MØTEPROTOKOLL Kommunestyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL Kommunestyret"

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Festsalen ved Modum Bad Møtedato: Tid: 18:00-20:40 Til stede på møtet Funksjon Navn Parti Møtt for Leder Terje Bråthen Arbeiderpartiet Medlem Nina Mjøberg Arbeiderpartiet Medlem Gerd Hovland Arbeiderpartiet Medlem Ståle Versland Arbeiderpartiet Medlem Terje E. Gulbrandsen Arbeiderpartiet Medlem Camilla Smedsrud Arbeiderpartiet Medlem Jan Nestor Hartz Arbeiderpartiet Medlem May Helen Nilsen Arbeiderpartiet Medlem Marianne Kaldestad Arbeiderpartiet Medlem Gerd Johnsen Arbeiderpartiet Medlem Vidar Weum Arbeiderpartiet Medlem Gotfred Rygh Sos. venstreparti Medlem Ingunn Dalaker Øderud Senterpartiet Medlem Ola Ingvoldstad Senterpartiet Medlem Hilde Søraas Grønhovd Senterpartiet Medlem Lars Søraas Grønhovd Senterpartiet Medlem Gunnar Hellerud Senterpartiet Medlem Jan Henning Kleiv Senterpartiet Medlem Kari Elna Ravnsborg Kristelig folkeparti Medlem Erik Hørluck Berg Venstre Medlem Jon Hovland Høyre Medlem Boye Arntzen Høyre Medlem Anita Skretteberg Høyre Medlem Ole Martin Kristiansen Høyre Medlem Kjell Roger Larsen Høyre Medlem Odd Georg Hansen Fremskrittspartiet Medlem Morten Wold Fremskrittspartiet Medlem Rolf Enger Fremskrittspartiet Medlem Asgeir Kolsrud Fremskrittspartiet Varamedlem Lise Lotte Hovde Arbeiderpartiet Helge Saastadhagen Varamedlem Sven Ottar Borgen Arbeiderpartiet Mette Bogen Varamedlem Åse Finsrud Arbeiderpartiet Tone C. Hartz Varamedlem Tore Fossen Høyre Hanneke Molenaar Varamedlem Tore Moen Høyre John A. Wendelborg Varamedlem Frank Jarle Engen Fremskrittspartiet Vidar Løvf

2 Fra adm. (evt. andre): Rådmann Aud Norunn Strand Personalsjef Jorunn Marki Kultursjef Per Aimar Carlsen Undervisningssjef Erling Barlindhaug Helse- og sosialsjef Nanna Nordhagen Stedfortreder for teknisk sjef Øystein Lid Larsen Kommunikasjonsrådgiver Eivind Kopland Formannskapssekretær Gro Asbjørnhus Behandlet ble sakene fra nr. 24/14-37/14 Møtet slutt Vikersund, MODUM KOMMUNE Side 2 av 16

3 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. 24/14 14/2093 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL 25/14 14/337 STENGTE BARNEHAGER I FERIEN /14 14/1558 ANLEGG /14 14/1899 RÅDGIVNINGSTJENSTER SYKEHJEMSUTBYGGING MODUMHEIMEN - TILBUDSINNSTILLING OG FINANSIERING 28/14 14/1591 SØKNAD OM BRUK AV FONDSMIDLER TIL KJØP AV NY GPS OG MÅLEBOK 29/14 14/1080 PROSJEKT NY HIMLING MODUMHALLEN GNR 52 BNR 83 30/14 14/1966 LOKALER VIKERSUND ARBEIDSSENTER 31/14 14/1706 FOLKEHELSEUTFORDRINGER I MODUM 32/14 14/1963 ÅRSMELDING KRAFTFOND /14 14/1940 ENDRING AV VEDTEKTER - MODUM INDUSTRI AS 34/14 14/1941 ENDRING AV VEDTEKTER - MODUM ASVO AS 35/14 14/1449 EIERSTYRET FOR SIGDAL MUSEUM OLAV SØRENSEN 36/14 14/1252 VALG AV NYE VARAMEDLEMMER TIL OVERTAKSTNEMDA 37/14 STEMMERETT FOR UNGDOM SOM FYLLER 16 ELLER 17 ÅR I VALGÅRET VED KOMMUNESTYREVALGET Side 3 av 16

4 24/14 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL Ordførerens forslag med følgende merknad fremmet av Boye Arntzen (H) ble enstemmig vedtatt: K-sak 17/14 - som behandles i neste møte, strykes i vedtaket. Møteprotokoll fra kommunestyrets møte 17. mars godkjennes med følgende merknad: K-sak 17/14 - som behandles i neste møte, strykes i vedtaket. 25/14 STENGTE BARNEHAGER I FERIEN De kommunale barnehage innfører redusert tilbud i juli mnd. Barnehagene stenger de 3 siste uker i juli mnd. samt romjul og påske. 2. Minimum en barnehage nord i bygda og en barnehage sør i bygda holder åpent tilbud de tre siste ukene i juli. Barnehagene samarbeider om bemanning uten at det settes inn ferievikarer. 3. Feriestenging gir en innsparing opp mot ,- i spart ferievikar, samt effekt i tilskudd til private barnehager. Resterende beløp dekkes inn fra styrket tilbud til grunnbemanning. Den endlige budsjettjusteringen foretas i forbindelse med 1.tertialrapportering. 4. Vedtekter for kommunale barnehager endres i tråd med vedtaket. BEHANDLING/INNSTILLLING FRA HOVEDUTVALGET FOR UNDERVISNINGSSEKTOREN DEN : Hovedutvalget bemerker at saken kommer alt for seint i forhold til årets ferie. Helge Saastadhagen (A) fremmet følgende endringsforslag i tre punkter som ble enstemmig vedtatt. 1. De kommunale barnehagene innfører redusert tilbud i juli måned. Barnehagene stenger de siste tre ukene i juli måned, samt i romjulen. 2. Punkt 2 som i rådmannens innstilling. Side 4 av 16

5 3. Ordningen med sommerstenging evalueres umiddelbart etter sommerferien I tillegg fremmet Boye Arntzen (H) følgende endringsforslag i tre punkter som også ble enstemmig vedtatt. 4. Som punkt 3 i rådmannens innstilling, hvor andre setning utgår. 5. Som punkt 4 i rådmannens innstilling 6. «Resterende beløp» (rådmannens pkt. 3) henviser til punkt 26 i budsjettvedtak for Innsparing forutsatt i dette punkt (kr ) lå allerede inne i rådmannens budsjettforslag. Punkt 26 må derfor bygge på en misforståelse, som forventes reversert ved behandling av rapport for 1. tertial. INNSTILLING: 1. De kommunale barnehagene innfører redusert tilbud i juli måned. Barnehagene stenger de 3 siste uker i juli måned samt i romjulen. 2. Minimum en barnehage nord i bygda og en barnehage sør i bygda holder åpent tilbud de tre siste ukene i juli. Barnehagene samarbeider om bemanning uten at det settes inn ferievikarer. 3. Ordningen med sommerstenging evalueres umiddelbart etter sommerferien Feriestenging gir en innsparing opp mot ,- i spart ferievikar, samt effekt i tilskudd til private barnehager. Den endelige budsjettjusteringen foretas i forbindelse med 1.tertialrapportering. 5. Vedtekter for kommunale barnehager endres i tråd med vedtaket. 6. «Resterende beløp» (rådmannens pkt. 3) henviser til punkt 26 i budsjettvedtak for Innsparing forutsatt i dette punkt (kr ) lå allerede inne i rådmannens budsjettforslag. Punkt 26 må derfor bygge på en misforståelse, som forventes reversert ved behandling av rapport for 1. tertial. Innstillingen fra hovedutvalget til og med punkt 5 med følgende endring i punkt 2, fremmet av Marianne Kaldestad (A), ble enstemmig vedtatt: Ordet minimum utgår. Følgende forslag til nytt punkt 6 fremmet av Hilde Grønhovd (Sp) ble vedtatt med 19 (10A, 6Sp, V, Krf, SV) mot 16 (7H, 5Frp, 4A): Inndekning for reduserte innsparinger tilføres undervisningsetaten i forbindelse med behandling av første tertialrapport. Mindretallet stemte for følgende forslag fremmet av Boye Artnzen (H): «Resterende beløp» (rådmannens pkt. 3) henviser til punkt 26 i budsjettvedtak for Innsparing forutsatt i dette punkt (kr ) lå allerede inne i rådmannens budsjettforslag. Punkt 26 må derfor bygge på en misforståelse, som forventes reversert ved behandling av rapport for 1. tertial. Side 5 av 16

6 1. De kommunale barnehagene innfører redusert tilbud i juli måned. Barnehagene stenger de 3 siste uker i juli måned samt i romjulen. 2. En barnehage nord i bygda og en barnehage sør i bygda holder åpent tilbud de tre siste ukene i juli. Barnehagene samarbeider om bemanning uten at det settes inn ferievikarer. 3. Ordningen med sommerstenging evalueres umiddelbart etter sommerferien Feriestenging gir en innsparing opp mot ,- i spart ferievikar, samt effekt i tilskudd til private barnehager. Den endelige budsjettjusteringen foretas i forbindelse med 1.tertialrapportering. 5. Vedtekter for kommunale barnehager endres i tråd med vedtaket. 6. Inndekning for reduserte innsparinger tilføres undervisningsetaten i forbindelse med behandling av første tertialrapport. 26/14 ANLEGG Følgende reviderte investeringsbudsjett vedtas: Kap Park og friluftsliv Kr Kap Gravplasser Kr Kap Vann, produksjon Kr Kap Vann, distribusjon Kr Kap Avløpsrensing Kr Kap Kloakknett Kr Kap Avfallsbehandling Kr Kap Kommunale veier Kr Kap Gangveianlegg Kr Kap Sentrumsutvikling Kr Kap Veilys Kr Oppstart av prosjekter: Side 6 av 16

7 De enkelte prosjektene/etappene kan utføres i egenregi eller lyses ut på tilbud i henhold til Lov om offentlige anskaffelser. Resultatene av tilbudskonkurransene avgjøres i samsvar med økonomi og delegasjonsreglementet og hensyntagen til endelig finansiering. BEHANDLING/INNSTILLLING FRA HOVEDUTVALGET FOR TEKNISK SEKTOR : INNSTILLING: 1. Følgende reviderte investeringsbudsjett vedtas: Kap Park og friluftsliv Kr Kap Gravplasser Kr Kap Vann, produksjon Kr Kap Vann, distribusjon Kr Kap Avløpsrensing Kr Kap Kloakknett Kr Kap Avfallsbehandling Kr Kap Kommunale veier Kr Kap Gangveianlegg Kr Kap Sentrumsutvikling Kr Kap Veilys Kr Oppstart av prosjekter: De enkelte prosjektene/etappene kan utføres i egenregi eller lyses ut på tilbud i henhold til Lov om offentlige anskaffelser. Resultatene av tilbudskonkurransene avgjøres i samsvar med økonomi og delegasjonsreglementet og hensyntagen til endelig finansiering. Side 7 av 16

8 Innstilling fra hovedutvalget for teknisk sektor ble enstemmig vedtatt. 1. Følgende reviderte investeringsbudsjett vedtas: Kap Park og friluftsliv Kr Kap Gravplasser Kr Kap Vann, produksjon Kr Kap Vann, distribusjon Kr Kap Avløpsrensing Kr Kap Kloakknett Kr Kap Avfallsbehandling Kr Kap Kommunale veier Kr Kap Gangveianlegg Kr Kap Sentrumsutvikling Kr Kap Veilys Kr Oppstart av prosjekter: De enkelte prosjektene/etappene kan utføres i egenregi eller lyses ut på tilbud i henhold til Lov om offentlige anskaffelser. Resultatene av tilbudskonkurransene avgjøres i samsvar med økonomi og delegasjonsreglementet og hensyntagen til endelig finansiering. 27/14 RÅDGIVNINGSTJENSTER SYKEHJEMSUTBYGGING MODUMHEIMEN - TILBUDSINNSTILLING OG FINANSIERING 1. Teknisk sjefs gis fullmakt til å inngå kontrakt med Arkitektgruppen Drammen A/S. 2. Kostnadsrammen for 2014 settes til kr eks. mva. 3. Mindreforbruket fra tidligere skisseprosjekt Modumheimen på totalt kr tilføres prosjektet. Side 8 av 16

9 4. Det lånefinansieres ytterligere kr eks. mva. for å finansiere prosjektering og prosjektledelse i Det gjøres følgende budsjettendring Konto Ansvar Tjeneste Prosjekt Utgiftsøkning Inntektsøkning Rådgivertjenester Bruk av lån BEHANDLING/INNSTILLLING FRA FORMANNSKAPET : Følgende tilleggsforslag fremmet av Ingunn D. Øderud (Sp) ble vedtatt med seks (3A, SV, 2Sp) mot fem (1A, 2H, 2 Frp) stemmer. I opplistingen av hva oppdraget går ut på, punkt 24, skal bruk av biobrensel også vurderes i felles varmesentral. Det forutsettes at det planlegges i tråd med vedtatt klima og energiplan. 1. Teknisk sjef gis fullmakt til å inngå kontrakt med Arkitektgruppen Drammen A/S. 2. Kostnadsrammen for 2014 settes til kr eks. mva. 3. Mindreforbruket fra tidligere skisseprosjekt Modumheimen på totalt kr tilføres prosjektet. 4. Det lånefinansieres ytterligere kr eks. mva. for å finansiere prosjektering og prosjektledelse i Det gjøres følgende budsjettendring Konto Ansvar Tjeneste Prosjekt Utgiftsøkning Inntektsøkning Rådgivertjenester Bruk av lån I opplistingen av hva oppdraget går ut på, punkt 24, skal bruk av biobrensel også vurderes i felles varmesentral. Det forutsettes at det planlegges i tråd med vedtatt klima og energiplan. Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Side 9 av 16

10 Følgende forslag fremmet av Erik H. Berg (V) falt med 16 (6Sp, V, Krf, 7H, 2Frp) mot 19 (14A, Krf, SV, 3Frp)stemmer: «oljekjeler» strykes i punkt Teknisk sjef gis fullmakt til å inngå kontrakt med Arkitektgruppen Drammen A/S. 2. Kostnadsrammen for 2014 settes til kr eks. mva. 3. Mindreforbruket fra tidligere skisseprosjekt Modumheimen på totalt kr tilføres prosjektet. 4. Det lånefinansieres ytterligere kr eks. mva. for å finansiere prosjektering og prosjektledelse i Det gjøres følgende budsjettendring Konto Ansvar Tjeneste Prosjekt Utgiftsøkning Inntektsøkning Rådgivertjenester Bruk av lån I opplistingen av hva oppdraget går ut på, punkt 24, skal bruk av biobrensel også vurderes i felles varmesentral. Det forutsettes at det planlegges i tråd med vedtatt klima og energiplan. 28/14 SØKNAD OM BRUK AV FONDSMIDLER TIL KJØP AV NY GPS OG MÅLEBOK Kjøp av ny GPS og målebok godkjennes. Kostnaden på kr ,- finansieres ved bruk av ubundet investeringsfond konto kart og oppmåling og utgiftsføres på konto kjøp av GPS. BEHANDLING/INNSTILLING I HOVEDUTVALGET FOR TEKNISK SEKTOR :: INNSTILLLING: Kjøp av ny GPS og målebok godkjennes. Kostnaden på kr ,- finansieres ved bruk av ubundet investeringsfond konto kart og oppmåling og utgiftsføres på konto kjøp av GPS. Side 10 av 16

11 Innstilling fra hovedutvalget for teknisk sektor ble enstemmig vedtatt. Kjøp av ny GPS og målebok godkjennes. Kostnaden på kr ,- finansieres ved bruk av ubundet investeringsfond konto kart og oppmåling og utgiftsføres på konto kjøp av GPS. 29/14 PROSJEKT NY HIMLING MODUMHALLEN GNR 52 BNR 83 Ny himling i Modumhallen gjennomføres innenfor en kostnadsramme på kr. eks. mva. Utgiftene føres på prosjektnummer Teknisk sjef får fullmakt til å inngå kontrakt med Bogen og Mathisen AS. Ny himling i Modumhallen gjennomføres innenfor en kostnadsramme på kr. eks. mva. Utgiftene føres på prosjektnummer Teknisk sjef får fullmakt til å inngå kontrakt med Bogen og Mathisen AS. 30/14 LOKALER VIKERSUND ARBEIDSSENTER RÅDMANNENS OPPRINNELIGE INNSTILLING: - Modum kommune inngår leiekontrakt med Modum Industri på å leie lokaler til Vikersund Arbeidssenter i Bonnabygget. Ombygging er forutsatt ferdig innen utgangen av Side 11 av 16

12 - Modum kommune innvilger kommunal garanti på eksisterende lån på Modum Industri og nytt lån som en nødvendig for ombygging, til sammen lån på 9,8 mill kr - Årlig leiesum for de aktuelle lokaler i Bonnabygget vil bli kr BEHNDLING/INNSTILLING I FORMANNSKAPET : BEHANDLINGER : Spørsmål til leiekontrakten avklares og sendes ut før kommunestyremøte. INNSTILLLING: - Modum kommune inngår leiekontrakt med Modum Industri på å leie lokaler til Vikersund Arbeidssenter i Bonnabygget. Ombygging er forutsatt ferdig innen utgangen av Modum kommune innvilger kommunal garanti på eksisterende lån på Modum Industri og nytt lån som en nødvendig for ombygging, til sammen lån på 9,8 mill kr - Årlig leiesum for de aktuelle lokaler i Bonnabygget vil bli kr Det ble i forkant av møtet utdelt nytt saksframlegg med et tillegg i teksten og i rådmannens innstilling. Tillegg i rådmannens innstilling, avsnitt tre siste setning er følgende: - I tillegg må felleskostnader dekkes i h.h.t. avtale. Rådmannens nye innstilling ble enstemmig vedtatt. - Modum kommune inngår leiekontrakt med Modum Industri på å leie lokaler til Vikersund Arbeidssenter i Bonnabygget. Ombygging er forutsatt ferdig innen utgangen av Modum kommune innvilger kommunal garanti på eksisterende lån på Modum Industri og nytt lån som en nødvendig for ombygging, til sammen lån på 9,8 mill kr - Årlig leiesum for de aktuelle lokaler i Bonnabygget vil bli kr I tillegg må felleskostnader dekkes i h.h.t. avtale. 31/14 FOLKEHELSEUTFORDRINGER I MODUM Side 12 av 16

13 Sak om folkehelseutfordringer i Modum tas til orientering. BEHANDLING/INNSTILLING I HOVEDUTVALGET FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN : INNSTILLLING: Sak om folkehelseutfordringer i Modum tas til orientering. Innstilling fra hovedutvalget for helse- og sosialsektoren ble enstemmig vedtatt. Sak om folkehelseutfordringer i Modum tas til orientering. 32/14 ÅRSMELDING KRAFTFOND 2013 Årsmelding for Modum kommnues kraftfond 2013 godkjennes. BEHANDLING/INNSTILLING I FORMANNSKAPET DEN : INNSTILLLING: Årsmelding for Modum kommunes kraftfond 2013 godkjennes. Side 13 av 16

14 Innstilling fra formannskapet ble enstemmig vedtatt. Årsmelding for Modum kommunes kraftfond 2013 godkjennes. 33/14 ENDRING AV VEDTEKTER - MODUM INDUSTRI AS Modum kommune godkjenner forslaget til nye vedtekter for Modum Industri AS. BEHANDLING/INNSTILLING I FORMANNSKAPET : INNSTILLLING: Modum kommune godkjenner forslaget til nye vedtekter for Modum Industri AS. Innstilling fra formannskapet ble enstemmig vedtatt. Modum kommune godkjenner forslaget til nye vedtekter for Modum Industri AS. 34/14 ENDRING AV VEDTEKTER - MODUM ASVO AS Modum kommune godkjenner forslaget til nye vedtekter for Modum ASVO AS. BEHANDLING/INNSTILLING I FORMANNSKAPET : Side 14 av 16

15 INNSTILLLING: Modum kommune godkjenner forslaget til nye vedtekter for Modum ASVO AS. Innstilling fra formannskapet ble enstemmig vedtatt. Modum kommune godkjenner forslaget til nye vedtekter for Modum ASVO AS. 35/14 SØKNAD OM FRITAK/VALG AV NYE MEDLEMMER - EIERSTYRET FOR SIGDAL MUSEUM Olav Sørensen innvilges fritak som kommunens representant i eierstyret for Sigdal Museum. Som nytt medlem ut valgperioden velges :. Som nytt varamedlem ut valgperioden velges: Olav Sørensen ble enstemmig innvilget fritak. Nina Mjøberg (A) fremmet følgene forslag til nytt medlem: Ståle Versland (A) Ingunn D. Øderud (Sp) fremmet følgende forslag til nytt varamedlem: Ola Ingvoldstad (Sp) Begge forslag ble enstemmig vedtatt. Olav Sørensen innvilges fritak som kommunens representant i eierstyret for Sigdal Museum. Side 15 av 16

16 Som nytt medlem ut valgperioden velges Ståle Versland (A) Som nytt varamedlem ut valgperioden velges Ola Ingvoldstad (Sp) 36/14 VALG AV NYE MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER TIL TAKSTNMNDA OG OVERTAKSTNEMDA - EIENDOMSSKATT Liv Marie Rudmoen (Krf) velges som nytt varamedlem i overtakstnemnda. velges som nytt varamedlem i overtakstnemnda. Rådmannens innstilling med følende tilleggsforslag fremmet av Nina Mjøberg (A) ble enstemmig vedtatt: Åse Finsrud (A) velges som nytt varamedlem til overtakstnemnda. Liv Marie Rudmoen (Krf) velges som nytt varamedlem i overtakstnemnda. Åse K. Finsrud (A) velges som nytt varamedlem i overtakstnemnda. 37/14 STEMMERETT FOR UNGDOM SOM FYLLER 16 ELLER 17 ÅR I VALGÅRET VED KOMMUNESTYREVALGET Det ble vedtatt med 22 (10A, 7H, 5Frp, ) mot 13 (4A, Krf, V, SV, 6Sp) stemmer at Modum kommune ikke søker om stemmerett for ungdom som fyller 16 eller 17 år i valgåret ved kommunestyrevalget Modum kommune søker ikke om stemmerett for ungdom som fyller 16 eller 17 år i valgåret ved kommunestyrevalget Side 16 av 16

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.02.2001 Tid : fra 19.00 til 20.30.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.02.2001 Tid : fra 19.00 til 20.30. STOKKE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.02.2001 Tid : fra 19.00 til 20.30. Til stede på møtet: Høyre: Forfall:/Varamedlemmer: 1. Per-Eivind Johansen 2. Bjørg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.10.2012 Tid : Kl. 18.00-19.35 Funksjon Navn Parti Fremmøte Ordfører Simonsen Aase H Varaordfører Thorheim Helge FRP Medlem Nesheim Ole

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 22.11.2007, Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 11.40 Møtested: Rådhuset, Nygaardsgt. 16, møterom Formannskapssalen Fra til saksnr.: 169/07-181/07

Detaljer

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 31.01.2011 Tidspunkt: Kl. 18.00 21.

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 31.01.2011 Tidspunkt: Kl. 18.00 21. GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 31.01.2011 Tidspunkt: Kl. 18.00 21.00 Følgende medlemmer møtte: Herdis Bragelien Odd Holen Per Ivar Bekk

Detaljer

Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Snorre Sundquist Medlem

Detaljer

Bystyremøte torsdag 14. februar 2008

Bystyremøte torsdag 14. februar 2008 Bystyremøte torsdag 14. februar 2008 Møtestart: kl. 17:00 Bystyresalen i Gamlebyen Det vises til tidligere utsendt innkalling med saksdokumenter. Vedlagt følger: Formannskapets innstilling av 07.02.08

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær)

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær) GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 13.04.2015 Tid: 09:00-11:00 Til stede på møtet Medlemmer: Ronny Grindstein Rita Roaldsen Elsa Holm

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 6/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.08.2005 Tid: Fra kl.: 10.30 - til kl. 14.35 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: MERKNADER: PROTOKOLL:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 65-72 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 14.12.2009 Tidspunkt: 11:30-17:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 65-72 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 14.12.2009 Tidspunkt: 11:30-17:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 65-72 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 14.12.2009 Tidspunkt: 11:30-17:00 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Hans

Detaljer

Møteprotokoll. Sakliste. Formannskapet 19.11.2008 FSK-79/08 KOORDINERINGSUTVALG FSK-80/08 INNKJØPSSTRATEGI FOR SKI KOMMUNE

Møteprotokoll. Sakliste. Formannskapet 19.11.2008 FSK-79/08 KOORDINERINGSUTVALG FSK-80/08 INNKJØPSSTRATEGI FOR SKI KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet 19.11.2008 Sakliste FSK-79/08 KOORDINERINGSUTVALG FSK-80/08 INNKJØPSSTRATEGI FOR SKI KOMMUNE FSK-81/08 SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV - HERMUND KJERNLI FSK-82/08 FRITAK

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Havørns lokaler, Senjahopen Møtedato: 28.02.2007 Tid: 15.00

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Havørns lokaler, Senjahopen Møtedato: 28.02.2007 Tid: 15.00 Berg kommune Møtested: Havørns lokaler, Senjahopen Møtedato: 28.02.2007 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Roy-Willy Hansen, Trond Abelsen, Siv Wilsgård, Wivi Jakobsen,

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30.

Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30. 4/06 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30 Møteprotokoll Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.12.2000 Tid : fra kl. 18.00 til kl. 19.35

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.12.2000 Tid : fra kl. 18.00 til kl. 19.35 STOKKE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.12.2000 Tid : fra kl. 18.00 til kl. 19.35 Til stede på møtet: Høyre: 1. Per-Eivind Johansen 2. Bjørg Ingrid Haslestad

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.06.2013 Tid: 11.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.06.2013 Tid: 11.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.06.2013 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Trond Johansen, Tore Vikedal, Hanne

Detaljer

Formannskapets møteprotokoll 11.10.04

Formannskapets møteprotokoll 11.10.04 Page 1 of 8 Formannskapets møteprotokoll 11.10.04 Karmøy kommune Side 9 av 9 Møtested: Til stede på møtet Formannskapssalen MØTEprotokoll Formannskapet Møtedato: 11.10.04 Tid : Kl. 16.00 Medlemmer: 11

Detaljer

Kommunestyrets protokoll 13.05.03

Kommunestyrets protokoll 13.05.03 Page 1 of 10 Kommunestyrets protokoll 13.05.03 Møtested: Til stede på møtet Kommunestyresalen MØTEprotokoll Kommunestyret Møtedato: 13.05.03 Tid : Kl. 18.00 Medlemmer: 60 Forfall: Varamedlemmer: Fra adm.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.11.2003 Tid : fra 19.00 til 21.30

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.11.2003 Tid : fra 19.00 til 21.30 STOKKE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.11.2003 Tid : fra 19.00 til 21.30 Til stede på møtet: Arbeiderpartiet: 1. Nils Ingar Aabol 2. Veslemøy Lindgren 3. Torstein

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 8/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.10.2006 Tid: Fra kl.: 12.00 - til kl. 14.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Medlem Magne Medlie

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/13 13/203 INVESTERINGER 2013 GODKJENNING AV TILTAK HELSE- OG OMSORG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/13 13/203 INVESTERINGER 2013 GODKJENNING AV TILTAK HELSE- OG OMSORG Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 25.04.2013 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 98 53 20 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 11:00

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 11:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen LEDER H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

Kl. 15.30 16.30 Miniseminar om beredskap (se vedlegg)

Kl. 15.30 16.30 Miniseminar om beredskap (se vedlegg) Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Kommunestyret Tirsdag 07.10.2014 Kl 18:00 på Haugestad Kl. 15.30 16.30 Miniseminar om beredskap (se vedlegg) Kl. 18.00 Styreleder i Glitrevannverket

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet Utvalg: Formannskapet Møtedato: 20.05.2010 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 10:00 Tidspunkt - til: 14:10 Sak fra / til: 056/10-066/10 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 25.03.2010 Tid: 11:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 25.03.2010 Tid: 11:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 25.03.2010 Tid: 11:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Nestleder AP John Wahl Medlem AP

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Øystein Jaavall

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Øystein Jaavall MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Oppvekst og omsorgsutvalget Møtested: Marker Rådhus, Spiserom/Frivillighetsentralen Møtedato: 02.06.2015 Tidspunkt: 18:30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Øystein

Detaljer

Ruud trådte inn som vara. 16. Victor Kristiansen M 17. Jarle Kilmork M 18. Bård Erik Ruud F Svein Roald Olsen

Ruud trådte inn som vara. 16. Victor Kristiansen M 17. Jarle Kilmork M 18. Bård Erik Ruud F Svein Roald Olsen FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 09.12.2004 Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 18.00 Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen Fra til saksnr.: 111/04-130/04 REPRESENTANTER: MØTT: VARAREPRESENTANTER

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Kulturhuset 13.06.2013

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Kulturhuset 13.06.2013 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Kulturhuset 13.06.2013 Fra HTM-sak: 51/13 Fra kl.: 18:00 Til HTM-sak: 59/13 Til kl.: 22:00 Av utvalgets

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tid: 10:30 14:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tid: 10:30 14:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tid: 10:30 14:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer