Bærbar CD og Mp3 spiller med DAB / DAB+

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bærbar CD og Mp3 spiller med DAB / DAB+"

Transkript

1 Bærbar CD og Mp3 spiller med DAB / DAB+ Bruksanvisning DAB1010 Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk og ta godt vare på den for senere referanser

2 ADVARSEL 1. Advarsel: For å redusere faren for å få elektriske støt, må ikke dette produktet utsettes for regn eller annen fuktighet. Produktet må ikke utsettes for drypping eller sprut fra noe, ei bør det heller ikke plasseres vaser eller lignende oppå eller i umiddelbar nærhet til produktet. 2. Advarsel: Batteriet (batteriet, batteriene eller batteri pakken) må ikke utsettes for høy varme som for eksempel direkte sollys, åpen varme eller lignende. 3. Advarsel: Selv om du plugger ut støpselet fra din radio, vil ledningen fortsatt ha spenning i seg og bør derfor kobles helt fra strømkilde. 4. Produktet skal kun brukes i moderat klima. 5. Kilder med åpen flamme, som for eksempel tente lightere eller stearinlys, må plasseres på produktet. 6. Det bør vies oppmerksomhet til korrekt miljøvennlig deponering av batterier. 7. FOR Å UNNGÅ FARE FOR BRANN ELLER ELEKTRISK STØT, SKAL PRODUKTET IKKE UTSETTES FOR REGN ELLER ANNEN FUKTIGHET. Lyn symbolet varsler om fare for ikkeisolerte, høye spenninger innvendig i apparatet som kan utgjøre en fare for elektrisk støt og føre til personskade. Symbolet med utropstegn varsler om at brukerveiledningen og instruksjoner for vedlikehold og service som følger med apparatet, inneholder viktig Informasjon som må følges. KLASSE 1 LASER PRODUKT MERKE Denne etiketten er festet til produktet som illustrasjon for og Informere om at produktet inneholder en laser komponent. 1

3 PLASSERING AV KONTROLLER ANTENNE 2

4 LYTT TIL RADIO 1. Skyv bryteren for valg av funksjon til posisjon for DAB / FM 2. Trykk på knappen merket med MENU én gang og trykk deretter på eller knappen for å velge Factory Reset. 3. Trykk på knappen merket med SELECT og på skjermen vil det da stå Press INFO to confirm reset ( Trykk INFO for å bekrefte tilbakestilling av innstillinger til fabrikk oppsett. ). 4. Trykk på knappen merket med INFO en gang, og automatisk skanning etter radio kanaler vil starte. 5. Etter av skanningen er ferdig, vil radioen velge å vise den første stasjonen funnet i alfanummerisk rekkefølge. 6. Trykk på knappene eller for å velge mellom de forskjellige stasjonene som nå er lagret på din radio. Dersom ingen stasjoner er funnet, vil det på skjermen stå Main Meny ( Hovedmeny ). Modus for automatisk skanning av DAB Når du ønsker å søke inn DAB / DAB+ stasjoner, trykk på knappen merket AUTO SCAN en gang og på skjermen vil det da stå Autotune Full Scan, og deretter vil det komme frem Scanning., med en glidebryter som viser fremdriften. Alle stasjoner som blir funnet, vil bli lagret automatisk. Trykk på knappene eller for å velge mellom de forskjellige stasjonene som nå er lagret på din radio. (F1) (F2) Manuell skanning av DAB 1. Trykk og hold inne knappen merket med SELECT til det på skjermen står Manual tune. (F3) 2. Trykk på knappene merket eller for å gå gjennom DAB kanalene, på den nederste delen av skjermen, vil det komme frem tilhørende frekvenser. Når radioen finner en gruppe stasjoner (samling / multiplex) på en av DAB kanalene, vil navnet på stasjonsgruppen vises øverst på skjermen. (F4) 3. For å gå inn i samlingen / multiplex, trykk på knappen merket med SELECT og den øverste delen av skjermen vil vise den første tilgjengelige stasjonen i samlingen / multiplex. 4. Trykk på knappene merket eller for å se hvilke stasjoner som er tilgjengelige på funnet samling / multiplex, når du har funnet ønsket stasjon, trykker du på knappen merket med SELECT for å bekrefte ditt valg. Du vil da på samme til avslutte det manuelle søket etter stasjoner. FM Radio 1. Trykk på knappen merket med Rep. / DAB / FM for å velge FM radio og den vil automatisk søke seg frem til nærmeste stasjon. På den øverste delen av skjermen vil den vise stasjonens navn eller frekvens dersom RDS ikke er tilgjengelig. 2. For å aktivere automatisk søk oppover, trykk på knappen merket AUTO SCAN en gang eller trykk og hold knappen til radioen begynner å skanne opp frekvensbåndet. Det vil automatisk stoppe når en radio stasjon er funnet. 3. For å aktivere automatisk søk nedover, trykk og hold knappen til radioen begynner å skanne nedover frekvensbåndet. 4. For å aktivisere manuelt søk, vil du ved å trykke på eller, endre frekvensen med 0.05MHz. 5. Trykk på knappen for MENU og du kommer inn i innstillinger for lyd Audio settings. Her må du først bekrefte ved hjelp av knappen merket med SELECT, deretter velge mellom stereo eller mono, eller bare mono med samme knappen. 3

5 Modus skjermvisning for DAB og FM Hver gang du trykker på knappen merket med INFO, veksler visningen på skjermen gjennom følgende visninger: DLS DLS står for Dynamic Label Segment og er en rullende melding som kringkasteren kan inkludere i sendingen. Meldinger inneholder normalt sett informasjon om program detaljer osv. Programme Type Dette beskriver hvilken type program som blir kringkastet. Ensemble/Multiplex (Group name) Dette er en gruppering av radiostasjoner som er knyttet sammen og sender på en enkel frekvens. Det finnes både nasjonale og lokale grupperinger. De lokale grupperingene inneholder stasjoner tilknyttet spesifikt for ditt område. Time / date Klokkeslettet og dato oppdateres automatisk av kringkastningens informasjon. Det er derfor ikke nødvendig å stille klokken manuelt. I noen få tilfeller kan det være at klokke informasjonen ikke mottas, skjermen vil da vise No Time. Frequency Frekvensen på gjeldende radio stasjonen vil vises på skjermen. Audio bit rate Skjermen viser den digitale bit hastigheten på lyden som mottas. Signal strength Skjermen viser en glideknapp som indikerer styrken på signalet. Desto sterkere signal som mottas, desto lenger vil glideknappen være fra venstre mot høyre. Radio Text Kringkasteren kan inkludere rullende tekst som viser informasjon om det nåværende programmet. Dersom denne informasjonen ikke er tilgjengelig, vil skjermen vise RadioText. 4

6 Lagre og hente fram lagrede stasjoner I både FM og DAB modus kan du lagre inntil 10 stasjoner som dine favoritt stasjoner. Dette gjør at du kan få direkte tilgang til dine favoritt stasjoner. 1. For å lagre en stasjon, stiller du først inn på den ønskede stasjonen, trykk og hold inne knappen merket med PROGRAM inntil skjermen viser Empty preset 1 ( Ledig forhåndstilling 1 ), og nummeret for forhåndsinnstilling vil blinke. 2. Trykk på knappene merket eller for å velge ønsket nummer for forhåndsinnstilling. 3. Trykk på knappen merket med PROGRAM for å bekrefte ditt valg. Skjermen vil vise Preset # saved ( Nåværende frekvens lagret ). 4. For å hente fram en lagret stasjon, trykk knappen merket med PROGRAM én gang, trykk så på knappene merket med eller for å velge mellom stasjonene du har lagret. Skjermen vil vise nummer for lagring og dens frekvens. Dersom nummeret du har valgt ikke har en stasjon lagret, vil skjermen vise Empty preset # ( Tomt lagringsnummer ). 5. For å endre en lagret stasjon, repeter steg 1 ovenfor og nummer for lagring vil blinke. Dette sletter tidligere lagrede stasjoner. Oppsett fra fabrikk ( Factory Reset ) Dersom du flytter med deg din radio til andre deler av landet, er det stor mulighet for at dine forhåndsinnstilte kanaler og DAB kanaler, ikke lenger er tilgengelig. Dersom dette er tilfelle blir du i så fall nødt til å sette din radio tilbake til det opprinnelige oppsett fra fabrikk. For å utføre en tilbakestilling til oppsett fra fabrikk gjør du følgende: 1. I DAB modus, trykk knappen merket med MENU én gang og så bruker du knappene merket eller for å velge alternativet Factory reset. 2. Trykk på knappen merket med SELECT, og på skjermen vil det stå Press INFO to confirm reset ( Trykk knappen merket med INFO for å bekrefte tilbakestilling til oppsett fra fabrikk ). 3. Trykk på knappen merket med INFO én gang og den vil da gjøre en full automatisk skanning etter nye tilgjengelig stasjoner for der du nå befinner deg. 4. Etter at skanningen er utført, viser din radio på skjermen den første alfanummeriske stasjonen som er funnet. Oppsett for visning av klokke Visning av klokke vil bli satt opp og oppdatert automatisk dersom du kan motta DAB / DAB+ signaler der din radio befinner seg. For at visning for klokke skal kunne oppdateres automatisk, må du la en stasjon som sender i DAB / DAB+ i en kortere periode. Dersom radioen ikke mottar informasjon om tid, vil det på skjermen stå No time. Det er da nødvendig å stille inn klokken manuelt. Manuelt oppsett for visning av klokke DAB 1. I modus for DAB, trykk på knappen merket med MENU én gang og trykk deretter på knappene merket eller for å velge Time setup ( Oppsett for visning av klokke ). 2. Trykk på knappen merket med SELECT og trykk deretter på knappene merket eller for å velge Set 12/24 hour. Trykk på knappen merket SELECT en gang til og deretter bruker du knappene merket eller for å velge mellom 12 timers eller 24 timers visning av klokke. Ved å trykke på knappen merket med SELECT bekrefter du ditt valg. 3. Trykk på knappen merket med MENU og bruk deretter knappene merket eller for å velge Time setup. 4. Trykk på knappen merket SELECT og på skjermen vil det vise Set clock ( Still klokke ). 5. Trykk på knappen merket SELECT og visning for Hour ( Time ) vil blinke. Bruk knappene merket eller for å velge riktig time visning. Trykk på knappen merket SELECT en gang til og visning for Minute ( Minutt ) vil blinke. Bruk knappene merket eller for å velge riktig minutt visning og trykk på knappen merket SELECT for å bekrefte ditt valg. 6. Dersom det er valgt 12 timers visning av klokke, vil AM og FM blinke. Trykk på knappene merket eller for å velge mellom AM og FM. Trykk på knappen merket SELECT for å bekrefte ditt valg. 5

7 Manuelt oppsett for visning av dato DAB 1. I modus for DAB, trykk på knappen merket med MENU én gang og trykk deretter på knappene merket eller for å velge Time setup. 2. Trykk på knappen merket med SELECT og trykk deretter på knappene merket eller for å velge Set date ( Sett dato ). 3. Trykk på knappen merket med SELECT og tallet for dagens dato vil blinke. Trykk deretter på knappene merket eller for å velge riktig tall for dagens dato. 4. Trykk på knappen merket med SELECT og tallet for måneden vil blinke. Trykk deretter på knappene merket eller for å velge riktig tall for nåværende måned. 5. Trykk på knappen merket med SELECT og tallet for året vil blinke. Trykk deretter på knappene merket eller for å velge riktig tall for nåværende år. 6. Trykk på knappen merket med SELECT for å bekrefte ditt valg. Sove funksjon Denne funksjonen lar deg programmere enheten til å slå seg selv av etter en angitt tidsperiode. 1. I modus for DAB, trykk på knappen merket med MENU og trykk deretter på knappene merket eller for å velge Sleep. 2. Trykk på knappen merket med SELECT og trykk deretter på knappene merket eller for å velge mellom tidsperioder på 15, 30, 45, 60 eller 90 minutter med musikk før enheten slår seg av automatisk. Trykk på knappen merket med SELECT for å bekrefte ditt valg og lagre innstillingen. EQ funksjon 1. I modus for DAB eller FM, trykk på knappen merket med MENU og trykk deretter på knappene merket eller for å velge EQ 2. Trykk på knappen merket med SELECT og trykk deretter på knappene merket eller for å velge lyden som vist under. 3. Trykk på knappen merket med SELECT for å bekrefte ditt valg. Sletting av stasjoner Prune stations Denne funksjonen vil slette alle stasjoner som er oppført, men som nå er utilgjengelige. 1. I modus for DAB, trykk på knappen merket med MENU og trykk deretter på merket eller for å velge alternativet Prune station. 2. Trykk på knappen merket med SELECT to ganger for å bekrefte ditt valg. DRC Dersom du lytter til musikk med høy dynamisk område i støyende omgivelser (for eksempel klassisk musikk under matlaging), kan det være du ønsker å komprimere lydens dynamiske omfang. Dette gjør høye lyder roligere og rolige lyder høyere. 1. I modus for DAB, trykk på knappen merket med MENU og trykk deretter på knappene merket eller for å velge DRC. 2. Trykk på knappen merket med SELECT og trykk deretter på knappene merket eller for å endre DRC av / lav / høy. 3. Trykk på knappen merket med SELECT for å bekrefte ditt valg. 6

8 Rekkefølge på stasjoner Station order Du kan velge rekkefølgen på listen over DAB stasjoner til å være enten Multiplex ( Multipleks ), Alphanumeric ( *Alfanummerisk ) eller Active ( Aktiv ). Multipleks lager lister på grupper av stasjoner som sendes sammen på samme gruppering. Aktiv viser på skjermen de aktive stasjoner først, deretter de som ikke lenger er tilgjengelige. 1. I modus for DAB, trykk på knappen merket med MENU og trykk deretter på knappene merket eller for å velge Station order. 2. Trykk på knappen merket med SELECT og trykk deretter på knappene merket eller for å endre mellom Multiplex, Alphanumeric eller Active. 3. Trykk på knappen merket med SELECT for å bekrefte ditt valg. Versjon av programvare For å kontrollere din versjon av programvare, trykk på knappen merket med MENU og trykk deretter på knappene merket eller for å velge SW version. 7

9 LYTT TIL CD / MP3 disk Åpne døren for CD og plasser en CD eller MP3-plate i CD kammeret og lukk CD døren. Sett funksjonsbryteren til CD / MP3 posisjon. Juster lydnivået ved å rotere på knappen for volum. Avspilling av CD 1. Når det er plassert en CD plate i spilleren, og CD døren er lukket, vil det totale antall spor på platen, komme frem på skjermen. Spilleren vil automatisk gå i modus for stopp avspilling. CD indikatoren vil alltid være på skjermen så lenge funksjonsbryteren står i posisjon for CD / MP3 2. Dersom det ikke står en plate i holderen, vil det på skjermen stå No disc ( Ingen plate i holderen ) og spilleren forblir i modus for stopp 3. Dersom CD døren ikke er lukket, vil det på skjermen stå Open ( Åpen ) Modus for avspilling / pause 1. Når det trykkes på knappen merket med PLAY / PAUSE under modus for stopp, vil spilleren starte og spille av første sporet på platen. Dette vil også komme frem på skjermen sammen med tidsvisning for hvor langt ut i sporet som er avspilt. 2. Ønsker du avbrudd i avspillingen, trykkes det på knappen merket med PLAY / PAUSE og avspillingen stoppes midlertidig der den står. Tiden som viser hvor langt ut i avspillingen sporet er kommet, vil blinke kontinuerlig på skjermen. 3. Selv om lyden stopper, vil platen fortsatt spinne rundt. For å starte / fortsette avspillingen, trykker du en gang til på knappen merket med PLAY / PAUSE. Musikken vil da starte fra nøyaktig samme sted som den ble stoppet på. 4. For å stoppe avspillingen helt, trykk på knappen merket med STOP når spiller er i modus for avspilling eller pause. På skjermen vil det vise det totale antall spor på platen igjen. 5. For å slå av strømmen, settes funksjonsbryteren i posisjon for OFF Avspilling av MP3 1. Når det er plassert en MP3 plate i spilleren, og CD døren er lukket, vil det totale antall spor på platen, komme frem på skjermen. Spilleren vil automatisk gå i modus for stopp avspilling. MP3 indikatoren vil alltid være på skjermen så lenge funksjonsbryteren står i posisjon for CD / MP3 2. Dersom det ikke står en plate i holderen, vil det på skjermen stå No disk ( Ingen plate i holderen ) og spilleren forblir i modus for stopp 3. Dersom CD døren ikke er lukket, vil det på skjermen stå Open ( Åpen ) Modus for avspilling / pause 1. Når det trykkes på knappen merket med PLAY / PAUSE under modus for stopp, vil spilleren starte og spille av første sporet på platen. MP3 indikatoren vil vises på skjermen hvor det også kommer frem antall mapper på platen og nummer på sporet som nå spilles av. 8

10 2. Ønsker du avbrudd i avspillingen, trykkes det på knappen merket med PLAY / PAUSE en gang og avspillingen stoppes midlertidig der den står. Tiden som viser hvor langt ut i avspillingen sporet er kommet, vil blinke kontinuerlig på skjermen. 3. Selv om lyden stopper, vil platen fortsatt spinne rundt. For å starte / fortsette avspillingen, trykker du en gang til på knappen merket med PLAY / PAUSE. Musikken vil da starte fra nøyaktig samme sted som den ble stoppet på. 4. For å stoppe avspillingen helt, trykk på knappen merket med STOP når spiller er i modus for avspilling eller pause. På skjermen vil det vise det totale antall spor på platen igjen. 5. For å slå av strømmen, settes funksjonsbryteren i posisjon for OFF Modus for hopp over eller søk etter funksjon 1. I modus for avspilling eller pause, når knappene merket eller trykkes en gang, vil spilleren gå videre til neste spill eller gå tilbake til begynnelsen av sporet. 2. Under modus for avspilling når knappene merket eller trykkes og holdes inne, vil den søke musikk sporet med høy hørbar hastighet forover eller bakover. Modus for repetisjon 1. Repeter én Når spilleren er i modus for avspilling av CD eller MP3, trykk på knappen merket med REP en gang, på skjermen vil det nå komme frem ikon REP ONE som betyr at du har programmert spilleren til å repetere den sangen som blir avspilt. 2. Repeter alle Når spilleren er i modus for avspilling av CD eller MP3, trykk på knappen merket med REP to ganger, på skjermen vil det nå komme frem ikon REP ALL som betyr at du har programmert spilleren til å repetere alle spor på platen. 3. Kansellere funksjon for repetisjon Trykk på knappen merket med REP gjentatte ganger til ikon for repetisjon blir borte fra skjermen. Funksjonen er da kansellert. Modus for programmering 1. Under modus for stopp, trykk på knappen merket PROG én gang. Indikatoren for programmering vil komme frem på skjermen og antall programmeringer som er mulig, vil komme frem på skjermen og starter med 01CD. 2. Trykk på når knappene merket eller til du kommer til ønsket spor på platen, nummeret vil komme frem på skjermen. Trykk på knappen merket PROG en gang for å lagre dette sporet i minnet. 3. Gjenta prosedyren ovenfor inntil alle ønskede spor har blitt programmert og lagret i minnet. Ved avspilling av CD, kan det lagres totalt 20 spor i minnet. Ved avspilling av MP3, kan det lagres totalt 90 spor i minnet. Trykk på knappen merket med PLAY / PAUSE en gang for å starte programmert avspilling og indikatoren MEM vil komme frem på skjermen. 4. Ønsker du å sjekke programmet du har lagret etter fullstendig lagring under modus for stopp, trykker du på knappen merket med PROG en gang og det første programmerte spor kommer frem på skjermen. Gjenta ovenstående prosedyre for å se gjennom alle programmerte spor i minnet. 5. Dersom du ønsker å avbryte det programmerte minnet: Under modus for stopp, trykk på knappet merket STOPP en gang eller åpne døren for CD Indikatoren for programmering vil forsvinne fra skjermen. 9

11 Spille av fra andre lydenheter Produktet har en inngang for AUX for å legge til rette for avspilling fra andre lydenheter, (for eksempel MP3 spillere eller bærbar CD spiller) gjennom en 3,5 mm plugg. 1. Sett inn en 3,5 mm plugg og kabel (kabel følger ikke med produktet) inn i AUX / MP3 IN kontakten på baksiden av produktet. 2. Skyv funksjonsbryteren til posisjon for AUX / IN. Dersom produktet er koblet til via AUX / IN, vil det på skjermen stå AU. 3. Slå på den ekstra enheten og følg instruksjonene i dens bruksanvisning. 4. For å avbryte avspilling og tilkobling fra ekstra enhet, slår du funksjonsbryteren til OFF Merk: Når en lydenhet blir koblet til denne enheten mens en CD er under avspilling, vil avspillingen av CD stoppe automatisk og enheten bytter selv til AUX / IN modus. VEDLIKEHOLD Merknader for CDer. 1. Før du spiller av en CD, bør den rengjøres med en pusseklut. Tørk platen forsiktig fra midten og utover mot kanten. 2. Bruk ikke løsemidler som bensin, tynner, kommersielt tilgjengelige rengjøringsmidler eller antistatisk spray beregnet for vinyl LPer. 3. Ikke utsett CD for direkte sollys eller andre varmekilder, som for eksempel varm luft kanaler. CDer bør ei heller oppbevares i for eksempel en bil hvor temperaturen skal øke kraftig når den utsettes for direkte sollys. 4. Ikke fest papir eller klistremerker på CDen. Skraper, skitt eller fingeravtrykk på CDen kan forårsake feil med avlesning av sporene. Rengjøring av linsen Dersom linsen blir skitten, kan det føre til av lyden hopper under avspilling av CD. Linsen må i så tilfelle renses med egnet rengjøringsmiddel. Rengjøring av kabinett Rengjør kabinett, panel og kontroller med en myk klut lett fuktet med mildt såpevann. Det må ikke brukes noen form for slipende rengjøringsmiddel, skurepulver eller løsemiddel, som for eksempel bensin eller tynner. GUIDE FOR FEILSØKING Når instruksjonene i denne bruksanvisning blir fulgt, bør produktet fungere tilfredsstillende. Men dersom noen av de følgende problemer skulle oppstå og de ikke kan korrigeres av bruker, eller det oppstår et problem som ikke står nevnt her, vennligst ta kontakt med autorisert verksted. 1. Enheten spiller ikke av som forventet Enheten kan være koblet fra strømkilde (ingen AC tilkobling eller batterier). Kontroller tilkobling. CD er ikke satt inn riktig. Kontroller at CD står i med etiketten opp. Platen er skadet med skraper eller den er skitten. Vennligst rengjør CD plate. Linsen er skitten. Tørk forsiktig med en myk, tørr klut. Følg instruksjonene for rengjøring av linse. Det er fukt på linsen. Vent en time og forsøk igjen. 2. Ingen lyd, forvrengt lyd og / eller forvrengt tilbakemelding. Kontroller at plugger er satt i korrekt. Tørk av plugger med ren klut. Platen er skadet med skraper eller den er skitten. Vennligst rengjør CD plate. Volum kontroll er slått ned til minimum. Vennligst skru opp lyden. 3. Mottak av radio signaler er uklare. Signal fra radio stasjon kan være svakt. Vennligst juster antenne for bedre mottak. 10

12 TEKNISKE SPESIFIKASJONER Lyd utgang: 0,8 W RMS (V) + 0,8 W RMS (H) Totalt: 1,6 W RMS / 3,0 W PEAK / 30 W PMPO Frekvens område DAB: 174 MHz 240MHz FM: 87,5 MHz 108 MHz Tilkoblinger 3,5 mm AUX inn Strøm tilkobling Strøm tilkoblinger AC 230 V, 50 Hz Batteri: 9 V (6 x C eller UM2 størrelse, ikke inkludert) Strøm forbruk: 15 W Enhetens størrelse: (B x H x D) 260 mm x 127 mm x 225 mm (10,1 x 5,0 x 11,9 ) Enhetens vekt: 1,5 Kg (3,3 Lbs) * Fremtidige spesifikasjoner og funksjoner kan endres uten varsel. Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall skal avhendes separat. I henhold til WEEE-direktivet skal det enkelte medlemslandet sørge for riktig innsamling, gjenvinning, håndtering og resirkulering av elektrisk og elektronisk avfall. Private husholdninger i EU kan levere brukt utstyr til bestemte resirkuleringsstasjoner vederlagsfritt. I enkelte medlemsland kan brukte apparater returneres til forhandleren der de ble kjøpt, under forutsetning av at man kjøper nye produkter. Kontakt forhandleren, distributøren eller offentlige myndigheter hvis du ønsker ytterligere informasjon om hva du skal gjøre med elektrisk og elektronisk avfall. Garanti (gjelder Norge) Det gis garanti i 12 måneder mot fabrikasjonsfeil. I tillegg gjelder kjøpslovens bestemmelser om reklamasjonsrett. Ved henvendelser som gjelder reklamasjon eller garanti, må kjøpskvittering eller lignende fremlegges som dokumentasjon på kjøpsdato. Det gjelder særskilte regler ved næringskjøp. Det forutsettes imidlertid at apparatet innleveres hos den forhandler hvor apparatet ble kjøpt. Apparatet må alltid pakkes forsvarlig ved forsendelsen. Skader som skyldes feil bruk, slitasje, fuktighetsskader, overspenning eller inngrep av ukvalifisert personell, dekkes ikke av garantien. Slik skade vil bare bli reparert mot betaling. For mer info, vennligst besøk vår nettside [support], eller ring vår supporttelefon (kr. 5,-/min). Markedsføres i Norge av: Target United AS Postboks Fredrikstad Telefon: Telefax:

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING For informasjon og support, se target.no ADVARSEL Fare for elektrisk støt Lynsymbolet varsler om fare for ikkeisolerte,

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Travel. DAB+ / DAB / FM Digital Radio. Bruksanvisning

Travel. DAB+ / DAB / FM Digital Radio. Bruksanvisning Travel DAB+ / DAB / FM Digital Radio Bruksanvisning Instruksjoner angående sikkerhet Dersom du ønsker å få mest mulig ut av ditt nyanskaffede produkt og for å kunne bli kjent med alle funksjoner, vennligst

Detaljer

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Tillegg til bruksanvisning på modell PR-D3. Gjelder DAB modulen på modell DPR 45 Hvordan bruke din digitale mottaker DAB 1. Trykk på knappen for Standby for å slå på din digitale mottaker. Dersom den digitale

Detaljer

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Bruksanvisning DAB+ / FM-RDS bærbar radio

Bruksanvisning DAB+ / FM-RDS bærbar radio Bruksanvisning DAB+ / FM-RDS bærbar radio Viktige sikkerhetsinstruksjoner 1. Les nøye gjennom disse instruksjoner. 2. Ta godt vare på denne bruksanvisning. 3. Vis hensyn til advarsler. 4. Følg instruksjoner

Detaljer

(5) (6) (7) Spesifikasjoner CD frekvens respons 20 Hz - - 20 KHz Avvik i hastighet Under målbart nivå Signalbehandling 44.1 KHz D / A konvertering 16-bit DAC Metode for feilkorrigering Cross-Interleave

Detaljer

Bruksanvisning. UNITED lommeradio DAB8210. DAB/FM Radio E80211. Miljøinformasjon

Bruksanvisning. UNITED lommeradio DAB8210. DAB/FM Radio E80211. Miljøinformasjon UNITED lommeradio DAB8210 Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk

Detaljer

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer Bruksanvisning Innhold Kontrollknapper... 2 3 Bruk av klokkeradioen for første gang. 4 Generell bruk av din klokkeradio... 5 Valg av stasjon

Detaljer

Digital høyttaler Brukerveiledning Vennligst les før bruk

Digital høyttaler Brukerveiledning Vennligst les før bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk INNHOLD I ESKEN 1. A3IP med dokkingstasjon 4. Bruksanvisning 2. Audio kabel 5. Ipod holder 3. AC Adapter 6.

Detaljer

Viktige instruksjoner angående sikkerhet

Viktige instruksjoner angående sikkerhet Innholdsfortegnelse Viktige instruksjoner angående sikkerhet 2 Kontrollknapper 3-5 Strømforsyning til radio samt ladning av batterier. 6-7 Bruk av radioen for første gang 7 Drift av din radio DAB 8 Valg

Detaljer

Høyttaler med Bluetooth og holder for iphone. Bruksanvisning UBT8016

Høyttaler med Bluetooth og holder for iphone. Bruksanvisning UBT8016 Høyttaler med Bluetooth og holder for iphone Bruksanvisning UBT8016 1 1 Knapp for Av / På 2 Knapp for Meny 3 Knapp for å hoppe forover 4 Knapp for å velge nedover i meny 5 Knapp for FLAT 6 Knapp for ROCK

Detaljer

INNHOLD VIKTIGE INSTRUKSJONER ANGÅENDE SIKKERHET

INNHOLD VIKTIGE INSTRUKSJONER ANGÅENDE SIKKERHET Bruksanvisning INNHOLD Viktige instruksjoner angående sikkerhet. 2 Kontroller 4 Strømforsyning. 5 Bruk av radioen for første gang. 6 DAB radio modus 6 FM radio modus 11 Forhåndsinnstilte stasjoner. 15

Detaljer

Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP

Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk. SIKKERHETSINSTRUKSJONER For å sikre deg trygghet og bruksglede, les og følg sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker. Brukerveiledning. Norsk

LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker. Brukerveiledning. Norsk LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker Brukerveiledning Norsk Modell 2970 LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker Brukerveiledning Toppdeksel Fjernkontroll Sensor Power Display

Detaljer

MODELL: SCD 680 (SCD-68)

MODELL: SCD 680 (SCD-68) MODELL: SCD 680 (SCD-68) BÆRBART MUSIKK ANLEGG MED DAB RADIO, KASSETT OG USB BRUKSANVISNING Lynsymbolet varsler om fare for ikkeisolerte, høye spenninger innvendig i apparatet som kan utgjøre en fare for

Detaljer

BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm

BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm Vennligst les brukermanualen nøye før bruk! BRUKE RADIOEN FOR FØRSTE GANG: TILKOPLING/STRØMFORSYNING: 1. Tilkopling av strømforsyning: a. Strømforsyningsenhet

Detaljer

MCI-220. Mikro Hi-Fi System med holder for iphone & ipod. BRUKSANVISNING For informasjon og support, www.lenco.eu

MCI-220. Mikro Hi-Fi System med holder for iphone & ipod. BRUKSANVISNING For informasjon og support, www.lenco.eu Mikro Hi-Fi System med holder for iphone & ipod MCI-220 Laget for ipod iphone ipod og iphone er varemerker fra Apple Inc. som er registrert i USA og andre land. Made for ipod og Made for iphone betyr at

Detaljer

Brukerveiledning. Tiny Audio M6+ Les denne brukerveiledningen nøye før bruk.

Brukerveiledning. Tiny Audio M6+ Les denne brukerveiledningen nøye før bruk. Brukerveiledning Tiny Audio M6+ Les denne brukerveiledningen nøye før bruk. OVERSIKT 1. LCD-skjerm 4. Antenne 2. IR-vindu 5. DC-kontakt 3. Linje ut 6. På/av Fjernkontroll: 1. POWER: Sette radioen i standby-modus.

Detaljer

Retro Radio med Bluetooth og DAB+

Retro Radio med Bluetooth og DAB+ DR-05 BT Retro Radio med Bluetooth og DAB+ BRUKSANVISNING www.lenco.com Innhold Advarsel 1 Panel 4 Fjernkontroll 6 Grunnleggende bruk 8 Bruk av DAB funksjon 9 Bruk av FM funksjon 11 Bruk av Bluetooth 12

Detaljer

Versjon: 1.0. Brukerhåndbok DAB+/FM Radio

Versjon: 1.0. Brukerhåndbok DAB+/FM Radio Versjon: 1.0 Brukerhåndbok DAB+/FM Radio Produktoversikt 1. Standby/Modus Trykk på skifte mellom FM og DAB-modus på arbeidsmodus, trykk og hold nede for å gå inn i standby-modus. 2. Skanne Trykk for å

Detaljer

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21.

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21. Bruksanvisning Innhold 1. Innhold.... 2. Viktig informasjon angående sikkerhet. 3. Kontroller 4. Strømforsyning.. 5. Generelle funksjoner.... 6. Bruk av radioen for første gang.. 7. Modus for DAB.. 8.

Detaljer

DDR-47BT. Bruksanvisning Norsk

DDR-47BT. Bruksanvisning Norsk DDR-47BT Bruksanvisning Norsk Innhold Introduksjon................................. 2-8 Kontroller og tilkoblinger....................... 2-4 Fjernkontroll................................ 5 Ikon på skjerm..............................

Detaljer

BRUKSANVISNING SKAGEN

BRUKSANVISNING SKAGEN BRUKSANVISNING SKAGEN Takk for at du valgte din digitale portable radio med DAB-teknologi fra mydab. Vi tar gjerne imot dine meninger og synspunkter på vår epost-adresse: mydab@ veibel.no Nyheter og info

Detaljer

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Generelle forsiktighetsregler - For å minske sjansen for brann eller elektrisk sjokk, må du holde spilleren borte fra vann og fuktighet. Spilleren bør ikke stå i umiddelbar

Detaljer

TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W RISKOKER. I/B Version 120606. Front cover page (first page) Assembly page 1/6

TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W RISKOKER. I/B Version 120606. Front cover page (first page) Assembly page 1/6 RISKOKER I/B Version 120606 TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W Front cover page (first page) Assembly page 1/6 1. Håndtak på lokket 2. Glasslokk 3. Kokebeholder 4. Hovedenheten 5. Indikatorlys for varme 6. Indikatorlys

Detaljer

EBR808C BRUKSANVISNING

EBR808C BRUKSANVISNING EBR808C BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Værstasjon med 3D projektor ikon. Dette er et unikt produkt som er designet for hverdagsbruk i hjemmet eller på jobben, og det er definitivt

Detaljer

Bomann CD/kassettspiller med sølvdesign

Bomann CD/kassettspiller med sølvdesign Bomann CD/kassettspiller med sølvdesign Generelle forsiktighetsregler - For å minske sjansen for brann eller elektrisk sjokk, må du holde spilleren borte fra vann og fuktighet. Spilleren bør ikke stå i

Detaljer

DAB RADIO DPR-16. Bruksanvisning

DAB RADIO DPR-16. Bruksanvisning DAB RADIO DPR-16 Bruksanvisning Viktige sikkerhetsinstruksjoner 1. Les nøye gjennom disse instruksjoner. 2. Ta godt vare på denne bruksanvisning. 3. Vis hensyn til advarsler. 4. Følg instruksjoner gitt

Detaljer

D D R 中文 N Versjon 1

D D R 中文 N Versjon 1 DDR- 3 6 N 中文 Versjon 1 Innhold Kontroller... 3-6 Bruke radioen for første gang... 7 Grunnleggende bruk av din radio... 8 Velge en stasjon - DAB... 9 Sekundære tjenester - DAB... 9 Forskjellige modi på

Detaljer

Vinskap WC 7210. Brukerveiledning

Vinskap WC 7210. Brukerveiledning Vinskap WC 7210 Brukerveiledning I N N H O L D Sikkerhetsanvisninger 1 Oversikt 2 Montering 2 Temperaturinnstilling 3 Virkemåte 4 Feilsøking 4 Tekniske data 5 Garanti 5 SIKKERHETSANVISNINGER Ved bruk av

Detaljer

SangeanR App tillater fjernkontroll ved bruk av Sangean DMS-37BT via din iphone, ipod touch, ipad eller Android smarttelefon.

SangeanR App tillater fjernkontroll ved bruk av Sangean DMS-37BT via din iphone, ipod touch, ipad eller Android smarttelefon. Bruksanvisning Made for ipod, Made for iphone, og Made for ipad betyr at dette produktet har blitt designet for å kunne tilkobles spesielt til henholdsvis ipod, iphone og ipad, og produktet er godkjent

Detaljer

Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer

Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer Generelle forsiktighetsregler Unngå plassering av apparatet på følgende steder: Steder som er utsatt for direkte sollys eller nær varmekilder

Detaljer

Som bruker av vårt produkt er du den viktigste personen hos INTONO.

Som bruker av vårt produkt er du den viktigste personen hos INTONO. BRUKER MANUAL Gratulerer med kjøpet av din Intono Home Radio. Denne brukerveiledningen gir deg informasjon og instrukser om hvordan du installerer og bruker radioen din. Den vil gi deg tekniske spesifikasjoner

Detaljer

Bruksanvisning Isbitdispenser ZB-10

Bruksanvisning Isbitdispenser ZB-10 Bruksanvisning Isbitdispenser ZB-10 Takk for at du valgte vår isbitdispenser. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar i bruk dette produktet, dette for å sørge for korrekt bruk av din isbitdispenser.

Detaljer

OPPLADBARE DIGITAL MP3-RADIO MED USB / SD-SPILLER OG LED- LOMMELYKT BRUKERMANUAL

OPPLADBARE DIGITAL MP3-RADIO MED USB / SD-SPILLER OG LED- LOMMELYKT BRUKERMANUAL OPPLADBARE DIGITAL MP3-RADIO MED USB / SD-SPILLER OG LED- LOMMELYKT BRUKERMANUAL VENNLIGST LES BRUKSANVISNINGEN FØR DU FØRSTE BRUKER. OPPBEVAR DENNE BRUKSANVISNINGEN TRYGT FOR FREMTIDIG REFERANSE! PRODUKTBESKRIVELSE

Detaljer

instruksjon N DPR-36 DAB+ / FM- RDS / Micro SD Lommeradio 3A81VJ17000N0

instruksjon N DPR-36 DAB+ / FM- RDS / Micro SD Lommeradio 3A81VJ17000N0 DPR-36 instruksjon N DAB+ / FM- RDS / Micro SD Lommeradio 3A81VJ17000N0 Viktige instrukser for sikkerhet 1. Les denne instruksjonen nøye. 2. Ta godt vare på denne instruksjonen. 3. Følg alle advarsler.

Detaljer

CD RADIO MED IPOD / IPHONE HOLDER

CD RADIO MED IPOD / IPHONE HOLDER CD RADIO MED IPOD / IPHONE HOLDER Ipd-9000 For informasjon og brukerstøtte: www.lenco.eu INNHOLDSFORTEGNELSE Viktige instruksjoner om sikkerhet 3, 4 Funksjoner 4 Installasjon 5 Beskrivelse av deler 5,

Detaljer

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE TAKK FOR AT DU VALGTE JENSEN OF SCANDINAVIA I Jensen of Scandinavia vet vi at fornøyde kunder betyr alt. Derfor søker vi konstant etter kunnskap for å kunne oppfylle kundenes

Detaljer

CD-SPILLER MED PLL FM-RADIO OG VEKKERKLOKKE MODELL MCA-230

CD-SPILLER MED PLL FM-RADIO OG VEKKERKLOKKE MODELL MCA-230 CD-SPILLER MED PLL FM-RADIO OG VEKKERKLOKKE MODELL MCA-230 DENNE BRUKSANVISNINGEN SKAL LESES OG FORSTÅS FØR PRODUKTET BRUKES. Ta vare på heftet for fremtidig referanse. PLASSERING AV KONTROLLENE 1. LCD-DISPLAY

Detaljer

HYBELKOMFYR BRUKSANVISNING. Modell: KWS1128HR-F7AR

HYBELKOMFYR BRUKSANVISNING. Modell: KWS1128HR-F7AR HYBELKOMFYR BRUKSANVISNING Modell: KWS1128HR-F7AR Takk for at du kjøpte Galanz hybelkomfyr. Vær vennlig å les denne bruksanvisningen nøye for å forsikre deg om korrekt bruk og for din sikkerhet, og ta

Detaljer

WAKE FM-KLOKKERADIO BRUKERHÅNDBOK

WAKE FM-KLOKKERADIO BRUKERHÅNDBOK Alle varemerker tilhører deres respektive eiere. Med mindre noe annet er oppgitt, betyr ikke bruken av varemerker at varemerkeeieren er assosiert med KitSound eller går god for produktene som omtales her.

Detaljer

Ovn TKG OT 1004 Bruksanvisning

Ovn TKG OT 1004 Bruksanvisning Ovn TKG OT 1004 Bruksanvisning N 1. Termostat 2. Funksjonsvelger 3. Timer 4. Kontrollys 5. Vindu 6. Rist 7. Bakeform 8. Håndtak 9. Håndtak for å ta ut rist og bakeform 10. Smuletrau GB 1. Thermostat knob

Detaljer

Bruksanvisning Isbitmaskin UIM1009

Bruksanvisning Isbitmaskin UIM1009 Bruksanvisning Isbitmaskin UIM1009 Takk for at du valgte vår isbitmaskin Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du tar i bruk produktet for å forsikre deg om korrekt bruk. Etter du har lest den,

Detaljer

Reiseradio Brukerveiledning

Reiseradio Brukerveiledning Reiseradio Brukerveiledning Merknad Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Vi påtar oss ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser i dette dokumentet;

Detaljer

DAB+ FM RADIO DAB-42 BRUKSANVISNING. Vennligst les denne håndboken nøye før bruk og ta vare på den for fremtidig oppslag.

DAB+ FM RADIO DAB-42 BRUKSANVISNING. Vennligst les denne håndboken nøye før bruk og ta vare på den for fremtidig oppslag. DAB+ FM RADIO DAB-42 BRUKSANVISNING Vennligst les denne håndboken nøye før bruk og ta vare på den for fremtidig oppslag. PRODUKTOVERSIKT 1 Power/Modus-knapp 8 Vol- knapp 2 Preset-knapp 9 Vol+ knapp 3 Forrige-knapp

Detaljer

12 V Muttertrekker. IW12BX

12 V Muttertrekker. IW12BX 12 V Muttertrekker. IW12BX BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk SIKKERHETSINSTRUKSJONER For å sikre deg trygghet og bruksglede, les og følg sikkerhetsinstruksjonene og bruk

Detaljer

Tiny Audio M2. Bærbar DAB + /FM-RDS-radio. Brukerveiledning

Tiny Audio M2. Bærbar DAB + /FM-RDS-radio. Brukerveiledning Bærbar DAB + /FM-RDS-radio Brukerveiledning Innhold Tilbehør... 1 Bruke strømadapteren... 1 Bruke batteriet... 1 Advarsel:... 1 Hurtigoppsett (installering)... 1 Oversikt over kontroller og uttak... 2

Detaljer

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q CLOCK RADIO Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q NO NORSK 2 ALARM TIME SLEEP SNOOZE UP DOWN RADIO ON AL 1 1+2 2 - TUNING + FM MW U + VOLUME - 3 NORSK NORSK 05-13 4 NORSK SIKKERHET OG INNSTILLING 7 Denne enheten

Detaljer

Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock

Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock Generelle forsiktighetsregler Unngå plassering av apparatet på følgende steder: Steder som er utsatt for direkte sollys eller nær

Detaljer

1. Sett inn de to medfølgende AA batteriene før strømledningen kobles til. 3. Trykk inn den røde Power (av/på) knappen i front.

1. Sett inn de to medfølgende AA batteriene før strømledningen kobles til. 3. Trykk inn den røde Power (av/på) knappen i front. MUSIC SYSTEM KOMME I GANG Før du setter i gang med innstillinger av Music System, må produktet være romtemperert. Hvis ikke, kan kondensering påvirke CD-spilleren eller displayet. 1. Sett inn de to medfølgende

Detaljer

Brukermanual. Vanntett radiomottaker, bygget for utendørs bruk! Bluetooth, DAB/FM, USB inngang, AUX inngang og RCA-kabler.

Brukermanual. Vanntett radiomottaker, bygget for utendørs bruk! Bluetooth, DAB/FM, USB inngang, AUX inngang og RCA-kabler. Brukermanual Vanntett radiomottaker, bygget for utendørs bruk! Bluetooth, DAB/FM, USB inngang, AUX inngang og RCA-kabler. Egenskaper Radio Tilkobling Utganger Tekninsk Dimensjoner (BxHxD) DAB Digital Radio

Detaljer

M S U D E T A S R Y G S. Bruksanvisning

M S U D E T A S R Y G S. Bruksanvisning M S U D I E C T A S R Y G S E T E T M N I Bruksanvisning Start Viktig informasjon Vennligst les bruksanvisning før du begynner å bruke din Vita R4. 1 Antennetilkobling (monter vedlagte teleskopantenne

Detaljer

Din bruksanvisning LG LAC-M5531EK http://no.yourpdfguides.com/dref/1213788

Din bruksanvisning LG LAC-M5531EK http://no.yourpdfguides.com/dref/1213788 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

FUNKSJONER FRONT. 4. AV/PÅ INDIKATOR: Lyser grønt når enheten er på.

FUNKSJONER FRONT. 4. AV/PÅ INDIKATOR: Lyser grønt når enheten er på. MODEL DAB KOMME I GANG 1. Trekk ut teleskopantennen helt på baksiden. 2. Kobl strømledningen fra radioen og til stikkontakt. Radioen vil gi et kort lydsignal. Søke og av/på lysindikatorene vil lyse forbigående.

Detaljer

Bruksanvisning Tiny Audio Joy

Bruksanvisning Tiny Audio Joy Bruksanvisning Tiny Audio Joy SIKKERHETSINSTRUKSJONER 1. Les disse instruksjonene Alle sikkerhets- og driftsinstruksjoner skal leses før produktet tas i bruk. 2. Oppbevar disse instruksjonene Sikkerhets-

Detaljer

Bruksanvisning. DAB-46

Bruksanvisning. DAB-46 Bruksanvisning DAB-46 www.facebook.com/denverelectronics PRODUKTOVERSIKT Sett forfra Sett bakfra 1. LCD-DISPLAY 2. STANDBY/MODUS-KNAPP 3. FORRIGE KNAPP 4. INFO/MENY KNAPP 5. SCAN KNAPP 6. ENTER/VOLUM KNOTT

Detaljer

FUNKSJONER OG KNAPPER 1. DISPLAYET 2. DISPLAY AUTO AV 3. VOLUM OPP / ALARM 2 PÅ / AV INNSTILLING 4. << / SØK -

FUNKSJONER OG KNAPPER 1. DISPLAYET 2. DISPLAY AUTO AV 3. VOLUM OPP / ALARM 2 PÅ / AV INNSTILLING 4. << / SØK - BRUKSANVISNING Norwegian FUNKSJONER OG KNAPPER 1. DISPLAYET 2. DISPLAY AUTO AV 3. VOLUM OPP / ALARM 2 PÅ / AV INNSTILLING 4.

Detaljer

TPW899. Innhold i pakken. Tekniske detaljer

TPW899. Innhold i pakken. Tekniske detaljer . TPW899 Takk for at du valgte dette Ytora produkt. Vennligst les bruksanvisningen nøye før du tar produktet i bruk, for på den måten å gjøre deg kjent med funksjonene og de forskjellige modus for bruk.

Detaljer

Lenco. Digital fotoramme DPA-800. Bruksanvisning. 1. Galleri 2. Lag album 3. Innstillinger 4. Kopier, slett 5. Sett utvalg for fremvisning

Lenco. Digital fotoramme DPA-800. Bruksanvisning. 1. Galleri 2. Lag album 3. Innstillinger 4. Kopier, slett 5. Sett utvalg for fremvisning Lenco Digital fotoramme DPA-800 Bruksanvisning 1. Galleri 2. Lag album 3. Innstillinger 4. Kopier, slett 5. Sett utvalg for fremvisning Vennligst les denne instruksjonsboken før du tar i bruk Lenco Digital

Detaljer

PLASSERING AV KONTROLLENE

PLASSERING AV KONTROLLENE PLASSERING AV KONTROLLENE BRUKSANVISNING TCP-39 www.denver-electronics.com Strømbehov: AC 220-240V~50Hz Strømforbruk: I bruk (maks): 8W/TIME Ved Standby/Av:

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

Tiny Audio C3. Norsk TINY AUDIO C3. Les veiledningen nøye før produktet tas i bruk

Tiny Audio C3. Norsk TINY AUDIO C3. Les veiledningen nøye før produktet tas i bruk Norsk TINY AUDIO C3 Les veiledningen nøye før produktet tas i bruk 1 Sikkerhetsinstruksjoner: 1 Ikke bruk radioen i nærheten av vann. 2 Rengjør med tørr klut. 3 Ikke blokker ventilasjonsåpninger. 4 Ikke

Detaljer

BTR-160 / DPR-16C. Norsk Bruksanvisning.

BTR-160 / DPR-16C. Norsk Bruksanvisning. BTR-160 / DPR-16C Norsk Bruksanvisning. Ordet Bluetooth og merket er et registrert varemerke som er eid av Bluetooth SIG, Inc. og all bruk av slik merking gjort av SANGEAN ELECTRONICS INC. er godkjent

Detaljer

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon.

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon. 1. Viktig: a) For å unngå å miste noen av de lagrede data vær vennlig å ikke press på noen av knappene mens du bytter batteri. b) Før første gangs bruk vær vennlig å resette alle kommandoer. Dette gjøres

Detaljer

MIAMI TRÅDLØS HØYTTALER

MIAMI TRÅDLØS HØYTTALER Alle varemerker tilhører deres respektive eiere. Med mindre noe annet er oppgitt, betyr ikke bruken av varemerker at varemerkeeieren er assosiert med KitSound eller går god for produktene som omtales her.

Detaljer

TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM PG-200

TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM PG-200 TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM PG-200 Takk for at du har valgt vårt produkt PG-200 trådløse tilkallingssystem. Vennligst les denne bruksanvisningen før du tar produktet i bruk. Hvis du har noen spørsmål,

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

RNCD 329 Personlig CD-Spiller. Bruksanvisning. Før du begynner å bruke systemet må du lese alle disse instruksene nøye.

RNCD 329 Personlig CD-Spiller. Bruksanvisning. Før du begynner å bruke systemet må du lese alle disse instruksene nøye. RNCD39 NOv.qxd 7/09/00 4:00 Page NO RNCD 39 Personlig CD-Spiller Bruksanvisning RNCD 39 VOL STOP SKIP SKIP PLAY/ PAUSE Før du begynner å bruke systemet må du lese alle disse instruksene nøye. RNCD39 NOv.qxd

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER

modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER NO modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER Vedlikehold og spesifikasjoner Du MÅ la oppladbare batterier lades helt opp før du bruker dem første gang. Du MÅ lese bruksanvisningen før du prøver å bruke denne

Detaljer

Start her Hurtigstartveiledning

Start her Hurtigstartveiledning Blu-ray Disc /DVD hjemmekinosystem BDV-N5200W NO Start her Hurtigstartveiledning BDV-N5200W 1 Innholdet i esken / koble til høyttalerne BDV-N5200W 2 3 Koble til TV-en Koble til annet utstyr Hovedenhet

Detaljer

Rev.nr 140805 - NO. Bruksanvisning Aquatic Radio

Rev.nr 140805 - NO. Bruksanvisning Aquatic Radio Rev.nr 140805 - NO Bruksanvisning Aquatic Radio Klargjøring Sette batteriet i fjernkontrollen Skru av det vanntette lokket på fjernkontrollens bakside og sett i batteriet. (CR-2430) Skru på lokket igjen.

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

BRUKSANVISNING CR-420 Les denne brukerhåndboken nøye før du begynner å bruke produktet.

BRUKSANVISNING CR-420  Les denne brukerhåndboken nøye før du begynner å bruke produktet. BRUKSANVISNING CR-420 WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM Les denne brukerhåndboken nøye før du begynner å bruke produktet. KONTROLLER OG INDILATORLAMPER 1. PÅ/AV -knapp 2. TIME TU - -knapp 3. MIN TU + -knapp 4.

Detaljer

MANUELT Musikkmikser. DJS-3010 www. facebook. com/denverelectronics

MANUELT Musikkmikser. DJS-3010 www. facebook. com/denverelectronics MANUELT Musikkmikser DJS-3010 www. facebook. com/denverelectronics Panelfunksjoner 1. Tidligere 2. Modus 1 3. Spill av/pause 4. Modus 2 5. Neste 6. Lys 7. Tidligere 8. Musikk 1 9. Spill av/pause 10. Musikk

Detaljer

Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk

Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk Norsk Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk 1 Sikkerhetsinstruksjoner: 1. Må ikke brukes i nærheten av vann 2. Rengjøres

Detaljer

Satmap Active 10 forklaring

Satmap Active 10 forklaring HURTIG MANUAL Satmap Active 10 forklaring GPS antenne SD Kort Utskiftbart front deksel Bærestropp Lysbryter Strøm ( Av og På) Tastatur (Drop in meny, som viser seg ved å trykke på dem) USB(strøm,data)

Detaljer

Liberty Hanging Heater

Liberty Hanging Heater Liberty Hanging Heater Art. Nr. 305040 Brukermanual Pakk opp terrassevarmeren og sjekk at alle delene er der, og at ingenting ligger igjen i esken. Pass også på at all emballasje er fjernet. Bruk den detaljerte

Detaljer

G4Audio G4-RM745D. Bruksanvisning. Takk for at du har kjøp denne Marine Dynamic-kildeenheten. Les bruksanvisningen nøye før du bruker G4-RM745D.

G4Audio G4-RM745D. Bruksanvisning. Takk for at du har kjøp denne Marine Dynamic-kildeenheten. Les bruksanvisningen nøye før du bruker G4-RM745D. G4Audio G4-RM745D Bruksanvisning Takk for at du har kjøp denne Marine Dynamic-kildeenheten. Les bruksanvisningen nøye før du bruker G4-RM745D. 1 DAB/DAB+ IPX4 2 Funksjoner Radio DAB-digitalradio FM-radiomottak

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0 2017 Versjon 1.0 Kjære kunde Takk for at du kjøpte denne enheten! Hver enhet har blitt grundig testet og er levert i optimal tilstand. Emballasje/pakke Kontroller emballasjen for skader som kan ha oppstått

Detaljer

FM-sender med Bluetooth

FM-sender med Bluetooth FM-sender med Bluetooth Prod.nr. 7071531590974 Bruksanvisning Takk for at du kjøpte dette produktet. Les bruksanvisningen grundig før bruk for å få best mulig ytelse fra produktet. Introduksjon Denne FM-senderen

Detaljer

CD/VCD/DVCD/MP3-SPILLER K-666 K-888

CD/VCD/DVCD/MP3-SPILLER K-666 K-888 CD/VCD/DVCD/MP3-SPILLER K-666 og K-888 Sikkerhetsinformasjon - Ikke forsøk å reparere spilleren selv. Henvend deg til kvalifisert personell dersom noe galt skjer med spilleren. - Dersom røyk eller lukt

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Bruksanvisning BTL-60.

Bruksanvisning BTL-60. Bruksanvisning BTL-60 www.denver-electronics.com Blåtann Høyttaler BRUKERHÅNDBOK BTL-60 Bruksinstruksjoner Når du slår på høyttaleren vil den som standard starte i Blåtann-modellen. Du kan enkelt koble

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

Installere og skifte batterier. Slå på og av produktet. Justere volumet

Installere og skifte batterier. Slå på og av produktet. Justere volumet Installere og skifte batterier Skru løs og åpne batterilokket. Sett inn de to medfølgende 1,5 V AA-batteriene. Kontroller at batterienes poler (+ og -) vender riktig vei. Slå på og av produktet DAB Radio

Detaljer

FØR DU BEGYNNER Å BRUKE RADIOEN Lading av batteri Det finnes 3 ulike tilbehør for lading til Proline Plus. Lader inngår ikke ved kjøp av radioen.

FØR DU BEGYNNER Å BRUKE RADIOEN Lading av batteri Det finnes 3 ulike tilbehør for lading til Proline Plus. Lader inngår ikke ved kjøp av radioen. HURTIGGUIDE FØR DU BEGYNNER Å BRUKE RADIOEN Lading av batteri Det finnes 3 ulike tilbehør for lading til Proline Plus. Lader inngår ikke ved kjøp av radioen. Flere tilbehørsartikler finner du på www.zodiac.no

Detaljer

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere.

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. A. Av/på bryter. (TV/Radio) B. Sendingsbryter Radio: UKW/MW TV: VL/VH/UHF

Detaljer

Introduksjon/ Bruksanvisning til NDX500 cdspiller.

Introduksjon/ Bruksanvisning til NDX500 cdspiller. Introduksjon/ Bruksanvisning til NDX500 cdspiller https://www.numark.com/product/ndx500 USB Host Port koble til en standard USB-minnepinne (med en FAT16 eller FAT32 filsystem). Lar NDX500 å bla og spille

Detaljer

BRUKERMANUAL Digispiller

BRUKERMANUAL Digispiller BRUKERMANUAL Digispiller INNHOLDSFORTEGNELSE 3. Ved første gangs bruk 4. Hvitt kort med et? Husk alltid dette 5. Skru PÅ/AV Bytte digikort 6. Lade digispiller 7. Funksjonsknapper 8. - 9. Hovedmeny 10.

Detaljer

XDOCK 4 LADESTASJON MED KLOKKERADIO OG HØYTTALER

XDOCK 4 LADESTASJON MED KLOKKERADIO OG HØYTTALER Alle varemerker tilhører deres respektive eiere. Med mindre noe annet er oppgitt, betyr ikke bruken av varemerker at varemerkeeieren er assosiert med KitSound eller går god for produktene som omtales her.

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer