EN KANAL FOR NÆRINGSLIVET 6/2014. FORSTERKER MERKEVARE Direktør ved Nordland Teater, Are Nakling, tror næringsforeningas. Side 6-7

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EN KANAL FOR NÆRINGSLIVET 6/2014. FORSTERKER MERKEVARE Direktør ved Nordland Teater, Are Nakling, tror næringsforeningas. Side 6-7"

Transkript

1 EN KANAL FOR NÆRINGSLIVET 6/2014 VINTERLYSBYEN Mo i Rana Kommunen legger til rette for næringslivet i sentrum og Ranaregionen Næringsforening tar nye grep for å skape liv og lyst i Vinterlysbyen. Side 6 12 FORSTERKER MERKEVARE Direktør ved Nordland Teater, Are Nakling, tror næringsforeningas satsing på Vinterlysbyen kan forsterke merkevaren Vinterlysfestivalen. Side 6-7 TILRETTELEGGER Rana kommune tilrettelegger for sentrumsutvikling når de legger om Ole Tobias Olsens gate. Et nytt kvalitetsareal tar form. Side 8-9 Et medlemsmagasin fra:

2 MONO et magasin for næringslivet i Ranaregionen Utgiver: Ranaregionen Næringsforening (RNF) Ansvarlig redaktør: Trine Rimer Opplag: 1200 Redaksjon: Mye i media AS; Anette Fredriksen Eldbjørg Fagerjord Roger Marthinsen Grafisk produksjon: Mye i media MYME0441 Foto: Rami Abood Skonseng Neste utgave: Februar 2015 Distribusjon: Alle medlemsbedrifter i RNF, politikere og Mo i Rana Lufthavn Kontakt Marianne Jensen for annonsepriser. tlf Pris for medlemskap i RNF finner du på RANAREGIONEN NÆRINGSFORENING Campus Helgeland Torggata 1B 8622 Mo i Rana Telefon: Postadresse: Postboks Mo i Rana e-post: TIPS OSS! Har du en sak du mener vi bør skrive om? TIPS OSS GJERNE! Ta kontakt med: Mye i media på telefon eller på eller kontakt RNF; Hva er drivkraften for vekst? Medlemmene i næringsforeningen består av et bredt sammensatt næringsliv og et voksende kunnskapsmiljø. Og mye tyder på at det kommer nye utviklingsprosjekter og mer samarbeid i Enn så lenge benytter jeg anledningen til å gi et kort tilbakeblikk på prosjekter næringsforeningen har vært med på å initiere i 2014 sammen med næringsliv og utviklingsaktører - og samtidig ønske flere store næringsideer velkommen. Gjennom næringspolitisk arbeid, omdømmebygging, næringstreff, medieomtale og arbeid i ressurs- og bransjegrupper, prosjekter og utvalg, så har 2014 vært nok et aktivt år. Det startet med å justere retning fra Rana Næringsforening til Ranaregionen Næringsforening og arrangere Gallaria, for faglig inspirasjon og heder til næringslivet. Blant annet ble Momek årets bedrift og Hemnes Turistforening og Rabothytta årets nyskaper. I samarbeid med RU ble så søknad til byregionprogrammet sendt inn og godkjent, for å øke kunnskapen om samspillet mellom omland og by, med fokus på næringsutvikling. I samme periode drøftet styret byutvikling og sendte sitt tilsvar til Rana kommune vedrørende arealplan Mo og omegn, hvor vi ønsket å utvikle sentrumskjernen før en utvidelse. I dette forutsatte vi at kommunen blant annet prioriterer utviklingsmidler til sentrum. Overfor Nordland fylke og samferdselsministeren og i andre fora var vi tydelige på behovet for stor flyplass på Hauan. Og for første gang møttes næringsforeningene i Mosjøen, Alstahaug, Brønnøysund og Rana for å løfte fram regionale saker av felles interesse. Ut på høsten var vi en av pådriverne for å få i gang et forprosjekt for opplevelse- og kulturnæring og et integreringsprosjekt. Næringsliv, innovasjon, stedsutvikling og demografi er tett vevd sammen. Trolig betyr det at vi må jobbe enda mer tverrfaglig og tenke globalt for å tilpasse oss markeder og tiltrekke næringsaktører, innbyggere og besøkende. Som forfatterne Ståle Økland og Nicolai Strøm-Olsen maner til i boka Bykamp (2014), må byer ta grep for å skape vekst. De hevder at det ikke handler om parker, kulturhus eller kunstgressbaner, men om nye arbeidsplasser. Uten arbeid ingen by. Uten arbeid ingen velstand, teknologi eller attraktive fritidstilbud. En god byutvikler bør prioritere arbeidsplasser, handel og næring. Alt det andre er underordnet. Noe må vike for at noe nytt skal få nok lys til å vokse. Forfatterne utfordrer, spissformulerer og har til tider noen lettbeinte konklusjoner. Ja visst trenger vi handel, arbeidsplasser og næringsutvikling. Bare tenk på klondykestemningen da Norsk Jernverk ble etablert. Men vi trenger også mer moderne infrastruktur og gode service- og fritidstilbud for å tiltrekke oss nye mennesker og ta vare på alle som bor her. De byer som både klarer å utvikle arbeidsplasser og gjøre seg attraktiv, vil sannsynligvis også være de regioner som vil oppleve vekst i framtida. Likevel peker boka på noen viktige poeng rundt byutvikling og behovet for å ta «riktige» grep for Mo i Rana og for andre byer. Tiltak for å sikre framtidig velferd. Medisinen vi trenger er kanskje flere nye innovasjoner og flere arbeidsplasser, leiligheter og kontorer plassert i sentrumskjernen, senter for byens identitet. Eller kanskje en stor næringsidé som tar pusten fra oss, som det blir snakket om i generasjoner og som gjør at vi klatrer på NHOs attraktivitetsbarometer. Og det må være et felles mål både for næringsliv og det offentlige, ref. til strategisk næringsplan. Her er mange fine formuleringer og forventninger til innhold og praktisk handling, som krever visjonære politikere, byutviklere og næringsaktører og en offensiv utviklingskultur. Vi er godt skodd. Det er bare å se til historien. Men ikke vent for lenge, vi trenger kort vei mellom nye planer og gode tiltak. Ranaregionen Næringsforening Daglig leder Trine Rimer INNHOLD Side 4-5: Litt om mye Side 6-7: Forsterker teaterets merkevare Side 8-9: Kommunen tilrettelegger for sentrumsutvikling Side 10-11: Nye etableringer i Langneset Side 12: Et attraktivt sentrum for næringslivet Side 13: Gallaria letter på sløret Side 14-15: Effekten av et godt vedlikehold Side 16-17: Utenlandsk arbeidskraft på skolebenken Side 18: Nytt om navn Side 19: Ny i foreninga Som medlem i RNF får du: Kontakt med det største forumet for bedrifter i Rana. Bidra sammen med andre til næringsutvikling i Rana og omegn. Delta på de viktigste møteplassene for bedrifter i regionen. Tilgang til viktig og nyttig informasjon om det som skjer i næringslivet. Mange nytenkende aktører er opptatt av stedsutvikling og hva vi i fellesskap kan oppnå. Næringslivets viktigste møteplass Hvis du jobber i næringslivet i Rana og omegn, kan RNF være et viktig nettverk for å treffe de mest toneangivende næringsaktørene i regionen og knytte kontakt med samarbeidspartnere og kunder. Foreningen tilbyr faglig inspirasjon og sosiale møteplasser, og er den nest største næringsforeningen i Nord-Norge med vel 400 medlemmer. Vår viktigste oppgave er å fremme medlemmenes interesser og konkurransekraft. Vil du bli medlem eller vite mer om oss, kan du klikke deg inn på foreningens hjemmeside

3 NYTT SHOPPINGMAGASIN Magasinet startet som en ide om en blogg for å vise frem handlebyen Mo i Rana. Bloggen har vært en arena for Byporten, Clas Ohlson og Extra-leker, men Freddy Olsen ved HHO Holding mente at produktet kunne brukes til å løfte frem hele handelsbyen. Mye i media lanserer derfor et nytt shoppingmagasin på vegne av handelsstanden i Mo i Rana. Målet med magasinet er å samle handelsstanden i et felles eksklusivt magasin. Magasinet er trykket i et opplag på eksemplarer som deles ut av butikkene selv. Magasinet Shoppingmoirana distribueres også til husstander i Altahaug, Dønna, Herøy, Leirfjord, Nesna, Hemnes, Lurøy og Rana. Målet er å inspirere med eksklusive og trendy merkevarer fra næringslivet i Mo i Rana. Det brede utvalget vil gi inspirasjon til selv den mest kvalitetsbevisste globetrotter. NORDNORSK EKSPORT ØKER Regiondirektør Hanne Nordgaard i Sparebank 1 Nord-Norge presenterte nylig konjunkturbarometeret for Nord-Norge høsten 2014 og tallene er svært positive. Nordnorsk næringsliv er mer eksportrettet enn norsk næringsliv for øvrig. Mens norsk eksport til utlandet vokser med fire prosent de to neste årene, vil nordnorsk eksport vokse med syv prosent. Vi har en solid eksportnæring her i nord, og med en lav krone blir det billigere å kjøpe norske varer. Dette gir god stimuli av eksporten i nord, uttalte Nordgaard. Det er norsk sjømat som har hatt størst eksportverdi på 17 milliarder. Deretter følger kraftforedlende industri med 14 milliarder, reiseliv, mineraler og maritim/offshore eksporterte for 3 milliarder, 2,5 milliarder og 1,5 milliarder. FORSTERKER MERKEVARE Direktør ved Nordland Teater, Are Nakling, tror næringsforeningas satsing på Vinterlysbyen kan forsterke merkevaren Vinterlysfestivalen. Side 6-7 TILRETTELEGGER Rana kommune tilrettelegger for sentrumsutvikling når de legger om Ole Tobias Olsens gate. Et nytt kvalitetsareal tar form. Side 8-9 EN KANAL FOR NÆRINGSLIVET 6/2014 VINTERLYSBYEN Mo i Rana Kommunen legger til rette for næringslivet i sentrum og Ranaregionen Næringsforening tar nye grep for å skape liv og lyst i Vinterlysbyen. Side 6 12 Et medlemsmagasin fra: MONO, det ferske magasinet du holder i hånda, er næringslivets eneste felleskanal i distriktet derav navnet Mono. Her får Ranaregionen Næringsforenings medlemmer komme til ordet og du kan lese om stoffområder som er aktuelle for næringslivet i Rana og omegn. JULEDAGER desember er det juledager på Byporten. Da inviterer de til julemarked med lokale julegaver og tips. Kjøpesenteret fylles med spennende boder med produkter fra hele Helgeland. I tillegg blir det nissefotografering, underholdning og mange gode tilbud. Flere butikker og kjøpesentre har utvidet åpningstider i desember. Blant annet har Amfi nattåpent 11. desember. YRKES- OG UTDANNINGSMESSE Karrieredagen Mo i Rana arrangeres 23. januar Kunnskapsparken Helgeland inviterer i den forbindelse bedrifter, offentlige virksomheter, utdanningsinstitusjoner og andre relevante organisasjoner til å delta på arrangementet. På grunn av lav sysselsettings- og befolkningsvekst har vi en ekstra stor utfordring i rekrutteringsarbeidet. Med bakgrunn i dette har partene i prosjektet ønske om å sette i verk et tiltak i tett samarbeid med skole, næringsliv og offentlige virksomheter der vi informerer om de utdannings- og karrieremulighetene som finnes på Nord-Helgeland. Vi vil med dette bidra til at ungdommen velger rett utdanning og yrkesvei, og øke mulighetene for at flere velger å bosette seg her etter endt utdanning, skriver Kunnskapsparken Helgeland på sine hjemmesider. KRAV OM RADONMÅLING Bedrifter og utleiere er lovpålagt krav om radonmåling av arbeidsplasser og utleiebygg. Å måle radon i inneluften samt dokumentere måleresultatet er med andre ord ikke et valg norske bedrifter, arbeidsgivere eller utleiere har, men et lovfestet krav fra myndighetene, sier Dag Ottar Mikalsen ved Verdi EiendomsTakst AS. Han poengterer at sesongen er i full gang og at målingene må utføres snarest. Etter 15. februar 2015 vil det være for sent å utføre måling for sesongen. Neste mulighet vil være fra og med 15. oktober 2015, sier Mikalsen. Radon er en gass som finnes naturlig i alle bergog jordarter. Radon har liten evne til å binde seg til faste stoffer og kan derfor lett frigjøres til luft. Norge, Sverige og Finland er blant de landene i verden som har høyest radonkonsentrasjon. ENERGI OG ARBEIDSGLEDE Nordland Teater og Kunnskapsparken inviterer næringslivet til foredrag og kurs 9. februar. Tema er energi og arbeidsglede, og ledes av skuespiller, kunstner, livsinspirator og terapeut, Linn Stokke. VIL BYGGE STUDENTBOLIGER Ruud Leknes Eiendom AS, ved daglig leder Kjell G. Strøm, har søkt Rana kommune om bruksendring av Ruud Leknesgården for bygging av fremtidige studentboliger. I søknaden til Rana kommune kommer det frem at det har vært utfordrende å leie ut lokalene i et vanskelig marked hvor bykjernen etter hvert har akkumulert betydelige kvadratmeter med ledige lokaler. Ruud Leknesbygget har sentrumsnær beliggenhet og har potensiale for cirka 20 personer. I søknaden står det at Bygget har videre venilasjonsaggregater med tilstrekkelig kapasitet. Oppvarming med fjernvarme og heis fra gateplan til 3. etasje. ORDFØRERFROKOST I DESEMBER Det blir ordførerfrokost ved Korgen Vertshus med Kjell Joar Petersen-Øverleir tirsdag 16. desember, og på Meyergården med Kai Henriksen torsdag 18. desember. Begge frokostmøtene starter klokken Kommunene har både viktige tilretteleggerroller og utviklerroller. Ranaregionen Næringsforening ser fram til å høre mer om kommunenes prioriterte tjenester overfor næringslivet, hvilke utviklingssaker det jobbes konkret med, og gjerne tiltak som skal bedre samhandling og tilbud på tvers av kommunegrenser og mellom aktører. OMDØMMEBYGGING Strategisk næringsplan har fem satsingsområder som skal virke på alle bransjer der målet er å bygge opp under Rana kommune sin visjon om å være en motor for regional vekst og utvikling med innbyggere. Byen Mo i Rana trenger systematisk og planmessig jobbing med å formidle byens kvaliteter. Et viktig strategisk grep er å utvikle en samlet strategi for synliggjøring, og dette arbeidet bør startes med en identitetsprosess. Denne er allerede i gang og vil involvere flere over nyttår. Gå gjerne inn på facebooksiden til Rana Utviklingsselskap, og kom med dine innspill der. VEKST I INDUSTRIEN Industri- og bergverkbedriftene økte sysselsettingen med 1,6 prosent, omsetningen med 2,7 prosent, gjennomsnittslønn med 3 prosent og verdiskapingen med 3,3 prosent fra 2012 til 2013, melder Norsk Industri. Samlede regnskapstall fra Statistisk Sentralbyrå viser at gjennomsnittlig lønn i industrien i 2013 lå på kroner. Industrien lønnskostnader har vært i et ustabilt marked siden finanskrisen. Fra 2007 til 2008 økte lønnskostnaden med nærmere ti prosent, mens fra 2008 til 2009 gikk lønnskostnaden ned med en prosent. Fra 2012 til 2013 økte lønnskostnaden med 4,8 prosent, inkludert en økning i sysselsettingen på 1,6 prosent, skriver Norsk Industri på sine hjemmesider.

4 7 VINTERLYSBYEN FORSTERKER egen merkevare Direktør ved Nordland Teater, Are Nakling, er svært positiv til tanken om å utvikle Vinterlysbyen og tror det kan forsterke teaterets egen merkevare, Vinterlysfestivalen. Direktør ved Nordland Teater, Are Nakling. Som teater og etablerer av Vinterlysfestivalen, synes vi dette er veldig stas. Det er flott at næringsforeninga og næringslivet vil videreutvikle innholdet, sier Nakling. Samarbeid Årets Vinterlysfestival arrangeres for 15. år på rad og er byens eldste festival. Over syv dager tilbyr Nordland Teater magi på en av landets største og mest spennende teaterfestivaler som finner sted 7. til 13. februar. Jeg synes konseptet Vinterlysbyen gir en fin markedsføring av byen, og jeg håper at næringslivet og innbyggerne tar det til seg, sier han. Han mener ideen er god og håper at byen over tid klarer å markere Vinterlys-begrepet. Sammen med Ranaregionen Næringsforening har han sett på hvilke markeringer som kan gjøres i fellesskap for å skape et koseligere og livligere sentrum som huskes både av de besøkende og av egne innbyggere. Det er flere områder vi kan samarbeide på og det tror jeg alle parter tjener på, sier Nakling. Lyse opp mørketida Han tror lyspunktene er viktige i mørketida. Bakgrunnen for Vinterlysfestivalen var å gi noe tilbake til byen, berike livene og lyse opp hverdagen. Vi må møtes, kose oss sammen og føle tilhørighet. Stoppe opp i hverdagen, finne roen og nyte øyeblikket, sier han. Under Vinterlysfestivalen lyser de opp teaterparken, og Nakling håper næringsforeninga kommer i mål med planene om å få på plass vakre isskulpturer, laget av kunstner Reidar Rova, i sentrum. Det gir oss energi og det gir oss noe å se frem til og glede oss over, sier Nakling. Reidar Rova er hyret inn for å lage isskulpturer tilpasset byen og lyssette dem. Om det blir godt vintervær vil skulpturene settes opp i desember med økonomisk drahjelp fra Sparebank1 Nord-Norge. Formålet er ikke bare å lyse opp i mørket, men også formidle lokale historier og styrke vinterlysbyens særpreg. Vi tror kunsten vil være hyggelige lyspunkt og inspirere oss til å tenke rundt hvordan vi vil oppleve Mo i Rana i framtiden, sier leder i Ranaregionen Næringsforening, Trine Rimer. Hun håper dette er starten på et byutviklingskonsept som gjør byen mer moderne og attraktiv. God lyssetting hever kvaliteten på opplevelsen av byen som trenger mange flere LYST-tiltak. Ideen om en Vinterlysby startet i 2012 med planlegging av belysning i trærne rundt i byen. I år ble lysene tent allerede 1. november og de skal være tent frem til Vinterlysfestivalen avsluttes 13. februar. Nordland Teaters Vinterlysfestival og Vinterlysbyen Mo i Rana forsterker hverandres merkevare. Foto: Jan Inge Larsen

5 9 VINTERLYSBYEN Tilrettelegging for SENTRUMS- UTVIKLING Masterstudent ved NMBU, Sigrid Hauglin. Nye Ole Tobias Olsens gate tar form etter at kommunen startet omlegging for å frigjøre arealet til park og torg. Dette er for å tilrettelegge for sentrumsutvikling. Vi har vært opptatt av kvalitet hele veien og tror det blir veldig bra, sier prosjektleder ved Rana kommune, Berit Kalstad. 29 millioner kroner Arbeidet som er utført inkluderer omlegging av O. T. Olsens gate med 300 meter ny vei, 25 meter ny bru over undergang samt tilgrensende områder, tineanlegg tilknyttet Mo Fjernvarme, ny regionbussterminal og oppstillingsplasser for taxi. Det er etablert ny fjernvarmesentral i parkeringshuset. Denne skal forsyne veien med varme for å unngå eventuelle utfordringer med snø og slaps på kjørevei og gangareal. Fjernvarmenettet er inndelt i seksjoner slik at det kan slås av og på etter behov. Vi viderefører dagens type belysning langs omlagt gate, og under brua blir det downlights. Det har vært fokus på både funksjonalitet og estetikk, og jeg tror det kommer til å bli veldig bra, sier Kalstad. Til neste år blir det asfaltering, tilpasninger, en oppfrisking av undergangen med sandblåsing og maling, belysning samt sluttføring av tilgrensende veiareal. Brudekket er utformet med buet front for estetisk tilpasning til eksisterende undergang. Konstruksjonen er gjort så slank og åpen som mulig for å slippe mest mulig lys ned i undergangen, sier hun. Prosjektet har en kostnadsramme på 29 millioner kroner og planlagt ferdigstillelse er satt 1. september Da skal området være klargjort for videre utvikling, sier Kalstad. Videre planlegging og utbygging Kalstad håper prosjektet blir tildelt planmidler i 2016 for utvikling av arealet regulert til park og torg. Dersom det går som planlagt vil det først bli arrangert en arkitektkonkurranse hvor jobben deretter legges ut på anbud. En mulig oppstart kan bli i 2017, sier Kalstad. Eiendomssjef ved Amfi Drift AS, Carsten Rimer, ser på muligheten til å utvide kjøpesenteret i det planlagte overbygget over deler av O.T. Olsens gate. Det er fremdeles for tidlig å si noe om hvordan det kan gjøres og når, men vi ser på muligheten til å bygge ut den veien og har tett dialog med kommunen og SIU, sier Rimer. Han håper Amfi kan komme med et flott bidrag etter hvert. Både vi, kommunen og grunneier ønsker en utbygging, men det er et komplekst bygg og det er på nåværende tidspunkt for tidlig å kommentere planene, sier Rimer. Har sett på helheten I september var 34 landskapsarkitektstudenter fra Norges miljø og biovitenskapelige universitet (NMBU) i Ås på besøk i Mo i Rana. Seks av studentene valgte å lage skisser for hvordan området rundt det frigjorte arealet ved O.T. Olsens gate kan bli seende ut. Oppgaven har innleveringsfrist i midten av desember og Rana kommune vil få tilgang til prosjektene. Studentene har sett på helheten i området fra Rådhuset og helt ned til Havmannaksen. Tilbakemeldingene jeg har fått fra studentene er at de synes det var veldig spennende å dra til Mo i Rana, og at det er mange spennende prosjekt på gang i byen. De jobber nå med å lage et forslag til utforming, sier professor ved NMBU, Kine Halvorsen Thoren. En av studentene er Sigrid Hauglin. Stort forbedringspotensial Hauglin er masterstudent ved NMBU og har sett på hvordan man kan oppgradere sentrum og gjøre det attraktivt i henhold til kommunens mål. Prosjektleder ved Rana kommune, Berit Kalstad, er opptatt av kvalitet når kommunen tilrettelegger for utvikling. Da studentene var i byen gjorde de analyser, hadde de kontakt med Kunnskapsparken og kommunen. Det ligger store muligheter i sentrum og det har et stort forbedringspotensial. Jeg tror det er viktig å tenke på vedlikehold og velge et design som kan fungere året rundt, sier Hauglin. Hun tror det ligger et potensiale for å lage en urban struktur og har kommet opp med et årstidskonsept. Det er veldig mye vær i Mo i Rana og vinteren er mørk. Det må utvikles et sentrum der det kan være liv året rundt, sier Hauglin. Hun har fokusert på undergangen ved vinterstid og vil fylle den med stjerner og nordlys. Sommerstid vil hun fokusere på å gjøre Jernbaneparken til en urban park med vannspeil og lekeplass. Det må være en naturlig møteplass, sier hun. Der dagens lekeplass ligger ønsker hun å etablere en torghandel om høsten, gjerne med overbygg. Det er mye som er utfordrende, men det er viktig å samle dem som drar til byen på ett sted, så det er veldig positivt at politikerne vedtok å beholde sentrumsgrensene. Men, da må det også legges til rette for det, sier Hauglin.

6 11 VINTERLYSBYEN TAR SATS i Langneset Mye skjer i Langneset for tida. Nye aktører flytter til, og de eksisterende butikkene merker effekten av det. Elkjøp Mo ansetter flere folk for å ta seg av den økte kundestrømmen. Stein Kyrre Ulstad ved Sportshuset Mo er en av de nye aktørene som er på plass i Langneset Elkjøp har hatt sitt varehus i Langneset siden oktober I juni i år ble butikken oppgradert, men først etter at Europris flyttet til bydelen har elektronikk-butikken merket oppsving i antall besøkende. Må øke kapasitet Butikkene som kommer er helt klart attraktive, og bidrar til å trekke enda flere folk til Langneset. Europris er en stor kundemagnet, det samme vil jeg si om Sportshuset Mo som gjennom mange år har spilt en viktig rolle for sportsinteresserte folk i Rana, sier varehussjef Pål Asphaug på Elkjøp Mo. Asphaug og hans medarbeidere merker et helt annet trykk i butikken enn før. Kundestrømmen er større. Vi merket den økte interessen umiddelbart. Nå har vi valgt å bemanne opp i helgene. Før var lørdagene en forholdsvis rolig dag hos oss. Nå er det blitt et atskillig større trøkk, og det synes vi selvfølgelig er kjempeskøy, sier Asphaug. Han legger til at de merker at det er en ny kundegruppe som inntar butikken. Salget har ikke skutt i været som følge av økt besøk, men Asphaug og medarbeiderne arbeider hardt med å sette fokus på kunden og dens opplevelse. Nå øker vi kapasiteten i kasse og selgere som kan hjelpe til på alle sektorer, slik at både nye og gamle kunder skal få en god handleopplevelse hos oss, sier Asphaug. Han ser lyst på framtida i Langneset, og den videre utviklinga der. Perfekt timing Rett over gata har Sportshuset Mo, tidligere Sport1 Havna, flyttet inn i Byggmakker Wulfsbergs gamle lokaler. Med 1200 kvadrat- meter er butikken kommet i framtidsrettede og funksjonelle lokaler. Daglig leder Stein Kyrre Ulstad er svært fornøyd med deres nye beliggenhet i Langneset. Her er det et betydelig mer handelstrøkk enn nede på Havna, hvor det ikke lengre er så mange butikker, sier han. Ulstad synes det er perfekt å være nærmeste nabo til publikumsmagneten Europris. Vi har hatt behov for hensiktsmessige lokaler for å drive en moderne sportsbutikk. Her fant vi det. Vi hadde selvfølgelig fått med oss at noe positivt var på gang her i bydelen, sier Ulstad. For han er det viktigste å fortsette det de har vært en fullsortiments sportsbutikk med mulighet for kundene til å kjøre helt til døra. Men å etter hvert dra veksler på det utvidede butikkmiljøet i Langneset er ingen fremmed tanke. Vi får se hva framtida bringer når alt har satt seg. Vi velger å se lyst på framtida, og vi tror at det var perfekt timing å flytte butikken til dette området av byen nå, sier Ulstad. Lang liste Andre nye aktører i Langneset, i tillegg til Europris og Sportshuset Mo, er Kiwi og Isoreflect, som holder til i Bilalliansens gamle lokaler. I tillegg finner du Rørco, Rimi, Byggmakker Wulfsberg, Elkjøp, Mekonomen, Statoil, Rema og Sulland Mo der.

7 Ordfører Kai Henriksen. 13 EGEN FAGDAG SETT AV DATOEN 8. MAI NÆRINGSLIVETS GALLARIA Næringslivets egen markering, Gallaria, har tidligere blitt feiret rett over nyttår, men i 2015 flyttes arrangementet til fredag 8. mai. VINTERLYSBYEN En ATTRAKTIV BY for næringslivet Ordfører Kai Henriksen er overbevist om at det er attraktivt for næringslivet å etablere seg i sentrum, men medgir at kommunen er avhengig av ildsjeler, lag og foreninger for å skape et levende sentrum. Ønsker en mer fleksibel parkeringsordning i sentrum Jeg ser at sentrum av Mo i Rana har et forbedringspotensial. Sist det ble gjort et større løft var på 80-tallet. Men, vi er i gang, sier Henriksen. Et nytt kvalitetsareal Campus Helgeland, Rana tingrett og Nytorget har fått en betydelig opprustning. I tillegg har hele Rådhusalleen, Optimogården og Strandgata fått et kjempeløft. I Nordlandsveien arbeides det med fortetting av boliger samt nytt hotell. Det skjer veldig mye i sentrum av Mo i Rana, sier Henriksen og legger til. Vi har hatt mellom 15 og 20 nyetableringer bare de siste to årene. Det viser at sentrum er attraktivt. Det er satt av penger til opprusting av strandpromenaden som kommunen håper å få satt i gang allerede neste år. I tillegg flyttes O. T. Olsens gate for å frigjøre et kvalitetsareal i bunnen av sentrum. Jeg tror dette kvalitetsarealet vil bli byens nye kjernepunkt. Når vi jobber med byplanlegging skal byen ses på under ett. Fra Rådhuset og ned til Havmannen, sier Henriksen. Ledige arealer Vi må legge til rette for at sentrum blir en møteplass, både sommer og vinter. Dette må skje i et samspill med dem som skal etablere seg der, sier han. Han er glad for at politikerne landet på å beholde et kompakt sentrum. Bare arealet på Mobekkleira fra Kirkeaksen til og med boligbebyggelsen på Moholmen ble inkludert. Det bygges både boliger og næringsbygg for dem som skal bo og virke i sentrum. Dette genererer en betraktelig større næringsaktivitet i sentrum. I tillegg er vi heldige som har ledige arealer for byutvikling som kan tas i bruk etter hvert som sentrum vokser, sier han. Avhengig av ildsjeler Henriksen tror ikke gratis parkering er veien å gå for å styrke handelsstanden. Kanskje ville dem som jobber og bor i byen ha fylt parkeringsplassene. Jeg er sikker på at vi må ha en regulering av parkeringsplassene, men kanskje er det en annen måte å gjøre det på. Dette er et tema som kommer opp et par ganger i løpet av året og vi har bestilt en ny rapport som kan si noe om parkeringsmulighetene i sentrum. Det som er sikkert er at vi må finne gode løsninger som fremmer aktiviteter i sentrum, sier han. Henriksen skulle gjerne hatt flere sentrumsarrangement, og to av hans personlige favoritter er MoMartnan og julegrantenninga. Ranaregionen Næringsforening har virkelig satt standarden der, og jobben som er gjort er helt strålende. Nattåpent er også koselig og det er bare å ta av seg hatten for julegata. Men, vi skulle gjerne hatt flere arrangement og det er noe som næringslivet selv må ta tak i. Vi er helt avhengige av at ildsjeler og næringslivet selv tar tak. Kommunen gir hvert år store pengebeløp til ulike arrangement, men kan ikke være initiativtakere, sier Henriksen. Leder I RNF, Trine Rimer, mener det bør være en form for regulering og at noen må betale for vedlikehold og snømåking. Kommunen trenger parkeringsinntekter for å regulere og vedlikeholde parkeringsplassene i sentrum. Det ville vært konkurransevridende for butikkene og sentrene utenfor sentrumskjernen, som drifter sine parkeringsplasser selv, om kommunen skulle dekke parkeringen kun i sentrum. Men det kan heller ikke være slik at kommunen skal ha overskudd på parkeringsavgiften i sentrum, sier leder i RNF, Trine Rimer. Hun er enig med ordfører Kai Henriksen og mener at parkeringsplassene i sentrum må reguleres og at kommunen gjør en god jobb med å holde parkeringsplassene snøfrie og tilgjengelige hele året. I tillegg er RNF og sentrumsgruppen i dialog med kommunen rundt hvordan fornye parkeringsmulighetene og legge til rette for mer handel og gode opplevelser, slik at byen framstår som attraktiv. Noen kommuner satser på en mer fleksibel parkeringsordning med f.eks. gratis parkering på hverdager etter kl 15 og på lørdager, eller gratis de to første timene. Dette finansieres så gjennom parkeringsavgift på hverdager før kl 15. Gallaria er en fagdag for markedsføring og kommunikasjon og ifølge leder i av RNF, Trine Rimer, så er det tøffere enn noen gang tidligere å stå tydelig fram i et marked med svært mange dyktige konkurrenter. - Markedet vil ha substans og innhold, det ønsker Gallaria å formidle. I tillegg handler Gallaria om å presentere vårt mangfoldige næringsliv. Vi må bry oss om hverandre og heie hverandre fram. Og det er vi gode på, poengterer Rimer engasjert. Første arrangement på nye Meyergården Gallaria har tidligere blitt arrangert i januar, men neste Gallaria blir det første arrangementet i den nye konferansesalen på Meyergården. - Tenk så fantastisk det blir. Vi får muligheten til å fylle salen med feststemte mennesker og både markere åpningen av konferansehotellet og Gallaria. Konferansesalen har god plass til middagsgjester og med sin moderne utforming og lyd- og bildemuligheter ligger det an til nok et vellykket Gallaria. Vi kan om vi vil velge å gjøre merkevarebyggingen enda sterkere, bli stolt av det og bygge profilen enda bedre. Norges morsomste dame Næringsforeningens bransjegruppe for markedsføring og kommunikasjon, som arrangerer Gallaria, er storfornøyd med nok en konferansier i toppsjiktet. Skuespiller, komiker og tekstforfatter Linn Skåber, Norges kanskje morsomste dame, skal lede kveldsarrangementet. Dagprogrammet er ennå ikke helt klart. De jobber med flere spennende foredragsholdere og antar å ha alt klart over nyåret. Enn så lenge, hold av datoen, oppfordrer Rimer

8 VEDLIKEHOLD På kurs i VEDLIKEHOLDSLEDELSE Da MainTech inviterte til kurs i vedlikeholdsledelse ble plassene fort fylt opp. En av instruktørene var leder for Drift og vedlikehold i MainTech, Gunnar Andreas Aarvold. Vi er svært fornøyde over responsen vi har fått. Vi hadde ulike bedrifter representert. Noen skjærer i kjøtt, noen lager gjødsel og andre knuser stein, men vi ser at utfordringene på fabrikkgulvet er de samme, sier han og avslører at de allerede nå planlegger en ny kursrunde i februar. Aarvold var med på å etablere MainTech med hovedkontor i Trondheim i Han leder i dag en avdeling med 23 vedlikeholdsingeniører og har også vært vedlikeholdssjef ved Store Norske Spitsbergen Grubekompani. Kompetanse innen vedlikehold og forbedringsarbeid er en av dagens viktigste konkurransefortrinn. Er man god på prosess, må man også være god på vedlikehold. Vi må greie å overvise den kommende ungdommen om at vedlikehold er en spennende og viktig funksjon i industriselskaper. Da trenger vi ledere som tør å satse på kompetanse og forbedringsarbeid, sier Aarvold. Et godt vedlikehold krever planmessig innsats og bruk av forskjellige forbedringsteknikker. Hos bedrifter som lykkes ser vi at vedlikeholdet har en strategisk satsning fra toppledelsen, sier han. Aarvold var foredragsholder sammen med sine kollegaer, Sverre Wattum, Bård Olav MAINTECH AS MYE I MEDIA LEVERER Ingeniørselskap med kontor i Trondheim, Molde og Mo i Rana Fokus på Drift og Vedlikehold, Inspeksjon og materialteknikk Kunder fra både offshore og landbasert Etablert i år ansatte ingeniører Omsetning 65 mill. Effektivt vedlikehold er en konkurransefaktor få i industrien har tatt ut effekten av. Alle ønsker å redusere tap ved driftsavbrudd, vrakkostnader, utslipp til omgivelsene, plunder og heft. For at bedriften skal få til effektiv drift og vedlikehold, må lederne kunne lage en plan for vedlikeholdsstyring samt kunne bruke de riktige verktøyene og metodene. Bedrifter fra Helgeland på vedlikeholdskurs i regi av MainTech. Sugustad og leder ved MainTech Helgeland, Oddbjørn Fjesme. Målet for kurset er å gi deltakerne kjennskap til verktøyene og metodene som inngår i moderne vedlikeholdsstyring, i tillegg til at de skal lære å lage en hovedplan for forbedring av bedriftens vedlikeholdsstyring, sier Aarvold. Kursdeltagerne representerte syv ulike helgelandsbedrifter og fikk delta på blant annet ulike foredrag og praktiske oppgaver. Drift og vedlikehold handler ikke bare om teknikk, men også om kultur og om forståelse av hvordan helheten fungerer. Målet er at bedriftene lærer og lager en forbedringsplan for bedriftens vedlikehold. Dette ved å få kjennskap til virkningsfulle teknikker for å forbedre vedlikeholdsfunksjonen i egen bedrift, sier Aarvold og legger til. Vi ser frem til å delta i utviklingen av industrien på Helgeland. Ovenfor et generasjonsskifte På kurset deltok representanter fra IMTAS AS, Yara Norge AS, Glomfjord, Celsa Armeringsstål, Elkem Salten ASA, Rana Gruber AS, Momek Services AS og Nortura Bjerka. Nyansatt vedlikeholdssjef ved Rana Gruber AS, Mats Hansen, er svært fornøyd etter endt kurs. mediestrategi tekst foto film illustrasjon grafisk design webløsninger Måten kurset er lagt opp og forventningene til aktiv deltakelse var veldig bra. Temaet er svært relevant med tanke på konkurransefortrinnet som ligger bak et godt vedlikehold, sier Hansen. Han ønsker å styrke kompetansen på vedlikehold i bedriften, men mener det er vanskelig å gjøre faget attraktivt og spennende. I tillegg er det ofte vedlikeholdet som rammes når bedriften skal spare penger. Men, forståelsen for viktigheten av vedlikeholdet kommer sakte men sikkert, sier han. Han trekker frem industribedriftene Celsa Armeringsstål AS, Alcoa og Elkem Salten som gode på vedlikehold. Dette er en investering. Industrien i Rana står ovenfor et generasjonsskifte i vedlikehold, og da må industrien følge med i timen. MainTech er en viktig partner og jeg håper industrien kjenner sin besøkelsestid. Jeg ønsker at vi kan skape en felles arena der vi bygger nettverk og snakker om felles utfordringer. Det håper og tror jeg at vi får til, sier Hansen. En spisskompetanse Administrerende direktør i Mo Industripark, Arve Ulriksen, er svært glad for at MainTech har etablert seg i industriparken. MainTech har bygd opp spisskompetanse på vedlikeholdsstyring. Dette er et strategisk viktig element siden vedlikehold ofte står for en stor andel av kostnadene i enhver produksjonsbedrift. Utfordringen er å finne optimum mellom slitasje på utstyret og høyest mulig driftstid for utstyr og prosesser på den ene siden og lavest mulig kostnader på den andre siden. Ved å satse på vedlikeholdsstyring kan man spare enorme verdier, sier Ulriksen. Han ønsker å bistå industrien på Helgeland gjennom Lean driftsfilosofi der målet er å forbedre prosessene gjennom et systematisk og standardisert arbeidssett. Vedlikehold med riktig kvalitet sikrer tilgjengelighet på maskiner og utstyr, og gir optimale levetidskostnader. Vedlikehold er en spisskompetanse som det ikke har vært lett å finne og vi er veldig glade for å ha MainTech her, sier Ulriksen Midtre gate 12, 8624 Mo i Rana 15 Leder for Drift og vedlikehold i MainTech, Gunnar Andreas Aarvold.

9 ADECCO I POLEN PÅ SKOLEBENKEN for jobb i Norge Når polske arbeidere som er rekruttert gjennom Adecco kommer til arbeidsplasser på Helgeland er det med HMS-opplæring, språkkurs og kunnskap om norsk kultur i kofferten. Fem-seks mil sør for Krakow, helt sør i Polen og nesten på grensa til Slovakia, finner vi den lille landsbyen Rabka med sine innbyggere. Og her finner vi også Adecco Campus Rabka skolen hvor Adecco Norge skolerer polakker som vil til Norge for å arbeide. Før årsskiftet skal vi ha passert kandidater siden oppstarten i februar 2006, sier skolens rektor, Emil Zeremba. Må snakke norsk Skolen ligger formelt under Adecco Norge. For drøyt tre år siden flyttet man inn i forholdsvis nye lokaler, med en kapasitet på 50 elever. Opplæringsperioden er intens og varer fra fire-seks uker, inntil rundt tre måneder, avhengig av yrkesgruppe. Sykepleiere har den mest omfattende opplæringen, som er på 600 timer. Tolv uker tilbringes på skolen. Deretter følger tolv uker med nettopplæring. Opplæringen omfatter spesielt HMS og språk. Behersker man ikke det norske språket, da stiller man bak i køen når man skal søke arbeid i Norge, sier rektor Zeremba på fly- Adecco Campus Rabka skolen hvor Adecco Norge skolerer polakker som vil til Norge for å arbeide. Rektor Emil Zeremba snakker flytende norsk og har en lederstil som er langt mer norsk enn polsk. Jeg har vel det minste kontoret på bygget, og avstanden mellom leder og ansatte er ikke stor, sier Zeremba. tende norsk. Zeremba får bekreftet sin påstand fra flere arbeidere innenfor bygg- og håndsverksbransjen, som sitter midt i et HMSkurs når Mono besøker campusen. Flere av dem har vært i Norge tidligere. Nå vil de tilbake, bedre forberedt. Etter den første uka med språkkurs er det ikke lov å snakke til meg på annet enn norsk, sier Zeremba. Det fører til at det er relativt få som plager meg med spørsmål, ler han. Kulturforskjeller Polske arbeidere i Norge fremstilles ofte på en ikke altfor fordelaktig måte. Mens norske anmeldere roste NRK-serien Kampen for tilværelsen, reagerte polakker på det de mener er en stereotypisk fremstilling av polske arbeidere. Drikkfeldige, røykende tyver og smuglere. Dette ble tatt opp både i de polske nettavisene visynes.no og mojanorwegoa.pl, samt Dagens Næringsliv. Rektor Emil Zeremba legger ikke skjul på at motivene for polakker er økonomiske, når de drar til Norge. En sykepleier eller en tømrer tjener rundt tre ganger mer i Norge enn i Polen. Selv med et langt høyere kostnadsnivå i Norge enn i hjemlandet, blir arbeidsopphold i Norge lukrativt. Og kulturforskjellene, de er der. Det å forberede polske arbeidere på disse forskjellene, er derfor en del av pensum. I Norge har man en langt mer vertikal ledelsesstruktur enn i HMS-kurs som innfrir norske krav er noe av det som studentene ved Adecco Campus Rabka må gjennomgå, før de er kvalifiserte til å kunne dra til norske arbeidsplasser. Elwira Antczak og Klaudia Firek administrerer ogm koordinerer både reiseruter og påser at nødvendige papirer er i orden, før arbeiderne ankommer Norge. Polen, sier Zeremba og viser vei til rektors kontor. Det er skolens minste. Norsk lederstil, med andre ord. Jeg måtte kjøpe meg en ny og litt større stol for at folk faktisk skulle tro meg når folk kom inn og spurte etter rektor, og jeg svarte her er jeg, smiler han. HMS-arbeid er noe av det som vektlegges tyngst i opplæringen ved skolen. Det er det gode grunner til. Mens HMS er en kontinuerlig prosess i Norge, er det fortsatt et langt stykke igjen å gå i Polen. Her er rapportering av uønskede hendelser fortsatt nesten ansett som angiveri. Det henger fortsatt igjen fra kommunisttiden at man ikke skal samarbeide for mye med myndighetene. Derfor må vi fortelle de som skal oppover at det ikke er lurt å forsøke å bestikke politi i Norge, at det er lurere å betale avgifter enn bøter og at norsk barnevern ikke er et monster, sier Zeremba. Høy kompetanse En av grunnene til at vi rekrutterer fra nettopp Polen, er at det ofte er dyktige arbeidere med høy utdannelse som kommer, supplerer Stian Bohlin, daglig leder ved Adecco Helgeland. Bohlin og kollega Birgitte Skjefstad har med seg en delegasjon fra Byggesystemer, Consto Helgeland og Imtas på turen til Adeccos campus i Polen. Noen har benyttet arbeidere rekruttert gjennom Adecco tidligere. Andre vurderer muligheten. Og rektor Zeremba er ikke i tvil om at det, noen kulturelle ulikheter til tross, er riktig av norske arbeidsgivere å rekruttere fra hans hjemland. Før hadde man en polsk pave. Han jobbet til døden. Nå har man en tysk pave. Han skal jobbe frem til pensjon. Det sier litt om hvordan vi i Polen tenker på dette med jobb, sammenlignet med andre. Vi vil jobbe, og vi vil jobbe mye, sier Emil Zeremba. Hvis du behandler folk skikkelig og tilbyr ordentlige forhold, da får du ikke en bedre og mer lojal ansatt enn en polakk! 17 Må selv importere arbeidskraft Rundt polakker jobber i Norge, må Polen selv importere arbeidskraft. Økonomisk vekst har ført til økt bygging av både hus og veier. Det noe paradoksale i denne veksten er at landet som er kjent for å eksportere arbeidskraft, selv må importere arbeidere for å holde tritt med egen vekst. Da Polen arrangerte fotball-em i 2012, hentet man arbeidskraft fra Kina. Demografiske forhold gir Polen mangel på arbeidskraft. Antallet som tar utdanning i sveising eller tømrerfag er i dag under halvparten av det det var for få år tilbake. Yrkesfagene er utfordringen her i Polen, som i Norge, sier Emil Zeremba, rektor ved Adecco Campus Rabka. Økt frihet, flere muligheter og positiv vekst er noe av forklaringen på dette. Vil så de nye mulighetene føre til at færre polske arbeidere vil søke jobb utenfor hjemlandet, og at en virksomhet som Adecco må finne seg andre rekrutteringsarenaer? Den nye generasjonen har flere valg. Men også for dem vil Norge være attraktivt. På grunn av økonomi, men også på grunn av trygghet og stabilitet, sier Zeremba, og viser til at en undersøkelse viser at når polakker har besvart på hvilke land de anser som mest pålitelig å forholde seg til, kommer Norge ut på topp, foran Canada og Sverige. GI OSS NYE UTFORDRINGER! God jul & godt nyttår! Vi takker våre kunder for et fint 2014, og gleder oss til et utfordrende Midtre gate 12, 8624 Mo i Rana

10 NYTT OM NAVN NY JOBB? Den populære spalten Nytt om Navn er et perfekt sted å informere om forandringer i bedriften. Skriv noen ord om den nyansattes utdanning, erfaringer og tidligere jobber. Legg gjerne ved et portrettbilde av god kvalitet og med høy oppløsning. Helst over 1 mb. Send dette på mail til 19 MARKUS RØDFJELL RØNNING er ansatt som arkitekt MNAL ved seksjon Tegneverket hos Norconsult AS. Han studerte ved Bergen Arkitekthøgskole og var ferdig i Siden da var han ansatt hos Tegneverket arkitekter. Markus er oppvokst i Mo i Rana. TUVA CATHRINE ELISABETH DAAE er ansatt som sivilingeniør ved seksjon Tegneverket hos Norconsult AS. Hun er utdannet ved NTH, linje for byggfag. Hun jobbet deretter hos NVE i Narvik og var siden stipendiat ved Institutt for vassbygging. Hun begynte hos Tegneverket i Tuva er oppvokst på Kongsberg i Buskerud. En lys framtid Flyttet i Rana hovedkontoret til Mo NY I RNF Rune Didriksen (tv.) og daglig leder Thomas Bentzen ønsker velkommen til nye lokaler KATHINKA MAGNUS er nå ansatt ved Stein Hamre Arkitektkontor AS, avdeling Leknes. Hun begynte hos oss i september. Hun kommer fra Knut Gjernes arkitektkontor as, der hun har jobbet siden hun fikk sin mastergrad i arkitektur våren Hun er utdannet ved arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. Vi ønsker henne velkommen til oss. MALIN FLØAN JOHNSEN (25 år), er ansatt som personalrådgiver ved NAV Økonomi stønad fra oktober Malin har master i økonomi og ledelse med spesialisering i Human Resource Management fra Handelshøyskolen BI. Malin begynte som førstekonsulent ved NAV Økonomi stønad høsten 2013 innenfor fagområdet trekkhåndtering. ELI-KARIN HEIMEN er ansatt som interiørarkitekt MNIL ved seksjon Tegneverket hos Norconsult AS. Hun er utdannet ved Statens håndverk- og kunstindustriskole i Oslo. Etter endt utdanning var hun først ansatt hos Arne Johansen AS, deretter hos Yran og Storbråten Architects. Hun arbeidet hos Tegneverket arkitekter fra Eli er oppvokst i Mosjøen og Mo i Rana. VERONIKA KRISTIN AMUNDSEN er ansatt som arkitekt ved seksjon Tegneverket hos Norconsult AS. Hun er utdannet teknisk tegner ved Kongsveien VGS, deretter grafisk designer ved Merkantilt Institutt i Oslo. Hun var ansatt ved Tegneverket arkitekter fra 2001 og har siden 2001 også vært treningsinstruktør hos Stamina. Veronika er oppvokst i Rana. Isoreflect er en bedrift som leverer energieffektive produkter og løsninger som samtidig gir kundene økt bo og brukerkomfort. Nå har hovedkontoret flyttet til Mo i Rana. Daglig leder og moværing Thomas Bentzen tok etter ti år i Trondheim med seg bedriften på flyttelasset tilbake Mo i Rana. Det skjer mye spennende næringsutvikling i Mo i Rana og på Helgeland som vi ønsker å være en del av, sier han, og i tillegg er Mo et godt og kjært sted å være for mine to barn. Både samboeren og jeg er jo herfra. Utfordringen ved å være en landsomdekkende leverandør er logistikken. Det koster oss nærmere kroner å få flydd en tekniker fra Oslo til Mo i Rana tur-retur. Det er en utfordring, men setter vår lit til planene for ny flyplass, sier han. Gir råd og veiledning Vi er en totalleverandør av energieffektivisering og ønsker store og små aktører velkommen for råd og veiledning innen fremtidsrettede og miljøvennlige løsninger, spesielt tilpasset kundens bolig og behov, sier Bentzen som også er energirådgiver for Enova SF. Det betyr at jeg kan gi råd og veiledning for hvilke produkter som passer kunden og kan også informere om mange ulike støttetilbud for tiltak innen reduksjon av strømforbruk og omlegging av fornybar energi. Energieffektive produkter Kimen bak Isoreflect har vært utviklingen av vinduer med solskjerming via en integrert elektronisk persienne inni isolerglasset. Gjennom våre forbindelser med Enova, Sintef og andre så jeg at markedet trengte sammensatte løsninger og vi utviklet dermed et enda bredere produktspekter, ikke minst automasjon og styring av energibruk og produksjon via solceller og solfangere. Hvorfor meldte dere dere inn i RNF? Det gjorde vi for å få kunnskap om næringslivet og kanskje få nye samarbeidspartnere. Vi håper også å bygge allianser slik at vi står sterkere rustet mot andre aktører utenfor regionen. Jeg har i tillegg bodd borte så lenge at jeg synes det kan være en fin arena å mingle litt. KARI RØSSTAD STOKKE er ansatt som seksjonsleder og arkitekt MNAL i seksjon Tegneverket hos Norconsult AS. Hun stiftet Tegneverket arkitekter i 1992 og var eier og faglig/daglig leder. Hun er utdannet ved Arkitekthøgskolen i Oslo. Tidligere arbeidsgivere har vært Stein Hamre og Petter Bogen arkitekter. Kari er oppvokst i Larvik i Vestfold. INGRID HAMRE ØSTVIK er nå ansatt ved Stein Hamre Arkitektkontor AS, Mo i Rana. Hun er hjemflyttet ranværing og begynte hos oss i september. Hun kommer fra Arkitektkontoret Kvadrat AS i Trondheim, der hun har jobbet siden hun fikk sin mastergrad i arkitektur våren Hun er utdannet ved Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet i Trondheim. Hun har i tillegg særkurs innen boligarkitektur, transformasjon og bygningsvern. I diplomoppgaven Å komme i havn - servicebygg ved Nesna ferjekai tok hun for seg havnesituasjon i Nesna kommune i Nordland fylke. KAPITALFORVALTNING NORD AS er et nystartet selskap som tilbyr finansiell rådgivning og formuesforvaltning. Daglig leder Odd Asbjørn Andreassen har over 20 års fartstid fra finanssektoren. Han startet bedriften på oppfordring fra tidligere kunder og fordi markedet etterspør denne tjenesten. Andreassen jobber med plassering av overskuddslikviditet i bedriftsmarkedet og for private kunder. Dette er en spesialisttjeneste det er behov for da disse tjenestene sentraliseres hos store aktører, sier Andreassen. Han meldte bedriften inn i RNF for å holde seg oppdatert på hva som skjer i Rana og regionen. Kapitalforvaltning Nord AS er tilknyttet Invento Kapitalforvaltning AS som er totalleverandør av finansielle tjenester for private og institusjonelle investorer, investeringsselskaper og små- og mellomstore bedrifter. JM KONTOR AS Fem ansatte fra firmaet Johansen & Michalsen har startet opp bedriften JM Kontor AS i samme marked. De selger kontorrekvisitter og kontormøbler til privatkunder og bedriftskunder i Rana, Nesna, Hemnes, Lurøy og Rødøy. Vi har til sammen 100 års erfaring fra bransjen og gjør det vi kan best. Det er hyggelig å komme i gang igjen, sier daglig leder, Bjørn Ove Michalsen. Ved å melde oss inn i Ranaregionen Næringsforening kan vi bli oppdatert i forhold til hva som skjer og hva som skal skje i nærings-livet i regionen. Vi kan knytte nye kontakter og få mulighet til å delta på seminarer og forelesninger, sier han. RNF er Nord-Norges nest største næringsforening med rundt 400 medlemmer.

11 Tekstannonse Den GODE FØLELSEN Jakhelln bil leverer den gode følelsen både internt og eksternt. Nå viser de frem nykommerne Renaults elbil Zoe og Volvos D5 Plug-In Hybrid. Jakhelln Bil satser på miljøvennlige godbiter til gunstige priser. Renaults Zoe leveres med et lekkert design, interiøret gir en unik følelse av velvære, den har en intelligent mobilitetsløsning, er utslippsfri, støyfri og har plass til fem personer. Det er en helt ny kjøreopplevelse, sier plassjef Roger Storrødvann. SPØR OSS OM Dagens bilkunder ønsker miljøvennlige løsninger. LEASING Unik ladeløsning Zoe leveres med ladestasjonen wallbox som monteres hjemme. EN Wallboxen lader FANTASTISK TRAKTOR! bilen på åtte timer, eller hurtiglades på to timer med supercharger. I tillegg har den et hytteadapter som kan plugges inn i hvilken som helst stikkontakt. Nettopp dette gjør at vi når et større publikum, sier Storrødvann. Elbilene selger svært godt i Bodø, begynner å selge godt i Mosjøen og det forventes et økende salg på elbiler i Mo i Rana i tiden fremover. Dette er en typisk nummer to-bil. Man bruker den hele dagen og setter den på lading om natten, forteller Storrødvann. Zoe har også et forvarmesystem som aktiveres gjennom egen app på smarttelefonen. Volvo V60 Plug-In Hybrid Kundene ønsker sikkerhet, design og teknologi. Dette gjør at vi selger mye Volvo. Spesielt store biler med firhjulstrekk. Hybriden Volvo V60 D5 AWD Plug-In Hybrid er en ladbar dieselhybrid med 233 hk fra 163 hk dieselmotor og 70 hk elektrisk motor. Man får tre biler i ett. Firhjulstrekk, elbil eller hybridbil. Bilen har et gjennomsnittlig forbruk på 1,8 liter per 100 km og bare 48 g/km CO 2 - utslipp. I en slik bil får man mye, sier han og legger til. Det er i tiden. Kundene er opptatt av CO 2 -utslipp og forbruk. Fra leverandørenes side ser vi også at bilene bygges ut ifra CO 2 -utslipp og hestekrefter. Volvo V60 D5 er spesiallaget for norske forhold, noe som har gjort at bilen har gått ned kroner i pris. Finnes det noen bedre? I en begrenset periode kan vi tilby Valtra N92, vår mest allsidige traktormodell, for kun kr ,- (eks.mva). Plassjef Roger Storrødvann og bilselger Rune Langvann. På Helgeland har vi solgt fem allerede og tre av disse skal leveres i Rana før jul, avslører Storrødvann. Nå tilbyr de en veldig gunstig rentekampanje for leasing, privatbilleie og lån på Volvo. Rentekampanjen sikrer kunden en rente på 2,95 prosent ut Det er nok den beste kampanjen vi har hatt noen gang, og på grunn av dette har vi allerede oppnådd årets salgsmål for nye Volvo, sier Storrødvann. Volvo personbiler har i betydelig grad redusert de miljømessige følgene av bilproduksjon og ble i mars 2003 en av de første bilprodusentene i verden som ble tildelt global sertifisering i henhold til den internasjonale miljøstandarden ISO Jakhelln Bil er også som leverandør sertifisert innen ISO og ISO 9001 som er standarder innen miljø og kvalitet. Standard utstyr: 24/24 transmisjon m/autopower shift 1 og 2 HiShift knappekløtsj på alle gir AutoTraction, suveren start-/stoppfunksjon Programmerbart vendegir med håndbrems Automatisk firehjulstrekk ved start og vending Radåsveien 5, 8800 Sandnessjøen telefon , telefaks Du kan vel Turbinkløts vending Skogshyt Stål eller 36/36 tra Jakhelln Bil Helgeland AS E-post: Telefon: www. jak.no - EN KOMPLETT LOKALBANK

12 Insta Helgeland Kraft bidrar til å styrke både kommunen vår og hele helgelandsregionen. Jeg har inntrykk av at Helgeland Kraft er best i klassen på det som er deres kjernevirksomhet, og det gjør dem til en aktiv verdiskaper for hele regionen. Utbyttet vi får som eier gir oss økt mulighet til å investere i næringsvirksomhet. Kai Henriksen, ordfører i Rana kommune BLUECON Visste du at regnskap kan være kilden til økt resultat? La oss vise deg hvordan! En aktiv VERDISKAPER Helgeland Kraft legger hvert år igjen over 400 mill. kr av årlig omsetning i regionen. Frem til 2020 har Helgeland Kraft ambisjoner om å investere 3 mrd. kr i prosjekter på Helgeland prosjekter som skaper verdier LOKALT. Vi er stolt av å være EN AKTIV VERDISKAPER PÅ HELGELAND. Ta kontakt for mer informasjon BLUECON Rana Midtre gate 12, 8624 Mo i Rana E-post: myeimedia.no VÅRE EIERE: Kundesenter: / / facebook.com/helgelandkraft

13 VI BYTTER MANNSKAP Trenger din bedrift nye medspillere? RADONMÅLING? LOVPÅLAGT kartlegging og MÅLING av RADON på arbeidsplasser og i arbeidslokaler Book ditt neste styre-, strategi- eller planleggingsmøte i Campus Helgeland! Ta kontakt på mail: eller Tlf: Vi TAKKER bedriftene som har gitt støtte til møterommet Skann og les mer om våre spillere! Torggata 1B 8622 Mo i Rana Birgitte tlf Gjermund tlf Thomas tlf myeimedia.no Utdrag fra Arbeidstilsynets publikasjon 605 ARBEIDSGIVERS PLIKTER Når det gjelder eksponering for radon på arbeidsplassen, innebærer dette at arbeidsgiver har plikt til å vurdere radonnivå på arbeidsplasser og i arbeidslokaler, noe som vanligvis krever måling. For arbeidsplasser og lokaler som befinner seg høyere enn 3. etasje kan man gå ut fra at radonnivået er marginalt og man ikke trenger måling. Etter arbeidsmiljøloven 3-1 har arbeidsgiver plikt til å kartlegge, risikovurdere, utarbeide planer og iverksette tiltak for å sikre at lovens krav overholdes. KARTLEGGING OG MÅLING Arbeidsgiver skal kjenne radonnivået i de lokaler og områder hvor ansatte oppholder seg, og ha kunnskap om hvordan radon kan påvirke ansattes helse. Fordi det kan være store lokale variasjoner i radonkonsentrasjonen er det eneste sikre å måle radonnivået i arbeidslokalene. Spør oss om radonmåling! Dag Ottar Mikalsen Takstmann MNTF Radonrådgiver Verdi EiendomsTakst AS Mobil: Epost: Web: myeimedia.no llustrasjon fra arbeidstilsynets publikasjoner 605

14 myeimedia.no TILBAKE PÅ KONTORET! Kontor og konferansemøbler Designmøbler Kontor og datarekvisita KONTAKT: WEB: TLF: JM Kontor AS myeimedia.no smått eller STORT, vi tar oppdraget! -sikkerhet først Telefon: JM Kontor AS La oss være ditt ess i ermet Et godt sikkerhetssystem består av deler som fungerer godt sammen og garanterer sikkerhet og trygghet for bygg og brukere. Vi leverer kvalitet og fremtidssikre løsninger for alle typer virksomheter og bygg. Telefon:

15 Klar for prøvekjøring! NYE OPEL VIVARO VIVARO KLASSENS LAVESTE FORBRUK. Vi har gleden av å presentere den helt nye Opel Vivaro. Garantert til km. Nye Opel Vivaro uten mva fra kr: (levert Mo i Rana) opel.no Lik oss på facebook! CO2 utslipp fra 120 g/km. 4,5l/100 km. Gjelder drivstofforbruk og utslipp blandet kjøring. Euro 5. Avbildet bil kan ha ekstrautstyr. Importør Opel Norge AS. Velkommen til Blåbærveien 8 Tlf: Kliv in i värmen Julbord på Laisaliden Upplev julens alla dofter, ljus och stämningsfulla atmosfär på Laisalidens fjällhotell. Njut av de goda sillarna, laxen, skinkan, den rökta rensteken, patéerna, revbenspjällen, Laisalidens egna björklövssnaps, desserterna och julkonfekten. Allt som hör till ett traditionellt hemlagat julbord, och lite till... Varmt välkommen till oss! En lidenskap er det du ikke kunne velge bort det du måtte gjøre fordi du finnes. For meg er grafisk design nettopp noe slikt. David André Erichsen Grafisk designer Foto: Anne-Kari Lindseth Myrvik TAKK! 2014 har vært et begivenhetsrikt år. Vi gleder oss til 2015 og de mulighetene som ligger foran oss. Har du et prosjekt mellom hendene du ikke helt vet hvordan du skal løse visuelt? Kontakt oss for en prat om deres muligheter! Julbord serveras från lördagen den 15:e november till och med lördagen den 20:e december. Endast förbeställningar. Bokning sker på telefon som treffer God design handler ikke om pynt. Hvem er du? Hva gjør du? Hva betyr du? Hvilken personlighet har du? Det gir god design svar på. God design spisser ditt budskap. spisser ditt budskap Telefon: Epost: Web:

16 KONTORMASKINER KONTORMØBLER KOPITJENESTER Ved innkjøringen til Mo Industripark års jubileum myeimedia.no God jul og godt nytt år. Tusen takk til alle våre kunder! Lars Meyersgt. 11, 8622 Mo i Rana, tlf Følg oss på Facebook! VI UTVIKLER FREMTIDENS Samfunnsstruktur Norconsult deltar med kompetanse og tankekraft i noen av Norges mest spennende prosjekter både lokalt og nasjonalt. Vår tverrfaglige styrke sikrer tilgang på nødvendig ekspertise gjennom hele prosjektperioden, samtidig som konstruktive samarbeid og koordinering mellom samtlige aktører blir ivaretatt. Bygg og eiendomsprosjekter kan være komplekse og omfattende, men kan også bestå av mindre og enklere oppgaver. Med vår størrelse og erfaring kan vi påta oss ethvert prosjekt, hele eller deler av det. Våre erfarne fagspesialister innenfor alle disipliner følger og leder utviklingen med blikket rettet mot en bærekraftig fremtid. HELHETSPERSPEKTIV ER NØKKELEN Vi er opptatt av å skape varige verdier for våre oppdragsgivere når vi gir råd om konstruksjonsprinsipper, materialer og løsninger. DAGENS KUNNSKAP GIR MORGENDAGENS LØSNINGER Gjennom tverrfaglige oppdrag har vi utviklet en effektiv metodikk og effektive samarbeidsformer mellom de forskjellige fagdisipliner. Vi medvirker i alle faser av prosjekter studier, forprosjekt, detaljprosjekt, oppfølging under utførelse, idriftssettelse og garantiperiode. Rekruttering En viktig forutsetning for å lykkes er en grundig og ærlig prosess internt, der man beskriver behovet, godt forankret i en forståelse om hvor bedriften er i dag og i hvilken retning man ønsker å utvikle den. Ledelse I enhver bedrift er videreutvikling av lederskapet avgjørende for å trygge eiernes verdiene, styrke organisasjonen og dermed konkurranseevnen, og for å sikre bedriften best mulig verdiskaping og langsiktig vekst. Coaching Coachens oppgave er å veilede ledere og medarbeidere i denne dialogen mot felles forståelse og slik bidra til bevisstgjøring og relasjonelle ferdigheter. EH Consulting, Eivind Hellevik / Telefon: / /

17 B Returadresse: Ranaregionen Næringsforening, Boks 500, 8601 Mo i Rana Liten eller stor, offentlig eller privat, vi har lokaler for dine behov! Ta kontakt med oss i HHO GRUPPEN på telefon eller

MONO. pos itiv fokuse rt sikker innov ativ t i llitsfull c oach v e nnlig

MONO. pos itiv fokuse rt sikker innov ativ t i llitsfull c oach v e nnlig MONO EN kanal for næringslivet 6/2013 pos itiv fokuse rt sikker innov ativ t i llitsfull c oach v e nnlig God service kan handle om å overleve eller ikke. Verden er full av varer, og da er service en betydningsfull

Detaljer

MONO. Handel til himmels. Side 6-11

MONO. Handel til himmels. Side 6-11 MONO E N k a n a l f o r n æ r i n g s l i v e t 3 / 2 0 0 7 Drømmer om norsk lønn Polske arbeidere går på norskkurs i Polen for å sikre seg ei god månedslønn i Norge. Side 16-19 Handel til himmels Det

Detaljer

MONO. Pilotkommune Rana kommune er pilotkommune for arbeidsinnvandring. Side 10-11

MONO. Pilotkommune Rana kommune er pilotkommune for arbeidsinnvandring. Side 10-11 MONO EN kanal for næringslivet 1/2012 Pilotkommune Rana kommune er pilotkommune for arbeidsinnvandring. Side 10-11 For trangt? Helgeland trenger arbeidstakere med høy kompetanse. Likevel sliter nyutdannede

Detaljer

MONO. Trenger uredde entreprenører Bygdesamfunn kan ikke lenger stole på dugnadsånden, men trenger flere som eventbonden Roy Eilertsen.

MONO. Trenger uredde entreprenører Bygdesamfunn kan ikke lenger stole på dugnadsånden, men trenger flere som eventbonden Roy Eilertsen. MONO EN kanal for næringslivet 4/2012 Trenger uredde entreprenører Bygdesamfunn kan ikke lenger stole på dugnadsånden, men trenger flere som eventbonden Roy Eilertsen. Side 6-10? Hjelp å få Som gründer

Detaljer

MONO. Hilser strategi velkommen Et samla reiseliv på Helgeland. Side 12. Helseforsikring Mange kjøper privat helseforsikring.

MONO. Hilser strategi velkommen Et samla reiseliv på Helgeland. Side 12. Helseforsikring Mange kjøper privat helseforsikring. MONO EN kanal for næringslivet 3/2012 Hilser strategi velkommen Et samla reiseliv på Helgeland er i forkant av regjeringas nye reiselivsstrategi. Side 12 Helseforsikring Mange kjøper privat helseforsikring

Detaljer

MONO. Kraftig. Snart Gallaria Sett av 18. januar, da er det klart for Gallaria! Side 13

MONO. Kraftig. Snart Gallaria Sett av 18. januar, da er det klart for Gallaria! Side 13 MONO EN kanal for næringslivet 6/2012 Kraftig SAtsning Selv om det er kraftoverskudd i Nordland, ligger søknader om småkraftutbygging i kø hos Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Nettopp denne

Detaljer

MONO. Næringsforeninga jubilerer For ti år siden ble Rana Handelsstandsforening til Rana Næringsforening, og et lite eventyr startet.

MONO. Næringsforeninga jubilerer For ti år siden ble Rana Handelsstandsforening til Rana Næringsforening, og et lite eventyr startet. MONO EN kanal for næringslivet 5/2012 Næringsforeninga jubilerer For ti år siden ble Rana Handelsstandsforening til Rana Næringsforening, og et lite eventyr startet. Side 12-13 Ungdommer søker bedrifter

Detaljer

MONO. Spiller kortene riktig. Klart språk Det er lov å ha en høflig og vennlig tone, slår SI fast i sin nye språkprofil. Side 6-7

MONO. Spiller kortene riktig. Klart språk Det er lov å ha en høflig og vennlig tone, slår SI fast i sin nye språkprofil. Side 6-7 MONO EN kanal for næringslivet 2/2012 Klart språk Det er lov å ha en høflig og vennlig tone, slår SI fast i sin nye språkprofil. Side 6-7 Harry? Norske hytteeiere over grensen oppfører seg så annerledes

Detaljer

MONO. Hvordan får de det til? EN kan al for N ærin gslive t 3/2010. side 6. Industriforskning til Mo Senter for teknologisk entreprenørskap.

MONO. Hvordan får de det til? EN kan al for N ærin gslive t 3/2010. side 6. Industriforskning til Mo Senter for teknologisk entreprenørskap. MONO EN kan al for N ærin gslive t 3/2010 Hvordan får de det til? side 6 Industriforskning til Mo Senter for teknologisk entreprenørskap kan bli en realitet i løpet av høsten. Side 11 Elise tar saken Veien

Detaljer

MONO. Veien til oljeeventyret

MONO. Veien til oljeeventyret MONO E N k a n a l f o r n æ r i n g s l i ve t 2 / 2 0 1 0 I olje- og gasspørsmålet står Helgeland samlet. Side 6 9 Veien til oljeeventyret Dekker nesten gapet Veksten i offentlig og privat tjenesteyting

Detaljer

MONO. HVA gjør de for oss? Klarer du å velge? Les mer s. 6-8 EN KANAL FOR NÆRINGSLIVET 3/2011

MONO. HVA gjør de for oss? Klarer du å velge? Les mer s. 6-8 EN KANAL FOR NÆRINGSLIVET 3/2011 MONO EN KANAL FOR NÆRINGSLIVET 3/2011 HVA gjør de for oss? Klarer du å velge? Les mer s. 6-8 Ansett damer! Bergit Svenning, leder i Statnett, er en av prosjekt- få kvinner i sjefsstolen. Mange bedrifter

Detaljer

MONO. Vil bygge by. Side 6-11

MONO. Vil bygge by. Side 6-11 MONO EN KANAL FOR NÆRINGSLIVET 2/2008 Storflyplass rekrutterer Personal- og HMS-sjef i Celsa Armeringsstål, Morten Øvermo mener storfl yplass vil hjelpe bedriften til å nå målet om å bli den mest attraktive

Detaljer

MONO. Spisskompetanse NR 2-2015. En felles kanal for næringslivet

MONO. Spisskompetanse NR 2-2015. En felles kanal for næringslivet MONO Spisskompetanse NR 2-2015 En felles kanal for næringslivet Ranaregionen har unik kunnskap som ligger på topp både nasjonalt og internasjonalt. Administrerende direktør Bjørn-Einar Nesengmo ved Helgeland

Detaljer

MONO. Industrien lokker til Rana. Side 12-13

MONO. Industrien lokker til Rana. Side 12-13 MONO E N k a n a l f o r n æ r i n g s l i v e t 2 / 2 0 0 7 Miljø mulighetenes marked Flere bedrifter i Rana produserer eller tar i bruk produkter som sparer miljøet. Side 6-11 Stig i Straumen Bli med

Detaljer

MONO. Drømmer om ny flyplass. Side 8-12. En arbeidsplass, ti nasjonaliteter Ved Statens Innkrevingssentral

MONO. Drømmer om ny flyplass. Side 8-12. En arbeidsplass, ti nasjonaliteter Ved Statens Innkrevingssentral MONO E N k a n a l f o r n æ r i n g s l i v e t 1 / 2 0 0 7 En arbeidsplass, ti nasjonaliteter Ved Statens Innkrevingssentral behandles alle arbeidstakere likt, uansett nasjonalitet.. Side 20 Drømmer

Detaljer

MONO. Vender nesa hjem. Side 6-7. Ny i styret Advokat Torill Valla gleder seg til å ta fatt på styrearbeid i Rana Næringsforening.

MONO. Vender nesa hjem. Side 6-7. Ny i styret Advokat Torill Valla gleder seg til å ta fatt på styrearbeid i Rana Næringsforening. MONO EN KANAL FOR NÆRINGSLIVET 1/2008 Ny i styret Advokat Torill Valla gleder seg til å ta fatt på styrearbeid i Rana Næringsforening. Side 18 Bom? Regionsveisjef Torbjørn Naimak har bompengeplaner for

Detaljer

MONO. Bygger mer. Side 12. Ønsker mer samarbeid over grensen

MONO. Bygger mer. Side 12. Ønsker mer samarbeid over grensen MONO EN kanal for næringslivet 1/2009 Bygger mer Halvar Henning Olsen (HHO-Holding), Rolf Jenssen (MIP-Eiendom) og Terje Ditlefsen (ROI Eiendom) er eiendomsaktører med mange nye planer for Rana. Side 12

Detaljer

MONO SUKSESS. Kort vei til

MONO SUKSESS. Kort vei til MONO E N k a n a l f o r n æ r i n g s l i v e t 2 / 2 0 0 9 Utvider og utvikler Hemavan Flygplats bygger flystripe for større fly. Samtidig gleder de seg til at storflyplassen i Rana er på plass. Side

Detaljer

MARKANT FILMFESTIVAL- BEDRIFTEN TROMSØS UKJENTE VERDENSNYHET KAMPEN OM SMILENE

MARKANT FILMFESTIVAL- BEDRIFTEN TROMSØS UKJENTE VERDENSNYHET KAMPEN OM SMILENE Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Nr 2-2012 MARKANT Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Fra og med 1. januar 2013 innehar Jan-Frode Janson den mektigste rollen i nordnorsk næringsliv, som ny

Detaljer

BRENNHETT MATERIALE. Glad for økt aktivitet SIDE 14-16. Spleiser ikke på julehjerter SIDE 50. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

BRENNHETT MATERIALE. Glad for økt aktivitet SIDE 14-16. Spleiser ikke på julehjerter SIDE 50. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen NOVEMBER 2010 BRENNHETT MATERIALE Glad for økt aktivitet SIDE 14-16 Politikere og næringsliv var samstemt om hva fremtidens Tromsø manglet. Men i dag fremstår Gullegget

Detaljer

MARKANT ANONYM HANDELS- DRONNING SYMPATI UTEN STØTTE BOLIG- KRISE FRA NESTE ÅR

MARKANT ANONYM HANDELS- DRONNING SYMPATI UTEN STØTTE BOLIG- KRISE FRA NESTE ÅR Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Nr 1-2012 MARKANT Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Remiks Miljøpark as er en av Tromsø kommunes aller største suksesshistorier. Men suksessen provoserer litt

Detaljer

SITUASJON: For få timer i døgnet ØNSKE: En bank som tilpasser seg min bedrift

SITUASJON: For få timer i døgnet ØNSKE: En bank som tilpasser seg min bedrift 5 10 Tema: Brøttøra Er du opptatt av bedriftens forsikringer? Trondheim Assuranse AS tilbyr gjennomgang og betjening av hele bedriftens forsikringsbehov. Du får fast kontaktperson som kjenner bedriften.

Detaljer

hamarregionen Veien til vekst? Sammen gjennom krisen Opp eller ned? Kapittel 2

hamarregionen Veien til vekst? Sammen gjennom krisen Opp eller ned? Kapittel 2 hamarregionen hamarregionen utvikling desember 2010 utgave 2 Veien til vekst? Foto: Leif J. Olestad Dobbeltspor og firefeltsvei: infrastrukturen i hamarregionen utsettes for de største endringene på mange

Detaljer

Kommunen skviser næringslivet

Kommunen skviser næringslivet Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen desember 2009 Kommunen skviser næringslivet Bedrifter i Tromsø må ut med over dobbelt så mye i kommunale avgifter enn tilsvarende bedrifter i Oslo. Det viser en

Detaljer

MARKANT SUKSESS PÅ YTTERSIDA SATSER I SØR FRA TROMSØ. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

MARKANT SUKSESS PÅ YTTERSIDA SATSER I SØR FRA TROMSØ. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Nr 1-2013 MARKANT Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Stadig flere toppsjefstillinger i Tromsø bekles av pendlere. Administrerende direktør Øyvind Fylling-Jensen

Detaljer

KUNNSKAPSPARKEN ALTA Der kunnskap får næring og styrkes i lys av fellesskapet

KUNNSKAPSPARKEN ALTA Der kunnskap får næring og styrkes i lys av fellesskapet Bli med inn i KUNNSKAPSPARKEN ALTA Der kunnskap får næring og styrkes i lys av fellesskapet Kunnskapsparken Et akvarium fylt med kompetanse? Brita Leiros i Alta Næringsforening: Jeg trives der «galskapen»

Detaljer

Får aldri. Stille hos investorene. Konkret satsing i nord. Doblet omsetningen. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

Får aldri. Stille hos investorene. Konkret satsing i nord. Doblet omsetningen. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen 4 år Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen juni 2010 Får aldri fri Tilgjengelighet via elektroniske medier gjør at vi stiller stadig tøffere krav til hver andre om å svare på henvendelser, også når vi

Detaljer

kampen om ny næring vurderer å flytte Eiscat «Nye Narvik» toger fram Et magasin for næringslivet i Tromsøregionen FEBRUAR 2008

kampen om ny næring vurderer å flytte Eiscat «Nye Narvik» toger fram Et magasin for næringslivet i Tromsøregionen FEBRUAR 2008 Et magasin for næringslivet i Tromsøregionen FEBRUAR 2008 kampen om ny næring Kommunen mener Tønsnes vil gjøre Tromsø attraktiv for næringsetablering. Men for flere som venter på etablering, virker nær

Detaljer

MARKANT. Henter inn milliarder til Tromsø VIL UTVIKLE GAMLEBYEN HVA VIL GUNNAR WILHELMSEN? Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

MARKANT. Henter inn milliarder til Tromsø VIL UTVIKLE GAMLEBYEN HVA VIL GUNNAR WILHELMSEN? Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Nr 2-2013 MARKANT Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Henter inn milliarder til Tromsø Takket være internasjonale selgere som Nina Soleng i KSAT, henter Tromsø

Detaljer

By uten vinnerkultur. Reparerer finansuro. Test i butikk fest på nett

By uten vinnerkultur. Reparerer finansuro. Test i butikk fest på nett Et magasin for næringslivet i Tromsøregionen oktober 2008 By uten vinnerkultur Tromsø by har mye å juble for og mange som lykkes, men ingen tradisjon i å dyrke dem fram. SIDE 20-25 Reparerer finansuro

Detaljer