Curriculum Vitae (cv)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Curriculum Vitae (cv)"

Transkript

1 Curriculum Vitae (cv) Kandidatar til fylkestingsvalet 2011 Nominasjonsnemnda i Senterpartiet

2 Innleiing. I dette hefte finn vi cv ar for dei fleste som er føreslegne i samband med 1. runde av nominasjonen til fylkestingsvalet Cv ane er utarbeidd av den enkelte kandidat. Nominasjonsnemnda sin sekretær har gjort enkelte redaksjonelle tilpassingar slik at det passar inn i ein mest mogeleg lik mal. Nokre av kandidatane har gjeve tilbakemelding om at dei ikkje ynskjer å bli nominert. Den opplysninga er teken inn på dei kandidatane det vedkjem. (Med atterhald om mindre feil. Dersom nokon oppdagar feile ber eg om at desse vert sendt fylkeskontoret slik at vi får retta opp dokumentet til den vidare nominasjonsprosessen). Namn: Asperheim, Jørgen Kommune: Årdal Tal forslag: 1 Fullt namn: f. år: 1949 Utdanning: Grunnskule, realskule, jordbrukskule, postskule, rekneskap. Førarbevis for tunge køyretøy, anleggsmaskin, truck og fly. Høgskulestudie innan lokal natur og kulturhistorie. Tilsett som nestleiar / arbeidsleiar ved Indre Sogn ASVO as sidan Bonde, tok over gard i 1975 og driv den enno. Sjåfør på tyngre køyretøy og buss. Landpostbod. Vikar innan lensmannsetaten. Fagarbeidar Årdal kommune frå Har sete som fast medlem i Årdal kommunestyre og formannskap sidan 1991, og sit no i 5. periode Sekretær Årdal Næringsamskipnad. Gift, to vaksne dotrer. Hjelpekorpsarbeid, eigen redningshund. Namn: Bell, Leif Kommune: Gaular Tal forslag: 1 Fullt namn: Leif Tor Bell f. år: Operasjonsleiar (politiførstebetjent). - Forsvaret: Befalsskulen for Feltartilleriet Troppsbefal ved FASØ og LLABtt / Brig.N. Diverse etterutdanning og repetisjonsøvingar i Hæren fram til 1993 (siste repøving som btt.sjef / LFABN /Brig 8). Ca. 2 års tjeneste ved distriktsstaben for HV-10 Skei i Jølster sjef for Ytre Sogn Stabsområde HV103 (Nesje fort). Deretter mob-disponsert som Liaisonoff. ved distriktsstaben ved HV-10 og HV-11 (fram til d.d.). - Landbruk: Frå 1980 til bonde med mjølkeproduksjon. Deretter kjøtproduksjon m/ammekyr (pr. d.d. ingen husdyr). Ulike tillitsverv innan

3 landbruket (bondelag/ grunneigarlag) også rådsmedlem i Vestlandske Salslag. - Politi: Politiskule Deretter lensmannsbetjent ved Bremanger og Førde Lensmannskontor (i ei periode tidleg på 1980-talet ein del korttidsvikariat ved lensmannskontora i Førde, Gaular og Høyanger) lensmannsbetjent ved Høyanger Lensmannskontor d.d. operasjonsleiar ved Sogn og Fjordane Politidistrikt. - Lokallagsleiar i Gaular SP. - To periodar som medlem av Gaular Kommunestyre, av desse ein periode som leiar av skule og kulturutval. - To år som medlem av styret i Politiets Fellesforbund i Sogn og Fjordane. - Dessutan ei rekke år leiar i lokalavdelinga av Norske Reserveoffiserers Forbund i Sunnfjord og Ytre Sogn. - For tida er eg leiar av Samferdselspolitisk utval innan Noregs Automobilforbund i Fjordane (der i gjennom medlem av samferdselsforum i Sogn og Fjordane). - Er villig til å stå som kandidat på fylkestingslist til Sogn og Fjordane SP. Namn: Bergheim, Bjørg Kommune: Jølster Tal forslag: 7 Fullt namn: f. år: 1962 Hjelpepleiar. Utdanning: Vidaregåande, hjelpepleiarutdanning, tannlegeassistent, husstellfagskule, grunnkurs kjole og draktsaum. Sveinebrev i saum : Førde Ur og Optikk d.d.: Primært arbeidd som hjelpepleiar i Jølster kommune ved Jølster sjukeheim. Har også arbeidd i open omsorg som aktivitør ved dagsenter for eldre og aktivitetssenter for psykisk utviklingshemma d.d.: Erfaring frå eiga saumverksemd. 1992: Starta opp og dreiv barnehage saman med andre foreldre på Skei : Jølster kommunestyre. Oppvekst og kulturutvalet, 1. vara til Formannskapet d.d.: Nestleiar i Forbrukarutvalet i Sogn og Fjordane d.d.: Nestleiar i Bustadstiftinga for Sentralsjukehuset i Sogn og Fj d.d.: Vara til Bedriftsforsamlinga i Fjord : Meddommar Sunnfjord Heradsrett d.d.: Leiar for Senterkvinnene (sentralt) d.d.: Medlem av Senterkvinnene sitt sentralstyre d.d.: Medlem av Senterpartiet sitt sentralstyre : Medlem av Senterpartiets Studieforbund sitt styre d.d.: Styret for Senterkvinnene i Sogn og Fjordane, leiar frå d.d.: Fylkesstyre i Senterpartiet i Sogn og Fjordane og : Leiar Jølster Senterparti : Nestleiar Jølster Senterparti d.d.: Diverse andre verv, som t.d. 4H, ungdomslag, Skei Husmorlag,

4 Sogn og Fjordane Husmorforbund (4 år i Familiepolitisk Utval). 4 barn i alderen år. Namn: Bjerkeset, Karoline Aldis Kommune: Gloppen Tal forslag: 3 Fullt namn: f. år: 1978 Utdanna statsvitar frå universitetet i Oslo med sosiologi og tysk som støttefag. Gjekk ut i Div. fag frå Høgskulen i Volda tatt i etterkant av ferdig utdanning. August 2010 d.d.: Rådgjevar, Sogn og Fjordane fylkeskommune, Næringsavdelinga, Leikanger : Trainee, Sogn og Fjordane fylkeskommune, Næringsavdelinga, Leikanger : Politisk rådgjevar, næringspolitikk i Senterpartiet si stortingsgruppe, vikariat, Oslo : Organisasjonsrådgjevar i Senterpartiet sin Hovudorganisasjon, Oslo (permisjon frå ) : Pleieassistent, Tåsen bo- og rehabiliteringssenter, fast helge- og kveldsstilling, Oslo. 2005: Politisk rådgjevar i Senterpartiet si stortingsgruppe, vikariat, Oslo. Frikjøpa førstekandidat for Oslo Senterparti : Pleieassistent, Kleive omsorgssenter og sjukeheim, ferievikariat, Kleive : Pleieassistent, Kleive omsorgssenter og sjukeheim, Kleive : Butikkmedhjelpar, Euro Sko, deltid, Molde : Reinhaldsarbeidar, Brødrene Midthaug A/S, Kleive 2010: Studieleiar, fylkesstyret i Sogn og Fjordane Senterparti. 2010: Studieleiar, Gloppen Senterparti. 2009: Styremedlem, fylkesstyret i Sogn og Fjordane Senterparti. 2009: Styremedlem og valkampleiar, Gloppen Senterparti. 2008: 3. varemedlem, fylkesstyret Sogn og Fjordane Senterparti. 2007: kandidat for Oslo Senterparti ved kommunevalet : 1. varemedlem, fylkesstyret Oslo Senterparti. 2005: Førstekandidat for Oslo Senterparti ved stortingsvalet : Politisk nestleiar og leiar av Politisk utval, Senterungdommen : Sentralstyremedlem, Senterungdommen : Fylkesstyremedlem, Oslo Senterparti. 2004: Medlem av ulike utval og komitear, Oslo Senterparti : Politisk nestleiar, Oslo Senterungdom : Fylkesleiar, Oslo Senterungdom : Fylkesstyremedlem, Oslo Senterungdom : Leiar, Oslo Senterstud. Syner og til arbeidserfaring og ulike oppgåver gjennom jobb i Senterpartiet. September 2010: Medlem, forstandarskapet, Sparebanken Sogn og Fjordane. Ikkje verv, men fast spaltist i Nationen frå

5 Gift og bur på gard i Gloppen. Glad i bøker, musikk. Hovudfritidssyssel for tida er husoppussing. Namn: Brekke, Silje Kommune: Bergen Tal forslag: 1 Fullt namn: f. år: Bur ikkje lenger i fylket, og er soleis ikkje valbar til fylkestinget. Namn: Bråstad, Tore Kommune: Hyllestad Tal forslag: 6 Fullt namn: f. år: Utdanning: sskule og teknisk fagskule elektro sterkstraum. - Elektromontør og aut. elektroinstallatør sterk- og svakstraum. - Dagleg leiar, avdelingsleiar, prosjektleiar div. Elektrobedrifter Sjølvstendig næringsdrivande utvikling og produksjon av maritime styresystem for skip og offshore 2005 d.d. - Avdelingsleiar / prosjektleiar småkraftutbygging Hobbysnikkar med (altfor masse) restaureringsarbeid på våningshus, skykkje, eldhus, støylshus, garasje, driftsbygning, naust etc. - Førefallande gardsarbeid (slåttarbeid, hesjing, brøyting!) på gardsbruk. - Skogsdrift (stor og vind alfuru!) på heimegarden. - Ordførar 2007 d.d. - Kommunestyre og formannskap Styremedlem SP Sogn og Fjordane 2010 d.d. - Styremedlem og nestleiar i Hyllestad SP 2003 d.d. - Gruppeleiar, valkampleiar og andre verv i politisk arbeid på lokalplan. - Styremedlem Hyllestad Næringsråd. - Styremedlem privat næringsliv. - Medlem og leiar for fagprøvenemnd automatikarfaget. - Har hatt div. verv i frivillige lag- og organisasjonar. Sambuar med felles 3 born på 17, 13 og 7 år.

6 Namn: Dvergsdal, Gerd Kommune: Jølster Tal forslag: 1 Fullt namn: f. år: Har gjeve melding om at ho ikkje ynskjer å bli nominert på ft-lista. Namn: Eggum, Edith Valeberg Kommune: Leikanger Tal forslag: 1 Fullt namn: f. år: Sekretær, hotell. - Gardbrukar. - Assistent, barnehage. - Dagleg leiar, barnehage. - Kommunestyremedlem i 2 periodar. - Medlem teknisk utval i 1 periode. - Leiar Leikanger SP 1 år - Styremedlem i Senterpartiet i Sogn og Fjordane. - Styremedlem SIMAS, 3 år. - Gift, 5 vaksne barn. Namn: Endal, Jofrid Maurstad Kommune: Vågsøy Tal forslag: 1 Fullt namn: f. år: Autorisert helsesekretær. - Av arb.erfaring kan nemnast: - Rikshospitalet 1971, - Nordfjord sjukehus 1976/77, - Privatpraktiserande indremedisiner Måløy Tor Mellum, , - Nordfjord sjukehus Frå frikjøpt frå stillinga mi for å vere tillitsvald for arbeidstakarorganisasjonen KFO - no Delta. Fylkeshovudtillitsvald / foretakstillitsvald i Helse Førde. - Pensjonist frå 2007.

7 - Medlem av teknisk utval i Vågsøy kommune i ein 2-års periode. (Ca.2002 / 2003?). - Representantskapsmedlem for KFO i 6 år ( ). - Medlem av fylkesarbeidsmiljøutval og hovudarbeidsmiljøutval i Helse Førde i nokre år. - Medlem av forliksrådet i Våksøy kommune frå 2004 til d.d. - Leiar for lokalt ledd KFO Helse Førde Namn: Engelund, Eldar Kommune: Hornindal Tal forslag: 1 Fullt namn: Eldar Årvik Engelund f. år: Møbelsnikkar / Bonde. - Utdanning: GRK trearbeidsfag og VK1 snikkarfag på Eid Vidaregåande Skule Lærling trevare og møbelsnikkarfaget JE Ekornes avd. Grodås Sveinebrev i Tilsett som møbelsnikkar / cnc-operatør JE Ekornes avd. Grodås 2001 d.d. - Tok over slektsgard etter ein onkel i Mjølkeproduksjon fram til 2006, og ammekyr / storfekjøtt frå 2006 til d.d. - Utval for utvikling i Hornindal kommune 2007 d.d. 1. vara til kommunestyre. - (aktiv) medlem av senterungdomen. - Er kommunens representant i styret for Hornindal Fritidsklubb. - Har og har hatt ei rekke verv i friviljuge organisasjonar. - Ugift. Namn: Felde, Anni Kommune: Gloppen Tal forslag: 1 Fullt namn: f. år: Har gjeve melding om at ho ikkje ynskjer å bli nominert på ft-lista. Namn: Felde, Kjetil Kommune: Fjaler Tal forslag: 2

8 Fullt namn: f. år: 1971 Utdanning: : Høgskulen i Sogn og Fj., helse og sosial adm. 20 vekttal : Høgskulen i Sogn og Fj., avd. vernepleie. 60 vekttal : Universitetet i Bergen, engelsk grunnfag. 20 vekttal : Universitetet i Bergen, fonetikk og lingvistikk forprøve. 5 vekttal : Universitetet i Bergen, Ex. Phil. 5 vekttal : Forsvaret, befalsutdanning Hærens Samband : Dale vidaregåande skule, allmennfag naturfag. : d.d.: Fast stilling mottakskoordinator, bistand og omsorg i Fjaler : Fast stilling vernepleiar rehab. Fjaler : Vikariat avdelingsleiar rehab. Fjaler : Praksis Haugland Rehabiliteringssenter (jobba ekstravakter etter praksis) : Praksis Heimesjukepleien i Fjaler (jobba ekstravakter etter praksis) : Praksis Vaksenhabiliteringa i Sogn og Fjordane : Praksis Dingemoen skule : Fjaler Kommune, sommarjobb Fjaler Sjukeheim : Bergen kommune, to ulike bufellesskap og avlastningsbustad : Bergen kommune Sentrum sosialkontor, diverse støttekontakt d.d.: Møre og Fjordane HV-distrikt 11, områdesjef : Fjordane HV-Distrikt 10, områdesjef : Fjordane HV-Distrikt 10 og HV-skulen på Dombås, har hatt arbeid som rettleiar i ca 12 veker : Hauglandsenteret, sommarjobb : Ringnes Bergen, sommarjobb lager og eksponering / sal : AM-Industrier Hanøytangen, sommarjobb anleggsarbeid. Kurs i forsvaret etter førstegongsteneste: : Områdesjefkurs : Områdesjefkurs : Rettleiarkurs : Skyteinstruktørkurs d.d.: Styret i Fjaler Senterparti (litt usikker på årstal) d.d.: Forliksrådet i Fjaler d.d.: Politisk vald til styret i Frivillegsentralen. Styret i Dale ungdomslag, Sykkelstyret, Idrettsrådet, sekretær for Eldrerådet, tillitsvald for Fellesorg. for barnevernspedagogar, sosionomar og vernepleiarar. Sivilstand: Gift, fire barn fødd november 1999, oktober 2002, mars 2004 og juni Namn: Fjærestad, Marit Aafedt Kommune: Vik Tal forslag: 1 Fullt namn: f. år: 1945

9 Konsulent arbeidsstad Flatbygdi skule, Vik kommune frå september 1976 og framleis. Utdanning: Framhaldsskule, handelsskule, IKT-opplæring og ulike variantar av jobbrelaterte kurs. Tidlegare arbeidserfaring: Vik Sparebank september 1966 til april ÅSV Vik Verk mai 1975 til august Bur på gard og har delteke aktivt med gardsarbeid og dyrestell sidan Fylkestinget er 1. vara og medlem av fylkestinggruppa. Hovudutval for samferdsle, er 1. vara. Fatla-tunnelen, styremedlem. Forbrukarutvalet i Sogn og Fjordane, styremedlem. Fylkesrådet for eldre, styremedlem. Nærøyfjorden Verdsarvpark, styremedlem. Sogneprodukter AS, fylkeskommunen sin vararepresentant til generalforsamlinga. Fast medlem av fylkestinget dei to siste åra av førre fylkestingperiode og medlem av ulike utval. Sogn og Fjordane Fylkeslandbruksstyre, styremedlem i førre periode (4 år). Sogn og Fj. Senterparti, var styremedlem i 6 år. Vara til Vik Kommunestyre. Organisasjonsarbeid, bl.a. i Vik Røde Kors si besøksteneste og visitorgruppe, Vik Bygdekvinnelag og Vik Helselag. Gift og har 2 vaksne born og 3 barneborn. Namn: Flaten, Jan-Ove Kommune: Jølster Tal forslag: 1 Fullt namn: f. år: 1962 Bonde / sjølvstendig næringsdrivande. - Avløysar Tømrar Sjølvstendig i bygg frå 1986 d.d. - Bonde 1989 d.d. - Kommunestyre 2003 d.d. - Leiar omstillingsstyre Jølster / HV10 i Leiar plan / teknisk utval i Jølster 2005 d.d. - Områdesjef Heimevernet Ulike verv i fleire lokale lag og org. - Gift. 3 barn år. 1 fosterbarn 7 år. Namn: Flo, Kathrina Kommune: Stryn Tal forslag: 1 Fullt namn: Kathrina Elisabet Flo f. år: 1963

10 - Bonde. - Deltidshjelp på diverse butikkar i Stryn. - Kommunestyre frå 2003 til d.d. - Formannskapet frå 2007 til d.d. - Har vore i valnemnda i SP i Sogn og Fjordane og valnemnda for Senterkvinnene i Sogn og Fjordane. - Har vore i fylkesstyret i Sogn og Fjordane Bondelag, og no i valnemnda. - Diverse tillitsverv i lokale organisasjonar. - Enke, 3 vaksne gutar. Namn: Folven, Ingolf Kommune: Stryn Tal forslag: 1 Fullt namn: f. år: 1954 Utdanning: artium v Firda Gymnas, ingeniør bygg og anleggsfag ved Gjøvik ingeniørskule, årsstudium i natur og kulturminneoppsyn ved HINT. : Anleggsarbeid Statens Vegvesen 2 år, og A/S Veidekke ca 2 år. Sjølvstendig næringsdrivande bygningsarbeid nokre år. Ein del jobb for Statens Naturoppsyn, bl.a. skadedokumentasjon ved rovviltskade. Bonde. Inne i 3. periode i Stryn kommunestyre. Førre periode i formannskapet. Ein periode som leiar i Stryn SP. Leiar Sogn og fjordane Bonde- og Småbrukarlag. Diverse verv i samvirkeorganisasjonane TINE og NOTRURA. Verv i lokale lag og foreiningar. Gift, 4 vaksne born. Namn: Følling, Jenny Kommune: Gaular Tal forslag: 17 Fullt namn: Jenny Ellaug Følling f. år: 1962 Nøkkelkvalifikasjonar: Saksbehandling og planleggar i rådgjevingstenesta i kommune og stat. / leiarerfaring frå kommune og fylkeskommune. Styrekompetanse, fleire fagområde. Utdanning: Førde Gymnas, realinja Mo jordbruksskule, agronom Vestfold Landbruksskole, agroteknikar Høgskulen i Volda, regional planlegging

11 Høgskulen i Sogndal, landskapsplanlegging : Assistent ved Statens Forskingsstasjon, Fureneset Agrotekniker ved landbrukskontoret i Sogndal Konsulent ved næringskontoret i Gaular Konsulent Fylkesmannen, landbruksavdelinga i Førde Kulturkonsulent ved skule / kulturkontoret i Gaular Ordførar (Sp) Gaular kommune 2003 d.d.. Gaular kommunestyre 1995 d.d.. Leiar teknisk utval Gaular formannskap 1999 d.d.. Fylkestinget i Sogn og Fjordane 2003 d.d.. Medlem HU for kultur Medlem HU for plan og næring 2007 d.d.. Medlem av Fylkesutvalet / gruppeleiar for Fylkestingsgruppa 2007 d.d.. Styremedlem i Sunnfjord Energi Styremedlem i Firda Billag Styremedlem i regionale styret for Innovasjon Norge 2007 d.d.. Styremedlem i Alarmsentralen Styremedlem i Lutelandet Utvikling Leiar Stamvegutvalet E Interesseområde: Politikk / samfunnsutvikling, næringsutvikling, kultur, idrett og friluftsliv. Namn: Gjerland, Nils Kommune: Førde Tal forslag: 8 Fullt namn: Nils Asbjørn Gjerland f. år: 1947 Ordførar i Førde frå Gardbrukar frå Jordstyreteknikar / planleggar i Hareid og Eid (-73). Kurshaldar for KS (deltid ). Ungdomsarbeidar i forsøksprosjekt Agronom/agroteknikar frå Mo og Søgne. Ordførar i Førde frå Formannskap frå Leiar av skulestyre Gruppeleiar i Førde Fylkestinget 2003 d.d. Hovudutval for kultur 2003 d.d. Leiar fylkeslandbruksstyre Eid kommunestyre og kulturstyre ein periode frå (flytta til Haukedalen). Ordførar i Norges bondelag Styre for Sogn og Fjordane bondelag Styreleiar Vestlandske Eggserntral Styremedlem Norske Eggsentraler Har hatt leiaroppgåver for 4H, Haukedalen Bygdeutvikling, NBU, og Eid

12 Idrettslag. Delteke i ei rekke fagutval og styrer innan landbruksorganisasjonar. Fotosyntesen og sola set grensene for vårt forbruk og må styre vår forvaltning. Gift med Aud Hestenes. Som far til 4 vaksne born betyr forvaltaransvaret, for meg, minst like mykje som før. Vi må ha noko å leve av, og kultur til å leve for. Namn: Heen, Aleksander Øren Kommune: Årdal Tal forslag: 4 Fullt namn: f. år: Er no student, teknisk fagskule avd. bygg. - Utdanna tømrar. - Diverse gardsarbeid d.d.: Kommunestyrerepresentant i Årdal. - Medlem i utval for tekniske tenester d.d.: Formann Knipenborg Skyttarlag d.d.: Leiar Årdal Senterungdom d.d.: Kasserar Årdal SP : Fylkesstyret Senterungdommen : Vara til Fylkesstyret i Senterungdomen d.d.: Varemedlem i styret Årdal Energi KF : Medlem i Årdal Ungdomsråd. - Aktiv skyttar og jeger. Namn: Helgesen, Paul Jacob Kommune: Eid Tal forslag: 7 Fullt namn: f. år: 1978 : d.d.: Rådgjevar, Fiskeridirektoratet Region Vest : Gruppeleiar Pelagiske Undersøkelser : Avdelingsingeniør på Havforskningsinstituttet (mai september): Valkampmedarbeidar og organisasjonssekretær Sogn og Fjordane Senterparti. - Assistent, Bergen kommune, Pleie og Omsorg. Ved sida av studiane : Assistent, Selje kommune, Pleie og Omsorg (feriejobb) : Nattevakt på Selje Hotell, vedlikehaldsarbeid på Selje Hotell (sommarjobb) : Fiskar på autolinefartøyet M/S Vestkapp (sommarjobb). Utdanning: - Vår 2010: Coaching og relasjonsleiing (15 studiepoeng), Høgskolen i Akershus.

13 - Vår 2008: Prosjektarbeid (5 studiepoeng), Høgskulen i Bergen. - Vår 2004: Marin Floristikk og faunistikk (3 vektal), Universitetet i Bergen (UIB). - Vår 2003: Kystsoneplanlegging og Integrert kystsoneforvaltning (10 vekttal), UIB. - Høgskoleingeniør frå linja Miljø og Havbruksteknologi ved Høgskolen i Bergen. - Vår 1999: Examen philisophicum ved Universitetet i Tromsø. - Vår 1999: Grunnleggjande Sikkerhetskurs ved Tromsø Maritime skole. - Førstegongsteneste på Setermoen, Elektronisk Krigførings Kompani (EKKP) i Oppklaringsbataljonen. - Allmennfag ved Firda Vidaregåande. - Davis High School, Yakima, Washington, USA d.d.: Fylkestinget i Sogn og Fjordane og hovudutval for opplæring : Kommunestyremedlem Selje kommune (permisjon frå januar 2007 grunna flytting) : Leiar Selje Senterparti : Internasjonal leiar i Senterungdommens Landsforbund. - Sentralstyremedlem i Senterungdommens Landsforbund. - Leiar for Bergen Senterstud. o Vant pris for mest aktive lokallag i Senterungdommen (2002). o Fekk reisestipend for innsatsen i organisasjonen (2001). Eg er født 8. mai Eg er gift med Eli-Karin Bergheim, vi har to gutar. Bjørn Peter snart 4 år, og Jakob født i juli i år. Litt om interesser: Eg elskar å vere på fjellet, men er der ikkje nok. Likar også å spele fotball eller beach-volleyball med venar, eller berre vere ilag med venar. Det er også heilt topp å få vere ilag med heile familien. Eg syng i mannskor på Eid. Har takka nei til renominasjon. Namn: Herstad, Erlend Haugen Kommune: Naustdal Tal forslag: 1 Fullt namn: f. år: : Styremedlem Senterungdmen Sogn og Fjordane : Nestleiar Elevorganisasjonen Sogn og Fjordane og tillitsvalt i Elevråde på Hafstad VGS. 2006: Kasserar Elevorganisasjonen Sogn og Fjordane, tillitsvald i Elevrådet og styremedlem i Elevrådstyre på Firda VGS. 2005: Tillitsvald i Elevrådet på Øyrane VGS.

14 Namn: Herstad, Jan Kommune: Naustdal Tal forslag: 2 Fullt namn: f. år: 1958 Utdanning etter 9 årig grunnskule: : BI-Bergen, økonomi og administrasjon : Mo jordbruksskule, agronomlinja : Førde handelsskole, salg og markedsføring. : Frå oktober 2007 d.d.: Engasjement som konsulent for Nordic Mining ASA, vedrørande prosjektutvikling Rutilutvinning i Engebøfjellet : Ordførar i Naustdal kommune d.d.: Tankbilsjåfør i Tine Meieriet Vest (permisjon p.g.a. ordførarstillinga) d.d.: Gardsdrift saman med kona og god pensjonisthjelp, mjølk- og kjøttproduksjon og skog. Bygde nytt hus og flytta frå Førde til Birkeland i : Militær verneplikt ved Garnisonen i Porsanger. 1978: Gardsarbeidar Mo Jordbruksskule : Arbeid på heimegarden og maskinkøyring / fjellboring. Oppvaksen på ein stor gard i Naustdal, og har mykje erfaring med husdyr og bruk av landbruks- og anleggsmaskiner : Styremedlem Fjord1, Fylkesbåtane d.d.: Leiar Naustdal Senterparti : 1. varastyremedlem KS-Sogn og Fjordane : Leiar i komité for Landbruk, teknikk og miljø, Naustdal kommune d.d.: Kommunestyre- og formannskapsmedlem i Naustdal kommune : Nestleiar Naustdal Senterparti. 2010: Styremedlem i Dalen Næringssenter d.d.: Styremedlem i Sogn og Fjordane Orienteringskrets d.d.: Styremedlem i Fossheim Energi AS d.d.: 1. varastyremedlem Sunnfjord Energi AS : Styremedlem Sunnfjord Energi AS : Styremedlem Sunnfjord Miljøverk IKS. Styremedlem Tine Meieriet Vest. Leiar i o-gruppa, Tambarskjelvar IL. Sambuar med Elin, og vi har tre barn, Erlend f. -87, Marius f. -90 og Lina a f Aktiv idrettsutøvar i Tambarskjelvar IL Ski, orientering og friidrett. Har erfaring frå mange turar på Jostedalsbreen, sommar og vinter. Er framleis med på o-løp lokalt. Aktiv hjortejeger. Aktivt turbrukar i skog og fjell, sommar og vinter.

15 Namn: Hjelmeseter, Karen Marie Kommune: Sogndal Tal forslag: 16 Fullt namn: f. år: 1964 Bonde. 3-årig vidaregåande skule / gymnas. 1 år ved Mo Jordbruksskule. Styre- og leiarkompetansekurs v/bi. Ungdomsarbeidar i Sogndal kommune MOT-informatør i Sogndal kommune Sogndal kommunestyre frå 1991 til d.d. Varaordførar Ordførar Eg har hatt mange ulike styreverv opp gjennom åra. For å nemne nokon av dei siste: Styreleiar i driftsstyret i Hodlekve Skisenter og i Alarmsentralen i Sogn og Fjordane. Har og vore styremedlem i Tine Meieri Vest, Senterpartiet i Sogn og Fjordane og i konsernstyret i Gjensidige. Eg er i dag styremedlem i Sognekraft, Fellesrådet i Sogndal, Bygdekvinnelaget i Sogndal. Vidare er eg styreleiar i Senterpartiet i Sogn og Fjordane og i Taxi Transport Service i Sogn og Fjordane. 3 vaksne barn. Namn: Holsæter, Martine S. Kommune: Årdal Tal forslag: 2 Fullt namn: Martine Stensrud Holsæter f. år: : Post I butikk, Coop Øvre Årdal : Skrivargarden (foto- og printebutikk) d.d.: Hydro aluminium, fabrikkarbeidar i feriar d.d.: Politisk nestleiar i senterungdommen S/Fj d.d.: Nestleiar Årdal senterungdom d.d.: 3. vara til sentralstyret senterungdommen : Årdal ungdomsråd, eitt år som leiar og eitt som nestleiar : Leiar for ungdomsklubben Kjedlar n i Øvre Årdal : Nestleiar Norsk folkehjelp Årdal, ungdom : Ungdomspolitisk Utval, eitt år som vara, og eitt som fast. - Student og ugift. Ynskjer ikkje å bli nominert på fylkestingslista. Namn: Hovland, Grete Kommune: Årdal Tal forslag: 1 Fullt namn: f. år:

16 Ynskjer ikkje å bli nominert på fylkestingslista. Namn: Joleik, Eilin Kommune: Naustdal Tal forslag: 1 Fullt namn: Eilin Åse Joleik f. år: 1956 Har vore bonde. Er no omsorgsarbeidar i Naustdal kommune - har vore det i 14 år. Har vore i formannskap og kommunestyre ein periode. Har vore vara til styre i Firda Billag. Sit i styre i fagforeining i Naustdal som seksjonsleiar. Er studieleiar i Naustdal SP. Er medlem av fylkestyret til Senterkvinnene. Namn: Kjellevold, Arnhild Kommune: Gulen Tal forslag: 1 Fullt namn: f. år: Har ikkje motteke CV. Namn: Kjempenes, Heidi Merete Kommune: Askvoll Tal forslag: 3 Fullt namn: f. år: Adjunkt. Arbeidd som lærar i barne og ungdomsskule sidan 1987.

17 : Vara til kommunestyret og fast medlem av utval for kultur og næring i Askvoll. - Fast medlem av kommunestyret, teknisk utval og plan- og byggenemnda inneverande periode. - Vara til hovudutval for kultur på fylket og vara til fylkestinget inneverande periode. - Leiar i Bulandet grendalag frå Sekretær i Bulandet grendalag Tidlegare nestleiar i Bulandet ungdomslag, no aktiv medlem og for leiar for dansegruppe 6-16 år. - Gift, 3 born 9, 14 og 18 år. - Engasjert i lokalsamfunnsutvikling, barne og ungdomsarbeid. - Involvert i fylkeskommunen sitt samarbeid med Skotland. Namn: Kjerpeseth, Einar Kommune: Bremanger Tal forslag: 2 Fullt namn: Einar Ragnar Kjerpeset f. år: 1941 Utdanning: Framhaldsskule, folkehøgskule og realskule. Vidareutdanning: Kjemi i Trondheim og marknadsføring i Bergen. Militærtjeneste på Værnes og Bodø. Tilsett på Elkem (Svelgen) frå (dei 8 siste åra permisjon grunna ordførar i Bremanger). Ulike jobbar som t.d. prosjektarbeid, produktutviklar og salssjef. Fylkesstyre i Senterpartiet dei siste åra som nestleiar. Medlem av kommunestyre i Bremanger i 27 år dei siste 23 åra i formannskapet. Varaordførar i 4 år og ordførar i 8 år. Gruppeleiar i Senterpartiet i 15 år. 4 år i kontrollutvalet i fylkeskommunen (førre periode). Diverse styreverv for eksempel i NOMIL og Bremanger Vekst. Framleis gift med same dame. Tre ungar og tre barnebarn. Jakt og fiske viktige hobbyar. Ein anvendt avløysar i landbruket Namn: Kjøllesdal, Per Atle Kommune: Stryn Tal forslag: 4 Fullt namn: f. år: 1956 Bonde, og har vore det heile livet. - Stryn kommunestyre sidan Formannskap sidan Fylkestinget

18 - Styremedlem SFE. - Styremedlem Sykehuapotekene Vest. - Styremedlem SF-revisjon. - Styremedlem Innvik Næringspark. Gift og to born. Namn: Klakegg, Oddmund Kommune: Jølster Tal forslag: 1 Fullt namn: Oddmund L. Klakegg f. år: Avdelingsleiar næring og miljø / landbrukssjef i Jølster kommune. - Tidlegare yrkeserfaring m.a. jobba som skogsarbeidar, skogbrukssjef i Voss kommune, naturforvaltar i Luster kommune og fylkesskogmeister hjå Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. - Av utdanning har eg agrioteknikar - skogbruk og 4 år høgskuleutdanning innan skog- og landbruksøkonomi samt utmarksforvaltning (can-mag. ressursøk). Avslutta eksamen 1993 og Militærteneste 1989 til Jølster kommunestyre og Jølster formannskap frå 2007 til d.d. - Gruppeleiar i Jølster SP. - Sit i styre for fleire mindre og mellomstore kraftverk. - Ulike arbeidsgrupper i SP. - Arbeidsgruppa for Fylkesplan med tema vasskraft. - Vara til styre i Firda Bilag. - Ulike kommunale nemnder, samt tidlegare styremedlem i fleire lokale friviljuge organisasjonar. - Styre i Sogn og Fjordane 4H frå 2002 til Sambuar med Sonja Grøneng, og har 3 born i alderen 6 til 13 år. - Har overteke og bur på familiegardsbruket på Klakegg i Jølster. Namn: Kongsvik, Øystein Kommune: Selje Tal forslag: 1 Fullt namn: Øystein Bakke Kongsvik f. år: Landbruk. - Tidlegare drosje- og postsjåfør. - Medlem i Selje Senterparti og vara til kommunestyret. - Sit i styret til Norsida Sau og Geit.

19 Namn: Kristiansen, Reidun Kommune: Førde Tal forslag: 1 Fullt namn: f. år: Har ikkje motteke CV. Namn: Kupen, Andrè Kommune: Selje Tal forslag: 1 Fullt namn: f. år: : Ferie og helgevikar som røktar på UNI fisk og Pan fish : Lærling fiske og fangst på MS Røyrbuen (garn og line) : Lærling eigen sjark "Fram1" (line og juksa) : Røktar Pan fish as avd. Rundereim : Fiskar på MS Seilsjø og MS Utflesa (not og snurrevad) : Driftsteknikkar Marineharvest avd. Rundereim til d.d: Driftsleiar Marineharvest avd Verpeide. 1. vara driftsutvalget i Selje for SP sin representant. Medlem forliksrådet i Selje. Har to ungar, og etter planen snart gift. Oppvaksen på eit småbruk og vore aktivt med i drifta der sidan eg var liten gutunge og vil nok fortsette med det i u over skueleg framtid =) Namn: Kvalen, Ivar Kommune: Luster Tal forslag: 6 Fullt namn: f. år: Ingeniør, anleggsleiar i Mesta Drift AS. - Utdanning: sskule bygg og anleggsfag 2 år og Teknisk fagskule 2 år : Fagarbeidar i Veidekke : Avd.ingeniør Statens vegvesen : Anleggsleiar Mesta Entreprenør AS : Avd.ingeniør Sogndal kommune d.d.: Anleggsleiar Mesta Drift AS. - I 1996 overtok eg drifta av garden og driv med sau. - Luster kommunestyre sidan 1999 til d.d. - Formannskapet 2007 til d.d. - Medlem av teknisk utval

20 - Møtte ofte som vara i kommunestyre frå Medlem av Fylkeslandbrukstyret Vara til samferdsleutvalet i fylkeskommunen 2007 d.d. - Eg er i dag gruppeleiar i kommunestyret og leiar i Luster Senterparti. - Eg har m.a. vore: o Medlem av Fylkesstyret Sogn og Fjordane Senterungdom o 1. vara til fylkesstyret Sogn og Fjordane Senterparti. o Leiar i Hafslo Ungdomslag. o Leiar I Hafslo Bondelag. o Leiar I Hafslo Sau og Geitalslag. o Nestleiar i Luster Nei til EU. o Har og hatt fleire verv i nemnder og utval lokalt og på fylke. Gift og 3 born. Namn: Kvamme, Laura Kommune: Sogndal Tal forslag: 1 Fullt namn: f. år: Autorisert rekneskapsførar med eiga verksemd sidan 1997 i Fjærland, og dagleg leiar for Sogndal Rekneskapslag. - Utdanning: Revisor frå NHH : Økonomileiar i Statens vegvesen Sogn og Fjordane : Revisor i privat og og offentleg verksemd d.d.: Ulike engasjement i Den norske bokbyen. - Sogndal kommunestyre frå Medlem av landbrukspolitisk utval Sogn og Fjordane SP 2010 d.d. - Nestleiar i Norges Vel 2006 d.d. - Styremedlem Coop Norge Nestleiar Sogn Næring 2006 d.d. - diverse verv som styreleiar / styremedlem i lokale og regionale verksemder / organisasjonar. Namn: Kvamme, Møyfrid Kommune: Gulen Tal forslag: 1 Fullt namn: f. år: Førstekonsulent. Tilsett i Nav (tidl. trygdeetaten) sidan Kommunestyremedlem 2. periode. - Leiar HUP, frå sommaren Styremedlem Brandangersund Vassverk BA (kasserar). - Styremedlem Brandangersund samfunnshus.

ÅRGANG 68. Konfirmantane 2015 på tur til Dale kyrkje.

ÅRGANG 68. Konfirmantane 2015 på tur til Dale kyrkje. 1 ÅRGANG 68 NR. 02 AUGUST 2015 Konfirmantane 2015 på tur til Dale kyrkje. Ord til ettertanke Guds kjærleik er den samme «Ja, dette er kjærleiken, ikkje at vi har elska Gud, men at han har elska oss og

Detaljer

Idrettskrinstinget 2011. Førde, laurdag 9. april 2011

Idrettskrinstinget 2011. Førde, laurdag 9. april 2011 Idrettskrinstinget 2011 Førde, laurdag 9. april 2011 Innhald Idrettskrinstinget Program for tinget Side 2 Saksliste Side 3 Årsmelding 2007-2008-2009-2010 Side 15 Handlingsprogram 2011-2015 Side 89 Lov

Detaljer

Eigarmelding 2014. Fylkeskommunalt eigarskap i selskap. www.sfj.no

Eigarmelding 2014. Fylkeskommunalt eigarskap i selskap. www.sfj.no Eigarmelding 2014 Fylkeskommunalt eigarskap i selskap www.sfj.no Side 1 av 74 Vedtaks- og endringsprotokoll Vedtatt/endra av Dato og/eller saksnummer Fylkestinget 09.12.2008 / sak 38/08 Fylkestinget 13.10.2009

Detaljer

Registrerte skader for fylket i 1993: REGISTRERTE LEGEBEHANDLA SKADER I SOGN OG FJORDANE 1993. ALDER KVINNE MANN UOPPGITT Total 0-9 301 477 7 785

Registrerte skader for fylket i 1993: REGISTRERTE LEGEBEHANDLA SKADER I SOGN OG FJORDANE 1993. ALDER KVINNE MANN UOPPGITT Total 0-9 301 477 7 785 1. BAKGRUNN Det skadeførebyggande arbeidet i Sogn og Fjordane starta i 1990 med Sogn og Fjordane prosjektet. Dåverande fylkesordførar Julius Fure fekk eit samla fylkesting med seg i ei fylkesomfattande

Detaljer

Årsrapport og rekneskap

Årsrapport og rekneskap Årsrapport og rekneskap 2012 Lustrabadet vart opna Korttidsavdelinga vart etablert Bustadfeltet Borhaug i Solvorn Kulturpris til Geirr Vetti Rådmannen, april 2013 Luster kommune - årshjul 2012 - Luster

Detaljer

Hilsen fra lederen. Jeg oppfordrer alle medlemmer til å møte opp og være med i fellesskapet.

Hilsen fra lederen. Jeg oppfordrer alle medlemmer til å møte opp og være med i fellesskapet. Årsmelding 2014 INNHALDSLISTE Side Helsing frå leiaren 3 Styret og administrasjonen, adresser 4 Fylkesstyret 5 Utval og representasjon 2014-15 6 Arbeidsplan 2014-15 7 Årsmøtet 2014 (redigert utdrag frå

Detaljer

Synsprøve. Kulturen blomstrar i Vågsøy. Størst i Nordfjord

Synsprøve. Kulturen blomstrar i Vågsøy. Størst i Nordfjord Størst i Nordfjord Synsprøve Nr. 12 97. årgang Måløy, mandag 29. januar 2007 Løssalg kr. 15,- Tlf. 57 86 11 54 -Nordfjordeid Lise Igland Senneset frå Bremanger gjorde eit godt inntrykk på si første landslagssamling

Detaljer

Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010

Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010 Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010 Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland fylkeskommune 2006-2010

Detaljer

Kyrkjeblad for Øygarden

Kyrkjeblad for Øygarden NR. 4 September 2011 38. ÅRGANG Kyrkjeblad for Øygarden Sjå, eg skaper noko nytt. No gror det fram. Jes. 43,19 Sjå intervju med Turid og Janesh på siste side I dette nummeret kan du m.a. lesa: Referat

Detaljer

Utfordrande å bygge fiskebåtar. Informasjon frå PRO Nr. 2 Årgang 8 2014 DETTE ER

Utfordrande å bygge fiskebåtar. Informasjon frå PRO Nr. 2 Årgang 8 2014 DETTE ER Informasjon frå PRO Nr. 2 Årgang 8 2014 Foto: Utlånt av Solund Verft Utfordrande å bygge fiskebåtar Sindre Dale (22 år) frå Førde har ingen bakgrunn frå fiskeri eller sjøliv, men å bygge fiskebåtar det

Detaljer

OS OG FUSAPOSTEN, LAURDAG 22. SEPTEMBER 2012

OS OG FUSAPOSTEN, LAURDAG 22. SEPTEMBER 2012 OS OG FUSAPOSTEN, LAURDAG 22. SEPTEMBER 2012 15 25 år 25 I kveld feirar «Os og Fusaposten» 25-årsjubileum med festmiddag på Solstrand Hotel & Bad. I tillegg til noverande tilsette har avisa invitert dei

Detaljer

SOLUNDAVISA LENDING REDERI SATSAR MED NYBYGG 4 EIN INNOVATIV 30-ÅRING 8 FLYTTAR HEIM FOR FRAMTID I SOLUND 28

SOLUNDAVISA LENDING REDERI SATSAR MED NYBYGG 4 EIN INNOVATIV 30-ÅRING 8 FLYTTAR HEIM FOR FRAMTID I SOLUND 28 SOLUNDAVISA SOLUNDDAGANE 2014 MANGFALDIG NÆRING I SOLUND LENDING REDERI SATSAR MED NYBYGG 4 EIN INNOVATIV 30-ÅRING 8 FLYTTAR HEIM FOR FRAMTID I SOLUND 28 2 SOLUNDDAGANE 2014 MANGFALDIG NÆRING I SOLUND

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.10.2014 Tid: 12.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 77/14 14/479 Budsjett 2015,

Detaljer

Innhald i denne utgåva: Utstilling på Sæbø skule Kommune- og fylkestingsvalet Verdsrommet og vulkanar Oppgradering Bø barnehage Grafitti på Radøy

Innhald i denne utgåva: Utstilling på Sæbø skule Kommune- og fylkestingsvalet Verdsrommet og vulkanar Oppgradering Bø barnehage Grafitti på Radøy Innhald i denne utgåva: Utstilling på Sæbø skule Kommune- og fylkestingsvalet Verdsrommet og vulkanar Oppgradering Bø barnehage Grafitti på Radøy Framlegg til kulturprisen 2011 Byggesakshandsaming MOT-ungdomskoordinator

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2009 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

Analyse og utfordringsdokument. Fylkesplan 2001-2004

Analyse og utfordringsdokument. Fylkesplan 2001-2004 Analyse og utfordringsdokument Fylkesplan 2001-2004 Arbeidet med rullering av fylkesplanen starta i august 1999 og denne hausten var mange aktørar involverte for å finne fram til dei største utfordringane

Detaljer

Møte i Hovudutval for samferdsle den 13.05.2015.

Møte i Hovudutval for samferdsle den 13.05.2015. Side 1 av 1 Samferdsleavdelinga Medlemane Fylkesrådmannen Regionvegsjefen Sakshandsamar: Oddveig Hove E-post: Oddveig.Hove@sfj.no Tlf.: 48032767 Vår ref. Sak nr.: 15/3973-1 Gje alltid opp vår ref. ved

Detaljer

01.05.2013 30.04.2014 ÅRSMELDING

01.05.2013 30.04.2014 ÅRSMELDING 01.05.2013 30.04.2014 ÅRSMELDING Ren melk fra rent hav! Vi er alltid på jakt etter å gjøre norsk matproduksjon mer bærekraftig. For å lykkes må vi ta i bruk havet, skogen og jorden. www.landbruk.no 3 NBU

Detaljer

46 Side. 16 Ikkje sel fallrettane. 12 Side 500 GWh småkraft. 26 Det var ein gong ein foss. 30 Side Side. 36 Den viktigaste fornybare ressursen vår 48

46 Side. 16 Ikkje sel fallrettane. 12 Side 500 GWh småkraft. 26 Det var ein gong ein foss. 30 Side Side. 36 Den viktigaste fornybare ressursen vår 48 100 år i Jølstra 100 år med kraftproduksjon i Jølstra Ansv. utgjevar // Sunnfjord Energi Redaksjonelt // Rein Design v/roy Sunde, Joachim Vie og Kristine Slettehaug Layout // Rein Design Trykk // Bodoni

Detaljer

Oppfriskar på Litlakalsøy

Oppfriskar på Litlakalsøy Sommarpraten: Tom Johnson SIDE 16 Sundagsope kl 12-16 Har gitt innsyn Ordførar Renate Møgster Klepsvik (Frp) har gitt kommunestyrerepresentantane innsyn i avtala mellom kommunen og avgått rektor Tor Grini.

Detaljer

ENTER. tannlege politi l¾rar ing f rskulelï omsorgsarbeid journalist anl konom sekre. arbeidar journalist. lege kepleia ¾r

ENTER. tannlege politi l¾rar ing f rskulelï omsorgsarbeid journalist anl konom sekre. arbeidar journalist. lege kepleia ¾r ENTER 2009 Fulldistribusjon infoavis om vidaregåande utdanning i Norheimsund og Øystese Framnes Kristne Vidaregåande Skule Øystese gymnas Norheimsund vidaregåande skule Ytre Hardanger opplæring arbeidar

Detaljer

Kompetanse for framtida

Kompetanse for framtida FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 5 2008 Kompetanse for framtida SPOR Fylkesmagasin for Møre og Romsdal Nr 5 2008 Framtida søkjer kompetanse s. 5 7 Utviklingskultur like viktig som utviklingsbudsjett

Detaljer

ORGANISASJON. Heile fotballåret skal innehalde fotballglede- aktivitet og utvikling

ORGANISASJON. Heile fotballåret skal innehalde fotballglede- aktivitet og utvikling ORGANISASJON KJÆRE FOTBALLVENER! Heile fotballåret skal innehalde fotballglede- aktivitet og utvikling Då er vi endelig ferdig med ein våt og lang vinter med mange treningstimar og treningskampar i heile

Detaljer

FYLKESLEIAREN SIN TALE

FYLKESLEIAREN SIN TALE FYLKESLEIAREN SIN TALE Må kontrollerast mot framføring. Gode årsmøte. Me har lagt bak oss eit år og ein haust som ga oss litt andre utfordringar enn me er vane med i dette landet vårt. Dei triste hendingane

Detaljer

Kva skal DU bli? MØRE UNG TRYGGHET MIDT I MELLOM. FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 5 2011

Kva skal DU bli? MØRE UNG TRYGGHET MIDT I MELLOM. FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 5 2011 HAVNEVIK FOTO: TONY HALL INFORMASJON FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 5 2011 MØRE UNG TRYGGHET MIDT I MELLOM Møre Ung er et fordelsprogram for deg mellom 18 og 33 år. Les mer på sbm.no Kva skal

Detaljer

Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane

Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane Moods of Norway vart kåra som årets bedrift av Innovasjon Noreg i 2013. «Det skal verte like naturleg å skape sin eigen arbeidsplass som å søkje jobb i ei

Detaljer

Etablering Interkommunalt Friluftsråd

Etablering Interkommunalt Friluftsråd Etablering Interkommunalt Friluftsråd Aurland Balestrand Leikanger Luster Lærdal Sogndal Vik Sogn Næring as Side 1 Innhald 1. Innleiing 2. Bakgrunn 3. Om friluftsråd 4. Status og utfordringar i kommunane

Detaljer

alvåg kystkulturstemne

alvåg kystkulturstemne alvåg kystkulturstemne fredag 3. til søndag 5. august 2012 generalsponsor Kystpuls.no Nettstaden der alle kan delta i diskusjonar, opprette eigne soner, legge arrangement i kalendaren og mykje meir! Legg

Detaljer

Preikestolen. Nr. 4 august 2015 76. årg. Valnummer

Preikestolen. Nr. 4 august 2015 76. årg. Valnummer Preikestolen Nr. 4 august 2015 76. årg. KYRKJEblad for HJELMELAND STRand forsand Valnummer 1 Nr. 4 2015 Bruk stemma di! Adresse: Postboks 188, 4126 Neste nummer av Preikestolen kjem ut ca. 9. oktober Frist

Detaljer

Styret og administrasjonen har arbeidd ut frå Handlingsplanen for 2012 og Strategisk plan for 2010-2013.

Styret og administrasjonen har arbeidd ut frå Handlingsplanen for 2012 og Strategisk plan for 2010-2013. Årsmøtesaker 2013 Samarbeidsrådet for Sunnhordland IKS Postboks 444 5403 Stord Tlf 53456790 Epost: firmapost@samarbeidsraadetsunnhordland.no www.samarbeidsraadet-sunnhordland.no 1 Innhaldsliste: Styret

Detaljer