ÅRSMELDING Utøvende organ: Telefon: Bankgiro: Organisasjonsnr:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2014. Utøvende organ: Telefon: Bankgiro: Organisasjonsnr: 62 54 37 00 1822.36.81197 995 170 264"

Transkript

1 ÅRSMELDING 204 Driftsassistansen i Hedmark Sandvikavegen 36, 232 Ottestad Utøvende organ: Telefon: Bankgiro: Organisasjonsnr:

2 2

3 INNHOLDSFORTEGNELSE Side. INNLEDNING 5 2. ORGANISERING 5 3. VIRKSOMHET OG ARBEIDSOPPGAVER ØKONOMI 2 VEDLEGG. Kommunale avløpsrenseanlegg i Hedmark Kart 2. Medlemmer i DiH pr Bistand til kommunene - utførte oppgaver i Oversikt over medlemstilskudd 204 og Oversikt over DiH s feltutstyr 6. Handlingsplan Strategiplan Vedtekter for Driftsassistansen i Hedmark 3

4 4

5 . INNLEDNING Driftsassistansen i Hedmark (DiH) er et samarbeidstiltak innen vann- og avløpssektoren i Hedmark fylke. DiH har til formål å være et felles kompetanseorgan for medlemmene innen forvaltning, teknisk drift og miljøspørsmål i vann og avløpssektoren. DiH ble opprinnelig etablert av Kommunenes Sentralforbund i Hedmark. Kommuner, interkommunale selskaper og Hedmark fylkeskommune kan bli medlemmer av DiH. Pr hadde DiH 8 medlemmer innen vannforsyning (5 kommuner, Hedmark Fylkeskommune, Hias IKS og GIVAS IKS). Innen avløp er det 20 medlemmer (8 kommuner, Hias IKS og GIVAS IKS). Oversikt over medlemmer finnes i vedlegg ble Driftsassistansen i Hedmark etablert som en forening, og registrert i Brønnøysundregisteret som en forening uten økonomisk formål. Organisasjonsnummeret er I løpet av 202 ble DiH sin aktivitet lagt ut på konkurranse. Hias Miljøparter vant konkurransen og fra..3 startet Hias Miljøpartner på det konkurranseutsatte oppdraget. Styret har tatt i bruk opsjon om forlengelse av avtalen på ett--års varighet fra..5 til Konkurranseutsettingen av DiH har hatt liten innvirkning på hvordan DiH sine arbeidsoppgaver gjennomføres og organiseres. DiH s virksområde er:. Veiledende og utførende bistand til hvert enkelt medlem innen: Drift av vann- og avløpsanlegg Planlegging og utredning Andre forvaltningsmessige oppgaver 2. Felles oppgaver til nytte for medlemmene: Arrangement fagtreff og seminarer Kvalitetssikring av data og ajourhold av databaser for anleggs- og driftsdata. Utarbeide årsrapporter for drift av anleggene. Fellesprosjekter for flere medlemmer. Bindeledd for medlemmene overfor sentrale myndigheter og organisasjoner. Pådriver i miljøspørsmål tilknyttet VA-sektoren. Nettverksbygging og informasjons- og kunnskapsformidling med sikte på å øke motivasjon og fagkompetanse hos driftspersonellet. Vedtekter 2. ORGANISERING DiH s nåværende vedtekter ble vedtatt av årsmøtet og justert på årsmøtet 9..0, og på årsmøtet Vedtektene følger som vedlegg til årsmeldingen (vedlegg 8). 5

6 Årsmøtet Årsmøtet er DiH s øverste organ. Årsmøtet skal etter vedtektene avholdes i oktober-november. Hvert medlem har stemme på årsmøtet. Det ble i 204 avholdt årsmøte 4. november på Rica Hotell Hamar i forbindelse med VA-dagene for Innlandet. 8 medlemmer var representert på årsmøtet. Saker som ble behandlet på årsmøtet var:. Årsmelding Regnskap Handlingsplan for Budsjett og medlemskontingent for Valg 6. Honorar til styre 7. Evt. innkomne saker Styret 204 Leder Hanne Rolsdorph Avdelingsleder GIVAS IKS Nestleder Inge Ryen Virksomhetsleder Os kommune Styremedlem Ingeborg Aasvangen Avdelingsleder kommunalteknikk Sør-Odal kommune Styremedlem Hanne Tingstadberget Rådgiver Hedmark fylkeskommune Styremedlem Geir Martinsen Formann Ringsaker kommune Varamedlem John Kvernbekkeng Driftsoperatør Tynset kommune Varamedlem Leiv A. Schulstad Enhetsleder vann og avløp Elverum kommune Styrets arbeid i 204 Det er avholdt 3 styremøter i 204. Styret har behandlet i alt 34 saker. Saker som styret har behandlet er bl.a. disse: Ny representant for Hias i oppdraget om kjøp av sekretariat til DiH (daglig leder) Informasjon rundt organisasjonsformen av DiH, lovverket, inkl. avtale mellom DiH og Hias Miljøpartner Status timeforbruk Status handlingsplan Orientering om utvikling av Grunnkurs VA-teknikk på HiG, søke om midler hos Hedmark Fylkeskommune og pilot for gjennomføring av første året Informasjon rundt Norsk Vann prosjekt «Fra driftsassistansen til regional VA-assistanse» Status arbeid med anskaffelse av nytt dataprogram til erstatning for Avløp 2000 Årsmelding 203 Regnskap 203 Årshjul og årsplan 204 Orientering om avtale om utførelse av lekkasjesøking Opsjon på forlengelse av avtale mellom DiH og Hias Miljøpartner AS Orientering om endelig timepris 204 Status og videre planer for akkreditert prøvetaking Spørsmål om ny beregning av medlemskontingent i DiH Revidert instruks for daglig leder DiH Handlingsplan 205 6

7 Budsjett og medlemskontingent 205 Gjennomgang av årsmøtesaker Sekretær for styret og daglig leder i DiH har vært Irene Mauseth Elveos, Hias IKS. Utøvelse av driftsassistanseoppgavene: Styret i Driftsassistansen skal sette bort selve utøvelsen av driftsassistansevirksomheten til et egnet organ. DiH har hatt avtale med Hias fra starten i 99. Fra..3 ble Hias Miljøpartner AS valgt som leverandør til Driftsassistansen i Hedmark basert på gjennomført konkurranse. Inngått avtale er for 2 år med mulighet til forlengelse i år + år. Styret og medlemmene ønsket aktivitet omtrent som tidligere år, og bestemte at Hias skulle yte totalt 3,4 årsverk à 300 timer i 204, eller 4450 timer. I revidert budsjett av ble antall timer levert fra Hias Miljøpartner økt til 4606 timer. Resultatet ble at DiH leverte totalt 4794,6 timer i 204. Det ble inngått avtale om å fakturere Hias og 3 kommuner for timer utover innbetalt kontingent da de hadde et overforbruk som måtte justeres, eller hadde behov for utvidet bistand. Timepris i hht. avtale mellom partene for 204 var på kr. 895,-. DiH skal til enhver tid benytte hensiktsmessig og riktig kompetanse til de aktuelle oppgavene. Bilde: Hias Plan og rådgivning står for utøvelsen av driftsassistansen Foran fra venstre: Jan Erik Lund, Steinar Nyhus, Christopher Stauman, Sondre Eikås Andre rekke: Oddvar Fauske, Lars Lille-Mæhlum, Irene M. Elveos, Trym Edvartsen, Sverre Øystein Nysæther, Trude Unheim, Målfrid Storfjell, Terje Wikstrøm. Bak fra venstre: Hans Emil Glestad, Håvard Haugseth, Aasmund Talleraas, Stian Wadahl, Steinar Hagelund, Torgeir Saltnes. Erik Bøhleng og Ove Sander var ikke til stede da bildet ble tatt. 7

8 3. VIRKSOMHET OG ARBEIDSOPPGAVER 204 Utførte arbeidsoppgaver: Utført virksomhet fordelt på hovedområder, med fordeling av tidsforbruk, er vist i tabellen nedenfor: Timer 204 % Timer 203 Timer 202 Assistanse medlemmene Direkte bistand inkl. kjøring 2392,6 50 % 864,5 730,5 Akkreditert prøvetaking generelt 252,5 5 % 695,5 704 Fellesprosjekter % 53 25,5 Database avløpsrenseanlegg % ,5 Forberede og arrangere fagtreff % ,5 Faglig ajourhold, kurs, seminarer, 90 2 % 07,5 384,5 Administrasjon, planlegging og drift 380,5 8 % 37,5 437 Diverse inkl bl. vedlikehold utstyr, deltagelse i Norsk Vann prosjekter, mm 50,5 3 % 87,5 03,5 Økonomioppfølging, lønn og arkiv 42,5 3 % 65,5 4794,6 00 % Bemanningsinnsatsen fra Hias til DiH i 204 var 3,7 årsverk (4794,6 timer). I hht. revidert budsjett med 4606 timer, har DiH benyttet 88,6 timer mer enn budsjettert. Disse timene er dekket av renteinntekter og inntekter i forbindelse med kurs og fagtreff arrangert av DiH. Et lite overskudd på kr ,- er overført til DiH sin egenkapital. Videre er det fakturert 46,5 timer for direkte bistand til 3 kommuner og Hias da disse har hatt, eller hadde behov for mer bistand enn de hadde betalt i kontingent. I forbindelse med anskaffelse av nytt rapporteringssystem som skal erstatte avløp 2000 er det ført 4 timer for innkjøpstjenester på posten «Økonomioppfølging, lønn og arkiv». Disse timene skulle vært en del av posten fellesprosjekter. Direkte assistanse til de enkelte medlemmer: Aktuell bistand til de enkelte medlemmene er gjennom året avtalt i møter og telefonsamtaler med hvert enkelt medlem. Oppdrag for de enkelte kommuner i 204, er listet opp i vedlegg 3. 8

9 Fellesprosjekter: DiH har vært rådgiver og sekretær i følgende fellesprosjekter: Utarbeidelse av informasjonsfolder til abonnenter i kommunene i Hamar-regionen Nettverkssamarbeid for kommunene i Nord-Østerdal Akkreditert prøvetaking av renseanlegg > 2000 pe. Felles prosjekt for slambehandling i Sør-Hedmark Klimatilpasningsprosjekt i VA-sektoren i Hedmark (6 kommuner og IKS) Utarbeidelse av grunnkurs VA ved Høgskolen i Gjøvik Anskaffelse av nytt rapporteringssystem for avløpsanlegg Database avløpsrenseanlegg: Utarbeidelse av årsrapport til hver kommune over renseanleggenes drift for 204. Rapportering av utslippsdata for 204 til SSB s statistikk KOSTRA. Ajourhold, innlegging og kvalitetssikring av drifts- og utslippsdata for 204 fra renseanlegg i databaseprogrammet AVLØP Kontakt med kommunene ved avvik i forhold til rense- og utslippskrav. Akkreditert prøvetaking: Følgende anlegg er godkjent til å ta ut akkrediterte og representative prøver: Hias, Moelv, Nes, Våler, Flisa Ved følgende anlegg pågår implementering av ordningen: Elverum, Tynset, Innbygda, Alvdal, Kongsvinger, Kirkenær og Skarnes. Arrangementer gjennomført av DiH i 204: Fagtreff på Savalen mai Fagtreff på Savalen med hovedvekt på arbeidsmiljø, rekrutering og vannforsyningsberedskap. 26 medlemmer fra kommune, representanter for leverandører og DiH var til stede. Seminar om lekkasjelytting 20. november Seminaret ble gjennomført på Elverum med kjente foredragsholdere og leverandører fra bransjen. 34 medlemmer fra kommune, representanter fra leverandører, samarbeidspartnere og DiH var til stede. VA-dagene for Innlandet, Rica Hotell Hamar, november. Arrangementet er et samarbeid mellom Tekna, Driftsassistansen i Oppland og DiH. I 204 var det 64 påmeldte deltagere inklusive foredragsholdere og utstillere. På neste side følger noen bilder fra lekkasjeseminar på Elverum. 9

10 0

11 Faglig ajourhold av personell, relevant for virksomheten i DiH: Hias skal ikke belaste DiH med faglig ajourføring utover sammenhenger der Hias representerer DiH slik som ved Norsk Vanns samling for landets driftsassistanser: Norsk Vann Samling for landets driftsassistanser jan. 4 delt. Administrasjon, planlegging og drift: Administrasjon, planlegging og drift omfatter bl.a. forberedelse av styresaker, utarbeidelse av budsjett, årsmelding, statusrapportering, timeregnskap, strategiplan og handlingsplan. Diverse: Det er utgitt 3 utgaver av informasjonsbladet Nytt fra DiH i 204 Ajourhold av DiH s hjemmeside på internett, Deltagelse i Norsk Vann prosjekt og grupper Økonomioppfølging, lønn og arkiv: Økonomioppfølging av DiH sin aktivitet. Fakturering og utbetaling av reiseregninger og styrehonorar til styret, samt arkivering av aktuelt materiale i forbindelse med DiH sin aktivitet. Tilknytning til Norsk Vann: DiH har samarbeidsavtale med Norsk Vann. I henhold til denne avtalen er DiH hovedmedlem i Norsk Vann på vegne de kommuner i Hedmark som ikke selv er medlem i Norsk Vann. DiH har alle medlemsfordeler på lik linje med øvrige medlemmer. I tillegg får kommunene gjennom avtalen direkte tilgang på en del av medlemsfordelene i Norsk Vann, bl.a. Norsk Vann s internettsider. Norsk Vann har etablert et prosjektsystem. Formålet er å drive forskning og utvikling innen vann og avløp. De som deltar i prosjektsystemet betalte i 204 2, kr. pr. innbygger pr. år. DiH har deltatt i prosjektsystemet siden 200. Deltagelse innebærer bl.a. at medlemmene fritt kan laste ned prosjektrapporter fra Norsk Vanns hjemmeside. 6 av DiH s medlemmer er selv medlem av Norsk Vann og 4 av disse er med i Norsk Vann s prosjektsystem. Disse blir ikke belastet med noen andel av DiH s medlemskontingent og utgifter til prosjektsystemet. Representasjon fra DiH i tillitsverv i Norsk vann: VA-jus-gruppen: Terje Wikstrøm Deltakelse i andre eksterne faggrupper: Kurskomite Tekna-kurs «Vann og avløp. Nye rettsregler»: Terje Wikstrøm Kurskomite Tekna, DiO og DiH «VA-dagene Innlandet»: Erik Bøhleng Utstyr: Oversikt over DiHs feltutstyr er satt opp i vedlegg 5.

12 4. ØKONOMI 2

13 3

14 4

15 Virksomheten i DiH finansieres ved årlige tilskudd fra medlemmene. I tillegg til inntekter på kurs/fagtreff og renteinntekter. Årets regnskap gikk 5.538,- i pluss og ny egenkapital pr er på ,-. Målsetting for egenkapital i strategiplanen er minimum kr. 5

16 6

17 7

18 Vedlegg 8

19 Vedlegg 2 Medlemmer i DiH pr Medlem Medlem avløp vannforsyning Alvdal kommune x x Elverum kommune x x Engerdal kommune x Folldal kommune x x Hamar kommune x x Løten kommune x x Os kommune x x Rendalen kommune x x Ringsaker kommune x Stange kommune x x Stor-Elvdal kommune x x Sør-Odal kommune x x Tolga kommune x x Trysil kommune x x Tynset kommune x x Våler kommune x x Åmot kommune x Åsnes kommune x x Glåmdal Interkommunale vann og avløpsselskap (GIVAS) x x Hias IKS x x Hedmark fylkeskommune x Antall

20 Vedlegg 3 BISTAND TIL KOMMUNENE - UTFØRTE OPPGAVER I 204 KOMMUNE Ringsaker Hamar Løten Stange HIAS Sør-Odal GIVAS Åsnes UTFØRTE OPPGAVER Kontroll og kalibrering av mengdemålere Drift og oppfølging av akkreditert prøvetaking. Utarbeidet årsrapport for driftsdata og analyseresultater for avløpsrenseanlegget inkl. Kostra rapportering. Informasjonsbrosjyre for VAR-tjenester (fellesprosjekt i Hamarregionen) Sekretær for brukergruppe Gemini VA i Hamarregionen. Representant i fagrådet for GIS Fellesprosjekt for klimautvikling på VA for Hedmark Bistand i forbindelse med ny utslippstillatelse Informasjonsbrosjyre for VAR-tjenester (fellesprosjekt i Hamarregionen) Sekretær for brukergruppe Gemini VA i Hamarregionen. Representant i fagrådet for GIS Fellesprosjekt for klimautvikling på VA for Hedmark Bistand Gemini VA Utarbeidet årsrapport for driftsdata og analyseresultater for avløpsrenseanlegget inkl. Kostra rapportering. Informasjonsbrosjyre for VAR-tjenester (fellesprosjekt i Hamarregionen) Sekretær for brukergruppe Gemini VA i Hamarregionen. Representant i fagrådet for GIS Fellesprosjekt for klimautvikling på VA for Hedmark. Utarbeidet årsrapport for driftsdata og analyseresultater for avløpsrenseanlegget inkl. Kostra rapportering. Informasjonsbrosjyrer for VAR-tjenester (fellesprosjekt i Hamarregionen) Sekretær for brukergruppe Gemini VA i Hamarregionen. Representant i fagrådet for GIS Kapasitetsmålinger avløpspumpestasjoner Fellesprosjekt for klimatilpasning for VA i Hedmark Bistand vurdering av tilstandsrapport Bottenfjellet vannverk Drift og oppfølging av akkreditert prøvetaking Utarbeidet årsrapport for driftsdata og analyseresultater for avløpsrenseanlegget inkl. Kostra rapportering. Informasjonsbrosjyre for VAR-tjenester (fellesprosjekt i Hamarregionen) Sekretær for brukergruppe Gemini VA i Hamarregionen. Utarbeidet årsrapport for driftsdata og analyseresultater for avløpsrenseanlegget inkl. Kostra rapportering. Fellesprosjekt for klimatilpasning for VA i Hedmark Kapasitetskontroll av 30 pumpestasjoner ROS-analyse vann Fellesprosjekt om slamsamarbeid i sør-fylket Akkreditert prøvetaking Skarnes ra Akkreditert prøvetaking Kongsvinger- og Kirkenær ra Utarbeidet årsrapport for driftsdata og analyseresultater for avløpsrenseanleggene i kommunen inkl. Kostra rapportering Fellesprosjekt om slamsamarbeid i sør-fylket Kontroll av mengdemålere Fellesprosjekt for klimautvikling på VA for Hedmark Akkreditert prøvetaking Flisa ra Utarbeidet årsrapport for driftsdata og analyseresultater for avløpsrenseanleggene i kommunen, inkl. Kostra rapportering Fellesprosjekt om slamsamarbeid i sør-fylket Fellesprosjekt for klimatilpasning for VA i Hedmark Bistand ved tilbud på vannglass ved vannverket 20

21 Vedlegg 3 Våler Elverum Trysil Engerdal Åmot Stor-Elvdal Rendalen Alvdal Tynset Akkreditert prøvetaking Våler ra Utarbeidet årsrapport for driftsdata og analyseresultater for avløpsrenseanleggene i kommunen, inkl. Kostra rapportering Fellesprosjekt om slamsamarbeid i sør-fylket Fellesprosjekt for klimatilpasning for VA i Hedmark Kontroll av mengdemåler Ranum ra Bistand med regelverk for internkontroll vann og avløp Lekkasjelytting Akkreditert prøvetaking Elverum ra Utarbeidet årsrapport for driftsdata og analyseresultater for avløpsrenseanleggene i kommunen, inkl. Kostra rapportering Fellesprosjekt for klimautvikling på VA for Hedmark ENØK prosjekt Fellesprosjekt om slamsamarbeid i sør-fylket Akkreditert prøvetaking Innbygda ra Utarbeidet årsrapport for driftsdata og analyseresultater for avløpsrenseanleggene i kommunen, inkl. Kostra rapportering Fellesprosjekt for klimautvikling på VA for Hedmark JAR-test på mindre renseanlegg Kapasitetsmåling av pumpestasjoner Bistand ved høyt kimtall ved vannverket Utarbeidet årsrapport for driftsdata og analyseresultater for avløpsrenseanleggene i kommunen, inkl. Kostra rapportering Utarbeidet årsrapport for driftsdata og analyseresultater for avløpsrenseanleggene i kommunen, inkl. Kostra rapportering. Utarbeidet årsrapport for driftsdata og analyseresultater for avløpsrenseanleggene i kommunen, inkl. Kostra rapportering Lekkasjelytting Bistand med husvannmålere Bistand ved utbygging av ny tømmerterminal Bistand med påslippsavtale Fellesprosjekt for klimautvikling på VA for Hedmark Utarbeidet årsrapport for driftsdata og analyseresultater for avløpsrenseanleggene i kommunen, inkl. Kostra rapportering Lekkasjelytting Bistand med tanke på vedlikeholdsplan og avklaringer rundt Åkerstrømmen ra Fellesprosjekt for klimautvikling på VA for Hedmark Felles nettverksmøte for kommunene i Nord-Østerdalen Oversendt risikovurdering for innsug på vannledningsnett Bistand med påslippsavtale Rendalen moseprodukter Akkreditert prøvetaking Alvdal ra Utarbeidet årsrapport for driftsdata og analyseresultater for avløpsrenseanleggene i kommunen, inkl. Kostra rapportering Fellesprosjekt for klimautvikling på VA for Hedmark Felles nettverksmøte for kommunene i Nord-Østerdalen Bistand i forbindelse med brev fra Fylkesmannen vedr. endring av utslippstillatelser. Akkreditert prøvetaking Tynset ra Utarbeidet årsrapport for driftsdata og analyseresultater for avløpsrenseanleggene i kommunen, inkl. Kostra rapportering Fellesprosjekt for klimatilpasning for VA i Hedmark Felles nettverksmøte for kommunene i Nord-Østerdalen Bistand i forbindelse med drift av Tynset ra ENØK-prosjekt Lekkasjelytting Bistand ved hovedplan av vann og avløp 2

22 Vedlegg 3 Folldal Tolga Os Hedmark Fylkeskommune Utarbeidet årsrapport for driftsdata og analyseresultater for avløpsrenseanleggene i kommunen, inkl. Kostra rapportering Utarbeidet konkurransegrunnlag for anskaffelse av nytt avherdingsanlegg. Fellesprosjekt for klimatilpasning for VA i Hedmark Felles nettverksmøte for kommunene i Nord-Østerdalen Fått oversendt mal for ROS-analyse Utarbeidet årsrapport for driftsdata og analyseresultater for avløpsrenseanleggene i kommunen, inkl. Kostra rapportering Felles nettverksmøte for kommunene i Nord-Østerdalen Fellesprosjekt for klimatilpassning for VA i Hedmark Beregning av om renseanlegget er over eller under pe. Utarbeidet årsrapport for driftsdata og analyseresultater for avløpsrenseanleggene i kommunen, inkl. Kostra rapportering Revisjon av internkontroll og beredskapsplan for VA Felles nettverksmøte for kommunene i Nord-Østerdalen Fellesprosjekt for klimautvikling på VA for Hedmark Fått oversendt rapport og veiledere for spredt avløp Forberedende saksbehandling av søknader om tilskudd til vannforsyningsanlegg 22

23 DiH Driftsassistansen i Hedmark Vedlegg 4 Driftsassistansen i Hedmark - Kostnader for medlemmene 204 Kommune Antall Vannforsy- Avløps- Kontingent Kontingent Kontingent Total innbyggere ningsanlegg anlegg DiH vann DiH avløp DiH akkred kontingent > 00 pers. > 00 pe kr/år Kr/år Kr/år DiH Fordelingsnøkkel vann: Engerdal Ikke medl Tolga 68 Ikke medl Total kontingent: Innbyggerdel + anleggsdel Folldal (203) Os Innbyggerdel (kr/innbygger): 2,0 (2,40) Rendalen Anleggsdel (kr/anlegg): (4000) Alvdal Stor-Elvdal Minimumskontingent pr. kommune (kr): (53000) Våler Åmot Ikke medl Fordelingsnøkkel avløp: Tynset Eidskog Total kontingent: Innbyggerdel + anleggsdel Trysil (203) Sør-Odal Innbyggerdel (kr/innbygger): 7,34 (6,4) Åsnes Anleggsdel (kr/anlegg): (22500) GIVAS (Konsvinger+Grue+ Nord-Odal) Elverum Maks. anleggsdel: 6000 (0000) Stange Ringsaker Ikke medl Hamar, Løten, Ringsaker og Stange har en særskilt beregning Løten fordi disse kommunene også er eiere i Hias. Hamar HIAS * Hedmark Fylkeskommune Ikke medl Sum Hedmark fylkeskommune har også en særskilt beregning * : Hias Vann: * : Hias Avløp Kontingenten for Eidskog på avløp og akkreditert prøvetaking er overført til GIVAS IKS. Budsjett tall blir like, men kontingenten blir forandret. 23

24 DiH Driftsassistansen i Hedmark Vedlegg 4 Driftsassistansen i Hedmark - Fordeling av medlemskontingenten til Norsk Vann 204 Fordeles på de kommuner som ikke selv er medlem i Norsk Vann Kommune Antall Andel DiH's Andel Total andel DiH's Kontingent innbyggere årsavgift til prosjekt- kontingent til som eget Norsk Vann kontingent Norsk Vann medlem Kr. Kr. Kr. Tolga Folldal Os Rendalen Alvdal Stor-Elvdal Våler Tynset Eidskog Trysil Sør-Odal Åsnes Elverum Sum Andel DiH's årsavgift til Norsk Vann: % av det kommunen ville fått som eget medlem i Norsk Vann Andel prosjektkontingent til Norsk Vann: 2, kr. pr innbygger 24

25 DiH Driftsassistansen i Hedmark Vedlegg 4 Driftsassistansen i Hedmark - Kostnader for medlemmene 205 Kommune Antall Vannforsy- Avløps- Kontingent Kontingent Kontingent Total innbyggere ningsanlegg anlegg DiH vann DiH avløp DiH akkred kontingent > 00 pers. > 00 pe kr/år Kr/år Kr/år DiH Fordelingsnøkkel vann: Engerdal Ikke medl Tolga Total kontingent: Innbyggerdel + anleggsdel Folldal (204) Os Innbyggerdel (kr/innbygger): 2,4 (2,0) Rendalen Anleggsdel (kr/anlegg): 000 (0000) Alvdal Stor-Elvdal Minimumskontingent pr. kommune (kr): (36000) Våler Åmot Ikke medl Fordelingsnøkkel avløp: Tynset Trysil Total kontingent: Innbyggerdel + anleggsdel Sør-Odal (204) Åsnes Innbyggerdel (kr/innbygger): 8,8 (7,34) GIVAS (Konsvinger+Grue+ Nord-Odal+Eidskog) Anleggsdel (kr/anlegg): (23500) Elverum Stange Maks. anleggsdel: (6000) Ringsaker Ikke medl Løten Hamar, Løten, Ringsaker og Stange har en særskilt beregning Hamar fordi disse kommunene også er eiere i Hias. HIAS * Hedmark Fylkeskommune Ikke medl Sum * : Hias Vann: * : Hias Avløp Hedmark fylkeskommune har også en særskilt beregning 25

26 Vedlegg 5 Oversikt over DiH s feltutstyr À jour pr Type utstyr Antall Merke/fabrikat ph-meter bærbart ph-meter bærbart (2 kanals fleximeter) Oksygenmåler, bærbar (avløp) Oksygenmåler, bærbar (vann) Multigassmåler H 2 S, O 2 og brennbare gasser, bærbar Spektrofotometer Slamlodd, bærbart Jartestapperat, transportabelt Mikroskop, transportabelt Fosfatmåler Fosfatmåler Alkalitetsmåler Magnetrører Magnetrører Aut prøvetaker med flaskekarusell, transportabel Doseringspumper m/ pulsteller, transportabel Doseringspumpe (slangepumpe) ph-styringsenhet for dos.pumpe, transportabel Doseringsbeholder m/røreverk Tørstoffmåler Multimeter Tangampermeter Finvekt Utstyr for kontroll av, mengdemålere Lensepumpe 5 m 3 /t Lensepumpe 30 m 3 /t Skriver, -kanals linjeskriver Trykktransmitter m/instrument Teleskop målestav, 3 m Teleskop målestav, 5 m Polymetron 55M Prosess-Styring Merk Merk Krhone GasAlert Hach DR 2000 Cerlic Kemira Lab-flokk Nikon I-phot YS-2H Hach DR-00 Hach Pocket Colorometer II Hach mod. AL-DT IKA mini MR MR-000 SIGMA 900 LMI Watson Marlow Contronic - Felleskjøpet Man-X 500 Hioki 326 Satorius PT 20 Spesiallaget - - Contronic MJK Würth Würth 26

27 Vedlegg 5 LISTE OVER DIH S FELTUTSTYR À jour pr Type utstyr Antall Merke/fabrikat Røyktestemaskin m/utstyr Stativ for nivellerkikkert Vannprøvehenter Verneutstyr: Hjelmer, vernesko, støvler, hansker Diverse småutstyr: Håndverktøy, transportkasser, etc. Oppbevaringskap for utstyr i Vangsvegen 43 Eget produkt

28 Vedlegg 6 Handlingsplan 204 (Vedtatt på årsmøtet ) Mål og strategier er i henhold strategiplan 202-5, vedtatt på årsmøtet høsten 203. Handlingsplanen omfatter særlige tiltak en skal ha fokus på i 204. Den ordinære, rutinemessige virksomhet i Driftsassistansen er ikke omtalt i handlingsplanen. MÅL: DiH skal være kompetansestøtte for medlemmene innenfor forvaltning og teknisk drift i VA-sektoren. STRATEGIPLAN TILTAK I 204 Videreutvikle tilbudene om kompetansestøtte inne følgende områder: Ledningskart i Gemini VA og Gis/Line VA Lekkasjesøking Utarbeide konkurransegrunnlag og bistå med byggherrestøtte i utbyggings- og rehabiliteringsprosjekter. Detaljprosjektering anses imidlertid ikke som virksomhetsområde for DiH. Kontinuerlig oppfølging av drift og driftsresultater ved renseanleggene. Organisasjonen skal bli akkreditert for prøvetaking i løpet av 202. Alle anlegg skal være akkreditert i løpet av 205. Nettmodeller for vann Utvikle nye tilbud om tjenester innenfor følgende områder:. Markedsføre til medlemmene mulighetene som ligger i ledningskartverk, og samtidig tilby tjenester for ajourhold og opplæring. 2. Bistå i for- og etter arbeider med å utarbeide sanerings-, virksomhets- og kommunedelplaner for VA. 3. Markedsføre og dekke ønsket behov for lekkasjesøking i Hedmark. 4. Ha en fornuftig og effektiv plan for implementering av akkreditert prøvetaking med implementering av samtlige anlegg innen Tilby tjenester knyttet til bruk av beregningsmodeller for vannledningsnett. 6. Bistå medlemmene med kartlegging og identifisering av tiltak for energioptimalisering. MÅL: DiH skal ha en rolle som kompetanseorgan innen miljøspørsmål knyttet til vann og avløpssektoren, og i kraft av dette være miljøpådriver. STRATEGIPLAN TILTAK I 204 Ha oversikt over miljømessige myndighetskrav og hjelpe medlemmene med å oppfylle disse Ivareta det miljømessige aspekt på linje med det økonomiske og tekniske i synspunkter og vurderinger i forbindelse med bistanden til medlemmene. Ha med temaer innen miljø på seminarer og fagtreff. 7. Bistå medlemmene med å holde oversikt over miljømessige myndighetskrav. 8. Bidra til at miljøhensyn blir i varetatt i de anskaffelsesprosesser som DiH bistår medlemmene i. 9. Ha med minst 2 særskilte, miljørelaterte temaer både på VA-dagene for Innlandet høsten 204 og på DiH s fagtreff våren 204. MÅL: DiH skal bidra til faglig utvikling og økt motivasjon hos medlemmene. 28

29 Vedlegg 6 STRATEGIPLAN TILTAK I 204 Legge vekt på den direkte kontakten med medlemmene gjennom besøk på anleggene i forbindelse med utøvelse av driftsassistansevirksomheten. Bygge nettverk og legge til rette for faglig utvikling av medlemmene gjennom fagtreff, samlinger, mm. Gjennomføre minst. fellesprosjekt hvert år i alle regioner 0. Minst et besøk hos hvert medlem i løpet av året.. Arrangere 2-dagers fagtreff våren Være medarrangør av VA-dagene for Innlandet høsten Gjennomføre minst et fellesprosjekt i hver av regionene Nord-Østerdal, Sør-Østerdal, Glåmdal og Hamar-regionen. Aktuelle temaer kan være: o Fellesprosjekt for klimapåvirkning av VAanleggene i kommunene o Informasjonsopplegg (brosjyrer mm) o Etablere fellesprosjekt for å sikre økt rekruttering i VA-sektoren MÅL: 4. Få implementert akkreditering for prøvetaking i hht. plan for akkreditert prøvetaking. DiH skal bidra til at VA-sektoren har høy status og at det er god VA-kompetanse i Hedmark STRATEGIPLAN TILTAK I 204 Markedsføre VA-sektoren Jobbe for å påvirke rammevilkårene for forvaltning og drift av VA-anlegg, ved å formidle medlemmenes synspunkter. Tilrettelegge for god VA-kompetanse i Hedmark, også i framtida. 5. Bidra til at VA-dagene for Innlandet blir profilert. 6. Bistå aktivt i forbindelse med fellesprosjekter eller andre prosjekter for media profilering. 7. Formidle interessante prosjekter til medlemmene. 8. Gi innspill til Norsk Vann s arbeid på dette område, inklusive innspill til prosjektvirksomheten. 9. Bistå aktivt for å få på plass grunnkurs VA på Høgskolen i Gjøvik. 20. Bidra sammen med Norsk Vann og medlemmen i DiH i arbeidet med å få opprettet ny ordning for utdanning av driftsoperatører i Hedmark, samt tilrettelegging for lærlingplasser. 29

30 Vedlegg 7 Strategiplan Vedtatt på årsmøtet 8. november 20 30

31 Vedlegg 7. Innledning DiH s vedtekter DiH s virksomhet. Medlemmenes behov for tjenester. 32 Generelt 32 Direkte assistanse til de enkelte medlemmer 33 Fellesprosjekter 34 Database for driftsdata og årsrapport avløpsrenseanlegg 34 Arrangering av kurs og fagtreff 35 Faglig ajourhold og seminar 35 Administrasjon, planlegging 35 Utvikling av nye tjenester 35 Diverse Mål og strategier for DiH 37 MÅL: DiH skal være kompetansestøtte for alle medlemmer innen forvaltning og teknisk drift i VA-sektoren. 37 MÅL: DiH skal ha en rolle som kompetanseorgan innen miljøspørsmål knyttet til vann og avløpssektoren, og i kraft av dette være miljøpådriver. 37 MÅL: DiH skal bidra til faglig utvikling og økt motivasjon hos medlemmene. 37 MÅL: DiH skal bidra til at VA-sektoren har høy status og at det er god VA-kompetanse i Hedmark Organisering og styring av DiH. 38 Styringsstruktur 38 Utøvelse av virksomheten Finansiering medlemsavgifter 39 Nåværende situasjon 39 Aktuelle problemstillinger 39 Strategi for medlemskontingenter og egenkapital 40 3

Strategiplan 2012-15

Strategiplan 2012-15 Vedtatt på årsmøtet 8. november 2011 1. Innledning 2 2. DiH s vedtekter 2 3. DiH s virksomhet. Medlemmenes behov for tjenester. 2 Generelt 2 Direkte assistanse til de enkelte medlemmer 3 Fellesprosjekter

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Utøvende organ: Telefon: Bankgiro: Organisasjonsnr: 62 54 37 00 1822.36.81197 995 170 264

ÅRSMELDING 2014. Utøvende organ: Telefon: Bankgiro: Organisasjonsnr: 62 54 37 00 1822.36.81197 995 170 264 ÅRSMELDING 204 Driftsassistansen i Hedmark Sandvikavegen 36, 232 Ottestad Utøvende organ: Telefon: Bankgiro: Organisasjonsnr: 62 54 37 00 822.36.897 995 70 264 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Side. INNLEDNING 5

Detaljer

DiH Driftsassistansen i Hedmark

DiH Driftsassistansen i Hedmark Vedlegg 3 Vedtatt på årsmøtet 10. november 2015 1. Innledning 2 2. DiH s vedtekter 2 3. DiH s virksomhet. Medlemmenes behov for tjenester. 2 Generelt 2 Direkte assistanse til medlemmene 2 Akkreditert prøvetaking

Detaljer

Forslag til budsjett 2016. Driftsinntekter: Kontonr. Kontotekst Budsjett Revidert budsjett Regnskap Regnskap 2016 02.10.

Forslag til budsjett 2016. Driftsinntekter: Kontonr. Kontotekst Budsjett Revidert budsjett Regnskap Regnskap 2016 02.10. DiH DETALJBUDSJETT FOR 2016 Forslag til budsjett 2016 Vannforsyning 3020 Medlemstilskudd vannforsyning 1 015 749 971 405 892 200 1 186 700 3014 Andel medlemstilskudd Norsk Vann 81 652 70 000 64 900 88

Detaljer

DiH - Styremøte

DiH - Styremøte REFERAT FRA STYREMØTE I DRIFTSASSISTANSEN HEDMARK. Møtedato: 2.10.15 Sted: Hias, Sandvikavegen 136, Ottestad Til stede på møtet: Styremedlemmer: Hanne Rolsdorph Inge Ryen Hanne Thingstadberget John Kvernbekkeng

Detaljer

DRIFTSASSISTANSEN - SAKER TIL STYREMØTE. Onsdag 24.6.15 kl. 10.00 - ca. 15.00 Sted: Hias, Sandvikavegen 136, Ottestad (Møterom Utsikten)

DRIFTSASSISTANSEN - SAKER TIL STYREMØTE. Onsdag 24.6.15 kl. 10.00 - ca. 15.00 Sted: Hias, Sandvikavegen 136, Ottestad (Møterom Utsikten) DRIFTSASSISTANSEN - SAKER TIL STYREMØTE Onsdag 24.6.15 kl. 10.00 - ca. 15.00 Sted: Hias, Sandvikavegen 136, Ottestad (Møterom Utsikten) Saksliste: 1/15 Årsmelding for DiH 2014. 2/15 Regnskap for DiH 2014.

Detaljer

DiH - Styremøte

DiH - Styremøte REFERAT FRA STYREMØTE I DRIFTSASSISTANSEN I HEDMARK. Møtedato: 7.10.16 Sted: Hias, Sandvikavegen 136, Ottestad Til stede på møtet: Styremedlemmer: Hanne Rolsdorph Inge Ryen Hanne Thingstadberget Ingeborg

Detaljer

MØTEAGENDA STYREMØTE DIH

MØTEAGENDA STYREMØTE DIH MØTEAGENDA STYREMØTE DIH Oppdrag Emne Driftsassistansen i Hedmark Styremøte Dato 2017/03/28 Tidspunkt 10:15-15:00 Sted Møte nr. 2017-1 Referent Deltagere Forfall Fylkeshuset i Hamar, Møterom Osensjøen

Detaljer

DiH - Styremøte

DiH - Styremøte REFERAT FRA STYREMØTE I DRIFTSASSISTANSEN I HEDMARK. Møtedato: 26.5.16 Sted: Hias, Sandvikavegen 136, Ottestad Til stede på møtet: Styremedlemmer: Hanne Rolsdorph Inge Ryen Hanne Thingstadberget Ingeborg

Detaljer

Program for bedre vann. Trude Haug

Program for bedre vann. Trude Haug Program for bedre vann Trude Haug 1 Program for bedre vann Utarbeide et «program for bedre vannkvalitet», som skal vedtas av fylkestinget. Begge Driftsassistansene vil tilhøre programmet Målforslag: Sikre

Detaljer

Strategiplan. Utdrag fra denne ble presentert på Driftsassistanseseminaret i Hamar av styreleder Trude Bertnes.

Strategiplan. Utdrag fra denne ble presentert på Driftsassistanseseminaret i Hamar av styreleder Trude Bertnes. Strategiplan Arbeidsmøte 4 og 5 desember 2013 Utdrag fra denne ble presentert på Driftsassistanseseminaret i Hamar 22.01.2014 av styreleder Trude Bertnes. 1 Formål vedtatt 2002 at vannforsyning bygges

Detaljer

Organisasjonens navn er Norsk Landbruksrådgiving Namdal SA. Organisasjonen er et

Organisasjonens navn er Norsk Landbruksrådgiving Namdal SA. Organisasjonen er et Vedlegg 2 a Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Namdal SA 1 Navn og organisasjonsform Organisasjonens navn er Norsk Landbruksrådgiving Namdal SA. Organisasjonen er et samvirkeforetak med vekslende medlemstall.

Detaljer

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER 1 Organisasjon Helgeland Landbrukstjenester BA. Org. nr 975 931 366, nedenfor kalt laget, er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset økonomisk ansvar

Detaljer

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland:

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: . Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: 1 VEDTEKTENS PUNKT OM ÅRSMØTET OG STYRETS GJØREMÅL Forslag til endring legges fram for årsmøtet

Detaljer

Vedtekter for Solør-Odal Landbruksrådgiving

Vedtekter for Solør-Odal Landbruksrådgiving Vedtekter for Solør-Odal Landbruksrådgiving (Endret siste gang 23. mars 2006) 1 Formål Formålet til landbruksrådgivingen er å utføre forsøk, prøvetaking, registreringer, driftsøkonomiske granskinger eller

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Gjøvik Avløserlag BA

VEDTEKTER FOR. Gjøvik Avløserlag BA VEDTEKTER FOR Gjøvik Avløserlag BA Gjøvik Avløserlag - ditt lokale vikarbyrå 1 Organisasjon Gjøvik Avløserlag BA. Org. Nr. 971299738 nedenfor kalt laget, er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset

Detaljer

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital.

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital. UTKAST NYE Vedtekter for Norsk Limousin Vedtatt desember 1993, revidert februar 2000 og april 2005 (og evt februar 2017) 1 Formål Foreningen Norsk Limousin sitt formål er å fremme oppdrett av og avl på

Detaljer

Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Viken

Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Viken 1 Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Viken org. nr. 969 188 732 Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 30. november 2015 NLR Viken er en medlemsorganisasjon tilknyttet Norsk Landbruksrådgiving. 1 Virksomhet

Detaljer

Vedlegg 1 til protokoll. VEDTEKTER FOR Norsk Vann BA

Vedlegg 1 til protokoll. VEDTEKTER FOR Norsk Vann BA VEDTEKTER FOR Norsk Vann BA VEDTEKTER FOR Norsk Vann BA Vedtatt på stiftelsesmøtet på Gardermoen 17.09.2003 Revidert 3 og 15 etter vedtak i årsmøtet 14.09.05. Revidert 15 etter vedtak i årsmøtet 4.09.06.

Detaljer

Osloregionens Europakontor Oppdatert etter ekstraordinært årsmøte 2013

Osloregionens Europakontor Oppdatert etter ekstraordinært årsmøte 2013 Side 1 Osloregionens Europakontor Oppdatert etter ekstraordinært årsmøte 2013 VEDTEKTER FOR FORENINGEN OSLOREGIONENS EUROPAKONTOR Foreningen ble stiftet med virkning fra 1. januar 2004. Vedtektene ble

Detaljer

VEDTEKTER. for Larvik og Omegns Turistforening. - LOT ungdomsgruppe - LOT seniorgruppe. Revidert: mars 2010 mars 2012 (Seniorgruppa)

VEDTEKTER. for Larvik og Omegns Turistforening. - LOT ungdomsgruppe - LOT seniorgruppe. Revidert: mars 2010 mars 2012 (Seniorgruppa) VEDTEKTER for Larvik og Omegns Turistforening - LOT ungdomsgruppe - LOT seniorgruppe Revidert: mars 2010 mars 2012 (Seniorgruppa) VEDTEKTER FOR LARVIK OG OMEGNS TURISTFORENING 1 Formål Larvik og Omegns

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Bad, park og idrett. Stiftet 7. april 1978

VEDTEKTER FOR. Bad, park og idrett. Stiftet 7. april 1978 VEDTEKTER FOR Bad, park og idrett Stiftet 7. april 1978 Revidert etter endringer vedtatt på landsmøtene i Trondheim 24.08.1989, Oslo 22.08.1991, Bodø 17.06.1993, Sandnes 15.06.1995, Gjøvik 21.08.1997,

Detaljer

Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet

Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet 11.04.16 1 NAVN Foreningens navn er Norges Bygg- og Eiendomsforening (NBEF) 2 FORMÅL Foreningens formål er å Samle byggherrer,

Detaljer

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring.

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. VEDTEKTER for VEITEKNISK INSTITUTT 1 Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. Formål og arbeidsoppgaver VI skal være et kompetansesenter for FoU, kvalitetskontroll og dokumentasjon av

Detaljer

Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Nordland

Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Nordland 1. Virksomhet Norsk landbruksrådgiving Nordland, heretter benevnt NLR Nordland, er en forening. Foreningen har forretningsadresse i Grane kommune. Styret kan forandre forretningsadresse ved behov. 2. Formål

Detaljer

DRIFTSASSISTANSEN I AUST-AGDER

DRIFTSASSISTANSEN I AUST-AGDER AUST-AGDER DRIFTSASSISTANSEN I TELEMARK Sweco Norge AS avd. Seljord 1 AUST-AGDER 15 kommunar 38 renseanlegg Samla kapasitet på 120 000 pe og det er tilknytt om lag 97 000 pe. 8 anlegg under kapittel 14

Detaljer

VEDTEKTER. for samvirkeforetaket Leangen kulturbarnehage SA, org. nr vedtatt på årsmøte den , sist endret den

VEDTEKTER. for samvirkeforetaket Leangen kulturbarnehage SA, org. nr vedtatt på årsmøte den , sist endret den VEDTEKTER for samvirkeforetaket Leangen kulturbarnehage SA, org. nr. 971 530 200 vedtatt på årsmøte den 09.03.2017, sist endret den 09.03.2017 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v.

Detaljer

Norsk Almenningsforbund

Norsk Almenningsforbund VEDTEKTER for Norsk Almenningsforbund 2006 (Sist revidert 30.03.2017) 1 Navn og medlemmer Norsk Almenningsforbund (forkortet N.Alm.F.) er en landsomfattende sammenslutning av almenninger. Almenningene

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE (vedtatt i stiftelsesmøte 8. desember 2009) (Revidert i styremøte den 6. juni 2012)

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE (vedtatt i stiftelsesmøte 8. desember 2009) (Revidert i styremøte den 6. juni 2012) VEDTEKTER FOR STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE (vedtatt i stiftelsesmøte 8. desember 2009) (Revidert i styremøte den 6. juni 2012) 1 Navn Stiftelsens navn er Østfoldmuseene. Den er en alminnelig stiftelse. 2

Detaljer

VEDTEKTER FOR LÆRLINGEKOMPANIET I NORD- TRØNDELAG ( LK ).

VEDTEKTER FOR LÆRLINGEKOMPANIET I NORD- TRØNDELAG ( LK ). VEDTEKTER FOR LÆRLINGEKOMPANIET I NORD- TRØNDELAG ( LK ). Vedtatt på stiftelsesmøtet 25. mai 1992. Endringer vedtatt på årsmøte 1993, 1994, 1999, 2000 og 2002, 2005, og 2009 og 2012 (Gjelder fra 25.april

Detaljer

Vedtekter for Norsk MHE-forening

Vedtekter for Norsk MHE-forening Vedtekter for Norsk MHE-forening 1 Formål: Foreningen er en landsomfattende organisasjon (pasient- og støtteforening) for personer som har MHE (Multiple Hereditære Exostoser) og deres pårørende. Dette

Detaljer

VEDTEKTER for Vedtatt av representantskapet 25. mars 2010

VEDTEKTER for Vedtatt av representantskapet 25. mars 2010 VEDTEKTER for Vedtatt av representantskapet 25. mars 2010 HOVEDPUNKTENE I VEDTEKTENE Kap. 1. Kap. 2. Kap. 3. Kap. 4. Kap. 5. Kap. 6. Kap. 7. Kap. 8. Kap. 9. FIRMA - KONTORKOMMUNE - FORMÅL 1-1 Firma. Kontorkommune.

Detaljer

Forslag til Selskapsavtale Kommunerevisjonen Nord-Trøndelag IKS (kommentarer i kursiv)

Forslag til Selskapsavtale Kommunerevisjonen Nord-Trøndelag IKS (kommentarer i kursiv) Vedlegg 1 Forslag til Selskapsavtale Kommunerevisjonen Nord-Trøndelag IKS (kommentarer i kursiv) 1 Selskapet Kommunerevisjonen Nord-Trøndelag IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel

Detaljer

Vedtekter for Norsk MO-forening Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet

Vedtekter for Norsk MO-forening Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet Vedtekter for Norsk MO-forening Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet 06.04.17 1 Formål: Foreningen er en landsomfattende organisasjon (pasient- og støtteforening) for personer som har Multiple Osteokondromer

Detaljer

Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse

Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse 1. Navn og formål 1.1 Foreningens navn er "Norsk Forening for Prosjektledelse". Engelsk betegnelse er "Norwegian Association of Project Management". Forkortet

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR. IRS Miljø IKS

SELSKAPSAVTALE FOR. IRS Miljø IKS SELSKAPSAVTALE FOR IRS Miljø IKS Org.nr. 955 055 244 1 NAVN, HOVEDKONTOR, SELSKAPSFORM OG RETTSLIG GRUNNLAG Selskapets navn er IRS Miljø IKS, forkortet IRS, med kontoradresse Erikstemmen, 4400 Flekkefjord.

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER SA

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER SA VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER SA 1 Organisasjon Helgeland Landbrukstjenester SA med org.nr 975 931 366 nedenfor kallet laget, er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset økonomisk

Detaljer

Opplæringskontoret Fagarbeideropplæring for kommunesektoren i Finnmark. Vedtatt av Generalforsamling. 20. mai 1996 (revidert mai 2002)

Opplæringskontoret Fagarbeideropplæring for kommunesektoren i Finnmark. Vedtatt av Generalforsamling. 20. mai 1996 (revidert mai 2002) OK Opplæringskontoret Fagarbeideropplæring for kommunesektoren i Finnmark Vedtatt av Generalforsamling 20. mai 1996 (revidert mai 2002) OPPLÆRINGSKONTORET, FOR OFFENTLIG SEKTOR FINNMARK, Postboks 253,

Detaljer

Forprosjektet. Fremtidig organisering av Helgeland Driftsassistanse VA (HEVA)

Forprosjektet. Fremtidig organisering av Helgeland Driftsassistanse VA (HEVA) Forprosjektet Fremtidig organisering av Helgeland Driftsassistanse VA (HEVA) Pkt. 1 i handlingsplanen: Utrede selskapsform Søknad om tilskudd Søkte om tilskudd fra Regionale forsknings- og utviklingsmidler

Detaljer

VEDTEKTER. Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea)

VEDTEKTER. Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea) VEDTEKTER Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea) (endret på Ifeas årsmøte 24/4-1985, 16/4-1998, 29/3-2001, 9/4-2003, 17/4-2008) 1 Industriens Forening for Elektroteknikk og Automatisering

Detaljer

Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS

Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS Selskapsavtale Representantskapet 24.10.2014 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn... 2 1.2. Deltakere i selskapet... 2 1.3. Selskapets

Detaljer

Selskapsavtale SELSKAPSAVTALE FOR GIR 1

Selskapsavtale SELSKAPSAVTALE FOR GIR 1 Selskapsavtale Vedtatt i Eidskog kommunestyre den 18.09.2014 Kongsvinger kommunestyre den 24.09.2014 Nord-Odal kommunestyre den 29.10.2014 Sør-Odal kommunestyre den 09.09.2014 SELSKAPSAVTALE FOR GIR 1

Detaljer

NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN. Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg

NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN. Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg JANUAR 214 Oppsummering I dette notatet presenteres en rekke tall og beregninger

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

SELSKAPSAVTALE. for Kommunalt sekretariat Trøndelag IKS. (KomSek Trøndelag IKS)

SELSKAPSAVTALE. for Kommunalt sekretariat Trøndelag IKS. (KomSek Trøndelag IKS) Vedlegg 1 SELSKAPSAVTALE for Kommunalt sekretariat Trøndelag IKS. (KomSek Trøndelag IKS) 1 Selskapet KomSek Trøndelag IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i lov av 29.01. 1999

Detaljer

Norges eneste VA interkommunalt selskap med totalansvar

Norges eneste VA interkommunalt selskap med totalansvar Norges eneste VA interkommunalt selskap med totalansvar www.givas.no Siv.ing ing Adel Al-Jumaily Prosjektleder for utredning av GIVAS Vann- og avløpssjef i GIVAS ett års perm 10% i GIVAS ca 2 dager i mnd.

Detaljer

Selskapsavtale. Vedtatt av medlemskommunene. Gjelder fra -~--.

Selskapsavtale. Vedtatt av medlemskommunene. Gjelder fra -~--. 04.03.09. Selskapsavtale for Indre Salten Legevakt IKS Vedtatt av medlemskommunene. Gjelder fra -~--. 1. SELSKAPSFORM, DELTAKERE, NAVN OG KONTORKOMMUNE Selskapets navn er" Indre Salten Legevakt IKS". Selskapet

Detaljer

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Navn, formål og adresse 1 Foreningens navn er Kommunikologforeningen, og er registrert med dette navnet i Brønnøysundregisteret i Norge. Foreningens

Detaljer

Selskapsavtale for Renovasjon i Grenland (RiG) IKS

Selskapsavtale for Renovasjon i Grenland (RiG) IKS Vedlegg 1. Selskapsavtale for Renovasjon i Grenland (RiG) IKS 1. Selskapet Renovasjon i Grenland IKS (RiG) er et interkommunalt selskap dannet av kommunene Bamble, Porsgrunn, Siljan og Skien, med hjemmel

Detaljer

Vedtekter for NBF Hedmark og Oppland

Vedtekter for NBF Hedmark og Oppland Vedtekter for NBF Hedmark og Oppland Vedtatt av kretstinget den 10.05.08 og stadfestet av Norsk Bridgeforbund den.. og gjort gjeldende fra?... INNHOLD SIDE Kapittel 1 - Basisvedtekter som skal være lik

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

Indre Østfold Data IKS

Indre Østfold Data IKS Indre Østfold Data IKS Selskapsavtale Utabeidet av Prosjekt Eierskap v/ Åsmund Kobbevik 26.09.2014 VEDTATT AV REPRESENTANTSKAPET 24.10.2014 1 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets

Detaljer

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service Endret ved årsmøte 16.10.03. Revidert 25.oktober 2006 og den 24. oktober 2007. 1 FORMÅL Formålet til Bemanningsbransjen i NHO Service er å: Ivareta medlemmenes

Detaljer

Vedtekter for Brystkreftforeningen

Vedtekter for Brystkreftforeningen Vedtekter for Brystkreftforeningen 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brystkreftforeningen. Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og er assosiert medlem av Kreftforeningen. Foreningens internasjonale

Detaljer

VEDTEKTER FOR LEVANGER AVLØSERLAG SA

VEDTEKTER FOR LEVANGER AVLØSERLAG SA VEDTEKTER FOR LEVANGER AVLØSERLAG SA Gjeldende fra 08.04.2011 1 Organisasjon Levanger Avløserlag SA med org.nr 971 386 843 nedenfor kallet laget, er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset

Detaljer

VEDTEKTER FOR MA-UNGDOM

VEDTEKTER FOR MA-UNGDOM VEDTEKTER FOR MA-UNGDOM For perioden 2016 2018 Kapittel 1 FORBUNDSSTYRET 1-1 INNLEDNING MA- rusfri trafikk og livsstil, heretter kalt MA, har overlatt sitt ungdomsarbeid til MA-Ungdom 1-2 FORMÅL MA-Ungdom

Detaljer

Indre Østfold Utvikling IKS

Indre Østfold Utvikling IKS Indre Østfold Utvikling IKS Revidert selskapsavtale til behandling i representantskapet 28.04.2015 Bjørn Winther Johansen 20.04.2015 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn...

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

Vedtekter. En undergruppe av OHF. Stiftet 22 april 2009 (interim) 27. April 2010 (offisielt)

Vedtekter. En undergruppe av OHF. Stiftet 22 april 2009 (interim) 27. April 2010 (offisielt) Vedtekter En undergruppe av OHF Stiftet 22 april 2009 (interim) 27. April 2010 (offisielt) 1. Formål Young Retailers(YR) har som formål å tilrettelegge for erfaringsutveksling, samhold og kompetanseutvikling

Detaljer

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ENDRET VED: Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ÅRSMØTE 16. OKTOBER 2003, REVIDERT 25. OKTOBER 2006, REVIDERT 24. OKTOBER 2007, REVIDERT 18. OKTOBER 2012, IKKE ENDRET 23. OKTOBER 2013, REVIDERT

Detaljer

FOR TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS

FOR TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS S E L S K A P S A V T A L E FOR TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS 1 Selskapet. Telemark kommunerevisjon IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper lov

Detaljer

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS Vedlegg 1 SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS 1 Selskapet KomRev Trøndelag IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i lov av 29.01. 1999 nr. 06 om interkommunale selskaper. Selskapet

Detaljer

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1 VEDTEKTER Econa Troms og Finnmark KAPITTEL 1 ORGANER FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1.1 NAVN Lokalavdelingens navn er Econa Troms og Finnmark. Den er tilsluttet Econa som lokalavdelingen for

Detaljer

VEDTEKTER Vedtatt april 2009

VEDTEKTER Vedtatt april 2009 VEDTEKTER Vedtatt april 2009 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent

Detaljer

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006, 2008 og 2015)

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006, 2008 og 2015) SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006, 2008 og 2015) 1 Selskapet KomRev Trøndelag IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i

Detaljer

Bestand medier voksne

Bestand medier voksne Innbyggere pr. 01.01.13 Bestand medier barn Bestand medier voksne Bestand, annet Bestand totalt Innkjøpsordn., % av tilvekst Bestand digitale medier Komm unenr. 0402 Kongsvinger bibliotek 17 638 19 124

Detaljer

Den kulturelle spaserstokken fordeling av midler for 2015

Den kulturelle spaserstokken fordeling av midler for 2015 Saknr. 13/14596-8 Saksbehandler: Øyvind Midtskogen Den kulturelle spaserstokken 2014 - fordeling av midler for 2015 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar følgende fordeling av de statlige midlene

Detaljer

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtatt på stiftelsesmøtet Revidert 2013 Nye standardvedtekter utarbeidet av DIS-Norge i 2012 DIS-Saltens vedtekter i dag Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøtet

Detaljer

Vedtekter for. Opplæringskontoret Nord-Helgeland

Vedtekter for. Opplæringskontoret Nord-Helgeland Vedtekter for Opplæringskontoret Nord-Helgeland Vedtatt på stiftelsesmøte 5. juni 1997 (siste endringer vedtatt på årsmøtet 29. mars 2012) 1 Definisjon og formål 1.1 Opplæringskontorets navn skal være:

Detaljer

Anskaffelse av Bistand til Fisjonsprosess

Anskaffelse av Bistand til Fisjonsprosess Anskaffelse av Bistand til Fisjonsprosess Konkurranse med forhandling Tilbudsfrist 19.08.2015 kl. 13.00 Sak nr: 15/264 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Leveransen... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Oppdragsgiver... 3 1.3

Detaljer

ÅRSMELDING 2015. Utøvende organ: Telefon: Bankgiro: Organisasjonsnr: 62 54 37 00 1822.36.81197 995 170 264

ÅRSMELDING 2015. Utøvende organ: Telefon: Bankgiro: Organisasjonsnr: 62 54 37 00 1822.36.81197 995 170 264 ÅRSMELDING 205 Driftsassistansen i Hedmark Sandvikavegen 36, 232 Ottestad Utøvende organ: Telefon: Bankgiro: Organisasjonsnr: 62 54 37 00 822.36.897 995 70 264 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Side. INNLEDNING 5

Detaljer

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING Side 1 av 5 Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell og etisk forsvarlig informasjon. Norsk kommunikasjonsforening er partipolitisk uavhengig.

Detaljer

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 1 FORENINGENS (FORUMETS) NAVN Norsk Algeforening 2. VISJON OG FORMÅL 2.1 Visjon: Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 2.2. Formål: Norsk Algeforening skal

Detaljer

VEDTEKTER for samvirkeforetaket

VEDTEKTER for samvirkeforetaket VEDTEKTER for samvirkeforetaket org. nr. 871 470 472 Vedtekter er vedtatt som oppstart den 01.01.13, jfr vedtak årsmøte 04.12.12. Sist endret og vedtatt årsmøte den 03.11.16. 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn

Detaljer

VEDTEKTER for samvirkeforetaket Balder Barnehage SA, org. nr

VEDTEKTER for samvirkeforetaket Balder Barnehage SA, org. nr VEDTEKTER for samvirkeforetaket Balder Barnehage SA, org. nr. 971 486 120 Vedtatt på ekstraordinært årsmøte den 18.12.12 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v. Sammenslutningen er

Detaljer

VEDTEKTER for Norsk Forening for Nevrofibromatose * * * (Sist endret )

VEDTEKTER for Norsk Forening for Nevrofibromatose * * * (Sist endret ) VEDTEKTER for Norsk Forening for Nevrofibromatose * * * (Sist endret 9.03.2014) 1 ORGANISASJON - Foreningens navn er Norsk Forening for Nevrofibromatose (NFFNF). - Foreningen er landsomfattende og partipolitisk

Detaljer

Vedtekter for Norsk Treteknisk Institutt (NTI) (opprettet av norsk trelastindustri)

Vedtekter for Norsk Treteknisk Institutt (NTI) (opprettet av norsk trelastindustri) Vedtekter for Norsk Treteknisk Institutt (NTI) (opprettet av norsk trelastindustri) Vedtatt den 29. mars 1949 endret den 20. april 1955 26. april 1960 26. april 1967 14. mai 1975 19. mai 1976 8. mai 1981

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned Hovedtall om arbeidsmarkedet.. En måned 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 1 926 2,0-310 -14 Delvis ledige 1 089 1,1-82 -7 Arbeidssøkere på tiltak 491 0,5-59 -11 Kvinner

Detaljer

1.1 Hunstad skolekorps stiftet 12. april 1983 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund Nord- Norge.

1.1 Hunstad skolekorps stiftet 12. april 1983 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund Nord- Norge. Vedtekter for Hunstad skolekorps 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte, tatt opp

Detaljer

VEDTEKTER for Setesdal IKT. Setesdal IKT er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Bygland, Bykle, Evje og Hornnes, Iveland og Valle.

VEDTEKTER for Setesdal IKT. Setesdal IKT er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Bygland, Bykle, Evje og Hornnes, Iveland og Valle. VEDTEKTER for Setesdal IKT gitt med hjemmel i kommuneloven 27 og vedtatt av kommunene Bygland 08.12.10, Bykle 28.10.10, Evje og Hornnes 15.10.10 og Valle 15.12.10. Iveland kommune inn som ny deltaker driftsåret

Detaljer

VEDTEKTER. for interesselaget

VEDTEKTER. for interesselaget VEDTEKTER for interesselaget STORHAUG HYTTEFORENING Formål Interesselaget Storhaug hytteforening er en sammenslutning av hytteeiere som har som formål å sikre god helårs atkomst til sine hytter, god og

Detaljer

VEDTEKTER GJELDENDE SIST ENDRET: 9. JUNI 2015. N:\Styre\Vedtekter BONO\Gjeldende vedtekter\vedtekter - gjeldende - sist endret 9 juni 2015.

VEDTEKTER GJELDENDE SIST ENDRET: 9. JUNI 2015. N:\Styre\Vedtekter BONO\Gjeldende vedtekter\vedtekter - gjeldende - sist endret 9 juni 2015. VEDTEKTER GJELDENDE SIST ENDRET: 9. JUNI 2015 N:\Styre\Vedtekter BONO\Gjeldende vedtekter\vedtekter - gjeldende - sist endret 9 juni 2015.docx Vedtekter for Billedkunst Opphavsrett i Norge SA Navn 1 Foretakets

Detaljer

ORGANISERING AV STYRET ARBEIDE I NARVIK TURNFORENING

ORGANISERING AV STYRET ARBEIDE I NARVIK TURNFORENING 1 Narvik 01. september 2014 ORGANISERING AV STYRET ARBEIDE I NARVIK TURNFORENING Det øverste organet i Narvik Turnforening er årsmøtet. Årsmøtet velger foreningens styre samt Turnhallfondets styre. Videre

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

EKSEMPELVEDTEKTER INTERKOMMUNALE FRILUFTSRÅD

EKSEMPELVEDTEKTER INTERKOMMUNALE FRILUFTSRÅD EKSEMPELVEDTEKTER INTERKOMMUNALE FRILUFTSRÅD Interkommunale friluftsråd er samarbeid mellom 2 eller flere kommuner om konkrete friluftslivsoppgaver. Gjennom regelverket til en tilskuddsordning fra Miljøverndepartementet

Detaljer

Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013

Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013 Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013 1 FORMÅL OG VERDIGRUNNLAG Samfunnsviterne har til formål å arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og å fremme

Detaljer

Kommunale næringsfond Tildeling av midler til kommunale næringsfond i 2013

Kommunale næringsfond Tildeling av midler til kommunale næringsfond i 2013 Saknr. 13/3204-2 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet bevilger over Regionale utviklingstiltak 2013, ansvar 11607, Tjenestegruppe 654, kr. 10 026 623,- til

Detaljer

Nærsnes Barnehage SA. Selskapsvedtekter

Nærsnes Barnehage SA. Selskapsvedtekter Nærsnes Barnehage SA Selskapsvedtekter for samvirkeforetaket Nærsnes barnehage SA, org. nr. 971499338 vedtatt på ekstraordinært årsmøte 17. oktober 2012 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor

Detaljer

Vedtekter for Matbransjens Opplæringskontor Hedmark og Oppland

Vedtekter for Matbransjens Opplæringskontor Hedmark og Oppland Vedtekter for Matbransjens Opplæringskontor Hedmark og Oppland Sist revidert på årsmøtet 29.04.14. 1. Formål Matbransjens Opplæringskontor er opprettet i medhold av Opplæringslova og forskrifter, og har

Detaljer

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket.

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket. Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 11.mars 1982, med endring foretatt på årsmøtet 12.mars 1986 Revidert på årsmøtet 7.mars 2005 Revidert på årsmøtet 6. mars 2008 1. FYLKESRÅD 1.1. Vestfold teaterråd

Detaljer

NY ORGANISERING AV REGIONRÅDSARBEIDET I HAMARREGIONEN - NYE VEDTEKTER OG VALG AV REPRESENTANTER

NY ORGANISERING AV REGIONRÅDSARBEIDET I HAMARREGIONEN - NYE VEDTEKTER OG VALG AV REPRESENTANTER Saknr. 11/6983-4 Ark.nr. 000 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen NY ORGANISERING AV REGIONRÅDSARBEIDET I HAMARREGIONEN - NYE VEDTEKTER OG VALG AV REPRESENTANTER Fylkesrådets innstilling til vedtak: :::

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kine Anette Johnsen Arkiv: F08 Arkivsaksnr.: 16/903

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kine Anette Johnsen Arkiv: F08 Arkivsaksnr.: 16/903 SAKSFRAMLEGG 14.09.2016 Saksbehandler: Kine Anette Johnsen Arkiv: F08 Arkivsaksnr.: 16/903 NYE VEDTEKTER FOR BØ FRIVILLIGSENTRAL 2016 Forslag til vedtak: Årsmøtet for Bø frivilligsentral vedtar følgende

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E Klubbens vedtekter V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai. 2003 Endret på representantskapet 7. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

for samvirkeforetaket Børesvingen barnehage SA, org. nr vedtatt på årsmøte den

for samvirkeforetaket Børesvingen barnehage SA, org. nr vedtatt på årsmøte den VEDTEKTER for samvirkeforetaket Børesvingen barnehage SA, org. nr. 985 131 236 vedtatt på årsmøte den 25.04.2012. 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v. Sammenslutningen er et samvirkeforetak

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningens navn er VA og VVS Produsentene VVP. Medlemmene er bedrifter som produserer og leverer VA- og VVS- materiell

VEDTEKTER FOR. Foreningens navn er VA og VVS Produsentene VVP. Medlemmene er bedrifter som produserer og leverer VA- og VVS- materiell VEDTEKTER FOR VA OG VVS PRODUSENTENE VVP Foreningens navn er VA og VVS Produsentene VVP. Medlemmene er bedrifter som produserer og leverer VA- og VVS- materiell VA- og VVS produsentene VVP Telefon: (+47)

Detaljer

Vedtekter. Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig. Vedtatt av generalforsamlingen

Vedtekter. Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig. Vedtatt av generalforsamlingen Vedtekter Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig Vedtatt av generalforsamlingen 03.05.2016 Postadresse: Postboks 416 Sentrum, 0103 OSLO. Telefon: +47 22 28 31 50 hussoppen.no INNHOLD KAP. 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER...

Detaljer