Tiny Audio M2. Bærbar DAB + /FM-RDS-radio. Brukerveiledning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tiny Audio M2. Bærbar DAB + /FM-RDS-radio. Brukerveiledning"

Transkript

1 Bærbar DAB + /FM-RDS-radio Brukerveiledning

2 Innhold Tilbehør... 1 Bruke strømadapteren... 1 Bruke batteriet... 1 Advarsel:... 1 Hurtigoppsett (installering)... 1 Oversikt over kontroller og uttak... 2 Frontpanel... 2 Sidepanel... 2 Kontrollpanel... 3 Symboler på skjermen... 4 Bruke radioen... 5 Slå på/av radioen... 5 Bytte til DAB eller FM modus... 5 Søke etter DAB/DAB + tjenester... 5 Lytte til DAB/DAB+ tjenester... 5 Lytte til FM radio... 6 Endre stasjonsinformasjonen for DAB/FM... 7 DAB stasjonsinformasjon... 7 FM stasjonsinformasjon... 7 Bruke ekstern lydenhet... 8 Bruke lyd ut... 8 Bruke menyvalgene... 9 Oppdatere klokken automatisk... 9 Angi tid/dato manuelt... 9 Endre datoformatet som vises på skjermen Tilbakestille DAB /FM systemet Tilbakestille til fabrikkinnstillingene Utføre manuelt søk Oppgradere programvaren Vise programvareversjonen Bruke alarmer, hvilemodus og tidsinnstilling Angi en alarm Avbryte en alarm når den lyder Utsette en alarm Avbryte en alarm du har utsatt Angi tidsinnstilling for sovemodus... 15

3 Angi tidsinnstilling for nedtelling Avbryte tidsinnstillingstonen når den lyder Endre lysstyrken på skjermen Sikkerhetsadvarsel Avhende gammelt utstyr Feilsøking... 17

4 Tilbehør V DC strømadapter 2. Brukerveiledning Bruke strømadapteren 1. Bruk kun den medfølgende strømadapteren. Andre adaptere kan skade enheten. 2. Når du plugger inn strømadapteren, kobles de interne batteriene fra automatisk. Bruke batteriet 1. Før du setter inn batteriet, sørg for at PR100+ er koblet fra stikkontakten. Fjern lokket bak på PR100+ ved å løsne skruen. 2. Sett inn seks «C»-batterier eller tilsvarende i batteriholderen og sett lokket på plass igjen. Advarsel: 1. Sørg for at batteriene sitter i riktig. 2. Ikke bland gamle og nye batterier. 3. Bruk kun 1,5 V «C» LR14-batterier. Hurtigoppsett (installering) 1. Koble den medfølgende strømadapteren til DC-pluggen på siden av enheten. 2. Sett strømadapteren i stikkontakten. 3. Trykk på for å slå på PR PR100+ vil prøve å angi kokkslettet. Meldingen Clock updating; Please wait vises på skjermen. 5. Hvis klokkeslettet ikke angis, vil tidspunktet 12:00 blinke på skjermbildet for å minne deg om at du ikke har angitt klokkeslettet. 6. PR100+ starter et fullstendig søk automatisk når du slår på DAB-modus. 7. Det kan være nødvendig å justere antennen for å få best mulig signal til DAB/FM-radioen. 1

5 Oversikt over kontroller og uttak Frontpanel Sidepanel 1. LCD-skjerm 2. Høyttaler 3. Kontrollknapper 4. Volumknapp justere volumet 1. Lyd inn 2. Lyd ut 3. DC in 12 V strøminntak for medfølgende strømadapter 4. For programvareoppdatering 2

6 Kontrollpanel Nr. Tast Bruk 1 Snooze 2 Menu 3 Sleep 4 Timer 5 Alarm 6 Scan Utsette en alarm. Angi lysstyrken på LCD-skjermen. Gå inn i Options-menyen, bruk eller og velg Select/Info for å navigere og angi innstillinger. Angi tidsinnstilling for sovemodus. Da vil radioen gå i standby-modus når angitt tid utløper. Angi tidsinnstillingen for nedtelling. Du vil høre en pipelyd når tidsinnstillingen utløper. Angi alarmen og parameterne. Den bytter til Buzzer, DAB eller FM når alarmen starter. Trykk på denne knappen for å utføre et lokalt søk etter DAB-stasjoner på kanalfrekvensene 9A til 13F. Trykk på denne knappen for å utføre et fullstendig søk etter DAB-stasjoner på kanalfrekvensene 5A til 13F. Autosøk opp eller ned for en FM-stasjon i FM-modus. 7 Modus Velg en av tre lyttemoduser, DAB, FM og AUX. 8,10, Velg opp eller ned i en liste. 9 Select/Info Bekreft valget. Bla gjennom informasjonen for DAB/FM-radioen du lytter til for øyeblikket ~ 5 Lagre og hent opp 15 DAB-stasjoner og 15 FM-stasjoner. 12 Angi standby/radio på. 3

7 Symboler på skjermen 1. Signalstyrke 2. Alarmindikatorer 3. Radiomodusindikator 4. Melding 5. Klokke 6. Volumnivå 7. Tidsinnstillingsindikator 8. Soveindikator 4

8 Bruke radioen Slå på/av radioen Trykk på for å slå på radioen eller sette radioen i standby-modus når PR100 + får strøm via strømadapteren. Service Name DLS TEXT Systemet slås av når du trykker på for å slå av radioen hvis PR100+ kun bruker batteri. Bytte til DAB- eller FM-modus Trykk på Mode gjentatte ganger for å velge DAB- eller FM-modus. Søke etter DAB/DAB +-tjenester 1. I DAB-modus, trykk på Scan for å utføre et lokalt søk (fra kanalfrekvens 9A til 13F) for DAB/DAB+-tjenester. Scanning A 2. Trykk på og hold inne Scan for å utføre et lokalt søk (fra kanalfrekvens 5A til 13F) for DAB/DAB + -tjenester. Det vil ta noen minutter å utføre søket. Når det pågår et søk, kan du trykke på Scan eller Select/Info når som helst for å stoppe søket og gå tilbake til å lytte til valgt tjeneste. Lytte til DAB/DAB+-tjenester 1. Trykk på eller flere ganger for å velge ønsket tjeneste. På skjermen vil linje nummer to vise navnet på valgt tjeneste. Service Name < Service List > 2. Trykk på Select/Info for å stille inn valgt tjeneste. 5

9 Lytte til FM-radio Autosøk 1. Trykk på eller for å velge å søke oppover eller nedover. 2. Trykk på Scan for å søke automatisk etter neste ( ) eller forrige ( ) tilgjengelige stasjon MHz < Service Name > MHz Scanning... Hvis du ikke trykker på eller før du trykker på Scan, utfører PR100+ autosøk ved å søke oppover eller nedover, alt etter hvilken retning som ble valgt sist. Manuelt søk 1. Trykk på eller for å søke i trinn på 50 KHz. 2. Trykk på og hold inne eller for å endre frekvensen raskt. 3. Gjenta trinnene ovenfor til du finner ønsket radiokanal. Hvis stasjonen støtter stereolyd, spiller PR100+ automatisk lyden av i stereo eller mono etter signalstyrken MHz ST < Service Name > Lagre en forhåndsinnstilt radiostasjon Du kan lagre opptil 15 DAB- og 15 FM-stasjoner på de fem knappene slik at de er lett tilgjengelige. Hver knapp kan lagre tre radiostasjoner. 1. I DAB- eller FM-modus, still inn radiostasjonen du vil lagre. 2. Trykk på X (X fra 1 til 5) flere ganger til ønsket kode Preset X-Y (Y fra 1 til 3) vises. Den andre linjen på skjermen viser meldingene Empty eller Service Name. Preset 1-1 Empty Preset 1-3 BBC News 3. Trykk på og hold inne X til meldingen Station Saved vises på skjermen. Hente opp en forhåndsinnstilt stasjon 1. I DAB- eller FM-modus, trykk på X flere ganger til ønsket stasjon spilles av. 6

10 2. Systemet vil begynne å søke etter fire sekunder. Du kan også trykke på Select/Info for å starte søket umiddelbart. Endre stasjonsinformasjonen for DAB/FM Du kan trykke på Select/Info flere ganger for å bla gjennom informasjonen som vises på skjermbildet mens du hører på radio. Den andre linjen på skjermen viser gjeldende informasjon. DAB-stasjonsinformasjon Long DLS info Bla gjennom tekstinformasjon fra stasjonen. DLS text Bla gjennom tekstinformasjon fra stasjonen. DL Plus info Tilleggsinformasjon som kringkastes av stasjonene (kun tilgjengelig hvis stasjonen kringkaster informasjon). Programme Type Programtype. Meldingen [NoPTY] vises hvis informasjonen ikke er tilgjengelig. Ensamble Name Multipleksernavn. Time & Date Kringkastingstid og dato fra stasjonen (for eksempel 9:10 PM ). id frequency Multiplekser-ID og frekvensen (for eksempel 10C MHz). bit-rate / format Datahastighet og format (for eksempel 128 kbps / DAB). Signal strength: x Signalstyrkenivå x. FM-stasjonsinformasjon Når du hører på en FM-stasjon, vises frekvensen og meldingen «No radio Text» på skjermen hvis ingen RDS-informasjon er tilgjengelig. Hvis RDS-informasjon er tilgjengelig, vises stasjonsnavnet og annen «Radio Text»-informasjon i stedet. RDS Service Name Stasjonsnavn (for eksempel BBC News). Radio Text Bla gjennom tekstinformasjon fra stasjonen. Programme Type Programtype (for eksempel nyheter). Time & Date Kringkastingstid og -dato fra stasjonen (for eksempel 9:10 PM ). Signal strength: x Signalstyrkenivå x. 7

11 Bruke ekstern lydenhet Du kan koble en ekstern lydenhet, for eksempel en MP3-spiller, til PR Koble den eksterne lydenheten til «Audio in»-porten på PR100+ med en lydkabel. 2. Trykk på Mode for å bytte til AUX-modus. Hvis du vil bytte tilbake til DAB- eller FM-radio, trykk på Mode en gang til. Bruke lyd ut Signalet fra PR100+ kan kobles til en annen lydenhet via 3,5 mm lydutgangen på høyre side av PR100+. Signalnivået fra lydutgangen kan justeres med volumknappen. 8

12 Bruke menyvalgene Oppdatere klokken automatisk Enheten har alternativer for å angi tid og dato manuelt, eller oppdatere tid og dato automatisk fra DAB-/FM-signalet. 1. Trykk på Menu for å gå inn i menylisten. 2. Trykk på eller for å finne Time & Date. Trykk deretter på Select/Info for å bekrefte. Menu < Time & Date > 3. Trykk på eller for å finne Time & Date. Trykk deretter på Select/Info for å bekrefte. Time & Date < Auto Update > 4. Trykk på eller for å velge ønsket innstilling for enten Update from Any, Update from DAB, Update from FM eller No Update. Trykk deretter på Select/Info for å bekrefte på hvilken måte klokken skal oppdateres automatisk. Når Auto Update er angitt til enten Update from Any, Update from DAB eller Update from FM, er det ikke mulig å angi tid og dato manuelt (se delen Angi tid/dato manuelt) til Auto Update er angitt til No Update. Standardinnstillingen er «No Update». Angi tid/dato manuelt Hvis du slår av Auto Update (når Auto Update er satt til «No Update»), kan du angi tid og dato manuelt. 1. Trykk på Menu for å gå inn i menylisten. 2. Trykk på eller for å finne Time & Date. Trykk deretter på Select/Info for å velge innstilling for klokke. 3. Trykk på eller til Set Time/Date vises, og trykk deretter på Select/Info for å bekrefte. Time & Date < Set Time/Date > 9

13 4. Klokkeslettet vises som hh:mm AM/PM. Når hh blinker, kan du trykke på eller for å justere timene, og deretter trykke på Select/Info for å angi. Da blinker de neste tallene (mm). Angi minuttene og AM/PM på samme måte mens de blinker, og gjør det samme for innstilling av dato. Set Time 12 : 00 AM Set Date Etter at du har stilt inn datoen og du har trykket på Select/Info for siste gang, vises meldingen Time/Date Saved på skjermen. Datoen vises som dd-mm-yyyy eller mm-dd-yyyy avhengig av formatet du angir i Endre datoformatet som vises på skjermen nedenfor. Hvis du går ut av innstillingen for tid/dato før den er fullført, vises meldingen «Time/Date No saved». Når du angir tid/dato og du ikke trykker på eller eller Select/Info innen 60 sekunder, utløper muligheten for å stille inn, og meldingen Time/Date No saved vises. Endre datoformatet som vises på skjermen Det er tre formater for datovisning tilgjengelig - DD-MM-YYYY (standard) og MM-DD-YYYY. YYYY står for år, MM står for måned, DD står for dato. 1. Trykk på Menu for å gå inn i menylisten. 2. Trykk på eller for å finne Time & Date. Trykk deretter på Select/Info for å velge innstilling for klokke. 3. Trykk på eller til Set Date Format, og trykk på Select/Info for å angi datoformatet. Time & Date <Set Date Format> 4. Trykk på eller for å velge ønsket datoformat, og trykk deretter på Select/Info for å bekrefte. Tilbakestille DAB-/FM-systemet Trykk på Menu for å gå inn i menyen. 10

14 1. Trykk på eller for å finne DAB FM Reset, og trykk deretter på Select/Info for å velge System Reset. Skjermbildet viser Press Select to confirm reset. Press SELECT to Confirm reset Trykk på Select/Info en gang til for å bekrefte. Tilbakestillingen sletter alle forhåndsinnstilte radiostasjoner og servicelister og starter systemet på nytt. Tilbakestille til fabrikkinnstillingene 1. Trykk på Menu for å gå inn i menyen. 2. Trykk på eller for å finne Factory Reset. Trykk deretter på Select/Info for å utføre tilbakestilling til fabrikkinnstillingene. Skjermbildet viser Press Select to confirm reset. 3. Trykk på Select/Info en gang til for å bekrefte. Tilbakestilling til fabrikkinnstillingene sletter alle innstillingene i systemet og starter systemet på nytt. Utføre manuelt søk Ved å bruke denne funksjonen kan du stille inn en spesifikk DAB-kanalfrekvens manuelt for å oppdatere stasjonslisten. Dette kan være nyttig hvis du vil justere plasseringen til DAB-antennen i henhold til signalstyrken for å oppnå best mulig mottak. 1. I DAB-modus, trykk på Menu for å gå inn i menyen. 2. Trykk på eller for å finne Manual Tune, og trykk deretter på Select/Info for å utføre et manuelt søk.. Den andre linjen på skjermen viser en radiostasjon og frekvensen. Manual Tune <5A MHz> 3. Trykk på eller flere ganger, eller trykk og hold inne eller for å bla raskt til ønsket frekvens vises. 4. Trykk på Select/Info for å begynne det kontinuerlige søket for valgt frekvens. 5. For å gå ut av det kontinuerlige søket for valgt kanalfrekvens, gjør følgende: Trykk på eller for å velge neste ønskede kanalfrekvens, og trykk på Select/Info for å begynne å søke etter en annen frekvens, eller Trykk på Select/Info for å stoppe søket. 11

15 8B MHz Under søket, vises meldingen channel frequency på den første linjen på skjermen, der channel frequency er valgt kanal og frekvens. Den andre linjen viser signalstyrken. Se på signalstyrken mens du justerer antennen. Da oppnår du best mulig mottak. Et litt større rektangel vises på skjermen for signalstyrke. Denne representerer signalgrensen. Hvis signalstyrken (indikert av de mindre, fylte rektanglene) er under grensen, blir lydkvaliteten dårlig. Etter søket oppdateres stasjonslisten med eventuelle nye stasjoner som er funnet på frekvensen. For å høre på radiostasjonene som ble funnet, gå tilbake til skjermen som vises under avspilling, og velg ønsket stasjon fra stasjonslisten som vanlig. Oppgradere programvaren Denne funksjonen brukes kun av vedlikeholdspersonell for å oppgradere den eksisterende PR100+-programvaren til en ny versjon. Vise programvareversjonen 1. Trykk på Menu for å gå inn i menyen. 2. Trykk på eller for å finne Software Version, og trykk deretter på Select/Info for å bekrefte. Skjermen vil vise gjeldende programvare versjonsnummer x.x.x.x. 12

16 Bruke alarmer, hvilemodus og tidsinnstilling Angi en alarm Du kan angi opptil tre ulike alarmer for ulike tidspunkter som enten DAB, FM eller buzzerlyd. DAB- og FM-alarmer slår på radioen din og setter på en forhåndsinnstilt DAB- eller FM-stasjon når alarmen starter. Buzzeralarmer spiller av en alarmtone. Hvis klokken ikke er angitt, vil du bli bedt om å angi dato og klokkeslett når du trykker på Alarm. Se Angi tid/dato manuelt. For å angi alarmen, gjør følgende: 1. Fortsett å trykke på Alarm for å velge enten alarm 1, alarm 2 eller alarm 3, og trykk på Select/Info for å bekrefte. 2. Trykk på eller for å velge alarmbryteren på eller av, og trykk på Select/Info for å bekrefte. 3. Trykk på eller for å velge vekkingsalarmen timer og minutter, og trykk deretter på Select/Info for å bekrefte. 4. Trykk på eller for å velge varigheten på vekkingen. Når alarmen lyder og den ikke avbrytes før den er slutt, går PR100+ tilbake til standby. Varigheten kan være 15, 30, 45, 60, eller 90 minutter. Trykk på Select/Info for å bekrefte. 5. Trykk på eller for å velge vekkingsalarmen buzzer, DAB eller FM, og trykk deretter på Select/Info for å bekrefte. 13

17 6. Hvis du velger DAB eller FM som oppvåkningslyd, kan du angi at radioen skal spille av stasjonen du hørte på sist, eller en forhåndsinnstilt stasjon. Trykk på eller for å velge, og trykk deretter på Select/Info for å bekrefte. 7. Trykk på eller for å velge alarmfrekvensen (se alternativet nedenfor), og trykk deretter på Select/Info for å bekrefte. Følgende alternativer er tilgjengelige for alarmfrekvens: Frekvens Beskrivelse En gang Daglig Helg Man fre Man lør Søndag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Valgt dato og tid Hver dag Hver helg Mandag til fredag hver uke Mandag til lørdag hver uke Hver søndag Hver mandag Hver tirsdag Hver onsdag Hver torsdag Hver fredag Hver lørdag 14

18 8. Trykk på eller for å velge volum på alarmen, og trykk deretter på Select/Info for å bekrefte. Hvis alarmen er en busser, kan ikke lyden være høyere enn 30. Du kan se hvilke alarmer som er på ved å se på de nummererte alarmklokkeikonene på skjermen, i enten aktiv- eller standby-modus. Du kan endre en eksisterende alarm ved å trykke på Alarm, velge alarmnummer og endre innstillingene som beskrevet ovenfor. Du kan slå av en eksisterende alarm ved å angi alarmkilden til av. Avbryte en alarm når den lyder Trykk på når tiden har utløpt. Utsette en alarm eller Alarm for å avbryte en alarm. Hvis den ikke avbrytes stopper den For å stoppe en alarm midlertidig: 1. Trykk på Snooze. På skjermen vises den opprinnelige utsettelsesperioden på fem minutter. 2. Du kan endre utsettelsesperioden ved å trykke på Snooze flere ganger. Utsettelsesperiodene er 5, 10, 15, 30 og 45 minutter. Radioen går tilbake til standby. En tidsinnstilling for utsettelsesperioden vises på skjermen. Når tidsinnstillingen for nedtellingen når 0 (null) starter alarmen igjen. Avbryte en alarm du har utsatt Trykk på eller Alarm for å avbryte en alarm som er utsatt. Angi tidsinnstilling for sovemodus Tidsinnstillingen for sovemodus gjør at radioen går i standby etter at et gitt antall minutter har utløpt. For å angi sovemodus mens radioen spiller av, gjør følgende: 1. Trykk på Sleep for å gå inn i menyen for tidsinnstilling for sovemods. 15

19 2. Verdien for tidsinnstilling for sovemodus begynner å blinke. Trykk på eller for å velge varigheten på tidsinnstillingen for sovemodus fra 15 til 90 minutter, og trykk deretter på Select/Info for å aktivere. Sovemodusindikatoren lyser når tidsinnstillingen for sovemodus er aktivert. Du kan endre en eksisterende tidsinnstilling for sovemodus ved å trykke på Sleep, velge en ny varighetstid som beskrevet ovenfor, eller velge Sleep Off, og deretter trykke på Select/Info for å slå av tidsinnstilling for sovemodus. Angi tidsinnstilling for nedtelling Du kan angi tidsinnstillingen for nedtelling slik at du hører en tone etter at et gitt antall minutter har utløpt. 1. Trykk på Timer for å gå inn i menyen for tidsinnstilling. 2. Trykk på eller for å velge tidsinnstilling for nedtelling fra 1 til 99 minutter, og trykk deretter på Select/Info for å aktivere og starte nedtellingen. Tidsinnstillingsindikatoren lyser når tidsinnstillingen er aktivert. Under nedtelling kan du endre tidsinnstillingen for nedtelling ved å trykke på Timer for å gå inn i tidsinnstillingsmenyen igjen. Tidsinnstillingsverdien viser gjenværende nedtellingstid. Angi en ny verdi som beskrevet ovenfor, eller angi den til null og trykk deretter på Select/Info for å deaktivere tidsinnstillingen. Avbryte tidsinnstillingstonen når den lyder Trykk på en tilfeldig tast for å avbryte en tidsinnstillingstone. Tidsinnstillingstonen vil stoppe automatisk etter at det har gått fem minutter. Endre lysstyrken på skjermen Trykk på Snooze for å endre lysstyrken på skjermen. Det er tre lysstyrkenivåer for skjermen: Av, lav og høy. 16

20 Sikkerhetsadvarsel 1. Bruk kun den medfølgende strømadapteren. 2. Hold radioen unna varme. 3. Ikke la objekter eller væske komme inn i radioen. 4. Ikke fjern skruer eller åpne radioen. Avhende gammelt utstyr 1. Produktet er designet og produsert av kvalitetsmaterialer og komponenter, som kan resirkuleres og gjenbrukes. Ikke avhend gamle produkter i husholdningsavfallet. 2. Ved å avhende dette produktet på riktig måte, hjelper du til med å forhindre potensielt negative konsekvenser for miljøet og helse. 3. Hvis du vil ha mer informasjon om resirkulering av dette produktet, ta kontakt med en gjenbruksstasjon eller butikken der du kjøpte produktet. Feilsøking Les denne veiledningen nøye før du bruker PR100+. Hvis du fortsatt har problemer med å bruke denne enheten, vil du mest sannsynlig finne en løsning ved å lese denne delen. Radioen har ikke strøm. - Sikre at strømmen er riktig koblet til. Det er ingen lyd. - Juster volumet. - Hvis stasjonen ikke fungerer, vent til den kommer tilbake, eller still inn en annen stasjon. Signalstyrken er for lav. - Prøv å sette radioen et annet sted. For DAB kan du også utføre et manuelt søk. Finner ingen DAB-stasjoner. - Sjekk om det er DAB-dekning i ditt område. Gå til eller for å sjekke DAB-dekningen. - Prøv å sette radioen et annet sted, eller juster antennen. 17

Brukerveiledning. Tiny Audio M6+ Les denne brukerveiledningen nøye før bruk.

Brukerveiledning. Tiny Audio M6+ Les denne brukerveiledningen nøye før bruk. Brukerveiledning Tiny Audio M6+ Les denne brukerveiledningen nøye før bruk. OVERSIKT 1. LCD-skjerm 4. Antenne 2. IR-vindu 5. DC-kontakt 3. Linje ut 6. På/av Fjernkontroll: 1. POWER: Sette radioen i standby-modus.

Detaljer

Versjon: 1.0. Brukerhåndbok DAB+/FM Radio

Versjon: 1.0. Brukerhåndbok DAB+/FM Radio Versjon: 1.0 Brukerhåndbok DAB+/FM Radio Produktoversikt 1. Standby/Modus Trykk på skifte mellom FM og DAB-modus på arbeidsmodus, trykk og hold nede for å gå inn i standby-modus. 2. Skanne Trykk for å

Detaljer

BRUKSANVISNING SKAGEN

BRUKSANVISNING SKAGEN BRUKSANVISNING SKAGEN Takk for at du valgte din digitale portable radio med DAB-teknologi fra mydab. Vi tar gjerne imot dine meninger og synspunkter på vår epost-adresse: mydab@ veibel.no Nyheter og info

Detaljer

Tillegg til bruksanvisning på modell PR-D3. Gjelder DAB modulen på modell DPR 45 Hvordan bruke din digitale mottaker DAB 1. Trykk på knappen for Standby for å slå på din digitale mottaker. Dersom den digitale

Detaljer

Bruksanvisning Tiny Audio Joy

Bruksanvisning Tiny Audio Joy Bruksanvisning Tiny Audio Joy SIKKERHETSINSTRUKSJONER 1. Les disse instruksjonene Alle sikkerhets- og driftsinstruksjoner skal leses før produktet tas i bruk. 2. Oppbevar disse instruksjonene Sikkerhets-

Detaljer

Digital Klokkeradio. Bruksanvisning CRD-510. Importør: xxxxxx Adresse: xxxxxx

Digital Klokkeradio. Bruksanvisning CRD-510. Importør: xxxxxx Adresse: xxxxxx Digital Klokkeradio Bruksanvisning CRD-510 Importør: xxxxxx Adresse: xxxxxx Produktoversikt 1. VOL OPP-knapp 2. SCAN-knappen 3. MENY-knapp / INFO-knapp / TILBAKE-knapp 4. STRØM-knapp / KILDE-knapp 5. FRAMOVER-knapp

Detaljer

BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm

BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm Vennligst les brukermanualen nøye før bruk! BRUKE RADIOEN FOR FØRSTE GANG: TILKOPLING/STRØMFORSYNING: 1. Tilkopling av strømforsyning: a. Strømforsyningsenhet

Detaljer

Installere og skifte batterier. Slå på og av produktet. Justere volumet

Installere og skifte batterier. Slå på og av produktet. Justere volumet Installere og skifte batterier Skru løs og åpne batterilokket. Sett inn de to medfølgende 1,5 V AA-batteriene. Kontroller at batterienes poler (+ og -) vender riktig vei. Slå på og av produktet DAB Radio

Detaljer

DAB+ FM RADIO DAB-42 BRUKSANVISNING. Vennligst les denne håndboken nøye før bruk og ta vare på den for fremtidig oppslag.

DAB+ FM RADIO DAB-42 BRUKSANVISNING. Vennligst les denne håndboken nøye før bruk og ta vare på den for fremtidig oppslag. DAB+ FM RADIO DAB-42 BRUKSANVISNING Vennligst les denne håndboken nøye før bruk og ta vare på den for fremtidig oppslag. PRODUKTOVERSIKT 1 Power/Modus-knapp 8 Vol- knapp 2 Preset-knapp 9 Vol+ knapp 3 Forrige-knapp

Detaljer

Som bruker av vårt produkt er du den viktigste personen hos INTONO.

Som bruker av vårt produkt er du den viktigste personen hos INTONO. BRUKER MANUAL Gratulerer med kjøpet av din Intono Home Radio. Denne brukerveiledningen gir deg informasjon og instrukser om hvordan du installerer og bruker radioen din. Den vil gi deg tekniske spesifikasjoner

Detaljer

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer Bruksanvisning Innhold Kontrollknapper... 2 3 Bruk av klokkeradioen for første gang. 4 Generell bruk av din klokkeradio... 5 Valg av stasjon

Detaljer

Brukermanual. Vanntett radiomottaker, bygget for utendørs bruk! Bluetooth, DAB/FM, USB inngang, AUX inngang og RCA-kabler.

Brukermanual. Vanntett radiomottaker, bygget for utendørs bruk! Bluetooth, DAB/FM, USB inngang, AUX inngang og RCA-kabler. Brukermanual Vanntett radiomottaker, bygget for utendørs bruk! Bluetooth, DAB/FM, USB inngang, AUX inngang og RCA-kabler. Egenskaper Radio Tilkobling Utganger Tekninsk Dimensjoner (BxHxD) DAB Digital Radio

Detaljer

Travel. DAB+ / DAB / FM Digital Radio. Bruksanvisning

Travel. DAB+ / DAB / FM Digital Radio. Bruksanvisning Travel DAB+ / DAB / FM Digital Radio Bruksanvisning Instruksjoner angående sikkerhet Dersom du ønsker å få mest mulig ut av ditt nyanskaffede produkt og for å kunne bli kjent med alle funksjoner, vennligst

Detaljer

Bruksanvisning. DAB-46

Bruksanvisning. DAB-46 Bruksanvisning DAB-46 www.facebook.com/denverelectronics PRODUKTOVERSIKT Sett forfra Sett bakfra 1. LCD-DISPLAY 2. STANDBY/MODUS-KNAPP 3. FORRIGE KNAPP 4. INFO/MENY KNAPP 5. SCAN KNAPP 6. ENTER/VOLUM KNOTT

Detaljer

Reiseradio Brukerveiledning

Reiseradio Brukerveiledning Reiseradio Brukerveiledning Merknad Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Vi påtar oss ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser i dette dokumentet;

Detaljer

D D R 中文 N Versjon 1

D D R 中文 N Versjon 1 DDR- 3 6 N 中文 Versjon 1 Innhold Kontroller... 3-6 Bruke radioen for første gang... 7 Grunnleggende bruk av din radio... 8 Velge en stasjon - DAB... 9 Sekundære tjenester - DAB... 9 Forskjellige modi på

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

3 Slå på. 1 Koble til antennen. 2 Koble til strømforsyning. 4 Vent... Hurtigstartveiledning

3 Slå på. 1 Koble til antennen. 2 Koble til strømforsyning. 4 Vent... Hurtigstartveiledning Brukerveiledning Hurtigstartveiledning Viktig: Les denne veiledningen nøye før du tar i bruk R1, og behold den for fremtidig bruk. 1 Koble til antennen Kontroller at festemutteren er godt festet, og antennen

Detaljer

Tiny Audio C3. Norsk TINY AUDIO C3. Les veiledningen nøye før produktet tas i bruk

Tiny Audio C3. Norsk TINY AUDIO C3. Les veiledningen nøye før produktet tas i bruk Norsk TINY AUDIO C3 Les veiledningen nøye før produktet tas i bruk 1 Sikkerhetsinstruksjoner: 1 Ikke bruk radioen i nærheten av vann. 2 Rengjør med tørr klut. 3 Ikke blokker ventilasjonsåpninger. 4 Ikke

Detaljer

Viktige instruksjoner angående sikkerhet

Viktige instruksjoner angående sikkerhet Innholdsfortegnelse Viktige instruksjoner angående sikkerhet 2 Kontrollknapper 3-5 Strømforsyning til radio samt ladning av batterier. 6-7 Bruk av radioen for første gang 7 Drift av din radio DAB 8 Valg

Detaljer

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE TAKK FOR AT DU VALGTE JENSEN OF SCANDINAVIA I Jensen of Scandinavia vet vi at fornøyde kunder betyr alt. Derfor søker vi konstant etter kunnskap for å kunne oppfylle kundenes

Detaljer

DAB RADIO DPR-16. Bruksanvisning

DAB RADIO DPR-16. Bruksanvisning DAB RADIO DPR-16 Bruksanvisning Viktige sikkerhetsinstruksjoner 1. Les nøye gjennom disse instruksjoner. 2. Ta godt vare på denne bruksanvisning. 3. Vis hensyn til advarsler. 4. Følg instruksjoner gitt

Detaljer

INNHOLD VIKTIGE INSTRUKSJONER ANGÅENDE SIKKERHET

INNHOLD VIKTIGE INSTRUKSJONER ANGÅENDE SIKKERHET Bruksanvisning INNHOLD Viktige instruksjoner angående sikkerhet. 2 Kontroller 4 Strømforsyning. 5 Bruk av radioen for første gang. 6 DAB radio modus 6 FM radio modus 11 Forhåndsinnstilte stasjoner. 15

Detaljer

CUBE DAB DAB/DAB+/ FM-KLOKKERADIO

CUBE DAB DAB/DAB+/ FM-KLOKKERADIO Produktet og batteriene må resirkuleres eller kastes på en godkjent måte. Produkter som er merket med et søppelbøttesymbol med kryss over må avhendes separat fra husholdningsavfall. IKKE kast dette produktet

Detaljer

ROBERTS. Nyt å lytte. DAB/FM RDS digital portabel radio. Les denne brukerveiledningen før bruk

ROBERTS. Nyt å lytte. DAB/FM RDS digital portabel radio. Les denne brukerveiledningen før bruk ROBERTS Nyt å lytte DAB/FM RDS digital portabel radio Les denne brukerveiledningen før bruk Innhold Kontroller...2 Batteridrift...4 Bruke strømadapteren...5 Bruke din radio - DAB...6 Velge en stasjon -

Detaljer

BRUKSANVISNING CR-420 Les denne brukerhåndboken nøye før du begynner å bruke produktet.

BRUKSANVISNING CR-420  Les denne brukerhåndboken nøye før du begynner å bruke produktet. BRUKSANVISNING CR-420 WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM Les denne brukerhåndboken nøye før du begynner å bruke produktet. KONTROLLER OG INDILATORLAMPER 1. PÅ/AV -knapp 2. TIME TU - -knapp 3. MIN TU + -knapp 4.

Detaljer

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21.

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21. Bruksanvisning Innhold 1. Innhold.... 2. Viktig informasjon angående sikkerhet. 3. Kontroller 4. Strømforsyning.. 5. Generelle funksjoner.... 6. Bruk av radioen for første gang.. 7. Modus for DAB.. 8.

Detaljer

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q CLOCK RADIO Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q NO NORSK 2 ALARM TIME SLEEP SNOOZE UP DOWN RADIO ON AL 1 1+2 2 - TUNING + FM MW U + VOLUME - 3 NORSK NORSK 05-13 4 NORSK SIKKERHET OG INNSTILLING 7 Denne enheten

Detaljer

Play M4 / Play M5. DAB / DAB+/ FM RDS bærbar digital radio med klokke og alarmer. Les denne bruksanvisningen før bruk

Play M4 / Play M5. DAB / DAB+/ FM RDS bærbar digital radio med klokke og alarmer. Les denne bruksanvisningen før bruk Play M4 / Play M5 DAB / DAB+/ FM RDS bærbar digital radio med klokke og alarmer Les denne bruksanvisningen før bruk Innhold Brytere Play M4 / Play M5... 2-3 Batteridrift...3 Navigeringskontroller...4 Bruke

Detaljer

Bærbar CD og Mp3 spiller med DAB / DAB+

Bærbar CD og Mp3 spiller med DAB / DAB+ Bærbar CD og Mp3 spiller med DAB / DAB+ Bruksanvisning DAB1010 Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk og ta godt vare på den for senere referanser ADVARSEL 1. Advarsel: For

Detaljer

ACX 301 SF v3. Brukermanual

ACX 301 SF v3. Brukermanual ACX 301 SF v3 Brukermanual ACX 301 SF Brukerveiledning INNHOLD INTRODUKSJON... 1 PAKKENS INNHOLD... 2 INSTALLASJON... 3 SYSTEM MELDINGER... 8 STARTE OPP SYSTEMET... 11 BRUKE FJERNKONTROLLENS KNAPPER...

Detaljer

Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk

Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk Norsk Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk 1 Sikkerhetsinstruksjoner: 1. Må ikke brukes i nærheten av vann 2. Rengjøres

Detaljer

ROBERTS. Nyt å lytte. DAB+ / FM RDS digital radio model RD-60. Les denne brukerveiledningen før bruk

ROBERTS. Nyt å lytte. DAB+ / FM RDS digital radio model RD-60. Les denne brukerveiledningen før bruk ROBERTS Nyt å lytte DAB+ / FM RDS digital radio model RD-60 Les denne brukerveiledningen før bruk Innhold Kontroller... 2-3 Batteridrift...4 Bruk av strømadapteren...4 Bruke din radio - DAB...5 Velge en

Detaljer

WAKE FM-KLOKKERADIO BRUKERHÅNDBOK

WAKE FM-KLOKKERADIO BRUKERHÅNDBOK Alle varemerker tilhører deres respektive eiere. Med mindre noe annet er oppgitt, betyr ikke bruken av varemerker at varemerkeeieren er assosiert med KitSound eller går god for produktene som omtales her.

Detaljer

FUNKSJONER FRONT. 4. AV/PÅ INDIKATOR: Lyser grønt når enheten er på.

FUNKSJONER FRONT. 4. AV/PÅ INDIKATOR: Lyser grønt når enheten er på. MODEL DAB KOMME I GANG 1. Trekk ut teleskopantennen helt på baksiden. 2. Kobl strømledningen fra radioen og til stikkontakt. Radioen vil gi et kort lydsignal. Søke og av/på lysindikatorene vil lyse forbigående.

Detaljer

Bruksanvisning DAB+ / FM-RDS bærbar radio

Bruksanvisning DAB+ / FM-RDS bærbar radio Bruksanvisning DAB+ / FM-RDS bærbar radio Viktige sikkerhetsinstruksjoner 1. Les nøye gjennom disse instruksjoner. 2. Ta godt vare på denne bruksanvisning. 3. Vis hensyn til advarsler. 4. Følg instruksjoner

Detaljer

Bruksanvisning. UNITED lommeradio DAB8210. DAB/FM Radio E80211. Miljøinformasjon

Bruksanvisning. UNITED lommeradio DAB8210. DAB/FM Radio E80211. Miljøinformasjon UNITED lommeradio DAB8210 Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk

Detaljer

ROBERTS. DAB / DAB+ / FM RDS digital bærbar radio. Vennligst les denne bruksanvisningen før bruk

ROBERTS. DAB / DAB+ / FM RDS digital bærbar radio. Vennligst les denne bruksanvisningen før bruk ROBERTS DAB / DAB+ / FM RDS digital bærbar radio Vennligst les denne bruksanvisningen før bruk Innhold Kontroller... 2-3 Batteridrift...4 Bruke strømadapteren...5 Å betjene radioen din - DAB...6 Å velge

Detaljer

G4Audio G4-RM745D. Bruksanvisning. Takk for at du har kjøp denne Marine Dynamic-kildeenheten. Les bruksanvisningen nøye før du bruker G4-RM745D.

G4Audio G4-RM745D. Bruksanvisning. Takk for at du har kjøp denne Marine Dynamic-kildeenheten. Les bruksanvisningen nøye før du bruker G4-RM745D. G4Audio G4-RM745D Bruksanvisning Takk for at du har kjøp denne Marine Dynamic-kildeenheten. Les bruksanvisningen nøye før du bruker G4-RM745D. 1 DAB/DAB+ IPX4 2 Funksjoner Radio DAB-digitalradio FM-radiomottak

Detaljer

Sangean DAB-radio. Komponenter og kontroller Se side 3 og 4 i den originale bruksanvisningen.

Sangean DAB-radio. Komponenter og kontroller Se side 3 og 4 i den originale bruksanvisningen. Sangean DAB-radio Sikkerhetsanvisninger 1. Les bruksanvisningen. 2. Spar på bruksanvisningen. 3. Legg merke til advarslene. 4. Følg alle anvisninger. 5. Ikke bruk apparatet i nærheten av vann. 6. Rengjør

Detaljer

ROBERTS. Nyt å lytte. DAB/FM RDS digital portabel radio. Les denne brukerveiledningen før bruk

ROBERTS. Nyt å lytte. DAB/FM RDS digital portabel radio. Les denne brukerveiledningen før bruk ROBERTS Nyt å lytte DAB/FM RDS digital portabel radio Les denne brukerveiledningen før bruk Innhold Kontroller... Batteridrift...4 Bruk av strømadapteren...5 Bruke din radio - DAB...6 Velge en stasjon

Detaljer

of Norway Tusen takk

of Norway Tusen takk of Norway Tusen takk På / av Forrige Neste Veksle mellom DAB og FM ( trykk & hold ) OK Meny / tilbake Som bruker av våre produkter, er du den aller viktigste personen for Pinell. Vi arbeider hele tiden

Detaljer

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB/FM RDS digital portabel radio. Les denne brukerveiledningen før bruk

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB/FM RDS digital portabel radio. Les denne brukerveiledningen før bruk ROBERTS Enjoy Listening DAB/FM RDS digital portabel radio Les denne brukerveiledningen før bruk Innhold Kontroller... 3-4 Batteridrift...5 Bruke strømadapteren...6 Bruke din radio - DAB...7 Velge en stasjon

Detaljer

CLOCK RADIO SONOCLOCK 935 IP DAB+

CLOCK RADIO SONOCLOCK 935 IP DAB+ CLOCK RADIO SONOCLOCK 935 IP DAB+ NO INNHOLD -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 OPPSETT OG SIKKERHET

Detaljer

THE TRANSISTOR. Digital radio med DAB/DAB+ og FM, Bluetooth og NFC-teknologi. Brukerhåndbok

THE TRANSISTOR. Digital radio med DAB/DAB+ og FM, Bluetooth og NFC-teknologi. Brukerhåndbok Digital radio med DAB/DAB+ og FM, Bluetooth og NFC-teknologi Brukerhåndbok Kjære kunde, takk for at du har kjøpt et IRC-produkt. Vi setter pris på at du har valgt ett av produktene våre. Vi er også sikre

Detaljer

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING For informasjon og support, se target.no ADVARSEL Fare for elektrisk støt Lynsymbolet varsler om fare for ikkeisolerte,

Detaljer

Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP

Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk. SIKKERHETSINSTRUKSJONER For å sikre deg trygghet og bruksglede, les og følg sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

FUNKSJONER OG KNAPPER 1. DISPLAYET 2. DISPLAY AUTO AV 3. VOLUM OPP / ALARM 2 PÅ / AV INNSTILLING 4. << / SØK -

FUNKSJONER OG KNAPPER 1. DISPLAYET 2. DISPLAY AUTO AV 3. VOLUM OPP / ALARM 2 PÅ / AV INNSTILLING 4. << / SØK - BRUKSANVISNING Norwegian FUNKSJONER OG KNAPPER 1. DISPLAYET 2. DISPLAY AUTO AV 3. VOLUM OPP / ALARM 2 PÅ / AV INNSTILLING 4.

Detaljer

AJB7038D

AJB7038D Register your product and get support at www.philips.com/welcome AJB7038D Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Viktig 2 Sikkerhet 2 7 Andre funksjoner 11 Stille inn alarm-timer 11 Angi sleep timer 12 Spill

Detaljer

DDR-47BT. Bruksanvisning Norsk

DDR-47BT. Bruksanvisning Norsk DDR-47BT Bruksanvisning Norsk Innhold Introduksjon................................. 2-8 Kontroller og tilkoblinger....................... 2-4 Fjernkontroll................................ 5 Ikon på skjerm..............................

Detaljer

BTR-160 / DPR-16C. Norsk Bruksanvisning.

BTR-160 / DPR-16C. Norsk Bruksanvisning. BTR-160 / DPR-16C Norsk Bruksanvisning. Ordet Bluetooth og merket er et registrert varemerke som er eid av Bluetooth SIG, Inc. og all bruk av slik merking gjort av SANGEAN ELECTRONICS INC. er godkjent

Detaljer

DAB Adapter 2+ Kjære kunde

DAB Adapter 2+ Kjære kunde Kjære kunde Kvalitet har alltid vært drivkraften for oss, og grunnleggelsen av Argon Audio er en naturlig forlengelse av denne filosofien. Vi har 20 års erfaring med å lage, spesifisere og produsere høykvalitetsprodukter

Detaljer

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB/FM RDS Digital Klokkeradio med dobbel alarm. Les denne brukerveiledningen før bruk

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB/FM RDS Digital Klokkeradio med dobbel alarm. Les denne brukerveiledningen før bruk ROBERTS Enjoy Listening DAB/FM RDS Digital Klokkeradio med dobbel alarm Les denne brukerveiledningen før bruk Innhold Kontroller... -3 Bruke klokkeradioen for første gang...4 Styre klokkeradioen...5 Velge

Detaljer

Retro Radio med Bluetooth og DAB+

Retro Radio med Bluetooth og DAB+ DR-05 BT Retro Radio med Bluetooth og DAB+ BRUKSANVISNING www.lenco.com Innhold Advarsel 1 Panel 4 Fjernkontroll 6 Grunnleggende bruk 8 Bruk av DAB funksjon 9 Bruk av FM funksjon 11 Bruk av Bluetooth 12

Detaljer

1. Sett inn de to medfølgende AA batteriene før strømledningen kobles til. 3. Trykk inn den røde Power (av/på) knappen i front.

1. Sett inn de to medfølgende AA batteriene før strømledningen kobles til. 3. Trykk inn den røde Power (av/på) knappen i front. MUSIC SYSTEM KOMME I GANG Før du setter i gang med innstillinger av Music System, må produktet være romtemperert. Hvis ikke, kan kondensering påvirke CD-spilleren eller displayet. 1. Sett inn de to medfølgende

Detaljer

FM-sender med Bluetooth

FM-sender med Bluetooth FM-sender med Bluetooth Prod.nr. 7071531590974 Bruksanvisning Takk for at du kjøpte dette produktet. Les bruksanvisningen grundig før bruk for å få best mulig ytelse fra produktet. Introduksjon Denne FM-senderen

Detaljer

DAB/FM RDS digital klokkeradio med docking for ipod og iphone

DAB/FM RDS digital klokkeradio med docking for ipod og iphone ROBERTS Enjoy Listening DAB/FM RDS digital klokkeradio med docking for ipod og iphone Les denne brukerveiledningen før bruk Innhold Kontroller... 2-4 Bytte av batteri i fjernkontrollen...5 Bruke klokkeradioen

Detaljer

OPPLADBARE DIGITAL MP3-RADIO MED USB / SD-SPILLER OG LED- LOMMELYKT BRUKERMANUAL

OPPLADBARE DIGITAL MP3-RADIO MED USB / SD-SPILLER OG LED- LOMMELYKT BRUKERMANUAL OPPLADBARE DIGITAL MP3-RADIO MED USB / SD-SPILLER OG LED- LOMMELYKT BRUKERMANUAL VENNLIGST LES BRUKSANVISNINGEN FØR DU FØRSTE BRUKER. OPPBEVAR DENNE BRUKSANVISNINGEN TRYGT FOR FREMTIDIG REFERANSE! PRODUKTBESKRIVELSE

Detaljer

THE BOX. Digital radio med DAB/DAB+ og FM, Bluetooth og NFC-teknologi. Brukerhåndbok

THE BOX. Digital radio med DAB/DAB+ og FM, Bluetooth og NFC-teknologi. Brukerhåndbok Digital radio med DAB/DAB+ og FM, Bluetooth og NFC-teknologi Brukerhåndbok Kjære kunde, takk for at du har kjøpt et IRC-produkt. Vi setter pris på at du har valgt ett av produktene våre. Vi er også sikre

Detaljer

ACX 301 SF Brukermanual

ACX 301 SF Brukermanual ACX 301 SF Brukermanual INNHOLD INTRODUKSJON... 1 PAKKENS INNHOLD... 2 INSTALLASJON... 3 SYSTEM MELDINGER... 13 STARTE OPP SYSTEMET... 16 BRUKE FJERNKONTROLLENS KNAPPER... 17 Slå av eller på ACX 301 SF...

Detaljer

ROBERTS. Enjoy Listening. FM RDS/DAB digital radio. Les denne brukerveiledningen før bruk

ROBERTS. Enjoy Listening. FM RDS/DAB digital radio. Les denne brukerveiledningen før bruk ROBERTS Enjoy Listening FM RDS/DAB digital radio Les denne brukerveiledningen før bruk Innhold Kontroller... Batteridrift...3 Strømdrift...3 Bruke din radio - DAB...4 Velge en stasjon - DAB...5 Andre tjenester

Detaljer

MONTERING AV BATTERIET

MONTERING AV BATTERIET MONTERING AV BATTERIET LADING AV BATTERIET Ved første gangs bruk eller at batteriet er utladet skal radioen lades i 10 timer. Batteriene kan kun lades med den originale NC-88 batteriladeren. Hvis du har

Detaljer

Bruksanvisning CRL Før du tar i bruk dette produktet, må du lese hele denne bruksanvisningen grundig.

Bruksanvisning CRL Før du tar i bruk dette produktet, må du lese hele denne bruksanvisningen grundig. Bruksanvisning Klokkeradio CRL-340 www.denver-electronics.com Før du tar i bruk dette produktet, må du lese hele denne bruksanvisningen grundig. 1. Funksjon 1.1 Led tidsvisning i 12T-24T-format 1.2 Hvitt

Detaljer

Revival UNO. DAB / DAB+ / FM RDS bærbar digital radio. Les denne bruksanvisningen før bruk

Revival UNO. DAB / DAB+ / FM RDS bærbar digital radio. Les denne bruksanvisningen før bruk Revival UNO / + / FM RDS bærbar digital radio Les denne bruksanvisningen før bruk Innhold Betjening... 2-3 Batteridrift...3 Bruke knappene...3 Bruke radioen for første gang...4 Å betjene radioen din -...5

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/support AJB3552 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Viktig 3 2 Din DAB+-klokkeradio 4 Innledning 4 Innholdet i esken 4 Oversikt over hovedenheten

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning

Bruks og monteringsanvisning I-LOVIEW 7 FULL HD Bruks og monteringsanvisning 1 Innholdsregister Introduksjon... s. 3 Produktets innhold... s. 4 Instruksjoner før bruk... s. 4 Konfigurasjon... s. 5 Funksjoner og hurtigtaster... s.

Detaljer

Play T1. DAB / DAB+ / FM RDS bærbar digital radio med klokke og alarm. Les denne bruksanvisningen før bruk

Play T1. DAB / DAB+ / FM RDS bærbar digital radio med klokke og alarm. Les denne bruksanvisningen før bruk Play T1 DAB / DAB+ / FM RDS bærbar digital radio med klokke og alarm Les denne bruksanvisningen før bruk Innhold Kontroll...2 Batteridrift...3 Navigeringskontroller...4 Bruke radioen for første gang...5

Detaljer

DAB-adapter til bil Brukermanual

DAB-adapter til bil Brukermanual C1 DAB-adapter til bil Brukermanual Innhold INTRODUKSJON... 1 PAKKENS INNHOLD... 2 INSTALLASJON... 3 Oversikt... 3 Installasjonsprosedyre... 4 OVERSIKT OVER KONTROLLERE OG KOBLINGER... 15 STARTE OPP SYSTEMET...

Detaljer

ROBERTS. Enjoy Listening. Digital DAB/DAB+/FM/Bluetooth-radio. Les denne brukerveiledningen før bruk

ROBERTS. Enjoy Listening. Digital DAB/DAB+/FM/Bluetooth-radio. Les denne brukerveiledningen før bruk ROBERTS Enjoy Listening Digital DAB/DAB+/FM/Bluetooth-radio Les denne brukerveiledningen før bruk Innhold Kontroller...2-3 Batteridrift...4 Bruke strømadapteren...4 Bruke din radio - DAB...5 Velge en stasjon

Detaljer

DAB2+ Kjære kunde. Gratulerer med din nye Argon DAB2+

DAB2+ Kjære kunde. Gratulerer med din nye Argon DAB2+ Kjære kunde Kvalitet har alltid vært drivkraften for oss og grunnleggelsen av Argon Audio er en naturlig forlengelse av denne filosofien. Vi har 20 års erfaring med å lage, spesifisere og produsere høykvalitetsprodukter

Detaljer

Brukerveiledning // User Manual

Brukerveiledning // User Manual Brukerveiledning // User Manual DAB+/FM Radio Innhold Eskens innhold P.3 P.4 Volumkontroll / Endre Stasjon (DAB) / Endre Stasjon (FM) P.5 Meny / Sildeshow P.6 P.7 Innsovning P.8 P.9 P.10 P.11 Tid/Dato

Detaljer

Romtermostatens brukerveiledning. For brukeren. Romtermostatens brukerveiledning. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1

Romtermostatens brukerveiledning. For brukeren. Romtermostatens brukerveiledning. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 Romtermostatens brukerveiledning For brukeren Romtermostatens brukerveiledning geotherm VWL 451 VWL 651 VWL 751 VWL 1251 VWL 1551 NO INNHOLDSFORTEGNELSE HVORDAN BRUKE APPARATET DITT 1 Bruk av apparatet...2

Detaljer

SangeanR App tillater fjernkontroll ved bruk av Sangean DMS-37BT via din iphone, ipod touch, ipad eller Android smarttelefon.

SangeanR App tillater fjernkontroll ved bruk av Sangean DMS-37BT via din iphone, ipod touch, ipad eller Android smarttelefon. Bruksanvisning Made for ipod, Made for iphone, og Made for ipad betyr at dette produktet har blitt designet for å kunne tilkobles spesielt til henholdsvis ipod, iphone og ipad, og produktet er godkjent

Detaljer

MCI-220. Mikro Hi-Fi System med holder for iphone & ipod. BRUKSANVISNING For informasjon og support, www.lenco.eu

MCI-220. Mikro Hi-Fi System med holder for iphone & ipod. BRUKSANVISNING For informasjon og support, www.lenco.eu Mikro Hi-Fi System med holder for iphone & ipod MCI-220 Laget for ipod iphone ipod og iphone er varemerker fra Apple Inc. som er registrert i USA og andre land. Made for ipod og Made for iphone betyr at

Detaljer

Hurtigstart-guide SE888

Hurtigstart-guide SE888 Hurtigstart-guide SE888 Eskens innhold Håndsett * Basestasjon Lader * Strømadapter * Telefonledning ** Hurtigstartveiledning CD-rom Garanti Merk * I pakker med flere håndsett er det ekstra håndsett, ladere

Detaljer

Hurtigstartveiledning CD280/CD285

Hurtigstartveiledning CD280/CD285 Hurtigstartveiledning CD280/CD285 Innholdet i esken Basestasjon (CD285) Basestasjon (CD280) Merk * I pakker med flere håndsett er det ekstra håndsett, ladere og strømadaptere. ** I enkelte land må du koble

Detaljer

SuperSignal FORHÅNDSINNSTILLINGER. Brukerhåndbok. v1.1

SuperSignal FORHÅNDSINNSTILLINGER. Brukerhåndbok. v1.1 FORHÅNDSINNSTILLINGER SuperSignal Brukerhåndbok v1.1 Engelsk Français Deutsch Italiano TEKNISK SUPPORT Skulle du oppleve problemer ved bruk av dette produktet, vennligst se avsnittet om feilsøking på side

Detaljer

DAB / FM RDS Stereo digitalradio med dokking for ipod og iphone

DAB / FM RDS Stereo digitalradio med dokking for ipod og iphone ROBERTS Enjoy Listening DAB / FM RDS Stereo digitalradio med dokking for ipod og iphone Les denne brukerveiledningen før bruk Innhold Kontroller... -5 Bytte av batteri i fjernkontrollen...6 Navigasjonskontroller...7

Detaljer

BRUKSANVISNING MODELL: G-9000 MODUL NR.: 3031

BRUKSANVISNING MODELL: G-9000 MODUL NR.: 3031 OM BRUKSANVISNINGEN Ut fra hvilken modell av klokken du har, vil displayet vise lyse tall med mørk bakgrunn eller omvendt. Knappe operasjonene er indikert med bokstavene som vist i figurene til venstre.

Detaljer

AutoDAB GO-S. DAB+ Digital Radio med FM sender & Bluetooth Hands-Free, DAB til DAB Service Following S/F & Traffikkmeldinger TA

AutoDAB GO-S. DAB+ Digital Radio med FM sender & Bluetooth Hands-Free, DAB til DAB Service Following S/F & Traffikkmeldinger TA AutoDAB GO-S DAB+ Digital Radio med FM sender & Bluetooth Hands-Free, DAB til DAB Service Following S/F & Traffikkmeldinger TA Sikkerhets instrukser Advarsel Ikke utsett radioen for regn eller fuktighet.

Detaljer

of Norway Tusen takk

of Norway Tusen takk of Norway Tusen takk På / av Forrige Neste Kildevelger ( trykk + hold ) OK Meny / tilbake Som bruker av våre produkter, er du den aller viktigste personen for Pinell. Vi arbeider hele tiden hardt for å

Detaljer

Rev.nr 140805 - NO. Bruksanvisning Aquatic Radio

Rev.nr 140805 - NO. Bruksanvisning Aquatic Radio Rev.nr 140805 - NO Bruksanvisning Aquatic Radio Klargjøring Sette batteriet i fjernkontrollen Skru av det vanntette lokket på fjernkontrollens bakside og sett i batteriet. (CR-2430) Skru på lokket igjen.

Detaljer

*Vennligst se til at digitalradio er tilgjengelig i ditt område før du kjøper dette produktet. TINY AUDIO TRAVEL. DAB+ / FM Oppladbar Radio

*Vennligst se til at digitalradio er tilgjengelig i ditt område før du kjøper dette produktet. TINY AUDIO TRAVEL. DAB+ / FM Oppladbar Radio *Vennligst se til at digitalradio er tilgjengelig i ditt område før du kjøper dette produktet. TINY AUDIO TRAVEL DAB+ / FM Oppladbar Radio BRUKSANVISNING Innhold Garanti informasjon 3 Velkommen 4 Generelle

Detaljer

DAB / FM RDS digital klokkeradio med dobbel alarm

DAB / FM RDS digital klokkeradio med dobbel alarm ROBERTS Nyt å lytte DAB / FM RDS digital klokkeradio med dobbel alarm Les denne brukerveiledningen før bruk Innhold Kontroller... Bruke klokkeradioen for første gang...4 Styre klokkeradioen...5 Velge en

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på AJ2000. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på  AJ2000. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips AJ2000 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Viktig 2 Sikkerhet 2 2 Din klokkeradio

Detaljer

Klokkeradio DR402. Brukerhåndbok. Registrer produktet og få brukerstøtte på

Klokkeradio DR402. Brukerhåndbok. Registrer produktet og få brukerstøtte på Klokkeradio DR402 Brukerhåndbok Registrer produktet og få brukerstøtte på www.philips.com/support Innhold 1 Viktig 2 Sikkerhet 2 2 Klokkeradioen 3 Introduksjon 3 Hva finnes i esken 3 Oversikt over klokkeradioen

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

CD-SPILLER MED PLL FM-RADIO OG VEKKERKLOKKE MODELL MCA-230

CD-SPILLER MED PLL FM-RADIO OG VEKKERKLOKKE MODELL MCA-230 CD-SPILLER MED PLL FM-RADIO OG VEKKERKLOKKE MODELL MCA-230 DENNE BRUKSANVISNINGEN SKAL LESES OG FORSTÅS FØR PRODUKTET BRUKES. Ta vare på heftet for fremtidig referanse. PLASSERING AV KONTROLLENE 1. LCD-DISPLAY

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

G BT DAB/DAB+-ADAPTER TIL BILRADIO MED 2,4-" TFT-SKJERM MED FM-SENDER OG MUSIKKSTRØMMING VIA BLUETOOTH

G BT DAB/DAB+-ADAPTER TIL BILRADIO MED 2,4- TFT-SKJERM MED FM-SENDER OG MUSIKKSTRØMMING VIA BLUETOOTH G4-234BT DAB/DAB+-ADAPTER TIL BILRADIO MED 2,4-" TFT-SKJERM MED FM-SENDER OG MUSIKKSTRØMMING VIA BLUETOOTH G4-2 3 4BT VIKTIG: Les denne bruksanvisningen nøye før du bruker produktet og oppbevar den for

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på OR2200. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på  OR2200. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome Har du spørsmål? Kontakt Philips OR2200 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Sikkerhet 2 2 Din klokkeradio 3 Innledning

Detaljer

ROBERTS. Nyt å lytte. DAB / FM RDS stereo digitalradio med innebygd batterilader. Les denne brukerveiledningen før bruk

ROBERTS. Nyt å lytte. DAB / FM RDS stereo digitalradio med innebygd batterilader. Les denne brukerveiledningen før bruk ROBERTS Nyt å lytte DAB / FM RDS stereo digitalradio med innebygd batterilader Les denne brukerveiledningen før bruk Innhold Kontroller...2-3 Batteribruk med alkaliske batterier...4 Batteribruk med oppladbare

Detaljer

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Gratulerer med den nye Speed Sonic-sportsklokken! Speed Sonic-klokken er utviklet for å motivere deg og vise deg veien til bedre resultater.

Detaljer

BRUKERMANUAL Digispiller

BRUKERMANUAL Digispiller BRUKERMANUAL Digispiller INNHOLDSFORTEGNELSE 3. Ved første gangs bruk 4. Hvitt kort med et? Husk alltid dette 5. Skru PÅ/AV Bytte digikort 6. Lade digispiller 7. Funksjonsknapper 8. - 9. Hovedmeny 10.

Detaljer

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001 Trådløs Dokument oversatt fra engelsk -no 2014-04-22 A001 Innhold 1 Produktbeskrivelse... 1 2 Retningslinjer for installasjon... 2 3 Drift... 2 4 Beskrivelse av grensesnitt... 3 4.1 Displaysymboler...

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

Meet Philips at the Internet DAB radio AJ5100. User Manual Brukerhåndbok Brugervejledning WAJ5100

Meet Philips at the Internet  DAB radio AJ5100. User Manual Brukerhåndbok Brugervejledning WAJ5100 DAB radio AJ5100 Meet Philips at the Internet http://www.philips.com User Manual Brukerhåndbok Brugervejledning WAJ5100 Printed in China PDCC-AZ-0636 2 7 1 6 2 3 4 7 5 3 Scanning... 12 PHILIPS DAB & FM

Detaljer

PAL + Innholdsfortegnelse: Viktige sikkerhetsinstruksjoner. Portable Audio Laboratory Bærbar DAB/DAB+/DMB/FM Radio

PAL + Innholdsfortegnelse: Viktige sikkerhetsinstruksjoner. Portable Audio Laboratory Bærbar DAB/DAB+/DMB/FM Radio Portable Audio Laboratory Bærbar DAB/DAB+/DMB/FM Radio PAL + Innholdsfortegnelse: Sikkerhetsinstruksjoner.....5 Introduksjon; Om Tivoli Audio...7 Komme i gang; Fjernkontroll holder; Funksjoner front...8

Detaljer

Brukerhåndbok. Registrer produktet og få støtte på Clock Radio Radio-réveil AJB3000

Brukerhåndbok. Registrer produktet og få støtte på  Clock Radio Radio-réveil AJB3000 Clock Radio Radio-réveil Brukerhåndbok AJB3000 Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Innholdsfortegnelse 1 Viktig 2 Sikkerhet 2 Fare for svelging av batterier! 2 nad 2 2 FM-/DAB-radioen

Detaljer