EMNEREGISTER (Bokmål)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EMNEREGISTER (Bokmål)"

Transkript

1 ESI (sist oppdatert) GUDSTJENESTE FOR DEN NORSKE KIRKE 2011 EMNEREGISTER (Bokmål) Agnus Dei (Se Du Guds Lam) Alminnelige bestemmelser (for hovedgudstjeneste): Side 2.3 (Innføring); (Bestemmelsene) Alminnelige bestemmelser (for dåp): Side (Bestemmelsene) Alter (Se også Kirkerom): Side 2.5 (Inngangsord); 2.16 (Forberedelse av måltidet); 5.7 (Punkt 32); 5.9 (Bruk av lys); (Bønneretning / Kirkebygg); (Kirkerommets inventar); (Utforming av gudstjenesten i ulike kirkerom) Barn og unge: Side 2.50 (Forbønnsmodell 2); og (Nattverdordning for særlige anledninger); (Hovedgudstjenester med særlig fokus på trosopplæring); 6.8 (Gudstjeneste og overlevering av troen); (Barn og unge i gudstjenesten); 7.41 (Musikk); (Preken) Bevegelser (Stå, sitte, gå ): Side 5.5 (punkt 21); 7.14 (Universell utforming); 7.29 (Menighetens deltakelse); (Kroppsspråk); (Bønn i fire himmelretninger og Bønnevandring) Bibelsk salme: Side 2.9 (Ledd i liturgien); 8.21(Veiledning) Biskopen: Side 5.3 (Punkt 2); 5.4 (Punkt 6 og 9): 5.6 (Punkt 24 0g 26); 5.8 (Punkt 41); 5.10 (Punkt 55); 5.11 (Punkt 62); 5.13 (Punkt 68 og 69); 5.14 (Punkt 70); 5.17 (Punkt 5); 5.19 (Punkt 19); 7.25 (Leke gudstjenesteledere) Brød (Se Nattverdelementer) Brødsbrytelse: Side 2.19 (Ledd i liturgien); 7.36 (Plassering i rommet); 8.40 og 8.47 (Veiledning) Bønneretning (Se også Kirkerom): (Mot øst mot folket); 7.31 (Plasseringer i rommet) Bønnerop (Kyrie): Side 2.7 og (Ledd i liturgien); og 8.18 (Veiledning) Bønnevandring (se også Forbønn): (Beskrivelse); (Veiledning) Credo (Se Trosbekjennelse) Dagens bønn: Side 2.9 (Ledd i liturgien); 7.33 (Plassering i rommet); 8.10 (Veiledning); 8.12 (Variant C samlingsdel med Dagens bønn, Veiledning) 1

2 Dekke / Dekke av alterbordet (Se også Frembæring): Side og 2.16 (Dekke alterbordet); 2.21, og 8.51 (Dekke av alterbordet) Diakon (Se også diakoni): 5.5 (Punkt 15); 5.10 (Punkt 53); 7.25; 8.32 (Forbønnsleder) Diakoni (Se også Diakon og Universell utforming): Side 1.2 (Sammen for Guds ansikt, siste avsnitt); 2.23 (Avsluttende rubrikk); 2.33 (Samlingsbønn ved ulykker og katastrofer); (Diakonale forbønnsemner): 2.51 (Forbønn i fire himmelretninger); (Temagudstjeneste); (Lovsangen. Liturgi og diakoni hører sammen); 7.9 (Gudstjeneste for alle) (Diakonale motiv i flere av nattverdbønnene); 8.27 (Temadag: Diakoniens søndag) (Diakonale motiv i takkkebønner); 8.63 (Utsendelse); 8.64 (Etter gudstjenesten) Du Guds Lam (Agnus Dei): Side 2.19 (Ledd i liturgien); 2.64 (Litaniet); 8, (Veiledning) Døpefont (Se også Kirkerom): Side 3.8, 3.23 og 9.8 (Bønn ved døpefonten); 3.13 (Rubrikk nr. 2); 6.20 (Kirkerommets inventar); 6.21 (Døpefont); 7.32 (Inngangssalme dåpspåminnelse); 8.15 (Samlingsbønn nr. 6 dåpspåminnelse); 9.4 (Dåpshandlingen); Dåp (i hovedgudstjenesten): Side 2.8 (Dåpens plassering); (Ordningen) 5.13 (Punkt 66 - Lokal grunnordning vedtak om dåp); (Alminnelige bestemmelser om dåp); 6.21 (Døpefont); 7.51 (Korstegning); (Veiledning om dåp) Dåp (i egen gudstjeneste): (Ordningen); (Veiledning om dåp) Evangelium: Side 2.10 (Ledd i liturgien); 5.10 (Punkt 59); 7.14 (Reise seg, universell utforming); 8.22 (Veiledning) Evangelieprosesjon (Se også Prosesjon): Side 2.10 (Rubrikk til Evangelium); 5.8 (Punkt 44); 8.26 (Veiledning) Fadervår: Side (Ledd i liturgien, alternativene); (Ledd i dåpsliturgien, alternativene); 5.9 (Punkt 59); 5.10 (Punkt 64); (Om Fadervår i nattverdliturgien); 9.10 (Om Fadervår i Dåpsliturgien) Fleksibilitet (Se også Kjernebegreper): Side 6.22 (Ulike kirkerom); 7.6 (Kjernebegrep); 8.24 (Preken) Forberedelse: Side 2.5 (Ledd i liturgien, Samling); 2.15 (Ledd i liturgien, Nattverd); (Punkt 12,13 og 14); 5.7 (Punkt 36); 5.14 (Punkt 71); (Ledd 1 Forberedelse, ; (Forberedelse av forbønnen); 8.41 (Ledd 19 Forberedelse av måltidet, Forbønn (Forbønnsdelen): Side (Ledd i liturgien); 7.34 (Plassering i rommet); og (Forbønnsdelen, Forbønner (Se også Forberedelse og Menighetssvar): Side (Temaområder); (Modeller); (Formulerte forbønner); (Forbønn, 2

3 Dåpsgudstjeneste); 5.7 (Punkt 30); (Forbønnsleder); 7.48 (Stillhet) (Forbønner, Forsangere (se Kor) Fredshilsen (Pax): Side 2.18 og 2.83 (Ledd i liturgien); 7.35 (Plassering i rommet); (Utvidet fredshilsen, Veiledning) Frembæring (Brød og vin): (Rubrikk til ledd i liturgien); 6.20 (Alteret); 8.41 (Forberedelse av måltidet, Gudstjenesteforståelse: Side (Sammen for Guds ansikt); (Gudstjenesten: Hellig handling, hellig tid, hellig rom): 7.9 (Gudstjeneste for alle); (Barn og unge i gudstjenesten) Gudstjenesteperm (grunnpermen): Side (Innhold og bruk) Gudstjenestefeiring (Se Gudstjenesteforståelse) Gudstjenestefellesskap (Se også Gudstjenesteforståelse): Side (Sammen for Guds ansikt); (Det synlige og usynlige vi Mellom vi og jeg); 7.6 (Involvering); 7.15 (Vi gir og vi tar imot); 8.40 (Kommunion) Gloria (Se Lovsang) Glutenfritt brød: Side 5.7 (Punkt 33); (Veiledning) Halleluja (Se også Evangelieprosesjon): Side 2.10 (Evangelium, ledd i liturgien); 5.8 (Punkt 44); 8.22 (Evangelium, Hellig (Sanctus): Side 2.17 (Ledd i liturgien); 8.43 (Veiledning) Hilsen (Prefasjonsdialog): Side og 2.79 (Ledd i liturgien); (Veiledning) Hovedgudstjeneste: Side 2.3 (Innføring); (Strukturer og obligatoriske ledd); 5.3 (Punkt 2 og 3); (Punktene 12 50); (Veiledning) Høytidsdag: Side 2.6 (Samlingsbønn, rubrikk); 2.9 (Dagens bønn, rubrikk); 2.11 (Preken, rubrikk); 5.12 (Punkt 65); 8.19 (Lovsang, ; 8.23 (Preken, punkt d. Høytidsvers, Inngangsord: Side 2.6 (Ledd i liturgien); 3.13 (Dåp i egen gudstjeneste); 7.33 (Plassering i rommet); og (Inngangsord, ; 9.5 (Inngangsord Dåp, Inngangssalme (Se også Prosesjoner): Side 2.5 (Ledd i liturgien); 7.50 (Stå); (Veiledning); 9.5 (Inngangssalme Dåp, 3

4 Innstiftelsesordene (Verba): Side 2.17 (Nattverdliturgien); (Nattverdbønnene); (Veiledning) Instrumentalmusikk / Instrumenter (Se også Kirkemusikk, Kirkemusiker): Side 6.20 (Kirkerommets inventar); 7.24 (Kirkemusiker); 7.39 (Delaktighet og kommunikasjon); 7.44 (Instrumentalmusikk og instrumenter Instrumenter) Involvering (Se også Kjernebegreper): 6.7 (Når evangeliet slår rot); 7.6 (Involvering); 7.13 (Personer med nedsatt funkjsonsevne som medliturger); 7.17 (Barn og unge i gudstjenestens vi); (Hvem gjør hva i gudstjenesten?); 9.12 (Dåp, Involvering og deltakelse) Kantor (Se Kirkemusiker) Kateket: Side 5.5 (Punkt 15); 5.10 (Punkt 53); 7.25 (Kateket og diakon) Kirke (Luthersk, økumenisk, verdensvid): Side 6.4 (Det synlige og det usynlige vi); (Gudstjenestelivet mellom tradisjon og fornyelse; Luthersk gudstjenesteforståelse) Kirkebygg (Se også Bønneretning og Kirkerom): (Fra tempel og synagoge til kirke); (To hovedformer for kirkebygg); 7.12 (Kirkebygg og kirkerom, universell utforming) Kirkekaffe: Side 8.64 Kirkemusiker (Se også Kirkemusikk, Liturgisk musikk, Instrumentalmusikk, Salme): Side 5.4 (Punkt 11); 5.5 (Punkt 14); 5.10 (Punkt 52 og 53); 5.14 (Punkt 73); 7.5 (Gudstjenesteutvalg); (Kirkemusiker); 7.31 (Plassering i rommet); (Kantor og kirkemusiker) Kirkemusikk (Se også Kirkemusiker og Liturgisk musikk): Side (Sang og andre musikkformer) Kirkerom (Se også Bønneretning, Kirkebygg og Universell utforming): Side 5.5 (Punkt 19); 5.9 (Punkt 49); (Hellig rom, Kirkerommets inventar); (Kirkerom, Universell utforming); 7.20 (Trosopplæring); (Plasseringer og vendinger i rommet); (Kunstneriske uttrykk); (Utdelingssteder, veiledning Nattverd) Kirkeåret (Se også Liturgiske farger): Side (Kirkeårsprefasjoner); (Hovedgudstjenester på særskilte dager i Kirkerådet, rubrikker); 5.21 (Hovedperioder i kirkeåret); (Hellig tid); 8.27 (Tekstboken, Kjernebegreper (Se også Stedegengjøring, Involvering, Fleksibilitet): 6.7 (Når evangeliet slår rot) (Metodiske kjernebegreper) Kollekt (Se Dagens bønn) Konfirmasjonstidens gudstjenester: Side (Veiledning) 4

5 Kor (og forsangere): Side 2.5 (Inngangssalme, rubrikk); 2.19 (Utdeling, rubrikk); 3.3 (Dåp i hovedgudstjenesten, innledende rubrikk); (Kor og forsangere); 7.49 (Under nattverdmåltidet); 8.22 (Evangelium); 8.24 (Etter prekenen); 8.49 (Sang og musikk under utdelingen, ; Korstegning: Side 2.22 (Velsignelse, rubrikk); 7.51 (Korstegning); 3.9 og 3.24 (Dåpshandlingen); 9.9 (Dåpshandlingen, Kroppspråk (Se også Bevegelser og Stillhet): Side Kultur (Se også Kunst): Side 5.21 (Liturgiske farger, punkt 1); (Når evangeliet slår rot / Gudstjenesten som kulturbærer); 7.5 (Stedegengjøring lokal kunst og kultur); 7.21 (Målformer og språk); 7.39 (Kirkemusiker) Kunst: Side 2.54 (Stasjon i Bønnevandring); (Kunstneriske uttrykk) Kunngjøringer: Side 2.13 (Ledd i liturgien, rubrikk); 7.34 (Plasseringer); 8.6 (Informasjon om dagens gudstjeneste); (Veiledning) Kyrie (Se Bønnerop) Leke gudstjenesteledere: Side Lesepult (se også Kirkerom): Side 5.6 (Punkt 22); 6.22 (Lesepult og prekestol); (Utforming av gudstjenesten i ulike kirkerom); (Plasseringer og vendinger) Lesninger (Se også Tekstbok): Side (Liturgiske ledd); 3.17 (Liturgisk ledd, Dåp i egen gudstjeneste); 5.5 (Punkt 21); 5.10 (Punkt 59); (Ordet, Plasseringer); (Veiledning) Litani: Side (Kyrielitani); (Fredslitaniet, Litaniet); 7.33 (Ledd 6, plasseringer og vendinger); 8.9 og 8.18 (Kyrielitani, ; 8.38 (Fredslitaniet, Litaniet, Liturg: Side 2.3 (Innføring); (Punkt 9, 13, 18, 22, 31, 32, 37, 41); 5.14 (Punkt 71); 7.5 (Den enkelte gudstjeneste, ; (Hvem gjør hva? Liturgen, ; (Plasseringer og vendinger) Liturgien i dag (permen): Side 1.3 Liturgisk musikk: Side 5.12 (Punkt 64); (Veiledning) Liturgiske farger: Side (Retningslinjer); (Treenighetstiden, liturgiske farger på spesielle dager); 6.14 (Veiledning) Lokal grunnordning: Side 5.4 (Punkt 8); (Punktene 51 67); (Veiledning) 5

6 Lovsang (Gloria og annen lovsang. Se også Halleluja og Hellig/Sanctus): Side 2.8 og (Ledd i liturgien); (Lovsangen livets innerste mening); 7.33 (Gloria, plassering); 8.9 og 8.19 (Gloria, ; 8.49 (Under utdeling) 8.57 (Kirkeårsprefasjoner, Lys: Side 2.5 (Forberedelse, rubrikk); 2.50 og 8.35 (Forbønnsmodell, lystenning); 2.99 (Adventstiden, rubrikk); (Allehelgensdag, rubrikk); 3.10 og 3.25 (Dåpslys, ledd i liturgien); 5.9 (Punkt, 46,47,48, 49) og (Påskelys, Dåpslys); (Forberedelse, ; 9.10 (Livet i dåpen - Dåpslys, Løftesord (Etter Syndsbekjennelse): Side 2.7 og 2.14 (Syndsbekjennelse, rubrikk); 2.38 (Løftesord, eksempler); 8.18 (Veiledning) Medliturg: Side 2.3 (Innføring); 5.4 (Punkt 10); 5.7 (Punkt 30, 36, 37); 5.14 (Punkt 72); 7.6 (Involvering); (Personer med nedsatt funksjonevne som medliturger); (Hvem gjør hva? Medliturgoppgaver); (Plasseringer og vendinger) 8.32 (Samarbeid om forbønnen); 9.12 (Dåp. Involvering og deltakelse, Medvirkning (Se Menighet og Medliturg) Menighet (Se også Kirke): Side 1.1 (Innledning); (Særlig avsnittene Hver søndag en påskedag, Liv fra kilder utenfor oss selv, Det synlige og det usynlige vi, Lyset fra den andre siden, Mellom jeg og vi, Gudstjeneste og overlevering av troen); (En gudstjeneste for alle); (Mange lemmer én kropp); 7.28 (Menigheten) Menighetsmøte: Side 5.4 (Punkt 6); 5.10 (Punkt 53 og 55); 5.13 (Punkt 69); (Lokal grunnordning); 7.21 (Målformer og Språk); (Liturgisk musikk) Menighetsråd: Side (Punktene 2, 6, 8, 16, 21, 26, 34, 47, 51, 52, 55, 58, 60, 64, 65 og 68); (Hovedgudstjeneste, Lokal grunnordning): (Leke gudstjenesteledere); (Liturgisk musikk); (Valg av brød og vin); (Utdelingsform ved nattverd) Menighetssvar (Se også Forbønn): Side 2.65 (Menighetssvar); 8.34 (Menighetssvar, Minnes de døde: Side 2.15 (Ledd i liturgien); (Veiledning) Misjon: Side 2.46 (Forbønnsemner); (Forbønnsmodell 4); 2.56 (Forbønn 2); (Hovedgudstjenesten som temagudstjeneste); 5.12 (Punkt 65); 7.5 (Misjonerende dimensjon); 8.27 (Temadager); 8.50 (Takkebønn); 8.63 (Utsendelse, Musikk: (Se Instrumentalmusikk, Kirkemusikk og Kirkemusiker) Målform (Se Språk) Nattverd (Nattverddelen): Side (Ledd i liturgien); (Kirkeårsprefasjoner); (Nattverdbønn A E); (Nattverdordning for 6

7 særlige anledninger); (Bestemmelser, punktene 31 41); (Plasseringer og vendinger i rommet); (Veiledning) Nattverdbønn: Side (De liturgiske tekstene); og (Veiledning) Nattverdelementer (Brød, vin): Side 5.7 (Punkt 32, 33 og 34); 5.12 (Punkt 64); (Valg av brød og vin); (På verdig vis) Nattverdordning (Se Nattverd) Ordet (Ordets del): Side (Ledd i liturgien); (Plasseringer og vendinger i rommet) (Veiledning) Ordo (Se Struktur) Organist (Se Kirkemusiker) Plasseringer (i kirkerommet): Side (Utforming av gudstjenesten i ulike kirkerom); ,36 (Plasseringer og vendinger i gudstjenesterommet) Prefasjon: Side 2.17 (Ledd i liturgien); (Kirkeårsprefasjoner); (Innledende lovprisning til hver nattverdbønn); 8.43 og (Veiledning) Prefasjonsdialog (Se Hilsen) Pre- og postludium: side 2.5 og (Inngangssalme / Preludium, ledd i liturgien); 2.23 og 3.29 (Postludium, ledd i liturgien); 7.44 (Instrumentalmusikk); 8.83 (Postludium, Preken: Side og 3.20 (Ledd i liturgien); 5.6 (Punkt 29); 5.10 (Punkt 59); 7.24 (Prestens oppgaver); 7.34 (Plassering i rommet); (Veiledning); 9.6 (Dåp i egen gudstjeneste / Preken, Prekentekst (Se Preken) Prekestol (se også Lesepult og Preken): Side 6.22 (Lesepult og prekestol); Prosesjon: Side 2.5 (Inngangssalme, ledd i liturgien); 2.10 (Evangelieprosesjon, ledd i liturgien); 2.23 (Utgangsprosesjon, ledd i liturgien); 3.13 (Dåp i egen gudstjeneste, innledende rubrikk); 5.8 (Punkt 43, 44 og 45); 7.18 (Søndagsskoleprosesjon); 7.32 (Plassering i rommet); 7.50 (Å gå, ; 8.7 (Prosesjon, 8.15 (Samlingsbønn 6, ; (Utgangsprosesjon, Sakrament (Se også Dåp og Nattverd): Side 5.14 (Punkt 70); 6.3 (Liv fra kilder utenfor oss selv); 7.24 (Prestens oppgaver); 8.39 og 9.3 (Veiledning) Salme (salmebok / salmesang): Side 5.5 (Punkt 20 og 21); 5.13 (Punkt 69); 6.5 (Lovsangen, livets innerste mening); (Luthersk gudstjenesteforståelse); 6.8 (Gudstjenesten som kulturbærer); (Særlig avsnittet Salmesang, 7.42); 8.6 (Inngangssalme); 8.21 (Bibelsk salme); 8.22 (Halleluja / Salme før preken); 8.25 (Trosbekjennelsessalme);

8 (Salmen etter Preken og Trosbekjennelse); 8.35 (Salme som menighetssvar, Forbønnsmodell 3); (Sang og musikk under utdelingen); 8.62 (Utgangssalme); (Dåp, Involvering og deltakelse) Samling (Samlingsdelen): Side (Ledd i liturgien); (Plasseringer og vendinger i rommet); (Veiledning) Samlingsbønn: Side 2.6 (Ledd i liturgien); (Samlingsbønner, tekster); 3.14 (Samlingsbønn i dåpsgudstjeneste); (Punkt 59, 62 og 64); 8.8 og (Samlingsbønnene, Veiledning); (Veiledning, dåp) Samiske språk og kvensk (se også språk): Side 2.4 (Innføring); (Sentrale liturgiske tekster); (Målformer og språk) Sanctus (se Hellig) Sang (se Musikk) Sendelse (Sendelsesdelen): Side (Ledd i liturgien); 7.36 (Plasseringer og vendinger i rommet); (Veiledning) Sitte / stå (Se Bevegelser og Kroppsspråk) Skaperverk: Side 2.29 og 8.14 (Samlingsbønn 2) 2.32 og 8.15 (Samlingsbønn 9); og 8.17 (Syndsbekjennelse 5 og 7); (Vern om Skaperverket, Forbønnsemne); 2.57 (Forbønn 3, første avsnitt); 2.59 (Forbønn 4, første avsnitt); 8.27 (Skaperverkets dag) Skriftemål: 2.53 og 8.37 (Stasjon, bønnevandring); 5.6 (Punkt 26); (Forberedelse); 8.18 (Løftesord) Språk (Se også samiske språk og kvensk): Side 2.4 (Innføring); 5.11 (Punkt 61); 5.13 (Punkt 69); 7.6 (Stedegengjøring); (Bruk av ulike målformer og språk); 8.33 (Språk, til refleksjon i forbønn) Stedegengjøring (Se også Kjernebegreper): Side 6.7 (Når evangeliet slår rot); 7.6 (Kjernebegrep); 8.22 (Preken) Stillhet (Se også Kroppsspråk): Side 2.5 og (Forberedelse, rubrikk og ; 2.7 og 2.14 (Syndsbekjennelse, rubrikk); 2.9 (Bibelsks salme / salme, rubrikk); 2.10 (Etter prekenen, rubrikk); (Stillhet i gudstjenesten, Struktur: Side 1.1 (Siste avsnitt); (Eksempel på strukturer); 5.6 (Punkt 24); 6.6 (Gudstjenestelivet mellom tradisjon og fornyelse); (Å leve i kirkeåret); 7.7 (Gjenkjennelse); (Varianter av Samlingsdelens struktur); (Grunnstruktur, Dåp) Syndsbekjennelse: 2.7 og 2.14 (Ledd i liturgien); (Syndsbekjennelse, tekster); 5.6 (Punkt 26); 5.10 (Punkt 59); 5.11 (Punkt 62 og 64); 7.33 og 7.34 (Plasseringer i rommet); 8

9 7.48 (Stillhet); 7.50 (Bøye seg eller knele); (Syndsbekjennelsens plassering, ; (Syndsbekjennelsene, Søndag (Se også Kirkeåret og Liturgiske farger): Side 6.3 (Hver søndag en påskedag); 6.4 (Det synlige og usynlige vi); 6.9 (Kirkeårets utgangspunkt) Søndagsskole: Side 7.19 (Under gudstjenesten, Takkebønn (Nattverd): Side (Ledd i liturgien); (Veiledning) Takkoffer: Side (Ledd i liturgien); 5.12 (Punkt 64); (Alteret, takkofferbord); 8.31 og 8.41 (Veiledning); 8.57 (Bønn for takkofferet) Tekstboken (Se også Ordet): Side 5.6 (Punkt 29); 5.8 (Prosesjon); (Ordets del, lesningene, ; 8.27 (Tekstboken, omtale) Temagudstjeneste: Side 2.81 og (Nattverdordning for særlige anledninger, rubrikk og ; (Hovedgudstjenesten som temagudstjeneste); 8.7 (Inngangsord, ; 8.23 (Preken, bokstav d), ; 8.50 (takkebønn) Tilsigelsesord (Nattverd): Side 2.20 (Ledd i liturgien); 5.7 (Punkt 37); 7.36 (Plasseringer og vendinger i rommet); 9.50 (Veiledning) Tjeneste (Se Diakoni) Tradisjon og fornyelse: Side 6.6 (Gudstjenestelivet mellom tradisjon og fornyelse); (Luthersk gudstjenesteforståelse); (Musikkformer, bredde og kvalitet) Trosopplæring (Se også Barn og unge): Side (Hovedgudstjenester med fokus på trosopplæring); 5.12 (Punkt 65); 5.17 (Barnedåp, punkt 1); 6.8 (Gudstjeneste og overlevering av troen); 7.20 (Trosopplæring, Trosbekjennelse (Credo): Side 2.11 og 2.12 (Ledd i liturgien); og (Ledd i liturgien, Dåp); 5.5 (Punkt 21); 5.10 (Punkt 59); 5.11 (Punkt 64); 7.34 (Plasseringer og vendinger i rommet); 7.43 (Liturgisk musikk); 8.25 (Veiledning); 9.8 (Forsakelsen og troen, Veiledning Dåp) Unge (Se Barn og unge) Universell utforming: Side 5.4 (Punkt 12); (Gudstjeneste for alle); (Universell utforming); Utdelingsform (Nattverd): Side 5.7 (Punkt 35); (Veiledning) Utdelingsord (Nattverd): Side 2.19 og 2.82 (Ledd i liturgien); 8.60 (Veiledning) Utsendelse: Side 2.22 og 2.84 (Varianter av utsendelsesord); 7.36 (Plasseringer og vendinger) 8.63 og 8.66 (Veiledning) 9

10 Velsignelse: Side 1.2 (Øverst på siden. Guds ansikt lyser over oss); 2.20 (Velsignelse av dem som ikke mottar nattverd); 2.22 (Ledd i liturgien); 2.83 (Flere velsignelsesord); 5.5. (Punkt 21); 5.8 (Punkt 40 og 42); 7.36 (Plasseringer og vendinger); 7.51 (Korstegning); 8.13 (Den apostoliske velsignelsen); 8,62 63 (Velsignelse, ; (Velsignelsesord, Verba (se Innstiftelsesordene) Vitnesbyrd: Side 2.40 (Modell Kyrielitani); 5.11 (Punkt 64); 8.24 (Preken, Vin ( Se nattverdelementer) 10

Vedtak om lokal grunnordning

Vedtak om lokal grunnordning Vedtak om lokal grunnordning HEDALEN sokn Ordning for hovedgudstjeneste lokal grunnordning Vedtatt Hedalen menighetsråd 24_/05_/_2012. A Hovedgudstjeneste Ut fra struktureksemplene (gudstjenestepermen,

Detaljer

Velfjord og Tosen menighetsråd - vedtak om lokal grunnordning

Velfjord og Tosen menighetsråd - vedtak om lokal grunnordning Velfjord og Tosen menighetsråd - vedtak om lokal grunnordning Velfjord og Tosen sokn Ordning for hovedgudstjeneste lokal grunnordning Vedtatt i Velfjord og Tosen_ menighetsråd 02.09 2015 A Hovedgudstjeneste

Detaljer

modell for vedtak om lokal grunnordning

modell for vedtak om lokal grunnordning modell for vedtak om lokal grunnordning elektronisk versjon: www.gudstjeneste.no Se forklaringen til de enkelte elementene i avsnittene A K nedenfor i kapitlet «Hvilke avgjørelser skal menighetsrådet ta?»,

Detaljer

Utkast til lokal grunnordning for gudstjenester i Hakadal menighet

Utkast til lokal grunnordning for gudstjenester i Hakadal menighet Utkast til lokal grunnordning for gudstjenester i Hakadal menighet Hakadal menighet opprettet et gudstjenesteutvalg 14. november 2011 for å arbeide frem et forslag til ny lokal grunnordning for gudstjenester

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet I. Samling 1 Forberedelse Der det er praktisk mulig ønsker vi at: Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte

Detaljer

Gudstjeneste uten dåp. Gudstjenester på med eller uten nattverd. med nattverd (Kneling rundt. alterringen) «Forenklet gudstjeneste. Høymesse nattverd»

Gudstjeneste uten dåp. Gudstjenester på med eller uten nattverd. med nattverd (Kneling rundt. alterringen) «Forenklet gudstjeneste. Høymesse nattverd» A Hovedgudstjeneste Menighetsrådet foreslår i alt fire ordninger: Gudstjeneste med dåp og Temagudstjeneste med med eller uten med (Kneling rundt eller uten dåp og med 1 eller uten (Inkl. gudstjenester

Detaljer

Lokal grunnordning for Riska sokn

Lokal grunnordning for Riska sokn (forslag til) Lokal grunnordning for Riska sokn Ordning for hovedgudstjeneste Vedtatt iriska menighetsråd / / for perioden 1. søndag i advent 2012 til 1. søndag i advent 2014. 1 A Hovedgudstjeneste Menighetsrådet

Detaljer

Vedtak om lokal grunnordning i Østenstad menighet

Vedtak om lokal grunnordning i Østenstad menighet Vedtak om lokal grunnordning i Østenstad menighet Se forklaringen til de enkelte elementene i avsnittene A K nedenfor i kapitlet «Hvilke avgjørelser skal menighetsrådet ta?», side 27 35. Ordning for hovedgudstjeneste

Detaljer

Lokal grunnordning Borge menighet (Borge og Kjølstad kirker)

Lokal grunnordning Borge menighet (Borge og Kjølstad kirker) 1 Lokal grunnordning Borge menighet (Borge og Kjølstad kirker) Ordning for hovedgudstjeneste lokal grunnordning Vedtatt i Borge menighetsråd 6.juni 2012 A Hovedgudstjeneste Ut fra struktureksemplene (gudstjenestepermen,

Detaljer

Modell for vedtak om lokal grunnordning

Modell for vedtak om lokal grunnordning Modell for vedtak om lokal grunnordning Elektronisk versjon: www.gudstjeneste.no Se forklaringen til de enkelte elementene i avsnittene A K nedenfor i kapitlet «Hvilke avgjørelser skal menighetsrådet ta?»,

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste

Ordning for hovedgudstjeneste Ordning for hovedgudstjeneste Lokal grunnordning for Klæbu menighet Vedtatt i Klæbu menighetsråd 18.09.2012. A Ordning for hovedgudstjeneste lokal grunnordning for Klæbu menighet. Vedtatt i Klæbu menighetsråd

Detaljer

Modell for vedtak om lokal grunnordning

Modell for vedtak om lokal grunnordning Modell for vedtak om lokal grunnordning Elektronisk versjon: www.gudstjeneste.no Gudstjenesteutvalgets forslag er her skrevet i BLÅTT. Se forklaringen til de enkelte elementene i avsnittene A K nedenfor

Detaljer

Vedtak om lokal grunnordning

Vedtak om lokal grunnordning Vedtak om lokal grunnordning Austmarka sokn Ordning for hovedgudstjeneste lokal grunnordning Vedtatt i Austmarka menighetsråd _30_/_5_/_2012_ A Hovedgudstjeneste Ut fra struktureksemplene (gudstjenestepermen,

Detaljer

Vedtak om lokal grunnordning

Vedtak om lokal grunnordning Vedtak om lokal grunnordning Ordning for hovedgudstjeneste lokal grunnordning Vedtatt av Østenstad menighetsråd dato 05/09/12 Tidsrom vedtaket gjelder for: Vedtaket gjelder for 2 år fra 1.s.i advent 2012

Detaljer

Saker til menighetsmøte i Fjell menighet 23. september 2012

Saker til menighetsmøte i Fjell menighet 23. september 2012 Saker til menighetsmøte i Fjell menighet 23. september 2012 Menighetsrådet inviterer menighetsmøtet til å uttale seg om tre saker, nemlig forordnede gudstjenester i Fjell, soknegrensene mot Strømsø og

Detaljer

Søknad 2: Ny ordning for hovedgudstjeneste

Søknad 2: Ny ordning for hovedgudstjeneste Eventuelt: Søknad 2: Ny ordning for hovedgudstjeneste Vedtatt av menighetsråd dato / / Tidsrom søknaden gjelder for: Søknaden gjelder for 4 år fra 1.s.i advent 2016 Hovedgudstjeneste nr 2_, navn: _Familiegudstjenesten

Detaljer

Ny Hovedgudstjeneste i Lambertseter menighet

Ny Hovedgudstjeneste i Lambertseter menighet Ny Hovedgudstjeneste i Lambertseter menighet (L = Liturg, ML = Medliturg, A= Alle) I SAMLING 1. Forberedelse Det bør være stille i kirkerommet ca. 10 min. før gudstjenesten begynner, med mulighet for stille

Detaljer

Vedtak om lokal grunnordning

Vedtak om lokal grunnordning Vedtak om lokal grunnordning STRUSSHAMN SOKN Forslag til ordning for hovedgudstjeneste lokal grunnordning Strusshamn menighetsråd; 26/06, 12/09 og 17/10-2012. Presentasjon og høring på Menighetsmøte onsdag

Detaljer

Søknad 2: Ny ordning for hovedgudstjeneste

Søknad 2: Ny ordning for hovedgudstjeneste Eventuelt: Søknad 2: Ny ordning for hovedgudstjeneste Vedtatt av menighetsråd dato / / Tidsrom søknaden gjelder for: Søknaden gjelder for 4 år fra 1.s.i advent 2016 Hovedgudstjeneste nr 1_, navn: Høymesse

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet I. Samling 1 Forberedelse Der det er praktisk mulig ønsker vi at: Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte

Detaljer

Høymesse Gudstjeneste Familiegudstjeneste/familiemesse (Små- og store-gudstjeneste) 2. Gudstjeneste med dåp (og nattverd) 1.

Høymesse Gudstjeneste Familiegudstjeneste/familiemesse (Små- og store-gudstjeneste) 2. Gudstjeneste med dåp (og nattverd) 1. Gudstjenestereformen, Fjell menighet A Hovedgudstjeneste Ut fra struktureksemplene (gudstjenestepermen, side 2.25 2.26) har menighetsrådet vedtatt følgende type(r) hovedgudstjeneste: Høymesse Gudstjeneste

Detaljer

Alminnelige bestemmelser for Ordning for hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Bestemmelsene tas i bruk innen 1. søndag i advent 2020.

Alminnelige bestemmelser for Ordning for hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Bestemmelsene tas i bruk innen 1. søndag i advent 2020. Alminnelige bestemmelser for Ordning for hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2019. Bestemmelsene tas i bruk innen 1. søndag i advent 2020. Alminnelige bestemmelser for Ordning for hovedgudstjeneste

Detaljer

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle I. SAMLING 1 Forberedelse Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle Klokkeringing Informasjon om dagens

Detaljer

Fra Gudstjenesteboken 2011

Fra Gudstjenesteboken 2011 Fra Gudstjenesteboken 2011 Alminnelige bestemmelser for Ordning for hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Alminnelige bestemmelser

Detaljer

Alminnelige bestemmelser for Ordning for hovedgudstjeneste

Alminnelige bestemmelser for Ordning for hovedgudstjeneste KM 7.1.1/11 Alminnelige bestemmelser for Ordning for hovedgudstjeneste Alminnelige bestemmelser for Ordning for hovedgudstjeneste er fastsatt av Kirkemøtet 10. april 2011 til bruk i medhold av kongelig

Detaljer

Alminnelige bestemmelser for hovedgudstjenesten

Alminnelige bestemmelser for hovedgudstjenesten Alminnelige bestemmelser for hovedgudstjenesten Fastsatt av Kirkemøtet xxxxx i medhold av kongelig resolusjon 13. oktober 2006 med hjemmel i Kongeriket Norges Grundlov 17. mai 1814 16. A Innledning B Bestemmelser

Detaljer

Regelverket er utformet som - Alminnelige bestemmelser - Liturgiteksten i Ordning for hovedgudstjeneste - Rubrikker i Ordning for hovedgudstjeneste

Regelverket er utformet som - Alminnelige bestemmelser - Liturgiteksten i Ordning for hovedgudstjeneste - Rubrikker i Ordning for hovedgudstjeneste Fra Gudstjenesteboken 2011 Alminnelige bestemmelser for Ordning for hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Alminnelige bestemmelser

Detaljer

MENIGHETSMØTE FJELLHAMAR MENIGHET

MENIGHETSMØTE FJELLHAMAR MENIGHET MENIGHETSMØTE FJELLHAMAR MENIGHET Tid: Søndag 16. september 2012, etter gudstjenesten Sted: Fjellhamar kirke, Sal F (underetasjen) Saksliste FMM 5/2012: Ny lokal grunnordning for menighetens gudstjenester

Detaljer

Hinna sokn, revidert lokal grunnordning 2015

Hinna sokn, revidert lokal grunnordning 2015 Hinna sokn, revidert lokal grunnordning 2015 Vedtatt i Hinna menighetsråd 03.06.2015. Godkjent av Stavanger biskop 24.10.2015 A Hovedgudstjeneste Vi har én grunnstruktur for hovedgudstjenestene, se vedlegg.

Detaljer

Hovedgudstjeneste i Holla og Helgen sokn

Hovedgudstjeneste i Holla og Helgen sokn Hovedgudstjeneste i Holla og Helgen sokn Forslag til ordning for hovedgudstjenesten for Holla og Helgen menighet Utarbeidet av liturgiutvalget 28. august 2012.; Revidert ettes gudstjeneste 25. september

Detaljer

Struktur. Høymesse. Tjølling kirke. Pr

Struktur. Høymesse. Tjølling kirke. Pr 1 Struktur. Høymesse. Tjølling kirke. Pr. 21.08.2012 SAMLING Forberedelse Inngangssalme Inngangsord Samlingsbønn Bønnerop Kyrie Lovsang Gloria Dåp ORDET Første lesning Andre lesning Evangelium innledes

Detaljer

3 Inngangsord. 4 Samlingsbønn

3 Inngangsord. 4 Samlingsbønn Hellemyr menighet. Lokal grunnordning for gudstjeneste. I. samling 1 Forberedelse Kirkerommet er åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte i stillhet, i ettertanke og bønn.

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste

Ordning for hovedgudstjeneste Ordning for hovedgudstjeneste I. samling 1 Forberedelse Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte i stillhet, i ettertanke og bønn. Klokkeringing Før

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste i Tveit kirke

Ordning for hovedgudstjeneste i Tveit kirke Ordning for hovedgudstjeneste i Tveit kirke I. samling 1 Forberedelse Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte i stillhet, i ettertanke og bønn. Klokkeringing

Detaljer

SØGNE MENIGHETSRÅD. Arkivkode: 312 FASTSETTING AV LOKAL GRUNNORDNING FOR GUDSTJENESTENE I SØGNE MENIGHET Arkivsak 11/00063

SØGNE MENIGHETSRÅD. Arkivkode: 312 FASTSETTING AV LOKAL GRUNNORDNING FOR GUDSTJENESTENE I SØGNE MENIGHET Arkivsak 11/00063 SØGNE MENIGHETSRÅD Arkivkode: 312 FASTSETTING AV LOKAL GRUNNORDNING FOR GUDSTJENESTENE I SØGNE MENIGHET Arkivsak 11/00063 Til behandling i: Møtedato: Saksnr.: Saksbehandler: Menighetsrådet 08.06.11 M029/11

Detaljer

Modellen (skjemaet) er hentet fra www.gudstjeneste.no, og er også gjengitt i "Sammen for Guds ansikt" (Kirkerådet 2011), side 63-70.

Modellen (skjemaet) er hentet fra www.gudstjeneste.no, og er også gjengitt i Sammen for Guds ansikt (Kirkerådet 2011), side 63-70. Lokal grunnordning Modellen (skjemaet) er hentet fra www.gudstjeneste.no, og er også gjengitt i "Sammen for Guds ansikt" (Kirkerådet 2011), side 63-70. Frogner sokn, Oslo Ordning for hovedgudstjeneste

Detaljer

NY GUDSTJENESTEORDNING I ØSTENSTAD KIRKE

NY GUDSTJENESTEORDNING I ØSTENSTAD KIRKE 1 NY GUDSTJENESTEORDNING I ØSTENSTAD KIRKE I SAMLING 1. Forberedelse Informasjon om dagens gudstjeneste v/ klokker. Inneholder: - Fullt navn på dåpsbarna - Om dagens offer og hvordan det samles inn - Om

Detaljer

ORDNING FOR HOVEDGUDSTJENESTE

ORDNING FOR HOVEDGUDSTJENESTE ORDNING FOR HOVEDGUDSTJENESTE I SAMLING 1 Forberedelse Klokkeringing Informasjon om dagens gudstjeneste La oss være stille for Gud Kort stillhet. Tre klokkeslag 2 Preludium / Inngangssalme 3 Inngangsord

Detaljer

Kirkerommet er åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys, sitte i stillhet, i ettertanke og bønn.

Kirkerommet er åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys, sitte i stillhet, i ettertanke og bønn. LOKAL ORDNING FOR GUDSTJENESTE I EIDE KIRKE I SAMLING 1 FORBEREDELSE Kirkerommet er åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys, sitte i stillhet, i ettertanke og bønn. Klokkeringing

Detaljer

Ordning for Hovedgudstjeneste lokal grunnordning for Vardø sokn. Vedtatt i Vardø menighetsråd 16.september 2012

Ordning for Hovedgudstjeneste lokal grunnordning for Vardø sokn. Vedtatt i Vardø menighetsråd 16.september 2012 Ordning for Hovedgudstjeneste lokal grunnordning for Vardø sokn Vedtatt i Vardø menighetsråd 16.september 2012 A Hovedgudstjenesten 1 Ordning for hovedgudstjeneste er oppsatt etter kirkerådets retningslinjer

Detaljer

HØRINGSSVAR JUSTERINGER AV HOVEDGUDSTJENESTE OG ALMINNELIGE BESTEMMELSER Fra Elverum menighetsråd

HØRINGSSVAR JUSTERINGER AV HOVEDGUDSTJENESTE OG ALMINNELIGE BESTEMMELSER Fra Elverum menighetsråd HØRINGSSVAR JUSTERINGER AV HOVEDGUDSTJENESTE OG ALMINNELIGE BESTEMMELSER Fra Elverum menighetsråd Høringstema 1 Hvordan øke kvaliteten og antall deltakere i gudstjenesten 1a. Hvordan mener dere gudstjenestereformen

Detaljer

Hovedgudstjeneste I Høymesse - Hakadal kirke 2012

Hovedgudstjeneste I Høymesse - Hakadal kirke 2012 Hovedgudstjeneste I Høymesse - Hakadal kirke 2012 Samling Preludium med prosesjon ( ) Bare prosesjon ved dåp, konfirmasjon, på høytidsdager og spesielle gudstjenester. Nattverdselementene bæres inn og

Detaljer

Høringsspørsmål 1a: Hvordan mener dere gudstjenestereformen har påvirket gudstjenestelivet i deres menighet og i Den norske kirke?

Høringsspørsmål 1a: Hvordan mener dere gudstjenestereformen har påvirket gudstjenestelivet i deres menighet og i Den norske kirke? Høringsspørsmål 1a: Hvordan mener dere gudstjenestereformen har påvirket gudstjenestelivet i deres menighet og i Den norske kirke? Kjerneverdiene i reformen: Involvering. Fleksibilitet. Stedegengjøring.

Detaljer

GUDSTJENESTE I FROGNER KIRKE

GUDSTJENESTE I FROGNER KIRKE GUDSTJENESTE I FROGNER KIRKE (Forslag til foreløpig høymesseliturgi) Den norske kirke er inne i en gudstjenestereform, der deler av gudstjenesteordningen (liturgien) er under forandring. Rammene er bestemt

Detaljer

Gudstjeneste med dåp og nattverd

Gudstjeneste med dåp og nattverd Gudstjeneste med dåp og nattverd Gudstjenesten er menighetens hoved- samling om Guds ord og sakramentene (dåp og nattverd). I gudstjenesten gir vi uttrykk for vår tro, tilbedelse, takk og bønn. I gudstjenesten

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR ALTERNATIV HOVEDGUDSTJENESTE (G2) Ca. 4-6 gudstjenester i året skal følge denne ordninga. L = liturg ML = medliturg A = alle Sist revidert 14.05.2018 Side 1 PRAKTISK

Detaljer

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE I SAMLING 1 FORBEREDELSE Klokkeringing til kl 11.00 ML: Informasjon om dagens gudstjeneste og: La oss være stille for Gud Kort stillhet Tre klokkeslag 2 PRELUDIUM og INNGANGSSALME, prosesjon 3 INNGANGSORD

Detaljer

Gudstjenesteordning 2012

Gudstjenesteordning 2012 DEN NORSKE KIRKE I LINDESNES Gudstjenesteordning 2012 www.lindesnes.kirken.no Hjertelig velkommen til gudstjeneste! I snart 2000 år har den kristne kirke feiret gudstjenester. Formen på denne har variert

Detaljer

Tunsberg bispedømmeråd Høringssvar: Justering av hovedgudstjenesten og alminnelige bestemmelser

Tunsberg bispedømmeråd Høringssvar: Justering av hovedgudstjenesten og alminnelige bestemmelser Tunsberg bispedømmeråd Høringssvar: Justering av hovedgudstjenesten og alminnelige bestemmelser Høringstema 1: Hvordan øke kvaliteten og antall deltakere i gudstjenesten Høringsspørsmål 1 a: Hvordan mener

Detaljer

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt. 2016 kl. 11.00 20. søndag i treenighetstiden NRK Radio Velkommen til gudstjeneste i Elverhøy kirke! Bokstaven M - står for menighet A - for alle (liturg

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDLEN MENIGHET ORDNING FOR LTERNTIV HOVEDGUDSTJENESTE (G2) Ca. 4-6 gudstjenester i året skal følge denne ordninga. L = liturg ML = medliturg = alle Sist revidert 19.11.2015 Side 1 I. SMLING Klokkeringing

Detaljer

Tekstbok (KM) Hva kommer senere?

Tekstbok (KM) Hva kommer senere? GUDSTJENESTE FOR DEN NORSKE KIRKE (Perm 1) 1. Innledning 2. Ordning for hovedgudstjeneste (KM) 3. Ordning for dåp to ordninger (KM) 4. Andre ordninger 5. Alminnelige bestemmelser (KM) 6. Gudstjeneste:

Detaljer

Hvordan designe kurs og utviklingsprosesser?

Hvordan designe kurs og utviklingsprosesser? Hvordan designe kurs og utviklingsprosesser? Hallvard Olavson Mosdøl Hvordan kan et kurs se ut? Avhengig av en rekke faktorer Mandat Målgruppe Rammer Læringsmål Faglig innhold Pedagogisk opplegg Administrasjon

Detaljer

Klokkeringing / Forberedelse

Klokkeringing / Forberedelse Forslag til grunnordning for hovedgudstjenester i Frogner kirke til behandling på menighetsmøte 8. september 2013 Den grunnleggende strukturen for hovedgudstjenester ligger i høymesseliturgien. Hovedgudstjeneste

Detaljer

Høringssvar, justering av hovedgudstjenesten og alminnelige bestemmelser fra Oslo biskop og Oslo bispedømmeråd

Høringssvar, justering av hovedgudstjenesten og alminnelige bestemmelser fra Oslo biskop og Oslo bispedømmeråd DEN NORSKE KIRKE Oslo bispedømmeråd Dato: 06.04.2018 Vår ref: 18/00280-4 Deres ref: Høringssvar, justering av hovedgudstjenesten og alminnelige bestemmelser fra Oslo biskop og Oslo bispedømmeråd Det oversendes

Detaljer

1 FORBEREDELSE Kirkerommet er åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys, sitte i stillhet, i ettertanke og bønn.

1 FORBEREDELSE Kirkerommet er åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys, sitte i stillhet, i ettertanke og bønn. ORDNING FOR HOVEDGUDSTJENESTE FLEKKEFJORD MENIGHET I. SAMLING 1 FORBEREDELSE Kirkerommet er åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys, sitte i stillhet, i ettertanke og bønn. Klokkeringing

Detaljer

I. SAMLING. 1. FORBEREDELSE Klokkeringing - uten de avsluttende tre slag. 2. INNGANGSSALME

I. SAMLING. 1. FORBEREDELSE Klokkeringing - uten de avsluttende tre slag. 2. INNGANGSSALME Et eksempel på mal for en ganske kort gudstjeneste etter forslag til ny gudstjeneste for Den norske kirke ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Lokal grunnordning for Familiegudstjenester uten nattverd (både «Sprell levende» og «Gubba»):

Lokal grunnordning for Familiegudstjenester uten nattverd (både «Sprell levende» og «Gubba»): Lista sokn FORSLAG sept 2012 Lokal grunnordning for Familiegudstjenester uten nattverd (både «Sprell levende» og «Gubba»): SAMLING Forberedelse Klokkeringing Informasjon/Kunngjøring (evt. på storskjerm)

Detaljer

Veiledning om ulike sider ved gudstjenesten Viktige hensyn i utforming av gudstjenester. Utarbeidet av Kirkerådets sekretariat.

Veiledning om ulike sider ved gudstjenesten Viktige hensyn i utforming av gudstjenester. Utarbeidet av Kirkerådets sekretariat. Fra Gudstjenesteboken 2011 Veiledning om ulike sider ved gudstjenesten Viktige hensyn i utforming av gudstjenester. Utarbeidet av Kirkerådets sekretariat. Innhold: Noen hovedbegreper i ordningen s. 02

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJONSTIDENS GUDSTJENESTER. Gudstjeneste med presentasjon av menighetens konfirmanter

ORDNING FOR KONFIRMASJONSTIDENS GUDSTJENESTER. Gudstjeneste med presentasjon av menighetens konfirmanter Til KR sept 2019 revidert etter høringen RDa KR 51.1/19 ORDNING FOR KONFIRMASJONSTIDENS GUDSTJENESTER Gudstjeneste med presentasjon av menighetens konfirmanter Ved starten av konfirmasjonstiden presenteres

Detaljer

Forslag til vedtak om lokal grunnordning

Forslag til vedtak om lokal grunnordning Forslag til vedtak om lokal grunnordning Figgjo menighet, Bogafjell sokn Ordning for hovedgudstjeneste lokal grunnordning Vedtatt i Menighetsutvalg for Figgjo menighet 28.08.2012 og Bogafjell sokneråd??.09.2012.

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd. Dok.dato Tittel Dok.ID Ordning for hovegudstjeneste 50378

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd. Dok.dato Tittel Dok.ID Ordning for hovegudstjeneste 50378 KR 22/10 DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 27.-29. mai 2010 Saksbehandler: Sindre Eide Referanser: KR 11/10 Saksdokumenter: Ordning for hovedgudstjeneste Dok.dato Tittel

Detaljer

Alminnelige bestemmelser for Ordning for hovedgudstjeneste

Alminnelige bestemmelser for Ordning for hovedgudstjeneste KM 08.1.1/10 Alminnelige bestemmelser for Ordning for hovedgudstjeneste Alminnelige bestemmelser for Ordning for hovedgudstjeneste er fastsatt av Kirkemøtet xxxxx til bruk i medhold av kongelig resolusjon

Detaljer

14 veiledning om ulike sider ved gudstjenesten 311

14 veiledning om ulike sider ved gudstjenesten 311 14 veiledning om ulike sider ved gudstjenesten Noen hovedbegreper i ordningen s. En gudstjeneste for alle s. Universell utforming s. Barn og unge i gudstjenesten s. Bruk av ulike målformer og språk s.

Detaljer

Høringssvar - justering av hovedgudstjenesten og alminnelige bestemmelser

Høringssvar - justering av hovedgudstjenesten og alminnelige bestemmelser Deres ref : Kirkerådet Vår ref.:men/sh Dato : 10.04.18 Høringssvar - justering av hovedgudstjenesten og alminnelige bestemmelser Båtsfjord menighetsråd takker for mulighet til å avgi høringsuttalelse vedr

Detaljer

Høringsuttalelse fra Kirkelig Undervisningsforbund - KUFO om Justering av hovedgudstjenesten og alminnelige bestemmelser Kirkerådet 2018

Høringsuttalelse fra Kirkelig Undervisningsforbund - KUFO om Justering av hovedgudstjenesten og alminnelige bestemmelser Kirkerådet 2018 Utkast til Høringsuttalelse fra Kirkelig Undervisningsforbund - KUFO om Justering av hovedgudstjenesten og alminnelige bestemmelser Kirkerådet 2018 Hovedsynspunkter Kufo ser ikke behov for en så omfattende

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE. Høringssvar fra Borg bispedømmeråd: Justering av hovedgudstjenesten og alminnelige bestemmelser. Borg bispedømmeråd

DEN NORSKE KIRKE. Høringssvar fra Borg bispedømmeråd: Justering av hovedgudstjenesten og alminnelige bestemmelser. Borg bispedømmeråd DEN NORSKE KIRKE Borg bispedømmeråd KR - Avdeling for menighetsutvikling Postboks 799 Sentrum 0106 OSLO Dato: 11.04.2018 Vår ref: 18/00234-6 Deres ref: Høringssvar fra Borg bispedømmeråd: Justering av

Detaljer

«Høring om Justering av hovedgudstjenesten og alminnelige bestemmelser»

«Høring om Justering av hovedgudstjenesten og alminnelige bestemmelser» Høringssvar «Høring om Justering av hovedgudstjenesten og alminnelige bestemmelser» innsendt av Per Erik K. Brodal, kapellan i Bragernes menighet Høringstema 1: Hvordan øke kvaliteten og antall deltakere

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Nordberg menighetsråd Kringsjågrenda OSLO

DEN NORSKE KIRKE Nordberg menighetsråd Kringsjågrenda OSLO Oslo, 9.april 2018 Til Kirkerådet post.kirkeradet@kirken.no Svar fra Nordberg menighet, Vestre Aker prosti, Oslo på «Høring om justering av hovedgudstjenesten og alminnelige bestemmelser takker for anledningen

Detaljer

Høringssvar fra Borg biskop: Justering av hovedgudstjenesten og alminnelige bestemmelser

Høringssvar fra Borg biskop: Justering av hovedgudstjenesten og alminnelige bestemmelser DEN NORSKE KIRKE Borg biskop KR - Avdeling for menighetsutvikling Postboks 799 Sentrum 0106 OSLO Dato: 11.04.2018 Vår ref: 18/00234-5 Deres ref: Høringssvar fra Borg biskop: Justering av hovedgudstjenesten

Detaljer

II. ORDNING FOR HOVEDGUDSTJENESTEN

II. ORDNING FOR HOVEDGUDSTJENESTEN II. ORDNING FOR HOVEDGUDSTJENESTEN Veiledning om hovedgudstjenesten, se s.000 Her gjengis hovedgudstjenesten i fullstendig form, med de liturgiske tekster som er mest sentrale. Ved de fleste ledd er det

Detaljer

Høringssvar fra Høvik menighetsråd, Bærum prosti, Oslo bispedømme, vedrørende Justering av hovedgudstjenesten og alminnelige bestemmelser

Høringssvar fra Høvik menighetsråd, Bærum prosti, Oslo bispedømme, vedrørende Justering av hovedgudstjenesten og alminnelige bestemmelser Høringssvar fra Høvik menighetsråd, Bærum prosti, Oslo bispedømme, vedrørende Justering av hovedgudstjenesten og alminnelige bestemmelser Høringstema 1: Hvordan øke kvaliteten og antall deltakere i gudstjenesten.

Detaljer

Høring Justering av hovedgudstjenesten og alminnelige bestemmelser

Høring Justering av hovedgudstjenesten og alminnelige bestemmelser Kirkerådet Høring Justering av hovedgudstjenesten og alminnelige bestemmelser Fjell menighetsråd i Drammen takker for muligheten til å avgi høringsuttalelse om Justering av hovedgudstjenesten og alminnelige

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Ordning for hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Innføring s. 02 Ordning for hovedgudstjeneste

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR FAMILIEGUDSTJENESTE (G3) Familiegudstjenestene kan ha dåp eller nattverd, men ikke begge deler. Gudstjenestene bør være korte, ikke over 1 time. L = liturg ML = medliturg

Detaljer

Høymesse i Oslo domkirke. MAL. Liturgens versjon.

Høymesse i Oslo domkirke. MAL. Liturgens versjon. 1 Høymesse i Oslo domkirke. MAL. Liturgens versjon. Preludium og prosesjon Menigheten reiser seg og blir stående til «amen» etter inngangsordene. Innngangssalme Innledningsord og intimasjon L: I Faderens

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Ordning for hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Innledning s. 02 Ordning for hovedgudstjeneste

Detaljer

gjennom livet ORDNING FOR HØYMESSEN Menighetene i Folldal 2012 DEN NORSKE KIRKE

gjennom livet ORDNING FOR HØYMESSEN Menighetene i Folldal 2012 DEN NORSKE KIRKE gjennom livet ORDNING FOR HØYMESSEN Menighetene i Folldal 2012 DEN NORSKE KIRKE I SAMLING Klokkeringing Informasjon om dagens gudstjeneste 3 klokkeslag Preludium Inngangssalme (se nummertavle) Inngangsord

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE KM 04/10 Kirkemøtet 2010

DEN NORSKE KIRKE KM 04/10 Kirkemøtet 2010 DEN NORSKE KIRKE KM 04/10 Kirkemøtet 2010 Fra den foreløpige protokollen Gudstjenestereformen hovedgudstjenesten Merknader fra kirkemøtekomiteen og Kirkemøtets vedtak I hovedsak slutter komiteen seg til

Detaljer

Ordning for hovedgudstjenesten

Ordning for hovedgudstjenesten Ordning for hovedgudstjenesten I. samling 1 Forberedelse Vi ønsker å ha et forholdsvis stille kirkerom før gudstjenesten, i alle fall de siste 15 minuttene før gudstjenesten starter, med anledning til

Detaljer

Bibeltekstene er hentet fra Bibelselskapets oversettelser 2011 og 1978/85 Bibelselskapet. Gjengitt med tillatelse.

Bibeltekstene er hentet fra Bibelselskapets oversettelser 2011 og 1978/85 Bibelselskapet. Gjengitt med tillatelse. gudstjeneste med veiledninger gudsteneste med rettleiingar den norske kirke / den norske kyrkja Ordning for hovedgudstjeneste med tilhørende Alminnelige bestemmelser er fastsatt av Kirkemøtet 10. april

Detaljer

Veiledning til gudstjenestens hoveddeler Utarbeidet av Kirkerådets sekretariat.

Veiledning til gudstjenestens hoveddeler Utarbeidet av Kirkerådets sekretariat. Fra Gudstjenesteboken 2011 Veiledning til gudstjenestens hoveddeler Utarbeidet av Kirkerådets sekretariat. I. SAMLING I.1 Strukturen i samlingsdelen s. 3 I.2 Samlingsdelen ledd for ledd s. 3 I.3 Særlige

Detaljer

Nemnd for gudstjenesteliv

Nemnd for gudstjenesteliv K I R K E R Å D E T Nemnd for gudstjenesteliv Protokoll 2017 09 ------------------------------------------------------------------------------------------------ Tid: Fredag 1. september kl 10 16 Sted:

Detaljer

GJERPEN, arbeidsutkast pr. jan 12: Ordning for hovedgudstjeneste

GJERPEN, arbeidsutkast pr. jan 12: Ordning for hovedgudstjeneste Fra Gudstjenesteboken 2011 GJERPEN, arbeidsutkast pr. jan 12: Ordning for hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Innledning

Detaljer

Høring om justering av hovedgudstjenesten og alminnelige bestemmelser.

Høring om justering av hovedgudstjenesten og alminnelige bestemmelser. Høring om justering av hovedgudstjenesten og alminnelige bestemmelser. Svar på høringsspørsmålene behandlet av gudstjenesteutvalget den 15.03.2018, til behandling på møte i Ris MR den 19.03.2018 Høringstema

Detaljer

Justert ordning for hovedgudstjeneste Justert etter vedtak i KR (47/18), BM (37/18) og KR (65/18)

Justert ordning for hovedgudstjeneste Justert etter vedtak i KR (47/18), BM (37/18) og KR (65/18) Justert ordning for hovedgudstjeneste 2019 - Justert etter vedtak i KR (47/18), BM (37/18) og KR (65/18) Et stjernetegn (*) er satt til ledd der menigheten skal stå. Endringer av 2011-ordningen er markert

Detaljer

Justert ordning for hovedgudstjeneste Et forklarende «hjelpedokument» til Forslag til Kirkemøtet 2019

Justert ordning for hovedgudstjeneste Et forklarende «hjelpedokument» til Forslag til Kirkemøtet 2019 Justert ordning for hovedgudstjeneste 2019 - Et forklarende «hjelpedokument» til Forslag til Kirkemøtet 2019 Et stjernetegn (*) er satt til ledd der menigheten skal stå. Endringer av 2011-ordningen er

Detaljer

MESSE FOR DE FORFULGTE

MESSE FOR DE FORFULGTE MESSE FOR DE FORFULGTE Etter Den norske kirkes Ordning for hovedgudstjeneste, nærmere bestemt Temagudstjeneste For forfulgte fortellingsteksten. Om temagudstjeneste, se: Gudstjeneste for Den norske kirke,

Detaljer

DEN NORSKE KYRKJA KM 05.5/19 Kyrkjemøtet 2019 Innstilling 1

DEN NORSKE KYRKJA KM 05.5/19 Kyrkjemøtet 2019 Innstilling 1 DEN NORSKE KYRKJA KM 05.5/19 Kyrkjemøtet 2019 Innstilling 1 Referanser: KM 4/10, 5/10, 8/10, KM 4/11, 7/11, KM 05/15, KR 32/13, NFG 22/14, NFG 22/15, NFG 18/16, 25/16, NFG 7/17, 14/17, 23/17, KR 58/17,

Detaljer

HØYMESSE. I Røros menighet benyttes både norsk og sørsamisk. Den sørsamiske tekstvarianten til Herrens bønn. Salmene annonseres også på salmetavlen.

HØYMESSE. I Røros menighet benyttes både norsk og sørsamisk. Den sørsamiske tekstvarianten til Herrens bønn. Salmene annonseres også på salmetavlen. HØYMESSE I fastetiden utelates lovsangen Gloria og alle halleluja-ledd. Litaniet (NoS 951) benyttes som forbønn. Følgende forkortelser benyttes i heftet: L Liturg ML Medliturg M Menighet A Alle Salmene

Detaljer

DEN NORSKE KYRKJA KM 05.6/19 Kyrkjemøtet 2019 Endelig innstilling

DEN NORSKE KYRKJA KM 05.6/19 Kyrkjemøtet 2019 Endelig innstilling DEN NORSKE KYRKJA KM 05.6/19 Kyrkjemøtet 2019 Endelig innstilling Referanser: KM 4/10, 5/10, 8/10, KM 4/11, 7/11, KM 05/15, KR 32/13, NFG 22/14, NFG 22/15, NFG 18/16, 25/16, NFG 7/17, 14/17, 23/17, KR

Detaljer

modell for vedtak om lokal grunnordning

modell for vedtak om lokal grunnordning modell for vedtak om lokal grunnordning elektronisk versjon: www.gudsteneste.no Sjå forklaringa til dei enkelte elementa i avsnitta A K nedanfor i kapittelet «Kva avgjersler skal soknerådet ta?», side

Detaljer

Høringssvar fra Hamar biskop - Justering av hovedgudstjenesten og alminnelige bestemmelser

Høringssvar fra Hamar biskop - Justering av hovedgudstjenesten og alminnelige bestemmelser DEN NORSKE KIRKE Hamar biskop Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Postboks 799 Sentrum 0106 OSLO Dato: 03.04.2018 Vår ref: 18/00221-7 KEH Deres ref: Høringssvar fra Hamar biskop - Justering

Detaljer

Kirkemøtet Trondheim,

Kirkemøtet Trondheim, DEN NORSKE KIRKE KM 05/19 Kirkemøtet Trondheim, 27.03. - 01.04.2019 Referanser: KM 4/10, 5/10, 8/10, KM 4/11, 7/11, KM 05/15, KR 32/13, NFG 22/14, NFG 22/15, NFG 18/16, 25/16, NFG 7/17, 14/17, 23/17, KR

Detaljer

Lokal grunnordning for Nordreisa Sokn

Lokal grunnordning for Nordreisa Sokn Lokal grunnordning for Nordreisa Sokn Hovedgudstjeneste Høymesse og Høymesse med skriftemål Vedtatt av Nordreisa menighetsråd 14.2.2013 etter biskopens anbefalinger 2 2/3- ordning Høymesse 3 4 Vedtak om

Detaljer

Vedlegg til KR sak 47/18: Hovedgudstjenesten. Justert ordning for hovedgudstjeneste

Vedlegg til KR sak 47/18: Hovedgudstjenesten. Justert ordning for hovedgudstjeneste KR 47.1/18 Vedlegg til KR sak 47/18: Hovedgudstjenesten Justert ordning for hovedgudstjeneste Et stjernetegn (*) er satt til ledd der menigheten skal stå. Endringer av 2011-ordningen er markert slik: Nye

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDLEN MENIGHET ORDNING FOR HOVEDGUDSTJENESTE (G1) Sist revidert 30.01.2018 PRKTISK INFORMSJON L = liturg ML = medliturg = alle Toalett i kjelleren. Handicaptoalett i 1. etasje, innerst i kontorfløya.

Detaljer

Ny høymesseliturgi for Bakkehaugen menighet november 2013

Ny høymesseliturgi for Bakkehaugen menighet november 2013 Ny høymesseliturgi for Bakkehaugen menighet november 2013 I. SAMLING 1. Forberedelse Kirkerommet er åpent og klargjort fra kl. 10.30 Det er da anledning til å tenne lys og sitte i stillhet, i ettertanke

Detaljer

HØRING OM JUSTERING AV HOVEDGUDSTJENESTEN OG ALMINNELIGE BESTEMMELSER

HØRING OM JUSTERING AV HOVEDGUDSTJENESTEN OG ALMINNELIGE BESTEMMELSER . DEN NORSKE KIRKE Strømsø menighetsråd HØRING OM JUSTERING AV HOVEDGUDSTJENESTEN OG ALMINNELIGE BESTEMMELSER Høringssvar fra Strømsø menighetsråd Den norske kirke er veldig homogen når det kommer til

Detaljer

Høringssvar fra Hamar bispedømmeråd - justering av hovedgudstjenesten og alminnelige bestemmelser

Høringssvar fra Hamar bispedømmeråd - justering av hovedgudstjenesten og alminnelige bestemmelser DEN NORSKE KIRKE Hamar bispedømmeråd Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Postboks 799 Sentrum 0106 OSLO Dato: 03.04.2018 Vår ref: 18/00221-6 KEH Deres ref: Høringssvar fra Hamar bispedømmeråd

Detaljer