Liste over høringsinstanser forslag til endringer i sikkerhetsloven. Departementene Statsministerens kontor. Høyesterett

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Liste over høringsinstanser forslag til endringer i sikkerhetsloven. Departementene Statsministerens kontor. Høyesterett"

Transkript

1 Liste over høringsinstanser forslag til endringer i sikkerhetsloven Departementene Statsministerens kontor Høyesterett Agder lagmannsrett Borgarting lagmannsrett Eidsivating lagmannsrett Frostating lagmannsrett Gulating lagmannsrett Hålogaland lagmannsrett Regjeringsadvokaten Forsvarsstaben Forsvarsbygg Forsvarets logistikkorganisasjon Forsvarets forskningsinstitutt Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) Etterretningstjenesten Generaladvokaten Kriminalpolitisentralen (Kripos) Politidirektoratet Politiets sikkerhetstjeneste (PST) Riksadvokaten Økokrim Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Barneombudet Bergen kommune Datatilsynet Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) Det Kongelige Hoff Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) Direktoratet for naturforvaltning Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Domstolsadministrasjonen Finanstilsynet Forbrukerombudet Forbrukerrådet Forsvarets sikkerhetsavdeling (FSA) Fylkeskommunene

2 Fylkesmannsembetene Høgskolen Stord/Haugesund Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Narvik Høgskolen i Ålesund Jernbaneverket Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) Konkurransetilsynet Kontoret for fri rettshjelp Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll Kriminalomsorgsdirektoratet Kulturrådet Kystdirektoratet Likestillings- og diskrimineringsombudet Longyearbyen lokalstyre Lotteri- og stiftelsestilsynet Luftfartstilsynet Medietilsynet Miljødirektoratet Nasjonalbiblioteket Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) Nasjonalt folkehelseinstitutt Norges Bank Norges forskningsråd Norges teknisk- og naturvitenskapelige universitet (NTNU) Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Norsk senter for menneskerettigheter (UiO) Norsk rikskringkasting Oljedirektoratet Ombudsmannen for Forsvaret Oslo kommune Patentstyret Petroleumstilsynet Politihøgskolen Riksarkivet Riksantikvaren Riksrevisjonen Sametinget Sekretariatet for konfliktrådene Senter for rettsinformatikk (UiO) Sjøfartsdirektoratet Skattedirektoratet Sosial- og helsedirektoratet Statens helsetilsyn Statens jernbanetilsyn

3 Statens landbruksforvaltning (SLF) Statens sivilrettsforvaltning Statens strålevern Statens vegvesen/vegdirektoratet Statistisk sentralbyrå (SSB) Statkraft Statnett Statsbygg Stavanger kommune Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og trygghetstjenester (EOS-utvalget) Stortingets ombudsmann for forvaltningen Sysselmannen på Svalbard Toll- og avgiftsdirektoratet Tromsø kommune Trondheim kommune Ullensaker kommune Universitetet i Bergen Universitetet i Oslo Universitetet i Stavanger Universitetet i Tromsø Utdanningsdirektoratet Utlendingsdirektoratet Abelia Aerospace Industrial Maintenance Norway (AIM Norway SF) Akademikerne Amnesty International Norge Antirasistisk senter Arbeidsgiverforeningen Spekter Avinor AS Bedriftsforbundet Befalets fellesorganisasjon CargoNet AS Caritas Norge Cepia Technology Christian Michelsens Institutt Den katolske kirke i Norge Den Norske Advokatforening Den norske Atlanterhavskomité Den Norske Bank (DNB) Den norske Dataforening Den norske Dommerforening Den norske Forfatterforening Den norske Forleggerforening

4 Den norske Helsingforskomité Den norske kirke Den norske lægeforening Den norske tannlegeforening Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD) Det norske Menneskerettighetshuset Det Norske Nobelinstitutt Det norske Veritas EDB Fellesdata Energi Norge AS Ericsson AS Fafo Fagforbundet Fagpressen Fellesforbundet Finans Norge Finansnæringens hovedorganisasjon Finansieringsselskapenes Forening Flytoget AS Folk og Forsvar Forskerforbundet Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening (FSi) Frelsesarmeen Fremtiden i våre hender Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Gatejuristen Greenpeace Norge Hafslund AS Hovedorganisasjonen Virke Human-Etisk Forbund IKT-Norge Industri Energi Innovasjon Norge Innvandrernes Landsorganisasjon Institutt for fredsforskning (PRIO) Institutt for journalistikk Islamsk Kvinnegruppe Norge Islamsk Råd Norge Jottacloud Kirkens Bymisjon Kirkens Familievern Kirkens Nødhjelp Kirkerådet Kommunenes Sentralforbund (KS) Kompetanseutvalget for dommere

5 Kongsberg Gruppen ASA Kontaktutvalget for Pinsebevegelsen i Norge Kontaktutvalget mellom innvandrere og norske myndigheter (KIM) Kopinor Krigsskoleutdannede offiserers forening (KOL) KUN Senter for kunnskap og likestilling Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Landsorganisasjonen i Norge (LO) Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner Leger uten grenser Likestillingssenteret Lyse AS Mediebedriftenes Landsforening Menneskeverd Miljøstiftelsen Bellona Mnenemonic NAMMO AS Nasjonal støttegruppe etter 22. juli-hendelsene Nasjonalforeningen for folkehelsen Naturvernforbundet Nei til atomvåpen NGO-forum for menneskerettigheter Nordea Norges Fredsråd Norges Idrettsforbund Norges Juristforbund Norges kvinne- og familieforbund Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon (NITO) Norges markedsføringsforbund Norges Miljøvernforbund Norges Offiserforbund (NOF) Norges Rederiforbund Norges Røde Kors Norsk Folkehjelp Norsk forbund for Utviklingshemmede Norsk Forening for Etterforskning og Sikkerhet Norsk forening for kriminalreform (KROM) Norsk Hydro ASA Norsk Journalistlag Norsk Kvinnesaksforening Norsk Militærjuridisk Forening Norsk olje og gass Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) Norsk Presseforbund

6 Norsk Redaktørforening Norsk romsenter Norsk Sykepleierforbund Norsk Tjenestemannslag (NTL) Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) Norske kvinnelige juristers forening Norske Kvinners Sanitetsforening NSB AS Næringslivets hovedorganisasjon (NHO) Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO) Næringslivets sikkerhetsråd (NSR) Organisasjonen mot Offentlig Diskriminering Organisasjonen mot politisk overvåking Phonero Politiets Fellesforbund Posten AS Pragma sikkerhet PRO-Sentret Rafto-stiftelsen Redd Barna Rettighetsalliansen Rettspolitisk forening Rådet for psykisk helse SAFE Samfunnsviterne Selvhjelp for Innvandrere og Flyktninger Senter mot etnisk diskriminering Senter for informasjonssikring (NorSIS) SINTEF - IKT Sparebankforeningen i Norge Statoil AS Statsadvokatenes forening Statstjenestemannsforbundet Stiftelsen bedre føre var Stiftelsen Fritt Ord Stiftelsen Rettferd for taperne Stine Sofies Stiftelse TeliaSonera Norge Telenor ASA Thales Norge AS TONO TV 2 TVNorge UNICEF Norge Unio

7 Utdanningsforbundet Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon Vinghøg AS Watchcom Security Group Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Liste over virksomheter

Liste over virksomheter Liste over virksomheter It-sikkerhetssamling Dette er et utvalg av standarder i NS-ISO/IEC 27000-serien. Samlingen inneholder følgende standarder: NS-ISO/IEC 27000:2012 NS-ISO/IEC 27001:2013 NS-ISO/IEC

Detaljer

Statsbudsjettet for 2014

Statsbudsjettet for 2014 Statsbudsjettet for 2014 Saldert budsjett vedtatt i Stortinget høsten 2013 Oslo 2014 Stortingets administrasjon Konstitusjonell avdeling Statsbudsjettet for 2014 Saldert budsjett vedtatt i Stortinget høsten

Detaljer

Oversikt over årlige priser og status for alle 5-sifrede nummer

Oversikt over årlige priser og status for alle 5-sifrede nummer Oversikt over årlige priser og status for alle 5-sifrede nummer Status pr. 05.07.2015 Nummer Kategori Avgiftsdel Gebyrdel Totalpris Sist endret Status Kunde 02000 Kat. A 121700 2000 123700 07.07.1999 Tildelt

Detaljer

Evalueringsportalen etter ett års drift en erfaringsoppsummering. Direktoratet for økonomistyring, 30. mars 2012 RAPPORT 1/2012

Evalueringsportalen etter ett års drift en erfaringsoppsummering. Direktoratet for økonomistyring, 30. mars 2012 RAPPORT 1/2012 Evalueringsportalen etter ett års drift en erfaringsoppsummering Direktoratet for økonomistyring, 30. mars 2012 1 RAPPORT 1/2012 Resymé Evalueringsportalen har vært i drift i et drøyt år. Ved årsskiftet

Detaljer

OVERSIKT OVER INFORMASJONSMATERIELL - OM TVANGSEKTESKAP OG KJØNNSLEMLESTELSE

OVERSIKT OVER INFORMASJONSMATERIELL - OM TVANGSEKTESKAP OG KJØNNSLEMLESTELSE OVERSIKT OVER INFORMASJONSMATERIELL - OM TVANGSEKTESKAP OG KJØNNSLEMLESTELSE Innhold SKRIFTLIG MATERIELL... 6 Arbeid mot kjønnslemlestelse i Norge En kartlegging... 6 Arbeid mot tvangsekteskap en veileder...

Detaljer

En framtid for LO i Forsvaret?

En framtid for LO i Forsvaret? Håvard Lismoen En framtid for LO i Forsvaret? LOs framtid i offentlig sektor Fafo Håvard Lismoen En framtid for LO i Forsvaret? LOs framtid i offentlig sektor Fafo-notat 2004:09 Fafo 2004 ISSN 0804-5135

Detaljer

Kontaktperson: Senterleder og professor Arnoldo Frigessi, frigessi@medisin.uio.no, tlf. 957 35 574

Kontaktperson: Senterleder og professor Arnoldo Frigessi, frigessi@medisin.uio.no, tlf. 957 35 574 Dette er de 17 nye Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI-III) Big Insight, Statistics for the knowledge economy Senteret skal bidra til økt verdiskaping i samfunnet gjennom å utvikle nye statistiske

Detaljer

Hva har disse til felles? Forskerforum. Stikkord: Om ikke alltid hatter, så i alle fall heder. Side 16 21

Hva har disse til felles? Forskerforum. Stikkord: Om ikke alltid hatter, så i alle fall heder. Side 16 21 Forskerforum MARS 2014 NUMMER 3 ÅRGANG 46 tidsskrift for forskerforbundet Hva har disse til felles? Stikkord: Om ikke alltid hatter, så i alle fall heder. Side 16 21 Svar: De er alle æresdoktorer ved norske

Detaljer

Risikoanalyse av «Cyberangrep mot ekominfrastruktur» delrapport til Nasjonalt risikobilde 2014

Risikoanalyse av «Cyberangrep mot ekominfrastruktur» delrapport til Nasjonalt risikobilde 2014 Risikoanalyse av «Cyberangrep mot ekominfrastruktur» delrapport til Nasjonalt risikobilde 2014 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2015 ISBN: Grafisk produksjon: ISBN 978-82-7768-364-5

Detaljer

SGS 1010: Følge av pasient/klient/bruker/elev 1

SGS 1010: Følge av pasient/klient/bruker/elev 1 SGS 1010: Følge av pasient/klient/bruker/elev 1 1 - Hjemmel Denne særavtalen er inngått med hjemmel i Hovedavtalen del A 4-3 og Arbeidsmiljøloven (aml) kapittel 10. Hovedtariffavtalens (HTA) bestemmelser

Detaljer

Sammenstilling av Riksrevisjonens uttalelser i Dokument 1 (2010 2011) ----------------------------------------

Sammenstilling av Riksrevisjonens uttalelser i Dokument 1 (2010 2011) ---------------------------------------- Sammenstilling av Riksrevisjonens uttalelser i Dokument 1 (2010 2011) ---------------------------------------- Innhold Revisjonsomfang 1 Generelle merknader og gjennomgående funn 1 Informasjonsflyt og

Detaljer

Handlingsplan. Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme

Handlingsplan. Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme Handlingsplan Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme Handlingsplan Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme Innhold 3 Forord 5 1. Innledning 7 2. Aktuelle utfordringer

Detaljer

Hvordan fremme likestilling og hindre diskriminering. Veileder for arbeidslivet i aktivitetsog rapporteringsplikten

Hvordan fremme likestilling og hindre diskriminering. Veileder for arbeidslivet i aktivitetsog rapporteringsplikten Hvordan fremme likestilling og hindre diskriminering Veileder for arbeidslivet i aktivitetsog rapporteringsplikten Hvordan fremme likestilling og hindre diskriminering Veileder for arbeidslivet i aktivitetsog

Detaljer

OMOD 2003 1 ORGANISASJONEN MOT OFFENTLIG DISKRIMINERING (OMOD) i forbindelse med OMODs 10-års jubileum

OMOD 2003 1 ORGANISASJONEN MOT OFFENTLIG DISKRIMINERING (OMOD) i forbindelse med OMODs 10-års jubileum OMOD 2003 1 ORGANISASJONEN MOT OFFENTLIG DISKRIMINERING (OMOD) Rapport 2003 i forbindelse med OMODs 10-års jubileum 2 OMOD 10 ÅR Innhold Innledning 3 10-års hilsner 4 Hva er OMOD? 10 I begynnelsen 11 Slik

Detaljer

Nye brukere og Nødnett Lars-Otto Laukvik, kundeansvarlig Direktoratet for nødkommunikasjon. @LarsOttoL

Nye brukere og Nødnett Lars-Otto Laukvik, kundeansvarlig Direktoratet for nødkommunikasjon. @LarsOttoL Nye brukere og Nødnett Lars-Otto Laukvik, kundeansvarlig Direktoratet for nødkommunikasjon @LarsOttoL Forberedelser til å håndtere «Nye brukergrupper» Nødetatene har betydelige ressurser satt av i sine

Detaljer

ISBN 978-82-7177-944-3 E-932 B

ISBN 978-82-7177-944-3 E-932 B minifakta om Norge 214 Norge med Svalbard Kilde: Kartverket. Innhold 1. Styreform og valgte representanter... 2 2. Geografi, klima og miljø... 6 3. Befolkning, helse og kriminalitet... 1 4. Boforhold og

Detaljer

Handlingsplan 2011-2015. Handlingsplan mot diskriminering av lesbiske, homofile, bifile og transpersoner

Handlingsplan 2011-2015. Handlingsplan mot diskriminering av lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Handlingsplan 2011-2015 Handlingsplan mot diskriminering av lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Innhold Forord 2 Kapittel 1 Innledning 3 Kapittel 2 Målgruppe 5 2.1 Definisjon av målgruppen 5 2.2

Detaljer

Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2013

Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2013 Dokument 1 Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2013 Dokument 1 (2014 2015) Oversikt over statens totale inntekter og utgifter fordelt på departementene, samt informasjon

Detaljer

Valgkomiteens innstilling til Generalforsamlingen Sak 6, 7 og 8

Valgkomiteens innstilling til Generalforsamlingen Sak 6, 7 og 8 til Generalforsamlingen Sak 6, 7 og 8 Valgkomiteens arbeid På Borregaards hjemmeside er det egen informasjon om valgkomiteen, dens mandat samt kontaktinformasjon for innspill til komiteens arbeid. I tillegg

Detaljer

Oversikt over gaver i fbm markeringen av Jens Stoltenbergs 50 års dag 16. mars 2009 i Folkets Hus

Oversikt over gaver i fbm markeringen av Jens Stoltenbergs 50 års dag 16. mars 2009 i Folkets Hus Oversikt over gaver i fbm markeringen av Jens Stoltenbergs 50 års dag 16. mars 2009 i Folkets Hus 00. Arbeiderpartiet: Karikaturtegning av Herb 1. Høyesterett: Siste ord, to bind: 1814-1908 og 1905-1965

Detaljer

Statlig, men uavhengig? Myndighetsutøvelse gjennom forvaltningsvedtak. Notat 2010:1 ISSN 1892-1728

Statlig, men uavhengig? Myndighetsutøvelse gjennom forvaltningsvedtak. Notat 2010:1 ISSN 1892-1728 Statlig, men uavhengig? Myndighetsutøvelse gjennom forvaltningsvedtak Notat 2010:1 ISSN 1892-1728 Innhold Sammendrag... 1 1 Innledning... 3 1.1 Tema og formål... 3 1.2 Datagrunnlaget... 6 2 Den normative

Detaljer

Andre 353 463 66,1 % 3301 2663

Andre 353 463 66,1 % 3301 2663 TNS Gallup Kirkegata 20, Postboks 240 Sentrum, N-0103 Oslo t +47 911 11 600 f +47 23 29 16 01 e info@tns-gallup.no www.tns-gallup.no Org nr NO 924 319 623 MVA Mars 2014 Status for ytringsfriheten i Norge

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014

Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014 Se adresseliste Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014 Bruk av snøscooter for fornøyelseskjøring forslag til endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og forskrift for motorkjøretøyer i utmark

Detaljer

Vil avsløre universets hemmeligheter

Vil avsløre universets hemmeligheter MAI 2008 NUMMER 5 ÅRGANG 40 F Vil avsløre universets hemmeligheter Hva skjedde da det smalt under Big Bang? Hva består universet av? Partikkelfysikerne ved CERN i Sveits starter verdens kraftigste «tidsmaskin»

Detaljer

Handlingsplan. Et liv uten vold. Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014 2017

Handlingsplan. Et liv uten vold. Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014 2017 Handlingsplan Et liv uten vold Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014 2017 Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014-2017 1 Forord Vold i nære relasjoner er alvorlig kriminalitet, et angrep

Detaljer

POLITIET I DET DIGITALE SAMFUNNET

POLITIET I DET DIGITALE SAMFUNNET UTRYKNINGSPOLITIET POLITIETS DATA- OG MATERIELLTJENESTE ØKOKRIM POLITIET I DET DIGITALE SAMFUNNET En arbeidsgrupperapport om: ELEKTRONISKE SPOR, IKT-KRIMINALITET OG POLITIARBEID PÅ INTERNETT Til Politidirektoratet

Detaljer

NOU Norges offentlige utredninger 2006: 6

NOU Norges offentlige utredninger 2006: 6 NOU Norges offentlige utredninger 2006: 6 Når sikkerheten er viktigst Beskyttelse av landets kritiske infrastrukturer og kritiske samfunnsfunksjoner Innstilling fra utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon

Detaljer

Handlingsplan. Handlingsplan mot voldtekt 2012 2014

Handlingsplan. Handlingsplan mot voldtekt 2012 2014 Handlingsplan Handlingsplan mot voldtekt 2012 2014 Handlingsplan Handlingsplan mot voldtekt 2012 2014 Innhold Forord 6 Innledning 7 Om voldtekt 8 Det rettslige utgangspunktet 8 Internasjonale forpliktelser

Detaljer

va vi vil bevare og hvem som gjør det

va vi vil bevare og hvem som gjør det H va vi vil bevare og hvem som gjør det Hvis vi bokstavelig talt skal bevare «alle spor etter menneskers virksomhet», står vi overfor en uoverkommelig oppgave. Vi må gjøre en utvelgelse. Det viktige er

Detaljer