Curriculum Vitae (cv)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Curriculum Vitae (cv)"

Transkript

1 Curriculum Vitae (cv) Kandidatar til fylkestingsvalet 2011 Nominasjonsnemnda i Senterpartiet

2 Innleiing. I dette hefte finn vi cv ar for dei fleste som er føreslegne i samband med 1. runde av nominasjonen til fylkestingsvalet Cv ane er utarbeidd av den enkelte kandidat. Nominasjonsnemnda sin sekretær har gjort enkelte redaksjonelle tilpassingar slik at det passar inn i ein mest mogeleg lik mal. Nokre av kandidatane har gjeve tilbakemelding om at dei ikkje ynskjer å bli nominert. Den opplysninga er teken inn på dei kandidatane det vedkjem. (Med atterhald om mindre feil. Dersom nokon oppdagar feile ber eg om at desse vert sendt fylkeskontoret slik at vi får retta opp dokumentet til den vidare nominasjonsprosessen). Namn: Asperheim, Jørgen Kommune: Årdal Tal forslag: 1 Fullt namn: f. år: 1949 Utdanning: Grunnskule, realskule, jordbrukskule, postskule, rekneskap. Førarbevis for tunge køyretøy, anleggsmaskin, truck og fly. Høgskulestudie innan lokal natur og kulturhistorie. Tilsett som nestleiar / arbeidsleiar ved Indre Sogn ASVO as sidan Bonde, tok over gard i 1975 og driv den enno. Sjåfør på tyngre køyretøy og buss. Landpostbod. Vikar innan lensmannsetaten. Fagarbeidar Årdal kommune frå Har sete som fast medlem i Årdal kommunestyre og formannskap sidan 1991, og sit no i 5. periode Sekretær Årdal Næringsamskipnad. Gift, to vaksne dotrer. Hjelpekorpsarbeid, eigen redningshund. Namn: Bell, Leif Kommune: Gaular Tal forslag: 1 Fullt namn: Leif Tor Bell f. år: Operasjonsleiar (politiførstebetjent). - Forsvaret: Befalsskulen for Feltartilleriet Troppsbefal ved FASØ og LLABtt / Brig.N. Diverse etterutdanning og repetisjonsøvingar i Hæren fram til 1993 (siste repøving som btt.sjef / LFABN /Brig 8). Ca. 2 års tjeneste ved distriktsstaben for HV-10 Skei i Jølster sjef for Ytre Sogn Stabsområde HV103 (Nesje fort). Deretter mob-disponsert som Liaisonoff. ved distriktsstaben ved HV-10 og HV-11 (fram til d.d.). - Landbruk: Frå 1980 til bonde med mjølkeproduksjon. Deretter kjøtproduksjon m/ammekyr (pr. d.d. ingen husdyr). Ulike tillitsverv innan

3 landbruket (bondelag/ grunneigarlag) også rådsmedlem i Vestlandske Salslag. - Politi: Politiskule Deretter lensmannsbetjent ved Bremanger og Førde Lensmannskontor (i ei periode tidleg på 1980-talet ein del korttidsvikariat ved lensmannskontora i Førde, Gaular og Høyanger) lensmannsbetjent ved Høyanger Lensmannskontor d.d. operasjonsleiar ved Sogn og Fjordane Politidistrikt. - Lokallagsleiar i Gaular SP. - To periodar som medlem av Gaular Kommunestyre, av desse ein periode som leiar av skule og kulturutval. - To år som medlem av styret i Politiets Fellesforbund i Sogn og Fjordane. - Dessutan ei rekke år leiar i lokalavdelinga av Norske Reserveoffiserers Forbund i Sunnfjord og Ytre Sogn. - For tida er eg leiar av Samferdselspolitisk utval innan Noregs Automobilforbund i Fjordane (der i gjennom medlem av samferdselsforum i Sogn og Fjordane). - Er villig til å stå som kandidat på fylkestingslist til Sogn og Fjordane SP. Namn: Bergheim, Bjørg Kommune: Jølster Tal forslag: 7 Fullt namn: f. år: 1962 Hjelpepleiar. Utdanning: Vidaregåande, hjelpepleiarutdanning, tannlegeassistent, husstellfagskule, grunnkurs kjole og draktsaum. Sveinebrev i saum : Førde Ur og Optikk d.d.: Primært arbeidd som hjelpepleiar i Jølster kommune ved Jølster sjukeheim. Har også arbeidd i open omsorg som aktivitør ved dagsenter for eldre og aktivitetssenter for psykisk utviklingshemma d.d.: Erfaring frå eiga saumverksemd. 1992: Starta opp og dreiv barnehage saman med andre foreldre på Skei : Jølster kommunestyre. Oppvekst og kulturutvalet, 1. vara til Formannskapet d.d.: Nestleiar i Forbrukarutvalet i Sogn og Fjordane d.d.: Nestleiar i Bustadstiftinga for Sentralsjukehuset i Sogn og Fj d.d.: Vara til Bedriftsforsamlinga i Fjord : Meddommar Sunnfjord Heradsrett d.d.: Leiar for Senterkvinnene (sentralt) d.d.: Medlem av Senterkvinnene sitt sentralstyre d.d.: Medlem av Senterpartiet sitt sentralstyre : Medlem av Senterpartiets Studieforbund sitt styre d.d.: Styret for Senterkvinnene i Sogn og Fjordane, leiar frå d.d.: Fylkesstyre i Senterpartiet i Sogn og Fjordane og : Leiar Jølster Senterparti : Nestleiar Jølster Senterparti d.d.: Diverse andre verv, som t.d. 4H, ungdomslag, Skei Husmorlag,

4 Sogn og Fjordane Husmorforbund (4 år i Familiepolitisk Utval). 4 barn i alderen år. Namn: Bjerkeset, Karoline Aldis Kommune: Gloppen Tal forslag: 3 Fullt namn: f. år: 1978 Utdanna statsvitar frå universitetet i Oslo med sosiologi og tysk som støttefag. Gjekk ut i Div. fag frå Høgskulen i Volda tatt i etterkant av ferdig utdanning. August 2010 d.d.: Rådgjevar, Sogn og Fjordane fylkeskommune, Næringsavdelinga, Leikanger : Trainee, Sogn og Fjordane fylkeskommune, Næringsavdelinga, Leikanger : Politisk rådgjevar, næringspolitikk i Senterpartiet si stortingsgruppe, vikariat, Oslo : Organisasjonsrådgjevar i Senterpartiet sin Hovudorganisasjon, Oslo (permisjon frå ) : Pleieassistent, Tåsen bo- og rehabiliteringssenter, fast helge- og kveldsstilling, Oslo. 2005: Politisk rådgjevar i Senterpartiet si stortingsgruppe, vikariat, Oslo. Frikjøpa førstekandidat for Oslo Senterparti : Pleieassistent, Kleive omsorgssenter og sjukeheim, ferievikariat, Kleive : Pleieassistent, Kleive omsorgssenter og sjukeheim, Kleive : Butikkmedhjelpar, Euro Sko, deltid, Molde : Reinhaldsarbeidar, Brødrene Midthaug A/S, Kleive 2010: Studieleiar, fylkesstyret i Sogn og Fjordane Senterparti. 2010: Studieleiar, Gloppen Senterparti. 2009: Styremedlem, fylkesstyret i Sogn og Fjordane Senterparti. 2009: Styremedlem og valkampleiar, Gloppen Senterparti. 2008: 3. varemedlem, fylkesstyret Sogn og Fjordane Senterparti. 2007: kandidat for Oslo Senterparti ved kommunevalet : 1. varemedlem, fylkesstyret Oslo Senterparti. 2005: Førstekandidat for Oslo Senterparti ved stortingsvalet : Politisk nestleiar og leiar av Politisk utval, Senterungdommen : Sentralstyremedlem, Senterungdommen : Fylkesstyremedlem, Oslo Senterparti. 2004: Medlem av ulike utval og komitear, Oslo Senterparti : Politisk nestleiar, Oslo Senterungdom : Fylkesleiar, Oslo Senterungdom : Fylkesstyremedlem, Oslo Senterungdom : Leiar, Oslo Senterstud. Syner og til arbeidserfaring og ulike oppgåver gjennom jobb i Senterpartiet. September 2010: Medlem, forstandarskapet, Sparebanken Sogn og Fjordane. Ikkje verv, men fast spaltist i Nationen frå

5 Gift og bur på gard i Gloppen. Glad i bøker, musikk. Hovudfritidssyssel for tida er husoppussing. Namn: Brekke, Silje Kommune: Bergen Tal forslag: 1 Fullt namn: f. år: Bur ikkje lenger i fylket, og er soleis ikkje valbar til fylkestinget. Namn: Bråstad, Tore Kommune: Hyllestad Tal forslag: 6 Fullt namn: f. år: Utdanning: sskule og teknisk fagskule elektro sterkstraum. - Elektromontør og aut. elektroinstallatør sterk- og svakstraum. - Dagleg leiar, avdelingsleiar, prosjektleiar div. Elektrobedrifter Sjølvstendig næringsdrivande utvikling og produksjon av maritime styresystem for skip og offshore 2005 d.d. - Avdelingsleiar / prosjektleiar småkraftutbygging Hobbysnikkar med (altfor masse) restaureringsarbeid på våningshus, skykkje, eldhus, støylshus, garasje, driftsbygning, naust etc. - Førefallande gardsarbeid (slåttarbeid, hesjing, brøyting!) på gardsbruk. - Skogsdrift (stor og vind alfuru!) på heimegarden. - Ordførar 2007 d.d. - Kommunestyre og formannskap Styremedlem SP Sogn og Fjordane 2010 d.d. - Styremedlem og nestleiar i Hyllestad SP 2003 d.d. - Gruppeleiar, valkampleiar og andre verv i politisk arbeid på lokalplan. - Styremedlem Hyllestad Næringsråd. - Styremedlem privat næringsliv. - Medlem og leiar for fagprøvenemnd automatikarfaget. - Har hatt div. verv i frivillige lag- og organisasjonar. Sambuar med felles 3 born på 17, 13 og 7 år.

6 Namn: Dvergsdal, Gerd Kommune: Jølster Tal forslag: 1 Fullt namn: f. år: Har gjeve melding om at ho ikkje ynskjer å bli nominert på ft-lista. Namn: Eggum, Edith Valeberg Kommune: Leikanger Tal forslag: 1 Fullt namn: f. år: Sekretær, hotell. - Gardbrukar. - Assistent, barnehage. - Dagleg leiar, barnehage. - Kommunestyremedlem i 2 periodar. - Medlem teknisk utval i 1 periode. - Leiar Leikanger SP 1 år - Styremedlem i Senterpartiet i Sogn og Fjordane. - Styremedlem SIMAS, 3 år. - Gift, 5 vaksne barn. Namn: Endal, Jofrid Maurstad Kommune: Vågsøy Tal forslag: 1 Fullt namn: f. år: Autorisert helsesekretær. - Av arb.erfaring kan nemnast: - Rikshospitalet 1971, - Nordfjord sjukehus 1976/77, - Privatpraktiserande indremedisiner Måløy Tor Mellum, , - Nordfjord sjukehus Frå frikjøpt frå stillinga mi for å vere tillitsvald for arbeidstakarorganisasjonen KFO - no Delta. Fylkeshovudtillitsvald / foretakstillitsvald i Helse Førde. - Pensjonist frå 2007.

7 - Medlem av teknisk utval i Vågsøy kommune i ein 2-års periode. (Ca.2002 / 2003?). - Representantskapsmedlem for KFO i 6 år ( ). - Medlem av fylkesarbeidsmiljøutval og hovudarbeidsmiljøutval i Helse Førde i nokre år. - Medlem av forliksrådet i Våksøy kommune frå 2004 til d.d. - Leiar for lokalt ledd KFO Helse Førde Namn: Engelund, Eldar Kommune: Hornindal Tal forslag: 1 Fullt namn: Eldar Årvik Engelund f. år: Møbelsnikkar / Bonde. - Utdanning: GRK trearbeidsfag og VK1 snikkarfag på Eid Vidaregåande Skule Lærling trevare og møbelsnikkarfaget JE Ekornes avd. Grodås Sveinebrev i Tilsett som møbelsnikkar / cnc-operatør JE Ekornes avd. Grodås 2001 d.d. - Tok over slektsgard etter ein onkel i Mjølkeproduksjon fram til 2006, og ammekyr / storfekjøtt frå 2006 til d.d. - Utval for utvikling i Hornindal kommune 2007 d.d. 1. vara til kommunestyre. - (aktiv) medlem av senterungdomen. - Er kommunens representant i styret for Hornindal Fritidsklubb. - Har og har hatt ei rekke verv i friviljuge organisasjonar. - Ugift. Namn: Felde, Anni Kommune: Gloppen Tal forslag: 1 Fullt namn: f. år: Har gjeve melding om at ho ikkje ynskjer å bli nominert på ft-lista. Namn: Felde, Kjetil Kommune: Fjaler Tal forslag: 2

8 Fullt namn: f. år: 1971 Utdanning: : Høgskulen i Sogn og Fj., helse og sosial adm. 20 vekttal : Høgskulen i Sogn og Fj., avd. vernepleie. 60 vekttal : Universitetet i Bergen, engelsk grunnfag. 20 vekttal : Universitetet i Bergen, fonetikk og lingvistikk forprøve. 5 vekttal : Universitetet i Bergen, Ex. Phil. 5 vekttal : Forsvaret, befalsutdanning Hærens Samband : Dale vidaregåande skule, allmennfag naturfag. : d.d.: Fast stilling mottakskoordinator, bistand og omsorg i Fjaler : Fast stilling vernepleiar rehab. Fjaler : Vikariat avdelingsleiar rehab. Fjaler : Praksis Haugland Rehabiliteringssenter (jobba ekstravakter etter praksis) : Praksis Heimesjukepleien i Fjaler (jobba ekstravakter etter praksis) : Praksis Vaksenhabiliteringa i Sogn og Fjordane : Praksis Dingemoen skule : Fjaler Kommune, sommarjobb Fjaler Sjukeheim : Bergen kommune, to ulike bufellesskap og avlastningsbustad : Bergen kommune Sentrum sosialkontor, diverse støttekontakt d.d.: Møre og Fjordane HV-distrikt 11, områdesjef : Fjordane HV-Distrikt 10, områdesjef : Fjordane HV-Distrikt 10 og HV-skulen på Dombås, har hatt arbeid som rettleiar i ca 12 veker : Hauglandsenteret, sommarjobb : Ringnes Bergen, sommarjobb lager og eksponering / sal : AM-Industrier Hanøytangen, sommarjobb anleggsarbeid. Kurs i forsvaret etter førstegongsteneste: : Områdesjefkurs : Områdesjefkurs : Rettleiarkurs : Skyteinstruktørkurs d.d.: Styret i Fjaler Senterparti (litt usikker på årstal) d.d.: Forliksrådet i Fjaler d.d.: Politisk vald til styret i Frivillegsentralen. Styret i Dale ungdomslag, Sykkelstyret, Idrettsrådet, sekretær for Eldrerådet, tillitsvald for Fellesorg. for barnevernspedagogar, sosionomar og vernepleiarar. Sivilstand: Gift, fire barn fødd november 1999, oktober 2002, mars 2004 og juni Namn: Fjærestad, Marit Aafedt Kommune: Vik Tal forslag: 1 Fullt namn: f. år: 1945

9 Konsulent arbeidsstad Flatbygdi skule, Vik kommune frå september 1976 og framleis. Utdanning: Framhaldsskule, handelsskule, IKT-opplæring og ulike variantar av jobbrelaterte kurs. Tidlegare arbeidserfaring: Vik Sparebank september 1966 til april ÅSV Vik Verk mai 1975 til august Bur på gard og har delteke aktivt med gardsarbeid og dyrestell sidan Fylkestinget er 1. vara og medlem av fylkestinggruppa. Hovudutval for samferdsle, er 1. vara. Fatla-tunnelen, styremedlem. Forbrukarutvalet i Sogn og Fjordane, styremedlem. Fylkesrådet for eldre, styremedlem. Nærøyfjorden Verdsarvpark, styremedlem. Sogneprodukter AS, fylkeskommunen sin vararepresentant til generalforsamlinga. Fast medlem av fylkestinget dei to siste åra av førre fylkestingperiode og medlem av ulike utval. Sogn og Fjordane Fylkeslandbruksstyre, styremedlem i førre periode (4 år). Sogn og Fj. Senterparti, var styremedlem i 6 år. Vara til Vik Kommunestyre. Organisasjonsarbeid, bl.a. i Vik Røde Kors si besøksteneste og visitorgruppe, Vik Bygdekvinnelag og Vik Helselag. Gift og har 2 vaksne born og 3 barneborn. Namn: Flaten, Jan-Ove Kommune: Jølster Tal forslag: 1 Fullt namn: f. år: 1962 Bonde / sjølvstendig næringsdrivande. - Avløysar Tømrar Sjølvstendig i bygg frå 1986 d.d. - Bonde 1989 d.d. - Kommunestyre 2003 d.d. - Leiar omstillingsstyre Jølster / HV10 i Leiar plan / teknisk utval i Jølster 2005 d.d. - Områdesjef Heimevernet Ulike verv i fleire lokale lag og org. - Gift. 3 barn år. 1 fosterbarn 7 år. Namn: Flo, Kathrina Kommune: Stryn Tal forslag: 1 Fullt namn: Kathrina Elisabet Flo f. år: 1963

10 - Bonde. - Deltidshjelp på diverse butikkar i Stryn. - Kommunestyre frå 2003 til d.d. - Formannskapet frå 2007 til d.d. - Har vore i valnemnda i SP i Sogn og Fjordane og valnemnda for Senterkvinnene i Sogn og Fjordane. - Har vore i fylkesstyret i Sogn og Fjordane Bondelag, og no i valnemnda. - Diverse tillitsverv i lokale organisasjonar. - Enke, 3 vaksne gutar. Namn: Folven, Ingolf Kommune: Stryn Tal forslag: 1 Fullt namn: f. år: 1954 Utdanning: artium v Firda Gymnas, ingeniør bygg og anleggsfag ved Gjøvik ingeniørskule, årsstudium i natur og kulturminneoppsyn ved HINT. : Anleggsarbeid Statens Vegvesen 2 år, og A/S Veidekke ca 2 år. Sjølvstendig næringsdrivande bygningsarbeid nokre år. Ein del jobb for Statens Naturoppsyn, bl.a. skadedokumentasjon ved rovviltskade. Bonde. Inne i 3. periode i Stryn kommunestyre. Førre periode i formannskapet. Ein periode som leiar i Stryn SP. Leiar Sogn og fjordane Bonde- og Småbrukarlag. Diverse verv i samvirkeorganisasjonane TINE og NOTRURA. Verv i lokale lag og foreiningar. Gift, 4 vaksne born. Namn: Følling, Jenny Kommune: Gaular Tal forslag: 17 Fullt namn: Jenny Ellaug Følling f. år: 1962 Nøkkelkvalifikasjonar: Saksbehandling og planleggar i rådgjevingstenesta i kommune og stat. / leiarerfaring frå kommune og fylkeskommune. Styrekompetanse, fleire fagområde. Utdanning: Førde Gymnas, realinja Mo jordbruksskule, agronom Vestfold Landbruksskole, agroteknikar Høgskulen i Volda, regional planlegging

11 Høgskulen i Sogndal, landskapsplanlegging : Assistent ved Statens Forskingsstasjon, Fureneset Agrotekniker ved landbrukskontoret i Sogndal Konsulent ved næringskontoret i Gaular Konsulent Fylkesmannen, landbruksavdelinga i Førde Kulturkonsulent ved skule / kulturkontoret i Gaular Ordførar (Sp) Gaular kommune 2003 d.d.. Gaular kommunestyre 1995 d.d.. Leiar teknisk utval Gaular formannskap 1999 d.d.. Fylkestinget i Sogn og Fjordane 2003 d.d.. Medlem HU for kultur Medlem HU for plan og næring 2007 d.d.. Medlem av Fylkesutvalet / gruppeleiar for Fylkestingsgruppa 2007 d.d.. Styremedlem i Sunnfjord Energi Styremedlem i Firda Billag Styremedlem i regionale styret for Innovasjon Norge 2007 d.d.. Styremedlem i Alarmsentralen Styremedlem i Lutelandet Utvikling Leiar Stamvegutvalet E Interesseområde: Politikk / samfunnsutvikling, næringsutvikling, kultur, idrett og friluftsliv. Namn: Gjerland, Nils Kommune: Førde Tal forslag: 8 Fullt namn: Nils Asbjørn Gjerland f. år: 1947 Ordførar i Førde frå Gardbrukar frå Jordstyreteknikar / planleggar i Hareid og Eid (-73). Kurshaldar for KS (deltid ). Ungdomsarbeidar i forsøksprosjekt Agronom/agroteknikar frå Mo og Søgne. Ordførar i Førde frå Formannskap frå Leiar av skulestyre Gruppeleiar i Førde Fylkestinget 2003 d.d. Hovudutval for kultur 2003 d.d. Leiar fylkeslandbruksstyre Eid kommunestyre og kulturstyre ein periode frå (flytta til Haukedalen). Ordførar i Norges bondelag Styre for Sogn og Fjordane bondelag Styreleiar Vestlandske Eggserntral Styremedlem Norske Eggsentraler Har hatt leiaroppgåver for 4H, Haukedalen Bygdeutvikling, NBU, og Eid

12 Idrettslag. Delteke i ei rekke fagutval og styrer innan landbruksorganisasjonar. Fotosyntesen og sola set grensene for vårt forbruk og må styre vår forvaltning. Gift med Aud Hestenes. Som far til 4 vaksne born betyr forvaltaransvaret, for meg, minst like mykje som før. Vi må ha noko å leve av, og kultur til å leve for. Namn: Heen, Aleksander Øren Kommune: Årdal Tal forslag: 4 Fullt namn: f. år: Er no student, teknisk fagskule avd. bygg. - Utdanna tømrar. - Diverse gardsarbeid d.d.: Kommunestyrerepresentant i Årdal. - Medlem i utval for tekniske tenester d.d.: Formann Knipenborg Skyttarlag d.d.: Leiar Årdal Senterungdom d.d.: Kasserar Årdal SP : Fylkesstyret Senterungdommen : Vara til Fylkesstyret i Senterungdomen d.d.: Varemedlem i styret Årdal Energi KF : Medlem i Årdal Ungdomsråd. - Aktiv skyttar og jeger. Namn: Helgesen, Paul Jacob Kommune: Eid Tal forslag: 7 Fullt namn: f. år: 1978 : d.d.: Rådgjevar, Fiskeridirektoratet Region Vest : Gruppeleiar Pelagiske Undersøkelser : Avdelingsingeniør på Havforskningsinstituttet (mai september): Valkampmedarbeidar og organisasjonssekretær Sogn og Fjordane Senterparti. - Assistent, Bergen kommune, Pleie og Omsorg. Ved sida av studiane : Assistent, Selje kommune, Pleie og Omsorg (feriejobb) : Nattevakt på Selje Hotell, vedlikehaldsarbeid på Selje Hotell (sommarjobb) : Fiskar på autolinefartøyet M/S Vestkapp (sommarjobb). Utdanning: - Vår 2010: Coaching og relasjonsleiing (15 studiepoeng), Høgskolen i Akershus.

13 - Vår 2008: Prosjektarbeid (5 studiepoeng), Høgskulen i Bergen. - Vår 2004: Marin Floristikk og faunistikk (3 vektal), Universitetet i Bergen (UIB). - Vår 2003: Kystsoneplanlegging og Integrert kystsoneforvaltning (10 vekttal), UIB. - Høgskoleingeniør frå linja Miljø og Havbruksteknologi ved Høgskolen i Bergen. - Vår 1999: Examen philisophicum ved Universitetet i Tromsø. - Vår 1999: Grunnleggjande Sikkerhetskurs ved Tromsø Maritime skole. - Førstegongsteneste på Setermoen, Elektronisk Krigførings Kompani (EKKP) i Oppklaringsbataljonen. - Allmennfag ved Firda Vidaregåande. - Davis High School, Yakima, Washington, USA d.d.: Fylkestinget i Sogn og Fjordane og hovudutval for opplæring : Kommunestyremedlem Selje kommune (permisjon frå januar 2007 grunna flytting) : Leiar Selje Senterparti : Internasjonal leiar i Senterungdommens Landsforbund. - Sentralstyremedlem i Senterungdommens Landsforbund. - Leiar for Bergen Senterstud. o Vant pris for mest aktive lokallag i Senterungdommen (2002). o Fekk reisestipend for innsatsen i organisasjonen (2001). Eg er født 8. mai Eg er gift med Eli-Karin Bergheim, vi har to gutar. Bjørn Peter snart 4 år, og Jakob født i juli i år. Litt om interesser: Eg elskar å vere på fjellet, men er der ikkje nok. Likar også å spele fotball eller beach-volleyball med venar, eller berre vere ilag med venar. Det er også heilt topp å få vere ilag med heile familien. Eg syng i mannskor på Eid. Har takka nei til renominasjon. Namn: Herstad, Erlend Haugen Kommune: Naustdal Tal forslag: 1 Fullt namn: f. år: : Styremedlem Senterungdmen Sogn og Fjordane : Nestleiar Elevorganisasjonen Sogn og Fjordane og tillitsvalt i Elevråde på Hafstad VGS. 2006: Kasserar Elevorganisasjonen Sogn og Fjordane, tillitsvald i Elevrådet og styremedlem i Elevrådstyre på Firda VGS. 2005: Tillitsvald i Elevrådet på Øyrane VGS.

14 Namn: Herstad, Jan Kommune: Naustdal Tal forslag: 2 Fullt namn: f. år: 1958 Utdanning etter 9 årig grunnskule: : BI-Bergen, økonomi og administrasjon : Mo jordbruksskule, agronomlinja : Førde handelsskole, salg og markedsføring. : Frå oktober 2007 d.d.: Engasjement som konsulent for Nordic Mining ASA, vedrørande prosjektutvikling Rutilutvinning i Engebøfjellet : Ordførar i Naustdal kommune d.d.: Tankbilsjåfør i Tine Meieriet Vest (permisjon p.g.a. ordførarstillinga) d.d.: Gardsdrift saman med kona og god pensjonisthjelp, mjølk- og kjøttproduksjon og skog. Bygde nytt hus og flytta frå Førde til Birkeland i : Militær verneplikt ved Garnisonen i Porsanger. 1978: Gardsarbeidar Mo Jordbruksskule : Arbeid på heimegarden og maskinkøyring / fjellboring. Oppvaksen på ein stor gard i Naustdal, og har mykje erfaring med husdyr og bruk av landbruks- og anleggsmaskiner : Styremedlem Fjord1, Fylkesbåtane d.d.: Leiar Naustdal Senterparti : 1. varastyremedlem KS-Sogn og Fjordane : Leiar i komité for Landbruk, teknikk og miljø, Naustdal kommune d.d.: Kommunestyre- og formannskapsmedlem i Naustdal kommune : Nestleiar Naustdal Senterparti. 2010: Styremedlem i Dalen Næringssenter d.d.: Styremedlem i Sogn og Fjordane Orienteringskrets d.d.: Styremedlem i Fossheim Energi AS d.d.: 1. varastyremedlem Sunnfjord Energi AS : Styremedlem Sunnfjord Energi AS : Styremedlem Sunnfjord Miljøverk IKS. Styremedlem Tine Meieriet Vest. Leiar i o-gruppa, Tambarskjelvar IL. Sambuar med Elin, og vi har tre barn, Erlend f. -87, Marius f. -90 og Lina a f Aktiv idrettsutøvar i Tambarskjelvar IL Ski, orientering og friidrett. Har erfaring frå mange turar på Jostedalsbreen, sommar og vinter. Er framleis med på o-løp lokalt. Aktiv hjortejeger. Aktivt turbrukar i skog og fjell, sommar og vinter.

15 Namn: Hjelmeseter, Karen Marie Kommune: Sogndal Tal forslag: 16 Fullt namn: f. år: 1964 Bonde. 3-årig vidaregåande skule / gymnas. 1 år ved Mo Jordbruksskule. Styre- og leiarkompetansekurs v/bi. Ungdomsarbeidar i Sogndal kommune MOT-informatør i Sogndal kommune Sogndal kommunestyre frå 1991 til d.d. Varaordførar Ordførar Eg har hatt mange ulike styreverv opp gjennom åra. For å nemne nokon av dei siste: Styreleiar i driftsstyret i Hodlekve Skisenter og i Alarmsentralen i Sogn og Fjordane. Har og vore styremedlem i Tine Meieri Vest, Senterpartiet i Sogn og Fjordane og i konsernstyret i Gjensidige. Eg er i dag styremedlem i Sognekraft, Fellesrådet i Sogndal, Bygdekvinnelaget i Sogndal. Vidare er eg styreleiar i Senterpartiet i Sogn og Fjordane og i Taxi Transport Service i Sogn og Fjordane. 3 vaksne barn. Namn: Holsæter, Martine S. Kommune: Årdal Tal forslag: 2 Fullt namn: Martine Stensrud Holsæter f. år: : Post I butikk, Coop Øvre Årdal : Skrivargarden (foto- og printebutikk) d.d.: Hydro aluminium, fabrikkarbeidar i feriar d.d.: Politisk nestleiar i senterungdommen S/Fj d.d.: Nestleiar Årdal senterungdom d.d.: 3. vara til sentralstyret senterungdommen : Årdal ungdomsråd, eitt år som leiar og eitt som nestleiar : Leiar for ungdomsklubben Kjedlar n i Øvre Årdal : Nestleiar Norsk folkehjelp Årdal, ungdom : Ungdomspolitisk Utval, eitt år som vara, og eitt som fast. - Student og ugift. Ynskjer ikkje å bli nominert på fylkestingslista. Namn: Hovland, Grete Kommune: Årdal Tal forslag: 1 Fullt namn: f. år:

16 Ynskjer ikkje å bli nominert på fylkestingslista. Namn: Joleik, Eilin Kommune: Naustdal Tal forslag: 1 Fullt namn: Eilin Åse Joleik f. år: 1956 Har vore bonde. Er no omsorgsarbeidar i Naustdal kommune - har vore det i 14 år. Har vore i formannskap og kommunestyre ein periode. Har vore vara til styre i Firda Billag. Sit i styre i fagforeining i Naustdal som seksjonsleiar. Er studieleiar i Naustdal SP. Er medlem av fylkestyret til Senterkvinnene. Namn: Kjellevold, Arnhild Kommune: Gulen Tal forslag: 1 Fullt namn: f. år: Har ikkje motteke CV. Namn: Kjempenes, Heidi Merete Kommune: Askvoll Tal forslag: 3 Fullt namn: f. år: Adjunkt. Arbeidd som lærar i barne og ungdomsskule sidan 1987.

17 : Vara til kommunestyret og fast medlem av utval for kultur og næring i Askvoll. - Fast medlem av kommunestyret, teknisk utval og plan- og byggenemnda inneverande periode. - Vara til hovudutval for kultur på fylket og vara til fylkestinget inneverande periode. - Leiar i Bulandet grendalag frå Sekretær i Bulandet grendalag Tidlegare nestleiar i Bulandet ungdomslag, no aktiv medlem og for leiar for dansegruppe 6-16 år. - Gift, 3 born 9, 14 og 18 år. - Engasjert i lokalsamfunnsutvikling, barne og ungdomsarbeid. - Involvert i fylkeskommunen sitt samarbeid med Skotland. Namn: Kjerpeseth, Einar Kommune: Bremanger Tal forslag: 2 Fullt namn: Einar Ragnar Kjerpeset f. år: 1941 Utdanning: Framhaldsskule, folkehøgskule og realskule. Vidareutdanning: Kjemi i Trondheim og marknadsføring i Bergen. Militærtjeneste på Værnes og Bodø. Tilsett på Elkem (Svelgen) frå (dei 8 siste åra permisjon grunna ordførar i Bremanger). Ulike jobbar som t.d. prosjektarbeid, produktutviklar og salssjef. Fylkesstyre i Senterpartiet dei siste åra som nestleiar. Medlem av kommunestyre i Bremanger i 27 år dei siste 23 åra i formannskapet. Varaordførar i 4 år og ordførar i 8 år. Gruppeleiar i Senterpartiet i 15 år. 4 år i kontrollutvalet i fylkeskommunen (førre periode). Diverse styreverv for eksempel i NOMIL og Bremanger Vekst. Framleis gift med same dame. Tre ungar og tre barnebarn. Jakt og fiske viktige hobbyar. Ein anvendt avløysar i landbruket Namn: Kjøllesdal, Per Atle Kommune: Stryn Tal forslag: 4 Fullt namn: f. år: 1956 Bonde, og har vore det heile livet. - Stryn kommunestyre sidan Formannskap sidan Fylkestinget

18 - Styremedlem SFE. - Styremedlem Sykehuapotekene Vest. - Styremedlem SF-revisjon. - Styremedlem Innvik Næringspark. Gift og to born. Namn: Klakegg, Oddmund Kommune: Jølster Tal forslag: 1 Fullt namn: Oddmund L. Klakegg f. år: Avdelingsleiar næring og miljø / landbrukssjef i Jølster kommune. - Tidlegare yrkeserfaring m.a. jobba som skogsarbeidar, skogbrukssjef i Voss kommune, naturforvaltar i Luster kommune og fylkesskogmeister hjå Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. - Av utdanning har eg agrioteknikar - skogbruk og 4 år høgskuleutdanning innan skog- og landbruksøkonomi samt utmarksforvaltning (can-mag. ressursøk). Avslutta eksamen 1993 og Militærteneste 1989 til Jølster kommunestyre og Jølster formannskap frå 2007 til d.d. - Gruppeleiar i Jølster SP. - Sit i styre for fleire mindre og mellomstore kraftverk. - Ulike arbeidsgrupper i SP. - Arbeidsgruppa for Fylkesplan med tema vasskraft. - Vara til styre i Firda Bilag. - Ulike kommunale nemnder, samt tidlegare styremedlem i fleire lokale friviljuge organisasjonar. - Styre i Sogn og Fjordane 4H frå 2002 til Sambuar med Sonja Grøneng, og har 3 born i alderen 6 til 13 år. - Har overteke og bur på familiegardsbruket på Klakegg i Jølster. Namn: Kongsvik, Øystein Kommune: Selje Tal forslag: 1 Fullt namn: Øystein Bakke Kongsvik f. år: Landbruk. - Tidlegare drosje- og postsjåfør. - Medlem i Selje Senterparti og vara til kommunestyret. - Sit i styret til Norsida Sau og Geit.

19 Namn: Kristiansen, Reidun Kommune: Førde Tal forslag: 1 Fullt namn: f. år: Har ikkje motteke CV. Namn: Kupen, Andrè Kommune: Selje Tal forslag: 1 Fullt namn: f. år: : Ferie og helgevikar som røktar på UNI fisk og Pan fish : Lærling fiske og fangst på MS Røyrbuen (garn og line) : Lærling eigen sjark "Fram1" (line og juksa) : Røktar Pan fish as avd. Rundereim : Fiskar på MS Seilsjø og MS Utflesa (not og snurrevad) : Driftsteknikkar Marineharvest avd. Rundereim til d.d: Driftsleiar Marineharvest avd Verpeide. 1. vara driftsutvalget i Selje for SP sin representant. Medlem forliksrådet i Selje. Har to ungar, og etter planen snart gift. Oppvaksen på eit småbruk og vore aktivt med i drifta der sidan eg var liten gutunge og vil nok fortsette med det i u over skueleg framtid =) Namn: Kvalen, Ivar Kommune: Luster Tal forslag: 6 Fullt namn: f. år: Ingeniør, anleggsleiar i Mesta Drift AS. - Utdanning: sskule bygg og anleggsfag 2 år og Teknisk fagskule 2 år : Fagarbeidar i Veidekke : Avd.ingeniør Statens vegvesen : Anleggsleiar Mesta Entreprenør AS : Avd.ingeniør Sogndal kommune d.d.: Anleggsleiar Mesta Drift AS. - I 1996 overtok eg drifta av garden og driv med sau. - Luster kommunestyre sidan 1999 til d.d. - Formannskapet 2007 til d.d. - Medlem av teknisk utval

20 - Møtte ofte som vara i kommunestyre frå Medlem av Fylkeslandbrukstyret Vara til samferdsleutvalet i fylkeskommunen 2007 d.d. - Eg er i dag gruppeleiar i kommunestyret og leiar i Luster Senterparti. - Eg har m.a. vore: o Medlem av Fylkesstyret Sogn og Fjordane Senterungdom o 1. vara til fylkesstyret Sogn og Fjordane Senterparti. o Leiar i Hafslo Ungdomslag. o Leiar I Hafslo Bondelag. o Leiar I Hafslo Sau og Geitalslag. o Nestleiar i Luster Nei til EU. o Har og hatt fleire verv i nemnder og utval lokalt og på fylke. Gift og 3 born. Namn: Kvamme, Laura Kommune: Sogndal Tal forslag: 1 Fullt namn: f. år: Autorisert rekneskapsførar med eiga verksemd sidan 1997 i Fjærland, og dagleg leiar for Sogndal Rekneskapslag. - Utdanning: Revisor frå NHH : Økonomileiar i Statens vegvesen Sogn og Fjordane : Revisor i privat og og offentleg verksemd d.d.: Ulike engasjement i Den norske bokbyen. - Sogndal kommunestyre frå Medlem av landbrukspolitisk utval Sogn og Fjordane SP 2010 d.d. - Nestleiar i Norges Vel 2006 d.d. - Styremedlem Coop Norge Nestleiar Sogn Næring 2006 d.d. - diverse verv som styreleiar / styremedlem i lokale og regionale verksemder / organisasjonar. Namn: Kvamme, Møyfrid Kommune: Gulen Tal forslag: 1 Fullt namn: f. år: Førstekonsulent. Tilsett i Nav (tidl. trygdeetaten) sidan Kommunestyremedlem 2. periode. - Leiar HUP, frå sommaren Styremedlem Brandangersund Vassverk BA (kasserar). - Styremedlem Brandangersund samfunnshus.

Rådgjevarkonferansen 2014 Gjennomføring i vidaregåande opplæring.

Rådgjevarkonferansen 2014 Gjennomføring i vidaregåande opplæring. Rådgjevarkonferansen 2014 Gjennomføring i vidaregåande opplæring. www.sfj.no Sysselsetting av ungdom mellom 16 og 25 år Verken fullført og bestått eller deltar i videregående opplæring, ikke sysselsatt

Detaljer

DIS- Sogn og Fjordane

DIS- Sogn og Fjordane DIS- Sogn og Fjordane ÅRSMELDING 2014 Årsmelding 2014: DIS-Sogn og Fjordane Årsmeldinga gjeld for perioden frå 01.01.14 og til og med 31.12.14, med unnatak av avsnittet som gjeld minneord over leiar Geir

Detaljer

Dialogmøte med kommunane i Hafs

Dialogmøte med kommunane i Hafs Dialogmøte med kommunane i Hafs Opplæringslova: Innhald i dialogmøta 13-3c. Plikt for fylkeskommunen til å sørgje for rettleiing og kvalitetsutviklingstiltak. Fylkeskommunen skal etter oppdrag frå departementet

Detaljer

Dialogmøte med kommunane i Sunnfjord

Dialogmøte med kommunane i Sunnfjord Dialogmøte med kommunane i Sunnfjord Opplæringslova: Innhald i dialogmøta 13-3c. Plikt for fylkeskommunen til å sørgje for rettleiing og kvalitetsutviklingstiltak. Fylkeskommunen skal etter oppdrag frå

Detaljer

Dialogmøte. Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane?

Dialogmøte. Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Dialogmøte Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Tre samtaletypar Disputerande Usemje, høyrer lite etter, forsvarar eige arbeid, korte utvekslingar Akkumulerande Byggje

Detaljer

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Kommunestruktur i Sogn og Fjordane Fylkesmannen si tilråding

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Kommunestruktur i Sogn og Fjordane Fylkesmannen si tilråding Kommunestruktur i Sogn og Fjordane Fylkesmannen si tilråding Statens hus, 29.09.2016 Status nasjonalt og i nabofylka Landet: 138 kommunar har gjort vedtak om samanslåing 72 kommunar blir til 30 kommunar

Detaljer

Barnehage og grunnopplæring. sentrale mål og føringar

Barnehage og grunnopplæring. sentrale mål og føringar Barnehage og grunnopplæring sentrale mål og føringar Kva er tilstanden, og kva er utfordringane våre? KS sin haustkonferanse 2012 utdanningsdirektør Åslaug Krogsæter Mål og indikatorar for barnehage Lokale

Detaljer

Dialogmøte med kommunane i Sogn

Dialogmøte med kommunane i Sogn Dialogmøte med kommunane i Sogn Opplæringslova: Innhald i dialogmøta 13-3c. Plikt for fylkeskommunen til å sørgje for rettleiing og kvalitetsutviklingstiltak. Fylkeskommunen skal etter oppdrag frå departementet

Detaljer

Dialogmøte med kommunane i Nordfjord

Dialogmøte med kommunane i Nordfjord Dialogmøte med kommunane i Nordfjord Opplæringslova: Innhald i dialogmøta 13-3c. Plikt for fylkeskommunen til å sørgje for rettleiing og kvalitetsutviklingstiltak. Fylkeskommunen skal etter oppdrag frå

Detaljer

1400 SOGN OG FJORDANE VALDE REPRESENTANTAR OG VARAREPRESENTANTAR

1400 SOGN OG FJORDANE VALDE REPRESENTANTAR OG VARAREPRESENTANTAR 1400 SOGN OG FJORDANE VALDE REPRESENTANTAR OG VARAREPRESENTANTAR Valoppgjer køyrt: 15/09-11 kl. 19:33:37 Tal. røysteføre: 81,330 Valdeltaking: 62.64% Rapp.dato: 15/09-11 kl. 19:38:23 DET NORSKE ARBEIDARPARTI

Detaljer

Dialogmøte. Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane?

Dialogmøte. Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Dialogmøte Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Tre samtaletypar Disputerande Usemje, høyrer lite etter, forsvarar eige arbeid, korte utvekslingar Akkumulerande Byggje

Detaljer

Dialogmøte Sunnfjord. Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane?

Dialogmøte Sunnfjord. Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Dialogmøte Sunnfjord Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Dialogmøte med kommunane Det er eit felles ansvar at ungdom i Sogn og Fjordane får ei god grunnopplæring, utviklar

Detaljer

Aktivitetsmidlar 2011

Aktivitetsmidlar 2011 Aktivitetsmidlar 2011 Tildeling til førebyggande arbeid innan fysisk aktivitet Kommune Søkjar Tiltak Målgruppe Tildeling Aurland Aurland Spelmannslag Danseringen Dansefoten Ungdom og vaksne Kr. 4.000 Balestrand

Detaljer

Dialogmøte Nordfjord. Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane?

Dialogmøte Nordfjord. Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Dialogmøte Nordfjord Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Dialogmøte med kommunane Det er eit felles ansvar at ungdom i Sogn og Fjordane får ei god grunnopplæring, utviklar

Detaljer

Kva har desse tre med integrering å gjere? Paris 1919

Kva har desse tre med integrering å gjere? Paris 1919 Talet i dag er 5549 Kva har desse tre med integrering å gjere? Paris 1919 Vi fekk bl a desse? Noreg i krig Frå Balkan til Noreg Frå Somalia til Noreg Utfordringa Busettingsbehovet vert oppdatert jamnleg

Detaljer

Bodø 4. november 2015 Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane?

Bodø 4. november 2015 Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Bodø 4. november 2015 Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Vidaregåande skular i Sogn og Fjordane Sogn og Fjordane Samarbeidsforum Dialog mellom skuleeigarane Rektormøte

Detaljer

Lokale transporttilbod for ungdom (LTU) 2010 Invitasjon til å søke om prosjektmidlar

Lokale transporttilbod for ungdom (LTU) 2010 Invitasjon til å søke om prosjektmidlar Kommunane Kommunane v/leiar i ungdomsråd Kommunane v/ungdomsarbeidar/kulturarbeidar Sakshandsamar: Bente Sønsthagen E-post: Bente.Sonsthagen@sfj.no Tlf: 57 65 61 53 Vår ref. Sak nr.: 10/538-1 Gje alltid

Detaljer

Dialogmøte Hafs. Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane?

Dialogmøte Hafs. Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Dialogmøte Hafs Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Opplæringslova: Innhald i dialogmøta 13-3c. Plikt for fylkeskommunen til å sørgje for rettleiing og kvalitetsutviklingstiltak.

Detaljer

Dialogmøte i regionane

Dialogmøte i regionane Dialogmøte i regionane Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? www.sfj.no Elevundersøkinga Kjelde: Skoleporten.no Gjennomføring i vidaregåande opplæring Kull 2011 - ferdig

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: VALNEMND Møtestad: Rådhuset Møtedato: Tid: Etter val av valnemnd i kommunestyret SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utval: VALNEMND Møtestad: Rådhuset Møtedato: Tid: Etter val av valnemnd i kommunestyret SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: VALNEMND Møtestad: Rådhuset : 27.10.2011 Tid: Etter val av valnemnd i kommunestyret SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/11 11/794 VAL AV ADMINISTRASJONSUTVAL 2011-2015 2/11 11/795

Detaljer

Kommunereforma status og aktuelle tema i fylket. Økonominettverket 30. mai 2016 Kåre Træen

Kommunereforma status og aktuelle tema i fylket. Økonominettverket 30. mai 2016 Kåre Træen Kommunereforma status og aktuelle tema i fylket Økonominettverket 30. mai 2016 Kåre Træen Folkerøystingar og spørjeundersøkingar Kommunar med intensjonsavtalar dato type høyring Jølster - Førde - Gaular

Detaljer

Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll 2 422 9 037 11 459 43 221 264

Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll 2 422 9 037 11 459 43 221 264 Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll 2 422 9 037 11 459 43 221 264 6 091 10 185 16 276 Aurland 2 087 6 725 8 812 55 257

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Sogn og Fjordane. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Sogn og Fjordane. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Sogn og Fjordane. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Sogn og Fjordane. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Regional transportplan for Sogn og Fjordane 2014-2023 Høyring av framlegg til planprogram

Regional transportplan for Sogn og Fjordane 2014-2023 Høyring av framlegg til planprogram Side 1 av 5 Samferdsleavdelinga Adresseliste Sakshandsamar: E-post: Oystein.Wilkensen@sfj.no Tlf: Vår ref. Sak nr.: 12/794-27 Gje alltid opp vår ref. ved kontakt Internt l.nr. 15410/12 Dykkar ref. Dato

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Sogn og Fjordane. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Sogn og Fjordane. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Organisasjon tillitsvalde 2015

Organisasjon tillitsvalde 2015 Forstandarskap: Organisasjon tillitsvalde 2015 I = innskytarvalt T= tilsette O= offentleg valt EKB = Eigenkapitalbeviseigar-representantar Nordfjord 2012-2015 I Jørund Årdal, 6823 Sandane 2015 I Edvin

Detaljer

Ny GIV. (= gjennomføring i vidaregåande skule)

Ny GIV. (= gjennomføring i vidaregåande skule) Ny GIV (= gjennomføring i vidaregåande skule) Ny GIV Gjennomføringsbarometeret Overgangsprosjektet Oppfølgingsprosjektet Informasjon Ny GIV-heimesida Gjennomføringsbarometeret 2010-kullet frå ungdomsskulen

Detaljer

Årsmelding for Sogndal Sp 2010

Årsmelding for Sogndal Sp 2010 Årsmelding for Sogndal Sp 2010 Året 2010 Sidan siste årsmøte har det vore ein heil del aktivitet i lokallaget. Sidan det ikkje har vore valår, har vi hatt fokus på å markere Sogndal Senterparti som eit

Detaljer

Ekstraordinært landsmøte 7.april 2014. Sak 5/14 - Valg av sentralstyre

Ekstraordinært landsmøte 7.april 2014. Sak 5/14 - Valg av sentralstyre Ekstraordinært landsmøte 7.april 2014 Sak 5/14 - Valg av sentralstyre Landsstyret oppnevnte i ekstraordinært møte 31. januar 2014, ecer innsdlling fra de oppnevnte fylker og forslag fra sentralstyret,

Detaljer

Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll 2 368 9 992 12 360 57 265 322

Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll 2 368 9 992 12 360 57 265 322 Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll 2 368 9 992 12 360 57 265 322 5 950 9 951 15 901 Aurland 2 354 7 393 9 747 162 328

Detaljer

Reformer i regional stat Anne Karin Hamre. Kommunereforma aktuelle tema og status i fylket. Kåre Træen

Reformer i regional stat Anne Karin Hamre. Kommunereforma aktuelle tema og status i fylket. Kåre Træen Reformer i regional stat Anne Karin Hamre Kommunereforma aktuelle tema og status i fylket Kåre Træen Reformer i regional stat - Høgskule - Fylkesmenn - Nav - Skatteetaten - Sivilforsvaret - Spesialisthelsetenesta

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Sogn og Fjordane. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Sogn og Fjordane. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Befolkningsutvikling. Attraktivitet for bosetting. Arbeidsplassutvikling. Telemarksforsking

Befolkningsutvikling. Attraktivitet for bosetting. Arbeidsplassutvikling. Telemarksforsking Befolkningsutvikling Arbeidsplassutvikling Attraktivitet for bosetting Befolkningsutvikling Innvandring Fødselsbalanse Flytting Arbeidsplassutvikling Attraktivitet for bosetting 0,8 0,6 0,4 0,2 110 000

Detaljer

VIDAREGÅANDE OPPLÆRING. Politikardag 12.mai 2016.

VIDAREGÅANDE OPPLÆRING. Politikardag 12.mai 2016. VIDAREGÅANDE OPPLÆRING Den vidaregåande opplæringa i Sogn og Fjordane har som mål: Målekart Læringsmiljø trivsel og meistring Læring karakterutvikling og resultat Gjennomføring Samsvar mellom dimensjonering

Detaljer

Møte med Sogn regionråd i Vik Distriktssekretær I LO Nils P Støyva

Møte med Sogn regionråd i Vik Distriktssekretær I LO Nils P Støyva Partnerskapsavtale for fleire lærlingeplassar Møte med Sogn regionråd i Vik 08.04.16 Distriktssekretær I LO Nils P Støyva Store organisasjonar i Sogn og Fj. Organisasjon Tal medlemmar Kyrkja 94.000 Idrettskrinsen

Detaljer

Saman for framtida (Ref #1308123944304)

Saman for framtida (Ref #1308123944304) Saman for framtida (Ref #1308123944304) Søknadssum: 400000 Kategori: Samarbeid Varighet: Toårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Sogn og Fjordane fylkesbibliotek / 974570971 Postboks 144 6800

Detaljer

Saman for framtida (Ref #1318510063720)

Saman for framtida (Ref #1318510063720) Saman for framtida (Ref #1318510063720) Søknadssum: 470000 Kategori: Samarbeid Varighet: Toårig Opplysningar om søkjar Organisasjonsnavn/nr Sogn og Fjordane fylkesbibliotek / 974570971 Postboks 144 6800

Detaljer

Saksnr.: 036/08-048/08. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Nils P. Støyva Gunn Helgesen Bjørn Lødemel

Saksnr.: 036/08-048/08. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Nils P. Støyva Gunn Helgesen Bjørn Lødemel Møtedato: 24.11.2008 Møtetid: Kl. 1015-1430 Møtestad: Svelgen Saksnr.: 036/08-048/08 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Nils P. Støyva Gunn Helgesen Bjørn Lødemel Anne

Detaljer

F Y L K E S Å R S M Ø T E 2 0 0 7 S E N T E R P A R T I E T I S O G N O G F J O R D A N E

F Y L K E S Å R S M Ø T E 2 0 0 7 S E N T E R P A R T I E T I S O G N O G F J O R D A N E F Y L K E S Å R S M Ø T E 2 0 0 7 S E N T E R P A R T I E T I S O G N O G F J O R D A N E Sandane 26. januar 2007 Utsendingane til fylkesårsmøte Observatørar og gjester Andre utvalde Innkalling til fylkesårsmøte

Detaljer

Basiskriteria for vurdering av realkompetanse

Basiskriteria for vurdering av realkompetanse Seksjon for Vedtak i Opptaksnemnda27.06.13 Basiskriteria for vurdering av realkompetanse Søkjarar til høgskulen sine grunnar skal tilfredsstille dei rettleiande basiskriteria for realkompetanse før dei

Detaljer

Senterpartiet i Sogn og Fjordane

Senterpartiet i Sogn og Fjordane Senterpartiet i Sogn og Fjordane FYLKESÅRSMØTE Skei Hotel 1. og 2. mars 2013 F Y L K E S Å R S M Ø T E I S E N T E R P A R T I E T INNHALDSLISTE Sak nr. Tekst Side Innhaldsliste 2 Sak 01 Opning innkalling

Detaljer

Huset i Bygda. Ein kulturarena der du bur «Hus som skaper landet» Ungdomshuskonferansen, Oslo

Huset i Bygda. Ein kulturarena der du bur «Hus som skaper landet» Ungdomshuskonferansen, Oslo Huset i Bygda Ein kulturarena der du bur 24.10.14 «Hus som skaper landet» Ungdomshuskonferansen, Oslo Historikk Sogn og Fjordane Ungdomslag (SOFUL) Ca 45 lokallag 30 av desse eig bygg Bakgrunn: Interne

Detaljer

ARBEIDSPLAN 2014-2015

ARBEIDSPLAN 2014-2015 ARBEIDSPLAN 2014-2015 SENTERPARTIET I SOGN OG FJORDANE Fylkesårsmøte sitt vedtak: a) Arbeidsplan 2014 2015 vert godkjent. b) Fylkesstyre får fullmakt til å gjere endringar gjennom året. 1 Innhald Innleiing...

Detaljer

Kommunereform Firda kommune

Kommunereform Firda kommune Kommunereform Firda kommune Felles formannskap Dykkar referanse: Sakshandsamar: Øystein Høyvik Tlf. 57612650 Vår referanse: 15/735-19-ØH-002 Dato: 10.11.2015 Kommunereform Firda kommune, referat frå felles

Detaljer

Eid kontrollutval SEKOM-sekretariat

Eid kontrollutval SEKOM-sekretariat Eid kontrollutval SEKOM-sekretariat www.sekom.no post@sekom.no Møtedato: 09.06.2015 Møtestad: Møterom i 1. etasje Møtetid: Kl. 09:30 Møteinnkalling Innkalling: Faste medlemar i utvalet Dersom du ikkje

Detaljer

Saksnr. Dok-ID Arkivkode Sakshandsamar Dato: 11/387 12/1494 033 MAC 09.02.2012. Innkalling til møte i vassområdeutvalet Ytre Sogn 01.03.

Saksnr. Dok-ID Arkivkode Sakshandsamar Dato: 11/387 12/1494 033 MAC 09.02.2012. Innkalling til møte i vassområdeutvalet Ytre Sogn 01.03. Høyanger kommune Miljø og næring Mottakarar jfr. vedlagde liste Saksnr. Dok-ID Arkivkode Sakshandsamar Dato: 11/387 12/19 033 MAC 09.02.2012 Innkalling til møte i vassområdeutvalet Ytre Sogn 01.03.2012

Detaljer

Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane

Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane Vedlegg V. Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane Østein Skaala, Havforskningsinstituttet Det føreligg svært mykje data om produksjon, forkvotar, antal lokalitetar og konsesjonar i

Detaljer

Rapport om bruk av vikarar i barnehage, grunnskule og vidaregåande skule

Rapport om bruk av vikarar i barnehage, grunnskule og vidaregåande skule Rapport om bruk av vikarar i barnehage, grunnskule og vidaregåande skule Utdanningsforbundet Sogn og Fjordane, 1 2010 Innhald Innleiing s. 3 I barnehagane s. 4 I grunnskulane s. 9 I dei vidaregåande skulane

Detaljer

Kommunesamarbeid - status og planar i Sogn og Fjordane Kommunal- og regionalkomiteen i Sogn og Fjordane, mars 2010 Olav Lunden, styreleiar i

Kommunesamarbeid - status og planar i Sogn og Fjordane Kommunal- og regionalkomiteen i Sogn og Fjordane, mars 2010 Olav Lunden, styreleiar i Kommunesamarbeid - status og planar i Sogn og Fjordane Kommunal- og regionalkomiteen i Sogn og Fjordane, 15. 16. mars 2010 Olav Lunden, styreleiar i KS Sogn og Fjordane Folketal i Sogn og Fjordane pr.

Detaljer

Valgkomiteens forslag til sentralstyre 2013-2015:

Valgkomiteens forslag til sentralstyre 2013-2015: Sak 8/13 VALG Landsstyret oppnevnte i møte 20. april 2012, etter innstilling fra de oppnevnte fylker og forslag fra sentralstyret, jfr. lovens 10 nr. 4 f) følgende valgkomité: Magnar Lussand, Hordaland,

Detaljer

Presentasjon av anlegg og tiltak i i kommunane i Sogn og Fjordane kva har vi lukkast med og kva er utfordrande?

Presentasjon av anlegg og tiltak i i kommunane i Sogn og Fjordane kva har vi lukkast med og kva er utfordrande? Presentasjon av anlegg og tiltak i 2014-2015 i kommunane i Sogn og Fjordane kva har vi lukkast med og kva er utfordrande? Rådgjevar fysisk aktivitet, Atle Skrede Askvoll kommune Aurland kommune Anlegg;

Detaljer

Historikk. Sogn og Fjordane Ungdomslag (SOFUL) Ca 45 SOFUL-lag 30 av desse eig bygg

Historikk. Sogn og Fjordane Ungdomslag (SOFUL) Ca 45 SOFUL-lag 30 av desse eig bygg OM HUSET I BYGDA Historikk Sogn og Fjordane Ungdomslag (SOFUL) Ca 45 SOFUL-lag 30 av desse eig bygg Bakgrunn: Interne undersøkingar blant SOFUL-lag som eigde bygg frå 2007 ; Mange ungdomshus var einaste

Detaljer

Frå flyktning til arbeidstakar meir arbeid og betre norsk i introduksjonsprogrammet

Frå flyktning til arbeidstakar meir arbeid og betre norsk i introduksjonsprogrammet Balestrand 20. mai 2016 Frå flyktning til arbeidstakar meir arbeid og betre norsk i introduksjonsprogrammet Meld. St. 30 (2015 2016) Fra mottak til arbeidsliv en effektiv integreringspolitikk Innvandrere

Detaljer

Basiskriteria for vurdering av realkompetanse (vedtekne av Opptakskomiteen ved HSF, 03.07.08; oppdaterte 03.02.09)

Basiskriteria for vurdering av realkompetanse (vedtekne av Opptakskomiteen ved HSF, 03.07.08; oppdaterte 03.02.09) Basiskriteria for vurdering av realkompetanse (vedtekne av Opptakskomiteen ved HSF, 03.07.08; oppdaterte 03.02.09) Søkjarar til høgskulen sine grunnar skal tilfredsstille dei rettleiande basiskriteria

Detaljer

Kommune: Det er kjent kven som er verksemdleiar i tråd med forskrifta

Kommune: Det er kjent kven som er verksemdleiar i tråd med forskrifta Rapport for skjema: Tilsyn med legemiddelhandteringa i bustader tilrettelagt for personar med psykisk utviklingshemming Generert: -- :3:33 Utvalg: Resultater fra og med.3. til og med.. Kommune: Askvoll

Detaljer

Forslag til nytt handlingsprogram for anleggsinvesteringar 2008 2009

Forslag til nytt handlingsprogram for anleggsinvesteringar 2008 2009 Vedlegg 1 Forslag til nytt handlingsprogram for anleggsinvesteringar 2008 2009 Eksisterande Spelemidlar EKSISTERANDE NY Komm Anlegg Kostnad 2006 2007 2008 2009 2008 2009 Mrk Høyanger kunstgrasbane 5 175

Detaljer

Styret for SEKOM-sekretariat SEKOM-sekretariat

Styret for SEKOM-sekretariat SEKOM-sekretariat Styret for SEKOM-sekretariat SEKOM-sekretariat Møtebok Møtestad: Førde rådhus, møterom Haukedalen i 4.etg Dato: 17.03.2016 Tid: Kl. 11:00-13:45 Faste representantar som møtte: Arne Leif Osland Arnhild

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Rådmann Vidar Roseth Sekretær Marit Steinset Erland Fagermoen

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Rådmann Vidar Roseth Sekretær Marit Steinset Erland Fagermoen MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.10.2007 Kl: 16.30-19.30 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Alle faste Dato for innkalling: 09.10.07 Merknader: Rådmann

Detaljer

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Møtestruktur: Fylkesstyremøte ein gong kvar månad. Ein bør setja dato for neste møte når ein er samla slik at flest mogleg har høve til å notera seg datoen

Detaljer

Fylkesårsmøte 2014 Senterpartiet i Sogn og Fjordane

Fylkesårsmøte 2014 Senterpartiet i Sogn og Fjordane Sak 6: Årsmelding for Senterpartiet i Sogn og Fjordane 2013. Fylkesårsmøte 2014 Senterpartiet i Sogn og Fjordane Foto: kviknes.no Kviknes Hotel Balestrand 28. februar og 1. mars 2014 ÅRSMELDING 2013 -

Detaljer

Telemedisin Sogn og Fjordane

Telemedisin Sogn og Fjordane Telemedisin Sogn og Fjordane Tid og stad for møtet Tid Onsdag, 19. november 2014 kl. 13.00 15.00 Stad Førdegården rom 314/virtuelt møterom 998362 Deltakarar Jan Helge Dale Solveig Horstad Berget Gro Hovland

Detaljer

Landbruk og jordvern i plansaker

Landbruk og jordvern i plansaker Landbruk og jordvern i plansaker KOSTRA- tal for omdisponering av dyrka jord i 2012 Kva vi som sektorstyresmakt legg vekt på i plansaker Kjerneområde landbruk og bruk av omsynssone Erfaring med registrering

Detaljer

Innstilling frå valnemnda til Nei til EU

Innstilling frå valnemnda til Nei til EU Sak 7 Valg Innstilling frå valnemnda til Nei til EU Valnemnda som vart vald på landsmøtet i 2007, har hatt denne samansetjinga: Ingrid Fiskaa Margaret Eide Hillestad Margrethe Høydalsvik Helge Solum Larsen

Detaljer

MØTEBOK. Møtebok Hovudutval for næring og kultur Hovudutval for næring og kultur. Møtedato Kl. 08:00 08:15

MØTEBOK. Møtebok Hovudutval for næring og kultur Hovudutval for næring og kultur. Møtedato Kl. 08:00 08:15 Møtebok Hovudutval for næring og kultur 09.12.2016 MØTEBOK Organ Møtestad Hovudutval for næring og kultur Telefonmøte Møtedato 09.12.2016 Kl. 08:00 08:15 Faste medlemer til stades: Karen Marie Hjelmeseter,

Detaljer

SKAL DU SEIE DI MEINING OM KOMMUNE- REFORMA!

SKAL DU SEIE DI MEINING OM KOMMUNE- REFORMA! Solund kommune www.solund.kommune.no Informasjonsbrosyre om kommunereforma NO SKAL DU SEIE DI MEINING OM KOMMUNE- REFORMA! Dei ulike kommunealternativa: Politikarane i 10 kommunar vedtok hausten 2015 fire

Detaljer

ÅRSMØTEHEFTE 2013 GLOPPEN SENTERPARTI

ÅRSMØTEHEFTE 2013 GLOPPEN SENTERPARTI ÅRSMØTEHEFTE 2013 GLOPPEN SENTERPARTI Ung framtidig veljar lurer på kven denne trivelege dama er! Årsmøte i Gloppen Senterparti 2013 vert halde på Gloppen hotel tysdag 19. november kl 19.30. Sakliste:

Detaljer

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Sognekraft, Vik Møtedato: 28.02.2014 Tid: 09:30-13:45. A.

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Sognekraft, Vik Møtedato: 28.02.2014 Tid: 09:30-13:45. A. Sogn regionråd Postboks 153 6851 SOGNDAL Møteprotokoll Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Sognekraft, Vik Møtedato: 28.02.2014 Tid: 09:3013:45 A. Desse møtte Faste medlemmar Noralv Distad, ordførar Aurland

Detaljer

Senterpartiet i Sogn og Fjordane

Senterpartiet i Sogn og Fjordane Senterpartiet i Sogn og Fjordane FYLKESÅRSMØTE Hotel Alexandra, Loen 2. og 3. mars 2012 INNHALDSLISTE Sak nr. Tekst Side Innhaldsliste 2 Sak 01 Opning innkalling til Senterpartiets fylkesårsmøte 2012 3

Detaljer

Lars Petter Bartnes. Kristin Ianssen

Lars Petter Bartnes. Kristin Ianssen Lars Petter Bartnes Beitstad, Steinkjer kommune 45 år Storfe (melk/kjøtt) og korn i samdrift. Slaktekylling og skog som enkeltbruk. Agronom og agrotekniker i husdyr. Bonde siden 1993. Befalsskolen for

Detaljer

SEKOM-sekretariat Arbeidsplan Styret si handsaming: Dato: Saksnummer: 12/17 Referanse: 17/1228

SEKOM-sekretariat  Arbeidsplan Styret si handsaming: Dato: Saksnummer: 12/17 Referanse: 17/1228 SEKOM-sekretariat www.sekom.no post@sekom.no Arbeidsplan 2018 Styret si handsaming: Dato: 20.9.2017 Saksnummer: 12/17 Referanse: 17/1228 Innleiing SEKOM-sekretariat er ei interkommunal verksemd etter kommunelova

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll

Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll 1 862 11 497 13 359 66 224 290 9 341 18 661 28 002 Aurland 2 149 6 784 8 933 52 238

Detaljer

Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll

Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll 1 826 11 237 13 063 36 260 296 9 237 18 283 27 520 Aurland 1 612 6 383 7 995 64 338

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Sogn og Fjordane. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Sogn og Fjordane. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Næringsreisa Behov for faglært arbeidskraft og lærlingar i framtida. Innlegg ved leiar i fagopplæringsnemnda Nils P Støyva.

Næringsreisa Behov for faglært arbeidskraft og lærlingar i framtida. Innlegg ved leiar i fagopplæringsnemnda Nils P Støyva. Næringsreisa 2016. Behov for faglært arbeidskraft og lærlingar i framtida. Innlegg 28.09 ved leiar i fagopplæringsnemnda Nils P Støyva. Oppgåver til fagopplæringsnemnda Opplæringslova 4-3, 4-8, 12-3 og

Detaljer

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Høyanger rådhus Møtedato: Tid: 09:00 14:30. A.

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Høyanger rådhus Møtedato: Tid: 09:00 14:30. A. Sogn regionråd Møteprotokoll Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Høyanger rådhus Møtedato: 09.12.2016 Tid: 09:00 14:30 A. Desse møtte: Faste medlemmar Petter Sortland, ordførar Høyanger kommune Leiv Jarle

Detaljer

Sakene 07, 09 og 10 vert lagt fram i eit eige økonomihefte på fylkesårsmøte. Sak 08 er sendt ut som eige arbeidsplanhefte.

Sakene 07, 09 og 10 vert lagt fram i eit eige økonomihefte på fylkesårsmøte. Sak 08 er sendt ut som eige arbeidsplanhefte. !" ! " # $% &! " ' $% %% ( )%% * % + #,%- # & ) ' '. + ( / %%) 0% * # * 1 %%%) 0% * *' ".%%%) 0% " *' + 2 % + *' 3-0%%%)0% " + *' 0%-4456 $1-7 ** 8 -.5 *+ # 45 44 "# & 45% "' ' 45%!1 9 "* (.#' " + * 7

Detaljer

Ny GIV Overgangsprosjektet

Ny GIV Overgangsprosjektet Ny GIV Overgangsprosjektet 2010 2013 Gjennomføring i vidaregåande opplæring www.sfj.no Innhald Prosjektplan for Ny GIV Sogn og Fjordane fylkeskommune... 3 OVERGANGSPROSJEKTET... 3 1. Bakgrunn og mål Ny

Detaljer

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Saksprotokoll Organ: Fylkestinget Møtedato: 11.06.2013 Sak nr.: 12/752-133 Internt l.nr. 20501/13 Sak: 26/13 Tittel: Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Behandling: Frå

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Sogn og Fjordane. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Sogn og Fjordane. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Eg vil be om at dette skrivet vert delt ut til politikrane i Fylkestinget. Eg skal ettersende oppdatert uttale.

Eg vil be om at dette skrivet vert delt ut til politikrane i Fylkestinget. Eg skal ettersende oppdatert uttale. Fra: asbjørn eikerol [aeikerol@hotmail.com] Til: Postmottak Sentraladm [Postmottak.Sentraladm@sfj.no] Kopi: Sendt: 06.06.2016 00:05:58 Emne: Tannhelsetenesta. Tannklinikkar kan bli lagde ned. Vedlegg:

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. HLF Sogn og Fjordane Hørselshemmedes Landsforbund Din hørsel - vår sak

ÅRSMELDING 2012. HLF Sogn og Fjordane Hørselshemmedes Landsforbund Din hørsel - vår sak ÅRSMELDING 2012 HLF Sogn og Fjordane sine pent oppdressa utsendingar til Landsmøtet 2012. Frå venstre: Magne, Synnøve, Ivar, Lillian, Audun og Solveig. HLF Sogn og Fjordane Hørselshemmedes Landsforbund

Detaljer

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Besøk. Regional. Bosted. Basis

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Besøk. Regional. Bosted. Basis Ugunstig struktur Høy attraktivitet Besøk Bosted Regional Gunstig struktur Basis Lav attraktivitet 2009-2014 3 500 3 000 2 500 Offentlig Privat 2 000 1 500 1 892 1 884 2 006 2 204 2 162 2 265 2 250

Detaljer

ÅRSMØTEHEFTE 2015 GLOPPEN SENTERPARTI

ÅRSMØTEHEFTE 2015 GLOPPEN SENTERPARTI ÅRSMØTEHEFTE 2015 GLOPPEN SENTERPARTI Feiring av valresultatet under konsituering av den nye kommunestyregruppa. Foto: Marit Straume. Årsmøte i Gloppen Senterparti 2015 vert halde på Gloppen hotell torsdag

Detaljer

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere!

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere! SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE Å R G A N G 2 0 1 3 N R. 3 2 5. 1 0. 2 0 1 3 ningslaust å gjere masse arbeid for å få l noko som vi meinar er eit bra opplegg dersom dei vi lagar det for ikkje bryr seg/prioriterar

Detaljer

Dyrevelferd. Samarbeid mellom Mattilsynet og andre etater. Geir Jakobsen Underdirektør Mattilsynet, Regionkontoret for Hordaland og Sogn og Fjordane

Dyrevelferd. Samarbeid mellom Mattilsynet og andre etater. Geir Jakobsen Underdirektør Mattilsynet, Regionkontoret for Hordaland og Sogn og Fjordane Dyrevelferd. Samarbeid mellom Mattilsynet og andre etater. Geir Jakobsen Underdirektør Mattilsynet, Regionkontoret for Hordaland og Sogn og Fjordane Mattilsynet skal arbeide for : Overordnede mål: Helsemessig

Detaljer

Styremøte Sogn og Fjordane Sau og Geit på Reset 04.12.2008

Styremøte Sogn og Fjordane Sau og Geit på Reset 04.12.2008 Styremøte Sogn og Fjordane Sau og Geit på Reset 04.12.2008 Desse møtte: Halvar Espeseth, Leif Brekken, Margaret Skåre, Tom Idar Kvam og Eli Berge Ness. Sak 30/08 Referat og meldingar Møte sankelaga i Sogn,

Detaljer

Årsmelding 2013. Fylkesrådet for eldre i Sogn og Fjordane. www.sfj.no. Foto: Oskar Andersen

Årsmelding 2013. Fylkesrådet for eldre i Sogn og Fjordane. www.sfj.no. Foto: Oskar Andersen Årsmelding 2013 Fylkesrådet for eldre i Sogn og Fjordane www.sfj.no Foto: Oskar Andersen Innhold Årsmelding 2013 fylkesrådet for eldre... 2 Sekretærstøtte... 2 Handlingsprogram 2013-2015... 2 Aktivitetsåret

Detaljer

MØTEPROTOKOLL SAKLISTE. 23/15 15/3253 Sak oversendt frå Fylkesrådet for eldre - Timebestilling for eldre hjå fastlege

MØTEPROTOKOLL SAKLISTE. 23/15 15/3253 Sak oversendt frå Fylkesrådet for eldre - Timebestilling for eldre hjå fastlege MØTEPROTOKOLL Utval Eldrerådet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.11.2015 Start kl.: 09.00 Slutt kl.: 14.25 Til stades på møtet Medl.: Forfall: Varamedl.: Frå adm. (evt. andre): Johannes Lad, Kåre Høyheim,

Detaljer

NORDFJORDRÅDET HOVUDUTSKRIFT

NORDFJORDRÅDET HOVUDUTSKRIFT NORDFJORDRÅDET HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 16.og 17.03.2009 Møtetid: Kl. 11:00 1800 16.03.09 0900 1230 17.03.09 Møtestad: Furebuda og Selje Hotell Saksnr.: 006/09-014/09 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti

Detaljer

Referat frå dialogmøte 20.11.15

Referat frå dialogmøte 20.11.15 SOGN OG FJORDANE 21.11.15 Dialogmøtet er heimla i rammeavtalen mellom Helse Førde HF og kommunane i Sogn og Fjordane. Deltakarar er styret og adm. direktør i helseføretaket og ein representant frå kommunane/fylkeskommunen

Detaljer

OMTANKE SOLIDARITET SAMHOLD. Årsmelding. Fagforbundet avd.747 Helse Førde 2010. Vi skal bli den beste fagforeininga av alle for alle

OMTANKE SOLIDARITET SAMHOLD. Årsmelding. Fagforbundet avd.747 Helse Førde 2010. Vi skal bli den beste fagforeininga av alle for alle OMTANKE SOLIDARITET SAMHOLD Årsmelding. Fagforbundet avd.747 Helse Førde 2010. Vi skal bli den beste fagforeininga av alle for alle Vi trur på fridom, likskap og solidaritet Vi lovar å gje hjelp når medlemmane

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Kommunestyret 31.08.2015 051/15 Avgjerd av: Kommunestyret Saksbehandlar: Jan Kåre Fure Objekt: Arkiv: 002 Arkivsaknr.: 14/821-75

Detaljer

Styremøte i Sogn og Fjordane Sau og geit 11-12 april på Quality Hotell Sogndal

Styremøte i Sogn og Fjordane Sau og geit 11-12 april på Quality Hotell Sogndal Styremøte i Sogn og Fjordane Sau og geit 11-12 april på Quality Hotell Sogndal Til stades: Halvar Espeseth Eva Høydal Lars Nesse Mirjam Friberg Lene Engvik Rasch Ragnhild Sæle (kasserar) Sak 16/11 Referat

Detaljer

Regulering av laksefiske i vassdrag og sjø i Sogn og Fjordane 2011 Innspel til Direktoratet for naturforvaltning

Regulering av laksefiske i vassdrag og sjø i Sogn og Fjordane 2011 Innspel til Direktoratet for naturforvaltning Sakshandsamar: Martine Bjørnhaug Vår dato Vår referanse Telefon: 57655151 29.11.2010 2010/2186-443.2 E-post: mab@fmsf.no Dykkar dato Dykkar referanse Direktoratet for naturforvaltning Postboks 5672 Sluppen

Detaljer

STOR FELLES ARBEIDS- MARKNAD OG VARIERT ARBEIDSLIV

STOR FELLES ARBEIDS- MARKNAD OG VARIERT ARBEIDSLIV STOR FELLES ARBEIDS- MARKNAD OG VARIERT ARBEIDSLIV Førde by er fylkessenter i Sogn og Fjordane, og kommunen har nærare 13 000 innbyggjarar. Men kommunane i Sunnfjord gror meir og meir saman, og Førde ligg

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Spelemidlar til idrettsanlegg fordeling av restmidlar og inndregne midlar

Spelemidlar til idrettsanlegg fordeling av restmidlar og inndregne midlar Side 1 av 5 Saksframlegg Saksbehandlar: Atle Skrede, Nærings- og kulturavdelinga Sak nr.: 16/2900-7 Spelemidlar til idretts 2016 - fordeling av restmidlar og inndregne midlar Fylkesdirektøren rår hovudutval

Detaljer

Kommunal medfinanisering av samhandlingsprosjekt og felles ordningar

Kommunal medfinanisering av samhandlingsprosjekt og felles ordningar Kommunal medfinanisering av samhandlingsprosjekt og felles ordningar SAKSOPPLYSNINGAR Kommunane i Sogn og Fjordane og Helse Førde har etablert fleire felles prosjekt og ordningar for å utvikle samhandlinga

Detaljer