Journaldato: , Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Journaldato: 3.10.2007, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 12.10.2007."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A nnhold: nnvilgelse av foreldrepenger ved fødsel - 80% dekningsgrad ***** 2006/ / RS/KFK ***** RS/KAL nnhold: nnvilgelse av foreldrepenger i forbindelse med fødsel - 80% dekningsgrad. 2007/ /2007 RS/KFK ***** RS/ØH nnhold: ***** 2007/ /2007 DR/KES Offvl Avdelingsoverlege Svein var Bekkelund DR/KES Side: 1 av 41

2 nnhold: 1 års sykemeldig ***** 2006/ /2007 RS/HJO Offvl 5a jf. Fvl 13 ***** RS/HJO nnhold: 1 års sykemelding 2006/ /2007 RS/TS Offvl 5a jf. Fvl 13 ***** RS/HJO nnhold: nnvilgelse av foreldrepenger i forbindelse med fødsel - 100% dekningsgrad. 2007/ /2007 RS/HN ***** RS/ØH Side: 2 av 41

3 nnhold: nnvilgelse av foreldrepenger i forbindelse med fødsel - 100% dekningsgrad. 2007/ /2007 RS/R ***** RS/ØH nnhold: nnvilgelse av foreldrepenger i forbindelse med fødsel - 80% dekningsgrad. 2007/ /2007 RS/BHH ***** RS/ØH nnhold: nnvilgelse av foreldrepenger i forbindelse med fødsel - 80% dekningsgrad. 2006/ /2007 RS/TS ***** RS/ØH Side: 3 av 41

4 nnhold: reglementer fravær 2007/ /2007 SDE/JDS ***** SDE/JDS nnhold: - pasientsak - NN Harstad 2007/ /2007 DR/NOJ SK Offvl 5a/HL 21 jf Norsk asientskadeerstatning DR/AJS nnhold: ***** - klage på vedtak ***** 2006/ /2007 DR/NOJ SK Offvl 5a/HL 21 jf ØNH avd. DR/AJS Side: 4 av 41

5 nnhold: - medisinske uttalelser 2007/ /2007 DR/ANDA SK Offvl 5a/HL 21 jf Føde/gyn NN Harstad DR/AJS nnhold: ***** - notat fra rådgivende lege ***** 2006/ /2007 DR/NOJ SK Offvl 5a/HL 21 jf. 23 Nevrokirugisk avd. DR/AJS nnhold: nnvilgelse av foreldrepenger i forbindelse med fødsel - 100% dekningsgrad. 2006/ /2007 RS/TNY ***** RS/ØH Side: 5 av 41

6 nnhold: Vedrørende søknad om permisjon 2007/ /2007 DR/TN Offvl. 5a jf. Fvl. 13. ***** DR/TN nnhold: nnvilgelse av foreldrepenger ved fødsel - 80% dekningsgrad. ***** 2006/ /2007 RS/TNY ***** RS/KAL nnhold: nnvilgelse av foreldrepenger ved fødsel - 100% dekningsgrad ***** 2007/ /2007 RS/BHH ***** RS/KAL Side: 6 av 41

7 nnhold: Nevrol.avd. - avtale om ekstraordinær virksomhet for ***** ***** roduktivitetsavtaler 2007/ / RS/LT 219 RS/LT Svein. Bekkelund, Lill-Vera edersen Fagforbundet nnhold: Nevrol.avd. - avtale om ekstraordinær virksomhet for ***** ***** roduktivitetsavtaler 2007/ /2007 RS/LT 219 RS/LT Svein.Bekkelund og Maria Nebuchennykh nnhold: Takker ja til videre vikariat Med.biokjemi 2007/ / RS/GLF RS/KFK Side: 7 av 41

8 nnhold: - pasient 2007/ /2007 DR/AJS Offvl 5a jf. Fvl DR/KES nnhold: NN Narvik. Strakstiltak brannsikring - investeringsbehov 2008 Sykehushaugen Narvik 2007/ / DR/ARL Helse Nord R SDE/JDS nnhold: urring etter kliniske kreftmeldinger basert på dødsattester Kreftmeldinger 2006/ / DR/MF 404 DR/MF Kreftregisteret Side: 8 av 41

9 nnhold: HJMED lab - arb.avt. fast ***** 2006/ / RS/TLS RS/R nnhold: BK - arb.avt. fast 2007/ / RS/TLS RS/MCA nnhold: RS - arb.avt. midlertidig 2007/ / RS/TNY RS/AAS Side: 9 av 41

10 nnhold: RS - søkn.perm. ***** ***** 2006/ / RS/TNY RS/AAS nnhold: KL - innvilgelse av uførepensjon 2006/ / RS/TNY RS/HJO TE KL Forsikring nnhold: ***** - pasient ***** 2007/ /2007 DR/AJS Offvl 5a jf. Fvl DR/KES Side: 10 av 41

11 nnhold: oppdatert attest 2007/ /2007 RS/EMH RS/AAS TE nnhold: VS: betingelser for deltakelse i prosjektarbeidet 2007/ / RS/HMW RS/THE TE nnhold: SA - arb.avtale, vik 2007/ / RS/TS RS/VD TE Side: 11 av 41

12 nnhold: Krav om reduksjon i stillinger - Rusklinikken Krav om reduksjon i stillinger - Rusklinikken 2007/ /2007 DR/CE Offvl DR/CE B 2 Klinikksjef Reidar Høifødt nnhold: Vedr 2007/ / RS/TS RS/VD TE nnhold: Kapasitet og utvikling av struktur intensivmedisinske enheter - registrering tredning intensivmedisin, kapasitetsutnyttelse mv 2007/ / DR/MJH 321 Helse Nord R DR/EB Side: 12 av 41

13 nnhold: Dagseminar 22. okt 2007 Seminar medisinsk kodekvalitet og DRG 2006/ / DR/KES 274 DRGforum DR/MASV nnhold: - forsikring Anmodning om kopi av journal - henvendelser fra advokater og forsikringsselskap (fom mars og ut 2007) Sak/dok nr: 2007/ Løpenr.: 23681/ DR/AJS SK Offvl 5a/HL 21 jf DR/AJS TE SpareBank 1 Livsforsikring AS nnhold: - forsikring Anmodning om kopi av journal - henvendelser fra advokater og forsikringsselskap (fom mars og ut 2007) Sak/dok nr: 2007/ Løpenr.: 23682/ DR/AJS SK Offvl 5a/HL 21 jf DR/AJS TE Crawford & Company (Norway) as Side: 13 av 41

14 nnhold: Sluttdato på arb forhold ***** 2007/ /2007 RS/TLS RS/HMW TE nnhold: ENDRNG AV SLTTDATO TL / /2007 RS/HN RS/HN TE nnhold: ad Kreftforenignens arbeid overfor barn og unge Diverse fra kreftforeningen 2007/ / DR/EB 270 Kreftforeningen - seksjon Nord DR/EB Side: 14 av 41

15 nnhold: nvitasjon til konferanse "... og bedre skal det bli". SHdir - invitasjoner til konferanser, infomøter mv i regi av SHdir 2007/ / DR/KES 274 DR/MF Sosial- og helsedirektoratet nnhold: SØR2 - søkn.perm. ***** 2006/ / RS/AAS RS/AAS nnhold: forlengelse stilling ***** 2007/ /2007 RS/R RS/MCA TE Side: 15 av 41

16 nnhold: Bytte av lønnskonto ***** 2006/ / RS/RAB RS/HMW TE nnhold: Forlengelse av arb avtale 2007/ /2007 RS/HMW RS/HMW nnhold: KK - Søkn. sv.skapsperm(avd.leders underskrift mangler) ***** 2006/ / RS/TLS RS/KAL Side: 16 av 41

17 nnhold: SA - Søkn. lønnet utd.perm ***** 2007/ / RS/HT RS/AAS nnhold: AA - Søkn. fars.sv.skapsperm 2007/ / RS/KFK ***** RS/ØH nnhold: A - Søkn. lønnet utd.perm 2006/ / RS/TNY RS/AAS Side: 17 av 41

18 nnhold: AA - Søkn. perm, 20%lønn 2006/ / RS/BLA RS/AS nnhold: RVTS - Søkn. sv.skapsperm 2006/ / RS/TS ***** RS/ØH nnhold: RS - CV ***** 2007/ /2007 RS/TS RS/AAS Side: 18 av 41

19 nnhold: ***** - forsikring Anmodning om kopi av journal - henvendelser fra advokater og forsikringsselskap (fom mars og ut 2007) Sak/dok nr: 2007/ Løpenr.: 23736/ DR/AJS Offvl 5a jf. Fvl DR/AJS TE SpareBank 1 Livsforsikring AS nnhold: - NE 2006/ /2007 DR/NOJ SK Offvl 5a/HL 21 jf DR/AJS TE Norsk asientskadeerstatning nnhold: - NE 2007/ / DR/ANDA SK Offvl 5a/HL 21 jf DR/AJS TE Norsk asientskadeerstatning Side: 19 av 41

20 nnhold: nformasjon om nasjonal registrering av alle døgnpasienter i psykisk helsevern for voksne 20. november 2007 Nasjonal registrering av alle døgnpasienter i psykisk helsevern for voksne 20. november / / DR/MF 304 DR/MF SNTEF Helse nnhold: nnvilgelse av søknad om godkjenning av behandlerstillinger Behandlerstillinger barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk 2007/ /2007 ØAS/JOLÆ 219 DR/EB Fylkesmannen i Troms v/fylkeslegen nnhold: lan for arbeidet med lokalsykehusstrategi - innhold og prosess. Diskusjonsunderlag Felles planforutsetninger for lokalsykehus 2007/ / DR/KES 011 Helse Nord R DR/EB Side: 20 av 41

21 nnhold: RS - søkn.om forskuddsferie ***** 2006/ / RS/AAS RS/AAS nnhold: RS - søkn.perm. lesedager ***** 2006/ / RS/AAS RS/AAS nnhold: AA - sv.perm. m/vedlegg ***** 2006/ / RS/TNY ***** RS/ØH Side: 21 av 41

22 nnhold: Nord 1 - søkn.perm ***** 2007/ / RS/TNY RS/AAS nnhold: SA - taushetserkl. 2007/ / RS/TS RS/AAS nnhold: ERGO - søkn.pers. begravelse 2006/ / RS/AS RS/AS Side: 22 av 41

23 nnhold: HJKR - søkn.om perm. - innkalt som vitne i rettsak ***** 2007/ / RS/THE RS/R TE nnhold: mm.transf. - korrigert søkn.perm. /LØNN 2006/ / RS/GLF RS/AS TE nnhold: nternt skademeldingsskjema 2007/ / RS/KFK RS/HJO B 6 Side: 23 av 41

24 nnhold: ***** - K 2448 ***** 2007/ /2007 DR/AJS Offvl 5a jf. Fvl DR/AJS TE Ortopedisk avdeling nnhold: Kjøkken - oppsigelse og sluttmelding 2007/ / RS/GLF RS/AS nnhold: Stråle - sluttmelding ***** 2007/ / RS/HJO RS/R TE Side: 24 av 41

25 nnhold: AVD? - sluttmelding ***** 2007/ /2007 RS/AAS RS/AAS nnhold: Blodbank - 20% perm u/lønn 2007/ /2007 RS/KFK RS/AS nnhold: Dagkir - søkn utvidet sv.perm u/ lønn ***** 2006/ / RS/BHH ***** RS/ØH Side: 25 av 41

26 nnhold: B - perm u/lønn - redusere stilling 20% ***** 2006/ / RS/BHH RS/MCA nnhold: AMB - søkn perm ifm vikariat i Tromsø 2007/ / RS/RAB RS/MCA TE nnhold: Barn - arb.avtale vik 2007/ / RS/HMW RS/MCA Side: 26 av 41

27 nnhold: Ma - arb.avtale, timelønnet 2006/ /2007 RS/KB RS/R TE nnhold: l.kir - arb.avtale vikariat 2007/ / RS/HN RS/R TE nnhold: Hjmed - arb.avtale ekstrahj/timelønnet 2007/ /2007 RS/TNY RS/R Side: 27 av 41

28 nnhold: Fysme - arb.avtale vikariat 2006/ /2007 RS/HMW RS/MCA nnhold: Alderspsyk post - arb.avtale ***** 2006/ / RS/TS RS/AAS nnhold: STO - arb.avtale vikariat 2007/ / RS/TS RS/AAS Side: 28 av 41

29 nnhold: Hjmed - arb.avtale vikariat ***** 2006/ /2007 RS/R RS/R nnhold: FK - arb.avtale midlertidig ***** ***** 2006/ /2007 RS/HN RS/AS nnhold: Øye - oppsigelse ***** 2006/ / RS/RAB RS/MCA TE Side: 29 av 41

30 nnhold: Dagkir - oppsigelse 2007/ / RS/HMW RS/MCA TE nnhold: Sikk.post A - søkn.perm.lønnet utd.perm. 2006/ / RS/AAS RS/AAS nnhold: Sikk.post A - søkn.perm.lønnet utd.perm. 2006/ / RS/AAS RS/AAS Side: 30 av 41

31 nnhold: Sikk.post A - søkn.perm. lønnet utd.perm. 2006/ / RS/AAS RS/AAS nnhold: SA - søkn.perm.kurs ***** 2006/ / RS/AAS RS/AAS nnhold: SA - søkn.perm.lønnet utd.perm. ***** 2006/ / RS/TS RS/AAS Side: 31 av 41

32 nnhold: SA - søkn.perm. 2006/ / RS/TLS RS/AAS nnhold: SA - søkn.perm. lønnet utd.perm. 2006/ / RS/TS RS/AAS nnhold: nternt skademeldingsskjema 2006/ / RS/TNY RS/HJO TE Side: 32 av 41

33 nnhold: nternt skademeldingsskjema 2006/ / RS/TNY RS/HJO TE nnhold: nternt skademeldingsskjema ***** 2007/ / RS/TNY RS/HJO TE nnhold: SA - overføring av ferie 2006/ / RS/AAS RS/AAS Side: 33 av 41

34 nnhold: nternt skademeldingsskjema 2006/ / RS/AAS RS/HJO TE nnhold: nternt skademeldingsskjema 2006/ / RS/TS RS/HJO B 5 nnhold: nternt skademeldingsskjema ***** 2007/ / RS/BHH RS/HJO TE Side: 34 av 41

35 nnhold: nternt skademeldingsskjema 2007/ / RS/TNY RS/HJO TE nnhold: nternt skademeldingsskjema 2007/ / RS/TNY RS/HJO TE nnhold: nternt skademeldingsskjema 2007/ / RS/TNY RS/HJO TE Side: 35 av 41

36 nnhold: nternt skademeldingsskjema ***** 2006/ / RS/TNY RS/HJO TE nnhold: RTG - søkn.perm. lønnet utd.perm. 2007/ /2007 RS/AS RS/AS nnhold: Hjerteopp. - søkn.perm. u/lønn 2006/ /2007 RS/R RS/R Side: 36 av 41

37 nnhold: NYREM - søkn.perm. konferanse, program ***** 2007/ / RS/KFK RS/R nnhold: DAGK - søkn.perm. tillitsverv ***** 2006/ / RS/HMW RS/MCA TE nnhold: Drift/vedl. - søkn.perm.kurs. 2007/ /2007 RS/GLF RS/AS Side: 37 av 41

38 nnhold: B - søkn.perm., vedlegg til søknad ***** 2006/ / RS/RAB RS/MCA TE nnhold: Avd.? - sjekkliste 2006/ /2007 RS/HT RS/R nnhold: MED B infek (lege) - arb.avt. midlertidig 2007/ / RS/R RS/THE TE Side: 38 av 41

39 nnhold: Nyfødt - sv.perm. ***** 2006/ /2007 RS/HMW RS/KAL nnhold: Husøk. - søkn.perm.begravelse 2007/ /2007 RS/AS RS/AS nnhold: AVD? - Karakterutskrift Hitø ***** 2007/ / RS/BLA RS/AS TE Side: 39 av 41

40 nnhold: AVD? - bekreftelse navnendring ***** 2006/ / RS/AS RS/R TE nnhold: AVD? - Autorisasjon helsesekr 2007/ / RS/HT RS/MCA nnhold: NKR - søkn perm landsmøte NSF ***** 2006/ / RS/HN RS/R Side: 40 av 41

41 nnhold: NKR - søkn lønnet utdanningspermisjon ***** 2007/ / RS/HN RS/R Side: 41 av 41

Offentlig journal 2006/2921-5 20796/2007 12.09.2007 10.09.2007 PRS/TLS. Universitetssykehuset Nord-Norge HF 2007/3624-5 20799/2007 PRS/TS 11.09.

Offentlig journal 2006/2921-5 20796/2007 12.09.2007 10.09.2007 PRS/TLS. Universitetssykehuset Nord-Norge HF 2007/3624-5 20799/2007 PRS/TS 11.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.9.2007, Dokumenttype:,U, Status: J,A 12.09.2007 nnhold: Lønnskrav U 2006/2921-5 20796/2007 10.09.2007 RS/TLS RS/EMH nnhold: Lønnskrav U 2007/3624-5 20799/2007

Detaljer

Journaldato: 10.4.2012, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 04.04.2012.

Journaldato: 10.4.2012, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 04.04.2012. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.4.2012, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype:,U, Status: J,A 12.04.2012 nnhold: Tilbud arbeidsavtale - rammeavtale -

Detaljer

Journaldato: 11.4.12, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 29.03.2012.

Journaldato: 11.4.12, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 29.03.2012. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.4.12, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.04.2012 Rammeavtale 27.03.12-31.12.12 ersonalmappe *****

Detaljer

Journaldato: 01.06.11, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 02.03.2011.

Journaldato: 01.06.11, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 02.03.2011. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.06.11, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 03.06.2011 Tilbud arb.avtale ersonalmappe - ***** ***** *****

Detaljer

Journaldato: 05.01.2012, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 10.06.2011.

Journaldato: 05.01.2012, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 10.06.2011. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.01.2012 Tilbud arb.avtale - ***** ***** ersonalmappe ***** *****

Detaljer

Journaldato: 16.7.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 15.07.2008.

Journaldato: 16.7.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 15.07.2008. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.7.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype:,U, Status: J,A 18.07.2008 nnhold: Vedr. refusjon av reise og oppholdsutgifter

Detaljer

Journaldato: 3.7.12, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 19.06.2012.

Journaldato: 3.7.12, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 19.06.2012. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.7.12, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 05.07.2012 Arbeidsavtale, midlertidig ersonalmappe - ***** *****

Detaljer

Journaldato: 18.12.2007, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 30.04.2007.

Journaldato: 18.12.2007, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 30.04.2007. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.01.2008 nnhold: LMS-P.pdf Stimuleringsmidler til fagutvikling og

Detaljer

Journaldato: 11.05.11, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 09.05.2011.

Journaldato: 11.05.11, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 09.05.2011. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.05.11, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.05.2011 Tilbud arb avtale, ***** ***** ***** ersonalmappe

Detaljer

Journaldato: 14.11.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 13.11.2008.

Journaldato: 14.11.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 13.11.2008. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 18.11.2008 nnhold: For mye utbetalt lønn oktober Personalmappe - *****

Detaljer

Journaldato: 13.12.2007, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 11.12.2007.

Journaldato: 13.12.2007, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 11.12.2007. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.01.2008 Teleortopediprosjektet Teleortopediprosjektet 2007/7369-2

Detaljer

Journaldato: 4.1.12, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 01.09.2011.

Journaldato: 4.1.12, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 01.09.2011. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.1.12, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.01.2012 Tilbud om utdanningsavtale - Kreftsykepleie ersonalmappe

Detaljer

Journaldato: 8.2.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 07.02.2008.

Journaldato: 8.2.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 07.02.2008. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.2.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.03.2008 nnhold: Harstad helikopterplass- tilleggsinformasjon

Detaljer

Journaldato: 28.9.2010, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 07.07.2010.

Journaldato: 28.9.2010, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 07.07.2010. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.9.2010, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.09.2010 Svar Samhandlingsavvik Ortop.avd. - mangelfull

Detaljer

Journaldato: 25.10.2007, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 23.10.2007.

Journaldato: 25.10.2007, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 23.10.2007. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.11.2007 nnhold: NN /Narvik sykehus: Overdragelse av virksomhet -

Detaljer

Journaldato: 6.12.2007, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 04.12.2007.

Journaldato: 6.12.2007, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 04.12.2007. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.12.2007, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.01.2008 nnhold: nnkjøp av sentral makuleringsmaskin til

Detaljer

Journaldato: 10.11.11, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 09.11.2011.

Journaldato: 10.11.11, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 09.11.2011. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.11.11, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.11.2011 Tilbud arb avtale - ***** ***** ersonalmappe - *****

Detaljer

Journaldato: 25.01.2013, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.

Journaldato: 25.01.2013, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 29.01.2013 Svar på forespørsel om legeopplysninger

Detaljer

Journaldato: 18.6.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 17.06.2008.

Journaldato: 18.6.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 17.06.2008. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.6.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype:,U, Status: J,A 20.06.2008 nnhold: Møtegodtgjørelse for Brukerutvalg HF

Detaljer

Journaldato: 11.5.09, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 08.05.2009.

Journaldato: 11.5.09, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 08.05.2009. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.5.09, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.05.2009 nnhold: Kontroll av innsyn Pasientsak - ***** *****

Detaljer

Journaldato: 26.5.2009, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 03.04.2009.

Journaldato: 26.5.2009, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 03.04.2009. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.5.2009, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 28.05.2009 Anmodning om lengre svarfrist - fysisk arbeidsmiljø

Detaljer

Journaldato: 17.03.09, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 12.03.2009.

Journaldato: 17.03.09, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 12.03.2009. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.03.09, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.03.2009 2.gangs påminnelse ***** ***** ***** ***** Pasientsak

Detaljer

Journaldato: 3.6.2009, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 28.05.2009.

Journaldato: 3.6.2009, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 28.05.2009. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.6.2009, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 05.06.2009 Bytte av strålevernansvarlig ved niversitetssykehuset

Detaljer

Journaldato: 30.9.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 22.09.2008.

Journaldato: 30.9.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 22.09.2008. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.9.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.10.2008 forsikring Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2008/1740-6

Detaljer

Journaldato: 08.4.2010, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 08.04.2010.

Journaldato: 08.4.2010, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 08.04.2010. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 08.4.2010, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 12.04.2010 Fordeling av kommunale avgifter for våre eiendommer

Detaljer

Journaldato: 18.4.2011, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 15.04.2011.

Journaldato: 18.4.2011, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 15.04.2011. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.4.2011, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.04.2011 Tilbud arbeidsavtale Personalmappe ***** *****

Detaljer

Journaldato: 13.8.15, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 12.08.2015.

Journaldato: 13.8.15, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 12.08.2015. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.8.15, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Sametingsvalg 17.08.2015 Svar på anmodning om kopi av journal - *****

Detaljer

Journaldato: 9.11.2010, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 04.11.2010.

Journaldato: 9.11.2010, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 04.11.2010. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.11.2010, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.11.2010 Klage på samarbeid rundt og behandling av *****

Detaljer

Journaldato: 3.4.2009, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 02.04.2009.

Journaldato: 3.4.2009, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 02.04.2009. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.4.2009, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.04.2009 nnhold: tskrivning ***** ***** ***** ***** tskrivningssak

Detaljer

Journaldato: 16.8.2010, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 13.08.2010.

Journaldato: 16.8.2010, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 13.08.2010. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.8.2010, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 18.08.2010 nnhold: NPE-sak - Behandlingsstedets opplysninger

Detaljer