Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning"

Transkript

1 Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer Bruksanvisning

2 Innhold Kontrollknapper Bruk av klokkeradioen for første gang. 4 Generell bruk av din klokkeradio... 5 Valg av stasjon DAB... 6 Sekundære tjenester DAB. 7 Modus for skjermvisning DAB Søke opp nye stasjoner DAB 9 Manuell søk etter stasjoner DAB.. 10 Kontroll av dynamisk område innstillinger DAB.. 11 Bruk av din radio FM Automatisk søk.. 12 Manuell søk etter stasjoner FM 13 Modus for skjermvisning FM. 14 Forhåndsinnstilling av stasjoner.. 15 Hente opp en forhåndsinnstilt kanal 15 Skjermvisning klokke. 16 Dimmer på skjerm.. 16 Bakgrunnsbelysning på skjerm Innstilling av tid for alarm Se på innstillinger for alarm.. 20 Kansellere alarmer. 20 Funksjon for slumre Innstillinger av tid for slumrefunksjon Innstilling av tid for innsovningsfunksjon Innstilling av klokke manuelt Hvordan returnere til automatisk innstilling. 25 Tilkobling for aux. 26 Tilkobling for hodetelefoner 27 Versjon av programvare. 28 Gjenopprette innstillinger fra fabrikk. 29 Advarsler.. 30 Spesifikasjoner 31 Funksjoner

3 Kontrollknapper (topp) 1. Høyttaler 2. Knapp for automatisk søk 3. Knapp for info 4. Knapp for band 5. Knapp for søke opp / søke ned / slumre 6. LCD skjerm 7. Knapp for alarm 8. Knapp for bekreft valg 9. Knapp for å slå på / dvalemodus 10. Knapp for innstiling av stasjoner 2

4 Kontrollknapper Høyre side Kontroller bak 11. Knapp for dimmer av skjerm (under radioen) 12. Knapper for kontroll av volum 13. Tilkobling for hodetelefoner 14. Inngang for linje ut 15. Tilkobling for AUX 16. Ledning DAB / FM antenne 17. Inngang for strøm kontakt 3

5 Bruk av klokkeradioen for første gang 1. Plasser din klokkeradio på en stødig overflate. 2. Strekk ledning for antenne helt ut bak på din klokkeradio. Plasser ledningen slik at den er så utstrekt som mulig enten ovenfor eller nedenfor din radio. 3. Sett pluggen til adapteren i inngang for strømkontakt som er plassert bak på din klokkeradio. Sett deretter adapterens kontakt i stikkontakten. På skjermen vil det komme frem SANGEAN i noen få sekunder og deretter vil det stå NO CLOCK, ingen klokke. 4. Klokken vil bli stilt inn automatisk av den DAB stasjonen du stiller radioen inn på, eller du kan se på Innstilling av klokke manuelt, som er beskrevet senere i bruksanvisningen. VIKTIG: Strømadapteren er ment som tilkobling til hovedstrømnettet. Denne må være tilgjengelig under normalt bruk av klokkeradioen. Dersom du skal koble klokkeradioen fra strøm, må adapteren tas ut av stikkontakten i veggen. Tegn og bokstaver som kommer frem på LCD skjermen, indikerer at radioen har blitt tilkoblet til strømnettet. 4

6 Generell bruk av din klokkeradio 1. Trykk på knappen for å slå på Standby på din klokkeradio. På skjermen vil det stå Tuning i noen få sekunder. Når radioen er slått på, vil den være i modus for DAB. Etter hver gang klokkeradioen har vært i bruk, vil den huske sist brukte modus. Neste gang den slås på, vil den automatisk gå til denne modusen. 2. Dersom klokkeradioen har vært i bruk tidligere, vil den automatisk velge sist brukte stasjon, når den slås på neste gang. 3. Dersom det er første gang klokkeradioen er i bruk, vil den ta i bruk den første stasjonen den finner under søk. Navnet på stasjonen som spilles av, vil komme frem på skjermen. 4. Dersom ingen signaler blir funnet, vil det stå OFF AIR på skjermen og det kan da være nødvendig å flytte radioen til en plassering som har bedre forhold for mottak. Du kan da fortsette søket for å finne stasjoner som beskrevet på side 9. Din klokkeradio har en indikator på skjermen for å vise styrken på signaler som blir mottatt. Skjermen vil gå tilbake til visning av klokke 10 sekunder etter at sist en knapp blir trykket på, unntatt dersom det er rullende tekst som vises på skjermen. Merk: Dersom du kan se navnet på stasjonen på skjermen, men ikke høre noe lyd, kan det være at du må justere på knappen for volum som er plassert på høyre side av din klokkeradio. 5

7 Valg av stasjon - DAB 1. Trykk på knappen for å slå på Standby på din klokkeradio. På skjermen vil det stå Tuning i noen få sekunder. 2. Trykk på knappen merket med BAND for å velge modus for DAB. På skjermen vil navnet på nåværende kanal komme frem. 3. Trykk på knappen for søk opp eller søk ned TUNING for å bla deg gjennom listen over tilgjengelige stasjoner. 4. Når navnet på den stasjonen du ønsker å lytte til kommer frem på skjermen, trykk på knappen merket med MENU SELECT. På skjermen vil det nå stå TUNING mens radioen søker inn ønsket stasjon. 5. Juster volumet med hjelp av knappene for volum kontroll til ønsket styrke. Merk: Dersom det ikke blir funnet signaler for ønsket stasjon, vil det stå OFF AIR på skjermen og det kan da være nødvendig å flytte radioen til en plassering som har bedre forhold for mottak. 6

8 Sekundære tjenester - DAB 1. Enkelte radiostasjoner har en eller flere sekundære tjenester tilknyttet dem. Dersom en stasjon har sekundære tjenester tilknyttet dem, vil disse sekundære tjenestene komme frem umiddelbart etter at de primære tjenestene når du trykker på knappene for søk opp TUNING UP. 2. For å komme til de sekundære tjenestene, trykk og hold inne knappen merket med SELECT. De fleste sekundære tjenester vil ikke kringkastes kontinuerlig og dersom den valgte tjenesten ikke er tilgjengelig, vil radioen søke seg tilbake til tilknyttet primær tjeneste. Modus for skjermvisning - DAB Din klokkeradio har en rekke forskjellige alternativer for skjermvisning når den er i modus for DAB. Merk deg at skjermen vil gå tilbake til visning av klokke 10 sekunder etter at sist en knapp blir trykket på, unntatt dersom det er rullende tekst som vises på skjermen. 1. Trykk på knappen merket med ADVANCED INFO for å bla deg gjennom de forskjellige alternativer. a. Stasjonens navn På skjermen vises navnet på stasjonen som du lytter til b. Rullende tekst På skjermen vises rullende tekst som for eksempel artistens navn, navn på sporet, telefonnummer til stasjonen eller lignende c. Program type På skjermen vises type stasjon som lyttes til, for eksempel pop, klassisk, nyheter eller lignende 7

9 d. Multiplex navn På skjermen vises navnet på DAB multiplex som nåværende stasjon tilhører. e. Tid På skjermen vises gjeldende tid (24 timers klokke). f. Dato På skjermen vises gjeldende dato. g. Dag På skjermen vises gjeldende dag i uken. h. Frekvens og kanal På skjermen vises frekvens og kanal for den DAB stasjonen radioen er stilt inn på. i. Bit hastighet På skjermen vises digital lyd hastighet for gjeldende DAB stasjon som radioen er stilt inn på j. Signal feil På skjermen vises signalfeil i bit for gjeldende DAB stasjon som radioen er stilt inn på. 8

10 Søke opp nye stasjoner - DAB Fra tid til annen kan nye DAB radiostasjoner bli tilgjengelige eller du kan ha flyttet din klokkeradio til en annen kant av landet. Det kan da være hensiktsmessig å få din radio til å søke inn nye stasjoner. 1. Når radioen er slått på og står i modus for DAB, trykk og hold inne knappen merket med FULL AUTO TUNE. På skjermen vil det komme opp SCANNING. 2. Din klokkeradio vil nå utføre et søk etter nye stasjoner på DAB frekvensen. Etter hvert som nye stasjoner blir funnet, vil telleren for stasjoner på høyre side av skjermen øke, og nye stasjoner vil bli lagt til i listen. I tilfelle din klokkeradio har funnet nye stasjoner, kan det være hensiktsmessig å kjøre et fullstendig søk over hele DAB Band III frekvens. I så fall gjør du dette slik det er beskrevet nedenfor. 3. Når radioen er slått på og står i modus for DAB, trykk og hold inne knappen merket med FULL AUTO TUNE i 2 sekunder til det står SCANNING på skjermen. 4. Din klokkeradio vil nå gjennomføre et fullstendig søk på DAB Band III frekvensen. Etter hvert som nye stasjoner blir funnet, vil telleren for stasjoner på høyre side av skjermen øke, og nye stasjoner vil bli lagt til i listen. 9

11 Manuell søk etter nye stasjoner - DAB Manuell søk lar deg stille inn din klokkeradio til en bestemt DAB frekvens i Band III. Eventuelle nye stasjoner som blir funnet, vil bli lagt til i listen over stasjoner. Denne funksjonen kan også benyttes for å optimalisere plasseringen av ledningen til antennen eller for å optimalisere mottaket av en bestemt stasjon eller frekvens. Merk at alle DAB stasjoner er plassert i rekkefølge fra kanal 9A til 13F. 1. Trykk og hold inne knappen merket med INFO i 2 sekunder til det står MANUAL på skjermen. 2. Trykk og slipp knappen merket med MENU SELECT for å komme inn i modus for manuelt søk. 3. Trykk på knappen merket med TUNING opp eller ned for å velge ønsket DAB kanal. Trykk og slipp knappen merket med MENU SELECT for å gå til den valgte kanalen. Dersom et signal er å finne, vil kanalens nummer og første del av dets DAB multiplex navn, komme frem på skjermen. 4. Trykk og slipp knappen merket med MENU SELECT for å gå tilbake til normalt modus for DAB søk. 10

12 Kontroll av dynamisk område innstillinger DAB DRC anlegget kan gjøre det lettere å høre mer stille lyder når Klokkeradioen brukes i ett støyende miljø. Der finnes tre nivåer av DRC kompresjon: DRC 0 Ingen kompresjon er nødvendig DRC 1 / 2 Medium kompresjon brukes DRC 1 Maksimum kompresjon brukes (som standard) 1. Trykk på knappen merket med STANDBY for å slå på din klokkeradio. 2. Trykk på knappen merket med BAND for å velge DAB band. 3. Trykk og hold inne knappen merket med ADVANCED INFO til det kommer frem MANUAL på skjermen. 4. Trykk på knappen merket med TUNING for å søke opp eller ned inntil DRC VAL kommer frem på skjermen. Trykk så på knappen merket med SELECT. På skjermen vil gjeldende DRC verdi komme frem. 5. Trykk på knappen merket med TUNING for å søke oppe eller ned til ønsket innstilling på DRC. 6. Trykk og slipp knappen merket med SELECT for å bekrefte valget på den ønskede innstillingen på DRC. Skjermen vil nå gå tilbake til normal radio visning. Merk: Ikke alle kringkastere av DAB stasjoner kan benytte seg av funksjonen for DRC. Dersom sendingen ikke kan støtte DRC, vil forsøk på å stille inn DRC på din klokkeradio ikke føre frem. 11

13 Bruk av din radio FM Automatisk søk 1. Strekk ledning for antenne helt ut bak på din klokkeradio. Plasser ledningen slik at den er så utstrekt som mulig enten ovenfor eller nedenfor din radio. 2. Trykk på knappen merket med STANDBY for å slå på din klokkeradio. 3. Trykk på knappen merket med BAND for å velge FM band. 4. Trykk og slipp knappen merket med FULL AUTO TUNE. Din radio vil nå søke fra lav frekvens til høy frekvens (eller i den retningen det ble søkt i sist). Søket vil stoppe automatisk når den finner en stasjon med tilstrekkelig styrke på signalene. 5. Etter noen få sekunder vil skjermen bli oppdatert. Det vil da komme frem frekvensen på den stasjonen som er funnet. Dersom signalene fra denne stasjonen er sterke nok, og stasjonen sender RDS signaler, vil stasjonens navn komme frem på skjermen. Dersom det ikke blir trykket på noen knapper i løpet av 10 sekunder, vil skjermen automatisk skifte til visning av klokke. 6. Dersom du ønsker å finne flere stasjoner, trykker du på knappen merket med FULL AUTO TUNE slik som tidligere beskrevet. 7. Dersom du skulle ønske å søke på FM bandet i motsatt retning kan du enten trykke og holde inne knappen merket med TUNING UP (for å søke fra lav frekvens til høy) eller trykke på TUNING DOWN (for å søke fra høy frekvens til lav) og trykk deretter på FULL AUTO TUNE en gang til. Når søket kommer til slutten av frekvensbandet, vil din radio anbefale å søke fra den motsatte enden av frekvensbandet. 8. Juster volumet med hjelp av knappene for volum kontroll til ønsket styrke. 12

14 Manuell søk etter stasjoner FM 1. Strekk ledning for antenne helt ut bak på din klokkeradio. Plasser ledningen slik at den er så utstrekt som mulig enten ovenfor eller nedenfor din radio. 2. Trykk på knappen merket med STANDBY for å slå på din klokkeradio. 3. Trykk på knappen merket med BAND for å velge FM band. 4. Trykk på knappen merket med TUNING opp eller ned for å søke etter en stasjon. Frekvensen vil søke i hopp på 50kHz. Dersom du trykker og holder inne knappene, vil frekvensen hoppe flere ganger i sekundet. Dersom radioen er stilt inn på en stasjon med tilstrekkelig signal styrke med RDS informasjon tilgjengelig, kan det hende stasjonens navn kommer frem på skjermen. 5. Når søket kommer til slutten av frekvensbandet, vil din radio anbefale å søke fra den motsatte enden av frekvensbandet. 6. Juster volumet med hjelp av knappene for volum kontroll til ønsket styrke. 7. For å slå av din klokkeradio, trykker du på knappen merket med STANDBY. Merk: Skjermen vil gå tilbake til visning av klokke 10 sekunder etter at sist en knapp blir trykket på, unntatt dersom det er rullende tekst som vises på skjermen. 13

15 Modus for skjermvisning FM Din radio har en rekke modus for skjermvisning når den er i modus for FM. Merk deg at skjermen vil gå tilbake til visning av klokke 10 sekunder etter at sist en knapp blir trykket på, unntatt dersom det er rullende tekst som vises på skjermen. RDS (Radio Data System) er et system som overfører ikke hørbar informasjon i tillegg til normale FM radio program. RDS tilbyr flere nyttige funksjoner. 1. Trykk på knappen merket med ADVANCED INFO for å bla deg gjennom de forskjellige modus. a. Frekvens På skjermen vises frekvensen til den radio stasjon du lytter til b. Stasjonens navn På skjermen vises navnet på stasjonen du lytter til c. Rullende tekst På skjermen vises rullende tekst som for eksempel artistens navn, navn på sporet, telefonnummer til stasjonen eller lignende d. Program type På skjermen vises type stasjon som lyttes til, for eksempel pop, klassisk, nyheter eller lignende e. Tid På skjermen vises gjeldende tid (24 timers klokke) f. Dato På skjermen vises gjeldende dato g. Dag På skjermen vises gjeldende dag i uken Merk: Dersom det ikke skulle være RDS informasjon tilgjengelig, vil radioen ikke være i stand til å vise informasjon angående stasjonens navn, rullende tekst eller annen type informasjon på skjermen. 14

16 Forhåndsinnstilling av stasjoner Du kan lagre de stasjoner i DAB og FM som du foretrekker i minnet for forhåndsinnstilte kanaler. Det er 10 muligheter for å lagre forhåndsinnstilte kanaler, 5 for DAB og 5 for FM. De forhåndsinnstilte kanalene blir lagret i minnet på din radio selv om det skulle komme en strømfeil. Prosedyren for innstilling av forhåndslagring og bruk av dem, er lik i modus for DAB og modus for FM, og er beskrevet nedenfor. 1. Trykk på knappen merket med STANDBY for å slå på din klokkeradio. 2. Søk deg til ønsket stasjon som beskrevet tidligere. 3. Trykk og hold inne knappen for ønsket forhåndslagring til det kommer frem for eksempel P1 SAVED, på skjermen. Den nåværende stasjonen vil da bli lagret under valgt nummer for forhåndslagring. Gjenta denne prosedyren for de gjenværende knappene for forhåndslagring etter ønske. 4. Stasjoner som har blitt lagret på knapper for forhåndslagring, kan bli lagret over ved å følge prosedyren som beskrevet ovenfor. Hente opp en forhåndsinnstilt kanal 1. Trykk på knappen merket med STANDBY for å slå på din klokkeradio. 2. Trykk på knappen merket med BAND for å velge ønsket bølgelende. 3. Trykk øyeblikkelig på ønsket knapp for forhåndsinnstilte kanaler og din radio vil søke seg inn til den kanalen som er lagret der. 15

17 Skjermvisning klokke 1. Når din klokkeradio er i modus for dvale ( STANDBY ), vil skjermen normalt vise nåværende tid. Du kan få frem visning av dato ved å trykke på knappen merket med ADVANCED INFO. Etter 10 sekunder vil skjermen gå tilbake til visning av klokke. Dimmer på skjerm Din klokkeradio har en justerbar bryter for bakgrunnsbelysning som er plassert på undersiden av radioen. Bakgrunnsbelysningen på skjermen vil øke når en av knappene på radioen trykkes på. Dette lyset vil vare i ca 10 sekunder før det går tilbake til et lavere lysnivå. 1. For å øke skjermens bakgrunnsbelysning, roterer du bryteren på undersiden i retning med klokka. 2. For å minske skjermens bakgrunnsbelysning, roterer du bryteren på undersiden i retning mot klokka. Bakgrunnsbelysning på skjerm 1. For å kunne se på skjermen når bakgrunnsbelysningen er satt til ett lavt nivå, kan du trykke på hvilken som helst knapp (bortsett fra knappen merket med STANDBY ) for å slå på bakgrunnsbelysningen uten å slå på radioen. Skjermens lysstyrke vil øke i 10 sekunder før den går tilbake til forrige nivå. 16

18 Innstilling av tid for alarm Din klokkeradio har to alarmer som kan stilles til å vekke deg enten ved hjelp av radio eller summelyd. Hver av alarmene kan stilles til å starte enten en gang, daglig, på ukedager eller i helgene. Du kan kun stille inn alarmene når din klokkeradio er slått på og i modus for enten DAB eller FM. Merk: Dersom det ikke trykkes på noen knapper i løpet av 7 sekunder, vil din klokkeradio gå tilbake til normal visning og gå ut av oppsett for alarm. 1. Trykk på knappen merket med STANDBY for å slå på din klokkeradio. 2. Trykk inn og slipp knappen merket med ALARM. På skjermen vil det nå komme frem SET ALARM (oppsett av alarm). 3. Trykk på knappen merket med MENU SELECT for å gå inn i menyen for oppsett av alarm. På skjermen vil det nå blinke ALARM Trykk på knappen merket med TUNING opp eller ned for å velge ønsket nummer for alarm, 1 eller Trykk på knappen merket med "MENU SELECT for å komme inn i oppsettet for den valgte alarmen. Trykk på knappen merket med TUNING opp eller ned for å velge ON (på) eller OFF (av). Dersom du har valg OFF, vil alle gjeldende innstillinger for denne alarmen bli kansellert. 6. Trykk på knappen merket med MENU SELECT slik at alarmens tall begynner å blinke på skjermen. 7. Trykk på knappen merket med TUNING opp eller ned for å velge ønsket tidspunkt for time på alarmtid. 17

19 8. Trykk på knappen merket med MENU SELECT for å gå videre etter ønsket innstilling av time. Alarmens visning av minutter vil nå blinke på skjermen. 9. Trykk på knappen merket med TUNING opp eller ned for å velge ønsket tidspunkt for minutt på alarmtid. 10. Trykk på knappen merket med MENU SELECT for å gå videre etter ønsket innstilling av minutter. Alarmens visning av alternativer for alarm dag vil nå blinke på skjermen. 11. Trykk på knappen merket med TUNING opp eller ned for å velge ønsket alternativ for alarm dag. ONCE Alarmen vil gå av kun en gang DAILY Alarmen vil gå av daglig WEEKDAYS Alarmen vil gå av kun på ukedagene WEEKENDS Alarmen vil gå av kun i helgene Dersom du har stilt inn alarmen til kun å gå av en gang fortsett til trinn 18 på neste side. 12. Trykk på knappen merket med MENU SELECT for å gå videre i innstillingene. Alarmens visning av år vil nå blinke på skjermen. 13. Trykk på knappen merket med TUNING opp eller ned for å velge ønsket alternativ for alarm år. 18

20 14. Trykk på knappen merket med MENU SELECT for å gå videre etter ønsket innstilling av alarm år. Alarmens visning av alternativer for alarm måned vil nå blinke på skjermen. 15. Trykk på knappen merket med TUNING opp eller ned for å velge ønsket alternativ for alarm måned. 16. Trykk på knappen merket med MENU SELECT for å gå videre etter ønsket innstilling av alarm måned. Alarmens visning av alternativer for alarm dag vil nå blinke på skjermen. 17. Trykk på knappen merket med TUNING opp eller ned for å velge ønsket alternativ for alarm dag. 18. Trykk på knappen merket med MENU SELECT for å gå videre etter ønsket innstilling av alarm dag. Alarmens visning av alternativer for alarmens kilde vil nå blinke på skjermen. 19. Trykk gjentatte ganger på knappen merket med TUNING opp eller ned for å velge ønsket kilde for alarmen (DAB, FM eller summelyd BUZ ). 20. Trykk på knappen merket med MENU SELECT for å gå videre etter ønsket innstilling av alarmens kilde og du vil nå komme tilbake til normal visning av modus for radio. Aktive alarmer (1 eller 2) er visst på skjermen ved hjelp av følgende alarm symbol. Merk: Når du har programmert til klokkeradio til å bruke radio som kilde for alarm, vil den slå seg på til den sist brukte radio stasjon. Sørg for å kontrollere at innstillingene for volum ikke er satt for lavt til at du kan høre radioen når alarmen slår inn. Viktig: Radioens alarm vil ikke være hørbar dersom du har noe tilkoblet i inngang for AUX. Det er kun dersom alarmens kilde er summelyd ( BUZZER ), at alarmen vil kunne brukes. 19

21 Se på innstillinger for alarm 1. Trykk på knappen merket med STANDBY for å slå på din klokkeradio. 2. Trykk på knappen merket med ALARM for å komme inn i innstillingene for alarm. 3. Trykk på knappen merket med MENU SELECT og trykk deretter på knappen merket med TUNING opp eller ned for å se på henholdsvis alarm 1 eller Trykk på knappen merket med MENU SELECT for å bytte mellom innstillingene til den valgte alarmen. Du kan bruke knappen merket med TUNING opp eller ned for å endre hvem som helst av innstillingene dersom det er ønsket, bruk knappen merket med MENU SELECT for å komme inn i modus for endring av innstillingene. Kansellere alarmer 1. Når en alarm går, kan den avsluttes ved å trykke på knappen merket med STANDBY. 20

22 Funksjon for slumre 1. Når du hører alarmen går, enten det er ved bruk av radio som kilde eller summelyd, kan du trykke på knappen merket med TUNING for å slumre. Det vil si at alarmen da slår seg av i et visst antall minutter før den starter på nytt. Hvor lenge alarmen skal slå seg av før den startet på nytt kan stilles inn etter ønske i mellom 5 og 20 minutter i trinn på 5 minutter. Standard innstilling er 5 minutter. På skjermen vil symbolet for slumre komme frem. Denne sekvensen kan bli repetert i løpet av en 60 minutters alarm periode. 2. For å avslutte funksjon for slumre, trykk på knappen merket med STANDBY. Innstillinger av tid for slumrefunksjon 1. Trykk på knappen merket med STANDBY for å slå på din klokkeradio. 2. For å programmere tiden for funksjonen for slumre, trykker du på knappen merket med ALARM og du kommer inn i menyen for innstillinger. På skjermen vil det komme frem SET ALARM (innstilling av alarm). 3. Trykk på knappen merket med TUNING opp eller ned til du får opp SNOOZE på skjermen. Trykk og slipp knappen merket med MENU SELECT. På skjermen kommer SNOOZE05 frem. 4. Trykk på knappen merket med TUNING opp eller ned for å stille inn ønsket tid for slumre. Du kan velge mellom 5, 10, 15 og 20 minutter. 5. Trykk på knappen merket med MENU SELECT for å bekrefte ønsket intervall for tid. Radioen vil nå gå tilbake til normal visning av modus for radio. 21

23 Innstilling av tid for innsovningsfunksjon Din klokkeradio kan stilles inn slik at den slår seg av etter en forhåndsbestemt tid. Innstilling av tid for innsovningsfunksjon kan settes mellom 5 og 90 minutter i trinn på 5 minutter. Sørg for at din klokkeradio er slått på. 1. For å stille inn ønsket tid for innsovningsfunksjon, trykk og slipp knappen merket med ALARM for å komme inn i menyen for innstillinger. På skjermen vil det stå SET ALM. 2. Trykk på knappen merket med TUNING opp eller ned til det står SLEEP på skjermen. Trykk og slipp knappen merket med MENU SELECT. På skjermen kommer det frem SLEEP 05 (eller den sist innstilte tiden for innsovningsfunksjon). 3. Trykk på knappen merket med TUNING opp eller ned for å velge ønsket tid for innsovningsfunksjonen. Innstilling av tid vil øke i trinn på 5 minutter fra 5 minutter og opp til 90 minutter. Et ytterligere trykk vil sette funksjonen til OFF (av) og slå av hele funksjonen for innsovning. 4. Trykk på knappen merket med SELECT. På skjermen vil innstillingen for funksjonen for innsovning komme frem for deretter å gå ut av menyen for innstillinger. Indikatoren for slumre vil bli aktivert for å vise at funksjonen for innsovning er i bruk. 5. Din klokkeradio vil slå seg av etter av den forhåndsinnstilte tiden er gått. 6. For å slå av funksjonen for innsovning før den forhåndsinnstilte tiden er gått, trykk på knappen merket med STANDBY. For å slå av funksjonen uten å slå av din radio, bruk fremgangsmåten som er forklart ovenfor og velg innstillingen OFF (av). 22

24 Innstilling av klokke manuelt Normalt sett vil din klokkeradio stille inn klokken automatisk via DAB signalet. Dersom det ikke er DAB signal tilgjengelig eller du skulle ønske å stille inn klokken manuelt, vennligst følg fremgangsmåten som er forklart under. Merk: DAB signalet vil alltid overstyre en manuell innstilling av tid. 1. For å stille inn klokken manuelt, trykk på knappen merket med STANDBY for å slå på klokkeradioen. Trykk på knappen merket med ALARM for å komme inn i menyen for oppsett. På skjermen vil det nå komme frem SET ALM. 2. Trykk på knappen merket med TUNING opp eller ned inntil du får frem MANU CLK på skjermen. Trykk og slipp knappen merket med MENU SELECT for å komme inn i oppsettet for manuell innstilling. Tallene for time vil blinke på skjermen. 3. Trykk på knappen merket med TUNING for å velge ønsket time. 4. Trykk på knappen merket med MENU SELECT og tallene for minutt vil blinke på skjermen. 5. Trykk på knappen merket med TUNING for å velge ønsket minutt. 23

25 6. Trykk på knappen merket med MENU SELECT for å godkjenne innstillingen for minutter. På skjermen vil tallene for år begynne å blinke. 7. Trykk på knappen merket med TUNING opp eller ned for å forandre året som ønsket. 8. Trykk på knappen merket med MENU SELECT for å godkjenne innstillingen for år. På skjermen vil tallene for måned begynne å blinke. 9. Trykk på knappen merket med TUNING opp eller ned for å forandre måned som ønsket. 10. Trykk på knappen merket med MENU SELECT for å godkjenne innstillingen for måned. På skjermen vil tallene for dag vil nå begynne å blinke. 11. Trykk på knappen merket med TUNING opp eller ned for å forandre dag som ønsket. 12. Trykk på knappen merket med MENU SELECT for å godkjenne innstillingen for dag og radioen vil så gå tilbake til normal visning for radio. 24

26 Hvordan returnere til automatisk innstilling 1. Trykk på knappen merket med STANDBY for å slå på din klokkeradio. Trykk på knappen merket med ALARM for å komme inn i menyen for innstillinger. På skjermen vil det blinke SET ALARM. 2. Trykk på knappen merket med TUNING opp eller ned inntil AUTO CLK kommer frem på skjermen. Trykk og slipp knappen merket med AUTO SELECT. Merk: Dersom du velger AUTO CLK vil nåværende tid mottatt, komme frem på skjermen. Dersom det ikke blir funnet noe DAB signal, vil det komme frem NO CLOCK på skjermen. Du kan da enten flytte på radioens antenne ledning slik at signalet fra DAB blir funnet, eller gå til modus for manuell innstilling av klokke. 25

27 Tilkobling for aux 1. En 3,5 mm stereo Aux inngang er plassert på høyre side av din klokkeradio og lar deg får muligheten til å koble til det audio signal fra ekstern enhet som for eksempel ipod, MP3 eller Cd spiller. Tilkoblinger til denne inngangen vil overstyre funksjonene til radioen. 2. Juster volumet på din ipod, MP3 eller CD spiller til et normalt høyt volum, og juster deretter via volum kontrollen på din klokkeradio for komfortabel lytting. Viktig: Alarmen på din klokkeradio vil ikke være hørbar så lenge det er en ekstern tilkobling via Aux inngangen. Alarm med summelyd vil fortsatt kunne brukes. Merk: Når du kobler til en annen kilde for lyd, vil din klokkeradio bli dempet. For å kunne lytte til DAB eller til FM radio, må du koble fra evt. ekstern spiller fra Aux inngangen. 26

28 Tilkobling for hodetelefoner En 3,5 mm inngang for tilkobling av hodetelefoner er plassert på høyre side av din klokkeradio og lar deg får muligheten til å koble til enten hodetelefoner eller øreplugger. Når du kobler til via denne inngangen, vil det automatisk dempe lyden i klokkeradioens høyttalere. Viktig: Høy lyd fra hodetelefoner eller øreplugger, kan føre til hørselsskader. Linjeutgang En 3,5 mm linjeutgang er plassert på høyre side av din klokkeradio og gir deg mulighet for å sende audio signal til en ekstern forsterker. Når du kobler til via denne utgangen, vil det ikke dempe lyden i klokkeradioens høyttalere. 27

29 Versjon av programvare Versjonen av programvare kan ikke endres og er kun for informasjon. Sørg for at din klokkeradio er slått på. 1. Trykk og hold inne knappen merket med ADVANCED INFO og på skjermen vil det komme frem MANUAL. 2. Trykk på knappen merket med TUNING opp eller ned til det på skjermen står informasjon om din klokkeradios programvare. 3. Etter noen få sekunder, vil din klokkeradio gå tilbake til normal radio modus. 28

30 Gjenopprette innstillinger fra fabrikk Dersom din radio ikke vil fungere som normalt, eller noen av tegnene på skjermen mangler eller er ufullstendige, gjør følgende prosedyre: 1. Slå på din klokkeradio. 2. Trykk og hold inne knappen merket med ADVANCED INFO til du får opp MANUAL på skjermen. 3. Trykk på knappen merket med TUNING opp eller ned til du får opp FACTORY på skjermen. Trykk på knappen merket med MENU SELECT til du får opp RESET på skjermen og trykk så på knappen merket med MENU SELECT en gang til. 4. En fullstendig tilbakestilling til fabrikkoppsett vil nå bli utført og alle lister over stasjoner og forhåndsinnstillinger vil bli slettet. På skjermen vil det stå SANGEAN og NO CLOCK da disse også går tilbake til fabrikkoppsett. Du vil nå måtte gå over alle innstillinger på nytt slik som ved første gangs bruk av din klokkeradio. I tilfelle feilfunksjon som følge av elektrostatisk utladning, tilbakestill din klokkeradio (ny tilkobling av strømkilde kan være nødvendig) for å gjenoppta normal drift. 29

31 Advarsler Denne klokkeradioen må ikke utsettes for vann, damp eller sand. Forlat ikke din radio slik at den kan bli utsatt for ekstrem høy varme som kan forårsake skade, slik som for eksempel i en parkert bil hvor solen kan forårsake veldig høy varme selv om temperaturen utendørs ikke virker særlig høy. Navneplaten er plassert på undersiden av din klokkeradio. Din klokkeradio må ikke utsettes for drypp eller sprut og ingen objekter fylt med væske, som for eksempel vaser, bør plasseres i nærheten eller oppå din klokkeradio. Det er anbefalt å bruke din klokkeradio slik at det er en minimum avstand (10 cm er anbefalt) til rundomliggende objekter slik at klokkeradioen har god ventilasjon. Ventilasjonen på klokkeradioen må ikke hindres ved at åpningen for ventilasjon blir tildekt av for eksempel aviser, duker, gardiner eller lignende. Det må ikke plasseres noe med åpen flamme som for eksempel stearinlys på klokkeradioen. Det er anbefalt å unngå lagring av klokkeradioen i omgivelser med ekstreme temperaturer. Unngå å forlate klokkeradioen i for eksempel biler, i vindusposter, steder den kan utsettes for direkte sollys og lignende. 30

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING For informasjon og support, se target.no ADVARSEL Fare for elektrisk støt Lynsymbolet varsler om fare for ikkeisolerte,

Detaljer

Tillegg til bruksanvisning på modell PR-D3. Gjelder DAB modulen på modell DPR 45 Hvordan bruke din digitale mottaker DAB 1. Trykk på knappen for Standby for å slå på din digitale mottaker. Dersom den digitale

Detaljer

Travel. DAB+ / DAB / FM Digital Radio. Bruksanvisning

Travel. DAB+ / DAB / FM Digital Radio. Bruksanvisning Travel DAB+ / DAB / FM Digital Radio Bruksanvisning Instruksjoner angående sikkerhet Dersom du ønsker å få mest mulig ut av ditt nyanskaffede produkt og for å kunne bli kjent med alle funksjoner, vennligst

Detaljer

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

(5) (6) (7) Spesifikasjoner CD frekvens respons 20 Hz - - 20 KHz Avvik i hastighet Under målbart nivå Signalbehandling 44.1 KHz D / A konvertering 16-bit DAC Metode for feilkorrigering Cross-Interleave

Detaljer

INNHOLD VIKTIGE INSTRUKSJONER ANGÅENDE SIKKERHET

INNHOLD VIKTIGE INSTRUKSJONER ANGÅENDE SIKKERHET Bruksanvisning INNHOLD Viktige instruksjoner angående sikkerhet. 2 Kontroller 4 Strømforsyning. 5 Bruk av radioen for første gang. 6 DAB radio modus 6 FM radio modus 11 Forhåndsinnstilte stasjoner. 15

Detaljer

Viktige instruksjoner angående sikkerhet

Viktige instruksjoner angående sikkerhet Innholdsfortegnelse Viktige instruksjoner angående sikkerhet 2 Kontrollknapper 3-5 Strømforsyning til radio samt ladning av batterier. 6-7 Bruk av radioen for første gang 7 Drift av din radio DAB 8 Valg

Detaljer

Bruksanvisning DAB+ / FM-RDS bærbar radio

Bruksanvisning DAB+ / FM-RDS bærbar radio Bruksanvisning DAB+ / FM-RDS bærbar radio Viktige sikkerhetsinstruksjoner 1. Les nøye gjennom disse instruksjoner. 2. Ta godt vare på denne bruksanvisning. 3. Vis hensyn til advarsler. 4. Følg instruksjoner

Detaljer

EBR808C BRUKSANVISNING

EBR808C BRUKSANVISNING EBR808C BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Værstasjon med 3D projektor ikon. Dette er et unikt produkt som er designet for hverdagsbruk i hjemmet eller på jobben, og det er definitivt

Detaljer

Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP

Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk. SIKKERHETSINSTRUKSJONER For å sikre deg trygghet og bruksglede, les og følg sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

Bruksanvisning. UNITED lommeradio DAB8210. DAB/FM Radio E80211. Miljøinformasjon

Bruksanvisning. UNITED lommeradio DAB8210. DAB/FM Radio E80211. Miljøinformasjon UNITED lommeradio DAB8210 Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk

Detaljer

Brukerveiledning. Tiny Audio M6+ Les denne brukerveiledningen nøye før bruk.

Brukerveiledning. Tiny Audio M6+ Les denne brukerveiledningen nøye før bruk. Brukerveiledning Tiny Audio M6+ Les denne brukerveiledningen nøye før bruk. OVERSIKT 1. LCD-skjerm 4. Antenne 2. IR-vindu 5. DC-kontakt 3. Linje ut 6. På/av Fjernkontroll: 1. POWER: Sette radioen i standby-modus.

Detaljer

DAB RADIO DPR-16. Bruksanvisning

DAB RADIO DPR-16. Bruksanvisning DAB RADIO DPR-16 Bruksanvisning Viktige sikkerhetsinstruksjoner 1. Les nøye gjennom disse instruksjoner. 2. Ta godt vare på denne bruksanvisning. 3. Vis hensyn til advarsler. 4. Følg instruksjoner gitt

Detaljer

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk INNHOLD I ESKEN 1. A3IP med dokkingstasjon 4. Bruksanvisning 2. Audio kabel 5. Ipod holder 3. AC Adapter 6.

Detaljer

Høyttaler med Bluetooth og holder for iphone. Bruksanvisning UBT8016

Høyttaler med Bluetooth og holder for iphone. Bruksanvisning UBT8016 Høyttaler med Bluetooth og holder for iphone Bruksanvisning UBT8016 1 1 Knapp for Av / På 2 Knapp for Meny 3 Knapp for å hoppe forover 4 Knapp for å velge nedover i meny 5 Knapp for FLAT 6 Knapp for ROCK

Detaljer

Digital høyttaler Brukerveiledning Vennligst les før bruk

Digital høyttaler Brukerveiledning Vennligst les før bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21.

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21. Bruksanvisning Innhold 1. Innhold.... 2. Viktig informasjon angående sikkerhet. 3. Kontroller 4. Strømforsyning.. 5. Generelle funksjoner.... 6. Bruk av radioen for første gang.. 7. Modus for DAB.. 8.

Detaljer

D D R 中文 N Versjon 1

D D R 中文 N Versjon 1 DDR- 3 6 N 中文 Versjon 1 Innhold Kontroller... 3-6 Bruke radioen for første gang... 7 Grunnleggende bruk av din radio... 8 Velge en stasjon - DAB... 9 Sekundære tjenester - DAB... 9 Forskjellige modi på

Detaljer

BRUKSANVISNING SKAGEN

BRUKSANVISNING SKAGEN BRUKSANVISNING SKAGEN Takk for at du valgte din digitale portable radio med DAB-teknologi fra mydab. Vi tar gjerne imot dine meninger og synspunkter på vår epost-adresse: mydab@ veibel.no Nyheter og info

Detaljer

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q CLOCK RADIO Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q NO NORSK 2 ALARM TIME SLEEP SNOOZE UP DOWN RADIO ON AL 1 1+2 2 - TUNING + FM MW U + VOLUME - 3 NORSK NORSK 05-13 4 NORSK SIKKERHET OG INNSTILLING 7 Denne enheten

Detaljer

Bærbar CD og Mp3 spiller med DAB / DAB+

Bærbar CD og Mp3 spiller med DAB / DAB+ Bærbar CD og Mp3 spiller med DAB / DAB+ Bruksanvisning DAB1010 Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk og ta godt vare på den for senere referanser ADVARSEL 1. Advarsel: For

Detaljer

BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm

BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm Vennligst les brukermanualen nøye før bruk! BRUKE RADIOEN FOR FØRSTE GANG: TILKOPLING/STRØMFORSYNING: 1. Tilkopling av strømforsyning: a. Strømforsyningsenhet

Detaljer

Versjon: 1.0. Brukerhåndbok DAB+/FM Radio

Versjon: 1.0. Brukerhåndbok DAB+/FM Radio Versjon: 1.0 Brukerhåndbok DAB+/FM Radio Produktoversikt 1. Standby/Modus Trykk på skifte mellom FM og DAB-modus på arbeidsmodus, trykk og hold nede for å gå inn i standby-modus. 2. Skanne Trykk for å

Detaljer

LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker. Brukerveiledning. Norsk

LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker. Brukerveiledning. Norsk LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker Brukerveiledning Norsk Modell 2970 LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker Brukerveiledning Toppdeksel Fjernkontroll Sensor Power Display

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

WAKE FM-KLOKKERADIO BRUKERHÅNDBOK

WAKE FM-KLOKKERADIO BRUKERHÅNDBOK Alle varemerker tilhører deres respektive eiere. Med mindre noe annet er oppgitt, betyr ikke bruken av varemerker at varemerkeeieren er assosiert med KitSound eller går god for produktene som omtales her.

Detaljer

MODELL: SCD 680 (SCD-68)

MODELL: SCD 680 (SCD-68) MODELL: SCD 680 (SCD-68) BÆRBART MUSIKK ANLEGG MED DAB RADIO, KASSETT OG USB BRUKSANVISNING Lynsymbolet varsler om fare for ikkeisolerte, høye spenninger innvendig i apparatet som kan utgjøre en fare for

Detaljer

FUNKSJONER OG KNAPPER 1. DISPLAYET 2. DISPLAY AUTO AV 3. VOLUM OPP / ALARM 2 PÅ / AV INNSTILLING 4. << / SØK -

FUNKSJONER OG KNAPPER 1. DISPLAYET 2. DISPLAY AUTO AV 3. VOLUM OPP / ALARM 2 PÅ / AV INNSTILLING 4. << / SØK - BRUKSANVISNING Norwegian FUNKSJONER OG KNAPPER 1. DISPLAYET 2. DISPLAY AUTO AV 3. VOLUM OPP / ALARM 2 PÅ / AV INNSTILLING 4.

Detaljer

BTR-160 / DPR-16C. Norsk Bruksanvisning.

BTR-160 / DPR-16C. Norsk Bruksanvisning. BTR-160 / DPR-16C Norsk Bruksanvisning. Ordet Bluetooth og merket er et registrert varemerke som er eid av Bluetooth SIG, Inc. og all bruk av slik merking gjort av SANGEAN ELECTRONICS INC. er godkjent

Detaljer

Retro Radio med Bluetooth og DAB+

Retro Radio med Bluetooth og DAB+ DR-05 BT Retro Radio med Bluetooth og DAB+ BRUKSANVISNING www.lenco.com Innhold Advarsel 1 Panel 4 Fjernkontroll 6 Grunnleggende bruk 8 Bruk av DAB funksjon 9 Bruk av FM funksjon 11 Bruk av Bluetooth 12

Detaljer

TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W RISKOKER. I/B Version 120606. Front cover page (first page) Assembly page 1/6

TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W RISKOKER. I/B Version 120606. Front cover page (first page) Assembly page 1/6 RISKOKER I/B Version 120606 TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W Front cover page (first page) Assembly page 1/6 1. Håndtak på lokket 2. Glasslokk 3. Kokebeholder 4. Hovedenheten 5. Indikatorlys for varme 6. Indikatorlys

Detaljer

MCI-220. Mikro Hi-Fi System med holder for iphone & ipod. BRUKSANVISNING For informasjon og support, www.lenco.eu

MCI-220. Mikro Hi-Fi System med holder for iphone & ipod. BRUKSANVISNING For informasjon og support, www.lenco.eu Mikro Hi-Fi System med holder for iphone & ipod MCI-220 Laget for ipod iphone ipod og iphone er varemerker fra Apple Inc. som er registrert i USA og andre land. Made for ipod og Made for iphone betyr at

Detaljer

TPW899. Innhold i pakken. Tekniske detaljer

TPW899. Innhold i pakken. Tekniske detaljer . TPW899 Takk for at du valgte dette Ytora produkt. Vennligst les bruksanvisningen nøye før du tar produktet i bruk, for på den måten å gjøre deg kjent med funksjonene og de forskjellige modus for bruk.

Detaljer

instruksjon N DPR-36 DAB+ / FM- RDS / Micro SD Lommeradio 3A81VJ17000N0

instruksjon N DPR-36 DAB+ / FM- RDS / Micro SD Lommeradio 3A81VJ17000N0 DPR-36 instruksjon N DAB+ / FM- RDS / Micro SD Lommeradio 3A81VJ17000N0 Viktige instrukser for sikkerhet 1. Les denne instruksjonen nøye. 2. Ta godt vare på denne instruksjonen. 3. Følg alle advarsler.

Detaljer

SangeanR App tillater fjernkontroll ved bruk av Sangean DMS-37BT via din iphone, ipod touch, ipad eller Android smarttelefon.

SangeanR App tillater fjernkontroll ved bruk av Sangean DMS-37BT via din iphone, ipod touch, ipad eller Android smarttelefon. Bruksanvisning Made for ipod, Made for iphone, og Made for ipad betyr at dette produktet har blitt designet for å kunne tilkobles spesielt til henholdsvis ipod, iphone og ipad, og produktet er godkjent

Detaljer

DDR-47BT. Bruksanvisning Norsk

DDR-47BT. Bruksanvisning Norsk DDR-47BT Bruksanvisning Norsk Innhold Introduksjon................................. 2-8 Kontroller og tilkoblinger....................... 2-4 Fjernkontroll................................ 5 Ikon på skjerm..............................

Detaljer

BRUKSANVISNING CR-420 Les denne brukerhåndboken nøye før du begynner å bruke produktet.

BRUKSANVISNING CR-420  Les denne brukerhåndboken nøye før du begynner å bruke produktet. BRUKSANVISNING CR-420 WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM Les denne brukerhåndboken nøye før du begynner å bruke produktet. KONTROLLER OG INDILATORLAMPER 1. PÅ/AV -knapp 2. TIME TU - -knapp 3. MIN TU + -knapp 4.

Detaljer

DAB+ FM RADIO DAB-42 BRUKSANVISNING. Vennligst les denne håndboken nøye før bruk og ta vare på den for fremtidig oppslag.

DAB+ FM RADIO DAB-42 BRUKSANVISNING. Vennligst les denne håndboken nøye før bruk og ta vare på den for fremtidig oppslag. DAB+ FM RADIO DAB-42 BRUKSANVISNING Vennligst les denne håndboken nøye før bruk og ta vare på den for fremtidig oppslag. PRODUKTOVERSIKT 1 Power/Modus-knapp 8 Vol- knapp 2 Preset-knapp 9 Vol+ knapp 3 Forrige-knapp

Detaljer

Vinskap WC 7210. Brukerveiledning

Vinskap WC 7210. Brukerveiledning Vinskap WC 7210 Brukerveiledning I N N H O L D Sikkerhetsanvisninger 1 Oversikt 2 Montering 2 Temperaturinnstilling 3 Virkemåte 4 Feilsøking 4 Tekniske data 5 Garanti 5 SIKKERHETSANVISNINGER Ved bruk av

Detaljer

OPPLADBARE DIGITAL MP3-RADIO MED USB / SD-SPILLER OG LED- LOMMELYKT BRUKERMANUAL

OPPLADBARE DIGITAL MP3-RADIO MED USB / SD-SPILLER OG LED- LOMMELYKT BRUKERMANUAL OPPLADBARE DIGITAL MP3-RADIO MED USB / SD-SPILLER OG LED- LOMMELYKT BRUKERMANUAL VENNLIGST LES BRUKSANVISNINGEN FØR DU FØRSTE BRUKER. OPPBEVAR DENNE BRUKSANVISNINGEN TRYGT FOR FREMTIDIG REFERANSE! PRODUKTBESKRIVELSE

Detaljer

Bruksanvisning Tiny Audio Joy

Bruksanvisning Tiny Audio Joy Bruksanvisning Tiny Audio Joy SIKKERHETSINSTRUKSJONER 1. Les disse instruksjonene Alle sikkerhets- og driftsinstruksjoner skal leses før produktet tas i bruk. 2. Oppbevar disse instruksjonene Sikkerhets-

Detaljer

M S U D E T A S R Y G S. Bruksanvisning

M S U D E T A S R Y G S. Bruksanvisning M S U D I E C T A S R Y G S E T E T M N I Bruksanvisning Start Viktig informasjon Vennligst les bruksanvisning før du begynner å bruke din Vita R4. 1 Antennetilkobling (monter vedlagte teleskopantenne

Detaljer

Bruksanvisning Isbitdispenser ZB-10

Bruksanvisning Isbitdispenser ZB-10 Bruksanvisning Isbitdispenser ZB-10 Takk for at du valgte vår isbitdispenser. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar i bruk dette produktet, dette for å sørge for korrekt bruk av din isbitdispenser.

Detaljer

Sangean DAB-radio. Komponenter og kontroller Se side 3 og 4 i den originale bruksanvisningen.

Sangean DAB-radio. Komponenter og kontroller Se side 3 og 4 i den originale bruksanvisningen. Sangean DAB-radio Sikkerhetsanvisninger 1. Les bruksanvisningen. 2. Spar på bruksanvisningen. 3. Legg merke til advarslene. 4. Følg alle anvisninger. 5. Ikke bruk apparatet i nærheten av vann. 6. Rengjør

Detaljer

Digital Klokkeradio. Bruksanvisning CRD-510. Importør: xxxxxx Adresse: xxxxxx

Digital Klokkeradio. Bruksanvisning CRD-510. Importør: xxxxxx Adresse: xxxxxx Digital Klokkeradio Bruksanvisning CRD-510 Importør: xxxxxx Adresse: xxxxxx Produktoversikt 1. VOL OPP-knapp 2. SCAN-knappen 3. MENY-knapp / INFO-knapp / TILBAKE-knapp 4. STRØM-knapp / KILDE-knapp 5. FRAMOVER-knapp

Detaljer

ROBERTS. DAB / DAB+ / FM RDS digital bærbar radio. Vennligst les denne bruksanvisningen før bruk

ROBERTS. DAB / DAB+ / FM RDS digital bærbar radio. Vennligst les denne bruksanvisningen før bruk ROBERTS DAB / DAB+ / FM RDS digital bærbar radio Vennligst les denne bruksanvisningen før bruk Innhold Kontroller... 2-3 Batteridrift...4 Bruke strømadapteren...5 Å betjene radioen din - DAB...6 Å velge

Detaljer

ROBERTS. Nyt å lytte. DAB/FM RDS digital portabel radio. Les denne brukerveiledningen før bruk

ROBERTS. Nyt å lytte. DAB/FM RDS digital portabel radio. Les denne brukerveiledningen før bruk ROBERTS Nyt å lytte DAB/FM RDS digital portabel radio Les denne brukerveiledningen før bruk Innhold Kontroller...2 Batteridrift...4 Bruke strømadapteren...5 Bruke din radio - DAB...6 Velge en stasjon -

Detaljer

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE TAKK FOR AT DU VALGTE JENSEN OF SCANDINAVIA I Jensen of Scandinavia vet vi at fornøyde kunder betyr alt. Derfor søker vi konstant etter kunnskap for å kunne oppfylle kundenes

Detaljer

Bruksanvisning Isbitmaskin UIM1009

Bruksanvisning Isbitmaskin UIM1009 Bruksanvisning Isbitmaskin UIM1009 Takk for at du valgte vår isbitmaskin Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du tar i bruk produktet for å forsikre deg om korrekt bruk. Etter du har lest den,

Detaljer

Bruksanvisning. DAB-46

Bruksanvisning. DAB-46 Bruksanvisning DAB-46 www.facebook.com/denverelectronics PRODUKTOVERSIKT Sett forfra Sett bakfra 1. LCD-DISPLAY 2. STANDBY/MODUS-KNAPP 3. FORRIGE KNAPP 4. INFO/MENY KNAPP 5. SCAN KNAPP 6. ENTER/VOLUM KNOTT

Detaljer

Tiny Audio M2. Bærbar DAB + /FM-RDS-radio. Brukerveiledning

Tiny Audio M2. Bærbar DAB + /FM-RDS-radio. Brukerveiledning Bærbar DAB + /FM-RDS-radio Brukerveiledning Innhold Tilbehør... 1 Bruke strømadapteren... 1 Bruke batteriet... 1 Advarsel:... 1 Hurtigoppsett (installering)... 1 Oversikt over kontroller og uttak... 2

Detaljer

ROBERTS. Nyt å lytte. DAB+ / FM RDS digital radio model RD-60. Les denne brukerveiledningen før bruk

ROBERTS. Nyt å lytte. DAB+ / FM RDS digital radio model RD-60. Les denne brukerveiledningen før bruk ROBERTS Nyt å lytte DAB+ / FM RDS digital radio model RD-60 Les denne brukerveiledningen før bruk Innhold Kontroller... 2-3 Batteridrift...4 Bruk av strømadapteren...4 Bruke din radio - DAB...5 Velge en

Detaljer

Bruksanvisning CRL Før du tar i bruk dette produktet, må du lese hele denne bruksanvisningen grundig.

Bruksanvisning CRL Før du tar i bruk dette produktet, må du lese hele denne bruksanvisningen grundig. Bruksanvisning Klokkeradio CRL-340 www.denver-electronics.com Før du tar i bruk dette produktet, må du lese hele denne bruksanvisningen grundig. 1. Funksjon 1.1 Led tidsvisning i 12T-24T-format 1.2 Hvitt

Detaljer

Revival UNO. DAB / DAB+ / FM RDS bærbar digital radio. Les denne bruksanvisningen før bruk

Revival UNO. DAB / DAB+ / FM RDS bærbar digital radio. Les denne bruksanvisningen før bruk Revival UNO / + / FM RDS bærbar digital radio Les denne bruksanvisningen før bruk Innhold Betjening... 2-3 Batteridrift...3 Bruke knappene...3 Bruke radioen for første gang...4 Å betjene radioen din -...5

Detaljer

CD-SPILLER MED PLL FM-RADIO OG VEKKERKLOKKE MODELL MCA-230

CD-SPILLER MED PLL FM-RADIO OG VEKKERKLOKKE MODELL MCA-230 CD-SPILLER MED PLL FM-RADIO OG VEKKERKLOKKE MODELL MCA-230 DENNE BRUKSANVISNINGEN SKAL LESES OG FORSTÅS FØR PRODUKTET BRUKES. Ta vare på heftet for fremtidig referanse. PLASSERING AV KONTROLLENE 1. LCD-DISPLAY

Detaljer

FUNKSJONER FRONT. 4. AV/PÅ INDIKATOR: Lyser grønt når enheten er på.

FUNKSJONER FRONT. 4. AV/PÅ INDIKATOR: Lyser grønt når enheten er på. MODEL DAB KOMME I GANG 1. Trekk ut teleskopantennen helt på baksiden. 2. Kobl strømledningen fra radioen og til stikkontakt. Radioen vil gi et kort lydsignal. Søke og av/på lysindikatorene vil lyse forbigående.

Detaljer

Som bruker av vårt produkt er du den viktigste personen hos INTONO.

Som bruker av vårt produkt er du den viktigste personen hos INTONO. BRUKER MANUAL Gratulerer med kjøpet av din Intono Home Radio. Denne brukerveiledningen gir deg informasjon og instrukser om hvordan du installerer og bruker radioen din. Den vil gi deg tekniske spesifikasjoner

Detaljer

FØR DU BEGYNNER Å BRUKE RADIOEN Lading av batteri Det finnes 3 ulike tilbehør for lading til Proline Plus. Lader inngår ikke ved kjøp av radioen.

FØR DU BEGYNNER Å BRUKE RADIOEN Lading av batteri Det finnes 3 ulike tilbehør for lading til Proline Plus. Lader inngår ikke ved kjøp av radioen. HURTIGGUIDE FØR DU BEGYNNER Å BRUKE RADIOEN Lading av batteri Det finnes 3 ulike tilbehør for lading til Proline Plus. Lader inngår ikke ved kjøp av radioen. Flere tilbehørsartikler finner du på www.zodiac.no

Detaljer

CD RADIO MED IPOD / IPHONE HOLDER

CD RADIO MED IPOD / IPHONE HOLDER CD RADIO MED IPOD / IPHONE HOLDER Ipd-9000 For informasjon og brukerstøtte: www.lenco.eu INNHOLDSFORTEGNELSE Viktige instruksjoner om sikkerhet 3, 4 Funksjoner 4 Installasjon 5 Beskrivelse av deler 5,

Detaljer

modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER

modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER NO modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER Vedlikehold og spesifikasjoner Du MÅ la oppladbare batterier lades helt opp før du bruker dem første gang. Du MÅ lese bruksanvisningen før du prøver å bruke denne

Detaljer

Ovn TKG OT 1004 Bruksanvisning

Ovn TKG OT 1004 Bruksanvisning Ovn TKG OT 1004 Bruksanvisning N 1. Termostat 2. Funksjonsvelger 3. Timer 4. Kontrollys 5. Vindu 6. Rist 7. Bakeform 8. Håndtak 9. Håndtak for å ta ut rist og bakeform 10. Smuletrau GB 1. Thermostat knob

Detaljer

Brukermanual. Vanntett radiomottaker, bygget for utendørs bruk! Bluetooth, DAB/FM, USB inngang, AUX inngang og RCA-kabler.

Brukermanual. Vanntett radiomottaker, bygget for utendørs bruk! Bluetooth, DAB/FM, USB inngang, AUX inngang og RCA-kabler. Brukermanual Vanntett radiomottaker, bygget for utendørs bruk! Bluetooth, DAB/FM, USB inngang, AUX inngang og RCA-kabler. Egenskaper Radio Tilkobling Utganger Tekninsk Dimensjoner (BxHxD) DAB Digital Radio

Detaljer

HYBELKOMFYR BRUKSANVISNING. Modell: KWS1128HR-F7AR

HYBELKOMFYR BRUKSANVISNING. Modell: KWS1128HR-F7AR HYBELKOMFYR BRUKSANVISNING Modell: KWS1128HR-F7AR Takk for at du kjøpte Galanz hybelkomfyr. Vær vennlig å les denne bruksanvisningen nøye for å forsikre deg om korrekt bruk og for din sikkerhet, og ta

Detaljer

Reiseradio Brukerveiledning

Reiseradio Brukerveiledning Reiseradio Brukerveiledning Merknad Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Vi påtar oss ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser i dette dokumentet;

Detaljer

Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk

Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk Norsk Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk 1 Sikkerhetsinstruksjoner: 1. Må ikke brukes i nærheten av vann 2. Rengjøres

Detaljer

Lenco. Digital fotoramme DPA-800. Bruksanvisning. 1. Galleri 2. Lag album 3. Innstillinger 4. Kopier, slett 5. Sett utvalg for fremvisning

Lenco. Digital fotoramme DPA-800. Bruksanvisning. 1. Galleri 2. Lag album 3. Innstillinger 4. Kopier, slett 5. Sett utvalg for fremvisning Lenco Digital fotoramme DPA-800 Bruksanvisning 1. Galleri 2. Lag album 3. Innstillinger 4. Kopier, slett 5. Sett utvalg for fremvisning Vennligst les denne instruksjonsboken før du tar i bruk Lenco Digital

Detaljer

Bruksanvisning BTL-60.

Bruksanvisning BTL-60. Bruksanvisning BTL-60 www.denver-electronics.com Blåtann Høyttaler BRUKERHÅNDBOK BTL-60 Bruksinstruksjoner Når du slår på høyttaleren vil den som standard starte i Blåtann-modellen. Du kan enkelt koble

Detaljer

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB/FM RDS Digital Klokkeradio med dobbel alarm. Les denne brukerveiledningen før bruk

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB/FM RDS Digital Klokkeradio med dobbel alarm. Les denne brukerveiledningen før bruk ROBERTS Enjoy Listening DAB/FM RDS Digital Klokkeradio med dobbel alarm Les denne brukerveiledningen før bruk Innhold Kontroller... -3 Bruke klokkeradioen for første gang...4 Styre klokkeradioen...5 Velge

Detaljer

ROBERTS. Nyt å lytte. DAB/FM RDS digital portabel radio. Les denne brukerveiledningen før bruk

ROBERTS. Nyt å lytte. DAB/FM RDS digital portabel radio. Les denne brukerveiledningen før bruk ROBERTS Nyt å lytte DAB/FM RDS digital portabel radio Les denne brukerveiledningen før bruk Innhold Kontroller... Batteridrift...4 Bruk av strømadapteren...5 Bruke din radio - DAB...6 Velge en stasjon

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB/FM RDS digital portabel radio. Les denne brukerveiledningen før bruk

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB/FM RDS digital portabel radio. Les denne brukerveiledningen før bruk ROBERTS Enjoy Listening DAB/FM RDS digital portabel radio Les denne brukerveiledningen før bruk Innhold Kontroller... 3-4 Batteridrift...5 Bruke strømadapteren...6 Bruke din radio - DAB...7 Velge en stasjon

Detaljer

1. Sett inn de to medfølgende AA batteriene før strømledningen kobles til. 3. Trykk inn den røde Power (av/på) knappen i front.

1. Sett inn de to medfølgende AA batteriene før strømledningen kobles til. 3. Trykk inn den røde Power (av/på) knappen i front. MUSIC SYSTEM KOMME I GANG Før du setter i gang med innstillinger av Music System, må produktet være romtemperert. Hvis ikke, kan kondensering påvirke CD-spilleren eller displayet. 1. Sett inn de to medfølgende

Detaljer

ELECTRONIC CLOCK RADIO

ELECTRONIC CLOCK RADIO ELECTRONIC CLOCK RADIO Sonoclock 890 NORSK ON/OFF UP MEMO SET ON OFF 1 2 UP 6 7 MEMO SET VOL. + VOL. 4 5 8 9 10 DOWN 1...5 6...10 DISPLAY DOWN NORSK 48-5 4 SIKKERHET OG INFORMASJON 7 Dette utstyret er

Detaljer

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere.

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. A. Av/på bryter. (TV/Radio) B. Sendingsbryter Radio: UKW/MW TV: VL/VH/UHF

Detaljer

TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM PG-200

TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM PG-200 TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM PG-200 Takk for at du har valgt vårt produkt PG-200 trådløse tilkallingssystem. Vennligst les denne bruksanvisningen før du tar produktet i bruk. Hvis du har noen spørsmål,

Detaljer

FM-sender med Bluetooth

FM-sender med Bluetooth FM-sender med Bluetooth Prod.nr. 7071531590974 Bruksanvisning Takk for at du kjøpte dette produktet. Les bruksanvisningen grundig før bruk for å få best mulig ytelse fra produktet. Introduksjon Denne FM-senderen

Detaljer

BTL-62. Bruksanvisning. Blåtann Høyttaler. Før du tar i bruk dette produktet, må du lese hele denne

BTL-62. Bruksanvisning. Blåtann Høyttaler.  Før du tar i bruk dette produktet, må du lese hele denne Bruksanvisning Blåtann Høyttaler BTL-62 www.denver-electronics.com Før du tar i bruk dette produktet, må du lese hele denne bruksanvisningen grundig. Bruksinstruksjoner Når du slår på høyttaleren vil den

Detaljer

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon.

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon. 1. Viktig: a) For å unngå å miste noen av de lagrede data vær vennlig å ikke press på noen av knappene mens du bytter batteri. b) Før første gangs bruk vær vennlig å resette alle kommandoer. Dette gjøres

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

G4Audio G4-RM745D. Bruksanvisning. Takk for at du har kjøp denne Marine Dynamic-kildeenheten. Les bruksanvisningen nøye før du bruker G4-RM745D.

G4Audio G4-RM745D. Bruksanvisning. Takk for at du har kjøp denne Marine Dynamic-kildeenheten. Les bruksanvisningen nøye før du bruker G4-RM745D. G4Audio G4-RM745D Bruksanvisning Takk for at du har kjøp denne Marine Dynamic-kildeenheten. Les bruksanvisningen nøye før du bruker G4-RM745D. 1 DAB/DAB+ IPX4 2 Funksjoner Radio DAB-digitalradio FM-radiomottak

Detaljer

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Instrument för målning av komprimeringen i grunnen CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Innhold Innhold...1 1 Innledning...2 2 Slå på...2 3 Innstilling...2 3.1 Start CMV...2 3.2 Displayets lysstyrke...2 4 Start/stopp

Detaljer

12 V Muttertrekker. IW12BX

12 V Muttertrekker. IW12BX 12 V Muttertrekker. IW12BX BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk SIKKERHETSINSTRUKSJONER For å sikre deg trygghet og bruksglede, les og følg sikkerhetsinstruksjonene og bruk

Detaljer

3 Slå på. 1 Koble til antennen. 2 Koble til strømforsyning. 4 Vent... Hurtigstartveiledning

3 Slå på. 1 Koble til antennen. 2 Koble til strømforsyning. 4 Vent... Hurtigstartveiledning Brukerveiledning Hurtigstartveiledning Viktig: Les denne veiledningen nøye før du tar i bruk R1, og behold den for fremtidig bruk. 1 Koble til antennen Kontroller at festemutteren er godt festet, og antennen

Detaljer

of Norway Tusen takk

of Norway Tusen takk of Norway Tusen takk På / av Forrige Neste Veksle mellom DAB og FM ( trykk & hold ) OK Meny / tilbake Som bruker av våre produkter, er du den aller viktigste personen for Pinell. Vi arbeider hele tiden

Detaljer

XDOCK 4 LADESTASJON MED KLOKKERADIO OG HØYTTALER

XDOCK 4 LADESTASJON MED KLOKKERADIO OG HØYTTALER Alle varemerker tilhører deres respektive eiere. Med mindre noe annet er oppgitt, betyr ikke bruken av varemerker at varemerkeeieren er assosiert med KitSound eller går god for produktene som omtales her.

Detaljer

MIAMI TRÅDLØS HØYTTALER

MIAMI TRÅDLØS HØYTTALER Alle varemerker tilhører deres respektive eiere. Med mindre noe annet er oppgitt, betyr ikke bruken av varemerker at varemerkeeieren er assosiert med KitSound eller går god for produktene som omtales her.

Detaljer

Play M4 / Play M5. DAB / DAB+/ FM RDS bærbar digital radio med klokke og alarmer. Les denne bruksanvisningen før bruk

Play M4 / Play M5. DAB / DAB+/ FM RDS bærbar digital radio med klokke og alarmer. Les denne bruksanvisningen før bruk Play M4 / Play M5 DAB / DAB+/ FM RDS bærbar digital radio med klokke og alarmer Les denne bruksanvisningen før bruk Innhold Brytere Play M4 / Play M5... 2-3 Batteridrift...3 Navigeringskontroller...4 Bruke

Detaljer

MANUELT Musikkmikser. DJS-3010 www. facebook. com/denverelectronics

MANUELT Musikkmikser. DJS-3010 www. facebook. com/denverelectronics MANUELT Musikkmikser DJS-3010 www. facebook. com/denverelectronics Panelfunksjoner 1. Tidligere 2. Modus 1 3. Spill av/pause 4. Modus 2 5. Neste 6. Lys 7. Tidligere 8. Musikk 1 9. Spill av/pause 10. Musikk

Detaljer

of Norway Tusen takk

of Norway Tusen takk of Norway Tusen takk På / av Forrige Neste Kildevelger ( trykk + hold ) OK Meny / tilbake Som bruker av våre produkter, er du den aller viktigste personen for Pinell. Vi arbeider hele tiden hardt for å

Detaljer

Klokkeradio DR402. Brukerhåndbok. Registrer produktet og få brukerstøtte på

Klokkeradio DR402. Brukerhåndbok. Registrer produktet og få brukerstøtte på Klokkeradio DR402 Brukerhåndbok Registrer produktet og få brukerstøtte på www.philips.com/support Innhold 1 Viktig 2 Sikkerhet 2 2 Klokkeradioen 3 Introduksjon 3 Hva finnes i esken 3 Oversikt over klokkeradioen

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

BRUKSANVISNING MODELL: G-9000 MODUL NR.: 3031

BRUKSANVISNING MODELL: G-9000 MODUL NR.: 3031 OM BRUKSANVISNINGEN Ut fra hvilken modell av klokken du har, vil displayet vise lyse tall med mørk bakgrunn eller omvendt. Knappe operasjonene er indikert med bokstavene som vist i figurene til venstre.

Detaljer

COMET VIRKELIG TRÅDLØSE ØREPROPPER

COMET VIRKELIG TRÅDLØSE ØREPROPPER Advarsel: For å forhindre potensiell hørselsskade er det anbefalt at du ikke hører på musikk på høyt volum over lengre perioder. Tenk på din egen sikkerhet og vær oppmerksom på hva som skjer i omgivelsene

Detaljer

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Generelle forsiktighetsregler - For å minske sjansen for brann eller elektrisk sjokk, må du holde spilleren borte fra vann og fuktighet. Spilleren bør ikke stå i umiddelbar

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer