Offentlig journal. Tilbud om stilling: Sykepleier 50% dag/aften/helg Kirurgisk post 3, Sykehuset Levanger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. Tilbud om stilling: 2556285503 - Sykepleier 50% dag/aften/helg Kirurgisk post 3, Sykehuset Levanger"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,, Status: J,A Tilbud om stilling: Sykepleier 50% dag/aften/helg Kirurgisk post 3, Sykehuset Levanger Stilling: Sykepleiere 50% X 2 dag/aften/helg Kirurgisk post 3, Sykehuset Levanger 2015/ / Cathrine Sæther Bekreftelse på oppsigelse av arbeidsforhold ***** 2012/ / Monica Øiaas Kategoriopprykk 2014/ /2015 Maria Kvernland Kavli Kategoriopprykk 2013/ /2015 Ragnhild Vikan Opdahl Side: 1 av 21

2 Kategorioppykk 2013/ /2015 Cecilie Bergseth Fast stillingsutvidelse ved Gyn/Fødeavdelingen ***** ***** 2012/ /2015 Randi Furseth Hågensen Fast stillingsutvidelse ved Føde/Gyn-avdelingen Arbeidsforhold ***** ***** ***** 2012/ /2015 Camilla Vatn Tilbud om ferievikariat ved Sykehuset Levanger, Psykiatrisk klinikk seksjon akutt i perioden ***** ***** 2012/ /2015 June Wanderås Fossum Side: 2 av 21

3 Tilbud om ferievikariat ved Renholdsavdelingen 2015 Ferievikarer Sykehuset Namsos 2015/ /2015 Tina Stalvik Tilbud om ferievikariat ved Renholdsavdelingen Arbeidsforhold ***** ***** ***** 2012/ /2015 Helene Dervola Svar på søknad om permisjon ***** 2012/ /2015 Athanasios Xanthoulis Bekreftelse på oppsigelse ***** 2012/ /2015 Majken Røkke Side: 3 av 21

4 Tilbud om stilling: Psykologspesialist/psykolog 100% fast stilling Habiliteringstjenesten for barn og unge HNT Stilling: Psykologspesialist/psykolog 100% fast stilling Habiliteringstjenesten for barn og unge HNT 2015/ /2015 Carmen Fernando Berg Tilbud om ferievikariat ved Kjøkkenet Sykehuset Namsos 2015 Ferievikarer Sykehuset Namsos 2015/ /2015 Tina Solheim Rådgivning kioskareal Levanger sykehus tleie Kiosk areal - Sykehuset Levanger 2015/ /2015 Off.l Norion Næringsmegling AS tleie av areal til kioskdrift, Sykehuset Levanger tleie Kiosk areal - Sykehuset Levanger 2015/ /2015 Off.l Norion Næringsmegling AS Side: 4 av 21

5 nvitasjon på leie av kioskareal på Sykehuset Levanger tleie Kiosk areal - Sykehuset Levanger 2015/ /2015 Off.l. 14 Eiendomsavdelingen Bilder fra dagens kiosk tleie Kiosk areal - Sykehuset Levanger 2015/ /2015 Off.l. 14 Eiendomsavdelingen Oppdragsskjema tleie Kiosk areal - Sykehuset Levanger 2015/ /2015 Off.l Norion Næringsmegling AS Revidert tilbud om 100 % stilling: Overlege i pediatri Barneavdelingen Sykehuset Levanger Stilling: Overlege i pediatri Barneavdelingen Sykehuset Levanger 2015/ /2015 Ann Elisabeth Åsberg Side: 5 av 21

6 Tildeling av student - hovedpraksis høst profesjonsstudiet i psykologi Praksisplasser for studenter i hovedpraksis på Profesjonsstudiet i Psykologi, NTN 2014/ / NTN - Psykologisk institutt Psykososialt arbeidsmiljø på sengeposten D Kolvereid Sengepost D Kolvereid 2014/ /2015 Verneombud Ruth Arnesen Tilbud om utvidet fast stilling til 75 % ved Ortopedisk avdeling ***** 2012/ /2015 Laila Lien Pålegg om utlevering av opplysninger til barneverntjenesten - ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 Midtre Namdal samkommune Side: 6 av 21

7 Psykososialt arbeidsmiljø på sengeposten D Kolvereid Sengepost D Kolvereid 2014/ /2015 Ruth Arnesen, vernombud D Kolvereid Anmodning om helseopplysninger Pasient ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 Gjensidige Forsikring ASA Anmodning om kopi av journal Pasient ***** ***** ***** 2015/ /2015 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Anmodning om opplysninger i tilsynssak - purring Pasient ***** ***** 2015/ /2015 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Side: 7 av 21

8 Referat fra dialogmøte Oppfølging ***** ***** ***** ***** ***** A 2013/ /2015 Off.l. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 NAV Namsos Risiko for klinisk signifikant arytmi når Harvoni (sofosbuvir+ledipasvir) eller Kaklinza (daklatasvir) i kombinasjon med Sovaldi (sofosbuvir) gis samtidig med amiodaron 2015 Sikkerhetsinformasjon i samarbeid med Statens legemiddelverk 2015/ /2015 Bristol-Myers Squibb Anmodning om pasientopplysninger Pasient ***** ***** ***** ***** (06/2628) 2015/ /2015 Advokatfirmaet Nidaros DA Trekker søknaden Stilling Seksjonsleder 100 % stilling, fast, Servicesenteret, Sykehuset Levanger 2015/ /2015 Nonstad, Mette Side: 8 av 21

9 2 r 2015/ / Carina Haugseth Holøyen Arbeidsforhold ***** ***** ***** 2015/ / Malin Løkken-Klefstad Arbeidsforhold ***** ***** ***** 2013/ /2015 Elisabeth Myren Anmodning om pasientopplysninger Pasient ***** ***** ***** 2015/ /2015 Advokatfirmaet Saar Side: 9 av 21

10 2015/ /2015 Ann Kristin Reitan ***** ***** ***** 2012/ / Emma Fe Tagbac Fjesme 2 arbeidsavtaler 2012/ / Nina Jeanette Steig Takker ja til ferievikariat 2014/ / Anne Berit Drøpping Side: 10 av 21

11 nnhenting av opplysninger i førerkortsak - ***** ***** ***** ***** (kopi) 2015 Dispensasjon fra førerkortforskriftens helsekrav Psykiatrisk klinikk 2015/ /2015 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Pålogget pasientjournal Pasient ***** ***** ***** 2015/ /2015 Psykiatrisk klinikk Fullmakt til utlevering av journaldokumentasjon Pasient ***** ***** ***** 2015/ /2015 ***** Pålegg om utlevering av opplysninger til barneverntjenesten Pasient ***** ***** ***** 2015/ /2015 Værnesregionen barneverntjeneste Side: 11 av 21

12 Anmodning om legeuttalelse Pasient ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 Levanger lensmannsdistrikt Avviksskjema Samarbeidsavtalen E58/2015 NA - pasient ***** ***** ***** Avviksskjema Samarbeidsavtalen E58/2015 NA 2015/ /2015 Steinkjer kommune Pålegg om utlevering av opplysninger til barneverntjenesten Pasient ***** ***** ***** 2015/ /2015 Malvik kommune Vedtak om innvilgelse av artikkelhonorar 2015 Søknad om artikkelhonorar Steinar Krokstad 2015/ /2015 Steinar Krokstad Side: 12 av 21

13 Takker ja til stilling Saksbehandler 60 % stilling vikariat, Psykiatrisk klinikk. Sykehuset Namsos Stilling Saksbehandler 60 % stilling vikariat, Psykiatrisk klinikk. Sykehuset Namsos 2015/ /2015 Grete Stakset Brenne Arbeidsforhold ***** ***** ***** 2014/ / Mehtap Karadag ***** 2012/ / Siri Aaring 2015/ / ngvild Granaune Brenne Side: 13 av 21

14 ***** ***** 2012/ / Gøran Hogne Berg Anmodning om journalinnsyn Pasient ***** ***** ***** 2015/ /2015 ***** 2 r 2014/ / Cathrin L. Henriksen Svar på søknad om støtte til innkjøp av sykkel-/treningsbekledning med HNT-logo Søknad om økonomisk støtte til sykkel - treningsbekledning med logo Helse Nord-Trøndelag 2015/ /2015 Frisklivskonsulent Stine Strand Side: 14 av 21

15 Spørreundersøkelse om samhandlingsreformen Spørreundersøkelse om samhandlingsreformen 2015/ /2015 Riksrevisjonen Arbeidsforhold ***** ***** ***** 2015/ / Stine Langås Takker ja til 100% fast stilling som sykepleier Stilling: Sykepleiere Med A - Sykehuset Levanger 2015/ /2015 Bård Voldsund tlysning av forskningsmidler fra Samarbeidsorganet HMN - NTN tlysning av forskningsmidler fra Samarbeidsorganet HMN-NTN og tildeling av stipend for / /2015 Samarbeidsorganet HMN - NTN Side: 15 av 21

16 Takker ja til 75% fast stilling som sykepleier Stilling: Sykepleiere Med A - Sykehuset Levanger 2015/ / da Aspheim Erstatningssak: 2015/ påminnelse - manglende dokumentasjon Pasient ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 Norsk Pasientskadeerstatning Forespørsel om spesialisterklæring Pasient ***** ***** ***** 2015/ /2015 NAV Verdal Purring på krav om fast ansettelse ***** P 2012/ /2015 Off.l. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 Fagforbundet Side: 16 av 21

17 2014/ / Trude Espedal Larsen 2014/ / Kiri Kamilla Gjermstad Oppfølgingsplan ved sykmelding Oppfølging ***** ***** ***** ***** ***** A 2012/ /2015 Off.l. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 NAV skanning Arbeidsforhold ***** ***** ***** 2013/ / Cathrine Solberg Side: 17 av 21

18 Takker nei til ferievikariat 2015 Ferievikarer Sykehuset Levanger 2015/ / Elin Lægran Thorsen Endringsmelding for attføring-/uførepensjon ***** ***** P 2012/ /2015 Off.l. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 Kommunal Landspensjonskasse ***** 2015/ / June J. Nordlund Hagen ***** 2012/ /2015 Natalia Skorobogataia Side: 18 av 21

19 Takker ja til stilling: E-meldingsansvarlig/EPJ-rådgiver 100% stilling fast HNT Stilling: E-meldingsansvarlig/EPJ-rådgiver 100% stilling fast HNT 2015/ /2015 Jan Ove Heggdal ***** 2012/ / Randi Aakervik Oppnevning av lege Søren Folvik som legekyndig settemedlem til møte i kontrollkommisjonen ved Psykiatrisk klinikk, Sykehuset Levanger 22. mai Voksenpsykiatri Sykehuset Levanger 2015/ /2015 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Søknad om alderspensjon ***** ***** P 2012/ /2015 Off.l. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 Kommunal Landspensjonskasse Side: 19 av 21

20 Tjenesteplan Arbeidsforhold ***** ***** ***** 2015/ / Avdelingsoverlege, kirurgisk klinikk 2014/ / ngvild Martinussen Spørsmål om inntekt og eventuelle utleggstrekk i inntekten - ***** ***** ***** 2015 Pålegg om trekk i lønn P 2015/ /2015 Off.l. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 Statens nnkrevingssentral ***** ***** 2012/ / Tone Helene Lynum Side: 20 av 21

21 Anmodning om lønnsopplysninger ***** 2012/ /2015 NAV pensjon Side: 21 av 21

Offentlig journal. Vedr vedtak om stopp i arbeidsavklaringspenger. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/3066-14 4842/2014 13.02.

Offentlig journal. Vedr vedtak om stopp i arbeidsavklaringspenger. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/3066-14 4842/2014 13.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.04.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 05.05.2014 Vedr vedtak om stopp i arbeidsavklaringspenger Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** P 2012/3066-14

Detaljer

Offentlig journal. Tilsynssak - Pasient ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** 2014/2709-6 22752/2014 21.11.2014 04.09.

Offentlig journal. Tilsynssak - Pasient ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** 2014/2709-6 22752/2014 21.11.2014 04.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.11.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.11.2014 Tilsynssak - ***** ***** ***** 2014/2709-6 22752/2014 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 04.09.2014 Søknad om

Detaljer

Offentlig journal. Ny årslønn. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/1813-3 6136/2013 27.02.2013 09.07.2013. Referat fra dialogmøte

Offentlig journal. Ny årslønn. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/1813-3 6136/2013 27.02.2013 09.07.2013. Referat fra dialogmøte Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.07.13, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.07.2013 Ny årslønn Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/1813-3 6136/2013 27.02.2013 Marte Thoresen

Detaljer

Offentlig journal. MRSA screening i forbindelse med svangerskap. MRSA screening i svangerskapet 2015/2611-1 21489/2015 14.07.2015 21.09.

Offentlig journal. MRSA screening i forbindelse med svangerskap. MRSA screening i svangerskapet 2015/2611-1 21489/2015 14.07.2015 21.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.9.15, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.09.2015 MRSA screening i forbindelse med svangerskap MRSA screening i svangerskapet 2015/2611-1 21489/2015 14.07.2015

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om ferievikariat, medisin H4. 2015 Ferievikarer Sykehuset Namsos 2015/464-18 7603/2015 06.03.2015 17.03.

Offentlig journal. Tilbud om ferievikariat, medisin H4. 2015 Ferievikarer Sykehuset Namsos 2015/464-18 7603/2015 06.03.2015 17.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.3.15, Dokumenttype:,, Status: J,A 17.03.2015 Tilbud om ferievikariat, medisin H4 2015 Ferievikarer Sykehuset Namsos 2015/464-18 7603/2015 06.03.2015 Åse

Detaljer

Dok.dato: 01.04.2015. Dok.dato: 14.04.2015. Tilbud om ferievikariat ved Sykehuset Levanger, Renholdsavdelingen i perioden 26.06.2015-09.08.

Dok.dato: 01.04.2015. Dok.dato: 14.04.2015. Tilbud om ferievikariat ved Sykehuset Levanger, Renholdsavdelingen i perioden 26.06.2015-09.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.4.15, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.04.2015 Journalkopier og skademeldingsskjema - ***** ***** 2015/627-4 10515/2015 Norsk Pasientskadeerstatning 01.04.2015

Detaljer

Offentlig journal. Oppsigelse vikariat. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/2049-9 651/2013 06.01.2013 21.01.2013

Offentlig journal. Oppsigelse vikariat. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/2049-9 651/2013 06.01.2013 21.01.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.01.13, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.01.2013 Oppsigelse vikariat 2012/2049-9 651/2013 06.01.2013 Kristin Eidesmo Søknad om fortsatt permisjon ***** 2012/1245-5

Detaljer

Invitasjon til å oppnevne en representant til Midt-Norsk samarbeidsutvalg for utdanning og forskning i helse- og velferdstjenestene. Dok.

Invitasjon til å oppnevne en representant til Midt-Norsk samarbeidsutvalg for utdanning og forskning i helse- og velferdstjenestene. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.02.13, Dokumenttype:,, Status: J,A 28.02.2013 nvitasjon til å oppnevne en representant til Midt-Norsk samarbeidsutvalg for utdanning og forskning i helse-

Detaljer

Offentlig journal. Ny årslønn fra 1.10.2014. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/3405-4 26436/2014 09.10.2014 13.11.

Offentlig journal. Ny årslønn fra 1.10.2014. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/3405-4 26436/2014 09.10.2014 13.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.11.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.11.2014 Ny årslønn fra 1.10.2014 2012/3405-4 26436/2014 09.10.2014 Torstein Rønningen Begjæring om journalinnsyn

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om ferievikariat ved Arkivavdelingen Sykehuset Namsos. 2015 Ferievikarer Sykehuset Namsos 2015/464-38 9706/2015 24.03.

Offentlig journal. Tilbud om ferievikariat ved Arkivavdelingen Sykehuset Namsos. 2015 Ferievikarer Sykehuset Namsos 2015/464-38 9706/2015 24.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.3.15, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.03.2015 Tilbud om ferievikariat ved Arkivavdelingen Sykehuset Namsos 2015 Ferievikarer Sykehuset Namsos 2015/464-38

Detaljer

Offentlig journal. Svar på avviksmelding. Avviksskjema Samarbeidsavtalen E68/2014 LE 2014/2158-3 16880/2014 23.06.2014 07.07.2014

Offentlig journal. Svar på avviksmelding. Avviksskjema Samarbeidsavtalen E68/2014 LE 2014/2158-3 16880/2014 23.06.2014 07.07.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 02.07.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.07.2014 Svar på avviksmelding Avviksskjema Samarbeidsavtalen E68/2014 LE 2014/2158-3 16880/2014 23.06.2014 nderøy

Detaljer

Offentlig journal. Tilsynssak - Pasient ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** 2013/1832-24 29961/2014 28.11.2014 11.11.2014

Offentlig journal. Tilsynssak - Pasient ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** 2013/1832-24 29961/2014 28.11.2014 11.11.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.11.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 28.11.2014 nnhold: Tilsynssak - Pasient ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** 2013/1832-24 29961/2014 Statens

Detaljer

Dok.dato: 05.04.2013. Dok.dato: 22.04.2013

Dok.dato: 05.04.2013. Dok.dato: 22.04.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.04.13, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.05.2013 Anmodning om pasientopplysninger - påminnelse Pasient ***** ***** ***** 2012/7242-10 9396/2013 Crawford and

Detaljer

Offentlig journal. Erstatningssak: 2013/04856 - Klage på vedtak. Pasient ***** ***** ***** ***** 2014/54-8 21357/2014 21.08.2014 07.11.

Offentlig journal. Erstatningssak: 2013/04856 - Klage på vedtak. Pasient ***** ***** ***** ***** 2014/54-8 21357/2014 21.08.2014 07.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.11.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.11.2014 Erstatningssak: 2013/04856 - Klage på vedtak 2014/54-8 21357/2014 Norsk Pasientskadeerstatning 21.08.2014

Detaljer

Offentlig journal. Innsyn årslønn for ansatte i IT- og anvendelse. 2014 Innsyn lønn 2014/1767-3 14372/2014 28.07.2014 27.05.2014

Offentlig journal. Innsyn årslønn for ansatte i IT- og anvendelse. 2014 Innsyn lønn 2014/1767-3 14372/2014 28.07.2014 27.05.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.07.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.07.2014 nnsyn årslønn for ansatte i T- og anvendelse 2014 nnsyn lønn 2014/1767-3 14372/2014 27.05.2014 Anne Sviggum

Detaljer

Offentlig journal. Ber om kopi av journal oversatt til engelsk - pasient ***** ***** ***** 2013 Refusjoner utenlandske statsborgere

Offentlig journal. Ber om kopi av journal oversatt til engelsk - pasient ***** ***** ***** 2013 Refusjoner utenlandske statsborgere Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.06.13, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.06.2013 Ber om kopi av journal oversatt til engelsk - pasient ***** ***** ***** 2013 Refusjoner utenlandske statsborgere

Detaljer

Offentlig journal. Høringsuttalelse fra Helse Nord-Trøndelag HF NOU 2014-8 Tolking i offentlig sektor

Offentlig journal. Høringsuttalelse fra Helse Nord-Trøndelag HF NOU 2014-8 Tolking i offentlig sektor Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.4.15, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.04.2015 Høringsuttalelse fra Helse Nord-Trøndelag HF NO 2014-8 Tolking i offentlig sektor NO 2014:8 Tolking i offentlig

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om 80 % vikariat som sykepleier ved RKSF Levanger. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** 2014/406-10 20278/2014 05.08.

Offentlig journal. Tilbud om 80 % vikariat som sykepleier ved RKSF Levanger. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** 2014/406-10 20278/2014 05.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.08.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.08.2014 Tilbud om 80 % vikariat som sykepleier ved RKSF Levanger Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** 2014/406-10

Detaljer

Offentlig journal. Midlertidig tilsetting. 2015 Generelle søknader - tilbud på stilling 2015/43-34 8790/2015 16.03.2015 16.04.2015

Offentlig journal. Midlertidig tilsetting. 2015 Generelle søknader - tilbud på stilling 2015/43-34 8790/2015 16.03.2015 16.04.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.4.15, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.04.2015 Midlertidig tilsetting 2015 Generelle søknader - tilbud på stilling 2015/43-34 8790/2015 16.03.2015 Maja Branovacki

Detaljer

Dok.dato: 08.07.2014. Dok.dato: 31.07.2014. Dok.dato: 06.08.2014

Dok.dato: 08.07.2014. Dok.dato: 31.07.2014. Dok.dato: 06.08.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.08.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.08.2014 Tilbud om 100 % vikariat som legevikar 01.09.14-31.12.14 ved Psykiatrisk avdeling 2014 Generelle søknader

Detaljer

Offentlig journal. Anmodning om helseopplysninger. Pasient ***** ***** ***** 2013/2240-2 14850/2013 12.06.2013 19.06.2013.

Offentlig journal. Anmodning om helseopplysninger. Pasient ***** ***** ***** 2013/2240-2 14850/2013 12.06.2013 19.06.2013. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.06.13, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.06.2013 Anmodning om helseopplysninger 2013/2240-2 14850/2013 Advokatfirmaet Welde Oppsigelse Arbeidsforhold *****

Detaljer

Offentlig journal. Svar på anmodning om helseopplysninger vedr. ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** 2014/3838-2 30843/2014 18.11.

Offentlig journal. Svar på anmodning om helseopplysninger vedr. ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** 2014/3838-2 30843/2014 18.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.11.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.11.2014 Svar på anmodning om helseopplysninger vedr. ***** ***** ***** ***** 2014/3838-2 30843/2014 f Skadeforsikring

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende gjennomgang av oppgjør, Namsos Taxi AS. Namsos Taxi - fremmøtetakst 2013/1640-1 10938/2013 19.04.2013 14.08.

Offentlig journal. Vedrørende gjennomgang av oppgjør, Namsos Taxi AS. Namsos Taxi - fremmøtetakst 2013/1640-1 10938/2013 19.04.2013 14.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.08.13, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.08.2013 Vedrørende gjennomgang av oppgjør, Namsos Taxi AS Namsos Taxi - fremmøtetakst 2013/1640-1 10938/2013 19.04.2013

Detaljer

Dok.dato: 02.05.2013. Tilbud om stilling: 1755534129 - Fysioterapeut 50% + 50% vikariater Fysio- og ergoterapiavdelingen Sykehuset Namsos

Dok.dato: 02.05.2013. Tilbud om stilling: 1755534129 - Fysioterapeut 50% + 50% vikariater Fysio- og ergoterapiavdelingen Sykehuset Namsos Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.05.13, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.05.2013 Anmodning om helseopplysninger Pasient ***** ***** ***** ***** ***** 2013/1689-2 12092/2013 Eika Forsikring

Detaljer

Offentlig journal. Tilsynssak - Pasient ***** ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/1413-10 22630/2012

Offentlig journal. Tilsynssak - Pasient ***** ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/1413-10 22630/2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.10.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.10.2012 Tilsynssak - Pasient ***** ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/1413-10

Detaljer

Offentlig journal. Svar på anmodning om pasientopplysninger. Pasient ***** ***** ***** 2014/2809-2 21378/2014 16.10.2014 21.08.

Offentlig journal. Svar på anmodning om pasientopplysninger. Pasient ***** ***** ***** 2014/2809-2 21378/2014 16.10.2014 21.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.10.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.10.2014 Svar på anmodning om pasientopplysninger Pasient ***** ***** ***** 2014/2809-2 21378/2014 21.08.2014 Rådgiviningskontoret

Detaljer

Stilling 918598022 - NR11632 Lege i spesialisering 100% fast fra 010511 Akuttmedisinsk avdeling, Sykehuset Levanger. Dok.dato: 14.04.

Stilling 918598022 - NR11632 Lege i spesialisering 100% fast fra 010511 Akuttmedisinsk avdeling, Sykehuset Levanger. Dok.dato: 14.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 04.05.11, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.05.2011 Forlengelse av tilsetting i NR7725 - Følgetilsetting etter utlysning av NR11632 Lege i spesialisering 100%

Detaljer

Offentlig journal. Anmodning om legeuttalelse ang ***** ***** ***** ***** ***** Pasient - ***** ***** ***** ***** ***** 2012/6937-2 27453/2012

Offentlig journal. Anmodning om legeuttalelse ang ***** ***** ***** ***** ***** Pasient - ***** ***** ***** ***** ***** 2012/6937-2 27453/2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.12.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.12.2012 Anmodning om legeuttalelse ang ***** ***** ***** ***** ***** Pasient - ***** ***** ***** ***** ***** 2012/6937-2

Detaljer

Offentlig journal. Forespørsel angående klokkeslett for fødsel. Pasient ***** ***** ***** 2014/3992-2 30684/2014 24.11.2014 18.11.

Offentlig journal. Forespørsel angående klokkeslett for fødsel. Pasient ***** ***** ***** 2014/3992-2 30684/2014 24.11.2014 18.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.11.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.11.2014 Forespørsel angående klokkeslett for fødsel Pasient ***** ***** ***** 2014/3992-2 30684/2014 ***** 18.11.2014

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud på 15 % helgestilling som sykepleierstudent på Medisinsk avdeling post B 01.10.13-30.02.14

Offentlig journal. Tilbud på 15 % helgestilling som sykepleierstudent på Medisinsk avdeling post B 01.10.13-30.02.14 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 08.08.13, Dokumenttype:,, Status: J,A 12.08.2013 Tilbud på 15 % helgestilling som sykepleierstudent på Medisinsk avdeling post B 01.10.13-30.02.14 2013 Generelle

Detaljer