Omdømme. Stavanger 27. september 2011 Bente Aae, kommunikasjonsdirektør Helse Vest RHF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Omdømme. Stavanger 27. september 2011 Bente Aae, kommunikasjonsdirektør Helse Vest RHF"

Transkript

1 Omdømme Stavanger 27. september 2011 Bente Aae, kommunikasjonsdirektør Helse Vest RHF

2 Omdømme Omdømme er summen av oppfatninger som ulike interessentgrupper har av virksomheten. Nils Apeland, Over tid! Eller: Your reputation is what people say about you when you re not in the room Jeff Bezos, grunnleggeren av Amazon.com

3 Omdømme Omdømmet vårt er det inntrykket folk har av oss over tid: Opplevinga av oss Tredjepart kva dei vi kjenner seier, media osv. Vår eigen kommunikasjon

4 Omdømme, oppdraget vårt Vi skal sikre kvalitativt gode spesialisthelsetenester, bærekraftig utvikling, godt omdømme og oppslutning om offentlige helsetenester. Protokoll frå føretaksmøte 28. januar 2011

5 Godt omdømme Kilde: RepTrak Norge 2011, omdømmet til Norges 50 mest synlige virksomheter/ Apeland/ Reputation Institute 2011

6 og dårligere omdømme Kilde: RepTrak Norge 2011, omdømmet til Norges 50 mest synlige virksomheter/ Apeland/ Reputation Institute 2011

7 Omdømme, det offentlege 2011 Godt Dårlig 1. Meteorologisk institutt 2. Forbrukerombudet 3. Kripos 4. Politiet 5. Forbrukerrådet 26. Nasjonalt Folkehelseinstitutt 40. Statens Helsetilsyn 41. Helsedirektoratet 1. Jernbaneverket 2. NAV 3. Utlendingsdirektoratet 4. Statens jernbanetilsyn 5. Samferdselsdepartementet 6. Helse- og omsorgsdepartementet 7. Statens Vegvesen 8. Regjeringen 9. Utlendingsnemda 10. IMDi Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Synovate, september 2011

8 Omdømme, byggeklossane Kvalitet Behandling Kompetanse Leiarskap Medarbeiderskap Bedriftskultur Profilering Utvekling

9 Eit godt omdømme åtferden bekrefter verdiane våre ei bekrefting av kven vi er å halde det vi lovar eit godt omdømme bygger vi innenfra

10 Åtferden bekreftar verdiane våre 1. Gode medarbeidarar er dei beste ambassadørane! 2. Sanningas augneblink: møtet mellom oss og pasientar - og pårørande! Respekt Kvalitet Tryggleik

11 Oppnådd sidan 2002 Harde fakta som spelar inn for omdømmet vårt: Ventetida for pasientane redusert frå 218 til 65 dagar (måltall 2011) Prioriterte område som rus, rehab, psykiatri styrkte med i snitt 317 mill kroner årleg Fagleg styrking av tilbod til rusavhengige, pasientar innan psykisk helsevern og rehabilitering Stor auke i forskingsaktiviteten Frå økonomisk underskot på ½ mrd til 450 mill i + resultatforbetring på nesten 1 mrd Har innført felles elektronisk pasientjournalsystem i heile regionen Har spart nær 270 mill på innkjøpssamarbeid

12 Å halde det vi lovar, for 2011 Fremme helse og livskvalitet Kvalitet og pasienttryggleik redusere uønska hendingar bidra til tryggleikskultur/ -klima Ventetid maks 65 dagar i snitt Null fristbrot Økonomisk resultat: 224 mill kr Betre og ivareta omdømmet

13 Kvifor omdømmebygging Gode grunnar til å arbeide for eit godt omdømme: Vi får som fortent Godt omdømme er lønnsamt Godt omdømme gjer rekrutteringskraft Vi tåler ein trøkk når vi feilar Vi kan ta ein konstruktiv diskusjon også i det offentlege

14 FIKK BOT: Men ikke konsekvenser for omdømmet, mener E24-kommentator Paal Espen Hambre. Foto: Krister Sørbø, VG Helsevesenet trenger ikke godt omdømme - I motsetning til sine kolleger i privat sektor er det offentlige helsevesenet ikke avhengig av godt omdømme, mener E24-kommentator Paal Espen Hambre.

15 Helsetenestenes grunnleggjande utfordring Samanfall mellom regionale, nasjonale og globale utfordringar Forventningar Medisinsk mogleg RHFbudsjett BNP Tid

16 Helse i media Fødetilbod og lokalsjukehus Føretakstruktur Vikarbruk, brot på reglar Helsetoppar på reise, med høg løn og i leigde hytter Kreftdiagnostisering og behandling av hjarteflimmer, eksempel på dramatiske pasienthistoriar PET-skanner til Stavanger! Berre kritikk? Korleis opptrer vi: Politikk, profesjon, forventningar og følelsar på agendaen Kva gjer det med omdømmet vårt?

17 Bygge, og ivareta, et godt omdømme Det har vært ei positiv utvikling i befolkningas tillit til sjukehusa, også gjennom I 2010 svarte i gjennomsnitt 80,3 prosent at dei har veldig eller ganske stor tiltru til sjukehusbehandlinga mot 79,5 prosent året før. Dette er godt over snittet for alle målingane som er gjort, som ligger på 79,1 prosent. Mars 2011 toppar dette. (HF og RHF i målingane)

18 Omdømmeresultat juni 2011

19 1. Tiltru til tenesta

20 Tiltru til tenesta forts.

21 Tillit til hva og hvem? godt omdømme og oppslutning om offentlige helsetenester Helsevesenet; oppfattast oftast som ein heilskap Felles utfordringar, felles mål Felles løsningar!

22

23

24 Kommunikasjonstrategi for framtida Helse 2020 Samhandlingsreforma - mulighetsreforma Rekruttering Den bevisste pasienten Prioriteringer, organisering og endring

25 Strategi for framtida: Helse 2020 Utfordrings- og mulighetsbilete Forventningar til helsetenestene mot 2020 Prioriteringer; demografi og sjukkdomsbildet endrar seg Eit helsevesen, godt og dårlig omdømme smittar I den politiske orkanens midte Kommunikasjonsmengde og målgruppetenkning Organisering og endring Samhandlingsreformen - mulighetsreformen Rekruttering Den bevisste pasienten Frå forskning til innovasjon og kommersialisering

26 Mål Trygge og nære sjukehustenester Heilskapeleg behandling og effektiv ressursbruk Ein framtidsretta kompetanseorganisasjon Vegen frå styringskrav til medarbeiderskap og pasientmøter gjer oss omdømmet vi ønskjer å ha.

27

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Omdømmemåling 2014 ARKIVSAK: 2014/816/ STYRESAK: 145/14 STYREMØTE: 08.12. 2014 FORSLAG

Detaljer

2020 Strategi for helseregionen Visjon og mål Strategi og handlingsplan

2020 Strategi for helseregionen Visjon og mål Strategi og handlingsplan HELSE2020 Strategi for helseregionen Visjon og mål Strategi og handlingsplan Godkjent av styret for Helse Vest RHF 22.06.2011 Innhald FORORD... 4 1 SAMANDRAG... 6 2 BAKGRUNN OG INNLEIING... 8 3 KVA UTFORDRINGAR

Detaljer

Årsmelding frå styret 2013

Årsmelding frå styret 2013 Årsmelding frå styret 2013 2013 blei nok eit godt driftsår for føretaka i Helse Vest. Føresetnadene er dei beste for å halde oppe og vidareutvikle trygge og gode helsetenester på Vestlandet, no og i tida

Detaljer

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 03.06.2015 SAKSHANDSAMAR: Hans Stenby og Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Langtidsbudsjett 2016-2020 ARKIVSAK: 2014/1260 STYRESAK: 061/15 B

Detaljer

NOTAT. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: 16.02.2015 FRÅ:

NOTAT. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: 16.02.2015 FRÅ: NOTAT GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.02.2015 FRÅ: Administrerande direktør SAKSHANDSAMAR: Tove Hagland SAKA GJELD: Resultatnotat ARKIVSAK: 2015/1420/ STYRESAK: 020/15 STYREMØTE:

Detaljer

Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet

Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet 1. Innleiing... 5 1.1 Visjon, idé for verksemda og verdigrunnlag... 5 1.2 Samandrag av positive resultat og uløyste utfordringar

Detaljer

VISJON. Vi skal fremme helse og livskvalitet

VISJON. Vi skal fremme helse og livskvalitet 2014 Å R S R A P P O R T VISJON Vi skal fremme helse og livskvalitet 2 HELSE VEST / ÅRSRAPPORT 2014 Leiar... 4 Dette er helseregionen i Vest... 6 Føretaka i nøkkeltal... 8 Styret og leiinga... 10 Årsmelding

Detaljer

Styringsdokument 2014 Helse Fonna HF

Styringsdokument 2014 Helse Fonna HF Vedteke i Føretaksmøte 05.03.2014 Vedteke i Føretaksmøte 05.03.2014 Vedteke i Føretaksmøte 05.03.2014 Forslag til styret i Helse Vest 7.3.12 Vedteke i Føretaksmøte 05.03.2014 Styringsdokument 2014 Helse

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF DATO: 08.12. 2014 MØTESTAD: Stavanger DPS, Stavanger Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Terje Vareberg Lise Reinertsen Gunnar Berge

Detaljer

Verksemdsmessig utviklingsplan

Verksemdsmessig utviklingsplan Høyringsutkast 29.05.15 Høyringsfrist 14.08.15 Verksemdsmessig utviklingsplan 2015-2030 HELSE FØRDE Forord Den verksemdsmessige utviklingsplanen er eit sentralt dokument for Helse Førde HF. Planen lagar

Detaljer

Etiske retningslinjer for føretaksgruppa Helse Vest

Etiske retningslinjer for føretaksgruppa Helse Vest Etiske retningslinjer for føretaksgruppa Helse Vest 0 Generelt Vi i føretaksgruppa Helse Vest (heretter kalla Helse Vest) 1 har ansvar for å yte spesialisthelsetenester til befolkninga på Vestlandet.

Detaljer

Strategisk arbeid med omstilling HMR 2016-2021

Strategisk arbeid med omstilling HMR 2016-2021 Saksframlegg Strategisk arbeid med omstilling HMR 2016-2021 Saksnr Utvalsnamn Møtedato Sak 2015/26 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 06. mai 2015 Saksbehandlar: Dag Hårstad/ Espen Remme Arkivreferanse:

Detaljer

Styresak. Odd Søreide Strategi for arbeid med kvalitet i Helse Vest. Styresak 117/05 B Styremøte 14.12. 2005

Styresak. Odd Søreide Strategi for arbeid med kvalitet i Helse Vest. Styresak 117/05 B Styremøte 14.12. 2005 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato: 06.12.2005 Sakbehandlar: Saka gjeld: Odd Søreide Strategi for arbeid med kvalitet i Helse Vest Styresak 117/05 B Styremøte 14.12. 2005 PRINSIPPSKISSE

Detaljer

Tiltak for å avvikle korridorplassar

Tiltak for å avvikle korridorplassar Tiltak for å avvikle korridorplassar Felles regionale tiltak og anbefalingar for å avvikle bruk av korridorplassar ved sjukehusa i Helse Vest. Helse Vest RHF, mai 2014 Foto: Colourbox, Eirik Dankel og

Detaljer

Utviklingsprosjekt Nordfjord sjukehus

Utviklingsprosjekt Nordfjord sjukehus Utviklingsprosjekt Nordfjord sjukehus Vidareutvikling av psykisk helsevern betre akutthjelp? Rapport 12. februar 2013 ved Trond F. Aarre Dette er sluttrapport frå arbeidsgruppa som har greidd ut døgnkontinuerlege

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: 15.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Etablering av Helse Vest Innkjøp HF

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: 15.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Etablering av Helse Vest Innkjøp HF Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 15.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Etablering av Helse Vest Innkjøp HF Arkivsak 2015/185/ Styresak 008/2015 A Styremøte

Detaljer

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova.

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova. HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: måndag, 13.10.2014 Tid:12:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Regional delplan tannhelse

Regional delplan tannhelse Regional delplan tannhelse Vedtatt av Fylkestinget 15. oktober 2013, T-59/13 Ein tydeleg medspelar Innhald Innleiing 4 1. Mål og rammer for planarbeidet Mål for planarbeidet 7 Nasjonale og regionale rammer

Detaljer

Styresak. Helse Vest RHF har på tilsvarande måte peika på helseføretaka sitt ansvar for risikostyring og intern kontroll i styringsdokumenta for 2008.

Styresak. Helse Vest RHF har på tilsvarande måte peika på helseføretaka sitt ansvar for risikostyring og intern kontroll i styringsdokumenta for 2008. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 25.11.2008 Sakhandsamar: Synnøve Serigstad Saka gjeld: Risikostyring i Helse Vest - status og rapportering til Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle -

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014 2025 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Dato: 7.

Detaljer

Strategi for det førebyggjande og helsefremjande arbeid ved Haukeland universitetssjukehus

Strategi for det førebyggjande og helsefremjande arbeid ved Haukeland universitetssjukehus Strategi for det førebyggjande og helsefremjande arbeid ved Haukeland universitetssjukehus Nynorskversjon Innhaldsliste 1 Innleiing... 3 1.1 Helse... 3 1.2 Folkehelse, førebyggjande og helsefremjande arbeid...

Detaljer

Etablering av innkjøpsføretak ved Administrerande direktør i Helse Vest RHF, Herlof Nilssen

Etablering av innkjøpsføretak ved Administrerande direktør i Helse Vest RHF, Herlof Nilssen 1 Samling for tillitsvalde og verneteneste i Helse Vest 16. 18. mars 2015 Etablering av innkjøpsføretak ved Administrerande direktør i Helse Vest RHF, Herlof Nilssen 2 TEMA Innleiing om Helse Vest Utfordringar

Detaljer

Beate Marie Dahl Eide (Sp): Utfordringer sett fra en politiker

Beate Marie Dahl Eide (Sp): Utfordringer sett fra en politiker Beate Marie Dahl Eide (Sp): Utfordringer sett fra en politiker Hovudfokuset for årets folkehelsekonferanse er kosthold. Fleire har snakka - og skal snakke mykje godt om det. Eg vil fokusere på folkehelse

Detaljer

Årleg melding 2012 for

Årleg melding 2012 for Årleg melding 2012 for 1. Innleiing... 3 1.1 Visjon, verksemdsidé og verdigrunnlag... 3 1.1.1 Styret for Helse Møre og Romsdal... 4 1.2 Samandrag av positive resultat og uløyste utfordringar i 2012...

Detaljer

T I L S Y N S M E L D I N G 2 0 0 5

T I L S Y N S M E L D I N G 2 0 0 5 T ILSYNSMELDING 2005 Innhald side Å lære av seg sjølv og andre... 3 Blir minst mogleg tvang brukt?... 4 5 Har langvarige og samansette behov får eit stykkevis og delt tenestetilbod?... 6 7 Alvorlege manglar

Detaljer

Sak nr. 8 [14:29:04] Videre foreslås det at de som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletid, får en taletid på inntil 3 minutter.

Sak nr. 8 [14:29:04] Videre foreslås det at de som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletid, får en taletid på inntil 3 minutter. Sak nr. 8 [14:29:04] Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2014, kapitler under Helse- og omsorgsdepartementet (rammeområde 15) (Innst. 11 S (2013-2014), jf.

Detaljer

Storarena for ARR samla mange aktørgrupper

Storarena for ARR samla mange aktørgrupper 01 nytt 2009 Nyheiter frå arbeidsretta rehabilitering (ARR) Storarena for ARR samla mange aktørgrupper - ARR Åpen arena var ein nyttig møteplass der me i Helsedirektoratet fekk lytte og snakke med folk

Detaljer

resultat Innovasjon Noreg Akersgata 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo T: 22 00 25 00 F: 22 00 25 01 post@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge.

resultat Innovasjon Noreg Akersgata 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo T: 22 00 25 00 F: 22 00 25 01 post@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge. Innovasjon Noreg Akersgata 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo T: 22 00 25 00 F: 22 00 25 01 post@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge.no 09viktige resultat Design og layout: Creuna Foto: Bjørn Jørgensen/Samfoto

Detaljer

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013 Velferdsstatens utfordringer Akademikerkonferansen 2013 Politisk plattform Regjeringen vil bygge sin politikk på sosialt ansvar og internasjonalt solidaritet. Regjeringen vil jobbe for å løfte mennesker

Detaljer

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Fotograf: Inger Elin Nes Hjelle Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon 1 «Det overordna målet med prosjektet

Detaljer