Offentlig journal 2006/ / PRS/TLS. Universitetssykehuset Nord-Norge HF 2007/ /2007 PRS/TS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal 2006/2921-5 20796/2007 12.09.2007 10.09.2007 PRS/TLS. Universitetssykehuset Nord-Norge HF 2007/3624-5 20799/2007 PRS/TS 11.09."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,U, Status: J,A nnhold: Lønnskrav U 2006/ / RS/TLS RS/EMH nnhold: Lønnskrav U 2007/ / RS/TS RS/EMH nnhold: VS: Vedr. adresse U 2006/ / RS/EMH RS/EMH Side: 1 av 38

2 nnhold: ERGO - oppsigelse U 2006/ / RS/AS Ergoterapiavdelingen RS/EMH nnhold: NMK - Vedr. lønnsopprykk, cv U 2006/ / RS/GLF RS/EMH nnhold: Uhell med endokirurgisk operasjonsinstrument Uhell med medisinsk teknisk utstyr. U 2007/ /2007 DR/MJH 052 Direktoratat for samfunnssikkerhet og beredskap DR/MF Side: 2 av 38

3 nnhold: SV: lønn 2006/ / RS/GLF RS/AS TE nnhold: SV: SV: Min løn - Kommentar fra 2007/ /2007 RS/TLS RS/EMH nnhold: 100 % fom / / RS/HT RS/HN TE Side: 3 av 38

4 nnhold: Avtalen omfatter vilkår knyttet til tilsettingsforh., øk.støtte, bindingstid 2006/ / RS/THE RS/TAA nnhold: Avtalen omfatter vilkår knyttet til tilsettingsforh., øk.støtte, bindingstid 2006/ / RS/THE RS/TAA nnhold: Avtalen omfatter vilkår knyttet til tilsettingsforh., øk.støtte, bindingstid 2006/ / RS/THE RS/TAA Side: 4 av 38

5 nnhold: Avtalen omfatter vilkår knyttet til tilsettingsforh., øk.støtte, bindingstid 2006/ / RS/THE RS/TAA nnhold: Avtalen omfatter vilkår knyttet til tilsettingsforh., øk.støtte, bindingstid 2006/ / RS/THE RS/TAA nnhold: Arbeidsavtale - Øvre Breivang barnehage 2007/ /2007 RS/GLF RS/KFK Side: 5 av 38

6 nnhold: Utbetalingsvedtak av (Vår ref: ) Refusjon poliklinikker 2006/ /2007 REG/FRKR 152 REG/FRKR nnhold: Lønn som seksjonsledende sykepleier 2006/ /2007 RS/R RS/HT TE nnhold: resisering vedr. tolking av samtykket til individuell plan i det psykiske helsevern Endring i psykisk helsevernlov og pasientrettighetsloven 2006/ / DR/CE 400 Sosial- og helsedirektoratet DR/CE Side: 6 av 38

7 nnhold: LKR - oppsigelse 2007/ / RS/THE RS/R nnhold: Xtra - arb.avtale, fast 2007/ / RS/AS RS/AS nnhold: - asientombud 2007/ / DR/AJS U Offvl 5a jf. Fvl DR/AJS TE asientombudet i Troms Side: 7 av 38

8 nnhold: - asientombud 2007/ / DR/AJS U Offvl 5a jf. Fvl asientombudet i Nordland DR/AJS nnhold: - NE 2007/ / DR/NOJ SK Offvl 5a/HL 21 jf DR/AJS TE Norsk asientskadeerstatning nnhold: - NE 2007/ / DR/ANDA SK Offvl 5a/HL 21 jf DR/AJS TE Norsk asientskadeerstatning Side: 8 av 38

9 nnhold: - forsikring Anmodning om kopi av journal - henvendelser fra advokater og forsikringsselskap (fom mars og ut 2007) Sak/dok nr: 2007/ Løpenr.: 20973/ DR/AJS U Offvl 5a jf. Fvl DR/AJS TE Europeiske reiseforsikring nnhold: - Forsikring Anmodning om kopi av journal - henvendelser fra advokater og forsikringsselskap (fom mars og ut 2007) Sak/dok nr: 2007/ Løpenr.: 20974/ DR/AJS U Offvl 5a jf. Fvl DR/AJS TE SpareBank 1 Livsforsikring AS nnhold: Tilbud leie hotellrom gjeldende i perioden Langtidsleie av hotellrom for polikliniske pasienter og pårørende i Tromsø, Harstad og Narvik 2007/ / DR/FSO 469 Breidablikk Gjestehus AS DR/FSO Side: 9 av 38

10 nnhold: KK - Arb.avt, vik 2007/ / RS/TLS RS/RAB nnhold: KK - Arb.avt, fast tilsetting 2007/ / RS/TLS RS/TLS nnhold: HEMA - Arb.avt, forlengelse 2007/ / RS/KFK RS/R Side: 10 av 38

11 nnhold: KL - vi viser til din søknad om pensjon fra KL 2006/ / RS/TLS RS/HJO KL Forsikring nnhold: KL - vi viser til din søknad om pensjon fra KL 2007/ / RS/BHH RS/HJO KL Forsikring nnhold: KL - vi viser til vårt brev med mld om at du ble innvilget / / RS/HJO RS/HJO KL Forsikring Side: 11 av 38

12 nnhold: KL - vi viser til tidligere korrespondanse vedr. din pensjon 2007/ / RS/TLS KL Forsikring RS/HJO nnhold: KL - vi viser til din søknad om pensjon fra KL. - Narvik 2007/ / RS/HJO RS/HJO KL Forsikring nnhold: KL - vi viser til tidl. korrespondanse vedr. din pensjon 2006/ / RS/HN RS/HJO KL Forsikring Side: 12 av 38

13 nnhold: KL - vi viser til mottatte oppl. ifbm revurdering av din pensjon 2006/ / RS/HJO RS/HJO KL Forsikring nnhold: AKUTT - Søkn. lønnet utd.perm 2006/ / RS/TLS RS/RAB nnhold: Vakt-sikkerhet-info - Sluttmelding, sjekkliste 2007/ / RS/AS RS/AS Side: 13 av 38

14 nnhold: HUD - nnplassering i kat. for leger under spes., autorisasjon 2007/ / RS/HN RS/HN TE nnhold: HEMA - Arb.avt, forlengelse 2007/ / RS/R RS/R nnhold: HJKR - Oppsigelse 2007/ / RS/HT RS/R Side: 14 av 38

15 nnhold: MED B - Oppsigelse 2007/ / RS/R RS/R nnhold: MED B - Søkn. perm, overføring av ferie 2007/ / RS/R RS/R TE nnhold: Sjekkliste 2007/ / RS/R RS/R Side: 15 av 38

16 nnhold: HJKR - Søkn. perm uten lønn 2007/ / RS/R RS/R TE nnhold: RTG - Lønnskompensasjon 2007/ / RS/AS RS/EMH nnhold: RTG - Lønnskompensasjon 2007/ / RS/KFK RS/EMH Side: 16 av 38

17 nnhold: Vedrørende utbedringstiltak ved blodbestrålingsanlegg Skjerpet krav til sikkerhet ved blodbestrålingsapparater - Tromsø 2007/ / DR/MJH 254 Statens strålevern DR/HAH nnhold: BARN - Arb.avtale 2007/ / RS/RAB RS/RAB nnhold: KOKK - Arb.avt, vik, taushetserklæring 2007/ / RS/AS RS/AS TE Side: 17 av 38

18 nnhold: KOKK - CV, attester, vitnemål 2007/ /2007 RS/AS RS/AS TE nnhold: REGNSKA - Arb.avt, fast., tilsetting i stilling 2007/ / RS/AS RS/AS nnhold: Søknadsstilling, CV 2007/ / RS/AS RS/AS Side: 18 av 38

19 nnhold: Velkomstbrev - Med.biokjemi 2007/ /2007 RS/GLF RS/KFK nnhold: Tilbud sykehusfendere Sykehusfendere 2007/ /2007 SDE/[Ufordelt] lexx AS SDE/[Ufordelt] nnhold: ferie etter foreldrepermisjon 2006/ /2007 RS/BHH RS/TLS TE Side: 19 av 38

20 nnhold: Geriatrisk - Sluttmelding 2007/ / RS/HMW RS/RAB nnhold: Geriatrisk - NSF kontigent 2007/ / RS/HMW Nors Sykepleierforbund RS/RAB nnhold: SV: 10SE TOS OSL 2007/ /2007 RS/TLS RS/EMH Side: 20 av 38

21 nnhold: NYRE - Søkn.lønnet utd.perm 2006/ / RS/R RS/R nnhold: NYRE - Søkn. lønnet utd.perm 2006/ / RS/R RS/R TE nnhold: NYRE - Søkn. lønnet utd.perm 2006/ / RS/R RS/R TE Side: 21 av 38

22 nnhold: NYRE - Søkn. lønnet utd.perm 2006/ / RS/R RS/R TE nnhold: ØNH - Vedr. helsesekretær 2006/ / RS/HJO RS/R nnhold: FALAB - vedr. bistillinger og evt. innlemmelse i statens pensjonskasse 2007/ / RS/SMV RS/SMV Side: 22 av 38

23 nnhold: FYSME - Arb.avt, tidsbegrenset tilsetting (lege i spesialisering) 2007/ / RS/RAB RS/RAB nnhold: SA - Arb.avt, fast tilsetting 2006/ / RS/TS RS/TS nnhold: SA - Arb.avt, forlengelse 2007/ / RS/TS RS/TS Side: 23 av 38

24 nnhold: HJERM - Arb.avt, midlertidig tilsetting 2007/ / RS/THE RS/R nnhold: STO - Arb.avt, midlertidig tilsetting 2007/ / RS/KAL RS/TS nnhold: STO - Arb.avt, vik 2006/ / RS/AAS RS/TS TE Side: 24 av 38

25 nnhold: STO - Arb.avt, vik 2007/ / RS/AAS RS/TS TE nnhold: STO - Arb.avt, vik 2006/ / RS/TS RS/TS TE nnhold: SA - Arb.avt, vik 2007/ / RS/AAS RS/TS TE Side: 25 av 38

26 nnhold: RUS - vitnemål, attester 2007/ /2007 RS/AAS RS/TS TE nnhold: RUS - Arb.avt, ekstrahjelp, taushetserklæring 2007/ / RS/AAS RS/AAS nnhold: HUD - Oppsigelse 2006/ / RS/HT RS/R Side: 26 av 38

27 nnhold: N - Søkn. perm, kurs 2006/ / RS/HMW RS/BLA nnhold: BARN - Søkn. omsorgsperm 2007/ / RS/THE RS/BLA nnhold: BARN - Søkn. lønnet utd.perm 2007/ / RS/HN RS/BLA Side: 27 av 38

28 nnhold: AS - Søkn. lønnet utd.perm 2007/ / RS/GLF RS/BLA nnhold: AS - Søkn.perm 2006/ / RS/AS RS/BLA nnhold: SA - Søkn. perm, kurs 2006/ / RS/TNY RS/BLA Side: 28 av 38

29 nnhold: A - Søkn. perm. uten lønn 2007/ / RS/VD RS/TS TE nnhold: TK - Søkn. velferdsperm 2007/ / RS/BLA RS/BLA nnhold: RUS - Søkn. velferdsperm / / RS/BHH RS/BLA Side: 29 av 38

30 nnhold: RUS - Søkn. velferdsperm / / RS/BHH RS/BHH nnhold: RUS - Søkn. velferdsperm 2007/ / RS/TNY RS/BLA nnhold: NEVR - Søkn. lønnet utd.perm 2007/ / RS/THE RS/BLA Side: 30 av 38

31 nnhold: GER - Søkn. perm uten lønn 2007/ / RS/HJO RS/RAB nnhold: HJERM - Søkn. perm 2006/ / RS/R RS/R TE nnhold: KK - Søkn. svangerskapsperm 2007/ / RS/RAB RS/BHH Side: 31 av 38

32 nnhold: AA - Søkn. utvidet svangerskapsperm 2006/ / RS/BHH RS/BHH nnhold: STO - Søkn. lønnet utd.perm 2006/ / RS/TNY RS/TS TE nnhold: AA - Søkn. perm, lesedager 2006/ / RS/TS RS/TS TE Side: 32 av 38

33 nnhold: STO - Søkn. perm, eksamen 2006/ / RS/TNY RS/BLA nnhold: Sikkerhetspost - Søkn. fars perm 2006/ / RS/TS RS/BHH nnhold: Sikkerhetspost B - Søkn. perm, flytting 2006/ / RS/TNY RS/BLA Side: 33 av 38

34 nnhold: RELS - Søkn.perm 20% 2007/ / RS/AS RS/AS nnhold: Spesialistgodkjenning 2006/ / RS/TNY RS/TS TE nnhold: STO - perm ifm tilvenning barn i barnehage 2007/ / RS/BLA RS/BLA Side: 34 av 38

35 nnhold: nvitasjon til GlaxoSmithKline Sykepleierforum 9. november Torunn Eriksen, Vera geland, Sigrid Ann Ringvall og Carla Fagerli nvitasjoner fra LM sendt ansatte ved UNN 2006/ / DR/KES 274 GlaxoSmithKline DR/MASV nnhold: Varsel om oppsigelse av overlegestilling 2006/ / DR/EBU DR/EBU nnhold: REHAB - oppsigelse 2006/ / RS/TNY RS/TS Side: 35 av 38

36 nnhold: SA - arb.avtale, forlengelse 2006/ / RS/TS RS/TS nnhold: NTENSV - arb.avtale, vik 2007/ / RS/RAB RS/RAB nnhold: Åsg. bh. - arb.avtale, fast 2007/ / RS/KFK RS/AS Side: 36 av 38

37 nnhold: Hjertemed - arb.avtale, forlengelse 2007/ / RS/HN RS/R nnhold: SA - kontrakt bindingstid 2006/ / RS/AAS RS/TS nnhold: Karakterutskrift 2006/ /2007 RS/TS RS/TS Side: 37 av 38

38 nnhold: Nyremed - oppsigelse 2006/ / RS/HT RS/R Side: 38 av 38

Offentlig journal. Pasientsak - NPE 2010/02828 - Endelig svar ***** ***** ***** ***** NPE sak 2010/02828 ***** ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Pasientsak - NPE 2010/02828 - Endelig svar ***** ***** ***** ***** NPE sak 2010/02828 ***** ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.4.2011-10.4.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.04.2011 nnhold: asientsak - NE 2010/02828 - Endelig svar ***** ***** ***** ***** NE sak 2010/02828 *****

Detaljer

Journaldato: 2.4.13, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.

Journaldato: 2.4.13, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.4.13, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 04.04.2013 nnhold: Fritak fra sikringskrav

Detaljer

Journaldato: 18.4.2011, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 15.04.2011.

Journaldato: 18.4.2011, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 15.04.2011. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.4.2011, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.04.2011 Tilbud arbeidsavtale Personalmappe ***** *****

Detaljer

Journaldato: 13.05.2015, Journalenhet: HBE - Helse Bergen HF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 28.04.2015. Klassering: OK/MOPP. Dok.

Journaldato: 13.05.2015, Journalenhet: HBE - Helse Bergen HF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 28.04.2015. Klassering: OK/MOPP. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: HBE -, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.05.2015 NE sak nr. 2015/00175 - Sakkyndig vurdering - ***** ***** ***** ***** NE sak nr. 2015/00175 2015/849-9

Detaljer

Offentlig journal. Innhenting av opplysninger. Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2012/798-8 22375/2013 KK/TKL 31.12.2013 20.12.

Offentlig journal. Innhenting av opplysninger. Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2012/798-8 22375/2013 KK/TKL 31.12.2013 20.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 31.12.2013 nnhenting av opplysninger Pasientsak 2012/798-8 22375/2013 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte:

Detaljer

Offentlig journal. Kopi av journal - ***** ***** ***** ***** ***** - Innsyn i journal/erklæring 2010/1050-3 7345/2010 18.05.2010 27.05.

Offentlig journal. Kopi av journal - ***** ***** ***** ***** ***** - Innsyn i journal/erklæring 2010/1050-3 7345/2010 18.05.2010 27.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.5.2010, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.05.2010 Kopi av journal - - nnsyn i journal/erklæring 2010/1050-3 7345/2010 Mottaker Oddrun nstebø Bruland Oppnemning

Detaljer

Dok.dato: 24.04.2009. Klassering: ***** KIR.OMR_MSJ/BRO. Dok.dato: 27.08.2009. Klassering: ***** ADM_MSJ/RIB. Dok.dato: 27.04.2009.

Dok.dato: 24.04.2009. Klassering: ***** KIR.OMR_MSJ/BRO. Dok.dato: 27.08.2009. Klassering: ***** ADM_MSJ/RIB. Dok.dato: 27.04.2009. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.7.2009-19.7.2009, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.08.2009 nnhold: Forespørsel om mulighet for å leie 20 % jordmortjeneste Samarbeid med Hattfjelldal kommune

Detaljer

Offentlig journal. Melding om nytt styre i Helgelandssykehuset HF. Mottaker Brønnøysundregistrene 2010/474-10 6938/2012 30.08.2012 07.09.

Offentlig journal. Melding om nytt styre i Helgelandssykehuset HF. Mottaker Brønnøysundregistrene 2010/474-10 6938/2012 30.08.2012 07.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.9.2012-9.9.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.09.2012 Melding om nytt styre i Brønnøysundregistrene 2010/474-10 6938/2012 30.08.2012 ADR_STAB/ES 011 Avs./mottaker:

Detaljer

Dok.dato: 25.03.2013. Klassering: ***** PSK/SEAL. Dok.dato: 25.03.2013. Klassering: FAG/ODBR1276. Dok.dato: 25.03.2013.

Dok.dato: 25.03.2013. Klassering: ***** PSK/SEAL. Dok.dato: 25.03.2013. Klassering: FAG/ODBR1276. Dok.dato: 25.03.2013. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.4.2013-2.4.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 03.04.2013 Fast tilsetjing - Arbeidsforhold 2013/1298-5 9158/2013 25.03.2013 HR-ERS/LASA1268 Offl. 23 første

Detaljer

Offentlig journal. Mulig foredragsholder fra foretaket. Foredrag 2009/681-8 1249/2010 MED.OMR_MSJ/TSP 12.03.2010 22.02.2010

Offentlig journal. Mulig foredragsholder fra foretaket. Foredrag 2009/681-8 1249/2010 MED.OMR_MSJ/TSP 12.03.2010 22.02.2010 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.3.2010-7.3.2010, Dokumenttype:,, Status: J,A 12.03.2010 Mulig foredragsholder fra foretaket Foredrag 2009/681-8 1249/2010 22.02.2010 MED.OMR_MSJ/TSP 274

Detaljer

Offentlig journal. Gjeld søknad om pensjon frå KLP Forsikring - ***** ***** ***** ***** ***** - Arbeidsforhold 2012/2568-1 13729/2012 HR-PERS/RAFA1279

Offentlig journal. Gjeld søknad om pensjon frå KLP Forsikring - ***** ***** ***** ***** ***** - Arbeidsforhold 2012/2568-1 13729/2012 HR-PERS/RAFA1279 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.9.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.09.2012 nnhold: Gjeld søknad om pensjon frå KL Forsikring - ***** ***** ***** ***** ***** - Arbeidsforhold 2012/2568-1

Detaljer

Offentlig journal. Utlysningstekst. Tilsetting ekstern utlysning - LIS 80% st, BUP, Volda 2014/495-3 2983/2014 10.02.2014 28.02.

Offentlig journal. Utlysningstekst. Tilsetting ekstern utlysning - LIS 80% st, BUP, Volda 2014/495-3 2983/2014 10.02.2014 28.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.2.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.03.2014 tlysningstekst Tilsetting ekstern utlysning - LS 80% st, B, Volda 2014/495-3 2983/2014 10.02.2014 Media

Detaljer

Offentlig journal. Vedørende manglende opplysninger - varsel om avslag på søknad. AMK-sentralen i Kirkenes - utbygging 2014/1368-5 10934/2014

Offentlig journal. Vedørende manglende opplysninger - varsel om avslag på søknad. AMK-sentralen i Kirkenes - utbygging 2014/1368-5 10934/2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.04.2015 Vedørende manglende opplysninger - varsel om avslag på søknad AMK-sentralen i Kirkenes - utbygging 2014/1368-5 10934/2014

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/00748-11 Vedtak om mobiltelefon - Personalmappe - Organisasjonsavdeling Dok. dato: 21.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Dok.dato: 20.08.2014. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 29.08.2014. Klassering: 423. Dok.dato: 11.09.2014. Klassering: 008.

Dok.dato: 20.08.2014. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 29.08.2014. Klassering: 423. Dok.dato: 11.09.2014. Klassering: 008. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/getdoc.aspx?jp_d=1092612&jp_... Side 1 av 26 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.9.2014, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet,

Detaljer

Offentlig journal. Etterinnmelding i KLP Forsikring, ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Arbeidsforhold 2013/5300-9 25358/2013 HR-PERS

Offentlig journal. Etterinnmelding i KLP Forsikring, ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Arbeidsforhold 2013/5300-9 25358/2013 HR-PERS Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.11.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.11.2013 nnhold: Etterinnmelding i KL Forsikring, - Arbeidsforhold 2013/5300-9 25358/2013 23.10.2013 Avs./mottaker:

Detaljer

Offentlig journal. Skademelding, erstatningssak 2010/02972 - ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Skademelding, erstatningssak 2010/02972 - ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.11.2010, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.11.2010 nnhold: Skademelding, erstatningssak 2010/02972 - - Erstatningssak 2010/02972 - Norsk asientskadeerstatning

Detaljer

Journaldato: 24.3.15, Journalenhet: jprs, sen, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 20.03.2015.

Journaldato: 24.3.15, Journalenhet: jprs, sen, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 20.03.2015. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.3.15, Journalenhet: jprs, sen, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Sametingsvalg 26.03.2015 Forespørsel om kopi av journal - ***** *****

Detaljer

Offentlig journal. Utkast til rapport; etablering av ambulerende tjenester i Vestfold- Radiologi, invitasjon til høring

Offentlig journal. Utkast til rapport; etablering av ambulerende tjenester i Vestfold- Radiologi, invitasjon til høring Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.11.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.11.2012 tkast til rapport; etablering av ambulerende tjenester i Vestfold- Radiologi, invitasjon til høring tkast

Detaljer

Journaldato: 31.3.15, Journalenhet: jprs, sen, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 26.03.2015.

Journaldato: 31.3.15, Journalenhet: jprs, sen, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 26.03.2015. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 31.3.15, Journalenhet: jprs, sen, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Sametingsvalg 07.04.2015 Svar, anmodning om opplysninger - ***** *****

Detaljer

Journaldato: 19.05.2015, Journalenhet: HBE - Helse Bergen HF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 08.05.2015. Klassering: SAS/KJKN. Dok.

Journaldato: 19.05.2015, Journalenhet: HBE - Helse Bergen HF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 08.05.2015. Klassering: SAS/KJKN. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: HBE -, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.06.2015 Svar på anmodning om kopi av journal - ***** ***** ***** ***** Kopi av journal 2015/5961-2 41009/2015

Detaljer

Journaldato: 3.6.2009, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 28.05.2009.

Journaldato: 3.6.2009, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 28.05.2009. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.6.2009, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 05.06.2009 Bytte av strålevernansvarlig ved niversitetssykehuset

Detaljer

Journaldato: 6.8.14, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 04.08.2014. Klassering: HJKIR/SKK

Journaldato: 6.8.14, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 04.08.2014. Klassering: HJKIR/SKK Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.8.14, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype:,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 08.08.2014 nnhold: Besvarelse fra behandlingssted ***** ***** ***** *****

Detaljer

Dok.dato: 02.06.2015. Klassering: FAG

Dok.dato: 02.06.2015. Klassering: FAG Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.6.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: per2 05.06.2015 Ytterligere opplysninger om forsikringssøker - ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****

Detaljer

Offentlig journal. Konsesjonstakst for gnr/bnr 79/2,12, 1/2 av 79/1. Diverse bekreftelser i landbruket 2011/1867-11 9424/2012 06.03.

Offentlig journal. Konsesjonstakst for gnr/bnr 79/2,12, 1/2 av 79/1. Diverse bekreftelser i landbruket 2011/1867-11 9424/2012 06.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.3.2012, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.03.2012 Konsesjonstakst for gnr/bnr 79/2,12, 1/2 av 79/1 Diverse bekreftelser i landbruket

Detaljer

Dok.dato: 26.03.2014. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 14.04.2014. Klassering: 302. Dok.dato: 16.04.2014. Klassering: 433.

Dok.dato: 26.03.2014. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 14.04.2014. Klassering: 302. Dok.dato: 16.04.2014. Klassering: 433. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/default/search.aspx?b_d=-105 Side 1 av 38 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet, Dokumenttype:,,

Detaljer

Offentlig journal. Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007. Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011 12.12.

Offentlig journal. Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007. Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011 12.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.8.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.08.2012 Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007 Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011

Detaljer

Offentlig journal. Vedr vedtak om stopp i arbeidsavklaringspenger. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/3066-14 4842/2014 13.02.

Offentlig journal. Vedr vedtak om stopp i arbeidsavklaringspenger. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/3066-14 4842/2014 13.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.04.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 05.05.2014 Vedr vedtak om stopp i arbeidsavklaringspenger Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** P 2012/3066-14

Detaljer

Offentlig journal. Besvarelse med journalopplysninger. Pasient - ***** ***** 2014/2509-2 16856/2014 02.10.2014 24.10.2014

Offentlig journal. Besvarelse med journalopplysninger. Pasient - ***** ***** 2014/2509-2 16856/2014 02.10.2014 24.10.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.12.2014 sient - 2014/2509-2 16856/2014 02.10.2014.off: Offl. 13 jfr. Fvl., helsepersl Norsk sientskadeerstatning Angående

Detaljer

Offentlig journal. Erstatningssak: 2011/00906 - ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** 2011/1235-5 10454/2011 27.04.2011 09.06.

Offentlig journal. Erstatningssak: 2011/00906 - ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** 2011/1235-5 10454/2011 27.04.2011 09.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.06.11, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.06.2011 Erstatningssak: 2011/00906 - ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** 2011/1235-5 10454/2011

Detaljer