Dok.dato: Dok.dato: Tilbud om ferievikariat ved Sykehuset Levanger, Renholdsavdelingen i perioden

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dok.dato: 01.04.2015. Dok.dato: 14.04.2015. Tilbud om ferievikariat ved Sykehuset Levanger, Renholdsavdelingen i perioden 26.06.2015-09.08."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,, Status: J,A Journalkopier og skademeldingsskjema - ***** ***** 2015/ /2015 Norsk Pasientskadeerstatning Tilbud om ferievikariat ved Sykehuset Levanger, Servicesenteret 2015 Ferievikarer Sykehuset Levanger 2015/ / Stine Johansen tler Tilbud om ferievikariat ved Sykehuset Levanger, Renholdsavdelingen i perioden Arbeidsforhold ***** ***** ***** 2014/ /2015 Malin Skaufel Tilbud om ferievikariat ved Sykehuset Levanger, Renholdsavdelingen i perioden Arbeidsforhold ***** ***** ***** 2013/ /2015 Ane Rønning Side: 1 av 30

2 Tilbud om ferievikariat ved Sykehuset Levanger, Renholdsavdelingen i perioden Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/ /2015 ngrid Melgård Tanem Tilbud om ferievikariat ved Sykehuset Levanger, Renholdsavdelingen i perioden Ferievikarer Sykehuset Levanger 2015/ /2015 Kari Mette Ånonli Hestmo Svar på oppsigelse av deler av stilling Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/ /2015 Liv R Aunet Tilbud om ferievikariat ved Sykehuset Levanger, Renholdsavdelingen i perioden Ferievikarer Sykehuset Levanger 2015/ /2015 Marita Lorås Hallan Side: 2 av 30

3 Tilbud om ferievikariat ved Sykehuset Levanger, Renholdsavdelingen i perioden Ferievikarer Sykehuset Levanger 2015/ /2015 Maren Fordal Tilbud på stilling Psykiatrisk sykepleier 90 % stilling fast, RKSF Stjørdal Stilling: Helsefaglig høgskoleutdannet miljøterapeuter RKSF Levanger og Stjørdal 2015/ / Mia Raum Hansen Tilbud om stilling Lege i spesialisering. Psykiatrisk avdeling, Sykehuset Levanger Stilling Leger i spesialisering LSR 3496, og Psykiatrisk avdeling, Sykehuset Levanger 2015/ / Tetyana Ryazantseva Tilbud om stilling Leger i spesialisering. Psykiatrisk avdeling, Sykehuset Levanger Stilling Leger i spesialisering LSR 3496, og Psykiatrisk avdeling, Sykehuset Levanger 2015/ / Catrine Solberg Side: 3 av 30

4 Tilbud om ferievikariat ved Akuttmottaket Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** 2013/ / Sigurd Andre Pedersen Tilbud om ferievikariat ved Akuttmottaket Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/ / Elin Kristiansen Johansen Tilbud om midlertidig stilling og ferievikariat ved Akuttmottaket Sykehuset Namsos Arbeidsforhold ***** ***** ***** 2014/ / Susanne Laubisch Tilbud om ferievikariat ved Sykehuset Levanger, Kjøkken i perioden Ferievikarer Sykehuset Levanger 2015/ /2015 Gunn-Elin Ringseth Myhre Side: 4 av 30

5 Tilbud om ferievikariat ved Sykehuset Levanger, Kjøkken i perioden Ferievikarer Sykehuset Levanger 2015/ /2015 Marthe Kristin Olsen Tilbud om ferievikariat ved Sykehuset Levanger, Kjøkken i perioden Ferievikarer Sykehuset Levanger 2015/ /2015 Kim Roger Sørø Hustad Tilbud om ferievikariat ved Sykehuset Levanger, Kjøkken i perioden Ferievikarer Sykehuset Levanger 2015/ /2015 Jo Ricardo Husdal Anmodning om journaldokumentasjon ***** 2015/ /2015 Eika Forsikring AS Side: 5 av 30

6 Skademeldingsskjema og journaldokumentasjon - ***** ***** 2015/ /2015 Norsk Pasientskadeerstatning Svar på søknad om kategoriopprykk Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/ /2015 Jonas Nesser Tilbud om ferievikariat som kokk ved Kjøkken avdelingen, Sykehuset Levanger Arbeidsforhold ***** ***** ***** 2013/ /2015 Lene Halsan Tilbud om midlertidig 75% stilling ved Akuttmottaket Sykehuset Namsos Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/ /2015 Solveig Johanne Dille Side: 6 av 30

7 Anmodning om tilbakebetaling av forsikringstrekk Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** P 2012/ /2015 Off.l. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 ***** Tilbud om ferievikariat ved Akuttmottaket Sykehuset Namsos Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** 2012/ /2015 Olav Andreas Larsen Nasjonalt BD Sykepleiermøte, Gardermoen 2015 Legemiddelinvitasjoner/konferanser ansatte 2015/ /2015 Tillotts Pharma AB Oversendelse av læringsnotat fra Kunnskapssenteret Meldinger om vold og aggresjon i spesialisthelsetjenesten - et pasientsikkerhetsperspektiv, tilbakemeldinger på 3-3 meldinger 2015/ /2015 Helse Midt-Norge RHF Side: 7 av 30

8 Takker ja til turnustjeneste ved Sykehuset Namsos Stilling Turnuslege 2-delt, Sykehuset Namsos 2015/ /2015 Lars Buvarp Dyrop Takker ja til turnustjeneste ved Sykehuset Namsos Stilling Turnuslege 2-delt, Sykehuset Namsos 2015/ /2015 Line Cecilie Lilledrange-Dyrop Takker nei til turnustjeneste ved Sykehuset Namsos Stilling Turnuslege 2-delt, Sykehuset Namsos 2015/ /2015 ngvild Hagerup Kolås nvitasjon til regional erfaringskonferanse : Prosjekter knyttet til samhandling, jobbgliding og pasientsikkerhet - hvordan påvirker disse de standardiserte pasientforløpene? Regional erfaringskonferanse 2015/ /2015 Helse Midt-Norge RHF Side: 8 av 30

9 Søknad om AFP Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** P 2012/ /2015 Off.l. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 Kommunal Landspensjonskasse Påleggstrekk - ***** ***** ***** ***** 2015 Pålegg om trekk i lønn P 2015/ /2015 Off.l. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 NAV nnkreving Avgjørelse i tilsynssak Pasient ***** ***** 2014/ /2015 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Finansieringsansvaret for Vargatef - nintedanib - overføres til de regionale helseforetakene Finansieringsansvaret for legemidler - overføring til de regionale helseforetakene 2015/ /2015 Helsedirektoratet Side: 9 av 30

10 Leiekontrakt mellom HMN og HNT på kjøretøy til bruk i ambulansetjenesten Avtale Ambulanse Midt-Norge HF 2015/ /2015 Helse Midt-Norge RHF Avtale om hospitering ved ØHN, Kirurgisk klinikk, Namsos Arbeidsforhold ***** ***** ***** 2013/ /2015 Amarbayasgalan Ganbold nnføring av like vilkår for stønad til alle kostbare legemidler som brukes i behandlingen av hepatitt C Forslag til endringer i blåreseptforskriften 2013/ /2015 Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) Foreldrepermisjon Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/ / Tone Camilla Cadamarteri Side: 10 av 30

11 nnhenting av opplysninger i førerkortsak - ***** ***** ***** ***** 2015 Dispensasjon fra førerkortforskriftens helsekrav - Rehabiliteringsklinikken 2015/ /2015 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Meldeordningen: «Meldinger om vold og aggresjon i spesialisthelsetjenesten - et pasientsikkerhetsperspektiv» tilbakemelding på 3-3 meldinger Meldinger om vold og aggresjon i spesialisthelsetjenesten - et pasientsikkerhetsperspektiv, tilbakemeldinger på 3-3 meldinger 2015/ /2015 Kunnskapssenteret nnhenting av opplysninger i førerkortsak - ***** ***** ***** ***** 2015 Dispensasjon fra førerkortforskriftens helsekrav - Medisinsk klinikk Sykehuset Levanger 2015/ /2015 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag tleggstrekk - ***** ***** ***** 2015 Pålegg om trekk i lønn P 2015/ /2015 Off.l. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 Kredinor SA Side: 11 av 30

12 Anmodning om pasientopplysninger 2015/ /2015 Gjensidige Forsikring ASA Søknad om AFP Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** P 2012/ /2015 Off.l. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 Kommunal Landspensjonskasse Anmodning om inntektsopplysninger Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** P 2014/ /2015 Off.l. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 NAV Forvaltning N-T nvoice - ***** ***** 2015 Refusjoner utenlandske statsborgere 2015/ /2015 Off.l. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 Tricare Overseas Side: 12 av 30

13 Takker ja med forbehold- Stilling: Psykologspesialist/psykologer 100 % fast stillinger BP poliklinikk og familieseksjonen Sykehuset Levanger Stilling: Psykologspesialist/psykologer 4 stillinger BP poliklinikk og familieseksjonen Sykehuset Levanger 2015/ / Anne Vikan Avslutning av tilsynssak mot Helse Nord-Trøndelag HF 2014/ /2015 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Forbehold ved takker ja Stilling: Psykologspesialist/psykologer 4 stillinger BP poliklinikk og familieseksjonen Sykehuset Levanger 2015/ / Anne Vikan Svar i tilsynssak 2015/ /2015 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Side: 13 av 30

14 Svar i tilsynssak 2015/ /2015 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Avslutning av tilsynssak mot ***** ***** ***** Tilsynssak mot ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 Off.l. 13 jfr. Sphlsl. 6-1 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Svar i tilsynssak 2015/ /2015 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Fingolimod: første tilfelle av progressiv multifokal leukoencefalopati (PML) rapportert hos en pasient med multippel sklerose Sikkerhetsinformasjon i samarbeid med Statens legemiddelverk 2015/ /2015 Novartis Norge AS Side: 14 av 30

15 Lokaler legevakt for nnherred nterkommunale Legevakt KS Avtale nnherred nterkommunale Legevakt KS 2012/ /2015 nnherred nterkommunale Legevakt KS Pålegg om utlevering av opplysninger til barneverntjenesten 2015/ /2015 Midtre Namdal Samkommune, Barnevern Strålevern i utdanningene for helsepersonell Statens strålevern - StrålevernRapport / / Helse Midt-Norge RHF Anmodning om spesialisterklæring ***** 2014/ /2015 NAV Midtre Namdal Side: 15 av 30

16 Klage på epikrise ***** 2015/ /2015 ***** Oppfølgingsplan ved sykmelding Oppfølging ***** ***** ***** ***** ***** ***** A 2012/ /2015 Off.l. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 NAV skanning Forlengelse av tvungent psykisk helsevern 2012/ /2015 Kontrollkommisjonen for Sykehuset Levanger Melding om at førerkortforskriftens helsekrav er oppfylt - ***** ***** ***** ***** - KOP 2015 Dispensasjon fra førerkortforskriftens helsekrav - Rehabiliteringsklinikken 2015/ /2015 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Side: 16 av 30

17 Førerkort - Helsekrav oppfylt - ***** ***** ***** ***** - KOP 2015 Dispensasjon fra førerkortforskriftens helsekrav - Rehabiliteringsklinikken 2015/ /2015 Helsedirektoratet Forlengelse av tvungent psykisk helsevern 2014/ /2015 Kontrollkommisjonen for Sykehuset Levanger Bekreftelse på mottatt produkt (NC ) Klage på Duodopa 2014/ /2015 AbbVie AS Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** 2014/ /2015 Stine Beate Staven Side: 17 av 30

18 Pålegg om utlevering av opplysninger til barneverntjenesten 2015/ /2015 Leksvik kommune Arbeidsforhold ***** ***** ***** 2013/ / Frida Johnsen Anmodning om journalinnsyn ***** 2015/ /2015 ***** Takker ja til ferievikariat ved kirurgisk post 3 Arbeidsforhold ***** ***** ***** 2014/ / Steinar Myhr Side: 18 av 30

19 Stans av trekk omgående - ***** ***** ***** ***** 2015 Pålegg om trekk i lønn P 2015/ /2015 Off.l. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 Kredinor SA Spesialisterklæring 2012/ /2015 Levangeradvokatene Anmodning om journaldokumentasjon ***** 2015/ /2015 DNB Livsforsikring ASA Takker ja til stilling: Sykepleiere Fellesposten H4, Sykehuset Namsos Stilling: Sykepleiere Fellesposten H4, Sykehuset Namsos 2015/ / Anniken M. Johnsen Side: 19 av 30

20 Takker ja til stilling: Sykepleiere Fellesposten H4, Sykehuset Namsos Stilling: Sykepleiere Fellesposten H4, Sykehuset Namsos 2015/ /2015 Katrina Røsseland Anmodning om journalopplysninger ***** 2015/ /2015 Sykehuset Telemark Takker ja til stilling: Sykepleiere Fellesposten H4, Sykehuset Namsos Stilling: Sykepleiere Fellesposten H4, Sykehuset Namsos 2015/ /2015 Malene Solberg Takker ja til stilling: Sykepleiere Fellesposten H4, Sykehuset Namsos Stilling: Sykepleiere Fellesposten H4, Sykehuset Namsos 2015/ /2015 Ellen Langstrand Side: 20 av 30

21 Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/ /2015 Gunnhild Marie Evenstad Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/ / Martin Leth-Olsen Takker ja til ferievikariat ved Renhold 2015 Ferievikarer Sykehuset Namsos 2015/ /2015 Andrea Skive Ramstad Takker ja til ferievikariat ved Renhold 2015 Ferievikarer Sykehuset Namsos 2015/ /2015 ngrid Skive Ramstad Side: 21 av 30

22 Anmodning om journaldokumentasjon 2015/ /2015 Nemi Forsikring AS Takker ja til turnusplass Stilling: Turnuslege 2-delt praksis (Levanger) / /2015 Tom Rune Karlsen Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/ / Halvor Johannes Breivik Langeland Takker ja til midlertidig stilling ved ØNH Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** 2013/ /2015 Helge Fyrileiv Guldvik Side: 22 av 30

23 Foreldrepermisjon Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/ /2015 Siv Elisabeth Rein Arbeidsforhold ***** ***** ***** 2015/ /2015 Else Carlsen Anmodning om journaldokumentasjon 2015/ /2015 Nemi Forsikring AS Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/ / Svanhild Stiklestad Side: 23 av 30

24 Arbeidsforhold ***** ***** ***** 2014/ /2015 Maren Kjeldstad Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2014/ / Jim Cato Pedersen Jensen Arbeidsforhold ***** ***** ***** 2015/ / Berit Jørås Stans av utleggstrekk - ***** ***** ***** ***** 2015 Pålegg om trekk i lønn P 2015/ /2015 Off.l. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 Lensmannen i Verdal Side: 24 av 30

25 Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/ / ***** Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** 2013/ / Helge Fyrileiv Guldvik Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/ / Elisabeth F. Haugerøy Spørsmål om helseopplysninger 2015/ /2015 Gjensidige Forsikring ASA Side: 25 av 30

26 Erstatningssak: 2015/ ***** 2015/ /2015 Norsk Pasientskadeerstatning Erstatningssak: 2014/ oversendelse av kommentar ***** 2014/ /2015 Norsk Pasientskadeerstatning Anmodning om medisinsk vurdering 2015/ /2015 NAV Værnes Nord Stjørdal tvidet rett til omsorgspenger Arbeidsforhold ***** ***** ***** P 2015/ /2015 Off.l. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 NAV Malvik Side: 26 av 30

27 Erstatningssak: 2015/ pasient ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 Norsk Pasientskadeerstatning Erstatningssak: 2015/ anmodning om ytterligere journaldokumentasjon ***** 2015/ /2015 Norsk Pasientskadeerstatning nnvilgelse av avtalefestet pensjon Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** P 2012/ /2015 Off.l. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 Kommunal Landspensjonskasse Arbeidsforhold ***** ***** ***** 2015/ / Ola Sannerud Side: 27 av 30

28 Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/ / Grete Langeland nnvilgelse av alderspensjon fra KLP Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** P 2012/ /2015 Off.l. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 Kommunal Landspensjonskasse Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/ / Ole Petter Sætnan nnhenting av inntektsopplysninger Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** P 2012/ /2015 Off.l. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 NAV Værnes Nord Stjørdal Side: 28 av 30

29 Anmodning om journalinnsyn ***** 2015/ /2015 ***** Begjæring om begrensning i innsyn av opplysninger i pasientjournal 2015/ /2015 Off.l. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 ***** Erstatningssak: 2015/ ***** 2015/ /2015 Norsk Pasientskadeerstatning Anmodning om journalinnsyn 2015/ /2015 ***** Side: 29 av 30

30 Foreldrepermisjon Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/ /2015 Tone Camilla Cadamarteri Arbeidsorganisering av høringen - e-post fra fagsjef Nye maler for helseforetakenes pasientbrev 2015/ / Skogen, Paul Georg Søker på stilling Stilling Lege i spesialisering 100 % stilling fast, Akuttmedisinsk avdeling, Sykehuset Levanger 2015/ /2015 Maria Kverneland Kavli Side: 30 av 30

Offentlig journal. Vedr vedtak om stopp i arbeidsavklaringspenger. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/3066-14 4842/2014 13.02.

Offentlig journal. Vedr vedtak om stopp i arbeidsavklaringspenger. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/3066-14 4842/2014 13.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.04.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 05.05.2014 Vedr vedtak om stopp i arbeidsavklaringspenger Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** P 2012/3066-14

Detaljer

Invitasjon til å oppnevne en representant til Midt-Norsk samarbeidsutvalg for utdanning og forskning i helse- og velferdstjenestene. Dok.

Invitasjon til å oppnevne en representant til Midt-Norsk samarbeidsutvalg for utdanning og forskning i helse- og velferdstjenestene. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.02.13, Dokumenttype:,, Status: J,A 28.02.2013 nvitasjon til å oppnevne en representant til Midt-Norsk samarbeidsutvalg for utdanning og forskning i helse-

Detaljer

Offentlig journal. Endret organisatorisk tilhørighet. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/2404-2 30971/2012 27.11.2012 30.11.

Offentlig journal. Endret organisatorisk tilhørighet. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/2404-2 30971/2012 27.11.2012 30.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.11.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.12.2012 Endret organisatorisk tilhørighet ***** 2012/2404-2 30971/2012 27.11.2012 Dag Einar nnhaug Endret organisatorisk

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om stilling 1580189804 - Radiograf ved avdeling for bildediagnostikk, Sykehuset Namsos

Offentlig journal. Tilbud om stilling 1580189804 - Radiograf ved avdeling for bildediagnostikk, Sykehuset Namsos Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.12.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.12.2012 Tilbud om stilling 1580189804 - Radiograf ved avdeling for bildediagnostikk, Sykehuset Namsos Stilling: 1580189804

Detaljer

Offentlig journal. Anmodning om pasientopplysninger. Pasient ***** ***** ***** ***** 2011/2574-2 17704/2011 13.07.2011 19.08.2011

Offentlig journal. Anmodning om pasientopplysninger. Pasient ***** ***** ***** ***** 2011/2574-2 17704/2011 13.07.2011 19.08.2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.08.2011 Anmodning om pasientopplysninger 2011/2574-2 17704/2011 Gjensidige Forsikring 13.07.2011 Pålegg om opplysninger i

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om å fortsette etter fylte 65 år. Personal ***** ***** ***** ***** 2006/3394-9 2045/2011 26.01.2011 07.03.

Offentlig journal. Søknad om å fortsette etter fylte 65 år. Personal ***** ***** ***** ***** 2006/3394-9 2045/2011 26.01.2011 07.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.03.2011 Søknad om å fortsette etter fylte 65 år ***** 2006/3394-9 2045/2011 26.01.2011 Anna Stamnes Vedrørende anmodning om

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale datert 09.08.11 og mail angående stillingen. Personal ***** ***** ***** 2010/2245-7 19557/2011 12.08.2011 09.09.

Offentlig journal. Arbeidsavtale datert 09.08.11 og mail angående stillingen. Personal ***** ***** ***** 2010/2245-7 19557/2011 12.08.2011 09.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.09.11, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.09.2011 Arbeidsavtale datert 09.08.11 og mail angående stillingen 2010/2245-7 19557/2011 12.08.2011 Gunn Rønning

Detaljer

Offentlig journal. Erstatningssak: 2011/00906 - ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** 2011/1235-5 10454/2011 27.04.2011 09.06.

Offentlig journal. Erstatningssak: 2011/00906 - ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** 2011/1235-5 10454/2011 27.04.2011 09.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.06.11, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.06.2011 Erstatningssak: 2011/00906 - ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** 2011/1235-5 10454/2011

Detaljer

Offentlig journal. Oppsigelse av stilling. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/2707-2 18927/2012 26.07.2012 08.08.

Offentlig journal. Oppsigelse av stilling. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/2707-2 18927/2012 26.07.2012 08.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.08.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 08.08.2012 Oppsigelse av stilling ***** ***** 2012/2707-2 18927/2012 26.07.2012 da Petrine Skogen lset Turnustjeneste

Detaljer

Offentlig journal. Søker om videreføring av stipend og permisjon. Personal ***** ***** ***** 2005/4097-46 9207/2010 21.04.2010 25.03.

Offentlig journal. Søker om videreføring av stipend og permisjon. Personal ***** ***** ***** 2005/4097-46 9207/2010 21.04.2010 25.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 25.03.2011 Søker om videreføring av stipend og permisjon 2005/4097-46 9207/2010 21.04.2010 Mathis Heibert Arbeidsavtale datert

Detaljer

Offentlig journal. Utlysningstekst. Tilsetting ekstern utlysning - LIS 80% st, BUP, Volda 2014/495-3 2983/2014 10.02.2014 28.02.

Offentlig journal. Utlysningstekst. Tilsetting ekstern utlysning - LIS 80% st, BUP, Volda 2014/495-3 2983/2014 10.02.2014 28.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.2.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.03.2014 tlysningstekst Tilsetting ekstern utlysning - LS 80% st, B, Volda 2014/495-3 2983/2014 10.02.2014 Media

Detaljer

Offentlig journal. Vedr. klage på manglende oppfyllelse av pasient- og brukerrettigheter. Pasient - ***** ***** ***** 2014/2115-2 14242/2014

Offentlig journal. Vedr. klage på manglende oppfyllelse av pasient- og brukerrettigheter. Pasient - ***** ***** ***** 2014/2115-2 14242/2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.12.2014 Vedr. klage på manglende oppfyllelse av pasient- og brukerrettigheter sient - ***** ***** ***** 2014/2115-2 14242/2014

Detaljer

Offentlig journal. Innhenting av opplysninger. Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2012/798-8 22375/2013 KK/TKL 31.12.2013 20.12.

Offentlig journal. Innhenting av opplysninger. Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2012/798-8 22375/2013 KK/TKL 31.12.2013 20.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 31.12.2013 nnhenting av opplysninger Pasientsak 2012/798-8 22375/2013 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte:

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale sommer 2015 - ***** ***** ***** ***** Ferievikarer 2015 - Klinikk for diagnostikk - Ålesund sjukehus

Offentlig journal. Arbeidsavtale sommer 2015 - ***** ***** ***** ***** Ferievikarer 2015 - Klinikk for diagnostikk - Ålesund sjukehus Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.2.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.03.2015 Arbeidsavtale sommer 2015 - Ferievikarer 2015 - Klinikk for diagnostikk - Ålesund sjukehus P 2014/6074-2

Detaljer

Dok.dato: 20.08.2014. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 29.08.2014. Klassering: 423. Dok.dato: 11.09.2014. Klassering: 008.

Dok.dato: 20.08.2014. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 29.08.2014. Klassering: 423. Dok.dato: 11.09.2014. Klassering: 008. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/getdoc.aspx?jp_d=1092612&jp_... Side 1 av 26 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.9.2014, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet,

Detaljer

Offentlig journal. Gjeld søknad om pensjon frå KLP Forsikring - ***** ***** ***** ***** ***** - Arbeidsforhold 2012/2568-1 13729/2012 HR-PERS/RAFA1279

Offentlig journal. Gjeld søknad om pensjon frå KLP Forsikring - ***** ***** ***** ***** ***** - Arbeidsforhold 2012/2568-1 13729/2012 HR-PERS/RAFA1279 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.9.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.09.2012 nnhold: Gjeld søknad om pensjon frå KL Forsikring - ***** ***** ***** ***** ***** - Arbeidsforhold 2012/2568-1

Detaljer

Dok.dato: 26.03.2014. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 14.04.2014. Klassering: 302. Dok.dato: 16.04.2014. Klassering: 433.

Dok.dato: 26.03.2014. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 14.04.2014. Klassering: 302. Dok.dato: 16.04.2014. Klassering: 433. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/default/search.aspx?b_d=-105 Side 1 av 38 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet, Dokumenttype:,,

Detaljer

Dok.dato: 07.04.2015. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 09.04.2015. Klassering: 421. Dok.dato: 07.05.2015. Klassering: 423.

Dok.dato: 07.04.2015. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 09.04.2015. Klassering: 421. Dok.dato: 07.05.2015. Klassering: 423. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/default/search.aspx?bps_d=-105 Side 1 av 32 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.5.2015-11.5.2015, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet,

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om attføring-/uførepensjon. Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** - EPHRUS 2010/255 2014/2131-2 8210/2014 14.04.

Offentlig journal. Søknad om attføring-/uførepensjon. Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** - EPHRUS 2010/255 2014/2131-2 8210/2014 14.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.4.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.04.2014 Søknad om attføring-/uførepensjon Personalmappe - - EPHRS 2010/255 PR 2014/2131-2 8210/2014 Offl 13, jfr.

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om arbeidsavtale ***** ***** ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2012/2815-44 21206/2014 HR/MJO 10.11.

Offentlig journal. Tilbud om arbeidsavtale ***** ***** ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2012/2815-44 21206/2014 HR/MJO 10.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.11.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.11.2014 Tilbud om arbeidsavtale 2012/2815-44 21206/2014 Off.l. 25 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte:

Detaljer

Offentlig journal. Vedørende manglende opplysninger - varsel om avslag på søknad. AMK-sentralen i Kirkenes - utbygging 2014/1368-5 10934/2014

Offentlig journal. Vedørende manglende opplysninger - varsel om avslag på søknad. AMK-sentralen i Kirkenes - utbygging 2014/1368-5 10934/2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.04.2015 Vedørende manglende opplysninger - varsel om avslag på søknad AMK-sentralen i Kirkenes - utbygging 2014/1368-5 10934/2014

Detaljer

Offentlig journal Periode: 23032015 -

Offentlig journal Periode: 23032015 - 31032015 Offentlig journal Periode: 23032015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00169-41 S Dok.dato: 04122014 Jour.dato: 27032015 Utviklingsenheten - Marit Kise

Detaljer

Offentlig journal. Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007. Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011 12.12.

Offentlig journal. Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007. Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011 12.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.8.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.08.2012 Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007 Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011

Detaljer

Offentlig journal. Besvarelse med journalopplysninger. Pasient - ***** ***** 2014/2509-2 16856/2014 02.10.2014 24.10.2014

Offentlig journal. Besvarelse med journalopplysninger. Pasient - ***** ***** 2014/2509-2 16856/2014 02.10.2014 24.10.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.12.2014 sient - 2014/2509-2 16856/2014 02.10.2014.off: Offl. 13 jfr. Fvl., helsepersl Norsk sientskadeerstatning Angående

Detaljer

Offentlig journal. Kopi av journal - ***** ***** ***** ***** ***** - Innsyn i journal/erklæring 2010/1050-3 7345/2010 18.05.2010 27.05.

Offentlig journal. Kopi av journal - ***** ***** ***** ***** ***** - Innsyn i journal/erklæring 2010/1050-3 7345/2010 18.05.2010 27.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.5.2010, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.05.2010 Kopi av journal - - nnsyn i journal/erklæring 2010/1050-3 7345/2010 Mottaker Oddrun nstebø Bruland Oppnemning

Detaljer

Offentlig journal. Klage - ***** ***** ***** ***** Klage - ***** ***** ***** ***** 2012/420-4 3581/2012 27.03.2012 19.03.2012

Offentlig journal. Klage - ***** ***** ***** ***** Klage - ***** ***** ***** ***** 2012/420-4 3581/2012 27.03.2012 19.03.2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.3.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.03.2012 Klage - ***** ***** ***** ***** Klage - ***** ***** ***** ***** 2012/420-4 3581/2012 ***** 19.03.2012 *****

Detaljer

Journaldato: 31.3.15, Journalenhet: jprs, sen, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 26.03.2015.

Journaldato: 31.3.15, Journalenhet: jprs, sen, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 26.03.2015. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 31.3.15, Journalenhet: jprs, sen, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Sametingsvalg 07.04.2015 Svar, anmodning om opplysninger - ***** *****

Detaljer

Offentlig journal. Tenestebevis ***** ***** ***** ***** - Arbeidsforhold 2013/1650-1 6052/2013 26.02.2013 HR-PERS/ANWI4130 05.03.

Offentlig journal. Tenestebevis ***** ***** ***** ***** - Arbeidsforhold 2013/1650-1 6052/2013 26.02.2013 HR-PERS/ANWI4130 05.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.3.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 05.03.2013 Tenestebevis - Arbeidsforhold 2013/1650-1 6052/2013 26.02.2013 HR-ERS/ANW4130 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.

Detaljer

Offentlig journal. Etterinnmelding i KLP Forsikring, ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Arbeidsforhold 2013/5300-9 25358/2013 HR-PERS

Offentlig journal. Etterinnmelding i KLP Forsikring, ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Arbeidsforhold 2013/5300-9 25358/2013 HR-PERS Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.11.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.11.2013 nnhold: Etterinnmelding i KL Forsikring, - Arbeidsforhold 2013/5300-9 25358/2013 23.10.2013 Avs./mottaker:

Detaljer

Dok.dato: 08.10.2012. Klassering: ADM/BEHA1252. Dok.dato: 11.10.2012. Klassering: ***** HR-PERS/GITSAS. Dok.dato: 16.10.2012.

Dok.dato: 08.10.2012. Klassering: ADM/BEHA1252. Dok.dato: 11.10.2012. Klassering: ***** HR-PERS/GITSAS. Dok.dato: 16.10.2012. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 21.10.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.10.2012 "Skriv og meldingar" til styremøte 26.10.2012 Skriv og meldingar - år 2012 (til styret i Helse Førde

Detaljer