SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk."

Transkript

1 SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: MØTEINNKALLING Utvalg: Utvalg for levekår Møtedato: Møtested: Møterom Viksjøen, Rådhuset Møtetid: Kl. 11:00 Ved eventuelt forfall, er representantene selv ansvarlig for å innkalle vara. Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. Kirkenes, Stine Tharaldsen Utvalgsleder SMW

2 SAKSLISTE: Saksnr.: Sakstittel: ArkivsakID: 001/13 ABRAHAMSEN DAGLIGVARE A/S - KLAGE PÅ VEDTAK OM SALGSBEVILLING Saksordfører: Monica Hauge Stiansen 12/ /13 KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET Saksordfører: Knut Mortensen 11/ /13 FORDELING AV MIDLER TIL SAMEFOLKETS DAG-17.MAI Saksordfører: Stine Tharaldsen 13/ /13 KOMMUNALE TILSKUDDSMIDLER TIL IDRETT OG KULTUR Saksordfører: Helene Erlandsen 13/226 Side 2 av 2

3 SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Kate-Inger Wessel Dato: Arkivkode: K2-U62 Arkivsaksnr.: 12/1014 Saksordfører: Monica Hauge Stiansen SAKSGANG Behandling: Møtedato: Saksnr.: Utvalg for levekår /13 ABRAHAMSEN DAGLIGVARE A/S - KLAGE PÅ VEDTAK OM SALGSBEVILLING Dokumenter i saken: Dok.dato Type Avsender/mottaker Tittel I Abrahamsen Dagligvare AS U Abrahamsen Dagligvare AS U Abrahamsen Dagligvare A/S U Abrahamsen Dagligvare AS I Abrahamsen Dagligvare AS U Abrahamsen Dagligvare AS SØKNAD OM BEVILLING FOR SALG AV ØL BEVILLINGSAVGIFT OG OMSETNINGSTALL VEDR. SØKNAD OM SALGSBEVILLING MANGLENDE INNRAPPORTERING AV OMSETNINGSTALL KLAGE PÅ AVSLAG OM BEVILLING FOR SALG AV ØL MELDING OM VEDTAK: SØKNAD OM BEVILLING FOR SALG AV ØL Side 1 av 3

4 I Abrahamsen Dagligvarer AS U Abrahamsen Dagligvarer AS U Abrahamsen Dagligvare AS I Abrahamsen Dagligvare AS I Nærbutikken Bugøynes OPPGAVE - OMSETNINGSTALL FOR SALGSBEVILLING 2012 VEDTAK: BEVILLINGSAVGIFT 2012 OG AVREGNING 2011 KLAGE PÅ AVSLAG OM BEVILLING FOR SALG AV ØL KVITTERING FOR INNBETALING TIL SKATT NORD KLAGE SALGSBEVILLING Saksopplysninger: Abrahamsen Dagligvare AS søkte om salgsbevilling for øl og rusbrus for perioden innen fristens utløp. Utvalg for levekår avslo søknaden i møte den Dette fordi Skatt Nord, som er en av høringsinstansene, hadde bemerkninger til søknaden pga. skyldig mva. for 1. til 6. Termin. Den foreligger det kopi av kvittering på innbetalt mva. Klagen fra Abrahamsen Dagligvare taes til følge. Kommuneplanens hovedmål: Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for befolkningsvekst i alle deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres ut fra en samlet befolkning på innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør kommunen attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv. Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i forhold til følgende satsingsområder: Næringsutvikling: Infrastruktur: Barn og ungdom: Kompetansebygging: Økonomi:

5 Forslag til innstilling: Søknad om salgsbevilling fra Abrahamsen Dagligvare A/S innvilges for bevillingsperioden t.o.m , som følger: - Bevillingshaver: Abrahamsen Dagligvare A/S - Organisasjonsnr.: Salgssted/-lokale: Abrahamsen Dagligvare A/S - Alkoholvare: øl og rusbrus - Kontaktperson: Jarle Abrahamsen - Styrer: Jarle Abrahamsen f Stedfortreder: Jenny Abrahamsen f Bevillingen skal utøves i h.h.t. alkoholpolitiske retningslinjer. Det er en forutsetning at evt. pålegg fra politiet blir fulgt. Bente Larssen rådmann Judith Celius personalsjef Side 3 av 3

6 SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Faks E-post: SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Nils-Edvard Olsen Dato: Virksomhetsleder:, tlf. Arkivkode: K2-C20, K1- Arkivsaksnr.: 11/2379 Saksordfører: Knut Mortensen SAKSGANG Behandling: Møtedato: Saksnr.: Kommunestyret Utvalg for levekår /12 Kommunestyret /12 Utvalg for levekår /13 KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET Vedlagte dokumenter: Dokumenter i saken: Dok.dato Type Avsender/mottaker Tittel U I Finnmark Fylkeskommune v/ Idrettskonsulenten Sør-Varanger kommune v/ Allmenn U kultur Saksbehandler Nils- Edvard Olsen U Finnmark Fylkeskommune v/ Idrettskonsulenten SPILLEMIDLER OVERSENDING AV SØKNADER FRA SØR-VARANGER KOMMUNE SPILLEMIDLER 2012 PRIORITERING MELDING OM VEDTAK FRA KOMMUNESTYRET : KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET HANDLINGSPLAN/PRIORITERINGSLISTE SPILLEMIDDELSØKNADER SPILLEMIDLER Side 1 av 9

7 I Det Kongelige Kulturdepartement I Sør-Varanger kommune ORIENTERING OM TILSKUDD TIL ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2013 INNSENDT SØKNAD OM SPILLEMIDLER I Neiden IL INNSENDT SØKNAD OM SPILLEMIDLER I Sør-Varanger INNSENDT SØKNAD OM SPILLEMIDLER kommune I Kirkenes Skytterlag INNSENDT SØKNAD OM SPILLEMIDLER I Sør-Varanger kommune I Sør-Varanger kommune I Sør-Varanger kommune U Finnmark Fylkeskommune v/ Idrettskonsulenten INNSENDT SØKNAD OM SPILLEMIDLER INNSENDT SØKNAD OM SPILLEMIDLER INNSENDT SØKNAD OM SPILLEMIDLER SPILLEMIDLER OVERSENDING AV SØKNADER FRA SØR-VARANGER KOMMUNE Kort sammendrag: I hht Kulturdepartementes bestemmelser om Spillemidler til anlegg for fysiske anlegg for idrett og fysisk aktivitet, skal det utarbeides to separate prioriteringslister - en for ordinære anlegg (både rehabilitering og nyetableringer) og en for nærmiljøanlegg. Disse to typer anlegg konkurrerer ikke om den samme potten. Tillater også å understreke at kommunale garantier eller tilskudd til enkeltprosjekter som søker Spillemidler, må forankres i egne vedtak i kommunestyret samt at kommunale anlegg må være forankret i kommunens investeringsbudsjett. Dette betyr at handlingsplanen ikke er juridisk bindende hva gjelder økonomi. For 2013 er alle ikke-kommunale anlegg finansiert uten kommunale tilskudd. Rådmannen tar utgangspunkt i de prosjektene som er avsluttet og ikke fått full pott fra Spillemidlene samt de anlegg som er under bygging og må gjenta sin søknad for å oppnå full pott med spillemidler. Prosjekter som ikke har fått/eller søkt idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning settes på uprioritert liste. Lista rulleres hvert år. Kommunen er pliktig til å vedta handlingsplanen hvert år i samband med Spillemiddelsøknadsprosessen. Hvis ikke, vil ingen spillemiddelsøknader fra Sør-Varanger bli godkjent. Søknadsfristen for spillemiddelsøknader er og kommunen har frist til den til å få søknadene oversendt Fylkeskommunen inkl en vedtatt prioritering. Faktiske opplysninger: Side 2 av 9

8 I hht Kulturdepartementes bestemmelser om Spillemidler til anlegg for fysiske anlegg for idrett og fysisk aktivitet, skal det utarbeides to separate prioriteringslister - en for ordinære anlegg (både rehabilitering og nyetableringer) og en for nærmiljøanlegg. Disse to typer anlegg konkurrerer ikke om den samme potten. Tillater også å understreke at kommunale garantier eller tilskudd til enkeltprosjekter som søker Spillemidler, må forankres i egne vedtak i kommunestyret samt at kommunale anlegg må være forankret i kommunens investeringsbudsjett. Dette betyr at handlingsplanen ikke er juridisk bindende hva gjelder økonomi. For 2013 er alle ikke-kommunale anlegg finansiert uten kommunale tilskudd. Følgende anlegg fikk tildelinger i 2012: Ordinære anlegg: Sør-Varanger kommune Barentsbadet ferdig desember 2008 kr ,- Langfjorddalen skytterlag rehabilitering skytebanen ferdig høsten 2012 kr ,- Nærmiljøtiltak: Kirkenes nye skole klatrevegg ferdig høsten 2012 kr ,- Følgende anlegg fikk IKKE spillemidler 2012: Ordinære anlegg: - Barentshallene KF lysanlegg Kirkenes stadion - Sør-Varanger kommune gymnastikkanlegg Kirkenes skole - Sør-Varanger kommune fotballgarderober tilknyttet Kirkenes stadion - Kirkenes Ryttersportsklubb gjestestaller til ridehallen på Svanvik - Kirkenes Skytterlag rehabilitering av skytebanen i Vinterveiskaret Nærmiljøanlegg: - Kirkenes nye skole skaterampe, skøytebane/klatrenett og ballbinge 2 prosjekter - Neiden il ballbinge ved oppvekstsenteret i Neiden Andre anlegg fra Handlingsplanen 2012 vedtak av sak 005/12 i Kommunestyret: Nærmiljøanlegg: - Nærorienteringskart Sandnes har fått idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av , og riktig å ta med på prioritert plass. Prosjekteier er Sandnes il. Ikke-prioriterte anlegg: Nærmiljøanlegg: - Ballbinge Sundquistjordet anlegget er stoppet grunnet støyproblematikken andre plasseringer i Bjørnevatn må vurderes. Ingen konkrete prosjekter foreligger ikke. Det var Sundquistjordet Vel som var prosjekteier. Tas med for 2011 som ikke-prioritert. - Varmestue i tilknytning til skileikeanlegget i Skytterhusfjellet ingen reell søknad foreligger pr dato Ordinære anlegg: - Ishall på Hesseng prosjekteier Kirkenes Puckers prosjektet er ikke ferdig utviklet, men er fortsatt aktuelt Viktig at det er med. 1. Prioritet på Finnmark Idrettskrets sin anleggsplan. - Snøproduksjonsanlegget til Alpinanlegg/skianlegg på Sandnes viktig at det fortsatt er med på listen. Dette er et kostnadskrevende anlegg å realisere. Prosjekteier er Sandnes il. Side 3 av 9

9 - Ferdigstillelse av lysløypetraseen E 105 Bjørnevatn prosjekteier er Sør- Varanger kommune. Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av Finansiering mangler, jfr budsjettvedtaket av Kunstgressdekke på Hesseng grusbane Prosjekteier er Hesseng il. Pr dato foreligger det ikke noe konkret prosjekt. - Leirdueanlegg i Vinterveiskaret prosjekteier er Sør-Varanger Jeger- og Fiskeforening ikke noe konkret prosjekt pr dato - Gjestestaller Sandnesdalen ikke et reelt prosjekt pr dato - O-kart Gimsekartet område Brattli syd Sandnes il idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av Registrerte innspill: Bugøynes bygdelag krav om svømmebasseng på Bugøynes Kirkenes idrettsforening ber om friidrettsanlegg Kirkenes stadion Hesseng il har meldt inn at de arbeider med et krøllgressprosjekt m/ løpebane på grusbanen på Hesseng. Videre påpeker de en lyssetting av løypa mellom 2. og 3. vann. Samt et ønske om etablering av skileikeanlegg i området rundt Hesseng Flerbrukssenter. Sandnes il påpeker viktigheten av å revidere m/ ny synfaring av O-kart i kommunen. KOS har meldt inn at de planlegger trinn 2 i sitt skileikeanlegg i Skytterhusfjellet varmestue. Videre påpeker de behovet for en oppgradering av lysløypa Kirken es Bjørnevatn. Forum for natur og friluftsliv påpeker viktigheten av å få til en større oppgradering av stier og løyper på Kirkenes-halvøya. Dette er lavterskeltilbud i et folkehelseperspektiv. Sør-Varanger Rideforening har signalisert at de arbeider med trinn 2 gjestestaller i samband med Ridehallen i Sandnesdalen. I Bjørnevatn er det fremkommet ideer i tilknytning til nærmiljøtiltak i området Andedammen. SPILLEMIDDELSØKNADER 2013: Søknadsfristen for spillemiddelsøknader er og kommunen har frist til den til å få søknadene oversendt Fylkeskommunen inkl en vedtatt prioritering. Rådmannens innstilling vil bli oversendt Fylkeskommunen innen den Følgende søknader foreligger for 2013: Gjentatte søknader ordinære anlegg: - Sør-Varanger kommune Barentsbadet ferdig desember Kirkenes Ryttersportsklubb gjestestaller til ridehallen på Svanvik har idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av Barentshallene KF lysanlegg Kirkenes stadion - Sør-Varanger kommune gymnastikkanlegg Kirkenes skole - Sør-Varanger kommune fotballgarderober tilknyttet Kirkenes stadion - Kirkenes Skytterlag rehabilitering av skytebanen i Vinterveiskaret har idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning nærmiljøtiltak: - Kirkenes nye skole ballbinge Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av Side 4 av 9

10 - Neiden il ballbinge ved oppvekstsenteret i Neiden idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av Nye søknader - ordinære anlegg: - Kirkenes Ryttersportsklubb sosialrom/klubbrom i Ridehallen på Svanvik idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av nærmiljøtiltak: - Kirkenes nye skole skaterampe, skøytebane/klatrenett Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av prosjekter - Neiden il ballbinge ved oppvekstsenteret i Neiden idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av Mål og delmål Eksisterende plan prioriterer fysisk aktivitet og små og utradisjonelle anlegg fremfor ordinære anlegg. Kommunedelplanen definerer følgende overordnede mål: Stimulere og motivere til økt fysisk aktivitet og flere aktive gjennom et variert anleggs- og aktivitetstilbud tilrettelagt for alle. Kommundelplanen definerer følgende delmål Delmål for anlegg i prioritert rekkefølge 1. Etablere nærmiljøanlegg og uteareal ved skoler/barnehager og i distriktene 2. Utvikle og sikre friluftsområder, turstier og løyper i kommunen slik at flest mulig skal få anledning til drive fysisk aktivitet ut fra egne forutsetninger, ønsker og behov 3. Økte ressurser til drift og jevnlig vedlikehold av eksisterende anlegg 4. Ved utbygging av nye anlegg skal man prioritere anlegg som gir Sør-Varanger kommune er mer variert idrettstilbud. Delmål for aktiviteter i uprioritert rekkefølge: Videreføre FYSAK utover prosjektperioden, innføre minst ett nytt tiltak pr. år Legge til rette for at også idretten har fokus på helse- og trivselsaspektet ved å drive fysisk aktivitet, gjennom motivering og samarbeid med frivillige organisasjoner Økonomiske støtteordninger som virkemiddel for å stimulere til økt aktivitet, fortrinnsvis kanalisert gjennom FYSAK Økt samarbeid på tvers av etater, virksomheter og frivillige organisasjoner om aktivitetstilbud Arbeide for å motvirke frafall blant barn og unge Bevisstgjøring av innbyggernes eget ansvar for fysisk og psykisk helse Øke bevilgningene til FYSAK-lignende tiltak til innen 2010 Gratis trening i kommunale idrettsanlegg for barn og ungdom under 25 år. Rådmannens vurdering/konklusjon: Rådmannen registrerer at det er stort etterslep med innvilgelse av spillemidler. Store tunge anlegg som svømmehaller tar en stor del av spillemidlene i Finnmark. Barentsbadet forutsettes å få sin siste tildeling dvs 5 mill kr i Side 5 av 9

11 Rådmannen vil for 2013 prioritere de gjentatte søknadene. Alle kommunale anlegg er sluttført, men anleggene Gjestestaller, ballbinge Neiden, Skytebanen i Vinterveiskaret og sosialrom Ridehallen på Svanvik er ikke påbegynt. En tar til etterretning at rehabilitering av lysløypa Kirkenes Bjørnevatn ikke er finansiert i Prosjektet har fått idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning Handlingsplan 2013 Prioritert liste Ordninære anlegg Nr Anleggsnavn Sted Søker Idrettslig kommentar forhånd sgodkje n-ning 1 Barentsbadet Kirkenes SVK Ja Fornyet søknad 2 Lysanlegg stadion Kirkenes Barentshal Ja Fornyet søknad Trinn 2 lene KF 3 Gjestestaller Svanvik Kirkenes Ryttersport sklubb ja Kirkenes stadion Fornyet søknad 4 Gymnastikksal Kirkenes SVK Ja Fornyet søknad Nye Kirkenes skole 5 Fotballgarderober Kirkenes SVK Ja Fornyet søknad Nye Kirkenes skole 6 Rehabilitering av 100 m riflebane Vinterveis karet Kirkenes skytterlag 7 Sosialrom Ridehall Svanvik Kirkenes Rytterspor tsklubb Ja Ja Fornyet søknad NY søknad Nærmiljøtiltak 1 skaterampe, Kirkenes Sør-Varanger ja NY søknad skøytebane/klatrenett skole kommune 2 Ballbinge Kirkenes Sør-Varanger Ja Fornyet søknad skole kommune 3 Ballbinge Neiden Neiden il Ja Fornyet søknad Handlingsplan 2013 Ordinære anlegg: 1 Ishall Hesseng Kirkenes Puckers Uprioritert liste Nei 2 Snøproduksjonsanlegg Sandnes Sandnes il Nei 3 Skianlegg Sandnes Sandnes il Ja 4 Rehabilitering lysløype Kirkenes Bjørnevatn 5 Kunstgressdekke grusbanen Første prioritet på anleggsplanen til Finnmark Idrettskrets SVK Ja Viktig lavterskeltiltak relatert til Folkehelsearbeidet Hesseng Hesseng il nei Ide Side 6 av 9

12 7 Leirdueanlegg Vinterveiskaret Sør- Varanger JFF nei 8 O-kart Gresselvkartet Sandnes Sandnes il ja 9 O-kart Gimsekartet Brattli Sandnes il ja 10 Gjestestaller v/ ridehallen Sandnesdalen Nei Sør- Varanger Rideforening ide Nærmiljøtiltak 1 Ballbinge mv Bjørnevatn? nei Frembrakt noen ideer om utvikling av Andedam-området 2 Varmestue Kirkenes KOS nei Ide Kommuneplanens hovedmål: Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for befolkningsvekst i alle deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres ut fra en samlet befolkning på innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør kommunen attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv. Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i forhold til følgende satsingsområder: Næringsutvikling: Infrastruktur: Barn og ungdom: Gir barn og unge et bredere mangfold i tilbud Kompetansebygging: Økonomi: Kommunen prioriterer de søknader som har fullfinansieringen på plass. Universell utforming, jfr. bestemmelser i plan- og bygningslov: Oppfylles gjennom Kulturdepartementets bestemmelser om spillemidler. Alternative løsninger: Side 7 av 9

13 Forslag til innstilling: Sør-Varanger kommunestyre vedtar følgende handlingsplan/prioritering for anlegg for idrett og fysisk aktivitet Planen utgjør samtidig en prioritering av spillemiddelsøknadene for Handlingsplan 2013 Prioritert liste Ordninære anlegg Nr Anleggsnavn Sted Søker Idrettslig kommentar forhånd sgodkje n-ning 1 Barentsbadet Kirkenes SVK Ja Fornyet søknad 2 Lysanlegg stadion Kirkenes Barentshal Ja Fornyet søknad Trinn 2 lene KF 3 Gjestestaller Svanvik Kirkenes Ryttersport sklubb ja Kirkenes stadion Fornyet søknad 4 Gymnastikksal Kirkenes SVK Ja Fornyet søknad Nye Kirkenes skole 5 Fotballgarderober Kirkenes SVK Ja Fornyet søknad Nye Kirkenes skole 6 Rehabilitering av 100 m riflebane Vinterveis karet Kirkenes skytterlag 7 Sosialrom Ridehall Svanvik Kirkenes Rytterspor tsklubb Ja Ja Fornyet søknad NY søknad Nærmiljøtiltak 1 skaterampe, Kirkenes Sør-Varanger ja NY søknad skøytebane/klatrenett skole kommune 2 Ballbinge Kirkenes Sør-Varanger Ja Fornyet søknad skole kommune 3 Ballbinge Neiden Neiden il Ja Fornyet søknad Handlingsplan 2013 Ordinære anlegg: 1 Ishall Hesseng Kirkenes Puckers Uprioritert liste Nei 2 Snøproduksjonsanlegg Sandnes Sandnes il Nei 3 Skianlegg Sandnes Sandnes il Ja 4 Rehabilitering lysløype Kirkenes Bjørnevatn Første prioritet på anleggsplanen til Finnmark Idrettskrets SVK Ja Viktig lavterskeltiltak relatert til Folkehelsearbeidet 8

14 5 Kunstgressdekke Hesseng Hesseng il nei Ide grusbanen 7 Leirdueanlegg Vinterveiskaret Sør- nei ide Varanger JFF 8 O-kart Gresselvkartet Sandnes Sandnes il ja 9 O-kart Gimsekartet Brattli Sandnes il ja 10 Gjestestaller v/ ridehallen Sandnesdalen Sør- Varanger Rideforening Nei Nærmiljøtiltak 1 Ballbinge mv Bjørnevatn? nei Frembrakt noen ideer om utvikling av Andedam-området 2 Varmestue Kirkenes KOS nei Ide Bente Larssen rådmann - Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. - Side 9 av 9

15 SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Faks E-post: SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Harald Sørensen Dato: Virksomhetsleder:, tlf. Arkivkode: K1- Arkivsaksnr.: 13/207 Saksordfører: Stine Tharaldsen SAKSGANG Behandling: Møtedato: Saksnr.: Utvalg for levekår /13 FORDELING AV MIDLER TIL SAMEFOLKETS DAG-17.MAI Vedlagte dokumenter: Dokumenter i saken: Kort sammendrag: Rådmannen innstiller på å sette av til gjennomføring av Samefolkets dag og 17. mai med fordelingen: til Samefolkets Dag og til 17. Mai. Faktiske opplysninger: Sør-Varanger kommune har i sitt budsjettvedtak for 2013 satt av kroner til kulturformål. Arrangementene Samefolkets Dag og 17. Mai faller inn under denne posten. Av andre aktiviteter som også inngår her er kulturmidler til idrett og andre organisasjoner, driftsstøtte til lagseide kultur og idrettsbygg, tilskudd til løypekjøring, og støtte til andre frivillige foreninger og lag, samt kulturinstitusjoner/bedrifter som Pikene på Broen, Samovarteatret, Kirkenesdagene, etc. Tilskuddene til Samefolkets Dag og 17. Mai har variert fra år til år. De reelle kostnadene til arrangementene har ligget på om lag til Samefolkets Dag og til 17. Mai. I 2012 var det bevilget til Samefolkets dag og man var avhengig av ekstern Side 1 av 3

16 finansiering for gjennomføring, noe som ble realisert gjennom støtte fra Fylkeskommunen og Sametinget. 17. Mai arrangementet ble gjennomført uten ekstern støtte og man lyste ut såkalte frie midler til lag og organisasjoner som ville ta på seg arbeidsoppgaver i forbindelse med dagen. Den samlende potten til kultur er redusert for Det betyr at det blir mindre penger til alle, også til de kommunale arrangementene som Samefolkets dag og 17. Mai er. Avhengig av hvor man legger lista vil Samefolkets dag være avhengig av ekstern støtte. For 17. Mai, finnes det ikke slike støtteordninger. En reduksjon i budsjettet til vil likevel sikre et bra arrangement. Kommuneplanens hovedmål: Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for befolkningsvekst i alle deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres ut fra en samlet befolkning på innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør kommunen attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv. Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i forhold til følgende satsingsområder: Næringsutvikling: Infrastruktur: Barn og ungdom: Kompetansebygging: Økonomi: Universell utforming, jfr. bestemmelser i plan- og bygningslov: Alternative løsninger: Side 2 av 3

17 Forslag til innstilling: Utvalg for levekår vedtar å sette av til arrangementene Samefolkets dag og 17. Mai med fordeling til Samefolkets dag og til 17. Mai. Disponering av de øvrige vil bli framlagt i egen sak. Bente Larssen rådmann - Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. - Side 3 av 3

18 SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Faks E-post: SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Harald Sørensen Dato: Virksomhetsleder:, tlf. Arkivkode: K1- Arkivsaksnr.: 13/226 Saksordfører: Helene Erlandsen SAKSGANG Behandling: Møtedato: Saksnr.: Utvalg for levekår /13 KOMMUNALE TILSKUDDSMIDLER TIL IDRETT OG KULTUR Vedlagte dokumenter: Nr. Dok.dato Tittel PDF FORDELING AV MIDLER TIL SAMEFOLKETS DAG-17.MAI Sak 12/176, 008/12 KOMMUNALE TILSKUDDSMIDLER TIL IDRETTS- OG KULTURFORMÅL - INNSPILL TIL DRØFTING Sak 13/207 FORDELING AV MIDLER TIL SAMEFOLKETS DAG OG 17.MAI Dokumenter i saken: Kort sammendrag: Denne saken fremmes uten innstilling. Saken reiser en del problemstillinger knyttet til fordelingen av midler til idrett og kultur som ønskes belyst av utvalg for Levekår. Side 1 av 4

19 Faktiske opplysninger: I budsjettet 2013 er det satt kroner til fordeling til idrett og kultur. Dette er en halvering i forhold til budsjettet for Litt historikk: I budsjettbehandlingen for 2012 ønsket samarbeidspartiene en gjennomgang av tilskuddmidler kommunen bevilger til idretts- og kulturformål. Målet var at innbyggerne og de folkevalgte skulle få en bedre oversikt over alle samlede tilskudd på dette området, noe som betød at alle idretts- og kulturtilskudd var samlet i en pott som utvalg for Levekår kunne tildele. I fjor valgte utvalget Rådmannens anbefalning om å følge tidligere rutiner ved utlysning av kulturmidlene, men vedtok samtidig i utvalg for Levekår i sak 008/12 at For budsjettåret 2013 iverksetter utvalg for levekår en drøfting/evaluering hva gjelder disponering av avsatte midler til kultur- og idrettsformål, jfr kommunestyrets budsjettvedtak 2012 og Rådmannens innspill. Sluttbehandling senest i juni-møtet 2012 Sluttbehandlingen av dette vedtaket har ikke funnet sted per dato. Rådmannen har i sak 13/207 foreslått å sette av til arrangementene Samefolkets Dag og 17. Mai. Dersom denne anbefalningen går gjennom innebærer det at man har kroner igjen som skal gå til fordeling til idretts- og kulturformål. Spørsmålet blir hvordan resten av denne potten skal fordeles og hvilke kriterier som skal ligge til grunn. For Kulturmidler og Kulturmidler idrett har det gjennom mange år vært en egen prosedyre for behandling og vedtatte kriterier (Se sak 12/176). Dette har vært en ordning som det har vært stor tilfredshet med både blant politikere og organisasjoner/bedrifter. Dersom nåværende ordning kulturmidler idrett skal endres, er idrettsrådet høringsinstans før vedtak kan gjøres. Under er det skissert opp noen alternativer: 1. Skal de settes i en pott og søkes på av alle som driver med kulturelle aktiviteter, - både frivillige lag/foreninger og institusjoner/bedrifter? Midlene lyses ut med felles søknadsfrist og realitetsbehandles som en enkeltsak. 2. Skal de øvrige eller deler av disse midlene brukes til lag og foreninger etter de retningslinjer som er vedtatt tidligere? 3. Skal man prioritere foreninger og lag og dermed utelukke institusjoner/bedrifter å søke? I Sør-Varanger kommune har vi kulturbedriftene Pikene på Broen og Samovarteatret som får støtte over statsbudsjettet. Det er ingen forutsetning at disse må få kommunal driftsstøtte for å få statstøtte. Men signaleffekten vil ikke være god dersom disse kulturinstitusjonene ikke mottar pengestøtte lokalt. 4. Skal kommunen forvalte en andel som går til arrangementstøtte til idrett, kultur og institusjoner/bedrifter og hvor stor skal denne andelen være? Side 2 av 4

20 Forslag som grunnlag for drøfting i Utvalg for levekår: a) Kulturmidler (idrett og andre kulturorganisasjoner) Driftstilskudd til lagseide kultur og idrettsbygg Tilskudd til løypekjøring Rest : til kultur- og idrettsarrangement, prioritert profesjonelle eller lag/foreninger eventuelt begge? Saken legges frem uten innstilling. Kommuneplanens hovedmål: Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for befolkningsvekst i alle deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres ut fra en samlet befolkning på innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør kommunen attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv. Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i forhold til følgende satsingsområder: Næringsutvikling: Infrastruktur: Barn og ungdom: Kompetansebygging: Økonomi: Side 3 av 4

21 Universell utforming, jfr. bestemmelser i plan- og bygningslov: Alternative løsninger: Forslag til innstilling: Forslaget legges frem uten innstilling. Bente Larssen rådmann - Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. - Side 4 av 4

22 SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Faks E-post: SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Nils-Edvard Olsen Dato: Virksomhetsleder:, tlf. Arkivkode: K1- Arkivsaksnr.: 12/176 Saksordfører: Andre Johnsen SAKSGANG Behandling: Møtedato: Saksnr.: Utvalg for levekår /12 KOMMUNALE TILSKUDDSMIDLER TIL IDRETTS- OG KULTURFORMÅL - INNSPILL TIL DRØFTING Vedlagte dokumenter: Dokumenter i saken: Kort sammendrag: Kommunestyret har under budsjettbehandlingen 2012 vedtatt følgende: I budsjettet for 2012 er det satt av midler til idrett og kultur på ulike poster. Eksempel er kulturmidler i driftsbudsjettet og tilskudd til ulike kulturformål med dekning i fra fond. Samarbeidspartiene ønsker en gjennomgang av tilskuddsmidler kommunen bevilger til idrett og kulturformål. Målet vårt er å innbyggerne og de folkevalgte en større og bredere oversikt over alle samlede tilskudd på dette området. Dette kan bety en samordning av alle idrett- og kulturtilskudd i en pott som utvalg for Levekår skal behandle og tildele. Viser ellers til saksfremlegget og Rådmannens forslag til vedtak: Utvalg for levekår tar til etterretning Rådmannens oppsummering for pkt 1 5 for Side 1 av 6

23 For 2013 iverksetter Utvalg for levekår en drøfting/evaluering hva gjelder disponering av avsatte midler til kultur- og idrettsformål, jfr kommunestyrets budsjettvedtak 2012 og Rådmannens innspill. Sluttbehandling senest i juni-møtet Faktiske opplysninger: Kommunestyret har under budsjettbehandlingen 2012 vedtatt følgende: I budsjettet for 2012 er det satt av midler til idrett og kultur på ulike poster. Eksempel er kulturmidler i driftsbudsjettet og tilskudd til ulike kulturformål med dekning i fra fond. Samarbeidspartiene ønsker en gjennomgang av tilskuddsmidler kommunen bevilger til idrett og kulturformål. Målet vårt er å innbyggerne og de folkevalgte en større og bredere oversikt over alle samlede tilskudd på dette området. Dette kan bety en samordning av alle idrett- og kulturtilskudd i en pott som utvalg for Levekår skal behandle og tildele. Kommunestyret vedtok følgende budsjettposter som kan omfattes av ordningen: Tilskudd 2012 Pikene på broen AS Samovarteatret AS Barents spektakel Kirkenesdagene AS Tilskudd til ungdomsrådet Kulturmidler Kulturmidler-idrett Lagseide kultur og idrettsbygg Turstier og løypekjøring Tilskudd til 17 mai Tilskudd til samefolkets dag Finnmarkløpet Pasvik trail Totalt For 2012 vil alle søknader om direktestøtte til Pikene på Broen, Samovarteatret, Barents Spektakel, Kirkenesdagene, Finnmarksløpet og Pasvik Trail bli fremlagt for realitetsbehandling av Utvalg for levekår med innstilling i tråd med Kommunestyrets vedtak. Tilskudd til Ungdomsrådet forutsatt disponert av Ungdomsrådet. Tilskudd til 17. maikomite og Samefolkets dag forutsettes disponert av de enkelte komiteer som er valg. For Kulturmidler og Kulturmidler idrett har gjennom uttallige år vært en egen prosedyre for behandling samt vedtatte kriterier: Kommunestyret har vedtatt at midlene utlyses med søknadsfrist den 15. mars hvert år. Reglementet er som følgende: Søknadsfrist er 15. mars. Dersom fristen ikke overholdes, vil søknaden ikke bli behandlet. Eget søknadsskjema skal benyttes. Dokumenter som skal vedlegges søknaden: Siste års regnskap Siste årsberetning Inneværende års budsjett Aktivitetsplan Side 2 av 6

24 Den enkelte forening plikter selv å påse at all påkrevet dokumentasjon er vedlagt søknaden. Søknaden skal inneholde en begrunnelse for hvorfor søkeren burde motta kulturmidler. Kulturmidler skal benyttes til drift og aktivitet av foreningene. Kulturmidler tildeles kun lag og foreninger hjemmehørende i Sør-Varanger kommune. Kulturmidlene tildeles lag og foreninger som har kultur som hovedformål, og ikke til hobby og interesseforeninger for voksne. Eksempler på foreninger som ikke vil motta tilskudd: helselag, kirkeforeninger, pensjonistforeninger, bridgeklubber. Det samme gjelder foreninger som etter begrep hører hjemme under andre etaters områder, for eksempel hører hørselsforeninger, astmaforeninger, foreninger for psykisk helse og lignende inn under helse og sosialetaten. Alle kjente aktiviteter og arrangement som for eksempel årlig tilbakevendende tiltak og arrangement skal inkluderes i den årlige søknaden. Grupper innen foreninger skal inkluderes i en felles søknad fra hovedstyret i foreningen. Kriterier for prioriteringer: Foreninger som ivaretar barns og unges interesser prioriteres Aktivitet prioriteres framfor drift. Kulturmidler tildeles ikke enkeltpersoner/grupper For kulturmidlene til idrett, gjelder i tillegg følgende: Ved prioritering av kulturmidler innen kategorien idrett, skal følgende fordelingsnøkkel legges til grunn: Hver søker som tilfredsstiller reglementet, tildeles et grunnbeløp på kr % av resterende pott fordeles ut fra dokumenterte medlemstall 2. 30% av resterende pott fordeles ut fra dokumenterte kostnader knyttet til foreningens aktiviteter 3. 20% av resterende pott fordeles skjønnsmessig ut fra dokumentert økt aktivitet, kostnadskrevende arrangement m.v." Dette er en ordning som det har vært stor tilfredshet med. Skal noe endret i ordningen for Kulturmidler idrett, så er Idrettsrådet høringsinnstans FØR vedtak kan gjøres. Administrasjonen har i alle år foretatt utlysning av disse midlene i månedsskiftet januar/februar. Spørsmålet Rådmannen stiller: Skal en for 2012 følge samme rutine for Kulturmidlene/kulturmidlene idrett? For sakene Tilskudd til lagseide idrettsanlegg og grendehus og Tilskudd til oppkjøring av lysløyper og turløyper har en fulgt samme rutine hhv kr ,- og kr ,- til fordeling. I april/mai har sakene blitt realitetsbehandlet i Utvalg for levekår. Tilleggsopplysning: I 2011 budsjettet ble det vedtatt å avsette kr ,- til disposisjon for Utvalg for levekår og den 05. april 2011 ble følgende retningslinjer i sak 015/11 vedtatt i Utvalg for levekår: Formålet er å gi støtte til tiltak innenfor det utvidede kulturbegrepet som primært er ungdomsrelatert. Det gis prioritet til egenstyrte og egendefinerte aktiviteter blant ungdom. Det skal prioriteres tiltak som fremmer entreprenørskap og engasjement, kreativitet, nyskapende aktivitet og stedsutvikling, samisk språk og kultur og det flerkulturelle Sør-Varanger. Arrangementene skal finne sted i Sør-Varanger kommune og være åpne for alle. Side 3 av 6

25 Søkerkriterier: ordningen er åpen for alle kategorier av søkere enten de er amatører eller profesjonelle, kommersielle eller ideelle, ungdom eller voksne, enkeltpersoner eller organisasjoner. To søknadsfrister i året 15/4 og 15/9 hhv 60 % og 40 % av potten. Finansieringsplan/budsjett legges ved søknaden. For 2012 er dette ingen problematikk da det ikke finnes slike midler avsatt. I tillegg kommer det fortløpende søknader om støtte fra kulturorganisasjoner, kulturinstitusjoner og idrettslag som ber om kommunal støtte i samband med arrangementer, sponsorstøtte og realisering/finansiering av nye anlegg (mest i samband med Spillemiddelprosjekter). Denne type søknader kan en ikke forhindre selv om at en ikke har budsjett. Det betyr i realiteten at alle slike søknader blir fremlagt med negativ innstilling. Rådmannens oppsummering: I forhold til budsjett 2012: 1. For 2012 vil søknader om direktestøtte til Pikene på Broen, Samovarteatret, Barents Spektakel, Kirkenesdagene, Finnmarksløpet og Pasvik Trail bli fremlagt for realitetsbehandling av Utvalg for levekår med innstilling i tråd med Kommunestyrets vedtak. 2. Tilskudd til Ungdomsrådet forutsatt disponert av Ungdomsrådet. 3. Tilskudd til 17. maikomite og Samefolkets dag forutsettes disponert av de enkelte komiteer som er valg. 4. Kulturmidler/ kulturmidler idrett behandles i tråd med gjeldende reglement dvs utlyses med søknadsfrist den 15. mars. 5. Tilskudd til lagseide idrettsanlegg og grendehus og tilskudd til oppkjøring av lysløyper og turløyper følger samme prosedyre som tidligere, jfr pkt 4. Fremover mot 2013-budsjettet: Utvalg for levekår sammen med administrasjonen drøfter ut fra Kommunestyrets ønske og tidligere erfaringer hvordan en på en best mulig måte ser for seg bruk av kommunens tilskuddsmidler for kulturformål fremover. Viktig at dette er på plass til Budsjettbehandlingen 2013 dvs mai/juni Hva med om alle midlene i dagens budsjett (kr ,-) inngår i en felles pott i 2013 og at alle kan søke innenfor en frist på for eksempel 1.april 2013, og at dette behandles i Utvalg for levekår før sommeren? Kommuneplanens hovedmål: Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for befolkningsvekst i alle deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres ut fra en samlet befolkning på innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør kommunen attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv. Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i forhold til følgende satsingsområder: Side 4 av 6

26 Næringsutvikling: Infrastruktur: Barn og ungdom: Kompetansebygging: Økonomi: Universell utforming, jfr. bestemmelser i plan- og bygningslov: Alternative løsninger: Forslag til innstilling: Utvalg for levekår tar til etterretning Rådmannens oppsummering for pkt 1 5 for For budsjettåret 2013 iverksetter Utvalg for levekår en drøfting/evaluering hva gjelder disponering av avsatte midler til kultur- og idrettsformål, jfr kommunestyrets budsjettvedtak 2012 og Rådmannens innspill. Sluttbehandling senest i juni-møtet Behandling Utvalg for levekår Saksordfører: Andre Johnsen Innstillingen enstemmig vedtatt. Utvalg for levekårs vedtak i sak 008/12: Utvalg for levekår tar til etterretning rådmannens oppsummering for pkt 1 5 for For budsjettåret 2013 iverksetter utvalg for levekår en drøfting/evaluering hva gjelder disponering av avsatte midler til kultur- og idrettsformål, jfr kommunestyrets budsjettvedtak 2012 og Rådmannens innspill. Sluttbehandling senest i juni-møtet Side 5 av 6

27 Bente Larssen rådmann - Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. - Side 6 av 6

28 SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Faks E-post: SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Harald Sørensen Dato: Virksomhetsleder:, tlf. Arkivkode: K1- Arkivsaksnr.: 13/207 Saksordfører: Stine Tharaldsen SAKSGANG Behandling: Møtedato: Saksnr.: Utvalg for levekår /13 FORDELING AV MIDLER TIL SAMEFOLKETS DAG-17.MAI Vedlagte dokumenter: Dokumenter i saken: Kort sammendrag: Rådmannen innstiller på å sette av til gjennomføring av Samefolkets dag og 17. mai med fordelingen: til Samefolkets Dag og til 17. Mai. Faktiske opplysninger: Sør-Varanger kommune har i sitt budsjettvedtak for 2013 satt av kroner til kulturformål. Arrangementene Samefolkets Dag og 17. Mai faller inn under denne posten. Av andre aktiviteter som også inngår her er kulturmidler til idrett og andre organisasjoner, driftsstøtte til lagseide kultur og idrettsbygg, tilskudd til løypekjøring, og støtte til andre frivillige foreninger og lag, samt kulturinstitusjoner/bedrifter som Pikene på Broen, Samovarteatret, Kirkenesdagene, etc. Tilskuddene til Samefolkets Dag og 17. Mai har variert fra år til år. De reelle kostnadene til arrangementene har ligget på om lag til Samefolkets Dag og til 17. Mai. I 2012 var det bevilget til Samefolkets dag og man var avhengig av ekstern Side 1 av 3

29 finansiering for gjennomføring, noe som ble realisert gjennom støtte fra Fylkeskommunen og Sametinget. 17. Mai arrangementet ble gjennomført uten ekstern støtte og man lyste ut såkalte frie midler til lag og organisasjoner som ville ta på seg arbeidsoppgaver i forbindelse med dagen. Den samlende potten til kultur er redusert for Det betyr at det blir mindre penger til alle, også til de kommunale arrangementene som Samefolkets dag og 17. Mai er. Avhengig av hvor man legger lista vil Samefolkets dag være avhengig av ekstern støtte. For 17. Mai, finnes det ikke slike støtteordninger. En reduksjon i budsjettet til vil likevel sikre et bra arrangement. Kommuneplanens hovedmål: Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for befolkningsvekst i alle deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres ut fra en samlet befolkning på innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør kommunen attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv. Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i forhold til følgende satsingsområder: Næringsutvikling: Infrastruktur: Barn og ungdom: Kompetansebygging: Økonomi: Universell utforming, jfr. bestemmelser i plan- og bygningslov: Alternative løsninger: Side 2 av 3

30 Forslag til innstilling: Utvalg for levekår vedtar å sette av til arrangementene Samefolkets dag og 17. Mai med fordeling til Samefolkets dag og til 17. Mai. Disponering av de øvrige vil bli framlagt i egen sak. Bente Larssen rådmann - Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. - Side 3 av 3

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no TILLEGGSSAKSKART 1 Utvalg: Utvalg for levekår Møtedato: 15.03.2011 Møtested:

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING EKSTRAORDINÆRT MØTE Utvalg: Utvalg for levekår Møtedato:

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no TILLEGGSLISTE 1 Utvalg: Utvalg for levekår Møtedato: 18.06.2012 Møtested:

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Utvalg for levekår Møtedato: 28.09.2015 Møtested:

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no TILLEGGSSAKSLISTE 1 Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 23.11.2010 Møtested:

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no TILLEGGSSAKSKART 1 Utvalg: Formannskapet/utvalg for strategi og utvikling

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no TILLEGGSLISTE 2 Utvalg: Utvalg for levekår Møtedato: 23.04.2012 Møtested:

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no TILLEGGSLISTE 1 Utvalg: Utvalg for levekår Møtedato: 23.04.2012 Møtested: Møterom

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Tilleggsliste Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 27.01.2016 Møtested: Kommunestyresalen

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 30.01.2013 Møtested:

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet/utvalg for strategi og utvikling

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no TILLEGGSSAKSLISTE 2 Utvalg: Formannskapet/utvalg for strategi og utvikling

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtedato: 05.07.2013 Møtested:

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for levekår Møtedato: 15.03.2011 Møtested:

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Svanhild Apeland

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Utvalg for plan og samferdsel Møtedato: 19.12.2011

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no TILLEGGSSAKSKART 1 Utvalg: Formannskapet/utvalg for strategi og utvikling

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Tilleggsliste Utvalg: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Møtested: Kommunestyresalen,

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Dispensasjonsutvalget Møtedato: 10.04.2014 Møtested:

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE FOR FORDELING AV SPILLEMIDLER TIL IDRETTSANLEGG

HØRINGSUTTALELSE FOR FORDELING AV SPILLEMIDLER TIL IDRETTSANLEGG Det kongelige kulturdepartement Postboks 8030 Dep 0030 OSLO Vår ref.: Arkivkode: K1-243 Saksnr.: 10/45/9 Saksbehandler: Nils-Edvard Olsen Deres ref.: Direkte innvalgsnr.: Tlf.: 78 97 74 40 Faks: 78 97

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Utvalg for levekår Møtedato: 16.06.2014 Møtested:

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no TILLEGGSLISTE 1 Utvalg: Utvalg for levekår Møtedato: 27.08.2012 Møtested:

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no TILLEGGSLISTE 1 Utvalg: Formannskapet Møtedato: 14.12.2011 Møtested:

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Tilleggsliste 2 Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 28.01.2015 Møtested:

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtedato: 09.10.2013 Møtested:

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2012 Møtested:

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling til ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtedato: 27.08.2014

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no TILLEGGSSAKSKART 1 Utvalg: Møtedato: Møtested: Møtetid: Formannskapet/utvalg

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no TILLEGGSSAKSKART 2 Utvalg: Formannskapet/utvalg for strategi og utvikling

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Valgkomiteen Møtedato: 16.01.2017 Møtested: Møterom

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Tilleggsliste 1 Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 10.12.2014 Møtested:

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Tilleggsliste Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 17.02.2016 Møtested: Kommunestyresalen,

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 12.10.2015 Møtested:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 05.12.07

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 05.12.07 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Formannskapet Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 10.01.2008 Tid: 18.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Valgkomiteen Møtedato: 06.03.2017 Møtested: Møterom

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Tilleggsliste Utvalg: Utvalg for levekår Møtedato: 11.04.2016 Møtested:

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Valgkomiteen Møtedato: 10.04.2017 Møtested: Møtetid:

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Valgkomiteen Møtedato: 26.01.2017 Møtested: Skriftlig

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 143 Arkivsaksnr: 2014/2287-1 Saksbehandler: Svein-Ottar Helander

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 143 Arkivsaksnr: 2014/2287-1 Saksbehandler: Svein-Ottar Helander Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 143 Arkivsaksnr: 2014/2287-1 Saksbehandler: Svein-Ottar Helander Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Oppvekst- og kulturutvalget 01.10.2014 Handlingsplan for idrett,

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling til ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.01.2015

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Tilleggsliste Utvalg: Formannskapet Møtedato: 06.07.2016 Møtested: Kommunestyresalen,

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 11.05.2017 Møtested:

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no TILLEGGSLISTE 1 Utvalg: Formannskapet Møtedato: 22.08.2012 Møtested:

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Tilleggsliste Utvalg: Utvalg for plan og samferdsel Møtedato: 24.09.2015

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Formannskapet Møtedato: 01.07.2015 Møtested: Kommunestyresalen,

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Bernt Kvamme

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 11.05.2017 Møtested:

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Utvalg for levekår Møtedato: 11.01.2016 Møtested:

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Faks E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Faks E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Vegar Nilsen

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Valgkomiteen Møtedato: 16.10.2017 Møtested: Møterom

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Valgkomiteen Møtedato: 25.01.2016 Møtested: Møterom

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Tilleggsliste Utvalg: Utvalg for levekår Møtedato: 11.01.2016 Møtested:

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Faks E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Faks E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: I. Katharina

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Utvalg for levekår Møtedato: 22.04.2013 Møtested:

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Primærnæringsfondet Møtedato: 29.09.2015 Møtested:

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Inga Tamosaityte

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for levekår Møtedato: 05.04.2011 Møtested:

Detaljer

Vedtatt av/i: xx.xx.xxx

Vedtatt av/i: xx.xx.xxx Sør-Varanger kommune Vedtatt av/i: xx.xx.xxx Forslag oppstart planprogram for 2018 - Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. Innhold 1. Innledning og bakgrunn...3 2. Planbehov... 4 2.1 Målsettinger...

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Dispensasjonsutvalget Møtedato: 03.10.2017 Møtested:

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 30.04.2015 Møtested:

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Tilleggsliste Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 27.01.2016 Møtested: Møtetid:

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 10.02.2014

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Eldrerådet Møtedato: 25.10.2016 Møtested: Møterom

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Utvalg for levekår Møtedato: 14.06.2013 Møtested:

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTENNKALLNG Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 11.02.2013 Møtested:

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Tilleggsliste Utvalg: Utvalg for levekår Møtedato: 11.04.2016 Møtested:

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 13.04.2011 Møtested:

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Trygve Sarajärvi

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Utvalg for levekår Møtedato: 24.02.2014 Møtested:

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 18.01.2011 Møtested:

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av kulturtilskudd

Retningslinjer for tildeling av kulturtilskudd Retningslinjer for tildeling av kulturtilskudd Administrativt delegeringsreglement, vedtatt av rådmannen 1. august 2009, omhandler videredelegering av rådmannens myndighet til underordnede virksomhetsledere/seksjonsledere.

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Tilleggsliste Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 18.11.2015 Møtested: Kommunestyresalen,

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via

Detaljer

FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM FOR STRATEGISK NÆRINGSPLAN

FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM FOR STRATEGISK NÆRINGSPLAN SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Stig Ulvang

Detaljer

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - RULLERING AV PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - RULLERING AV PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM Vestby kommune - Kultur Utvalgssak Saksbehandler: Øistein Myhre Arkiv: 143/C20/ Arkivsaksnr.: 09/1337 Behandling Utvalgssaksnr. Møtedato Formannskapet F -46/09 19.10.2009 Skole-, oppvekst- og kulturutvalget

Detaljer

FASTSETTING AV PLANPROGRAM FOR SKOLE 9910

FASTSETTING AV PLANPROGRAM FOR SKOLE 9910 SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Trasti, Vegar

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Tilleggsliste Utvalg: Formannskapet Møtedato: 11.11.2015 Møtested: Kommunestyresalen,

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Drift Namsos Service Namsos kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Drift Namsos Service Namsos kommunestyre Namsos kommune Kultur og idrett Namsos Saksmappe: 2009/8112-5 Saksbehandler: Tore Godager Saksframlegg Tildeling av spillemidler 2010 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Drift 11.11.2009 Namsos Service 12.11.2009

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Styret for oppvekst og kultur

Møteinnkalling. Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møteinnkalling Storfjord Styret for oppvekst og kultur Utvalg: Møtested: møterom 2, Storfjord Rådhus Dato: 12.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00, eller pr

Detaljer

RENOVERING AV SKIHYTTA - SØKNAD OM TILSKUDD

RENOVERING AV SKIHYTTA - SØKNAD OM TILSKUDD Berlevåg kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.04.2013 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

Saksfremlegg. Innstilling: 1. Ordinære anlegg som fremmes for 2012 i prioritert rekkefølge:

Saksfremlegg. Innstilling: 1. Ordinære anlegg som fremmes for 2012 i prioritert rekkefølge: Arkivsak: 11/4328-1 Sakstittel: SPILLEMIDLER FOR 2012 K-kode: 243 Saksbehandler: Bodil Andersen Westby Saksfremlegg Innstilling: 1. Ordinære anlegg som fremmes for 2012 i prioritert rekkefølge: Byggherre/

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Faks E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Faks E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Vegar Nilsen

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Dispensasjonsutvalget Møtedato: 15.09.2016 Møtested:

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Kommunestyret og havnestyret fellesmøte Møtedato:

Detaljer

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet i Sør-Aurdal kommune Offentlig ettersyn.

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet i Sør-Aurdal kommune Offentlig ettersyn. Sør-Aurdal kommune Saksframlegg Behandlet av Møtedato Saksnr. Formannskapet 29.08.2017 038/17 ArkivsakID JournalID Klassering Saksbehandler 17/974 17/7261 144, &30 Gunvor Elene Thorsrud Kommunal plan for

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no TILLEGGSSAKSKART 2 Utvalg: Formannskapet/utvalg for strategi og utvikling

Detaljer

KOMMUNEREFORMEN - SØR-VARANGER KOMMUNE

KOMMUNEREFORMEN - SØR-VARANGER KOMMUNE SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Øvergaard, Nina

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 17:00. Møtedato: 07.12.2010. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtested: Formannskapssalen

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 17:00. Møtedato: 07.12.2010. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtested: Formannskapssalen Grane kommune Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 07.12.2010 Møtetid: 17:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Monica Hoff Møteinnkalling (kunngjøring) Fraværende representanter Kine

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Utvalg for levekår Møtedato: 21.07.2016 Møtested:

Detaljer

PLANFORSLAG FOR ENDRING AV DETALJEREGULERING FOR RAMBERGNESET

PLANFORSLAG FOR ENDRING AV DETALJEREGULERING FOR RAMBERGNESET SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Trasti, Vegar

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Tilleggssakskart Utvalg: Formannskapet/utvalg for strategi og utvikling

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 18:00 Møteinnkalling Utvalg: Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 16.06.2015 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter kun ved spesiell

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato:

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Tilleggsliste Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 25.05.2016 Møtested: Kommunestyresalen,

Detaljer

Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv

Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Saksframlegg Arkivnr. 143 Saksnr. 2010/3094-17 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Utvalg for helse og omsorg Utvalg for oppvekst og kultur Formannskapet Eldres råd Kommunestyret

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Komite for samfunnsutvikling - Ørland kommune Møtested: Trondheimsleia, Kultursenteret Møtedato:

Møteinnkalling. Utvalg: Komite for samfunnsutvikling - Ørland kommune Møtested: Trondheimsleia, Kultursenteret Møtedato: Møteinnkalling Utvalg: Komite for samfunnsutvikling - Ørland kommune Møtested: Trondheimsleia, Kultursenteret Møtedato: 23.04.2013 Tid: 09:30 Forfall meldes til postmottak@orland.kommune.no eller telf.

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested:

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested: Møteinnkalling Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested: Hovedutvalg skole, barnehage og kultur Møterom 2, Rødberg Dato: 16.06.2011 Tidspunkt: 14:00 Sakskart: Utvalgs Saksnr: PS 7/11 PS 8/11 Sakstittel Tertialrapport

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Havnestyret Møtedato: 20.02.2014 Møtested: Møterom

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset : 15.11.2016 Tid: 08:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Saksframlegg. Ved årets søknadsfrist har kommunen mottatt 63 søknader. Disse søknadene er vurdert som formelt godkjente søknader.

Saksframlegg. Ved årets søknadsfrist har kommunen mottatt 63 søknader. Disse søknadene er vurdert som formelt godkjente søknader. Saksframlegg Prioritering av spillemidler 2011 Arkivsaksnr.: 10/44129 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak/innstilling: 1. Formannskapet vedtar å prioritere søknader om tilskudd

Detaljer