Offentlig journal 2007/ / PRS/MEJ. Universitetssykehuset Nord-Norge HF 2006/ /2007 PRS/IRP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal 2007/5126-5 18819/2007 20.09.2007 16.08.2007 PRS/MEJ. Universitetssykehuset Nord-Norge HF 2006/2489-5 19626/2007 PRS/IRP 03.09."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,, Status: J,A nnhold: LØNNSTLLEGG FOR DREKTE ERSONALANSVAR 2007/ / RS/MEJ RS/MEJ nnhold: Foreldrepenger i forbindelse med fødsel - 80% dekningsgrad 2006/ / RS/R RS/KAL nnhold: 2007/ / RS/KFK RS/BHH Side: 1 av 85

2 nnhold: Endring i sengetall Hjertemed.avd. Rutiner for melding om endring av sengetall i DS 2007/ / DR/KES Johansen Ann Jorunn DR/ML nnhold: NNVLGET FORELDREENGER 80%, NST 2007/ / RS/BHH RS/BHH nnhold: Foreldrepenger i forbindelse med fødsel - 100% dekningsgrad 2006/ / RS/TLS RS/KAL Side: 2 av 85

3 nnhold: 1902/124/108 - tinglysing av skjøte øpå eiendommen 1902/124/108 - tinglysing av skjøte på eiendommen 2007/ / DR/TN 030 Statens kartverk eiendom DR/TN nnhold: Foreldrepenger i forbindelse med fødsel - 80% dekningsgrad 2006/ / RS/R RS/KAL nnhold: 2007/ / RS/TLS RS/BHH Side: 3 av 85

4 nnhold: Tilbud om stipend under permisjon for videreutdanning i kreftsykepleie ermisjon med lønn under videretudanning - sykepleiere Sak/dok nr: 2007/ Løpenr.: 19719/ RS/KFK 254 RS/BLA nnhold: NY KORRGERNG AV FORELDREENGER 100% 2006/ / RS/GLF RS/BHH nnhold: NY KORRGERNG Å FORELDREENGER 80% 2006/ / RS/BHH RS/BHH Side: 4 av 85

5 nnhold: Foreldrepenger i forbindelse med adopsjon - 80% dekningsgrad 2007/ / RS/KAL RS/KAL nnhold: Tilbud om stipend i forbindelse med videreutdanning i barnesykepleie 2007/ / RS/TLS RS/NOJ nnhold: Tilbud om stipend i forbindelse med videreutdanning i barnesykepleie 2006/ / RS/GLF RS/NOJ Side: 5 av 85

6 nnhold: Foreldrepenger i forbindelse med fødsel - 80% dekningsgrad 2006/ / RS/TNY RS/KAL nnhold: Fars permisjon i forbindelse med fødsel 2007/ / RS/KFK RS/KAL nnhold: Foreldrepenger i forbindelse med fødsel 2007/ / RS/KAL RS/KAL Side: 6 av 85

7 nnhold: Foreldrepenger i forbindelse med fødsel - 80% dekningsgrad 2006/ / RS/R RS/KAL nnhold: Vedr. lønnskrav 2006/ / RS/AAS RS/BLA nnhold: Søknad om personlig lønnsjustering 2007/ / RS/AAS RS/AAS Side: 7 av 85

8 nnhold: Anmodning om utvidelse av antall verneombud i ambulansetjenesten Verneombud Akuttmedisinsk avdeling 2007/ / AKTT/NK 254 AM AKTT/NK nnhold: SYK - lønnskrav 2007/ / RS/VD nntatt off het, jf RS/MEJ nnhold: ny NE-sak 2007/ / DR/ARL SK Offvl 5a/HL 21 jf Avdeling for hjerte, lunge og karkirurgi DR/ANDA Side: 8 av 85

9 nnhold: Avslag på stipend under videreutdanning i anestesisykepleie ermisjon med lønn under videretudanning - sykepleiere Sak/dok nr: 2007/ Løpenr.: 19946/ RS/KFK 254 RS/BLA nnhold: SKYLDG LØNN MARS - JL / / RS/RAB RS/BHH nnhold: Søknad om overflytting av student - videreutdanning i anestesisykepleie 2007/ / RS/BLA Høgskolen i Tromsø, Avd.for helsefag RS/BLA Side: 9 av 85

10 nnhold: 1 års sykemelding 2007/ / RS/HJO Offvl 5a jf. Fvl 13 RS/HJO nnhold: Bekreftelse lønn i 50% stilling 2006/ / RS/AAS RS/KAL nnhold: Bekreftelse på tilsettingsforhold 2006/ / RS/BHH RS/AAS Side: 10 av 85

11 nnhold: anmodning om kopi av journal 2007/ / DR/ARL SK Offvl 5a/HL 21 jf Nevrologisk avdeling DR/ANDA nnhold: 1 års sykemelding 2006/ / RS/GLF Offvl 5a jf. Fvl 13 RS/HJO nnhold: Brannsikkerhet - Haugenstykket Brannsikkerhet - Haugenstykket/Jonas Liesgt. 50 "Brakke 2" 2007/ / DR/LTH Tromsø kommune, Brann og reding DR/LTH Side: 11 av 85

12 nnhold: Overgang til VD 2007/ / RS/HT RS/HT TE nnhold: Overgang til VD 2007/ / RS/R RS/HT TE nnhold: Overgang til VD 2007/ / RS/R RS/HT TE Side: 12 av 85

13 nnhold: Overgang til VD 2007/ / RS/HN RS/HT TE nnhold: Driftsplan jul 2007 Drift 2006/ / /2007 DR/ML 251 DR/ML TE Roer Anna-Kathrine nnhold: VS: VS: ndervisningsplan medikamenthåndtering sykepleieutdanningen Høgskolen i Tromsø ndervisningsplan medikamenthåndtering sykepleieutdanningen Høgskolen i Tromsø 2007/ / DR/ML 551 DR/ML TE Lind Marit Side: 13 av 85

14 nnhold: VS: VS: ndervisningsplan medikamenthåndtering sykepleieutdanningen Høgskolen i Tromsø ndervisningsplan medikamenthåndtering sykepleieutdanningen Høgskolen i Tromsø 2007/ / DR/ML 551 DR/ML TE Lind Marit nnhold: VS: Vedrørende ambulandsebåt. Akuttberedskap NN Narvik 2007/ /2007 DR/KES 321 Trond M. Elsbak DR/FSO nnhold: Redusert stilling fra år 2006/ /2007 RS/AS RS/KFK TE Side: 14 av 85

15 nnhold: Husleiekontrakt ambulansestasjon i Burfjord - til underskrift og retur Lokaler til ambulansestasjoner NN 2006/ / DR/ER 325 DR/FSO B 65 Kvænangen kommune nnhold: Søknad om å bruke diagnoseregisteret ved NN for å rekruttere mulige informanter til forskningsprosjekt rosjekt 013/07: Alvorlig muskelsykdom, Sjeldne diagnoser 2007/ / DR/B 000 Sigurd Lindal og rene Lund, NMK DR/B nnhold: Stedfortreder for driftsleder fra / /2007 RS/AS RS/KFK TE Side: 15 av 85

16 nnhold: Konstituering som oversykepleier HD n 2007/ / RS/HN RS/HN TE nnhold: Forskningssykepleiere ved de medisinske avdelinger Forskningssykepleiere ved de medisinske avdelinger 2007/ / DR/MJH 219 niversitet i Tromsø, KM DR/AH nnhold: Søknad om prosjektmidler - ventetidsgaranti barn og ungdom rosjektmidler fra SHdir, barnehabilitering 2007/ / DR/KES 327 Helse Nord R BARN/BKH Side: 16 av 85

17 nnhold: - pasient 2006/ / DR/KES Offvl 5a jf. Fvl DR/KES TE nnhold: Regionstenteret for døvblinde Døvblindsenter i Nord-Norge 2006/ / DR/KES Helse- og omsorgsdepartementet DR/LTH nnhold: Døvblindesenteret i Nord-Norge - Regnskap 2006 Døvblindsenter i Nord-Norge 2006/ / DR/KES Helse- og omsorgsdepartementet DR/LTH Side: 17 av 85

18 nnhold: Døvblindesenteret i Nord-Norge - Regnskap for 2006 Døvblindsenter i Nord-Norge 2006/ / DR/KES Helse- og omsorgsdepartementet DR/LTH nnhold: 2007/ / DR/KES Offvl 5a jf. Fvl ORT/BECH-ORT TE nnhold: BK - vedr mekling 2006/ / RS/TLS Barne- og ungdomsklinikken RS/TLS Side: 18 av 85

19 nnhold: Overordnet samarbeidsavtale mellom NN og kommunene - høring Kommunene i Troms - samarbeidsorgan 2006/ / DR/KES 014 Bjarkøy kommune DR/AHH nnhold: Fristbrudd etter asientrettighetsloven Fristbrudd etter asientrettighetsloven 2006/ / DR/TM Offvl 5a jf. Fvl ORT/ODSO-ORT NAV asientformidling nnhold: Tiltak for barn av psykisk syke og rusmiddelavhengige foreldre - søknad St. prp. nr. 1 ( ) - midler til tiltak for barn av psykisk syke og rumiddelavhengige foreldre 2007/ / DR/MJH 330 DR/CE TE Helse Nord R Side: 19 av 85

20 nnhold: Rehab 2/Sør 1 - notat 2006/ / RS/TNY RS/AAS ost for rehab 2 v/ avd.spl. nnhold: - pasient 2007/ / DR/ANDA Offvl 5a jf. Fvl DR/KES TE nnhold: pasient 2007/ / DR/ANDA Offvl 5a jf. Fvl DR/KES TE Side: 20 av 85

21 nnhold: Søknad om redusert stlling 2006/ /2007 RS/AS RS/KFK TE nnhold: Ambulanse - søkn.perm. 2007/ / RS/RAB RS/BLA nnhold: Ambulanse - søkn.perm. 2007/ / RS/RAB RS/BLA Side: 21 av 85

22 nnhold: Ambulanse - søkn.perm.tillitsverv 2007/ / RS/RAB RS/BLA nnhold: Ambulanse - søkn.perm. flytting 2007/ / RS/HMW RS/BLA nnhold: Ambulanse - søkn.perm. 2007/ / RS/HMW RS/BLA Side: 22 av 85

23 nnhold: Ambulanse - søkn.perm. -vitne 2006/ / RS/HMW RS/BLA nnhold: Renhold - overf.av ferie til / / RS/KFK RS/KFK nnhold: Renhold - søkn.perm.tilv. i b.h. 2007/ / RS/RAB RS/BLA Side: 23 av 85

24 nnhold: Renhold - søkn.perm. flytting 2007/ / RS/BLA RS/BLA nnhold: Renhold - søkn.perm. 2006/ / RS/KFK RS/BLA nnhold: Basis TK - søkn.perm. tilpassing sfo 2007/ / RS/BLA RS/BLA Side: 24 av 85

25 nnhold: Basis TK - søkn.perm. første skoledag 2007/ / RS/BLA RS/BLA nnhold: ATA - fars perm.v/fødsel 2007/ / RS/BHH RS/BHH TE nnhold: NEVK - arb.avt. vik. 2006/ / RS/HN RS/HN Side: 25 av 85

26 nnhold: NEVK - arb.avt. forlengelse av 2007/ / RS/HN RS/HN nnhold: NEVK - arb.avt.vik. forlengels av 2007/ / RS/HT RS/HN nnhold: NEVK - arb.avt. mnd.lønn 2007/ / RS/HN RS/HN Side: 26 av 85

27 nnhold: GER - lønnsøkning for sommer 07, vitnemål (master) 2007/ /2007 RS/HMW RS/MEJ B 3 nnhold: GAKR - ferie uke / / RS/THE RS/TLS TE nnhold: REVM - innplassering i kategori for leger under spesialisering 2007/ / RS/HN RS/HN Side: 27 av 85

28 nnhold: ANEST - tilsettingsbrev 2007/ / RS/TLS RS/TLS TE Anestesi - intensiv nnhold: GAKR - arb.avt. vik. 2007/ / RS/HMW RS/TLS TE nnhold: reanal. - tilbud om ansettelse, søknaden 2006/ / RS/GLF RS/KFK reanalytisk Side: 28 av 85

29 nnhold: MEDGEN - vedr. min stilling som avd.overlege / avd.leder. 2006/ / RS/KFK DR/MJH nnhold: RTG - tilsetting i vik., søknaden 2007/ / RS/R RS/KFK nnhold: Nytt vikariat - endring av kostnadssted 2007/ /2007 RS/GLF RS/KFK Side: 29 av 85

30 nnhold: - Helsetilsynet 2007/ / DR/ANDA Offvl 5a jf. Fvl DR/KES TE Helsetilsynet i Troms nnhold: - Helsetilsynet 2007/ / DR/ANDA Offvl 5a jf. Fvl DR/ANDA TE Helsetilsynet i Troms nnhold: - pårørende 2007/ / DR/ANDA Offvl 5a jf. Fvl DR/ANDA TE Side: 30 av 85

31 nnhold: - pasient 2007/ / DR/AJS Offvl 5a jf. Fvl DR/KES TE nnhold: God Vakt!-kampanjen. Lukking av pålegg vedr oppgaver vs ressurser. Gjentatt vedtak om tvangsmulkt God Vakt - rapporten 2006/ / RS/HR 254 Arbeidstilsynet RS/HR nnhold: - NE 2007/ / DR/ANDA SK Offvl 5a/HL 21 jf DR/ANDA TE Ortopedisk avdeling Side: 31 av 85

32 nnhold: - NE 2007/ / DR/ANDA SK Offvl 5a/HL 21 jf DR/ANDA TE Ortopedisk avdeling nnhold: - advokat 2007/ / DR/ANDA Offvl 5a jf. Fvl DR/AJS TE Advokatfirma Liv Clemetsen & CO nnhold: ERS - KL 2007/ / RS/HJO RS/HJO TE KL Forsikring Side: 32 av 85

33 nnhold: Kultur - tilsettingsbrev, arb.avt., innstilling, søknaden 2007/ / RS/EMH RS/KFK nnhold: Kultur - CV 2007/ / RS/EMH RS/KFK nnhold: NAV - forhåndsgodkj. fra Tromsø trygd for antall dager m/omsorgspengetr 2006/ / RS/HN RS/BHH NAV Troms trygd Side: 33 av 85

34 nnhold: Lunge - søkn.perm.lønnet utd.perm. 2006/ / RS/R RS/BLA nnhold: Lunge - søkn.perm.lønnet utd.perm. 2007/ / RS/HT RS/BLA nnhold: BARN - søkn.perm.lønnet utd.perm. 2007/ / RS/RAB RS/BLA Side: 34 av 85

35 nnhold: GAME - søkn.perm.tillitsverv 2006/ / RS/R RS/BLA nnhold: Sør 2 - søkn.perm. 2007/ / RS/BLA RS/BLA nnhold: RO - søkn.perm. 2006/ / RS/HJO RS/AAS Side: 35 av 85

36 nnhold: BARN - søkn.perm.tilv.b.h. 2007/ / RS/ØH RS/BLA nnhold: SA - søkn.perm.lønnet utd.perm. 2006/ / RS/TS RS/AAS nnhold: R2 - søkn.perm. første skoledag 2007/ / RS/VD RS/AAS Side: 36 av 85

37 nnhold: NYRE - søkn.perm. 2006/ / RS/HN RS/HN nnhold: GER - søkn.perm.andre velf.grunner 2007/ / RS/BHH RS/BLA nnhold: AT - fars.perm.i forb. m/fødsel 2007/ / RS/KFK RS/KAL TE Side: 37 av 85

38 nnhold: AT - søkn.perm. 2006/ / RS/AS RS/BLA nnhold: Ambulanse - søkn.lønnet utd.perm. 2007/ / RS/HMW RS/TLS TE nnhold: Ambulanse - søkn.lønnet utd.perm. 2007/ / RS/HMW RS/TLS TE Side: 38 av 85

39 nnhold: RTG (lege)- tilsettingsbrev, søknaden 2006/ / RS/AS RS/KFK nnhold: RTG - tj. bevis, utskrift av NL 2006/ / RS/AS RS/KFK nnhold: KEF - tilbud om stilling, bekr., søknaden 2007/ / RS/HN RS/KFK Avd. for klinisk ernæring Side: 39 av 85

40 nnhold: ers. - søkn.perm. begravelse 2007/ / RS/GLF RS/BLA nnhold: STO - søkn.perm.begravelse 2007/ / RS/VD RS/AAS nnhold: Ambulanse - søkn.perm. 2007/ / RS/KAL RS/TLS TE Side: 40 av 85

41 nnhold: HJMED - søkn.perm. 2006/ / RS/HMW RS/HN nnhold: HJMED - søkn.perm. 2006/ / RS/HN RS/BLA TE nnhold: STO - søkn.perm. begravelse 2006/ / RS/TNY RS/BLA TE Side: 41 av 85

42 nnhold: nevrokir. - sjekkliste ( kom ikke sammen med sluttmeld.) 2006/ / RS/HT RS/HN nnhold: ØNH - sjekkliste (kom ikke sammen med noe sluttmeld.) 2006/ / RS/BHH RS/HN nnhold: nevrokir. - sjekkliste (kom ikke sammen med noen sluttmeld.) 2007/ / RS/HT RS/HN Side: 42 av 85

43 nnhold: SH-MT vedr. oppsigelse,brev av , brev av270707, NAV 2007/ / RS/HJO RS/AAS Senter for psykisk helse Midt-Troms nnhold: VS: ndervisningsplan medikamenthåndtering sykepleieutdanningen Høgskolen i Tromsø 2007/ /2007 DR/ML 551 DR/ML TE Lind Marit nnhold: HJKR - søkn.perm.begravelse 2006/ / RS/HN RS/BLA TE Side: 43 av 85

44 nnhold: FYSME - sluttmeld. 2007/ / RS/HMW RS/TLS TE nnhold: reanal. - arb.avt. vik., tilbud om ansettelse 2006/ / RS/GLF RS/KFK nnhold: reanal. - arb.avt. vik. 2007/ / RS/HMW RS/KFK Side: 44 av 85

45 nnhold: VD - søknad om overflytting til NN videreutd. operasjon 2007/ / RS/TAA RS/TAA nnhold: Stipendavtale 2006/ / RS/GLF RS/KFK nnhold: VD - vitnemål og attester 2007/ / RS/TAA RS/KFK Side: 45 av 85

46 nnhold: Sentralbord - tilsettingsbrev, innstilling 2007/ / RS/KFK RS/KFK nnhold: Sentralbord - vitnemål og attester 2007/ / RS/KFK RS/KFK nnhold: Levering fra Brønnøysundregistrene Brønnøysundregistrene - Firmaattest mv 2007/ / DR/ARL 011 Brønnøysundregistrene DR/ARL Side: 46 av 85

47 nnhold: Rapport fra Statens Helsetilsyn 8/ Tjenestetilbudt til mennesker med psykiske lidelser Rapport fra Statens Helsetilsyn - Tjenestetilbudt til mennesker med psykiske lidelser 2007/ / DR/CE 339 DR/CE TE Statens Helsetilsyn nnhold: Høring - forslag til regulering av barnevernets omsorgsansvar for enslige mindreårige asylsøkere i den første fasen etter ankomst til landet Høring - forslag til regulering av barnevernets omsorgsansvar for enslige mindreårige asylsøkere i den første fasen etter ankomst til landet 2007/ / DR/CE 008 DR/CE Barne- og likestillingsdepartementet nnhold: gruppeledertillegg 2007/ / RS/TLS RS/TLS TE Side: 47 av 85

48 nnhold: Sentralbord - taushetserkl. 2007/ / RS/KFK RS/KFK nnhold: NAV - unntak fra arb.giverper. 2007/ /2007 RS/KAL RS/KAL TE NAV Harstad trygd nnhold: B - vedr. anke på avslag om lønnsforhøyelse 2006/ / RS/RAB RS/THE Side: 48 av 85

49 nnhold: tilhører VD i intensivspl. - autorisasjon, vitnemål, attest 2007/ /2007 RS/BLA RS/KFK nnhold: B - attester og vitnemål 2007/ /2007 RS/AAS RS/AAS TE nnhold: Søknad om stipend - mastergradstud. i klinisk nevrologisk fysioterapi 2006/ / RS/HMW RS/TAA Side: 49 av 85

50 nnhold: AA - vedr. lønnstilbud 2006/ / RS/TNY RS/AAS B 10 nnhold: KK - autorisasjon jordmor 2007/ /2007 RS/TLS RS/TLS TE nnhold: ØNH - terminbekr. 2007/ /2007 RS/THE RS/KAL TE Side: 50 av 85

51 nnhold: BARN - avtale om utd.støtte og bindetid 2006/ / RS/HMW RS/TLS TE nnhold: KK - oppsigelse 2007/ / RS/TLS RS/TLS TE nnhold: KL - viser til mottatte oppl. i forb. med revurd. av din pensjon 2006/ / RS/HJO RS/HJO TE KL Forsikring Side: 51 av 85

52 nnhold: KL - viser til tidl. korrespondanse vedr. din pensjon 2007/ / RS/HJO RS/HJO TE KL Forsikring nnhold: KL - viser til mottatte opplysninger i forb. med revurd. av din pensjon 2006/ / RS/HJO RS/HJO TE KL Forsikring nnhold: STO - overf.ferie til / / RS/TS RS/AAS Side: 52 av 85

53 nnhold: KK - søkn.perm. kurs 2007/ /2007 RS/HMW RS/TLS TE nnhold: KK - arb.avt. vik. 2007/ / RS/HMW RS/TLS TE nnhold: NYREM - arb.avt. vik. 2007/ / RS/HT RS/HN Side: 53 av 85

54 nnhold: Åsg.b.h. - arb.avt.vik. 2007/ / RS/KFK RS/KFK nnhold: ANEST - arb.avt. vik. 2007/ / RS/HMW RS/TLS TE nnhold: HJMED - arb.avt. vik. 2006/ / RS/R RS/HN Side: 54 av 85

55 nnhold: HJKR - arb.avt. fast, mail om lønnskrav som innfris 2007/ / RS/HN RS/HN nnhold: Strim.b.h. - arb.avt. fast 2007/ / RS/BLA RS/KFK nnhold: NYREM - arb.avt. engasjem. 2007/ / RS/KFK RS/HN Side: 55 av 85

56 nnhold: LKR (lege)- arb.avt. vik. 2007/ / RS/THE RS/THE TE nnhold: Vedr. NN - rivatpraktiserende spesialister Hålogalandssykehuset 2006/ / DR/TM Offvl 6.2b 329 RS/MEJ TE Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange nnhold: - NE 2006/ / DR/NOJ SK Offvl 5a/HL 21 jf DR/AJS Norsk asientskadeerstatning Side: 56 av 85

57 nnhold: - NE 2007/ / DR/ANDA SK Offvl 5a/HL 21 jf DR/AJS TE Norsk asientskadeerstatning nnhold: - NE 2007/ / DR/ANDA SK Offvl 5a/HL 21 jf Norsk asientskadeerstatning DR/AJS nnhold: - NE 2006/ /2007 DR/NOJ SK Offvl 5a/HL 21 jf DR/AJS TE Norsk asientskadeerstatning Side: 57 av 85

58 nnhold: - NE 2007/ / DR/ANDA SK Offvl 5a/HL 21 jf DR/AJS TE Norsk asientskadeerstatning nnhold: - Forsikring 2007/ / ORT/SRJO-ORT Offvl 5a jf. Fvl ORT/ARSM-ORT TE Crawford & Company (Norway) as nnhold: - Forsikring Anmodning om kopi av journal - henvendelser fra advokater og forsikringsselskap (fom mars og ut 2007) Sak/dok nr: 2007/ Løpenr.: 20263/ DR/AJS Offvl 5a jf. Fvl DR/AJS Advokat Simon Kaarbø Side: 58 av 85

59 nnhold: - Forsikring Anmodning om kopi av journal - henvendelser fra advokater og forsikringsselskap (fom mars og ut 2007) Sak/dok nr: 2007/ Løpenr.: 20264/ DR/AJS Offvl 5a jf. Fvl DR/AJS Advokatfirmaet Bakke nnhold: - korr med FN-sambandet i Norge 2007/ / DR/ANDA Offvl 5a jf. Fvl DR/KES TE FN-Sambandet i Norge, Nord-Norge avdelingen nnhold: - pårørende 2007/ / DR/ANDA Offvl 5a jf. Fvl DR/ANDA Side: 59 av 85

60 nnhold: Vedlikeholdsplan legeskyss/ambulansebåten M/S Kjøpsvik LANB for og 2008 OSGELSE AV AVTALE 2007/ / ØAS/KNF 325 Brødrene Johansen Legekyss AS BA/KNF nnhold: Avtaøe om pasientransport landeveis mellom Evenes Bussreiser AS og NN Landverts pasienttransport 2006/ / BA/MAGO 416 Evenes Bussreiser AS BA/MAGO nnhold: AT - søkn.perm. u/lønn 2006/ / RS/GLF RS/KFK Side: 60 av 85

61 nnhold: SA - søkn.perm.begravelse 2006/ / RS/TS RS/BLA TE nnhold: RVTS - søkn.perm. 2006/ / RS/TNY RS/BLA TE nnhold: FK - søkn.perm. flytting 2007/ / RS/HT RS/BLA TE Side: 61 av 85

62 nnhold: HJKR - fars.perm.i forb. m/fødsel 2006/ / RS/HT RS/KAL TE nnhold: HJKR - søkn.perm.flytting 2006/ / RS/HT RS/BLA TE nnhold: HJKR - søkn.perm. første skoledag 2007/ / RS/HT RS/BLA TE Side: 62 av 85

63 nnhold: KK - søkn.perm. - utdanningsperm. 2007/ / RS/TLS RS/TLS TE nnhold: FK - søkn.perm.tillitsverv 2007/ / RS/TLS RS/KFK nnhold: HJKR - overf.ferie til / / RS/HT RS/HN Side: 63 av 85

64 nnhold: ORT (turnuslege) - søkn.perm.tilvenning b.h. 2007/ / RS/NOJ RS/NOJ nnhold: AT - forlengelse av perm. 2006/ /2007 RS/HJO RS/KFK atologisk hist.lab. nnhold: Strim.b.h. - søkn.perm. tillitsverv 2006/ / RS/GLF RS/KFK Side: 64 av 85

65 nnhold: MBR - søkn.perm. u/lønn 2006/ / RS/TNY RS/TLS TE nnhold: MBR - søkn.perm. u/lønn 2007/ / RS/TLS RS/TLS TE nnhold: Strim.b.h. - søkn.perm. tillitsverv 2006/ / RS/GLF RS/BLA TE Side: 65 av 85

66 nnhold: AA - søkn.perm.lønnet utd.perm. 2007/ / RS/TNY RS/BLA TE nnhold: AA - søkn.perm. 2007/ / RS/AAS RS/BLA TE nnhold: Nord 2 - søkn.perm.kurs 2006/ / RS/TS RS/BLA TE Side: 66 av 85

67 nnhold: AA - søkn.perm.lønnet utd.perm. 2006/ / RS/TNY RS/BLA TE nnhold: AA - søkn.perm.kurs 2007/ / RS/HT RS/BLA TE nnhold: mport/eksport av epikriser i Helse Nord mport/eksport av epikriser i Helse Nord 2007/ / DR/MJH 045 Helse Nord R DR/JANS Side: 67 av 85

68 nnhold: Endringer i Statistisk sentralbyrås abonnementsordning Statistisk sentralbyrås abonnementsordning 2007/ / DR/TOR 045 Statistisk sentralbyå DR/TOR nnhold: Vedrørende tilsynssak mot ambulansearbeidere i Oslo Tilsynssak ambulansearbeidere i Oslo 2007/ / DR/MJH 302 DR/MJH TE Akuttmedisinsk avdeling nnhold: Høringssvar - regional plan for barnehabilitering Høringsuttalelse: Samlet plan for barnehabilitering og viksenhabilitering Høringsfrist: , utvidet frist / / DR/MEBL 327 Fylkesmannen i Finnmark DR/MEBL Side: 68 av 85

69 nnhold: Orientering om pågående etterkontroll av de strafferettslige særreaksjonene Etterkontroll av de strafferettslige særreaksjonene 2007/ / DR/CE 337 tredningsgruppen for etterkontroll.. v/øystein Mæland DR/CE nnhold: - NE 2007/ / DR/ANDA SK Offvl 5a/HL 21 jf DR/AJS Norsk asientskadeerstatning nnhold: - Helsetilsynet 2007/ / DR/NOJ Offvl 5a jf. Fvl DR/AJS TE Senter for psykisk helse Ofoten Side: 69 av 85

70 nnhold: Oppfølging av R-styresak : Omstilling og tiltak Status Budsjett 2007 NN 2006/ / DR/ARL 120 Helse Nord R ØAS/JOLÆ nnhold: nvitasjon kveldsmøte : Jon Florholmen, Sandra Abrahamsen, Elisabeth Blomli nvitasjoner fra LM sendt ansatte ved NN 2006/ / DR/KES 274 DR/MASV TE Schering-lough AS nnhold: nvitasjon AO Ryggkurs i Davos 8-15 sept 2007: Roar Kloster nvitasjoner fra LM sendt ansatte ved NN 2006/ / DR/KES 274 DR/MASV TE Synthes AS Side: 70 av 85

71 nnhold: Kommentar til rapport fra inspeksjon Octapharma AS - rapport fra inspeksjon / / DR/MJH 024 DR/MJH TE Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin nnhold: - K / / DR/ANDA Offvl 5a jf. Fvl DR/AJS TE Mellomvegen Bo- og rehabilitering nnhold: - K / / DR/ANDA Offvl 5a jf. Fvl DR/AJS TE Mellomvegen Bo- og rehabilitering Side: 71 av 85

72 nnhold: - K / / DR/ANDA Offvl 5a jf. Fvl DR/AJS TE Mellovegen Bo- og rehabilitering nnhold: - K / / DR/ANDA Offvl 5a jf. Fvl DR/AJS TE Mellomvegen Bo- og rehabilitering nnhold: - Helsetilsynet 2007/ / DR/ANDA Offvl 5a jf. Fvl DR/AJS TE Avd for gastroenterologisk kirurgi Side: 72 av 85

73 nnhold: - NE 2007/ / DR/KES SK Offvl 5a/HL 21 jf DR/ANDA TE Avdeling for hjerte/lunge/kar kirurgi nnhold: Søknad innkjøp nytt digitalt kamera til ØNH Søknad innkjøp nytt digitalt kamera til ØNH 2007/ /2007 BA/ELWE 153 Øre-nese-hals v/ Ronald Andersen BA/ELWE nnhold: - NE 2007/ / DR/ANDA SK Offvl 5a/HL 21 jf DR/AJS TE Øre-nese-hals avdeling Side: 73 av 85

74 nnhold: - NE 2007/ / DR/ARL SK Offvl 5a/HL 21 jf DR/ANDA Øre-nese-hals avdeling nnhold: RS - per.meld., taushetserkl. 2007/ /2007 RS/AAS RS/AAS nnhold: RS - pers.meld., taushetserkl. 2007/ /2007 RS/AAS RS/AAS Side: 74 av 85

75 nnhold: Gyn - arb.avt. vik 2007/ / RS/TLS RS/TLS TE nnhold: Sør 2 - arb.av. vik. 2006/ / RS/TS RS/AAS nnhold: AA - arb.avt. forleng.av 2007/ / RS/TS RS/AAS Side: 75 av 85

76 nnhold: AA - arb.avt. forlengelse av 2007/ / RS/BHH RS/AAS nnhold: NEVK - arb.avt. fast 2007/ / RS/HMW RS/HN nnhold: DAKR - vedr. søknad om en fridag pr. mnd. m/lønn, søknaden 2007/ /2007 RS/THE Dagkir.avd. RS/K Side: 76 av 85

77 nnhold: HJMED - arb.avt. forlengelse av 2007/ / RS/HN RS/HN nnhold: GER - arb.avt. mnd.lønn, skriv om godskriving av ansiennitet 2007/ / RS/TLS RS/TLS nnhold: Sør 2 - arb.avt. vik. 2007/ / RS/TS RS/AAS Side: 77 av 85

78 nnhold: NST - arb.avt. fast 2006/ / RS/AS RS/KFK nnhold: nyremed avd? - arb.avt. ekstrahj. 2007/ /2007 RS/HN RS/HN nnhold: ANEST (lege) - arb.avt. midlertidig 2007/ / RS/THE RS/THE TE Side: 78 av 85

79 nnhold: ANEST - innplass. i kategori for leger under spesialisering 2007/ / RS/THE RS/THE TE nnhold: AA - arb.avt. ekstrahj. 2007/ /2007 RS/TLS RS/AAS nnhold: STO - arbeidsavtale for, ubekvemstillegg 2007/ / RS/AAS RS/AAS syk.senter for Tromsø og omegn Side: 79 av 85

80 nnhold: STO - arb.avtale for, ubekvemstillegg 2006/ / RS/TS RS/AAS syk.snter for Tromsø og omegn nnhold: Søknad om stipend og dekning av skolemateriell ved vid. i psyk.helsearbeid 2007/ /2007 RS/AAS RS/TAA nnhold: RS - søknad om lønnsforhøyelse 2006/ / RS/AAS RS/AAS B 9 Side: 80 av 85

81 nnhold: Sør 2 - arb.avt. vik. 2007/ / RS/TS RS/AAS nnhold: Stipendavtale - vud. i kreftsykepleie 2006/ / RS/TLS RS/KFK nnhold: Stipendavtale - vud i intensivspl. 2006/ / RS/RAB RS/KFK Side: 81 av 85

82 nnhold: Nord 2 - arb.avtale 2007/ / RS/VD RS/AAS nnhold: Kjøkken - arb.avtale ekstrahjelp 2007/ / RS/KFK RS/KFK nnhold: LKR - arb.avtale, vik 2007/ / RS/HN RS/THE TE Side: 82 av 85

83 nnhold: HSØK - Arb.avtale, vik 2006/ / RS/AS RS/KFK nnhold: FYSME - arb.avtale, fast 2007/ /2007 RS/THE RS/TLS TE nnhold: HJMED - arb.avtale, vik 2006/ / RS/HT RS/HN Side: 83 av 85

84 nnhold: HJMED - arb.avtale, vik 2007/ /2007 RS/AS RS/HN nnhold: RS - epostkorrespondanse 2007/ / RS/AAS RS/AAS nnhold: RS - autorisasjon, attester 2007/ /2007 RS/AAS RS/AAS Side: 84 av 85

85 nnhold: AVD? - vedr bistilling og evt innlemmelse i Statense pensjonskasse 2007/ /2007 RS/SMV RS/SMV Side: 85 av 85

Offentlig journal 2007/3311-6 21638/2007 DIR/PB 21.09.2007 17.09.2007. Universitetssykehuset Nord-Norge HF 2007/5722-1 21897/2007 19.09.

Offentlig journal 2007/3311-6 21638/2007 DIR/PB 21.09.2007 17.09.2007. Universitetssykehuset Nord-Norge HF 2007/5722-1 21897/2007 19.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.9.2007, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.09.2007 nnhold: Frist for tilbakemelding vedrørende lukking av avvik Kontroll av virksomhetens behandling av helseopplysninger

Detaljer

Offentlig journal 2006/2921-5 20796/2007 12.09.2007 10.09.2007 PRS/TLS. Universitetssykehuset Nord-Norge HF 2007/3624-5 20799/2007 PRS/TS 11.09.

Offentlig journal 2006/2921-5 20796/2007 12.09.2007 10.09.2007 PRS/TLS. Universitetssykehuset Nord-Norge HF 2007/3624-5 20799/2007 PRS/TS 11.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.9.2007, Dokumenttype:,U, Status: J,A 12.09.2007 nnhold: Lønnskrav U 2006/2921-5 20796/2007 10.09.2007 RS/TLS RS/EMH nnhold: Lønnskrav U 2007/3624-5 20799/2007

Detaljer

Journaldato: 28.9.2007, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A

Journaldato: 28.9.2007, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.9.2007, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype:,U, Status: J,A 12.10.2007 nnhold: Vedrørende tilsynsmyndighetenes områdeovervåkingsprosjekt

Detaljer

Journaldato: 9.10.2007, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 08.10.2007.

Journaldato: 9.10.2007, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 08.10.2007. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.10.2007, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype:,U, Status: J,A 12.10.2007 nnhold: STO - søkn.perm. u/lønn U 2006/3088-5

Detaljer

Journaldato: 3.10.2007, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 12.10.2007.

Journaldato: 3.10.2007, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 12.10.2007. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.10.2007, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 12.10.2007 nnhold: nnvilgelse av foreldrepenger ved fødsel

Detaljer

Journaldato: 4.10.2007, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 12.10.2007.

Journaldato: 4.10.2007, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 12.10.2007. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.10.2007, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 12.10.2007 nnhold: Oppfølgingsmøte med Direktør, Gastroenterologisk

Detaljer

Offentlig journal 2007/2204-1 7049/2007 06.09.2007 DIR/AH 19.03.2007. Universitetssykehuset Nord-Norge HF Håkvik Sanitetsforening v/eva Braseth

Offentlig journal 2007/2204-1 7049/2007 06.09.2007 DIR/AH 19.03.2007. Universitetssykehuset Nord-Norge HF Håkvik Sanitetsforening v/eva Braseth Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.9.2007, Dokumenttype:,U, Status: J,A 06.09.2007 nnhold: Donasjon til forskning Donasjon til forskning U 2007/2204-1 7049/2007 19.03.2007 DR/AH 153 Håkvik

Detaljer

Journaldato: 12.10.2007, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 05.10.2007.

Journaldato: 12.10.2007, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 05.10.2007. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.10.2007 nnhold: nnkalling til møte i Forskningsutvalg for psykiatri,

Detaljer

Journaldato: 1.10.2007, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 28.09.2007.

Journaldato: 1.10.2007, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 28.09.2007. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.10.2007, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 12.10.2007 nnhold: 1 års sykemelding 2006/522-3 23026/2007

Detaljer

Journaldato: 11.10.2007, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 10.10.2007.

Journaldato: 11.10.2007, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 10.10.2007. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 12.10.2007 nnhold: - klage på vedtak 2007/1140-5 24555/2007 DR/NOJ Offvl

Detaljer

Journaldato: 27.9.2007, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 25.09.2007.

Journaldato: 27.9.2007, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 25.09.2007. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.9.2007, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype:,U, Status: J,A 12.10.2007 nnhold: brev til Med B U 2007/3915-2 22676/2007

Detaljer

Journaldato: 13.12.2007, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 11.12.2007.

Journaldato: 13.12.2007, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 11.12.2007. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.01.2008 Teleortopediprosjektet Teleortopediprosjektet 2007/7369-2

Detaljer

Journaldato: 2.3.2012, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 01.03.2012.

Journaldato: 2.3.2012, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 01.03.2012. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.3.2012, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.03.2012 Forespørsel om fullstendig kopi av journal - *****

Detaljer

Journaldato: 6.6.12, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 24.05.2012.

Journaldato: 6.6.12, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 24.05.2012. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.6.12, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 08.06.2012 Takkebrev - svar til 5.kl. Vestre Jakobselv skole

Detaljer

Journaldato: 18.1.12, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 20.01.2012.

Journaldato: 18.1.12, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 20.01.2012. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.1.12, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.01.2012 Arbeidsavtale, vikariat ersonalmappe - ***** *****

Detaljer

Journaldato: 27.11.2007, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 26.11.2007.

Journaldato: 27.11.2007, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 26.11.2007. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 18.12.2007 nnhold: - uttalelse fra rådgivende lege 2007/1478-6 28860/2007

Detaljer

Journaldato: 20.11.2007, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 15.11.2007.

Journaldato: 20.11.2007, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 15.11.2007. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 18.12.2007 nnhold: Referat fra møte i overordnet samarbeidsorgan for

Detaljer

Offentlig journal 2006/451-2 1190/2006 24.09.2007 DIR/KES 14.11.2006. Universitetssykehuset Nord-Norge HF Abrahamsen Sandra 2006/68-5 1208/2006

Offentlig journal 2006/451-2 1190/2006 24.09.2007 DIR/KES 14.11.2006. Universitetssykehuset Nord-Norge HF Abrahamsen Sandra 2006/68-5 1208/2006 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.9.2007, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.09.2007 Stillingsstopp - gastromed søknader Stillingsstoppen - Gastromedisinsk avdeling 2006/451-2 1190/2006 14.11.2006

Detaljer

Journaldato: 10.05.12, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 23.04.2012.

Journaldato: 10.05.12, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 23.04.2012. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.05.12, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.05.2012 Arb.avt. midl. Sommervikar ersonalmappe - *****

Detaljer

Journaldato: 6.2.2012, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 01.02.2012.

Journaldato: 6.2.2012, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 01.02.2012. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.2.2012, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 08.02.2012 Rådet for psykisk helsevern for Tromsø og omegn

Detaljer

Journaldato: 13.6.2012, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 07.06.2012.

Journaldato: 13.6.2012, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 07.06.2012. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.6.2012, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.06.2012 Søknad om midler til økning av legeressurser og

Detaljer

Journaldato: 3.9.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 02.09.2008.

Journaldato: 3.9.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 02.09.2008. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.9.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 05.09.2008 nnhold: ndersøkelse om helseforetakenes arbeid med

Detaljer

Journaldato: 26.07.2012, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 24.07.2012.

Journaldato: 26.07.2012, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 24.07.2012. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.07.2012 Tilbud om arb.avtale - fast tilsetting - sykepleier ersonalmappe

Detaljer

Journaldato: 10.4.2012, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 04.04.2012.

Journaldato: 10.4.2012, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 04.04.2012. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.4.2012, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype:,U, Status: J,A 12.04.2012 nnhold: Tilbud arbeidsavtale - rammeavtale -

Detaljer

Journaldato: 22.10.2007, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 19.10.2007.

Journaldato: 22.10.2007, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 19.10.2007. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.11.2007 nnhold: VS: Ansattemedvirkning i budsjettarbeidet Budsjett

Detaljer

Journaldato: 13.4.2011, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 11.04.2011.

Journaldato: 13.4.2011, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 11.04.2011. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.4.2011, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.04.2011 Endring av foreldrepenger - 100% dekningsgrad ersonalmappe

Detaljer

Journaldato: 17.12.2007, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 14.12.2007.

Journaldato: 17.12.2007, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 14.12.2007. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.01.2008 nnhold: Svar - Søkn. perm ifbm utdanning 2007/1142-3 31295/2007

Detaljer

Journaldato: 7.2.2012, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 06.02.2012.

Journaldato: 7.2.2012, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 06.02.2012. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.2.2012, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.02.2012 Arbeidavtale, fast fom. 01.02.12 ersonalmappe *****

Detaljer

Journaldato: 11.4.12, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 29.03.2012.

Journaldato: 11.4.12, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 29.03.2012. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.4.12, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.04.2012 Rammeavtale 27.03.12-31.12.12 ersonalmappe *****

Detaljer

Journaldato: 8.2.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 07.02.2008.

Journaldato: 8.2.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 07.02.2008. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.2.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.03.2008 nnhold: Harstad helikopterplass- tilleggsinformasjon

Detaljer

Journaldato: 11.5.12, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 10.05.2012.

Journaldato: 11.5.12, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 10.05.2012. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.5.12, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.05.2012 Tilbud arbeidsavtale - Rammeavtale - Sykepleier ersonalmappe

Detaljer

Journaldato: 12.3.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 11.03.2008.

Journaldato: 12.3.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 11.03.2008. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.3.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 26.03.2008 Sammenføyning -av eiendomen gnr 124 bnr 86 og bnr

Detaljer

Journaldato: 26.3.2010, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 25.03.2010.

Journaldato: 26.3.2010, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 25.03.2010. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.3.2010, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.03.2010 nnvilgelse av foreldrepenger ved fødsel - 80% dekningsgrad

Detaljer

Offentlig journal. Prosjekt 0109: Tynnfibernevropati ved diabetes - en oppfølgingsstudie

Offentlig journal. Prosjekt 0109: Tynnfibernevropati ved diabetes - en oppfølgingsstudie Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.9.2008, Journalenhet: sen, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.09.2008 nnhold: Prosjekt 0109: Tynnfibernevropati ved diabetes - en oppfølgingsstudie Prosjekt

Detaljer

Journaldato: 5.5.2011, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 04.05.2011.

Journaldato: 5.5.2011, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 04.05.2011. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.5.2011, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.05.2011 Tilbud arbeidsavtale - ***** ***** ersonalmappe

Detaljer

Journaldato: 6.12.2007, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 04.12.2007.

Journaldato: 6.12.2007, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 04.12.2007. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.12.2007, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.01.2008 nnhold: nnkjøp av sentral makuleringsmaskin til

Detaljer

Journaldato: 7.2.11, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 04.02.2011.

Journaldato: 7.2.11, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 04.02.2011. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.2.11, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.02.2011 Medlemmer og varamedlemmer til Høgskolesamarbeidet

Detaljer

Journaldato: 24.7.2012, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 29.06.2012.

Journaldato: 24.7.2012, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 29.06.2012. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.7.2012, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 26.07.2012 Svar - takkebrev til 4. klasse - Skøelv skole,

Detaljer

Journaldato: 13.11.2007, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 14.06.2007.

Journaldato: 13.11.2007, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 14.06.2007. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 03.12.2007 nnhold: Skyss av helsepersonell med ambulansebåt- Refusjonskrav

Detaljer

Journaldato: 2.9.2011, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 01.09.2011.

Journaldato: 2.9.2011, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 01.09.2011. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.9.2011, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.09.2011 Anmodning om journalkopier ***** ***** ***** *****

Detaljer

Journaldato: 16.3.12, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 08.03.2012.

Journaldato: 16.3.12, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 08.03.2012. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.3.12, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.03.2012 Svar - Samhandlingsavvik innhenting av manglende

Detaljer

Journaldato: 19.2.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 18.02.2008.

Journaldato: 19.2.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 18.02.2008. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.2.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.03.2008 nnhold: 2007/7380-3 6159/2008 DR/AJS 434 Mottaker

Detaljer

Journaldato: 29.8.2011, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 26.08.2011.

Journaldato: 29.8.2011, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 26.08.2011. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.8.2011, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 31.08.2011 Vedr. arbeidsavtale - lønnskrav ersonalmappe -

Detaljer

Journaldato: 17.2.12, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A

Journaldato: 17.2.12, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.2.12, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.02.2012 Sluttrapport-/regnskap tilskudd kap. 0724.61 og 0783.61

Detaljer

Journaldato: 18.11.11, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 31.10.2011.

Journaldato: 18.11.11, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 31.10.2011. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.11.11, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.11.2011 Tilbud arb avtale - ***** ***** ersonalmappe *****

Detaljer

Journaldato: 9.4.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 31.08.2007.

Journaldato: 9.4.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 31.08.2007. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.4.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.04.2008 nnhold: Brannsikkerhet - Haugenstykket Brannsikkerhet

Detaljer

Journaldato: 01.06.11, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 02.03.2011.

Journaldato: 01.06.11, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 02.03.2011. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.06.11, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 03.06.2011 Tilbud arb.avtale ersonalmappe - ***** ***** *****

Detaljer

Journaldato: 12.10.2010, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 30.09.2010.

Journaldato: 12.10.2010, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 30.09.2010. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.10.2010 Ambulansestasjonen i Nordkjosbotn - oppsummering etter befaring

Detaljer

Journaldato: 6.3.2012, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 02.03.2012.

Journaldato: 6.3.2012, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 02.03.2012. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.3.2012, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 08.03.2012 Arb.avt.midl. 26.03.12-26.08.12 ersonalmappe - *****

Detaljer

Journaldato: 6.11.2007, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 02.11.2007.

Journaldato: 6.11.2007, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 02.11.2007. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.11.2007, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.11.2007 nnhold: 2006/256-9 26745/2007 02.11.2007 DR/NOJ

Detaljer

Journaldato: 05.01.2012, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 10.06.2011.

Journaldato: 05.01.2012, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 10.06.2011. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.01.2012 Tilbud arb.avtale - ***** ***** ersonalmappe ***** *****

Detaljer

Journaldato: 4.1.12, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 01.09.2011.

Journaldato: 4.1.12, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 01.09.2011. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.1.12, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.01.2012 Tilbud om utdanningsavtale - Kreftsykepleie ersonalmappe

Detaljer

Journaldato: 2.11.2007, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 31.10.2007.

Journaldato: 2.11.2007, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 31.10.2007. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.11.2007, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.11.2007 nnhold: Virksomhetsbeskrivelse - Senter for Psykisk

Detaljer

Journaldato: 8.5.2012, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 07.05.2012.

Journaldato: 8.5.2012, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 07.05.2012. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.5.2012, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.05.2012 Oversendelse av journalkopier til NE - ***** *****

Detaljer

Journaldato: 27.6.11, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 03.05.2011.

Journaldato: 27.6.11, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 03.05.2011. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.6.11, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 29.06.2011 Bekreftelse på deltakelse i Fagkonferanse om nevromuskulære

Detaljer

Journaldato: 19.11.08, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 10.11.2008.

Journaldato: 19.11.08, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 10.11.2008. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.11.08, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.11.2008 Lokalsykehusstrategi - prosjektgruppe Lokalsykehusprosjektet

Detaljer

Journaldato: 15.5.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 14.05.2008.

Journaldato: 15.5.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 14.05.2008. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.5.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.05.2008 nnhold: Overføring av noen pasientgrupper knyttet

Detaljer

Journaldato: 21.5.12, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 29.03.2012.

Journaldato: 21.5.12, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 29.03.2012. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.5.12, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.05.2012 Ledig stilling - Sykepleier, rehaben - internt Annonser

Detaljer

Journaldato: 15.3.2011, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 14.03.2011.

Journaldato: 15.3.2011, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 14.03.2011. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.3.2011, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 17.03.2011 Tilbud arbeidsavtale - ***** ***** ersonalmappe

Detaljer

Journaldato: 22.2.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 21.02.2008.

Journaldato: 22.2.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 21.02.2008. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.2.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype:,U, Status: J,A 10.03.2008 nnhold: Oppsigelse av leieforhold ***** Privatpraktiserende

Detaljer

Journaldato: 4.4.2012, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 20.03.2012.

Journaldato: 4.4.2012, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 20.03.2012. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.4.2012, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.04.2012 rivatpraktiserende spesialister i fødselshjelp og

Detaljer

Journaldato: 20.11.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 19.06.2008.

Journaldato: 20.11.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 19.06.2008. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.11.2008 nvitasjon til høring - videreutdanning i psykisk helsearbeid

Detaljer

Journaldato: 18.12.2007, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 30.04.2007.

Journaldato: 18.12.2007, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 30.04.2007. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.01.2008 nnhold: LMS-P.pdf Stimuleringsmidler til fagutvikling og

Detaljer

Journaldato: 11.05.11, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 09.05.2011.

Journaldato: 11.05.11, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 09.05.2011. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.05.11, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.05.2011 Tilbud arb avtale, ***** ***** ***** ersonalmappe

Detaljer

Journaldato: 11.11.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 07.09.2007.

Journaldato: 11.11.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 07.09.2007. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype:,U, Status: J,A 13.11.2008 nnhold: Orientering om pågående etterkontroll av de strafferettslige

Detaljer

Journaldato: 18.11.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 17.11.2008.

Journaldato: 18.11.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 17.11.2008. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.11.2008 Faktura 801728 Gjestepasientoppgjør fra Haukeland hotell

Detaljer

Journaldato: 9.2.2010, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 05.02.2010.

Journaldato: 9.2.2010, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 05.02.2010. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.2.2010, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.02.2010 Søknad om permisjon med lønn Personalmappe *****

Detaljer

Journaldato: 14.9.2011, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 12.09.2011.

Journaldato: 14.9.2011, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 12.09.2011. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.9.2011, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.09.2011 tdanning av gynekologer i Helse Nord Brukerutvalget

Detaljer

Journaldato: 12.10.11, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 10.10.2011.

Journaldato: 12.10.11, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 10.10.2011. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.10.11, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.10.2011 Oversendelse av journalnotater - ***** ***** *****

Detaljer

Journaldato: 28.9.2010, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 07.07.2010.

Journaldato: 28.9.2010, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 07.07.2010. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.9.2010, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.09.2010 Svar Samhandlingsavvik Ortop.avd. - mangelfull

Detaljer

Journaldato: 22.3.2011, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 21.03.2011.

Journaldato: 22.3.2011, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 21.03.2011. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.3.2011, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.03.2011 TA - søknad om spesialergoterapeut ersonalmappe

Detaljer

Journaldato: 28.03.2011, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 25.03.2011.

Journaldato: 28.03.2011, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 25.03.2011. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.03.2011 nnhold: Tilbud om arbeidsavtale - ***** ***** ersonalmappe

Detaljer

Journaldato: 27.12.2007, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 21.12.2007.

Journaldato: 27.12.2007, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 21.12.2007. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.01.2008 nnhold: Årsoppgjørsbrev Årsoppgjøret for 2007 2007/7667-1

Detaljer

Journaldato: 22.7.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 20.02.2008.

Journaldato: 22.7.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 20.02.2008. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.7.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.07.2008 nnhold: Bruk av svømmebasseng ved døvblindsenteret

Detaljer

Journaldato: 20.8.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 31.07.2008.

Journaldato: 20.8.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 31.07.2008. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.8.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.08.2008 nnhold: Tromsø - NN's utleieboliger varsling om

Detaljer

Journaldato: 5.10.11, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 04.10.2011.

Journaldato: 5.10.11, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 04.10.2011. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.10.11, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.10.2011 Foreldrepenger ved fødsel, dekningsgrad 80%. ersonalmappe

Detaljer

Journaldato: 8.11.2010, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 04.11.2010.

Journaldato: 8.11.2010, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 04.11.2010. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.11.2010, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.11.2010 Anmodning om operasjon/rekonstruksjon av bukvegg

Detaljer

Journaldato: 23.7.2012, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 19.07.2012.

Journaldato: 23.7.2012, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 19.07.2012. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.7.2012, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 25.07.2012 Tilbud - Arbeidsavtale - midlertidig - Sykepleier

Detaljer

Journaldato: 27.02.09, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 26.02.2009.

Journaldato: 27.02.09, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 26.02.2009. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.02.09, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 03.03.2009 Journalopplysninger ***** ***** ***** ***** Pasientsak

Detaljer

Journaldato: 21.4.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 17.04.2008.

Journaldato: 21.4.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 17.04.2008. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.4.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.04.2008 Vedr. vurdering om avvikling av arbeidsforhold

Detaljer

Journaldato: 8.11.2011, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 03.11.2011.

Journaldato: 8.11.2011, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 03.11.2011. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.11.2011, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.11.2011 Statusmelding fra arbeidet med NN LS kravspesifikasjon

Detaljer

Journaldato: 18.8.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 14.08.2008.

Journaldato: 18.8.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 14.08.2008. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.8.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.08.2008 nnhold: Retur av dokumenter - gnr 39 bnr 1322 Narvik

Detaljer

Journaldato: 7.11.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 19.06.2007.

Journaldato: 7.11.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 19.06.2007. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.11.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.11.2008 Bruker 1990 NN 2. termin 2007 - feil kommunenummer

Detaljer

Journaldato: 25.10.2007, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 23.10.2007.

Journaldato: 25.10.2007, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 23.10.2007. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.11.2007 nnhold: NN /Narvik sykehus: Overdragelse av virksomhet -

Detaljer

Journaldato: 18.1.2010, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 15.01.2010.

Journaldato: 18.1.2010, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 15.01.2010. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.1.2010, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype:,U, Status: J,A 20.01.2010 nnhold: Ambulansestasjonen i Sørreisa Kutt i

Detaljer

Journaldato: 05.04.11, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 04.04.2011.

Journaldato: 05.04.11, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 04.04.2011. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.04.11, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.04.2011 Tllbud arbeidsavtale ersonalmappe - ***** *****

Detaljer

Journaldato: 15.6.2011, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 14.06.2011.

Journaldato: 15.6.2011, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 14.06.2011. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.6.2011, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 17.06.2011 Tilbud arbeidsavtale - ***** ***** ersonalmappe

Detaljer

Journaldato: 1.3.12, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 07.02.2012.

Journaldato: 1.3.12, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 07.02.2012. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.3.12, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 05.03.2012 Ad: Anbudskonkurranse for rammeavtaler på levering

Detaljer

Journaldato: 16.7.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 15.07.2008.

Journaldato: 16.7.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 15.07.2008. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.7.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype:,U, Status: J,A 18.07.2008 nnhold: Vedr. refusjon av reise og oppholdsutgifter

Detaljer

Offentlig journal. Ad. Vefsn kommune bruk av Obs.-senger og sykehusets ressurser. Avtaler med Vefsn kommune MSJ 2010/468-9 5118/2012 24.07.

Offentlig journal. Ad. Vefsn kommune bruk av Obs.-senger og sykehusets ressurser. Avtaler med Vefsn kommune MSJ 2010/468-9 5118/2012 24.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.7.2012-29.7.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.08.2012 nnhold: Ad. Vefsn kommune bruk av Obs.-senger og sykehusets ressurser Avtaler med Vefsn kommune

Detaljer

Journaldato: 30.9.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 22.09.2008.

Journaldato: 30.9.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 22.09.2008. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.9.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.10.2008 forsikring Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2008/1740-6

Detaljer

Journaldato: 5.9.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A

Journaldato: 5.9.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.9.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.09.2008 Navneendring på andeler i Harstad boligbyggelag

Detaljer

Journaldato: 23.12.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 19.12.2008.

Journaldato: 23.12.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 19.12.2008. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.12.2008 Oppsigelse - tilbud om ny stilling Personalmappe ***** *****

Detaljer

Journaldato: 7.9.2009, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 04.09.2009.

Journaldato: 7.9.2009, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 04.09.2009. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.9.2009, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.09.2009 nnhold: NNVLGET FORELDREPENGER Personalmappe *****

Detaljer

Journaldato: 11.4.2011, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 07.04.2011.

Journaldato: 11.4.2011, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 07.04.2011. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.4.2011, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.04.2011 Foreldrepenger/fedrekvote ved adopsjon - 80% dekningsgrad

Detaljer

Journaldato: 3.7.12, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 19.06.2012.

Journaldato: 3.7.12, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 19.06.2012. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.7.12, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 05.07.2012 Arbeidsavtale, midlertidig ersonalmappe - ***** *****

Detaljer

Journaldato: 6.4.2011, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A

Journaldato: 6.4.2011, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.4.2011, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 08.04.2011 Arbeid med implementering av kvalifikasjonsrammeverket,

Detaljer

Journaldato: 19.5.2010, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 18.05.2010.

Journaldato: 19.5.2010, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 18.05.2010. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.5.2010, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.05.2010 Databehandleravtale mellom NN og Consolidate AS

Detaljer

Journaldato: 10.11.11, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 09.11.2011.

Journaldato: 10.11.11, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 09.11.2011. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.11.11, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.11.2011 Tilbud arb avtale - ***** ***** ersonalmappe - *****

Detaljer

Journaldato: 25.2.2011, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 24.02.2011.

Journaldato: 25.2.2011, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 24.02.2011. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.2.2011, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 01.03.2011 nnhold: Tilbud arbeidsavtale ***** ***** *****

Detaljer