Journaldato: , Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Journaldato: 13.12.2007, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 11.12.2007."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A Teleortopediprosjektet Teleortopediprosjektet 2007/ /2007 ORT/SRJO-ORT 045 Mottaker Helse Nord KT niversitetssykehuset Nord-Norge HF Svar-Søkn. tilskudd til materielle utg. ifbm videreutd. 2006/ /2007 RS/TS niversitetssykehuset Nord-Norge HF Svar Søkn. om stipend, litteraturliste 2006/ /2007 RS/TNY niversitetssykehuset Nord-Norge HF Side: 1 av 17

2 Svar - Søkn. om utd.stipend, litteraturliste 2006/ /2007 RS/AAS niversitetssykehuset Nord-Norge HF Svar - Søknad om stipend for ***** ***** 2006/ /2007 RS/AAS Mottaker Senter for sykisk Helse Midt-Troms niversitetssykehuset Nord-Norge HF Svar - søkn.om dekning av utgifter vedr. videreutdanning 2007/ /2007 RS/TS niversitetssykehuset Nord-Norge HF Svar søknad om stipend - sykepleierutd. 2006/ /2007 RS/THE niversitetssykehuset Nord-Norge HF Side: 2 av 17

3 anmodning om spesialisterklæring (Arbeids-og miljømedisinsk senter) 2007/ /2007 DR/AJS 423 Mottaker Arbeids-og miljømedisinsk senter, v/avdelingsleder niversitetssykehuset Nord-Norge HF Svar - søknad om støtte til videreutd. klinisk master i nevrologisk fysioterapi ***** 2007/ /2007 RS/ØH niversitetssykehuset Nord-Norge HF Svar søknad om stipend 2007/ /2007 RS/TAA niversitetssykehuset Nord-Norge HF Melding til Helsetilsynet i Troms - skademeldinger / skader og uhell på pasienter(møte ) Melding til Helsetilsynet i Troms - skademeldinger / skader og uhell på pasienter 2006/ /2007 DR/ANDA 431 Mottaker Helsetilsynet i Troms niversitetssykehuset Nord-Norge HF Side: 3 av 17

4 oppfølging av K-2448 skjema 2007/ /2007 DR/AJS 431 Mottaker Medisin B, v/avdelingsoverlege lf Aasebø niversitetssykehuset Nord-Norge HF ***** oppfølging av K-2448 skjema ***** 2007/ /2007 DR/AJS 431 Mottaker Avdeling for hjerte, lunge og karkirurgi v/avdelingsoverlege Busund niversitetssykehuset Nord-Norge HF ***** oppfølging av K-2448 skjema ***** 2007/ /2007 DR/AJS 431 Mottaker Anestesiavdelingen v/olav Hevrøy niversitetssykehuset Nord-Norge HF betalt faktura Opphør av ambulansetjenester 2006/ /2007 ØAS/KNF 325 Mottaker Josefsen transport niversitetssykehuset Nord-Norge HF Side: 4 av 17

5 Svar ang.stipend - reisestipend (Narvik) 2007/ /2007 RS/KFK niversitetssykehuset Nord-Norge HF Svar - Søknad om stipend og dekning av skolemateriell ved vid. i psyk.helsearbeid 2007/ /2007 RS/AAS niversitetssykehuset Nord-Norge HF Svar - søknad om utdanning stipend - Master i praktisk kunnskap 2006/ /2007 RS/HMW niversitetssykehuset Nord-Norge HF Svar - søknad om stipend - mastergradstud. i klinisk nevrologisk fysioterapi ***** 2006/ /2007 RS/HMW niversitetssykehuset Nord-Norge HF Side: 5 av 17

6 Svar - søknad om støtte til kjøp av skolebøker/studieavgift m.m. 2006/ /2007 RS/ØH niversitetssykehuset Nord-Norge HF Kartleging av distriktspsykiatriske sentra Kartleging distriktspsykiatriske sentra 2007/ /2007 DR/TN 330 Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF Fred Müller asientforløp for fem diagnosegrupper i Helse Nord asientforløp for fem diagnosegrupper i Helse Nord 2007/ / DR/EB 329 Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF TE Høyem Audhild ***** ***** 2007/ /2007 DR/ANDA Offvl 5a jf. Fvl Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF TE SpareBank 1 Livsforsikring AS Side: 6 av 17

7 ***** ***** anmodning om spesialisterklæring ***** 2007/ /2007 ORT/EDHA-ORT Offvl 5a jf. Fvl Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF TE NAV Lyngen trygd Legeskyssbåten "Kjøpsvik" - regnskap budsjett 2008 OSGELSE AV AVTALE - AMBLANSEBÅTER/LEGEYSSBÅTER 2007/ / ØAS/KNF 325 Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF B 20 Brødrene Johansen Legskyss AS ***** ***** - purring 2007/ / DR/AJS 433 Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF TE asientombudet i Troms 2007/ / DR/AJS 432 Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF TE Klinneklinikken Side: 7 av 17

8 ***** ***** 2007/ / DR/AJS 432 Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF TE Kvinneklinikken ***** - avslutning av tilsynssak ***** 2007/ / DR/NOJ 431 Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF TE Helsetilsynet i Troms - avslutning av tilsynssak 2007/ / DR/AJS 433 Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF TE Helsetilsynet i Troms - avslutning av tilsynssak ***** 2007/ / DR/ANDA 423 Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF TE Helsetilsynet i Troms Side: 8 av 17

9 Søknad om erstatning for ødelagt eiendel i tjeneste Erstatning skade på klær o.l. - ansatte NN 2007/ / ØAS/REKA 155 Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF ***** Søknad om godkjenning iht celleforskriften Forskrift om krav til kvalitet og sikkerhet ved håndtering av humane celler og vev 2007/ / DR/AH 529 Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF TE Sosial- og helsedirektoratet Klage kontrollgebyr parkering - ***** ***** Klager kontrollgebyr parkering 2006/ /2007 DR/ER Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF Drift og vedlikehold - Helsetilsynet 2007/ /2007 DR/AJS 433 Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF TE Helsetilsynet i Troms Side: 9 av 17

10 Salg av boligene i Brinkveien - intensjon om kjøp Boligene i Brinkvegen/Karisvingen 2007/ /2007 DR/KES Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF Øivind Kongsjorden m.fl. ***** -?? ***** 2007/ / DR/AJS Offvl 5a jf. Fvl Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF TE Spesialpsykiatrisk avdeling - ÅMNNELSE Sørensen Malin / / ORT/KJSV-ORT Offvl 5a jf. Fvl Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF TE KL Skadeforsikring as nvitasjon til nasjonalt tverrfaglig møte om gliomer nvitasjoner fra LM sendt ansatte ved NN (mottatt 2006 og 2007) 2006/ / DR/KES 274 Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF TE Teomodal Side: 10 av 17

11 nvitasjon til seminar for instruktører i HLR, DHLR og AHLR i Nord-Norge nvitasjoner fra LM sendt ansatte ved NN (mottatt 2006 og 2007) 2006/ /2007 DR/KES 274 Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF TE Norsk Luftambulanse Tverrfaglig møte for gastroenterologer nvitasjoner fra LM sendt ansatte ved NN (mottatt 2006 og 2007) 2006/ / DR/KES 274 Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF TE Novartis nvitasjon til Nycomed pdate nvitasjoner fra LM sendt ansatte ved NN (mottatt 2006 og 2007) 2006/ / DR/KES 274 Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF TE Nycomed harma as Forespørsel om å videreføre oppnevningen av repr. til nasjonal prosjektgruppe i sam.arb.prosjektet riktigere prioritering i spes.helsetj. for 2008 Nasjonale arbeidsgrupper i samarbeidsprosjektet Riktigere prioritering i spesialisthelsetjenesten 2007/ / DR/KES 016 Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF Helse Nord RHF Side: 11 av 17

12 SVA Tromsø eiendom AS - husleieregulering for 2008 SVA Tromsø eiendom AS - husleieregulering for / / DR/MJH Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF SVA Tromsø eiendom AS ***** - pasient ***** 2007/ / DR/AJS Offvl 5a jf. Fvl Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF ***** - forsikring Anmodning om kopi av journal - henvendelser fra advokater og forsikringsselskap (fom mars og ut 2007) Sak/dok nr: 2007/ Løpenr.: 31092/ DR/AJS Offvl 5a jf. Fvl Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF TE SpareBank1 Livsforsikring AS ***** avslutning av tilsynssak 2007/ / DR/AJS 433 Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF TE Helsetilsynet i Troms Side: 12 av 17

13 Forespørsel om deltakelse i utprøving av de fire første forslag til veiledere innenfor samarb.prosjektet Riktigere prioritering i spesialisthelsetjenesten Nasjonale arbeidsgrupper i samarbeidsprosjektet Riktigere prioritering i spesialisthelsetjenesten 2007/ / DR/KES 016 Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF Sosial- og helsedirektoratet Forkynning av rettsbok fra forliksrådet - sak F2007/ Forliksklager inkassokrav 2007/ / ØAS/JOLÆ 120 Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF TE Forliksrådet i Tromsø ***** - pasient / bytte av behandlingssted ***** 2007/ / DR/AJS 433 Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF TE ***** - NE 2007/ /2007 DR/NOJ 432 Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF TE Norsk asientskadeerstatning Side: 13 av 17

14 ***** - pårørende ***** 2007/ /2007 DR/AJS 433 Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF TE ***** Tilbud om kjøp av areal - eiendommen 119/3931 (shavsveien) Kjøp av areal - eiendommen 119/3931 i shavsveien 2007/ /2007 DR/LTH Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF Stefan Koskinen Regulering av leie leieavtale nr Statsbygg - leieforhold Svalbard 2007/ / DR/LTH Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF Statsbygg Nord Regulering av leie leieavtale nr Statsbygg - leieforhold Svalbard 2007/ / DR/LTH Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF Statsbygg Nord Side: 14 av 17

15 Regulering av leie leieavtale nr Statsbygg - leieforhold Svalbard 2007/ / DR/LTH Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF Statsbygg Nord Regulering av leie leieavtale nr Statsbygg - leieforhold Svalbard 2007/ / DR/LTH Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF Statsbygg Nord - npe 2007/ / DR/AJS 432 Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF TE Barne- og ungdomsklinikken ***** - pasient ***** 2006/ / DR/KES 433 Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF TE Medisin B Side: 15 av 17

16 - NE 2007/ /2007 DR/AJS 432 Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF TE Kirurgisk avdeling NN Harstad lastikk- og håndkirurgisk avdeling klage på fusjon m. Ortopedisk avdeling - økonomi Klager etter budsjettgjennomgang 2007/ /2007 ØAS/JOLÆ 120 Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF TE Ol. Louis de Weerd VS: Vedrørende epikriser til Giftinformasjonen Epikriser til Giftinformasjonen 2007/ /2007 DR/MJH 423 Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF Lager Anne Regine Ventetid for oprasjon ***** ***** 2007/ /2007 DR/AJS Offvl 5a jf. Fvl Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF TE ***** Side: 16 av 17

17 ***** - pasient ***** 2007/ /2007 DR/AJS Offvl 5a jf. Fvl Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF TE ***** referat fra nytt vedtak i SAM - på sirkulasjon niversitetssamarbeidet - SAM 2006/ /2007 DR/KES 016 Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF TE Tove Klæboe Nilsen Side: 17 av 17

Journaldato: 18.6.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 17.06.2008.

Journaldato: 18.6.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 17.06.2008. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.6.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype:,U, Status: J,A 20.06.2008 nnhold: Møtegodtgjørelse for Brukerutvalg HF

Detaljer

Journaldato: 25.10.2007, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 23.10.2007.

Journaldato: 25.10.2007, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 23.10.2007. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.11.2007 nnhold: NN /Narvik sykehus: Overdragelse av virksomhet -

Detaljer

Journaldato: 3.6.2009, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 28.05.2009.

Journaldato: 3.6.2009, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 28.05.2009. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.6.2009, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 05.06.2009 Bytte av strålevernansvarlig ved niversitetssykehuset

Detaljer

Journaldato: 11.05.11, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 09.05.2011.

Journaldato: 11.05.11, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 09.05.2011. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.05.11, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.05.2011 Tilbud arb avtale, ***** ***** ***** ersonalmappe

Detaljer

Journaldato: 15.1.2010, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 14.01.2010.

Journaldato: 15.1.2010, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 14.01.2010. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.1.2010, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.01.2010 nnhold: Svar: Samhandlingsavvik Med.A Harstad fra

Detaljer

Offentlig journal 2006/2921-5 20796/2007 12.09.2007 10.09.2007 PRS/TLS. Universitetssykehuset Nord-Norge HF 2007/3624-5 20799/2007 PRS/TS 11.09.

Offentlig journal 2006/2921-5 20796/2007 12.09.2007 10.09.2007 PRS/TLS. Universitetssykehuset Nord-Norge HF 2007/3624-5 20799/2007 PRS/TS 11.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.9.2007, Dokumenttype:,U, Status: J,A 12.09.2007 nnhold: Lønnskrav U 2006/2921-5 20796/2007 10.09.2007 RS/TLS RS/EMH nnhold: Lønnskrav U 2007/3624-5 20799/2007

Detaljer

Journaldato: 18.4.2011, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 15.04.2011.

Journaldato: 18.4.2011, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 15.04.2011. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.4.2011, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.04.2011 Tilbud arbeidsavtale Personalmappe ***** *****

Detaljer

Journaldato: 31.1.2014, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.

Journaldato: 31.1.2014, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 31.1.2014, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 04.02.2014 Oversendelse av journaldokumenter

Detaljer

Journaldato: 10.2.14, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.

Journaldato: 10.2.14, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.2.14, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 12.02.2014 Konkurransegrunnlag Kjøp av

Detaljer

Journaldato: 25.6.15, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 24.06.2015.

Journaldato: 25.6.15, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 24.06.2015. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.6.15, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Sametingsvalg 01.07.2015 Samhandlingsavvik til Kåfjord kommune fra Blodbanken

Detaljer

Journaldato: 2.4.13, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.

Journaldato: 2.4.13, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.4.13, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 04.04.2013 nnhold: Fritak fra sikringskrav

Detaljer

Journaldato: 23.6.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 19.06.2008.

Journaldato: 23.6.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 19.06.2008. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.6.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 25.06.2008 Ambulanseberedskapen Bjarkøy Ambulansetjeneste

Detaljer

Journaldato: 31.3.15, Journalenhet: jprs, sen, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 26.03.2015.

Journaldato: 31.3.15, Journalenhet: jprs, sen, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 26.03.2015. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 31.3.15, Journalenhet: jprs, sen, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Sametingsvalg 07.04.2015 Svar, anmodning om opplysninger - ***** *****

Detaljer

Journaldato: 27.2.15, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg

Journaldato: 27.2.15, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.2.15, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Sametingsvalg 03.03.2015 Svar på høring - Samarbeid mellom helse- og

Detaljer

Offentlig journal. Journalkopi - ***** ***** ***** ***** ***** Journalkopi - ***** ***** ***** ***** ***** ***** Sak 2010/979 HSM 2011/635-3 1839/2011

Offentlig journal. Journalkopi - ***** ***** ***** ***** ***** Journalkopi - ***** ***** ***** ***** ***** ***** Sak 2010/979 HSM 2011/635-3 1839/2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.9.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.09.2011 Journalkopi - Journalkopi - Sak 2010/979 HSM 2011/635-3 1839/2011 29.08.2011 Helsetilsynet - Klage - Helsetilsynet

Detaljer

Offentlig journal. Mulig foredragsholder fra foretaket. Foredrag 2009/681-8 1249/2010 MED.OMR_MSJ/TSP 12.03.2010 22.02.2010

Offentlig journal. Mulig foredragsholder fra foretaket. Foredrag 2009/681-8 1249/2010 MED.OMR_MSJ/TSP 12.03.2010 22.02.2010 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.3.2010-7.3.2010, Dokumenttype:,, Status: J,A 12.03.2010 Mulig foredragsholder fra foretaket Foredrag 2009/681-8 1249/2010 22.02.2010 MED.OMR_MSJ/TSP 274

Detaljer

Journaldato: 24.3.15, Journalenhet: jprs, sen, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 20.03.2015.

Journaldato: 24.3.15, Journalenhet: jprs, sen, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 20.03.2015. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.3.15, Journalenhet: jprs, sen, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Sametingsvalg 26.03.2015 Forespørsel om kopi av journal - ***** *****

Detaljer

Journaldato: 8.1.2015, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 06.01.

Journaldato: 8.1.2015, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 06.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.1.2015, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Sametingsvalg 12.01.2015 tskrivningklare pasienter på NN Tromsø kommune

Detaljer

Offentlig journal. Svar vedrørende søkn ad på ferievikariat. Jobbsøknader og generelle henvendelser 2011 2011/34-20 2242/2011 11.04.2011 12.04.

Offentlig journal. Svar vedrørende søkn ad på ferievikariat. Jobbsøknader og generelle henvendelser 2011 2011/34-20 2242/2011 11.04.2011 12.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.4.2011, Dokumenttype:,,N, Status: J,A 26.04.2011 Svar vedrørende søkn ad på ferievikariat Jobbsøknader og generelle henvendelser 2011 2011/34-20 2242/2011

Detaljer

Offentlig journal. Melding om nytt styre i Helgelandssykehuset HF. Mottaker Brønnøysundregistrene 2010/474-10 6938/2012 30.08.2012 07.09.

Offentlig journal. Melding om nytt styre i Helgelandssykehuset HF. Mottaker Brønnøysundregistrene 2010/474-10 6938/2012 30.08.2012 07.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.9.2012-9.9.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.09.2012 Melding om nytt styre i Brønnøysundregistrene 2010/474-10 6938/2012 30.08.2012 ADR_STAB/ES 011 Avs./mottaker:

Detaljer

Dok.dato: 24.04.2009. Klassering: ***** KIR.OMR_MSJ/BRO. Dok.dato: 27.08.2009. Klassering: ***** ADM_MSJ/RIB. Dok.dato: 27.04.2009.

Dok.dato: 24.04.2009. Klassering: ***** KIR.OMR_MSJ/BRO. Dok.dato: 27.08.2009. Klassering: ***** ADM_MSJ/RIB. Dok.dato: 27.04.2009. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.7.2009-19.7.2009, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.08.2009 nnhold: Forespørsel om mulighet for å leie 20 % jordmortjeneste Samarbeid med Hattfjelldal kommune

Detaljer

Journaldato: 6.8.14, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 04.08.2014. Klassering: HJKIR/SKK

Journaldato: 6.8.14, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 04.08.2014. Klassering: HJKIR/SKK Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.8.14, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype:,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 08.08.2014 nnhold: Besvarelse fra behandlingssted ***** ***** ***** *****

Detaljer

Journaldato: 13.05.2015, Journalenhet: HBE - Helse Bergen HF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 28.04.2015. Klassering: OK/MOPP. Dok.

Journaldato: 13.05.2015, Journalenhet: HBE - Helse Bergen HF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 28.04.2015. Klassering: OK/MOPP. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: HBE -, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.05.2015 NE sak nr. 2015/00175 - Sakkyndig vurdering - ***** ***** ***** ***** NE sak nr. 2015/00175 2015/849-9

Detaljer

Offentlig journal. Anmodning om journalopplysninger ang. ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** 2012/1054-2 7833/2012 26.03.

Offentlig journal. Anmodning om journalopplysninger ang. ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** 2012/1054-2 7833/2012 26.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.03.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.03.2012 Anmodning om journalopplysninger ang. ***** ***** ***** ***** ***** 2012/1054-2 7833/2012 ***** 16.03.2012

Detaljer

Offentlig journal. Kristiansund sykehus - Klage på behandling ***** ***** ***** ***** ***** ***** Klager: Pasient- og brukerombudet

Offentlig journal. Kristiansund sykehus - Klage på behandling ***** ***** ***** ***** ***** ***** Klager: Pasient- og brukerombudet Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.9.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.09.2011 Kristiansund sykehus - Klage på behandling Klager: Pasient- og brukerombudet Kristiansund sykehus - Klage

Detaljer

Journaldato: 20.07.2015, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 17.07.

Journaldato: 20.07.2015, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 17.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Sametingsvalg 22.07.2015 Kunngjøring - rettigheter - oppfinnelse "Share Live

Detaljer

Journaldato: 28.11.2014, Journalenhet: SEN, JPRS, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 27.11.

Journaldato: 28.11.2014, Journalenhet: SEN, JPRS, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 27.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SEN, JRS, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Sametingsvalg 02.12.2014 nnhold: Oversendelse av journalkopier - ***** *****

Detaljer

Offentlig journal. NPE sak nr. 2014/03262 - Svar - Klage på vedtak - ***** ***** ***** NPE sak nr. 2014/03262 91178/2014 FOU/HUMM 01.12.

Offentlig journal. NPE sak nr. 2014/03262 - Svar - Klage på vedtak - ***** ***** ***** NPE sak nr. 2014/03262 91178/2014 FOU/HUMM 01.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.4.15, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.04.2015 NE sak nr. 2014/03262 - Svar - Klage på vedtak - ***** ***** ***** NE sak nr. 2014/03262 2014/17123-15 91178/2014

Detaljer

Offentlig journal. Kopi av journal - ***** ***** ***** ***** ***** - Innsyn i journal/erklæring 2010/1050-3 7345/2010 18.05.2010 27.05.

Offentlig journal. Kopi av journal - ***** ***** ***** ***** ***** - Innsyn i journal/erklæring 2010/1050-3 7345/2010 18.05.2010 27.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.5.2010, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.05.2010 Kopi av journal - - nnsyn i journal/erklæring 2010/1050-3 7345/2010 Mottaker Oddrun nstebø Bruland Oppnemning

Detaljer

Journaldato: 7.10.2014, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: <>per1, Ordningsverdi: <>211

Journaldato: 7.10.2014, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: <>per1, Ordningsverdi: <>211 http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/getdoc.aspx?jp_d=1099483&jp_... Side 1 av 47 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.10.2014, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet,

Detaljer