Journaldato: , Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Journaldato: 1.10.2007, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 28.09.2007."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A nnhold: 1 års sykemelding 2006/ /2007 RS/TNY Offvl 5a jf. Fvl 13 ***** RS/HJO nnhold: Endring av innvilget foreldrepermisjon 100%. 2007/ /2007 RS/KAL ***** RS/ØH nnhold: Endring av foreldrepenger i forbindelse med fødsel - 100% dekningsgrad. ***** 2006/ /2007 RS/R ***** RS/ØH Side: 1 av 44

2 nnhold: Avtale om pasienttransport - oppfyllelse av kontraktsforpliktelse i Tromsø Avtale om pasienttransport - oppfyllelse av kontraktsforpliktelse i Tromsø 2007/ /2007 ØAS/MAGO 416 Troms Taxi AS ØAS/MAGO nnhold: Oppsigelse av avtale med NSD ersonvernombudsordningen - avtale med Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste 2007/ /2007 DR/KES 000 Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste DR/AH nnhold: 1 års sykemelding ***** 2006/ /2007 RS/HMW Offvl 5a jf. Fvl 13 ***** RS/HJO Side: 2 av 44

3 nnhold: Endring av foreldrepenger i forbindelse med fødsel - 100% dekningsgrad. 2006/ /2007 RS/TLS ***** RS/ØH nnhold: 1 års sykemelding 2007/ /2007 RS/HJO Offvl 5a jf. Fvl 13 ***** RS/HJO nnhold: 1 års sykemelding 2007/ /2007 RS/RAB Offvl 5a jf. Fvl 13 ***** RS/HJO Side: 3 av 44

4 nnhold: oppfølging av K / / DR/ANDA SK Offvl 5a/HL 21 jf Anestesiavdelingen DR/ANDA nnhold: oppfølging av K / / DR/ARL SK Offvl 5a/HL 21 jf Kvinneklinikken DR/ANDA nnhold: ***** oppfølging av K-2448 ***** 2007/ / DR/ANDA SK Offvl 5a/HL 21 jf Radiologisk avdeling DR/ANDA Side: 4 av 44

5 nnhold: ***** Brev til Kvineklinikken ***** ***** 2007/ / DR/NOJ SK Offvl 5a/HL 21 jf Kvinneklinikken DR/ANDA nnhold: ***** brev til Avdeling for hjerte, lunge og karkirurgi ***** 2007/ / DR/NOJ SK Offvl 5a/HL 21 jf Avdeling for hjerte, lunge og karkirurgi DR/ANDA nnhold: Oppfølging av medhold, NE 2007/ / DR/NOJ SK Offvl 5a/HL 21 jf Ortopedisk avdeling DR/ANDA Side: 5 av 44

6 nnhold: oppfølging av K / / DR/ANDA SK Offvl 5a/HL 21 jf Allmenpsykiatrisk avdeling DR/ANDA nnhold: Nytt digitalt nødnett - risliste for bruk av nettet Nytt digitalt nødnett 2007/ /2007 DR/KES 004 Trond M. Elsbak DR/MJH nnhold: Stopp deler av lønn - ***** 2007/ /2007 RS/HJO RS/AS TE Side: 6 av 44

7 nnhold: SV: Vedr. ***** ***** 2006/ /2007 RS/TS RS/THE TE nnhold: ANEST - CV 2007/ /2007 RS/HMW ***** RS/HMW nnhold: ANEST - CV, attester ***** 2007/ / RS/MCA ***** RS/HMW Side: 7 av 44

8 nnhold: HJKR - Arb.avt. vik, jobbsøknad 2007/ / RS/TS RS/R TE nnhold: ANEST - Søkn. perm, overføring av ferie(mangler underskrift av avd.leder) 2006/ / RS/THE RS/HMW TE nnhold: ANEST - Søkn.perm, overføring av ferie 2006/ / RS/THE ***** RS/THE Side: 8 av 44

9 nnhold: ***** - K 2448 ***** 2007/ / DR/AJS Offvl 5a jf. Fvl DR/AJS Medisinsk avdeling NN Narvik nnhold: - K / / DR/AJS Offvl 5a jf. Fvl DR/AJS Medisinsk avdeling NN Narvik nnhold: - K / / DR/AJS Offvl 5a jf. Fvl DR/AJS Medisinsk avdeling NN Narvik Side: 9 av 44

10 nnhold: Oppsigelse 2007/ /2007 RS/TS RS/VD TE nnhold: Forespørsel om oppdrag som rettsoppnevnt sakkyndig Rettsoppnevnt sakkynding 2007/ /2007 ORT/ARSM-ORT 423 Advokatene Kvarsnes, Hanse & Blomsø ORT/[fordelt] nnhold: - anmodning om spesialisterklæring 2007/ /2007 ORT/[fordelt] Offvl 5a jf. Fvl SpareBank 1 Livsforsikring AS ORT/[fordelt] Side: 10 av 44

11 nnhold: - forsikring Anmodning om kopi av journal - henvendelser fra advokater og forsikringsselskap (fom mars og ut 2007) Sak/dok nr: 2007/ Løpenr.: 23311/2007 DR/AJS Offvl 5a jf. Fvl TrygVesta Forskring ORT/ARSM-ORT nnhold: STO - Søkn. perm, opplæring tillitsverv 2006/ / RS/TS RS/BLA nnhold: STO - Søkn. perm, opplæring tillitsverv 2006/ / RS/TS RS/TS Side: 11 av 44

12 nnhold: STO - Søkn. opplæring for tillitsverv 2006/ / RS/TS RS/TS nnhold: STO - Søkn. perm, velferd 2006/ / RS/EMH RS/BLA nnhold: Kløvertun - Søkn. perm 2006/ / RS/TNY ***** RS/TNY Side: 12 av 44

13 nnhold: STO - Søkn.perm, velferd 2006/ / RS/AAS RS/BLA nnhold: SH-MT - Søkn. omsorgsperm ***** 2007/ / RS/VD RS/BLA nnhold: STO - Søkn. perm, velferd 2006/ / RS/TNY RS/BLA Side: 13 av 44

14 nnhold: STO - Søkn. perm, velferd ***** 2006/ / RS/TS RS/BLA nnhold: SH-MT - Søkn. perm, velferd ***** 2006/ /2007 RS/TS RS/VD TE nnhold: Avd? - Søkn. perm, velferd ***** 2007/ / RS/TS RS/BLA Side: 14 av 44

15 nnhold: SH-MT - Søkn. perm, velferd ***** 2006/ / RS/TNY RS/BLA nnhold: SA - Arb.avt 2006/ / RS/ØH RS/VD nnhold: SA - Arb.avt 2006/ / RS/ØH ***** RS/ØH Side: 15 av 44

16 nnhold: STO FAGTV SYKELEER ***** 2007/ /2007 RS/TLS RS/TLS TE nnhold: ttalelse på utkast til mandat Brukerutvalget for pasienter og pårørende 2006/ /2007 DR/MF 402 Hilde Linaker DR/HEAN nnhold: 100% st fom / /2007 RS/TLS RS/TLS TE Side: 16 av 44

17 nnhold: ***** ***** 2007/ /2007 ORT/[fordelt] Offvl 5a jf. Fvl ***** ORT/[fordelt] nnhold: KK - Søkn. utv sv.skapsperm. uten lønn (rettelse dok.5) 2006/ / RS/ØH ***** RS/ØH nnhold: B - Søkn. perm, velferd 2006/ / RS/TS RS/BLA Side: 17 av 44

18 nnhold: KK - Søkn. lønnet utd.perm 2007/ / RS/RAB RS/BLA nnhold: KK - Søkn. perm, tilvenning bhg 2007/ / RS/TLS RS/BLA nnhold: KK - Søkn. perm, overføring ferie 2007/ / RS/HMW RS/MCA TE Side: 18 av 44

19 nnhold: KK - Søkn. perm, tillitsverv 2007/ / RS/HMW RS/HMW TE nnhold: NYREM - Søkn. lønnet utd.perm 2007/ / RS/R RS/BLA nnhold: NYREM - Søkn. perm, opplæring tillitsverv ***** 2007/ / RS/HN RS/BLA Side: 19 av 44

20 nnhold: Koordinering og gjennomføring (Shdirs) Oppdragsavtale 2007/ / NST/GHRO-NST 011 Tone Bringedal NST/GHRO-NST nnhold: RTG - sv.perm., terminbekr. 2007/ / RS/KFK ***** RS/ØH nnhold: Oppdragsbeskrivelse Oppdragsavtale 2007/ / NST/GHRO-NST 011 Kjersti H. Engeseth NST/GHRO-NST Side: 20 av 44

21 nnhold: - pasient 2007/ /2007 DR/AJS Offvl 5a jf. Fvl DR/KES nnhold: - NE 2007/ /2007 DR/ANDA SK Offvl 5a/HL 21 jf DR/AJS Norsk asientskadeerstatning nnhold: ***** - NE ***** 2006/ /2007 DR/NOJ SK Offvl 5a/HL 21 jf. 23 DR/AJS Norsk asientskadeerstatning Side: 21 av 44

22 nnhold: - NE 2007/ /2007 DR/ANDA SK Offvl 5a/HL 21 jf DR/AJS Norsk asientskadeerstatning nnhold: - NE Nordlandssykehuset NE-sak annet sykehus - journalopplysninger 2006/ /2007 DR/NOJ SK Offvl 5a/HL 21 jf DR/AJS Norsk asientskadeerstatning nnhold: - Forsikring Anmodning om kopi av journal - henvendelser fra advokater og forsikringsselskap (fom mars og ut 2007) Sak/dok nr: 2007/ Løpenr.: 23366/2007 DR/AJS Offvl 5a jf. Fvl DR/AJS SpareBank 1 Livsforsikring AS Side: 22 av 44

23 nnhold: - Forsikring Anmodning om kopi av journal - henvendelser fra advokater og forsikringsselskap (fom mars og ut 2007) Sak/dok nr: 2007/ Løpenr.: 23367/2007 DR/AJS Offvl 5a jf. Fvl DR/AJS SpareBank 1 Livsforsikring AS nnhold: - Advokat Anmodning om kopi av journal - henvendelser fra advokater og forsikringsselskap (fom mars og ut 2007) Sak/dok nr: 2007/ Løpenr.: 23368/2007 DR/AJS Offvl 5a jf. Fvl Advokatfirma Lund & CO ORT/ARSM-ORT nnhold: Manglende barnesikringsutstyr i ambulanse Barnesikringsutstyr i ambulanse 2007/ / AKTT/OS 325 Ambulanseansatte i Kåfjord AKTT/OS Side: 23 av 44

24 nnhold: Representanter til styringsgruppe - sammenslåing av avdelinger Sammenslåing avdelinger 2006/ /2007 DR/KES 011 Brukerutvalget for pasienter og pårørende DR/HEAN nnhold: Helsetjenester i utlandet Helsetjenster i utlandet 2007/ /2007 DR/MJH 326 NAV tland DR/EB nnhold: Møte i Rådet for psykisk helsevern Nord-Troms Rådet for psykisk helsevern Nord-Troms 2007/ /2007 DR/CE 330 Senter for psykisk helse Nord-Troms DR/CE Side: 24 av 44

25 nnhold: Kurs for brukere av Rapid kapselendoskolisystem Kurs for brukere av Rapid kapselendoskolisystem 2007/ /2007 DR/TN 274 DR/TN nclino nnhold: Sikk.post B - arb.avt. engasjement ***** 2006/ / RS/TNY RS/VD TE nnhold: Nærmeste pårørende og offentlig myndighet (begjærende instans) sin rett til informasjon om vedtak etter psykisk helsevernlov Endring i psykisk helsevernlov og pasientrettighetsloven 2006/ / DR/CE 400 DR/CE Sosial- og helsedirektoratet Side: 25 av 44

26 nnhold: Medisinsk og kirurgisk praksis D2005 Høst fra uke 46 tom uke 50/07 og uke 02 tom 06/08 raksisplasser sykepleiere 2006/ / DR/MJH 219 Høgskolen i Tromsø, avdeling for helsefag DR/KAW nnhold: Varsel om prisendring på AMS gjeldende fra Helsekomponenter AS fusjoneres inn i Nirvaco AS 2007/ /2007 AKTT/EMD 009 Nirvaco AS AKTT/EMD nnhold: Samorganisering av internasjonalt helsesamarbeid ved Senter for internasjonal helse (SH) Organisering av Senter for internasjonal helse (SH) 2007/ / DR/KES 011 DR/MJH TE Senter for internasjonal helse Side: 26 av 44

27 nnhold: Søknad om å få benytte ledige lokaler Lokaler til tverrfaglig sårpoliklinikk 2007/ /2007 DR/HJ Arbeidsgruppa Sårpoliklinikk v/ Ada Steen DR/HJ nnhold: Biokonferansen 2007 nvitasjoner fra LM sendt ansatte ved NN 2006/ /2007 DR/KES 274 Dag Tveiten DR/MASV nnhold: Høringssvar jul2007.doc Drift 2006/ / /2007 DR/ML 251 Osbakk Svein Are DR/KAW Side: 27 av 44

28 nnhold: Generell jobbsøknad + CV Generelle søknader 2007/ /2007 NST/KRA-NST Offvl 6.2b 211 ***** NST/KRA-NST nnhold: nvitasjon til American Transplant Congress, Toronto, 31.mai - 4. juni 2008: ngrid Toft nvitasjoner fra LM sendt ansatte ved NN 2006/ /2007 DR/KES 274 Novartis Norge AS DR/MASV nnhold: nvitasjon 2008 Genitourinary Cancers Symposium, San Francisco feb 2008: Dag Lein og Kari Margrethe Larsen nvitasjoner fra LM sendt ansatte ved NN 2006/ / DR/KES 274 Sanofi Aventis AS DR/MASV Side: 28 av 44

29 nnhold: Vedtekter Aud rene og Magnar Johansens fond til Kreftforskning - vedtekter 2007/ /2007 DR/TN 161 DR/TN Traasdahl ngrid nnhold: MTA - søkn.perm. u/lønn 2007/ /2007 RS/AS RS/AS nnhold: BHM - fars perm. i forb. med fødsel 2006/ / RS/GLF RS/KAL Side: 29 av 44

30 nnhold: ANEST - søkn.perm. lønnet utd.perm. 2007/ / RS/THE RS/BLA nnhold: ANEST - søkn.perm. lønnet utd.perm. ***** 2007/ /2007 RS/TLS RS/BLA nnhold: ANEST - søkn.perm.lønnet utd.perm. ***** 2007/ / RS/TLS RS/BLA Side: 30 av 44

31 nnhold: Forsyning - arb.avt. mnd.lønn 2006/ /2007 RS/GLF RS/AS nnhold: MEDB inf - arb.avt. fast ***** 2007/ /2007 RS/KFK RS/R TE nnhold: MEDB inf. - autorisasjon spl. ***** 2007/ /2007 RS/KFK RS/R Side: 31 av 44

32 nnhold: Kjøkken - arb.avt. fast ***** 2006/ /2007 RS/AS RS/AS nnhold: Kjøkken - endring i stilling ***** 2007/ / RS/AS RS/AS nnhold: Kjøkken - arb.avt. forlengelse av ***** 2007/ / RS/KFK RS/AS Side: 32 av 44

33 nnhold: GER - arb.avt. vik, taushetserkl ***** 2007/ / RS/AS RS/MCA TE nnhold: ORT - arb.avt. fast ***** 2007/ /2007 RS/HT RS/R nnhold: Stråle - arb.avt. fast ***** 2006/ / RS/HN RS/R TE Side: 33 av 44

34 nnhold: REVMA - søkn.perm. kurs, program 2007/ / RS/HN RS/BLA nnhold: nternt skademeldingsskjema, yrkesulykke fra Gjensidige ***** 2007/ / RS/HMW RS/HJO TE nnhold: FYSO - arb.avt. vik. ***** 2007/ / RS/KFK RS/AS Side: 34 av 44

35 nnhold: NYREM - søkn.perm. lønnet utd.perm. 2006/ / RS/R RS/BLA nnhold: nnspill til omorganisering i NN: Arbeids- og miljømedisinsk avdeling rosjekt omstilling og langsiktig utvikling i NN (LO) 2007/ /2007 DR/TN 011 DR/ML Arbeids- og miljømedisinsk avdeling nnhold: nattstilling 2006/ /2007 RS/BHH RS/R TE Side: 35 av 44

36 nnhold: 3 års utd.perm. innvilges ***** 2007/ / RS/KFK RS/AS nnhold: MLAB - Søkn. perm, tillitsverv ***** 2006/ / RS/KFK RS/BLA nnhold: MLAB - Søkn. perm, tillitsverv ***** 2006/ / RS/AS RS/BLA Side: 36 av 44

37 nnhold: OR - Vedr. lønnskrav 2007/ /2007 RS/HN ***** RS/EMH nnhold: SA - Vedr. søkn. om nettbasert undervisning ***** 2006/ /2007 RS/TNY RS/AAS nnhold: KK - (lege) Arb.avt, midlertidig tilsetting 2007/ / RS/RAB RS/THE TE Side: 37 av 44

38 nnhold: RS - Sluttmelding 2007/ / RS/TNY RS/AAS nnhold: Almentekn.- Klage på kontrollgebyr for parkering Klager kontrollgebyr parkering 2006/ /2007 DR/ER ***** SDE/JDS nnhold: Avd? - Søkn. lønnet utd.perm (vedl.mangler) 2007/ / RS/RAB ***** RS/RAB Side: 38 av 44

39 nnhold: leggelse av forsinkelsesgebyr.pdf leggelse av forsinkelsesgebyr 2007/ /2007 DR/KES 005 DR/KES Brønnøysundregistrene nnhold: leggelse av forsinkelsesgebyr.pdf leggelse av forsinkelsesgebyr 2007/ /2007 DR/KES 005 DR/KES Brønnøysundregistrene nnhold: Avtale mellom TTO Nord AS, Forskningsparken og professor lf Aasebø, Lungeseksjonen NN vedr. klinisk studie. rosjektnr Avtale mellom TTO Nord AS, Forskningsparken og professor lf Aasebø, Lungeseksjonen NN vedr. klinisk studie. rosjektnr / /2007 DR/TN 529 DR/TN TE Holm Reidun Side: 39 av 44

40 nnhold: VS: Ansettelse ***** 2007/ / RS/HN RS/THE TE nnhold: NAV - unntak fra arb.giverper. - kronisk sykdom ***** 2006/ /2007 RS/AAS RS/KAL NAV Lenvik nnhold: Hematol. - oppsigelse 2006/ /2007 RS/HN RS/R Side: 40 av 44

41 nnhold: OR - arb.avt. vik. ***** 2007/ / RS/HT RS/R TE nnhold: AA - arb.avt. vik. 2006/ / RS/AAS RS/AAS nnhold: SA - søkn.perm. begravelse 2006/ /2007 RS/TNY RS/BLA Side: 41 av 44

42 nnhold: STO - søkn.perm.lønnet utd.perm. 2006/ /2007 RS/TS RS/BLA nnhold: ØNH - søkn.perm. u/lønn ***** 2006/ /2007 RS/HN RS/R nnhold: Avd.? - autorisason spl. ***** 2007/ /2007 RS/HN RS/R Side: 42 av 44

43 nnhold: Avd.? - vedr. fødselspenger, foreldrepenger fra NAV, vedlegg 2006/ / RS/TNY RS/KAL nnhold: KL - innvilgelse av uførepensjon ***** 2007/ /2007 RS/KAL RS/HJO TE KL Forsikring nnhold: Viser til tidligere korrespondanse vedr. din pensjon - Narvik 2007/ /2007 RSN/[fordelt] KL Forsikring RSN/[fordelt] Side: 43 av 44

44 nnhold: Viser til mottatte opplysninger i forbindelse med revurdering av din pensjon - Narvik 2007/ /2007 RSN/[fordelt] KL Forsikring RSN/[fordelt] Side: 44 av 44

Journaldato: 3.10.2007, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 12.10.2007.

Journaldato: 3.10.2007, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 12.10.2007. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.10.2007, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 12.10.2007 nnhold: nnvilgelse av foreldrepenger ved fødsel

Detaljer

Offentlig journal 2007/5126-5 18819/2007 20.09.2007 16.08.2007 PRS/MEJ. Universitetssykehuset Nord-Norge HF 2006/2489-5 19626/2007 PRS/IRP 03.09.

Offentlig journal 2007/5126-5 18819/2007 20.09.2007 16.08.2007 PRS/MEJ. Universitetssykehuset Nord-Norge HF 2006/2489-5 19626/2007 PRS/IRP 03.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.9.2007, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.09.2007 nnhold: LØNNSTLLEGG FOR DREKTE ERSONALANSVAR 2007/5126-5 18819/2007 16.08.2007 RS/MEJ RS/MEJ nnhold: Foreldrepenger

Detaljer

Offentlig journal 2006/2921-5 20796/2007 12.09.2007 10.09.2007 PRS/TLS. Universitetssykehuset Nord-Norge HF 2007/3624-5 20799/2007 PRS/TS 11.09.

Offentlig journal 2006/2921-5 20796/2007 12.09.2007 10.09.2007 PRS/TLS. Universitetssykehuset Nord-Norge HF 2007/3624-5 20799/2007 PRS/TS 11.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.9.2007, Dokumenttype:,U, Status: J,A 12.09.2007 nnhold: Lønnskrav U 2006/2921-5 20796/2007 10.09.2007 RS/TLS RS/EMH nnhold: Lønnskrav U 2007/3624-5 20799/2007

Detaljer

Journaldato: 20.11.2007, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 15.11.2007.

Journaldato: 20.11.2007, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 15.11.2007. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 18.12.2007 nnhold: Referat fra møte i overordnet samarbeidsorgan for

Detaljer

Journaldato: 13.12.2007, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 11.12.2007.

Journaldato: 13.12.2007, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 11.12.2007. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.01.2008 Teleortopediprosjektet Teleortopediprosjektet 2007/7369-2

Detaljer

Journaldato: 6.12.2007, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 04.12.2007.

Journaldato: 6.12.2007, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 04.12.2007. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.12.2007, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.01.2008 nnhold: nnkjøp av sentral makuleringsmaskin til

Detaljer

Journaldato: 10.4.2012, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 04.04.2012.

Journaldato: 10.4.2012, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 04.04.2012. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.4.2012, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype:,U, Status: J,A 12.04.2012 nnhold: Tilbud arbeidsavtale - rammeavtale -

Detaljer

Journaldato: 27.12.2007, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 21.12.2007.

Journaldato: 27.12.2007, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 21.12.2007. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.01.2008 nnhold: Årsoppgjørsbrev Årsoppgjøret for 2007 2007/7667-1

Detaljer

Journaldato: 11.5.12, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 10.05.2012.

Journaldato: 11.5.12, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 10.05.2012. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.5.12, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.05.2012 Tilbud arbeidsavtale - Rammeavtale - Sykepleier ersonalmappe

Detaljer

Journaldato: 8.2.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 07.02.2008.

Journaldato: 8.2.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 07.02.2008. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.2.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.03.2008 nnhold: Harstad helikopterplass- tilleggsinformasjon

Detaljer

Journaldato: 7.2.11, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 04.02.2011.

Journaldato: 7.2.11, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 04.02.2011. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.2.11, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.02.2011 Medlemmer og varamedlemmer til Høgskolesamarbeidet

Detaljer

Journaldato: 11.05.11, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 09.05.2011.

Journaldato: 11.05.11, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 09.05.2011. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.05.11, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.05.2011 Tilbud arb avtale, ***** ***** ***** ersonalmappe

Detaljer

Journaldato: 01.06.11, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 02.03.2011.

Journaldato: 01.06.11, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 02.03.2011. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.06.11, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 03.06.2011 Tilbud arb.avtale ersonalmappe - ***** ***** *****

Detaljer

Journaldato: 11.4.12, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 29.03.2012.

Journaldato: 11.4.12, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 29.03.2012. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.4.12, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.04.2012 Rammeavtale 27.03.12-31.12.12 ersonalmappe *****

Detaljer

Journaldato: 4.1.12, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 01.09.2011.

Journaldato: 4.1.12, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 01.09.2011. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.1.12, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.01.2012 Tilbud om utdanningsavtale - Kreftsykepleie ersonalmappe

Detaljer

Journaldato: 19.2.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 18.02.2008.

Journaldato: 19.2.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 18.02.2008. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.2.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.03.2008 nnhold: 2007/7380-3 6159/2008 DR/AJS 434 Mottaker

Detaljer

Journaldato: 3.7.12, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 19.06.2012.

Journaldato: 3.7.12, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 19.06.2012. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.7.12, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 05.07.2012 Arbeidsavtale, midlertidig ersonalmappe - ***** *****

Detaljer

Journaldato: 22.2.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 21.02.2008.

Journaldato: 22.2.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 21.02.2008. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.2.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype:,U, Status: J,A 10.03.2008 nnhold: Oppsigelse av leieforhold ***** Privatpraktiserende

Detaljer

Journaldato: 11.5.09, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 08.05.2009.

Journaldato: 11.5.09, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 08.05.2009. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.5.09, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.05.2009 nnhold: Kontroll av innsyn Pasientsak - ***** *****

Detaljer

Journaldato: 05.01.2012, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 10.06.2011.

Journaldato: 05.01.2012, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 10.06.2011. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.01.2012 Tilbud arb.avtale - ***** ***** ersonalmappe ***** *****

Detaljer

Journaldato: 18.12.2007, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 30.04.2007.

Journaldato: 18.12.2007, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 30.04.2007. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.01.2008 nnhold: LMS-P.pdf Stimuleringsmidler til fagutvikling og

Detaljer

Journaldato: 25.10.2007, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 23.10.2007.

Journaldato: 25.10.2007, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 23.10.2007. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.11.2007 nnhold: NN /Narvik sykehus: Overdragelse av virksomhet -

Detaljer

Journaldato: 27.02.09, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 26.02.2009.

Journaldato: 27.02.09, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 26.02.2009. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.02.09, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 03.03.2009 Journalopplysninger ***** ***** ***** ***** Pasientsak

Detaljer

Journaldato: 16.7.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 15.07.2008.

Journaldato: 16.7.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 15.07.2008. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.7.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype:,U, Status: J,A 18.07.2008 nnhold: Vedr. refusjon av reise og oppholdsutgifter

Detaljer

Journaldato: 3.4.2009, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 02.04.2009.

Journaldato: 3.4.2009, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 02.04.2009. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.4.2009, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.04.2009 nnhold: tskrivning ***** ***** ***** ***** tskrivningssak

Detaljer

Journaldato: 28.9.2010, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 07.07.2010.

Journaldato: 28.9.2010, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 07.07.2010. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.9.2010, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.09.2010 Svar Samhandlingsavvik Ortop.avd. - mangelfull

Detaljer

Journaldato: 22.3.2011, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 21.03.2011.

Journaldato: 22.3.2011, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 21.03.2011. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.3.2011, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.03.2011 TA - søknad om spesialergoterapeut ersonalmappe

Detaljer

Journaldato: 17.03.09, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 12.03.2009.

Journaldato: 17.03.09, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 12.03.2009. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.03.09, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.03.2009 2.gangs påminnelse ***** ***** ***** ***** Pasientsak

Detaljer

Journaldato: 9.11.2010, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 04.11.2010.

Journaldato: 9.11.2010, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 04.11.2010. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.11.2010, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.11.2010 Klage på samarbeid rundt og behandling av *****

Detaljer

Journaldato: 30.9.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 22.09.2008.

Journaldato: 30.9.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 22.09.2008. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.9.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.10.2008 forsikring Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2008/1740-6

Detaljer