MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer"

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Møterom KLT (2. etasje), kommunehuset i Leksvik Dato: Tid: 09:00-11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Monica Berget Leder Guri Dahle Medlem Eva Myran Leder Oddny Lillevik Medlem Kjell Egil Kvarmesbakk Medlem Gudmund Berget Medlem Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Gerd Janne Husby MEDL IF-AP Jon Normann Tviberg MEDL IF-KRF Wenche Darell Kielland MEDL Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Dag-Jøran Ness Jon Normann Tviberg IF-FRP Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Bjørn Ståle Aalberg Sekretær Merknader: 1/18 Nye retningslinjer for antall møter og lengde på møtene. Informasjon om vedtak. 2/18 Strukturelle rammer for rådsmøtene Informasjon rundt utsendelse av innkalling. Det kan være litt utfordrende for noen medlemmer å kun motta innkalling elektronisk grunnet utfordringer med bredbåndsforbindelse. Medlemmer vil da få sendt ut innkalling med sakspapirer pr post. Det enkelte medlemmet tar kontakt med sekretær hvis slike utfordringer skal oppstå, men grunnregelen blir elektronisk innkalling og frafallsvarsling. Informasjon rundt hvor en finner innkallinger og referater/protokoller til alle råd og utvalg. 3/18 Årsplan og målsetting

2 Møteplan for /6 klokken 09 Rissa 10/9 klokken 09 - Leksvik 5/12 klokken 13 - Rissa Mandat, oppgaver og arbeidsfordeling for 2018 Grunnet lengre frekvens mellom møter er det viktig at rådsmedlemmer holder seg orientert om hva som skjer med henblikk på høringer og andre politiske saker. Sekretær vil bistå i dette arbeidet, men noen saker som kan være av interesse for noen medlemmer trenger ikke å bli fanget opp. Ved korte frister kan det være mulig for leder å komme med uttalelser på vegne av rådet uten egne møter, men da etter korrespondanse med medlemmer pr telefon eller epost. I 2016 ble det vedtatt eget mandag for dette rådet av kommunestyret i Rissa. Til neste møte vurderer rådet om disse skal videreføres og sendes til godkjenning hos det nye kommunestyret i Indre Fosen. Sakspapirer legges ved:

3

4

5

6 4/18 Uttalelse dispensasjonssøknad Mælan skole På generelt grunnlag ønsker ikke Rådet å gi dispensasjoner fra regler som medfører lavere tilgjengelighet for mennesker med en nedsatt funksjonsevne. I denne konkrete dispensasjonssøknaden omhandler saken en konkret rømningsvei i forbindelse med trapp, og den skal ikke benyttes til annet enn rømning. For de fleste brukergruppene som Rådet omtaler seg på vegne av, vil det da være behov for assistanse i forbindelse med å bevege seg i trapper når slike episoder oppstår. Utformingen vil ikke medføre større behov for assistanse, og vurderer derav saken slik at den ikke reduserer tilgjengeligheten. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne vil derav anbefale at de endringer fra Tek17 som det søkes dispensasjon fra, innvilges. 5/18 Høringssaker: Skolestruktur: ingen merknader. Boligpolitisk handlingsplan: Viktig å ha arealer i sentrum og nært tjenesteapparatet for boligtrengende. Samtidig ha perspektiv på at det skal være mulig å bo i alle bygder i den nye kommunen. Vil være behov for boliger for de med middels til stort bostøttebehov. Rus/psykiatri er en del av dette bildet som ikke må glemmes av. Grunnet vansker med å få opp vedlegg ville medlemmene benytte noe mer tid til å vurdere saken ut over det som allerede er kommet fram. o Medlemmer av rådet gir ytterligere tilbakemeldinger til leder innen mandag , som samlet sender uttalelsene videre. 6/18 Oppfølging av politiske saker i kommunestyret og utvalg. Ingen merknader. Evt: Spesifikasjon på reiseregninger den må spesifiseres bedre enn hva i dag. Sekretær tar dette opp med vedtaksmyndighet. Det etterlyses bedre informasjon med bo og aktivitetssektoren. Pårørende og brukere savner informasjon, og at ansatte kommuniserer bedre i det daglige på strukturelle områder. Hvor finnes et oversiktskart for hele helse og omsorg som er lett tilgjengelig? (Beskrivelse av alle.) Innspillet sendes over til enhetsleder(e) og helse- og omsorgssjef.