Utviklingen for andre halvår 2016 Skrevet av Tor Erik Nyberg,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utviklingen for andre halvår 2016 Skrevet av Tor Erik Nyberg,"

Transkript

1 NAV VESTFOLD // AVDELING FAG OG SAMFUNN // NOTAT Utviklingen for andre halvår Skrevet av Tor Erik Nyberg, Sammendrag Færre med nedsatt arbeidsevne og arbeidsavklaringspenger I andre halvår var det i månedlig gjennomsnitt bruttoledige (helt ledige og ledige på tiltak), personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av uføretrygd i Vestfold. De fire siste årene er det blitt flere personer på uføretrygd og færre personer registrert med nedsatt arbeidsevne. NAV Vestfolds utviklingsnotat Notatet beskriver den generelle utviklingen i ledighet, personer på nedsatt arbeidsevne og uføretrygd i fylket. Økningen i antall uføretrygdede og reduksjonen i antall personer med nedsatt arbeidsevne skyldes hovedsakelig at flere av brukerne med arbeidsavklaringspenger er avklart til uføretrygd. Sammenlignet med andre fylker, har Vestfold hatt en av de kraftigste reduksjonene av antall personer på nedsatt arbeidsevne. Samtidig har vi hatt en av de kraftigste økningene av personer på uføretrygd. Utviklingen henger sammen med at befolkningsandelen med nedsatt arbeidsevne har vært en av de høyeste blant fylkene. Sammenlignet med andre fylker har Vestfold nå den tiende høyeste befolkningsandelen på nedsatt arbeidsevne og den niende høyeste uføreraten. Sammenlignet med tidligere år er tilgangen (antall nye personer) til nedsatt arbeidsevne betydelig redusert. I første halvår var det i månedlig gjennomsnitt 284 nye personer på ordningen, mens tilsvarende antall for er 240. Dette er den laveste inngangen på seks år. Selv om tilgangen fortsatt er noe høyere enn landsgjennomsnittet, kan det på bakgrunn av dette forventes en dempet vekst i antall nye uføre for inneværende år. Det avhenger imidlertid av at færre med arbeidsavklaringspenger enn tidligere avklares til uføretrygd. Frem til andre halvår har det, i motsetning til for de eldre aldersgrupper, vært slik at både antall uføre og personer med nedsatt arbeidsevne har økt i aldersgruppen. Nå gjenspeiles imidlertid den generelle utviklingen også i ungdomsgruppen ved at antall ungdom registrert med nedsatt arbeidsevne er blitt redusert. Også tilgangen til nedsatt arbeidsevne er noe redusert i aldersgruppen. Samtidig er fortsatt tilgang og befolkningsandel for bruttoledige, personer med nedsatt arbeidsevne og uføretrygdede betydelig høyere enn landsgjennomsnittet i denne aldersgruppen. NAV VESTFOLD // Postadresse: Postboks 2280 // 3103 TØNSBERG Besøksadresse: Anton Jenssens gt. 11, Bygg A // 3125 Tønsberg Tel: // Faks: //

2 Færre med nedsatt arbeidsevne I andre halvår var det i gjennomsnitt bruttoledige (helt ledige og ledige på tiltak), personer med nedsatt arbeidsevne og uføretrygdede i Vestfold (Figur 1). De fire siste årene er det blitt flere personer på uføretrygd og færre personer registrert med nedsatt arbeidsevne. Økningen i uføretrygd skyldes blant annet at flere personer med nedsatt arbeidsevne er avklart til uføretrygd. Inntil de seneste år har Vestfold hatt en av landets største befolkningsandeler på nedsatt arbeidsevne, hvorav prosent er på arbeidsavklaringspenger. En del av brukerne er avklart til uføretrygd, noe som er en av årsakene til at uføreandelen i Vestfold har vokst kraftig sammenlignet med landsgjennomsnittet. I arbeidsmarkedet er bevegelsene det siste året forholdsvis store. Antall bruttoledige økte med prosent og fra å være tilsvarende som for landet i, er bruttoledigheten i prosent av arbeidsstyrken. Økningen er fortsatt stor for personer med bakgrunn fra ingeniør- og ikt-fag og andel langtidsledige har økt. 1 Figur 1: utviklingen i bruttoledige, personer med nedsatt arbeidsevne og uføretrygdede , ,8 3,8 10,1 9,9 10,1 10,4 1,1-1,3-1,4 0,9 9,6 9,3 9,4 9,4 9, ,7 - -0, ,3-7,8-4,5-4,5 6,4 6,3-9,7 6,2 6, Pst av arbeidsstyrken 1 3,6 7,5 3, ,5 3,2-3,1-4,3 3,0 Vestfold Antall uføretrygdede er basert på utbetaling. Ledige og personer med nedsatt arbeidsevne baseres på registreringer i saksbehandlingssystemet Arena. Antall AAP-mottakere baseres på viktigste rettighet registrert i samme system. I noen tilfeller vil samme person være registrert i ulike beholdninger. Det skilles ikke i oversiktsbildene mellom graderte uføretrygdede. For befolkningsandeler benyttes interpolerte folketall med referansepunkter i januar, hvor SSBs fremskriving (MMM) legges til grunn for ukjente år. For uførerate benyttes aldersstandardiserte befolkningsandeler. Arbeidsstyrken er for desember året før. I hovedsak gjengis gjennomsnittlige månedstall for hvert halvår. Beregningene kan avvike noe fra andre offisielle tall. 2

3 Utviklingen gjenspeiles i aldersgruppen (Figur 2). Mens det tidligere har vært en økning i antall ungdom med nedsatt arbeidsevne, er antallet det siste året redusert med 153, til personer. Økningen i antall uføre ungdommer er imidlertid fortsatt stor, med 14,3 prosent, eller nesten hundre flere enn foregående år. Befolkningsandelen for nedsatt arbeidsevne er fortsatt høyere enn landsgjennomsnittet, mens andelen uføre vokster kraftig. Notatet vil senere vise at tilgangen til både nedsatt arbeidsevne og uføre fortsatt er høy, om enn noe dempet sammenlignet med tidligere år. Figur 2: utviklingen i aldersgruppen ,6 2,6 14,3 9,3 5,7 1 10,7 10,4 11,1 1,3 1,4 4, ,3 3,3 3, ,2 2,8 8,1 8,1 8,3 8,3 0,0-0, ,4 5,4 5,4 5,6 5, ,0 Pst av arbeidsstyrken 0,0-1,1-5,2-1,4-1,1 - -9,0 Vestfold 5,2 5,2 4,8, Variasjon blant fylker og kommuner Det er stor variasjon blant fylkene på de ulike kategoriene (Figur 3). Siden forrige halvår har Vestfold gått fra å ha den tiende til å ha den niende høyeste uføreraten blant fylkene. Befolkningsandelen registrert med nedsatt arbeidsevne har gått fra den syvende til den tiende høyeste. Samtidig har ledigheten gått opp sammenlignet med andre fylker. Ungdom i Vestfold er overrepresentert i statistikkene. Vestfold har den niende høyeste uføreraten blant fylkene, men blant ungdom rangerer Vestfold femte høyest. Vestfold ligger tiende høyest hva gjelder nedsatt arbeidsevne, men tredje høyeste i ungdomsgruppen. I flere år har Vestfold ligget høyest blant fylkene hva gjelder ungdom på nedsatt arbeidsevne, men slik er det ikke lenger. Samtidig er det store variasjoner mellom kommunene i Vestfold. Dette kan illustreres ved at andelen ungdom med nedsatt arbeidsevne varierer fra 6,2 til 10,5 prosent innad i fylket. Samtlige kommuner ligger over landsgjennomsnittet på 5,6 prosent. 3

4 Figur 3: fylkes- og kommunevariasjon i bruttoledige, personer på nedsatt arbeidsevne og uføretrygdede i pst av befolkningen Oslo Akershus Sogn og Fjordane 7,6 Rogaland Buskerud 8,0 Hordaland 8,1 Møre og Romsdal 8,5 Sør-Trøndelag 9,8 Finnmark 10,2 Troms 10,5 Vestfold 10,9 Oppland 10,9 Nord-Trøndelag 11,0 Nordland 1 Telemark 1 Hedmark ,8 12,9 Oslo Finnmark Troms Hordaland Akershus Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Rogaland Sør-Trøndelag Buskerud Nordland Oppland Nord-Trøndelag Vestfold Hedmark Telemark 0,7 2,6 3,1 Nøtterøy 8,7 Tønsberg 9,5 Stokke 10,4 Sande i Vestfold 10,5 Tjøme 10,6 Svelvik 10,8 Sandefjord 10,9 Re 11,3 Hof 11,4 Horten 1 Holmestrand 1 Larvik 1 Andebu 12,9 Lardal 13,2 Lardal Hof Tønsberg Nøtterøy Sande i Vestfold Sandefjord Horten Re 2,8 Holmestrand 2,8 Svelvik 3,1 Larvik 3,4 Stokke Tjøme 3,8 Andebu 5,4 i pst av befolkningen Rogaland 4,9 Sogn og Fjordane Akershus 5,1 Sør-Trøndelag 5,2 Hordaland 5,4 Oslo 5,6 Møre og Romsdal Oppland 6,0 Hedmark 6,0 Vestfold 6,3 Nord-Trøndelag 6,4 Telemark Nordland 6,7 Troms Buskerud Finnmark 7,2 Oslo Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Akershus Hordaland Møre og Romsdal Rogaland Troms Finnmark Oppland Nordland Buskerud Hedmark Nord-Trøndelag Telemark Vestfold 4,5 4,9 5,1 5,3 6,0 7,2 7,2 8,2 Stokke Sande i Vestfold Lardal Andebu Tønsberg Sandefjord Holmestrand Re Tjøme Larvik Svelvik Nøtterøy Hof Horten 4,7 5,1 5,6 6,0 6,2 6,4 Lardal 6,2 Stokke 6,2 Sande i Vestfold Andebu 6,7 Tønsberg 6,9 Horten 7,3 Holmestrand Sandefjord 7,6 Larvik Hof Svelvik 8,5 Tjøme 8,7 Re 8,9 Nøtterøy 10,5 i pst av arbeidsstyrken Sogn og Fjordane Oppland Troms Hedmark 2,6 Nord-Trøndelag Nordland 2,9 Akershus 2,9 Sør-Trøndelag 3,0 Buskerud 3,3 Finnmark 3,6 Møre og Romsdal 3,6 Telemark Vestfold 3,8 Oslo 3,8 Hordaland 4,3 4,7 Rogaland 5,2 Sogn og Fjordane 2,9 Oslo 3,8 Troms 3,9 Oppland Sør-Trøndelag 4,3 Hedmark 4,4 Akershus 4,4 Nord-Trøndelag 4,7 Buskerud 4,9 Nordland 4,9 Hordaland 5,2 Finnmark 5,3 Møre og Romsdal 5,7 Vestfold Telemark 6,0 6,0 6,3 Rogaland 7,3 Lardal Andebu 2,6 Larvik 2,8 Re 3,0 Nøtterøy 3,1 Tjøme 3,1 Stokke 3,3 Sande i Vestfold 3,4 Hof Svelvik 3,6 Tønsberg Holmestrand Sandefjord 4,5 Horten 4,9 Lardal 2,8 Andebu 3,4 Nøtterøy Tjøme 4,3 Stokke 4,5 Svelvik 4,9 Hof 5,1 Larvik Re 5,8 Tønsberg Sande i Vestfold Sandefjord Horten 7,6 Holmestrand 4

5 Flere ledige menn Fordelingen på alder og kjønn er ulik når det gjelder bruttoledige, personer med nedsatt arbeidsevne og uføretrygdede. Det er en overrepresentasjon av menn blant de bruttoledige og en overrepresentasjon for kvinner blant personer med nedsatt arbeidsevne og uføretrygdede (Figur 4). I årene - var det særlig menn som ble rammet av større ledighet, men det siste året har ledighetsveksten også vært stor blant kvinner. Figur 4: utviklingen fordelt på kjønn 4,5 3,8 1,4-0,7 3,4 7,5 7,3 Pst av arbeidsstyrken 3,8 3,6 3,6 3,6-5,3-5,2 3,4 3,4-8,3-10,6 3,2-0, ,6-0,9-3,2-2,9 9,5 9,2 9,1 8,6 8,0-5,7-5,8-8,3 6,3 6,1-10,8 5,2 4,4 4,6 3,0-0,1 0,2-0,9-1,2-14,1 1 12,6 1 12,6 13,0 8,9 8,8 8,6 8,7 8,8 9,2 Alle Kvinner Menn Bruttoledigheten er høyest i aldersgruppen og menn er overrepresentert i nesten alle aldersgrupper (Figur 5). Det gjelder især i aldersgruppene over 50 år, hvor ledigheten blant menn er 3,1 prosent, mens den er 2,1 blant kvinner. Det er i aldersgruppene og over 50 at kjønnsforskjellene har økt mest de sist årene. Den prosentvise økningen i antall ledige har det siste året vært størst blant menn i den eldste aldersgruppen (27 prosent). I flere aldersgrupper er det imidlertid større økning blant kvinner sammenlignet med tidligere år. Det gjelder spesielt i aldersgruppen (13 prosent) og (14 prosent). Andelen med nedsatt arbeidsevne som prosent av befolkningen varierer mindre på tvers av aldersgruppene, men det er store forskjeller mellom kjønnene. I nesten alle aldersgrupper er kvinner overrepresentert og kjønnsforskjellen er størst i de mellomste aldersgruppene. Andelen med nedsatt arbeidsevne er de siste årene redusert i alle aldersgrupper, men det er først for det siste året at det har vært en betydelig reduksjon i de yngre aldersgrupper. Den største variasjonen mellom aldersgruppene finnes blant de uføretrygdede. Uføreandelen er størst i de eldre aldersgruppene, og kvinner blir gradvis mer overrepresentert. Antall uføre har økt i alle 5

6 aldersgrupper det siste året. Størst er økningen i aldersgruppene under 40 år, især blant ungdom i alderen (14,3 prosent). Økt antall yngre uføre skyldes trolig en kombinasjon av lavere spedbarnsdødelighet, lavere dødelighet blant for tidlig fødte og mer presis diagnostikk. 3 Blant nye uføre i alderen er årsakene mer sammensatte. Psykiske lidelser er ofte en hovedårsak. Dette er hoveddiagnosen til majoriteten av AAPmottakerne i denne aldersgruppen. Figur 5: utviklingen fordelt på kjønn og alder Under 20 4,2 3,6 2,9 2,9 2,1 1,3 7,3 7, Pst av arbeidsstyrken 6,9 6,0 6,2 6,2 5,4 5,1 6,4 6,7 7,0 6,2 6,0 6,3 5,7 5,8 5,7 5,8 5,6 4,7 4,9 5,2 4,9 4,4 4,4 4,3 4,5 4,5 4,6 4,4 3,2 3,0 3,0 3,1 3,2 3,6 3,1 2,9 3,0 2,9 3,0 3,1 2,8 2,1 2,1 3,4 2,8 2,6 2,1 2, ,0 3,0 3,0 3,1 3,1 3,0 2,9 2,9 2,8 3,1 7,5 7,8 8,4 8,0 8,0 7,3 7,5 7,6 7,0 11,0 10,510,2 9,7 9,7 9,8 9,4 9,2 9,2 9,4 8,7 8,5 7,6 7,5 7,8 8,1 7,3 6,9 6,4 6,3 6,1 10,5 10,2 9,6 9,8 9,0 9,0 8,2 7,8 6,9 6,7 7,0 7,0 5,8 5,8 6,1 6,0 5,3 4,4 4,7 4,7 4,7 4,9 4,6 4,2 39,6 38,7 3 36,1 36,136,1 8,3 8,8 9,0 9,9 10,61 1,3 1,3 1,3 1,3 1,2 1,3 1,4 2,6 2,8 3,2 3,9 4,5 5,1 13,31 13,313,6 114,1 3,4 3,3 3,3 0,7 0,8 0,7 0,9 1,0 1,0 1,3 1,2 1,2 1,4 2,1 3,0 2,9 3,0 3,2 3,6 3,8 4,2 5,8 6,1 6,1 6,4 7,2 20,120,4 20,120,9 21,42 27,2 224,6 23,6 23,323,4 Alle Kvinner Menn Høy andel på arbeidsavklaringspenger 74 prosent av personer registrert med nedsatt arbeidsevne er mottakere av AAP (Figur 6) og denne andelen er noe høyere i Vestfold enn for landet. Utviklingen i ordningen reflekter utviklingen for antall personer med nedsatt arbeidsevne: generelt sett går andelen av befolkningen som mottar AAP ned. Det gjelder også i de yngre aldersgrupper. Målt i befolkningsandeler er imidlertid avstanden til landsgjennomsnittet fortsatt stor blant ungdom. 3 Se f.eks. Ellingsen, Jostein () Utviklingen i uføretrygd per 30. september, Arbeids og velferdsdirektoratet, for ytterligere referanser. 6

7 Figur 6: utviklingen i AAP-mottakere fordelt på alder Antall ,1 Pst av nedsatt arbeidsevne 78,3 77,2 78,2 73, ,9 69,0 69,8 69,1 67,2 67,0 67,5-3,4-3, , ,1-0,7-2,8 - -2,1 3,6 2,8-7,3-12,8 Pst av befolkningen 6,4 5,1 4,9 5,8 5,4 4,7 4,5 4,4 4,3 6,0 5,7 5,8 5,3 3,8 3,6 3,8 Vestfold Høyere tilgang av ungdommer i Vestfold Brukernes overgang fra en aldersgruppe eller brukergruppe til en annen kan gi et feilaktig bilde av trendene. For eksempel vil en uføretrygdet 19-åring når han/hun blir 20 år, isolert sett representere en reduksjon i aldersgruppen og en økning i aldersgruppen 20-24, selv om det omhandler samme person. Utfordringen kan unngås ved å konstruere en tilgangsrate (Figur 7). Tilgangsraten representerer den andelen av risikobefolkningen som hadde tilgang til de enkelte statuser. 4 En tilgang registreres når man ikke hadde den samme statusen i måneden før. I andre halvår er tilgangsraten for bruttoledige den samme som for året før, selv om tilgangen for landet er noe redusert. Samtidig fortsetter tilgangsraten for nedsatt arbeidsevne nedgangen som startet i. Raten er nå den laveste som er målt de siste seks årene, med en gjennomsnittlig månedlig tilgang på 240 personer i Vestfold. Tilgangen til uføretrygd holder seg imidlertid høy og er betydelig høyere enn landsgjennomsnittet. Det kan være at den reduserte tilgangen til nedsatt arbeidsevne på sikt vil dempe tilgangen til uføretrygd. Det avhenger imidlertid av at andelen på nedsatt arbeidsevne som avklares til uføretrygd ikke øker. 4 Tilgangen for bruttoledige, nedsatt arbeidsevne og uføretrygdede telles ved at personen ikke hadde samme status i måneden før. Det halvårige gjennomsnittet av tilgangen for bruttoledige deles på arbeidsstyrken subtrahert for bruttoledige. Tilgangen på nedsatt arbeidsevne deles på folketall subtrahert for uføre og nedsatt arbeidsevne. Gjennomsnittet av tilgangen for uføre deles på folketall subtrahert for uføre. Tilgangen deles dermed på den respektive risikobefolkningen. Raten oppgis per tusen. Tilgangsraten er skikket til sammenligning over tid og på tvers av forvaltningsnivåer. 7

8 Figur 7: månedlig antall tilganger og tilgang per 1000, alle aldre , , , ,4 8,5 8, ,5 7,8 7,5 7,6 7, ,1 2, , ,1 1,2 1, , ,8 0,7 0,9 0,8 0,7 0,7 0,7 Vestfold Utviklingen varierer fordelt på aldersgrupper (Figur 8). I alderen er tilgangen i alle aldersgrupper betydelig større enn for landet. Differansen til landsgjennomsnittet er særlig stor når det gjelder tilgangen til nedsatt arbeidsevne og uføretrygdede. De største endringene i utviklingen finnes i tilgangsratene for uføre. For eksempel er tilgangen nær fordoblet i alderen sammenlignet med tidligere år. Dette har som nevnt sammenheng med at flere personer med nedsatt arbeidsevne er avklart til uføretrygd. Så lenge tilgangsratene til nedsatt arbeidsevne forholder seg høye i disse aldersgruppene, vil trolig tilgangen til og følgelig uføreraten i aldersgruppene fortsette å stige. Dette avhenger imidlertid, som nevnt, av hvor mange på nedsatt arbeidsevne som avklares til uføretrygd. 8

9 Figur 8: månedlig tilgang per 1000 fordelt på aldersgrupper Under ,1 19,8 18,8 18, ,4 16,0 15,6 17, ,1 16,4 17,0 14,7 14,9 15,3 1 14,1 13,9 10,1 12,9 13, ,9 1 10,7 10,9 10,2 10,2 10,5 11,4 9,3 10,8 10,5 9,1 8,8 8,6 8,6 9,2 9,1 10,2 9,7 6,7 6,4 5,8 5,6 5,8 6,3 4,7 4,3 4,4 4,7 5,1 4,8 4,8 3,9 4,1 4,1 4,5 4,3 3,2 3,2 3,2 3,8 3,9 3,0 3,2 3,1 3,3 3,3 2,9 2,8 2,6 2,6 2,6 2,1 2,1 2,1 2,1 1,4 1,4 2,9 2,1 1,4 2,1 1,1 1,2 1,2 1,0 0,6 0,6 0,5 0,6 0,4 0,5 0,4 0,5 0,3 0,4 0,5 0,1 0,1 0,2 0,5 0,7 0,4 0,3 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,4 0,3 0,4 0,6 0,7 0,8 0,9 1,3 1,2 1,3 1,0 1,0 0,7 0,7 0,9 0,7 0,5 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,5 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 Fylket 9

Utviklingsnotat, første halvår 2016 Skrevet av Tor Erik Nyberg,

Utviklingsnotat, første halvår 2016 Skrevet av Tor Erik Nyberg, NAV VESTFOLD // AVDELING FAG OG SAMFUNN // NOTAT Utviklingsnotat, første halvår Skrevet av Tor Erik Nyberg, tor.erik.nyberg@nav.no, 25.8.. 900 flere uføre i I første halvår var det i gjennomsnitt 17.851

Detaljer

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 3. juni 21 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl 26.8.21. // NOTAT Økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning i

Detaljer

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 31. mars 21 Notatet er skrevet av Therese Sundell..21. // NOTAT Svak økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. juni 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. juni 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. juni 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 26.8.28. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall mottakere

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. september 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. september 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. september 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 27.1.29. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall

Detaljer

Utviklingen i uførepensjon, 30. september 2011 Notatet er skrevet av

Utviklingen i uførepensjon, 30. september 2011 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i uførepensjon, 30. september 2011 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 3.11.2011. // NOTAT Formålet med uførepensjon er

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. desember 2009 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl,

Uføreytelser pr. 31. desember 2009 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. desember 29 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl, 4.2.21. // NOTAT Antall uføre øker fortsatt Økningen i antall mottakere

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. juni 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. juni 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. juni 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 25.8.29. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall mottakere

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. september 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. september 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. september 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 22.1.28. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall

Detaljer

Utviklingen i antall uførepensjonister, 31. mars 2011 Notatet er skrevet av

Utviklingen i antall uførepensjonister, 31. mars 2011 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i antall uførepensjonister, 31. mars 2011 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 30.6.2011. // NOTAT I dette notatet omtaler

Detaljer

Om tabellene. Januar - desember 2018

Om tabellene. Januar - desember 2018 Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer

Detaljer

Om tabellene. Januar - februar 2019

Om tabellene. Januar - februar 2019 Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Om tabellene. Januar - mars 2019

Om tabellene. Januar - mars 2019 Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Om tabellene. Januar - mars 2018

Om tabellene. Januar - mars 2018 Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Om tabellene. Periode:

Om tabellene. Periode: Om tabellene "Om statistikken - Mottakere av arbeidsavklaringspenger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP)". Fylke. Antall

Detaljer

Mottakere av arbeidsavklaringspenger. Fylke og alder. Tidsserie måned

Mottakere av arbeidsavklaringspenger. Fylke og alder. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Mottakere av arbeidsavklaringspenger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP)". Fylke. Antall

Detaljer

Om tabellene. Periode:

Om tabellene. Periode: Om tabellene "Om statistikken - Mottakere av arbeidsavklaringspenger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP)". Fylke. Antall

Detaljer

Mottakere av arbeidsavklaringspenger. Fylke og alder. Tidsserie måned

Mottakere av arbeidsavklaringspenger. Fylke og alder. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Mottakere av arbeidsavklaringspenger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP)". Fylke. Antall

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. mars 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 31. mars 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. mars 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 24.4.28. // NOTAT Økning i antall mottakere av uføreytelser

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. desember 2007 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 31. desember 2007 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. desember 27 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 7.2.28. // NOTAT Merknad: NAV har foretatt en omlegging

Detaljer

Økende antall, avtakende vekst

Økende antall, avtakende vekst Uføreytelser pr. 3 september 27 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no. Økende antall, avtakende

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. mars 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 31. mars 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. mars 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 16.6.29. // NOTAT Økning i antall mottakere av uføreytelser

Detaljer

Horten kommune. Energiforbruk per bruker i, barnehage, skole og institusjon i kommuner i Vestfold. Energiforbruk per bruker. kwh

Horten kommune. Energiforbruk per bruker i, barnehage, skole og institusjon i kommuner i Vestfold. Energiforbruk per bruker. kwh i,, skole og institusjon i kommuner i Vestfold Vestfold kommune, førskole, skole og institusjon 212 1778 1877 181 2457 252 2358 26532 24645 22588 Totalt 3767 2924 26747 3 25 2 15 1 5 212 Horten kommune,

Detaljer

Statistikknotat Nedsatt arbeidsevne, juni 2014

Statistikknotat Nedsatt arbeidsevne, juni 2014 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK // NOTAT Statistikknotat Nedsatt arbeidsevne, juni 2014 Skrevet av Helene Ytteborg, Helene.Ytteborg@nav.no, og Johannes Sørbø, Johannes.Sorbo@nav.no.

Detaljer

Fortsatt økning i tilgangen til uføreytelser, men veksten er avtakende

Fortsatt økning i tilgangen til uføreytelser, men veksten er avtakende Statistikk over uføreytelser første kvartal 27 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Heidi Vannevjen, heidi.vannevjen@nav.no.

Detaljer

Energiforbruk i kommunal bygningsmasse i Vestfold

Energiforbruk i kommunal bygningsmasse i Vestfold Vestfold Forbruk i, egne, per m 2 konsern 212 213 214 177 173 166 177 223 237 163 168 161 151 146 142 251 218 195 Samlet energiforbruk 919 928 91 3 Forbruk i, egne per, m 2 konsern 25 2 212 15 213 1 214

Detaljer

Statistikk uførepensjon per 31. desember 2010 Notatet er skrevet av

Statistikk uførepensjon per 31. desember 2010 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Statistikk uførepensjon per 31. desember 2010 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 15.4.2011. // NOTAT I dette notatet omtaler vi statistikk

Detaljer

Uføreytelser året 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser året 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser året 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 19.3.29. // NOTAT Flere uføre Økningen i antall uføremottakere fortsetter.

Detaljer

Utviklingen i uførepensjon, 30. juni 2011 Notatet er skrevet av

Utviklingen i uførepensjon, 30. juni 2011 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i uførepensjon, 30. juni 2011 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 16.9.2011. // NOTAT Formålet med uførepensjon er å sikre

Detaljer

Innsats innen psykisk helsearbeid i Vestfold

Innsats innen psykisk helsearbeid i Vestfold Innsats innen psykisk helsearbeid i Vestfold Dette dokumentet inneholder en oversikt over årsverksinnsatsen innen psykisk helsearbeid i kommunene i Vestfold. De to første tabellene og figurene illustrerer

Detaljer

Utviklingen i uførepensjon per 31. mars 2012 Notatet er skrevet av

Utviklingen i uførepensjon per 31. mars 2012 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i uførepensjon per 31. mars 2012 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 03.05.2012. // NOTAT Vi opplever nå vekst både i antall

Detaljer

Svar på spørsmål til skriftlig besvarelse fra representant Arild Grande nr. 999/2019

Svar på spørsmål til skriftlig besvarelse fra representant Arild Grande nr. 999/2019 Statsråden Stortingets president Ekspedisjonskontoret Stortinget 0026 OSLO Deres ref Vår ref 19/539-2 Dato 26. februar 2019 Svar på spørsmål til skriftlig besvarelse fra representant Arild Grande nr. 999/2019

Detaljer

Utviklingen i uføretrygd 1 per 30. juni 2016 Notatet er skrevet av Jostein Ellingsen,

Utviklingen i uføretrygd 1 per 30. juni 2016 Notatet er skrevet av Jostein Ellingsen, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i uføretrygd 1 per 3. juni 216 Notatet er skrevet av Jostein Ellingsen, jostein.ellingsen@nav.no, 25.8.216. // NOTAT Sammendrag Per 3.

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN // NOTAT Utviklingen i mottakere av arbeidsavklaringspenger og personer med nedsatt arbeidsevne per 31. desember 218 Notatet er skrevet av Eirik Grønlien

Detaljer

Kvalifiseringsprogrammet

Kvalifiseringsprogrammet Kvalifiseringsprogrammet Vestfold og Telemark, Skien 13. desember 2017 Elisabeth Munch-Ellingsen Arbeids og velferdsdirektoratet Endringer i regelverket Engangsretten Varighet av program og re-inntak Permisjonsreglene

Detaljer

Voksne i grunnskoleopplæring 2018/19

Voksne i grunnskoleopplæring 2018/19 Voksne i grunnskoleopplæring 2018/19 STATISTIKK SIST ENDRET: 13.12.2018 Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2018 er tilgjengelige på gsi.udir.no fra og med 13. desember 2018.

Detaljer

Utviklingen i uføretrygd 1 per 31. mars 2016 Notatet er skrevet av Jostein Ellingsen,

Utviklingen i uføretrygd 1 per 31. mars 2016 Notatet er skrevet av Jostein Ellingsen, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN // NOTAT Utviklingen i uføretrygd 1 per 31. mars 216 Notatet er skrevet av Jostein Ellingsen, jostein.ellingsen@nav.no, 12.5.216. Sammendrag Per 31.

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. september 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga,

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. september 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 30. september 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.11.2013. // NOTAT Utviklingen

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN // NOTAT Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger. Desember 214 Skrevet av Åshild Male Kalstø, Ashild.Male.Kalsto@nav.no

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. juni 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Ole Christian Lien,

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. juni 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Ole Christian Lien, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 30. juni 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Ole Christian Lien, 14.08.2013. // NOTAT Utviklingen

Detaljer

Utviklingen i uførediagnoser per 31. desember 2010 Notatet er skrevet av

Utviklingen i uførediagnoser per 31. desember 2010 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i uførediagnoser per 31. desember 2010 Notatet er skrevet av Marianne.Lindbøl@nav.no, 20.03.2012. // NOTAT Fra 2001-2010 har antall

Detaljer

Fortsatt økning i tilgangen til uføreytelser

Fortsatt økning i tilgangen til uføreytelser Uføreytelser året 26 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Heidi Vannevjen, heidi.vannevjen@nav.no. Fortsatt økning i tilgangen

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN jan.11 apr.11 jul.11 okt.11 jan.12 apr.12 jul.12 okt.12 jan.13 apr.13 jul.13 okt.13 jan.1 apr.1 jul.1 okt.1 jan.15 apr.15 jul.15 okt.15 jan.16 apr.16 jul.16 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. februar 2015

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. februar 2015 Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per. februar Sammendrag OTs målgruppe er mindre enn i februar ungdommer er tilmeldt OT per februar. Det er litt færre enn i februar,

Detaljer

Presentasjon av NAV Verdiskapning Vestfold Tønsberg 29. mars Steinar Hansen NAV Vestfold

Presentasjon av NAV Verdiskapning Vestfold Tønsberg 29. mars Steinar Hansen NAV Vestfold Presentasjon av NAV Verdiskapning Vestfold Tønsberg 29. mars 2017 Steinar Hansen NAV Vestfold Agenda: Organisering, hvem er vi? NAVs formål «For å forstå fremtiden, må man kjenne historien» Strukturer

Detaljer

Om tabellene. Mars 2017

Om tabellene. Mars 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Oktober 2017

Om tabellene. Oktober 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Januar 2017

Om tabellene. Januar 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. Mai 2017

Om tabellene. Mai 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. September 2017

Om tabellene. September 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. November 2017

Om tabellene. November 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. Juli 2017

Om tabellene. Juli 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. August 2017

Om tabellene. August 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 1. februar 2012

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 1. februar 2012 Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 1. februar 2012 Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 1. februar 2012 viser at 20 090 ungdommer var i oppfølgingstjenestens

Detaljer

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2012 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 14. desember 2012. Alle tall og beregninger

Detaljer

Spørsmål til skriftlig besvarelse 1354/ 2017, utviklingen i sysselsettingen og mottak av ulike stønader fra 2013

Spørsmål til skriftlig besvarelse 1354/ 2017, utviklingen i sysselsettingen og mottak av ulike stønader fra 2013 Statsråden Stortingets president Ekspedisjonskontoret Stortinget 0026 Oslo Deres ref Vår ref 17/2257 Dato 29. juni 2017 Spørsmål til skriftlig besvarelse 1354/ 2017, utviklingen i sysselsettingen og mottak

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN jan.11 apr.11 jul.11 okt.11 jan.12 apr.12 jul.12 okt.12 jan.13 apr.13 jul.13 okt.13 jan.14 apr.14 jul.14 okt.14 jan.1 apr.1 jul.1 okt.1 jan.1 apr.1 jul.1 okt.1 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN

Detaljer

Om tabellene. Juni 2014

Om tabellene. Juni 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

Om tabellene. Juli 2014

Om tabellene. Juli 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. Oktober 2016

Om tabellene. Oktober 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. September 2016

Om tabellene. September 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Mars 2014

Om tabellene. Mars 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet januar 2010

Hovedtall om arbeidsmarkedet januar 2010 Arbeids- og velferdsdirektoratet Hovedtall om arbeidsmarkedet januar 2010 Tabell 1: Helt arbeidsledige, delvis ledige og ordinære tiltaksdeltakere registrert ved NAV fordelt på kjønn ved utgangen av januar

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn Hovedtall om arbeidsmarkedet.. januar 2015 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 4 113 3,3-101 -2 Delvis ledige 1 439 1,2 26 2 Arbeidssøkere på tiltak 646 0,5-256 -28 Kvinner

Detaljer

Tabell 1.1 Personer med nedsatt arbeidsevne, absolutte tall ved utgangen av måneden 2011

Tabell 1.1 Personer med nedsatt arbeidsevne, absolutte tall ved utgangen av måneden 2011 Tabell 1.1 Personer med nedsatt arbeidsevne, absolutte tall ved utgangen av måneden I arbeidsrettede tiltak 58 643 60 466 62 052 61 228 61 703 57 622 48 045 53 062 56 429 57 694 Ikke i arbeidsrettede tiltak

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. mars 2016 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg i samarbeid med Ole Christian Lien og Atle Fremming

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. mars 2016 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg i samarbeid med Ole Christian Lien og Atle Fremming ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 31. mars 2016 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg i samarbeid med Ole Christian Lien og Atle Fremming Bjørnstad //

Detaljer

Selvmord etter kjønn og årstall. Utvalgte år Antall. Selvmord etter kjønn og årstall Antall

Selvmord etter kjønn og årstall. Utvalgte år Antall. Selvmord etter kjønn og årstall Antall 1969 Selvmord etter kjønn og årstall. Utvalgte år -. Antall Hvert 5. år er valgt ut for å vise tallene over en lengre periode I var det totalt 593 selvmord, som inkluderte 403 selvmord blant menn og 190

Detaljer

Om tabellene. Desember 2013

Om tabellene. Desember 2013 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. August 2016

Om tabellene. August 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Juli 2015

Om tabellene. Juli 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. juni 2012.

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. juni 2012. Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. juni 2012. Sammendrag 21 489 ungdommer i OTs målgruppe. Dette er ungdom mellom 16 og 21 år som ikke er i opplæring eller

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 27.06.05 01.07.05 08.08.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold

Detaljer

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Besøk. Regional. Basis Bosted

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Besøk. Regional. Basis Bosted Ugunstig struktur Høy attraktivitet Regional Besøk Basis Bosted Gunstig struktur Lav attraktivitet 2009-2014 12 000 10 000 Offentlig Privat 8 000 6 000 7 175 7 001 7 102 6 800 6 773 6 888 7 381 7

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Arbeidsmarkedet nå februar 2008 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Basis. Besøk

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Basis. Besøk Ugunstig struktur Høy attraktivitet BostedRegional Basis Besøk Gunstig struktur Lav attraktivitet 2009-2014 2 500 Offentlig Privat 2 000 1 500 1 000 1 507 1 472 1 397 1 401 1 359 1 339 1 287 1 329

Detaljer

Om tabellene. Mars 2018

Om tabellene. Mars 2018 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2015 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 11. desember 2015. Alle tall og beregninger

Detaljer

Brukeres overganger fra og til arbeid i 2016 Skrevet av Tor Erik Nyberg,

Brukeres overganger fra og til arbeid i 2016 Skrevet av Tor Erik Nyberg, NAV VESTFOLD // AVDELING FAG OG SAMFUNN // NOTAT Brukeres overganger fra og til arbeid i 16 Skrevet av Tor Erik Nyberg, tor.erik.nyberg@nav.no, 13.3.17. Sammendrag Hvert år registrerer et stort antall

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 3 808 3,0 262 7 Delvis ledige 1 659 1,3 110 7 Arbeidssøkere på tiltak 750 0,6-6 -1 Kvinner av Helt ledige 1 674 2,8 129 8 Delvis ledige

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 3 679 3,0 95 3 Delvis ledige 1 491 1,2 7 0 Arbeidssøkere på tiltak 600 0,5-350 -37 Kvinner av Helt ledige 1 638 2,8-6 0 Delvis ledige

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 3 821 3,1 375 11 Delvis ledige 1 751 1,4 148 9 Arbeidssøkere på tiltak 848 0,7 88 12 Kvinner av Helt ledige 1 560 2,6 145 10 Delvis

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 3 628 3,0 26 1 Delvis ledige 1 486 1,2-18 -1 Arbeidssøkere på tiltak 626 0,5-370 -37 Kvinner av Helt ledige 1 595 2,7-25 -2 Delvis

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 3 446 2,8-182 -5 Delvis ledige 1 603 1,3 117 8 Arbeidssøkere på tiltak 760 0,6 134 21 Kvinner av Helt ledige 1 415 2,4-180 -11 Delvis

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 3 451 2,8-428 -11 Delvis ledige 1 547 1,2-133 -8 Arbeidssøkere på tiltak 649 0,5 46 8 Kvinner av Helt ledige 1 491 2,5-252 -14 Delvis

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Utviklingen i sykefraværet, 1. kvartal 2008 Skrevet av Jon Petter Nossen, 24. juni 2008.

Utviklingen i sykefraværet, 1. kvartal 2008 Skrevet av Jon Petter Nossen, 24. juni 2008. ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Utviklingen i sykefraværet, 1. kvartal 2008 Skrevet av Jon Petter Nossen, 24. juni 2008. // NOTAT Svak økning i det legemeldte sykefraværet 1,2

Detaljer

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten per 15.juni 2011 Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 15. juni 2011 viser at 20 343 ungdommer var i oppfølgingstjenestens målgruppe

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 4 433 3,5 313 8 Delvis ledige 1 719 1,4 126 8 Arbeidssøkere på tiltak 842 0,7 136 19 Kvinner av Helt ledige 1 727 2,9 131 8 Delvis

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 3 676 2,9-66 -2 Delvis ledige 1 816 1,5 144 9 Arbeidssøkere på tiltak 922 0,7 91 11 Kvinner av Helt ledige 1 487 2,5-71 -5 Delvis

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 3 420 2,7-401 -10 Delvis ledige 1 637 1,3-114 -7 Arbeidssøkere på tiltak 926 0,7 78 9 Kvinner av Helt ledige 1 478 2,5-82 -5 Delvis

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt Helt ledige 74 620 2,8 2 882 4 Delvis ledige 19 671 0,7 437 2 Arbeidssøkere på tiltak 9 915 0,4 154 2 Kvinner Helt ledige 34 961 2,8 819 2 Delvis

Detaljer