CUBE DAB DAB/DAB+/ FM-KLOKKERADIO

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CUBE DAB DAB/DAB+/ FM-KLOKKERADIO"

Transkript

1 Produktet og batteriene må resirkuleres eller kastes på en godkjent måte. Produkter som er merket med et søppelbøttesymbol med kryss over må avhendes separat fra husholdningsavfall. IKKE kast dette produktet sammen med normalt husholdningsavfall. Det kan være du kan levere inn det gamle produktet hos forhandleren du kjøper et nytt produkt fra. Alternativt kan du kontakte de lokale myndighetene for å få råd og hjelp om hvor produktet kan leveres inn for resirkulering. CUBE DAB DAB/DAB+/ FM-KLOKKERADIO Alle varemerker tilhører deres respektive eiere. Med mindre noe annet er oppgitt, betyr ikke bruken av varemerker at varemerkeeieren er assosiert med KitSound eller går god for produktene som omtales her. JB c/Produsert i Kina. KitSound er et varemerke som tilhører Kondor Limited, Christchurch, Dorset, BH23 4FL, Storbritannia BRUKERHÅNDBOK

2 Les håndboken nøye før bruk. Innhold i esken KS Cube DAB-radio Støpsel med to adaptere: UK/EU Brukerhåndbok 1 Funksjoner Slumre 2. Volum+ 3. Volum 4. Opp 5. Ned 6. Meny 7. Enter 8. Forvalg 9. Søk 10. Hvilemodus 11. Modus 12. LCD-skjerm 13. Aux-inngang 14. Strømkontakt (likestrøm) 15. USB-uttak 16. Antenne 17. Batterikammer Sikkerhetsvarsler Strømforbruk: 15 W (under normal bruk med 2,1 A USB-tilkobling) Det må være en plass på minst 10 cm rundt apparatet for tilstrekkelig ventilasjon Ikke sett åpen ild, slik som tente stearinlys, oppå enheten

3 Bruksanvisning DAB-radioen kan enten brukes med strøm eller 4 stk. AA-batterier (ikke inkludert) Sette i batterier Følg instruksjonene under for å bruke DAB-radioen med batterier: 1. Åpne batteridekslet (17) for å få tilgang til batterikammeret 2. Sett inn 4 stk. AA-batterier riktig vei i kammeret (+/ ). Vi anbefaler å bruke alkaliske batterier for lengre batterilevetid 3. Sett batteridekslet (17) på plass igjen Merk: For å bruke radioen med batterier, må du slå av radioen og dra ut strømledningen hvis den er koblet til et strømuttak. ADVARSEL: Ikke utsett de installerte batteriene for kraftig varme, slik som sollys, åpen ild eller liknende. Bruke radioen med strøm For å bruke DAB-radioen med strøm, følger du instruksjonene nedenfor: 1. Sett pluggen inn i DC-strømkontakten (14) bak på enheten 2. Sett støpslet i en stikkontakt, og slå på enheten Komme i gang Trykk på Standby-knappen (10) for å slå på DAB-radioen Justere volumet 1. Trykk på knappen Vol+ (2) for å øke volumet på DAB-radioen 2. Trykk på knappen Vol (3) for å senke volumet på DAB-radioen Betjene DAB-radioen 1. Hvis DAB-radioen ikke allerede er stilt til DAB-modus, trykker du på Mode-knappen (11) til «DAB» vises på LCD-displayet (12) 2. For å lytte til lagrede DAB-stasjoner, trykker du enten på knappene Opp (4) eller Ned (5) for å bla igjennom stasjonene 3. Når du finner stasjonen du ønsker, trykker du på Enter (7) for å velge stasjonen 4. Du kan nå lytte til den valgte stasjonen 4 5

4 Hurtig DAB-søk 1. Når DAB-modus er valgt, trykk på knappen Scan (Søk) (9) for å søke etter stasjoner. Du vil se en fremdriftsindikator på LCD-displayet (12) 2. Når søket er ferdig, vil radioen begynne avspilling av den første alfanumeriske stasjonen Fullstendig DAB-søk 2. Når alternativet «Full Scan» (Fullstendig søk) vises, trykker du på Enter (7). Du vil se en fremdriftsindikator på LCD-displayet (12) 3. Når søket er ferdig, vil radioen begynne avspilling av den første alfanumeriske stasjonen Manuelt DAB-søk 2. Når menyen vises, trykker du enten på Opp (4)- eller Ned (5)-knappene for å bla igjennom menyalternativene til du ser «Manual Tune» (Manuelt søk) på displayet 3. Trykk på Enter (7) for å velge 4. Bruk Opp (4)- eller Ned (5)-knappene for å bla igjennom DAB-multiplekser, som er nummerert fra 5A til 13F 5. Velg ønsket multipleks ved å trykke Enter (7). Den øverste linjen på LCD-displayet (12) vil nå vise frekvensen samt informasjon om ensemble/ multipleks. Radioen vil søke etter og lagre alle tilgjengelige stasjoner på det valgte ensemblet/multiplekset 6. Trykk på Enter (7) på nytt for å gå tilbake til skjermen for valg av multipleks. Trykk deretter på Menu (Meny)-knappen (6) to ganger for å gå tilbake til standardskjermen 7. For å lytte til DAB-stasjonene du har funnet, bruker du enten Opp (4)- eller Ned (5)-knappene til å bla igjennom stasjonene Lagre forhåndsinnstilte DAB-stasjoner Du kan lagre inntil 10 DAB-stasjoner på KS Cube DAB, slik at du får rask og enkel tilgang til favorittstasjonene dine. 1. For å lagre en forhåndsinnstilt stasjon må du først lytte til stasjonen du vil lagre, og deretter trykke og holde knappen Preset (Forhåndsinnstilling) (8) inne i ett sekund 2. LCD-displayet (12) vil vise en liste over tilgjengelige forhåndsinnstillinger. Bruk Opp (4)- eller Ned (5)-knappene til å velge det forhåndsinnstilte nummeret du vil bruke 3. Trykk på Enter (7) for å bekrefte valget ditt og lagre den forhåndsinnstilte stasjonen 6 7

5 Hente forhåndsinnstilte DAB-stasjoner 1. Trykk på knappen Preset (Forhåndsinnstilling) (8) for å se en liste over lagrede stasjoner 2. Bruk Opp (4)- eller Ned (5)-knappene til å velge nummeret hvor den forhåndsinnstilte stasjonen er lagret 3. Trykk på Enter (7) for å bekrefte valget ditt og lytte til den forhåndsinnstilte stasjonen Merk: Hvis du har valgt et nummer hvor det ikke er lagret en forhåndsinnstilt stasjon, vil «Preset Empty» (Ingen forhåndsinnstilling) vises på displayet Fjerne Når radioen har foretatt et søk på flere steder, kan det være du finner lagrede radiostasjoner som ikke lenger mottar signaler. «Prune» (Fjerne)-funksjonen fjerner automatisk disse fra listen over lagrede stasjoner. 2. Når «Menu» (Meny) vises på displayet, bruker du Opp (4)- eller Ned (5)-knappene til å bla gjennom menyvalgene til «Prune» (Fjerne) vises på skjermen 3. Trykk på Enter (7) for å velge 4. Bruk Opp (4)- eller Ned (5)-knappene for å velge YES (JA) eller NO (NEI), og trykk deretter på Enter (7) for å bekrefte DAB-displaymoduser Trykk på Menu (Meny)-knappen (6). Den nederste delen på displayet vil vise en undermeny med forskjellig informasjon om stasjonen som er valgt. Hver gang du trykker på Menu (Meny)-knappen (6) vil informasjonen på displayet endres. Den tilgjengelige informasjonen er forklart nedenfor: DLS-scrolling text (DLS-rulletekst) Signal strength (Signalstyrke) Programme type (Programtype) Multiplex/Ensemble name (Multipleks-/ ensemblenavn) Channel frequency (Kanalfrekvens) Signal error (Signalfeil) Bitrate Time (Klokkeslett) Date (Dato) Dynamisk rulletekst (DLS) er en rullende melding som en radiostasjon kan inkludere i sendingene sine Viser styrken på signalet som mottas Beskriver musikkstilen eller -sjangeren som spilles, f.eks. «Rock» eller «Klassisk» Multipleks/ensemble er en samling radiostasjoner som pakker og formidler signalet videre på én frekvens. Det finnes nasjonale og lokale multiplekser. Lokale multiplekser inneholder stasjoner fra nærmiljøet ditt, f.eks. Radio Prime Moss Viser frekvensinformasjon for gjeldende radiostasjon Viser informasjon om feilfrekvens for signalet Viser bitrateinformasjon for gjeldende radiostasjon Klokkeslettet innstilles automatisk fra DAB-sendingen Datoen innstilles automatisk fra DAB-sendingen 8 9

6 DRC (dynamikkområdekontroll) Denne funksjonen lar radioen redusere lydsignalets dynamikkområde. Formålet med endring av dynamikkområdet er å oppnå en bedre lytteopplevelse i bråkete omgivelser. Merk: DRC er ikke tilgjengelig for alle DAB-stasjoner. 2. Trykk enten på Opp (4)- eller Ned (5)-knappene når menyen vises, for å bla igjennom menyvalgene til «DRC» vises på displayet 3. Trykk på Enter (7) for å velge 4. Velg mellom «DRC Off» (DRC av), «DRC Low» (DRC lav) og «DRC High» (DRC høy) ved bruk av Opp (4)- eller Ned (5)-knappene 5. Trykk på Enter (7) for å velge Bruk av FM Stille inn en FM-stasjon 1. Hvis DAB-radioen ikke allerede er stilt til FM-modus, trykker du på Mode-knappen (11) til «FM» vises på LCD-displayet (12) 2. Trekk ut teleskopantennen. Trykk og hold Opp (4)- eller Ned (5)-knappen inne for å søke oppover eller nedover i frekvensområdet 3. Når en stasjon blir funnet, vil radioen avslutte søket og starte avspilling av denne stasjonen 4. Du kan finjustere frekvensen ved å trykke på Opp (4)- eller Ned (5)-knappen. Frekvensen justeres med 0,05 Mhz for hvert trykk Søkeinnstillinger Denne funksjonen lar deg tilpasse hvilke FM-stasjoner som blir funnet under søket. 2. Når alternativet «Scan Setting» (Søkeinnstilling) vises på displayet, trykker du på Enter (7) for å velge det 3. Bruk Opp (4)- eller Ned (5)-knappene for å velge mellom «Strong stations only» (Kun kraftige stasjoner) eller «All stations» (Alle stasjoner). «Strong stations only» (Kun kraftige stasjoner) vil kun stoppe på stasjoner som har et kraftig signal. «All stations» (Alle stasjoner) vil stoppe på alle stasjoner som blir funnet, uansett om de har et kraftig eller et svakt signal 4. Trykk på Enter (7) for å aktivere innstillingen 10 11

7 Lydmodus (stereo/mono) Angir om sendingen er i stereo eller mono. Du kan angi om en stasjon kun skal spilles i stereo eller mono. 2. Når menyen vises, trykker du på Opp (4)- eller Ned (5)-knappene for å bla igjennom «Audio Settings» (Lydinnstillinger), før du trykker på Enter (7) for å velge Bruk Opp (4)- eller Ned (5)-knappene for å velge mellom «Forced Mono» (Tvunget mono) eller «Stereo Allowed» (Stereo tillatt). Stereo Allowed (Stereo tillatt) Forced Mono (Tvunget Mono) Alle stasjoner som sendes i stereo med et kraftig signal, vil spilles av i stereo Spiller ALLE stasjoner i mono, selv om det finnes et stereosignal 3. Trykk på Enter (7) for å aktivere innstillingen Lagre forhåndsinnstilte FM-stasjoner Du kan lagre inntil 10 FM-stasjoner. Dette gir deg rask og enkel tilgang til favorittstasjonen dine. 1. For å lagre en forhåndsinnstilt stasjon må du først lytte til stasjonen du vil lagre, og deretter trykke og holde knappen Preset (Forhåndsinnstilling) (8) inne i ett sekund. LCD-displayet (12) vil vise «Preset Store» (Lagre forhåndsinnstilling) 2. Bruk Opp (4)- eller Ned (5)-knappene til å velge et forhåndsinnstilt nummeret fra Trykk på Enter (7) for å lagre forhåndsinnstillingen Hente forhåndsinnstilte FM-stasjoner 1. Du kan hente listen over forhåndsinnstilte stasjoner ved å trykke på Preset (Forhåndsinnstilling)-knappen (8). Bruk deretter Opp (4)- eller Ned (5)-knappene for å velge den forhåndsinnstilte stasjonen 2. Når du har valgt stasjonen, trykker du på Enter (7) for å aktivere den Merk: Hvis du har valgt et nummer hvor det ikke er lagret en forhåndsinnstilt stasjon, vil «Preset Empty» (Ingen forhåndsinnstilling) vises på displayet 12 13

8 FM-visningsmoduser Trykk på Menu (Meny)-knappen (6). Den nederste delen på displayet vil vise en undermeny med forskjellig informasjon om stasjonen som er valgt. Hver gang du trykker på Menu (Meny)-knappen (6) vil ny informasjon vises på displayet. Den tilgjengelige informasjonen er forklart nedenfor: Radio text (Radiotekst) Programme type (Programtype) Programme name/frequency (Programnavn/frekvens) Audio Mode (Stereo/Mono) (Lydmodus (stereo/mono)) Time (Klokkeslett) Date (Dato) Viser rulletekst fra stasjonen (hvis stasjonen sender slik informasjon) Beskriver musikkstilen eller -sjangeren som spilles, f.eks. «Rock» eller «Klassisk» Navnet på stasjonen (hvis dette sendes)/ stasjonens frekvens hvis navnet ikke sendes Viser stereo eller mono, avhengig av signalet som mottas Viser gjeldende klokkeslett Viser gjeldende dato Tilbakestilling til fabrikkinnstilling Gjør følgende for å tilbakestille DAB-radioen til fabrikkinnstillingen: 2. Når menyen vises på displayet, bruker du Opp (4)- eller Ned (5)-knappene til å bla igjennom menyvalgene til «System» vises på skjermen. Trykk deretter på Enter (7) for å velge 3. Bruk Opp (4)- eller Ned (5)-knappene til alternativet «Factory Reset» (Tilbakestilling til fabrikkinnstillinger) vises, og trykk deretter på Enter (7) for å velge 4. Bruk Opp (4)- eller Ned (5)-knappene på nytt for å velge «Yes» (Ja), og trykk så på Enter (7) for å velge 5. Radioen tilbakestilles nå til standardinnstillingene fra fabrikken Merk: Når du gjør dette, vil alle forhåndsinnstillinger som er lagret for både DAB- og FM-radio slettes. Stille inn dato/klokkeslett Dato og klokkeslett stilles automatisk inn når det opprettes en DAB-tilkobling. Hvis du likevel må stille inn dato og klokkeslett manuelt, gjør du som følger. 2. Når menyen vises på displayet, bruk Opp (4)- eller Ned (5)-knappene for å bla igjennom menyvalgene til «System» vises på skjermen. Trykk deretter på Enter (7) for å velge 14 15

9 3. Når alternativet «Time» (Klokkeslett) vises på displayet, trykker du på Enter (7) for å velge 4. Det er flere alternativer i «Time» (Klokkeslett)-menyen. «Set 12/24 Hour» (Stille inn 12/24-timers klokke), «Set Time/Date» (Stille inn dato/ klokkeslett), «Set Date Format» (Stille inn datoformat) og «Auto Update» (Automatisk oppdatering) 5. Stille inn 12/24-timers klokke: Bruk Opp (4)- eller Ned (5)-knappene for å velge 12- eller 24-timersformat, og trykk deretter på Enter (7) for å aktivere 6. Stille inn dato/klokkeslett: Når alternativet er aktivert, vil timene blinke på displayet. Bruk Opp (4)- eller Ned (5)-knappene for å stille inn riktig time, før du trykker på Enter (7). Bruk samme fremgangsmåte for å stille inn minuttene, og avslutt med å trykke på Enter (7) når de er stilt inn. Bruk samme fremgangsmåte for å stille inn dato. Trykk på Enter (7) for å fullføre innstillingen 7. Automatisk oppdatering: Bruk Opp (4)- eller Ned (5)-knappene for å bla igjennom forskjellige alternativer for automatisk innstilling av dato og klokkeslett. Alternativene er «Update from any» (Oppdater fra alle), «Update from DAB» (Oppdater fra DAB), «Update from FM» (Oppdater fra FM) og «No update» (Ingen oppdatering). Trykk på Enter (7) for å lagre innstillingen 8. Stille inn datoformat: Bruk Opp (4)- eller Ned (5)-knappene for å bla igjennom alternativene DD-MM-YYYY (DD-MM-ÅÅÅÅ) eller MM-DD-YYYY (MM-DD-ÅÅÅÅ). Trykk på Enter (7) for å lagre innstillingen Merk: Når strømmen er slått AV (ikke i hvilemodus) vil innstillingene forsvinne. Still inn språk Følg fremgangsmåten nedenfor for å velge et annet grensesnittspråk: 2. Når menyen vises, trykk på Opp (4)- eller Ned (5)-knappene for å bla igjennom menyalternativene til «System» vises på displayet. Trykk på Enter (7) for å velge 3. Bruk Opp (4)- eller Ned (5)-knappene for å finne «Language» (Språk), og trykk på Enter (7) for å velge 4. Bruk Opp (4)- eller Ned (5)-knappene for å bla igjennom språkalternativene «English» (Engelsk), «French» (Fransk), «German» (Tysk) og «Italian» (Italiensk), og trykk deretter på Enter (7) for å lagre innstillingen Innstillinger for bakgrunnsbelysning Følg instruksjonene nedenfor for å justere de forskjellige innstillingene for bakgrunnbelysningen: 2. Når menyen vises på displayet, bruk Opp (4)- eller Ned (5)-knappene for å bla igjennom menyvalgene til «System» vises på skjermen. Trykk deretter på Enter (7) for å velge 3. Bruk Opp (4)- eller Ned (5)-knappene for å finne alternativet «Backlight» (Bakgrunnsbelysning), og trykk på Enter (7) for å velge alternativet 16 17

10 Tidsavbrudd 1. Bruk Opp (4)- eller Ned (5)-knappene for å finne alternativet «Timeout» (Tidsavbrudd), og trykk på Enter (7) 2. Bruk Opp (4)- eller Ned (5)-knappene for å bla igjennom alternativene sekunder 3. Trykk på Enter (9) for å lagre innstillingen På nivå 1. Bruk Opp (4)- eller Ned (5)-knappene for å finne alternativet «On level» (På nivå), og trykk på Enter (7) 2. Bruk Opp (4)- eller Ned (5)-knappene for å bla igjennom alternativene «Low» (Lavt), «Medium» (Middels) eller «High» (Høyt) 3. Trykk på Enter (7) for å lagre innstillingen Dimmenivå 1. Bruk Opp (4)- eller Ned (5)-knappene for å finne alternativet «Dim level» (Dimmenivå), og trykk på Enter (7) for å velge 2. Bruk Opp (4)- eller Ned (5)-knappene for å bla igjennom alternativene «Low» (Lavt), «Medium» (Middels) eller «High» (Høyt) 3. Trykk på Enter (7) for å lagre innstillingen Innstilling av alarm 2. Når menyen vises, trykk på Opp (4)- eller Ned (5)-knappene for å bla igjennom menyalternativene til «System» vises på displayet. Trykk på Enter (7) for å velge 3. Når systemmenyen vises, bruk Opp (4)- eller Ned (5)-knappene til alternativet «Alarm 1» eller «Alarm 2» vises, og trykk deretter på Enter (7) for å velge 4. Den øverste linjen på LED-displayet (12) vil vise teksten «Alarm 1 setup» (Alarm 1 innstilling). For å begynne innstillingen, trykk på Enter (7) 5. I alarmveiviseren vil du bli bedt om å stille inn «On time» (På-tid). Når timene blinker på displayet, bruk Opp (4)- eller Ned (5)-knappene for å still inn timen i vekketiden, før du trykker på Enter (7). Gjenta denne fremgangsmåten for å stille inn minuttene i vekketiden, og avslutt med å trykke på Enter (7) når klokkeslettet er stilt inn 6. Du bruker den samme fremgangsmåten for å velge innstillinger som alarmvarighet, kilde, frekvens, dato, volum og aktivering 7. Når du har fullført innstillingen, vil «Alarm Saved (Alarm lagret) vises på LCD-displayet (12) 8. Hvis en alarm allerede er stilt inn, kan du ganske enkelt slå alarmen av eller på fra skjermen for alarmoppsett ved å bruke Opp (4)- eller Ned (5)-knappene for å velge «On» (På) av eller «Off» (Av). Trykk på Enter (7) for å bekrefte. Merk: DAB-radioen er stilt inn med en standard slumretid på 5 minutter 18 19

11 Innstilling av hvilemodus Ved bruk av hvilemodusen vil DAB-radioen automatisk slå seg av etter en viss tid. Følg instruksjonene nedenfor for å stille inn hvilemodusen: 1. Trykk på Snooze-knappen (1) mens radioen er slått på for å åpne menyen «Set Sleep Time» (Stille inn hvilemodus) 2. Bruk Opp (4)- eller Ned (5)-knappene for å bla igjennom de tilgjengelige tidene for aktivering av hvilemodus, som rangerer fra 0-90 minutter Trykk på Enter (7) for å bekrefte innstillingen AUX 1. Trykk på Mode (11) mens radioen er slått på til «Auxiliary Input» (Aux-inngang) vises på LCD displayet (12) 2. Koble den ene enden på en 3,5 mm Aux-kabel inn i høyttalerens Aux-inngang (13), og den andre enden inn i hodetelefonkontakten på enheten din 3. Du kan ikke styre spillelisten din på radioen når Aux-modus brukes. Styring av spillelisten kan kun gjøres på den tilkoblede enheten Vær oppmerksom: Enheten er utstyrt med en innvendig forsterker, og hvis den spiller digitale filer som MP3, vil den i tillegg ha en integrert DAC (digital til analog omformer). Hvis du stiller volumet opp til 100 %, vil enheten forvrenge signalet. For å unngå dette og oppnå best mulig lydkvalitet fra høyttaleren, anbefaler vi at du stiller volumet til maks 95 % av full styrke. Noen enheter har høyere avspillingsvolum enn andre, så det kan være du må skru ned volumet ytterligere hvis du opplever forvrengt lyd. USB-uttak Du kan lade enheten din ved bruk av USB-utgangen (15). Utgangsspenningen og strømstyrken er 5 V/2,1 A Merk: USB-utgangen kan ikke brukes til ladning når radioen drives med batteristrøm Vedlikehold av Cube DAB-radioen Unngå å Utsette DAB-radioen for vann eller fuktighet Miste DAB-radioen i gulvet, da dette vil gjøre garantien ugyldig. Åpne DAB-radioen. Ingen innvendige deler kan vedlikeholdes av brukeren. Utsette DAB-radioen for ekstreme temperaturer eller plutselige temperaturendringer. Husk å Rengjøre DAB-radioen med en myk, tørr klut uten rengjøringsmidler 20 21

12 Spesifikasjoner Strømtilførsel V~50/60 Hz Utgangseffekt for adapter 5 V likestrøm 2,5 ma Drivenheter 1 x 40 mm RMS-utgangseffekt 3 W Batteri 4 x AA USB-ladeport 5 V med 2,1 A DAB BÅND III FM 87,5-108 MHz Dimensjoner (mm) H100 x B100 x D106 Vekt 0,58 kg Feilsøking Vi håper at du nå har all informasjonen du trenger for å komme i gang. Men hvis det oppstår problemer, kan du kontakte oss på: Kondor Ltd erklærer herved at radioutstyret, KSCBDABBK Cube DAB FM/DAB/DAB+ radio, er i samsvar med direktiv 2014/53/EU. Du kan se den fullstendige teksten for EU-samsvarserklæringen her: Bruken og driften av denne høyttaleren er utenfor vår kontroll. Garantien til KS Cube DAB er kun begrenset til defekter forårsaket av produksjons- eller materialfeil. Det gis ingen garanti, hverken implisitt eller eksplisitt, for skader som forårsakes av brukeren. Dette påvirker ikke dine lovfestede rettigheter. Ikke forsøk å åpne dette produktet. Ingen innvendige deler kan vedlikeholdes av brukeren. Det er spesielt viktig at du ikke prøver å få tilgang til eller fjerner innebygde, ikke-utskiftbare batterier. Dette kan føre til person- eller produktskader. Ethvert forsøk på å åpne produktet eller utføre reparasjoner vil gjøre enhver garanti ugyldig. Vi beklager eventuelle ulemper forårsaket av mindre unøyaktigheter i denne brukerveiledningen. Slikt kan forekomme i forbindelse med produktforbedring og -utvikling

WAKE FM-KLOKKERADIO BRUKERHÅNDBOK

WAKE FM-KLOKKERADIO BRUKERHÅNDBOK Alle varemerker tilhører deres respektive eiere. Med mindre noe annet er oppgitt, betyr ikke bruken av varemerker at varemerkeeieren er assosiert med KitSound eller går god for produktene som omtales her.

Detaljer

XDOCK 4 LADESTASJON MED KLOKKERADIO OG HØYTTALER

XDOCK 4 LADESTASJON MED KLOKKERADIO OG HØYTTALER Alle varemerker tilhører deres respektive eiere. Med mindre noe annet er oppgitt, betyr ikke bruken av varemerker at varemerkeeieren er assosiert med KitSound eller går god for produktene som omtales her.

Detaljer

MIAMI TRÅDLØS HØYTTALER

MIAMI TRÅDLØS HØYTTALER Alle varemerker tilhører deres respektive eiere. Med mindre noe annet er oppgitt, betyr ikke bruken av varemerker at varemerkeeieren er assosiert med KitSound eller går god for produktene som omtales her.

Detaljer

SLAMMERS TRÅDLØSE HODETELEFONER BRUKERHÅNDBOK

SLAMMERS TRÅDLØSE HODETELEFONER BRUKERHÅNDBOK Alle varemerker tilhører deres respektive eiere. Med mindre noe annet er oppgitt, betyr ikke bruken av varemerker at varemerkeeieren er assosiert med KitSound eller går god for produktene som omtales her.

Detaljer

HIVE X BLUETOOTH HØYTTALER

HIVE X BLUETOOTH HØYTTALER Bluetooth -merket og logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk av slike merker av Kondor Ltd. gjøres under lisens. Andre varemerker og merkenavn tilhører sine respektive

Detaljer

COMET VIRKELIG TRÅDLØSE ØREPROPPER

COMET VIRKELIG TRÅDLØSE ØREPROPPER Advarsel: For å forhindre potensiell hørselsskade er det anbefalt at du ikke hører på musikk på høyt volum over lengre perioder. Tenk på din egen sikkerhet og vær oppmerksom på hva som skjer i omgivelsene

Detaljer

XDOCK 4 LADESTASJON MED HØYTTALER OGBLUETOOTH

XDOCK 4 LADESTASJON MED HØYTTALER OGBLUETOOTH Bluetooth -merket og logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk av slike merker av Kondor Ltd. gjøres under lisens. Andre varemerker og merkenavn tilhører sine respektive

Detaljer

MYJACK AUX-INNGANG TRÅDLØS OMFORMER BRUKERHÅNDBOK

MYJACK AUX-INNGANG TRÅDLØS OMFORMER BRUKERHÅNDBOK Alle varemerker tilhører deres respektive eiere. Med mindre noe annet er oppgitt, betyr ikke bruken av varemerker at varemerkeeieren er assosiert med KitSound eller går god for produktene som omtales her.

Detaljer

CARBON TRÅDLØSE HODETELEFONER

CARBON TRÅDLØSE HODETELEFONER Advarsel: For å forhindre potensiell hørselsskade er det anbefalt at du ikke hører på musikk på høyt volum over lengre perioder. For din sikkerhet må du følge med omgivelsene når du bruker disse hodetelefonene.

Detaljer

TRÅDLØS MUSIKKADAPTER 2

TRÅDLØS MUSIKKADAPTER 2 Alle varemerker tilhører sine respektive eiere. Med mindre annet er angitt, betyr ikke bruken av varemerkene at varemerkeeieren er tilknyttet KitSound eller går god for produktene i dette dokumentet. Produktet

Detaljer

NOVA TRÅDLØSE HODETELEFONER

NOVA TRÅDLØSE HODETELEFONER Advarsel: For å forhindre potensiell hørselsskade er det anbefalt at du ikke hører på musikk på høyt volum over lengre perioder. For din sikkerhet må du følge med omgivelsene når du bruker disse hodetelefonene.

Detaljer

Brukerveiledning. Tiny Audio M6+ Les denne brukerveiledningen nøye før bruk.

Brukerveiledning. Tiny Audio M6+ Les denne brukerveiledningen nøye før bruk. Brukerveiledning Tiny Audio M6+ Les denne brukerveiledningen nøye før bruk. OVERSIKT 1. LCD-skjerm 4. Antenne 2. IR-vindu 5. DC-kontakt 3. Linje ut 6. På/av Fjernkontroll: 1. POWER: Sette radioen i standby-modus.

Detaljer

BLUETOOTH- MUSIKKADAPTER

BLUETOOTH- MUSIKKADAPTER Alle varemerker tilhører sine respektive eiere. Med mindre noe annet er oppgitt, betyr ikke bruken av varemerker at varemerkeeieren er assosiert med KitSound eller bifaller produktene som omtales her.

Detaljer

BOOMBAR + BLUETOOTH-HØYTTALER BRUKERHÅNDBOK

BOOMBAR + BLUETOOTH-HØYTTALER BRUKERHÅNDBOK Alle varemerker tilhører sine respektive eiere. Med mindre annet er angitt innebærer ikke bruken av varemerker at eieren er tilknyttet KitSound eller går god for produktene her. Kast ikke litium-ion-batterier

Detaljer

DAB+ FM RADIO DAB-42 BRUKSANVISNING. Vennligst les denne håndboken nøye før bruk og ta vare på den for fremtidig oppslag.

DAB+ FM RADIO DAB-42 BRUKSANVISNING. Vennligst les denne håndboken nøye før bruk og ta vare på den for fremtidig oppslag. DAB+ FM RADIO DAB-42 BRUKSANVISNING Vennligst les denne håndboken nøye før bruk og ta vare på den for fremtidig oppslag. PRODUKTOVERSIKT 1 Power/Modus-knapp 8 Vol- knapp 2 Preset-knapp 9 Vol+ knapp 3 Forrige-knapp

Detaljer

HIVE BUDS BLUETOOTH-HODETELEFONER BRUKERHÅNDBOK. kitsound.co.uk

HIVE BUDS BLUETOOTH-HODETELEFONER BRUKERHÅNDBOK. kitsound.co.uk kitsound.co.uk ADVARSEL: For å forebygge hørselsskader bør du unngå å lytte med høyt volum over lengre perioder. For din sikkerhets skyld må du følge med på omgivelsene nå du bruker disse øretelefonene.

Detaljer

Som bruker av vårt produkt er du den viktigste personen hos INTONO.

Som bruker av vårt produkt er du den viktigste personen hos INTONO. BRUKER MANUAL Gratulerer med kjøpet av din Intono Home Radio. Denne brukerveiledningen gir deg informasjon og instrukser om hvordan du installerer og bruker radioen din. Den vil gi deg tekniske spesifikasjoner

Detaljer

RIBBONS BLUETOOTH-HODETELEFONER

RIBBONS BLUETOOTH-HODETELEFONER Alle varemerker tilhører sine respektive eiere. Med mindre noe annet er oppgitt, betyr ikke bruken av varemerker at varemerkeeieren er assosiert med KitSound eller bifaller produktene som omtales her.

Detaljer

RACE BLUETOOTH-HODETELEFONER BRUKERHÅNDBOK

RACE BLUETOOTH-HODETELEFONER BRUKERHÅNDBOK ADVARSEL: For å forebygge hørselsskader bør du unngå å lytte med høyt volum over lengre perioder. For din sikkerhets skyld må du følge med på omgivelsene nå du bruker disse øretelefonene. Passer ikke for

Detaljer

Reiseradio Brukerveiledning

Reiseradio Brukerveiledning Reiseradio Brukerveiledning Merknad Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Vi påtar oss ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser i dette dokumentet;

Detaljer

Bruksanvisning. DAB-46

Bruksanvisning. DAB-46 Bruksanvisning DAB-46 www.facebook.com/denverelectronics PRODUKTOVERSIKT Sett forfra Sett bakfra 1. LCD-DISPLAY 2. STANDBY/MODUS-KNAPP 3. FORRIGE KNAPP 4. INFO/MENY KNAPP 5. SCAN KNAPP 6. ENTER/VOLUM KNOTT

Detaljer

TORNADO SPILLHODETELEFONER

TORNADO SPILLHODETELEFONER Advarsel: For å forebygge hørselsskader bør du unngå å lytte med høyt volum over lengre perioder. For din sikkerhets skyld må du følge med på omgivelsene nå du bruker disse hodetelefonene. Alle varemerker

Detaljer

REUNION AKTIVE HIFI-HØYTTALERE

REUNION AKTIVE HIFI-HØYTTALERE Produktet og batteriene må resirkuleres eller kastes på en godkjent måte. Kontakt din lokale gjenvinningsstasjon for mer informasjon om riktig avhending. Produkter som er merket med et søppelbøttesymbol

Detaljer

BRUKSANVISNING SKAGEN

BRUKSANVISNING SKAGEN BRUKSANVISNING SKAGEN Takk for at du valgte din digitale portable radio med DAB-teknologi fra mydab. Vi tar gjerne imot dine meninger og synspunkter på vår epost-adresse: mydab@ veibel.no Nyheter og info

Detaljer

Bruksanvisning Tiny Audio Joy

Bruksanvisning Tiny Audio Joy Bruksanvisning Tiny Audio Joy SIKKERHETSINSTRUKSJONER 1. Les disse instruksjonene Alle sikkerhets- og driftsinstruksjoner skal leses før produktet tas i bruk. 2. Oppbevar disse instruksjonene Sikkerhets-

Detaljer

Digital Klokkeradio. Bruksanvisning CRD-510. Importør: xxxxxx Adresse: xxxxxx

Digital Klokkeradio. Bruksanvisning CRD-510. Importør: xxxxxx Adresse: xxxxxx Digital Klokkeradio Bruksanvisning CRD-510 Importør: xxxxxx Adresse: xxxxxx Produktoversikt 1. VOL OPP-knapp 2. SCAN-knappen 3. MENY-knapp / INFO-knapp / TILBAKE-knapp 4. STRØM-knapp / KILDE-knapp 5. FRAMOVER-knapp

Detaljer

Tiny Audio M2. Bærbar DAB + /FM-RDS-radio. Brukerveiledning

Tiny Audio M2. Bærbar DAB + /FM-RDS-radio. Brukerveiledning Bærbar DAB + /FM-RDS-radio Brukerveiledning Innhold Tilbehør... 1 Bruke strømadapteren... 1 Bruke batteriet... 1 Advarsel:... 1 Hurtigoppsett (installering)... 1 Oversikt over kontroller og uttak... 2

Detaljer

Versjon: 1.0. Brukerhåndbok DAB+/FM Radio

Versjon: 1.0. Brukerhåndbok DAB+/FM Radio Versjon: 1.0 Brukerhåndbok DAB+/FM Radio Produktoversikt 1. Standby/Modus Trykk på skifte mellom FM og DAB-modus på arbeidsmodus, trykk og hold nede for å gå inn i standby-modus. 2. Skanne Trykk for å

Detaljer

EUPHORIA BLUETOOTH-HODETELEFONER BRUKERHÅNDBOK

EUPHORIA BLUETOOTH-HODETELEFONER BRUKERHÅNDBOK Advarsel:For å forebygge hørselsskader bør du unngå å lytte med høyt volum over lengre perioder. For din sikkerhets skyld må du følge med på omgivelsene nå du bruker disse øretelefonene. Produktet og batteriene

Detaljer

Brukermanual. Vanntett radiomottaker, bygget for utendørs bruk! Bluetooth, DAB/FM, USB inngang, AUX inngang og RCA-kabler.

Brukermanual. Vanntett radiomottaker, bygget for utendørs bruk! Bluetooth, DAB/FM, USB inngang, AUX inngang og RCA-kabler. Brukermanual Vanntett radiomottaker, bygget for utendørs bruk! Bluetooth, DAB/FM, USB inngang, AUX inngang og RCA-kabler. Egenskaper Radio Tilkobling Utganger Tekninsk Dimensjoner (BxHxD) DAB Digital Radio

Detaljer

BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm

BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm Vennligst les brukermanualen nøye før bruk! BRUKE RADIOEN FOR FØRSTE GANG: TILKOPLING/STRØMFORSYNING: 1. Tilkopling av strømforsyning: a. Strømforsyningsenhet

Detaljer

G4Audio G4-RM745D. Bruksanvisning. Takk for at du har kjøp denne Marine Dynamic-kildeenheten. Les bruksanvisningen nøye før du bruker G4-RM745D.

G4Audio G4-RM745D. Bruksanvisning. Takk for at du har kjøp denne Marine Dynamic-kildeenheten. Les bruksanvisningen nøye før du bruker G4-RM745D. G4Audio G4-RM745D Bruksanvisning Takk for at du har kjøp denne Marine Dynamic-kildeenheten. Les bruksanvisningen nøye før du bruker G4-RM745D. 1 DAB/DAB+ IPX4 2 Funksjoner Radio DAB-digitalradio FM-radiomottak

Detaljer

Travel. DAB+ / DAB / FM Digital Radio. Bruksanvisning

Travel. DAB+ / DAB / FM Digital Radio. Bruksanvisning Travel DAB+ / DAB / FM Digital Radio Bruksanvisning Instruksjoner angående sikkerhet Dersom du ønsker å få mest mulig ut av ditt nyanskaffede produkt og for å kunne bli kjent med alle funksjoner, vennligst

Detaljer

POCKET HIVE BLUETOOTH-HØYTTALER. kitsound.co.uk BRUKERHÅNDBOK

POCKET HIVE BLUETOOTH-HØYTTALER. kitsound.co.uk BRUKERHÅNDBOK kitsound.co.uk Alle varemerker tilhører sine respektive eiere. Med mindre noe annet er oppgitt, betyr ikke bruken av varemerker at varemerkeeieren er assosiert med KitSound eller bifaller produktene som

Detaljer

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer Bruksanvisning Innhold Kontrollknapper... 2 3 Bruk av klokkeradioen for første gang. 4 Generell bruk av din klokkeradio... 5 Valg av stasjon

Detaljer

FUNKSJONER OG KNAPPER 1. DISPLAYET 2. DISPLAY AUTO AV 3. VOLUM OPP / ALARM 2 PÅ / AV INNSTILLING 4. << / SØK -

FUNKSJONER OG KNAPPER 1. DISPLAYET 2. DISPLAY AUTO AV 3. VOLUM OPP / ALARM 2 PÅ / AV INNSTILLING 4. << / SØK - BRUKSANVISNING Norwegian FUNKSJONER OG KNAPPER 1. DISPLAYET 2. DISPLAY AUTO AV 3. VOLUM OPP / ALARM 2 PÅ / AV INNSTILLING 4.

Detaljer

Tillegg til bruksanvisning på modell PR-D3. Gjelder DAB modulen på modell DPR 45 Hvordan bruke din digitale mottaker DAB 1. Trykk på knappen for Standby for å slå på din digitale mottaker. Dersom den digitale

Detaljer

D D R 中文 N Versjon 1

D D R 中文 N Versjon 1 DDR- 3 6 N 中文 Versjon 1 Innhold Kontroller... 3-6 Bruke radioen for første gang... 7 Grunnleggende bruk av din radio... 8 Velge en stasjon - DAB... 9 Sekundære tjenester - DAB... 9 Forskjellige modi på

Detaljer

Viktige instruksjoner angående sikkerhet

Viktige instruksjoner angående sikkerhet Innholdsfortegnelse Viktige instruksjoner angående sikkerhet 2 Kontrollknapper 3-5 Strømforsyning til radio samt ladning av batterier. 6-7 Bruk av radioen for første gang 7 Drift av din radio DAB 8 Valg

Detaljer

HIVE 2 BLUETOOTH-HØYTTALER

HIVE 2 BLUETOOTH-HØYTTALER JB.3878/Laget i Kina. KitSound 2015 Christchurch, Dorset, BH23 4FL, Storbritannia kitsound.co.uk HIVE 2 BLUETOOTH-HØYTTALER BRUKERHÅNDBOK Vi er fagfolk. Vi er musikere. Vi er KitSound Og vi jobber alle

Detaljer

Bruksanvisning DAB+ / FM-RDS bærbar radio

Bruksanvisning DAB+ / FM-RDS bærbar radio Bruksanvisning DAB+ / FM-RDS bærbar radio Viktige sikkerhetsinstruksjoner 1. Les nøye gjennom disse instruksjoner. 2. Ta godt vare på denne bruksanvisning. 3. Vis hensyn til advarsler. 4. Følg instruksjoner

Detaljer

Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP

Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk. SIKKERHETSINSTRUKSJONER For å sikre deg trygghet og bruksglede, les og følg sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

Klokkeradio DR402. Brukerhåndbok. Registrer produktet og få brukerstøtte på

Klokkeradio DR402. Brukerhåndbok. Registrer produktet og få brukerstøtte på Klokkeradio DR402 Brukerhåndbok Registrer produktet og få brukerstøtte på www.philips.com/support Innhold 1 Viktig 2 Sikkerhet 2 2 Klokkeradioen 3 Introduksjon 3 Hva finnes i esken 3 Oversikt over klokkeradioen

Detaljer

DAB RADIO DPR-16. Bruksanvisning

DAB RADIO DPR-16. Bruksanvisning DAB RADIO DPR-16 Bruksanvisning Viktige sikkerhetsinstruksjoner 1. Les nøye gjennom disse instruksjoner. 2. Ta godt vare på denne bruksanvisning. 3. Vis hensyn til advarsler. 4. Følg instruksjoner gitt

Detaljer

FUNKSJONER FRONT. 4. AV/PÅ INDIKATOR: Lyser grønt når enheten er på.

FUNKSJONER FRONT. 4. AV/PÅ INDIKATOR: Lyser grønt når enheten er på. MODEL DAB KOMME I GANG 1. Trekk ut teleskopantennen helt på baksiden. 2. Kobl strømledningen fra radioen og til stikkontakt. Radioen vil gi et kort lydsignal. Søke og av/på lysindikatorene vil lyse forbigående.

Detaljer

Bærbar CD og Mp3 spiller med DAB / DAB+

Bærbar CD og Mp3 spiller med DAB / DAB+ Bærbar CD og Mp3 spiller med DAB / DAB+ Bruksanvisning DAB1010 Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk og ta godt vare på den for senere referanser ADVARSEL 1. Advarsel: For

Detaljer

OPPLADBARE DIGITAL MP3-RADIO MED USB / SD-SPILLER OG LED- LOMMELYKT BRUKERMANUAL

OPPLADBARE DIGITAL MP3-RADIO MED USB / SD-SPILLER OG LED- LOMMELYKT BRUKERMANUAL OPPLADBARE DIGITAL MP3-RADIO MED USB / SD-SPILLER OG LED- LOMMELYKT BRUKERMANUAL VENNLIGST LES BRUKSANVISNINGEN FØR DU FØRSTE BRUKER. OPPBEVAR DENNE BRUKSANVISNINGEN TRYGT FOR FREMTIDIG REFERANSE! PRODUKTBESKRIVELSE

Detaljer

Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk

Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk Norsk Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk 1 Sikkerhetsinstruksjoner: 1. Må ikke brukes i nærheten av vann 2. Rengjøres

Detaljer

3 Slå på. 1 Koble til antennen. 2 Koble til strømforsyning. 4 Vent... Hurtigstartveiledning

3 Slå på. 1 Koble til antennen. 2 Koble til strømforsyning. 4 Vent... Hurtigstartveiledning Brukerveiledning Hurtigstartveiledning Viktig: Les denne veiledningen nøye før du tar i bruk R1, og behold den for fremtidig bruk. 1 Koble til antennen Kontroller at festemutteren er godt festet, og antennen

Detaljer

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21.

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21. Bruksanvisning Innhold 1. Innhold.... 2. Viktig informasjon angående sikkerhet. 3. Kontroller 4. Strømforsyning.. 5. Generelle funksjoner.... 6. Bruk av radioen for første gang.. 7. Modus for DAB.. 8.

Detaljer

ROBERTS. Nyt å lytte. DAB+ / FM RDS digital radio model RD-60. Les denne brukerveiledningen før bruk

ROBERTS. Nyt å lytte. DAB+ / FM RDS digital radio model RD-60. Les denne brukerveiledningen før bruk ROBERTS Nyt å lytte DAB+ / FM RDS digital radio model RD-60 Les denne brukerveiledningen før bruk Innhold Kontroller... 2-3 Batteridrift...4 Bruk av strømadapteren...4 Bruke din radio - DAB...5 Velge en

Detaljer

M S U D E T A S R Y G S. Bruksanvisning

M S U D E T A S R Y G S. Bruksanvisning M S U D I E C T A S R Y G S E T E T M N I Bruksanvisning Start Viktig informasjon Vennligst les bruksanvisning før du begynner å bruke din Vita R4. 1 Antennetilkobling (monter vedlagte teleskopantenne

Detaljer

Play M4 / Play M5. DAB / DAB+/ FM RDS bærbar digital radio med klokke og alarmer. Les denne bruksanvisningen før bruk

Play M4 / Play M5. DAB / DAB+/ FM RDS bærbar digital radio med klokke og alarmer. Les denne bruksanvisningen før bruk Play M4 / Play M5 DAB / DAB+/ FM RDS bærbar digital radio med klokke og alarmer Les denne bruksanvisningen før bruk Innhold Brytere Play M4 / Play M5... 2-3 Batteridrift...3 Navigeringskontroller...4 Bruke

Detaljer

BRUKSANVISNING CR-420 Les denne brukerhåndboken nøye før du begynner å bruke produktet.

BRUKSANVISNING CR-420  Les denne brukerhåndboken nøye før du begynner å bruke produktet. BRUKSANVISNING CR-420 WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM Les denne brukerhåndboken nøye før du begynner å bruke produktet. KONTROLLER OG INDILATORLAMPER 1. PÅ/AV -knapp 2. TIME TU - -knapp 3. MIN TU + -knapp 4.

Detaljer

IKR1520DABBT. Digital radio med DAB+ og FM, Bluetooth og NFC-teknologi. Brukerhåndbok

IKR1520DABBT. Digital radio med DAB+ og FM, Bluetooth og NFC-teknologi. Brukerhåndbok Digital radio med DAB+ og FM, Bluetooth og NFC-teknologi Brukerhåndbok Sikkerhetsinstrukser Viktige sikkerhetsinstruksjoner. Les instruksjonene nøye og behold dem så du kan bruke dem senere. ADVARSEL Et

Detaljer

INNHOLD VIKTIGE INSTRUKSJONER ANGÅENDE SIKKERHET

INNHOLD VIKTIGE INSTRUKSJONER ANGÅENDE SIKKERHET Bruksanvisning INNHOLD Viktige instruksjoner angående sikkerhet. 2 Kontroller 4 Strømforsyning. 5 Bruk av radioen for første gang. 6 DAB radio modus 6 FM radio modus 11 Forhåndsinnstilte stasjoner. 15

Detaljer

AJB7038D

AJB7038D Register your product and get support at www.philips.com/welcome AJB7038D Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Viktig 2 Sikkerhet 2 7 Andre funksjoner 11 Stille inn alarm-timer 11 Angi sleep timer 12 Spill

Detaljer

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING For informasjon og support, se target.no ADVARSEL Fare for elektrisk støt Lynsymbolet varsler om fare for ikkeisolerte,

Detaljer

Hurtigstart-guide CD180

Hurtigstart-guide CD180 Hurtigstart-guide CD180 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt i de tekniske spesifikasjonene. Produktet må ikke komme i kontakt med væsker. Eksplosjonsfare hvis batteriet

Detaljer

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q CLOCK RADIO Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q NO NORSK 2 ALARM TIME SLEEP SNOOZE UP DOWN RADIO ON AL 1 1+2 2 - TUNING + FM MW U + VOLUME - 3 NORSK NORSK 05-13 4 NORSK SIKKERHET OG INNSTILLING 7 Denne enheten

Detaljer

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0 2017 Versjon 1.0 Kjære kunde Takk for at du kjøpte denne enheten! Hver enhet har blitt grundig testet og er levert i optimal tilstand. Emballasje/pakke Kontroller emballasjen for skader som kan ha oppstått

Detaljer

Tiny Audio C3. Norsk TINY AUDIO C3. Les veiledningen nøye før produktet tas i bruk

Tiny Audio C3. Norsk TINY AUDIO C3. Les veiledningen nøye før produktet tas i bruk Norsk TINY AUDIO C3 Les veiledningen nøye før produktet tas i bruk 1 Sikkerhetsinstruksjoner: 1 Ikke bruk radioen i nærheten av vann. 2 Rengjør med tørr klut. 3 Ikke blokker ventilasjonsåpninger. 4 Ikke

Detaljer

Brukerveiledning // User Manual

Brukerveiledning // User Manual Brukerveiledning // User Manual DAB+/FM Radio Innhold Eskens innhold P.3 P.4 Volumkontroll / Endre Stasjon (DAB) / Endre Stasjon (FM) P.5 Meny / Sildeshow P.6 P.7 Innsovning P.8 P.9 P.10 P.11 Tid/Dato

Detaljer

Installere og skifte batterier. Slå på og av produktet. Justere volumet

Installere og skifte batterier. Slå på og av produktet. Justere volumet Installere og skifte batterier Skru løs og åpne batterilokket. Sett inn de to medfølgende 1,5 V AA-batteriene. Kontroller at batterienes poler (+ og -) vender riktig vei. Slå på og av produktet DAB Radio

Detaljer

MODELL: SCD 680 (SCD-68)

MODELL: SCD 680 (SCD-68) MODELL: SCD 680 (SCD-68) BÆRBART MUSIKK ANLEGG MED DAB RADIO, KASSETT OG USB BRUKSANVISNING Lynsymbolet varsler om fare for ikkeisolerte, høye spenninger innvendig i apparatet som kan utgjøre en fare for

Detaljer

TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM PG-200

TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM PG-200 TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM PG-200 Takk for at du har valgt vårt produkt PG-200 trådløse tilkallingssystem. Vennligst les denne bruksanvisningen før du tar produktet i bruk. Hvis du har noen spørsmål,

Detaljer

Retro Radio med Bluetooth og DAB+

Retro Radio med Bluetooth og DAB+ DR-05 BT Retro Radio med Bluetooth og DAB+ BRUKSANVISNING www.lenco.com Innhold Advarsel 1 Panel 4 Fjernkontroll 6 Grunnleggende bruk 8 Bruk av DAB funksjon 9 Bruk av FM funksjon 11 Bruk av Bluetooth 12

Detaljer

Play T1. DAB / DAB+ / FM RDS bærbar digital radio med klokke og alarm. Les denne bruksanvisningen før bruk

Play T1. DAB / DAB+ / FM RDS bærbar digital radio med klokke og alarm. Les denne bruksanvisningen før bruk Play T1 DAB / DAB+ / FM RDS bærbar digital radio med klokke og alarm Les denne bruksanvisningen før bruk Innhold Kontroll...2 Batteridrift...3 Navigeringskontroller...4 Bruke radioen for første gang...5

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

ROBERTS. Nyt å lytte. DAB/FM RDS digital portabel radio. Les denne brukerveiledningen før bruk

ROBERTS. Nyt å lytte. DAB/FM RDS digital portabel radio. Les denne brukerveiledningen før bruk ROBERTS Nyt å lytte DAB/FM RDS digital portabel radio Les denne brukerveiledningen før bruk Innhold Kontroller...2 Batteridrift...4 Bruke strømadapteren...5 Bruke din radio - DAB...6 Velge en stasjon -

Detaljer

BTR-160 / DPR-16C. Norsk Bruksanvisning.

BTR-160 / DPR-16C. Norsk Bruksanvisning. BTR-160 / DPR-16C Norsk Bruksanvisning. Ordet Bluetooth og merket er et registrert varemerke som er eid av Bluetooth SIG, Inc. og all bruk av slik merking gjort av SANGEAN ELECTRONICS INC. er godkjent

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D120. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på.  D120. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D120 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen på,

Detaljer

1. Sett inn de to medfølgende AA batteriene før strømledningen kobles til. 3. Trykk inn den røde Power (av/på) knappen i front.

1. Sett inn de to medfølgende AA batteriene før strømledningen kobles til. 3. Trykk inn den røde Power (av/på) knappen i front. MUSIC SYSTEM KOMME I GANG Før du setter i gang med innstillinger av Music System, må produktet være romtemperert. Hvis ikke, kan kondensering påvirke CD-spilleren eller displayet. 1. Sett inn de to medfølgende

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. CD191 CD196. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke

Registrer produktet og få støtte på.  CD191 CD196. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome CD191 CD196 Hurtigstartveiledning 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt

Detaljer

Brukerveiledning VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Brukerveiledning VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER Brukerveiledning Takk for at du har kjøpt TV SoundBox. Vennligst les gjennom brukerveiledningen før du tar den i bruk og spar den for fremtid konsultasjoner. Hvis du har noen spørsmål, vennligst kontakt

Detaljer

Vera-W15. WiFi Termostat Kontakt. Bruksanvisning. Manual version 1.0

Vera-W15. WiFi Termostat Kontakt. Bruksanvisning. Manual version 1.0 Vera-W15 WiFi Termostat Kontakt Bruksanvisning Manual version 1.0 INNHOLD 1.1 Pakkens innhold... 2 1.2 Stikkontakt instruksjon... 3 1.3 Lys indikator... 4 1.4 Varsel lyd... 5 2.1 Installering av app...

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. CD190 CD195. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke

Registrer produktet og få støtte på.  CD190 CD195. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome CD190 CD195 Hurtigstartveiledning 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt

Detaljer

Bruksanvisning. UNITED lommeradio DAB8210. DAB/FM Radio E80211. Miljøinformasjon

Bruksanvisning. UNITED lommeradio DAB8210. DAB/FM Radio E80211. Miljøinformasjon UNITED lommeradio DAB8210 Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk

Detaljer

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

instruksjon N DPR-36 DAB+ / FM- RDS / Micro SD Lommeradio 3A81VJ17000N0

instruksjon N DPR-36 DAB+ / FM- RDS / Micro SD Lommeradio 3A81VJ17000N0 DPR-36 instruksjon N DAB+ / FM- RDS / Micro SD Lommeradio 3A81VJ17000N0 Viktige instrukser for sikkerhet 1. Les denne instruksjonen nøye. 2. Ta godt vare på denne instruksjonen. 3. Følg alle advarsler.

Detaljer

CD-SPILLER MED PLL FM-RADIO OG VEKKERKLOKKE MODELL MCA-230

CD-SPILLER MED PLL FM-RADIO OG VEKKERKLOKKE MODELL MCA-230 CD-SPILLER MED PLL FM-RADIO OG VEKKERKLOKKE MODELL MCA-230 DENNE BRUKSANVISNINGEN SKAL LESES OG FORSTÅS FØR PRODUKTET BRUKES. Ta vare på heftet for fremtidig referanse. PLASSERING AV KONTROLLENE 1. LCD-DISPLAY

Detaljer

Hurtigstart-guide CD181/CD186

Hurtigstart-guide CD181/CD186 Hurtigstart-guide CD181/CD186 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt i de tekniske spesifikasjonene. Produktet må ikke komme i kontakt med væsker. Eksplosjonsfare hvis

Detaljer

Brukerhåndbok BT55. Registrer produktet og få støtte på

Brukerhåndbok BT55. Registrer produktet og få støtte på Brukerhåndbok BT55 Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Innholdsfortegnelse 1 Viktig 2 2 nad 2 Samsvar 2 Ta vare på miljøet 2 nad om varemerke 3 3 Bluetooth-høyttaleren 3 Innledning

Detaljer

Esken inneholder. Tegnforklaring

Esken inneholder. Tegnforklaring VisionNova 5 2009:Layout 1 30-10-09 14:25 Side 44 Esken inneholder Ett kamera m/innebygget batteri En monitor To nettadaptere Ett oppladbart batteri for monitor (3.7V 850mAH Li-ion) Ett stativ/veggfeste

Detaljer

ROBERTS. DAB / DAB+ / FM RDS digital bærbar radio. Vennligst les denne bruksanvisningen før bruk

ROBERTS. DAB / DAB+ / FM RDS digital bærbar radio. Vennligst les denne bruksanvisningen før bruk ROBERTS DAB / DAB+ / FM RDS digital bærbar radio Vennligst les denne bruksanvisningen før bruk Innhold Kontroller... 2-3 Batteridrift...4 Bruke strømadapteren...5 Å betjene radioen din - DAB...6 Å velge

Detaljer

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE TAKK FOR AT DU VALGTE JENSEN OF SCANDINAVIA I Jensen of Scandinavia vet vi at fornøyde kunder betyr alt. Derfor søker vi konstant etter kunnskap for å kunne oppfylle kundenes

Detaljer

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB/FM RDS digital portabel radio. Les denne brukerveiledningen før bruk

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB/FM RDS digital portabel radio. Les denne brukerveiledningen før bruk ROBERTS Enjoy Listening DAB/FM RDS digital portabel radio Les denne brukerveiledningen før bruk Innhold Kontroller... 3-4 Batteridrift...5 Bruke strømadapteren...6 Bruke din radio - DAB...7 Velge en stasjon

Detaljer

of Norway Tusen takk

of Norway Tusen takk of Norway Tusen takk På / av Forrige Neste Kildevelger ( trykk + hold ) OK Meny / tilbake Som bruker av våre produkter, er du den aller viktigste personen for Pinell. Vi arbeider hele tiden hardt for å

Detaljer

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Bruksanvisning BTL-60.

Bruksanvisning BTL-60. Bruksanvisning BTL-60 www.denver-electronics.com Blåtann Høyttaler BRUKERHÅNDBOK BTL-60 Bruksinstruksjoner Når du slår på høyttaleren vil den som standard starte i Blåtann-modellen. Du kan enkelt koble

Detaljer

Register your product and get support at AE5252. NO Brukerhåndbok

Register your product and get support at AE5252. NO Brukerhåndbok Register your product and get support at AE5252 NO Brukerhåndbok A a b c d e h g f n i j m k l B C D Progress bar Number of Stations found NO 1 Viktig Sikkerhet Hørselsvern Lytte med moderat volum. Hvis

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D230 D235. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på.  D230 D235. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D230 D235 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

ROBERTS. Nyt å lytte. DAB/FM RDS digital portabel radio. Les denne brukerveiledningen før bruk

ROBERTS. Nyt å lytte. DAB/FM RDS digital portabel radio. Les denne brukerveiledningen før bruk ROBERTS Nyt å lytte DAB/FM RDS digital portabel radio Les denne brukerveiledningen før bruk Innhold Kontroller... Batteridrift...4 Bruk av strømadapteren...5 Bruke din radio - DAB...6 Velge en stasjon

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

Digital høyttaler Brukerveiledning Vennligst les før bruk

Digital høyttaler Brukerveiledning Vennligst les før bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Register your product and get support at AE5430. NO Brukerhåndbok

Register your product and get support at  AE5430. NO Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome AE5430 NO Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Viktig 4 Hørselsvern 4 Norsk 2 Din FM-/DAB+-radio 5 Innledning 5 Innholdet i esken 5 Oversikt

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash, analog Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker HMS art. nr.: 135472 Best. nr.: 1104875 INNHOLD Vekkerklokke

Detaljer

LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker. Brukerveiledning. Norsk

LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker. Brukerveiledning. Norsk LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker Brukerveiledning Norsk Modell 2970 LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker Brukerveiledning Toppdeksel Fjernkontroll Sensor Power Display

Detaljer