regne. Johnsen begynte i Som leder for Test og FAT-avdelingen, har fredrikstadmannen Vidar Andersen (44) ansvaret for alle arbeidsoppgaver og at de har riktig bemanning til riktig tid. I tillegg har han det økonomiske ansvaret for avdelingen, og rapporterer til fabrikksjefen/site manager. Resten av medlemmene i FLT jobber med teknisk støtte, planlegging, og tilrettelegging for sveiserne. Ryddige forhold Muligheten for å stige i gradene hos Aker Solutions er absolutt til stede. Andersen begynte som sveiser og montør, før han ble planlegger og senere avdelingssjef. Poulsen startet som såkalt kleinsmed i Danmark, og da han kom til Norge ble han først montør. Mens Johnsen tok til som formann. Da det ble opprettet en egen stilling som planlegger i 2008, søkte han på den og fikk den. Alle tre omtaler Aker Solutions i bare positive vendinger. De beskriver et godt arbeidsmiljø, og med svært lite gjennomtrekk av folk. Avstanden til ledelsen er kort. Fellesarrangementer flere ganger i året sveiser folk sammen. - Nå har jeg jobbet her i 42 år, og har ikke vært arbeidsledig en eneste time. Og lønna har alltid kommet når den skulle, sier Poulsen og får bifallende nikk fra de andre to. Jeg er helt enig. Det er stadig nye utfordringer, høyt tempo og mye replanlegging. Arbeidsdagene mine er veldig varierte, og det gjelder samtlige her, sier Johnsen. Det er høy trivsel. HMS er høyt prioritert, man føler seg ivaretatt og det er noe alle gleder seg over. Sykefraværet er dessuten veldig lite, i snitt ligger det på tre prosent. Aker Solutions er en sikker arbeidsplass med gode framtidsutsikter, konkluderer Andersen. - Er dere med på et nytt industrieventyr i Moss? - Jeg føler i alle fall at jeg jobber i en bedrift med godt omdømme. Det lokale næringslivet nyter godt av vår tilstedeværelse, og vi sørger for viktige skattekroner til Moss kommune, svarer Johnsen. - Tror nok at Aker Solutions blir den nye hjørnesteinsbedriften i Moss. Da Peterson la ned, tok vi imot mange derfra. Fabrikksjefen vår var fabrikksjef hos Peterson. Nest største klubben - Vi kommer ikke utenom spørsmålet om det å være organisert. Hva tenker dere om det? - Å være organisert gir trygghet, rimelige forsikringer er også viktig, mener Johnsen. Addisco? Joda, vi har fått henvendelser fra FLT om det. Selv holdt jeg på å hoppe på i fjor, men så fant jeg ut at jeg hadde for mange jern i ilden. Dessuten har vi mye intern kursing. Og ønsker vi å gå på et kurs og kurset er relevant, så får vi lov til det. FLT-medlemmene ved Aker Solutions sorterer under Avd. 4 Oslo/Akershus og Avd. 21 Fredrikstad. Klubbleder er Dag Zakariassen, som til daglig sitter i Tranby. Klubben forhandler også lønn for ét medlem fra HK. FLT-klubben er den nest største klubben etter Fellesforbundets klubb. Kurt Poulsen har vært medlem i FLT siden Det er nok ikke mange som kan vise til så lang fartstid i forbundet. En ny hjørnesteinsbedrift - Hvilken betydning har Aker Solutions fått for Moss? Snakker vi om byens nye hjørnesteinsbedrift? - Aker Solutions er først og fremst en stor arbeidsgiver som sysselsetter mange personer. Bedriftens virksomhet som er produksjonsrelatert gir også betydelig arbeid til mange underleverandører innenfor både tekniske og merkantile bransjer, sier Gunnar Laursen, daglig leder i Moss Industri og Næringsforening.- I dagens situasjon hvor flertallet av de gamle industrielle hjørnebedriftene er dels borte og dels nedbemannet, så fremstår Aker S. som en hjørnesteinsbedrift. Bedriften representerer en høyteknologisk bransje som er sterkt ønsket i Mosseregionen (kunnskapsbasert industri). - Ser dere store muligheter innen offshore i mossedistriktet? - I våre bestrebelser for å kompensere for bortfallet av tradisjonell industri, er det opprettet et eget utviklingsselskap som nettopp har til oppgave å ivareta de eksisterende bedriftene og ikke minst finne nye bedrifter hvor produkter og strategi er rettet inn mot offshore. Mosseregionen har gode rammebetingelser for å kunne forny industrien innenfor offshore, det vil si industrikompetanse, god infrastruktur, dybvannskaifronter, nærhet til EU-markedet, tilgang på kompetent arbeidskraft, positiv politisk ledelse i kommunene, og kort vei til Osloregionen. - Hvilke andre bedrifter innen denne bransjen vil du trekke fram som betydningsfulle for Moss? - Wärtsillä - offshore, Hansen Protection (tidligere Helly-Hansen) tekstil/offshore, Rockwool isolasjon/offshore, Langset Mek stor bedrift som underleverandør til blant annet Wärtsillä, Handicare internasjonal produsent av rullestoler og utstyr til helesektoren/offshore, Partnertech tynnplateprodusent (bl. a. returautomater til Tomra), og Olimb Offshore. Det finnes også flere mindre bedrifter som også leverer til offshore, f. eks. IKT-bedrifter og vi har et par logistikkselskaper med spesialfokus på offshore, avrunder Laursen

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen.

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen. Kjære alle sammen! Så utrolig flott å være her i Drammen og feire denne store dagen sammen med dere. 1. mai er vår dag. Vår kampdag. Jeg vil begynne med et ønske jeg har. Et ønske som jeg vil dele med

Detaljer

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon Trenger ungdom å organisere seg? Det finnes to milliarder mennesker i verden mellom 18 og 35 år. Det betyr at unge mennesker kan ha mye makt, men da må du være organisert i et større fellesskap. Mange

Detaljer

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund VELKOMMEN som medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 1 Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. Du er viktigst! Veiledning for medlemsrekruttering i NNN

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. Du er viktigst! Veiledning for medlemsrekruttering i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Du er viktigst! Veiledning for medlemsrekruttering i NNN 1 Du er selv det beste argumentet! Du kjenner arbeidsplassen. Du kjenner kolleger og arbeidskamerater.

Detaljer

Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen.

Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen. Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen. Solidaritet er ikke en utgift. Det er en lønnsom investering i egen framtid. Medlemskap i Industri Energi lønner seg. Industri Energi er det største

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Trepartssamarbeidet «Den norske modellen»

Trepartssamarbeidet «Den norske modellen» Trepartssamarbeidet «Den norske modellen» Lill Fanny Sæther lills@ther.oslo.no 2010 3 parter Arbeidstakerorganisasjonene Arbeidsgiverorganisasjonene Regjering eller myndigheter Historikk - Samfunnet Den

Detaljer

Vi er kommet til en viktig post på programmet den faglige og politiske situasjonen. Velkommen, Jens!

Vi er kommet til en viktig post på programmet den faglige og politiske situasjonen. Velkommen, Jens! LOs 33. ordinære kongress Kontrolleres mot framføring LO-leder Roar Flåthen Den faglige situasjonen (Åpning) Dirigenter, kjære kongress Vi er kommet til en viktig post på programmet den faglige og politiske

Detaljer

Handlingsplan for rekruttering

Handlingsplan for rekruttering Forbundet for Ledelse og Teknikk Handlingsplan for rekruttering sammen er JEG sterkere! 2 Rekruttering Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT) har som formål å organisere arbeidstakere og fremme deres lønn-

Detaljer

www.flr.no LO er størst i luftfarten LO er størst på bakken

www.flr.no LO er størst i luftfarten LO er størst på bakken www.flr.no LO er størst i luftfarten LO er størst på bakken LO er størst på bakken Med over 8.000 medlemmer innen trafikk, kundesentre, billettkontor, bagasjehåndtering, kabin, cockpit, brann og redning,

Detaljer

Bachelor i Teknologiledelse eller Personalledelse

Bachelor i Teknologiledelse eller Personalledelse Bachelor i Teknologiledelse eller Personalledelse Høgskulen på Vestlandet samarbeider om å tilby medlemmer av Foreningen for Ledelse og Teknikk (FLT) utdanning innen Teknologiledelse og Personalledelse.

Detaljer

Derfor er jeg medlem. Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo. 3 mennesker forteller deg hvorfor. Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig

Derfor er jeg medlem. Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo. 3 mennesker forteller deg hvorfor. Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig Derfor er jeg medlem 3 mennesker forteller deg hvorfor Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo Servicetelefon: 815 58 100 Sentralbord: 21 01 36 00 Telefaks:

Detaljer

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Takk for muligheten til å snakke om dette temaet, som er en av de viktigste sakene LO og fagbevegelsen

Detaljer

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON Forslag nr. 55: Administrasjonen foreslår: I kommende Landsmøteperiode skal det velges 9 politisk valgte i forbundet. Begrunnelse: Etter forrige Landsmøte var det 11 politisk valgte i NNN. Dette var en

Detaljer

Den faglige og politiske situasjonen

Den faglige og politiske situasjonen dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk uttalelse LOs medlemsdebatt. Sekretariatets innstilling LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013

Detaljer

til minne om Magnus Midtbø

til minne om Magnus Midtbø til minne om Magnus Midtbø For å forstå fremtiden må man lære av fortiden. Magnus Midtbø Fagbevegelsen har gjennom hele sin historie lagt stor vekt på at kunnskap og kompetanse fra arbeidserfaring, opplæring

Detaljer

Kjære venner: Tillitsvalgte, ansatte fra Rogaland og Agder.

Kjære venner: Tillitsvalgte, ansatte fra Rogaland og Agder. Kjære venner: Tillitsvalgte, ansatte fra Rogaland og Agder. Tusen takk for invitasjonen. Det setter jeg stor pris på. Det er fint for meg å treffe de som forhåpentlig blir i min kommende forbundsfamilie.

Detaljer

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1 Kultur og samfunn å leve sammen Del 1 1 1 2 Kapittel 1 Du og de andre Jenta på bildet ser seg selv i et speil. Hva tror du hun tenker når hun ser seg i speilet? Ser hun den samme personen som vennene hennes

Detaljer

Feminisme i medvind arbeidsliv i storm

Feminisme i medvind arbeidsliv i storm Feminisme i medvind arbeidsliv i storm Hvordan møter fagbevegelsen stormen? 1 Forsvant feminismen i LO med Gerd Liv Valla? 2 FO-KONGRESSEN: Ifølge prinsipprogrammet er FO en feministisk organisasjon. Hvor

Detaljer

du taper ingenting på å bli trygg. www.industrienergi.no

du taper ingenting på å bli trygg. www.industrienergi.no du taper ingenting på å bli trygg. www.industrienergi.no 2 innhold Side 3: Hvem er vi Side 5: ALT-området Side 7: Hvorfor bli medlem Side 9: Vi kan hjelpe deg Side 11: Medlemskap i LO Side 13: Solidaritet

Detaljer

KJÆRE VELGER. Godt valg! Trine Lise Sundnes forbundsleder

KJÆRE VELGER. Godt valg! Trine Lise Sundnes forbundsleder bruk stemmeretten! KJÆRE VELGER 14. september er det kommune- og fylkestingsvalg og du har muligheten til å påvirke resultatet. Mange mener at et lokalvalg ikke er like viktig som et stortingsvalg. Det

Detaljer

Tema for denne tariffkonferansen er fra Tariff 2008 til tariff 2009.

Tema for denne tariffkonferansen er fra Tariff 2008 til tariff 2009. 1 Åpning tariffkonferanse 21. April Da har jeg fått gleden av å ønske alle tillitsvalgte på kommunal sektor velkommen til denne tariffkonferansen på Quality. Vi er i dag godt og vel 170 tillitsvalgte fra

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Wintershall

Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Wintershall 2015 Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Wintershall INDUSTRI ENERGI WINTERSHALL Bransjeavtale i Wintershall Industri Energi inngikk i oktober 2013 avtale med Wintershall som gjelder for de landansatte.

Detaljer

Industri Energi har vært drivkraften til forbedringene i oljeindustrien i over 40 år

Industri Energi har vært drivkraften til forbedringene i oljeindustrien i over 40 år ? VISSTE DU AT Industri Energi har vært drivkraften til forbedringene i oljeindustrien i over 40 år Siden 1977 har vi stått fremst i kampen for lønn, rettigheter og velferd for oljearbeiderne. Vi har

Detaljer

Undersøkelse blant utmeldte medlemmer. Fellesforbundet, mai 2015

Undersøkelse blant utmeldte medlemmer. Fellesforbundet, mai 2015 Undersøkelse blant utmeldte medlemmer Fellesforbundet, mai 05 Prosjektinformasjon På oppdrag fra Fellesforbundet har Ipsos MMI gjennomført denne undersøkelsen blant tidligere medlemmer som er utmeldt eller

Detaljer

, LARVIK. www.fagforbundet.no

, LARVIK. www.fagforbundet.no www.fagforbundet.no, LARVIK FAGFORBUNDET ET FORBUND FOR ALLE Fagforbundet er den største arbeidstakerorganisasjonen i Norge, med ca. 290.000 medlemmer. Forbundet er i rask vekst, men det er plass til flere!

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

- BRUK STEMMERETTEN! STEM RØD GRØNT

- BRUK STEMMERETTEN! STEM RØD GRØNT FAGBEVEGELSEN OG KOMMUNEVALGET 2011 - BRUK STEMMERETTEN! FREDRIKSTAD STEM RØD GRØNT FREDRIKSTAD Prosjekt Rød - grønt Fredrikstad 2011 - Prosjektet skal samle, engasjere og styrke den lokale fagbeveglsen

Detaljer

Velkommen som tillitsvalgt i NNN

Velkommen som tillitsvalgt i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Velkommen som tillitsvalgt i NNN Veiledning for nye tillitsvalgte Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund NNN er et forbund i LO med 28 500 medlemmer

Detaljer

Arbeidslivets svar på RFSU Beskytter deg! www.fellesforbundet.no

Arbeidslivets svar på RFSU Beskytter deg! www.fellesforbundet.no Arbeidslivets svar på RFSU Beskytter deg! www.fellesforbundet.no Vi skal alle dø en gang...... Men i tiden fram til det uunngåelige er det DU som bestemmer hvordan livet ditt skal være! Om du har vært

Detaljer

vern under OMSTILLING Det lønner seg...

vern under OMSTILLING Det lønner seg... vern under OMSTILLING Det lønner seg... IKKE GODT NOK NÅ LENGER...? Det du gjorde i går, er ikke nødvendigvis godt nok i morgen. Og samme hvor mye erfaring og kunnskap du har, kan bedriften likevel bestemme

Detaljer

VALG 2011. Bruk stemmeretten

VALG 2011. Bruk stemmeretten VALG 2011 Bruk stemmeretten LO har over 870 000 medlemmer. LO-medlemmenes stemmer ble også i 2009 et viktig bidrag til en fortsatt rødgrønn regjering utgått fra Arbeiderpartiet, SV og SP. Foran LO-kongressen

Detaljer

LO er størst i luftfarten. - trygghet i arbeidslivet

LO er størst i luftfarten. - trygghet i arbeidslivet LO er størst i luftfarten - trygghet i arbeidslivet HK og LO i luftfarten Over 8000 ansatte på alle områder i luftfarten har valgt å organisere seg i HK eller et annet LOforbund. Med over 8000 medlemmer

Detaljer

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger Tariff2012 DEBATTHEFTE FOR ALLE MEDLEMMER I INDUSTRI ENERGI Foto: Shutterstock Tariffrevisjonen 2012 Tariffrevisjonen 2012 ligger foran oss og det er viktig at alle er godt forberedt. I dette ligger også

Detaljer

Dagsordens pkt. 6 Innkomne forslag, ikke vedtektsforslag

Dagsordens pkt. 6 Innkomne forslag, ikke vedtektsforslag Dagsordens pkt. 6 Innkomne forslag, ikke vedtektsforslag Forslag nr. 6.1 Forslagstiller: Avdeling 14 Bergen Viser til forslag til dagsorden punkt 9, prinsipprogrammet, linje 134. FLT ser viktigheten av

Detaljer

Industri Energi avd. 267

Industri Energi avd. 267 Industri Energi avd. 267 Vedtekter oppdatert 2.11.2010 1 Foreningens organisasjonsmessige tilknytning 1.1 Foreningen er medlem av Industri Energi (IE) 1.2 Foreningen er underlagt IEs enhver tid gjeldende

Detaljer

Nr Fagforbundet avd. 211 har kontor i Gamle porten. murhuset ved siden av inngang 6.

Nr Fagforbundet avd. 211 har kontor i Gamle porten. murhuset ved siden av inngang 6. Nr. 2. 2016 Håper du har hatt en fin ferie og har ladet batteriene for vinteren. Fygearket er et informasjonsbrev som sendes til alle medlemmene i Fagforbundet, Helse Stavanger HF. Arket kommer ut 2 ganger

Detaljer

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 HOVEDBUDSKAP Arbeid til alle er jobb nummer 1 Aldri har så mange av oss levd av eget arbeid. Arbeid gir individuell frihet,

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Bergen avd 081 Vedtatt på årsmøtet den 26.01.2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode. Handlingsplanen

Detaljer

Hva er dette... Har arbeidsgiver virkelig lov å spørre om...

Hva er dette... Har arbeidsgiver virkelig lov å spørre om... Know your rights! Hva er dette... Arbeidsforholdene i Norge er stort sett ryddige, men det finnes enkelte som utnytter at ansatte kan lite om egne rettigheter. Det er særlig unge arbeidstagere som er lett

Detaljer

Din trygghet. Vårt ansvar. Foto: Anne Lise Norheim

Din trygghet. Vårt ansvar. Foto: Anne Lise Norheim Din trygghet. Vårt ansvar. Foto: Anne Lise Norheim 2017 Solidaritet er ikke en utgift. Det er en lønnsom investering i egen framtid. Solidaritet lønner seg Siden Industri Energi er størst kan vi sammen

Detaljer

Til medlemmer innenfor alle HKs tariffområder

Til medlemmer innenfor alle HKs tariffområder Til medlemmer innenfor alle HKs tariffområder Oslo, april 2003 Da er vi igjen i gang med forberedelsene til det som blir omtalt som vårens vakreste eventyr tariffoppgjøret. Alle HKs overenskomster skal

Detaljer

Mediestrategi for Fagforbundet

Mediestrategi for Fagforbundet Mediestrategi for Fagforbundet omtanke solidaritet samhold 2 omtanke solidaritet samhold Hovedmål Fagforbundet har satt seg ambisiøse overordnede politiske mål, har sterke meninger på mange samfunnsområder.

Detaljer

Mediestrategi for Fagforbundet

Mediestrategi for Fagforbundet Mediestrategi for Fagforbundet omtanke solidaritet samhold 2 omtanke solidaritet samhold Hovedmål Fagforbundet har satt seg ambisiøse overordnede politiske mål, har sterke meninger på mange samfunnsområder.

Detaljer

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Merkevarebygging av Stavanger-regionen Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Lanseringskampanje for Universitetet i Stavanger under utarbeidelse. Nasjonal

Detaljer

Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen.

Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen. Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen. Solidaritet er ikke en utgift. Det er en lønnsom investering i egen framtid. Medlemskap i Industri Energi lønner seg. Industri Energi er det største

Detaljer

Den norske arbeidslivsmodellen

Den norske arbeidslivsmodellen Den norske arbeidslivsmodellen Anne Mette Ødegård & Rolf K. Andersen, 20.04.16 www.fafo.no Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning Studier av arbeidsliv, integrering, utdanning og velferd

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater Fellesnytt Hei unge fagforeningskamerater Grunnet hendelsen i sommer kom det ikke noe nyhetsbrev i august. I forbindelse med 22.juli mistet vi en kjær kamerat i det sentrale ungdomsutvalget. Snorre Haller

Detaljer

Fagforbundets kommunikasjonsstrategi. omtanke solidaritet samhold

Fagforbundets kommunikasjonsstrategi. omtanke solidaritet samhold Fagforbundets kommunikasjonsstrategi 2012 2013 omtanke solidaritet samhold Fagforbundet for et likestilt samfunn og arbeidsliv Kommunikasjon er spennende. Kommunikasjon er nødvendig. Kommunikasjon gir

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS 1 Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Forord NNN har utarbeidet denne veiledningsbrosjyren med retningslinjer for alle klubber, avdelinger og fylker som

Detaljer

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS 1 Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Forord NNN har utarbeidet denne veiledningsbrosjyren med retningslinjer for alle klubber, avdelinger og fylker som

Detaljer

Fagforbundet organiserer deg i jobben du har, og den du utdanner deg til

Fagforbundet organiserer deg i jobben du har, og den du utdanner deg til Fagforbundet organiserer deg i jobben du har, og den du utdanner deg til omtanke solidaritet samhold BOKMÅL 2 Hvorfor velge Fagforbundet? Fagforbundet er på vei mot 355 000 medlemmer; elever, lærlinger,

Detaljer

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se Prikkeregler i brukerveiledningen. Trivsel Utvalg År Prikket Sist oppdatert Jønsberg videregående skole (Høst 2016)_1 Høst 2016 09.01.2017 Jønsberg videregående skole (Høst 2015) Høst 2015 02.02.2016 Hedmark fylkeskommune (Høst 2016) Høst 2016

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

Innlegg 07. juni 2016 - Europeisk og internasjonal handel og samarbeid

Innlegg 07. juni 2016 - Europeisk og internasjonal handel og samarbeid Innlegg 07. juni 2016 - Europeisk og internasjonal handel og samarbeid Velkommen til kunnskapsseminar hvor vi vil belyse betydningen av og aktuelle spørsmål om, europeisk og internasjonal handel og samarbeid.

Detaljer

Jørn Eggum, leder i Fellesforbundet Tale 1. mai Sandefjord 2016

Jørn Eggum, leder i Fellesforbundet Tale 1. mai Sandefjord 2016 1 Jørn Eggum, leder i Fellesforbundet Tale 1. mai Sandefjord 2016 Kamerater gode venner! Vi opplever en trist inngang til årets 1.mai-feiring. Helikopterulykken fredag der 13 arbeidstakere omkom preger

Detaljer

Kjære kamerater, gratulerer med dagen!

Kjære kamerater, gratulerer med dagen! LISE SELNES TALE PÅ SKOGVANG 1. MAI 1015 Kjære kamerater, gratulerer med dagen! Jeg er veldig glad for at jeg får lov til å være akkurat her i dag, sammen med dere. Jeg vil takke for det og jeg vil ikke

Detaljer

framtidens løsninger Norsk Industris 10 krav for stortingsperioden 2013-2017

framtidens løsninger Norsk Industris 10 krav for stortingsperioden 2013-2017 framtidens løsninger Norsk Industris 10 krav for stortingsperioden 2013-2017 Norsk Industri opplever at det store flertall av norske politikere, nær sagt uansett partitilhørighet, forstår industriens betydning

Detaljer

Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker.

Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker. Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker. STORTINGSVALGET 2017 LOs medlemsdebatt 2016-17 Si din mening er landets største demokratiske debatt om arbeidsliv. Nesten 100 000 medlemmer

Detaljer

Leserundersøkelse. NTF-forbundsstyret, 12. januar 2017 Tore Ryssdalsnes

Leserundersøkelse. NTF-forbundsstyret, 12. januar 2017 Tore Ryssdalsnes Leserundersøkelse NTF-forbundsstyret, 12. januar 2017 Tore Ryssdalsnes Om undersøkelsen Gjennomført via e-post. 1145 svar av 12899 kontaktede yrkesaktive medlemmer, ca 8,9 prosent deltakelse. Stort antall

Detaljer

Norsk Jernbaneforbunds informasjonsstrategi

Norsk Jernbaneforbunds informasjonsstrategi Norsk Jernbaneforbunds landsmøte 23. 26. oktober 2016 Sak 10.A Norsk Jernbaneforbunds informasjonsstrategi FORSLAG FRA FORBUNDETS ADMINISTRASJON 1 Innhold Overordnet målsetting... 3 Forholdet til egne

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2009 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

Til deg som er. Lærling. - det lønner seg å være organisert!

Til deg som er. Lærling. - det lønner seg å være organisert! Til deg som er Lærling - det lønner seg å være organisert! Litt om oss selv Fellesforbundet er det største LO-forbundet i privat sektor, med over 140.000 medlemmer over hele landet. En av våre viktigste

Detaljer

Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Lundin

Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Lundin 2015 Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Lundin INDUSTRI ENERGI LUNDIN Bransjeavtale i Lundin Industri Energi inngikk i mars 2014 avtale med Lundin som gjelder de landansatte. Det er bransjeavtalen

Detaljer

Større enn en stor by!

Større enn en stor by! Norske Boligbyggelag i 2006: Større enn en stor by! og viktigere for alle som bor der Over en halv million nordmenn velger bolig med innebygget trygghet Mange av oss bor i din kommune Norske Boligbyggelag

Detaljer

Tale til velferdskonferansen 2. mars. Velkommen til velferdskonferansen 2009.

Tale til velferdskonferansen 2. mars. Velkommen til velferdskonferansen 2009. Tale til velferdskonferansen 2. mars Velkommen til velferdskonferansen 2009. Det er en stor glede å kunne ønske velkommen til dette arrangementet. Velferdskonferansen og For Velferdsstaten har etter hvert

Detaljer

Velkommen til Industri Energi Statoil

Velkommen til Industri Energi Statoil 2015 Velkommen til Industri Energi Statoil INDUSTRI ENERGI STATOIL Til deg som er ansatt i Statoil Bli medlem i Industri Energi, den største og mest betydningsfulle fagforeningen i Statoil, på Norsk Sokkel

Detaljer

Verboppgave til kapittel 1

Verboppgave til kapittel 1 Verboppgave til kapittel 1 1. Hvis jeg (komme) til Norge som 12- åring, (jeg snakke) norsk på en annerledes måte enn hva (jeg gjøre) i dag. 2. Jeg (naturligvis klare seg) på en helt annen måte om jeg (vokse

Detaljer

Fagforeningsbevissthet. Velkommen til nye Atg Sommer 2010

Fagforeningsbevissthet. Velkommen til nye Atg Sommer 2010 Fagforeningsbevissthet Velkommen til nye Atg Sommer 2010 Klok som en gås? s2 Formasjonsflygning s3 Hvordan være klok som en gås? Hvert vingeslag i en gåseformasjon skaper en oppdrift for fuglen som flyr

Detaljer

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp GIVERGLEDENR. 2 2004 Informasjon for Norges Blindeforbunds givere Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp Jeg har selv opplevd at synet har sviktet meg. Og vet hvor vanskelig

Detaljer

ZA5439. Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway

ZA5439. Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway ZA5439 Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway FLASH 283 ENTREPRENEURSHIP D1. Kjønn [IKKE SPØR MARKER RIKTIG ALTERNATIV] Mann... 1 Kvinne...

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2006 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Verneombud. Husk! Verneombud eller tillitsvalgt? Verneombud eller annen ordning?

Verneombud. Husk! Verneombud eller tillitsvalgt? Verneombud eller annen ordning? Verneombud Verneombudets rolle er å ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Hvis du oppdager forhold som kan føre til ulykkes- eller helsefare, skal du straks varsle ledelsen

Detaljer

PAMA Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse Sandnes, 3. november 2014

PAMA Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse Sandnes, 3. november 2014 PAMA Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse Sandnes, 3. november 2014 1 2 Om lederundersøkelsen Spørreundersøkelsen er gjennomført av Respons Analyse AS for Proffice i perioden 19.09 15.10.2014 Et landsrepresentativt

Detaljer

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof.

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof. Magasinet for hele jus-norge NR 6 2006 40. ÅRGANG JURISTkontakt Jobben kan bli din hvis du krysser av i riktig boks Jobbguide Vi viser deg veien til FN! Rettsprosess for 30 år siden Historien om Baader-Meinhof

Detaljer

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hvordan bli IA-virksomhet? Hvis din virksomhet ikke har IA-samarbeidsavtale, bør du ta opp dette med arbeidsgiveren din. Du som tillitsvalgt kan

Detaljer

Handlingsplan 2012-2013

Handlingsplan 2012-2013 Oslo kommunale bygg- og boligetaters forening avdeling 149 av Fagforbundet Handlingsplan 2012-2013 Handlingsplanen er utarbeidet på hovedstyrets årsplanseminar den 12. april 2012. 1. Innledning Til grunn

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Forbundet for Ledelse og Teknikk. RETNINGSLINJER FOR OPPLÆRING AV MEDLEMMER OG TILLITSVALGTE I FLTs AVDELINGER

Forbundet for Ledelse og Teknikk. RETNINGSLINJER FOR OPPLÆRING AV MEDLEMMER OG TILLITSVALGTE I FLTs AVDELINGER Forbundet for Ledelse og Teknikk RETNINGSLINJER FOR OPPLÆRING AV MEDLEMMER OG TILLITSVALGTE I FLTs AVDELINGER 2015 Forord Forbundet gir økonomisk støtte til avdelinger som ønsker å drive opplæring av medlemmer

Detaljer

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx Fellesforbundet er det største forbundet i privat sektor. Medlemmene her jobber i bygg- og anleggsbransjen, grafisk, verksteder, hotell- og restaurant, skog-, landog havbruk, papir og bekledning. Den viktigste

Detaljer

2015/2016. Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen.

2015/2016. Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen. 2015/2016 Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen. Solidaritet er ikke en utgift. Det er en lønnsom investering i egen framtid. Medlemskap i Industri Energi lønner seg. Industri Energi er

Detaljer

Anbud utskilling og privatisering erfaringer fra bussbransjen med forslag til løsninger for å kunne opprettholde fagbevegelsens kampkraft

Anbud utskilling og privatisering erfaringer fra bussbransjen med forslag til løsninger for å kunne opprettholde fagbevegelsens kampkraft Anbud utskilling og privatisering erfaringer fra bussbransjen med forslag til løsninger for å kunne opprettholde fagbevegelsens kampkraft (LO- synlig -nær og stolt) mæ Først noen retoriske spørsmål: Hvor

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

II TEKST MED OPPGAVER

II TEKST MED OPPGAVER II TEKST MED OPPGAVER NORSKE KVINNER FIKK STEMMERETT I 1913 11. juni 2013 er det hundre år siden norske kvinner fikk rett til å stemme på lik linje med menn. Norge var blant de første landene i verden

Detaljer

NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT

NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT FAKTA OM NITO 1 NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT NITO har avdelinger over hele landet som utgjør grunnsteinene i NITOs organisasjon. Disse tilbyr faglig og kollegialt fellesskap gjennom over 500

Detaljer

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Riktig lønn blir aldri umoderne Gode arbeidsforhold er helt 2007 Å oppleve at vi får riktig lønn

Detaljer

- 16- CAS 03.05.2012. Sakens bakgrunn Saken er brakt inn for ombudet av D på vegne av medlemmet A ved e-post av 5. september 2011.

- 16- CAS 03.05.2012. Sakens bakgrunn Saken er brakt inn for ombudet av D på vegne av medlemmet A ved e-post av 5. september 2011. Vår ref.: Dato: - 16- CAS 03.05.2012 Ombudets uttalelse Sakens bakgrunn Saken er brakt inn for ombudet av D på vegne av medlemmet A ved e-post av 5. september 2011. A var ansatt i E og ble innleid for

Detaljer

Context Questionnaire Sykepleie

Context Questionnaire Sykepleie Context Questionnaire Sykepleie Kjære studenter, På de følgende sider vil du finne noen spørsmål om dine studier og praktiske opplæring. Dette spørreskjemaet inngår som en del av et europeisk utviklings-

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

Likestilte arbeidsplasser er triveligere og mer effektive

Likestilte arbeidsplasser er triveligere og mer effektive Pressenotat fra Manpower 7. mars 2011 Likestilte arbeidsplasser er triveligere og mer effektive Når arbeidsgiveren aktivt forsøker å skape likestilte muligheter for kvinner og menn på arbeidsplassen, ser

Detaljer

Riggrekruttering. PETROMagasinet - UTGAVE 3-2008

Riggrekruttering. PETROMagasinet - UTGAVE 3-2008 TEMA: Riggrekruttering Boreselskapene konkurrerer om å fylle opp nye rigger med folk. Nykommeren Aker Drilling lokker med to nye rigger som er under bygging på Stord (bildet). 28 Foto: Astri Sivertsen

Detaljer

NORSK HELIKOPTERANSATTES FORBUND INFO OM NHF

NORSK HELIKOPTERANSATTES FORBUND INFO OM NHF NHF NORSK HELIKOPTERANSATTES FORBUND INFO OM NHF Vil du bli medlem i NHF eller ønsker du mer informasjon? Ta kontakt med NHF`s kontor som er betjent alle virkedager, mandag til fredag mellom klokken 08.00

Detaljer

Info nr.: 3/ april Betalende medlemmer Mars Jan

Info nr.: 3/ april Betalende medlemmer Mars Jan Fagforeningsnytt Info nr.: 3/2017 26. april 2017 MAI 2017 Medlemsutvikling Montører Permittert Arbeidsledig Lærlinger Betalende medlemmer 26.4.2017 1198 24 15 240 1561 Mars 2017 1187 21 21 245 1563 Jan.

Detaljer

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter...

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter... GJENNOMFØRING AV Dette er Walter... 1 Dette er også Walter......og dette er Walter Får Walter lov? er et e-læringskurs i forvaltningsloven. Opplæringsperioden for dette kurset går over 16 arbeidsdager.

Detaljer

Informasjon om et politisk parti

Informasjon om et politisk parti KAPITTEL 2 KOPIERINGSORIGINAL 2.1 Informasjon om et politisk parti Nedenfor ser du en liste over de største partiene i Norge. Finn hjemmesidene til disse partiene på internett. Velg et politisk parti som

Detaljer