Mottatt: 0 1 NOV, 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mottatt: 0 1 NOV, 2011"

Transkript

1 DET KONGELIGE FORNYINGS-, ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENT Høringsinstanser i henhold til vedlagte liste 4^' HELSE ^^^ MIDT-NORGE ^ Saksdok. Mottatt: 0 1 NOV, 2011 Saksbeh.: --- Unnttoff.: Arkri: Deres ref Vår ref Dato 21: Høring - Rapport om en felles meldingsbaks 1. Innledning Fornyings, - administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) gav Di rektorat for forvaltning og lkt (Dili) i oppdrag å utrede en løsning for elektronisk meldingsutveksling mellom forvaltningen og innbyggere og næringsliv. Difi har utarbeidet rapporten "En felles meldingsboks", og omhandler konsept og løsningsalternativer for en feller meldingsboks, FAD Ønsker synspunkter på fra berørte aktorrer. 2. Difi-rapport 2011 : 7: En felles meldingsboks. Rapporten identifiserer tre ulike løsningsalternativer for å realisere meldingsboksen. I rapporten tas det til orde for å bruke både offentlige løsninger og markedsløsninger. Forslaget innebærer at man i første omgang tar i bruk meldingsboksen i Altinn sona en felles meldingsboks. Parallelt påbegynnes et arbeid med a legge til rette for at kommersielle aktører også kan tilby meldingsboks med det offentliges elektroniske meldinger til innbyggere og næringsliv. Dif foreslår' at forvaltningen gjør sine meldinger tilgjengelig kostnadsfritt til de kommersielle aktørene. Styring og forvaltning av meldingsboksen bør i følge forslaget i rapporten følge linjeansvaret i offentlig sektor. Rapporten foreslår videre at utvikling og drift bør skje som en reduksjon på sektørrammene til departementene, basert på virksomhetenes gevinstpotensial. Postadresse Ko^lioratlrc 5se Telefon ^vc1<:linr for IKT og fornying Saksbehandler Postboks 8001 Dep Akersg Stig Hornnes N-0030 OSLO i)rg. nr. Teltfal,s postxnottakcfad,dep.ric, , stig;hornneswad.dep:no

2 3. Høringsuttalelser og høringsfrist Vi ber adressatene forelegge notatet for berørte underliggende organer, 'berørte organisasjoner og organer som ikke er oppført på adresselisten. Rapporten som høres kan lastes ned fra i-rapl)oit en-fellesmel lingrsbøks.pdf eller g er.htm1 Høringsfristen er fredag 2, desember Høringsuttalelser sendes Fornyingsadministrasjons- og kirkedepartementet, avdeling for IKI` og fornying, postboks 8004 Dep, 0030 Oslo, eller L/"r s van Marion (e.f.) fang. avdelingsdirektør ^fig'hornnes førstekonsulent Side 2

3 Høringsliste: Departementene Fylkesmennene Abelia ABM-utvikling - Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Accenture Akademikerne Avinor Bank ID samarbeidet Bankenes Standardiseringskontor BBS Brønnøysundregistrene Buypass AS Cisco Systems Norge Datatilsynet Deltasenteret Den norske Advokatforening Den Norske Dataforening Det Norske Veritas Direktorater for samfunnssikkerthet og beredskap Direktoratet for naturforvaltning Direktoratet for forvaltning og IKT DNB Nor ASA Domstoladministrasjonen DSS EDB Business Partner eforum i Standard Norge Elektronisk forpost Norge Ementor Norge AS Ergo Group As Fagforbundet Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) Fiskeridirektoratet Fokus Bank ASA Forbrukerombudet Fosen Regionråd Friprogsenteret Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Handelens og servicenæringenes hovedorganisasjon Helse Midt-Norge RHF Helse Nord RHF Helse Sør-Øst RHF Helse Vest RHF IBM-Norge IKT- Norge Innovasjon Norge Institutt for rettsinformatikk (UIO) Jernbaneverket

4 Justervesenet Kantega AS Kompetansesenteret for IT i helsesektoren KITH Konkurransetilsynet Kredittilsynet KS Kystdirektoratet LO stat Lotteritilsynet Luftfartstilsynet Mattilsynet Medietilsynet Microsoft Norge Nasjonal Sikkerhetsmyndighet NSM Nasjonalbiblioteket - NB Stab NAV Netcom As Nets NITO Nordea ASA Norges Bank Norges Blindeforbund Norges Forskningsråd Norges geologiske undersøkelser Norges Juristforbund Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Norsik AS Norsk Akkreditering Norsk Bedriftsforbund Norsk eiendomsinformasjon Norsk Industri Norsk Regnesentral Norsk rikskringkasting (NRK) Norsk Tele- og informasjonsbruker Norsk Tipping A/S Norstella NTNU NUUG (Norwegian Unix User Group) Næringslivets hovedorganisasjon (NHO) Næringslivets sikkerthetsorganisasjon Oljedirektoratet Opera Software Patentstyret Politidirektoratet Post- og teletilsynet Posten Norge Regjeringsadvokatembetet Riksarkivet Riksrevisjonen

5 Sametinget Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner( SAFO) Samordnet opptak SECODE attn. Trygve Reinertsen Sem Stenersen Procom Sintef Sjøfartsdirektoratet Skattedirektoratet Skatterevisorenes Forening C/O Oppland Fylkesskattekontor Software Innovation Helsedirektoratet Spama Sparebank 1 Gruppen Sparebankforeningen Standard Norge Statens autorisasjonskontor for helsepersonell Statens bygningstekniske etat Statens forurensningstilsyn Statens helsetilsyn Statens innkrevingssentral Statens kartverk Statens landbruksforvaltning Statens legemiddelverk Statens lånekasse for utdanning Statens pensjonskasse Statens råd for funksjonshemmede Statens strålevern Statens vegvesen, Veidirektoratet Statistisk sentralbyrå Statsbygg Steria AS Stiftelsen «Åpne kontorprogram på norsk» Strålfors AS Systemsikkerhet AS Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for informatikk og e-lønning Telenor ASA Terra-Gruppen AS Thales Toll og avgiftsdirektoratet Universitetet i Oslo Unibridge Unikey AS UNINETTAS UNIO Universitetet i Bergen Universitetet i Tromsø Utdanningsdirektoratet Utlendingsdirektoratet Utlendingsnemda Vernepliktsverket

6 Veterinærinstituttet VOX - Norsk fjernundervisning Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund Økokrim Et utvalg på kommuner og fylkeskommuner Akershus fylkeskommune Alta kommune Arendal kommune Asker kommune Bergen kommune Buskerud fylkeskommune Bærum kommune Drangedal kommune Kommunehuset Drammen kommune Fredrikstad kommune Halden kommune Hamar kommune Hordaland fylkeskommune Karmøy kommune Kongsberg kommune Kristiansand kommune Kristiansund kommune Lillesand kommune Lyngdal kommune Møre og Romsdal fylkeskommune Oslo kommune Røyken kommune Sandnes kommune Sarpsborg kommune Smaalensveven Stavanger kommune Sørum kommune Tromsø kommune Trondheim kommune Tysvær kommune Østfold fylkeskommune Ål kommune Kol Stortingets administrasjon

Prop. 66 L. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Lov om nasjonalt identitetskort (ID-kortloven)

Prop. 66 L. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Lov om nasjonalt identitetskort (ID-kortloven) Prop. 66 L (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Lov om nasjonalt identitetskort (ID-kortloven) Prop. 66 L (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Lov om

Detaljer

Høringsbrev, rapporten fra utvalget og høringsuttalelsene vil gjøres tilgjengelig på Kunnskapsdepartements hjemmesider.

Høringsbrev, rapporten fra utvalget og høringsuttalelsene vil gjøres tilgjengelig på Kunnskapsdepartements hjemmesider. Høringsinstanser Deres ref Vår ref Dato 201102591 30.05.11 Fagerbergutvalgets utredning NOU 2011: 6 Et åpnere forskningssystem høring Ekspertutvalget for god måloppnåelse i offentlig finansiert forskning

Detaljer

Liste over høringsinstanser forslag til endringer i sikkerhetsloven. Departementene Statsministerens kontor. Høyesterett

Liste over høringsinstanser forslag til endringer i sikkerhetsloven. Departementene Statsministerens kontor. Høyesterett Liste over høringsinstanser forslag til endringer i sikkerhetsloven Departementene Statsministerens kontor Høyesterett Agder lagmannsrett Borgarting lagmannsrett Eidsivating lagmannsrett Frostating lagmannsrett

Detaljer

Vedlegg 2. Forhandlingssteder ved lokale forhandlinger i tariffperioden 2012-2014 (Gjeldende fra og med 1. mai 2012)

Vedlegg 2. Forhandlingssteder ved lokale forhandlinger i tariffperioden 2012-2014 (Gjeldende fra og med 1. mai 2012) Vedlegg 2 Forhandlingssteder ved lokale forhandlinger i tariffperioden 2012-2014 (Gjeldende fra og med 1. mai 2012) Statsministerens kontor: Statsministerens kontor Statsministerens kontor Statsministerens

Detaljer

Vedlegg 2. Skatteetaten Statens innkrevingssentral Statens pensjonsfond utland Statistisk sentralbyrå Toll- og avgiftsdirektoratet

Vedlegg 2. Skatteetaten Statens innkrevingssentral Statens pensjonsfond utland Statistisk sentralbyrå Toll- og avgiftsdirektoratet Vedlegg 2 Departementenes virksomheter og selskaper Oversikten viser virksomheter mv. som Riksrevisjonen reviderer, og selskaper hvor Riksrevisjonen utøver kontroll med statsrådens forvaltning av statens

Detaljer

Liste over virksomheter

Liste over virksomheter Liste over virksomheter It-sikkerhetssamling Dette er et utvalg av standarder i NS-ISO/IEC 27000-serien. Samlingen inneholder følgende standarder: NS-ISO/IEC 27000:2012 NS-ISO/IEC 27001:2013 NS-ISO/IEC

Detaljer

Tabell 13 Statsorgan, samla sum 2001 2004 og samla sum 1997 2000, prosent nynorsk og tal rapportar

Tabell 13 Statsorgan, samla sum 2001 2004 og samla sum 1997 2000, prosent nynorsk og tal rapportar Tabell 13 Statsorgan, samla sum 2001 2004 og samla sum 1997 2000, prosent nynorsk og tal rapportar Institusjon Pst. 1 10 sider 2001 2004 1997 2000 Pst. Pst. over 10 Pst. 1 10 over 10 sider Rapp. sider

Detaljer

Deres ref.: Post- og teletilsynet (PT) sender med dette på høring forslag til forskrift om prioritet i mobilnett.

Deres ref.: Post- og teletilsynet (PT) sender med dette på høring forslag til forskrift om prioritet i mobilnett. Post-og teletilsynet Norwegian Post and Telecommunications Authority Arbeidsgiverforeningen Spekter Postboks 1511 Vika 0117 OSLO Vår ref.: 1203644-4-004 Deres ref.: Vår dato: 5.3.2013 Deres dato: Saksbehandler:

Detaljer

Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer

Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 12/5809-03.09.2013 Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Vi viser til brev fra miljøvernministeren av 11. juni 2013 hvor

Detaljer

Vedlegg 2 Oversikt over virksomheter mv. som har mottatt revisjonsberetning for 2013

Vedlegg 2 Oversikt over virksomheter mv. som har mottatt revisjonsberetning for 2013 Vedlegg 2 Oversikt over virksomheter mv. som har mottatt revisjonsberetning for 2013 Arbeidsdepartementet Arbeids- og velferdsetaten Arbeidsretten Direktoratet for Arbeidstilsynet Pensjonstrygden for sjømenn

Detaljer

Det kongelige arbeids- og administrasjonsdepartement PM 2003-7 Hovedtariffavtalens pkt. 1.4.3 - Reguleringsbestemmelse 2. avtaleår

Det kongelige arbeids- og administrasjonsdepartement PM 2003-7 Hovedtariffavtalens pkt. 1.4.3 - Reguleringsbestemmelse 2. avtaleår Det kongelige arbeids- og administrasjonsdepartement PM 2003-7 Hovedtariffavtalens pkt. 1.4.3 - Reguleringsbestemmelse 2. avtaleår Dato: 9.05 2003 Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen Gjelder: Statens

Detaljer

Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2008-07 Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2008 mv.

Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2008-07 Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2008 mv. Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2008-07 Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2008 mv. Dato: 30.05.2008 Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen Gjelder:

Detaljer

Statens vegvesen. Julie Runde Krogstad - 22073378. Høring av utkast til bestemmelse om tidsdifferensiering av bompenger i vegloven 27

Statens vegvesen. Julie Runde Krogstad - 22073378. Høring av utkast til bestemmelse om tidsdifferensiering av bompenger i vegloven 27 IHØRHALAMU F^LKESKUMMUNEI Likelydende brev Se vedlagt liste Sakm.QoliOoQ 2r3ok.nT. /,,.2 3 m 1011 Arkivnr. (^,, OO fsaksh. Eksp. U.off. I Behandlende enhet: Vegdirektoratet Saksbehandler/innvalgsnr: Julie

Detaljer

PROTOKOLL. Til stede på ett eller flere møter: Fra Moderniseringsdepartementet

PROTOKOLL. Til stede på ett eller flere møter: Fra Moderniseringsdepartementet PROTOKOLL År 2005, den 20., 26., 27., 28. og 29. april ble det holdt forhandlingsmøter i Moderniseringsdepartementet om Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2004 30. april 2006, jf. Hovedtariffavtalens pkt.

Detaljer

Stortinget vedtok våren 2014 endringer i adopsjonsloven 16 e fjerde ledd om utvidelse av hjemmelen for å gi forskrift om utenlandsadopsjon.

Stortinget vedtok våren 2014 endringer i adopsjonsloven 16 e fjerde ledd om utvidelse av hjemmelen for å gi forskrift om utenlandsadopsjon. Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/1463-21.10.2014 Høring. Forslag til forskrift om adopsjon av barn fra utlandet Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) sender med dette på høring

Detaljer

DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT. Vår ref 07/1555-2 EW

DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT. Vår ref 07/1555-2 EW DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT HORDALAND FYLKESKpMMUNE Se vedlagte høringsliste Saknr. 1 1 DES'2007 Arkivni. -/, Saksb. Eksp. U.off. Deres ref Vår ref 07/1555-2 EW Dato 03DES2907 Høring

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Høring - Forslag til revidert forskrift om godkjenning etter lov om fagskoleutdanning

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Høring - Forslag til revidert forskrift om godkjenning etter lov om fagskoleutdanning DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT.... fl,., HORDALAND FYLKESKOMMUNE Hønngsmstanser i følge liste Eksp. 2 2 HOV, 2007 Deres ref Vår ref j U. off. Dato 200704130-/BRS "'""" 21.11.2007 Saksh - Høring - Forslag

Detaljer

A. Sentrale bestemmelser 1. Hovedlønnstabellen (Tabell A) se vedlegg

A. Sentrale bestemmelser 1. Hovedlønnstabellen (Tabell A) se vedlegg Det kongelige arbeids- og administrasjonsdepartement PM 2004-7 Dato: 07.06.2004 Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen Gjelder: Statens personalhåndbok pkt. 9 Lønnsregulering for arbeidstakere i det

Detaljer

Rapport fra partssammensatt arbeidsgruppe. Deltidsarbeid i det statlige tariffområdet

Rapport fra partssammensatt arbeidsgruppe. Deltidsarbeid i det statlige tariffområdet Rapport fra partssammensatt arbeidsgruppe Deltidsarbeid i det statlige tariffområdet Innhold 1. Bakgrunn og mandat... 3 2. Arbeidsgruppens sammensetning og arbeid... 3 3. Sammendrag... 4 4. Definisjoner...

Detaljer

Udir.no - Høringsbrev om retten til nødvendig rådgiving og kompetanse for rådgivere HORDALAND FYLKESKOMMUNE 1 O SEP! 2008. iu Efep. U.off.

Udir.no - Høringsbrev om retten til nødvendig rådgiving og kompetanse for rådgivere HORDALAND FYLKESKOMMUNE 1 O SEP! 2008. iu Efep. U.off. Udir.no - Høringsbrev om retten til nødvendig rådgiving og kompetanse for rådgivere HORDALAND FYLKESKOMMUNE Page l of.nr. / 1 O SEP! 2008 Velg tema Utskriftsvennfic) iu Efep. U.off. Høringsbrev om retten

Detaljer

DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT IIEREN1041141UNIE Høringsinstanser ifølge liste Deres ref. Vår ref. Dato 12/2689-1 26.11.2012 Høring - forslag til endringer i kommuneloven og offentleglova

Detaljer

Høringsinstanser - Opprette portørfaget Vg3/opplæring i bedrift

Høringsinstanser - Opprette portørfaget Vg3/opplæring i bedrift Høringsinstanser - Opprette portørfaget Vg3/opplæring i bedrift Fylkeskommuner Videregående skoler Departementene Universiteter og høgskoler Fylkesmennene Abelia ADHD Norge Aftenskolen Høyres Studieforbund

Detaljer

PROTOKOLL. Reguleringsbestemmelse. Til stede på et eller flere møter:

PROTOKOLL. Reguleringsbestemmelse. Til stede på et eller flere møter: Reguleringsbestemmelse 30. PROTOKOLL År 2015, den 20., 27., 28., 29. og 30. april, ble det holdt forhandlingsmøter i Kommunal- og moderniseringsdepartementet vedrørende hovedtariffavtalen i staten 1. mai

Detaljer

Prop. 90 L. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)

Prop. 90 L. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Prop. 90 L (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Innhold Del I Bakgrunn... 9 1 Proposisjonens hovedinnhold 11 1.1 Innledning... 11 1.2

Detaljer

Høring av melding med forslag til konsekvensutredningsprogram for Nye Svean kraftverk i Klæbu kommune, Sør-Trøndelag fylke

Høring av melding med forslag til konsekvensutredningsprogram for Nye Svean kraftverk i Klæbu kommune, Sør-Trøndelag fylke Norges vassdrags- og energidirektorat Til adresseliste Vår dato: 18 NOV 2010 Vår ref.: NVE 200905518-5 kv/swj Arkiv: 312 / 123.Z Saksbehandler: Deres dato: Stein Wisthus Johansen Deres ref.: 22 95 98 34

Detaljer

Saksnr: - Side 2 av 2

Saksnr: - Side 2 av 2 Saksnr: - Side 2 av 2 Bydel Bjerke, Postboks 13 Økern, 0508 OSLO, postmottak@bbj.oslo.kommune.no Bydel Frogner, Postboks 2400 Solli, 0201 OSLO, postmottak@bfr.oslo.kommune.no Bydel Gamle Oslo, Postboks

Detaljer

HØRINGSINSTANSER. Kommunal- og moderniseringsdepartementet - Høring av forslag til endringer i byggteknisk forskrift

HØRINGSINSTANSER. Kommunal- og moderniseringsdepartementet - Høring av forslag til endringer i byggteknisk forskrift Advokatforeningen Akademikernes Fellesorganisasjon AOF Norge Arbeids- og velferdsdirektoratet Arkitektenes Fagforbund Arkitektbedriftene i Norge Arkitekthøgskolen i Oslo Arkitektnytt Asplan Viak AS Barneombudet

Detaljer

DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGSOG INKLUDERINGSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGSOG INKLUDERINGSDEPARTEMENT DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGSOG INKLUDERINGSDEPARTEMENT IfØlge liste Deres ref Vår ref Dato 12/2836-19.11.2012 Ny prisopplysningsforskrift for varer og tjenester 1. Innledning Ny forskrift om prisopplysning

Detaljer

Ot.prp. nr. 17 (2008 2009) Om lov om endringer i kommuneloven og svalbardloven (om tillitskapende forvaltning mv. i kommuner og fylkeskommuner)

Ot.prp. nr. 17 (2008 2009) Om lov om endringer i kommuneloven og svalbardloven (om tillitskapende forvaltning mv. i kommuner og fylkeskommuner) Ot.prp. nr. 17 (2008 2009) Om lov om endringer i kommuneloven og svalbardloven (om tillitskapende forvaltning mv. i kommuner og Innhold 1 Proposisjonens hovedinnhold... 5 4.2.4 Internkontroll... 19 1.1

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Adressater i flg. liste Deres ref Vår ref Dato 15/258-03.07.2015 Høring - Nkoms rapport om leveringspliktige elektroniske kommunikasjonstjenester for tiden fremover - Telefonitjenester og bredbånd Samferdselsdepartementet

Detaljer