betydelig bidragsyter til offentlige fakta om P4

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "betydelig bidragsyter til offentlige fakta om P4"

Transkript

1 P4 Årsrapport 2001

2 fakta om P januar 1993 fikk P4 Radio Hele Norge konsesjon av Kulturdepartementet for etablering og drift av riksdekkende reklamefinansiert radio. P4 Radio Hele Norge har hovedkontor på Lillehammer og avdelingskontorer i Oslo, Bergen og Tromsø. P4 dekker 94 prosent av Norges befolkning, og har en daglig oppslutning på 25 prosent. innhold samfunnsregnskap 3 oppsummert 4 programvirksomhet samfunnsregnskap P4 er en betydelig bidragsyter til offentlige myndigheter og samfunnsinstitusjoner. I 2001 gikk over 135 millioner kroner fra P4 til ulike samfunnsformål. Dette tilsvarer én million lyttere hver dag og gjør P4 til Norges nest største radiokanal. Markedsandelen ligger på 29 prosent av samlet radiolytting. I tillegg er P4 den kanalen flest lytter til når de kjører bil. P4 distribueres også via internett og har etablert 4 nisjekanaler som kun kan tas inn på nettet, lyttertall 10 distribusjon kringkasting 12 radioreklame 14 årsberetning 16 resultatregnskap 18 kontantstrømoppstilling 19 balanse 20 merverdiavgift statsskatt forskuddstrekk arbeidsgiveravgift norkring tono gramo Kultur En viktig del av P4s redaksjonelle innhold er musikk. Gjennom avtaler med vederlagsorganisasjonene Tono og Gramo, bidro P4 i 2001 med 26 millioner kroner til artister, komponister, tekstforfattere og andre rettighetshavere i musikkbransjen. P4 bidrar også med støtte til andre kulturelle, humanitære og idrettslige formål. P4 er en av hovedsamarbeidspartnerne til SOS Barnebyer. i tillegg til hovedkanalen. P4 bidrar til utbyggingen av sendernett for digital radio og har tatt et nasjonalt ansvar ved å gå inn i langsiktige avtaler om utbygging. P4 vil synliggjøre, nasjonalt og internasjonalt, at digitalisering er en strategisk riktig vei å gå også for kommersielle radiostasjoner. I Finland kontrollerer P4 og Modern Times Group (MTG) 26 % av Radio Nova, Finlands eneste riksdekkende, kommersielle radio. regnskapsprinsipper 22 noter 24 revisjonsberetning 34 P4 er en betydelig bidragsyter til offentlige myndigheter og samfunns- institusjoner Riksdekkende sendernett og ny teknologi P4 bruker hvert år store summer på å sikre en kvalitativ, riksdekkende distribusjon via FM. P4 ønsker også å ta et nasjonalt ansvar for å bringe radiomediet et skritt videre, inn i den digitale tidsalderen. Kostnadene med utbygging av et digitalt bakkenett og distribusjon via dette, kommer i tillegg til de kostnadene P4 har på den analoge distribusjonen. I 2001 brukte P4 23 millioner kroner på distribusjon og utbygging av analog og digital radio i Norge. Skatter og avgifter P4 betalte i 2001 ca. 65 millioner kroner i skatter og avgifter. I tillegg bidro selskapets medarbeidere med 21 millioner kroner i inntektsskatt. I 2001 oppnådde P4 en omsetning på 255 mill. kroner, med et resultat før skatt på 15 mill. kroner

3 4 P4s Radiofrokost har lyttere hver dag... 5 oppsummert programvirksomheten 2001 Silje Stang i Rett & Slett om 2001 var det åttende året med ordinær drift av P4 Radio Hele Norge. et fikk en omsetning på 255 millioner kroner, en tilbakegang på 12 prosent sammenlignet med Året ble preget av en annonsenedgang i annet halvår og en restrukturering av virksomheten i fjerde kvartal. I 2001 har P4 vist seg som en sterk og stabil radiokanal med en daglig lytteroppslutning på 25 prosent og en markedsandel på 29 prosent av radiolyttingen. I løpet av en uke lytter halve Norges befolkning på P4. P4 er etablert som Norges nest største radiokanal, og er størst blant dem under 50 år. I tillegg har P4 over halvparten av all radiolytting i bil. P4s sterke posisjon i befolkningen understrekes ytterligere gjennom MMIs profilundersøkelse Den rangerer P4 som nummer tre av medieselskapene, foran både VG og Aftenposten. P4 har, som mange andre medieselskaper, lagt om den digitale strategien og satsingen på internett og multimediale tjenester. Selskapet konsentrerer nå fullt om kjernevirksomheten; riksdekkende kommersiell radiodrift. Likevel har P4 bygget opp en betydelig kompetanse på multimedial medieproduksjon. Denne kompetansen kan utnyttes kommersielt dersom markedet for slike tjenester tar seg opp. Restruktureringen vil gi en årlig besparelse fra 2002 på ca. 20 millioner kroner. Restruktureringen har ikke gått ut over radioproduktet og allmennkringkastingsforpliktelsene. Konsesjonsvilkårene ivaretas som forutsatt i konsesjonen. Gjennom hele året er P4s programtilbud videreutviklet og foredlet. I 2001 ble nyhets- og aktualitetsprofilen enda tydeligere, kulturtilbudet styrket og andelen norsk musikk økte med ytterligere 20 prosent. Summen av endringer har gjort P4 til en enda bedre radiokanal. P4 konsentrerer fullt kjernevirksomheten: kommersiell radiodrift P4 er en kommersiell allmennkringkaster. Programvirksomheten har som utgangspunkt å ivareta de forpliktelser konsesjonsvilkårene og allmennkringkastingsforpliktelsene setter. For å lykkes med dette, tilbyr P4 et variert programtilbud som kombinerer nyheter, musikk, kultur, aktualitet, underholdning og sport. Variert innhold En vesentlig del av P4s egenart er kanalens sammensatte sendeflater med variert programinnhold. Kombinasjonen av innslag og musikk har vært en vesentlig årsak til kanalens publikumssuksess. I tillegg tilbyr P4 spesialprogrammer tilpasset barn og ungdom. P4 har kontinuerlig fornyet og utviklet programinnholdet, og i 2001 har kanalen levert et meget variert produkt. Kanalen har styrket satsingen på kultur og norsk musikk, barne- og ungdomsprogrammer, etniske minoriteter og aktualitetsprogrammer. Programtablå Dagen starter med P4s Radiofrokost, som har over lyttere hver dag. Denne sendingen er sammensatt av nyheter, reportasjer, morgengjest, debatter, musikk, sport, kultur og underholdning. I 2001 fikk dette programmet et ytterligere aktualitetsløft. Blant annet ble en vesentlig del av P4s valgkampdekning sendt i P4s Radiofrokost. Samtlige partiledere ble presentert, spurt ut, og partiene ble analysert av P4s valgkommentator Steinar Hansson. Programmet Fem Høns, med sin lette og livsstilsorienterte profil, ble i 2001 avløst av Tors Dag. I Tors Dag har lytterne fått svar på sine spørsmål fra ulike fagperso- ner og møtt aktuelle personer. Programmet har også hatt fokus på etikk og moral i den faste spalten P4 Panelet. I Tors Dag har norsk musikk fått en spesiell fokus, med reportasjer, intervjuer og musikkinnslag av norske musikere. Diskusjonsprogrammet Tvert Imot ble videreført i 2001, og i løpet av året ble Kjønnskampen introdusert som et fast innslag hver uke. Her diskuteres temaer som har spesiell fokus på forhold kjønnene i mellom. Rett & Slett var en av fjorårets nye programposter på P4. Silje Stang og Kårstein Eidem Løvaas lager et program som legger vekt på kultur, underholdning og aktuelle saker. I 2001 har programmet sendt en rekke forfatterintervjuer, musikk- og teateranmeldelser og lignende innslag. Evens Etermiddag leverer velrettede spark til kjente personer fra makt-, kultur- og kjendismiljøet. Midt i Trafikken sendes deretter med oppdateringer om det som skjer på veiene, i kollektivtrafikken og annet trafikkrelatert stoff. I tillegg presenterer denne sendingen ulike lytteraktiviteter og dagsaktuelle intervjuer og reportasjer. Hver ukedag går aktualitetsmagasinet Sytten Tretti, som rundes av med en samisk nyhetssending. Etter dette sender P4 programmer som varierer i løpet av uken, med vekt på programmer for barn og ungdom, hilsningsprogrammer, musikkprogrammer og ulike temaprogrammer. P4 har satset spesielt på Tor Andersen norsk musikk var de siste årene programleder i Tors Dag

4 6 Tvert Imot har lyttere hver dag... 7 Anders Tangen i Badeanda styrket satsing på kulturog forts. programvirksomheten 2001 Helgen har et annet mønster enn ukedagene, med større vekt på temaprogrammer, musikkdokumentarer, portretter, kulturmagasin og sportssendinger. P4 Nyhetene Hovedtyngden av nyhetsavdelingen ligger på Lillehammer, der også alle nyhetssendingene blir produsert og avviklet fra. I tillegg har nyhetsavdelingen journalister i Oslo, Tromsø, Trondheim, Bergen, Stavanger og Kristiansand. I 2001 lanserte P4 utvidede nyhetssendinger kl og Fra før har P4 hatt utvidede nyheter med sport kl og Denne satsingen har styrket dybden i nyhetsdekningen, med ytterligere fokus på debatt, analyse og utenriks. Aktualitetsmagasinet Sytten Tretti har oppnådd stor respekt langt inn i maktens korridorer. Programmet har tre ganger så mange lyttere som konkurrenten; NRKs Dagsnytt 18. P4 har korrespondenter i Köln, Praha, Paris, Jerusalem, London, New York og Hong Kong. Utenriksdekningen er viktig for P4, og utgjorde cirka 30 prosent av nyhetene på P4 i norsk musikk, samt barne- og ungdoms- programmer Norsk musikk P4 har satset spesielt på norsk musikk de siste årene. I 2000 økte P4 andelen norsk musikk med 25 prosent. P4 har i 2001 gjennomgående økt fokuset på norsk musikk i samtlige programmer. Innslag om og med norske artister er vesentlig styrket. Resultatet er at i 2001 har kanalen øket norskandelen med ytterligere 20 prosent. I tillegg har P4 lagt ned et betydelig arbeid i å lage Musikalske krøniker med kjente norske artister. Dette er programmer som kronologisk tar for seg artistenes karriere på og utenfor scenen. I 2001 ble også spalten P4 Unplugged lansert. Her blir norske artister invitert til å opptre «live» i studio. P4 har også en egen internettkanal som sender utelukkende norsk musikk 24 timer i døgnet. P4 Sporten P4 Sportens profil er å gi lytterne alle norske høydepunkter direkte. I 2001 var P4 tilstede på blant annet Alpin- VM i St. Anton, Ski-VM i Lahti, Håndball-VM i Italia, VM-kvalifiseringen i fotball og Champions League. P4 har hatt en samarbeidsavtale med NRK radio hvor det er utvekslet rettigheter til mesterskap de siste årene. Dermed har begge hatt senderettigheter fra alle store idrettsmesterskap. Denne avtalen er nå fornyet i ytterligere 2 år. P4 har fornyet avtalen med Serieforeningen som sikrer rettighetene til å sende fra Tippeligaen til og med sesongen Avtalen gir P4 en opsjon på ytterligere 2 år. P4 Sporten satset stort på dekning av Tippeligasesongen. P4 har sendt direkte fra alle kampene i serien og cupkampene fra og med kvartfinalen i NM. P4 sendte direkte en time før kampstart, samt en time etter kampslutt i alle serierundene. Breddeidrett P4 har også i 2001 støttet norske idrettslag med drakter, reiser, billetter, eller annet, gjennom aktiviteten «Det ordner seg...». Hver uke plukkes det ut en søknad fra et idrettslag som søker om støtte. I 2001 ble det tatt imot mer enn 600 slike søknader. Samisk P4 har et løpende samarbeid med Kautokeino Nærradio om samiske nyheter. Disse sendes i forbindelse med P4s aktualitetsmagasin Sytten Tretti. De samiske nyhetene blir også publisert på P4.no. Etniske minoriteter I 2001 lanserte P4 programmet Multi- Kulti. Programmet har vært en «oppdagelsesreise» i nye og gamle etniske minoriteter og kulturer i Norge. Sendingene har handlet om alt fra kvener til arrangementer i afrikanske innvandrermiljøer. Barn og ungdom I 2001 har P4 videreført og styrket satsingen på barn og ungdom. Programmene Sånn Sirkus og Badeanda er sendt både på hverdager og helg. Ungdomsprogrammet Guru har gått hver tirsdag og torsdag. I 2002 blir tilbudet til barn og ungdom ytterligere styrket. Riksteateret Også i 2001 har P4 samarbeidet med Riksteateret om en av teaterets familieforestillinger. Denne gangen var det stykket Snøhvit og de syv dvergene. Samarbeidet ga P4 gode radioinnslag og bidro til økt publikumsoppslutning for Riksteateret. SOS Barnebyer P4 samler inn penger til SOS Barnebyer. I 2001 har kanalen hatt en rekke radioaktiviteter til inntekt for en barneby i Ipiales i Colombia. I 2002 videreføres dette arbeidet med en storstilt innsamlingsaksjon kalt Barneaksjonen, etter mønster fra TV-innsamlingen. Valgkamp på P4 Valgkampen og valget i 2001 fikk meget bred dekning på P4. Alle partilederne ble invitert til tre ulike utspørringer, med ulik vinkling og stil. Sytten Tretti har oppnådd stor langt inn i maktens korridorer Svein Tore Tynning Bergestuen i Sytten Tretti respekt

5 8 Rett & Slett har lyttere hver dag... 9 forts. programvirksomheten 2001 P4 Nyhetene og Sytten Tretti fulgte utviklingen fra time til time med oppsummeringer hver dag. Og i Tvert Imot var det jevnlige diskusjoner om ulike valgkamptemaer. Også andre programmer hadde ulike innslag og reportasjer fra valget; blant annet ungdomsprogrammet Guru. Trafikk Radio har lenge vært den viktigste kanalen for å bringe vegtrafikkinformasjon til bilister. Siden P4 begynte sine sendinger for snart åtte år siden har trafikkmeldinger vært en viktig del av servicetilbudet til kanalens lyttere. P4 er den radiokanalen som desidert flest foretrekker å høre på når de kjører bil. P4 har et stort tilfang av meldinger fra lytterne, P4 Helikopteret, P4s Trafikkteam, Statens Vegvesen, Politiet Bjørn Faarlund var programleder i Direkte og flere andre samarbeidspartnere. Innsamling av trafikkmeldinger og tilpassing av disse gjøres sentralt i P4s Trafikksentral på Lillehammer. Prosjektet IKT i vegtrafikken der P4 var deltaker sammen med bl.a. Telenor Mobil, Sintef og Statens Vegvesen ble avsluttet i I løpet av prosjektet har P4 utviklet IKT-system for håndtering av meldinger, rutiner for kvalitetssikring, og videreutviklet språk og kommunikasjonsform. Informasjon og meldinger til veitrafikanter er et viktig bidrag til effektiv og sikker trafikkavvikling og er definert som et redaksjonelt satsingsområde i P4. Sponsing og redaksjonell uavhengighet P4 driver etter journalistiske prinsipper, uavhengig av sponsorer og annonsører. I 2001 ble det avsagt en dom i Oslo Byrett i en sak som omhandlet merverdiavgift. I domspremissene fremstilles det slik at P4s redaksjonelle uavhengighet ble trukket i tvil. De omtalte forholdene ligger flere år tilbake i tid, men for ordens skyld har P4 foretatt en grundig juridisk gjennomgang av selskapets avtaler. Kanalen har vurdert disse i forhold til regelverk for kringkasting, sponsing og tekstreklameplakaten. P4.no P4s internettsatsing er i 2001 konsentrert om P4.no. Gjennom året er det gjort flere forandringer for å gjøre P4.no til en rendyrket radioportal. Det er gått bort fra nettavisprofilen som tidligere har preget sidene. P4.no skal gi et speilbilde av programinnholdet og de aktivitetene som foregår på lufta. I tillegg tilbyr P4.no ytterligere fire internettkanaler i tillegg til moderkanalen; P4 Norsk, P4 Hits, P4 Ballade og P4 Oldies. Religion og livssyn I 2001 har P4 sendt programmet Møteplassen hver lørdag og søndag. Disse programmene er et samarbeid med Norea Radio. Programmene har en forkynnende profil, men en reportasjepreget form. Formålet er ettertanke, men formen er å by på møter med mennesker i tro og tvil. Programmet Tro og Utro med Madeleine Cederstrøm er videreført fra Dette er et bredt anlagt program med livsfilosofi, livssyn, etikk og moral. Programmet har hatt en analytisk og fordypende profil. I 2001 har programmet gitt kjennskap til de store verdensreligionene, filosofer, tenkere og reflekterte borgere. Leif Erik Forberg i Stormagasinet og Klikk P4s publikums- Kultur P4 har mange og ulike programmer som dekker kultur og kulturlivet. I 2001 etablerte kanalen det daglige kulturprogrammet Rett & Slett med Silje Stang og Kårstein Eidem Løvaas. Programmet sendes to timer hver ukedag og speiler et bredt utvalg av begivenheter i kulturlivet. Her finnes kulturnytt, underholdning, forfatterintervjuer, teaterreportasjer og dybdeanmeldelser av litteratur og film. Stormagasinet har innehold innslag, intervjuer og reportasjer fra kulturlivet. Portrettmagasinet Klikk er et ukentlig program med radioportretter av ulike kulturpersonligheter og personer med et sterkt forhold til kultur. P4 har også et bredt utvalg programmer med portretter, innslag, intervjuer og reportasjer som setter norsk musikkultur på kartet. suksess =kombinasjonen av innslag og Klassifiseringskategorier Underholdning 10,2 8,6 13,5 Drama 0,4 0,2 Religion/livsfilosofi 1,4 2,0 2,4 Nyheter 16,2 15,6 17,6 Sport 10,5 10,3 9,7 Samfunnsspørsmål 9,9 9,3 13,5 Hjem/fritid 14,8 16,5 8,4 Natur/vitenskap 1,3 2,2 2,7 Kultur 5,2 8,1 10,0 Programinformasjon 2,9 1,3 2,9 Samiske nyheter 0,5 0,3 Barneprogram 5,1 7,8 5,5 et statistisk avvik. et korrekt bilde av virkeligheten, men baserer seg på barneprogrammer og samiske nyheter. Dette gir ikke *Programstatistikken for 2001 viser en nedgang for Kilde: Observer Norge <Prosentvis programinndeling, verbalstoff 2001* musikk

6 10 Evens EterMiddag har lyttere hver dag Gerd Johansen er programleder i P4s Helgefrokost lyttertall Stabil radiolytting for P var nok et godt år for radiolytting på P4. Kanalen opprettholdt sin høye lytteroppslutning på 25 %, noe som tilsvarer én million lyttere per dag. I løpet av en uke har halvparten av befolkningen lyttet til P4. P4 fortsatte i 2001 den stabile oppslutningen som har vært de siste årene, mens NRK hadde en liten nedgang i daglig oppslutning. Det medførte en liten nedgang i den totale lytteroppslutningen for radio i Norge. Størst i år P4 er Norges største radiokanal i aldersgruppen år med en markedsandel på 41 %. Nest best er NRK P1 med en markedsandel på 30 % i samme målgruppe. I løpet av en uke er det 1,3 millioner mennesker, eller 63 % av alle personer mellom år som har lyttet til P4. P4 er også størst blant de yngste lytterne; 20 % av de under 20 år hører på P4 hver dag. Til sammenligning er det 16 % i samme aldersgruppe som hører på NRK Petre. P4s mest hørte program er P4s Radiofrokost med lyttere i snitt per dag gjennom Dette rangerer P4s Radiofrokost som et av de mest hørte radioprogrammene i Norge. Radio er det store dagtidsmediet Radio er det store dagtidsmediet, og mesteparten av konsumet skjer fra om morgenen til om kvelden. Dette er en unik egenskap ved radio, som gjør at P4 kan formidle ferske nyheter og saker på et tidspunkt hvor få andre medier er tilstede i folks mediehverdag. Med et så betydelig antall lyttere som P4 har, finnes det alle mulige slags lyttere. Kjennetegn ved en P4-lytter, er det samme som kjennetegner en gjennomsnittsnordmann. Kanalen har lyttere i alle aldre, fra alle kanter av landet, med alle typer arbeid og utdannelse, representert i alle inntektsgrupper og med mange ulike preferanser. Kilde: Norsk Gallup Institutt AS Dags- og ukesoppslutning år antall personer % 80 1 %= personer dag Oppslutning gjennom dagen år Utvikling i radiomarkedet år+, daglig oppslutning uke P4 P1 Lokalradio Petre P2 P4 TV 2 TV 3 TVN Lokalradio P4 Petre P2 P1 Markedsandeler (i forhold til lyttetid) år 15 % 41 % 10 % 30 % 3 % Lokalradio P4 P4 P1 Petre Lokalradio Petre P2 P2 P1 P4 har lyttere i alle fra landet, aldre, alle kanter av % P1 P4 Even og Diffen i Ukens Media Molbo medalle typer arbeid utdannelse og Lokalradio Petre P2

7 12 Midt i Trafikken har lyttere hver dag Anders Høglund of Tvert Imot av Digitaliseringen radio er en strategisk viktig satsing Michael Andreassen i Midt i Trafikken for P4 distribusjon - kringkasting Radioundersøkelsen P4s ryggrad og viktigste distribusjonskanal er FM-radio. P4-nettet har omkring 94 prosent befolkningsdekning. En svært stor andel av radiolyttingen skjer imidlertid med portable og mobile mottakere. Derfor er dekning langs veier og på steder der folk ferdes, men ikke nødvendigvis bor, svært viktig. På tross av at P4-nettet er det riksnettet som beslaglegger minst frekvensressurser, har det lykkes å lage et effektivt nett som gir god dekning for denne type brukere. P4 er den kanalen som brukes mest av bilister. I tillegg er det etablert distribusjon av P4 i andre kanaler; satellitt, kabel-tvnett og internett. P4 er den største kanalen på internett i Norge. Digitalisering av radio Radiomediet er i likhet med alle andre elektroniske medier i utvikling. P4 har nedlagt et omfattende arbeid med å tilpasse både de ansatte, rutiner og produksjonssystemer til den digitale nåtid og fremtid. For å kunne operere i en mer og mer kompleks mediehverdag med store teknologiske utfordringer har P4 bygget opp betydelig intern kompetanse både innen utvikling og drift. Et av resultatene er et digitalt produksjonsmiljø som har satt P4 i stand til å produsere i alle formater for alle medier, dvs både lyd, tekst, bilde og video. P4 leverer innhold til egne og andres distribusjonskanaler over radio, internett, tekst-tv, mobiltelefon osv. Basert på den infrastruktur som er bygget opp, er P4 i stand til å levere nye tjenester i nye, digitale medier på kort varsel. DAB Digitaliseringen av radio er en strategisk viktig satsing for P4. Digitalradio-systemet DAB er designet for å tilby høy kvalitet til både mobile og stasjonære brukere. DAB gir radiomediet multimediale muligheter og er et kostnadseffektivt kringkastingssystem. Systemet er overlegent for overføring av både lyd med topp kvalitet og annen digital informasjon, og vil gi lytterne mange flere tjenester og muligheter enn dagens FM-system. Det er bare DAB som kan tilby overføring av store datamengder til mange samtidige, mobile brukere uten kostnad for brukerne. Suksess med innføring av ny teknologi er avhengig av at alle berørte parter er villige til å satse. Som riksdekkende DAB-konsesjonær har P4 tatt et ansvar ved å gå inn i langsiktige avtaler om utbygging av sendernett for digitalradio, og ved å synliggjøre nasjonalt og internasjonalt at dette er en strategisk riktig veg å gå for kommersielle radiostasjoner. Arbeidet i Norge er basert på politiske beslutninger og et gjensidig samarbeid med de andre DAB-aktørene. Internasjonalt deltar P4 i blant annet WorldDab Forum og tilknyttede arbeidsgrupper. Digitaliseringen av radio er avhengig av at store land med store markeder lykkes. Det foreligger nå klare, positive signaler fra flere land knyttet til nye, lavt prisede mottakere, godt utbygde nett og nye tjenester. Dekningen i det norske riksnettet er ved utgangen av % av befolkningen og med betydelig mobil dekning. Dette utgjør dermed et relevant marked for introduksjon av nye typer mottakere. radiokanal En million lyttere hver dag gjør P4 til Norges nest største Madeleine Cederström of Tro og utro

8 14 Sytten Tretti har lyttere hver dag Karianne Kvisten i Guru P4s største kunder 1 Norsk Tipping 2 AS Norske Shell 3 Verdens Gang 4 KappAhl 5 Eilag Expert 6 Telenor 7 If... 8 Statoil 9 Telenor Mobil 10 FINN.no radioreklame 2001 var et spesielt år for annonsemarkedet i Norge. En lang opptur ble møtt med stagnasjon og nedgang, noe også radiomarkedet og P4 fikk merke. P4 solgte reklame for 244 millioner kroner i Det ble avviklet ca reklamekampanjer i løpet av året, og aktørene med størst økning var innen reiseliv, interesseorganisasjoner og oljeselskaper. Radiostrategi Radio har vunnet innpass hos mange nye aktører, noen har også valgt å benytte radio som hovedmedium og legge opp mediestrategien deretter med suksess. Synnøve Finden er en av annonsørene P4 er stolte av å vise til. De har gjort det mange ikke har turt, å satse alt på radio. Synnøve Finden har sammen med mediebyrå, reklamebyrå og P4, lagt opp en strategi med radio som hovedmedium. Med en riktig mediestrategi og et gjennomarbeidet konsept, har Synnøve Finden gitt sine konkurrenter store utfordringer, selv med langt mindre ressurser til rådighet. -> Narvesen doblet pølsesalget -> FINN.no med økt kjennskap og trafikk til nettsidene -> Coop Mega tok posisjonen som «grillbutikken» Radio og internett Å tjene penger på internettbaserte virksomheter har vist seg å være en stor utfordring. Det er likevel ikke til å komme utenom at internett er en svært nyttig kanal for å kommunisere og oppnå interaktivitet med kunder. P4 har i 2001 erfart hvor godt radio og internett kan spille sammen. Radioens egenskaper med høy dekning og frekvens samt tilstedeværelse på dagtid, er en svært nyttig kanal for å formidle et budskap og skape trafikk til en internettside. Noen av P4s aller største kunder har oppdaget denne unike kombinasjonen og det ventes at flere gjør det samme i tiden fremover. Bransje % av omsetningen 1 Dagligvarer 12,2 % 2 Pengespill/Underholdning 9,1 % 3 Transport/Reiseliv 8,7 % 4 Telekomm/Teletjenester 7,4 % 5 Oljeselskaper 7,1 % 6 Bil/Bilrekvisita 7,1 % 7 Hus/Hage/Eiendom 6,8 % 8 Hvite-/Brunevarer 5,9 % 9 Bank/Forsikring 5,8 % 10 Katalog/Forlag/Bøker 5,7 % 11 Media 4,9 % 12 Interesseorganisajoner 4,5 % 13 Sko/Klær 3,2 % 14 Gaver/Diverse 2,9 % 15 Statlig Info 2,6 % 16 Data/Kontorutstyr 1,4 % 17 Elektronikk/Ur/Optikk/Foto 1,3 % 18 Musikk 1,2 % 19 Legemidler 1,1 % 20 Sport 0,5 % 21 Egenpleie 0,3 % 22 Skole/Utdanning 0,2 % < Bransjeomsetning på P Kårstein Eidem Løvaas i Rett & Slett TV 36 % ukeblad tv Avis 44 % Kilde: ACNielsen Reklamestatistikk 2001 Radio 4 % Ukeblad 8 % Plakat 2 % Fagblad 5 % Kino 1 % <Reklamemarkedet 2001 (brutto reklameandel) P2 P1 Kilde: P4/CBSI-program

9 16 17 årsberetning P4 Radio Hele Norge ASA et har gjennom hele 2001 befestet sin Fortsatt drift utløper Det har gjennom hele 2001 Hunderfossen Familiepark AS I 2001 gjennomførte selskapet en restrukture- mål om ytterligere styrking av posisjonen som posisjon som Norges nest største radiokanal. Styret bekrefter at forutsetningen om fortsatt blitt arbeidet etter de rammebetingelser som Hunderfossen Familiepark AS driver en av ring med påfølgende nedbemanning. Dette ble Norges mest populære radiostasjon. Ønsket om økonomisk vekst i nye distribu- drift er til stede og årsregnskapet for 2001 er ligger i konsesjonen både når det gjelder redak- Norges største familieparker like utenfor gjennomført uten oppsigelser eller påfølgende sjonskanaler ble svekket av et internettmarked satt opp under denne forutsetningen. sjonelt innhold og kommersiell drift. P4 har Lillehammer. rettssaker. Restruktureringskostnadene ble tatt i Konsesjonen for å drive riksdekkende radio i negativ utvikling. Likevel har satsingen vært verdifull og selskapet er nå rustet for effektiv digitalisering av innholdsproduksjonen. Et tur- P4 Radio Hele Norge ASA P4 Radio Hele Norge ASA driver Norges eneste også tatt på seg et nasjonalt ansvar ved å delta i finansieringen av utbyggingen av et digitalt riksdekkende nett. Disse forpliktelsene går helt P4 eier 34,0 % av Hunderfossen Familiepark. Hunderfossen fikk et resultat før skatt på -3,1 sin helhet i Årets resultat skal opp til fornyelse i 2002, og P4 vil søke om fornyet konsesjon. P4 har i den inneværende konsesjonsperioden overholdt konsesjonsfor- bulent annonsemarked preget P4 i 2001 og analoge landsomfattende kommersielle radio- frem til mill og en omsetning på 32,6 mill (40,3 mill). Styret foreslår at årets underskudd på kroner -- pliktelsene og anser det som naturlig at P4 får selskapet fikk en nedgang i omsetningen i forhold til kanal. På den digitale siden (DAB) har også Radio2Digital en riksdekkende konsesjon. P4 Radio International AS P4s andel av resultat etter goodwillavskrivninger utgjør -2,1 mill. -9,8 mill blir dekket på følgende måte: fornyet konsesjon. I dagens konsesjon står det at «fornyelse vil være det normale». Omsetningen i P4-konsernet ble redusert fra Inntektene kommer hovedsakelig fra salg av radioreklame. Selskapets hovedkontor ligger på I løpet av året ble det klart at Sør-Afrikanske kringkastingsmyndigheter (ICASA) ikke god- Organisasjon og miljø Avsatt til utbytte kr utbytte kr 1,00 pr. aksje Annonsemarkedet var turbulent i 2001, og P4 290,4 mill til 254,9 mill, mens resultat før Lillehammer. kjente avtalen om salget av P4s eierandeler i de Ved utgangen av 2001 var det 89 fast ansatte i overført fra annen egenkapital kr er forberedt på at 2002 også kan bli et tøft år skatt ble 14,9 mill. to Sør-Afrikanske radiostasjonene. morselskapet. Selskapets hovedkontor ligger på Sum disponert kr for salg av radioreklame. Selskapet vil fremover Driftsresultatet for radiovirksomheten i Norge Lillehammer, hvor P4 er en betydelig arbeids- gjennomføre en rekke aktiviteter for å opprett- et hadde pr ingen rente- ble 57,0 mill (104,0 mill) -45,1 %, med en Selskapet hadde ingen driftsinntekter i 2001, plass. Arbeidsmiljøet i P4 er godt og selskapet Etter dette har morselskapet fri egenkapital på holde og styrke kanalens inntekter og lytter- bærende gjeld mens likvide midler utgjorde omsetning på 243,9 mill (272,9 mill) -10,6 %. og fikk et resultat før skatt på -33,3 mill. forurenser ikke det ytre miljøet. 3,6 mill. oppslutning. 69,1 mill (85,9 mill). Aktiverte utviklingskostnader var på samme tidspunkt 2,6 mill (3,4 Dette gir en driftsmargin på 23,4 % (38,1 %). I Finland har P4 konsentrert aktiviteten om Selskapet har generelt sett et lavt sykefravær. I Fremtid P4 fortsetter å utvikle og tilpasse virksomheten mill). Totalbalansen i konsernet er 169,0 mill. På bakgrunn av den negative utviklingen i dat- riksdekkende radio. P4 International og MTG år 2001 utgjorde det gjennomsnittlige sykefra- I 2001 har P4 restrukturert virksomheten og en fremtid med digital radio (DAB). De mulig- terselskapet P4 Radio Internationals engasje- Radio AB eier 50 % hver av Finland Radio været ca 2,0 % av arbeidstiden. Det var ingen fremstår i 2002 som et selskap med klarere heter som ligger i digital radio kan forsterke Egenkapitalen i konsernet utgjorde ved årsskif- ment i Sør Afrika (se under), har morselskapet Investment AS. Dette selskapet kontrollerer ansatte som ble rammet av ulykker eller skader fokus og skjerpet profil. Satsingen videre vil radiomediet både for lyttere og annonsører. tet 63,8 mill (83,8 mill), noe som tilsvarer en i sitt regnskap funnet det nødvendig å gjennom- 26 % av Radio Nova, Finlands eneste riksdek- i jobbsammenheng i konsentreres rundt kjernevirksomheten, med egenkapitalandel på 37,7 % (39,4 %). Styret føre regnskapsmessig nedskrivning på kr 18,5 kende kommersielle radiokanal. foreslår et utbytte på kroner 1,00 pr. aksje (1,50), som totalt utgjør 32,2 mill kroner mill. kroner på sine aksjer i P4 Radio International AS, og avsette kr 32,3 mill for P4 Instant Media AS Oslo, 21. mars 2002 (48,3 mill). mulig tap på utlån til selskapet. Aktiviteten i dette selskapet ble sterkt preget av P4 Radio Hele Norge ASA nedgangen og usikkerheten i internettmarke- Styret har vedtatt regnskapsmessige avsetninger Radios andel av det totale reklamemarkedet det. Høsten 2001 ble det derfor bestemt å vedrørende P4s engasjement i Sør-Afrika på fikk en nedgang i 2001 og endte på 4 % (5,6 %). nedprioritere dette området, og legge driften NOK 32,8 mill. etter at ICASA ikke godkjente avtalen med NAM om overdragelse av P4s eierandeler i de to Sør-Afrikanske radiostasjo- Det totale lyttermarkedet viste stor grad av stabilitet i 2001 med kun små justeringer. P4 over til P4 Radio fra og med Det betyr at prosjekter direkte relatert til radiovirksomheten vil bli prioritert. Pelle Törnberg Styreformann nene. Dette reduserer konsernresultat før skatt med tilsvarende beløp, og er gjennomført som hadde en daglig oppslutning på 25 % og beholdt sin klare posisjon som Norges nest Stig & Stein Radiobyrå AS regnskapsmessige avsetninger i tråd med god regnskapsskikk og under hensyn til forsiktig- største kanal. Dette betyr at kanalen har en oppslutning på ca. 1 million lyttere hver dag. Selskapet ble solgt i juni 2001 som et ledd i å rendyrke radiovirksomheten i konsernet. Endre Røsjø Paul A. Rabl Tor Andersen hetsprinsippet. De regnskapsmessige avsetning- I aldersgruppen år er P4 den klart mar- Selskapets virksomhet var hovedsakelig å pro- ene innebærer på ingen måte at selskapet har kedsledende med en daglig oppslutning på dusere radioreklame. gitt opp kravene. I henhold til regnskapslovens ledd 36 %. P4 er den radiokanalen flest lytter på i bil. Konsesjon Selskapet hadde i første halvår 2001 en omsetning på 5,7 mill og et resultat før skatt 0,4 mill. Hans-Holger Albrecht Line Fuglehaug har det ikke inntruffet forhold av vesentlig P4 ble i 1993 tildelt konsesjon fra betydning for stilling og resultat etter utløpet av regnskapsåret. Kulturdepartementet for å drive riksdekkende kommersiell radio. P4s nåværende konsesjon Hein Espen Hattestad Adm.direktør

Innhold. Fakta om P4: P4 -Det Digitale Mediehus

Innhold. Fakta om P4: P4 -Det Digitale Mediehus Årsrapport 2000 Innhold Fakta om P4: 15. januar 1993 fikk P4 Radio Hele Norge konsesjon av Kulturdepartementet for etablering og drift av riksdekkende reklamefinansiert radio. Nå består P4 Det Digitale

Detaljer

Fakta om P4. Innhold. 2 Årsrapport 2002 P4 Radio Hele Norge

Fakta om P4. Innhold. 2 Årsrapport 2002 P4 Radio Hele Norge Årsrapport 2002 Fakta om P4 15. januar 1993 fikk P4 Radio Hele Norge konsesjon av Kulturdepartementet for etablering og drift av riksdekkende reklamefinansiert radio. P4 Radio Hele Norge har hovedkontor

Detaljer

Konsernet NRK fikk et overskudd på 48,7 millioner kroner i 2012.

Konsernet NRK fikk et overskudd på 48,7 millioner kroner i 2012. WK Pressemelding Til redaksjonen NRK Postadresse: 34 Oslo Besøksadresse: Bjørnstjerne Bjørnsons plass 1 Sentralbord: 23 4 7 22. mars 213 NRK med overskudd i 212 Konsernet NRK fikk et overskudd på 48,7

Detaljer

NRK AS Årsberetning 2005

NRK AS Årsberetning 2005 NRK AS Årsberetning 2005 NRKs virksomhet NRK har i 2005 befestet sin posisjon som landets ledende kringkastingsselskap med hovedansvar for å produsere og distribuere et radio- og fjernsynstilbud til hele

Detaljer

jnd/2012 NRK Årsregnskap 2011

jnd/2012 NRK Årsregnskap 2011 jnd/2012 NRK Årsregnskap 2011 NRK AS Årsberetning 2011 NRKs virksomhet NRK styrket sin posisjon som allmennkringkaster i 2011. Som produsent og formidler av innhold i radio, fjernsyn og på Internett leverte

Detaljer

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS Årsrapport 2014 1 NØ Årsrapport 2014 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og ŠKODA. Selskapet er representert

Detaljer

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN MEDIEMANGFOLD UNDER PRESS Mediemangfoldet i det norske mediemarkedet er under press. I Berner Gruppen er vi bekymret for eierskapskonsentrasjonen i bransjen.

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 4,0 % 8,7 % 9,6 % Antall utsalgssteder

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2005 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 178 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 2,8 % 4,0 % 8,7 % 9,6

Detaljer

VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011

VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011 VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011 Utgiver Validus AS Postadresse: Postboks 113, 3051 Mjøndalen, Norway Besøksadresse: Orkidéhøgda 3, 3050 Mjøndalen Telefon: (+47) 32 23 11 00 Faks: (+47) 32 23 11 01 E-post: firmapost@validus.no

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

Årsrapport 2002. Norwegian Air Shuttle AS

Årsrapport 2002. Norwegian Air Shuttle AS Årsrapport 2002 ÅRSBERETNING.....................................................2 RESULTATREGNSKAP................................................6 BALANSE..........................................................7

Detaljer

Expert Eilag viste styrke

Expert Eilag viste styrke Å R S R A P P O R T Innhold Konsernsjefen har ordet 3 Et ledende handelskonsern 4 Året 2001 høydepunkter 5 Hovedtall 5 Årsberetning 2001 7 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrømoppstilling 14 Regnskapsprinsipper

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. OSL Gardermoen T2 -prosjektering ny terminal / VVS / IKT / miljø / energi / SHA / brann / akustikk / (ill. Narud Stokke Wiig)

ÅRSRAPPORT 2012. OSL Gardermoen T2 -prosjektering ny terminal / VVS / IKT / miljø / energi / SHA / brann / akustikk / (ill. Narud Stokke Wiig) ÅRSRAPPORT 2012 OSL Gardermoen T2 -prosjektering ny terminal / VVS / IKT / miljø / energi / SHA / brann / akustikk / (ill. Narud Stokke Wiig) Innhold 3 Årsrapport 2012 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Konsernet. hamar media

Konsernet. hamar media Konsernet hamar media Årsberetning og regnsk AP 2014 Årsberetning 2014 Hamar Media AS Innhold Årsberetning 3 7 Resultat og balanse 8 10 Noter til regnskapet 11 22 Kontantstrømoppstilling 23 Revisjonsberetning

Detaljer

sense.effektive, enkle, elegante kommunikasjonsløsninger; mer frihet, mindre bryderi for kundene. Og bedre integrasjon av mobilitet og internett

sense.effektive, enkle, elegante kommunikasjonsløsninger; mer frihet, mindre bryderi for kundene. Og bedre integrasjon av mobilitet og internett sense.effektive, enkle, elegante kommunikasjonsløsninger; mer frihet, mindre bryderi for kundene. Og bedre integrasjon av mobilitet og internett bygget på leverandøruavhengighet og fritt valg av samarbeidspartnere.

Detaljer

Norske Boligbyggelags Landsforbund. NBBL Årsrapport 2008

Norske Boligbyggelags Landsforbund. NBBL Årsrapport 2008 Norske Boligbyggelags Landsforbund NBBL Årsrapport 2008 Innholdsfortegnelse Styreleder har ordet 3 Styrets årsberetning 4 Resultatregnskap 8 Balanse 9 Noter 10 Kontantstrømoppstilling 19 Revisjonsberetning

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS 1 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift av eiendommer. Selskapet er

Detaljer

Årsregnskap. Adresseavisen AS

Årsregnskap. Adresseavisen AS Årsregnskap Adresseavisen AS 2011 Årsberetning 2011 Adresseavisen AS Virksomheten Adresseavisen AS ble stiftet i forbindelse med sammenslåingen av tidligere Adresseavisen ASA-konsernet og Harstad Tidende

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2003

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2003 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2003 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 27 662 25 733 Vekst i omsetning 8,7 % 9,6 % Antall utsalgssteder 1 871 2 074 Antall medarbeidere

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET

ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET Nøkkeltall Nøkkeltall NSB Finansielle hovedtall (mill.kroner) 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 Salgsinntekter o.a. driftsinntekter 6 176 6 073 5 595 5 622 5 633 5 145 4

Detaljer

Det er ikke kostnadsført forsknings- og utviklingskostnader i 2013.

Det er ikke kostnadsført forsknings- og utviklingskostnader i 2013. ÅRSREGNSKAP 2013 Årsberetning 2 Årsberetning Konsernresultatet etter skatt for 2013 viser et underskudd stort NOK -401 mill., mot et underskudd på NOK -93 mill. i 2012. Det er de svake tallene fra datterselskapet

Detaljer

årsrapport 2011 Asker og Bærums Budstikke ASA

årsrapport 2011 Asker og Bærums Budstikke ASA årsrapport 2011 Asker og Bærums Budstikke ASA innhold fremtiden er lokal i alle kanaler 4 ledergruppen 10 budstikkas hedersbevisninger 2011 1 7 nøkkeltall 1 9 årsberetning 20 styret 24 resultatregnskap

Detaljer

Dette er EDB-konsernet

Dette er EDB-konsernet Dette er EDB-konsernet EDB-konsernet er børsnotert og består av de tre hovedselskapene EDB ASA i Oslo og Drammen, EDB Intech AS på Kongsberg og EDB MaXware AS i Trondheim. Konsernet har over 600 ansatte

Detaljer

Årsrapport 2005 Bravida ASA

Årsrapport 2005 Bravida ASA Årsrapport 2005 Bravida ASA Innhold Om Bravida 3 Styrets årsberetning 2005 4 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Kontantstrømoppstilling 17 Regnskapsprinsipper 18 Noter till regnskapet 22 Revisors beretning

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Driftsinntekter. Driftsresultat EBITA

Driftsinntekter. Driftsresultat EBITA En rundtur i Bravida 2002 Året 2002 på en-to-tre Resultatregnskap konsernet i sammendrag, MNOK 2002 2001 2000* Driftsinntekter 11 797 11 964 11 956 Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) 214 675 335

Detaljer